REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5"

Transkript

1 REFERAT Det Maritime Råd Møde nr. 5 Tirsdag den 23. oktober 2012 kl Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ) Formand for Erhvervs- og Udviklingsudvalget, Kurt Christensen (KC) Nordfyns Kommune, Driftschef Louise Rasmussen (LR) Nordfyns Kommune, Havnefoged Poul Erik Nielsen (PEN) Bogense Sejlklub, Jens Kyster Rasmussen (JK) Bogense Ro- og Kajakklub, Erik Sterling (ES) Søspejderne i Bogense, Flemming Jørgensen (FJ) Sejlklubben Egensedybet, Claus Jespersen (CJ) Klintebjerg Bådelaug, William Lynge (WL) Bogense og Omegns Fiskeriforening, Alex Sørensen (AS) Lejere / bådejere i Bogense Havn og Marina, Leon Nyborg- Nielsen (LNN) Grundejerforeningen Østre Mole, Kjeld Bruun (KB) Erhverv Vestre Mole / Marina, Per Østerhåb (PØ) Fra Otterup Lystbådehavn (Sejlklubben Egensedybet) mødte også Erik Hansen Fraværende: Kurt Christensen Fraværende uden afbud: Alex Sørensen

2 26. Godkendelse af referat fra sidste møde. Punktet udgik. 27. Drøftelse af mulighederne for etablering af betalings-el på Bogense Havn og Marina. Supplerende materiale vil foreligge til mødet. KJ bød velkommen og alle præsenterede sig. KJ gennemgik regnearkene, som er fremsendt forud for mødet til udvalgets medlemmer. ES spurgte til hvilken opvarmningskilder. Det er i bygningerne olie. Derud over er der elopvarmning i driftsbygninger samt elvandvarmere i bl.a. toiletter. PEN redegjorde for forbruget på vinterpladsen, som anslås at være ca kwh. JK er ikke enig i den måde PEN har opgjort forbrugene i forhold til vinterpladsen, da man ikke kan sammenligne forbrugene på broerne. Nogle broer bruger væsentlig mere strøm end andre broer. Tendensen er, at de store både bruger mere og mere strøm. Samtidig mener han ikke det er korrekt med de forbrug der er opgjort i forhold til belysning. Mener ikke lamperne er opgjort med det faktiske forbrug. KB opfordre til, at vi på mødet skal udgå at gå i detaljer, regnearkene giver overblik og skal bruges til at danne et billede af hvad der er forbrugt på broerne og hvad der er andet forbrug. KJ bekræfter, at der handler om et overordnet billede. PEN orienterer om, at Juelsminde sælger for kwh og til sammenligning er vores opgjort til kwh (tjek tallene ved Poul Erik) KJ spørger hvorfor der bruges så meget strøm om vinteren, hvortil PEN forklarer at det er bobleanlæg og??? Pni s gennemsnitsberegning?? Kwh pr. Bådplads? ES mener det er svært at gennemskue det, men synes at regnearkene er fine. LRA oplyser, at hvis forbrugene skal splittes mere op vil det kræve flere målere.

3 ES spørger til afretningen fra SKAT -beskrives i referatet. KJ mener vi skal overveje hvilke fordele og ulemper der er ved betalings-el. Det skal vægtes, da en dårlig oplevelse kan give færre kunder. Der er i 2012 et fald i antallet af overnatninger på 12% på landsplan og 7% i Bogense. ES mener vi skal gøre noget mere for at tiltrække sejlere, hvilket han mener man gør ved at lade sejlerne slippe for bøvlet med betalings-el. Vi skal satse på kundeservice. Vores belysning skal gennemgås for besparelser. Mener vi skal bruge de penge der er afsat til elstandere med betalingsmulighed til investering i solpaneler. Vi skal sælge os på vores grønne profil. JK påpeger, at mange sejlere er oppe i årene, og der er tilbagegang i antallet af fastliggere og gæster. Vi skal passe på at vi ikke generer kunderne. Er bekymret for at der bliver stjålet strøm, kender eksempler fra Frederecia blev der pålagt 10 kr. på alle gæsteovernatninger, så der kommer allerede en del indtægter. Efterlyser hvor meget der er solgt strøm for. PEN redegør for at det er svært skelne mellem om folk lader eller om der er fast strøm på. I f.h.t. En specifik bro er der særlige vanskeligheder, hvilket havnevæsnet er meget opmærksomme på. Der bruges meget tid på administration af elordningerne. Alle som bruger fast el har måler på. Vi ligger fortsat på et fint prisniveau, vi er både billigere, og tager samtidig ikke penge for el. KJ mener prisniveauet er væsentligt, Vi skal ikke have for høje priser, da kunderne ellers vil søge andre havne. KB konstaterer, at der ikke er velvilje til at indføre betalingsel. Synes man skal forsøge sig med eumidler til etablering af solceller - kan bruges til at profilere byen og havnen. Vi skal sælges os på den grønne profil. Vi skal se mulighederne, og finde pengene til at udvikle. KJ spørger Otterup Lystbådehavn/Egensedybet hvad de tænker. CJ svarer, at det er undersøgt, og at det ikke kunne forrente sig. EH mener man skal

4 se på en anden afregningsmodel på el, fx meter og pladsstørrelse. WL mener man skal reducere fastliggerprisen hvis man også skal betale for forbrug. JK mener det strøm en lystbåd bruger er ganske ubetydeligt. Det er ikke besværet værd at opkræve. PØ mener, at vi skal kigge på vores kommende gæster, som er meget store både fra bl.a. Juelsminde. LNN har snakket med nogen, som har ønske om at faciliteterne er i orden. Vi skal være et godt sted at komme. Man kan måske differentiere så fastliggerne faktureres efter forbrug på ledning og på gæstesejlernes bidrag til el lægges på gæsteprisen. JK foreslår, at der kan laves generelle rabatordninger til dem der kommer uden for sæsonen. Kan tiltrække gæster i ydersæsonerne. PEN mener vi skal have fokus på prisen, men det er ikke en lille prisforskel der gør udslaget i antallet af kunder. Mener ikke kundernes tilfredshed falder p.g.a. betalingsel. JK mener det skal være en væsentlig rabat uden for sæsonen. Vi skal være opmærksomme på, at der er stor konkurrence fra andre havne. KB påpeger at vi kigger på digitale løsninger og gør havnen mere attraktiv. PEN orientere om, at vi skal renovere el-standerne i den kommende tid, og bør forberede det til betaling efter forbrug fremadrettet. Der er allerede på nuværende tidspunkt app's som giver den nemme løsning, og letter administrationen. Der arbejdes i det kommende projekt med mange stik pr. bro. WL foreslår, at der laves differentieret pris på størrelsen af stik (16 AMP og?) KJ skitserer problematikkerne, afregning via målere, hvordan gøres det nemmest. Kortbetalingen er ikke den eneste løsning. Solceller er fortsat en god ide, og skal indgå i planerne.

5 JK mener ikke der er nogen på Fyn, som har betalingsel. PEN nævner følgende havne, som også har det:? ES mener vi skal have fokus på solenergi, og der skal kun opkræve el ved dem, som virkelig bruger el. Alle føler sig generet af betalings el. WL mener vi skal have fokus på opkrævning af el for gæstesejlerne. Der kan evt. gøres ved at el åbnes via automaten. KJ forespørger om mulighederne for at differentiere "mængden" af strøm i stikkene. KJ påpeger, at det ekstraordinære møde er arrangeret for at få klarlagt og belyst alle forhold. Der skal ikke nødvendigvis træffes en beslutning. PØ foreslår, at vi i gammel havn laver et forsøg med store udtag og betalings-el. JK spørger igen til den solgte mængde el. Kim understreger at det er kwh a 2,00 kr. som bliver opkrævet. KJ konstaterer, at der er en generel modstand mod betaling. WL mener ikke det er negativt med betalings el, det skal bare ikke være bøvlet, vil gerne betale hvis tingene virker. CJ påpeger det skal gøres nemt og ikke besværligt. PEN påpeger, at de smarte digitale løsninger findes allerede nu. ES mener vi skal holde fokus på at alle kan betjenes, også dem der ikke kan betjene de nye digitale løsninger. KJ orienterer om ny ordning i forhold til energibesparende foranstaltninger. Kravet om tilbagebetalingstid er ændret til 20 år. JK mener ikke afregningen på kwh dækker det det forbrug der er, og påpeger, at man skal have fokus på, at det skal håndhævers over for alle sejlere, at de skal have målt elforbrug, hvis de har

6 fast el på båden. PEN oplyser, at det er rigtig svært at administrere. KJ opfordrede til, at alle holdninger blev opsummeret: KB: er positiv for betalingsel. Vi skal udvikle havnen og det skal vi skaffe penge til. PØ: Vi starter med gl. Havn og gæstehavnen og så ser vi udviklingen, det skal forberedes, så vi fremadrettet kan indføre betaling. FJ: man skal betale for det el man bruger. ES: vi skal energioptimere og de store forbrugere skal betale, de almindelige små forbrugere skal ikke betale. Vi skal tiltrække kunder til havnen. JK: Sejlklubben ønsker ikke betalings-el og besværet. Kan gå med til fast ledning og betaling af a conto svarende til de 250 kr. Som allerede er lagt på lejen. Vi behøves ikke gøre det samme som de andre. Der kommer, i 2004-priser, kr ind årligt via den faste leje. Lejeprisen blev hævet med den begrundelse, at det var til el. LNN: kig på belysningen i forbindelse med de nye broer. Gratis strøm til opladning, dem der vil bruge mere strøm skal betale. KJ: vil gerne indføre betalings-el, hvis det ikke giver bøvl. Skal overbeviser om, at det kan gøres let. Fastliggerne skal kompenseres hvis der indføres betalingsel. Er ikke afklaret endnu. WL: er positiv, men det må ikke være bøvlet. De små forbrug kan være gratis, men de store skal afregne. Der skal betales efter det der forbruges. CJ: er villig til at betale hvis det er nemt og uden besvær. Fravælger ikke en havn p.g.a. prisen EH: mener det er positivt at indføre betalings-el, men det skal være nemt. Vær opmærksom på, at en forberedelse af systemet, også skal være gangbar på sigt. 28. Eventuelt Punktet udgik.

7 Mødet slut: Kl Referent: Næste møde: Forslag fremsendes senere. LR

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Beagle Klubben Dressur-afdelingen

Beagle Klubben Dressur-afdelingen Beagle Klubben Dressur-afdelingen Herlev 15. januar 2012 (udsendt til alle d. 19. jan. 2012) Referat fra Instruktørmødet søndag d. 15. januar 2012 Bemærk: Mødet afholdtes i kantinen på Hammergårdsskolen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. juni 2015 1-15-0-75-41-15 Anette Bjerregaard abn@midttrafik.dk 87 40 82 03 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Mødetidspunkt 9. juni 2015 Sted Midttrafik,

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 Møde indkaldt af: SE 12. februar 2012 (Pre-møde via skype 7. februar 2012) Deltagere: Skype: Ditte, Mathias, Thea, Christina, Sebastian, Astrid og Søren Møde B

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

42 stemmeberettigede andelshavere var fremmødt, ingen fuldmagter.

42 stemmeberettigede andelshavere var fremmødt, ingen fuldmagter. ANDELSSELSKABET ~~n:~~:~ EGENSE DYBET.~~~::~dei;havn HO:-:-:::: 55 31'7 N. - 10"28'5 E. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup lystb~dehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 22.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat Referat fra brugerrådsmødet den 17/11-2014 om Gudhjem og Nørresand havne Deltagere: Gudhjem By- og mindeforening v/ Erling Aabye Dam

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk

I/S Reedtzholm Vandværk I/S Reedtzholm Vandværk Referat fra Plenarmøde 18/4-2015 1. Valg af Diregent: Gert Bigum Valg af referent: Charlotte Vincent Jørgensen Begge godkendt af forsamlingen. Direngenten konstatere at indkaldelsen

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

Lørdag, d. 15. november 2014 kl. 14.00.

Lørdag, d. 15. november 2014 kl. 14.00. Referat fra HSF generalforsamling i Foreningshuset Fremmødt: 63 medlemmer. Stemmeberettigede: 56 Lørdag, d. 15. november 2014 kl. 14.00. Formanden, René Hornshøj (René), bød velkommen til generalforsamlingen,

Læs mere