REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen."

Transkript

1 REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben Salling valgt, og denne konstaterede lovligheden af generalforsamlingen, idet denne var indkaldt med mindst 4 ugers varsel i og afholdes som foreskrevet inden den 15. maj Der var ingen indvendinger og generalforsamlingen betragtes herefter som lovlig. 2. Konstatering af stemmetal. Der blev konstateret 51 tilstedeværende stemmer ud af 114. Dirigenten oplyste i denne forbindelse, at der kræves 34 stemmer til at vedtage vedtægtsændringer og dette var således opfyldt. 3. Formandens beretning. Formanden Preben Mohr aflagde nedenstående beretning.

2 Distrikt Fyn Generalforsamling 2009/2010 formandens beretning Bestyrelsen har i årets løb afholdt 3 bestyrelsesmøder. Endvidere har bestyrelsen været repræsenteret i det årlige repræsentantskabsmøde i juni samt i det ordinære midtvejsmøde i januar og det efterfølgende ekstraordinære rep.møde i marts i år. Som jeg nævnte sidste år har de forholdsvis få bestyrelsesmøder sin begrundelse i, at hovedparten af bestyrelsen mødes hver onsdag i Odense bridgeklub ligesom der har været en ivrig kontakt bestyrelsesmedlemmerne imellem.. Vi forsøger således ikke at afholde unødvendige møder for mødets skyld. Vort hovedmøde er jo konstitueringsmødet efter generalforsamlingen, hvor bl.a. det store turneringsprogram tilrettelægges. I denne forbindelse vil jeg gerne opfordrer de klubber, som påtænker at afholde indledende runder til DM, om at meddele undertegnede de ønskede datoer. Det vil lette planlægningen meget at have datoerne inden den 27/5, hvor vi afholder næste bestyrelsesmøde således, at det kan komme i vor turneringskalender, som udsendes i begyndelsen af august. De mest trofaste klubber i denne forbindelse er: Svendborg bridgeklub, Kerteminde bridgeklub, bridgeklubben Skallen i Svendborg og Odense bridgeklub samt distriktet selv. Vi ser gerne, at andre klubber indfører disse indledende runder også. Vi vurderer, at der i år har været større interesse for indledende runder i denne sæson end der var sidste år. Man behøver jo ikke at gå hele vejen, selv om man deltager i indledende runder. Det er også tilladt at afholde indledende runder på klubplan tildelingen af sølvpoint er her cirka halveret. Vi har i år måttet sige farvel til 2 klubber, nemlig Eventyr bridge, Odense og Odense bridgeskole. Til gengæld har vi fået 2 nye klubber ind. Det drejer sig om bridgeakademiet, som er startet op af Leif Thomsen og Skovsbo bridgeklub. Det betyder en medlemsfremgang i år på hele 58 medlemmer. Vi har yderligere just fået meddelelses om, at der fra næste sæson kommer en ny klub ind. Det drejer sig om Ældresagens fredagsbridge i Odense med 60 medlemmer det er en glædelig udvikling, som nok delvis har sin rod i udbredelsen af kendskabet til bridgecentral. I denne forbindelse, vil jeg gerne fremhæve Leif Thomsens initiativ med bridgeakademiet, som uden tvivl tiltrækker en hel del nye bridgespillere på Fyn. Som den interesserede læser har bemærket, kommer der senere i dagsordenen et vedtægtsændringsforslag fra BK 1936 Odense. Dette er jo udsendt sammen med dagsordenen til alle klubformænd sammen med begrundelsen herfor og bestyrelsens bemærkninger hertil. Når vi når dette punkt, vil jeg gerne, i debattens interesse, læse forslagsstillerens motivering op og bestyrelsens bemærkninger hertil. Vi har rekord i år hvad angår kortlægning. Som I husker, blev der sidste år indkøbt en ny kortlægningsmaskine. Dette hasteindkøb gav anledning til nogen diskussion og foranledigede en vedtægtsændring, som entydigt gav bestyrelsen mandat til at foretage geninvestering til opretholdelse af distriktets daglige drift. Vi har valgt i år, at afskrive maskinen over driften, men den repræsenterer jo stadig en betydelig værdi for distriktet. Under punkt 6 vil der komme meddelelser fra DBF ved Søren Fischer i stedet for Ole Vinbjerg Larsen. Jeg håber at der kommer noget om Asminderød og den nye kontingent struktur.

3 Ved den efterfølgende diskussion gav især distriktets hjemmeside anledning til en del kritik og mange tilkendegivelser af forbedringer af kommunikationen mellem distriktet og klubberne. Det blev fra de fremmødte bl.a. tilkendegivet: - at distriktets hjemmeside bør være a jourført med referater fra alle bestyrelsesmøder - at siden sidst bør stå i referaterne - at klubberne og andre interesserede af klubberne orienteres via mails 2-3 gange årligt - at der kunne overvejes betaling for a jourføring af hjemmesiden. Dirigenten sammenfattede drøftelsen til en kraftig opfordring til at holde hjemmesiden a jour, sende s ud og udvikle et bedre informationsniveau fra distriktets side. Beretningen blev taget til efterretning. 4. Aflæggelse af årsregnskab. Kassereren Leise Hemberg gennemgik det udleverede regnskab for sæsonen 2009/2010. Det blev oplyst, at kortblandemaskinen i modsætning til tidligere nu var afskrevet på 1 år. Knud Just oplyste, at næste år købes nye mapper og prisen for lægning af kort vil stige lidt. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af distriktskontingent. Budget 2010/2011 fremlagt. Afskrivningen af kortmaskinen burde ikke være medtaget. Budgettet blev godkendt og distriktskontingentet blev uændret. 6. Meddelelser fra DBF v/ole Vinberg Larsen. Ole Vinberg Larsen takkede for indbydelsen og gav en status på de stedfundne ændringer i sekretariatet med flere personaleændringer og færre ansatte. Sekretariatet har derfor ikke fungeret optimalt, og der foreligger et grufuldt regnskab med et underskud på 1,0 mio. kr., hvilket ikke er tilfredsstillende. Salgsomkostningerne på kroen er også medtaget selv om kroen ikke er solgt; men de skal alligevel bogføres efter råd fra revisor. Ligeledes er der færre udgivelser i forlaget og IT-udgifter er løbet op. I budgettet næste år regnes med et mindre overskud. Generalforsamlingen blev nærmere orienteret et afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde om kroen og bestræbelserne på at få den afhændet. Kroen er ikke vedligeholdt, og det nødvendige bliver ordnet for at kroen kan anvendes.

4 Den fremtidige kontingentstruktur om dobbeltmedlemskaber blev efterfølgende nøje gennemgået og intens drøftet. Det blev oplyst, at kontingent til DBF stiger til kr kr. 60 pr. medlemsklub. Forslag fra generalforsamlingen om, at kontingentstigningen burde have været rundsendt. Herudover blev der orienteret om ny redaktør og anden profil i bridgebladet og der var kommet positive tilbagemeldinger herpå. På turneringsfronten påbegyndes en ny seniorturnering på landsplan. Forsamlingen takkede for indlægget. 7. Forslag fra distriktsbestyrelsen, klubber eller enkeltmedlemmer. 8. Valg af: BK 1936 foreslår vedtægtsændring. Ordlyden af ændringsforslaget blev på generalforsamlingen oplæst af dirigenten. Formanden for BK 1936 Thomas Egedgaard redegjorde for at forslaget fremsættes. Formanden Preben Mohr orienterede om bestyrelsens drøftelse af forslaget. Den efterfølgende drøftelse i forsamlingen gav herefter anledning til at forslag til vedtægtsændring alene omfattende paragraf 4 B punkt 6: Meddelelser fra DBF, der ændres til: Paragraf 4 B punkt 6: Meddelelser fra DBF A) Generel orientering B) Gennemgang af eventuel afstemning af punkter på dagsorden til DBF`s Repræsentantskab C) Vejledende afstemning om maksimalt forbundskontingent Ovenstående vedtægtsændring blev enstemmigt vedtaget. Formand: Preben Mohr er villig til genvalg. Preben Mohr genvalgt. Bestyrelsesmedlemmer: På valg er Jørn Gissemann, Niels Lønborg og Claus Lund. Jørn Gissemann er villig til genvalg. Jørn Gissemann genvalgt. Niels Lønborg er villig til genvalg. Niels Lønborg genvalgt. Claus Lund er villig til genvalg. Claus Lund genvalgt. Suppleant Preben Salling. Preben Salling genvalgt. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Pt. Kurt Boysen og Egil Olesen, Genvalg af revisor og revisorsuppleant. - der blev appelleret til, at distriktsbestyrelsen sparrer med forslagsstillere.

5 Jørn Gissemann Larsen Referent - der blev uddelt præmier. - dirigenten takkede for god ro og orden - formanden Preben Mohr tilkendegav, at han påtænker at vil gå af til næste år.

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere