Er parcelhuseiere. eller har de bare

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er parcelhuseiere. eller har de bare"

Transkript

1 bo sf aoo Futesø Tidende!-.a vi g!i ::.1 : å:t! å!i -:--, JA F,,GNS-AWS for område V,ryF.LØSE-EGNEN 3500 Værløse ortsæftelse af H:rreskov-Værløse Aris der udsendtes første gzngt Er parcelhuseiere,,sløye padder" eller har de bare overset, at NU er det sidste mulighed for, at få fradrag for håndværker-rabat Reglerne er gode nok, ikke brugt nok - men kommer måske aldrig tilbage. Det er en enestående mulighed for, at få noget repareret eller istandsat. Måske en lille tilbygningr rl vinterhave med grønne planter. Et svømmebassin med tag over - fantasien har vide rammer. Har man virkelig råd til at la' være. Måske skal man høre, at,rdet vil ikke være til at finde en håndværker"... Spørg din kommune - måske vil de tilbyde dig en hånd - kommunen efterlyder jo gode id6er - spørg på rådhuset... M ÅN iixii' SÅ C i" " " " " " " i E'iiliii<ii'EN' iir i " i at der nu også findes IDAG SÅ EFFEKTIY kontaktlinser til folk lat man kan fjerne alt der er snæversynede... I spor af kod i kødretter' 2014-nr.3-sidel Vitle det være en dårlig id6, at placere en vind møllepark på kommunens højeste Plads: Hareskov stationsplads - når man alligevel skal gøre noget de stationsnære områder - og ikke risikerer der kommer en NETTO. HARESKOV SKOLE FYLDTE i Hareskovhallen ffldte man op såvel i hal som i cafete rielokaliteterne... Desværre var der huller i tilslutningen. Otte tidligere elever var skuffede elever savnede i høj grad tidligere skolekammerater den 18. januar. Det er bl.a.. Jonna Simonsen, Hanne Lise Ba-umgarden, Syvendehusvej 14, Ballerup der savnede bl.a. Per Svanholm, Bruno Kristensen m.fl. Man siger rent ud. at det er så vigtigt man har samling når der kun er fem år til skolen fflder 100 år. De elevgrupper der samles denne dag samles først ved beskyttelsesrummet FuresøDagblad Frederiksborg Amts Avis NY FRA HELE REGIONEN Bringer stof fra Danske KOMMUNER: SABINE KIRCHMEIER- ANDERSEN der har siddet i byrådet 7 år og bl.a. været borgmesterkandidat siger:,,det var rigtigt hårdt. Vi blev jævnligt truet med dagbøder af Tilsynsrådet og måtte holde et hav af opslidende møder og bogstaveligttalt sindsoprivende møder for at rede trådene ud efter Brixtofte, påpeger hun. Hun vurderer, at Farum-sagen godt ka ' gentage sig, selvom det bliver lettere, at afsætte en borgmester. Man kan ikke gardere sig imod bevidst løgn og bedrag. Det politiske arbejde må bygge på tillid. Man må som politiker tro på forvaltningen' når det fortæller, hvordan økonomien ser ud. Som byrådsmedlem kan man jo ikke gå ind og se efter i regnskabssystemet" siger hun

2 I,,EST I POLITIKEN Melissa Maria Elsborg vit gerne være journalist eller forfatter, Hun beskriver i Poliken, at der nu er gymnasier hvor man vælger de smukkeste af pigerne til at deltage i prestigeffldige middage,,rsom primært handler om, at drikke de smukke piger under bordet og/eller få dem til at smide tøjet". Det starter med at man ved skolestarten skal finde den/de smukkeste elever på skolen. Nogen siger da også, at det er i den alder hvor piger hører til de smukkeste og vistnok beskrives som larver. Ja, noget afdet stod i Politiken for 1. februar Der har tidligere været en oplevelse for de lokale skoler, at man inviterede piger fra de lokale skoler til at deltage i festligheder når garnisonen holdt den slags, og soldaternes kærester boede i andre yderkanter af landet. Men man krævede ikke at de skulle være udvalgte unge damer... UNGE PIGER I ALLE ALDRE er smukke i alle årgange. Nogen har sagt, lad dig ikke narre, det er det indre man skal eftersøge - det er det der har størst værdi FURESØ DAGBLAI) Frederiksborg Amts Avis skriver om alderen ide nye byråd: Fra Nyhedsmagasinet Danske Kommuner henter man tallet for det nye byråd i Furesø. Det nye byråd hører til blandt de ældste med en gennemsnitsalder på 53,8 år. Det betyder en 9 plads blandt alle landets byråd. Gennemsnitligt betyder det dog, at DER ER medlemmer der er yngre end 53,8... Der er altså tale om i et byråd i deres bedste alder. DET ER EN TRIST SNAK, at der er for mange danskere der fundet en levevis for uden arbejde. Det er underligt, at de danske politikere har bygget samfundet op på, at skulle leve i En verden hvor staten skulle sikre. at man fik en uddannelse der kunne sikre en bedre end normal indkomst. Den del af befolkningen man efterlod skulle så klare sig resten af livet hvad de kunne få ud af det Men det var jo også meningen at man skulle lægge,,moderkagen "' og tilmed supplere indtægterne så der blev sommerhuso udenlandsrejser, sejlbåde og tilmed nåede nogen at spare op til egen fremtid. For øjeblikket ser man efter hvad ds1 skete med lbrældrene.. Kajs Avis ls.februar 2014-nr.3-side2 EGNS-AVIS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-\i ærløse Avis, der udsendtes første gangt' FUfeSø Tidende Kunne man forestille sig, at man på det højst beliggende område i Furesø anlagte en park med vindmøller i forståelse med skovstvrelsen og ønsket om at den grønne kommune tog tanken op eller vendte id6en til noget godt... Vi ved at der fra Skovmoseall6 til skinneme er en højdeforskel på 6-8 meter... Antagelig er fladen det højeste punkt i Furesø kommune. Vindmøllerne vil ikke genere bebyggelse og når langt op over træerne. Tanken er til rådighed for de der arbejder med den grønne kommune og en branding.l... Det fremgår af undersøgelser at kvinder syner mere i vold og diverse udgifter ved at køre bil. Det siges dog, at det hænger sammen med, at der bliver flere og flere kvinder der kører bil. Med hensyn til vold er det fordi der skal flere anmeldelser af kvindevold end tidligere Mange ægteskaber ender ulykkeligt og så bliver det måske dyrt hvis man ikke har en ægtepagt. Den slags fik man i særlig grad for at sikre, at ægtemanden ikke var god nok til at administrere ægteskabet. Det hed sig, at ægtepagten var en sikkerhed for at de i økonomiske forhold skulle have fælles underskrifter. Den ene part kunne ikke disponere alene. HVAD GØR HØNSENE I GRUNDEN HVIS DET BLIVER KOLDT - de går ind under den varme hane...

3 Når ungkarle ikke kan få abort NÅR on unge PIGER gerne vil dele seng med den viden, at naturligvis har pigcr ogsa ansr.:rr lirr deres egen lirop og sililicrhed En ret kendt forretningsmand har i forbindelse rned perioder i danske faengsler mødt mange unge kvinder der har stillet sig til rådighed når der var udgang. Når det så desværre viste det sig, at samværet krævede en abort og damen ikke ville -mente direktøren at han da havde ret til at kræve abort.. Han mente, at hun havde taget oplevelsen for at sikre sig en slags livsforsikring. Det er nok en situation at der er nogen der tænker over... UNDERSØGELSE viser at der ved kommunalvalget var kandidater kandidater var kvinder. Det må allerede ved opstillingen vise, at partiet - derefter det egentlige valg - træffer afgørelser.. Man skal ikke underkende, at familievarme er af stor betydning. Giv det ikke en kold skulder... Kommentarer kan I være rammende nn 3 - side 3 EGNS-AVIS for området V.af,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-lg+s FUfeSø "Frugten af, at "" din kommune bad dig holde øje med naboerne har været Stof... Det er utroligt mange sager der har taget tid... Forelødigt er der ikke nogen steder man har bedt naboerne om, at holde op med det. DET ER EGENTLIG DET MODSATTE AF NABOHJ.OLP... Hvordan kunne det så komme så langt - for kommunerne havde vel ellers ansvar for, at der ikke gik en krone ud af rådhuset - uden det var efter reglerne. H.{R KO\IMTINEN SA IKKE ANSVAR FOR at det går rigtigt til. Vi husker balladen i et arbej dsløs hedsfb rbund der i høj grad siger at pampere skal bekæmpes. Pludselig opdagede man, at man havde den slags indenfor egne stuer... tjfai'teligi-er det når man snyder egne borgere indenfor det sociale område. DERFOR ER det surt, at der nu arbejdes med et væld af sociale sager, der antagelig ikke vil tage af,fordi kommunernes kontrol svigtede NEJ VINTRE UDEN SNE er ikke til at komme udenom - siger vejrmeldingen. KIERLICHE,DEN siges at være en god fornemmelse. "":""""" NAR HISTORIEN FORT,II,LLER OM DEN TID FOLK LEVEDE I HULEIT Ilrugte de så jordvarme spugte vi en professor med skæg. Nej det havde man ikke den gang. Man sov sammen mcd dyrene - så kunne man varme hinanden... il;;il;; FAI{LIGT AT GÅ I SENG MED HØNSENE spørger vi en borger der svarede, at de slet ikke havde høns. Prøv først smilet... SOM BARN KUNNE MAN OPLEVE at se hunde hænge sammen - i forbindelse med deres 6-akt. Men det beskæftigede man sig ikke med. r Tidende KAJS AVIS NR februar2014 Ryetvej 20. stue Værløse Kaj Øgaard Sørensen Næste avis 28. februar Kajs AVIS nr { Sløve husejere I Vindmøllepark i Hareskov I Hareskov skole 95 år 1 Melissa Maria Elsborg 2,rEldre byråd 2 Vindmøller ved stationen 2 2 'Egtepagter Ungkarle og abort 3 Nabohjælp o.l. 3 Når borgere snyder 3 Mur mod støj 4 Falskmøntneri 4 Regler ved bryllup 4 Saml vandet op Nulte klasse Luksusrådhus Bvrådsmødet l--/? -:- f 5 Byrådsmødet fortsat 6 Kvinder som en avis 7 Det bedste brandvæsen 7 Nylonstrømper 8 Social- og sundhed 8 Kultur og fritid 9 Tyve man møder 9 Fejl fra kommunen 9 Mange studenter l0 Verdens første busavis l0 Janteloven ll Solgte aviser 12 Birkedalshusene 12 Kommunens gode vilje 13 De ældre borgere 13 Forsøg man ikke glorde 13 Tennis nyt l4 Adel og borger 14 Fra skoletiden t4 FURESØBAD - restaurationen har fået nye forpagtere - der ved indvielsen fik et indtryk af hvad man skal forvente sig afden første sæson. 5 6

4 Slagteren havde i nogen til fulgt en dame befamle nogle udlagde kyllinger. Ja, frue, hvis de også ville give dem lidt mund-til-mund-luft så ville de igen vende tilbage til livet. NOGEN HAR SAGT at det første en kvinde lægger mærke til ved en anden kvinde er hvordan hun er klædt. KATTE er meget gode menneskekendere,,,, NEJ man ville aldrig godkende at bilister måtte køre 50 km. I timen på motorveje selvom det er mest sikkert. FLERE BILISTER skulle se mere til højre - før de drejer. I DANMARK VIL MAN IKKE UNDERSØGE om der i det hele taget er mennesker der ikke har fået tilskud eller støtte til sig selv eller til aktiviteter nr.3-side4 EGNS-AVIS for området V,IERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang Furesø Tidende Når man selv i de mindste biler skal leve med, at man ifgl. instrumenter kan køre op til 280 er der surt man helst skal køre Regler for hvad man siger ved et bryllup går ud på, at man skal være hinanden tro til livets ende. Nogen menes at foreslå, at teksten ændres til, at man skal være hinanden tro så længe det er til at holde ud... Der var jo ikke mange der havde forudset, at mange mennesker godt kunne leve med totre ægteskaber uden at dø af det... Kommunen har nu fået så mange stier at de nu skal have et et navn - måske i forbindelse med et lokalt navn. HANDBOLD hvad ville man få ud af det spil hvis man ikke kunne bruge harpiks. Det er jo det man bruger for at få samling på det nødvendige spil. "."... EN MANDER ALDRIG SVAGERE end når en kvinde fortæller ham hvor stærk han er. I GAMLE DAGE var der tre slags husmødre hjemmearbejdende - udegående og hjemmegående. DER VAR I GAMLE DAGE TO SLAGS KVINDER - de der aldrig taler og de som aldrig tier. DEN SIDSTE,4REDE TALER er den der med fast hånd erklærer - tak for i aften. DER VAR TO MENNESKER der havde så mange fejl tilfælles, at det blev grundlaget for deres ægteskab... EN DRENG begvnder at leve når bliver født. En pige, når hun bliver forelsket. EN SADDEL er en mellemting mellem et menneske og en hest BREVE TIL GRØNLAND. Husk forede kuverter hvis De skal sende varme breve nordover M, NDS GRÅ TINDINGER tiltrækker uimodståeligt en kvinde hvis hun ikke selv er årsag til dem. I FuresøDagblad Frederiksborg Amts Avis FORT,IELLER OM BEBOERE DER GENNEM Ån H,tR ØNSKET SIG EN MUR MOD STØJ... NU viser debatten, at den er,,blevet for høj",,...,...det skal man nu undersøge. Problemet er vist, at man ikke kan se solen eller der er kom met skygger... Ellers kan man i avisen laese om problemer når man skal indføre en slags ny skolereform. Der mangler plads. Der er ikke ledige rum så lærerne - der skal blive mere på skolen - ikke kan få ro til at rette stile. Der er kommet flere og flere falskmønnere og svindlere i Danmark. Kopima' skiner er nu blevet så gode, at man faktisk kan kopiere. Det kom frem da en kunde ville betale med en 70-kroneseddel og den slags havde man ikke set før. I20ll havde po- Iitiet 591 sager, i 2013 steg det til 1036 Det er uvist hvor mange der har fået noget ud af det men der skal nok være nogen der har fået en gevinst så de kunne betale kopimaskinen I vintertiden BØR MAN NOK GÅ MED EN STOK...

5 Den første tid af dct nve...et rigtigt maleri' ar fik vi megcn regn. :- ':::-:.:' Fremtidens fbruttsigel- l**,t *i,:u: ":stl tl"l ikke ville lade sig male - ser tbrtæller 0s-. at det rene drikkevancl ficmandre mente at l:lltt diskussionen om hvad over vil stige i Pris - :'jlt:,":-:,- slags kostedcvar et hvorfbr rtet l'ille være ldcn store regnmængder op l;':^-j;"'.itil andre formril..-"'';---:--, o--.* n,, Nogle tøncler kan nran..,- lfl::i:.lden sidste borgmester dcr blcv fyldc op vcd cn d:tgs ::,:; -;:.. rrvr! r rnrr.r.*.bs I Borgmcster Ernst Ell_ krartig rcgn. Dcrli,. "I" I mi'-t"lt-:::::-"t"" dcr krogt at ha, e n.."'i :r1"rt.ti:l,ll},"u.. reserve. Man skal ogsii tatnke og mindrc kommuncns borgeres,rklubhus" h:rr over hr or tungt r and ::;,:-,^'.";l er - tlerfo^t nl t uni*n I ealleriet hængt på borghave llallt \lr en h:rnc ctter;;;;. :r 'vr I ll-.t:ll"ltll!,1,_1. t nl."idorgernc rkkc ilt sa til forbinrlclsc til :tndrc I kan bruges til mangc'. il;;.* I olte Kommer mcrc. rrog.n tnr. fbrmål uden at det be- I "-' ';, -' ;..,. hor cr at kostc Pcn1"' I om, "---' -- at byrådcts *; - -. flcrtnl '"'. I taler om et luksusradkan dukkc op. vanrling af haveplanter ;';;; ;;; ;d fbrnuft - rengøring af c1'klrr.,, ;ir;; ;gra r,.n ar man cller bil - supplcrttcnt til ;;- :..":;:.,; toilettets brug af '";;; vand - dcr kan sicttes -" Il.ilJ#,iJfiT:i"T,1li I i;;;;;. har eslangc til tondcrn. Et*.r,anO.n 'rs'!"r"'rh! "' " "":; - lsom "^:';;':- f'ærrc og r.--*^ færrc og flcre andre lbrmåt ulejlige "*;;; nogen på rirdudvikling vil man ind- """"""";""' I huset - og IT's vidcrc- MANGE DEI{ llan..... :"'-'--'::o "' borgmestre. I man konstateret. Kais Avis ls.februar 2014-nr.3-side5 EGNS-AVIS for ornrådet V.4ERLØSE-EGF'IEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis. der udsendtes første gangt-9-l9ls FUfeSø Tidende en godt id6, at,o-i..r. l3i*"#t;,trå[iål' rørledningcr Det opsamledu'and lffift"iliiffin ;;; r,o. nr,rg fbr at sac'r' NOGI,. f FORKEIIT redde det drase disse muligheder I <let vecl at påstii, at tlet l:^:n:l f.li,"t'de nød- har de i hvert lald al-..r I Venolge nullcr. drig s.gt... lund;naåcelsfr,r af il;ffi; ;;;; I nm?t:xilxxltr: erret mange der bilieder... :o"1ttl,.t.. I Dor rnoentor ga- og cy- Fra gammer tid hard" 1ffiilå'Jr'Til;ffiJ; man i Værløse Det kommunc bcr:trcl "-"'-'.-":- har altid givet ret I manse fordele - har fotogralier al'titlligcre ' I --- Det største problem ved dct På et tidspunkt I'ar det I ^'-" - - ;-'-.-""' ikkc nok at have ct I orntygg",f*'.ådhu, ". o- billede dct skulle r'ære der viivære p-ptadser nok ida skolen og skolevæsenet opfandt NULTE klasse og forældre kunne opleve at deres barn skulle starte skolen ca. fire år gammel - var det fordi vore skoler i løbet af 9-10 år ikke kunne levere danske børn til en videregående uddannelse fordi de ikke kunne læse bøger, stave eller regne. I det nye år melder 6n af fyrre tænketanke, at det var bedst om børn startede i skolen ET år før. Så ville de ikke være Danmarks allerbedste elever men meget tæt på. Det er helt utroligt atbørn der kun fik folkeskolens første Ied i uddannelsen i det hele taget blev til noget. I vore dage har vort land så mange studenter og akademikere der lever på overførsel - at de aldrig vil få et job - fordi det er der ikke nok af...r... I FOLKETING OG REGERING bruger man megen tid på at beskæftige sig med hinanden og den seneste tid på de ansatte... RIIS er en kendt cyklist som de farverige morgenaviser har brugt meget krudt på at orientere om - det er næsten som om dct ikke tager en ende. DET KAN SKE at vi ikke rigtig forstår de højeste politikere og må nøjes med at vide, at det er dem der bestemmer... FORNÆ,RMELSE er en slags ydmygelse... I DAC LAVEIT MAN OGSÅ TV- SERIER hvor man ikke kan høre hvad de siger. De vil antagelig blive tekstet TV SERIER er god underholdning - hvis man kan holde dem ud... MODEFOLK er da heldige at nogen vil gå med deres tøj...

6 2014 -nr.3 - side 6 EGNS-AVIS for området VÆIRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang 7-9-lg4s Furesø Tidende Det nye byråd havde si første møde den 29. ianuar 2014 ALLE VAR }IØDT Ole Bondo Christensen Preben Sandberg Pettersson Susanne Mortensen Gustav Juul Neslihan Diksan Hasan Yilmaz Lars Carpens Lene Munch- Petersen Kurt Bork Christensen Lone Christensen Helle Katrine Møller John Ingemann Allentoft Øjvind Vilsholm Kasper Krtiger Heidi Storck Ole f. Holleufer Henrik Poulsen Deniz Celal Kilic Per Kattrup Egil F. Hulgaard Sabine Dedlow Der var ingen meddelelser. De var igen spørgsmål Man drøftede status på branding af Furesø kommune. BIev godkendt,de der ikke har modtaget noget fra kommunen kan hente det i butikken, rådhuset eller læse meget mere i kommunens årbog. Er du i tvivl kan du se billeder og telefon. Byrådsmedlemmer er her ret tæt på borgere du skal bare bruge deres telefonnummer eller adresse. Du kunne måske benytte lejligheden til at blive medlem et sted. Man drøftede styringsgrundlag, F'uresø kommune. Udkastet blev godkendt Man drøftede tidsplan for budget BIev godkendt. Valgbestyrelse til EuropaParlamentet. Valgt blev Ole Bondo Christensen, Helle Katrine Møller, Susanne Mortensen og Gustav Juul. Konstituering Borgerbo Værløse Her valgtes Lone Christensen og Helle Katrine Møller. F'uresø Handicapråd. Valgt: Sabine Dedlow og NeslihanDiksan Punkt 76 blev taget af dagsordenen. Nedsættelse af et udvalg vedr. skolereformen. Egil F Hulgaard undlod at stemme. Følgende blev valgt Ulla Andersen Jette Toldsted Tove Holm-Larsen Ole Bondo Chistensen Henrik Poulsen Ole F.Holleufer Niels Bjerre Degn Berit Torm og Tine Hessner Nedsættelse af et udvalg der skal varetage opgaver på flyvestatiinen. Følgende blev valgt Martin Behbahani formand - Lars Carpens, per Kattrup -.Iohn Ingemann Allentoft, næstfm. Steen Prytz Jensen og Preben Sandberg Ppttersson. Furesø kommunes handicappolitik. Furesø Handicapråd har fremsendt forslag til kommunens handicappolitik. Der har været afholdt møde med rådet. Man kunne anbefale til kommunens handicappolitik Man skulle dfrøfte om kommunen ville bidrage til et EU-KONTOR. 27 AF29 KOMMUNER i regionen havde besluttet sig PS referatet fortsætter på siden overfor: DER ER BØRN der slet ikke ved så meget om følelseslivet og ligesom kan have en fornemmelse af, at det også vedkommer dem... JULEFOKOSTER har altid haft et skær af at være forbudt for børn, men hvad man mener så viser statitikken. At jordemødre ikke har ekstra travlt ni måneder efter.. DANMARK VAR I ÅREvrs bygget op på devisen SMID V'BK OG KØB MERE og køb det på afbetaling. Så meget at stort set alle banker stort set har haft det dårligt.

7 for at at støttekontoret medens Øjvind Vilsholm ikke kunne tilslutte sig fordi kommunen ikke skal bidrage til yderligere bureakratisering og Iobbyvirksomhed vedr. FIU Man drøftede en større spejderlejr på flyvestationen i2017. Man vedtog at anbefale at borgmester og kommunaldirektøreren skulle forhandle en plan der skal drøftes på mødet i april. Man drøftede iværksætterhus og vækstmiljø. Man anbefaler overfor ØU og byrådet, at et nyt iværksætterhus igangsættes i privat regi Man indstiller vandtakster for Furesø Vandforsyning og Trevang Vandværk godkendes for2011 Man drøftede lokalplan m.v. for Farum Erhvervsområde - med detailhandel. Kunne anbefales til godkendelse nr. 3 - side 7 EGNS-AVIS for området V.aERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-l945 Furesø Tidende Borgere der vil kommunen det godt bør overvære de åbne byrådsmøder. Efter gennemgang af udklip om borgere der havde en mening om borgmesteren og andre emner kunne ganske enkelt fylde stolene i Arenaen til de ll åbne møder om, øret -HVIS MAN GAD. Men det er sikkert for meget. I MAN HAR OGSÅ FÅET NYE ORD FOR BANDEORD. Den slags breder sig også hos de der.:.''..::::-:-- DER SKAL SUND SPISER TIL men det er måske ikke alle der har råd til de sunde spiser. Men så kan man motionere og gå lange ture. FRA JORDEN DUKKER MEGET GRØNT OP HVIS man i tide lagde løgi mulden ien rimelig m 4sse... "":"""""""" GAR MAN MEGET SKAL man sikre, at der er slidbane under støvlerne. Man kan også få beslag til støvler og sko... Furesø og andre SkOler får efter hvad man læser sig til - store pladsproblemer..direktøren FOR ' DET STORE SELSKAB inviterede altid sine kunder til et tag-selv-bord som en slags julefrokost. Blandt de inviterede direktører var sj ældent mere end en enkelt kvinde. Denne aften diskede den ledende direktør op med tale om aviser som var ef samlet virke Han hentede kraftigt bifald ved at sige, at i vores virke taler vi om hvad Olga Svendsen og Liva Weel sang om kvinderne - der var en avis. Man lo naturligvis Da 6n af direktørerne måtte forlade selskabet fordi han skulle på natarbejde sagde han tak for i aften med den bemærkning, at han også havde brugt det med kvinderne der er som en avis. Men kun i forbindelse med deres GODE SIDER.. DET ER TOTALT SLUT MED UNGDOMSOPRØR... De unge gider slet ikke mere den slags... DER ER MYG DER OPSØGER DIG fordi de tror du er en god bloddonor. DET SKER AT EN HJEMMELAVET KAGE ER SÅ TUNG at den kan være svær at få ned...r....droner til brug i brandvæsenet. Det er Politiken der skriver, at brandvæsenet i København der arbejder med forsøg. Det har vist sig, at man på flere og flere områder kan gøre brug af droner der kan sfyres og orientere fx om u- lykker, brandsteder o.l. Danmarks bedste brandvæsen havde man engang på flyvestation Værløse. Det måtte dog ikke indgå i hjælp - fordi det var forbeholdt Falck der var truffet aftaler med. Det skete dog engang, da man fra tårnet på flyvestationen, så der var ildløs på Solbjerggård. Man sendte dog en helikopter til Kirke Værløsevej og foretog den første indsats, men da Falck nåede frem overtog de slukning efter aftale. UNDERSØGELSE mener at kunne fortælle, at den lidt bedre økonomi ikke har øget indkøbene fra mellemstanden, det er ligesom man holder igen...

8 D'^rrcæ#orco of rtrqroskov-værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'lq4s FUfeSø Tidende NEYLON-STRØMPU*., Før sidste valg var der førtes til Danmark i politikere der lovede ikke at love for meget. dagene efter besættelsen af engelske soldater der altid havde et Par sæt gemt i bagagen. På et tidspunkt åbnede man en fabrik i Nærum og startede en Produktion der havde visse vanskeligheder. Det smarte ved strømperne var at de var samlet i en stribe så damerne måtte vride sig for at få stregen til at sidde lige bag på benet. De første danske strømper viste sig, at være for solide - det var nødvendigt at fremstille dem i meget tyndere stof så man solgte flere af dem... En dag hvor jeg havde stillet cyklen og opdagede at en dame gik forbi - kom jeg til at se efter damen og så, at r/z-delen af strømpen, havde forladt sin plads. Det gav anledning til denne lille vits: Hvad gør rlet, at halvdelen af strømpen har forladt sin plads når bare striben sidder hvor den skal... NOGEN HUSKER at Brugsen solgte Cirkelkaffe. Hvorfor var den så populær kan man spørge. Jo, sagde man' det er fordi det giver runde øjne. Ligegyldigt hvor man bor er det udsigten der betyder så meget.. FOLKETINGET SES IKKE MEGET I ARBEJDE. Borgerne skal ikke have indtryk, af, at der er steder hvor der er energikrise... DER FORT,4,LLES OM DE MANGE AKADEMIKERE DER IKKE KAN FÅ ARBEJDE. L,If,RTE MAN IKKE OM DET I STUDIERNE.AItså om hvordan man skaffer sig et job... Boldklubbernes fans forbereder dig nu på den nye sæson... Det er ikke alle der får det bedre fordi de spiser den sunde mad som er godkendt af byrådet... CYKLER MED EL- MOTOR gør det nemmere i modvind nr:3_sideg EGNS-AVIS for området V.aERLØSE-EGNEN 3500 Værløse De sagde om ham at hans bedste skoletid var skæve helligdage og ferierne... 'isocial- og Sundhedsudvalget HAVDE MØDE den 5. februar Der var meddelelser fra formanden Susanne Mortensen. Kurt Bork Christensen og Sabine Detlow var ikke til stede. Der forelå en afsluttende rapport om forløbet om etablering af senior-bofællesskaberne Man drøftede og godkendte mødekalender. Man drøftede sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Taget til efterretning. Man drøftede ansøgning til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der var tale om en indsats for udsatte familier. Blev taget til efterretning. Der er reserveret 7,4 mill. til lift af ældreområdet. Der søges om frigivelse af hele beløbet. Man drøftede udmøntning af budget Blev taget til efterretning. Man drøftede introduktionsplan for Center for Social- og Sundheds vrirke. Plan gokendt. 'Økonomien for voksenhandicapsområdet 2014 Orientering taget til efterretning. Man drøftede kvalitetsstandarder for Madservice i plejeboliger og for hjemmeboende borgere. Udvalget godkender kvalitetsstandarder for madservice i plejeboliger. Godkendte kvalitetsstandarder for madservice til hjemmeboende.ifgl. udkast fra januar 2014 M..h.t madservice i plejeboliger har forvaltningen udarbejdet udkast til standard for madservice -dette er ikke sket tidligere. Udkastet tager udgangspunkt i anbefalinger fra Den Nationale Kosthåndbog, der giver et fagligt velunderbygget grundlag. Dette giver muligheder for at reducere noget af det madspild, der i dag registreres i plejeboliger. NAR MAN TALER OM MADSPILD hænger det sammen med, at man på de store spisesteder ikke kan vide hvor mange der møder frem til dagens retter - der må heller ikke mangle mad. Der kan også være retter man ikke har.?.1t:1i1 Ii f. p:1..9.r.9.:.t i skolen skal børnene lære om 6 - men de må ikke læse eller se billeder i aviserne..

9 nr.3 - side 9 EGNS-AVIS for området V,1IRLØStr-EGNENT 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang Furesø Tidende Kulturog Idrætsudvalget havde møde den 4.februar. I Farum Kulturhus og Galaksen ophører uopsigelighedsperioden i de indgåede aftaler om caf6driften i de gældende aftaler. Disse aftaler skal nu genforhandles. Kommunen afoikler en Livsstilmesse i Farum Arena. Taget til efterretning. Fritids- ifiåh'rg"# Man drøftede arbejdsplan for martsmaj20l4.alle var mødt Udmøntning af budget Gårvidere tiløa og byrådet. Taget til efterretning. Oversigt over udvalgets [rrdget Godkendt Frigivelse af midler til vedligeholdelse af anlæg m.v Plan anbefales overfor ØlJ ogbyrådet. Folkeoplysningsudvalget udvides med to medlemmer. Skal der udbetales diæter til medlemmer der ikke er byrådsmedlemmer? Videresendt til ØU og bvrådet. Udlejning af Farum Arena. Svarudkast til Statsforvaltningen kunne godkendes overfor ØU og byrådet. EGNSTEATRET UNDERGRUNDEN Formanden har fremsendt budget for2014. Budgettet forudsætter en budgetudvidelse på kr.. svarende til at egnsteatret løses fra aftalens bestemmelse om, at købe de årlige unge- og ældremucals af Galaksen. Forvaltningen foreslår, at budgetudvidelsen kan bestå i, en nedsættelse af huslejen samt ophævelse af klausulet om at købe Galaksens ældremusical..iendringen vil få betydning for en eventuel fortsat periode for egnsteatret fra og med2017 Furesø kommune skal da finde financiering for samlet netto 1,4 mill. blandt andet. Forvaltningens forslag om, en budgetudvidelse for egnsteatret på kr årligt fra og med 2014 og resten af aftaleperioden fremkommer ved, at huslejen sænkes kr. fra 1 mill. tii samt ved, at egnsteatret løses fra klausulet om køb af ældremusicalen der er prissat til at koste kr. I forvejen er egnsteatret delvist løst fra klausulet om køb via Galaksen af eksterne gæstespil. De budgetterede udgifter hertil er kr. ; I forvejen er egnsteatret delvist løst fra klausulet om køb via Galaksen af eksterne gæstespil. Udgifterne hertil havde været kr. En evt. statslig merrefusion af kommunens egnsteatertilskud hvert af årene tilgår Galaksen og egnsteatret med en fordeling på 50"/" Forvaltningen finder, at budgetudvidelsen kan betragtes som et skridt på vejen mod en tilpasning i forhold til en forventet kommende ændring i Lov om Scenekunst. Udvalget indstiller, over-for ØU og byrådet, at en budgetudvidelse på kr. i financieres vis ØU's pulje til uforudsete udgifter. Gustav Juul stemte imod og Venstre mente ikke puljen skulle betale for udgifter der var kendt frem til2017. Den ffldige beskrivelse af emnet kan ses på nettet. SOM KINESERNE SIGER DET: Vil du være lykkelig 6n dag, så drik dig fuld. Vil du være lykkelig tre dage, så gift dig. Vil du være lykkelig i otte dage, så slagt en gris. Vil du altid være lykkelig, så bliv gartner 'ldagbtadet FURESØEN Frederiksborg Amts Avis KOMMUNENE FORVALTNINC undskylder... Forvaltningen er kommet til, at udsende rykkere for noget der er betalt. På kommunens breve har tidligere stået, det var borgernes ansvar at man kontrollerer om breve med kommunens tal er rigtige... Bankerne har jo i tidligere tider sagt til os AT BANKERNE ALDRIG T,lfLLER FORKERT Nogen afos har da oplevet, at bankerne kan tælle forkert. Følg med i din kommune og stud6r hvad du får i skrift. Det kan godt være forkert Amtsavisen er værd at læse i - den koster egentlig mindre end andre aviser - og er meget værd for borgere i hele regionen NAR TYVE KAN V,1ERE FOLK DU MØDER PA GADEN HAR SET I TOG ELLER BUS - er det vigtigt at du fortæller politiet hvis du genkender nogen du har set med underlige ærinder...du kan have undret dig hvis telefonen ringer - måske er det en kontrol - der foretages af nogen der gerne vil vide om DER ER NOGEN HJEMME... hold LIDT ØJE MED HVAD BØRN BRUGER tv tii...

10 HUNDEEJERE burde måske altid have en pose led hånden - hvis de vil forebvgge der efterlades aoyct åndre kan træde i... ALDRIG FØR HAR VI HAFT SÅ MANGE NYE STUDENTE,R. Har vi nu ct job til dem eller skal de holde sabbatår... ARBEJDET ADLER men det er måske ikke det første år man er blevet rig - det har man aldrig oplevet... MENNESKER oplever ofte at deres kat eller hund er deres bedste ven - men man skal selv være dyrets bedste ven... HVAD MAN DOG KAN GLEMMI! nitr man skal ud og rcjse eller underveis i l'erien: Pas Kamera ipad Mad Spillekonsollcr Håndbagage Legetøj Andet nr.3 - side l0 EGNS-AVIS for området V,4ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 DA DER IKKE VAR.VERDENS NÅN TU, SUPER- FØRSTE BRUGSEN I BYMIDTEN fik man en anden slags butik - der er foretrukket af små mennesker og dværge. Det er den eneste kæde i hele landet - hvor mottoet lyder: Vi vil sa gerne ha' De bliver lidt længere... DEN UNGE MAND havde lokket en ung dame med i biografen. Man havde anbefalet, han valgte at invitere til en gyserfilm Kender du historien om manden, der skulle forklare hvem han var og sagde, at dengang han blev født var hans mor ikke hjemme. - Hvordan kan du sige sådan noget Plat? spurgte en dame. Jo, ser du, vi boede i Løgstør. Man ventede at det blev en svær fødsel fordi man så jeg havde lange ben. Derfor var vi sammen på fødeklinikken i 4arhus... SELV BLANDT DE YPPERSTE BORGERE er det åbenbart en fryd at kunne følge politikere og andre spidsborgere langt ind i soveværelser og hemmelige rum RUTEBILAVIS... Efter en årrække som larrdpostbud i Hareskov havde jeg i 19,15 startet en lokal avis iværløse kommune. Langt de fleste mente iklie dcn slags kunne lade sig gøre. F'ire år eller tilbød en mand i F arum et sanrarbe i- de - senere tilbød han at liobe min avis. 1'redie gang klagede han til postvæsenet over konkurencen og kræl'cde mig fyret tbrdi han mentc jeg tegnede annoncer pii nrin omgang i byområdet. Pii det tidspunkt blev jeg indstillet på. at jeg skulle v:rlge a\ rsen eller mit job. Inderst inde var det nu min bcstcnrrnclse. at fik jeg valget ville.jeg vælge min avis. Det var derfor opmuntrende at postl'æsenet meddelte. a1 man ilike havde noget inrod at jeg drev min avis. Senere søgte jeg el irrs klr men fik afslag. Så søgte jeg om tilladclse til at fratræde min stilling. På samme tid havdc de r været en opmåling - nred skridttæller og em bcdsnrand der fulgte mig på rutcn. Opmålingen viste at jeg havde betjent en længerc rule cnd jeg I'ik lørr Ibr. Der var brug lbr en mand til at tjene en rute der varede tre timer om dagen. Den lik jeg så at leve af -samt cn altenvagt hos De lll:i llusscr der havde turistbusser og bcnzintanli - og rar i lie rd med at lbrlzenge bussen til Hareskov. I furbindelse rncd detlc lionr tanken om at lal'e cn rutcbilavis der kunne være en hontakt mellem Therkildsens firma og kunderne. Det var et stk. A.l bul<lie t to gange. Vcd at trvkkc tclist var der tale om 8 små sidcr med tekst. vitser mv. der blev uddelt i bussen. l'å dcn tid havde man såvel billcttører som korltrollør. De r var l; 'rti,,r,.r l9:0 Mange Mennesker irtercsscrer,if Ior 5porgsm,alqr,,rr ar lar Omcgnerr. Rutcbrlcr forr rn I rrl llovedsradens Ccntrum. Vi husker sikkert de Udtalelser tlcr ril Tider faldcr fra Sporvejeoes Side,,,naar der er fot mange Cykiisrer". Dcr karr jo furrlomme igojr Vclr og \r.l ÅJn \f.rv.t, rr( lo mr.fk(,lcl ptr (l rnrodrc Salg rt llillerrcr.,ljla a. af i{ensyn tir Sporvejcrre, "ille del -\ere sværr at rænkr sig ar Rurebilct, nc llk en saadan 'filladclse Nogcr andcr cr at I).S.8 ikke har væ_ rrr rillreds med Rutebilernes Kørsel, og clet til.trods lbr ac nrsten alle Omegneos Rutebijcr er -beregner paa at køre Eebo_ erne ttl og /r'rr Srarsbanerne l, Mcn LJn,Rurrurlcrrru. pri,ln.1..51x1 4en- KurreJc med vor( Jernhln(.r ug 5fortot. nc. der sikkerr er forlrolj,ri, hilligrn r Drift, end Rutebiler. Q.utebil- <-Avioen for Rutebil - Rejsende regel unge mennesker elle r skoleelever. Når de samlcdc billetter op på gulvet gemte de dem til naeste dag. Når man betalte lbr en billet kunne man så lå en garnnrei billet og så kunne billettøre n hente et overskud når kassen skulle gøres op. Når l<ontrollen gik gennem bussen intlimellem kunne han santme n- ligne numre med de billettcr der blev solgt pa dagclr og sa blev billettøren lvret. ÆGTEMANDEN gik til Matas for at købe en parfume der var i stand til at udbygge venskab i et ægteskab.

11 AKSEL SANDEMOSE OG Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-194s Furesø Tidende 'Hjemme i Nykøbing I var hans far formand for den lokale din næste kan være ' 6)Du skal ikke tro afholdsforening. gud og hvermand. JANTELOVEN... Aksel Sandemose var født og opvokset i Nykøbing Mors og tog meget tidligt ud at sejle på de store have. Der var en journalist i ham så han skrev indtil flere bøger. Af uvisse grunde kom han til Hareskovby hvor der på den tid var to lokale aviser. Det kom til at betyde meget for byen, at man ansatte Aksel som redaktør for den ene avis. Ved at gennemlæse aviserne på det store bibliotek i København fik man et godt indtryk, at han var en revser afdet lokale borgerskab. En skønne morgen var boligen tømt og familien borte - efterladende sig stor gæld hos de lokale handlende. Efter en tid i København sluttede han sin tilværelse i Norge men blev aldrig glemt. Det var egentlig ham der skrev JANTE LOVEN med den afsluttende tekstninie: HVIS DU DRIKKER. Den linie skar Aksel afog skabte derved JANTELOVEN... VED EN AFLYTNING af DR RINGSTED i forbindelse med Anjas succes i Slagelse. Da man talte om, at det var et brud på janteloven. En lytter der bor i Nykøbing ringede og fortalte, at Janteloven ikke varaksels ord men skrevet af hans far - men Aksel havde skåret en linie fra. Historien fortsætter og Janteloven er vist oversat til flere sprog og brugt i mange forskellige forbindelser - men ingen vil stå ved det der måske er sandheden. Det ligner en tanke, at man ikke vil fvre 2014 nr.3 - side 11 EGNS.AVIS for OMrådCt V,ÆRLØSE-EGNEN 35OO VæTIøSC den virkelige historie af nu da det er blevet en verdenshistorie. JANTELOVEN ER SKREVET OM INDTIL FLERE GANGE. Forfatteren SVEN HOLM sl<rev for år tilbage hans forslag l)du skal ikke tro det skal være sjovt at være dig. 2)Du skal ikke tro vi synes du er nødt til at findes. 3)Du skal ikke tro du skal lyse op i landskabet. Vi kunne blive nødt til at slukke for dig. 4)Du skal ikke tro du kan sætte dig op imod os. f)et er udemokratisk. 5)Du skal ikke tro du kan hjælpe en ven uden at vi føler os forbigået. i7)du skal ikke tro arbejde lønner sig. Du skal ikke stå til rådighed. Det er det vi betaler for. 8)Du skal ikke tro du kal være samarbejdsvillig. Det er vi 9)Du skal ikke tro din død er din egen 10)Du skal ikke tro du skal slikke andre i røven end os. Individuel smag er noget lort. Det er op til den enkelte om nogen mener man kan bruge dette forslag til noget. Forfattere har jo en vis form for fri ret. DET ER KLART kan man ikke sige noget smukt om andre så la' være

12 DER VAR ENGANG der var så meget vand i vandet fra Hareskov vandværk at man sagde at borgerne så hvide ud. Vandet er siden blevet blandet med vand fra Farum der har en anden slags vand. ER DER EN LEDIG LEJLIGHED lejes den ud til rolige beboere DET ER LIGESOM de der ikke ryger har flere steder at hygge sig og det er er da meget værd. RØGERIER HAR DET OGSÅ SV,1f,RT, men de har jo brug for røgen... ER MAN SAMMEN MED SINE VENNER skal stemningen vel ikke afvente at man har fået tømt nogle flasker. DER ER TALE OM BEDRE SUNDHED DER VAR EN FIRMAUDFLUGT hvor der var indlagt to konkurrencer. Fru Mortensen vandt damekonkurrencen i kagerullekast og. Herr Mortensen vandt ægtemændenes 100 meter løb. Birkedalshusene somværløse-hareskov Andelsboligforen. byggede i 1963 vil koste ca kr. incl. indskud og kurstab. I 1961 anslog man byggesummen pr.stk. for ialt ca kr. Der blev opført 36 huse. Arealet er købt af kommunen for kr. ( ) Det hed sig i papirerne at den købte ejendom ikke måtte sælges indenfor en vis årrække og sælgeren måtte ikke tjene på salget. UDE PÅ HAVET ER DE STORE DYBDER farlige - men man kan også drukne på en halv alen vand. DER VAR ENGANG man i USA kunne købe en pyjamas imprægneret med søvndyssende stoffer. MAN KAN FØLE SIG YDMYG hvis man får en tilgivelse man ikke har fortjent. DER ER NOGET ATHENTE FOR ENHVER ved at læse bøger:... 20lq - nr.3 - side 12 EGNS-AVIS for området V.1ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang,7-9-19c5 FUfeSø Tidende.Det er da klart dankortet er en mulighed - hvis det virker... Rejsekortet har gode muligheder for de der forstår teknikken... DE DER SPARER TEKNIK ofrer en del - hvis man skal ansætte de nødvendige teknikker... Teknik havde det bedre hvis en stemme kunne forklare hvordan man kommer videre ;iil;;i,;;i;;;; varme hænder vil aldrig kunne erstattes af teknik og mekanik... EN STOR MAND VAR SIKRERE i svøb. INGEN HAR HIDTIL HØRT SÅ N{nCpt så der er faldet et øre af I GAMLE DAGE HAVDE HVER FEMTE FAMILE EN pipfugl. I ;;ii;;;;ffi;; der blev solgt fra Det Berlingske Hus, til direktør Toksverd i GlostruP føres videre med kontor På Centrumgaden i BalleruP. Redaktionen skriver bl,'a, at politiet på Vestegnen har fået bevilget 13,7 millioner til en indsats mod bander i Ballerup, Herlev og Gladsaxe Byrådet skal drøfte om byrådets medlemmer skal have et tilskud på kr. for at deltage i det store politiske sommermøde der finder sted på Bornholm. DER VAR ENGANG LØRDAGSKYLLINGEN VAR PÅ PLAKATEN FLERE GANGE OM UGEN r MANGE HJEM... PÅ DET SIDSTE ER DER SOLGT MANGE VANTER. underligt nok ER N,if,SEN DEN FØRSTE MAN FRYSER PÅ... i skolen skal børnene lære om 6 - men de må ikke læse, eller se billeder i aviserne.. SOM BARN KUNNE MAN OPLEVE at se hunde hænge sammen - i forbindelse med deres 6-akt. Men det beskæftigede man sig ikke med. I GAMLE DAGE KUNNE MAN KØBE KANDIS VED JULETID, det kom vist fra Holland...

13 nr.3 - side 13 EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Furesø Tidende PRES PÅ KOMMUNENS GODE VILJE -naturligvis også på de enkelte medlemmer. Der er en fornemmelse, at nogle af de der søger støtte til aktiviteter indleverer budgetter der viser, at de først finder balance når og hvis kommunen udviser venlighed og tilskyder endnu et beløb. Midt på året meddelte Skovhuset, at for øjeblikket så respekten for budgettet meget godt ud men man kunne ikke vide hvad der ville ske for resten af året. Adskillige regnskaber fra Galaksen har haft en kommentar der gar ud på, at man allerede fra starten aldrig har fået de tilskud man var stillet i udsigt. Efterhånden er den store sal blevet hvad man ønskede - et underholdningstilbud for hele regionen - senest kræver en operadel, at den skal fremstille opera ud over det ganske land. Det har igen betydet, at kommunens fællessal skubber andre aktiviteter til andre steder - hvor har man det? Senest hører man, at der allerede nu er hørt noget om, at aftalen om tilskud til operateatret måske kommer ud for en stramning -måske På det økonomiske område Ingen kan rigtigt vide hvad vej det går - men det har da været omtalt i aviser. Det er som regel mere troværdigt end rygter. I flere perioder har man drøftet lokaleproblemer og måske finder man en løsning. Inden der står noget færdigt skal det nok vise sig, at nye aktiviteter har fået talerør og så står man igen med problemer for de eksisterende aktiviteter. Der har i tidernes morgen været alholdt møder med kommunen og leder fra alskens aktiviteter i Værløse. Alle der søgte om tilskud skulle møde med en medlemsliste og bevis på, at medlemmerne betalte kontingent. Kommunen skulle stille rum og plads til rådighed - tilskud skulle ikke gå til aktiviteter hvor de aktive kunne leve af at dyrke deres sport. Tilskud skulle sikre en hjælp til bredden op til en bestemt alder. Hvis de voksne ville motionere havde de råd til at betale selv. I vore dage kan man stort set ikke svinge en arm uden der er synlige reklamer. Det er jo godt nok -og ikke lige direk- I te borgernes penge. NAR EN KOMMUNE VOKSER OP FRA LAND TIL BY skete det at rådhuset fik mange klager fra naboer til folk der havde høns... Det var på den tid man kunne se en annonce hvor en beboer havde en hane der galede kl. 5 om morgenen. Nu ønskede de bytte med en borger der havde en hane der galede kl. 7. DER VAR EN SNAK OM hvor vidt man kunne ændre arbejdsgange så man fik mere ud af det de ansatte udrettede. Bedrevidende har konstateret at det er bevist, at man kunne få mere end 70"/o ud af det man betalte for... ÆLDRE MENNESKER så mege ældre, at selv familien kaldte dem gamle - er man fra den tid hvor man hverken startede i vuggestue eller børnehave. Der var ikke brug for en masse aktiviteter for selvom mor gik derhjemme fik man læst lektier og havde små opgaver som noget meget naturligt. Mange gik ikke videre i skolen, fordi forældrene ikke havde råd til det. Gik man ikke videre kunne man ikke få lærerplads og så blev fremtiden anderledes hvis ikke man var besat på at gå på kursus, efterskole m.v. De der havde råd kunne sende børnene videre... DER KAN V,'n,RE GULDKORN I, atføle man er noget ved musikken - bare lidt mere end de andre. BARNEGRAD HOS NABOEN kan godt være et signal man skal lade sig inspirere af DER ER IKKE NOGET DER ER SÅ GODT SOM ET GODT FORHOLD TIL NABOEN. Skal det være af værdi skal man selv tage det første skridt. Nogen gør det ikke for der er mange tøsedrenge Hul i det - tag skridtet. FORSØGET DER ALDRIG BLEV TIL NOGET. Peter og Susanne var flyttet til en anden by og i et nyt hus. Hvad tør man gøre og hvad er klogt. Jo man udformede invitation med lidt beskrivelse af hvem man var og som tilflytter møde de nærmeste over en kop kaffe Har I TID OG LYST så brug kuverten til en svar med oplysning hvor mange vi må dække op til. Med venlig hilsen

14 TENNIS NYT Frederiksborg Amts Avis skriver at Hareskov-Værløse Tennisklub nu er blevet så stor, at den har antaget en klubmanager. Hareskov-Værløse Tennisklub blev startet i Hareskovby da en del af byens borgere købte et areal på Skovbovænget hvor man på en enkelt bane motionerede og spillede turneringer med klubber i Nordsjælland, Efter besættelsen fik Hareskov Tennisklub bistand da familien van Buchwald fattede interesse for tennissporten. Fruen, Otto og to Piger samt Inge Nielsen var i mange år med til at hente resultater af høj klasse til byen - men også til at hente den hvide sport ned på et plan så flere borgere kunne være med. Det lokale anlæg fik en ekstra bane og forbedrede bade- og klubforhold i Hareskovb.v. Referater i den lokale avis beskrev løbende tennisklubbens resultater og en dag viste planer om Værløse stadion at man sådan set gerne ville sætte plads af til tennisbaner. Otto von Buchwald var med de forhandlinger der gav plads til tennisbaner i Værløse. HVT ville bevare anlægget i Hareskov så langt som muligt fortsæt være herre i eget hus. I de nye omgivelser udviklede Hareskov-Vær- Iøse Tennisklub sig og med støtte fra kommunen udviklede området sig sideløbende med, at klubben blev blandt de store i kongeriget. Det har tennisforbundet også belønnet ikke mindst for hvad man står for når man har giort sa meget for, at være et sted for ungdommen - og iøvrigt helt op til de ældste eller bare ældre medlemmer. Som nogen skal have udbredt sig om: Tennis og badminton er også en sport for de ældre - man kan fortsætte op i alderen -og i små sæt. HØRT ET STED: Det er motionen der gør at stolen ikke klemmer... DER VAR alenepigen der valgte ikke at gifte sig. Hun hadede udsigten til at blive en hjemmehjæ1per nr.3-side14 EGNS-AVIS for området VÆIRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Tlareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-lg+s Furesø Tidende...HUSKER MAN SIN ; SKOLETID så husker mange, at hvis der var varme i kakkelovnen var det læreren der havde sørget for det. Det var ofte læreren der strøg gulvet over med en svaber eller hvad den slags hed. Havde man en motionssal blev gulvene løbet over med en svaber efter hver time - var der brusere var det kun koldt vand. I dag kan man have omklædningsrum med tyve brusere. Inden året er omme er der mange der er ude af drift- hører man mange steder fra. Eller trykket er aftaget i løbet af året. Toiletterne kan have problemer - fordi eleverne har været d6r. Der er skoler hvor hver klasse har sit eget toilet og køleskab til mad men ikke alle steder er den slags normalt Selv den gang man havde skolestrejken fik man ikke bragt de ting i orden - flere steder..., I DEN GAMLE SKOLE mødte man ikke op før ens mor fik sikret, man er klar til at 1gå i skole. likulle rr;r være få elerrtentcr som at være høflig, r'cspektfuld og sige undst<yld og tak klarede læreren den slags. DA FJERSYNET kom ind i billedet sagde familien nej til det. Efterhånden var piger og drenge på besøg for at se TV hos kammerater....der var engang man delte danskere op i adel og borger. Siden fik man t"."t::"q at vide at aldrig mere skulle danskere deles op som i gamle dage. Man fik ovenikøbet en frihedsstøtte. Der var en klasse der overlevede - det var de hjem der havde klaver.på det sidste har man også en liste der beskriver hvem der er fattige,hvem der er arbejdsløse og egentlig ikke kan anvendes til noget. Hvem der er sygemeldte. Hvem der er boligløse og hvem der sidder i fængsel o.s.v. Der var engang Værløse kommune var nr. 4 på skalaen for højeste gennemsnitsindtægter. Men kommunen måtte betale for, at være med til at støtte kommuner der blev sparet for, at sætte skatten op... DEN UNGE MAND var så ustadig på sin arbejdsplads, at han blev ansat ved vores lokale vejrstation I VINTERKULDE OG GLAT FØRE bør man havde en lille dims på sine sko

DET VAR SURT sagde den ene grundejer til den anden: - Vores liv begyndte med en byggegrund og et sommerhus. Så byggede vi vores

DET VAR SURT sagde den ene grundejer til den anden: - Vores liv begyndte med en byggegrund og et sommerhus. Så byggede vi vores EGNS-AVIS for område V'4RJLØSE-EGNEN 3500 Vaerløse Forlsættelse af Hareskov-Værløse Avis der udsendtes første gangt-9-1945 Man mangler endnu en festlighed i Værløse Bymidte når byggeriet på BYMIDTEN kan

Læs mere

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Budgettet - Rigdom og armod - Engle - Folkeoplysning - Byrådsmødet - StandUp-politikere - Farum Revy Lone - Susanne - SuperBestPost - Byrådsstemmer

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige al s J a VlS Gladsaxe Kommune F ormanden fbr trafik og tcknisk udvalg i (Jlndsare Kommune Ole Skrald Rasmussen Itadhuset, (lladsaxe Itnder henvisning til cn tids debat om placeringen af et Rema meget tæt

Læs mere

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Skuddrama i Berlin - Skatten i FK - Findes den på Flyvestationen? - Værd at vide om FK - Sparebøsser Jonstrupsamlingen Børnetallet Usynlige politikere Socdem

Læs mere

als J VlS ::T*::i::::*:::::::: Y:*:::::::""* l:t?l?. ::1' Futesø Tidende Kommunal udgift til glæde for borgere i flere kommuner.

als J VlS ::T*::i::::*:::::::: Y:*:::::::* l:t?l?. ::1' Futesø Tidende Kommunal udgift til glæde for borgere i flere kommuner. als J a VlS 'l *' 3:"cr c o j s,tf ';r \J-.-F: EN: 9:!; v:i -r! L i Futesø Tidende EGNS-AVS for område VÆF{LØSE-EGNEN 3500 Værløse ::T*::i::::*:::::::: Y:*:::::::""* l:t?l?. ::1'.,Det er ikke til at forstå'at

Læs mere

Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev

Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev oprettet for børn og deres forældre - med henblik på at lave en

Læs mere

Kajs Avis Nr. 31 9. august 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 31 9. august 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 31 9. august 2007 Side 1 af 12 KajsBod - FarumGæld Valg Tegnerier Sladder Rejser Motorvejskøer - Hareskovbyhuse Rotter LokalAviser Rygter IntetKøn Togforsinkelser Hjemmepleje VærløseVest

Læs mere

til at opføre sig ordentligt ved bordet o.s.v. Medens det lyder som noget nogen har lovet, at man skal have skattenedsættelse

til at opføre sig ordentligt ved bordet o.s.v. Medens det lyder som noget nogen har lovet, at man skal have skattenedsættelse VlS EGNS-AVIS for område Y'ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af llareskov-værløse Avis der udsendtes første gangt-9-1945 Avis nr.32 Side I Uge 44 Underligt at mån kan gå til valg ph, at,rborgerne

Læs mere

Småsnak BURDE FURESØ KOMMUNE OVERVEJE AT GIVE NIK & JAY EN PRIS? SKOVMANDEN DER BLEV TRÆERNES VEN MERE END NOGEN ANDEN.

Småsnak BURDE FURESØ KOMMUNE OVERVEJE AT GIVE NIK & JAY EN PRIS? SKOVMANDEN DER BLEV TRÆERNES VEN MERE END NOGEN ANDEN. Kajs Avis Nr. 8 1. marts 2007 Side 1 af 12 Nr. 8 1. marts 2007 BURDE FURESØ KOMMUNE OVERVEJE AT GIVE NIK & JAY EN PRIS? Man kan ikke forestille sig, at de der bestemmer ikke ved hvem de er. To unge der

Læs mere

Tunnel mellem Værløse og Farum? Tankespind drøm. eller virkelighed... Kajs Avis 2007 Nr. 5 8. februar 2007 side 1. Nr. 5 8.

Tunnel mellem Værløse og Farum? Tankespind drøm. eller virkelighed... Kajs Avis 2007 Nr. 5 8. februar 2007 side 1. Nr. 5 8. Kajs Avis 2007 Nr. 5 8. februar 2007 side 1 undergrunden under Farum Sø? Nr. 5 8. februar 2005 Tunnel mellem Værløse og Farum? Billederne her er fra Bavnestedet i Værløse og viser begyndelsen til en konstruktion,

Læs mere

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Månedalen - 12 risikopolitikere - Asyllejre - Nyrige - Hausgaard - Kim Larsen - Postbude - Røgblomster - Ung og tyndhåret IT -Minutrace for hjemmehjælpere

Læs mere

Kajs Avis Nr. 39 4. oktober 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 39 4. oktober 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 39 4. oktober 2007 Side 1 af 12 Pressecensur - FFF - Superligafodbold - Trafik - Kolonihave - Månedalen - Ulighed - Jernbanehegn - Rygestop - Hundeskove - Skovhuset - DNS-register - Ulighed

Læs mere

de der starter skolen igen efter vinterferien skal bruges noget På Fastelavn og tøndeslagning, boller og måske skal man ud og rasie...

de der starter skolen igen efter vinterferien skal bruges noget På Fastelavn og tøndeslagning, boller og måske skal man ud og rasie... AJS VlS EGNS-AVS for område V,ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af llareskov-værløse Avis der udsendtes første ga;ngt-9-1945 Det må ikke være nemt at være skolelærer eller elev i vore dage. Først

Læs mere

VlS. Futesø Tidende AJS. Når dansk u-landshjælp skal føre til noget. Der var engang hjælpen gik til lande hvor man opretted. journalistik USMAGELIG

VlS. Futesø Tidende AJS. Når dansk u-landshjælp skal føre til noget. Der var engang hjælpen gik til lande hvor man opretted. journalistik USMAGELIG AJS VlS En Avis-tolver i året 2013... Da Frederiksborg Amts Avis blev reddet af et avis-center i Slagelse fik man en tid efter den aftale, at Holder man den lokale avis får man tilmed Politiken med...

Læs mere

Futesø Tidende. Påsken er. laf ferieåret. llørdag. 'ager tre fridage. lhold. ferie. limeilem.

Futesø Tidende. Påsken er. laf ferieåret. llørdag. 'ager tre fridage. lhold. ferie. limeilem. ikaj s lavis, b.0.=!.!y 5 7.o ';oto "-? ::x i iar: ^!- Futesø Tidende -a EGNS.A'S for OMrådC V.&F.LØSE.EGNEN 35OO VAETøSC Fortsæftelse af Bereskov-Værløse Avils der udsendtes første gang?-9-1945 Kajs Avis

Læs mere

VlS. Det er ikke i Grundloven. den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper.

VlS. Det er ikke i Grundloven. den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper. a.ar-. 9l- ^-r I rj c't a a VlS EGNS-AVIS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Vaerløse Avis der udsendtes første gzngt-9-t945 AVIS nr. 36-65.årgang Side 1 - Uge 43-2010 Det er

Læs mere

Når din kommune skænder...

Når din kommune skænder... Kajs Avis Nr. 33 23. august 2007 Side 1 af 12 KommuneSkænderi - Regnvand - Delebiler - Breddeidræt - Socialdemokratiet 100 år - Trekroner - Præstesøen - Rygning - Kartofler i Sahara - Pressefrihedens vogter

Læs mere

VlS. Fulesø Tidende. næsten er umulig. AJS. ai 6

VlS. Fulesø Tidende. næsten er umulig. AJS. ai 6 AJS VlS '; td Agp. E (r'63 tr-eod ai 6 6.i = S:pi oc) l:o Fulesø Tidende EGNS.A\rS Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis der rrdsendtes første &\s7'9'1945 ARETS MEST SPÆ,NDENDE SKRFTER er helt sikkert

Læs mere

Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14

Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14 Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14 Det frie ord - Borgerligt ombud Vinsmagning Overenskomst Skovhusets Venner Fedme - Furesø Kommune: Plan- og Økonomiudvalg Ung i Værløse Frikadeller vs. Sløjd/gymnastik

Læs mere

Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12 Unge og straffeattes - Fiskebæk Hotel - Handicappede - Mobiltelefoni on/off - Netavis - Furesø Kommune Fritidsaktiviteter - Kultur & Samfund - Jordbær i Kirke

Læs mere

NÅR MAN IKKE HAR TID FURESØ. teknik og flyve man ikke interesseret i. stationsudvalg POLITISKE TILFÆLDIGHEDER

NÅR MAN IKKE HAR TID FURESØ. teknik og flyve man ikke interesseret i. stationsudvalg POLITISKE TILFÆLDIGHEDER Kajs Avis 2007 Nr.6 15. februar 2007 side 1 M.H.T. ekspropriation af areal fra to ejendomme ved Lejrvej skal udvalget god kende svar til Vejdirek toratet på en klage fra den ene gårdejer. I Værløse besluttede

Læs mere

PETER BEJDER & KIM BOYE HOLT

PETER BEJDER & KIM BOYE HOLT PETER BEJDER & KIM BOYE HOLT PETER BEJDER & KIM BOYE HOLT om velfærd i Danmark Peter Bejder og Kim Boye Holt: om velfærd i Danmark 3F Fagligt Fælles Forbund 1. udgave, 1. oplag 2006 ISBN: 87-89895-97-5

Læs mere

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHED

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHED 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHED nordisk projekt Hverdagsfortællinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Fortællinger om at leve med døvblindhed Et femårigt nordisk projekt med fokus

Læs mere

Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende 30.01.1997

Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende 30.01.1997 medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere