MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER"

Transkript

1 MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER Mangel på byggematerialer er for mange håndværkere et problem i dagligdagen. Det viser en undersøgelse blandt 271 medlemmer af Håndværksrådet indenfor byggebranchen. 52 pct. af virksomhederne melder om problemer med at skaffe materialer. Mangelsituationen forlænger kundernes ventetid og har medført store prisstigninger på en række produkter. Håndværksrådet ønsker, at vi får flere udenlandske byggematerialer til landet for at nedbringe ventetiden til gavn for både håndværkere og kunder. Importen af byggematerialer er steget med 22 pct. i forhold til sidste år. En stor del af stigningen skyldes, at byggeaktiviteten er steget med 10 pct. i samme periode. Uændret handelsmønster må forventes at få importen til at stige med samme 10 pct. alene som følge af en øget volumen i de eksisterende indkøbsaftaler. Trækkes dette ud af de 22 pct., har der været en vækst i importen af materialer på godt 10 pct. som følge af nye indkøbsaftaler. Vi får altså relativt flere udenlandske byggematerialer på hylderne, og det er positivt. Det er bare ikke tilstrækkeligt til at dække den danske efterspørgsel, hvorfor vi oplever lange ventetider på en række materialer. HVOR LANG ER VENTETIDEN? Undersøgelsen tegner et billede af et marked, hvor flere brancher oplever tydelig mangel på materialer i det daglige, og ventetiden på almindelige byggematerialer kan være flere uger eller måneder. Undersøgelsen er med 271 besvarelser naturligvis ikke fuldt dækkende som dokumentation for mangelsituationen, men den viser tydeligt, at byggesektoren står med en række problemer på materialeområdet. Vinduer, døre, lægter, spær og mursten er blandt de produkter, hvor ventetiden er steget mest, men også isoleringsmaterialer, betonleverancer, fliser, kedler, vandvarmere, rullegræs, granrafter og spånplader er blandt de materialer, der ikke kan skaffes til de normale leveringstider. FIGUR 1: 139 VIRKSOMHEDER HAR SVARET PÅ, HVOR LANG TID DE VENTER PÅ UDVALGTE MATERIALER. Ventetid på udvalgte byggematerialer Procentvis antal 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vinduer Døre Lægter Spær Mursten Under 1 uge 1-2 uger 2 uger - 1 måned 1-2 måneder 2-3 måneder > 3 måneder Figuren herover viser fordelingen af ventetiden for byggematerialer. Figuren skal forstås således, at af de virksomheder, der oplever ventetid på fx vinduer, melder godt 60 pct. af dem om en ventetid på 2-3 måneder. Ud over problemerne med at skaffe materialer oplever en lang række af virksomheder også, at vognmandsbranchen har kapacitetsproblemer for tiden. Der er problemer med at skaffe transport med kort varsel, og virksomhederne melder om op til 2 ugers ventetid på at få en vognmand. 1

2 HVEM OPLEVER MANGLER? Som det fremgår af de materialetyper, der er beskrevet ovenfor, så er det ikke alle håndværksfag, der er lige plaget af leveringsproblemer. I nedenstående figur ses en opdeling af leveringsproblemerne på de enkelte fag. De adspurgte malere oplever stort set ikke problemer, mens tømrere, snedkere samt anlægsgartnere synes at være ramt af udbredt mangel og lange ventetider. Det skal bemærkes, at ingen af Håndværksrådets medlemmer blandt elektrikervirksomheder har valgt at deltage i undersøgelsen. FIGUR 2: OPDELING AF MATERIALEMANGEL PÅ BRANCHER. Andel der oplever mangel på materialer 100% 80% 60% 40% 20% 0% Tømrere og snedkere Murere Anlægsgartnere VVS Malere Note: Pga. få besvarelser for enkelte fag er den statiske usikkerhed relativ høj. Nogle brancher er hårdt ramt, mens andre tilsyneladende klarer sig. 51 malervirksomheder har svaret på undersøgelsen, og af dem melder 48 virksomheder, at de ikke har problemer. Det er interessant, at malerbranchen ingen problemer oplever med at skaffe materialer. Forklaringen er, at malernes materialer er internationalt standardiseret, og der er mange grossister og producenter på markedet. Kan én leverandør ikke levere, er det derfor let at finde en anden, der kan. Helt anderledes forholder det sig med de tømrere og snedkere, som Håndværksrådet har spurgt. 41 tømrere og snedkere har deltaget i undersøgelsen. 33 har meldt tilbage, at de ikke kan skaffe ønskede materialer. Ud af de 41 virksomheder har 54 pct. problemer med at skaffe spær, og 61 pct. finder det svært at få vinduer. Ventetiderne på flere af disse produkter er desuden mærkbar. Mere end 3 ud af 4 blandt dem, der oplever en mangelsituation på vinduer, venter 2-3 måneder eller mere på levering. For døre gælder det nogenlunde samme andel. Ventetiden på spær regnes også i måneder og ikke i uger. Flere tømrermestre må derfor bruge tid på selv at samle spær for at kunne overholde de aftaler, de har indgået med kunderne. TABEL 1: MANGEL PÅ MATERIALER BLANDT ADSPURGTE TØMRERE OG SNEDKERE. Antal der oplever mangel Vinduer 61 % Døre 58 % Lægter 32 % Spær 54 % Isolering 32 % Mursten 7 % 2

3 Blandt anlægsgartnerne har 31 virksomheder deltaget, og over halvdelen har problemer (55 pct.). Hos anlægsgartnerne opleves ventetiderne som et reelt problem. Køb af fliseprodukter kan tage tid. Langt hovedparten venter over 1-2 uger, mens hver fjerde har leveringstider på 1-2 måneder. Andre typiske produkter så som beton og grus opleves som en mangelvare af knapt hver tredje af de adspurgte. Flere virksomheder har svært ved at skaffe planter, rullegræs og råtræ. Desuden melder enkelte om mangel på godkendt legepladsudstyr til offentlige institutioner. I undersøgelsen er der spurgt ind til virksomhedernes brug af transportydelser. Da anlægsgartnere er meget afhængige af vognmandsydelser for at kunne transportere jord, grus og andre tunge materialer frem til arbejdsstederne, er det også blandt anlægsgartnerne, at kapacitetsproblemerne i vognmandsbranchen opleves som det største problem. TABEL 2: MANGEL PÅ MATERIALER BLANDT ADSPURGTE ANLÆGSGARTNERE. Antal der oplever mangel Betonleverancer 29 % Grusmaterialer 29 % Fliseprodukter 32 % Granit 19 % Vognmandsydelser 39 % 49 vvs-virksomheder har deltaget i undersøgelsen, og 22 af disse har problemer med at skaffe materialer. Af de materialer, som Håndværksrådet har listet op i sin undersøgelse, er der typisk problemer med at skaffe stål. Manglen på stål, zink og bly kan dog ikke tilskrives danske forhold, da der internationalt er en meget stor efterspørgsel på disse produkter. Interessant er det dog, at virksomhederne melder om, at der er en lang række andre små og store komponenter, der er mangel på. Det gælder eksempelvis kedler, vandvarmere, radiatorer, wc, spa, badeværelsesinventar mv. TABEL 3: MANGEL PÅ MATERIALER BLANDT ADSPURGTE VVS-VIRKSOMHEDER. Antal der oplever mangel Stål 22 % Zink 14 % Vognmandsydelser 4 % 13 murere har svaret, og ud af dem har 9 besværligheder. Her viser det sig igen at være gældende, at det er de almindelige produkter i faget, der mangler. De ni virksomheders svar kan ses nedenfor. Procentsatserne skal tages med et vist forbehold, da det kun er 13 murere, der har deltaget. Mangelsituationen blandt de adspurgte entreprenører understreger dog det billede som tegner sig for murerne. Her er der ligeledes flere adspurgte, der finder det svært at skaffe beton og betonelementer. 3

4 TABEL 4: MANGEL PÅ MATERIALER BLANDT ADSPURGTE MURERE. Antal håndværkere Vinduer 23 % Isolering 23 % Mursten 38 % Betonelementer 23 % Fliseprodukter 31 % Vognmandsydelser 15 % HVILKE MATERIALER ER DER MANGEL PÅ? Undersøgelsen giver et billede af, hvilke materialer der primært mangler blandt de adspurgte. Håndværksrådet har således spurgt ind til 16 navngivne produkttyper, der er almindelige i byggevirksomhederne. Manglen er størst i de 7-10 første emner på listen. Udover de materialetyper, som Håndværksrådet har spurgt ind til, melder flere af virksomhederne om andre specifikke produkter inden for deres fag, hvor der er ventetid. TABEL 5: PRIORITERET RÆKKEFØLGE AF DE MATERIALER, DER ER MANGEL PÅ Placering Medianventetiden 1 Vinduer 2-3 måneder 2 Døre 2-3 måneder 3 Spær 1-2 måneder 4 Vognmandsydelser op til 1 uge 5 Stål op til 14 dage 6 Isolering op til 14 dage 7 Betonleverancer op til 14 dage 8 Lægter op til 14 dage 9 Mursten 1-2 måneder 10 Fliseproduktion 14 dage til 1 måned 11 Betonelementer 1-2 måneder 12 Grusmateriale op til 1 uge 13 Zink op til 14 dage 14 Granit 14 dage til 1 måned 15 Kobber 14 dage til 1 måned 16 Bly op til 14 dage Note: Medianventetiden er den ventetid, som den virksomhed der står i midten oplever, hvis man stille alle virksomhederne op på en lang række sorteret efter, hvor lange ventetider de oplever. 4

5 ØVRIGE PRODUKTER DER ER MANGEL PÅ: Stokerfyr - leveringstid fra 4 uger til 4-5 måneder WC, spa, badeværelsesinventar - leveringstid fra 3-6 uger Kedler, radiatorer, varmvandsbeholder - ventetid på 2-6 uger Klinker - ventetid 4 uger Kabelbakker og befæstigelse Cylinder til låsesystemer - ventetid ca. 4 uger Eternittag - ventetid ca. 2 måneder Spånplader, regler og polystyrol Isover isoleringsmateriale Hårdt træ / rundstokke Råtræ - ventetid op til 3 uger Granrafter - ventetid 4-5 måneder Rullegræs - leveringstid ca. 2 uger ER DER PROBLEMER MED STANDARDER? Dansk Standard har for Håndværksrådet kommenteret den ovenstående liste med materialer, der er mangel på. For visse af de pågældende byggematerialer findes der vedtagne og offentligt tilgængelige EU-standarder, hvilket betyder, at det er obligatorisk at producere de pågældende byggematerialer under overholdelse af den relevante harmoniserede europæiske standard, og at de pågældende produkter skal påføres CE-mærke. Det betyder, at man har mulighed for at købe de pågældende CE-mærkede byggeprodukter også i udlandet og har ret til at anvende dem ved byggeri også her i landet. Principielt burde det betyde, at der hurtigt kunne fremskaffes sådanne materialer til brug for igangværende eller nye byggerier, og at materialemangel derfor kun burde kunne udgøre et mindre problem, hvad angår de pågældende CE-mærkede produkter. For andre af de produkter, der ifølge Håndværksrådets undersøgelse er mangel på, gælder imidlertid, at der ganske vist for hvert af disse produkter som f. eks. stål, beton, mursten, fliseprodukter og grus - findes en harmoniseret europæisk standard, men det er endnu ikke obligatorisk at anvende den (først om ca. tre år). Det indebærer også, at man i Danmark ikke har skullet udskifte de gældende danske tekniske specifikationer for sådanne produkter med de tekniske specifikationer, der indgår i de europæiske standarder. Man kan derfor ikke uden videre gå ud fra, at man ved køb af de pågældende kategorier af produkter f.eks. i Sverige frit kan anvende dem ved byggeri i Danmark. Det vil være nødvendigt først at undersøge forholdene nærmere, hvilket mindre byggevirksomheder typisk vil undlade at forsøge. De vil derfor ikke give sig til at købe byggematerialer direkte fra udlandet. Det kan heller ikke i hvert fald på den korte bane - ventes, at der vil opstå nye importvirksomheder på byggematerialeområdet. For et produkt som lægter gør der sig særlige forhold gældende som følge af nye regler for taglægter, hvor der har været usikkerhed om, hvor de gælder, og hvor de ikke gælder. Dansk Standard henviser selv virksomheder mv. til at søge nærmere oplysninger om den relevante brancheaftale, der fastlægger de nye regler og er godkendt af Arbejdstilsynet. For vinduers vedkommende har der også vist sig nogen usikkerhed mht. krav i relation til CE-mærkning og EU-standarder (eventuelt kombineret med frivillig mærkning som DVC og en række af de europæiske prøvnings- og klassifikationsstandarder, der er affødt af det indre marked). Det kan bl.a. i lyset af Håndværksrådets undersøgelse og oplysninger fra Dansk Standard vedrørende byggeprodukter, der er mangel på, fastslås, at der har vist sig et væsentligt behov for hurtig og effektiv adgang til oplysninger om, hvilke krav (nationale og/eller EU-krav) der gælder mht. de enkelte byggematerialer, hvilket er en forudsætning for, at det rimelig hurtigt og let vil kunne lade sig gøre også at erhverve sådanne materialer i andre lande i det indre marked f.eks. nærliggende lande som Sverige og Tyskland. 5

6 KONKLUSION Som undersøgelsen viser, så er der en række materialer, der er mangel på i øjeblikket. Halvdelen af håndværksmestrene oplever problemer med at skaffe materialer. Problemet har altså et sådan omfang, at det påvirker sektorens produktivitet negativt. Det giver sig selv, at når tømrermestre selv står på byggepladsen og banker spær sammen, fordi de ikke kan få nogle fra fabrikkerne, så resulterer materialemanglen i en dyrere byggeproces. Samtidig medfører manglen også, at priserne på materialer er steget væsentligt kraftigere end de øvrige priser. Resultatet er, at byggeriet bliver dyrere for kunderne. Løsningen på problemet er at få etableret et mere åbent marked til vores nabolande. Kun ved at kunne trække på den produktionskapacitet, der er tilgængelig i udlandet, vil vi kunne skabe et marked, hvor midlertidige opsving ikke resulterer i materialemangel. Hovedproblemet er, at byggevaremarkedet er fuldstændig uigennemsigtigt, da hvert enkelt land har valgt at have sine egne krav og regler til byggeri og de materialer, der anvendes. Der er derfor mange materialer, man ikke uden videre kan købe i udlandet og anvende i dansk byggeri. På den anden side kan det sagtens lade sig gøre for en lang række af materialer. Problemet er blot, at de enkelte håndværksmestre ikke kan gennemskue, hvilke der er problemer med at importere, og hvilke der problemfrit kan købes i udlandet. De mange komplicerede love og regler om import og standarder gør, at byggevirksomhederne opgiver og dermed blot stiller sig i kø hos de danske grossister. Skal der skabes et velfungerende marked, må vi skabe en situation, hvor det er reglen og ikke undtagelsen, at udenlandske materialer kan anvendes i dansk byggeri. Hvis vi skal opnå en tilstrækkelig stigning i importen af byggevarer, er det helt nødvendigt, at bygherrer og deres rådgivere i udbudsmaterialet lægger op til og måske ligefrem opfordre til at anvende udenlandske materialer, hvis disse kan erhverves billigere. Håndværkerne vil gerne anvende udenlandske materialer, men de ønsker ikke at tage en kamp med bygherre eller rådgiver om, hvorvidt andre materialer end de danske lever op til bygherres forventninger. Så accepterer de hellere en lang ventetid fra deres normale leverandører. Det må være grossisternes fornemste opgave at sikre, at der er varer på hylderne, da det uden tvivl er dem, der har den største indsigt på dette område. Men for at gøre det muligt for den enkelte håndværker selv at afsøge markedet, i de tilfælde grossisten melder om lange ventetider, er det nødvendigt, at han kan få information om, hvilke produkter han problemfrit kan købe i udlandet. Håndværksrådet ser derfor gerne, at Erhvervs- og Byggestyrelsen åbner en hotline, hvor virksomhederne kan få oplysninger om, hvor i udlandet det er muligt at købe materialer, der overholder danske standarder. De nuværende problemer er lærerige og kan på længere sigt føre noget positivt med sig. Håndværkerne tvinges i øjeblikket til at forbedre deres planlægning og udarbejde relativt detaljerede arbejdsplaner på helt op til et halvt år ad gangen. En bedre planlægning i sektoren vil gøre det lettere at anvende principper som lean construction og i sidste øjebliks leveringer af materialer også på mindre byggepladser. Hermed vil man kunne forbedre produktiviteten i sektoren. En anden gevinst, der kan komme ud af de nuværende mangler, er, at vi trods mangler får flere udenlandske produkter ind på det danske marked. Ved at holde fast i disse kontakter, også når dampen går af den nuværende højkonjunktur, vil det være muligt at skabe en større konkurrence på det danske byggevaremarked og dermed også en forventning om enten lavere priser eller bedre kvalitet til de samme priser. Slutkonklusionen må derfor være, at hvis myndighederne gør flere regler tværnationale, grossisterne forsøger at skaffe flere udenlandske materialer, bygherrer og rådgiverne undlader at stille krav, der favoriserer danske materialer, og håndværkerne bliver bedre til at planlægge, så vil vi kunne få et mere velfungerende marked for byggematerialer med større konkurrence mellem indenlandske og udenlandske byggevareproducenter. Dermed får vi også større leveringssikkerhed og lavere priser. Håndværksrådet, oktober

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER Skønt manglen på byggematerialer er blevet mindre, er det stadig et problem for mange håndværkere at få tilstrækkeligt med byggematerialer i hverdagen.

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE Igennem den seneste tid har kunderne måttet vente længe på at få en håndværker. Ventetiderne har her over i sommeren 2007 stadig været lange men tendensen er ved at vende, og i

Læs mere

Styrelsen kan ikke nå rundt til samtlige salgssteder, men der vil blive udvalgt 20-30 besøgssteder, som får et uanmeldt kontrolbesøg.

Styrelsen kan ikke nå rundt til samtlige salgssteder, men der vil blive udvalgt 20-30 besøgssteder, som får et uanmeldt kontrolbesøg. 9. december 2010 Erhvervs- og Byggestyrelsen kontrollerer CE-mærkning af vinduer og yderdøre Erhvervs- og Byggestyrelsens markedsovervågning af byggevarer har til formål at sikre, at de produkter, der

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Vi kontrollerer, om de fritbærende undertagsprodukter, du sælger eller anvender, er CE-mærkede, og om de egenskaber, der kræves i

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stigende omsætning og beskæftigelse (side 2) Den første halvdel af bød på en pæn omsætningsfremgang

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Nu vender beskæftigelsen

Nu vender beskæftigelsen Marts 2010 Nu vender beskæftigelsen Mere end hver anden virksomhed forventer vækst i løbet af det næste år. Det får beskæftigelsen til at stige svagt i løbet af det næste halve år. Især byggeriet og små

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Energistyrelsen (ENS) udbyder i fællesskab med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) en analyse af konkurrence i dansk byggeri.

Energistyrelsen (ENS) udbyder i fællesskab med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) en analyse af konkurrence i dansk byggeri. N O T AT 26. november 2012 J.nr. Ref. Analyse af konkurrencesituationen i dansk byggeri Energistyrelsen (ENS) udbyder i fællesskab med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) en analyse af konkurrence

Læs mere

Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice.

Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice. Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice. Hovedparten af de små og mellemstore virksomheder arbejder med udvikling af deres virksomhed, men de spørger i højere grad deres

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

Entreprenørens brug af udenlandsk arbejdskraft. v/ Divisionsdirektør Erik Jæger, MT Højgaard Renovering

Entreprenørens brug af udenlandsk arbejdskraft. v/ Divisionsdirektør Erik Jæger, MT Højgaard Renovering Entreprenørens brug af udenlandsk arbejdskraft v/ Divisionsdirektør Erik Jæger, MT Højgaard Renovering Erik Jæger 24 år i byggebranchen - 18 år i MT Højgaard Direktør for Forretningsområde Renovering Bestyrelsesposter

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri.

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri. HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Checkliste Bygbarhed

Checkliste Bygbarhed Side 1 1 Er der givet rimelig information om udformning og forudsætninger, der er kritisk for udførelsen? 1.1 Er fælles foranstaltninger i byggefasen beskrevet? F.eks. fælles stillads. 1.2 Er midlertidige

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2011

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2011 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stor optimisme i malervirksomhederne (side 2) Selv om det er for tidligt at konstatere, at krisen

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Små og mellemstore virksomheder i venteposition Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

En verden af træ. Udvikling Samarbejde Produktion

En verden af træ. Udvikling Samarbejde Produktion En verden af træ Udvikling Samarbejde Produktion HISTORIE Gennem 3 generationer har arbejdspladsen på Falster, summet af snakken om træ og genlydt af savene, der suser gennem træet. Flexwood har fulgt

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter

Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter Mio. Kr. Dansk byggevareeksport i andet kvartal 2013 Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter Mens den samlede danske vareeksport viser en svag, men vedholdende vækst, er der et lille stykke vej

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2009 for Byggeriets Ankenævn 1 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2008

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2008 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 28 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager

Læs mere

Indledning. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21.

Indledning. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21. februar 2006) Samrådsspørgsmål: Hvad kan ministeren oplyse omkring afviklingen af Skinnesvejseanlægget,

Læs mere

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Globalisering, vækst og velfærd s udfordring Arbejdsmarked og erhverv i frem til Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Grafisk design: Kenneth

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2010

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2010 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2010 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

Dansk Erhverv Videnservice

Dansk Erhverv Videnservice dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 Indeks, dec-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Dansk Erhverv

Læs mere

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb Økonomisk Analyse Produktivitet over et konjunkturforløb NR. 5 3. juni 11 Produktivitetsudviklingen over et konjunkturforløb Der har været en kraftig konjunkturmæssig stigning i produktivitetsvæksten i

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Eksempler på regulering, der kan hæmme konkurrencen

Eksempler på regulering, der kan hæmme konkurrencen Den 9. januar 2013 Eksempler på regulering, der kan hæmme konkurrencen Dette notat indeholder en række eksempler på regulering, der hæmmer konkurrencen. Det drejer sig om: - eksempler, hvor reguleringen

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA oktober 2011 Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Om analysen HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2011 gennemført en omfattende undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD Værd at vide om Byggevareforordningen og den nye standard for brandklassificering af kabler En ny standard for kabler I 2015 blev der publiceret en ny europæisk standard

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015 Økonomisk analyse 11. juni 215 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft Mere end hver fjerde

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Januar 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2010 Byggeriets forventninger er faldet i forhold til sidste måned

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2012

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2012 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2012 Malerfagets konjunkturundersøgelse 2012 Resume Pæn vækst i malervirksomhederne i (side 2) Malervirksomhederne oplevede en pæn vækst

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut www.cni.teknologisk.dk Hvis gevinst ved at industrialisere produkter og processer - hvorfor er

Læs mere

Byggesektorens rammevilkår

Byggesektorens rammevilkår Byggesektorens rammevilkår Status og udviklingsmuligheder Carsten Jørgensen, Deloitte Byggepolitisk konference 1. marts 2013 København Formål med analysen At udarbejde en dybdegående beskrivelse og klarlægge

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering september 2009

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering september 2009 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering september 2009 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011 Februar 2 Med kilde i Danmarks Statistik Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2 Byggeriets forventninger forbliver på samme niveau. Den sammensatte konjunkturindikator er -33 i januar mod -32

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016

E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016 15. nov. 16 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016 Forord B2B e-handel rummer et kæmpe potentiale for danske virksomheder, men vi mangler indsigt for at kunne blive bedre og udnytte

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere