Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i Region Hovedstaden. Årsberetning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2011. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i Region Hovedstaden. Årsberetning 2011"

Transkript

1 fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2011 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i Region Hovedstaden Årsberetning 2011 Juni 2012

2 1. INDLEDNING NØGLETAL ANSØGNING OM ABORT EFTER 12. UGE Ansøgning begrundet i medicinsk indikation - sygdom hos fosteret Ansøgning begrundet i social indikation ANSØGERNES ALDER ANSØGERNES ETNICITET ANSØGERNES ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING ANSØGNING OM ABORT UDEN FORÆLDRESAMTYKKE ANSØGNING OM FOSTERREDUKTION DOCTORS DELAY ANSØGNING OM ABORT OG FOSTERREDUKTION EFTER GEOGRAFI OG ÅRSTID ANSØGNING OM STERILISATION AFSLAG DER ER ANKET OG ABORTANKENÆVNETS TILSYNSFUNKTION FAKTA OM LOVGIVNING OG ARBEJDSGANG.24 2

3 1. Indledning Hermed foreligger Årsberetning 2011 fra samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation (Abortsamrådet) i Region Hovedstaden. Årsberetningen giver et indblik i samrådets arbejde og i hvilke typer sager der er blevet behandlet i løbet af Denne årsberetning er den 5. årsberetning efter samrådets etablering i forbindelse med regionsdannelsen pr. 1. januar Der er således mulighed for at sammenholde antallet af abortansøgninger mv. i regionsregi for 5 år. Det samlede antal ansøgninger om abort var i 2011 i alt 390 mod 387 året før, en stigning på 3 sager, hvorfor sags-antallet må betragtes som stabilt. Der er givet 32 afslag, hvilket er 10 flere end året før, men samme antal som i Den del af sagerne, der vedrører sygdom hos fosteret, har været stigende i de år tallene er opgjort og udgjorde i 2010 det højeste antal nemlig 199, men i 2011 er der sket et fald i disse sager, idet samrådet har behandlet 191 sager. Til gengæld er antallet af sager, hvor ansøger søger efter 12. uge på grund af forhold hos ansøger selv ofte sociale - steget til 142 sager i Året før i 2010 var tallet 129 og der er således en stigning på 13 sager. Antallet af disse sager har ellers indtil 2010 været faldende år for år. Der har været 34 unge under 18 år, der har søgt tilladelse til abort uden forældres samtykke mod 31 året før, og der er således en lille stigning på 3 sager. Fosterreduktion har der været 5 flere ansøgninger af end året før, idet vi behandlede 15 ansøgninger i 2011 mod 10 i Samrådet modtog 8 ansøgninger om sterilisation i 2011, hvilket er det samme som for året før. 3

4 2. Nøgletal Som introduktion vises nedenfor en oversigt med nøgletal for abortsamrådets ansøgningstyper. Ansøgninger om abort i alt og opdelt efter 12. uger, forældresamtykke og fosterreduktion. Region Hovedstaden Nøgletal for abort-/fosterreduktionssager Ansøgninger behandlet Ansøgninger bortfaldet Ansøgninger i alt behandlet og bortfaldet Efterfølgende specificeres behandlede ansøgninger som vist nedenfor: Abortsag efter 12. uge: Tilladelser Afslag Abortsag I alt Uden forældresamtykke: Tilladelser Afslag Uden forældresam tykke I alt Forsterreduktion: Tilladelser Afslag Fosterreduktion I alt Tabel 1. Bemærkning: Der er modtaget i alt 390 ansøgninger, men en ansøgning kan enkelte gange optræde 2 gange i tabellen, idet den kan være behandlet efter flere lovbestemmelser. Det kan eksempelvis forekomme, at en ung ansøger både får behandlet sin sag efter bestemmelsen om manglende forældresamtykke ( 99 stk. 2) samt om bestemmelserne efter 12. uge ( 94). Fra 2007 til 2011 er det samlede antal ansøgninger ret stabilt med et mindre udsving i antallet fra år til år. 377 behandlede ansøgninger i 2011 er dog det højeste antal i de 5 år det er blevet opgjort. Det samlede antal sager efter 12. uge, der har været i behandlet i 2011 er ligeledes det højeste i 5 år nemlig 333 Den lille stigning i antallet af sager uden forældresamtykke til 34 i 2011 mod 31 året før er dog ikke det højeste antal sager, der er modtaget i løbet af de 5 år, hvor 2007 tegnede sig for 45 sager. Udover dette er der en stigning i fosterreduktionssagerne til 15 i 2011 mod 10 i De to sidste sagstyper tegner sig dog for et mindre antal sager ud af det samlede antal sager. 4

5 Årsager til abort efter 12. uge som følge af sygdom hos foster samt sociale forhold. Region Hovedstaden Nøgletal for abort-/fosterreduktionssager Sygdom hos foster: Kromosomfejl / Kromosomabnormitet Ej optalt Organfejl Ej optalt Mistanke om organfejl / misdannelser Ej optalt Uspecifik misdannelse Ej optalt 9 5 Sygdom hos foster i alt Sygdom hos foster: Tilladelser Afslag Sygdom hos foster i alt Sociale forhold: Tilladelser Afslag Sociale forhold i alt Abortsager behandlet i alt efter 12. uge Tabel 2 Som det fremgår af tallene vedrørende sygdom hos foster, er antallet af ansøgninger for første gang i 5 år faldet, idet der er behandlet 9 sager færre i 2011 end i Fra 2007 til 2010 har denne gruppe ansøgninger ellers være støt sigende år for år. Da der for 2011 er tale om et lille fald i antallet af sager kan det næppe sluttes, at dette fald er en ændring i udviklingen af antallet af disse sager. 5

6 Ankeafgørelser fra Abortankenævnet Region Hovedstaden Nøgletal for abort-/fosterreduktionssager Ankeafgørelser efter 12. uge: Stadfæstet Omgjort Ankeafgørelser efter 12. uge i alt Uden forældresamtykke: Stadfæstet Omgjort Uden forældresamtykke i alt: Fosterreduktion: Tilladelser Afslag Fosterreduktion i alt Tabel 3 Obs: I ganske få tilfælde kan en sag være afgjort efter flere bestemmelser, hvorfor en sag kan optræde flere gange i statistikken Der blev i 2011 givet afslag i 32 sager og af disse blev 20 anket til Abortankenævnet. I 18 af disse ankesager stadfæstede Abortankenævnet samrådets afgørelse og ændrede ikke beslutningen. I 2 ankesager, hvor der var givet afslag på abort efter 12. uge, ændrede nævnet samrådets beslutning og gav tilladelse. I en sag, hvor der var givet afslag på fosterreduktion, ændrede Abortankenævnet samrådets afgørelse og gav tilladelse. Det forholdsvis lille antal omgjorte afgørelser kan tolkes derhen, at samrådets afgørelser ikke væsentligt afviger fra den praksis Abortankenævnet finder der skal være. 6

7 3. Ansøgning om abort efter 12. uge Abortsamrådet i Region Hovedstaden modtog i ansøgninger om abort efter 12. svangerskabsuge. Der blev givet 307 tilladelser og 26 afslag. Det giver en samlet afslagsprocent på 7,8 %. Jo længere kvinden er i graviditeten, jo større er afslagsprocenten. Hvis det antages, at fosteret vil være levedygtigt, kan tilladelse kun gives, hvis der konstateres meget alvorlig sygdom hos fosteret. I 2010 var afslagsprocenten lavere 5,5 %. Da der er tale om et lille tal-materiale (18 afslag i 2010 mod 27 i 2011), kan det være vanskeligt at udlede en tendens. En mulig forklaring kan dog være, at samrådet har modtaget færre ansøgninger om abort på medicinsk grundlag i 2011 mod til gengæld flere begrundet i moderens egne ofte sociale - forhold. Der er forholdsvis flere der får afslag på ansøgninger begrundet i egne forhold end i ansøgninger begrundet i sygdom hos fosteret, som det fremgår af tabel 2. Antal tilladelser og afslag i forhold til graviditetslængde Uger Tilladelser Afslag Tilladelser Afslag Tilladelser Afslag Tilladelser Afslag Afslagsprocent uge ,6% 2,8% 4,8% 4,1% uge ,0% 4,7% 6,0% 1,4% uge ,6% 11,1% 0,0% 7,5% uge ,8% 9,3% 3,2% 4,0% uge ,0% 11,1% 0,0% 13,9% 23. uge ,6% 44,4% 50,0% 42,9% 24. uge ,0% 66,7% 80,0% 77,8% I alt ,6% 8,3% 5,5% 7,8% Tabel 4 Ansøgninger om abort efter 12. uge vil ofte fordele sig indenfor 2 bestemmelser i Sundhedslovens 94, der ofte betegnes således: Abort på medicinsk indikation ( 94, stk. 1 nr. 3) Abort på social indikation (forhold hos ansøger) ( 94, stk. 1 nr. 1, 2, 4, 5 og 6) Abort - på medicinsk grundlag (sygdom hos fosteret) En del ansøgninger om abort efter 12. svangerskabsuge fremsættes, fordi der er konstateret sygdom eller misdannelser hos fosteret, 94, stk. 1, nr. 3. Misdannelserne bliver oftest konstateret ved nakkefoldsskanningen og doubletesten, dvs. mellem uge 10 og 14 eller ved ultralydsskanningen mellem uge 19 og 21 hvor det ofte først er muligt at se eventuelle misdannelser. Samrådet behandler en sådan ansøgning udelukkende på baggrund af de lægelige oplysninger. Sagen behandles hurtigst muligt, dvs. ofte samme dag. 7

8 Abort - på social indikation (forhold hos ansøger) Sundhedsloven indeholder beskrivelse af, i hvilke situationer der kan gives tilladelse til abort efter 12. uge, når det ikke drejer sig om sygdom hos fosteret. Der kan gives tilladelse hvis svangerskabet og fødslen af barnet medfører fare for forringelse af kvindens helbred. Det kan være på grund af legemlig eller psykisk sygdom. hvis graviditeten skyldes et strafbart forhold - en voldtægt eller incestforhold eller hvis kvinden er under 15 år på samlejetidspunktet. hvis kvinden på grund af fysisk eller psykisk sygdom eller svag begavelse ikke formår at drage omsorg for barnet på forsvarlig vis. hvis kvinden på grund af ung alder eller umodenhed ikke for tiden kan drage omsorg for barnet på forsvarlig vis. hvis svangerskabet eller fødslen vil medføre en alvorlig belastning af kvinden, som ikke kan afværges på anden måde. Her tages hensyn til kvindens forhold såsom øvrige børn, boligmæssige, helbredsmæssige og økonomiske forhold. Antal ansøgere efter sygdom og sociale forhold Antal ansøgninger år år år år år år år 40- år 0 Sygdom Sygdom Sociale forhold Sociale forhold Figur 1 Sager der vedrører sygdom hos fosteret er fra 2010 til 2011 fordelt meget ens i forhold til de angivne aldersgrupper hos ansøgerne. Når det drejer sig om primært sociale forhold hos moderen er der en forskydning fra 2010 til 2011, hvor der er i 2011 er færre ansøgere aldersgruppen år end i 2012 og til gengæld flere ansøgere i aldersgruppen 25-29, næsten en fordobling. I aldersgruppen år er der et mindre fald fra

9 Antal ansøgninger efter graviditetslængde 2011 A n tal an sø g n in g er Sygdom hos foster Sociale forhold <13. uge uge uge uge uge uge 23. uge 24. uge >24. uge Graviditetslængde Figur 2 At der er markant flere ansøgninger i uge samt i uge 21-22, der er begrundet i sygdom hos fosteret, må tilskrives at kvinderne tilbydes nakkefoldsskanning i uge og ultralydsskanning uge Ansøgning begrundet i medicinsk indikation - sygdom hos fosteret En forholdsvis stor andel af ansøgningerne er som i de tidligere år begrundet i konstateret misdannelse eller sygdom hos fosteret, selvom andelen er blevet mindre. I 2011 var således 191 ansøgninger begrundet i sygdom hos fosteret ( 94, stk. 1, nr. 3), hvilket svarer til 57 % af alle ansøgninger mod 61% året før. Der er således tale om 9 færre ansøgninger og en mindre procentdel af medicinske sager i forhold til alle sager. Af de 191 ansøgninger blev der givet 182 tilladelser og i 9 tilfælde afslag, idet det blev vurderet at sygdommen hos fosteret ikke var tilstrækkelig alvorlig til at give tilladelse i forhold til graviditetslængden. Det er en afslagsprocent på 5 % mod 2% i

10 Ansøgninger begrundet i sygdom m.v. hos fostret i forhold til graviditetslængde uge uge uge uge uge uge uge Total begrundet i sygdom hos foster Samtlige ansøgere om abort efter 12.uge Pct af samtlige ansøgere om abort efter 12. uge, der er begrundet i sygdom hos foster 52% 55% 59% 61% 57% Antal afslag Afslagsprocent 0% 3% 2% 2% 5% Tabel 5 Eksempel på tilladelse på grund af sygdom hos fosteret 94, stk. 1, nr årig kvinde med 4 raske børn. Gravid i uge 13. Ved nakkefoldsskanning måles nakkefolden til 7 mm men i øvrigt ses ingen tegn på synlige misdannelser. Kvinden modtager rådgivning fra lægen og tilbydes yderligere undersøgelser af fosteret og får ny tid til dagen efter, hvor hun vil tage sin mand med. Her oplyser kvinden, at hun og hendes mand har drøftet situationen og ønsker at søge samrådet om abort uden der foretages flere undersøgelser. Ansøgning om abort behandles samme dag på et telefonisk samrådsmøde, og der gives tilladelse til abort i henhold til Sundhedslovens 94, stk. 1, nr. 3 på baggrund af nakkefold på 7 mm, idet samrådet finder at der med en nakkefold af den størrelse er betydelig risiko for misdannelser og kromosomfejl. Ansøgninger om abort, der er begrundet med sygdom hos fosteret, er fra 2008 blevet opdelt i enkelte sammenfattende diagnosekategorier. Kategorierne er: Kromosomfejl/kromosomabnormiteter. Det drejer sig bl.a. om Downs syndrom, mongolbørn, men også andre alvorlige kromosomsygdomme. Organfejl. Det kan være alvorlig rygmarvsbrok, hjertefejl eller manglende lemmer. Uspecificeret mistanke om organfejl og misdannelser. Det kan være manglende fostervand, nyresygdomme, meget tyk nakkefold. Det kan ofte dreje sig om en tilstand, der er så alvorlig, at fosteret ikke kan overleve en fødsel, og hvor der ikke umiddelbart kan stilles en præcis diagnose. 10

11 Antal ansøgninger begrundet med sygdom hos foster efter diagnose og kvindens alder år 2011 A n t a l a n s ø g n in g e r år år år år år år 40- år Kromosomfejl / Kromosomabnormitet Organfejl Mistanke om organfejl / misdannelser Figur 3 Der er få ansøgere med sygdom hos fosteret blandt kvinder under 25 år. Diagnoser som organfejl og mistanke om organfejl/misdannelse er hyppigst for kvinder omkring år, mens diagnosen kromosomfejl/-abnormitet er mere udbredt og kulminerer i en højere alder, og er stort set eneste diagnose fra 40 års alderen. Antal ansøgninger begrundet med sygdom hos foster efter diagnose og graviditetslængde 2011 A n ta l a n s ø g n in g e r Kromosomfejl / Kromosomabnormitet Organfejl Mistanke om organfejl / misdannelser <13. uge uge uge uge uge uge 23. uge 24. uge Figur 4 Det ses, at kromosomsygdomme oftest bliver konstateret tidligt i graviditeten, idet nakkefoldsskanningen og doubletesten eventuelt indikerer, at der skal laves fostervands- eller 11

12 moderkageprøve, mens flere af de øvrige misdannelser konstateres senere i graviditeten - ved ultralydsskanningen. Antallet af sager med trisomi 13, 18, 21 og stor nakkefold. Som noget nyt i 2011 er det, udover den hidtidige opdeling i sygdomme hos fosteret i kromosomfejl, organfejl og mistanke herom som ses ovenfor, desuden blevet registreret hvor mange ansøgninger, der skyldes nogle helt specifikke tilstande. Det drejer sig om trisomi 13, 18 og 21 og ansøgninger med baggrund i forstørret nakkefold. Ved ansøgning om abort med baggrund i stor nakkefold, 6 mm eller derover, er det alene mistanken om kromosomfejl eller misdannelser, der ligger til grund for ansøgningen, idet der ikke kræves yderligere diagnosticering i disse sager en praksis Abortankenævnet har bekendtgjort. Der har været 57 ansøgninger på baggrund af trisomi 21 (Downs syndrom) i 2011, 13 ansøgninger begrundet i trisomi 18 (Edvards syndrom) samt 1 ansøgning med baggrund i trisomi 13 (Pataus syndrom) Forstørret nakkefold på 6 mm eller derover har været baggrund for ansøgninger i 15 sager. I alle disse sager er der givet tilladelse til senabort medmindre fosteret har været levedygtigt. 3.2 Ansøgning begrundet i social indikation (forhold hos ansøger) I 2011 var 142 ansøgninger efter 12. uge begrundet i andre forhold end sygdom hos fosteret. Det kan dreje sig om vanskelige sociale forhold eller sygdom hos kvinden, ofte psykisk. Det svarer til at antallet af sager, der i 2011 var begrundet i disse forhold var 43% af sager efter 12. uge. I 2010 svarede disse sager til 39 % af alle ansøgninger efter 12. uge. Der blev i 2011 givet 125 tilladelser og 17 afslag. Efter udløbet af uge skal der ifølge Abortankenævnets praksis foreligge omstændigheder af helt særlig og meget alvorlig karakter, hvis der skal gives tilladelse af sociale årsager. Samrådet modtog i 2011 i alt 34 ansøgninger efter udløbet af 18. uge og heraf fik 9 afslag. I 2010 var der 18 ansøgninger efter udløbet af 18. uge, hvoraf 4 fik afslag. Der er således en markant stigning i antallet af ansøgninger om meget sene aborter på grund af egne forhold hos ansøger. Baggrunden herfor kendes ikke. 12

13 Antal tilladelser og afslag begrundet i sociale forhold Tilladelser Afslag Tilladelser Afslag Afslagsprocent uge % 11% uge % 3% uge % 8% uge % 9% uge % 33% 23. uge 1 1 0% 50% 24. uge % 100% Total i alt % 12% Ansøgere i alt Samtlige ansøgere Pct begrundet i sociale forhold 39% 43% Tabel 6 Den aldersgruppe af kvinder, hvor flest søger om abort på grund af sociale forhold er typisk yngre kvinder år, men i 2011 har der været en forskydning i aldersgrupperne, så der er væsentlig flere i aldersgruppen år, der har søgt i forhold til 2010 og til gengæld et fald i aldersgruppen år uden at baggrunden herfor umiddelbart kendes. Antal ansøgere begrundet med vanskellige sociale forhold mv. efter kvindens alder A ntal ansøgere år år år år år år år 40- år Figur 5 13

14 Antal ansøgninger begrundet med vanskellige sociale forhold mv. efter graviditetslængde A ntal ansøgninger <13. uge uge uge uge uge uge 23. uge 24. uge Figur 6 Ansøgninger om abort pga. sociale forhold forekommer oftest i mellem 13. og 16. graviditetsuge, og herefter falder antallet af ansøgninger. I 2011 var der dog en stigning i antallet af sene aborter fra 17. uge, og en tidligere positiv udvikling, hvor kvinderne fremsatte deres abortønske tidligere end før er således ikke fortsat. Eksempel på tilladelse til abort efter uge 12 94, stk årig kvinde, der er uønsket gravid i uge 14. Ansøger er alene med en datter på11 måneder og har aldrig boet sammen med datterens fader, der nu bor i anden landsdel. Ansøger er aktuelt blevet gravid med sin kæreste, som hun har været kæreste med i ½ år, men som hun har kendt i flere år gennem foreningsarbejde. Barnefar har 3 børn under 10 år, som han har samkvem med og deres mor har reageret voldsomt på kendskabet til, at ansøger og ex-manden blev kærester og har rejst forældremyndighedssag. Herefter har barnefar helt trukket sig fra ansøger og meldt ud, at de ikke er kærester længere. Ansøger kan nu ikke overskue at gennemføre graviditeten alene. Selv kom ansøger til Danmark fra asiatisk land som 3- årig, hvor moderen blev gift med en dansk mand. Ansøgers barndom var præget af moderens vold, og efter nogle år i DK blev ansøger anbragt på børnehjem og i plejefamilie. I plejefamilien oplevede hun seksuelle overgreb, som hun fortrængte og først som voksen i kontakt med en psykolog blev bevidst om. Ansøger har været arbejdsløs i 3 år, men er meget opsat på at gå i gang med et uddannelsesforløb, hun er blevet optaget på om 2 måneder og hvor hun kan få SU.. Hun og ex-kæresten har anvendt kondom og hun husker ikke, der har været problemer hermed Ansøger har et begrænset netværk, men har to gode veninder, der dog også har egne familier at tage vare på. Samrådet giver tilladelse til abort under hensyn til ansøgers samlede sociale situation samt hensynet til ansøgers mulighed for at yde omsorg for den 11 måneder gamle datter. 14

15 Eksempel på afslag på ansøgning om abort efter 12. uge 94, stk årig kvinde, der er uønsket gravid i 13 uge trods brug af p-piller, som hun ikke mener at have glemt at tage. Har taget 9. klasse og siden arbejdet som ufaglært på fabrik, hvilket hun stadig gør. Afventer at påbegynde 3½-årig sundhedsuddannelse i nær fremtid. Barnefar på 21 år er under uddannelse og støtter ansøger i abortønsket. Ansøger og barnefar har kendt hinanden ½ år og er netop flyttet sammen i hans lejlighed. Ansøger finder at et barn nu vil ødelægge deres mulighed for at færdiggøre eller komme i gang med uddannelsesforløb. Ansøgers forældre blev skilt, da hun var 4 år og har begge nye familier, som ansøger har et godt forhold til. Samrådet giver afslag på abort, idet den samlede sociale situation ikke skønnes at udgøre en belastning i et omfang, der kan gives tilladelse til abort. Kvinden ønsker efterfølgende at anke afgørelsen, men Abortankenævnet stadfæster samrådets afgørelse. 4. Ansøgernes alder Hvad angår de sager, der skyldes sygdom hos fosteret ligger hovedparten svarende til 114 sager - af ansøgergruppen fra år, og her er ingen væsentlige ændringer fra 2010 til Derimod ses et fald fra 2010 til 2011 i aldersgruppen år fra 47 til 28 sager. De sager der er begrundet i ansøgers egne forhold ofte sociale viser en ændring for aldersgruppen år, hvor der fra 2010 til 2011 er et fald fra 26 sager i 2010 til 10 sager i 2011 mod til gengæld en stigning i aldersgruppen år fra 18 til 33 sager og et mindre fald i aldersgruppen år. Se figur 1. I figur 7 ses det samlede antal ansøgninger efter 12. uge som de fordeler sig på aldersgrupperne. Antal ansøgninger om abort efter alder Antal ansøgninger år år år år år år år 40- år Figur 7 15

16 5. Ansøgernes etnicitet Blandt ansøgere om abort efter 12. uge har en del anden etnisk herkomst end dansk, eller er efterkommere af forældre med anden etnisk baggrund. Af samtlige 390 ansøgninger i 2011 stammer 108 eller 27,7 % af ansøgningerne fra ansøgere med anden etnisk herkomst end dansk. I 2010 var det 25,8% af ansøgninger, der er således tale om en lille stigning i andelen af ansøgninger. I 2011 stammer 3 ansøgninger, der er begrundet i kvindens egne forhold fra au-pairs, der midlertidigt opholder sig i Danmark. Dette tal var i 2010 på 7 ansøgninger, der er således tale om et betragteligt fald om end der er tale om et meget lille tal-materiale. Antal ansøgninger om abort eftre 12. uge efter begrundelse og kvindens etnicitet Antal ansøgninger Dansk Anden herkomst Dansk Anden herkomst Sygdom hos foster Sygdom hos foster Vanskellige sociale forhold mv. Vanskellige sociale forhold mv. Figur 8 Hvor der for kvinder af dansk herkomst er et lille fald i antallet af ansøgninger begrundet i sygdom hos fosteret fra 2010 til 2011 er der en lille stigning i ansøgninger fra kvinder af anden herkomst end dansk. Hvad angår ansøgninger begrundet i egne forhold herunder vanskelige sociale forhold, er der både en stigning i ansøgninger fra danske såvel som ansøgere af anden herkomst. Gruppen af kvinder med anden herkomst har i 2011 det højeste antal ansøgninger med baggrund i egne ofte sociale forhold for perioden 2007 til

17 Antal ansøgninger om abort uden forældresamtykke efter kvindens alder og etnicitet (under 18 år) Antal ansøgninger Dansk Anden herkomst Dansk Anden herkomst Tilladelser Tilladelser Afslag Afslag Figur 9 Af de 34 ansøgninger om abort uden forældresamtykke i 2011 stammer de 11 fra unge af anden herkomst end dansk mod 21 året før. Der er således et væsentlig fald i ansøgninger fra denne gruppe. Dette modsvares af en stor stigning i gruppen af unge danske ansøgere, idet der i 2010 var 9 med dansk baggrund og i 2011 var 23 ansøgninger. Baggrunden for denne forskydning kendes ikke. 6. Ansøgernes arbejdsmarkedstilknytning Hvad angår de sager, hvor ansøgerne søger abort grundet egne forhold, begyndte vi i 2010 at opgøre, hvilken relation ansøgerne havde til arbejdsmarkedet. Vi registrerede hvorvidt de oplyste at være i arbejde, under uddannelse eller hverken at være i arbejde eller uddannelse. Disse oplysninger er alene tilgængelige i de sager, der ikke er begrundet i sygdom hos fosteret. Oplysningerne omfatter i lighed med ansøgere, der har søgt abort efter 12 uge, for 2011 ialt 142, såvel som unge under 18 år, der har søgt abort uden forældresamtykke, ialt 34. Det drejer sig ialt om 176 ansøgere og af disse var: 42 var i arbejde mod 36 i var under uddannelse mod 59 i var ikke i arbejde eller uddannelse mod 59 i var au-pair mod 7 i 2010 Da det i alt drejer sig om 176 sager mod 160 sidste år, er det naturligt at der er flere opgjort i hver gruppe. 17

18 At en stor gruppe er under uddannelse tilskrives naturligt den unge alder, mange af ansøgerne har, herunder gruppen af ansøgere under 18 år, der tegner sig for 34 ansøgninger. Der er fortsat en meget stor gruppe af ansøgere 63 ud af der er uden arbejde eller i uddannelse og det indikerer at der i denne gruppe er en del socialt belastede ansøgere. 7. Ansøgning om abort uden forældresamtykke Hvis kvinden er under 18 år, og hun ikke har indgået ægteskab, skal indehaveren af forældremyndigheden samtykke i ansøgning om abort. Hvis kontakten mellem den unge kvinde og forældrene er afbrudt, eller der er fare for at hun vil lide fysisk eller psykisk overlast, har samrådet mulighed for at give tilladelse til, at samtykke fra forældre ikke indhentes. Samrådet har også mulighed for at give tilladelse, selv om forældrene skulle nægte. Samrådet i Region Hovedstaden modtog i 2011 i alt 34 ansøgninger om abort uden forældresamtykke fra unge under 18 år. Heraf fik 29 tilladelse og 5 afslag. Der er tale om en stigning på 3 sager i forhold til 2010, men dog langt færre sager end i 2007, hvor antallet af ansøgninger var 45. Antal ansøgninger om abort uden forældres samtykke efter alder og etnicitet Dansk Anden herkomst I alt Dansk Anden herkomst I alt -15 år år I alt Afslag Afslagspct 25% 10% 15% 21% 10% 17% Tabel 7 Eksempel på afslag på abort uden forældresamtykke 99 stk. 2 Ansøger er en pige på 16 år, gravid i uge 8. Er den ældste af 2 søskende og bor og er opvokset hos sin mor, idet hendes fader døde, da hun var 5 år. Ansøger søger gymnasium efter folkeskolen. Forholdet til moderen har været belastet gennem en tid, og moderen har ikke kendskab til graviditeten. Den eneste der kender til den aktuelle situation er ansøgers kæreste på 17, der også er skolesøgende og støtter ansøger i abortønsket. Om forholdet til moderen oplyser ansøger, at moderen i øjeblikket har det meget vanskeligt, efter at have mistet sin egen far pludseligt og efter at være blevet fyret fra sit arbejde som pædagog. Derfor ønsker ansøger ikke at involvere sin mor i spørgsmålet om graviditet hun har nok at tænke på. Ansøger er ikke fortrolig med sin mor aktuelt, da moderen lukker sig inde i sig selv og ikke giver indtryk 18

19 af at have overskud til flere problemer. Ansøger har ofte haft en lidt beskyttende rolle i forhold til moderen og lillebroderen. Familien har begrænset netværk, idet ansøgers biologiske faders familie bor i udlandet, hvor han kom fra og moderens familie begrænser sig til ansøgers mormor og en morbror og dennes familie. Samrådet giver afslag på abort uden forældresamtykke. Samrådet fandt ikke at der var helt bestemte grunde til at tro at moderens reaktion ville medføre at pigen ville lide fysisk eller psykisk overlast og det at ansøger ville skåne sin mor, fordi hun havde mange problemer selv kunne ikke i sig selv begrunde tilladelse. 8. Ansøgning om fosterreduktion En kvinde, der er gravid med flere fostre, kan i særlige situationer få tilladelse til fosterreduktion, ligesom der kan gives tilladelse til fosterreduktion, hvis der er risiko for, at et af fostrene er alvorligt sygt. Der kan ikke gives tilladelse til fosterreduktion af sociale årsager. I 2011 er der en stigning i antallet af ansøgninger om fosterreduktion, idet samrådet modtog 15 ansøgninger, hvoraf der blev givet tilladelse i 14 ansøgninger og afslag i 1, som Abortankenævnet imidlertid ændrede til en tilladelse. Stigningen på 5 ansøgninger i forhold til 2010 er procentvis stor, men ikke hvis man ser det i forhold til 2009, hvor der var 18 ansøgninger. Da der tal-mæssigt er tale om et lille antal sager, vurderes det ikke muligt at konkludere en udvikling på den baggrund. Reglerne om fosterreduktion kom ind i lovgivningen 1. juli Der kan ikke gives tilladelse til fosterreduktion af sociale årsager, men udelukkende hvis der er risiko for, at fosteret vil få en legemlig eller sjælelig lidelse eller for at formindske risiko for, at kvinden spontant vil abortere alle fostre eller for at formindske risikoen for de tilbageblevne fostre. Oftest drejer det sig om reduktion fra 3 eller flere fostre til 2. Desuden kan der gives tilladelse til fosterreduktion, fordi der foreligger særlige omstændigheder. Særlige omstændigheder kan f.eks. være, at en flerfoldsgraviditet først er opdaget efter uge 12, og det vurderes, at risiko for spontan abort eller for tidlig fødsel kan afværges ved en fosterreduktion til 2 fostre. Antal ansøgninger om fosterreduktion Udvikling Ansøgning pga. sygdom hos foster Ansøgning pga. særlige omstændigheder I alt Tabel 8 19

20 9. Doctors delay Under betegnelsen doctors delay gemmer sig en lang række situationer, hvor ansøger har været hos læge inden 12. uge, men hvor det alligevel ender med en ansøgning til samrådet om sen abort. Det kan dreje sig om at lægen har overset graviditeten i forbindelse med kvindens henvendelse til lægen om forskellige symptomer. Eller det kan dreje sig om en stor afvigelse af gestationsalderen i forhold til den, der bliver vurderet ved ultralydsskanningen (ofte fordi lægen ikke har foretaget gynækologisk undersøgelse af kvinden, men alene er vurderet ud fra sidste menstruation). Desuden kan betegnelsen dække over, at hospitalet har været længe om at indkalde kvinden til ultralydsskanning, så 12 ugers grænsen derved bliver overskredet. Siden vi i 2010 begyndte at gøre op ud fra ansøgers egne oplysninger hvor mange der i tide indenfor 12 ugers grænsen havde henvendt sig til læge, men hvor sagen alligevel endte som en ansøgning til samrådet om abort efter 12. uge, kan vi konstatere et betragteligt fald i antallet af disse sager, hvilket er meget positivt. Disse situationer forekom i 2010 i 32 sager, men i 2011 i 16 sager. Da Koncerndirektionen i 2011 blev orienteret om at der i 32 sager fra 2010 blev beskrevet doctors delay, besluttedes det at rette henvendelse til Koncern Praksis, der foranledigede at der blev sat fokus på 12-ugers grænsen for abort ved omtale i Sundhed.dk samt Praksisnyt. For 2011 fordeler de 16 sager sig således at i: 9 sager er graviditeten ikke konstateret hos praksislæge trods kvindens henvendelse før 12. uge mod 18 sager i sager er gestationsalderen hos egen læge vurderet så meget for lav, at 12-ugers grænsen er overskredet, når kvinden kommer på hospitalet mod 8 sager i sager har hospitalet været så længe om at indkalde pt., at 12-ugers grænsen overskrides mod 6 sager i Ansøgning om abort og fosterreduktion efter geografi og årstid Samrådet modtager de fleste ansøgninger fra Hvidovre Hospital, hvorefter Rigshospitalet, Herlev og Hillerød hospitaler følger med næsten lige mange hver, men også privatpraktiserende speciallæger tegner sig for en del ansøgninger og næsten 3 gange så mange i 2011 som i

21 Antal ansøgninger efter henvisningshospital Antal ansøgninger Bornholm Frederiksberg Gentofte Glostrup Herlev Hillerød Henvisningshospital Hvidovre Rigshospitalet Speciallæge Figur 10 Antal abortansøgninger Figur 11 Samtlige ansøgninger om abort og fosterreduktion 2011 efter kommuner Sociale vanskelligheder mv. Sygdom hos foster Årsag København Frederiksberg Rudersdal Gentofte Helsingør Høje-Tåstrup Herlev Ballerup Frederikssund Hvidovre Brøndby Lyngby-Tårbæk Bornholm Halsnæs Furesø Gribskov Hillerød Rødovre Fredensborg Albertslund Ishøj Tårnby Allerød Dragør Egedal Glostrup Gladsaxe Hørsholm Vallensbæk Ikke oplyst Ikke overraskende tegner Københavns kommune sig for det største antal ansøgere med et indbyggertal mere end 5 gange større end den næste kommune Frederiksberg. Dog står antallet af ansøgninger ikke altid i forhold til indbyggertallet i en kommune. 21

22 Antal ansøgninger efter etnicitet og henvisningshospital 2010 og Antal ansøgninger Speciallæge Rigshospitalet Hvidovre Hillerød Herlev 0 Dansk Anden herkomst Dansk Anden herkomst Gentofte Bornholm Figur 12 Der er ikke belæg for at udpege en speciel årstidsvariation i tilgangen af ansøgninger til abortsamrådet. Ansøgninger efter måned 2011 Pct. af året 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Figur Ansøgning om sterilisation Samrådet behandler udover abortansøgninger også ansøgning om sterilisation før det fyldte 25. år. Sterilisation af personer under 18 år må ikke tillades, medmindre ganske særlige forhold taler derfor. Ansøgning om sterilisation af en ung under 18 år behandles i samrådet med tiltrædelse af en særlig beskikket dommer. Som hovedregel kan enhver, der er fyldt 25 år, blive steriliseret. Dog skal ansøgning om sterilisation fra ansøgere over 25 år, der har fået beskikket særlig værge, behandles af samrådet. 22

23 Region Hovedstaden modtog i 2011 i alt 8 ansøgninger om sterilisation. Der blev givet tilladelse til alle ansøgninger. Antallet af sager er således det samme som i 2010, hvor der også var 8 sager. Eksempel på sterilisationssag. Udviklingshæmmet mand på 20 år søger sterilisation. Bor aktuelt hos sin mor efter at have afsluttet skoletilbud, men skal snarest flytte i et botilbud sammen med 13 andre ligestillede unge mænd og kvinder. Der er personale knyttet til botilbuddet, om natten en sovende nattevagt, der kan tilkaldes af beboerne. Ansøger modtager førtidspension. Den mentale retardering der vurderes til grænsen mellem let og middelsvær udviklingshæmning skyldes muligvis en fødselsskade, og tilstanden vurderes varig. Desuden lider ansøger af epilepsi og rysten på hænderne. Hans faglige standpunkt i skolen bliver vurderet til mellem 1. og 2. klasse og han skal arbejde i beskyttet beskæftigelse. Ansøger kan færdes ad ruter, han har lært at kende og handle ind i kendte butikker. Har dankort, han selv kan anvende, men får hjælp til administration af penge og et fast beløb udbetalt hver uge. Er nært knyttet til både far og mor og 2 yngre søskende. Øvrigt netværk er sparsomt, han tilbringer fritiden alene eller med dem, han bor med, men føler det uproblematisk, føler det ikke ensomt. Ansøger er ikke særlig optaget af piger, men har dog holdt en i hånden og kysset på det efterskoletilbud, han har boet på. Han har ikke haft seksuel debut, efter hvad han selv og forældrene giver udtryk. Ansøger ønsker ikke børn og giver indtryk af at forstå indgrebet, og det er han ikke bange for. Samrådet bevilger sterilisation i henhold til 107 stk. 1 nr.2 og stk. 2, idet ansøgers svage begavelse vurderes at gøre ham uegnet til at drage omsorg for børn, at tilstanden vurderes at være varig og at der ikke er rimelig udsigt til at undgå svangerskab på anden vis. 12. Afslag der er anket og Abortankenævnets tilsynsfunktion I 2011 fik 26 ansøgere som søgte abort efter 12. uge afslag. Af disse ankede 18 afgørelsen til Abortankenævnet i Sundhedsstyrelsen. I 2 af sagerne omgjorde nævnet samrådets afgørelse og stadfæstede afgørelserne i de resterende unge som søgte abort uden forældresamtykke fik afslag. Af disse ankede 1 afgørelsen som imidlertid blev stadfæstet af Abortankenævnet. I en sag om fosterreduktion meddelte samrådet afslag, men afgørelsen blev anket og ændret i Abortankenævnet. Ud af 377 behandlede ansøgninger for 2011 blev der således givet i alt 32 afslag, hvilket svarer til at 8,5% ansøgere fik afslag i samrådet. 23

24 Udover at være ankeinstans for regionernes abortsamråd har Abortankenævnet tilsynsfunktion i forhold til regionernes praksis. Tilsynet udføres ved gennemsyn af samtlige ansøgninger for tre måneder. I Region Hovedstaden drejer det sig om afgørelser fra januar, juni og september 13. Fakta om lovgivning og arbejdsgang Sundhedsloven, som trådte i kraft 1. januar 2007, beskriver i kapitel 25 betingelser for svangerskabsafbrydelse herunder abort efter 12. uge. I kapitel 26 omtales reglerne for fosterreduktion. Endelig omhandler kapitel 29 reglerne for sterilisation. En kvinde kan uden tilladelse få afbrudt sit svangerskab, hvis indgrebet foretages inden udløbet af 12. svangerskabsuge. Ligeledes kan en kvinde uden særlig tilladelse få sit svangerskab afbrudt efter 12. svangerskabsuge, hvis indgrebet er nødvendigt for at afværge fare for hendes liv. Herudover beskriver Sundhedsloven situationer, der kan give tilladelse til abort efter 12. svangerskabsuge. Samrådet Ansøgning om abort efter uge 12, fosterreduktion, abort uden forældresamtykke og sterilisation behandles i et samråd. Det består af en speciallæge i gynækologi, en speciallæge i psykiatri eller socialmedicin og en medarbejder ved regionen med social eller juridisk uddannelse. Samrådet er beskikket af ministeren for sundhed. Abort - på medicinsk grundlag En del ansøgninger om abort efter 12. svangerskabsuge fremsættes, fordi der er konstateret sygdom eller misdannelser hos fosteret, 94, stk. 1, nr. 3. Misdannelserne bliver oftest konstateret ved nakkefoldsskanningen og doubletesten, dvs. mellem uge 10 og 14 eller ved ultralydsskanningen mellem uge 19 og 21. Samrådet behandler en sådan ansøgning udelukkende på baggrund af de lægelige oplysninger. Sagen behandles hurtigst muligt, dvs. ofte samme dag. Abort - på baggrund af ansøgers forhold ofte med social indikation Sundhedsloven indeholder beskrivelse af, i hvilke situationer der kan gives tilladelse til abort efter 12. uge, når det ikke drejer sig om sygdom hos fosteret. Der kan gives tilladelse, hvis svangerskabet og fødslen af barnet medfører fare for forringelse af kvindens helbred. Det kan være på grund af legemlig eller psykisk sygdom. Der kan gives tilladelse, hvis graviditeten skyldes et strafbart forhold - en voldtægt eller incestforhold eller hvis kvinden er under 15 år på samlejetidspunktet. Der kan gives tilladelse, hvis kvinden på grund af svag begavelse ikke formår at drage omsorg for barnet på forsvarlig vis. Der kan gives tilladelse, hvis kvinden på grund af ung alder eller umodenhed ikke for tiden kan drage omsorg for barnet på forsvarlig vis. Der kan gives tilladelse, hvis svangerskabet eller fødslen vil medføre en alvorlig belastning af kvinden, som ikke kan afværges på anden måde. Her tages hensyn til kvindens forhold såsom øvrige børn, boligmæssige, helbredsmæssige og økonomiske forhold. 24

25 Levedygtighed Hvis det vurderes, at fosteret er levedygtigt, kan der ikke gives tilladelse. En kvinde kan få afbrudt sit svangerskab uden særlig tilladelse, hvis indgrebet er nødvendigt af lægefaglige årsager for at afværge fare for kvindens liv. Abort - uden forældresamtykke Hvis kvinden er under 18 år, og hun ikke har indgået ægteskab, skal indehaveren af forældremyndigheden samtykke i ansøgning om abort. Hvis kontakten mellem den unge kvinde og forældrene er afbrudt, eller der er fare for, at hun vil lide fysisk eller psykisk overlast, er der mulighed for at tillade, at samtykke ikke indhentes. Samrådet har også mulighed for at give tilladelse, selv om forældrene skulle nægte. Fosterreduktion En kvinde, der er gravid med flere fostre kan i særlige situationer få tilladelse til fosterreduktion, ligesom der kan gives tilladelse til fosterreduktion, hvis der er risiko for, at et af fostrene er alvorligt sygt. Der kan ikke gives tilladelse til fosterreduktion af sociale årsager. Sterilisation Enhver der er fyldt 25 år kan uden tilladelse blive steriliseret. Dog skal ansøgere over 25 år med særlig værge, have deres sag behandlet i samrådet. Ansøgning om sterilisation før det fyldte 25. år behandles i samrådet. Sekretariat Sekretariatets opgave er at klargøre sager til beslutning på samrådsmøder ved at indhente relevante oplysninger dels fra gynækologiske afdelinger og dels via samtaler med ansøgerne. Medarbejdere: Socialrådgiver Mette Lise Petersen Sekretær Rikke Holm Vesth Praktisk arbejdsgang for samrådsbeslutninger Anmodning om abort eller fosterreduktion skal fremsættes af kvinden selv. Hun skal fremsætte sin anmodning overfor en læge eller regionsrådet. I praksis søger en kvinde om abort hos den praktiserende læge, der skal vejlede kvinden om indgrebet og den risiko, der må antages at være forbundet med indgrebet. Herefter henvises kvinden akut til en gynækologisk afdeling, eventuelt en speciallæge i gynækologi. Når hun er skannet, og der er optaget journal, sendes ansøgning til samrådssekretariatet. I samrådssekretariatet undersøges begrundelsen for ansøgningen. Ansøgning begrundet i sociale forhold Kvinden kommer til samtale med en socialrådgiver, der udarbejder en social rapport. Hvis kvinden er langt i graviditeten, eller der er særlige omstændigheder, skal hun også til samtale med en psykiater, som udfærdiger en speciallægeerklæring. Begge erklæringer og de gynækologiske oplysninger med skanningsresultat forelægges på et samrådsmøde. Undersøgelse af sagen sker hurtigt under hensyn til sagens hastende karakter. Ansøgningerne kan almindeligvis afgøres inden for en uge. 25

26 Samrådsmøde Samrådet i Region Hovedstaden holder møde en gang om ugen, torsdag. Mødedeltagelsen går på skift mellem de faste samrådsmedlemmer og suppleanterne. Tilladelse kan kun gives, hvis der er enighed i samrådet. Opfølgning efter samrådsmøde Når samrådet har truffet beslutning i en sag, bliver kvinden kontaktet hurtigst muligt. Ligesom megen anden kontakt til ansøgerne sker det pr. telefon, evt. sms, fordi behandlingen af sagerne skal ske hurtigt. Hvis der gives tilladelse, sender samrådssekretariatet tilladelsen til hospitalet og formidler ofte en mødetid til kvinden. Hvis der gives afslag, sker det også pr. telefon, hvor kvinden oplyses om ankemuligheder. Et afslag sendes dog også skriftligt med begrundelse for afslaget. Afgørelser til ankenævn Abortankenævnet i Sundhedsstyrelsen er ankeinstans for regionernes abortsamråd. Når en kvinde får afslag og ønsker at anke, sender samrådssekretariatet straks ansøgningen med samtlige akter til Abortankenævnet. Nævnet behandler ankesagen hurtigst muligt, oftest inden for et par dage. Ankenævnets tilsynsforpligtelse Ankenævnet fører tilsyn med abortsamrådenes behandling og afgørelse af ansøgningerne. Tilsynet udøves bl.a. ved at samtlige ansøgninger for tre måneder om året bliver gennemset af Abortankenævnet. Det sker bl.a. med det formål at sikre ensartet praksis mellem regionernes abortsamråd. Nogle kvinder, som får afslag, tager til udlandet Abortlovgivningen er forskellig i de enkelte lande i Europa. Abortsamrådet i Region Hovedstaden har ikke oplevet tilstrømning af kvinder fra lande med en mere restriktiv lovgivning. Enkelte kvinder, der får afslag, tilkendegiver, at de vil prøve at få abort i Sverige, hvor der er fri abort til 18. uge eller i England, som har en meget liberal lovgivning med fri abort til 24. uge. Informationsmateriale til udlevering på alle afdelinger - på dansk og engelsk Samrådssekretariatet har lavet en pjece om behandlingen af ansøgninger om abort efter 12. uge eller abort uden forældresamtykke. Alle gynækologiske ambulatorier har pjecen, som de giver til kvinder, der søger abort. Pjecen findes både på dansk og engelsk. Netværksmøder med øvrige regioners sekretariater Abortsamrådssekretariaterne i alle 5 regioner har dannet et netværk, som holder møde ca. hvert år med fagligt oplæg og udveksling af erfaringer fra området. Herudover foregår der sekretariaterne imellem mail-korrespondance omkring centrale spørgsmål, der dukker op gennem året. Samråd medlemmer

27 Gynækologisk medlem: Overlæge Tom Weber, Hvidovre Hospital Suppleanter: Overlæge Jens Hertz, Gentofte Hospital Overlæge Poul Jaszczak, Herlev Hospital Overlæge Nini K. Møller, Hillerød Hospital Overlæge Kim Toftager-Larsen, Hillerød Hospital Overlæge Lars O. Vejerslev, Hillerød Hospital Klinikchef Morten Hedegaard, Rigshospitalet Overlæge Peter Hornnes, Hvidovre Hospital Psykiatrisk/socialmedicinsk medlem: Overlæge Anne Marie Johansen, Psykiatrisk Center København Suppleanter: Overlæge Marianne Jacoby Professor Niels Michelsen Overlæge Flemming Tived Fhv. embedslæge Henrik Sælan Region Hovedstadens medlem: Socialrådgiver Mette Lise Petersen Suppleanter: Jurist Charlotte Schultz Jurist Karen Arpe Jurist Line Akiti Hingelberg Jurist Line Bonnesen Jurist Julie Dahl Larsen Jurist Marianne Morgen 27

Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Statistik 211 Revideret den 1. juli 21 Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Indhold 1. De regionale samråds virksomhed

Læs mere

Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Statistik 211 Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Indhold 1. De regionale samråds virksomhed i 211 1.2. Svangerskabsafbrydelse

Læs mere

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Juli 2 Statistik 24 Statistik over afgørelser om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og i

Læs mere

Abortankenævnet abort fosterreduktion sterilisation

Abortankenævnet abort fosterreduktion sterilisation Abortankenævnet abort fosterreduktion sterilisation Marts 27 Statistik 2 Statistik over afgørelser om abort, fosterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og i Abortankenævnet Indhold De regionale

Læs mere

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 25 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Organisering af området... 6 Sekretariatet... 6 Sagsgangen i abortsager... 7 Afholdelse

Læs mere

Årsrapport Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 26 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Organisering af området... 6 Sekretariatet... 6 Sagsgangen i abortsager... 7 Afholdelse

Læs mere

Årsberetning Samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation

Årsberetning Samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2007 Samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation 1 Indhold Forord 3 1. Samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation 4 1.1. Samrådets etablering ved Region Syddanmark 4 1.2.

Læs mere

Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2011 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 1 2 Indhold Forord 4 1. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 5 1.1. Samrådet i Region

Læs mere

Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2013 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indhold Forord...5 1. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation...7 1.1. Samrådet i

Læs mere

Årsberetning 2009. - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, sterilisation

Årsberetning 2009. - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, sterilisation Årsberetning 2009 - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2009 - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Læs mere

Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2008 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 1 2 Indhold Forord 4 1. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 5 1.1. Samrådets etablering

Læs mere

Årsberetning 2014. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsberetning 2014. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2014 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indhold Forord... 5 1. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation... 7 1.1. Samrådet

Læs mere

Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2015 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indhold Forord... 5 1. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation... 7 1.1. Samrådet

Læs mere

Årsberetning 2010. - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, sterilisation

Årsberetning 2010. - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, sterilisation Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 883 Offentligt Årsberetning 2010 - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Årsrapport 2008. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport 2008. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 2008 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation a Indholdsfortegnelse Forord...2 1 Sammenfatning...4 2 Samrådets grundlag, opgaver og sammensætning...5 2.1 Grundlag...5

Læs mere

Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2005

Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2005 Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2005 Adresse: Sundhedsstyrelsen - Islands Brygge 67-2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 14 E-post

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Forord Det er nu tredje år, Region Sjælland udarbejder en årsrapport for myndighedsområdet svangerskabsafbrydelse,

Forord Det er nu tredje år, Region Sjælland udarbejder en årsrapport for myndighedsområdet svangerskabsafbrydelse, Forord Det er nu tredje år, Region Sjælland udarbejder en årsrapport for myndighedsområdet svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation. Rapporten er i de to foregående år blevet sendt ud til

Læs mere

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Juli 216 Statistik 213 Statistik over afgørelser om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Rådgivning ved abortus provocatus

Rådgivning ved abortus provocatus Rådgivning ved abortus provocatus Alment...2 Abort/fosterreduktion efter den normale abortsgrænse (12. graviditetsuge)...3 Samrådsabort hvis kvinden er under 18 år (sundhedsloven 99)...3 Arbejdsgang ved

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Årsberetning 2010. - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, sterilisation

Årsberetning 2010. - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, sterilisation Årsberetning 2010 - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2010 - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Årsberetning En udredning for Ankenævnet. og sterilisation

Årsberetning En udredning for Ankenævnet. og sterilisation Årsberetning 2007 En udredning for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2007 - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

UDDRAG AF STRAFFELOVEN OG SUNDHEDSLOVEN Ref./ JH

UDDRAG AF STRAFFELOVEN OG SUNDHEDSLOVEN Ref./ JH STRAFFELOVEN Incest 210. Den, der har samleje med en slægtning i nedstigende linje, straffes med fængsel indtil 6 år. Adoptionsforhold sidestilles med biologisk slægtskab. Stk. 2. Den, der har samleje

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN

Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN TILLYKKE MED GRAVIDITETEN! Alle gravide får tilbud om to scanninger i løbet af graviditeten for at se, om fostret udvikler sig, som det skal. Det er naturligvis dig,

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Årsberetning 2006 En udredning for Ankenævnet i sager om Svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsberetning 2006 En udredning for Ankenævnet i sager om Svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 502 Offentligt Årsberetning 2006 En udredning for Ankenævnet i sager om Svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Adresse: Sundhedsstyrelsen - Islands

Læs mere

Årsberetning for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion

Årsberetning for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion Årsberetning 2006 - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2006 - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

BØRNEHUS HOVEDSTADEN

BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BISTÅR KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN MED UDREDNING I SAGER OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige

Læs mere

Årsrapport 2013. Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport 2013. Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 2013 Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15, 8200

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Birgit Petersson, lektor, speciallæge i psykiatri, medlem af ankenævnet for abort og sterilisation

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Uddrag af arbejdet fra ERFAgruppen om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden Juni

Læs mere

Årsrapport 2011. Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport 2011. Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 2011 Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15, 8200

Læs mere

Årsrapport 2014. Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport 2014. Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 2014 Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15, 8200

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2014 1. juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen E-mail: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-2-15 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2007-2010 Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation KLINISK SOCIALMEDICIN Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Forord... 5 1. Samrådet

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Har vi råd til at lade være? Cheføkonom Jens Christian Nielsen Danica Pension, jenscn@danicapension.dk Mobil: 25 55 63 96

Har vi råd til at lade være? Cheføkonom Jens Christian Nielsen Danica Pension, jenscn@danicapension.dk Mobil: 25 55 63 96 Har vi råd til at lade være? Cheføkonom Jens Christian Nielsen Danica Pension, jenscn@danicapension.dk Mobil: 25 55 63 96 Sådan passer du på medarbejderne Tab af erhvervsevne s. 2 Sådan passer du på medarbejderne

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Hovedstaden og 29 kommuner, 211-24 Indhold Forekomst af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Hovedstaden... 5 Københavns

Læs mere

Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2004 Adr.: Civilstyrelsen, Æbeløgade 1, 2100 København Ø. Tlf.: 33 92 33 34 (10.00 14.00) Telefax 39 20 45 05

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Årsrapport 2012. Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport 2012. Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 2012 Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15, 8200

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI & PERSONALE Dato: 6. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr.: 2012-3302 Dok. nr.:

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

OVERBLIK MINISTERMÅL 2

OVERBLIK MINISTERMÅL 2 OVERBLIK MINISTERMÅL 2 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 21. september 2011 J.nr.: / ESO Ledige på kanten af arbejdsmarkedet - Status efter 2. kvartal 2011 Resultater af indsatsen for at begrænse

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Oplæg for KKR Hovedstaden. behandlings, videns, forsknings og kompetencecenter

Oplæg for KKR Hovedstaden. behandlings, videns, forsknings og kompetencecenter Oplæg for KKR Hovedstaden behandlings, videns, forsknings og kompetencecenter Hvem er vi? 2000 Unge & Sorg Rådgivningsafdeling i Kbh. 2004 Unge & Sorg Afdeling i Aarhus 2007 Unge & Sorg Afdeling i Odense

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 6 Offentlige hospitaler 8 Private hospitaler 10 Typer af afgørelser 12 Fordeling efter dækningsområder 14 Fordeling efter erstatningsposter 15 OM TALLENE

Læs mere

Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden

Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Årsberetning 2013 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Generelt om Samrådet Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden blev etableret

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

UDDRAG AF STRAFFELOVEN OG SUNDHEDSLOVEN Ny version Ref./ JH

UDDRAG AF STRAFFELOVEN OG SUNDHEDSLOVEN Ny version Ref./ JH STRAFFELOVEN Forældelse 94. Forældelsesfristen regnes fra den dag, da den strafbare virksomhed eller undladelse er ophørt. Stk. 4. For overtrædelse af 210 og 216-224, 225, jf. 216-224, 226, 227, stk. 1,

Læs mere

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Uddrag af sundhedsloven

Uddrag af sundhedsloven Region Syddanmark Uddrag af sundhedsloven Samrådet for abort og sterilisation 16-07-2012 Internt ledelsessekretariat Uddrag af: Sundhedsloven, afsnit VII og VIII Lovbekendtgørelse nr 913 af 13. juli 2010

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere