14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER"

Transkript

1 14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER a. Indledning 1. Enhver forening, der fungerer på basis af ulønnet frivilligt arbejde, har et ønske om at anerkende de medlemmer, der udfører en særlig eller ekstraordinær indsats for foreningen. Det kan være gaver i form af vaser, figurer, beklædning m.v. Soldaterforeninger har til dette formål i stor udstrækning valgt at indstifte hæderstegn eller fortjenstmedaljer udformet efter det militære system. 2. Nogle dekorationer erhverves pr. automatik, som f.eks. jubilæumstegn i forbindelse med medlemskab af en forening, mens man skal indstilles til andre, som for eksempel et hæderstegn eller en fortjenstmedalje. 3. Indenfor De Danske Garderforeninger er der gennem årene indstiftet følgende forskellige dekorationer i form af foreningsemblem, hædersbevisning, jubilæumstegn og erindringsmedalje: Foreningsemblemer, herunder Fællesemblemet Jubilæumstegn Præsidiets Hæderstegn (PR/HT) De Danske Garderforeningers Hæderstegn (DG/HT) Erindringsmedalje i anledning af De Danske Garderforeningers 100 års jubilæum Funktionstegn DG-nålen (se afsnit 8, Gardernålsfonden) Festtegn De Danske Garderforeningers Hædersgave (DG/HG) Ovennævnte 5 første tegn er listet i den rækkefølge som de skal bæres på blazeren. 4. Bæring af dekorationer skal naturligvis ske med den respekt og værdighed, som ligger i dekorationen. Dekorationer skal derfor monteres korrekt og præsentabelt, og mådehold er tilrådeligt. Vejledning i korrekt bæring kan læses sidst i dette afsnit. Denne vejledning skal følges. b. Præsidiets Hæderstegn (PR/HT): 1. Indstiftelse a. Præsidiets Hæderstegn er indstiftet den 21. maj 1961 i anledning af De Danske Garderforeningers (dengang Fællesrepræsentationen) 50 års jubilæum. Hæderstegnet tildeles af Præsidiet, og man kan således ikke indstilles til dette. b. Præsidiets Hæderstegn tildeles medlemmer af en Garderforening i ekstraordinære tilfælde, som udtryk for beundring og taknemmelighed over en stor og betydningsfuld indsats for Gardersagen. c. I særlige tilfælde kan hæderstegnet tildeles personer udenfor Garderforeningernes kreds, herunder også udlændinge. 1

2 d. Hæderstegnene, der er nummererede og protokolføres ved Sekretariatet skal tilbageleveres ved indehaverens død. e. Præsidiets Hæderstegn fremstilles ikke en miniature. 2. Indstilling om tildeling Hæderstegnet tildeles af Præsidiet, og man kan således ikke indstilles til dette. 3. Overrækkelse Overrækkelsen sker som regel ved repræsentantskabsmødet eller ved en af Livgardens parader. c. De Danske Garderforeningers Hæderstegn (DG/HT): a. Indstiftelse a. De Danske Garderforeningers Hæderstegn er indstiftet den 30. juni 1983 i anledning af Den Kongelige Livgardes 325 års jubilæum. Nr. 1 og nr. 2 blev af Præsidenten på jubilæumsdagen overrakt Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsen. b. Hæderstegnet tildeles medlemmer af en Garderforening, som udtryk for taknemmelighed over en stor og god indsats for Garderforeningerne. I særlige tilfælde kan hæderstegnet tildeles personer udenfor Garderforeningernes kreds. c. Hæderstegnet tildeles af Præsidiet normalt efter indstilling fra en garderforening, men kan i særlige tilfælde tildeles direkte af Præsidiet. d. Med hæderstegnet følger et diplom underskrevet af Præsidenten. b. Indstilling om tildeling a. Indstillinger fra en garderforenings bestyrelse fremsendes via pågældende regions Vicepræsident, således at indstillingen kan være Præsidiet i hænde senest måned før ønsket tildeling. b. Ved indstilling anendes indstillingsskema, bilag 1. c. Svarskrivelse bilagt diplom vil tilgå foreningen indenfor ca. 14 dage efter afholdt præsidiemøde først i maj og først i november. d. Efter modtagelsen af Præsidiets godkendelse kan foreningen bestille Hæderstegnet, se afsnit 19. Hæderstegnet betales af den pågældende forening og skal normalt tilbageleveres til foreningen ved dødsfald. e. Hæderstegnet fremstilles også en miniature, men dette må hæderstegnmodtageren selv bekoste. 2

3 c. Kriterier for tildeling DG/HT kan tildeles efter indstilling, når følgende kriterier er opfyldt: Nuværende eller tidligere formænd for en garderforening i minimum 10 år. Bestyrelsesmedlem i en garderforening, andre tillidshverv f.eks. fanebærer, skydeleder m.m. i minimum 15 år. En garderforenings bestyrelse kan indstille foreningsmedlemmer, der på særlig måde gennem minimum 15 år har ydet en ganske særlig indsats til gavn for den enkelte forening. Årgangsformand (skal være medlem af en GF) minimum 25 år.(indstillingen skal foretages af årgangsforeningen). Personer (M/K) udenfor garderforeningernes kreds, som har ydet en påskønnelsesværdig indsats for Garderbevægelsen. d. Overrækkelse Hæderstegnet søges overrakt ved en festlig lejlighed i foreningen. Udleveringen foretages normalt af Vicepræsidenten, men hvis Præsidenten er til stede overrækkes det naturligvis af denne. For årgangsformænd tildeles hæderstegnet af præsidenten ved årgangsparaden på Livgardens Kaserne. d. Jubilæumstegn - 10, 25, 40, 50, 60, 70 og 75 års a. Indstiftelse a. Garderforeningen i København havde som den ældste forening først behov for at hædre medlemmer og indstiftede 25 års tegnet i 1916, 50 års tegnet i 1935 og 70 års tegnet i og 60 års tegnet blev indstiftet i 1990, og en alternativ udgave med agraf i form af en 25 mm bred og 40mm høj gylden bjælke med hhv. 40 og 60 i sort indgravering på båndet i stedet for bærebjælke blev indstiftet i b. Den lange periode frem til 25 års medlemskab før man kunne erhverve sig sin første dekoration er blevet reduceret, idet De Danske Garderforeninger på repræsentantskabsmødet i 1996 indstiftede 10 års tegnet. c. For alle jubilæumstegn gælder, at for eksempel 10 års jubilæumstegnet bæres indtil 25 års tegnet erhverves, hvorefter det kun er det nyerhvervede jubilæumstegn, der bæres fremover. Det er såle- 3

4 des ikke hensigten, at man bærer samtlige jubilæumstegn, man gennem et langt medlemskab af en garderforening erhverver. b. Kriterier for tildeling a. Disse hæderstegn tildeles af den lokale garderforening, som en hyldest og tak til et medlem med et samlet medlemsskab af en forening i nævnte årrække, regnet fra første indmeldelsesår. b. Et medlem, der sammenlagt har været medlem af en eller flere garderforeninger i nævnte årrække, er berettiget til at få overrakt hæderstegnet. Man skal dog huske at få sin anciennitet overført ved foreningsskifte. Modsat kan perioder, hvor den pågældende ikke har været medlem af en garderforening, ikke medregnes i de 10, 25, 40, 50, 60, 70 eller 75 år. c. DG s sekretariat udsender hvert år i starten af januar måned en bestillingsseddel til foreningerne, hvorpå bestilling af jubilæumstegn og sølvbjælker kan ske. d. DG s sekretariat koordinerer bestillingerne med leverandørerne, idet det giver lavere anskaffelsespriser på tegnene. e. Hæderstegnene fremstilles også en miniature, men dette må hæderstegnmodtageren selv bekoste. c. Overrækkelse Overrækkelsen sker efter den lokale garderforenings regler. Nogle garderforeninger vælger at inddrage det foregående hæderstegn når et nyt udleveres. e. Foreningsemblemer og De Danske Garderforeningers Fællesemblem a. Indstiftelse a. Foreningsemblemerne er indstiftet individuelt i de enkelte lokale garderforeninger i forskellige former. b. De fleste emblemer bæres i silkebånd, monteret lodret eller i krydsbånd og bæres på blazerens brystlomme, men nogle er monteret med båndet foldet i en roset og disse bæres på blazerens revers ved siden af DG-nålen c. De Danske Garderforeningernes Fællesemblem er indstiftet efter vedtagelse på Repræsentantskabsmødet i Herning den 13. juni Enhver garderforening, der ikke har eget emblem, eller for hvem genfremstilling af tidligere medlemsemblemer er blevet for kostbart, kan anvende Fællesemblemet som medlemsemblem. d. Fællesemblemet forsynes inden udleveringen ved foreningens foranstaltning med foreningens navn på bøjlen. Af hensyn til bøjlens lille størrelse må navnet forkortes, for eksempel FREDERIKSBORG, VESTLOL- LAND og så videre. Foreningens navn graveres altid kun med store bogstaver. På bøjlen må ikke anføres 4

5 anden påskrift end foreningens navn. e. Det er tilladt på båndet under bøjlen med foreningens navn yderligere at påsætte spænde(r) med særlige hædersbevisninger eller funktioner som for eksempel.: ÅRETS GARDERKAMMERAT, ÆRESMEDLEM, FORMAND eller lignende. b. Overrækkelse Tildeling sker efter den lokale garderforenings bestemmelse, men bør ske på ordentlig vis. f. Funktionstegn (Præsident, Formand o.s.v.) 1. Indstiftelse a. Funktionstegn er modsat hæderstegn tilknyttet en funktion, og bæreren er den person, der for en periode er valgt eller udpeget til hvervet. b. En del lokale garderforeninger anvender deres foreningsemblem i en speciel udgave. Det er også en mulighed at anvender Fællesemblemet med spænde på båndet med indgraveret funktion. c. Præsidiet anvender et tegn, der er identisk med 50 års tegnet, men er forsynet med en 10 x 38 mm sølvbæreplade, hvorpå funktionen er indgraveret. Det drejer sig om PRÆSIDENT, VICEPRÆSIDENT, SKYDEUDVALGSFORMAND, REGIONSSKYDELEDER, FORRET- NINGSFØRER, SEKRETÆR og REDAKTØR 2. Overrækkelse a. De lokale garderforeninger har individuelle procedurer for tildeling af Funktionstegn. b. Præsidiet uddeler funktionstegn ved tiltrædelse. For eksempel får en nyvalgt vicepræsident tildelt funktionstegnet på Formandsmødet i marts umiddelbart efter valg. De Danske Garderforeningers Funktionstegn skal tilbageleveres når man fratræder hvervet. g. De Danske Garderforeningers Hædersgave (DG/HG) 1. Indstiftelse a. De Danske Garderforeningers Hædersgave er indstiftet den 21. maj 2001 i anledning af De Danske Garderforeningers 90 års stiftelsesdag. b. Hædersgaven kan tildeles kvinder, der gennem deres tilknytning til garderbevægelsen har ydet markant og varig indsats til støtte for en lokal Garderforening eller for De Danske Garderforeninger generelt. 5

6 c. Præsidiet kan i særlige tilfælde tildele Hædersgaven til prominente kvinder i ind- og udland. d. Med Hædersgaven følger et diplom underskrevet af præsidenten. 2. Indstilling om tildeling a. Indstillinger fra Garderforeningerne skal så vidt muligt ske for et halvår ad gangen. Indstillingen fremsendes via pågældende regions Vicepræsident, således at indstillingen kan være Præsidiet i hænde senest 15. april henholdsvis 15. oktober for det kommende halvår. b. Der anvendes indstillingsskema jævnfør bilag 2. c. Svarskrivelse bilagt diplom vil tilgå foreningen indenfor ca. 14 dage efter afholdt præsidiemøde først i maj og først i november. d. Efter modtagelsen af Præsidiets godkendelse kan foreningen bestille Hædersgaven, se afsnit 19. Hædersgaven betales af den pågældende forening. 3. Overrækkelse Hæderstegnet søges udleveret ved en festlig lejlighed i foreningen. Udleveringen foretages normalt af Vicepræsidenten, hvis Præsidenten er til stede, naturligvis af denne. h. Erindringsmedalje i anledning af De Danske Garderforeninger 100 års jubilæum 1. Indstiftelse a. Erindringsmedaljen er indstiftet i 2011 i anledning af De Danske Garderforeningers 100 års stiftelsesdag. b. Erindringsmedaljen er fremstillet i nummererede eksemplarer, og erindringsmedalje nr. 1 og nr. 2 er tildelt Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsen. c. Erindringsmedaljen blev herudover tildelt alle deltagere ved repræsentationsmødet den 28. maj 2011 i Horsens. d. Der er stående bæretilladelse. 2. Tildeling Alle deltagere i repræsentantskabsmødet i Horsens d. 28. maj 2011 fik tildelt erindringsmedaljen. 3. Øvrigt Så længe lager haves kan interesserede købe erindringsmedaljen hos DG s sekretariat. 6

7 i. Æresmedlemmer 1. Udnævnelse af æresmedlemmer i de enkelte Garderforeninger sker efter de enkelte Garderforeningers bestemmelse. 2. Æresbreve, der på synlig vis stadfæster medlemsskabet, kan mod betaling rekvireres hos Præsidiets Sekretariat. j. Festtegn 1. Indstiftelse I forbindelse med Livgardens jubilæer, 250 år i 1908, 300 år i 1958, 325 år i 1983 og 350 år i 2008 samt 200 året for Amalienborgvagten i 1994 er der blevet indstiftet festtegn til anvendelse på selve jubilæumsdagen. 2. Tildeling Alle deltagere i de nævnte jubilæer har i forbindelse med tilmelding til jubilæumsarrangementet fået tildelt festtegnet, som også har fungeret som adgangstegn til f.eks. Tivoli, der har været samlingssted ved alle Livgardens jubilæer. 3. Anvendelse Festtegn er alene beregnet til bæring i forbindelse fejring af det pågældende jubilæum/arrangement. Festtegnet bæres ved fejring af arrangementet og i snæver tilknytning hertil. Efterfølgende bæres festtegnet ikke, men gemmes som erindring om en god dag. k. Danske Soldaterforeningers Landsraads Æresplakette og Fortjensttegn 1. Danske Soldaterforeningers Landsraad har indstiftet Fortjensttegn i bronze og sølv samt Æresmedalje og Æresplakette. Ved opfyldelse af gældende statutter for disse tegn og medaljer kan også medlemmer af De Danske Garderforeninger blive tildelt tegn/medalje. 2. Gældende statutter og indstillingsskema fremgår af DSL s hjemmeside l. Vejledning i korrekt bæring At Gardernålen (DG) bæres både til hverdag og fest bør være en selvfølge. 1. Generelt a. Når man som gammel garder anlægger og bærer sine tegn og medaljer skal man være sig bevidst, at man hermed samtidig bliver set af andre, og at andre ikke blot vil se på tegnene/medaljerne, men også vil danne et indtryk af, hvordan disse bliver båret. b. Anlagte dekorationer skal derfor bæres på en sådan måde, at indtrykket af den pågældende, der bærer dekorationerne, opfattes værdigt. Dette kræver 7

8 derfor, at den enkelte alene bærer de rigtige dekorationer, og at disse er placeret pænt og korrekt på påklædningen. c. Såfremt den enkelte bærer 2 eller flere dekorationer skal disse placeres i korrekt rækkefølge og ved siden af hinanden således, at dekorationerne sidder på samme stang eller er placeret så alle bånds overkant flugter. Skæv påsætning eller påsætning hvor dekorationerne sidder spredt er med til, at det værdige ved bæring af dekorationer går tabt. 2. Bæring 1. Ordenskapitlet a. Ordenskapitlet har fastsat som generel regel for bæring af dekorationer, at officielle dekorationer ikke må bæres sammen med foreningsdekorationer. b. Ordenskapitlet tilføjer dog, at det tolereres, at soldaterforeninger bærer deres foreningsdekorationer sammen med eventuelle tildelte officielle dekorationer. Ved samtidig bæring af officielle og soldaterforenings dekorationer skal officielle dekorationer altid gå forud for foreningsdekorationerne i rækkefølge. 2. Soldaterforenings dekorationer a. Haves flere foreningshæderstegn, anbringes de vandret og tæt ved siden af hinanden, således båndenes overkanter flugter. Dette gælder også dekorationer med bærebjælke, som for eksempel 40 og 60 års jubilæumstegn, hvor selve dekorationen og bånd bæres i højde med de øvrige, hvorved bærebjælken rager op over båndoverkant. b. Kan de ikke hænge ved siden af hinanden, anbringes de således, at de dækker noget over hinanden, idet båndet til tegnet inderst til højre (set fra bæreren) skal ligge lidt over det nærmest til venstre værende bånd. c. Flere foreningshæderstegn kan for nemheds skyld anbringes på et fælles spænde med nål. 3. Placering og rækkefølge. a. De Danske Garderforeninger har fastsat at foreningens dekorationer bæres øverst på jakkens brystlomme, dog hvis man har blazer med skjold eller sol påsyet brystlommen, så bæres foreningens dekorationer lige over, så dekorationens underkant ikke dækker over blazermærket. Også her gælder det ved to eller flere dekorationer i krydsbånd, at de anbringes således de dækker noget over hinanden. b. Foreningsemblemer i bånd, foreningshæderstegn m.v. bæres i nedenstående rækkefølge, idet nummereringen henviser til samme nummerering på bilag: 1. Foreningsemblem/Fællesemblem. 2. Danske Soldaterforeningers Landsråds Hæderstegn. 3. Præsidiets Hæderstegn (PR/HT). 4. De Danske Garderforeningers Hæderstegn (DG/HT). 5. Æresmedlemstegn. 8

9 6. Jubilæumstegn (10 års tegn erstattes af 25 års tegn, 40, 50 år o.s.v.). 7. Erindringsmedalje (DSL, DG, lokalforeninger). 8. Skyttemedaljer m.v. 9. Hæderstegn fra andre foreninger (Samvirkers Hæderstegn). 10.Udenlandske tegn. c. Festtegn indgår ikke i den vedtagne bæreregel. Bæring af festtegn bliver offentliggjort op til den aktuelle festlighed og festtegnet må som hovedregel kun bæres til denne fest. d. Ved overrækkelse af en dekoration placeres den på jakkens revers lige under knaphullet, og forbliver til afslutningen af pågældende arrangement. Ved fremtidige arrangementer placeres dekorationen i ovennævnte korrekte rækkefølge. 4. Officielle ordensdekorationer a. Officielle ordensdekorationer (evt. clips eller roset) bør bæres ved særlige foreningsfester og soldaterjubilæer samt ved militære højtideligheder, fester og parader, såfremt det militære personel har anlagt dekorationer. b. Dekorationer kan bæres såvel til daglig påklædning som til festdragt samt på overtøj, for eksempel ved mindehøjtideligheder og jubilæumsstævner. c. Officielle ordensdekorationer bæres oven over alle foreningstegn. 5. Indbydelser Det bør altid anføres, om foreningshæderstegn og officielle dekorationer skal bæres. 6. Begravelser - Bisættelser Den afdødes officielle dekorationer og eventuelt også foreningshæderstegn kan anbringes på en fløjlspude på kistens fodende med officielle dekorationer oven over foreningshæderstegn. 7. Placering og rækkefølge af dekorationer Placering og rækkefølge af emblemer, hæderstegn og ordensdekorationer fremgår af efterfølgende planche, se pkt. 14.a. 9

10 INDSTILLING om tildeling af DE DANSKE GARDERFORENINGERS HÆDERSTEGN Bestyrelsen for indstiller herved Garderforeningens nr. & navn... Garder nr./hold/årgang Navn... Adresse Postnr. og by tildeles De Danske Garderforeningers Hæderstegn. Tildelingens ønskes foretaget den:... i forbindelse med Til indstillingen skal knyttes følgende redegørelse for den indstilledes indsats i Garderforeningen og motivering for indstillingen , den / Underskrift Obs.: Indstillingen fremsendes via regionens Vicepræsident. 10

11 INDSTILLING om tildeling af DE DANSKE GARDERFORENINGERS HÆDERSGAVE TIL KVINDER Bestyrelsen for... indstiller herved (Garderforeningens nr. & navn) (navn) ( adresse) til modtagelse af De Danske Garderforeninger Hædersgave til Kvinder som påskyndelse for en markant og varig indsats til støtte for en lokal Garderforening eller for De Danske Garderforeninger generelt. Der skal til indstillingen, gives en fyldig og dækkende besvarelse til følgende spørgsmål: 1) Hvori består den indstilledes indsats? 2) Er indsatsen alene for den lokale Garderforening: Ja Nej 3) Hvis nej; Hvilke Garderforeninger dækker indsatsen? 11

12 4) Hvor længe har den indstilledes indsats varet? 5) Er den indstillede stadig aktiv for Garderforeningen/Gardersagen? Ja Nej 6) Har den indstillede tidligere modtaget nogen form for gave eller anden påskyndelse for sin indsats? Ja Nej 7) Hvis Ja, hvilken? Tildelingen ønskes foretaget den / 20 i forbindelse med... Kontaktperson i Garderforeningen:... (navn) (telf.nr.) Den / (Bestyrelsens underskrifter)... (Bestyrelsens underskrifter)... (Bestyrelsens underskrifter) OBS! Indstillingen kan normalt kun foretages af bestyrelsen for en Garderforening. 12

13 Indstillingen foretages af en enig bestyrelse og skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. Indstillingen fremsendes via regionens vicepræsident Den indstillende Garderforening betaler selv for Hædersgaven til Kvinder Tildelingen foretages normalt af den stedlige vicepræsident. Et evt. afslag på den ønskede tildeling skal ikke begrundes af De Danske Garderforeningers præsidium. Hædersgaven tilbageleveres ved død. Vicepræsidentens bemærkninger: Den / (underskrift) 13

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05.

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. BESTEMMELSE FOR FORSVARETS MEDALJE FOR SÅREDE I TJENESTE Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE. Denne bestemmelse gælder for

Læs mere

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade 13. CEREMONIEL, del 4 Årgangsparade a. Årgangsparade afholdes den første søndag i maj på Livgardens Kaserne i København. Alle gamle gardere kan deltage, ligesom pårørende er velkommen til at møde op og

Læs mere

Vejledning for fanebærere

Vejledning for fanebærere Vejledning for fanebærere og ceremoniel 1. Opstilling til parade Faneløjtnant og fanebærer med tildækket fane træder an på paradens højre fløj. Fanen tages ved fod. Inden fanen afdækkes kommanderes:»paraden

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Velkommen til Kursus for fanebærere

Velkommen til Kursus for fanebærere Velkommen til Kursus for fanebærere i Sydslesvig f.eks. 13. oktober 2013 kl. 20.00 1 Fanebærerkursus 2 Kursusplan Danmarks-Samfundet Dannebrogs historie Flagtyper Flagreglement Faner Faneeksercits Faneindvielse

Læs mere

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab - Katalog

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab - Katalog Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab - Katalog Indhold 1.0 Om os:... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Organisation... 3 1.3 Aktiviteter... 3 1.4 Publikationer... 4 1.5 Hædersmedaljer... 4 1.6 Legater...

Læs mere

Jubilarstævne 2014. Invitation. Mød dine venner på Jubilarstævnet i Holstebro den 27. september 2014

Jubilarstævne 2014. Invitation. Mød dine venner på Jubilarstævnet i Holstebro den 27. september 2014 Invitation Er du 5 eller 10 års jubilar - får du en særlig rabat og fordele. Men ALLE kan deltage! Jubilarstævne 2014 Mød dine venner på Jubilarstævnet i Holstebro den 27. september 2014 Dagens Program:

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

Ændringsforslag til vedtægterne

Ændringsforslag til vedtægterne Ændringsforslag til vedtægterne Europæisk Ungdom Danmark Landsmøde 22. februar 2014 Ændringsforslag 1-58 Indsendt af: Anne Sofie Tranberg & Tom Weinreich Note: Alle paragrafhenvisninger sker med de numre,

Læs mere

REGLEMENT FOR BÆRING AF DEKORATIONER

REGLEMENT FOR BÆRING AF DEKORATIONER REGLEMENT FOR BÆRING AF DEKORATIONER 1. GENERELT Dekorationer bæres normalt altid, når påklædningen er galla og/eller festdragt, og/eller nationaldragt (gallauniform kan være civil eller militær. Festdragt

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. 1 Foreningens navn er DcH Vejle. Dens hjemsted er Vejle. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. 2 Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner

Læs mere

3. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

3. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 3. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER a. PRÆSIDIETS ANSVAR OG OPGAVER 1. Præsidiets sammensætning Præsidenten for De Danske Garderforeninger (DG), Vicepræsidenterne fra Region I, Region II, Region III, Region

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Flyvevåbnets Soldaterforenings medlemsemblem indstiftet den 13. marts 1941. Emblemet bæres ved forenings arrangementer. (se i øvrigt 16.4.

Flyvevåbnets Soldaterforenings medlemsemblem indstiftet den 13. marts 1941. Emblemet bæres ved forenings arrangementer. (se i øvrigt 16.4. Medlemsemblem Håndbog Afsnit: 16.0. Tegn og emblemer. Dato: 24. juni 2008 Side: 1 Flyvevåbnets Soldaterforenings medlemsemblem indstiftet den 13. marts 1941. Emblemet er tegnet af en tidligere flyversoldat:

Læs mere

ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010

ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 Jeg kan nu se tilbage på mit første år som præsident for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. Hvis jeg skal tage et kort tilbageblik på det forgangne

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

TAK - Nyhedsbrev september 2007

TAK - Nyhedsbrev september 2007 Dette nummer: Indhold af nyhedsbrevet:... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Nyt Billedarkiv... 1 Nyt fra bestyrelsen.... 1 Klubtøj... 1 Nye toilet faciliteter... 2 Konkurrencen fra sidste nummer... 2 Klubben

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE.

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål Nøvlingskov Efterskole, der er oprettet ved stiftende repræsentantskabsmøde den 9. sept. 1982, er en uafhængig, selvejende

Læs mere

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen (ASK) Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2.

Læs mere

Guide til digital børnetilmelding

Guide til digital børnetilmelding Guide til digital børnetilmelding Denne guide er til dig, der ønsker at indstille børn til Ungdommens Røde Kors ferielejre. Indstillingen sker via vores digitale tilmeldingssystem, som guiden vil hjælpe

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 29. oktober og lørdag den 30. oktober 2010

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 29. oktober og lørdag den 30. oktober 2010 Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 29. oktober og lørdag den 30. oktober 2010 Information om DM i pløjning 2010 Pløjevært: Klitgaard Agro A/S v. Anders & Michael Bundgaard Rørholtvej 76 9370 Hals

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 192-2012 MM mod Ejendomsmæglervirksomheden AA [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. august 2012 har Klagenævnet for Ejendomsformidling på vegne af MM

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB 2 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er FREDERICIA SEJLKLUB med hjemsted i Fredericia. Foreningen er stiftet den 19. maj 1900. Foreningens stander er hvid med tre blå

Læs mere

Husk lønsamtaler med medarbejdere på orlov

Husk lønsamtaler med medarbejdere på orlov Husk lønsamtaler med medarbejdere på orlov Oprettet: 10-08-2010 Opdateret: 11-08-2010 10.000 kr. kostede det en virksomhed, at en medarbejder på barsel ikke fik den lønsamtale hun havde krav på efter personalehåndbogen.

Læs mere

Køb dine gode gamle DUKA Svømmemærker her

Køb dine gode gamle DUKA Svømmemærker her Køb dine gode gamle DUKA Svømmemærker her DUKA's kredsinddeling Kontakt: webmaster@duka.dk Kontakt: DUKA - Lundgærdet 7, 6000 Kolding. tlf. 75528022, fax 75508529 Åbent mandag-fredag 9.00-13.00 Senest

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Uddannelsesudvalget September 2015 Informationsfolder Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger I denne folder har uddannelsesudvalget samlet relevant

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Vestre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Vestre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Vestre Kirkegård Horsens Kirkegårde den 14. oktober 2014 Side 1 af 18 Side 2 af 18 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

Røde Kors telemarketing

Røde Kors telemarketing Røde Kors telemarketing Hvorfor bruger vi telemarketing? Vi benytter os af telemarketing, fordi det virker. Når vi bruger telemarketing, kan vi opnå en hurtig og direkte kontakt til dem, vi ønsker at kontakte.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING Her findes en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, samt til de bilag, som ansøger som minimum skal indsende sammen med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tilskud ikke

Læs mere

Havnestiger - Produktbeskrivelse

Havnestiger - Produktbeskrivelse Dato 2007-09-17 Havnestiger - Produktbeskrivelse Bagh & Co A/S har i mange år produceret tagstiger, som især afsættes til Sverige. Stigerne er nu videreudviklet til anvendelse som nødstiger i havne. Da

Læs mere

Svarskrivelse nr. 1. Udbud af beholderservice for Københavns Kommune. 9. marts 2016. Sagsnr.: 2016-0049505. Dokument: 2016-0049505-10

Svarskrivelse nr. 1. Udbud af beholderservice for Københavns Kommune. 9. marts 2016. Sagsnr.: 2016-0049505. Dokument: 2016-0049505-10 Teknik- og Miljøforvaltningen 9. marts 2016 Sagsnr.: 2016-0049505 Dokument: 2016-0049505-10 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 1 Udbud af beholderservice for Københavns Kommune Affald og Genbrug

Læs mere

Tema MitHelbred på din ipad

Tema MitHelbred på din ipad Tema MitHelbred på din ipad Sofus 18. oktober 2015 Side 1 Vejledning til Besøglægen.dk e-portal Første besøg Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at

Læs mere

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse:

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: BILAG A Regler for generalforsamlingens indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: Indkaldelse... 1 Deltagere... 2 Åbning af generalforsamlingen... 3 Protokol... 4 Dirigent... 5 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave 1 Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Mølleløkkens private Børnehave, Mølleløkken 50, 5300 Kerteminde.

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Protokol af bestyrelsesmøde søndag den 18. april 2004 kl. 1100 i Idrættens Hus, Brøndby

Protokol af bestyrelsesmøde søndag den 18. april 2004 kl. 1100 i Idrættens Hus, Brøndby Medlem af: CMAS Confederation Mondiale des Activités Subaquatiaues DIF Danmarks Idræts-Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Telefon 43 26 25 60 Telefax 43 26 25 61 E-mail: dsf@sportsdykning.dk

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning

Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning Nedenstående disposition anvendes ved udformning af tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver anvender nærværende dokument ved tilbudsgivningen kan denne tekst og oplysningstekster

Læs mere

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI Formål og værdier VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI FRIVILLIGSTRATEGI 3 trin Udarbejdelse af en frivilligstrategi kan hjælpe jer med at finde frem til, hvordan I vil arbejde med frivillige i jeres forening/aftenskole,

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010

Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010 Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010 Udstilling på Lyø Kultur- og Besøgscenter 27. juni 8. august 2010 DET HELE STARTEDE MED MØLLEN PÅ LYØ Når man får Lyø ind i sjælen! 1970 gav Kulturministeriet tilskud

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt April kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Indhold Chefens hjørne. Ny chef i kompagniet NY Næstkommanderende Kommandobefalingsmanden har ordret Fejlerevej 1 3782

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker alle de oplysninger, som vi har brug

Læs mere

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 1. Navn Foreningens navn er: Gentofte Konservative Ungdom. Foreningen er hjemmehørende i Gentofte

Læs mere

Vedtægter. for Odsherred Civile Hundeførerforening. Foreningens navn er ODSHERRED CIVILE HUNDEFØRERFORENING. Dens hjemsted er ODSHERRED KOMMUNE.

Vedtægter. for Odsherred Civile Hundeførerforening. Foreningens navn er ODSHERRED CIVILE HUNDEFØRERFORENING. Dens hjemsted er ODSHERRED KOMMUNE. Vedtægter for Odsherred Civile Hundeførerforening 1 Foreningens navn er ODSHERRED CIVILE HUNDEFØRERFORENING. Dens hjemsted er ODSHERRED KOMMUNE. Foreningen er medlem af landsforeningen DANMARKS CIVILE

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Fakta om KFUM-Spejderne i Danmark og Nr. Aaby

Fakta om KFUM-Spejderne i Danmark og Nr. Aaby Fakta om KFUM-Spejderne i Danmark og Nr. Aaby Spejderarbejde handler om at lære børn at føle ansvar for sig selv, hinanden og naturen. Gennem spejderarbejdet vil vi gerne lære børnene at danne deres egen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Lænken

Vedtægter for Landsforeningen Lænken Vedtægter for Landsforeningen Lænken Med seneste rettelser fra Repræsentantskab 2014 2 VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN LÆNKEN: 1. NAVN OG HJEMSTED. 2. FORMÅL. Foreningens navn er: Landsforeningen Lænken.

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 1 Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale

Læs mere

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København.

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

0. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Midtvest Børneteater og Scenekunst. Forkortet MBS. Foreningen er hjemmehørende i Herning Kommune.

0. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Midtvest Børneteater og Scenekunst. Forkortet MBS. Foreningen er hjemmehørende i Herning Kommune. Vedtægter for Midtvest Børneteater og Scenekunst (MBS) 0. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Midtvest Børneteater og Scenekunst. Forkortet MBS. Foreningen er hjemmehørende i Herning Kommune.

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 027.82K.271 Senere ændringer

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

DANSK FÆGTE-FORBUND. Talentudviklingsprojektet. Fægtemærkehåndbog for trænere og ledere

DANSK FÆGTE-FORBUND. Talentudviklingsprojektet. Fægtemærkehåndbog for trænere og ledere DANSK FÆGTE-FORBUND Talentudviklingsprojektet Fægtemærkehåndbog for trænere og ledere D A N S K F Æ G T E - F O R B U N D Fægtemærkehåndbog for trænere og ledere Af: Alexander Normann Jørgensen Dansk Fægte-Forbund

Læs mere

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet Vedtægter Side 1 af 6 Vedtægter for den private institution S/I Klatretræet 1. Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Svendborg Kommune Institutionen

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

På de følgende sider kan du læse om nogle af de overvejelser du bør gøre dig, hvis du påtænker at skifte din bolig ud.

På de følgende sider kan du læse om nogle af de overvejelser du bør gøre dig, hvis du påtænker at skifte din bolig ud. Wennemoes Bolig På de følgende sider kan du læse om nogle af de overvejelser du bør gøre dig, hvis du påtænker at skifte din bolig ud. Ingen bolig passer til vores liv, hele livet. Vi bor alene, vi flytter

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Kontrakt Nr. 46-xxxx Kommentar [F1]: Korrigeres efter Vedrørende rettelse af søkort Mellem Forsvarets Materieltjeneste Lautrupbjerg 1-5 DK-2750 Ballerup Danmark Herefter benævnt

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m.

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m. 5. september 211 Markerinper ved Monument for Danmarks internationale ndsats Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelseoverværelse af særligt inviterede m.m. Eksempel. Kranselægning i forbindelse

Læs mere

Støttestrømper Spilerdug

Støttestrømper Spilerdug Støttestrømper Spilerdug Brehms Spilerdug Tlf: 57648351 E.mail:info@spilerdug.dk www.spilerdug.dk 1 I denne vejledning benyttes ordet STØTTESTRØMPE uanset stømpetype. Udklipsstørrelser + klemme Længden

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED Forfatter: Kalle Nilausen FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED Efterfølgende tager sit udgangspunkt medio 2014, hvor lokalforening Nordvestsjælland for første gang efter sin etablering den 24. oktober 2013 skulle lægge

Læs mere

Indstilling til pædagogisk - psykologisk vurdering af et SMÅBARN Januar 2015

Indstilling til pædagogisk - psykologisk vurdering af et SMÅBARN Januar 2015 Indstilling til pædagogisk - psykologisk vurdering af et SMÅBARN Januar 2015 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Rådhusparken 2 2600 Glostrup Tlf. 43 23 65 50 ppr@glostrup.dk Følgende spørgsmål bedes besvaret,

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Overbevægelige led i hofte-knæ og fødder hos det 10-15 måneder gamle barn Sundhedstjenesten

Overbevægelige led i hofte-knæ og fødder hos det 10-15 måneder gamle barn Sundhedstjenesten Overbevægelige led i hofte-knæ og fødder hos det 10-15 måneder gamle barn Sundhedstjenesten Nogle børn har meget bløde led og kan ved test kategoriseres som værende hypermobile. Andre børn har kun overbevægelighed

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Beretning for 2004/2005

Beretning for 2004/2005 14. september 2005 Til Tjekkiet Gruppen Beretning Beretning for 2004/2005 År 2004 var foreningens 3. år efter stiftelsen den 7. september 2002. Denne beretning omfatter perioden 2004/2005, da generalforsamlingen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om medborgerskabsprøven...

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 625 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundhedsudvalg Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort

Læs mere

Indbydelse til Ungekursus (håndbold)

Indbydelse til Ungekursus (håndbold) Arrangement nr. 201001653005 Indbydelse til Ungekursus (håndbold) Fredag den 15. oktober kl.19:00 til søndag den 17. oktober kl.16.00 i Idrætscenter Vendsyssel (Vrå), (Stadionvej 17, 9760 Vrå) Vi skal

Læs mere

Frivillignyt, uge 14, 2016

Frivillignyt, uge 14, 2016 Frivillignyt, uge 14, 2016 Ladywalk MOTION. Som nævnt i Impuls nr. 1 foregår årets Ladywalk den 30. maj kl. 18.30 i byerne Agger, Frederikshavn, Haderslev, København (Amager), Nakskov, Odense, Rønne, Skælskør,

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere