Bosch Video Management System

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bosch Video Management System"

Transkript

1 Bosch Video Management System MBV-BPRO-40 da Softwarebrugervejledning

2

3 Bosch Video Management System Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Sådan bruges hjælpen Visning af oplysninger Udskrivning af hjælpen 7 2 Indledning 8 3 Systemoversigt Hardwarekrav Softwarekrav Licenskrav 9 4 Kom godt i gang Installation af Bosch VMS Archive Player Start af Bosch VMS Archive Player 10 5 Visning af kamerabilleder Visning af et kamera i et billedpanel Søgning efter emner i det logiske træ Ordning af billedpaneler Visning af billedvinduet Alarm Start af manuel optagelse Start af en forudkonfigureret kamerasekvens Sådan startes en automatisk kamerasekvens Brug af lydtilstand med én kanal Brug af lydtilstand med flere kanaler Brug af digital zoom Lagring af et enkelt billede Udskrivning af et enkelt billede Skift til fuldskærmtilstand Vise eller skjule billedpanelbjælkerne Visning af oplysninger på et kamera Start af øjeblikkelig afspilning Tildeling af et kamera til en skærm Brug af lydtilstand Visning af metadata (kun for NVR-optagelser) Brug af samtaleanlægsfunktionaliteten Låsning af betjening af et PTZ-kamera Opdatering af referencebilledet 18 6 Sådan bruges kort og PTZ-kameraer Visning af et kort Styring af PTZ-kameraer Brug af vinduesstyring for et kamera 19 7 Brug af foretrukne og bogmærker Tilføjelse af emner til Træ med Foretrukne Oprettelse og redigering af visninger Tilføjelse at et bogmærke Redigering af et bogmærke Visning af et bogmærke 23 8 Administration af optagne videoer Brug af tidslinjen Afspilning af en speciel optagelsestilstand 24 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Softwarebrugervejledning V1 Operation Client

4 4 da Indholdsfortegnelse Bosch Video Management System 8.3 Afspilning af optagede videoer Ægthedskontrol af videodata (gælder kun NVR-optagelser) Ændring af afspilningshastigheden Beskyttelse af video Sletning af videodata Eksport af videodata Import af videodata Sådan udføres en kriminalteknisk søgning (kun VRM-optagelser) Sådan finder du bevægelse (NVR-optagelser) Søgning efter poster i Logbogen Søgning efter optagede videodata 29 9 Håndtering af alarmer Accept af en alarm Tilføjelse af kommentarer til en alarm Rydning af en alarm Tilpasning af vinduet Alarmliste Visning af billedvinduet Live Start af en arbejdsgang Fortrydelse af accept af en alarm Anvendelse af et CCTV-tastatur Brugergrænsefladen til CCTV-tastaturet Status-display Brug af et tastatur, der er tilsluttet en brugerkonsol Start af tastaturet Valg af driftstilstande Visning af kameraer Brug af joysticket Brug af funktionstaster Brug af et tastatur, der er tilsluttet en dekoder Start af tastaturet Visning af kameraer Brug af joysticket Brug af funktionstaster Brugergrænseflade Live-tilstand Vinduet Afspilningstilstand Alarm-tilstand (Alarmdisplay) Menukommandoer Referencebillede dialogboks Vælg søgeparametre dialogboks ATM/POS-indstillinger dialogboks Enhedsvalg dialogboks Valg af hændelse dialogboks Logbogresultater dialogboks Ekstraudstyr dialogboks Søg dialogboks Træ med foretrukne vindue Eksporter video dialogboks Vinduet Eksporter V1 Operation Client Softwarebrugervejledning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

5 Bosch Video Management System Indholdsfortegnelse da Kort vindue PTZ-styring vindue Skærme vindue Billedvindue Billedvindue Tidslinje vindue Søg bevægelse dialogboks Slet video dialogboks Kriminalteknisk søgning dialogboks (kun VRM-optagelser) Beskyt video dialogboks Fjern videobeskyttelse dialogboks Bevægelsessøgeresultater vindue Alarmliste vindue Anvendte ikoner Tastaturgenveje Almindelige funktioner Afspilningsfunktioner Billedvinduesfunktioner Begreber Alarmhåndtering Enterprise System Scenarier Tilladelser Typer af brugergrupper Om licenser Allegiant CCL-kommandoer understøttet i Bosch VMS Fejlfinding Opdatering af en gammel version af Bosch VMS Archive Player 79 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Softwarebrugervejledning V1 Operation Client

6 6 da Sådan bruges hjælpen Bosch Video Management System 1 Sådan bruges hjælpen Du kan lære mere om funktionerne i Bosch Video Management System ved at åbne onlinehjælpen på en af følgende måder. Sådan vises indhold, indeks eller søgefunktionen: 4 Klik på Hjælp på menuen Hjælp. Brug knapper og links til navigation. Sådan får du hjælp til et vindue eller en dialogboks: 4 Klik på på værktøjslinjen. ELLER 4 Tryk på F1 for at få hjælp til et hvilket som helst programvindue eller en dialogboks. 1.1 Visning af oplysninger Du kan finde oplysninger i hjælpen på flere måder: Sådan finder du oplysninger i online-hjælpen: 1. Klik på Hjælp på menuen Hjælp. 2. Hvis det venstre panel ikke er synligt, skal du klikke på knappen Vis. 3. Gør følgende i vinduet Hjælp: Klik på: Indhold Indeks Søg For at: Vise online-hjælpens indholdsfortegnelse. Klik på hver bog for at se sider med links til emner, og klik på hver side for at se det tilhørende emne i det højre panel. Søge efter specifikke ord eller sætninger, eller vælge dem på en liste over indeks-nøgleord. Dobbeltklik på nøgleordet for at se det tilhørende emne i det højre panel. Finde ord eller sætninger i emnet. Indtast ordet eller sætningen i tekstfeltet, tryk på ENTER, og vælg det ønskede emne i listen over emner. Tekst fra brugergrænsefladen vises med fed. 4 Pilen viser, hvor du kan klikke på understreget tekst eller på et emne i programmet. 4 Klik på for at få trinvis vejledning Beslægtede emner 4 Klik for at se et emne med oplysninger om det programvindue, du har åbent. Dette emne giver oplysninger om programvinduets funktioner. Begreber, 71 giver baggrundsoplysninger om udvalgte emner. Forsigtig! Middelhøj risiko (uden sikkerhedsadvarselssymbol): Angiver en situation, der kan være farlig. Manglende overholdelse kan medføre tingskade eller beskadigelse af enheden. Du bør tage hensyn til meddelelser med overskriften Forsigtig!, da de reducerer risikoen for, at du mister data eller beskadiger systemet. i Oplysning! Dette symbol angiver oplysninger eller en firmapolitik, der direkte eller indirekte vedrører personalets sikkerhed eller beskyttelse af ejendele V1 Operation Client Softwarebrugervejledning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

7 Bosch Video Management System Sådan bruges hjælpen da Udskrivning af hjælpen Når du bruger online-hjælpen, kan du udskrive emnerne og oplysningerne direkte fra browservinduet. Sådan udskrives et emne i hjælpen: 1. Højreklik i det højre panel og vælg Udskriv. Dialogboksen Udskriv åbnes. 2. Klik på Udskriv. Emnet udskrives på den angivne printer. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Softwarebrugervejledning V1 Operation Client

8 8 da Indledning Bosch Video Management System 2 Indledning Bosch VMS Archive Player viser eksporterede optagelser V1 Operation Client Softwarebrugervejledning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

9 Bosch Video Management System Systemoversigt da 9 3 Systemoversigt Hvis du planlægger at installere og konfigurere Bosch Video Management System, kan du deltage i en systemtræning for Bosch Video Management System. Se versionsmeddelelser for den aktuelle version af Bosch Video Management System for understøttede versioner af firmware og hardware og andre vigtige oplysninger. For yderligere oplysninger om krav til computere i forbindelse med installation af Bosch Video Management System henvises til datablade til Bosch arbejdsstationer og servere. Følgende softwaremoduler kan også installeres på en enkelt pc. Softwaremodulernes opgaver Management Server: Styring af streams, alarmstyring, prioritetsstyring, styringslogbog, brugeradministration, styring af enhedsstatus. Yderligere Enterprise System-licens: Administration af en serverliste, der indeholder flere Management Server-computere. VRM: Distribuerer lagerkapacitet på iscsi-enheder til indkodere under belastningsudligning mellem flere iscsi-enheder. Streamer afspilningsvideo og lyddata fra iscsi til Operator Clients. MVS: Leverer funktion til kodeomsætning, der tilpasser videostream'en fra et kamera, der er konfigureret i Bosch Video Management System, til den tilgængelige netværksbåndbredde. Dette gør det muligt for mobilvideoklienter, f.eks. en iphone, at modtage live data eller afspilningsvideodata via ustabile netværksforbindelser med begrænset båndbredde. Understøttes ikke af Windows XP. Configuration Client: Systemkonfiguration og -administration for Operator Client. Operator Client: Live-overvågning, lagerstyring og afspilning, alarm og adgang til flere Management Server-computere samtidig Hardwarekrav Se databladet til Bosch Video Management System. Datablade til platform-pc'er kan også fås. Softwarekrav Se databladet til Bosch Video Management System. Bosch Video Management System må ikke installeres på en computer, hvor du vil installere Bosch VMS Archive Player. Licenskrav Tilgængelige licenser fremgår af databladet til Bosch Video Management System. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Softwarebrugervejledning V1 Operation Client

10 10 da Kom godt i gang Bosch Video Management System Kom godt i gang Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du kommer godt i gang med Bosch Video Management System og Bosch VMS Archive Player Installation af Bosch VMS Archive Player Forsigtig! Installer kun Bosch VMS Archive Player på en computer, hvor Bosch Video Management ikke er installeret. Du kan inkludere opsætningen til Bosch VMS Archive Player i en eksport, som du opretter med Bosch VMSOperator Client. Hvis der ikke er nogen opsætning til rådighed med eksporten, kan du finde den på en computer, hvor Bosch VMS er installeret: C:\<Installation directory>\bosch\vms\update \NvrArchivePlayer\NvrArchivePlayerSetup.exe Sådan udføres installationen: 1. Kopier opsætningens programfil på en computer, hvor Bosch VMS ikke er installeret. 2. Start NVRArchivePlayerSetup.exe. 3. Følg vejledningen på skærmen. 4.2 Start af Bosch VMS Archive Player Du kan kun installere Bosch VMS Archive Player på en computer, hvor Bosch Video Management System ikke er installeret. Sådan startes Bosch VMS Archive Player: 4 Fra menuen Start skal du vælge Programmer > Bosch VMS > Bosch VMS Archive Player. Programmet starter V1 Operation Client Softwarebrugervejledning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

11 Bosch Video Management System Visning af kamerabilleder da Visning af kamerabilleder Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan kamerabillederne vises. Nogle af de funktioner, der er beskrevet i dette kapitel, kan være deaktiverede for din brugergruppe. Visning af et kamera i et billedpanel Hovedvindue Sådan tildeles et kamerabillede til et billedpanel: 4 Træk et kamera fra vinduet Logisk træ til et billedvindue. Eller: Det valgte kamerabillede vises i billedpanelet. 1. Vælg et billedpanel. 2. Dobbeltklik på et kamera i vinduet Logisk træ. Det valgte kamerabillede vises i billedpanelet. 3. Gentag de ovenstående trin for hvert kamera, du vil vise. Eller: Du kan også trække kort og dokumenter til billedpaneler. 4 Højreklik på et kamera i det Logiske træ, og klik på Vis i næste ledige billedvindue. Kameraet vises. Sådan flyttes et kamera inde i billedvinduet: 4 Træk kameraet ind i et andet billedpanel. Sådan zoomes digitalt: 4 Højreklik et vilkårligt sted på et billedvindue og klik på Zoom ind Søgning efter emner i det logiske træ Hovedvindue Sådan finder du et emne i det logiske træ: 1. Højreklik på rod-noden eller en underordnet node i det Logiske træ, og klik på Søgning i træ. Dialogboksen Søg vises. Dialogboksen vises på den skærm, hvor den tidligere blev lukket. Den placeres altid øverst. 2. Skriv et søgekriterium i feltet Søg efter, der repræsenterer et emnes displaynavn. 3. Klik på Find. Det første emne, der opfylder søgekriteriet, er fremhævet. Dobbeltklik på emnet, hvis du vil have vist det i et billedvindue. 4. Klik på Næste for at fremhæve det næste matchende emne. 5. Klik på Luk. Ordning af billedpaneler Hovedvindue Sådan ordnes billedpanelerne: 1. Flyt skydebaren til billedvinduets mønster. 2. Træk et emne fra vinduet Logisk træ til et billedvindue. Gentag dette, indtil alle de ønskede kameraer vises. Hvis en genstand allerede vises i et mål-billedpanel, erstattes denne genstand. 3. Træk et kamera fra et billedpanel til et andet, hvis du ønsker det. Sådan tilpasses størrelsen på et billedpanel: 1. Peg på et hjørne på et billedpanel. Markøren vises som en pil med to hoveder. 2. Træk i hjørnet for at tilpasse størrelsen på billedpanelet. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Softwarebrugervejledning V1 Operation Client

12 12 da Visning af kamerabilleder Bosch Video Management System 5.4 Visning af billedvinduet Alarm Hovedvindue Du kan skifte fra billedvinduet til billedvinduet Alarm, hvis der er mindst én alarm på Alarmlisten. i Oplysning! I alarmbilledvinduet vises et kort, som er optimeret til visning og kun indeholder den første visning af den grundlæggende.dwf-fil. Sådan vises billedvinduet Alarm: 4 Klik på i et billedvindue. Billedvinduet Alarm vises. Sådan vises billedvinduet igen: 4 Klik på i et billedvindue. Live-tilstand eller Gengivelsestilstand vises afhængigt af den tilstand, der blev vist før. 5.5 Start af manuel optagelse Hovedvindue Du kan starte optagelse for hvert kamera manuelt. Kvalitetsniveauet for Alarmoptagelsestilstand anvendes. Varigheden af alarmoptagelsen konfigureres i Configuration Client. Hvis det valgte kamera er i gang med at optage, ændres kvalitetsniveauet til alarmoptagelsestilstand. Alarmoptagelsen kan beskyttes, når der anvendes NVR-optagelse. Med VRM-optagelse beskyttes alarmoptagelsen ikke. Bemærk: Du kan ikke starte manuel optagelse for et DiBos-kamera. Sådan startes optagelse: 1. Vælg et billedpanel, der viser et kamera. 2. Klik på. Optagelsen startes. Noter: NVR Kun optagelser: Ikonet i billedpanelbjælken ændres til. Klik for at standse optagelsen. Hvis du ikke klikker for at standse optagelsen, standser den manuelle optagelse, når den konfigurerede manuelle optagelsestid er gået. I kameraets tidslinje vises manuel optagelse som en alarmoptagelse. VRM Kun optagelser: Du kan ikke standse optagelsen manuelt. Optagelsen standser, når den konfigurerede alarmoptagelsestid er gået. I kameraets tidslinje vises optagelsen før alarmen som alarmoptagelse, hvis optagelse før alarmen er konfigureret i Configuration Client. 5.6 Start af en forudkonfigureret kamerasekvens Hovedvindue Med en kamerasekvens vises en gruppe kameraer et efter et. De forudkonfigurerede kamerasekvenser konfigureres i Configuration Client og vises i Logisk Træ. En sekvens kan konfigureres, så den anvender mere end ét billedpanel. Hvis der ikke er nok billedpaneler til at vise hele sekvensen, vises kun de billedpaneler, der kan være i billedvinduet. De resterende billedpaneler vises ikke, men der vises en meddelelse om dette. En sekvens vises ikke under følgende omstændigheder: V1 Operation Client Softwarebrugervejledning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

13 Bosch Video Management System Visning af kamerabilleder da 13 Videotab Mistet forbindelse til kameraet Ingen tilladelse til at vise kameraet Kamera ikke konfigureret Derudover kan DiBos-kameraer ikke vises for sekvenser, der vises på en analog skærm via en dekoder. i Oplysning! Når konfigurationen er blevet ændret og aktiveret, genoptages en kamerasekvens (forudkonfigureret eller automatisk) normalt, når Operator Client er blevet genstartet. I følgende tilfælde genoptages sekvensen dog ikke: Hvis en skærm, hvor sekvensen er konfigureret til at blive vist, er blevet fjernet. Hvis tilstanden på en skærm (fuld skærm/quad-visning), hvor sekvensen er konfigureret til at blive vist, er blevet ændret. Hvis det logiske nummer på en skærm, hvor sekvensen er konfigureret til at blive vist, er blevet ændret. Sådan startes og styres en kamerasekvens: 1. Træk den ønskede sekvens fra vinduet Logisk træ til et billedvindue. Sekvensen vises, angivet af symbolet. 2. Klik på et ikon til styring af afspilning i billedvinduets værktøjslinje for at styre sekvensen. 5.7 Sådan startes en automatisk kamerasekvens Hovedvindue Med en kamerasekvens vises en gruppe kameraer et efter et. Du kan konfigurere opholdstid for disse sekvenser i dialogboksen Ekstraudstyr (menuen Ekstra, kommandoen Ekstraudstyr). En sekvens vises ikke under følgende omstændigheder: Videotab Mistet forbindelse til kameraet Ingen tilladelse til at vise kameraet Kamera ikke konfigureret Derudover kan DiBos-kameraer ikke vises for sekvenser, der vises på en analog skærm via en dekoder. i Oplysning! Når konfigurationen er blevet ændret og aktiveret, genoptages en kamerasekvens (forudkonfigureret eller automatisk) normalt, når Operator Client er blevet genstartet. I følgende tilfælde genoptages sekvensen dog ikke: Hvis en skærm, hvor sekvensen er konfigureret til at blive vist, er blevet fjernet. Hvis tilstanden på en skærm (fuld skærm/quad-visning), hvor sekvensen er konfigureret til at blive vist, er blevet ændret. Hvis det logiske nummer på en skærm, hvor sekvensen er konfigureret til at blive vist, er blevet ændret. Sådan startes en kamerasekvens: 1. Vælg det billedpanel, hvor du vil afspille sekvensen. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Softwarebrugervejledning V1 Operation Client

14 14 da Visning af kamerabilleder Bosch Video Management System 2. Højreklik på en mappe i vinduet Logisk træ eller Træ med foretrukne, og klik på Vis som sekvens i det valgte billedvindue. Kameraerne i den valgte mappe vises et efter et i det valgte billedpanel. sekvensen afspilles. Sådan sættes en kamerasekvens på pause: 4 angiver, at Klik på på billedvinduets værktøjslinje. Afspilning af sekvensen stoppes, som angivet med. Sådan springer du til det forrige/næste trin i en kamerasekvens: 4 Klik på eller på værktøjslinjen i billedvinduet. Sekvensen springer til det forrige eller næste trin Brug af lydtilstand med én kanal Hovedvindue Hvis du kun vil høre én lydkilde, der er tildelt et kamera, skal du bruge lydtilstand med én kanal. Du kan ikke aktivere lyd for et andet kamera. Sådan aktiveres/deaktiveres lydtilstand med flere kanaler: 1. Klik på Ekstraudstyr på menuen Ekstra. 2. Marker afkrydsningsfeltet Lydgengivelse af det valgte billedvindue. Brug af lydtilstand med flere kanaler Hovedvindue Du kan bruge lydtilstand med flere kanaler, hvis du vil høre forskellige lydkanaler på samme tid. Du kan aktivere forskellige lydkilder, der er tildelt et kamera, i billedpanelet for hvert kamera. Sådan aktiveres/deaktiveres lydtilstand med flere kanaler: 1. Klik på Ekstraudstyr på menuen Ekstra. 2. Marker afkrydsningsfeltet Flerkanalslydgengivelse. Brug af digital zoom Hovedvindue Hvert billedvindue har en digital zoom-funktion. Denne digitale zoom har 11 niveauer: 1x, 1,35x, 1,8x, 2,5x, 3,3x, 4,5x, 6x, 8,2x, 11x, 14,9x, 20,1x. Når du gemmer en visning af typen Foretrukne, lagres den aktuelle indstilling for digital zoom og billedudsnittet. Når du klikker på, bruges den aktuelle indstilling for digital zoom og billedudsnittet til øjeblikkelig afslutning. Når Operator Client genstarter, bevares den aktuelle indstilling for digital zoom og billedudsnittet. Sådan anvendes digital zoom: 1. Højreklik et vilkårligt sted på et billedvindue og klik på Zoom ind. angiver, at digital zoom blev anvendt. 2. Gentag det forrige for at zoome ind. 3. Træk i billedet for at navigere til det ønskede billedudsnit. 4. Højreklik på billedpanelet, og klik på Zoom 1:1 for at vende tilbage til originalstørrelsen. forsvinder V1 Operation Client Softwarebrugervejledning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

15 Bosch Video Management System Visning af kamerabilleder da 15 Bemærk: Du kan også bruge knapperne til digital zoom i vinduet PTZ-styring Lagring af et enkelt billede Hovedvindue Sådan lagres et enkelt billede: 1. Vælg et billedpanel. 2. Klik på. Der vises en dialogboks til lagring af billedfilen. 3. Vælg den ønskede mappe, indtast et filnavn og vælg den ønskede filtype. Du kan vælge mellem JPG og BMP. 4. Klik på OK. Billedet lagres. Filen indeholder yderligere oplysninger om kameraet Udskrivning af et enkelt billede Hovedvindue Sådan udskrives et enkelt billede: 1. Vælg et billedpanel. 2. Klik på. Der vises en dialogboks til valg af printer. 3. Klik på OK. Billedet udskrives. Udskriften indeholder yderligere oplysninger om kameraet Skift til fuldskærmtilstand Hovedvindue Fuldskærmtilstand skjuler mange kontrolelementer, som f.eks. menuvalg og Alarmlisten, hvis ingen alarmskærm er skiftet til fuldskærmtilstand. For at få adgang til disse kontrolelementer skal du forlade fuldskærmtilstand. Sådan vises hele billedvinduet i fuldskærmtilstand: 4 Klik på på billedvinduets værktøjslinje. Billedvinduet vises i fuldskærmtilstand. Sådan forlades fuldskærmtilstand: 4 Klik på. Sådan maksimeres et valgt billedpanel: 4 Højreklik på et billedvindue, og klik på Maksimer. Det valgte billedpanel vises i hele billedvinduet Vise eller skjule billedpanelbjælkerne Hovedvindue Sådan vises/skjules værktøjslinjerne: 4 Klik på for at vise værktøjslinjerne. Klik på for at skjule værktøjslinjerne Visning af oplysninger på et kamera Hovedvindue Bosch Sicherheitssysteme GmbH Softwarebrugervejledning V1 Operation Client

16 16 da Visning af kamerabilleder Bosch Video Management System Sådan vises oplysninger: 4 Højreklik på et billedpanel med et tildelt kamera, og klik på Egenskaber. Der vises en dialogboks med egenskaber for kameraet Start af øjeblikkelig afspilning Hovedvindue > Du kan se optagelserne for et kamera i et billedpanel i Live-tilstand. Den aktuelle indstilling for digital zoom og billedudsnittet bruges til øjeblikkelig afslutning. Starttiden (antallet af sekunder i fortiden eller tilbagespolingstid) for øjeblikkelig afspilning konfigureres i dialogboksen Ekstraudstyr (menuen Ekstra, kommandoen Ekstraudstyr). Sådan startes øjeblikkelig afspilning: 1. Vælg det ønskede billedpanel. 2. Klik på. Optagelsen afspilles. Klik på for at vende tilbage til live-billedet. Bemærk: Det er muligt at vise mere end ét billedpanel med øjeblikkelig afspilning, og også flere øjeblikkelige afspilninger af det samme kamera Tildeling af et kamera til en skærm Hovedvindue > > fanen Du kan tildele IP-enheder til en dekoder. Så vises videosignalet på den analoge skærm, og lydsignalet afspilles på eventuelle højttalere, der er tilsluttet dekoderen. DiBos- og Bosch Allegiant-kameraer kan ikke tildeles på denne måde. Sådan tildeles et kamerabillede til en skærm: 1. Klik på fanen og fanen. 2. Træk et kamera fra vinduet Logisk træ til den ønskede skærm Brug af lydtilstand Hovedvindue Hvis det er til rådighed, kan du aktivere lyd for et valgt kamera. For at høre lydsignaler fra flere kameraer på samme tid, skal du aktivere lydtilstand med flere kanaler. Lydtilstand aktiveres i dialogboksen Ekstraudstyr (menuenekstra, kommandoen Ekstraudstyr). Sådan aktiveres/deaktiveres lyd: 1. Vælg et billedpanel. 2. Klik på for at deaktivere eller på for at aktivere lyd. Visning af metadata (kun for NVR-optagelser) Hovedvindue > Hovedvindue V1 Operation Client Softwarebrugervejledning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

17 Bosch Video Management System Visning af kamerabilleder da 17 Du kan vise metadata for det valgte kamera, som f.eks. ATM / POS / stregkode, hvis de er til rådighed. Sådan vises metadata i et separat vindue: 1. Vælg et billedpanel. 2. I menuen Kamera skal du klikke på Vis metadata. Der vises et vindue med de metadata, der er til rådighed. Når du lukker det valgte billedpanel, lukkes vinduet Metadata også Brug af samtaleanlægsfunktionaliteten Hovedvindue > Du kan kun bruge samtaleanlægsfunktionalitet når Live-tilstand er aktiv. Kontroller, at mikrofonen er aktiv på dit lydkort, og at lydstyrken ikke er 0. Du udfører denne opgave på kontrolpanelet på din arbejdsstationscomputer. Kontroller også, at kun mikrofonen er valgt i lydkortets optagelsesstyring, ikke stereomix. Windows 7: Deaktiver alle inputenheder undtagen den, du vil bruge til samtalefunktionalitet. Følgende screenshot viser et eksempel: Hvis du ændrer indstillingen fra stereomix til mikrofon, efter Operator Client er startet første gang, tilsidesættes indstillingen efter næste start af Operator Client. Det anbefales at bruge et headset i stedet for en mikrofon-højttaler-kombination for at undgå akustisk tilbagekobling. Samtaleanlægsfunktionaliteten fungerer kun med en indkoder med både lyd-ind- og lyd-ud. Kontroller, at lydstyrkeindstillingerne for indkodermikrofonen og højttalerne ikke er 0. Du udfører denne opgave i Configuration Client. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Softwarebrugervejledning V1 Operation Client

18 18 da Visning af kamerabilleder Bosch Video Management System Hvis du vil bruge samtaleanlægsfunktionalitet på din arbejdsstation skal din brugergruppe have tilladelse til at bruge den. Du udfører denne opgave i Configuration Client. I dialogboksen Ekstraudstyr kan du konfigurere halv dupleks- eller fuld dupleks-tilstand. Sådan bruger du samtaleanlægsfunktionalitet: 1. Vælg et billedvindue med en lydindkoder. 2. Klik på, og hold museknappen nede. Hvis lyd var slået fra for dette billedvindue, slås det fra automatisk. Ikonet skifter til. Nu kan du tale. Hvis det er konfigureret dertil, kan den anden part også tale, uanset om der klikkes på ikonet eller ej. 3. Slip musetasten. Overførslen afbrydes. Lyden forbliver slået til for dette billedvindue. i Oplysning! En indgående automatisk pop-up-alarm kan afbryde overførslen Låsning af betjening af et PTZ-kamera Hovedvindue > Du kan låse betjeningen af et PTZ-kamera (bevægeligt kamera med panorering/vippe/ zoomfunktion), så andre brugere ikke kan betjene det. En bruger med højere prioritet kan overtage betjeningen og låse kamerastyringen. Der kan konfigureres en timeout for denne eksplicitte PTZ-låsning. Hvis du kun overtager styringen uden først at låse den, låses styringen for brugere med lavere prioritet i 5 sekunder. Sådan låses panorering/vipning/zoom: 1. Vælg et af følgende emner: Billedvindue med PTZ-kamera PTZ-kamera i Logisk Træ PTZ-kamera i Træ med Foretrukne PTZ-kamera i vinduet Kort 2. Højreklik på billedvinduet eller PTZ-kameraet, og klik på Lås. Brugerne med lavere prioritet kan ikke længere betjene PTZ-kameraet. På deres skærm vises en meddelelsesboks herom. Du kan ophæve låsningen af PTZ-betjeningen ved at højreklikke på billedvinduet eller PTZkameraet og klikke på Lås op. Låsningen afsluttes automatisk efter et indstillet tidsrum, eller når du logger af Opdatering af referencebilledet Hovedvindue > Du kan opdatere referencebilledet. Opdatering af referencebilledet: 1. Højreklik på et billedvindue, og klik på Referencebillede... Dialogboksen Referencebillede vises. 2. Klik på Opdater. Billedet af det tidspunkt, hvor du klikker på Opdater, vises V1 Operation Client Softwarebrugervejledning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

19 Bosch Video Management System Sådan bruges kort og PTZ-kameraer da Sådan bruges kort og PTZ-kameraer Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan vinduet Kort og vinduet PTZ-styring anvendes. Du kan se et kort i det ønskede forhold og med den ønskede zoom-faktor. På denne måde kan du få et overblik over alle dine enheder og deres placering. Du kan vælge, at kortet over kameraet i det valgte billedpanel automatisk får fokus. Dette kort er vist i vinduet Kort på Styring-skærmen. Nogle af de funktioner, der er beskrevet i dette kapitel, kan deaktiveres af din brugergruppe, din virksomhedsbrugergruppe eller din virksomhedskonto. Visning af et kort Hovedvindue Du kan vise et kort i vinduet Kort eller i et billedvindue. I billedpanelet anvendes forholdet 4:3. i Oplysning! I alarmbilledvinduet vises et kort, som er optimeret til visning og kun indeholder den første visning af den grundlæggende.dwf-fil. Sådan vises et kort i vinduet Kort: 4 Træk et kort fra Logisk træ til fanen, vent, indtil vinduet Kort vises, og slip kortet i vinduet Kort. Kortet vises. Sådan vises et kort i et billedpanel: 4 Træk et kort fra vinduet Logisk træ til et billedvindue. Kortet vises i billedpanelet. 6.2 Styring af PTZ-kameraer Hovedvindue > fanen Du kan zoome og styre kameraerne i vinduet PTZ-styring eller i billedpanelet. Funktionen digital zoom er ikke til rådighed for dome- og vippe/dreje-kameraer. Kontrol/zoom af kameraer i vinduet PTZ-styring: 1. Vælg det ønskede billedpanel. 2. Klik på de forskellige knapper i vinduet PTZ-styring for at styre kameraet. 6.3 Brug af vinduesstyring for et kamera Hovedvindue Når du har tildelt et PTZ-kamera til et billedvindue, kan du bruge kameraets styrefunktioner direkte i dette billedvindue. Sådan bruger du styrefunktioner: 1. Flyt markøren til billedvinduet, som viser et PTZ-kamera. Markøren ændrer sig afhængigt af placeringen på billedvinduet. 2. Flyt markøren til venstre side af billedvinduet. Markøren ændrer sig til en pil. Klik for at dreje til venstre i en lille bevægelse. Hold musetasten nede for at blive ved med at dreje. Træk til den udvendige retning for at sætte farten op. 3. Flyt markøren til en anden retning, og udfør en tilsvarende vipning eller drejning. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Softwarebrugervejledning V1 Operation Client

20 20 da Sådan bruges kort og PTZ-kameraer Bosch Video Management System 4. Flyt markøren til midten af billedvinduet. Markøren ændrer sig til en lup. Brug zoom-ind-funktionen i det øverste område. Brug zoom-ud-funktionen i det nederste område V1 Operation Client Softwarebrugervejledning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

21 Bosch Video Management System Brug af foretrukne og bogmærker da 21 7 Brug af foretrukne og bogmærker Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan Træ med foretrukne og Træ med bogmærker bruges. Træ med foretrukne Du kan tilføje alle elementer i Logisk Træ til Træ med Foretrukne for at oprette din egen underversion af det logiske træ. Du kan til hver en tid tilføje eller slette enheder i Træ med Foretrukne. Derudover kan du lagre tildelingen af kameraer eller andre genstande til billedpaneler og billedpanelets mønster. Du kan til hver en tid gendanne denne visning. Træ med bogmærker Du kan gemme et tidsinterval for live visning eller en optagelse i et bogmærke. Et bogmærke gemmer et start- og sluttidspunkt, som kameraet har tildelt til Billedvindue på det pågældende tidspunkt, samt hele billedpanelmønstret. Det er muligt at have et tidsinterval på 0 sekunder. Bogmærker gemmes i vinduet. Sletning af et bogmærke påvirker ikke de tilsvarende optagelser. Du kan ikke tilføje eller fjerne kameraer fra et bogmærke. Hvis du vil ændre et bogmærke, skal du indlæse det, foretage ændringerne og gemme det. Hvis en optagelse slettes, synkroniseres det tilsvarende bogmærke ikke. Hvis det indlæses, vises et sort billedpanel. Bemærk: Tilføj ikke mere end 4 kameraer i ét bogmærke, da det kan forringe ydeevnen, når bogmærket indlæses. 7.1 Tilføjelse af emner til Træ med Foretrukne Hovedvindue > eller > fanen Hovedvindue > > fanen Du kan tilføje hvert emne i Logisk Træ til Træ med Foretrukne. På denne måde kan du oprette din egen underversion af det Logiske Træ. Sådan tilføjes et emne: 4 Højreklik på et element, og klik på Tilføj til foretrukne. 7.2 Oprettelse og redigering af visninger Hovedvindue > eller > fanen Hovedvindue > > fanen Når du har tildelt kameraer, kort og HTML-filer til billedpaneler, kan du lagre disse tildelinger og billedpanelets mønster i en visning. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Softwarebrugervejledning V1 Operation Client

22 22 da Brug af foretrukne og bogmærker Bosch Video Management System Sådan oprettes en ny visning: 1. Arrangerer kameraerne i billedvindue i live-tilstand og afspilningstilstand. Brug evt. digital zoom, og vælg et billedudsnit. Når en visning vises, vises live-billederne fra kameraet i Live-tilstand, og den optagne video fra kameraet i gengivelsestilstand. 2. Klik på på billedvinduets værktøjslinje. Der tilføjes en ny visning. Indtast et navn på den nye visning. Sådan vises en visning: 4 Dobbeltklik på visningen. Den tildeling, der er lagret i denne visning, vises i billedvinduet. Bemærk: Du kan også højreklikke på visningen og klikke på Indlæs billedpanelvisning for at vise den. Sådan redigeres en visning: 1. Dobbeltklik på den visning, som du vil redigere. 2. Foretag de ønskede ændringer, f.eks. tildeling af kameraer til billedpaneler. 3. Højreklik på den relevante visning og klik på Opdater billedpanelvisning. Sådan omdøbes en visning: 1. Højreklik på den relevante visning, og klik på Omdøb. 2. Indtast navnet på visningen og tryk på ENTER. Sådan slettes en visning: 4 Højreklik på visningen, og klik på Fjern. Visningen fjernes fra Træ med Foretrukne. 7.3 Tilføjelse at et bogmærke Hovedvindue > eller > Tildel ønskede kameraer til billedpaneler Hovedvindue > > Tildel ønskede kameraer til billedpaneler Sådan tilføjes et bogmærke: 1. Vælg tidsintervallet på Tidslinjen vha. den tynde streg. 2. Klik på på værktøjslinjen. Dialogboksen Rediger bogmærke vises. 3. Det valgte tidsinterval kopieres til de relevante felter. 4. Foretag eventuelt ændringer. 5. Klik på OK. P Bogmærket gemmes i bogmærketræet. 7.4 Redigering af et bogmærke Hovedvindue > > eller Hovedvindue > > V1 Operation Client Softwarebrugervejledning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

23 Bosch Video Management System Brug af foretrukne og bogmærker da 23 Sådan redigeres et bogmærke: 1. Højreklik på et bogmærke, og klik på.rediger bogmærke Dialogboksen Rediger bogmærke vises. 2. Foretag eventuelt ændringer. 3. Klik på OK. P Bogmærket gemmes i bogmærketræet. 7.5 Visning af et bogmærke Hovedvindue > eller > fanen Hovedvindue > > fanen Sådan vises et bogmærke: 4 Træk et bogmærke til billedvinduet. Hele det billedvindueslayout, som er gemt i bogmærket, vises på tidslinjen. Den tynde streg er placeret på starttidspunktet for bogmærket. P Det tidligere billedvindue overskrives. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Softwarebrugervejledning V1 Operation Client

24 24 da Administration af optagne videoer Bosch Video Management System Administration af optagne videoer Dette kapitel beskriver, hvordan optagelserne administreres. Nogle af de funktioner, der er beskrevet i dette kapitel, kan være deaktiverede for din brugergruppe. Brug af tidslinjen Hovedvindue > fanen Du kan få adgang til et specielt tidspunkt på tidslinjen vha. den tynde streg. Sådan navigerer du i tidslinjen: 4 Klik et vilkårligt sted på tidslinjen. Billederne fra det valgte tidspunkt vises i billedvinduet. Eller: 1. Indtast de relevante værdier i felterne Dato og Klokkeslæt. 2. Klik på. Den tynde streg springer til dette tidspunkt. Billederne fra det indtastede tidspunkt vises i billedvinduet. Brug et betjeningselement til Tidslinje for den ønskede afspilningsindstilling. Du kan vælge et tidsinterval i tidslinjen vha. den tynde streg. Du kan anvende denne funktion til yderligere opgaver, f.eks. til eksport af videodata. 4 Træk de nederste håndtag på den tynde streg for at vælge et tidsinterval eller for at ændre valget. Træk de øverste håndtag for at flytte den tynde streg eller valget. 8.2 Afspilning af en speciel optagelsestilstand Hovedvindue > > fanen Hovedvindue > fanen Du kan afspille bestemte optagelser, som f.eks. optagelser af alarmer eller videotab. Sådan afspilles en speciel optagelsestilstand: 4 Vælg den ønskede tilstand i listen over optagelsestilstande. Den tynde streg springer til dette tidspunkt. Billederne fra det indtastede tidspunkt vises i billedvinduet. Klik på for at springe til den forrige ændring af optagelsestilstanden, eller klik på for at springe til den næste ændring af optagelsestilstanden. 8.3 Afspilning af optagede videoer Hovedvindue > fanen V1 Operation Client Softwarebrugervejledning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

25 Bosch Video Management System Administration af optagne videoer da 25 Bemærk: Bosch Allegiant-kameraer optages ikke i Bosch Video Management System. Sådan afspilles optagne videoer: 1. Tildel et kamera til et billedpanel. 2. Brug et betjeningselement til Tidslinje for den ønskede afspilningsindstilling. 8.4 Ægthedskontrol af videodata (gælder kun NVR-optagelser) Hovedvindue > fanen Ægtheden af alle de kameraer, der vises i billedvinduet, kontrolleres for at se, om de er ændrede. Du kan kun kontrollere DiBos- og Bosch VMS NVR-kameraers ægthed. Andre kameraer ignoreres. Hvis der findes uægte data, stopper processen, og dataenes dato og klokkeslæt vises. Sådan kontrolleres flere billeder: 1. Vælg tidsperioden på Tidslinje vha. den tynde streg. 2. Højreklik på tidsperioden, og klik på Kontroller ægthed. Dialogboksen Bekræft ægthed vises. Den aktuelle værdi for den tynde streg i tidslinjen kopieres til listerne Start og Afslut. Du kan om nødvendigt ændre værdierne. 3. Klik på Bekræft for at starte ægthedskontrollen. Der vises en meddelelse om, hvorvidt videodata er ægte. 8.5 Ændring af afspilningshastigheden Hovedvindue > > fanen > Hovedvindue > fanen > Sådan ændres afspilningshastigheden for afspilning af en video (fremad eller tilbage): 4 Flyt skydebarren til venstre for at nedsætte afspilningshastigheden, eller til højre for at øge den. Der udløses en systemalarm, hvis videoen ikke kan afspilles ved den angivne hastighed. Afspilningshastigheden justeres så automatisk. 8.6 Beskyttelse af video Hovedvindue > > fanen Du kan beskytte billederne fra de viste kameraer mod overskrivning. 1. Vælg tidsperioden på Tidslinje vha. den tynde streg. 2. Højreklik på tidsperioden, og klik på Beskyt video. Dialogboksen Beskyt video vises. Det valgte tidsinterval kopieres til felterne Start og Afslut. Du kan om nødvendigt ændre værdierne. 3. Klik på Beskyt. Videodata er nu beskyttet. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Softwarebrugervejledning V1 Operation Client

26 26 da Administration af optagne videoer Bosch Video Management System Bemærk: Du kan fjerne beskyttelsen ved at markere det beskyttede interval på tidslinjen, højreklikke på det og klikke på Fjern videobeskyttelse. 8.7 Sletning af videodata Hovedvindue > > fanen Bemærk: Du kan ikke gendanne slettede videodata. Du kan slette videodata fra begyndelsen af optagelsen til det punkt, hvor den tynde streg er. Videodataene fra alle kameraer på tidslinjen slettes. VRM-optagelser: Beskyttede optagelser slettes ikke. NVR-optagelser: Hvis der foreligger beskyttede optagelser, påbegyndes sletningen ikke. Sådan slettes videodata: 1. Flyt den tynde streg til det ønskede punkt på tidslinjen. Klik på Slet video på menuen Tidslinje. Dialogboksen Slet video vises. 2. Foretag de relevante indstillinger. For yderligere oplysninger om de forskellige felter henvises til online-hjælpen for det relevante programvindue. 4 Klik på Slet. Bekræft advarselsmeddelelsen. Når du er færdig med at slette, skal du klikke på Udført. 8.8 Eksport af videodata Hovedvindue Du kan eksportere video- og lyddata til et lokalt drev, et cd-/dvd-drev, en Blu-Ray-disk, et netværksdrev eller et USB-drev. Alle kameraer, som er tildelt billedvinduet, eksporteres. Bemærk: Hvis du bruger et USB-drev, bør du bruge en hurtig USB-enhed for at undgå fejl. Data eksporteres i oprindeligt (Bosch VMS Archive Player) eller ASF-format. Når du eksporterer en video i oprindeligt format, kan du tilføje Bosch VMS Archive Player som filviser. Og du kan beskytte de eksporterede data med en adgangskode. Data i ASF-format kan afspilles vha. standardsoftware, som f.eks. Windows Media Player. Du kan eksportere video- og lyddata for de viste kameraer. Bemærk: Du skal have tilladelse til alle de kameraer, du vil eksportere. Hvis det mislykkedes at eksportere videodataene til en harddisk, slettes de allerede eksporterede videodata. Sådan eksporteres et tidsinterval (kun tilgængelig i afspilningstilstand): 1. Klik på fanen. 2. Vælg tidsperioden på Tidslinjen vha. den tynde streg. 3. Klik på. Dialogboksen Eksporter video vises. Det valgte tidsinterval kopieres til felterne Start og Afslut. 4. Foretag de relevante indstillinger. 5. Klik på OK. Filerne eksporteres til det valgte datamedie V1 Operation Client Softwarebrugervejledning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

27 Bosch Video Management System Administration af optagne videoer da 27 Sådan eksporteres et enkelt søgeresultat (kun tilgængelig i afspilningstilstand): 1. Søg efter videodata. 2. Klik på fanen eller fanen. 3. Klik på et resultat i listen over søgeresultater. 4. Klik på. Dialogboksen Eksporter video vises. 5. Foretag de relevante indstillinger. 6. Klik på OK. Posten eksporteres til det valgte datamedie. For yderligere oplysninger om de forskellige felter henvises til online-hjælpen for det relevante programvindue. 8.9 Import af videodata Hovedvindue Eksporterede lyd- og videofiler kan importeres for at vise de lagrede billeder. 1. I menuen Tidslinje skal du klikke på kommandoen Indlæs eksporteret video. Dialogboksen til åbning af eksportfiler vises. 2. Vælg den ønskede fil, og klik på Åbn. Den importerede video vises i vinduet Eksporter. Hvis du vil afspille den importerede video, skal du udvide posten og trække billedpanel. Posterne i Eksporter træ fjernes, når du forlader Operator Client. til et Hvis du vil fjerne den eksporterede video, skal du højreklikke på eksport. og klikke på Fjern 8.10 Sådan udføres en kriminalteknisk søgning (kun VRMoptagelser) Hovedvindue > > fanen > Vælg et billedvindue Du kan søge efter bevægelse i videoen i det valgte billedvindue. Med Kriminalteknisk søgning kan du søge efter specifikke egenskaber. i Oplysning! Kriminalteknisk søgning kræver en licens og skal være aktiveret på arbejdsstationen. 1. Vælg det billedvindue, hvor du vil søge efter bevægelse. 2. Vælg tidsperiode med den tynde streg på Tidslinjen, og vælg det tilsvarende billedpanel. 3. Klik på. Dialogboksen Kriminalteknisk søgning vises. Det valgte tidsinterval kopieres til felterne Start og Afslut. Du kan om nødvendigt ændre værdierne. Klik på. 4. På listen Algoritme: skal du vælge posten IVA. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Softwarebrugervejledning V1 Operation Client

28 28 da Administration af optagne videoer Bosch Video Management System 5. Konfigurer din kriminaltekniske søgning i feltet Overvågningsopgaver. Se online-hjælpen til den IVA-version, du bruger. 6. Klik på Søg for at starte den kriminaltekniske søgning. Vinduet med de fundne poster vises. 7. Dobbeltklik på en post for at afspille den tilhørende video. Den tilhørende video afspilles Sådan finder du bevægelse (NVR-optagelser) Hovedvindue > > fanen > Vælg et billedvindue Hovedvindue > fanen > Vælg et billedvindue Du kan søge efter bevægelse i videoen i det valgte billedvindue. Sådan søges efter bevægelse: 1. Vælg det billedvindue, hvor du vil søge efter bevægelse. 2. Vælg tidsperioden på Tidslinje vha. den tynde streg. 3. Klik på. Dialogboksen Søg bevægelse vises. Det valgte tidsinterval kopieres til felterne Start og Afslut. Du kan om nødvendigt ændre værdierne. 4. Vælg om nødvendigt Vis gitter. Der lægges et gitter hen over billedet. Du kan vælge alle celler i gitteret til at søge i. 5. Vælg de celler, du vil søge efter bevægelse i. Tegn en firkant med musen for at vælge cellerne. Det valgte område vises med halvgennemsigtigt gult. Tegn firkanten med musen igen for at rydde det valgte område. 6. Klik på Start søgning. Søgeresultaterne for det valgte billedvindue vises i vinduet. 7. Dobbeltklik på en post for at afspille den tilhørende video. Den tilhørende video afspilles Søgning efter poster i Logbogen Hovedvindue > menuen Værktøjer > kommandoen Find i logbog > dialogboksen Vælg søgeparametre eller Hovedvindue > menuen Værktøjer > kommandoen Find i logbog > dialogboksen Vælg en server > dialogboksen Vælg søgeparametre I logbogen kan du søge efter bestemte hændelser, alarmer, enheder og hændelsesstrenge. Du kan gemme søgekriterierne som et filter. Sådan søges efter poster i Logbogen: 1. Vælg den ønskede Management Server i Enterprise System for at foretage en søgning. 2. På listen Filter skal du vælge et foruddefineret filter, hvis et sådant er til rådighed. Et filter indeholder alle de indstillinger, du foretager i denne dialogboks. Du kan gemme, indlæse og slette det valgte filter. Du kan nulstille indstillingerne for det valgte filter V1 Operation Client Softwarebrugervejledning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

29 Bosch Video Management System Administration af optagne videoer da Indtast startdato og -tidspunkt samt slutdato og -tidspunkt for søgeprocessen i feltet Dato og klokkeslæt. 4. Begræns antallet af søgeresultater på listen Antal resultater. 5. Klik på Tilføj hændelse for at begrænse søgningen til specifikke hændelser. 6. Klik på ATM / POS for at indtaste søgekriterier for disse enheder. 7. Klik på Virtuelle indgange for at indtaste søgekriterier for disse enheder. 8. Vælg de søgekriterier, der skal begrænse søgningen til specifikke alarmer, i feltet Alarmer. 9. Klik på Tilføj enhed for at begrænse søgningen til specifikke enheder. 10. Indtast en søgestreng i feltet Detaljer. Du kan bruge * som jokertegn. 11. Indtast det brugernavn, der skal søges efter, i feltet Bruger. 12. Klik på Søg. Dialogboksen Logbogresultater med de matchende poster vises. For yderligere oplysninger om de forskellige felter henvises til online-hjælpen for det relevante programvindue. Noter: Du kan fjerne hændelser eller enheder fra søgningen Søgning efter optagede videodata Hovedvindue > > menuen Værktøjer > kommandoen Find video > dialogboksen Vælg søgeparametre eller Hovedvindue > menuen Værktøjer > kommandoen Find i logbog > dialogboksen Vælg en server > dialogboksen Vælg søgeparametre For yderligere oplysninger om de forskellige felter henvises til online-hjælpen for det relevante programvindue. Sådan findes videodata: 1. Indtast eller vælg de relevante søgekriterier. 2. Klik på Søg. Vinduet med de matchende poster vises. 3. Dobbeltklik på en post for at afspille den tilhørende video. Den tilhørende video afspilles. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Softwarebrugervejledning V1 Operation Client

30 30 da Håndtering af alarmer Bosch Video Management System 9 Håndtering af alarmer Dette kapitel beskriver, hvordan alarmerne administreres. Nogle af de funktioner, der er beskrevet i dette kapitel, kan være deaktiverede for din brugergruppe. i Oplysning! I alarmbilledvinduet vises et kort, som er optimeret til visning og kun indeholder den første visning af den grundlæggende.dwf-fil. 9.1 Accept af en alarm Hovedvindue > eller > fanen Hovedvindue > > fanen Du kan acceptere en enkelt alarm eller flere alarmer, hvis du vil rydde eller starte en arbejdsgang. Sådan accepteres en alarm: Vælg den ønskede alarmpost og klik på. Klik på for at vende tilbage til billedvinduet. Når en alarm accepteres, sker der flere ting samtidigt: Alarmen fjernes fra alarmlisterne for alle andre brugere. Hvis det ikke allerede vises, erstattes billedvinduet Live af billedvinduet Alarm på den skærm, der er aktiveret for alarmer. Alarmindholdet (live-video, øjeblikkelig afspilnings-video eller stedkort) vises i en række af alarmbilledpaneler i billedvinduet Alarm. Hvis der er en arbejdsgang tilknyttet alarmen, aktiveres knappen. Du kan nu rydde alarmen eller starte en arbejdsgang. Hvis alarmen er konfigureret til "Fremtving Arbejdsgang", skal du fuldføre arbejdsgangen, før alarmen kan ryddes. Hvis en alarm ændrer tilstand (f.eks. fra Aktiv til Accepteret), vises den som en ny post i Hændelseslisten. En alarm kan derfor have flere poster i Hændelseslisten med angivelse af de skiftende tilstande, men der er kun én post i Alarmlisten. Sådan vises et alarmkamera på en analog skærm: 4 Træk kamerabilledet fra alarmbilledvinduet til en analog skærmgruppe. 9.2 Tilføjelse af kommentarer til en alarm Hovedvindue > > fanen > Vælg den ønskede alarm > eller V1 Operation Client Softwarebrugervejledning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

31 Bosch Video Management System Håndtering af alarmer da 31 Hovedvindue > > fanen > Vælg den ønskede alarm > Du kan kun kommentere en alarm efter at den er blevet accepteret. Sådan tilføjes en kommentar til en alarm: 1. Klik på. Dialogboksen Arbejdsgang vises, så du kan indtaste en kommentar og se denne alarms handlingsplan. Hvis der ikke er tildelt en handlingsplan til alarmen, vises kun feltet Kommentar:. 2. Indtast din kommentar i feltet Kommentar:. 3. Klik på Luk. 4. Ryd alarmen. Kommentaren tilføjes som en separat post i Logbogen og tilføjes til alarmposten i Logbogen. 9.3 Rydning af en alarm Hovedvindue > eller > fanen Hovedvindue > > fanen Sådan slettes en alarm: 4 Vælg de ønskede alarmposter, og klik på. Hvis alarmen har attributten Kommentar eller Fremtving Arbejdsgang, kan du ikke rydde alarmen direkte. I disse tilfælde skal du først vise handlingsplanen og indtaste en kommentar. Alarmen ryddes så, og fjernes fra din Alarmliste. Hvis der ikke vises andre alarmer nu, lukkes billedvinduet Alarm, og billedpanelet vises. 9.4 Tilpasning af vinduet Alarmliste Hovedvindue > eller > fanen Hovedvindue > > fanen Sådan sorteres tabellen: 1. Klik på en kolonneoverskrift. Pilen i kolonneoverskriften angiver, om tabellen er sorteret i stigende eller faldende rækkefølge. 2. Klik på kolonneoverskriften igen for at ændre sorteringsrækkefølgen. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Softwarebrugervejledning V1 Operation Client

32 32 da Håndtering af alarmer Bosch Video Management System Sådan tilføjes eller fjernes kolonner: 4 Højreklik på kolonneoverskriften og klik på en markeret post for at fjerne den tilhørende kolonne, eller klik på ikke-markeret post for at tilføje den tilhørende kolonne. Sådan ændres kolonnernes sekvens: 4 Træk en kolonnetitel og flyt den til den ønskede position. Sådan ændres en kolonnes bredde: 4 Peg på kolonneoverskriftens højre grænse. Markøren vises som en pil med to hoveder. Træk kolonnegrænsen til venstre eller højre. eller 4 Dobbeltklik på kolonneoverskriftens højre grænse for hurtigt at gøre kolonnen bred nok til at vise alt indhold. 9.5 Visning af billedvinduet Live Hovedvindue > eller > vinduet Alarmbillede Hovedvindue > > vinduet Alarmbillede Du kan skifte til billedvinduet Live eller Afspilning, når billedvinduet Alarm vises. Sådan vises billedvinduet: 4 Klik på i et Alarm-billedvindue. Billedvinduet vises. 9.6 Start af en arbejdsgang Hovedvindue > eller > fanen Hovedvindue > > fanen Sådan startes en arbejdsgang: 1. Vælg den ønskede alarmpost, og klik på. Hvis alarmen er konfigureret til at fremtvinge en arbejdsgang, vises handlingsplanen (hvis den er konfigureret for denne alarm). Du kan yderligere indtaste en kommentar, hvis dette er konfigureret. 2. Udfør de påkrævede handlinger. 3. Ryd alarmen. 9.7 Fortrydelse af accept af en alarm Hovedvindue > eller > fanen Hovedvindue > > fanen V1 Operation Client Softwarebrugervejledning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

33 Bosch Video Management System Håndtering af alarmer da 33 Når du genkalder accepten af en alarm, vender den tilbage til tilstanden Aktiv i sin Alarmliste, og vises igen i Alarmlisterne for alle andre brugere, der oprindeligt modtog alarmen. Sådan fortrydes accept af en alarm: 4 Vælg den ønskede alarmpost og klik på. Alarmen vises som aktiv igen. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Softwarebrugervejledning V1 Operation Client

34 34 da Anvendelse af et CCTV-tastatur Bosch Video Management System Anvendelse af et CCTV-tastatur I dette kapitel beskrives, hvordan Bosch Video Management System bruges med et CCTVtastatur. Tastaturets sprog er engelsk. Brugergrænsefladen til CCTV-tastaturet i Oplysning! Indtastningerne på tastaturet ryddes efter et par sekunder, hvis der ikke foretages yderligere indtastninger. I dette kapitel beskrives brugergrænsefladen for CCTV-tastaturet Den følgende illustration viser de forskellige elementer af tastaturets brugergrænseflade: 1 2 D1 DSrv MON 1 1 Srv CAM 1 1 Clr Prod Mon Shot Funktionstaster og tilhørende display Her kan du bruge et fast sæt kommandoer til at styre det logiske træ. De kommandoer, der vises i funktionstast-displayet, skifter alt efter driftstilstand. 2 Status-display Skifter dynamisk og viser oplysninger om den aktuelle driftstilstand V1 Operation Client Softwarebrugervejledning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

35 Bosch Video Management System Anvendelse af et CCTV-tastatur da 35 3 Funktionstaster Her kan du styre visse funktioner direkte. Prod: Starter en scanningsproces for at finde den tilsluttede brugerkonsol. Hvis scanningen er vellykket: menuerne Terminal og Keyboard Control vises i funktionstast-displayet. Tryk på funktionstasten Terminal for at vælge Bosch Video Management System. Mon: Her kan du indtaste et skærmnummer (digital eller analog skærm). Clr: Rydder numeriske indtastninger eller fungerer som Tilbage-funktion. : Understøttes ikke p.t. Shot: Her kan du vælge et kameras forudindstilling eller forlade valg-tilstand. 4 Numerisk tastatur med ENTER-tast Her kan du indtaste logiske numre. Nummeret vises i status-displayet. Med mindre der er trykket på tasten Mon eller Shot først, fortolkes en numerisk indtastning som et logisk kameranummer. Kameraet med det indtastede nummer vises i et billedpanel eller på en analog skærm Status-display Status-displayet skifter dynamisk for at vise oplysninger om tastaturets aktuelle driftstilstand. Den følgende illustration viser status-displayets forskellige elementer: A0 D1 PTZ DSrv MON 1 CAM 1 1 Srv Skærm Viser nummeret på den valgte analoge skærm eller det valgte billedpanel. 2 Kamera Viser det valgte kameranr. 3 Server Viser servernummeret for Management Server, hvor det aktuelt valgte kamera er konfigureret. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Softwarebrugervejledning V1 Operation Client

36 36 da Anvendelse af et CCTV-tastatur Bosch Video Management System 4 Standardserver Viser servernummeret for Management Server i et Enterprise System, som tastaturet bruger som standardserver. Det logiske træ for denne server er vist i Træ-tilstand. 5 PTZ / JOGSHUTTLE Viser den aktuelle driftstilstand. 6 D1 Viser nummeret på den valgte computerskærm. 7 A0 Viser nummeret på den valgte analoge skærm Brug af et tastatur, der er tilsluttet en brugerkonsol Et tastatur, der er tilsluttet til en Bosch Video Management System-brugerkonsol, giver en lang række funktioner. Både analog og digital tilstand er til rådighed. Hvis tastaturet er tilsluttet en dekoder, er der færre funktioner. Kun analog tilstand er til rådighed. Hvis du er tilsluttet en arbejdsstation, der bruger et virksomhedssystem, skal du først vælge den ønskede Management Server og derefter det kamera, der er konfigureret på denne Management Server. Start af tastaturet Tastaturet skal være tilsluttet en COM-port på en brugerkonsol. 1. Start Operator Client på arbejdsstationen. 2. Tryk på knappen Prod. Tastaturet scanner efter tilsluttede enheder. 3. Tryk på funktionstasten Terminal. Valg-tilstand vises. Valg af driftstilstande Du kan bruge tastaturet i de følgende tilstande: Valg-tilstand I denne tilstand kan du vælge et billedpanel ved at flytte joysticket i den ønskede retning. PTZ-tilstand I denne tilstand kan du styre faste og PTZ-kameraer, kort og dokumenter i Live-tilstand. Jogshuttle-tilstand I denne tilstand kan du styre kameraerne med øjeblikkelig afspilning eller i Gengivelsestilstand Sådan vælges Valg-tilstand: 4 Start Operator Client og tastaturet. eller 4 Tryk på ENTER for at forlade PTZ- eller Jogshuttle-tilstand og vende tilbage til Valgtilstand. Sådan vælges PTZ-tilstand: 1. Vælge et PTZ-kamera. 2. Tryk på Shot. Tryk på Shot igen for at starte en fordefineret placering, tryk på nummeret på den fordefinerede placering og tryk på ENTER. Sådan aktiveres Jogshuttle-tilstand: 1. Start Gengivelsestilstand. 2. Tryk på Shot. Sådan forlades PTZ- eller Jogshuttle-tilstand: 4 Tryk på ENTER for at forlade PTZ- eller Jogshuttle-tilstand og starte Valg-tilstand igen V1 Operation Client Softwarebrugervejledning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

37 Bosch Video Management System Anvendelse af et CCTV-tastatur da Visning af kameraer Indtast en numerisk kommando for at vise kameraet med dette logiske nummer i det aktive billedpanel eller på den analoge skærm. Hvis du vil vise kameraer i et Enterprise System, skal du vælge den Management Server, hvor kameraerne er konfigureret. Skift mellem analog tilstand og brugerkonsol-tilstand 4 Tryk to gange på Mon. Visning af et kamera på en computerskærm 1. Skift til en digital tilstand. 2. Tryk på Mon, tryk på 1-4 for at vælge den ønskede brugerkonsol-skærm, tryk på nummeret for det ønskede billedpanel og tryk på ENTER. Nummereringen af billedpanelerne går fra venstre til højre og top til bund. 3. Tryk på nummeret for det ønskede kamera, og tryk på ENTER. Det ønskede kamera vises. Eksempel: Tryk på Mon, 412 og ENTER. Tryk derefter på 7 og ENTER. Kamera 7 vises i det 12. billedpanel på brugerkonsol-skærm nr. 4. Visning af et kamera på en analog skærm 1. Skift til analog tilstand. 2. Tryk på Mon, tryk på nummeret for den ønskede skærm og tryk på ENTER. Skærmenes numre konfigureres i Configuration Client. 3. Tryk på nummeret for det ønskede kamera, og tryk på ENTER. Det ønskede kamera vises. Eksempel: Tryk på Mon, 3 og ENTER. Tryk derefter på 4 og ENTER. Kamera 4 vises på den 3. analoge skærm. i Oplysning! Når du vil vise billeder fra et PTZ-kamera ved at indtaste kameraets nummer, skifter systemet automatisk til PTZ-tilstand Brug af joysticket I valg-tilstand kan du anvende de følgende funktioner: Vip joysticket for at vælge et Billedpanel. I PTZ-tilstand kan du anvende de følgende funktioner: Drej joysticket for at zoome ind og ud. Vip joysticket for at panorere og vippe et PTZ-kamera. Brug knapperne Focus og Iris til et PTZ-kamera. I Jogshuttle-tilstand skal du dreje joysticket for at anvende de følgende funktioner: Afspil fremad/bagud så længe du drejer. Skift afspilningshastighed: Hastigheden afhænger af rotationsgraden. Stop en video, der afspilles. I Jogshuttle-tilstand skal du vippe joysticket for at anvende de følgende funktioner: Vip op/ned, mens videoen er stoppet: Afspil fremad/tilbage. Vip op/ned, mens videoen afspilles: Indstil afspilningshastigheden. Vip til højre/venstre: Sæt afspilning på pause og gå et trin fremad/tilbage. I Jogshuttle-tilstand kan du anvende de følgende funktioner vha. knapperne Focus og Iris : Tryk på Focus eller Iris for at flytte den tynde streg på Tidslinjen fremad eller tilbage. Focus flytter den tynde streg et længere tidsinterval fremad eller tilbage; Iris flytter den tynde streg et kortere tidsinterval fremad eller tilbage. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Softwarebrugervejledning V1 Operation Client

38 38 da Anvendelse af et CCTV-tastatur Bosch Video Management System Tryk på knappen Shot, mens du drejer joysticket, for at låse systemet med den aktuelle afspilningshastighed Brug af funktionstaster De følgende driftstilstande er til rådighed: Træ-tilstand Denne driftstilstand anvendes til at styre enheder, der er til rådighed i det Logiske Træ i Operator Client. Kommando-tilstand Denne driftstilstand anvendes til at sende kommandoer som f.eks. Skift til Afspilningstilstand. Sådan skiftes mellem Træ-tilstand og Kommando-tilstand: 4 I Træ-tilstand: Tryk på den venstre funktionstast Level Up så mange gange, som nødvendigt, for at vise rodniveauet, og tryk derefter på funktionstasten Exit for at vise Kommando-tilstand. eller 4 I Kommando-tilstand: Tryk på funktionstasten Tree Mode. Sådan bruges Logisk Træ-tilstand: 4 Skift til Træ-tilstand. Højre side af funktionstast-displayet: 4 Tryk på en funktionstast for at styre emnet (f.eks. vise et kamera eller skifte et relæ). Når du trykker på et kort eller en mappe (sort baggrund), flyttes kortet/mappen til venstre. Til højre vises emnets indhold. Venstre side af funktionstast-displayet: 4 Tryk på en funktionstast i venstre side for at vælge en mappe eller et kort og for at vise indholdet i højre side af funktionstast-displayet. For at vise et kort skal du trykke på funktionstasten én gang for at markere det (med et rektangel), og trykke på funktionstasten igen for at vise det i det valgte billedpanel. 4 Tryk på Level Up for at gå til det næste øvre niveau i det logiske træ. 4 Tryk på UP for at flytte det valgte emne opad, eller på DOWN for at flytte det nedad. De følgende figurer viser et eksempel på et Logisk Træ og dets gengivelse på tastaturets funktionstast-display. UP Level Up Map1 Map2 Camera2 Camera1 Folder1 Map3 DOWN DOWN V1 Operation Client Softwarebrugervejledning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Bosch Video Management System

Bosch Video Management System Bosch Video Management System MBV-BPRO-40 da Konfigurationsvejledning Bosch Video Management System Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Sådan bruges hjælpen 11 1.1 Visning af oplysninger 11

Læs mere

V / N series 3.4. Brugervejledning

V / N series 3.4. Brugervejledning V / N series 3.4 Brugervejledning 2005-2007 Mirasys Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion af dette dokument eller dele heraf er ikke tilladt uanset formål. VAREMÆRKER Mirasys, Mirasys DINA, Mirasys

Læs mere

V / N series 4.8. Brugervejledning

V / N series 4.8. Brugervejledning V / N series 4.8 Brugervejledning 2005-2008 Mirasys Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion af dette dokument eller dele heraf er ikke tilladt uanset formål. VAREMÆRKER Mirasys, Mirasys DINA, Mirasys

Læs mere

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0. Brugermanual

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0. Brugermanual Milestone Systems XProtect Smart Client Indholdsfortegnelse FØRSTE GANG DU BRUGER PROGRAMMET... 11 INSTALLERE XPROTECT SMART CLIENT... 11 Installer fra overvågningssystemets server... 11 Installer fra

Læs mere

Divar XF Digital Versatile Recorder. Betjeningsvejledning

Divar XF Digital Versatile Recorder. Betjeningsvejledning Divar XF Digital Versatile Recorder da Betjeningsvejledning Divar XF Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 1.1 Digital videooptager til sikkerhedsinstallationer 5 1.1.1 Versioner

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiske meddelelser Juridiske meddelelser Hvis du vil se de juridiske meddelelser, skal du gå til http://help.adobe.com/da_dk/legalnotices/index.html. iii Indhold Kapitel 1: Ressourcer

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

Mirasys VMS. Lynvejledning til Spotter

Mirasys VMS. Lynvejledning til Spotter Mirasys VMS Lynvejledning til Spotter INDHOLD Indhold... 2 Indledning... 3 Teknisk support... 3 Start af Spotter... 3 Grundlæggende funktioner i Mirasys Spotter... 4 Visning af kamerafødninger... 5 Visning

Læs mere

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser Indhold I Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 1 1 Om dokumentationen... til NetOp Instruct 1 Typografiske konventioner... 1 Opdateringer til... dokumentationen 2 2 Operativsystemer... 2 3 Kommunikationsenheder...

Læs mere

Bruge Hjælp. Bruge online Hjælp

Bruge Hjælp. Bruge online Hjælp Bruge Hjælp Brug af Hjælp Indhold Indeks Tilbage 1 Bruge Hjælp Bruge online Hjælp Adobe Acrobat Reader 5.1 indeholder komplet dokumentation i et PDF-baseret hjælpesystem. Hjælpesystemet et PDF-dokument

Læs mere

Yderligere programmer. Nokia N73-1

Yderligere programmer. Nokia N73-1 Yderligere programmer Nokia N73-1 OM TILFØJELSESPROGRAMMER TIL NOKIA N73 I enhedens hukommelse og på den cd-rom, der følger med enheden, finder du yderligere programmer fra Nokia og tredjepartsudviklere.

Læs mere

Introduktion Mamut Online Backup

Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup Version 4 MOB.BKL.INTRO.DK.040.01 Mamut Online Backtup Mamut Online Backup Indhold Mamut Online Backup... 3 Nyheder i version 4... 4 Introduktion...

Læs mere

Adgangskontrol Aliro Softwaren

Adgangskontrol Aliro Softwaren Adgangskontrol Aliro Softwaren Brugermanual MP1.0 Udgivelsesdato: 01-09-2014 Dokumentnr.: A-100132-1 Siemens AB Data og design kan ændres uden varsel. / Levering under forbehold af tilgængelighed. 2014

Læs mere

Brugsanvisning til. Februar 2005

Brugsanvisning til. Februar 2005 Brugsanvisning til RemoteVie eview-pr w-progr ogram Februar 2005 INDLEDNING RemoteView er et indstiksprogram til at etablere forbindelse til et DVMS-apparatur, se direkte og optagne video samt indstille

Læs mere

Microsoft Movie Maker 2

Microsoft Movie Maker 2 Video: Tastevejledning Microsoft Movie Maker 2 Om programmet Movie Maker 2...2 Lidt teknik...2 Hvilke krav skal man stille til sin computer?... 2 Kom i gang med videoredigering...4 Begynd på et nyt projekt...

Læs mere

Harmony Touch Brugervejledning

Harmony Touch Brugervejledning Harmony Touch Brugervejledning Harmony Touch: indholdsfortegnelse Oversigt over Harmony Touch 1 Sådan fungerer Harmony Touch 1 Komponenter 1 Aktiviteter 1 Indgange 1 Favoritter 2 Myharmony.com 2 Bliv fortrolig

Læs mere

Mamut Active Services. Introduktion Mamut Online Backup

Mamut Active Services. Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup 1 Indhold Mamut Online Backup... 3 Ny version... 5 Introduktion... 6 Mamut Online Backup: Sikkerhedskopiering af data... 6 Send: Sikker elektronisk

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Copyright 2003-2005, Ruko A/S. Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK. Telefon: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 4444 E-post: Support@ruko.

Copyright 2003-2005, Ruko A/S. Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK. Telefon: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 4444 E-post: Support@ruko. Brugervejledning Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 4444 E-post: Support@ruko.dk www.ruko.dk UG 559 050 920D Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Projektweb manual for 4Projects. 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet

Projektweb manual for 4Projects. 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet Projektweb manual for 4Projects 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet IKT:knowhow www.iktknowhow.dk Mynstersvej 3, 3. tv. info@iktknowhow.dk DK-1827 Frederiksberg T: (+45) 31

Læs mere

EPiServer 7.5 CMS. Håndbog til redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbog til redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbog til redaktører Håndbog til redaktører EPiServer 7.5 CMS Udgave A, 2013 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 5 Om denne dokumentation 5

Læs mere

Indhold. Forord. Introduktion. Grundlæggende funktioner. Personlige indstillinger på din telefon. Opkald

Indhold. Forord. Introduktion. Grundlæggende funktioner. Personlige indstillinger på din telefon. Opkald P7 Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 5 Tænding eller slukning af telefonen 5 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning OPTAC Flådestyrings System Betjeningsvejledning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Stoneridge Hotline tlf. nr.: +44 0870 887 9256 E-Mail: optacdk@stoneridge.com Dokument version

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Håndbog til redaktører EPiServer CMS 7 Udgave A, 2012 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 5 Om denne dokumentation 5 Sådan får du adgang til hjælpesystemet i EPiServer

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere