Produktionshøjskolen Djursland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionshøjskolen Djursland"

Transkript

1 Produktionshøjskolen Djursland Virksomhedsplan for Overordnede mål Det er Produktionshøjskolens mål, at styrke de unges selvværd, ansvarsfølelse og engagement, således at de bliver i stand til at sætte sig mål på det uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige og samfundsmæssige plan og gennemføre denne målsætning. Endvidere at opkvalificere eleverne fagligt og dermed forberede dem til at gå videre i det øvrige uddannelsessystem eller direkte på arbejdsmarkedet. 2. Værdigrundlaget ü At der er plads til alle uanset forkundskaber og forskellighed. ü At vi ved at mødes i øjenhøjde, udviser gensidig respekt og ligeværd. ü At undervisningen foregår på værksteder med udgangspunkt i den enkelte elevs behov, interesse, evner og personlige mål samt giver mening. ü At vi lægger vægt på at være troværdige voksne, som også kan sige de svære ting. ü At succesoplevelser giver selvværd ü At eleverne er i centrum ü At vi på skolen har fælles mål ü At der er plads til et godt grin Produktionshøjskolens forventninger til de unge: I hverdagen forventer vi ü At vores elever er lige så engagerede i deres fremtid som vi er ü At vores elever arbejder seriøst med selv den mindste opgave ü At vores elever arbejder målrettet på at mestre eget liv ü At eleverne viser hensyn til både det lille og det store fællesskab Regler ü Indtagelse af alkohol i skoletiden medfører bortvisning ü Brug af euforiserende stoffer i skoletiden medfører bortvisning ü Salg af euforiserende stoffer og anden kriminalitet medfører bortvisning og politianmeldelse.

2 Produktionshøjskolens tilbud til de unge: Værkstedsundervisning Når eleverne starter på skolen vælger de et værksted som har deres umiddelbare interesse og/eller relaterer til deres fremtidige mål. Værkstedet vil fremover være deres base for øvrige aktiviteter på skolen. Det er muligt undervejs i forløbet på produktionsskolen at skifte værksted efter aftale mellem elev og de implicerede værkstedsledere. Målene er ü At udvikle faglig kompetence ü At eleverne lærer at have ansvar for arbejdsmiljøet ü At eleverne lærer forskellige arbejdskulturer at kende ü At fremme samarbejdsevner og fleksibilitet ü At udvikle selvstændighed i arbejdet ü At styrke kreative evner ü At lære eleverne at begå sig på arbejdsmarkedslignende vilkår. De enkelte værksteder: Mad og sundhed Eleverne skal lære at: ü Anvende friske råvarer ü Lave mad fra bunden (af gryden) J ü Lave ernæringsrigtig mad. ü Lære om rengøring og hygiejne ü Lære at bruge de korrekte arbejdsstillinger for at forebygge nedslidning. På værkstedet har vi en fælles holdning til hinanden og til arbejdet ü Ansvar og selvstændighed for sig selv og arbejdet. ü Respekt for de andre elever og for det vi laver. ü Ansvar for såvel egen læring som for værkstedet som helhed. ü Køkkenet skal være et fristed, men ingen banegård (ro på arbejdspladsen) ü Afvikling af arrangementer om aftenen, der giver eleverne fornemmelse af servicefaget.

3 Musik og Medie Musik / Medie-værkstedet er et tilbud på Produktionshøjskolen. Værkstedet henvender sig til elever med musik interesse og/eller lyst til at arbejde med medier. Vi øver på, at blive gode nok til at spille for de andre elever på skolen og derefter komme ud at spille f. eks. på andre skoler og/eller daginstitutioner Eleverne får tilbuddet om at lære: Musik - værkstedet ü At spille på et instrument ü Musikteori ü Blive bedre til at synge og arbejde med flerstemmigt kor ü Lære at spille og arbejde sammen med andre ü Overvinde evt. sceneskræk. Spille live ü Teknisk del: Lære at forstå mixer, forstærker, udstyr Medie - værkstedet Vi har ansvaret for skolen hjemmeside. Herunder arbejder eleverne med: ü PC kendskab. Her kommer vi hele vejen rundt. Tekst, billede og videobehandling Tage billeder, optage video af skolens andre værksteder. Redigering og upload af disse på computer. Vi arbejder med imac, imovie, Picassa og Pixelmator. ü Ugentlig upload og administration af skolens hjemmeside. ü Månedens værksted. Interview af de andre værksteder til brug på skolens hjemmeside. Træværkstedet Et tilbud til de elever som er interesseret i at arbejde med traditionel håndværk. Udover selve teknikkerne inden for håndværk sker der en indføring i håndværksfagenes kultur, hvor den som udfører arbejdet i vid udstrækning selv er ansvarlig for planlægningen, udførelsen og kvalitet. Eleverne skal lære ü Brug og vedligeholdelse af håndværktøj ü Brug og forståelse af sikkerheden omkring værktøj og maskiner ü Faglig stolthed og håndværkerkultur. Håndværk som servicefag. ü Medbestemmelse og medansvar. ü Materialevalg ude og inde, forskellige træsorter, møbeltræ.

4 ü Arbejdsprocesser på værkstedet Måleteknik Limeteknikker Slibeteknik. Finish og afpudsning. Finerarbejde. Andre teknikker vedr. arbejdet med træ. ü Kendskab til andre materialer. ü Tegningsforståelse, håndtegning og IT - bacerede tegneteknikker ü Undervisning i dansk og regning som en integreret del af det praktiske arbejde. ü Design og funktion. Metalværkstedet Der vil på værkstedet blive taget udgangspunkt i en balance mellem projektarbejde og en legende tilgang til opgaverne. Der lægges vægt på, at eleverne får medbestemmelse til at planlægge og udføre arbejdet, sådan at der gives plads til succes er og fejl. Kort sagt: eleverne lærer om smedefaget ved læring gennem afprøvning Eleverne skal bruge værkstedet til at styrke deres personlighed og selvværd, og derved få en øget afklaring omkring muligheder for uddannelse, læreplads og arbejde. Eleverne skal lære ü Om sikkerhed omkring arbejdet ü At arbejde med forskellige materialer ü At bruge måleteknik ü Betjening af forskellige maskiner ü Forskellige svejsemetoder ü At arbejde med Google s tegneprogram Sketch Up Styrke værkstedskulturen gennem: ü Ansvarsfølelse for værkstedet, for sig selv, og for andre elever ü Udvikle selvstændighed omkring de enkelte projekter ü Lære at arbejde på værkstedet ü Opøve mod til at arbejde eksperimenterende, såvel fagligt som personligt Skov, anlæg og service Er et tilbud til dem der holder af fysisk arbejde, hvad enten det er træfældning, anlægsarbejde eller udendørs servicefunktioner. Eleverne skal lære: ü At udføre flisebelægning og vedligeholde haver.

5 ü At håndtere værktøj af alle relevante typer samt maskinelt udstyr. ü At vedligeholde småmaskiner: Plæneklipper, trimmer, motorsav m.m. ü At bruge humor som problemløsning. ü At indgå i et fælles ansvar. ü At planlægge og samarbejde. Eleverne får kendskab til de grønne fagområder og mulighed for at erhverve certifikat til eksempelvis traktor og motorsav. Som en del af Skov og Naturs servicefunktioner står værkstedet for udlejning af cykler. Cyklerne bookes PT igennem Novasols sommerhusudlejning. Eleverne lærer gennem vedligehold, klargøring, udbringning og afhentning af cykler til turister fra forskellige lande at begå sig ansvarsfuldt med servicering inden for turistbranchen. Eleverne lærer: ü At udføre erhvervsnært servicearbejde inden for turistområdet ü Logistik ved udbringning og indhentning af cykler ü Vedligeholdelse af cykler Designlinien For dem som kan lide at udnytte forskellige materialer kreativt og gerne vil udvikle deres færdigheder inden for syning og formgivning. Eleverne skal lære at. ü Opøve de til faget nødvendige håndværksmæssige færdigheder ü Udvide kendskabet til forskellige materialer og arbejdsteknikker ü Erhverve indsigt i faglige arbejdsmetoder ü Lære at overskue en opgave og planlægge et arbejdsforløb ü Forholde sig analyserende og kritisk til en opgave ü Lære at arbejde med ide proces resultat ü Opøve mod til at arbejde eksperimenterende ü Udvide evnen til medbestemmelse ü Udvikle ansvarsfølelse og beslutningsdygtighed ü Udvide evnen til samarbejde både i grupper og på tværs af værkstederne ü Lære at servicere kunder Vejledning Forløbsplaner, Vejledning og uddannelsesbeviser

6 Vejledningens formål er fælles for alle skolens elever og fremgår af bekendtgørelsen. I forbindelse med vejledningen ajourføres elevernes forløbsplan i systemet Nordplan. Ved udskrivning fra skolen føres elevernes mål ind i deres uddannelsesplaner og der udstedes skole og kompetancebevis. EGU Egu-eleverne er kendetegnet ved at være afklaret og parate til et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb. Det indebærer øgede krav til deres indsats på skolen. Derved bliver de også et forbillede for de elever, som endnu ikke har fundet deres ben. Indholdet for Egu-eleverne bliver: ü Samtaler/udvikling med vejlederen ü Ansøgninger ü Finde praktikpladser/virksomhedsbesøg ü Projektarbejde ü Deltage i skolens aktiviteter ü Være med i arbejdet på værkstederne, i det omfang det giver mening for Egu-forløbet. Praktikordning Eleverne kan inden for et halvt år, komme op til 4 uger i praktik i en erhvervsvirksomhed eller institution. Praktikpladsordningen anvendes, når eleven skønnes klar til at påtage sig et medarbejderansvar. Eleverne lærer selv at kontakte en arbejdsplads for at aftale en praktikplads. Værkstedslederen bekræfter skriftligt aftalen, besøger eleven midtvejs i praktikperioden og evaluerer forløbet sammen med eleven. Mål for praktikpladsordningen ü At blive afklaret med hensyn til uddannelse/fremtid ü At øge kendskabet til arbejdsmarkedet Kombinationsforløb Eleverne har under produktionsskoleforløbet mulighed for at komme i et meritgivende kombinationsforløb på en erhvervsskole i et tidsrum svarende til 2 5 uger. Målet er at få indblik i de krav, faglige såvel som personlige, der stilles for at gå på en erhvervsskole. Oplevelsesprægede aktiviteter Dette gælder ved studieture i ind - og udland, samarbejdsøvelser i det fri, brug af kulturelle tilbud som for eksempel museer, biblioteker, biografer, teatre, udstillinger, virksomhedsbesøg og endelig gennem besøg på andre uddannelses- institutioner. Formålet med de oplevelsesprægede undervisningsaktiviteter er:

7 Idræt og motion ü At øve sig i at bruge kunst- og kulturtilbud og få mod og evne til at begå sig i byen. ü At udvikle sine sociale færdigheder og se sig selv som en del af et større fællesskab ü At overskride egne grænser ü At opleve ro ü At blive bevidst om sin egen kultur og lære at forstå andre kulturer end den djurslandske. Almen undervisning Målet er at gøre eleverne uddannelsesparate, og opretholde en faglig udvikling samt opbygge elevernes tro og motivation på videre uddannelse. Eleverne afklares omkring deres faglige forudsætninger, interesser og muligheder. Med baggrund i denne afklaring tilbydes individuel undervisning rettet mod den unges interesser og erhvervsvalg. Skolen tilbyder undervisning rettet mod folkeskolens afgangsprøver i dansk, engelsk og matematik. Der undervises i små hold ud fra principperne om individuelle læringsstile. Ca. 1/2 af skolens elever følger undervisning, og de fleste går til prøve i et eller flere af de 3 fag. Der tilbydes undervisning for ordblinde i de 3 almene fag. Som en del af denne undervisning forberedes de elever som modtager ordblindeundervisning endvidere til at benytte IT - baserede hjælpemidler i deres videre uddannelse eller arbejde. Fællesundervisning Den fælles undervisning består af et ugentlig fællesmøde, hvor nye elever introduceres, planerne for den kommende tid fremlagt samt mulighed for at diskutere aktuelle emner og problemstillinger. Derudover arrangeres temadage, foredrag samt fælles faglige og kulturelle ture ud af huset. Formål med fællesundervisningen er: ü At eleverne vænner sig til at indgå i større sociale sammenhænge. ü At eleverne får positive oplevelser ved at møde nye og ukendte aspekter af tilværelsen. Pauser De overordnede mål med pauserne er: ü At udvikle elevernes sociale færdigheder ü At øve sig i at tage stilling og være kritisk og konstruktiv ü At øve sig i at kommunikere ü At introduceres til konstruktiv fritid

8 Produktionshøjskolens forventninger til de unge: I hverdagen forventer vi ü At vores elever er lige så engagerede i deres fremtid som vi er ü At vores elever arbejder seriøst med selv den mindste opgave ü At vores elever arbejder målrettet på at mestre eget liv ü At eleverne viser hensyn til både det lille og det store fællesskab Regler ü Indtagelse af alkohol i skoletiden medfører bortvisning ü Brug af euforiserende stoffer i skoletiden medfører bortvisning ü Salg af euforiserende stoffer og anden kriminalitet medfører bortvisning og politianmeldelse. Skolens mål for 2015 Udvikling af skolens nuværende tilbud med fokus på de uddannelses og erhvervsmuligheder der er kendetegnende for skolens nærområde. (Hele Østjylland)

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013.

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Udarbejdet i henhold til: LOV OM PRODUKTIONSSKOLER. LBK nr. 456 af 23.05.2012 AF MEDARBEJDERE, LEDELSE OG BESTYRELSE PÅ HOBRO PRODUKTIONSHØJSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Virksomhedsplan for. Gøglerproduktionsskolen

Virksomhedsplan for. Gøglerproduktionsskolen Virksomhedsplan for Gøglerproduktionsskolen 2006 Udarbejdet af skolens medarbejdere: P.C. Asmussen, forstander Kjeld Friis, underviser (artist) Jens Mortensen, underviser (artist) Berith Nielsen, underviser

Læs mere

Produktionsskoler generelt:

Produktionsskoler generelt: Produktionsskoler generelt: Målgruppe Produktionsskolen er for unge under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. Aktivering og produktionsskole Eleverne kan optages direkte efter folkeskolen,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Hjørring Produktionsskole

VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Hjørring Produktionsskole VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Hjørring Produktionsskole Indholdsfortegnelse Bestyrelsen:... 3 Personale:... 3 Medarbejdermøde:... 4 Tillidsrepræsentant:... 5 Sikkerhedsorganisation:... 5 Samarbejdsudvalg:... 5

Læs mere

Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk www.stevnsbo.dk

Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk www.stevnsbo.dk Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk Vi ser på livet som en lystig leg med ubegrænsede muligheder På vores skole gør vi alt for, at du får de bedste

Læs mere

Virksomhedsplan for Fugleviglund Produktionshøjskole 2015

Virksomhedsplan for Fugleviglund Produktionshøjskole 2015 1. Formål.... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne.... 3 Værdigrundlag.... 4 Skolesyn.... 4 Målsætninger for 2015... 4 2. Målgrupper... 6 Målgruppebeskrivelse... 6 Fugleviglund Produktionshøjskole

Læs mere

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015 Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015 BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 Udarbejdet i henhold til: LOV OM PRODUKTIONSSKOLER. LBK nr. 785 af 06.07.2006 AF MEDARBEJDERE, LEDELSE OG BESTYRELSE PÅ HOBRO PRODUKTIONSHØJSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Virksomhedsplan 2012 Indholdsfortegnelse 2 1. Beskrivelse af Produktionsskolen Nordvestjylland 3 1.1. Produktionsskolens bestyrelse

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge & Anlæg arbejder vi med opgaver inden for tømrer-, maler- og murerfaget. Vi udfører en lang række forskellige bygge-

Læs mere

Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog

Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog Præsentation af værkstedet På GRØN PÆDAGOG har eleverne mulighed for at få afprøvet sig selv i forhold til, at arbejde med børn og ældre. Vi vil

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.

Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard. 1 Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.dk www.kongshojgaard.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 , Virksomhedsplan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål Side 2 2. Målgrupper Side 2-3 3. Undervisningsaktiviteter Side 4-11 4. Vejledning Side 11 5. Fysiske rammer Side 11-12 6. Organisation Side 12-13 7.

Læs mere

AFUK`s Produktionsskole 2012

AFUK`s Produktionsskole 2012 Virksomhedsplan for AFUK`s Produktionsskole 2012 Side 2 Indledning 2 Visioner og Indsatsområder 3 Arbejdsgrundlaget 3 Værdigrundlag 4 Skolens kapacitet og beliggenhed 4 Mål 5 Målgruppen 5 Undervisningen

Læs mere

Din vej til Uddannelse & Afklaring...

Din vej til Uddannelse & Afklaring... Din vej til Uddannelse & Afklaring... Glostrup Produktionshøjskole tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen på skolens

Læs mere

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

Produktionsskoler i hovedstadsområdet. Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor ligger vi? Klik ind på www.pdskoler.dk

Produktionsskoler i hovedstadsområdet. Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor ligger vi? Klik ind på www.pdskoler.dk Produktionsskoler i hovedstadsområdet Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor ligger vi? Klik ind på www.pdskoler.dk Indholdsfortegnelse 2. Velkommen til Produktionsskolen 3. Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Indledning Virksomhedsplanen er udarbejdet på et ændret grundlag, idet bestyrelsen med udgangspunkt i en solid og velkonsolideret drift, har ønsket et længere sigte på skoleudviklingen. På den baggrund

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 2013 Aalborg Produktionsskoles bestyrelse skal hvert år udarbejde en virksomhedsplan med angivelse af mål og målgruppe samt indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden.

Læs mere