Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde"

Transkript

1 Thermometer Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde 36 af 44 har gennemført analysen (82 %) Analyse dato: Udskriftsdato: Sofielundsvägen 4, 4 tr Box Sollentuna

2 Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Overblik 5 Mål 9 Trivsel 13 Kommunikation 18 Motivation/engagement 22 Relationer 27 Miljø 31 Lederskab 35 Virksomhedskultur 40 Opsummering

3 Introduktion Termometeret: Klimaanalyse Regelmæssige klimaanalyser er en anden god måde at evaluere, hvilken indflydelse en række forbedringer har haft. Ensize Klimaanalyse er baseret på Professor Göran Ekvalls forskning i "organisationens indre liv". Han har påpeget en række forhold, som er med til at skabe et arbejdsmiljø, som medarbejderne er glade for, og hvor de kan tænke frit, tage ansvar og skabe udvikling. Ud over de aspekter, der er omfattet af standardanalysen, kan spørgsmålene skræddersys så de egner sig til specifikke områder. Spørgsmålseksempel forklaret 1 Ekstremt lav 1 Meget lav 1 Lav 0 Normal 1 Høj 1 Meget høj 3

4 Overblik 4

5 Mål Vision og mål er to begreber, der hænger ubrydeligt sammen. De fleste firmaer kan bekræfte, at det er vigtigt for en virksomhed at have et tydeligt målbillede. Det, at målene er nedskrevet, er dog ikke nogen garanti for, at chefer og medarbejdere også stræber efter at nå dem. Det kræver tydelighed, gennemtænkt kommunikation og bevidst arbejde at gå fra ord til handling. Uklare arbejdsopgaver og mål resulterer i, at de ansatte ikke ved, hvad der forventes af dem, eller hvilke opgaver der skal løses. Nogle bliver måske inspirerede, mens andre bliver stressede. En vigtig opgave for organisationen bliver derfor at tydeliggøre målene og finde metoder til at kommunikere dem ud i hele virksomheden. Spørgsmål til overvejelse kan være: Hvordan kan vi omsætte målene til handling? Hvilke handlinger fører os nærmere målene, og hvilke fjerner os fra dem? Spørgsmål i denne kategori 1. Jeg er bevidst om virksomhedens nuværende og fremtidige mål. 2. Jeg er bevidst om afdelingens nuværende og fremtidige mål. 3. I min afdeling er vi sammen om at skabe mål I mit team arbejder vi hen i mod klare mål. I mit team evaluerer vi løbende vores arbejde ved at sammenligne resultaterne med de mål, vi satte os. 5

6 Mål, fortsættelse... Jeg er bevidst om virksomhedens nuværende og fremtidige mål. Gennemsnit: 6,64 6,50 7,13 Standardafvigelse: 2,34 2,41 2,17 Median: 7,00 6,50 7,50 Kvartil 1: 5,50 5,00 6,00 Kvartil 3: 8,00 8,00 8,50 Total ,64 6,71 Køn: Mand ,50 6,76 Køn: Kvinde ,13 6,53 Jeg er bevidst om afdelingens nuværende og fremtidige mål. 6

7 Mål, fortsættelse... I min afdeling er vi sammen om at skabe mål. Gennemsnit: 6,56 6,64 6,25 Standardafvigelse: 2,37 2,30 2,76 Median: 7,00 7,00 7,00 Kvartil 1: 5,00 5,00 5,00 Kvartil 3: 8,50 9,00 8,00 Total ,56 6,71 Køn: Mand ,64 6,76 Køn: Kvinde ,25 6,53 I mit team arbejder vi hen i mod klare mål. 7

8 Mål, fortsættelse... I mit team evaluerer vi løbende vores arbejde ved at sammenligne resultaterne med de mål, vi satte os. Gennemsnit: 6,06 6,21 5,50 Standardafvigelse: 2,16 1,97 2,83 Median: 6,00 6,00 6,50 Kvartil 1: 5,00 5,00 3,00 Kvartil 3: 8,00 8,00 8,00 Total ,06 6,71 Køn: Mand ,21 6,76 Køn: Kvinde ,50 6,53 8

9 Trivsel Trivsel er vigtig for, at de mennesker, der arbejder i en virksomhed og dermed virksomhedens drift, kan fungere godt. Trivsel er en subjektiv faktor, der blandt andet handler om, hvordan personlige egenskaber matcher med de arbejdsopgaver, som skal udføres. Medarbejdersamtaler kan være en måde, hvorpå trivslen kan øges. En anden måde kan være at udarbejde en kortlægning af adfærden (Puslespillet) og drivkræfterne (Guleroden) i arbejdsgrupperne. Udnytter vi medarbejdernes evner og interesser, når det gælder arbejdsopgaver og belønning? Spørgsmål i denne kategori 1. Jeg er tilfreds i mit nuværende job. 2. Jeg får mulighed for at bruge mine evner og min viden i mit job. 3. Min virksomhed investerer i at udvikle sine medarbejdere Jeg kan generelt arbejde i mit eget tempo. Min arbejdsdag er fyldt så meget op, at jeg ikke har tid til at evaluere mit arbejde. 9

10 Trivsel, fortsættelse... Jeg er tilfreds i mit nuværende job. Gennemsnit: 8,14 8,00 8,63 Standardafvigelse: 2,22 2,29 2,00 Median: 9,00 9,00 9,00 Kvartil 1: 7,50 6,50 8,50 Kvartil 3: 10,00 10,00 10,00 Total ,14 6,86 Køn: Mand ,00 6,74 Køn: Kvinde ,63 7,30 Jeg får mulighed for at bruge mine evner og min viden i mit job. 10

11 Trivsel, fortsættelse... Min virksomhed investerer i at udvikle sine medarbejdere. Gennemsnit: 5,53 5,29 6,38 Standardafvigelse: 2,34 2,31 2,39 Median: 5,50 5,00 6,50 Kvartil 1: 4,00 3,50 5,00 Kvartil 3: 7,00 6,50 8,50 Total ,53 6,86 Køn: Mand ,29 6,74 Køn: Kvinde ,38 7,30 Jeg kan generelt arbejde i mit eget tempo. 11

12 Trivsel, fortsættelse... Min arbejdsdag er fyldt så meget op, at jeg ikke har tid til at evaluere mit arbejde. Gennemsnit: 5,39 5,25 5,88 Standardafvigelse: 2,44 2,34 2,90 Median: 5,00 5,00 6,00 Kvartil 1: 3,00 3,00 4,00 Kvartil 3: 8,00 7,50 8,50 Total ,39 6,86 Køn: Mand ,25 6,74 Køn: Kvinde ,88 7,30 12

13 Kommunikation Skabelse af tillid hos medarbejderne er en af de vigtigste opgaver for en leder. Denne tillid skabes i stor udstrækning gennem kommunikation. Kommunikation har derfor stor betydning for medarbejdernes trivsel, engagement og lyst til at blive i organisationen. Med øget forståelse for medarbejdernes adfærd og drivkræfter kan lederen tilpasse sin kommunikation, så de enkelte medarbejdere lettere kan tage den til sig. Spørgsmål i denne kategori 1. Jeg kan skabe de kontakter, jeg finder nødvendige i forbindelse med mit arbejde, både inden for og uden for virksomheden. 2. På min arbejdsplads har vi ofte givtige diskussioner, nye tanker og ideer vedrørende vores arbejde. 3. Jeg diskuterer ofte løsninger på problemstillinger med min line manager. 4. Min line manager holder mig orienteret om, hvad der sker i virksomheden. 5. Min afdeling deler ofte oplevelser med andre afdelinger. 13

14 Kommunikation, fortsættelse... Jeg kan skabe de kontakter, jeg finder nødvendige i forbindelse med mit arbejde, både inden for og uden for virksomheden. Gennemsnit: 8,31 8,39 8,00 Standardafvigelse: 1,62 1,52 2,00 Median: 9,00 9,00 9,00 Kvartil 1: 8,00 8,00 7,00 Kvartil 3: 9,50 10,00 9,00 Total ,31 7,04 Køn: Mand ,39 7,02 Køn: Kvinde ,00 7,10 14

15 Kommunikation, fortsættelse... På min arbejdsplads har vi ofte givtige diskussioner, nye tanker og ideer vedrørende vores arbejde. Gennemsnit: 6,53 6,57 6,38 Standardafvigelse: 2,16 2,22 2,07 Median: 7,00 7,00 7,50 Kvartil 1: 5,00 5,50 4,50 Kvartil 3: 8,00 8,00 8,00 Total ,53 7,04 Køn: Mand ,57 7,02 Køn: Kvinde ,38 7,10 15

16 Kommunikation, fortsættelse... Jeg diskuterer ofte løsninger på problemstillinger med min line manager. Gennemsnit: 7,31 7,32 7,25 Standardafvigelse: 2,20 2,37 1,58 Median: 8,00 8,00 7,50 Kvartil 1: 5,50 5,00 6,00 Kvartil 3: 9,00 9,50 8,00 Total ,31 7,04 Køn: Mand ,32 7,02 Køn: Kvinde ,25 7,10 Min line manager holder mig orienteret om, hvad der sker i virksomheden. 16

17 Kommunikation, fortsættelse... Min afdeling deler ofte oplevelser med andre afdelinger. Gennemsnit: 5,97 5,82 6,50 Standardafvigelse: 2,27 2,33 2,14 Median: 6,00 6,00 6,00 Kvartil 1: 5,00 5,00 5,50 Kvartil 3: 8,00 8,00 8,00 Total ,97 7,04 Køn: Mand ,82 7,02 Køn: Kvinde ,50 7,10 17

18 Motivation/engagement Skabelse af tillid hos medarbejderne er en af de vigtigste opgaver for en leder. Denne tillid skabes i stor udstrækning gennem kommunikation. Kommunikation har derfor stor betydning for medarbejdernes trivsel, engagement og lyst til at blive i organisationen. Med øget forståelse for medarbejdernes adfærd og drivkræfter kan lederen tilpasse sin kommunikation, så de enkelte medarbejdere lettere kan tage den til sig. Spørgsmål i denne kategori 1. Jeg føler mig personligt engageret i mit arbejde. 2. Min chef opfordrer mig til selv at tage initiativ inden for mine ansvarsområder. 3. I vores afdeling opfordres vi til at dele viden og oplevelser I min afdeling har vi lov til at afprøve nye ideer. Jeg har den nødvendige beføjelse til at træffe den beslutning, der er nødvendig for at jeg kan gøre mit arbejde. 18

19 Motivation/engagement, fortsættelse... Jeg føler mig personligt engageret i mit arbejde. Gennemsnit: 8,89 8,86 9,00 Standardafvigelse: 1,14 1,21 0,93 Median: 9,00 9,00 9,00 Kvartil 1: 8,00 8,50 8,00 Kvartil 3: 10,00 10,00 10,00 Total ,89 7,91 Køn: Mand ,86 7,95 Køn: Kvinde ,00 7,78 Min chef opfordrer mig til selv at tage initiativ inden for mine ansvarsområder. 19

20 Motivation/engagement, fortsættelse... I vores afdeling opfordres vi til at dele viden og oplevelser. Gennemsnit: 7,47 7,50 7,38 Standardafvigelse: 1,84 1,84 2,00 Median: 7,50 8,00 7,00 Kvartil 1: 6,50 6,00 6,50 Kvartil 3: 9,00 9,00 9,00 Total ,47 7,91 Køn: Mand ,50 7,95 Køn: Kvinde ,38 7,78 I min afdeling har vi lov til at afprøve nye ideer. 20

21 Motivation/engagement, fortsættelse... Jeg har den nødvendige beføjelse til at træffe den beslutning, der er nødvendig for at jeg kan gøre mit arbejde. Gennemsnit: 7,53 7,57 7,38 Standardafvigelse: 2,17 2,38 1,30 Median: 8,00 8,00 8,00 Kvartil 1: 6,50 6,00 6,50 Kvartil 3: 9,00 9,50 8,00 Total ,53 7,91 Køn: Mand ,57 7,95 Køn: Kvinde ,38 7,78 21

22 Relationer I vor tids erhvervsliv med øget pres på medarbejderne opstår der stadig oftere konflikter. Men stress er kun én af grundene til, at der opstår samarbejdsvanskeligheder og konflikter. En anden grund er decentralisering og teamwork. Teambaseret arbejde giver mange fordele, men der kan også opstå mange gnidninger i en gruppe, som består af mange forskellige personligheder. Desuden forekommer der altid en række underliggende konflikter i en virksomhed - kvantitet kontra kvalitet, kortsigtet kontra langsigtet planlægning osv. Ved at have forståelse for forskellige adfærdsmønstre og drivkræfter kan man i virksomheden skabe en positiv organisationskultur, en kultur der støtter mangfoldighed og forskellige tænkemåder og formål. Virksomhedens vurderinger er et vigtigt startpunkt. Spørgsmål i denne kategori 1. Vi har ganske få konflikter i min afdeling. 2. Der eksisterer stort set ikke sladder eller bagvaskelse af andre i vores afdeling. 3. Hvis vi bliver uenige i min afdeling, drejer det sig som regel om faktuelle forhold. 4. Vi har gode relationer i min afdeling. 5. Folk bliver sjældent moppet i min afdeling. 22

23 Relationer, fortsættelse... Vi har ganske få konflikter i min afdeling. Gennemsnit: 8,06 7,93 8,50 Standardafvigelse: 1,80 1,65 2,33 Median: 8,50 8,00 9,00 Kvartil 1: 7,50 7,00 8,50 Kvartil 3: 9,00 9,00 10,00 Total ,06 7,87 Køn: Mand ,93 7,85 Køn: Kvinde ,50 7,93 23

24 Relationer, fortsættelse... Der eksisterer stort set ikke sladder eller bagvaskelse af andre i vores afdeling. Gennemsnit: 6,61 6,61 6,63 Standardafvigelse: 2,13 1,93 2,88 Median: 7,00 6,50 7,50 Kvartil 1: 5,00 5,00 5,00 Kvartil 3: 8,00 8,00 9,00 Total ,61 7,87 Køn: Mand ,61 7,85 Køn: Kvinde ,63 7,93 24

25 Relationer, fortsættelse... Hvis vi bliver uenige i min afdeling, drejer det sig som regel om faktuelle forhold. Gennemsnit: 7,25 7,07 7,88 Standardafvigelse: 1,89 1,88 1,89 Median: 8,00 7,00 8,50 Kvartil 1: 5,00 5,00 6,50 Kvartil 3: 9,00 8,50 9,00 Total ,25 7,87 Køn: Mand ,07 7,85 Køn: Kvinde ,88 7,93 25

26 Relationer, fortsættelse... Vi har gode relationer i min afdeling. Gennemsnit: 8,53 8,57 8,38 Standardafvigelse: 1,52 1,48 1,77 Median: 9,00 9,00 8,50 Kvartil 1: 8,00 8,00 7,50 Kvartil 3: 10,00 10,00 10,00 Total ,53 7,87 Køn: Mand ,57 7,85 Køn: Kvinde ,38 7,93 Folk bliver sjældent moppet i min afdeling. 26

27 Miljø Nogle af de vigtigste forudsætninger for kreativitet og udvikling er glæde og fællesskab, mens bureaukrati og sarkasme hæmmer kreativiteten. Mange organisationsændringer bidrager til, at medarbejdernes motivation og kreativitet falder. Det, der opfattes som en positiv udfordring for én person, kan opleves som en stor belastning for en anden. Også her giver indsigt og forståelse for forskellig adfærd en mulighed for at modvirke negativ stress. Spørgsmål i denne kategori 1. I min afdeling er der plads til latter og humor. 2. Arbejdsmiljøet i min afdeling stimulerer kreativiteten. 3. Mit arbejde er sjældent stressende på en negativ måde. 4. Jeg har en rar arbejdsplads. 5. Der er få negative forandringer i min afdeling. 27

28 Miljø, fortsættelse... I min afdeling er der plads til latter og humor. Gennemsnit: 9,00 9,00 9,00 Standardafvigelse: 1,24 1,28 1,20 Median: 9,50 9,50 9,50 Kvartil 1: 8,00 8,00 8,00 Kvartil 3: 10,00 10,00 10,00 Total ,00 6,89 Køn: Mand ,00 6,81 Køn: Kvinde ,00 7,18 Arbejdsmiljøet i min afdeling stimulerer kreativiteten. 28

29 Miljø, fortsættelse... Mit arbejde er sjældent stressende på en negativ måde. Gennemsnit: 6,08 5,89 6,75 Standardafvigelse: 2,62 2,59 2,82 Median: 6,50 6,00 8,00 Kvartil 1: 4,00 4,00 4,50 Kvartil 3: 8,00 8,00 9,00 Total ,08 6,89 Køn: Mand ,89 6,81 Køn: Kvinde ,75 7,18 Jeg har en rar arbejdsplads. 29

30 Miljø, fortsættelse... Der er få negative forandringer i min afdeling. Gennemsnit: 6,89 6,82 7,13 Standardafvigelse: 2,23 2,21 2,42 Median: 7,50 7,00 8,00 Kvartil 1: 5,50 5,50 5,50 Kvartil 3: 8,00 8,00 8,50 Total ,89 6,89 Køn: Mand ,82 6,81 Køn: Kvinde ,13 7,18 30

31 Lederskab Chefrollen betød tidligere, at alt ansvar lå på chefen, der derfor også forventedes at fordele, kontrollere og følge op på konkrete arbejdsopgaver. I dag kræves i meget højere grad individuel støtte til medarbejderne, for at der kan skabes forudsætninger for høj motivation og gode arbejdsresultater. Emner, der bør overvejes, kan være: Hvor godt opfylder vores chefer virksomhedens mål med hensyn til den faktiske virksomhed såvel som de vurderinger, virksomheden står for. Som en hjælp findes der f.eks. en lederskabsanalyse, Bumerang. Spørgsmål i denne kategori 1. Min chef opfordrer mig til at tage ansvar. 2. I min afdeling er vejen fra beslutning til implementering kort. 3. Min chef sikrer, at alle medarbejdere deltager i planlægning, implementering og opfølgning. 4. Min chef afsætter tid til at give mig feedback på mit arbejde. 5. Min chef er som regel ledig, når jeg har spørgsmål. 31

32 Lederskab, fortsættelse... Min chef opfordrer mig til at tage ansvar. Gennemsnit: 8,17 8,29 7,75 Standardafvigelse: 1,90 1,88 2,05 Median: 8,00 8,50 8,00 Kvartil 1: 7,50 8,00 6,50 Kvartil 3: 10,00 10,00 9,50 Total ,17 7,22 Køn: Mand ,29 7,13 Køn: Kvinde ,75 7,55 I min afdeling er vejen fra beslutning til implementering kort. 32

33 Lederskab, fortsættelse... Min chef sikrer, at alle medarbejdere deltager i planlægning, implementering og opfølgning. Gennemsnit: 6,78 6,68 7,13 Standardafvigelse: 2,23 2,25 2,30 Median: 7,00 7,00 7,00 Kvartil 1: 5,00 5,00 6,00 Kvartil 3: 8,50 8,00 9,00 Total ,78 7,22 Køn: Mand ,68 7,13 Køn: Kvinde ,13 7,55 33

34 Lederskab, fortsættelse... Min chef afsætter tid til at give mig feedback på mit arbejde. Gennemsnit: 6,31 6,04 7,25 Standardafvigelse: 2,21 2,24 1,98 Median: 6,00 6,00 8,00 Kvartil 1: 4,50 4,00 6,50 Kvartil 3: 8,00 8,00 8,50 Total ,31 7,22 Køn: Mand ,04 7,13 Køn: Kvinde ,25 7,55 Min chef er som regel ledig, når jeg har spørgsmål. 34

35 Virksomhedskultur Hvem man er, og hvad man repræsenterer er blevet lige så vigtige faktorer for fremgang som det produkt, man tilbyder på markedet. Virksomhedskulturen består af vurderinger og holdninger og manifesterer sig i driften, organiseringen af arbejdet og behandlingen af kunder og medarbejdere. Virksomhedskulturen afspejles også i det klima, der råder på arbejdspladsen. Den er afgørende for, om mennesker vil samarbejde eller om de vogter over deres områder, om de deler deres informationer med andre eller om de holder dem for sig selv. Den er en forudsætning for effektivitet og lønsomhed. Spørgsmål i denne kategori 1. I min virksomhed er det nemt at få godkendt forslag til ændringer eller forbedringer. 2. I denne virksomhed er vi ikke på udkig efter syndebukke, men derimod at lære af vores fejl. 3. Min virksomhed følger med i, hvad der sker i verden udenfor og kan implementere hurtige ændringer. 4. I min virksomhed belønnes arbejdsindsats rimeligt. 5. I min virksomhed er der handling bag ledernes ord. 35

36 Virksomhedskultur, fortsættelse... I min virksomhed er det nemt at få godkendt forslag til ændringer eller forbedringer. Gennemsnit: 5,47 5,46 5,50 Standardafvigelse: 2,12 2,20 1,93 Median: 5,00 5,00 5,50 Kvartil 1: 5,00 5,00 4,50 Kvartil 3: 7,00 7,00 7,00 Total ,47 5,86 Køn: Mand ,46 5,79 Køn: Kvinde ,50 6,08 36

37 Virksomhedskultur, fortsættelse... I denne virksomhed er vi ikke på udkig efter syndebukke, men derimod at lære af vores fejl. Gennemsnit: 6,50 6,50 6,50 Standardafvigelse: 1,96 2,12 1,41 Median: 7,00 7,00 7,00 Kvartil 1: 5,00 5,00 5,50 Kvartil 3: 8,00 8,00 7,50 Total ,50 5,86 Køn: Mand ,50 5,79 Køn: Kvinde ,50 6,08 37

38 Virksomhedskultur, fortsættelse... Min virksomhed følger med i, hvad der sker i verden udenfor og kan implementere hurtige ændringer. Gennemsnit: 5,89 5,71 6,50 Standardafvigelse: 1,98 2,05 1,69 Median: 5,50 5,50 6,00 Kvartil 1: 5,00 5,00 5,00 Kvartil 3: 7,00 7,00 8,00 Total ,89 5,86 Køn: Mand ,71 5,79 Køn: Kvinde ,50 6,08 38

39 Virksomhedskultur, fortsættelse... I min virksomhed belønnes arbejdsindsats rimeligt. Gennemsnit: 5,58 5,54 5,75 Standardafvigelse: 2,87 2,96 2,71 Median: 5,50 5,50 5,50 Kvartil 1: 3,50 3,50 3,50 Kvartil 3: 8,00 8,00 8,50 Total ,58 5,86 Køn: Mand ,54 5,79 Køn: Kvinde ,75 6,08 I min virksomhed er der handling bag ledernes ord. 39

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder?

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Min egen arbejdsmiljøleder Hvordan skaber jeg fundamentet for, at lede mig selv hen imod den gode trivsel og tilfredshed? Gennem de senere år er der sat øget fokus

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA De næste 45 minutter Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø så vigtig for produktiviteten? Sammenhæng

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Kerneopgave Kvalitet Arbejdsmiljø www.regionmidtjylland.dk Vi kommer omkring... Hvorfor og hvordan Trivsel via forstærket fokus på, hvordan vi løser kerneopgaven Hvad har vi gjort?

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning organisatorisk effektivitet consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse Introduktion........................................

Læs mere

Mobning. - Veje til forebyggelse. www.crecea.dk. V. psykolog Tine Ravn Holmegaard (trh@crecea.dk)

Mobning. - Veje til forebyggelse. www.crecea.dk. V. psykolog Tine Ravn Holmegaard (trh@crecea.dk) Mobning - Veje til forebyggelse Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard CRECEA A/S 24 28 91 51 trh@crecea.dk FORMÅL Beskrive mobning som fænomen ud fra udvalgte aspekter Sætte spot på den muld, som

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

DIN PERSONLIGE 360 ANALYSE

DIN PERSONLIGE 360 ANALYSE DIN PERSONLIGE 360 ANALYSE viser, om din mening er på linje med dine kollegers Demo Demo 5 af 5 er færdige med deres analyse (100 %) Analyse dato: 11-08-2010 Udskriftsdato: 25-03-2013 Solleftegatan 15

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

Teamledelse og samarbejde. Teamforståelse og motivation

Teamledelse og samarbejde. Teamforståelse og motivation Teamledelse og samarbejde Teamforståelse og motivation Verden ændres hurtigere og hurtigere Før i tiden kunne man planlægge for en kendt cyclus I dag kender man ikke den virkelighed, som man planlægger

Læs mere

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer.

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer. Trivselspolitik for Hoven Friskole og Børnehus Indledning Målet med en trivselspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats og

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51/56) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Lederskabet og MED-systemets rolle Skive Kommune

Lederskabet og MED-systemets rolle Skive Kommune Lederskabet og MED-systemets rolle Skive Kommune Kommunaldirektør Per Mathiasen HR-chef Ricki Laursen Konstant lavt sygefravær 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skive (KRL)

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Velkommen til kursus: Fra stress til trivsel

Velkommen til kursus: Fra stress til trivsel Velkommen til kursus: Fra stress til trivsel 1 2! 4 Hvad siger den nationale og internationale arbejdsmiljøforskning? 6 To veje til trivsel Rammer Personlige kompetencer 7 To veje til trivsel Rammer

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Styrkeprofil iflok. Din arbejdsplads som helhed. Udarbejdet for Din Arbejdsplads. af iflok marts 2013

Styrkeprofil iflok. Din arbejdsplads som helhed. Udarbejdet for Din Arbejdsplads. af iflok marts 2013 Styrkeprofil iflok Din arbejdsplads som helhed Udarbejdet for Din Arbejdsplads af iflok marts 213 Målet er at vise og bringe fokus på det, I er rigtig gode til på Din Arbejdsplads En sådan feedback giver

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

SOCIAL KAPITAL I SKOLEN

SOCIAL KAPITAL I SKOLEN SOCIAL KAPITAL I SKOLEN HELDAGSSKOLE, INKLUSION, UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING, AKTIVITETSTIMER, MERE TRIVSEL, MERE FÆLLESSKAB, MERE FYSISK AKTIVITET, MERE UNDERVISNING, NYE KOMMUNIKATIONS- OG SAMARBEJDSSTRUKTURER,

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid.

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid. Dette dokument er til intern brug, da det ikke er færdigt. Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. Strategi for grundskolen 0.6 2015 04 11 2. De unge skal lyst og evner

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Trivselsrapport for Rådhuset

Trivselsrapport for Rådhuset Trivselsrapport for Rådhuset Indledning Denne rapport viser det samlede resultat af besvarelserne for hele rådhuset. Hvordan skal rapporten bruges? Denne trivselsrapport sammenfatter resultaterne for rådhuset.

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

Min ledelsesevaluering

Min ledelsesevaluering Min ledelsesevaluering Ledelse: Kurs 1 1. Min nærmeste leder melder klart ud om arbejdspladsens mål og prioriteringer % () 15 2. Min nærmeste leder er åben over for nye ideer og feedback % () 15 3. Min

Læs mere