Stevns Garderforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stevns Garderforening"

Transkript

1 Stevns Garderforening 100 års jubilæum

2 Jubilæumsfesttegnet Stevns Garderforenings 100 års festtegn er udarbejdet i samarbejde med Jysk Emblemfabrik og uddeles til de medlemmer, der deltager i foreningens arrangementer den 20. juli Bagside Medlemmer, der ikke deltager i jubilæets arrangementer, kan senere erhverve festtegnet for kr. 50,- Forside Henvendelse til Lars Juel Clement på eller tlf Stevns Garderforening Forsidebilledet Billedet på forsiden er udarbejdet af kunstneren Annette Sjølund, Gevnø på bestilling fra Stevns Garderforening. Forsidebilledet kan erhverves som et print i A-3 format som varigt minde om jubilæet. Det er velegnet til indramning. 100 års jubilæum Forsidebilledet koster kr. 100,- og bestilles ved henvendelse til Lars Juel Clement på eller tlf

3 Sammenhold i 100 år af Søren Sørensen formand Nov-67 Om hundrede år er alting glemt en talemåde vi i Stevns Garderforening ikke kan genkende. For os står det lysende klart, hvordan de gamle gardere mødtes den 20. juli 1913 og startede vores forening. Det formål der lå bag stiftelsen af Stevns Garderforening er også i dag så sandt og rigtigt som aldrig før. At stå sammen og bevare kærligheden til kongehuset og fædrelandet, samt at bevare et godt kammeratskab. I tiden ved Den Kongelige Livgarde lærte vi os selv bedre at kende. Vi lærte ikke at give op, blot man mødte lidt modstand. Fra øvelsespladsernes strabadser og fra vagttjenesten ved De Kgl. Palæer fik vi et sammenhold og kammeratskab, som mange har bevaret, og som for en stor del er kommet os til gavn i vort daglige virke. Stevns Garderforening har gennem sit 100- årige virke vist, at vi er en levedygtig og virksom forening. Årlige aktiviteter samler os gamle gardere, hvor vi kan mindes tiden ved vores regiment. Sammenhold og traditioner plejes, så ånden i garderbevægelsen styrkes. Tak til alle de gamle gardere, der gennem årene har ydet opbakning og støtte til foreningen, uden Deres og nuværende gamle garderes hjælp, var vi ikke nået frem til en så markant milepæl i foreningens historie. Det er mit håb at nye gamle gardere, flere med reel krigserfaring fra verdens brændpunkter, vil bidrage til garderforeningens fortsatte eksistens og tilpasning til de skiftende og nye tider. Vi er taknemlige for de mange, der på forskellig vis har deltaget med at få de fysiske rammer, indholdet og logistikken til at gå op i en højere enhed, således at vores jubilæum kan blive fejret på værdig vis. Med glæde vil jeg se frem til at byde rigtig mange gamle gardere med ledsagere velkommen til vores jubilæum i Stevns Garderforening. 3

4 Hjertelig tillykke Klavs Lawes Oberst, Chef for Den Kongelige Livgarde I anledning af Stevns Garderforenings 100-års jubilæum sender Den Kongelige Livgarde et stort tillykke med jubilæet og en tak for foreningens opbakning til Gardersagen og Livgarden. Meget er sket siden foreningen blev stiftet for 100 år siden. Der har været to verdenskrige, Danmark har herunder været besat, der har været den kolde krig, og de sidste mere end 20 år har vi forsvaret indsat rundt om i verden. Jeg læste med interesse jubilæumsfolderen for Stevns Garderforenings 75-års jubilæum, hvor daværende Chef for Den Kongelige Livgarde, oberst J. Schousboe, blandt andet skrev: Den der står på Stevns Klint, ser ud over en mulig angrebsakse frem mod Sjælland; det ved alle! Obersten havde helt ret, men nu er tiden heldigvis en anden. Populært sagt kan man sige, at vi ikke længere forsvarer Danmarks suverænitet på stranden i Køge Bugt eller ved Stevns Klint, men med Hærens enheder indsat i eksempelvis Afghanistan eller med flåden ved Afrikas Horn og flyvevåbnet i Afrika. Dermed kan man sige, at den umiddelbare konventionelle trussel mod Danmark er flyttet længere væk. Ja, det er rigtigt at sige, at der i dag ikke eksisterer en konventionel trussel mod Danmark længere. Det giver et på mange områder mere trygt land at leve i, selv om andre trusler naturligvis er kommet til. Under alle disse store forandringer for vort land og vort forsvar har Stevns Garderforening eksisteret. Foreningen har brugt årene på at bakke op om Gardersagen og dermed har man også bakket op om Den Kongelige Livgarde. Uanset om Livgarden er indsat på Amalienborg eller Afghanistan om man er indkvarteret på Garderkasernen eller i Camp Price, så er den støtte som Garderbevægelsen yder særdeles værdsat. Dermed er arbejdet i Stevns Garderforening værdsat, og hver enkelt medlems indsats efter formåen er værdsat. Fordi det udgør den støtte, som alle vi, der er ved Livgarden, til daglig læner os op ad. Det er den støtte, der gør det muligt at løse vores opgaver. Ved 100-års jubilæet siger Den Kongelige Livgarde derfor tak for støtten gennem årene og ønsker foreningen hjertelig tillykke med 100-års jubilæet. 4

5 Stevns Kommune ønsker tillykke Poul Arne Nielsen Borgmester På Stevns Kommunes vegne er det mig en stor glæde at kunne ønske Stevns Garderforening tillykke med 100 års jubilæet. Stevns Kommune har et rigt og mangfoldigt foreningsliv. Stevns Garderforening er et godt eksempel på dette. Gennem engagement og sammenhold opnås kammeratskab og fællesskabsfølelse. Gennem ens soldatertid opnås netop disse kvaliteter, kvaliteter der rækker langt i den enkelte persons udvikling og videre liv. forsvaret af Kongehus og Danmark i det hele taget, som det gælder forsvaret af de kvaliteter, der ligger i de enkelte bysamfund og foreningsmiljøer. Her har vi brug for alle gode kræfter. På denne baggrund er det mig en særlig glæde at kunne ønske tillykke med jubilæet til Jer i Stevns Garderforening. De bedste ønsker om en god dag og et fremadrettet stærkt engagement. Det at stå sammen om noget, har vi brug for i det danske samfund, det gælder såvel 5

6 Lørdag den 20. juli 2013 March & Reception: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Rengegade (Ford/Aldi): Ankomst og briefing Uddeling af festtegn til medlemmerne Antrædning i årgangsalder fane klargøres og fane føres til højre fløj Klar til afgang med fane og tamburer March ad Rengegade Nytorv rundt Jernbanegade Kronhøjvej Rådhuspladsen Holdt Rådhusplads/Rådhus Byrådssalen Klar til afgang med fane og tamburer March ad Kronhøjvej Sigerslevvej HJV-Gård Opmarch HJV-Gård og reception Reception HJV-Gård Faneindvielse Afslutning af reception 6

7 Lørdag den 20. juli 2013 Program Højeruplund: Kl Kl Ankomst - der findes på plads og velkomstdrink. Uddeling af festtegn til medlemmer der ikke deltog i dagens march Formand NOV 415-NOV-67 Søren Sørensen byder velkommen Danmarks Kongelige Nationalsang Kong Christian / Johannes Ewald, 1779 Toastmaster Hans Jørgen Løje har kommandoen Formandens tale Danmark Nationalsang Der er et yndigt land /Adam Gottlob Oehlenschläger, 1823 De Danske Garderforeningers tale Hæderstegn uddeles Damernes tale v/ , Fuglekongen Niels Hansen, Møllehøj Middag og dans Kl Kl Fanen føres ud Natmad 7

8 Stevns Garderforening ønsker at takke: for støtten til Stevns Garderforenings jubilæum 8

9 Stevns Garderforening ønsker at takke: Hjemmeværnskompagni Stevns Danmarkssamfundet Store Heddinge v/ Thomas Elberg Kunstner Annette Sjølund Gevnø Grafisk layout: Anders Grann & Kirsti Clement 9

10 Glimt fra garderforeningens fællesskaber Stevns Garderforenings historie er optaget i bogen Stevns før og nu 2012 udgivet af Stevns Lokalhistoriske Arkiv. Forfatter: NOV-78, Lars Juel Clement. Historien bringes på de følgende sider: 10

11 Kort om Den Kongelige Livgardes historie Regimentet blev oprettet den 30. juni 1658 af kong Frederik den III og blev oprindeligt kaldt for Kongens Livregiment til Fods. Styrken blev allerede indsat i slutningen af året i forsvaret af København mod svenskerne, der ledet af Carl 10. Gustav, og som via Lillebælt og Storebælt indledte belejringen af hovedstaden. Ved angrebet natten mellem den 10. og 11. februar 1659 modstod forsvaret (både regimenter og frivillige) angrebet, men belejringen fortsatte. Der fulgte flere store slag i denne krig, hvor Kongens Livregiment indgik som styrke i de fleste. Johan Friedrich Struensee nedlagde kortvarigt regimentet den 21. december Dette medførte mange uoverensstemmelser og protester ved hoffet og selve byen København. Først efter Struensees fald den 17. januar 1772, genoprettedes regimentet allerede dagen efter på kong Christian den VIIs direkte ordre. I Struensees magtperiode var der pålagt tysk som kommandosprog i det danske militær. Dette blev samtidigt ændret til dansk igen. Den 19. januar 1772 var styrken på vagt igen - på Christiansborg, der var datidens kongeslot. Styrken blev opgjort til 17 officerer og 380 underofficianter og menige. Den 26. februar 1794 nedbrændte Christiansborg, og Amalienborg blev nyt kongeslot. Den 27. februar 1794 trak Den Kongelige Livgarde op for første gang på Amalienborg. I de efterfølgende mange år stod Den Kongelige Livgarde altid vagt om kongehuset, men var samtidig også indsat som styrke i de krige og mod de aggressioner, der opstod. Bjørneskindshuen blev anvendt i kampe - ikke som beskyttelse, men for at indgyde angst hos fjenden, når de tårnhøje soldater i lige rækker gik i bred frontmarch mod dem. Det siges, at det der i dag er rød vagtgallauniform (rød jakke) blev indført for at kamuflere blodet fra de dræbte og sårede, således at resten af styrken ikke blev bange og derfor kæmpede videre. Flere af de danske konger lod sig uddanne som officerer i Den Kongelige Livgarde, og senest var det kong Christian den X. Han deltog med stor glæde og til Livgardens stolthed i mange begivenheder i regimentets uniform, bl.a. med bjørneskindshue til hest. Den 25. maj 1939 kunne kong Christian den X fejre sit 50 års garderjubilæum ved garderparade på Rosenborg Slot. Den Kongelige Livgardes sol indførtes som regimentsmærke så sent som den 30. juni 1949, og mærket er en mindre gengivelse af det fortsatte anvendte mærke i bjørneskindshuen. Samtidig blev Pro Rege et Grege - for Konge og Folk anvendt som motto fremover. I daglig tale kaldes mærket for Livgardens Sol. Livgardens Sol At være garder Mænd - og her i nyere tid også kvinder, der har aftjent deres værnepligt i Den Kongelige Livgarde, kan vælge at tegne medlemskab i en af Danmarks 69 garderforeninger eller en af de 9 udenlandske foreninger fordelt ud over hele verden. Netop nu er der over medlemmer, og Garderbladet udgives som deres medlemsblad med et indhold om foreningernes virke samt informationer fra deres gamle kompagni. Garderbladet udgives 11 gange om året i et oplag på stk. Naturligvis vil ikke alle gardere indmelde sig i en lokal garderforening efter endt tjeneste, og det gennemsnitlige medlemstal har været noget faldende trods gode hvervetiltag blandt de unge gardere. 11

12 Når gamle gardere omtales i foreningssproget hedder de enten soldaternummer, årgang og navn (anvendtes indtil november 1969) senere da indkal delses måned/år samt forbogstaver og efternavn. Hvorfor vælger nogle unge mennesker at aftjene værnepligten i Den Kongelige Livgarde? Det er ikke usædvanligt, at disse unge har meldt sig frivilligt til tjenesten og her i nyere tid også har ansøgt efter sessionen samt været på venteliste for at kunne aftjene værnepligten. Der er mange gode grunde. Det er udbredt kendt, at tjenesten altid har været en tand hårdere end i andre forsvarsenheder, dels fordi de faktiske militære discipliner - militær grunduddannelse skulle læres på den halve tid, fordi tjenesten skulle deles mellem den militære grunduddannelse og selve vagten på de kongelige slotte. Indtil for få år siden var værnepligtsperioden 9 måneder, nogle år før 12 måneder og endnu tidligere 2 år eller mere. I dag er værnepligten ordinært 4 måneder (basisuddannelsen), og de, der vælger Den Kongelige Livgarde, binder sig for yderligere 4 måneder i vagtkompagniet til vagten for kongehuset. I mange familier er det tradition, at sønnerne vælger Den Kongelige Livgarde - vel mest fordi en far har påvirket den unge enten gennem et aktivt medlemskab af en garderforening eller ved soldaterhistorier om, hvor hårdt, men også hvor godt det var i gamle dage - den gang, der var rigtige soldater til. Det er også udbredt, at såfremt man har aftjent sin værnepligt ved regimentet og senere skal søge stillinger efter endt uddannelse, er det en fordel, at man fremviser gode soldaterpapirer og specielt fra Den Kongelige Livgarde. I mange stevnske hjem hænger der atelierbilleder af en søn, en far eller farfar i uniform med bjørneskindshue. For forfatteren af denne artikel gælder det samme; min søn var garder i 2011, jeg selv i 1978, min far i 1948, min farfar i 1916 og min oldefar ca Gardernålen og hæderstegn En garder får en gardernål efter endt tjeneste. Gardernålen blev indstiftet som medlemstegn ca og findes i flere variationer, guld, sølv, forgyldt mm. Nålen bæres i reversen og er for bæreren en markering af et tilhørsforhold til en garderforening eller blot, at man har aftjent sin værnepligt i Den Kongelige Livgarde. Nålen er ikke et udpræget medlemssymbol til garderforeningen, og bæres af mange gamle gardere uden medlemskab til en garderforening. Imidlertid inviterer Medlemstegn. Når et nyt medlem indtegnes i foreningen, modtage denne ved førstkommende Generalforsamling eller anden anledning sit medlemstegn. 10-års tegn Dette tildeles efter de 10 første års medlemskab af foreningen og ikke for året for afsluttet tjeneste ved Den Kongelige Livgarde. Dette gælder i øvrigt for alle øvrige årstegn. 25-års tegnet Det er fast tradition, at hæderstegn for runde år tildeles ved den årlige generalforsamling. 40-års tegnet Tegnet er af samme type som 25-års tegnet, men med bjælke. 50-års tegnet De Danske Garderforeningers hæderstegn. Tegnet udstedes fra centralt hold efter indstilling fra den lokale forening. 12

13 nålen altid til en dialog med indgangsspørgsmålet - hvilken årgang er du - og er du medlem af en garderforening? Garderforeningens hæderstegn opdeles i tegn for indtegnet medlemskab, tegn for runde år i medlemskabet samt tegn for særlig indsats i foreningsvirket. Alle tegn er udført som medaljer og bør bæres ved foreningsvirkets sammenkomster. Gardernål - nyere tid Årskontingentet blev fastsat til 4 kr. og yderligere 2 kr. som indskud til opstarten. Foreningens virke, navn og hjemsted Den første ordinære generalforsamling blev afholdt søndag den 7. december også på Hotel Phønix, hvor såvel foreningens vedtægter som navn blev vedtaget. Formålsparagraffen 1 blev: Foreningens formaal er at sammenknytte og styrke det kammeratlige bånd blandt medlemmerne, hvilket søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester o. lign. at understøtte trængende medlemmer, deres enker og børn Foreningens start Søndag den 20. juli 1913 samledes en gruppe gamle gardere på det daværende Hotel Phønix i Store Heddinge. Følgende gamle gardere havde taget dette første skridt til en lokal garderforening: Mølleejer P. Bentzen, Sigerslev (årgang 1879), gårdejer P. Pedersen, Lykkebæk-Klippinge (årgang 1873), gårdejer/sognerådsformand A.N. Jørgensen, Frøslev (årgang 1897), lærer K. Hansen, Spjellerup (årgang 1888), gårdejer Gustav Rasmussen, Smerup (årgang 1898) og lærer O. Olsen, Store Heddinge (årgang 1888). Allerede i 1885 var der stiftet en garderforening i København, og herefter stiftedes der nye lokale foreninger i hele landet. Hovedparten af de lokale garderforeninger stiftedes indenfor en tidsperiode af ca. 20 år fra Allerede inden det stiftende møde i Store Heddinge (ingen oplysninger om det samlede fremmøde) var der sikret indmeldelse af 33 gamle gardere fra oplandet. De nævnte initiativtagere (undtagen K. Hansen, Spjellerup) dannede den første bestyrelse, og O. Olsen, Store Heddinge, blev valgt som formand. Første side i protokollen fra 20. juli

14 Foreningen fik navnet: Stevns og Omegns Garderforening, og de indtegnede medlemmer var bosat i både Fakse, Køge og Stevns områderne. Allerede efter 3 år stiftedes Fakse Garderforening (1916), og efter 7 år stiftedes Køge Garderforening (1919). Der foreligger ikke oplysninger om tvist eller uenighed, og nydannelserne må antages at være geografisk bestemte. Gardernål - Stevns og Omegns Garderforening ca Afgangen af medlemmer til de nye foreninger i Fakse og Køge ændrede umiddelbart ikke foreningsnavnet, men foreningen anvender i dag Stevns Gar derforening som fortrukne navn. I vedtægterne, revideret 2010, kalder foreningen sig stadig Stevns og Omegns Garderforening. Tilsyneladende har der lejlighedsvis været interesse for tilbagefusioner, idet protokollen gentagne gange senere omtaler drøftelser med de andre foreninger om atter at dække et større østsjællandsk område. Tilsyneladende var dette ikke frugtbart, og nabogarderforeningerne til Stevns Garderforening hedder stadig Fakse Garderforening, Haslev Garderforening og Køge og Omegn Garderforening. Foreningen ledes af en bestyrelse og generalforsamlingen der afholdes hvert år i det tidlige forår, er foreningens øverste myndigheden I vedtægterne, revideret 2010, ser formålet således ud: 2 Formål Foreningens formål er: at vække og vedligeholde kærlighed til kongehus og fædreland, samt at sammenknytte og styrke det gamle, kammeratlige bånd blandt medlemmerne, hvilket søges tilvejebragt ved, sammenkomster fest og lign. Foreningen er aldeles upolitisk. Formænd og bestyrelsesarbejdet Gennem de snart oprundne 100 år har der været mange gode gamle gardere, der har taget den frivillige tørn i bestyrelsesarbejdet. Rigtig mange har deltaget i dette arbejde, og det vil være uretfærdigt at fremhæve nogle få frem for andre. Imidlertid har formændene som hovedregel haft lange valgperioder og herunder nævnes disse: Lærer 81/2-1888, O. Olsen, Brygmester 143/3-1888, R. Claessen, Mølleejer 29/4-1879, P. Bentzen Gårdejer 294/2-1883, J. Larsen Gårdejer 303/2-1899, N. Jensen-Hansen Uddeler 315/2-1907, L. P. Nielsen Mejeriejer 115/4-1930, S. Nissen Gårdejer 19/1-1922, S. Larsen Skovly Proprietær 573/ II, K.L. Pedersen Mekaniker 462, Maj 52, V. E. Jacobsen Erhvervsrådg. 108, Sept 68, J. Nielsen Kørelærer 415, NOV 67, S. Sørensen Struktør JUL 86, Jan Bull Jørgensen Kørelærer 415, NOV 67, S. Sørensen

15 Det fremgår af protokollen, at der gennem alle år har været afholdt mellem 2 og 8 bestyrelsesmøder årligt, hvor dagsorden har været mangeartet. Typisk var det planlægning af årets aktiviteter - både de meget nære og lokale som de indkaldelser der indløb til De Danske Garderforeningers fælles arrangementer og højtideligheder i det gamle regiment. Gennem alle år har de mange bestyrelsesmedlemmer altid haft fokus på fastholdelsen af medlemmerne i foreningen samt medvirket til hvervningen af nye medlemmer. Ligeledes har bestyrelsen altid givet fremmøde ved medlemmernes runde fødselsdage og andre festligheder hos medlemmerne. Det var næsten altid et bestyrelsesanliggende at repræsentere foreningen ved de landsdækkende arrangementer - medmindre de lykkedes at inddrage øvrige medlemmer. Se senere vedr. foreningens faner og fanebærer. Når et medlem afgik ved døden Gået til Ryes Brigade mødte medlemmer fra såvel bestyrelsen som foreningen samt repræsentation af foreningens fane frem som honnør ved båren i kirken. Denne tradition har været fastholdt siden erhvervelsen af fanen. værende sig ved parader for kongehuset, for Den Kongelige Livgarde som regiment og for De Danske Garderforeninger samt ved de lokale arrangementer og hæderspræsentationer. Fanen præsenteres ved flere faste lokale arrangementer - herunder de nationale mindedage for Danmarks deltagelse i krige og for faldne soldater. Fanen fra 1914 udskiftedes den 29. marts 1976 efter 62 års anvendelse ved en festlighed på Elverhøj Kro i Klippinge. Midlerne til den nye fane blev tilvejebragt gennem bidrag fra foreningens medlemmer samt 2 lokale pengeinstitutter - daværende Sparekassen Bikuben og Store Heddinge Bank. Udgiften til den nye fane blev opgivet til 8.385,- kr. Fanen På et bestyrelsesmøde den 5. april 1914 på Hotel Phønix i Store Heddinge besluttedes det at indstifte en fane for Stevns og Omegns Garderforening. Fanen blev indkøbt gennem købmand Th. Bech, Store Heddinge og afdraget over 6 år (ukendt antal rater - af protokollen fremgår, at udbetalingen var 65,- kr.). Fanen blev fremstillet hos C. L. Seifert, København. Allerede den 5. maj 1914 kunne fanen præsenteres ved kong Christian den Xs 25 års garderjubilæum ved en parade i København og igen ved majestætens 40 års garderjubilæum i Siden har Stevns Garderforenings fane aktivt præsenteret foreningen i alle henseender - det Valdemarsdag, 15. juni 2012 i Store Heddinge kirke. Fanebærer FEB 1969 Preben Rasmussen og NOV 1978 Lars Juel Clement. (Foto: Charlotte Skøtt, Stevnsbladet) 15

16 Dagbladet/Artikel. 30. marts Den gamle fane blev senere overdraget til Stevns Museum i forbindelse med Stevns Garderforenings 75 års jubilæum i Faner indvies ved påsættelse af plader med symbolsk sømslåning og gennemføres som en højtideligheden Fanen fra 1976 er fortsat i brug. Pro Patria Fonden bevilligede i oktober ,- kr. til indkøb af en suppleringsfane til brug for udendørsarrangementer for at skåne silkefanen fra Fanen indvies den 20. juli 2013 i forbindelse med jubilæet. Nedennævnte gamle gardere i Stevns Garderforening har været fanebærere: Brygmester 143/3-1888, R. Claessen blev fanebærer ved indstiftelsen af 1914-fanen, og da han i oktober 1914 blev valgt til formand, overgik hvervet til efternævnte fanebærere: Handelsmand 21/ N.C. Andersen, Bjælkerup,

17 Gårdejer 119/ I, F. G. Rasmussen, Havnelev, Gårdejer 055, MAJ 1952, O. Andersen, Hyldebjerggaard, Havnelev, Proprietær FEB 1969, P. Rasmussen, Humlemose, Lyderslev, nuværende fanebærer Stevns Garderforenings virke (redaktionen afsluttet ultimo 2012) I de første år efter stiftelsen blev den årlige generalforsamling og mortensaften de eneste og faste samlingsaktiviteter i foreningen. Disse aktiviteter ses fortløbende afholdt på Hotel Phønix - og enkelte gange på det daværende Jernbanehotellet og senere på Hotel Stevns. Allerede i 1915 ses det protokolført, at foreningen udvidede aktiviteterne til udflugter, hvor ægtefællerne kunne deltage. Der nævnes, at udflugtsmålene var lokale attraktioner som Vallø Strandhotel, Gjor - slev Bøgeskov, Rødvig Kro, Vemmetofte Strand, Munkegården i Store Heddinge m.fl. Det fremgår ligeledes, at garderforeningerne i Fakse, Haslev og Køge ofte deltog i disse aktiviteter. Den 19. juli 1926 stod Stevns Garderforening som foregangsforening for det første registrerede garderstævne, hvor Omtale af Gardertræf

18 mindst 10 garderforeninger fra Sjælland deltog. De danske garderforeningers præsidium blev repræsenteret ved vicepræsident kaptajn Hage. Det landsdækkende garderblad omtalte i nummer 8/1926, at initiativet fra Stevns Garderforening var en mærkedag i foreningernes historie, og stævnet viser vej til ny landvinding i retning af styrkelse af det kammeratlige sammenhold inden for en hel landsdels garderforeninger. Det stevnske garderstævne omfattede bl.a. udflugt til Højerup Kirke, parade gennem Store Heddinge med musik og foreningsfaner til byens anlæg, hvor der i pavillonen holdtes festlighed, spisning, taler og sange. Flere sjællandske garderforeninger afviklede i årene herefter lignende arrangementer. Stevns Garderforening ses i protokollen at være aktiv i de øvrige foreningers arrangementer - der nævnes parader, mindehøjtideligheder, indvielser, jubi - læer mm., hvor De Stevnske Soldaterforeningers Samvirke, De Danske Forsvarsbrødre for Store Heddinge og Om egn og Marineforeningen for Stevns særligt omtales. Det er særligt nævnt, at formanden i 1933, gårdejer 303/2-1899, Niels Jensen- Hansen, Magleby, ledede en march for festligholdelse af De Danske Forsvarsbrødre for Store Heddinge og Omegns 50 års jubilæum den 18. juni gennem Store Heddinge. Gennem alle år - og næsten uden undtagelse, har foreningen været repræsenteret ved De Danske Garderforeningers delegeret- og repræsentantskabsmøder i hele landet. Gennem de 100 år har der været skiftende aktivitetsniveau, men den årlige og vedtægtsbestemte generalforsamling med protokolføring har altid fundet sted. På generalforsamlingen i 1967 dristede et yngre medlem sig til at fremsætte et forslag om at genindføre aktiviteter, hvor ægtefællerne kunne deltage - det er anført i protokollen, at emnet blev behandlet som: en lang og til tider håbløs diskussion - men dog ikke resultatløst, idet der i august 1967 blev afholdt en vellykket fest med ægtefæller på Rødvig Kro med stor tilslutning. Blandt mange andre mere formelle aktiviteter har Stevns Garderforening altid stillet med repræsentanter til kongehusets officielle arrangementer efter indkaldelse samt ved Den Kongelige Livgardes jubilæer og De Danske Garderforeningers arrangementer. Følgende arrangementer skal særligt nævnes: Den Kongelige Livgardes 275 års jubilæum afviklet den 25. juli 1933, hvor der bl.a. gennemførtes en march for kong Christian den X i Ermelunden. Den Kongelige Livgardes 300 års jubilæum den 30. juni 1958 med samling af en styrke på over gamle gardere fra hele landet på Rosenborg Eksercerplads. De gamle gardere formeredes i en kæmpemæssig march for kong Frederik den IX, der var iført Den Kongelig Livgardes røde gallauniform. Marchen fortsatte med den vagtgående styrke forrest gennem Københavns gader til Amalienborgs slotsplads og retur til Rosenborg, hvor der aftrådtes til frokost på plænerne i Kongens Have. Marchen havde musikledsagelse fra regimentets eget musikkorps samt fra mange andre regimenter fordelt i marchen. De gamle gardere var inddelt i indkaldelsesårgange. Samme aften var der festmiddag i Forum med deltagelse af over gamle gardere samt afsluttede festfyrværkeri i Tivoli. Til festmiddagen blev der serveret forloren skildpadde og håndlavede boller og som dessert, lagkage og kaffe. Den Kongelige Livgardes 325 års jubilæum i juni 1983 kan huskes af mange af foreningens medlemmer. Festlighederne indledtes med gudstjeneste i Roskilde Domkirke, hvor alle garderforeninger var indkaldt med deres faner, fanebærere og bestyrelser. Senere på dagen samledes over gamle gardere i 18

19 Tivoli, hvor der opstilledes i garderårgange og roder for foreningsfaner samt Den Kongelige Livgardes vagtstyrke og musikkorps. Efter en imponerende march gennem Københavns gader til Rosenborg Eksercerplads afsluttedes med en parade for dronning Margrethe den II. Den første del af paraden ankom til Rosenborg Eksercerplads førend den sidste del havde forladt Tivoli. Næsten traditionen tro var der frokost på plænen i Kongens Have og som afslutning på dagen en kæmpemæssig festmiddag i Bella Centret med deltagelse af den kongelige familie. Også her deltog over gamle gardere med ledsager. Amalienborg Slot Vagten i 200 år. Vagten har været varetaget af Den Kongelige Livgarde i 200 år, og derfor afvikledes der jubilæumsfestligheder den 30. juni 1994, hvor De Danske Garderforeninger var indkaldt til march og parade. I den anledning var der indkaldt 1-3 medlemmer fra hver garderforening 2 dage i forvejen for genoptræning som en civil parade for en indmarch på Amalienborg. I alt blev der indkaldt ca. 55 gamle gardere til denne særlige del. Fra Stevns Garderforening deltog 2 bestyrelsesmedlemmer, NOV 1978, Hans Henrik Thyssen og NOV 1978, Lars Juel Clement, der mødte på Høvelte Kaserne en torsdag aften. Herefter fulgte 2 dages eksercits og masser af garderminder inden den afsluttende prøvelse med en stor fællesmarch med den vagtgående styrke fra Rosenborg Eksercerplads til Amalienborg. Forinden var der parade for dronning Margrethe den II på Rosenborg Eksercerplads. Herefter fortsættelse af paraden til Christiansborg Slots ridebane. Senere var der en større reception i riddersalen for de særligt indkaldte gamle gardere samt formænd, fanebærere m.fl. med deltagelse af dronning Margrethe den II. I fællesmarchen indgik alle øvrige fremmødte gamle gardere, og atter var det en københavnsk begivenhed med stor opmærksomhed. Kartouchen - uddrag fra jubilæumsbogen om Den Kongelige Livgarde år. 19

20 Den Kongelige Livgardes 350 års jubilæum den 30. juni Som i lighed med de tidligere jubilæer arrangeres dette med en meget storstilet march gennem Københavns gader med start i Tivoli og med afslutning på Rosenborg Eksercerplads. Forinden var der gudstjeneste i Garnisons Kirke med kongelig deltagelse. Atter var der honnørparade for dronning Margrethe den II og med over deltagere. Sædvanen tro var der frokost i Kongens Have ved Rosenborg, hvor pårørende til marchdeltagerne også deltog. Over samledes i den anledning. Dagen forinden var der koncert i Tivolis koncertsal med stor deltagelse samt også den kongelige familie. I månederne op til selve dagen, var der særudstillinger på garderkasernen i Gothersgade samt udgivelse af CD fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Dette års jubilæum blev understøttet af et stort internationalt tattoo med deltagelse af såvel danske som udenlandske militære enheder, og dette strakte sig over 3 dage. De Danske Garderforeninger gav Den Kongelige Livgarde en Kartouche opsat på kasernens hovedbygning. Kartouchen var tegnet af SEP 57, Sven-Erik Sjøtlow, Køge og Omegn Garderforening. Sven-Erik bor i Rødvig på Stevns. Sven- Erik Sjøtlow bistod yderligere bronzestøberen med udskæring af skabelonen i træ og den endelige støbning. Festlighederne afsluttedes med festmiddag i Bella Centret med over deltagere, hvor hele den kongelige familie også var til stede. Stevns Garderforening stillede med over 20 medlemmer, og foreningens fane indgik på bedste vis i paraden og senere i opstillingerne på Rosenborg Eksercerplads. Parader på Rosenborg Hvert forår og efterår åbner Garderkasernen på Rosenborg Slot portene for gamle gardere - de såkaldte årgangsparader, hvor gamle gardere med runde jubilæer indgår i særlige opstillinger. Jubilarerne samles typisk via deres årgangsformænd, og der aftales fællesarrangementer, hvor de gamle gardere udveksler soldaterhistorier. Medlemmer fra Stevns Garderforening har gennem mange år deltaget i disse årgangsparader, og rigtig mange medlemmer har haft livslangt medlemskab af deres årgangsforeninger, der sideløbende med garderforeningen har bevaret kontakten til soldaterkammeraterne. Meget ofte har årgangsforeningerne opsparet store beløb til festligheder og arrangementer. Stevns Garderforenings jubilæer over 100 år 25 år Den 20. juli 1938 blev jubilæet fejret ved en festlighed på Hotel Phønix i Store Heddinge. Festligheden indledtes med kransenedlæggelse ved graven for foreningens første formand, lærer O. Olsens grav. Store Heddinge by havde sat flag i anledning af jubilæet, og foreningen blev honoreret med besøg af prins Gustav (søn af kong Frederik den VIII - og lillebror til kong Christian den X), præsidenten for De Danske Garderforeninger, kammerherre oberstløjtnant Hage samt vicepræsident kaptajn Carl von Kohl. Festligheden indledtes med en reception, hvor 11 medlemmer siden foreningens start fik overrakt 25 års tegn af prinsen. Under middagen afsendtes der telegram med hilsen til kong Christian den X, der kvitterede med telegram m/tak og hilsen. De Danske Garderforeninger overrakte en gave - en bordflagstang af malm til foreningen. Denne anvendes stadig ved generalforsamlinger og øvrige samlinger. 40 år Den 20. juli 1953 afholdt foreningen sit 40 20

21 års jubilæum på Traktørstedet i Gjorslev Bøgeskov. Ca. 40 deltagere deltog - antageligt var ca. halvdelen gamle gardere, da festen var m/ledsagere. Det fremgår af protokollen, at kuvertprisen var 12,- kr., men foreningen donerede hertil 4,- kr. fra kassebeholdningen. Menuen er noteret og omfattede snitter - fedekalvesteg og is. 50 år Den 20. juli 1963 afholdtes snart traditionen tro atter jubilæum, denne gang på Hotel Stevns i Store Heddinge. Der ses ikke deltaljeret beskrivelse af festligheden, men naboforeningerne fra Fakse og Køge var repræsenteret. Som vanligt var De Danske Garderforeninger repræsenteret og denne gang v/major Asger Jørgensen. Præsidiet gav endnu en flagstang af malm til foreningen, der anvendes på samme måde som den først modtagne. Ved samme jubilæum omtales en lysestage som gave, men der kan være tale om erindrings- eller skrivefejl, og en eftersøgning har været forgæves. Også denne gang afsendtes der telegrafisk hilsen til kongen - kong Frederik den IX, der kvitterede med tilbagehilsen til foreningen. Der var 60 deltagere ved festen - antageligt ca. 30 medlemmer m/ledsagere 60 år Dette jubilæum blev holdt senere på året - den 26. september 1973 i Strøby Egede forsamlingshus med deltagelse af over 80 personer (gamle gardere m/ledsagere). Bemærk stigningen af antallet af deltagere - sandsynligvis en virkning af, at medlemstallet i disse var stigende og/eller fastholdt. En delegation af ældre medlemmer - indkaldte fra årgang 1940 og ældre, overrakte en dirigentklokke som gave - denne klokke anvendes stadig i foreningen. De lidt skæve jubilæer påkalder ikke altid De Danske Garderforeningers opmærksomhed, og de forbliver som lokale Gaverne fra Præsidiet samt klokken fra de ældre medlemmer. initiativer mm. Dog deltog bl.a. Sydsjællands Garderforening v/formanden, og der overraktes en pokal til brug som vandrepokal for skydninger. 70 år Dette jubilæum i 1983 blev mod sædvane ikke holdt om sommeren, idet Den Kongelige Livgardes 325 års jubilæum skulle holdes i juni måned. Derfor blev festligheden udskudt til den 15. oktober 1983 som festlighed på Traktørstedet Højeruplund. De Danske Garderforeninger var repræsenteret v/vicepræsident oberstløjtnant J. O. Koefoed, der overrakte en faneplade i sølv til foreningens fane. Som øvrige gæster deltog formændene fra garderforeningerne i Fakse, Køge, Sydsjælland, Midtsjælland og Møn. 70 gamle gardere med ledsagere sluttede op om arrangementet. 75 år I anledning af dette runde jubilæum blev der udgivet et hæfte (der bl.a. har leveret data til denne artikel). Naturligvis skulle der også denne gang ske en tydelig markering, og dette skete med march igen- 21

22 nem Store Heddinge og en festlighed den 23. juli Arrangementet blev en stor succes, og der var deltagelse af 58 gamle gardere i en march gennem Store Heddinge. Aftenfesten med middag blev afholdt på Traktørstedet Højeruplund med deltagelse af 94 gamle gardere m/ledsagere. Her oplæstes lykønskningshilsen fra Dronning Margrethe den II. De Danske Garderforeninger gav et fanebånd til foreningsfanen og præsidenten holdt hyldesttale. Endvidere var De Danske Garderforeningers præsident oberst J. Schouboe samt formænd fra naboforeningerne med som gæster. Dagen indledtes med march fra Elisabethsvej til Rådhuset og videre til Hjemmeværnsgården. Marchen blev myndigt ført af pens. major 1429/NOV 1948, V. Clausen samt 2 vagtgående tambourgardere med tromme, fløjte og horn. Undervejs var der ophold på Rådhuset, hvor borg mester garder 1409/NOV 1952 A. Ebdrup ønskede foreningen tillykke og bød på en forfriskning. På Hjemmeværnsgården var der reception, hvor der fremmødte 115 gratulanter fra andre foreninger og øvrige. Formanden /MAJ 1947 Vagn Ebdrup Jacobsen holdt tale, og herefter overraktes foreningens første fane fra 1914 til Stevns Museum v/dyrlæge Henning Poulsen. Dette ske te for at sikre den gamle fane for eftertiden. Ved aftenfesten på Traktørstedet Højeruplund oplæstes lykønskningshilsen fra Bestyrelsen i 1988 Bagerst fra venstre: /NOV 1967 S. Sørensen, NOV 1978 H. H. Thyssen, /SEP 1968 J. Nielsen Siddende fra venstre: /MAJ 1952 O. Andersen, formanden /MAJ 1952, V. Ebdrup Jacobsen og /AUG 1956 B. B. Jensen 22

23 dronning Margrethe den II. De Danske Garderforeninger gav et fanebånd til foreningsfanen, og præsidenten holdt hyldesttale. 312 NOV/1947, K. E. Andersen (Post- Ejler, Store Heddinge) blev udnævnt som æresmedlem med baggrund i sit arbejde for foreningen og sit lange medlemsskab. Jubilæumsforberedelserne blev dog præget af 2 meget foreningsaktive gamle garderes dødsfald inden festdagen. Næstformand, fanebærer /MAJ 1952, O. Andersen, Havnelev og tidl. formand, bestyrelsesmedlem 573/NOV 1939, K. Lykke Pedersen, Klippinge, gik til Ryes Brigade i foråret år Dette jubilæum afvikledes lidt anderledes end de tidligere, idet foreningen valgte at markere de 90 år samtidig med den årlige fugleskydning den 14. juni Igen var der march gennem Store Heddinge med deltagelse af 2 vagtgående tambourgardere. 70 gamle gardere deltog i marchen, der passerede Rådhuset i Store Heddinge, hvor borgmester Lars Asserhøj ønskede tillykke. Herefter fortsatte marchen til Stevnshallerne, hvor fugleskydning og den efterfølgende frokostbuffet afholdtes. Dette var første gang, hvor fugleskydningen afholdtes i Store Heddinge. Den traditionelle aftenfest var aftalt til ikke at skulle afholdes til fordel for det kommende 100 års jubilæum 10 år efter. De Danske Garderforeninger var repræsenteret af vicepræsident K. Basballe. 100 år Alle kræfter er lagt i for at gøre 100 års jubilæet til en mindeværdig begivenhed for såvel Stevns Garderforening som for alle øvrige interesserede. Forarbejdet gennemføres sammen med Stevns Lokalhistoriske Arkiv og udgives som et kapitel i Stevns før og nu samt som et jubilæumsskrift til medlemmerne. Der er nedsat en arbejdsgruppe sammen med bestyrelsen, der har som opgave at tilrettelægge og afvikle jubilæet den lørdag 20. juli Stevns Garderforening , kort beskrivelse Foreningen er umiddelbar ikke i besiddelse af dokumenterede oplysninger om modstandskampen og omfanget af medlemmers deltagelse heri. Imidlertid indsamlede 1218/NOV 1948, Jens Juel Larsen data om Stevns Garderforening til Den Kongelige Livgardes 350 års jubilæum i 2008, hvor hans bidrag bl.a. indgik i et bogmateriale om De Danske Garderforeninger samt til en privat foredragsrække om Gevnø By m.m. Følgende noter er genskrevet: Ved den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940 kom tropperne til Amalienborg. De blev mødt med modstand af vagtstyrken (Den Kongelige Livgarde). I vagtstyrken indgik 314/MAJ 1939, Axel Helge Olsen, der senere blev medlem af Stevns Garderforening og mangeårig politiassistent i Store Heddinge. Først efter ordre fra kong Christian den X indstilledes kamphandlingerne. I grålig beklædning Lars Nielsen, Lyderslev 23

24 Efter sammenbruddet for samarbejdspolitikken angreb værnemagten den 29. august 1943 det danske militær og herunder også Amalienborg og samtidig garderkasernen på Gothersgade ved Rosenborg. 232/MAJ 1942, Knud Ravnshøj var vagtgående garder og deltog i kampen på garderkasernen. Garderne måtte opgive kampen med flere faldne. Garderne blev interneret af værnemagten og hjemsendtes efter ca. 30 dage. Knud Ravnshøj var også aktiv i modstandskampen på Stevns efter sin hjemsendelse. Han blev senere et aktivt medlem af Stevns Garderforening og i en periode også borgmester i kommunen. På Sydstevns blev brugsuddeler og formand for Stevns Garderforening Lars Nielsen, Lyderslev gruppeleder af en aktiv modstands- og våbenmodtagelsesgruppe på 7 mand fra Lyderslev og Gevnø. De nedkastede våben blev skjult i Lyderslev Brugs - i lageret af mel og kolonial. I oktober 1944 ransagede Gestapo området for at pågribe Lars Nielsen. Han undslap og holdt sig skjult. Det lykkedes heller ikke Gestapo at finde det skjulte våbenlager, men de tog Lars Nielsens store søn Vagn som gidsel og til afhøring. Han røbede intet om modstandsgruppen i området, og han blev løsladt i julen Lars Nielsen dristede sig frem efter nogen tid og passede sin brugsforretning, men har givet været meget årvågen. Modstandsarbejdet på dele af Stevns blev til dels ledet og koordineret af dyrlæge Terndrup. Også 509/ II, V. Rasmussen var aktiv i gruppen i Sydstevns. I Højerupområdet var Møllebjerg et meget aktivt omdrejningspunkt og Frode Jensen, Møllebjerg, var meget aktiv i modstandsarbejdet sammen med sine brødre. Senere blev Leif Jensen, Møllebjerg, indkaldt til Den Kongelige Livgarde (MAJ 1947). Der henvises til tidligere artikler og foredrag mv., hvor Frode Jensen fortalte historien om gruppens modstandskamp. Den samlede enhed blev senere omtalt som Terndrupgruppen. Modstandsarbejdet på Stevns er beskrevet og arkivbehandlet lokalt og på Frihedsmuseet under Nationalmuseet. Fugleskydningerne og konkurrenceskydninger Siden sommeren 1979 har fugleskydningen også været et fast samlingspunkt for Stevns Garderforening. Indtil ændringerne af skydebaneforholdene på Mandehoved skydebane på det daværende Fra de første dage efter befrielsen, Knud Ravnshøj står nr. 2 fra venstre. 24

25 FLS Sigerslev blev fugleskydningerne afviklet yderst på det smukkeste af Stevns Klint. Siden 2005 har fugleskydningerne været afholdt hos FEB 1969, Preben Rasmussen, Humlemosegård, Lyderslev - men stadig efter det samme koncept. Dog blev fugleskydningen i 2003 afholdt v/stevnshallerne i anledning af 90 års jubilæet. Kæden (sølv) med forstørrelse af platte og fugl. Fugleskydninger afvikles ved køb af skydenummer/lodder nogle uger inden den faktiske fugleskydning. Typisk købes der flere skydenumre af et medlem. Ved selve skydningen skyder skytten i tilfældig rækkefølge for et solgt skydenummer/loden Der er præmier til både skytte og det solgte skydenummer. Der skydes til krone, næsering, 2 ører, 2 vingespidser, 2 kloringe, hale og til sidst brystpladen (fuglekongen). De nævnte fugledele markeres med metalringe, der er svejset fast. Der skydes med cal. 22 salonriffel fra fast anlæg og med behørigt kuglefang samt under ledelse af en skydeleder. Fugleskydningen indledes med en parademarch, hvor Store Heddinge Tambourkorps altid har stillet tambourer med fløjte og tromme for at støtte de gamle garderes svingende marchtakter. Paraden afhenter sidste års fuglekonge, som bør være til stede på området, men ikke indgående i paraden. Fuglekongen er vært for en dram, og indleder skydningen med det første skud mod kronen. Foreningens fane indgår i paraden og præsenteres behørigt, ligesom der er flaghejsning m/sang. Arrangementet har altid haft god deltagelse, men især salget af skydenumre har været godt. Stort set alle medlemmer har købt disse - og også selv om de ikke har mulighed for at deltage. Det store salg af skydenumre må i høj grad tilskrives, at bestyrelsens medlemmer har aflagt besøg hos hvert enkelt medlem inden sommerens fugleskydning. Fugleskydningen begyndes altid kl , og der skydes til sidste skud falder til brystpladen, og fuglekongen findes. Herefter er der spisning af medbragt mad og gode soldaterhistorier. Ikke sjældent kommer den gamle garders ægtefælle med maden og deltager i spisningen. Sideløbende med fugleskydninger afvikles der dartspil og skydning med luftgevær. Øvrige gæster kan også deltage i disse konkurrencer, og der er præmier til damerækken og børnerækken. Kun gamle gardere må skyde mod fuglen, og kun en gammel garder kan blive fuglekonge. Det hænder, at de ringe, der markerer fuglens dele, ikke vil lade sig bortskyde - enten pga. god svejsning eller manglende skydefærdighed. Når tålmodigheden er opbrugt, eller ammunitionslageret er bekymrende lavt, må skydelederen ty til skrappere midler, og fuglen, der er opsat på stang, må nedtages, og der skæres lidt med en nedstryger. Kort efter sker der bortskydning af ringen, og der er præmie 25

26 til såvel skytte og køber af skydenummer for den aktuelle del. Der files for at afkorte fuglens langstrakte levetid af hensyn til frokosten. Fra venstre: 232/NOV 1942 Knud Ravnshøj med nedstryger, /MAJ 1952 Vagn Ebdrup Jacobsen, /NOV 1959 Poul Nielsen (Slagterpoul), 1429/NOV 1948 Vilhelm Clausen og sidst 12/MAJ 1939 Kaj W. Sørensen. Foto optaget på Mandehoved SKB Fugleskydningen på Humlemose i Lyderslev Der anvendes altid skydebænk under behørigt tilsyn af skydelederen (skydefænrikken). Skytten: 743/NOV 1945 H. C. Thomsen og skydeleder MAJ 1973 Leif Larsen. Som listeførere fra venstre: FEB 1969 Ole Bille Andersen og 41560/MAJ 1959 Finn Jensen. Fuglekongen hædres med en vandrekæde, hvor hans navn og årstal for skydningen anføres på en sølvbrik. Fuglekongen har regeringstid frem til næste års skydning. Der forligger ikke beskrivelser om fuglekongers regeringsperioder - såsom benådninger, amnesti eller udnævnelser. Det må antages, at regeringsperioderne må anses som ærestitel uden andre væsentlige opgaver end modtagelse af paraden ved næste års skydning samt beskænkningen af skytterne. I vinterhalvåret deltager Stevns Garderforening i egne skydninger, landsskydninger for De Danske Garderforeninger og lokale skydninger m/fakse og Haslev Garderforeninger. Gennem årene har der været hjembragt pokaler og præmier for god skydning. Desværre har der de sidste par år ikke været særlig stor deltagelse. Tilsyneladende har konkurrenceskydningerne oplevet deres storhedstid for Stevns Garderforening. Stevns Garderforening i nyere tid Perioden i nyere tid har fulgt næsten det samme koncept som de første 75 år. De faste samlingspunkter har været generalforsamlingen i det tidlige forår, skydningerne med naboforeningerne og fugleskydningen midt på sommeren samt enkelte udflugter til seværdigheder rundt om i landet. Deltagerantallet har været rimeligt, og arrangementerne skønnes at være sikret også i fremtiden. Visse arrangementer trækker flere tilhørere end andre, og da nu pensioneret chefpolitiinspektør Per Larsen (gammel garder) holdt foredrag i 2008, var der over 120 tilhørere til en god aften. Tilsvarende skete i 2011, da politiinspektør Bent Isager-Nielsen ligeledes trak fulde huse til sit foredrag. Senest blev der planlagt foredrag af gardersergent/jægersoldat Thomas Rathsack (Jægerbogen) i oktober 2012, hvor der ved redaktionens afslutning allerede var tilmeldt 115 tilhørere. Ikke sjældent har deltagerantallet til generalforsamlingerne været omkring 40 fremmødte, hvilket må siges at være pænt set i lyset af mange andre tilbud i en travl tid 26

27 Gennem de seneste år er generalforsamlingerne også udvidet med spændende og relevante foredragsindlæg fra såvel medlemmerne som medlemmer fra andre foreninger, Forsvaret og erhvervslivet. Senest er Stevns Garderforening blevet højteknologisk med hjemmesiden: hvor information og nyheder bringes til såvel medlemmer som øvrige interesserede. Søren Larsen, Skovly, flankeret af den nye og gamle fane i

28 Søren Larsen, Skovlys mindelegat Gårdejer 19/1-1922, Søren Larsen, Skovly, Klippinge, var medlem af Stevns Garderforening fra 1923 til sin død i Han var medlem af bestyrelsen fra 1938 og formand i perioden Om nogen så tegnede Søren Larsen, Skovly, foreningens fremdrift og virke i alle disse år. Han var samlingspunktet og ivrig for, at Stevns Garderforening var aktiv og synlig som forening i mange henseender. Som gestus til sin forening stiftede han et mindelegat for Stevns Garderforening, hvor renterne skulle anvendes til foreningens virke og gavn efter bestyrelsens beslutning. I skrivende stund står der få tusinde kr. på legatet, men grundet renteudviklingen, dannes der begrænset afkast, der kun med mellemrum kan uddeles. Æresmedlemmer og øvrig anerkendelse Gennem årene har foreningen udnævnt medlemmer som æresmedlemmer som respekt for deres indsats for foreningens virke. Følgende har været - eller er nuværende æresmedlemmer af Stevns Garderforening. Forpagter 160/ Voss (1923) Bagermester 819/4-1912, J.P. Hansen (ukendt år) Avlsbruger 106/ L. Pedersen (ukendt år) Gårdejer 102/ H. Pedersen (ukendt år) Gårdejer 23/ P. Nielsen (1931) Mølleejer 29/ P. Bentzen (ukendt år) Bogbinder 504/1-1883, A.W. Marott (1943) Købmand 712/ C.A. Bech (ukendt år) Bestyrelsen Nederst fra venstre: 415 NOV 1967 Søren Sørensen, formand, og FEB 1969 Preben Rasmussen, næstformand og fanebærer. Øverst fra venstre: NOV 1978 Hans Henrik Thyssen, kasserer, MAJ 1973 Leif Larsen, bestyrelsesmedlem/skydeleder og NOV 1978 Lars Juel Clement, sekretær/hjemmeside. (Foto: Kirsti Clement) 28

29 Gårdejer 19/1-1922, S. Larsen-Skovly (ukendt år) Proprietær 438/4-1899, G. Rasmussen (1951) Gårdejer 406/3-1920, V. Hansen (1985) Gårdejer 509/ II, V. Rasmussen (1985) Proprietær 573/ II, K. Lykke Pedersen (1988) Postbud 312/NOV 1947, K.E. Andersen (1988) Mekaniker 462/MAJ 1952, V.E. Jacobsen (1988) Snedker 479/1956 II, B.B. Jensen (2012) De Danske Garderforeningers hædersbevisning er tildelt: 624/MAJ 1946, Helge Villumsen (2002) Erhvervsrådgiver 108/SEP 1968, Jørgen Nielsen (2005) Snedker 479/1956 II, B. B. Jensen (2004) Proprietær NOV 1978, H. H. Thyssen (2010) Kørelærer 415, NOV 67, S. Sørensen (2012) Medlemstilslutningen Siden stiftelsen i 1913 har medlemstilgangen været støt stigende og kulminerede i medio 1980 erne med ca. 150 medlemmer. Tilsyneladende har der enten været færre unge mænd fra Stevnsområdet, der har aftjent deres værnepligt ved Den Kongelige Livgarde, eller det har været svært at tiltrække og fastholde disse efter soldatertiden. De seneste 10 år er medlemstallet faldet og i sommeren 2012 er medlemstallet 115. Det er foreningens håb, at medlemstallet har stagneret og forhåbentligt er stigende. Aldersgennemsnittet må beskrives som relativt højt med et overtal af medlemmer over 55 år. Mange af disse er trofaste deltagere ved foreningens arrangementer. Der skal dog ikke herske tvivl om, at Stevns Garderforening altid vil forsøge at hverve de unge mennesker til et varigt og interessant medlemskab. Endvidere vil tilflyttende gamle gardere blive forsøgt hvervet ligesom foreningen vil gøre mest muligt for at fastholde sine medlemmer. Antal medlemmer

Faxe og Omegns Garderforening 100 år

Faxe og Omegns Garderforening 100 år Faxe og Omegns Garderforening 100 år Formanden har ordet Den 13. november 2013 kan Faxe og Omegnes Garderforening fejre sit 100 år jubilæum. Som formand for foreningen, er det med stor ydmyghed, jeg har

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

LOVE FOR NORDRE BIRKS GARDERFORENING

LOVE FOR NORDRE BIRKS GARDERFORENING LOVE FOR NORDRE BIRKS GARDERFORENING UDGIVET I JUNI 1990 revideret feb. 2010 De reviderede love for NORDRE BIRKS GARDERFORENING Stiftet 19-11-41 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. februar

Læs mere

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade 13. CEREMONIEL, del 4 Årgangsparade a. Årgangsparade afholdes den første søndag i maj på Livgardens Kaserne i København. Alle gamle gardere kan deltage, ligesom pårørende er velkommen til at møde op og

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Garder Vore faner og vor historie. Fredericia og Omegn GIROKORT INDLAGT NUMMER

Garder Vore faner og vor historie. Fredericia og Omegn GIROKORT INDLAGT NUMMER Garder 1 2003 JAN KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn NUMMER Vore faner og vor historie. Foreningen har 2 faner. Den gamle fra 1919, som vi har sendt på pension og den nye fra 1991. Som

Læs mere

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager,

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

Tilbage til www.sdrfelding.dk

Tilbage til www.sdrfelding.dk 1 Tilbage til www.sdrfelding.dk Borgmester Lars Krarups tale ved uddelingen af Herning Kommunes Kulturpris 2013 Onsdag 30. april 2014 klokken 14.30 i Byrådssalen Velkommen her i Byrådssalen. Og velkommen

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken.

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken. 63 år 30. april 2009 Kong Carl XVI Gustaf Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Den svenske konge, Carl Gustaf, født 30. april 1946 fyldte 30. april 2009, 63 år. Fødselaren blev fejret på det kongelige

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014 København april 2014 PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet i Silkeborg 2013 og Repræsentantskabsmødet i Thisted 2014) 1. Indledning. Præsidiet

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Jubilarstævne 2013 Af Uffe Uhler

Jubilarstævne 2013 Af Uffe Uhler Jubilarstævne 2013 Af Uffe Uhler Sikke et godt jubilarstævne, det blev i år. Dagen lørdag den 28. september oprandt med det dejligste solskin, som varede ved hele dagen. Det blev en af disse herlige lune

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Præsidiets beretning for året 2008/2009

Præsidiets beretning for året 2008/2009 Præsidiets beretning for året 2008/2009 Danske Gardehusarforeningers mål. Præsidiet vil arbejde for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, der er tiltrækkende for Gardehusarregimentets

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 3 august 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER

14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER 14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER a. Indledning 1. Enhver forening, der fungerer på basis af ulønnet frivilligt arbejde, har et ønske om at anerkende de medlemmer, der udfører en særlig

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen,

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen, SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10 Så gik der endnu en vinter, med træning på grus og vinterturnering, så nu er foråret på vej, og vi ser frem til at komme på græs. Hele vinteren har vi næsten

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

55. Årgang November 2016 Nr.4

55. Årgang November 2016 Nr.4 55. Årgang November 2016 Nr.4 Julen nærmer sig, og masser af travlhed og mange gøremål vil uden tvivl komme til at præge hverdagen. Ser vi tilbage på tidligere år, så bliver i år nok ikke anderledes. Vi

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m.

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m. 5. september 211 Markerinper ved Monument for Danmarks internationale ndsats Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelseoverværelse af særligt inviterede m.m. Eksempel. Kranselægning i forbindelse

Læs mere

Husk nu! Tag med på snaphanetur. Foreningen Svend Gønge. Seneste Nyt nr. 24 Stiftet onsdag den 12. juni 2008 Foreningen Svend Gønge

Husk nu! Tag med på snaphanetur. Foreningen Svend Gønge. Seneste Nyt nr. 24 Stiftet onsdag den 12. juni 2008 Foreningen Svend Gønge Foreningen Svend Gønge Seneste Nyt nr. 24 Stiftet onsdag den 12. juni 2008 Foreningen Svend Gønge Juni 2010 Pro honore patriae Husk nu! Det er jo på lørdag og søndag, at vi skal på det gigantiske og exorbitante

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011

Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011 Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011 Denne fredag morgen var smuk og solrig uden en sky på himmelen. Skydebrødrene begyndte at indfinde sig på Store Torv i Rønne ved springvandet,

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

49. Årgang August 2010 Nr. 3 KORTDISTANCEN ER NU ÅBEN IGEN

49. Årgang August 2010 Nr. 3 KORTDISTANCEN ER NU ÅBEN IGEN 49. Årgang August 2010 Nr. 3 KORTDISTANCEN ER NU ÅBEN IGEN FUGLESKYDNING 15. SEPTEMBER 2010 GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG ØNSKER GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN TILLYKKE MED 125 ÅRS JUBILÆET 25. AUGUST 2010

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Endvidere kan optages danske borgere, som har gjort tjeneste i Den Danske Brigade i Sverige eller i de allierede hære efter 1940.

Endvidere kan optages danske borgere, som har gjort tjeneste i Den Danske Brigade i Sverige eller i de allierede hære efter 1940. "De Danske Forsvarsbrødre" er en upolitisk, national organisation, som er en direkte efterkommer af organisationen " De Danske Vaabenbrødre", som veteraner fra den første slesvigske krig (1848-1850) stiftede

Læs mere

Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler

Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler Stiftelsesfesten 2013 var helt som stiftelsesfesten plejer at være næsten da. Den blev holdt den første lørdag i april i stedet for den sidste lørdag i marts, hvor den

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling.

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling. Deltagere: 66 inkl. bestyrelsen. Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00 Efter fanen var blevet ført ind, indledte formanden Olav Vibild Garderforeningen for Nordjyllands

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

LOVE FOR TAASTRUP & OMEGNS FUGLESKYDNINGSSELSKAB ANN0 1859. Hjemmeside: www.taastrup-fugleskydning.dk

LOVE FOR TAASTRUP & OMEGNS FUGLESKYDNINGSSELSKAB ANN0 1859. Hjemmeside: www.taastrup-fugleskydning.dk LOVE FOR TAASTRUP & OMEGNS FUGLESKYDNINGSSELSKAB ANN0 1859 1 Selskabets navn og formål Selskabets navn er: Taastrup og Omegns Fugleskydnings Selskab Selskabets formål er at afholde en fugleskydning en

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 22.9. Introduktion til samlingerne: arkiv.dk og odensedatabasen.dk v/arkivchef Jørgen Thomsen og arkivar Jens Åge S. Petersen. I www.arkiv.dk

Læs mere

Danmarks-Samfundets Århus Kreds. 100-års jubilæum

Danmarks-Samfundets Århus Kreds. 100-års jubilæum Danmarks-Samfundets Århus Kreds 100-års jubilæum 1908-2008 Danmarks-Samfundets Århus kreds Inviterer Foreninger, organisationer, virksomheder, myndigheder m.fl. i Århus og omegn til Valdemarsfest lørdag

Læs mere

4. REPRÆSENTANTSKABSMØDER

4. REPRÆSENTANTSKABSMØDER 4. REPRÆSENTANTSKABSMØDER a. Generelt 1. Repræsentantskabsmøde og ekstraordinært Repræsentantskabsmøde afholdes i henhold til bestemmelserne fastsat i DG s vedtægter. 2. Repræsentantskabsmøde dækker alene

Læs mere

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 Jul og Nytår er nu overstået, og forhåbentligt har alle haft nogle gode dage med afslapning og hygge i familiens skød. Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, og et nyt år

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

På vores tur til Bad Bramsted var Hans Carl og Ronald med ledsager inviteret med, men det var kun Hans Carl og Kirsten der kunne.

På vores tur til Bad Bramsted var Hans Carl og Ronald med ledsager inviteret med, men det var kun Hans Carl og Kirsten der kunne. Vi har haft følgende aktiviteter: 3 Søndag den 13. nov. 2011, Tyrolermusik i Agerbæk. Fredag den 25. nov. 2011, jul i city, herefter julefrokost på Britannia. Søndag den 11. dec 2011, jul i city Søndag

Læs mere

Januar 2006. Medlemsblad for

Januar 2006. Medlemsblad for Januar 2006. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Indledning: Det forgangne år: Forskydning: Beretning til laugsmøde torsdag, den 10. marts 2016

Indledning: Det forgangne år: Forskydning: Beretning til laugsmøde torsdag, den 10. marts 2016 Borgerforeningen i Sønderborg Skyttelauget. Oldermand Kjeld P. P. Clausen, Gl. Åbenråvej 15, 6400 Sønderborg Tlf. 40 50 78 43.- e-mail: kjeld.p.p.clausen@gmail.com Borgerforeningens hjemmeside:www.borgerforeningensonderborg.dk

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

Udkastet til vedtægterne blev godkendt og underskrevet af stifterne, vedtægterne vedlægges medfølgende referat.

Udkastet til vedtægterne blev godkendt og underskrevet af stifterne, vedtægterne vedlægges medfølgende referat. Foreningen Maren s Venne Laug stiftedes ved et møde på Hotel Schaumburg onsdag den 10. juni 2009. Stifterne af foreningen er 4 borgere i Holstebro Kommune. Carsten Kastrup Flemming Riddersholm Nielsen

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 28 JANUAR 2013 ÅRGANG 8. Det har i følge avisen ( D. 5/10-12) vist sig, at der ikke findes nogen bedre kur mod forhøjet

SUPERVETERANERNE NR. 28 JANUAR 2013 ÅRGANG 8. Det har i følge avisen ( D. 5/10-12) vist sig, at der ikke findes nogen bedre kur mod forhøjet SUPERVETERANERNE NR. 28 JANUAR 2013 ÅRGANG 8 Derfor spiller vi også fodbold i 2013 - GODT NYTÅR Det har i følge avisen ( D. 5/10-12) vist sig, at der ikke findes nogen bedre kur mod forhøjet blodtryk end

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere