Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer"

Transkript

1 Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft i Endvidere er der spurgt til virksomhedernes rekrutteringsvaner. Undersøgelsen er gennemført blandt 147 medlemsvirksomheder, som tilsammen repræsenterer 11,2% af den samlede lønsum blandt Dansk Byggeris medlemmer. Virksomhederne er udtaget således, at de er repræsentative for Dansk Byggeris samlede medlemsskare med hensyn til fag, størrelse og geografisk placering. Resultater fra undersøgelsen Spørgsmål 1 BESVARES AF ALLE Har virksomheden ansat nye folk eller forgæves forsøgt at ansætte nye folk i 2006? Mere end hver fjerde virksomhed, svarende til 82,3%, rekrutterede eller forsøgte at rekruttere arbejdskraft i ,7% har derimod ikke ansat eller forsøgt at ansætte i 2006.

2 Spørgsmål 2 BESVARES AF ALLE Var nogen af virksomhedens ansatte i 2006 rekrutteret fra udlandet? Langt flertallet har fundet deres arbejdskraft indenlandsk, mens 23,1% har rekrutteret arbejdskraft fra udlandet i Spørgsmål 2A HVIS JA I SPØRGSMÅL 2 Hvilket land rekrutterede virksomheden disse personer fra? Tyskland Polen Andet land Anm.: Tallene summerer ikke til 10, da flere af virksomhederne har rekrutteret arbejdskraft fra mere end et land. Andet land dækker over Frankrig, Litauen, Skotland, Slovakiet, Sverige, UK og Ungarn. 67,6% af virksomhederne, der har rekrutteret udenlandsk arbejdskraft, har rekrutteret fra Tyskland, og 26,5% har (også) rekrutteret fra Polen. 44,1% har (også) rekrutteret fra et land i kategorien Andet land.

3 Spørgsmål 3 HVIS JA I SPØRGSMÅL 1 Hvilken type arbejdskraft har virksomheden ansat/forsøgt at ansætte? Ufaglært Faglært Videregående uddannet Anm.: Tallene summerer ikke til 10, da flere af virksomhederne har ansat flere typer arbejdskraft. De fleste af de virksomheder som ansatte eller forsøgte at ansætte i 2006, efterspurgte faglært arbejdskraft, nemlig 82,6%. Ufaglært arbejdskraft blev (også) efterspurgt af 52,1% af virksomhederne, mens 21,5% (også) efterspurgte arbejdskraft med en videregående uddannelse. Virksomhederne har afkrydset inden for hvilke(n) faggruppe(r), virksomheden har ansat eller forsøgt at ansætte folk. Endvidere er de blevet bedt om at angive, om det er dansk eller udenlandsk rekrutteret arbejdskraft, der er ansat. Bemærk at virksomhederne kan have efterspurgt flere typer arbejdskraft, hvorfor tallene i de følgende tre figurer ikke summerer til 10.

4 Virksomheder, som har efterspurgt ufaglært arbejdskraft, fordelt efter typen af ufaglært arbejdskraft Dansk ophav Udenlandsk ophav Isolering af tekniske anlæg 1,6% Geoteknik 1,6% Spildevandsbehandling 1,6% Opstilling/ændring af stillads Overfladebehandling 3,2% 1,6% 6,3% Nedrivning og affaldshåndtering Tagbelægning Beton; elementer m.v. Vejbygning og belægninger Kloakering Tilvirkning af montage Anvendelse af entreprenørmateriel Anlægskonstruktioner m.m. Anden ufaglært 6,3% 3,2% 9,5% 1,6% 11,1% 4,8% 1,6% 11,1% 1,6% 7,9% 3,2% 15,9% 22,2% 23,8% 25,4% 23,8% 49,2% Den mest efterspurgte ufaglærte arbejdskraft er arbejdskraft til arbejde med anlægskonstruktioner og råhuse, f.eks. jord- og betonarbejdere, murerarbejdsmænd m.v., som knap af de virksomheder, som har efterspurgt ufaglært arbejdskraft, har efterspurgt. Virksomheder, som har efterspurgt faglært arbejdskraft, fordelt efter typen af faglært arbejdskraft Dansk ophav Udenlandsk ophav Tækkemand Stenhugger Produktionsassistent - møbler Overfladebehandler Møbelsnedker Gulvlægger Alutømrer Produktionsassistent - døre, vinduer Tagdækker Brolægger Maler Struktør, anlæg Maskinsnedker Struktør, bygning Bygningssnedker Murer Tømrer Anden faglært 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 6, 7, 1, 9, 11, 1, 4, 9, 1, 4, 17, 33, 55,

5 Det er særligt to typer faglært arbejdskraft, som virksomhederne har efterspurgt. 55% angiver, at have ansat, eller forsøgt at ansætte, tømrere, mens 33% (også) har ansat, eller forsøgt at ansætte, murere. Virksomheder som har efterspurgt arbejdskraft med en videregående uddannelse Dansk ophav Udenlandsk ophav Andre fagområder Produktionsteknolog Kort- og landmålingstekniker 7,7% Byggetekniker Ingeniør 42,3% 42,3% Bygningskonstruktør 84,6% Blandt de virksomheder som har ansat eller forsøgt at ansætte arbejdskraft med en videregående uddannelse, er det særligt bygningskonstruktører, der blev efterspurgt. 84,6% har ansat eller forsøgt at ansætte en bygningskonstruktør, mens ansættelse af både ingeniører som byggeteknikere (også) er forsøgt af 42,3%.

6 Spørgsmål 4 HVIS JA I SPØRGSMÅL 1 Hvorfra har virksomheden fået hjælp til at rekruttere/forsøget på at rekruttere arbejdskraft? Avisannoncer AF A-kasser/fagforeninger Vikarbureauer Professionelt rekrutteringsniveau Andre steder Kommunen EURES Dansk Byggeri Anm.: Tallene summerer ikke til 10, da flere virksomheder har benyttet flere kilder til rekrutteringen af arbejdskraft. Andre steder dækker over: Job-databaser på Internettet, Deltagelse på jobmesser, Outdoor-kampagner med plakater på banegårde, Egen hjemmeside, Arbejdstager har selv søgt job, Egen hjemmeside med avishenvisningsannonce og Sprogskole for udlændinge. Undersøgelsen viser, at blandt de virksomheder som rekrutterede arbejdskraft i 2006, anvendte 45,5% kun én kilde til rekrutteringen, mens de resterende 54,5% anvendte mere end en kilde. Den mest anvendte kilde til rekruttering er mund-til-mund/netværk, som 76, af virksomhederne angiver som rekrutteringskilde. Herefter følger brugen af avisannoncer, som 46,3% (også) har benyttet sig af. 22,3% har fået hjælp fra AF og 13,2% (også) fra et vikarbureau. EURES og Dansk Byggeri har færrest fået hjælp fra; 1,7% af virksomhederne har (også) fået hjælp fra EURES og samme andel (også) fra Dansk Byggeri.

7 Rekruttering af indenlandsk arbejdskraft Spørgsmål 5 HVIS AF I SPØRGSMÅL 4 Hvordan vurderer virksomheden AFs indsats i forbindelse med rekrutteringen hér? Virksomhederne har angivet, hvor enige de er i fem udsagn enig Flertallet, 81,5%, af de virksomheder som anvendte AF i forbindelse med deres rekruttering, er meget enige eller enige i, at AF leverede en god service. Og et stort flertal angiver, at personalet var imødekommende. 66,6% angiver at være meget enige eller enige i, at det er meget bureaukratisk, og et snævert flertal, 55,5%, er meget uenige eller uenige i, at resultatet var godt. Enig Uenig uenig AF leverede en god service 22,2% 59,3% 7,4% 11,1% AF har et godt branchekendskab 7,4% 44,4% 33,3% 14,8% Personalet var imødekommende 22,2% 74,1% 3,7% 0, Det er meget bureaukratisk 22,2% 44,4% 29,6% 3,7% Resultatet var godt 7,4% 37, 37, 18,5% Spørgsmål 6 HVIS AF I SPØRGSMÅL 4 Var der overensstemmelse mellem de kvalifikationer virksomheden søgte, og det AF henviste til virksomheden? 7 7 Knap af de virksomheder som fik hjælp af AF i forbindelse med rekrutteringen af arbejdskraft i 2006, mener ikke, at der var overensstemmelse mellem de kvalifikationer virksomheden søgte, og det AF henviste til dem.

8 Spørgsmål 6A HVIS NEJ I SPØRGSMÅL 6 Hvis NEJ, kunne virksomheden da alligevel bruge den anviste arbejdskraft? 62,5% Vi havde intet valg* 12,5% 6,3% Ved ikke 18,8% * Vi havde intet valg, dækker over følgende bemærkninger; Vi måtte tage hvad der kom og Der er ikke andre at ansætte. Ved er følgende kommentarer angivet: Mange af de ledige er folk som ikke kan passe et arbejde eller ikke gider arbejde og derfor ikke den medarbejder vi søger,, ingen kvalificerede teknikere blev anvist og Nogle enkelte ja. Men resten er generelt for dårlige, svage, umotiverede, syge, sløve, forvendte, o.s.v.. Spørgsmål 6B HVIS NEJ I SPØRGSMÅL 6 Gjorde virksomheden AF opmærksom på, hvad problemet var, med de mismatchede kvalifikationer hos den af dem henviste arbejdskraft? 7 7 Blandt de virksomheder som ikke følte, at der var overensstemmelse mellem de kvalifikationer virksomheden søgte, og det AF henviste til dem, gjorde 62,5% AF opmærksom herpå. Spørgsmål 6C HVIS NEJ I SPØRGSMÅL 6B Kunne AF herefter løse problemet med den forkert anviste arbejdskraft? 0, 100, Følgende kommentarer er angivet: Mangel på arbejdskraft, Der var ingen faglærte medarbejdere og Folk havde for dårlige kvalifikationer og for lad en indstilling.

9 Spørgsmål 7 HVIS AF I SPØRGSMÅL 4 Forsøgte virksomheden af rekruttere via AFs CV-bank? 7 7 Af de virksomheder som fik hjælp til deres rekruttering, eller forsøget herpå, af AF i 2006, forsøgte knap også at rekruttere via AFs CV-bank. Spørgsmål 8 HVIS JA I SPØRGSMÅL 7 Hvad var virksomhedens erfaring med CV-banken? Det fungerede fint. Vi fik kontakt(er), der førte til ansættelse 25, Det fungerede fint. Vi fik kontakt(er), men der førte IKKE til ansættelse 31,3% Vi fandt egnede kandidater, men de var ikke interesserede 18,8% Vi fandt egnede kandidater, men hørte ikke fra dem vi kontaktede 25, Vi kunne ikke finde egnede kandidater 43,8% Anm.: Tallene summerer ikke til 10, da flere af virksomhederne, har haft flere oplevelser med CV-banken. 25, angiver, at det fungerede fint, og kontakten førte til ansættelse. 43,8% angiver (også), at de oplevede at finde egnede kandidater, men at disse enten ikke var interesserede, eller at de ikke hørte fra dem, de kontaktede.

10 Vikarbureauer Spørgsmål 9 HVIS VIKARBUREAU I SPØRGSMÅL 4 Hvor enige er virksomheden i følgende udsagn: enig Enig Uenig uenig Den service vi fik hos vikarbureauet var god 25, 68,7% 0, 6,3% Generelt er de virksomheder, som anvendte et vikarbureau i forbindelse med deres rekruttering, godt tilfredse med den service de fik. 93,7% angiver, at de er meget enige eller enige i, at vikarbureauet leverede en god service. Blot 6,3% er meget uenige heri. Spørgsmål 10 HVIS VIKARBUREAU I SPØRGSMÅL 4 Var der overensstemmelse, mellem de kvalifikationer virksomheden søgte, og det vikarbureauet henviste til virksomheden? 7 7 Mere end af de virksomheder som fik hjælp fra et vikarbureau i forbindelse med rekrutteringen af arbejdskraft i 2006 eller forsøget herpå mener, at der var overensstemmelse mellem de kvalifikationer virksomheden søgte, og det vikarbureauet henviste til dem.

11 Spørgsmål 10A HVIS NEJ I SPØRGSMÅL 10 BEMÆRK: Svarene er behæftet med usikkerhed pga. lav besvarelsesprocent. 33,3% Vi havde intet valg* 33,3% 16,7% Ved ikke 16,7% * Vi havde intet valg, dækker over følgende bemærkninger; Kun i mindre omfang end ønsket og Vi valgte at gå på kompromis, da vi hårdt manglede hænderne. Ved er følgende kommentarer angivet: Vi prøvede ved flere lejligheder, men det gik ikke. Ved er følgende kommentarer angivet:, men ustabil. Den bedste kvalitet fås fra udlandet. Spørgsmål 10B HVIS NEJ I SPØRGSMÅL 10 BEMÆRK: Svarene er behæftet med usikkerhed pga. lav besvarelsesprocent. Gjorde virksomheden vikarbureauet opmærksom på, hvad problemet var, med de mismatchede kvalifikationer hos den af dem henviste arbejdskraft? 7 7 Blandt de virksomheder som ikke mener, at der var overensstemmelse mellem de kvalifikationer virksomheden søgte, og det vikarbureauet henviste til dem, gjorde 66,7% vikarbureauet opmærksom herpå. Spørgsmål 10C HVIS JA I SPØRGSMÅL 10B BEMÆRK: Svarene er behæftet med usikkerhed pga. lav besvarelsesprocent. Kunne vikarbureauet herefter løse problemet med den forkert anviste arbejdskraft? 25, 75,

12 Erfaring med AF og EURES generelt Spørgsmål 11 BESVARES AF ALLE Har virksomheden tidligere benyttet sig af AF til rekruttering af arbejdskraft? Uanset om virksomheden rekrutterede arbejdskraft i 2006 eller forsøgte herpå angiver 53,7%, at de tidligere har benyttet sig af AF til rekruttering af arbejdskraft. Spørgsmål 12 HVIS JA I SPØRGSMÅL 11 For at belyse virksomhedens tidligere erfaringer med AF, bedes virksomheden angive, hvor enige den er i følgende udsagn: enig Følgende kommentarer er angivet: Det er lang tid siden, at vi har anvendt AF, Har prøvet AF, en meget dårlig oplevelse, Ved besøg af konsulent, aftales hvilke folk vi manglede, lovede at vende tilbage. Vi fik aldrig tilbagemelding overhovedet, Det er flere år siden, vi har forsøgt rekruttering via AF og AF har aldrig formået at levere arbejdskraft, selvom vi var bekendt med ledige. Virksomhedernes tidligere erfaring med AF viser, at et flertal, 53,2%, er meget enige eller enige i, at AF leverede en god service. Og et stort flertal, 76, er meget enige eller enige i, at personalet var imødekommende. Flertallet oplevede, at det var meget bureaukratisk, idet 53,2% er meget enige eller enige heri. Enig Uenig uenig AF leverede en god service 7,6% 45,6% 24,1% 11,4% 11,4% AF har et godt branchekendskab 1,3% 32,9% 32,9% 17,7% 15,2% Personalet er imødekommende 3,8% 72,2% 8,9% 2,5% 12,7% Det er meget bureaukratisk 11,4% 41,8% 24,1% 6,3% 16,5% Resultatet var godt 2,5% 30,4% 36,7% 16,5% 13,9% Vi rekrutterer normalt gennem andre kanaler 30,4% 50,6% 10,1% 2,5% 6,3% Ved ikke

13 Lige over halvdelen, 50,6%, angiver at være meget enige eller enige i, at AF har et godt branchekendskab, og 53,2% er meget uenige eller uenige i, at resultatet var godt. Langt de fleste, 81,, angiver at være meget enige eller enige i, at de normalt rekrutterer gennem andre kanaler. Spørgsmål 13 HVIS NEJ I SPØRGSMÅL 11 For at belyse eventuelle årsager til virksomhedens manglende erfaring med AF, bedes virksomheden angive, hvor enig den er i følgende udsagn: enig Følgende kommentarer er angivet: Vi mener ikke at AF kan skaffe udlærte tømrere med tilstrækkelige kvalifikationer, Der har ikke været behov for at bruge AF, Vi kontakter normalt ikke AF da vi ikke tidligere har haft positive oplevelser; men normalt når vi har en annonce i dagbladet reagerer AF på stillingsopslaget. Årsagen til virksomhedernes manglende erfaring med AF er typisk, at virksomheden normalt rekrutterer gennem andre kanaler; 82,3% er meget enige eller enige heri. Omkring halvdelen har tilsyneladende ikke hørt om andres erfaringer med AF, idet de har afkrydset Ved ikke til de øvrige udsagn. Blandt de der har hørt om andres erfaringer, er flertallet meget uenige eller uenige i, at de har hørt, at AF leverede en god service, 39,7%, at de har gørt, at AF har et godt branchekendskab, 44,1%, og at de har hørt, at resultatet var godt, 39,7%. Enig Uenig uenig Vi har hørt, at AF leverede en god service 0, 13,2% 30,9% 8,8% 47,1% Vi har hørt, at AF har et godt branchekendskab 0, 5,9% 30,9% 13,2% 50, Vi har hørt, at personalet er imødekommende 0, 29,4% 16,2% 1,5% 52,9% Vi har hørt, at det er meget bureaukratisk 7,4% 29,4% 8,8% 2,9% 51,5% Vi har hørt, at resultatet er godt 0, 5,9% 23,5% 16,2% 54,4% Vi rekrutterer normalt gennem andre kanaler 44,1% 38,2% 0, 1,5% 16,2% Ved ikke Spørgsmål 14 BESVARES AF ALLE For at belyse virksomhedens eventuelle kendskab til EURES i forbindelse med rekruttering af arbejdskraft, bedes virksomheden angive, hvor enig den er i følgende udsagn: enig Anm:: Det har kun været et krav for virksomhederne at besvare med hensyn til første udsagn. For de øvrige udsagn har besvarelse været frivillig. Enig Uenig uenig Vi ved ikke, hvad EURES er 67,2% 24,1% 5,1% 3,6% EURES-systemet er langsomt 5,8% 8, 4,4% 2,2% EURES-systemet er bureaukratisk 4,4% 8,8% 3,6% 2,2% Vi har bedre erfaringer med andre rekrutteringskanaler 10,9% 11,7% 3,6% 2,9% Følgende kommentarer er angivet: Vi har aldrig brugt systemet, da vi foretrækker dansk (dansktalende) arbejdskraft, Kender ikke EURES og kan derfor ikke besvare de sidste spørgsmål og Kender ikke dette. Langt hovedparten af virksomhederne, 91,3%, har angivet, at de er meget enige eller enige i, at de ikke ved, hvad EURES er.

14 Spørgsmål 15 BESVARES AF ALLE Er virksomheden i løbet af 2006 blevet kontaktet af AF med henblik på ansættelse af arbejdskraft? Følgende kommentarer er angivet: Vi benyttede os ikke af tilbuddet og Modtaget folder. 71,4% af virksomhederne blev ikke kontaktet af AF i løbet af 2006.

15 Fremtidig rekruttering af arbejdskraft Spørgsmål 16 BESVARES AF ALLE Forventer virksomheden, at skulle rekruttere arbejdskraft i 2007? ,2% af virksomhederne har angivet, at de forventer at skulle rekruttere arbejdskraft i Spørgsmål 17 HVIS JA I SPØRGSMÅL 16 Hvilken type arbejdskraft forventer virksomheden af ansætte/forsøge at ansætte i 2007? Ufaglært Faglært Videregående uddannet Anm.: Tallene summerer ikke til 10, da flere af virksomhederne forventer at ansætte/forsøge at ansætte flere typer arbejdskraft.

16 De fleste virksomheder, 88,7%, forventer at ansætte eller forsøge at ansætte faglært arbejdskraft i Lige under halvdelen forventer (også) at rekruttere ufaglært arbejdskraft i 2007, mens 25,2% (også) vil efterspørge arbejdskraft med en videregående uddannelse. Virksomhederne har afkrydset inden for hvilke(n) faggruppe(r), virksomheden forventer at ansætte/forsøge at ansætte folk. Bemærk at virksomhederne kan efterspørge flere typer arbejdskraft, hvorfor tallene i de følgende tre figurer ikke summerer til 10. Virksomheder, som forventer at efterspørge ufaglært arbejdskraft, fordelt efter typen af ufaglært arbejdskraft Spildevandsbehandling Isolering af tekniske anlæg Geoteknik Opstilling/ændring af stillads Overfladebehandling 3,6% Nedrivning og affaldshåndtering 7,3% Beton; elementer m.v. Tagbelægning 9,1% 9,1% Vejbygning og belægninger Tilvirkning af montage 16,4% 16,4% Kloakering Anvendelse af entreprenørmateriel 23,6% 27,3% Anlægskonstruktioner m.m. 40, Anden ufaglært 21,8% 5% 15% 25% 35% 45% Den type ufaglært arbejdskraft som flest virksomheder forventer at ansætte i 2007, er arbejdskraft til arbejde med anlægskonstruktioner og råhuse, f.eks. jord- og betonarbejdere, murerarbejdsmænd m.v., idet det angives af 40, af virksomhederne.

17 Virksomheder, som forventer at efterspørge faglært arbejdskraft, fordelt efter typen af faglært arbejdskraft Tækkemand Stenhugger Møbelsnedker Produktionsassistent - møbler Produktionsassistent - døre, vinduer Alutømrer Overfladebehandler Gulvlægger Brolægger Maler Tagdækker Struktør, bygning Maskinsnedker Struktør, anlæg Bygningssnedker Murer Tømrer Anden faglært 1, 1, 2, 2, 2, 2,9% 3,9% 3,9% 8,8% 9,8% 9,8% 12,7% 5,9% 32,4% 58,8% 7 Det er særligt faglærte tømrere, som virksomhederne forventer at ansætte i 2007, idet dette angives af knap. Også faglærte murere er der høj efterspørgsel efter, idet 32,4% (også) forventer at skulle ansætte murere i Virksomheder som forventer at efterspørge arbejdskraft med videregående uddannelse Produktionsteknolog Kort- og landmålingstekniker 3,4% Byggetekniker 31, Ingeniør 41,4% Bygningskonstruktør 62,1% Andre fagområder 6,9% 7 De virksomheder som forventer at ansætte eller forsøge at ansætte arbejdskraft med en videregående uddannelse, påtænker især at ansætte bygningskonstruktører. 62,1% har planer herom, mens 41,4% (også) forventer at ansætte eller forsøge at ansætte ingeniører.

18 Spørgsmål 18 HVIS JA I SPØRGSMÅL 16 Hvorfra forventer virksomheden at få hjælp til at rekruttere denne arbejdskraft? Jobcentret i kommunen CV-banken A-kasser/fagforeninger Avisannoncer Vikarbureauer Professionelt rekrutteringsniveau Jobcentret i kommunen EURES A-kasser/fagforeninger Avisannoncer Vikarbureauer Dansk Byggeri Dansk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft Anm.: Tallene summerer ikke til 10, da flere af virksomhederne forventer at skulle benytte flere kilder til rekruttering af arbejdskraft. Andre steder dækker over: Job-databaser på Internettet. Undersøgelsen viser, at blandt de virksomheder som forventer at rekruttere dansk arbejdskraft i 2007, forventer mere end 8 at anvende mund-til-mund/netværk hertil. En pæn andel, 45,7%, forventer (også) af bruge avisannoncer hertil. 23,5% forventer (også), at skulle have hjælp fra Jobcentret i kommunen og 14,8% forventer (også) at få hjælp fra et vikarbureau. For dem der (også) forventer at rekruttere udenlandsk arbejdskraft i 2007, forventer 16,5% at skulle have hjælp fra et vikarbureau, mens 10,4% (også) forventer at skulle få hjælp fra Dansk Byggeri og samme andel (også) via mund-til-mund/netværk.

Udenlandsk arbejdskraft og - underentreprenører. - en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer.

Udenlandsk arbejdskraft og - underentreprenører. - en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer. Udenlandsk arbejdskraft og - - en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer. Dansk Byggeri har undersøgt sine medlemmers erfaringer med brug af udenlandsk arbejdskraft og udenlandske. Undersøgelsen

Læs mere

Spotanalyse af bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland

Spotanalyse af bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland Spotanalyse af bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på mødet i juni besluttet at udarbejde flere mindre spotanalyser,

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere

Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland

Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland December 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på mødet i juni besluttet at udarbejde flere mindre spotanalyser,

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft gennem AF

Rekruttering af arbejdskraft gennem AF Rekruttering af arbejdskraft gennem AF Februar 2006 Rekruttering af arbejdskraft gennem AF I en situation med stigende beskæftigelse og tiltagende mangel på arbejdskraft er det vigtigt, at virksomhederne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema Faglærte i byggebranchen 17. marts 3. april 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 -

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Økonomisk analyse. Rekruttering og arbejdskraft i fødevareklyngen. 1. oktober 2013

Økonomisk analyse. Rekruttering og arbejdskraft i fødevareklyngen. 1. oktober 2013 Økonomisk analyse 1. oktober 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Rekruttering og arbejdskraft i fødevareklyngen En ny måling blandt Landbrug

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere

Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere Thomas Klintefelt Thok@di.dk, 3377 3367 NOVEMBER 2017 Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere Udenlandske medarbejdere udgør i dag ni pct. af lønmodtagerne i Danmark. Det er især de store og mellemstore

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer 1. januar - 3. juni 215 1 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens virksomheder

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge?

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Dansk Byggeri uddannelsesudvalg sætter fokus på, hvorfor en del af medlemsvirksomhederne ikke har lærlinge. I den forbindelse er medlemsvirksomheder,

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt

Læs mere

JKS a/s Ringkøbing 96 750 750

JKS a/s Ringkøbing 96 750 750 Udenlandsk arbejdskraft til Silkeborg Onsdag, 12. december 2007 Sådan hjælper vi virksomheder med udenlandsk arbejdskraft. Udlandschef Carsten S. Asmussen JKS historie (JKS = oprindeligt Johannes Kristensens

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt. Bygge og Anlæg på sigt. Oktober 2014. Delrapport fase 1.

Projekt. Bygge og Anlæg på sigt. Oktober 2014. Delrapport fase 1. Projekt Bygge og Anlæg på sigt Oktober 2014 Delrapport fase 1. Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning.. Side 3 Baggrund Side 3 Metode Side 4 Hvad svarer

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70 For at imødekomme den forventede mangel på faglært og ufaglært arbejdskraft i forbindelse med de store byggeprojekter i Odense og på Fyn i de kommende år, vil vi gerne tilbyde et afklarende og uddannelsesforberedende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Arbejdskraft udfordringer og muligheder?

Arbejdskraft udfordringer og muligheder? Kim Graugaard Arbejdskraft udfordringer og Kim Graugaard, viceadm. direktør Erhvervstræf, DI Lolland-Falster Beskæftigelsen på vej op for hele landet men endnu ikke på Sydsjælland og LF Udvikling i samlet

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling,

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling, Den nordjyske IKT-branche rekruttering og udvikling, juni 2007 Indledning. Denne analyse er gennemført i et samarbejde imellem IKT Forum (www.iktforum.dk), en forening for private og offentlige IKT-virksomheder,

Læs mere

BygMester BYGGE OG ANLÆG

BygMester BYGGE OG ANLÆG BygMester BYGGE OG ANLÆG 2 BygMester er for dig, som vil dygtiggøre dig inden for bygge- og anlægsuddannelserne. Du får ekstra tid til at fordybe dig i større faglige projekter og arbejde med faglige kompetencer

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer November 14 ser- Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer Virksomhedsundersøgelse 14 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at

Læs mere

Virksomhedsbarometer. En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune

Virksomhedsbarometer. En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune 1. januar - 3. juni 216 1 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens virksomheder

Læs mere

Bilag 1: Supplerende figurer vedrørende virksomhedernes samarbejde med jobcentrene og tilfredsheden med jobcentrenes indsats for foråret 2016

Bilag 1: Supplerende figurer vedrørende virksomhedernes samarbejde med jobcentrene og tilfredsheden med jobcentrenes indsats for foråret 2016 Bilag : Supplerende figurer vedrørende virksomhedernes samarbejde med jobcentrene og tilfredsheden med jobcentrenes indsats for foråret 0. Fordelingen af svar for foråret 0 (figur AE): Figur A: Har virksomheden

Læs mere

EUX på bygge og anlægsuddannelserne Murerfagets Faglærerkonference, april 2014

EUX på bygge og anlægsuddannelserne Murerfagets Faglærerkonference, april 2014 EUX med fra start med etablering august 2010 Ens rammebeskrivelse og enslydende gymnasiale fag. Dækkende de fleste af indgangens uddannelser og specialer dem med 20 ugers grundforløb og nogenlunde ens

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark Det Regionale Beskæftigelsesråd 11. december 2012 1 12-12-2012 Overblik Bygge- og anlægsprojekterne

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering maj 17 HOVEDKONKLUSION: De virksomheder, der samarbejder med et jobcenter,

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE September 2016 HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE Flere og flere virksomheder må opgive at finde de medarbejdere, de har brug for til at løse deres opgaver og udvikle deres forretning.

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

Greater Skills i Regional Kontekst

Greater Skills i Regional Kontekst Oplæg på workshop om arbejdskraft og uddannelse d. 21. januar 2016 arrangeret af Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune. Greater Skills i Regional Kontekst Lars Gaardhøj, formand for erhvervs-

Læs mere

Notat. Hjemmearbejde/distancearbejde. Hjemmearbejdspladser er meget udbredt

Notat. Hjemmearbejde/distancearbejde. Hjemmearbejdspladser er meget udbredt Notat Hjemmearbejde/distancearbejde Hjemmearbejde/distancearbejde er udbredt blandt virksomhederne i Danmark. Det kan være med til at give medarbejderne en større fleksibilitet ved evt. syge børn eller

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Virksomhedsanalyse A-virksomheder

Virksomhedsanalyse A-virksomheder August 2013 Virksomhedsanalyse A-virksomheder Hjørring Kommune Hjørring Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 2 Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund...

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Klaus Rasmussen, chefanalytiker, kr@di.dk, 3377 3908 Kasper Hahn-Pedersen, konsulent, khpe@di.dk, 3377 3432 SEPTEMBER 2017 Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Langt de fleste

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000

Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 PLS RAMBØLL Management Marts 2001 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 PLS RAMBØLL Management Marts 2001 Indhold Side

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 Ver01 27. oktober 2011 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 5 1.1 Resultaterne af undersøgelsen

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

Rekruttering af specialister kræver specialister

Rekruttering af specialister kræver specialister Rekruttering af specialister kræver specialister Danmark kommer til at mangle tusindvis af dygtige specialister de kommende år Mærker I det allerede? Mangel på tekniske kompetencer en alvorlig udfordring

Læs mere

Virksomhedssamarbejde. Det gode parløb. Virksomhedsnetværk CABI

Virksomhedssamarbejde. Det gode parløb. Virksomhedsnetværk CABI Virksomhedssamarbejde Det gode parløb Virksomhedsnetværk CABI 20.05.14 Præsentation Beskæftigelseschef i Jammerbugt Kommune Baggrund - 4 andre nordjyske kommuner - samt en række nationale Dette giver grundlag

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Kvinder hæmmes af skatten

Kvinder hæmmes af skatten DI Den. november 8 Lsf Kvinder hæmmes af skatten Et flertal af danskere er enige i, at lavere skat på arbejde vil veksle husarbejde og gør-det-selv arbejde til flere timer på jobbet. Det viser en ny opinionsundersøgelse

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag]

Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag] Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø [Sammendrag] Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Metode... 3 2 Virksomhedernes kompetencekrav... 4 2.1 Kompetencekrav i fremtiden... 5 3 Den økonomiske

Læs mere

MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT

MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT ØKONOMISK ANALYSE Manglen på kvalificeret arbejdskraft i industrien skærpes markant Manglen på kvalificeret arbejdskraft er et stadigt

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det.

Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det. Virksomhedssekretariatet 19.januar 2010 Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det. fag/uddannelser indenfor

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere