KOMPRESSIONSPROVARE KOMPRESJONSTESTER PURISTUSPAINEMITTARI KOMPRESSIONSTESTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPRESSIONSPROVARE KOMPRESJONSTESTER PURISTUSPAINEMITTARI KOMPRESSIONSTESTER"

Transkript

1 KOMPRESSIONSPROVARE KOMPRESJONSTESTER PURISTUSPAINEMITTARI KOMPRESSIONSTESTER diesel/bensin diesel/bensiini Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Originalmanual Biltema Nordic Services AB

2 KOMPRESSIONSPROVARE diesel/bensin INTRODUKTION Läs manualen före användning och spara den för framtida bruk. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna kompressionsprovare passar till de flesta diesel- och bensinmotorer, både med direkt- och indirektinsprutning. I förpackningen ingår en manometer (0 70 kg/cm²) med snabbkoppling, utlösningsventil och flexibel högtrycksslang, samt adaptrar för anslutning till glödstifts- eller spridaranslutningen på de flesta bilfabrikat och modeller. Säkerhetsföreskrifter Följ lokala säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen. Dieselmotorer ska testas när motorn är kall. Säkerställ god ventilation och undvik att andas in giftiga avgaser. Ha en brandsläckare till hands. Bränsletillförsel måste stoppas med motorns stophandtag eller genom att koppla ur bränslepumpens solenoid. Säkerställ att du håller verktyget på en armlängds avstånd när du lättar på trycket för att undvika personskada. Skydda händer från brännskador eftersom snabbkopplingen och adapters kan bli varma under användning. Lägg tillbaka alla delar i lådan och säkerställ att inga delar lämnas i motorn. Ta inte bort utrustningen medan motor är igång. Använd inte utrustningen om den är skadad. Använd skyddsglasögon. Använd lämpliga arbetskläder som inte riskerar att fastna. Bär inga smycken. Använd eventuellt hårnät. ADAPTERS Satsen innehåller 6 set för olika bilmärken och motorer, se bifogad rek.tabell. Glödstiftadapters för dieselmotorer, 5 st. Alfa, Mazda, PSA, BMW, Chrysler, Nissan, Fiat, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Renault, Rover, Saab, Suzuki, VAG, Vauxhall och Volvo. Glödstiftadapters, 4 st. Fiat, Alfa, Ford och PSA. Glödstiftadapters, 5 st. LDV, Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Suzuki och Nissan Biltema Nordic Services AB 2

3 Spridaradapters, 6 st. För M20, M22 och M24 på Nissan, Ford, PSA, Rover, Mercedes, BMW, LandRover, VAG, Toyota och Vauxhall. Innehåller även en Stanadyneinjektor till Ford Transit (-00) Adapterset för spridare (klämma, klo eller införsel). Monteras ihop till de flesta storlekar, från små bilmotorer till stora dieselmotorer A 9 8A E A A 7A Glödstiftadapters, 5 st. Isuzu, Mercedes, Renault och Vauxhall. ID. BESKRIVNING 1 Monteringsstav 2 Distansbrickor 3 5 Brygga 6 10 Dysadapter & bricka E Tätningsbricka, set Biltema Nordic Services AB

4 HANDHAVANDE 1. Ta bort spridaren från cylindern som ska testas. Använd vid behov en glidhammare för spridare. 2. Montera ett rör på den avkopplade delen av bränsleslangen och för bort bränsle till en lämplig container under testet. 3. Säkerställ att monteringshålet är rent. Vid behov dra motorn ett par varv för att få bort lösa kolpartiklar. 4. Välj lämpliga delar från setet och kopiera profilen med korrekt fastspänningslängd. 5. Montera delarna. När du skruvar på dysadaptern, säkerställ att o-ringen sitter mellan adaptern och staven. Bygg upp till klämpositionen genom att föra korrekt distansbricka på staven och sedan stavdel i rätt storlek. Motortillverkarens spridarklämma (klo) Monteringsstav Distansbricka Cylinderhuvud Dysadapter Tätningsbricka För spridare av klotyp, använd originalspridarens klo. OBS! Använd en distansbricka med stor diameter i den övre positionen för breda klor. Instruktioner för klokopplad spridare Använd motortillverkarens originalklo. Den större distansbrickan som ingår i setet kan användas som övre distansbricka på monteringsstaven om spridarens kloöppning är för stor. Använd lämplig tätningsbricka på dysadaptern för att skapa en tät anslutning. Montera adaptern i hålet där spridaren ska sitta och skruva åt flänsmuttrarna över klämplattan med originalbultarna. Anslut manometern på staven med snabbkopplingen. Monteringsstav Brygga Cylinderhuvud Klotyp Tätningsbricka Dysadapter Distansbricka Attrapp som simulerar en klämmonterad spridare. Klämmonterad Biltema Nordic Services AB 4

5 Brygga Distansbricka Originalspridare Dysadapter Kopiera originalspridarens profil med en dysadapter fastskruvad på monteringsstaven, samt distansbrickor och brygga. VIKTIGT! Djup X får inte överskrida djup Y, se bild Biltema Nordic Services AB

6 KOMPRESJONSTESTER diesel/bensin INNLEDNING Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for å kunne slå opp i den senere. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. BRUKSOMRÅDE Denne kompresjonstesteren passer til de fleste diesel- og bensinmotorer, både med direkte og indirekte innsprøyting. I forpakningen inngår et manometer (0 70 kg/cm²) med hurtigkobling, utløserventil og fleksibel høytrykksslange, samt adaptere for tilkobling til glødeplugg- eller dysetilkoblingen på de fleste bilfabrikater og modeller. Sikkerhetsforskrifter Følg lokale sikkerhetsforskrifter som gjelder på arbeidsplassen. Dieselmotorer skal testes når motoren er kald. Sørg for god ventilasjon, og unngå å puste inn giftige avgasser. Ha en brannslukker for hånden. Drivstofftilførsel må stoppes med motorens stopphåndtak eller ved å koble ut drivstoffpumpens solenoid. Pass på at du holder verktøyet på en armlengdes avstand når du letter på trykket for å unngå personskade. Beskytt hendene mot brannskade fordi hurtigkobling og adaptere kan bli varme under bruk. Legg alle deler tilbake i skrinet, og forsikre deg om at ingen deler ligger igjen i motoren. Fjern ikke utstyret mens motoren er i gang. Bruk ikke utstyret dersom det er skadet. Bruk vernebriller. Bruk egnede arbeidsklær som ikke utgjør en risiko for å sette seg fast. Bruk ikke smykker. Bruk eventuelt hårnett. ADAPTERE Settet inneholder 6 sett for ulike bilmerker og motorer, se vedlagt anbefalingstabell. Glødepluggadaptere for dieselmotorer, 5 stk. Alfa, Mazda, PSA, BMW, Chrysler, Nissan, Fiat, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Renault, Rover, Saab, Suzuki, VAG, Vauxhall og Volvo. Glødepluggadaptere, 4 stk. Fiat, Alfa, Ford og PSA. Glødepluggadaptere, 5 stk. LDV, Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Suzuki og Nissan Biltema Nordic Services AB 6

7 Adaptersett for dyse (klemme, klo eller innføring). Monteres sammen til de fleste størrelser, fra små bilmotorer til store dieselmotorer A 9 8A E A A 7A Dyseadaptere, 6 stk. For M20, M22 og M24 på Nissan, Ford, PSA, Rover, Mercedes, BMW, LandRover, VAG, Toyota og Vauxhall. Inneholder også en Stanadyne-injector for Ford Transit (-00) ID. BESKRIVELSE 1 Monteringsstav 2 Avstandsskiver 3 5 Bro 6 10 Dyseadapter og skive E Tetningsskive, sett HÅNDTERING Glødepluggadaptere, 5 stk. Isuzu, Mercedes, Renault og Vauxhall. 1. Fjern dysen fra sylinderen som skal testes. Bruk ved behov en glidehammer for dyse. 2. Monter et rør på den avkoblede delen av drivstoffslangen, og før drivstoff til egnet beholder under testen. 3. Sikre at monteringshullet er rent. Ved behov dra motoren et par omdreininger for å få bort løse kullpartikler. 4. Velg egnede deler fra settet, og kopier profilen med korrekt fastspenningslengde. 5. Monter delene. Når du skrur på dyseadapteren, sikre at O-ringen sitter mellom adapteren og staven. Bygg opp til klemposisjonen ved å føre korrekt avstandsskive på staven og deretter stavdel i riktig størrelse Biltema Nordic Services AB

8 Instruksjoner for klokoblet dyse Bruk motorprodusentens originalklo. Den større avstandsskiven som inngår i settet, kan brukes som øvre avstandsskive på monteringsstaven dersom dysens kloåpning er for stor. Bruk egnet tetningsskive på dyseadapteren for å lage en tett tilkobling. Monter adapteren i hullet der dysen skal sitte, og stram flensmutrene over klemplaten med originalboltene. Koble manometeret på staven med hurtigkoblingen. For dyse av klotype, bruk originaldysens klo. OBS! Bruk en avstandsskive med stor diameter i den øvre posisjonen for brede klør. Monteringsstav Bro Sylinderhode Tetningsskive Dyseadapter Avstandsskive Gjenstand som simulerer en klemmontert dyse. Klotype Motorprodusentens dyseklemme (klo) Monteringsstav Avstandsskive Sylinderhode Dyseadapter Tetningsskive Klemmontert Biltema Nordic Services AB 8

9 Bro Avstandsskive Originaldyse Dyseadapter Kopier originaldysens profil med en dyseadapter fastskrudd på monteringsstaven, samt avstandsskiver og bro. VIKTIG! Dybde X må ikke overskride dybde Y, se bilde Biltema Nordic Services AB

10 PURISTUSPAINEMITTARI diesel/bensiini JOHDANTO Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Kiinnitä huomiota erityisesti turvaohjeisiin. KÄYTTÖKOHTEET Tämä puristuspainemittari soveltuu useimmille suoralla tai epäsuoralla ruiskutuksella varustetuille dieselmoottoreille. Mukana toimitettavan pikaliittimellä varustetun painemittarin mittausalue 0-70 kg/cm². Lisäksi vapautusventtiili ja joustava korkeapaineletku sekä sovittimet useimpien automallien hehkutulppa- tai ruiskutusliitäntää varten. SOVITTIMET Sarjassa on 6 sarjaa eri automerkkejä ja moottoreita varten. Lisätietoja on oheisessa suositustaulukossa. Hehkutulppasovittimet dieselmoottoreita varten, 5 kpl Alfa, Mazda, PSA, BMW, Chrysler, Nissan, Fiat, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Renault, Rover, Saab, Suzuki, VAG, Opel ja Volvo. Turvallisuusohjeet Noudata työpaikalla voimassa olevia paikallisia turvaohjeita. Dieselmoottorit on testattava kylminä. Varmista, että ilma vaihtuu tehokkaasti. Vältä hengittämästä myrkyllisiä pakokaasuja sisään. Pidä palonsammutin käsillä. Polttoaineensyöttö on katkaistava moottorin sulkuhanan avulla tai irrottamalla solenoidi polttoainepumpusta. Kun vapautat paineen, pidä työkalu käsivarren mitan päässä henkilövahinkojen välttämiseksi. Pikaliitos ja sovittimet voivat lämmetä käytön aikana, joten suojaa kädet palovammojen välttämiseksi. Aseta kaikki osat takaisin laatikkoon. Varmista, ettei moottoriin jää mitään osia. Älä poista laitteita moottorin käydessä. Älä käytä vahingoittunutta laitteistoa. Käytä suojalaseja. Käytä tarkoitukseen soveltuvia työvaatteita kiinni jäämisen vaaran estämiseksi. Älä käytä koruja Käytä tarvittaessa hiusverkkoa. Hehkutulppasovittimet, 4 kpl Fiat, Alfa, Ford ja PSA. Hehkutulppasovittimet, 5 kpl LDV, Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Suzuki ja Nissan Biltema Nordic Services AB 10

11 Ruiskutussovitinsarja (puristin, kynsi tai sisäänvienti) Kiinnitetään yhteen useimpia kokoja varten pienistä autojen moottoreista suuriin dieselmoottoreihin A 9 8A 32 Ruiskutussovittimet, 6 kpl M20, M22 ja M24: Nissan, Ford, PSA, Rover, Mercedes, BMW, LandRover, VAG, Toyota ja Opel. Mukana myös Stanadyne-injektori Ford Transitia varten (-00) E TUNNUS 37 KUVAUS A A 7A 1 Asennuspuikko 2 Välilevyt 3 5 Alusta 6 10 Suutinsovitin ja aluslevy E Tiivistyslevy, sarja Hehkutulppasovittimet, 5 kpl Isuzu, Mercedes, Renault ja Opel. KÄYTTÄMINEN 1. Irrota ruiskutussuutin testattavasta sylinteristä. Irrota ruiskutussuutin tarvittaessa liukuvasaran avulla. 2. Kiinnitä putki polttoaineletkun irtonaiseen osaan. Ota polttoaine talteen sopivaan astiaan testin ajaksi. 3. Varmista, että asennusaukko on puhdas. Pyöritä moottoria tarvittaessa muutama kierros irrallisten hiilihiukkasten irrottamiseksi. 4. Valitse sarjasta sopivat osat. Kopioi profiiliin oikea kiristyspituus. 5. Asenna osat. Kun ruuvaat suutinsovittimen kiinni, varmista, että sovittimen ja puikon välissä on o-rengas. Valmistele paikka kiinnikettä varten asettamalla puikkoon oikea välilevy ja oikean kokoinen osa Biltema Nordic Services AB

12 Ohjeet kynsiliitoksella varustettua ruiskutussuutinta varten Käytä alkuperäistä moottorin valmistajan kynttä. Sarjaan sisältyvää suurempaa välilevyä voidaan käyttää ylempänä välilevynä asennuspuikossa, jos ruiskutussuuttimen kynnen aukko on liian suuri. Aseta suutinsovittimeen sopiva tiivistyslevy, jotta liitoksesta tulee tiivis. Asenna sovitin ruiskutussuuttimen aukkoon. Kiinnitä laippamutterit kiinnityslevyn päälle alkuperäisillä pulteilla. Yhdistä painemittari puikkoon pikaliittimellä. Jos ruiskutussuutin on kynsityyppinen, käytä alkuperäisen ruiskutussuuttimen kynttä. HUOMIO! Jos kynsi on leveä, aseta ylempään kohtaan läpimitaltaan suuri välilevy. Asennuspuikko Alusta Sylinterin pää Tiivistyslevy Välilevy Suutinsovitin Kynnen tyyppi Kiinnikkeeseen asennetun ruiskutussuuttimen jäljitteleminen. Moottorin valmistajan ruiskutussuuttimen kiinnike (kynsi) Asennuspuikko Välilevy Sylinterin pää Kiinnike asennettuna Suutinsovitin Tiivistyslevy Biltema Nordic Services AB 12

13 Alusta Välilevy Suutinsovitin Alkuperäinen ruiskutussuutin Kopioi alkuperäisen ruiskutussuuttimen profiili asennuspuikkoon kiinni ruuvatun suutinsovittimen, välilevyjen ja alustan avulla. TÄRKEÄÄ! Syvyys X ei saa olla suurempi kuin syvyys Y, ks. kuva Biltema Nordic Services AB

14 KOMPRESSIONSTESTER diesel/bensin INTRODUKTION Læs manualen før ibrugtagning og gem den til senere brug. Vær især opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. ANVENDELSESOMRÅDE Denne kompressionstester passer til de fleste diesel- og benzinmotorer, både med direkte og indirekte indsprøjtning. I pakken indgår et manometer (0-70 kg/cm²) med lynkobling, udløserventil og fleksibel højtryksslange samt adaptere til tilslutning til gløderørs- eller indsprøjtningstilslutningen på de fleste bilfabrikater og -modeller. ADAPTERE Udstyret indeholder 6 sæt til forskellige bilmærker og motorer, se vedhæftede anbefalingstabel. Gløderørsadaptere til dieselmotorer, 5 stk. Alfa, Mazda, PSA, BMW, Chrysler, Nissan, Fiat, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Renault, Rover, Saab, Suzuki, VAG, Vauxhall og Volvo. Sikkerhedsforskrifter Følg de lokale sikkerhedsforskrifter, der gælder på arbejdspladsen. Dieselmotorer skal testes, når motoren er kold. Sørg for god ventilation og undgå at indånde giftige luftarter. Brandslukker skal være tilgængelig. Brændstoftilførslen skal standses med motorens stophåndtag eller ved at frakoble brændstofpumpens solenoide. For at undgå personskade skal du sørge for at holde værktøjet i en armslængdes afstand, når du letter på trykket. Beskyt hænderne mod forbrænding, da lynkoblingen og adaptere kan blive varme under brug. Læg alle delene tilbage i æsken og kontroller, at intet efterlades i motoren. Fjern ikke udstyret, når motoren kører. Brug ikke udstyret, hvis det er beskadiget. Brug beskyttelsesbriller. Brug egnet arbejdstøj, der ikke risikerer at sætte sig fast. Bær ikke smykker. Brug eventuelt hårnet. Gløderørsadaptere, 4 stk. Fiat, Alfa, Ford og PSA. Gløderørsadaptere, 5 stk. LDV, Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Suzuki og Nissan Biltema Nordic Services AB 14

15 Adaptersæt til dyser (klemme, klo eller indførsel). Monteres sammen med de fleste størrelser fra små bilmotorer til store dieselmotorer A 9 8A E A A 7A Dyseadaptere, 6 stk. Til M20, M22 och M24 på Nissan, Ford, PSA, Rover, Mercedes, BMW, LandRover, VAG, Toyota og Vauxhall. Indeholder også en Stanadyne injektor til Ford Transit (-00) ID. BESKRIVELSE 1 Monteringsstav 2 Afstandsskiver 3 5 Bro 6 10 Dyseadapter & skive E Tætningsskive, sæt Gløderørsadaptere, 5 stk. Isuzu, Mercedes, Renault og Vauxhall. BRUG 1. Fjern dysen fra cylinderen, der skal testes. hvis det er nødvendigt, bruges en glidehammer til dyser. 2. Monter et rør på den fjernede del af brændstofslangen og tøm brændstoffet ud i en egnet beholder under testen. 3. Sørg for, at monteringshullet er rent. Hvis det er nødvendigt, drejes motoren et par omgange for at fjerne løse kulpartikler. 4. Vælg de rigtige dele fra sættet og kopier profilen med den rigtige fastspændingslængde. 5. Monter delene. Når du skruer på dyseadapteren, skal du sikre dig, at o-ringen sidder mellem adapteren og staven. Byg op til klemmepositionen ved at sætte de korrekte afstandsskiver på staven og derefter stavdelen i den rigtige størrelse Biltema Nordic Services AB

16 Instruktioner for klokoblede dyser Brug motorproducentens originalklo. Den store afstandsskive, der er med i sættet, kan anvendes som den øverste afstandsskive på monteringsstaven, hvis dysens kloåbning er for stor. Brug en passende tætningsskive på dyseadapteren til at skabe en tæt tilslutning. Monter adapteren i hullet, hvor dysen skal sidde, og skru flangemøtrikkerne over klemmepladen til med originalboltene. Sæt manometeret på staven med lynkoblingen. Monteringsstav Bro Cylinderhoved Klotype Tætningsskive Dyseadapter Afstandsskive Attrap, der simulerer en klemmemonteret dyse. Motorproducentens dyseklemme (klo) Monteringsstav Afstandsskive Cylinderhoved Klemmemonteret Dyseadapter Tætningsskive Til dyser med klo bruges originaldysens klo. OBS! Brug en afstandsskive med stor diameter i den øverste position til brede kløer Biltema Nordic Services AB 16

17 Bro Afstandsskive Originaldyse Dyseadapter Kopier originaldysens profil med en dyseadapter fastskruet på monteringsstaven samt afstandsskiver og bro. VIGTIGT! Dyb X må ikke overskride dyb Y, se billedet Biltema Nordic Services AB

18

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler -00 manual.indd 0-0-,.. Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare,

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor 00 Biltema Nordic Services AB SE Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare, oljetempgivare

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4 Art. 86-0 Vänsterhängd dörr 5 75 Mjuk Trög Dörrkarmens undersida sätt mallen Mjuk Trög Position motstånd Position motstånd Position motstånd Position motstånd Mot dörrens övre kant Använd denna mall för

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

BROMSKOLVSVERKTYG BREMSESTEMPELVERKTØY JARRUMÄNTÄTYÖKALU BREMSESTEMPELVÆRKTØJ

BROMSKOLVSVERKTYG BREMSESTEMPELVERKTØY JARRUMÄNTÄTYÖKALU BREMSESTEMPELVÆRKTØJ BROMSKOLVSVERKTYG BREMSESTEMPELVERKTØY JARRUMÄNTÄTYÖKALU BREMSESTEMPELVÆRKTØJ TRYCKLUFTSDRIVET/TRYKKLUFTDREVET PAINEILMAKÄYTTÖINEN/TRYKLUFTSDREVET Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE MED STATIV. Max 500 W 230 V

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE MED STATIV. Max 500 W 230 V SE HALOGENSTRÅLKASTARE MED STATIV Max 500 W 230 V IP54 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och varningar:

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM

VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM 26" 50" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dobbelkoningsverktøy for bremserør Kaksoiskartiotyökalu jarruputkia varten Værktøj med dobbeltkonusslibning for bremserør 1 2007 Biltema Nordic Services AB Dubbelkoningsverktyg

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Læs mere

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 2, 24 Helsingborg. Tel: +4-42 00 4 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

ARM-400P Slim flat panel wall mount

ARM-400P Slim flat panel wall mount ARM-400P Slim flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 75kg. For mounting

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED

ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED CARS ADVANCEDTECHNOLOGY CARS er en professionel diagnostisk værktøj til work-shops. Det har en omfattende database med en meget god dækning af alle bilmærker på det danske

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

FM-RADIO. Original manual. Art. 24-657

FM-RADIO. Original manual. Art. 24-657 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER KOLMIPYÖRÄ TREHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2 66 Helsingborg. Tel: +6-2 600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 301 Lier. Tlf: +7-32 8 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk

Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk 20-645_manual.indd 2011-04-2, 11.20.26 Art. 20-645 Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk 2011 Biltema Nordic Services AB Hopfällbar arbetsbänk

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Väggfäste LCD Veggfeste LCD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LCD

Väggfäste LCD Veggfeste LCD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LCD Väggfäste LD Veggfeste LD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LD 10 32" 2009 Biltema Nordic Services AB Väggfäste LD/plasma 10 32" Medföljande delar: Säkerhetsskruvar Tighten bolt Skärmkonsol Arm Förlängningsstag

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Original manual. Art. 19-1503. 19-1503 Manual_140820.indd 2014-08-21, 11.33.28

Original manual. Art. 19-1503. 19-1503 Manual_140820.indd 2014-08-21, 11.33.28 19-1503 Manual_140820.indd 2014-08-21, 11.33.28 Art. 19-1503 MONTERINGSVERKTYG FÖR DRIVKNUTSDAMASK MONTERINGSVERKTØY FOR DRIVKNUTEMANSJETT VETONIVELEN SUOJAKUMIEN ASENNUSTYÖKALU MONTERINGSVÆRKTØJ TIL KARDANMANCHET

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation 4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon Latausasema 4 x USB 4 x USB ladestation Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI MOD 9600-90 X Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI O C MENU 40 560 560 446 Fig.2 -+ 3 B Fig.1 A Fig.3 MONTERING DK Mikroovnslågen monteres foran nichen i

Læs mere

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Dørklokke, trådløs, modell 3 Ovikello, langaton, malli 3 Dørklokke, trådløs, model 3 1 Art. 46-248 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

Universalprodukter. Pladeclips. Varenr. Form Skruestr. Pladetykkelse L X B BC 2145-25 BC 2057-25 BC 2146-25 BC 2053-25 BC 3016-25

Universalprodukter. Pladeclips. Varenr. Form Skruestr. Pladetykkelse L X B BC 2145-25 BC 2057-25 BC 2146-25 BC 2053-25 BC 3016-25 Universalprodukter Pladeclips Varenr. Form Skruestr. Pladetykkelse L X B BC 2050-25 U 2,9 0,7-1,2 11 X 8 BC 2145-25 U 2,9 0,5-1,7 13 X 11 BC 2057-25 U 3,5 0,7-1,5 10 X 8 BC 2050-25 BC 2145-25 BC 2057-25

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ

CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Læs mere

Art Biltema Nordic Services AB

Art Biltema Nordic Services AB Art. 19-0020 MONTERINGSVERKTYG FÖR ELASTISK DRIVKNUTSDAMASK MONTERINGSVERKTØY FOR ELASTISK DRIVKNUTEMANSJETT JOUSTAVIEN VETONIVELEN SUOJAKUMIEN ASENNUSTYÖKALU MONTERINGSVÆRKTØJ TIL ELASTISK KARDANLEDSMANCHET

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Bilindustrien og bilforhandlernes syn på elbiler og fremtidens transport

Bilindustrien og bilforhandlernes syn på elbiler og fremtidens transport René Tønder Nielsen Bilindustrien og bilforhandlernes syn på Branchedirektør René Tønder Nielsen Indhold DI Bilindustrien; hvor er vi så nu? Bilmarkedet Kunderne Fremtiden? (også gerne undervejs) 2 DI

Læs mere

ARM-404 Flexible flat panel wall mount

ARM-404 Flexible flat panel wall mount ARM-404 Flexible flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

RYCKSTROPP SLEPESTROPP VENYVÄ VETOLIINA TRÆKTOV

RYCKSTROPP SLEPESTROPP VENYVÄ VETOLIINA TRÆKTOV 37-752 Manual_2013.indd 2013-09-3, 08.48.16 RYCKSTROPP SLEPESTROPP VENYVÄ VETOLIINA TRÆKTOV Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE

UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com SE Art. 24-133 UTOMHUSANTENN INTRODUKTION Läs manualen noga före installation

Læs mere

Universalt fästsystem Monteringsalternativ och belastningsriktlinjer

Universalt fästsystem Monteringsalternativ och belastningsriktlinjer Universalt fästsystem Monteringsalternativ och belastningsriktlinjer För flexibel montering av utrustning i olika sammanhang. I bilen, båten, husvagnen eller hemma. Perfekt på snöskoter och ATV. Fästsystemet

Læs mere

AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA AIRBRUSH LAKKSPRØYTE AIRBRUSH-KYNÄRUISKU AIRBRUSH-MALERSPRØJTE

AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA AIRBRUSH LAKKSPRØYTE AIRBRUSH-KYNÄRUISKU AIRBRUSH-MALERSPRØJTE 17-372_manual.indd 2011-10-25, 17.29.49 Art. 17-372 AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA AIRBRUSH LAKKSPRØYTE AIRBRUSH-KYNÄRUISKU AIRBRUSH-MALERSPRØJTE Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA

Læs mere

POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT

POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-07-05 Biltema Nordic Services AB SE POP-UP TÄLT MONTERING

Læs mere

ARM-413 Tiltable flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-413 Tiltable flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM- Tiltable flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 75kg.

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere