Beretning Indledning Knud-Aage Boesgaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2003-2004. 1. Indledning Knud-Aage Boesgaard"

Transkript

1 Beretning Indledning Knud-Aage Boesgaard Den forgangne sæson har ikke budt på markante ændringer inden for DBF s virke. Vi har i lyset af Visionskomiteens arbejde søgt at få fastlagt de tiltag og ændringer, som vi umiddelbart ønsker igangsat inden for de rammer, som vi nu en gang må arbejde under. Der er selvfølgelig tale om økonomiske rammer, men vi må nok erkende, at uden frivillige hjælpere (ildsjæle) i distrikter og klubber vil det være uhyre vanskeligt at få løftet eventuelle nye opgaver. Vi har følt, at der først og fremmest er behov for at søge den interne synliggørelse forbedret. Her tænkes i første omgang på at få etableret en dialog og forbedret kommunikationen mellem HB, sekretariatet, distrikter og klubber. For at få klarlagt klubbernes holdninger hertil er der blevet gennemført klubundersøgelser i 2 distrikter Nordjylland og Nordsjælland. Resultaterne heraf blev drøftet med repræsentanter for distrikterne på et møde i februar, 2004 i Asminderød. På mødet blev fastslået, at vi selvfølgelig gerne vil have nye medlemmer ind i DBF, men vigtigst er dog at gøre vore nuværende medlemmer tilfredse. Klubundersøgelserne har givet os 3 nøgleord - begejstring, service og undervisning. Deltagerne på Distrikts-mødet rejste hjem med erkendelse af, at der er behov for at hjælpe de lokale klubber med at forstå dette budskab. Ved at løfte i flok skal målet nok nås, men det er meget vigtigt, at vi kommer i dialog med de enkelte klubber. Her er det distrikterne som må stå for kontakten i lokalområdet. DBF har i denne forbindelse forhøjet projektpuljen fra 30 til 100 tkr. og det er muligt at søge tilskud fra denne pulje til projekter til gavn for bridgen herunder også det arbejde som den kommende tid skal iværksættes af distrikterne. Desværre er portostøtten afskaffet med virkning fra 1. marts Dette betyder, at udsendelsen af vort medlemsblad Dansk Bridge øges med tkr. årligt. I denne forbindelse har det været nødvendigt at forhøje kontingentet. Samtidig undersøges mulighederne for at beskære udgifterne ved produktion af bladet. Vi har indgået en sponsorkontrakt med Sparinvest for de kommende 3 år. Der er primært tale om sponsorering af juniorer og vor 1.division. Vi er meget glade for denne aftale og ser frem til et positivt udbytte heraf for begge parter. Danish Bridgefestival i 2005 i Vingsted ved Vejle bliver DBF s allerstørste satsning gennem mange år. Vi forventer op mod 1000 bridgespillere hver eneste dag i uge 28 i 2005 (9. juli til og med 17. juli). Det bliver en folkefest for bridgespillerne på alle niveauer. Det bliver et arrangement, hvor vi forventer, at mange bridgespillere fra hele landet vil henlægge en uge af deres ferie. En uge i naturskønne omgivelser med et væld af turistmuligheder i kombination med bridgen. Ud over, der startes bridgeturneringer op 3 gange om dagen beregnet for bridgespillere på alle niveauer, vil DM for mixed-, åben-, dame- og veteranpar blive afviklet. Også en stor holdturnering med flotte præmier vil blive arrangeret. I DBF s sekretariat er Inge Keith gået på pension efter mere end 25 års loyal indsat for bridgen i Danmark. Kristen Klausen, der for et par år siden overtog jobbet som generalsekretær som en midlertidig løsning, har bebudet, at han stopper efter Bridgefestivalen i juli Vi søger derfor snarest muligt en dygtig afløser. Stillingsannoncen kan rekvireres i sekretariatet.

2 Internationalt er det værd at nævne, at vore juniorer vandt VM-medaljer for femte gang i træk på 10 år utrolig flot. Endvidere vandt vort veteranhold bronze ved EM og deltog i VM dog uden at hjemtage medaljer. Slutspillet om DM for hold blev for anden gang i træk afholdt på Hotel Marriott i København. Igen i år blev afviklingen af slutspillet sendt ud over nettet takket være mange frivillige hjælpere. Desværre brød nettet ned, da der manglede 2 spil, hvilket dog ikke skal afholde os fra at fortsætte dette tilbud til bridgefolket de kommende år. DBF s Bridgeforlag er som bekendt blevet stævnet af Jannersteen vedr. ophavsretten til meldingskort, som bruges i Bridgepartner (verdens bedste meldeboks). Vi har bedt en af Danmarks førende jurister indenfor patentrettigheder om at varetage DBF s interesser, og det er hans vurdering, at vi står stærkt i sagen, der afgøres umiddelbart efter sommerferien. På DBF s vegne vil jeg gerne til slut rette en tak til alle de mange ildsjæle, som i årets løb har medvirket til at arbejde for udbredelsen af vor fælles hobby bridge. Vi har brug for frivillige på mange niveauer for at løfte de mange opgaver, som DBF har påtaget sig ansvaret for. DBF det er både dig og mig 2. Sekretariatet Kristen Klausen Sekretariatet undergår i øjeblikket nogle procedure- og jobmæssige ændringer. Inge Keith er gået på pension, og Birgitte Stoltze overtager Inges tidligere funktioner, ligesom Birgitte overtager alle Kristjan Hauksson bogholderifunktioner. Dette frigør Kristjan så meget, at han nu har været på programmeringskursus og er under oplæring hos Ove Bjerregaard, så han skal kunne programmere og fejlrette selvstændigt. Dette vil samtidig medføre mindre sårbarhed med Ove som eneprogrammør. Det skulle også gerne på sigt give besparelse til fremmed programmering. Steffen Holm Pedersen har bedt om arbejdstidsnedsættelse af helbredsmæssige årsager. Da dette ikke er muligt med den nuværende arbejdsmængde, fratræder Steffen sidst på året. Kristen Klausen har opsagt sit job som generalsekretær med fratrædelse i efteråret Der annonceres allerede nu efter en afløser, idet Kristen vil abdicere, så snart en afløser er fundet. I den resterende tid vil han være til rådighed for den nye generalsekretær og ellers afslutte en lang række igangværende sager og foretage evaluering af den første Danish Bridgefestival. Sekretariatet har fået nyt omstillingsbord. Overgangsproblemer er nu løst. Nye funktionaliteter (som besked giver/modtager) vil blive taget i brug, når tid findes. Alle medarbejdere har fået egne telefonnumre. 3. Tankesport og tipsmidler Kristen Klausen Danmarks Tankesportsforbund har pr. 30 marts 2004 modtaget driftstilskud fra Kulturministeriet for sidste gang. Pr. 1.april 2004 er Danmarks Idræts-Forbund blevet pålagt at yde driftstilskuddet i det kommende kalenderår pr. år til DTF. Der har været afholdt møder mellem DTF og DIF såvel i Asminderød som i Idrættens hus. Tonen er god, men tilsagn om optagelse er langt ude i fremtiden. En aftale om optagelse som servicenydende medlem kan muligvis komme på tale. Dette betyder, at DTF kan trække på DIF's konsulentekspertise.

3 4. Asminderød Knud-Aage Boesgaard Driften af Asminderød forløber tilfredsstillende. Forpagtningsafgiften vedr. kroen pristalsreguleres hvert år og indløber til tiden. I løbet af 2003 er gennemført to omfattende renoveringer. Det drejer sig dels om en renovering af facaden samt asfaltering af gårdspladsen herunder indkørslen til bridgeforlaget. Resultatet af Asminderød udviser et underskud på 218 tkr. i I denne forbindelse kan oplyses, at erhvervelsen af Asminderød ikke er foretaget mhp. løbende at initiere overskud. Den løbende drift i et normalt år budgetteres til +/- 100 tkr., som også dækker renter og afdrag på prioritetsgælden samt afskrivning på ejendommen. DBF s investering i Asminderød må karakteriseres som langsigtet. Således vil DBF om ca. 15 år stå med en gældfri ejendom, som er holdt i en pæn vedligeholdelsesmæssig stand. Et eventuelt salg af kroen kan være interessant, såfremt prisen er attraktiv. Rammerne for såvel sekretariatet som bridgeforlaget må dog i dag karakteriseres som ideelle, hvorfor hensynet hertil selvfølgelig også bør tages med i betragtning. Der vil også i de kommende år være behov for renoveringer, så der vil blive brug for at trække på den 5-krone, som vi siden erhvervelsen af Asminderød har overført til Bridgefonden til dækning af dette formål. 5. Bridgefonden Bent Keith Hansen Der har ikke været nogen aktivitet ud over de i regnskabet konterede 5 kr. pr. medlem. 6. Sponsorudvalget Kristen Klausen En er gået og to nye er kommet til. Det er naturligvis kedeligt, at sponsor for damernes 1. division og damelandsholdet ikke ønskede at forlænge sin sponsoraftale med os. Vi kan til gengæld glæde os over, at NETBRIDGE v/ Thorvald Aagaard har indgået sponsoraftale med os om pokalturneringen (Netbridge Cup). Aftalen med Netbridge løber i mindst 3 år. SPARINVEST er ligeledes gået ind som sponsor. Her omfatter sponsoratet juniorhold såvel nationalt som internationalt. Sparinvest ønsker ganske enkelt, at DBF skal fordoble de 10 anmeldte hold i på ikke mere end 2 år. Dette sponsorat løber i 3 år. SPARINVEST har også underskrevet et 3 års sponsorat, som omfatter 1. div i åben række og åben-række-landsholdet. Vi er vore sponsorer meget taknemmelige, og vi vil gøre, hvad vi kan for at give noget tilbage. I forbindelse med Danish Bridgefestival 2005 forventes ligeledes indgået sponsorkontrakter, idet vi dog søger at holde en høj moral overfor eksisterende sponsorer.

4 7. Dansk Bridge Ib Lundby Portostøttens bortfald Dansk Bridge har som andre forenings- og fagblade i mange år nydt godt af billig forsendelse, men det satte regeringen en stopper for med gennemførelse af loven om portostøttens bortfald. Desværre var det ikke alene portostøtten, der faldt bort Postvæsenet benyttede lejligheden til at reducere produktet og sætte priserne yderligere op, så der i dag tilbydes en langt ringere service til en tilsvarende højere pris. Vi har arbejdet med forskellige løsningsmodeller fra bogtrykkerskift til besparelser i form af samlet forsendelse af bladene til klubberne, forsendelse fra udlandet og færre sider / årlige udgivelser. Hovedbestyrelsens forslag til løsning var en kontingentstigning til delvis dækning af de øgede omkostninger, men på Midtvejsmødet blev hovedbestyrelsen pålagt at udarbejde forslag til et alternativt budget, baseret på en reduktion af årlige udgivelser fra 10 til 8. De to forslag har været debatteret på distrikternes generalforsamlinger, og heldigvis ser det ud til, at de repræsenterede klubber ønsker, at vi bibeholder 10 numre det skal repræsentantskabet afgøre endeligt. Jeg har i mange år arbejdet hen imod, at Dansk Bridge en skønne dag skulle udkomme hver måned det var bl.a. formålet med den kraftigt øgede annonceindtjening og med, at jeg sidste år overtog en stor del af de opgaver, der lå hos bogtrykkeren, så vi fik reduceret udgiften hertil. Det vil være en bitter pille at sluge, hvis vi skal ned på de 8 numre, som forslaget indebærer. Det vil i øvrigt i høj grad gå ud over vore annoncører (turneringer, bridgerejser etc). Indtil videre sendes bladet fortsat via Postvæsenet, og vi har opnået nogle rabatter, så den samlede merudgift til forsendelse er lidt mindre end ventet. Den redaktionelle linje I forbindelse med diskussionen om portostøttens bortfald er fremkommet forskellige forslag til ændring/justering af bladets redaktionelle linje. Jeg har gennem årene altid haft en finger i jorden rundt omkring mht. læsernes ønsker, og bladets indhold er i vid udstrækning dikteret heraf. Som altid har en del af diskussionen fokuseret på flere spil med Maren i Kæret og færre med eliten. Jeg er enig i, at der måske bør lægges mere vægt på stof for denne Maren, men har ikke planer om at skrive om flere af hendes spil. Dette synspunkt vil jeg gerne argumentere for og diskutere med repræsentantskabet som et særligt punkt under dagsordenens Eventuelt. Lovstof er desværre en mangelvare i bladet. Jeg har stort set forgæves forsøgt at puste liv i appelkomiteen, og jeg forsøger igen. 8. Bridgeforlaget Karsten Munch Bridgeforlagets omsætning steg i 2003 til kr mod i Fremgangen svarer til det budgetterede. Samtidig er omkostninger og bruttoavance været under kontrol, således at overskuddet endte meget tilfredsstillende på kr mod i 2002 ( der var stærkt påvirket af udviklings- og markedsføringsomkostninger). Af omsætningen er lidt over 1 million eksport. I årets løb er opnået eneforhandling af CDS kortlægningsmaskinen for Europa (undtagen Sverige og Norge), og vi har udviklet vor egen hårdplastmappe, der passer til CDS-maskinens nye model. Vi venter os meget af dette tiltag både inden- og udenlands. Salg af udenlandske bøger og cd-rom'er er også i stærk fremgang, og vi forventer for 2004 en omsætning omkring 4. mio. kr. Udviklingen er stabil, og af usikkerhedsmomenter kan kun nævnes den i hovedberetningen nævnte

5 retssag (som vi forventer at vinde) samt på det seneste fremkomst af efterligninger af Bridgepartner. Bent Keith Hansen indtræder på ny i bogforlagsudvalget, denne gang som formand, idet jeg har ønsket at forlade posten. En stor tak til medarbejdere på forlag og sekretariat og til alle ildsjæle med forbindelse med aktiviteterne. Uden jer havde jeg ikke klaret at aflevere en efter min egen mening velfungerende forretning. 9. Ib Lundby Jeg bad sidste år hovedbestyrelsen finde en afløser til jobbet som webmaster for det er desværre endnu ikke lykkedes, bl.a. fordi det nystartede IT-udvalg smuldrede, før det var begyndt sit virke. Jeg ønsker fortsat at blive afløst, men er til rådighed, indtil man finder en afløser. opfattes af nogle som en rodebutik, men det skyldes primært, at hjemmesiden indeholder så mange informationer og links, at det næsten skal blive uoverskueligt, hvis man kun ser overfladisk på produktet. Vi har i hvert fald indtil videre valgt at fortsætte med den nuværende opbygning, men en reorganisering er i støbeskeen. Jeg efterlyser i øvrigt fortsat forslag og gode ideer til udvidet anvendelse af hjemmesiden. Og så er det snart på tide, at vi i samarbejde med SWAN-Denmark transmitterer turneringer direkte (on-line) på både fra hold- og parfinaler. Succesen fra DM for hold skal følges op. Det nødvendige programmel stilles gratis til rådighed af SWAN, og betjeningen kræver ikke det store mandskab, så forhåbentlig bliver Vingsted et vendepunkt på dette område. Flere og flere af vore medlemmer kommer på nettet, og det er en god medlemsservice til en billig penge og en god reklame for bridgen. 10. Visionskomiteen Søren Fischer Efter to et halvt års hektisk og intensivt arbejde har komiteen valgt at gå i dvale, stille sig selv på vågeblus. Vi kan ikke researche, tænke flere tanker og skrive mere papir end det, der foreligger, så komiteen betragter sin rolle som pt. udspillet. I stedet vil vi vente, til HB har været alt godt og grundigt igennem og truffet sine beslutninger om, hvilken vej forbundet ønsker at gå hvordan der skal prioriteres og hvad der er ressourcer til. Komiteen kan herefter kaldes frem igen efter behov for en skarpere opfølgning af særlige visionære projekter. Status må være, at vi føler, vi har fået DBF-toget justeret til at køre med flere og friske hestekræfter med forbedret inventar og mere og mere ligner et topmoderne tog. Alene komiteens tilstedeværelse har fået distrikter og klubber til at tage en række nye initiativer og vigtigst af alt: Vi har konstateret en langt bedre dialog mellem forbund og distrikter og en tiltagende lyst og begejstring for at give forbundet et tiltrængt skub fremad. Af konkrete resultater af VK's arbejde kan i flæng nævnes: En kortlægning af hvad DBF er, en ny og klarere formålsparagraf, en projektpulje, Klubnyt, klubundersøgelser, manualer om sponsorstøtte, pressekontakt og klubsystem, en ændret administrationsstruktur, et PR-/marketingudvalg, der har barslet med en plan og også er gået ind i Vingsted-ugen og et IT-udvalg, der også har fostret et oplæg til, hvordan vi får en mere moderne IT-platform.

6 Der er lang vej igen, men vi er glade for at se, at VK ikke har været formålsløs. Vi mærker en tydelig holdningsændring og en åbenlys dialog og erfaringsudveksling, som skal være med til at styrke forbundet. Det var også meningen. Men vi var ikke nået så langt uden distrikternes store forståelse for nødvendigheden, hvis vi ikke skal sove tornerosesøvn. Og tak for det. 11. Turneringskomiteen Ole Vinberg Larsen Den nye pokalturneringsstruktur blev iværksat, og det kan med glæde konstateres, at den er blevet godt modtaget af spillerne. Der er kommet mange positive tilkendegivelser, så denne struktur vil blive fortsat. Året har været præget af det fortsatte arbejde med DM-ugen, som løber af stablen i Vingsted fra Ved DM-ugen, som får fast plads i uge 28 i Vingsted, skal afvikles DM-finaler i damepar, veteranpar, åben par, og mixedpar. De to førstnævnte finaler vil hver få deltagelse af 48 par og de to sidstnævnte vil hver få deltagelse af 120 par, som først spiller indledende runde eller semifinale, og dernæst spiller de 40 bedste par A-finale og de andre B-finale. Som noget nyt vil alle finaler blive afviklet med 2-spils runder. Sideløbende med DM-finalerne vil der blive afviklet en international holdturnering og et utal af sideturneringer, hvor man blot kan møde op til starttidspunktet. Indførelsen af DM-ugen bevirker, at der kommer mere luft i turneringsprogrammet, således at det fremover vil være muligt at adskille dame- og juniorholdturneringerne. På grund af bl.a. OL har denne adskillelse ikke været mulig for den kommende sæson. Sæsonens turneringer har kørt upåklageligt, bortset fra at en appel i damedivisionen på grund af appelkomiteens arbejdsprocedurer først kunne behandles efter den afsluttende weekend med det resultat, at der i første omgang blev udråbt nogle forkerte danmarksmestre. Komiteens formand trak sig af personlige årsager tilbage midt i sæsonen, hvorefter hvervet har været overtaget af Ole Vinberg Larsen, som til gengæld fra næste sæson overlader arbejdet med damedivisionerne til Hanne Christensen. Da juniorerne glædeligt selv gerne vil medvirke i arbejdet i juniorkomiteen, vil Else Tams fra næste sæson endvidere blive erstattet af Anne Mette Schaltz. 12. MP-komiteen Flemming Bøgh-Sørensen MP-ordningen har i 2003 bidraget til DBF s økonomi med et overskud på kr. mod et overskud på kr. året før. Den forholdsvis store tilbagegang i MP-ordningens overskud skyldes først og fremmest, at der i 2003 har været afholdt udgifter til trykning af kuponer. Dertil kommer øgede edb-udgifter. Det formindskede overskud er dog til dels også opstået som følge af en tilbagegang i indtægterne fra kuponsalg og skemaregistrering på kr. svarende til 1% af de samlede indtægter. SWAN-bridge har spillet om bronzepoint i deres internetbaserede turneringer, i første omgang på dispensation frem til den 31. august Ordningen er nu gjort permanent. MP-komiteen har efter inspiration fra et ideoplæg udarbejdet af Lars og Morten Lund Madsen besluttet at udarbejde en rangliste. Ranglisten vil bestå af de tre seneste års optjente mesterpoint, idet det seneste års optjening tæller fuldt ud, forrige års optjening halveres, og optjeningen fra året forinden divideres med tre. Resultatet normeres, så det kan betragtes som et vejet gennemsnit af et års optjening. Optjeningstidspunktet er ikke registreret for alle de kuponer, der er sendt ind til årsregistreringerne. Derfor er vi i første omgang nødt til at bruge registreringstidspunktet til at tidsfæste optjente mesterpoint. Kuponer forældes ikke og kan helt legalt registreres selv mange år

7 efter, at de faktisk er vundet. Det betyder, at ranglisten vil blive påvirket af, at nogle medlemmer vælger at sende kuponer optjent over flere år ind samlet. Det er dog et problem, hvis omfang vil blive mindre og mindre i takt med, at de fysiske kuponer udfases. Allerede i dag foretages over 90% af alle registreringer on-line. 13. Juniorkomiteen Else Tams Juniorkomiteens arbejde har i den forløbne sæson haft de samme aktiviteter som i den foregående. Holdturneringerne har haft ligeså mange deltagende hold som i sidste sæson, der er på parturneringernes side en lille fremgang. Juniorsiden er kommet op at stå med Martin Schaltz som web-master, Martin har ligeledes taget initiativ til to kurser i Odense for juniorer med stor deltagelse. Distriktskontakterne har reageret positivt på vore henvendelser med hensyn til at oplyse om nye juniorer, samt lægge informationer ind på egne hjemmesider. Juniorklubben har set dagens lys og har for øjeblikket 225 juniorspillere registreret, det er juniorer, vi på den ene eller anden måde har været i kontakt med, og alle har fået tilbud om turneringer fra DBF s side. Det er sidste sæson, Knud Just og jeg har stået i spidsen for juniorkomiteen nye kræfter skal til, som det hedder så jeg vil benytte lejligheden til at takke Knud Just for et stort og uegennyttigt arbejde med juniorerne i mere end 15 år. 14. Appelkomiteen Jens Brix Christiansen I sæsonen har appelkomiteen (foreløbig) behandlet 6 sager af vurderingsmæssig karakter, og lovkommissionen har behandlet 2 sager om lov- og regelfortolkning. De tilsvarende tal for sæsonen var 10 og 2. Af appeludvalgets sager er 1 appel taget til følge og 5 afvist. Alle sager er løbende blevet offentliggjort på så snart afgørelsen forelå. Sag 03-AU-5, som var den sag hvor appelkomiteen tog appellen til følge, gav anledning til ganske omfattende offentlig debat, ikke mindst på Det hænger bl.a. sammen med at sagens afgørelse endte med at placere danmarksmesterskabet for damehold. Debatten kørte fortrinsvis sideløbende med at appelkomiteen behandlede sagen, men udløbere af den fortsætter endnu i skrivende stund. Appelkomiteen har løbende - men ikke med samme hast som ved egentlige appelsager - offentliggjort de afgørelser fra mundtlige appelkomiteer som komiteen har kendskab til. Det drejer sig i skrivende stund om 13 yderligere afgørelser. Appelkomiteen kunne på sit årsmøde med glæde konstatere at der i sæsonen med rette har hersket stor respekt for de mundtlige appelkomiteers afgørelser i forbundsturneringer. Det kan konstateres ved at antallet at sager til behandling i appeludvalget har været historisk lavt, ved at næsten alle disse appeller endte med at blive afvist, og ved den generelt høje kvalitet som afgørelserne fra de mundtlige appelkomiteer har. Appelkomiteen anerkender den kvalificerede og seriøse indsats som de mundtlige appelkomiteer gør, ofte under tidsmæssigt vanskelige forhold. I løbet af sæsonen har lovkommissionen udgivet en vejledning i fortolkning af 25, som handler om fejlgreb i forbindelse med meldinger og fortrydelse af meldinger. I forbindelse med sag 03-AU-5 var det særligt uheldigt at der var en udestående appel ved arrangementets afslutning, således at det ikke var klart hvem der skulle udråbes til danmarksmestre. Appelkomiteen har påtaget sig den opgave at indføre procedurer for DM-finaler som vil kunne

8 mindske risikoen for at man kommer i den situation i fremtiden. Disse procedurer er beregnet til at være på plads i den kommende sæson. I forbindelse med afslutningen af sæsonen siger komiteen farvel til Søren Christiansen, som har været med i appeludvalget siden det blev oprettet som selvstændigt udvalg. Dorthe Schaltz er indtrådt i stedet. 15. SWAN-Denmark Peter Jacobsen Fra september 2002, hvor Jens Ole Jensen og fru Elisabeth tilbød deres hjælp på turneringsleder fronten, er der sket en kolossal udvikling. De har sørget for at vi har fået 3 turneringsledere mere, som kom til i sommeren Vi er i dag således 8 faste turneringsledere, som alle deltager aktivt! For at vi kunne få en fælles tråd og et sammenhold besluttede vi at afholde et seminar her i Asminderød over en hel weekend. Vi havde Miss SWAN Laila til at underholde den ene dag med alle teknikkens mysterier og brugte den anden dag til at diskutere, hvilke af disse muligheder vi skulle benytte. Dette har betydet, at vi har udvidet sortiment af turneringer, således at vi kører turnering fast hver aften, med forskellige starttidspunkter mellem og Parturneringer med MP eller IMP-beregning, minihold, og enkeltmand. Bordantallet til en turnering ligger på ca. 10 borde, rekorden p.t. er 17 borde. Vi har selvfølgelig igen i år fejret jul og fødselsdag med særlige turneringer. I en periode kørte vi turneringer kl fredag, lørdag og søndag, men kundegrundlaget er i øjeblikket ikke stort nok til, at det er umagen hver. Tirsdag aften har SWAN ingen turneringer selv, så vi vil her i sommer prøve forskellige muligheder af turneringer med flere spil, 2 turneringer på en aften, og den minihold, vi plejer at have, for at se om det påvirker deltagerantallet, hvilken turnering det er vi vælger. Kundegrundlaget = de danske spillere, som betaler kontingent til SWAN, hvoraf vi får 25%. Prisen var i kr. for et år. I år er det nedsat til 330 kroner, dollarkursens fald er skyld i dette. Der er i øjeblikket godt 200 danske spillere, som betaler kontingent, hvilket er knap 100 mere end på samme tidspunkt sidste år. Det er mit indtryk, at hovedparten af de spillere, der efter at have indløst gratis prøve kontingent (1 md.) og derefter er begyndt at betale, bliver hængende. Så det er kun et spørgsmål om tid, så spiller hele Danmark her! SWAN har også i det forløbne år udviklet et ramaprogram, som er blevet benyttet i forbindelse med pokalslutspillet, klubholdfinalen og slutspillet på Marriott. Udover at det benyttes til rama på spillestedet, har det også givet muligheder for at følge disse turneringer hjemme fra stuen. Mere end 200 var f.eks. til stede på nettet på samme tid, ved transmissionen fra DM-slutspillet. Programmet skal også bruges ved EM i Malmø, hvor nogle af vore frivillige folk skal hjælpe med indtastningen af spillets gang. Svenskerne har i øvrigt lavet en aftale med SWAN på samme vilkår som vores, med mulighed for egne turneringer osv. De har annonceret det på deres hjemmeside, men jeg har indtryk af, at de, ligesom vi selv var, har været tidligere ude, end godt er. Så jeg har en aftale med Jens Ole, at vi skal prøve at høre dem, om der er noget vi kan hjælpe dem med evt. lave en eller anden form for samarbejde på tværs af broen.

9 16. Udtagelseskomiteen Peter Westrup Der har i løbet af året været udskiftning af 2 medlemmer i UK. Således trådte Ole Raulund tilbage i maj 2003 og overlod formandsposten til undertegnede. En stor tak forl Oles meget store indsats i UK mange af Oles tanker og ideer er videreført i den forløbne periode. Desuden trådte Charlotte Koch-Palmund tilbage ifm. UK's møde i slutspilsweekenden. Også en stor tak til Charlotte for en engageret indsats. Gregers Bjarnarson er trådt ind i UK og vil som Charlotte arbejde med juniorområdet. Desuden er Andreas Marquardsen gået aktivt ind i arbejdet med juniorerne sammen med Gregers. Der blev kun udtaget to damepar til EM i Malmø mod normalt tre par. Holdet er dog blevet suppleret med en spiller, der står klar i tilfælde af f.eks. sygdom. Dette er gjort med baggrund i afviklingen af tidligere turneringer. Antallet af hold i damerækken er noget lavere end i åben række. Det har tidligere haft den konsekvens, at dameholdet maksimalt spillede 40 spil om dagen nogle dage kun 20 spil. Derved spillede de enkelte par i perioder meget få spil om dagen, hvilket ikke er optimalt. EM i Malmø bliver afviklet med 23 damehold (mod 36 hold i åben række). Det er UK's håb, at det ved fremtidige turneringer overvejes at afvikle dameturneringen over en kortere periode for derved at give spillerne mere spilletid pr. dag. Derved vil det være naturligt at udtage tre par. Der vil efter EM i Malmø blive foretaget en evaluering af beslutningen om kun at stille med to par, for derved at kunne vurdere rammerne for fremtidige udtagelser. Ifm. Vingsted-ugen 2005 og udvidelsen af DM-par finalerne til 120 par (åben og mixed) har UK af TUK indtil videre fået mulighed for at råde over fire seedede pladser i hver af de to finaler (åben og mixed). Derved er det muligt at prioritere de landsholdsaktuelle pars tid lidt bedre og fx undgå, at parrene skal spille en kvalifikationsturnering samtidig med en international begivenhed, som det skete ifm. de svenske observationsturneringer (OBS3). Følgende turneringer har været afholdt i den forgangne periode (maj 2003 april 2004): Damelandsholdet: Damerne fik bronzemedaljer ved de Nordiske mesterskaber i Torshavn. Holdet manglede bare 10 KP i at vinde guld. Ved landsholdsstævnet i august mod VM-holdene fra Tyskland og Sverige blev de to danske hold nr. 2 og 3. Tyskland blev sikker vinder. Juniorlandsholdene: Begge juniorhold fik bronze ved de Nordiske mesterskaber i Turku, Finland. Turneringsformen var dog ikke helt optimal, idet ældre og yngre hold fra hvert land ikke mødte hinanden. Dette gav en skævhed, da styrkeforskellen mellem nogle af landenes to hold var stor. Landsholdet spillede 2nd Carrousel cup (2003) straks efter NM. Efter en god og stabil indsats endte finalen med, at Danmark slog Norge. Ved Universitets-EM i Polen blev det danske hold placeret som nr. 10. Junior-VM i Paris blev endnu en turnering, hvor det danske landshold kom hjem med et flot resultat. Holdet vandt round-robin, men tabte finalen til et meget velspillende italiensk hold, som spillede stort set uden fejl i finalen. Landsholdet spillede 3rd Carrousel cup (2004), og efter en 4.plads i round-robin tabte holdet semifinalen til Polen. Åben række landsholdet: Åben række blev nr. 4 ved de Nordiske mesterskaber i Torshavn uden rigtig at være med i medaljekampen. I starten af 2004 blev der afviklet landskamp mod Færøerne, hvor hvert land stillede med to hold, der mødtes indbyrdes over to dage. Kampen blev foreslået af Svend Novrup, kaptajn for Færøerne, og selv om de to danske landshold vandt rimeligt sikkert, har landsholdet en stående invitation til et tilsvarende arrangement på Færøerne.

10 Igen i år var Danmark inviteret til de svenske observationsturneringer (OBS3) i Malmö. Desværre lå turneringen kun en uge efter udtagelsen af landsholdene og samtidig med kvalifikation til DM-mixedpar. Dette medførte, at Danmark kun var i stand til at stille op med fire par i stedet for de otte par, UK oprindeligt havde planlagt med. Fremover vil udtagelsen til dette arrangement foregå tidligere, således at spillerne bedre kan prioritere deres tid. Seniorlandsholdet: Seniorholdet leverede endnu en flot præstation ved de første Åbne Europamesterskaber i Menton. Holdet vandt bronze efter at have tabt semifinalen til de evige rivaler fra Frankrig. Holdet stillede op med store forventninger til den første Senior Bowl turnering i Monaco. Holdet kom dog aldrig rigtig i gang og endte som nr. 8, midt i feltet. Mixed-hold: Endnu engang leverede et dansk Mixed-hold en god indsats. Ved de første Åbne Europamesterskaber i Menton vandt et dansk hold bronzemedaljer. Næste år: Sparinvest er blevet sponsor for både junior- og åben række landsholdet fra foråret Dette giver nye muligheder for begge landshold. Første synlige aktivitet bliver, at begge landshold spiller i ny beklædning med Sparinvests logo. I 2004 afholdes 3 store turneringer, EM i Malmø, Junior EM i Prag og OL i Istanbul. 17. DBF s kortsortering Preben Boysen Antallet af lagte spil i 2003 udgjorde ca Det er en mindre stigning i forhold til Hvad der er mere væsentligt for DBF`s KORTSORTERING er vore muligheder for at kunne levere ret store ordre til såvel nationale som internationale turneringer (engelske betegnelser) Trods stigende omkostninger til fragt og diverse gebyrer er økonomien fortsat sund, selv om vi har holdt uændrede priser siden System- og konventionsudvalget Peter Westrup Det har været et meget stille år i udvalget. Udvalget har kun modtaget få henvendelser i sæsonens løb herunder enkelte spørgsmål stillet via Thorvalds hjemmeside (Netbridge.dk). Spørgsmålene er blevet besvaret via direkte kontakt til spørgeren. Et enkelt spørgsmål viste, at flere turneringsledere har haft vanskeligt ved at læse/tolke reglerne for anvendelse af systemer og konventioner. Det vil blive overvejet, om regelformuleringen skal forbedres og eventuelt justeres mere i retning af de internationale definitioner. 19. Medlemskomiteen Jørgen Priess Generelt: Alle sejl er sat til for at afdække, hvordan den nuværende tilstand er for organiseret bridge, og hvilken tilstand vi i de nærmeste år ønsker for den. Medlemskomiteen er en væsentlig brik i dette spil. Ikke mindst påvirkning af klubberne er nødvendig for at styrke interessen for bridge. MK har følgende midler til rådighed: 1. Gratis konsulentbistand i forbindelse med klubsystemet, turneringstilrettelæggelse osv. Konsulenterne kan desuden være behjælpelige med at oprette nye bridgeklubber i f.eks. golf- og tennisklubber.

11 2. K-medlemskaber (K for kursus) betyder billig indslusning af nye medlemmer det første år i klubben. 3. Klublederkurser (er ikke afholdt i år) 4. Der vil i alle distrikter blive forsøgt at udnævne bridgelærere med status af distriktslærer. Distriktslærerne skal være et tilbud til de klubber, der ikke har ressourcer til selv at starte et undervisningshold op. Distrikterne får her igennem mulighed for at tilbyde klubber med svigtende medlemstal en overlevelsesmulighed ved i fællesskab med distriktslæreren at uddanne nye bridgespillere til klubben. 5. Hvert andet år afholdes bridgelærereksamen. Det drejer sig om et brevkursus over en hel vinter afsluttende med en eksamensweekend. Der afholdes skriftlig eksamen, hvor kursisternes bridgekunnen testes, og der er mundtlig eksamen, hvor der er lejlighed til at bevise, at de pædagogiske færdigheder virker over for elever, der kun er lidt inde i et bridgekursus. I år blev der udklækket 16 nye bridgelærere. 6. Villy Dam gennemfører også Den lille lærereksamen. Som navnet antyder, drejer det sig om at hjælpe de, som ikke vil kaste sig ud i en egentlig lærereksamen. Der var i vinter 20 tilmeldte, og 14 gennemførte uden eksamen. 7. Villy Dam har i Roskilde og Vejle gennemført et et-døgns Pædagogisk lørdagskursus. 8. Klub-Nyt (direkte information fra sekretariatet til klubbestyrelserne). 9. Der er udviklet en cd-rom: Spil bridge en appetitvækker. Denne cd-rom er en kort introduktion til bridge for personer, der allerede spiller en eller anden form for kort (whist o.l.). Det har været diskuteret, om den skulle kunne downloades gratis fra hjemmesiden, men det er besluttet at cd'ens pris er 100 kr. Klubber kan dog købe den for 25 kr., og øvrige kan købe 5 for 300 kr. og 10 for 500 kr. Det er vort håb, at klubberne ved hjælp af disse tilbud kan overbevise både sig selv og uorganiserede naboklubber om, at det ikke kun er Dansk Bridge og rabat på materialer, der gør, at klubben skal være medlem af DBF. Vi må tilstå, at vi ikke har ressourcer til egenhændigt at gøre dette store PR-arbejde og efterlyser derfor ildsjæle, der lokalt kan og vil gøre et arbejde for bridgen specielt i klubregi. Diverse turneringer: DM i Skolebridge blev atter lagt i Vejle. Der deltog 19 par mod 21 par sidste år. Det er vort håb, at de gode takter, juniorbridgen har haft, vil fortsætte, således at vi kan få flere deltagere. Det er et faktum, at deltagerne tager fra DM i skolebridge en stor bridgeoplevelse rigere. Vi leder i øjeblikket efter et spillested øst for Storebælt til næste års turnering. DM for begyndere og DM for klubspillere er en god, tilbagevendende tradition. Der var i år en lille stigning i deltagerantallet i forhold til sidste år. Det er dejligt at kunne introducere disse turneringer for den del af vore medlemmer, som endnu ikke har spillet ret meget uden for klubben. 20. Turneringslederkurser Karsten Munch Der er i sæsonens løb ekstraordinært afholdt 4 kurser instruktørerne kan normalt ikke klare mere end 3: Nr. 84 den august 2003 på Færøerne, nr. 85 den 4. 5.oktober 2003 på Røsnæs, nr. 86 den 1. 2.november 2003 i Hjallerup og nr. 87 den marts.2004 på Røsnæs. For den kommende sæson er planlagt kursus den 2. 3.oktober 2004 i Filskov, den november 2004 på Røsnæs og den februar 2005 i Filskov.

12 21. PR & Marketing Inger Billund Udvalget er relativt nyt. Den 23. maj 2003 havde vi det første udvalgsmøde. PR/marketingudvalget har til opgave at udarbejde og vedligeholde en PR/markedsføringsplan for bedre at udvikle forbundets image og synlighed. Udvalget fungerer først og fremmest som udvikler og tænketank for projekter, der vil blive løftet i sekretariatet. I september 2003 blev der fremlagt en strategisk markedsføringsplan for Hovedbestyrelsen som tog positivt imod den. Men det er klart, at det er en proces at omsætte strategi til handling og p.t. er sekretariatets kræfter koncentreret om Vingsted Derfor er udvalgtes bidrag på nuværende tidspunkt at være sparringspartner for sekretariatet omkring PR- og marketingaktiviteter relateret til Vingsted-ugen. 22. Udvalg for turneringslederhåndbogen Gorm Friis Udvalget består af Gorm Friis, Uffe B. Christiansen, Niels Wendell Pedersen, Jan Pedersen og Karsten Munch Udvalget holdt et planlægningsmøde 16. august Første udsendelse er planlagt til at følge med klubudsendelsen i starten af Vi starter med at modernisere de gamle afsnit fra starten af 1970 erne, fx afsnit 2.0 og 2.1 (parturnering generelt og balancen i parturneringer) 27. maj 2004/kk

LANDSHOLDSBULLETIN NR 12

LANDSHOLDSBULLETIN NR 12 Udgivet den 20. oktober 2004 side 1 af 6 LANDSHOLDSBULLETIN NR 12 SIDEN SIDST Først og fremmest velkommen til en ny sæson. Det er længe siden sidst (sorry), men der har været travlt med EM i Malmö, EM

Læs mere

Referat af HB-mødet den 14. juni 2003 i Middelfart

Referat af HB-mødet den 14. juni 2003 i Middelfart Referat af HB-mødet den 14. juni 2003 i Middelfart Hovedbestyrelsen: Knud-Aage Boesgaard (K-Aa), Jørgen Priess (JP) Torben Erlandsson (TE), Else Tams (ET) og Søren Fischer (SF). Der var afbud fra Ole Raulund

Læs mere

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Referat af HB-mødet den 19. marts 2005 på Næsbylund Kro, Odense

Referat af HB-mødet den 19. marts 2005 på Næsbylund Kro, Odense Referat af HB-mødet den 19. marts 2005 på Næsbylund Kro, Odense Hovedbestyrelsen: Knud-Aage Boesgaard (KAAB), Søren Fischer (SF), Peter Westrup (PW), Else Tams (ET), Anne Mette Schaltz (AMS), Ole Vinberg

Læs mere

Danmarks Bridgeforbund

Danmarks Bridgeforbund Danmarks Bridgeforbund Beretning 2004-2005 Maj 2005 1 1. Indledning Knud-Aage Boesgaard Ved slutningen af denne sæson står DBF over for en af sine største satsninger gennem tiderne afholdelsen af Danish

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Klubnyt. Juniorcamp. Nyt om turneringer. Til alle DBf-klubber og deres medlemmer

Klubnyt. Juniorcamp. Nyt om turneringer. Til alle DBf-klubber og deres medlemmer Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Herlev, 26. august 2015 Juniorcamp Nyt om turneringer Nye

Læs mere

August Nyhedsbrev til DBf s distrikter, klubber og andre interesserede

August Nyhedsbrev til DBf s distrikter, klubber og andre interesserede August 2017 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Nyhedsbrev til DBf s distrikter, klubber og andre interesserede Tak for en herlig festival og

Læs mere

På årets generalforsamling var der genvalg til Mogens Nørregaard og Gorm Christensen samt Tove Pihl som suppleant.

På årets generalforsamling var der genvalg til Mogens Nørregaard og Gorm Christensen samt Tove Pihl som suppleant. Rønne, d. 14. august 2014 Kære klubledere Sikke en sommer. Det har været vanskeligt for mig at tage mig sammen til at forfatte dette første nyhedsbrev for sæsonen 2014-15. Nu er det endelig gjort, og I

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

DANMARKS BRIDGEFORBUND

DANMARKS BRIDGEFORBUND Asminderød, den 10. april 2007 Referat af HB-mødet den 24. marts 2007 i Vejle Hovedbestyrelsen: Knud-Aage Boesgaard (KAAB), Søren Fischer (SF), Peter Westrup (PW), Ole Vinberg Larsen (OVL), Kurt Als (KA)

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere

Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer

Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer Danmarks Bridgeforbund Asminderødgade 53 DK 3480 Fredensborg Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk IT-opdatering Så er der bridgelærerkursus Fremtidig

Læs mere

Handicapsystem på vej

Handicapsystem på vej Handicapsystem på vej Orientering om DBf's nye handicapsystem Charlotte Koch- Palmund Divisionsspiller og ansat i DBf. Baggrund Skak har det, golf har det, og nu får DBf også et system, hvor hver enkelt

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

LANDSHOLDSBULLETIN NR 8

LANDSHOLDSBULLETIN NR 8 10/10 2003 LANDSHOLDSBULLETIN NR 8 INDLEDNING Som det formentlig er de fleste bekendt har undertegnede (Peter Westrup) pr. 15.6.2003 overtaget roret som formand for UK efter Ole Raulund. Det er med stor

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2013-2014

Bestyrelsens beretning for 2013-2014 12. april 2014 Bestyrelsens beretning for 2013-2014 Til generalforsamlingen i 2013 havde Finn Rasmussen meddelt, at han ikke længere kunne afse tid til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Aase Kjøller blev

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer

Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Klubudsendelse ved sæsonstart Den nye kamppointskala Nyt ansigt

Læs mere

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Rønne, d. 20. august 2013 Kære klubledere Sikke en sommer. Varmen var jo næsten tropisk, så det har længe været forbundet med stort besvær bare at tænke på at skulle sætte sig til Pc en for at sende et

Læs mere

Ifølge Ribe Bridgeklubs vedtægter, punkt 2, er det formandens opgave at aflægge beretning, og denne gang er det for bridgesæsonen

Ifølge Ribe Bridgeklubs vedtægter, punkt 2, er det formandens opgave at aflægge beretning, og denne gang er det for bridgesæsonen Ifølge Ribe Bridgeklubs vedtægter, punkt 2, er det formandens opgave at aflægge beretning, og denne gang er det for bridgesæsonen 2015-2016. Det er Ribe Bridgeklubs beretning nr. 73 og det er i dag den

Læs mere

Referat af Midtvejsmøde i Svendborg den 3. december 2016

Referat af Midtvejsmøde i Svendborg den 3. december 2016 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Referat af Midtvejsmøde i Svendborg den 3. december 2016 Deltagere Hovedbestyrelsen København Nordsjælland

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Referat af HB-mødet den 29. november 2003 hos Kristen Klausen

Referat af HB-mødet den 29. november 2003 hos Kristen Klausen Referat af HB-mødet den 29. november 2003 hos Kristen Klausen Hovedbestyrelsen: Knud-Aage Boesgaard (K-Aa B), Jørgen Priess (JP), Karsten Munch (KM) Torben Erlandsson (TE), Else Tams (ET), Søren Fischer

Læs mere

Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark

Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk DM for Mixedhold Sundhedsundersøgelse Juniorlandshold til Nordiske

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Klubnyt. Kære Klubber og medlemmer. Hermed et Klubnyt der orienterer om følgende temaer: Netbankindbrudsforsikring for distrikter og klubber

Klubnyt. Kære Klubber og medlemmer. Hermed et Klubnyt der orienterer om følgende temaer: Netbankindbrudsforsikring for distrikter og klubber Klubnyt Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kære Klubber og medlemmer Herlev, 31. marts 2017 Hermed et Klubnyt der orienterer om følgende temaer:

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Kritisk revisionsprotokollat 2014

Kritisk revisionsprotokollat 2014 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kritisk revisionsprotokollat 2014 1. Indledning Klarup/Grenaa 6. april 2015 Revisionsprotokollatet er udarbejdet

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2

Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2 Danmarks Bridgeforbund Asminderødgade 53 DK 3480 Fredensborg Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2 Form Herlev, 26. marts 2015 På

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Velkommen til Islev Bridgeklub

Velkommen til Islev Bridgeklub Velkommen til Islev Bridgeklub Kære bridge-spiller! Velkommen til Islev Bridge Klub. Vi er en aktiv bridgeklub, hvor klublivet bridge, hygge og venskaber er i højsædet, og hvor medlemmerne selv driver

Læs mere

Asminderød, den 19. juni 2009. Referat af HB-mødet den 14. juni 2009 i Kolding

Asminderød, den 19. juni 2009. Referat af HB-mødet den 14. juni 2009 i Kolding Asminderød, den 19. juni 2009 Referat af HB-mødet den 14. juni 2009 i Kolding Hovedbestyrelsen: Per Egelund (PE), Søren Fischer (SF), Kurt Als (KA). Ole V. Veje (OVV), Tom Nørgaard (TN) og Henrik Friis

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Referat fra klubledermødet den 7. februar 2015

Referat fra klubledermødet den 7. februar 2015 Mødet blev afholdt i Nykøbing F. Bridgeklub. Referat fra klubledermødet den 7. februar 2015 Til stede: Benny Jakobsen og Hanne Hartmann (Bridgeklubben Præstø), Karin Bech og Jørgen Lyngså Larsen (Faxe

Læs mere

Deltagere: Jørn Jeppesen Jes S. Brabrand Tove Christensen Rethe Dahlstrup Ole Nielsen Svend Rasmussen Axel Petersen Niels Dahl Eva Johansen

Deltagere: Jørn Jeppesen Jes S. Brabrand Tove Christensen Rethe Dahlstrup Ole Nielsen Svend Rasmussen Axel Petersen Niels Dahl Eva Johansen Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmødet i AABC onsdag den 16.12.15 kl. 17.30: Deltagere: Jørn Jeppesen Jes S. Brabrand Tove Christensen Rethe Dahlstrup Ole Nielsen Svend Rasmussen Axel Petersen Niels

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140324 Bilag 15-1

Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140324 Bilag 15-1 Danmarks Bridgeforbund Asminderødgade 53 DK 3480 Fredensborg Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140324 Bilag 15-1 Form Herlev, 30. april 2014 På

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Referat fra klubledermøde Distrikt Østsjælland den 9. oktober 2016

Referat fra klubledermøde Distrikt Østsjælland den 9. oktober 2016 Referat fra klubledermøde Distrikt Østsjælland den 9. oktober 2016 Tilstede: 23 personer fra klubber og distriksbestyrelse Dagsorden: 1. Velkomst ved PE 2. Nyt fra DBF, ved BUM 3. Nyt fra Distriktet, ved

Læs mere

Samtale med HKH Prinsgemalen

Samtale med HKH Prinsgemalen Dansk Bridge Nr. 710 _ September 2012 _ 71. årgang nr. 10 7 Samtale med HKH Prinsgemalen side 16 Dansk Bridgefestival 2012: Rekordernes festival side 4 Masser af mesterskaber Redaktørens hjørne Henrik

Læs mere

Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg)

Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg) Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg) fremmødte: Andreas Lindberg, Arne Mejlholm, Sinus Frank

Læs mere

DANMARKS BRIDGEFORBUND

DANMARKS BRIDGEFORBUND Asminderød, den 3. februar 2009 Referat af HB - mødet den 24. januar 2009 i Kolding Hovedbestyrelsen: Knud-Aage Boesgaard (KAAB), Søren Fischer (SF), Kurt Als (KAL). Per Egelund (PE), Tom Nørgaard (TN)

Læs mere

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole Asminderød, den 9. juni 2005 Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole Deltagerliste: København: Nordsjælland: Østsjælland: Vestsjælland:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2015-2016

Bestyrelsens beretning 2015-2016 En ny bestyrelse på andet år Bestyrelsens beretning - DBf Distrikt Nordjylland Selv år efter vil jeg karakterisere generalforsamlingen i som lettere kaos. Der var ingen regnskab, bestyrelsen ville ikke

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

DANMARKS BRIDGEFORBUND

DANMARKS BRIDGEFORBUND Asminderød, den 12. december 2006 Referat af HB-mødet den 25. november 2006 i Asminderød Hovedbestyrelsen: Knud-Aage Boesgaard (KAAB), Søren Fischer (SF), Peter Westrup (PW), Ole Vinberg Larsen (OVL),

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Klubnyt. Til alle DBf-klubber og deres medlemmer. Ideen bag Klubnyt Kære klubformænd,

Klubnyt. Til alle DBf-klubber og deres medlemmer. Ideen bag Klubnyt Kære klubformænd, Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer Ideen bag klubnyt Bridgelæreruddannelse del II Efterlysning af undervisere til turneringslederkurser Velkomstpakker til K-medlemmer sendt afsted DBf s klubforsikring

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15

DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15 DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15 På bestyrelsens vegne skal jeg herved aflægge beretning for 2014/15 Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder. På mødet den 23.5 konstituerede bestyrelsen sig med mig som

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere 3) Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år 4) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Årsberetning 2015 for Club Danois

Årsberetning 2015 for Club Danois Årsberetning 2015 for Club Danois For Club Danois blev 2015 atter et år med et højt aktivitetsniveau, med en fortsat bred vifte af de aktiviteter, vore medlemmer efterspørger, hvilket fremgår af medlemstilslutningen.

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. Dagsordnen

Læs mere

Nr. 708 _ Maj 2012 _ 71. årgang nr. 8. Team Konow vandt slutspillet side 4. Juniorguldet. side 44

Nr. 708 _ Maj 2012 _ 71. årgang nr. 8. Team Konow vandt slutspillet side 4. Juniorguldet. side 44 Dansk Bridge Nr. 708 _ Maj 2012 _ 71. årgang nr. 8 Team Konow vandt slutspillet side 4 Juniorguldet side 44 Opvarmning til Vingsted Redaktørens hjørne Christina Lund Madsen Journalist og divisionsspiller

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 12. maj 2011 kl

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 12. maj 2011 kl REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 12. maj 2011 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen og også til Per Egelund fra DBF. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Nr. 701 _ Oktober 2011 _ 71. årgang nr. 1. Månedens gæst. Charlotte KochPalmund side 4

Nr. 701 _ Oktober 2011 _ 71. årgang nr. 1. Månedens gæst. Charlotte KochPalmund side 4 Dansk Bridge Nr. 701 _ Oktober 2011 _ 71. årgang nr. 1 Månedens gæst Charlotte KochPalmund side 4 Juniorer søges Redaktørens hjørne Henrik Kruse Petersen Redaktør Juniorer ønskes _ penge haves Juniorkomiteen

Læs mere

Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark

Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Succes i Svendborg den nye Bridgeby Substitutter Landstræner

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 04-2015 16. april 2015 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ Lørdag den 18. april 2015 kl. 10:00. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Dagsorden Nyborg Hallerne, Nyborg Kenn Brandenburg, Nyborg Tennisklub, Curt Grann, Nyborg

Læs mere

Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00

Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00 Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende og handleplaner for

Læs mere

Deltagere: Inge Narvasete, Mette Christensen, Pia Hansen, Nina Sneholt og Ingeborg Pedersen.

Deltagere: Inge Narvasete, Mette Christensen, Pia Hansen, Nina Sneholt og Ingeborg Pedersen. Referat for SK møde d. 06.04.2011 Tidspunkt: Kl 20.00 Sted: Skype Deltagere: Inge Narvasete, Mette Christensen, Pia Hansen, Nina Sneholt og Ingeborg Pedersen. Valg af ordstyrer ( Ingeborg Pedersen) Valg

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 06. januar 2013 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 17.12.08 kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde 17.12.08 kl. 18.00 Referat fra bestyrelsesmøde 17.12.08 kl. 18.00 Deltagere: Jørn Jeppesen Axel Petersen Claus Christensen (afbud) Rethe Dahlstrup Ole Nielsen Svend Rasmussen Niels Dahl Karl Peter Larsen Tove Christensen

Læs mere

Formandens beretning 2010

Formandens beretning 2010 Formandens beretning 2010 2010 har været et rigtig godt år for D.K.T.F. Der er sket rigtig mange ting i vort forbund. Vores klubber har konkurreret lige som sidste år i udlandet og det at DKTF støtter

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Dansk Retrieverklub Region Østjylland Årsberetning for 2007

Dansk Retrieverklub Region Østjylland Årsberetning for 2007 I november 2007 mistede Region Østjylland et mangeårigt skattet medlem, idet Willi Christensen efter 2 års kamp mod en kræftsygdom, måtte give op. I regionen vil vi mindes Willi som en positiv person,

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere