Beretning Indledning Knud-Aage Boesgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2003-2004. 1. Indledning Knud-Aage Boesgaard"

Transkript

1 Beretning Indledning Knud-Aage Boesgaard Den forgangne sæson har ikke budt på markante ændringer inden for DBF s virke. Vi har i lyset af Visionskomiteens arbejde søgt at få fastlagt de tiltag og ændringer, som vi umiddelbart ønsker igangsat inden for de rammer, som vi nu en gang må arbejde under. Der er selvfølgelig tale om økonomiske rammer, men vi må nok erkende, at uden frivillige hjælpere (ildsjæle) i distrikter og klubber vil det være uhyre vanskeligt at få løftet eventuelle nye opgaver. Vi har følt, at der først og fremmest er behov for at søge den interne synliggørelse forbedret. Her tænkes i første omgang på at få etableret en dialog og forbedret kommunikationen mellem HB, sekretariatet, distrikter og klubber. For at få klarlagt klubbernes holdninger hertil er der blevet gennemført klubundersøgelser i 2 distrikter Nordjylland og Nordsjælland. Resultaterne heraf blev drøftet med repræsentanter for distrikterne på et møde i februar, 2004 i Asminderød. På mødet blev fastslået, at vi selvfølgelig gerne vil have nye medlemmer ind i DBF, men vigtigst er dog at gøre vore nuværende medlemmer tilfredse. Klubundersøgelserne har givet os 3 nøgleord - begejstring, service og undervisning. Deltagerne på Distrikts-mødet rejste hjem med erkendelse af, at der er behov for at hjælpe de lokale klubber med at forstå dette budskab. Ved at løfte i flok skal målet nok nås, men det er meget vigtigt, at vi kommer i dialog med de enkelte klubber. Her er det distrikterne som må stå for kontakten i lokalområdet. DBF har i denne forbindelse forhøjet projektpuljen fra 30 til 100 tkr. og det er muligt at søge tilskud fra denne pulje til projekter til gavn for bridgen herunder også det arbejde som den kommende tid skal iværksættes af distrikterne. Desværre er portostøtten afskaffet med virkning fra 1. marts Dette betyder, at udsendelsen af vort medlemsblad Dansk Bridge øges med tkr. årligt. I denne forbindelse har det været nødvendigt at forhøje kontingentet. Samtidig undersøges mulighederne for at beskære udgifterne ved produktion af bladet. Vi har indgået en sponsorkontrakt med Sparinvest for de kommende 3 år. Der er primært tale om sponsorering af juniorer og vor 1.division. Vi er meget glade for denne aftale og ser frem til et positivt udbytte heraf for begge parter. Danish Bridgefestival i 2005 i Vingsted ved Vejle bliver DBF s allerstørste satsning gennem mange år. Vi forventer op mod 1000 bridgespillere hver eneste dag i uge 28 i 2005 (9. juli til og med 17. juli). Det bliver en folkefest for bridgespillerne på alle niveauer. Det bliver et arrangement, hvor vi forventer, at mange bridgespillere fra hele landet vil henlægge en uge af deres ferie. En uge i naturskønne omgivelser med et væld af turistmuligheder i kombination med bridgen. Ud over, der startes bridgeturneringer op 3 gange om dagen beregnet for bridgespillere på alle niveauer, vil DM for mixed-, åben-, dame- og veteranpar blive afviklet. Også en stor holdturnering med flotte præmier vil blive arrangeret. I DBF s sekretariat er Inge Keith gået på pension efter mere end 25 års loyal indsat for bridgen i Danmark. Kristen Klausen, der for et par år siden overtog jobbet som generalsekretær som en midlertidig løsning, har bebudet, at han stopper efter Bridgefestivalen i juli Vi søger derfor snarest muligt en dygtig afløser. Stillingsannoncen kan rekvireres i sekretariatet.

2 Internationalt er det værd at nævne, at vore juniorer vandt VM-medaljer for femte gang i træk på 10 år utrolig flot. Endvidere vandt vort veteranhold bronze ved EM og deltog i VM dog uden at hjemtage medaljer. Slutspillet om DM for hold blev for anden gang i træk afholdt på Hotel Marriott i København. Igen i år blev afviklingen af slutspillet sendt ud over nettet takket være mange frivillige hjælpere. Desværre brød nettet ned, da der manglede 2 spil, hvilket dog ikke skal afholde os fra at fortsætte dette tilbud til bridgefolket de kommende år. DBF s Bridgeforlag er som bekendt blevet stævnet af Jannersteen vedr. ophavsretten til meldingskort, som bruges i Bridgepartner (verdens bedste meldeboks). Vi har bedt en af Danmarks førende jurister indenfor patentrettigheder om at varetage DBF s interesser, og det er hans vurdering, at vi står stærkt i sagen, der afgøres umiddelbart efter sommerferien. På DBF s vegne vil jeg gerne til slut rette en tak til alle de mange ildsjæle, som i årets løb har medvirket til at arbejde for udbredelsen af vor fælles hobby bridge. Vi har brug for frivillige på mange niveauer for at løfte de mange opgaver, som DBF har påtaget sig ansvaret for. DBF det er både dig og mig 2. Sekretariatet Kristen Klausen Sekretariatet undergår i øjeblikket nogle procedure- og jobmæssige ændringer. Inge Keith er gået på pension, og Birgitte Stoltze overtager Inges tidligere funktioner, ligesom Birgitte overtager alle Kristjan Hauksson bogholderifunktioner. Dette frigør Kristjan så meget, at han nu har været på programmeringskursus og er under oplæring hos Ove Bjerregaard, så han skal kunne programmere og fejlrette selvstændigt. Dette vil samtidig medføre mindre sårbarhed med Ove som eneprogrammør. Det skulle også gerne på sigt give besparelse til fremmed programmering. Steffen Holm Pedersen har bedt om arbejdstidsnedsættelse af helbredsmæssige årsager. Da dette ikke er muligt med den nuværende arbejdsmængde, fratræder Steffen sidst på året. Kristen Klausen har opsagt sit job som generalsekretær med fratrædelse i efteråret Der annonceres allerede nu efter en afløser, idet Kristen vil abdicere, så snart en afløser er fundet. I den resterende tid vil han være til rådighed for den nye generalsekretær og ellers afslutte en lang række igangværende sager og foretage evaluering af den første Danish Bridgefestival. Sekretariatet har fået nyt omstillingsbord. Overgangsproblemer er nu løst. Nye funktionaliteter (som besked giver/modtager) vil blive taget i brug, når tid findes. Alle medarbejdere har fået egne telefonnumre. 3. Tankesport og tipsmidler Kristen Klausen Danmarks Tankesportsforbund har pr. 30 marts 2004 modtaget driftstilskud fra Kulturministeriet for sidste gang. Pr. 1.april 2004 er Danmarks Idræts-Forbund blevet pålagt at yde driftstilskuddet i det kommende kalenderår pr. år til DTF. Der har været afholdt møder mellem DTF og DIF såvel i Asminderød som i Idrættens hus. Tonen er god, men tilsagn om optagelse er langt ude i fremtiden. En aftale om optagelse som servicenydende medlem kan muligvis komme på tale. Dette betyder, at DTF kan trække på DIF's konsulentekspertise.

3 4. Asminderød Knud-Aage Boesgaard Driften af Asminderød forløber tilfredsstillende. Forpagtningsafgiften vedr. kroen pristalsreguleres hvert år og indløber til tiden. I løbet af 2003 er gennemført to omfattende renoveringer. Det drejer sig dels om en renovering af facaden samt asfaltering af gårdspladsen herunder indkørslen til bridgeforlaget. Resultatet af Asminderød udviser et underskud på 218 tkr. i I denne forbindelse kan oplyses, at erhvervelsen af Asminderød ikke er foretaget mhp. løbende at initiere overskud. Den løbende drift i et normalt år budgetteres til +/- 100 tkr., som også dækker renter og afdrag på prioritetsgælden samt afskrivning på ejendommen. DBF s investering i Asminderød må karakteriseres som langsigtet. Således vil DBF om ca. 15 år stå med en gældfri ejendom, som er holdt i en pæn vedligeholdelsesmæssig stand. Et eventuelt salg af kroen kan være interessant, såfremt prisen er attraktiv. Rammerne for såvel sekretariatet som bridgeforlaget må dog i dag karakteriseres som ideelle, hvorfor hensynet hertil selvfølgelig også bør tages med i betragtning. Der vil også i de kommende år være behov for renoveringer, så der vil blive brug for at trække på den 5-krone, som vi siden erhvervelsen af Asminderød har overført til Bridgefonden til dækning af dette formål. 5. Bridgefonden Bent Keith Hansen Der har ikke været nogen aktivitet ud over de i regnskabet konterede 5 kr. pr. medlem. 6. Sponsorudvalget Kristen Klausen En er gået og to nye er kommet til. Det er naturligvis kedeligt, at sponsor for damernes 1. division og damelandsholdet ikke ønskede at forlænge sin sponsoraftale med os. Vi kan til gengæld glæde os over, at NETBRIDGE v/ Thorvald Aagaard har indgået sponsoraftale med os om pokalturneringen (Netbridge Cup). Aftalen med Netbridge løber i mindst 3 år. SPARINVEST er ligeledes gået ind som sponsor. Her omfatter sponsoratet juniorhold såvel nationalt som internationalt. Sparinvest ønsker ganske enkelt, at DBF skal fordoble de 10 anmeldte hold i på ikke mere end 2 år. Dette sponsorat løber i 3 år. SPARINVEST har også underskrevet et 3 års sponsorat, som omfatter 1. div i åben række og åben-række-landsholdet. Vi er vore sponsorer meget taknemmelige, og vi vil gøre, hvad vi kan for at give noget tilbage. I forbindelse med Danish Bridgefestival 2005 forventes ligeledes indgået sponsorkontrakter, idet vi dog søger at holde en høj moral overfor eksisterende sponsorer.

4 7. Dansk Bridge Ib Lundby Portostøttens bortfald Dansk Bridge har som andre forenings- og fagblade i mange år nydt godt af billig forsendelse, men det satte regeringen en stopper for med gennemførelse af loven om portostøttens bortfald. Desværre var det ikke alene portostøtten, der faldt bort Postvæsenet benyttede lejligheden til at reducere produktet og sætte priserne yderligere op, så der i dag tilbydes en langt ringere service til en tilsvarende højere pris. Vi har arbejdet med forskellige løsningsmodeller fra bogtrykkerskift til besparelser i form af samlet forsendelse af bladene til klubberne, forsendelse fra udlandet og færre sider / årlige udgivelser. Hovedbestyrelsens forslag til løsning var en kontingentstigning til delvis dækning af de øgede omkostninger, men på Midtvejsmødet blev hovedbestyrelsen pålagt at udarbejde forslag til et alternativt budget, baseret på en reduktion af årlige udgivelser fra 10 til 8. De to forslag har været debatteret på distrikternes generalforsamlinger, og heldigvis ser det ud til, at de repræsenterede klubber ønsker, at vi bibeholder 10 numre det skal repræsentantskabet afgøre endeligt. Jeg har i mange år arbejdet hen imod, at Dansk Bridge en skønne dag skulle udkomme hver måned det var bl.a. formålet med den kraftigt øgede annonceindtjening og med, at jeg sidste år overtog en stor del af de opgaver, der lå hos bogtrykkeren, så vi fik reduceret udgiften hertil. Det vil være en bitter pille at sluge, hvis vi skal ned på de 8 numre, som forslaget indebærer. Det vil i øvrigt i høj grad gå ud over vore annoncører (turneringer, bridgerejser etc). Indtil videre sendes bladet fortsat via Postvæsenet, og vi har opnået nogle rabatter, så den samlede merudgift til forsendelse er lidt mindre end ventet. Den redaktionelle linje I forbindelse med diskussionen om portostøttens bortfald er fremkommet forskellige forslag til ændring/justering af bladets redaktionelle linje. Jeg har gennem årene altid haft en finger i jorden rundt omkring mht. læsernes ønsker, og bladets indhold er i vid udstrækning dikteret heraf. Som altid har en del af diskussionen fokuseret på flere spil med Maren i Kæret og færre med eliten. Jeg er enig i, at der måske bør lægges mere vægt på stof for denne Maren, men har ikke planer om at skrive om flere af hendes spil. Dette synspunkt vil jeg gerne argumentere for og diskutere med repræsentantskabet som et særligt punkt under dagsordenens Eventuelt. Lovstof er desværre en mangelvare i bladet. Jeg har stort set forgæves forsøgt at puste liv i appelkomiteen, og jeg forsøger igen. 8. Bridgeforlaget Karsten Munch Bridgeforlagets omsætning steg i 2003 til kr mod i Fremgangen svarer til det budgetterede. Samtidig er omkostninger og bruttoavance været under kontrol, således at overskuddet endte meget tilfredsstillende på kr mod i 2002 ( der var stærkt påvirket af udviklings- og markedsføringsomkostninger). Af omsætningen er lidt over 1 million eksport. I årets løb er opnået eneforhandling af CDS kortlægningsmaskinen for Europa (undtagen Sverige og Norge), og vi har udviklet vor egen hårdplastmappe, der passer til CDS-maskinens nye model. Vi venter os meget af dette tiltag både inden- og udenlands. Salg af udenlandske bøger og cd-rom'er er også i stærk fremgang, og vi forventer for 2004 en omsætning omkring 4. mio. kr. Udviklingen er stabil, og af usikkerhedsmomenter kan kun nævnes den i hovedberetningen nævnte

5 retssag (som vi forventer at vinde) samt på det seneste fremkomst af efterligninger af Bridgepartner. Bent Keith Hansen indtræder på ny i bogforlagsudvalget, denne gang som formand, idet jeg har ønsket at forlade posten. En stor tak til medarbejdere på forlag og sekretariat og til alle ildsjæle med forbindelse med aktiviteterne. Uden jer havde jeg ikke klaret at aflevere en efter min egen mening velfungerende forretning. 9. Ib Lundby Jeg bad sidste år hovedbestyrelsen finde en afløser til jobbet som webmaster for det er desværre endnu ikke lykkedes, bl.a. fordi det nystartede IT-udvalg smuldrede, før det var begyndt sit virke. Jeg ønsker fortsat at blive afløst, men er til rådighed, indtil man finder en afløser. opfattes af nogle som en rodebutik, men det skyldes primært, at hjemmesiden indeholder så mange informationer og links, at det næsten skal blive uoverskueligt, hvis man kun ser overfladisk på produktet. Vi har i hvert fald indtil videre valgt at fortsætte med den nuværende opbygning, men en reorganisering er i støbeskeen. Jeg efterlyser i øvrigt fortsat forslag og gode ideer til udvidet anvendelse af hjemmesiden. Og så er det snart på tide, at vi i samarbejde med SWAN-Denmark transmitterer turneringer direkte (on-line) på både fra hold- og parfinaler. Succesen fra DM for hold skal følges op. Det nødvendige programmel stilles gratis til rådighed af SWAN, og betjeningen kræver ikke det store mandskab, så forhåbentlig bliver Vingsted et vendepunkt på dette område. Flere og flere af vore medlemmer kommer på nettet, og det er en god medlemsservice til en billig penge og en god reklame for bridgen. 10. Visionskomiteen Søren Fischer Efter to et halvt års hektisk og intensivt arbejde har komiteen valgt at gå i dvale, stille sig selv på vågeblus. Vi kan ikke researche, tænke flere tanker og skrive mere papir end det, der foreligger, så komiteen betragter sin rolle som pt. udspillet. I stedet vil vi vente, til HB har været alt godt og grundigt igennem og truffet sine beslutninger om, hvilken vej forbundet ønsker at gå hvordan der skal prioriteres og hvad der er ressourcer til. Komiteen kan herefter kaldes frem igen efter behov for en skarpere opfølgning af særlige visionære projekter. Status må være, at vi føler, vi har fået DBF-toget justeret til at køre med flere og friske hestekræfter med forbedret inventar og mere og mere ligner et topmoderne tog. Alene komiteens tilstedeværelse har fået distrikter og klubber til at tage en række nye initiativer og vigtigst af alt: Vi har konstateret en langt bedre dialog mellem forbund og distrikter og en tiltagende lyst og begejstring for at give forbundet et tiltrængt skub fremad. Af konkrete resultater af VK's arbejde kan i flæng nævnes: En kortlægning af hvad DBF er, en ny og klarere formålsparagraf, en projektpulje, Klubnyt, klubundersøgelser, manualer om sponsorstøtte, pressekontakt og klubsystem, en ændret administrationsstruktur, et PR-/marketingudvalg, der har barslet med en plan og også er gået ind i Vingsted-ugen og et IT-udvalg, der også har fostret et oplæg til, hvordan vi får en mere moderne IT-platform.

6 Der er lang vej igen, men vi er glade for at se, at VK ikke har været formålsløs. Vi mærker en tydelig holdningsændring og en åbenlys dialog og erfaringsudveksling, som skal være med til at styrke forbundet. Det var også meningen. Men vi var ikke nået så langt uden distrikternes store forståelse for nødvendigheden, hvis vi ikke skal sove tornerosesøvn. Og tak for det. 11. Turneringskomiteen Ole Vinberg Larsen Den nye pokalturneringsstruktur blev iværksat, og det kan med glæde konstateres, at den er blevet godt modtaget af spillerne. Der er kommet mange positive tilkendegivelser, så denne struktur vil blive fortsat. Året har været præget af det fortsatte arbejde med DM-ugen, som løber af stablen i Vingsted fra Ved DM-ugen, som får fast plads i uge 28 i Vingsted, skal afvikles DM-finaler i damepar, veteranpar, åben par, og mixedpar. De to førstnævnte finaler vil hver få deltagelse af 48 par og de to sidstnævnte vil hver få deltagelse af 120 par, som først spiller indledende runde eller semifinale, og dernæst spiller de 40 bedste par A-finale og de andre B-finale. Som noget nyt vil alle finaler blive afviklet med 2-spils runder. Sideløbende med DM-finalerne vil der blive afviklet en international holdturnering og et utal af sideturneringer, hvor man blot kan møde op til starttidspunktet. Indførelsen af DM-ugen bevirker, at der kommer mere luft i turneringsprogrammet, således at det fremover vil være muligt at adskille dame- og juniorholdturneringerne. På grund af bl.a. OL har denne adskillelse ikke været mulig for den kommende sæson. Sæsonens turneringer har kørt upåklageligt, bortset fra at en appel i damedivisionen på grund af appelkomiteens arbejdsprocedurer først kunne behandles efter den afsluttende weekend med det resultat, at der i første omgang blev udråbt nogle forkerte danmarksmestre. Komiteens formand trak sig af personlige årsager tilbage midt i sæsonen, hvorefter hvervet har været overtaget af Ole Vinberg Larsen, som til gengæld fra næste sæson overlader arbejdet med damedivisionerne til Hanne Christensen. Da juniorerne glædeligt selv gerne vil medvirke i arbejdet i juniorkomiteen, vil Else Tams fra næste sæson endvidere blive erstattet af Anne Mette Schaltz. 12. MP-komiteen Flemming Bøgh-Sørensen MP-ordningen har i 2003 bidraget til DBF s økonomi med et overskud på kr. mod et overskud på kr. året før. Den forholdsvis store tilbagegang i MP-ordningens overskud skyldes først og fremmest, at der i 2003 har været afholdt udgifter til trykning af kuponer. Dertil kommer øgede edb-udgifter. Det formindskede overskud er dog til dels også opstået som følge af en tilbagegang i indtægterne fra kuponsalg og skemaregistrering på kr. svarende til 1% af de samlede indtægter. SWAN-bridge har spillet om bronzepoint i deres internetbaserede turneringer, i første omgang på dispensation frem til den 31. august Ordningen er nu gjort permanent. MP-komiteen har efter inspiration fra et ideoplæg udarbejdet af Lars og Morten Lund Madsen besluttet at udarbejde en rangliste. Ranglisten vil bestå af de tre seneste års optjente mesterpoint, idet det seneste års optjening tæller fuldt ud, forrige års optjening halveres, og optjeningen fra året forinden divideres med tre. Resultatet normeres, så det kan betragtes som et vejet gennemsnit af et års optjening. Optjeningstidspunktet er ikke registreret for alle de kuponer, der er sendt ind til årsregistreringerne. Derfor er vi i første omgang nødt til at bruge registreringstidspunktet til at tidsfæste optjente mesterpoint. Kuponer forældes ikke og kan helt legalt registreres selv mange år

7 efter, at de faktisk er vundet. Det betyder, at ranglisten vil blive påvirket af, at nogle medlemmer vælger at sende kuponer optjent over flere år ind samlet. Det er dog et problem, hvis omfang vil blive mindre og mindre i takt med, at de fysiske kuponer udfases. Allerede i dag foretages over 90% af alle registreringer on-line. 13. Juniorkomiteen Else Tams Juniorkomiteens arbejde har i den forløbne sæson haft de samme aktiviteter som i den foregående. Holdturneringerne har haft ligeså mange deltagende hold som i sidste sæson, der er på parturneringernes side en lille fremgang. Juniorsiden er kommet op at stå med Martin Schaltz som web-master, Martin har ligeledes taget initiativ til to kurser i Odense for juniorer med stor deltagelse. Distriktskontakterne har reageret positivt på vore henvendelser med hensyn til at oplyse om nye juniorer, samt lægge informationer ind på egne hjemmesider. Juniorklubben har set dagens lys og har for øjeblikket 225 juniorspillere registreret, det er juniorer, vi på den ene eller anden måde har været i kontakt med, og alle har fået tilbud om turneringer fra DBF s side. Det er sidste sæson, Knud Just og jeg har stået i spidsen for juniorkomiteen nye kræfter skal til, som det hedder så jeg vil benytte lejligheden til at takke Knud Just for et stort og uegennyttigt arbejde med juniorerne i mere end 15 år. 14. Appelkomiteen Jens Brix Christiansen I sæsonen har appelkomiteen (foreløbig) behandlet 6 sager af vurderingsmæssig karakter, og lovkommissionen har behandlet 2 sager om lov- og regelfortolkning. De tilsvarende tal for sæsonen var 10 og 2. Af appeludvalgets sager er 1 appel taget til følge og 5 afvist. Alle sager er løbende blevet offentliggjort på så snart afgørelsen forelå. Sag 03-AU-5, som var den sag hvor appelkomiteen tog appellen til følge, gav anledning til ganske omfattende offentlig debat, ikke mindst på Det hænger bl.a. sammen med at sagens afgørelse endte med at placere danmarksmesterskabet for damehold. Debatten kørte fortrinsvis sideløbende med at appelkomiteen behandlede sagen, men udløbere af den fortsætter endnu i skrivende stund. Appelkomiteen har løbende - men ikke med samme hast som ved egentlige appelsager - offentliggjort de afgørelser fra mundtlige appelkomiteer som komiteen har kendskab til. Det drejer sig i skrivende stund om 13 yderligere afgørelser. Appelkomiteen kunne på sit årsmøde med glæde konstatere at der i sæsonen med rette har hersket stor respekt for de mundtlige appelkomiteers afgørelser i forbundsturneringer. Det kan konstateres ved at antallet at sager til behandling i appeludvalget har været historisk lavt, ved at næsten alle disse appeller endte med at blive afvist, og ved den generelt høje kvalitet som afgørelserne fra de mundtlige appelkomiteer har. Appelkomiteen anerkender den kvalificerede og seriøse indsats som de mundtlige appelkomiteer gør, ofte under tidsmæssigt vanskelige forhold. I løbet af sæsonen har lovkommissionen udgivet en vejledning i fortolkning af 25, som handler om fejlgreb i forbindelse med meldinger og fortrydelse af meldinger. I forbindelse med sag 03-AU-5 var det særligt uheldigt at der var en udestående appel ved arrangementets afslutning, således at det ikke var klart hvem der skulle udråbes til danmarksmestre. Appelkomiteen har påtaget sig den opgave at indføre procedurer for DM-finaler som vil kunne

8 mindske risikoen for at man kommer i den situation i fremtiden. Disse procedurer er beregnet til at være på plads i den kommende sæson. I forbindelse med afslutningen af sæsonen siger komiteen farvel til Søren Christiansen, som har været med i appeludvalget siden det blev oprettet som selvstændigt udvalg. Dorthe Schaltz er indtrådt i stedet. 15. SWAN-Denmark Peter Jacobsen Fra september 2002, hvor Jens Ole Jensen og fru Elisabeth tilbød deres hjælp på turneringsleder fronten, er der sket en kolossal udvikling. De har sørget for at vi har fået 3 turneringsledere mere, som kom til i sommeren Vi er i dag således 8 faste turneringsledere, som alle deltager aktivt! For at vi kunne få en fælles tråd og et sammenhold besluttede vi at afholde et seminar her i Asminderød over en hel weekend. Vi havde Miss SWAN Laila til at underholde den ene dag med alle teknikkens mysterier og brugte den anden dag til at diskutere, hvilke af disse muligheder vi skulle benytte. Dette har betydet, at vi har udvidet sortiment af turneringer, således at vi kører turnering fast hver aften, med forskellige starttidspunkter mellem og Parturneringer med MP eller IMP-beregning, minihold, og enkeltmand. Bordantallet til en turnering ligger på ca. 10 borde, rekorden p.t. er 17 borde. Vi har selvfølgelig igen i år fejret jul og fødselsdag med særlige turneringer. I en periode kørte vi turneringer kl fredag, lørdag og søndag, men kundegrundlaget er i øjeblikket ikke stort nok til, at det er umagen hver. Tirsdag aften har SWAN ingen turneringer selv, så vi vil her i sommer prøve forskellige muligheder af turneringer med flere spil, 2 turneringer på en aften, og den minihold, vi plejer at have, for at se om det påvirker deltagerantallet, hvilken turnering det er vi vælger. Kundegrundlaget = de danske spillere, som betaler kontingent til SWAN, hvoraf vi får 25%. Prisen var i kr. for et år. I år er det nedsat til 330 kroner, dollarkursens fald er skyld i dette. Der er i øjeblikket godt 200 danske spillere, som betaler kontingent, hvilket er knap 100 mere end på samme tidspunkt sidste år. Det er mit indtryk, at hovedparten af de spillere, der efter at have indløst gratis prøve kontingent (1 md.) og derefter er begyndt at betale, bliver hængende. Så det er kun et spørgsmål om tid, så spiller hele Danmark her! SWAN har også i det forløbne år udviklet et ramaprogram, som er blevet benyttet i forbindelse med pokalslutspillet, klubholdfinalen og slutspillet på Marriott. Udover at det benyttes til rama på spillestedet, har det også givet muligheder for at følge disse turneringer hjemme fra stuen. Mere end 200 var f.eks. til stede på nettet på samme tid, ved transmissionen fra DM-slutspillet. Programmet skal også bruges ved EM i Malmø, hvor nogle af vore frivillige folk skal hjælpe med indtastningen af spillets gang. Svenskerne har i øvrigt lavet en aftale med SWAN på samme vilkår som vores, med mulighed for egne turneringer osv. De har annonceret det på deres hjemmeside, men jeg har indtryk af, at de, ligesom vi selv var, har været tidligere ude, end godt er. Så jeg har en aftale med Jens Ole, at vi skal prøve at høre dem, om der er noget vi kan hjælpe dem med evt. lave en eller anden form for samarbejde på tværs af broen.

9 16. Udtagelseskomiteen Peter Westrup Der har i løbet af året været udskiftning af 2 medlemmer i UK. Således trådte Ole Raulund tilbage i maj 2003 og overlod formandsposten til undertegnede. En stor tak forl Oles meget store indsats i UK mange af Oles tanker og ideer er videreført i den forløbne periode. Desuden trådte Charlotte Koch-Palmund tilbage ifm. UK's møde i slutspilsweekenden. Også en stor tak til Charlotte for en engageret indsats. Gregers Bjarnarson er trådt ind i UK og vil som Charlotte arbejde med juniorområdet. Desuden er Andreas Marquardsen gået aktivt ind i arbejdet med juniorerne sammen med Gregers. Der blev kun udtaget to damepar til EM i Malmø mod normalt tre par. Holdet er dog blevet suppleret med en spiller, der står klar i tilfælde af f.eks. sygdom. Dette er gjort med baggrund i afviklingen af tidligere turneringer. Antallet af hold i damerækken er noget lavere end i åben række. Det har tidligere haft den konsekvens, at dameholdet maksimalt spillede 40 spil om dagen nogle dage kun 20 spil. Derved spillede de enkelte par i perioder meget få spil om dagen, hvilket ikke er optimalt. EM i Malmø bliver afviklet med 23 damehold (mod 36 hold i åben række). Det er UK's håb, at det ved fremtidige turneringer overvejes at afvikle dameturneringen over en kortere periode for derved at give spillerne mere spilletid pr. dag. Derved vil det være naturligt at udtage tre par. Der vil efter EM i Malmø blive foretaget en evaluering af beslutningen om kun at stille med to par, for derved at kunne vurdere rammerne for fremtidige udtagelser. Ifm. Vingsted-ugen 2005 og udvidelsen af DM-par finalerne til 120 par (åben og mixed) har UK af TUK indtil videre fået mulighed for at råde over fire seedede pladser i hver af de to finaler (åben og mixed). Derved er det muligt at prioritere de landsholdsaktuelle pars tid lidt bedre og fx undgå, at parrene skal spille en kvalifikationsturnering samtidig med en international begivenhed, som det skete ifm. de svenske observationsturneringer (OBS3). Følgende turneringer har været afholdt i den forgangne periode (maj 2003 april 2004): Damelandsholdet: Damerne fik bronzemedaljer ved de Nordiske mesterskaber i Torshavn. Holdet manglede bare 10 KP i at vinde guld. Ved landsholdsstævnet i august mod VM-holdene fra Tyskland og Sverige blev de to danske hold nr. 2 og 3. Tyskland blev sikker vinder. Juniorlandsholdene: Begge juniorhold fik bronze ved de Nordiske mesterskaber i Turku, Finland. Turneringsformen var dog ikke helt optimal, idet ældre og yngre hold fra hvert land ikke mødte hinanden. Dette gav en skævhed, da styrkeforskellen mellem nogle af landenes to hold var stor. Landsholdet spillede 2nd Carrousel cup (2003) straks efter NM. Efter en god og stabil indsats endte finalen med, at Danmark slog Norge. Ved Universitets-EM i Polen blev det danske hold placeret som nr. 10. Junior-VM i Paris blev endnu en turnering, hvor det danske landshold kom hjem med et flot resultat. Holdet vandt round-robin, men tabte finalen til et meget velspillende italiensk hold, som spillede stort set uden fejl i finalen. Landsholdet spillede 3rd Carrousel cup (2004), og efter en 4.plads i round-robin tabte holdet semifinalen til Polen. Åben række landsholdet: Åben række blev nr. 4 ved de Nordiske mesterskaber i Torshavn uden rigtig at være med i medaljekampen. I starten af 2004 blev der afviklet landskamp mod Færøerne, hvor hvert land stillede med to hold, der mødtes indbyrdes over to dage. Kampen blev foreslået af Svend Novrup, kaptajn for Færøerne, og selv om de to danske landshold vandt rimeligt sikkert, har landsholdet en stående invitation til et tilsvarende arrangement på Færøerne.

10 Igen i år var Danmark inviteret til de svenske observationsturneringer (OBS3) i Malmö. Desværre lå turneringen kun en uge efter udtagelsen af landsholdene og samtidig med kvalifikation til DM-mixedpar. Dette medførte, at Danmark kun var i stand til at stille op med fire par i stedet for de otte par, UK oprindeligt havde planlagt med. Fremover vil udtagelsen til dette arrangement foregå tidligere, således at spillerne bedre kan prioritere deres tid. Seniorlandsholdet: Seniorholdet leverede endnu en flot præstation ved de første Åbne Europamesterskaber i Menton. Holdet vandt bronze efter at have tabt semifinalen til de evige rivaler fra Frankrig. Holdet stillede op med store forventninger til den første Senior Bowl turnering i Monaco. Holdet kom dog aldrig rigtig i gang og endte som nr. 8, midt i feltet. Mixed-hold: Endnu engang leverede et dansk Mixed-hold en god indsats. Ved de første Åbne Europamesterskaber i Menton vandt et dansk hold bronzemedaljer. Næste år: Sparinvest er blevet sponsor for både junior- og åben række landsholdet fra foråret Dette giver nye muligheder for begge landshold. Første synlige aktivitet bliver, at begge landshold spiller i ny beklædning med Sparinvests logo. I 2004 afholdes 3 store turneringer, EM i Malmø, Junior EM i Prag og OL i Istanbul. 17. DBF s kortsortering Preben Boysen Antallet af lagte spil i 2003 udgjorde ca Det er en mindre stigning i forhold til Hvad der er mere væsentligt for DBF`s KORTSORTERING er vore muligheder for at kunne levere ret store ordre til såvel nationale som internationale turneringer (engelske betegnelser) Trods stigende omkostninger til fragt og diverse gebyrer er økonomien fortsat sund, selv om vi har holdt uændrede priser siden System- og konventionsudvalget Peter Westrup Det har været et meget stille år i udvalget. Udvalget har kun modtaget få henvendelser i sæsonens løb herunder enkelte spørgsmål stillet via Thorvalds hjemmeside (Netbridge.dk). Spørgsmålene er blevet besvaret via direkte kontakt til spørgeren. Et enkelt spørgsmål viste, at flere turneringsledere har haft vanskeligt ved at læse/tolke reglerne for anvendelse af systemer og konventioner. Det vil blive overvejet, om regelformuleringen skal forbedres og eventuelt justeres mere i retning af de internationale definitioner. 19. Medlemskomiteen Jørgen Priess Generelt: Alle sejl er sat til for at afdække, hvordan den nuværende tilstand er for organiseret bridge, og hvilken tilstand vi i de nærmeste år ønsker for den. Medlemskomiteen er en væsentlig brik i dette spil. Ikke mindst påvirkning af klubberne er nødvendig for at styrke interessen for bridge. MK har følgende midler til rådighed: 1. Gratis konsulentbistand i forbindelse med klubsystemet, turneringstilrettelæggelse osv. Konsulenterne kan desuden være behjælpelige med at oprette nye bridgeklubber i f.eks. golf- og tennisklubber.

11 2. K-medlemskaber (K for kursus) betyder billig indslusning af nye medlemmer det første år i klubben. 3. Klublederkurser (er ikke afholdt i år) 4. Der vil i alle distrikter blive forsøgt at udnævne bridgelærere med status af distriktslærer. Distriktslærerne skal være et tilbud til de klubber, der ikke har ressourcer til selv at starte et undervisningshold op. Distrikterne får her igennem mulighed for at tilbyde klubber med svigtende medlemstal en overlevelsesmulighed ved i fællesskab med distriktslæreren at uddanne nye bridgespillere til klubben. 5. Hvert andet år afholdes bridgelærereksamen. Det drejer sig om et brevkursus over en hel vinter afsluttende med en eksamensweekend. Der afholdes skriftlig eksamen, hvor kursisternes bridgekunnen testes, og der er mundtlig eksamen, hvor der er lejlighed til at bevise, at de pædagogiske færdigheder virker over for elever, der kun er lidt inde i et bridgekursus. I år blev der udklækket 16 nye bridgelærere. 6. Villy Dam gennemfører også Den lille lærereksamen. Som navnet antyder, drejer det sig om at hjælpe de, som ikke vil kaste sig ud i en egentlig lærereksamen. Der var i vinter 20 tilmeldte, og 14 gennemførte uden eksamen. 7. Villy Dam har i Roskilde og Vejle gennemført et et-døgns Pædagogisk lørdagskursus. 8. Klub-Nyt (direkte information fra sekretariatet til klubbestyrelserne). 9. Der er udviklet en cd-rom: Spil bridge en appetitvækker. Denne cd-rom er en kort introduktion til bridge for personer, der allerede spiller en eller anden form for kort (whist o.l.). Det har været diskuteret, om den skulle kunne downloades gratis fra hjemmesiden, men det er besluttet at cd'ens pris er 100 kr. Klubber kan dog købe den for 25 kr., og øvrige kan købe 5 for 300 kr. og 10 for 500 kr. Det er vort håb, at klubberne ved hjælp af disse tilbud kan overbevise både sig selv og uorganiserede naboklubber om, at det ikke kun er Dansk Bridge og rabat på materialer, der gør, at klubben skal være medlem af DBF. Vi må tilstå, at vi ikke har ressourcer til egenhændigt at gøre dette store PR-arbejde og efterlyser derfor ildsjæle, der lokalt kan og vil gøre et arbejde for bridgen specielt i klubregi. Diverse turneringer: DM i Skolebridge blev atter lagt i Vejle. Der deltog 19 par mod 21 par sidste år. Det er vort håb, at de gode takter, juniorbridgen har haft, vil fortsætte, således at vi kan få flere deltagere. Det er et faktum, at deltagerne tager fra DM i skolebridge en stor bridgeoplevelse rigere. Vi leder i øjeblikket efter et spillested øst for Storebælt til næste års turnering. DM for begyndere og DM for klubspillere er en god, tilbagevendende tradition. Der var i år en lille stigning i deltagerantallet i forhold til sidste år. Det er dejligt at kunne introducere disse turneringer for den del af vore medlemmer, som endnu ikke har spillet ret meget uden for klubben. 20. Turneringslederkurser Karsten Munch Der er i sæsonens løb ekstraordinært afholdt 4 kurser instruktørerne kan normalt ikke klare mere end 3: Nr. 84 den august 2003 på Færøerne, nr. 85 den 4. 5.oktober 2003 på Røsnæs, nr. 86 den 1. 2.november 2003 i Hjallerup og nr. 87 den marts.2004 på Røsnæs. For den kommende sæson er planlagt kursus den 2. 3.oktober 2004 i Filskov, den november 2004 på Røsnæs og den februar 2005 i Filskov.

12 21. PR & Marketing Inger Billund Udvalget er relativt nyt. Den 23. maj 2003 havde vi det første udvalgsmøde. PR/marketingudvalget har til opgave at udarbejde og vedligeholde en PR/markedsføringsplan for bedre at udvikle forbundets image og synlighed. Udvalget fungerer først og fremmest som udvikler og tænketank for projekter, der vil blive løftet i sekretariatet. I september 2003 blev der fremlagt en strategisk markedsføringsplan for Hovedbestyrelsen som tog positivt imod den. Men det er klart, at det er en proces at omsætte strategi til handling og p.t. er sekretariatets kræfter koncentreret om Vingsted Derfor er udvalgtes bidrag på nuværende tidspunkt at være sparringspartner for sekretariatet omkring PR- og marketingaktiviteter relateret til Vingsted-ugen. 22. Udvalg for turneringslederhåndbogen Gorm Friis Udvalget består af Gorm Friis, Uffe B. Christiansen, Niels Wendell Pedersen, Jan Pedersen og Karsten Munch Udvalget holdt et planlægningsmøde 16. august Første udsendelse er planlagt til at følge med klubudsendelsen i starten af Vi starter med at modernisere de gamle afsnit fra starten af 1970 erne, fx afsnit 2.0 og 2.1 (parturnering generelt og balancen i parturneringer) 27. maj 2004/kk

Herlev, 14. april 2015

Herlev, 14. april 2015 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Beretning 2014-2015 Herlev, 14. april 2015 1. Indledning DBf fyldte 75 år den 12. juni 2014. Det blev fejret

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indhold Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 5 Dagsorden:... 5 Beretning

Læs mere

Referat af HB-mødet den 19. marts 2005 på Næsbylund Kro, Odense

Referat af HB-mødet den 19. marts 2005 på Næsbylund Kro, Odense Referat af HB-mødet den 19. marts 2005 på Næsbylund Kro, Odense Hovedbestyrelsen: Knud-Aage Boesgaard (KAAB), Søren Fischer (SF), Peter Westrup (PW), Else Tams (ET), Anne Mette Schaltz (AMS), Ole Vinberg

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

Beretningshæfte Årsmøde 2013

Beretningshæfte Årsmøde 2013 Beretningshæfte Årsmøde 2013 Sekretariatet 7. juni 2013 1 Udvalgsberetninger 2012-2013 Formandsberetning...3 Appeludvalget.16 Breddeudvalget.17 Turneringsudvalget.20 Veteranudvalget...22 Dommerarbejdsgruppen.24

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Den Danske Billard Union. Årsmøde 2015. Indehaver af alle 4 DM titler i Pool. Kasper har vundet 18 DM titler

Den Danske Billard Union. Årsmøde 2015. Indehaver af alle 4 DM titler i Pool. Kasper har vundet 18 DM titler Den Danske Billard Union Årsmøde 2015 Indehaver af alle 4 DM titler i Pool Kasper har vundet 18 DM titler Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 26. marts.

Læs mere

Dagsorden Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic Kokholm 2 Bramdrupdam 6000 Kolding

Dagsorden Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic Kokholm 2 Bramdrupdam 6000 Kolding Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Phone: +45 4326 2728 Fax: +45 4326 2729 E-mail: dbsf@dbsf.dk Dagsorden Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic Kokholm 2 Bramdrupdam 6000

Læs mere

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Årsberetning. i tekst og billeder

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Årsberetning. i tekst og billeder DANSK GOLF UNION Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Årsberetning 2007 i tekst og billeder bestyrelsens beretning RESULTATER SEKRETARIATET REGNSKAB Indhold 2007 Golfens sande værdier Golf er en sport

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Vinder af DM i Fri Carambole Anders Henriksen Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 11. april. 2014 Herved indbydes

Læs mere

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion 09 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning... 3 Tursejlads... 11 Elite og talentafdelingen... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 18 Kapsejlads i Sportsåret 2009... 21 Miljø og planlægning...

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golf Klubs Bestyrelse 2014: Lone Dahl Bilstrup Formand Mob.: 26 74 16 23 formand@skivegolfklub.dk Palle Nielsen Økonomiansvarlig Mob.: 31 20 92 61 kasserer@skivegolfklub.dk

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014 s Årsberetning 2014 Årsberetning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Beretning 2013-2014 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15.

Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15. Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15. DSUs formand Erik Søbjerg bød velkommen og bad forsamlingen rejse sig og

Læs mere

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst [2013] Skriftlig beretning Håndbold Region Øst Indhold Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde...3 Formandens beretning....4 Ny turneringsstruktur....4 Idræts Forum København....4 KNÆK KURVEN...5

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G Greve Golfklub Bestyrelsen G E N E R A L F O R S A M L I N G Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub TORSDAG DEN 05. MARTS 2015 kl. 19.00 i K L U B H U S E T Karlslunde Centervej

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere