KOMFORTHUSENE. tekst #### RUMLIG Esbensen AFBILDNING Rådgivende Ingeniører a/s. tegnet af:. RM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMFORTHUSENE. tekst #### RUMLIG Esbensen AFBILDNING Rådgivende Ingeniører a/s. tegnet af:. RM . 05.06.2007"

Transkript

1 KOMFORTHUSENE tekst #### +M Arkitekter a/s jjohn Carstensen Tømrer- snedkervirksomhed Murermestrene aps Esbensen Rådgivende Ingeniører a/s # sags nr: tegnet af:. RM dato: mål: +M Arkitekter A3 -a/s rev dato: jjohn Carstensen. Tømrer- snedkervirksomhed Murermestrene aps emne: RUMLIG Esbensen AFBILDNING Rådgivende Ingeniører a/s # tegn. nr: ASK 0XX

2 KOMFORTHUSENE 01 KONSORTIUM Dette konsortium er sammensat af en flok, som har fundet hinanden i en fælles interesse for lavenergibyggeri. Gruppen består af : Totalentreprenør: John Carstensen Tømrer- snedkervirsomhed og Murermestrene I/S Ingeniør: Esbensen Rådgivende Ingeniør a/s Sloth Møller Rådgivende Ingeniører a/s som underrådgiver vedr. konstruktioner Arkitekt: +M Arkitekter a/s Alle i gruppen har deltaget i et indledende brainstormmøde og i Workshoppen i Vissenbjerg. Rådgiverne har afholdt et arbejdsmøde i Skibet, hvor vi besigtigede den aktuelle meget smukt beliggende udstykning og bagefter havde lånt et fælleshus i en nabobebyggelse til arbejdsmødet. I mere end én forstand er huset et Passivhus: Om vinteren er der passiv forvarmning af ventilationsluften til friskluftindtaget via jordkanaler i terræn Om sommeren er der passiv afkøling af ventilationsluften til friskluftindtaget via jordkanaler i terræn. Udenfor fyringssæsonen er der mulighed for passiv udluftning ved naturlig ventilation. Den friske udeluft kommer ind igennem de oplukkelige vinduesbånd i facaderne, hvor luften ved "skorstenseffekten" bliver ledt ud igennem et motorstyret oplukkeligt vindue i toppen af skorstenen. Med to lag gips kan man opnå varmeackumulerende egenskaber som for middeltung konstruktion. Således kunne passiv natkøling ved naturligventilation med fordel benyttes. De sydvendte vinduer bevirker passiv opvarmning af bygningen ved den indkommende solindstråling. Endvidere udnytter jordvarmeanlægget den lagrede solenergi i jorden til delvist passiv opvarmning af bygningen. Tæthed: Tanken er at opføre hele den bærende hovedkonstruktion, isolere den udefra og ind til dampspærren og på dette tidspunkt foretage en tæthedstest. Først når der er vished for tætheden, bygges skillevægge og øvrig aptering. Arkitektonisk hovedidé: Vi har valgt at foreslå et 2-plans hus, som er disponeret som den velkendte danske bygningstype opbygget over en såkaldt korsplan. Typen er kendt specielt fra 20 ernes 40 ernes boligbyggeri. Den er kendetegnet ved at have ligeværdige rum placeret omkring en centralt placeret skorsten. Indholdsfortegnelse: 01...Konsortium 02...Idé 03...Planer 04...Snit A og facade mod nord 05...Snit B-B og facade mod vest 06...Snit C-C og facade mod syd 07...Snit D-D og facade mod øst 08...Rumlig afbildning 09...Fleksibilitet i brug 10...Opvarmning Alle har båret ideer til projektet og alle har en åben arbejdsstil, som godt kan blive nyttig i det arbejde der ligger forude. Bygningen bærer præg af en høj fleksibilitet der er mange valgmuligheder, både af hensyn til orientering, indretning og drift. Mulighed for senere montering af solceller på forberedt konstruktion over tagterrasse Ventilation 12. Lys 13...Detaljer 02 IDÉ Ideen i dette forslag bygger på ønsket om at lave et hus, der er en fleksibel type, som kan anvendes i dette projekt, men som også er levedygtig i andre projekter under helt andre omstændigheder. Huset skal selvfølgelig kunne certificeres som et Passivhus, men skal samtidig kunne klassificeres efter de danske klasser. Gruppens mål er at nå lavenergiklasse 1 Bærende konstruktion og klimaskærm: Momentstive trærammer placeret i et modul på 1220mm. Uden på rammerne monteres 22mm krydsfinér som tjener som afstivning af konstruktionen og som underlag for det yderste gennemgående isoleringslag. På indersiden af rammerne monteres dampspærren, kund afbrudt ved vinduer og døre. Indvendigt krydsforskalles med 75mm isolering ( vægge) hhv 125mm (lofter) i hvilken kabler, ledninger og rør trækkes så dampspærren ikke brydes. Skillevægge og etagedæk føres frem til dampspærren, men krydser ikke denne. På samme måde lader vi i dette projekt tekniske installationer få en symbolsk og praktisk central placering i huset. Huset udformes kompakt og føringsveje bliver korte. Forslaget viser en kompakt bygningstype med et moderne udtryk : kubisk med fladt tag og tilbagetrukket hjørne som tagterasse Kritiske punkter Udviklingsaspekter 15...Situation / orientering Lokalplanen #### 17...Energirammeberegning Komforthuses ønsker om at tilbyde et hus til familier med 3 børn og rum til ikke definerede aktiviteter efterkommes i en fleksibel planløsning, hvis indretning ved opførelsen defineres indenfor visse rammer i samarbejde med f.eks. Komforthuses salgskonsulent. I dette materiale vises flere muligheder. Dagslys: Alle opholdsrum har mulighed for dagslystilgang fra mindst 2 sider. Der trækkes lys ind i den ellers mørke del af det primære opholdsrum fra vinduerne på 1. sal over den centralt placerede trappe. +M Arkitekter a/s jjohn Carstensen Tømrer- snedkervirksomhed Murermestrene aps Esbensen Rådgivende Ingeniører a/s # Vigtigste karakteristik: Et kompakt, let hus med udvendig isolering med armeret puds, træ/komposit-vinduer, opvarmet via det mekaniske ventilationsanlæg med varmegenvinding suppleret med varme i badeværelsesgulv. Herudover etableres varmepumpe samt seperat emhætte i køkken. På den måde sikres et indirekte lys bagest i rummet, sådan at behovet for kunstlys vil være lille. Den stramme kubiske form tilføjes nogle bygnings- og beplantningselementer som alle tilsammen udgør en levende komposition, der skaber "mikrosteder" rundt om huset. På den måde formidles overgangen mellem ude og inde på en blød måde, så det er rart at opholde sig omkring huset og så dagslyset reguleres. sags nr: tegnet af:. RM dato: mål: -A3 rev dato:. emne: KONSORTIUM tegn. nr: side 2

3 KOMFORTHUSENE C A 03 PLANER Forberedt for udhus 10m2 vognly 28m2 Renov. Huset er disponeret med en midterakse hvor man færdes mellem funktionerne i huset. Trappen er centralt placeret ligesom installationskernen. Disse 2 elementer er sammen med køkkenet og badeværelserne bundet til deres placering, men sådan at rummene omkring dem kan fungere med afvekslende funktioner. B D pergola Flisebelagt terrasse (lev. Komforthusene) køl frys. kolon. Køkken 8,7m2. opv. skuf. skåle. ovn Spise / ophold 37m2 Vindfang 4,8m2 Gard. 3,6m2 ventilation med genveks varmt vand varmepumpe el gulvvarme jordslanger ind Bryggers 6,2m2 Sove/omkl. 18,8m2 Badeværelse 6,9m Værelse 15,4m2/25m2 Tagterrasse 13m2 Repos 11-18m2 Værelse 14,8m2 Badeværelse 6,9m2 Værelse 14m2/18m2 På den måde kan man tænke sig at en familie over tid vil bruge huset forskelligt. Derfor skal rummene være generelt anvendelige og næsten lige store. På en senere side vises huset brugt forskelligt. Ingen af planerne kræver ombygninger, der involverer klimaskærmen eller de tekniske installationer. ( se afsnit 14 udviklingsmuligheder) #### +M Arkitekter a/s Skråning med bøgehæk (Lev. Komforthusene) jjohn Carstensen Tømrer- snedkervirksomhed Murermestrene aps Esbensen Rådgivende Ingeniører a/s STUEPLAN 107m2 brutto 86m2 netto incl skillev. 41,5m i omkreds 2,8m etagehøjde 116 m2 facadeareal 22% vindueshul= 23,5m2 af brutto 1.SAL 91m2 brutto 69m2 netto incl skillev. 41,5m i omkreds 2,8m etagehøjde 116 m2 facadeareal 22% vindueshul= 20m2 af brutto # sags nr: tegnet af: dato: mål: rev dato: RM :100 / A3. IALT rådes til vinduresareal: 43,5m2 emne: PLANER FORSLAG: 33,19 m2 tegn. nr: side 3

4 KOMFORTHUSENE 04 SNIT A-A OG FACADE ØST SNIT A Da kravene til vinduernes egenskaber medfører en forholdsvis lav g-faktor, vil det ikke påvirke fordeling af vinduesareal nævneværdigt i forhold til verdenshjørnerne, men derimod give større arkitektonisk frihed i forhold til placering af vinduesareal. Alligevel udformes facaden i sekundære rum med små vinduer. I denne sammenhæng sker det fordi det er vigtigere at prioritere kontakten til haven fra de primære opholdsrum og til den smukke udsigt mod sydøst hhv. sydvest alt efter placering i udstykningen. Hvis huset placeres på østsiden af vejen vil huset blive drejet og denne facade vender mod nord #### +M Arkitekter a/s FACADE A jjohn Carstensen Tømrer- snedkervirksomhed Murermestrene aps Esbensen Rådgivende Ingeniører a/s # sags nr: tegnet af: dato: mål: rev dato: RM :100 - / A3. emne: SNIT A OG FACADE tegn. nr: side 4

5 KOMFORTHUSENE 05 SNIT B-B OG FACADE MOD NORD I det viste tilfælde tænkes huset placeret på en grund vest for vejen. Hoveddøren vender mod nord ligesom køkken og bryggers. I den videre bearbejdning kan man overveje om energirammen tillader et vindue fra køkkenet mod vest / vejen / aftensolen. Hvis huset placeres på østsiden af vejen vil huset blive drejet og denne facade vende mod vest. SNIT B #### +M Arkitekter a/s FACADE B jjohn Carstensen Tømrer- snedkervirksomhed Murermestrene aps Esbensen Rådgivende Ingeniører a/s # sags nr: tegnet af: dato: mål: rev dato: RM :100 - / A3. emne: SNIT B OG FACADER tegn. nr: side 5

6 KOMFORTHUSENE 06 SNIT C-C OG FACADE VEST Denne facade er præget af tagterrassen, hvorfra der er udsigt mod det smukke landskab mod sydøst. Desuden er der her udgang fra køkkenet til en pergoladækket terrasse. Der er vindue fra spisestuen til samme terrasse og aftensolen. Hvis huset placeres på østsiden af vejen vil huset blive drejet og denne facade vende mod syd. SNIT C #### +M Arkitekter a/s FACADE C jjohn Carstensen Tømrer- snedkervirksomhed Murermestrene aps Esbensen Rådgivende Ingeniører a/s # sags nr: tegnet af: dato: mål: rev dato: RM :100 / A3. emne: SNIT C OG FACADE tegn. nr: side 6

7 KOMFORTHUSENE 07 SNIT D-D OG FACADE MOD SYD Husets hovedakse markeres i denne facade af terrassedøren fra opholdsstuen, som også har et udsigtsvindue. Også her præges facaden af tagterrassen. Hvis huset placeres på østsiden af vejen vil huset blive drejet og denne facade vende mod øst / udsigt over landskab. SNIT D #### +M Arkitekter a/s FACADE D jjohn Carstensen Tømrer- snedkervirksomhed Murermestrene aps Esbensen Rådgivende Ingeniører a/s # sags nr: tegnet af: dato: mål: rev dato: RM :100 / A3. emne: SNIT D OG FACADE tegn. nr: side 7

8 KOMFORTHUSENE Denne tegning viser en facade med en andel af tegl, hvis lokalplankravet ikke kan fraviges. På forsiden af dette hæfte ses facaden når den fremstår fuldt pudset. #### +M Arkitekter a/s jjohn Carstensen Tømrer- snedkervirksomhed Murermestrene aps Esbensen Rådgivende Ingeniører a/s # sags nr: tegnet af: dato: mål: rev dato: RM A3 -. emne: RUMLIG AFBILDNING tegn. nr: side 8

9 el gulvvarme jordslanger ind varmt vand varmepumpe ventilation med genveks el gulvvarme jordslanger ind varmt vand varmepumpe ventilation med genveks el gulvvarme jordslanger ind varmt vand varmepumpe ventilation med genveks KOMFORTHUSENE 09 FLEKSIBILITET I BRUG De fleste familier stiller ret ens krav til deres bolig. De passer et arbejde, kommer hjem og skal lave mad, have gæster, se TV og kunne trække sig tilbage til sit eget. De fleste har efterhånden også brug for kontorplads til computeren. Mange vil gerne have den placeret lidt væk fra opholdsstuen, men ikke gerne i soveværelset. Ofte vil en niche eller en krog være tilstrækkeligt. Så findes der de familier, hvor deres interesser kræver plads: et bibliotek, et smykkeværksted, et musikværelse, en systue eller atelier. De vil ofte være kede af at placere disse aktiviteter i et lille kammer uden kontakt til resten af familien. Derfor er det vigtig at huset over tid kan tåle forandringer i brugen. Her vises forskellige eksempler på forskellig brug. A 2 voksne og 3 børn. B 2 voksne og 2 børn. C 2 voksne og 2 børn. Familien A har børneværelser på 1. sal. Ovenfor trappen er en læsekrog, som er møbleret med en sovesofa, så krogen kan bruges som alkove, når der er gæster. I den modsatte ende er der en fælles arbejdsplads. I stueplan er der alrum og opholdsstue i forlængelse af køkkenet. Soveværelset ligger i stueplan med omklædningsfaciliteter og adgang til eget bad. Hele familien B har soveværelse på 1. sal. soveværelset har indraget gangen, så der er plads til omklædningafdeling i forbindelse med soveværlset Ovenfor trappen er en læsekrog, som er møbleret med en sovesofa, så krogen kan bruges som alkove, når der er gæster. I stueplan er der alrum i forlængelse af køkkenet. Der god plads til et stort spisebord og 2 arbjdspladser, hvor man kan lave lektier, tegen og sy. Ved siden af er der en rolig TVstue Familien C har 2 værelser og opholdstue på 1. sal. Fra stuen er der adgang ti tagterrasen. Der er indrettet en computerplads til de voksne bag ved trappen. I stueplan er der spisestue i forlængelse af køkkenet. Soveværelset ligger i stueplan adskilt fra spisestuen af trappen. #### +M Arkitekter a/s jjohn Carstensen Tømrer- snedkervirksomhed Murermestrene aps Esbensen Rådgivende Ingeniører a/s # sags nr: tegnet af:. RM dato: mål: 1:20 - / A3 rev dato:. emne: FLEKSIBILITET tegn. nr: side 9

10 ventilation med genveks varmt vand varmepumpe el gulvvarme jordslanger ind KOMFORTHUSENE De varmeakkumulerende egenskaber i den middeltunge loftskonstruktion vil bidrage til at optage varme i dagtimerne og afgive senere i nattetimerne. Ved naturlig ventilation kunne man gøre brug af de varmeakkumulerende egenskaber ved natkøling Opvarming via ventilationsanlægget 10 OPVARMNING Ifølge byggetraditionen for Passivhuse vil der ikke være et traditionelt varmeanlæg (radiatorer, gulvvarme). I stedet opvarmes huset via ventilationsanlægget, bortset fra badeværelset som tænkes opvarmet med gulvvarme af komforthensyn. I og med at huset vil have en meget tæt og velisoleret klimaskærm sammenholdt med de små luftmængder der ventilationsmæssigt er brug for, kan man "spares det traditionelle varmeanlæg væk". Ventilationsanlæggets varmeflade forsynes med varme fra et jordvarmeanlæg placeret udenfor huset i terræn. Jordvarmeanlægget leverer gratis energi ved at udnytte den lagrede solenergi i jordoverfladen, men kan ikke alene klare varmebehovet. Derfor er jordvarmeanlægget forbundet med en varmepumpe, som kan hjælpe med at løfte temperaturen til det ønskede niveau. Jordvarmeanlægget er som typen COMBI 305 fra KH Nordterm. Nogle af argumenterne fra de danske passivhus-modstandere er at man hverken kan åbne vinduer eller få et køligt soveværelse. Projektgruppen har valgt at tage denne udfordring op for at se på om det er muligt at tilbyde samme komfortforhold og fleksibilitet som i andre moderne danske typehuse, uden at gå på kompromis med de gældende krav i henhold til passivhusstandarden. jordvarme: jordslanger til varmepumpe Vandbåret gulvarme i badeværelser. Komfort hensyn. Frisk luft tempereres før varmveksler I modsætning til traditionelle ventilationsanlæg, som har én enkelt varmeflade, vil dette ventilationsanlæg indeholde 2 varmeflader en større varmeflade til størstedelen af huset og en lidt mindre varmeflade til soveværelset i stuen. På denne måde vil der være mulighed for at regulere temperaturen i huset således at man kan have et lidt køligere soveværelse, hvis man ønsker det. Ventilationsanlægget vil også kunne "by-passes", hvor luften kører udenom varmeveksleren, hvis der rumtemperaturen, men også #### fordi at mange ønsker at have nærkontakt til det udendørs areal og opleve de mange skift som naturen gennemgår i løbet af sommeren. +M Arkitekter a/s jjohn Carstensen Tømrer- snedkervirksomhed Murermestrene aps Esbensen Rådgivende Ingeniører a/s # Vurdering: Et årligt varmebehov på 8,2 kwh/m2 (danske forhold) og et bruttoetageareal på 198 m2 giver et samlet årligt varmebehov på 1624 kwh/år. Bruger man naturgas lyder regningen på ca kr. og bruger man et jordvarmeanlæg lyder regningen på ca. 860 kr. Dvs. en årlig besparelse på knapt 40 % svarendes til ca. 600 kr. Kilde: Priser fra Energitjenesten sags nr: tegnet af: dato: mål: rev dato: RM :50 - / A3. emne: OPVARMNING tegn. nr: side 10

11 KOMFORTHUSENE Naturli ventilering via højt siddene oplukke Afkast: kold luft 11 VENTILATION Mekanisk ventilation Opvarming via ventilationsanlægget Veksling af varmen før afkast Vandbåret gulvarme i badeværelser. Komfort hensyn. Naturlig ventilering med oplukkelige vinduer giver beboeren indflydelse i små aktuelle situationer: Akut lugtgene ventileres hurtigt ud. Kontakt til vejret. Frisk luft tempereres før varmveksler Huset tænkes ventileret med et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding, som er centralt placeret i husets skorsten. Indblæsning etableres i alle soveværelser samt stue og udsug etableres i køkken, bad og bryggers, hvor afkst sker via skorsten. Rørføring placeres under dæk (Ø ca. 125 mm). Styringsmæssigt ønskes behovsstyret ventilation med fugtregulering. Ofte kan det i boliger være et problem med at få fjernet fugten, som ophober sig i bygningen. Ved at lave fugtregulering kan man undgå at ventilationsanlægget vil køre konstant med høj drift i hele døgnet og i stedet tilpasse driften efter det ønskede behov. Således kan man forvente en ikke uvæsentlig reduktion i energiforbruget til ventilationsanlægget og dermed besparelser i sine driftsomkostninger. Behovsstyret ventilation med fugtregulering skaber også et bedre indeklima, herunder også for personer med astmatiske og allergiske problemer. Det valgte ventilationsaggregat er som typen NILAN COMFORT 300T, hvor varmeveksleren har en virkningsgrad på 0,85. Friskluftindtaget placeres ude i terræn, hvor den friske luft bliver ledt igennem jordkanaler for at kunne bruge passiv forvarmning/ afkøling af luften. Jordkanalerne til friskluftindtag er som fabrikat Genvex. Udenfor fyringssæsonen kan man supplere den mekaniske ventilation med naturlig ventilation. Vinduesbånd, som er placeret i den øverste del af vinduerne og dermed er tyverisikrede, kan lukkes op og lade den friske luft passere ind igennem rummene. Bygningens design og indvendige udformning fremmer "skorstenseffekten", hvor den varme luft stiger til vejrs og forlader huset i det motorstyrede vindue i toppen af skorstenen. #### jordvarme: jordslanger til varmepumpe jordkanaler +M Arkitekter a/s jjohn Carstensen Tømrer- snedkervirksomhed Murermestrene aps Esbensen Rådgivende Ingeniører a/s # Inde: komfortabel køling Ude: sommertemperatur Inde: forvarmet indblæsning Ude: vintertemperatur sags nr: tegnet af: RM dato: mål: 1:50 - / A3 rev dato:. jordkanaler tempererer luften jordkanaler temperer luften emne: VENTILATION tegn. nr: side 11

12 KOMFORTHUSENE Placering af eventuelle solceller. (tilkøb) Bringer elregningen ned giver skyggeeffekt på tagterrassen glimt til himlen Spejl Lys Med de forholdsvis små vinduer er der begrænset direlte sol i rummene. Det er en dejlig komfort at have fornemmelsen af solskinnet inde. Om sommeren gerne gennem flimrende løv, der kan tage det skarpe af sollyset. I vinterhalævåret er solindfaldet direkte opmuntrende. sol afkærmende beplantning Fordel: løv iden varme sommer ikke løv i en kolde vinter, hvor solen alligevel står lavt Huset forsynes med pergola, som foreslås beplantet med f.eks, blåregn. Skyggende løv om sommeren. Sol om vinteren. Med vandret beplantning bevares udsynet selvom der solafskærmes. I den centrale del af huset får 1. salen lys fra ventilationsvinduet ved skortsenen. Her fra og fra vinduet mod tagterassen vil lyset strønmme ned gennem trammehullet til begeste del af stuen. #### +M Arkitekter a/s jjohn Carstensen Tømrer- snedkervirksomhed Murermestrene aps Esbensen Rådgivende Ingeniører a/s # sags nr: tegnet af: dato: mål: rev dato: RM :50 - / A3. emne: SUPPLERENDE ENKLE VIRKEMIDLER TIL ØGET KOMFORT tegn. nr: side 12

13 KOMFORTHUSENE 13 DETALJER De viste detaljer ligger er de væsentligste, der vedrører klimaskærmen. Isover facadekoncept: 100 mm facadeisolering fastholdt med dybler krydsfiner 200 mm lamelspær c/c 1200 mm 200 mm mineraluld kl. 34 0,2 mm pe folie som dampspærre 45 x 125 mm krydsforskalling / 120 cm 125 mm mineraluld kl. 34 krydsfiner - ved at benytte krydsfiner som bagvedliggenede materiale opnås stabilitet, ophængsmuligheder, samt 120 cm afstand på bagvedliggende forskalling. gipsplade Samlet u-værdi 0,088 W/m\U+00B2K Gulvkonstruktion: Gulvbelægning 40 mm afretningslag 80 mm råbeton med rionet gulvvarme i badeværelser Sundolit G60 2x220 mm kl. 41 Sandafretning planhed max 10 mm over 3 meter Samlet u-værdi 0,081 W/m\U+00B2K Tagopbygning: Tagpap Krydsfiner Kileopbygning for fald min 75 ventilation 350 mm lamelspær c/c 1200 mm 300 mm mineraluld kl mm PE-folie 45 x 145 mm krydsforskalling c/c 1000 mm 150 mm mineraluld kl x 100 forskalling 2 x 13 mm gipsplader - evt. akustiklofter Samlet u-værdi 0,089 W/m\U+00B2K Kan evt vælges at ændre til kl. 34 isolering dermed bliver u-værdien = 0,83 Vandret snit i ydervæg og indervæg #### +M Arkitekter a/s jjohn Carstensen Tømrer- snedkervirksomhed Murermestrene aps Esbensen Rådgivende Ingeniører a/s # sags nr: tegnet af:. RM dato: mål: 1:20 - / A3 rev dato:. emne: DETALJER Fundamenter: 350 mm lecatermblok 350 lecablok 100 mm sundolit kantisolering tegn. nr: side 13

14 KOMFORTHUSENE 14 KRITISKE PUNKTER De mest åbenlyse punkter, der i projekteringenskal have opmærksomhed vedrørende tæthed og isolering er: 3 1: overgangen mellem tagterrassedæk og ydervæg 2: Gennembrydning af terrændæk, hvor der føres jordslanger og jordkanaler ind. 3: Gennembrydning af tagkonstruktion ved skorsten Udviklingsaspekter 1 2 Der er mange muligheder for at udvikle denne konkrete boligtype til forskellige situationer. Det anskuelig gøres længere fremme. Men konceptet rummer helt konkrete tekniske udforinger, hvis man ikke, som i Østrig og Tyskland, vil acceptere ensartet temperatur i hele huset. Der er i hele gruppen et udtalt ønske om at prioritere temperaturgraduering i husets forskellige værelser, herunder især soveværelser, hvor der ofte ønskes en køligere temperatur. Dette kan medføre forholdsvis store anlægsomkostninger. I dette hus vil det være muligt for temperaturgraduering af soveværlse i stuen, men vi har drøftet en drøm om endnu mere fleksibilitet hvis mor og far i huset vælger at skifte soveværelse, eksempelvis fra stuen til 1. sal. Det ville være omkostningsfuldt at flytte rundt på den eksisterende kanalføring i huset og vi har derfor leget med idéen om et modulopbygget ventilationsaggregat. De fornødne komponenter eksisterer allerede og det er kun et spørgsmål om at sætte dem sammen på en ny og innovativ måde. Ved at bytte rundt på moduler indeholdende varmeflader kunne man nemt og enkelt flytte temperaturgradueringen af #### et soveværelse til et andet værelse. Så ville man sikre at ventilation og opvarmning er optimal selvom huset er fleksibelt. Sådan en opgave ligger ikke i vores regi, men er hermed givet videre som en udfordring til producenterne. +M Arkitekter a/s jjohn Carstensen Tømrer- snedkervirksomhed Murermestrene aps Esbensen Rådgivende Ingeniører a/s Kritiske punkter: I den kommende projektering er der visse punkter, der kræver særlig omhyggelighed for at sikre tæthed og minimering af kuldebroer. 1: Tagterrassen i overgangen mellem vandret og lodret. 2: gennembrydning af terrændækket. 3. gennembrydning af tagkonstruktionen. # sags nr: tegnet af:. RM dato: mål: 1:50 - / A3 rev dato:. emne: SITUATIONSPLAN - UDSNIT tegn. nr: side 14

15 KOMFORTHUSENE udsigt over landskab 15 SITUATION / ORIENTERING Med sin kompakte form og disponeringen, hvor rummene har lys ind fra 2 sider er det muligt nemt at orientere huset efter lys og udsigt uden at bygningen skal ændres overhovedet. Blot skal energirammeberegningen justeres i forhold til orienteringen. Huset vises her placeret øst for vejen med indgang fra vest og udsigt mod syd og øst. el me lvvar ger ind gu dslan jor vand e mt ump var mep var ion s k tilat ven g enve med Alternativt kan huset placeres vest for vejen. I så fald drejes huset og indgangsfacaden placeres mod nord, stuen mod syd og vest. grøn kile morgen sol udsigt over landskab ion ks tilat ven g enve med vand e mt ump var mep var el me d lvvar ger in gu dslan jor En justering af energirammen for det aktuelle hus i relation til orientering viser, at i forhold til overtemperatur, har orienteringen ingen nævneværdig betydning. I forhold til udnyttelse af den passive solvarme, kan orienteringen derimod betyde en variation på op mod 15% i nettobehov til rumopvarmning. For det konkrete hus viser energirammeberegningen dog, at nettobehovet til rumopvarmning ved vilkårlig orientering ligger på eller under 9 kwh/m2/år. Den optimale orientering er som på den alternative placering herunder. Med sin kompakte form og disponeringen, hvor rummene har lys ind fra 2 sider er det således muligt nemt at orientere huset efter lys og udsigt uden at bygningen skal ændres overhovedet. Blot skal energirammeberegningen justeres i forhold til orienteringen. grøn kile aften sol #### +M Arkitekter a/s jjohn Carstensen Tømrer- snedkervirksomhed Murermestrene aps Esbensen Rådgivende Ingeniører a/s # sags nr: tegnet af:.rm dato: mål: 1:500 / A3 - rev dato:. emne: SITUATIONSPLAN - UDSNIT tegn. nr: side 15

16 el gulvvarme jordslanger ind varmt vand varmepumpe ventilation med genveks el gulvvarme jordslanger ind varmt vand varmepumpe ventilation med genveks KOMFORTHUSENE 16 LOKALPLANEN Med det viste eksempel afviger dette forslag fra den gældende lokalplan på 2 punkter: Huset er ikke i 1 plan, men i 2 planer. Der indgår ikke tegl i facaderne. Det er et valg vi har vovet med henvisning til den dialog Komforthuse har med Vejle Kommune. Vi mener det kunne være interessant at se en 2-etages type, som er kompakt og som kan være et svar på den moderne købers ønske om komfort, rummelighed, fleksibilitet, og tilpasning til den lokale situation mht. udsigt. Imidlertid er hele husets idé opbygget sådan at planløsningen tillader at udforme bygningen vidt forskelligt betinget helt af de aktuelle konditionerne Andre situationer Huset kan udformes som et 2 planshus, som vist, men også på andre måder. 1½ etages hus I de forskellige kommuner har man forskellige grænser for, hvornår man definerer et hus, som 1½ plan. Vi har af Vejle kommune fået oplyst at her går grænsen ved en indvendig trempelvæghøjde på 1. sal på 1 meter. Huset kan udføres med trempelkonstruktion og saddeltag stadig med et bærende system af momentstive trærammer. Det vil kunne blive en moderne fortolkning af "murermestervillaen" Energirammeberegningen belastes her af et lidt større volumen fordi man i denne løsning vil have dobbelthøjt rum over stuen. Tilgengæld er det ikke i en fuld etagehøjde, så huset vil opleves rummeligt med god kontakt mellem etagerne Ensidig taghældning Huset kan også opføres med ensidig taghældning og indskudt etage. I så tilfælde kun med 2 værelser ovenpå. Denne udformning er en bygningsform, der vinder frem i villakvarterne i disse år. Ill. Ensidig principsnit / facade 1: 20 Etplanshus Endelig er det muligt at udforme huset som et etplanshus. Stueplanen fra de øvrige løsningsmodeller udgør et grundmodul, hvortil man i forlængelse af midteraksen kan placere værelser og badeværelse 2. Denne model er knap så kompakt og mere traditionel. Den vil tilgengæld let kunne anvendes til en familie, hvor den ene har kontorvirksomhed hjemme. Her vil man kunne etablere egen indgang til kontoret. Ill. etplans principsnit / facade 1: 20 #### Der er ikke regnet energirammer på de viste ideer. +M Arkitekter a/s sags nr: tegnet af: dato: mål: rev dato: emne: tegn. nr: jjohn Carstensen Tømrer- snedkervirksomhed Murermestrene aps Esbensen Rådgivende Ingeniører a/s # LOKALPLANEN RM :200 - / A3. side 16

17 KOMFORTHUSENE 17 ENERGI- RAMMEBEREGNINGER Energirammeberegninger er blevet lavet løbende i både Be06 og Isover Energi for at holde øje med at udviklingen af bygningsdesign, vinduesplacering, klimaskærm samt tekniske installationer overholdt de gældende krav i henhold til passivhusstandard. Beregningsresultaterne viser at husets opvarmningsbehov for de to placeringer, ifølge danske forhold, er følgende: Type A: 7,9 kwh/m2 år type B: 8,2 kwh/m2 år og dermed er lavere end det foreløbige krav på 9 kwh/m2 år. Den samlede energiramme for de to placeringer er på: Type A: 34,2 kwh/m2 år type B: 34,6 kwh/m2 år hvor begge resultater er langt under husets maksimalt tilladte energiramme på 40,6 kwh/m2 år, i forhold til lavenergiklasse 1. Se bilag #### +M Arkitekter a/s jjohn Carstensen Tømrer- snedkervirksomhed Murermestrene aps Esbensen Rådgivende Ingeniører a/s # sags nr: tegnet af: dato: mål: rev dato: AWS A3 -. emne: RUMLIG AFBILDNING tegn. nr: side 17

18 file://k:\esbensen\2007\07068 KomfortHusene\07_Beregninger og Rapporter\06_En... Page 1 of Model: Referencehus placering vest SBi Beregningskerne 1, 5, 11, 24 Be06 nøgletal: Komforthusene placering vest Transmissionstab, W/m² Klimaskærm ekskl. vinduer og døre 2,8 Energiramme, kwh/m² år Lavenergibygninger klasse 1 40,6 Lavenergibygninger klasse 2 58,1 Samlet energiramme 81,1 Samlet energiramme, kwh/m² år Energiramme i BR, uden tillæg 81,1 Tillæg for mekanisk udsugning uden VGV 0,0 Tillæg for særlige betingelser 0,0 Samlet energibehov, kwh/m² år Energibehov 34,2 Bidrag til energibehovet, kwh/m² år Varme 1,5 El til bygningsdrift, *2,5 10,9 Overtemperatur i rum 5,4 Netto behov, kwh/m² år Rumopvarmning 7,9 Varmt brugsvand 15,4 Køling 0,0 Udvalgte elbehov, kwh/m² år Belysning 0,0 Direkte elopvarmning 0,0 Ventilatorer 1,8 Pumper 0,0 Køling 0,0 Ydelse fra særlige kilder, kwh/m² år Solvarme 0,0 Varmepumpe 21,7 Solceller 0,0 Samlet elbehov, kwh/m² år Elbehov 41,6

19 Komforthusene placering vest file:///k:/esbensen/2007/07068%20komforthusene/07_beregninger... af :51 Be06, Bygningers energibehov Dato Komforthusene placering vest Bygningen Bygningstype Rotation Opvarmet bruttoareal Fritliggende bolig 330,0 deg 198,0 m² Varmekapacitet 60,0 Wh/K m² Normal brugstid Brugstid, start - slut, kl 168 timer/uge 0-24 Beregningsbetingelser Betingelser Tillæg til energirammen BR: Aktuelle forhold 0,0 kwh/m² år Varmeforsyning og køling Grundvarmeforsyning Elradiatorer Brændeovne, gasstrålevarmere etc. Solvarme Varmepumpe Solceller Mekanisk køling Kedel Nej Nej Nej Ja Nej Nej Rumtemperaturer, setpunkter Opvarmning 20,0 C Ønsket 23,0 C Naturlig ventilation 24,0 C Køling 25,0 C Dimensionerende temperaturer, Rumtemp. 20,0 C Udetemp. -12,0 C

20 Komforthusene placering vest file:///k:/esbensen/2007/07068%20komforthusene/07_beregninger... af :51 Ydervægge, tage og gulve Flade Areal (m²) U (W/m²K) b Dim.Inde (C) Dim.Ude (C) Tag 107,0 0,09 1,000 Gulv 93,0 0,09 0, Ydervæg 196,8 0,09 1,000 Gulv med gulvvarme 7,0 0,09 1, Fundamenter mv. Linjetab l (m) Tab (W/mK) b Dim.Inde (C) Dim.Ude (C) Linietab fundamenter Linietab, vinduer (under grænsen for medregning iht DS418) Linietab fundamenter, gulvvarme 39,5 0,12 1, ,0 0,00 1,000 2,0 0,12 1, Vinduer og yderdøre Bygningsdel Antal Orient Hældn. Areal (m²) U (W/m²K) b Ff (-) g (-) Skygger Fc (-) Dim.Inde (C) Dim.Ude (C) Syd, Type 1 4 S 90,0 1,2 0,80 1,000 0,80 0,50 Default 1,00 Syd, Type 2 3 S 90,0 0,6 0,92 1,000 0,70 0,50 Default 1,00 Syd, Type 3 3 S 90,0 0,6 0,92 1,000 0,70 0,50 Default 1,00 Syd, Type 4 1 S 90,0 1,9 0,72 1,000 0,85 0,50 Default 1,00 Syd, Type 5 (1-skygge) Syd, Type 6 (4-skygge) 1 S 90,0 1,2 0,80 1,000 0,80 0,50 Syd Type 5 1 S 90,0 1,9 1,18 1,000 0,85 0,50 Syd type 6 1,00 1,00 Nord Type 1 2 N 90,0 1,9 0,80 1,000 0,85 0,50 Default 1,00 Nord type 2 1 N 90,0 0,6 0,92 1,000 0,70 0,50 Default 1,00 Nord type 3 1 N 90,0 0,6 0,92 1,000 0,70 0,50 Default 1,00 Nord type 4 1 N 90,0 1,9 0,72 1,000 0,85 0,50 Default 1,00 Nord type 5 1 N 90,0 0,0 0,00 1,000 0,00 0,50 Default 1,00

21 Komforthusene placering vest file:///k:/esbensen/2007/07068%20komforthusene/07_beregninger... af :51 Vinduer og yderdøre Nord type 6 1 N 90,0 0,0 0,00 1,000 0,00 0,50 Default 1,00 Øst type 5 5 Ø 90,0 0,4 0,95 1,000 0,70 0,50 Default 1,00 øst type 6 3 Ø 90,0 0,4 0,95 1,000 0,70 0,50 Default 1,00 Vest type 1 3 V 90,0 1,2 0,72 1,000 0,80 0,50 Default 1,00 Vest Type 2 2 V 90,0 0,6 0,92 1,000 0,70 0,50 Default 1,00 Vest type 3 2 V 90,0 0,6 0,92 1,000 0,70 0,50 Default 1,00 Vest type 4 1 V 90,0 1,9 0,72 1,000 0,85 0,50 Default 1,00 Vest type 5 (1- skygge) Vest type 6 (4- skygge) 1 V 90,0 1,2 0,80 1,000 0,80 0,50 Vest type 5 1 V 90,0 1,9 1,18 1,000 0,85 0,50 Vest type 6 1,00 1,00 Ovenlys 1 V 90,0 0,5 0,93 1,000 0,70 0,50 1,00 Skygger Profil Horisont ( ) Udhæng ( ) Venstre ( ) Højre ( ) Vindueshul (%) Default Syd Type Syd type Vest type Vest type Ventilation Ventilationszone Areal (m²) qm (l/s m²), vinter n vgv (-) ti ( C) El-VF qn (l/s m²), vinter qi,n (l/s m²), vinter SEL (kj/m³) qm,s (l/s m²), sommer qn,s (l/s m²), sommer qm,n (l/s m²), nat qn,n (l/s m²), nat Ventilation i hele boligen 198,0 0,20 0,85 20,0 Nej 0,06 0,00 1,0 0,20 0,90 0,00 0,00 Internt varmetilskud Benyttelseszone Areal (m²) Personer (W/m²) App. (W/m²) App,nat (W/m²) Brutto etageareal 198 1,5 3,5 0,0 Belysning Belysningszone Areal Almen Almen Belys. DF Styring Fo Arb. Andet Stand-by Nat

22 Komforthusene placering vest file:///k:/esbensen/2007/07068%20komforthusene/07_beregninger... af :51 Belysning (m²) (W/m²) (W/m²) (lux) (%) (U, M, A, K) (-) (W/m²) (W/m²) (W/m²) (W/m²) Andet elforbrug Udebelysning, el-effekt Særligt apperatur, brugstid Særligt apperatur, altid i brug 0,0 W 0,0 W 0,0 W Mekanisk køling Beskrivelse Mekanisk køling Kølevirkningsgrad 2,00 Forøgelsesfaktor 1,50 Dokumentation Varmefordelingsanlæg Opbygning og temperaturer Fremløbstemperatur 40,0 C Returløbstemperatur 30,0 C Anlægstype 2-streng Anlægstype Pumper Pumpetype Pnom Fp Beskrivelse Konstand drift året rundt Konstant drift i opvarmningssæson Tidsstyret drift i opvarmningssæson Kombi-pumpe (konst. i opvarmningsæson) 0,0 W 1,00 0,0 W 1,00 0,0 W 1,00 0,0 W 1,00 Rørstrækninger i fremløb og returløb Varmerør l (m) Tab (W/mK) b Udekomp (J/N) Afb. sommer (J/N)

23 Komforthusene placering vest file:///k:/esbensen/2007/07068%20komforthusene/07_beregninger... af :51 Beskrivelse Indbygget beholder i Varmt brugsvand Varmtvandsforbrug, gennemsnit for bygningen 250,0 liter/år pr. m²-etageareal Varmt brugsvand temperatur Individuelle elvandvarmere Individuelle gasvandvarmere 50,0 C Nej Nej Varmvandsbeholder Beholdervolumen Fremløbstemperatur fra centralvarme El-opvarmning af VBV Solvarmebeholder med solvarmespiral i top Varmetab fra varmtvandsbeholder Temperaturfaktor for opstillingsrum 180,0 liter 55,0 C Nej Nej 2,8 W/K 0,0 Varmetab fra tilslutningsrør til VVB Længde Tab b Beskrivelse 0,0 m 0,0 W/K 1,00 Ladekredspumpe Effekt Styret Ladeeffekt 0,0 W Nej 5,0 kw Cirkulationspumpe til varmt brugsvand Effekt El-tracing af brugsvandsrør 0,0 W Nej Rør til varmt brugsvand Rørstrækninger i fremløb og returløb l (m) Tab (W/mK) b

24 Komforthusene placering vest file:///k:/esbensen/2007/07068%20komforthusene/07_beregninger... af :51 Vandvarmere Beskrivelse Elvandvarmer Elvandvarmer Andel af VBV i separate el-vandvarmere Varmetab fra varmtvandsbeholder Temperaturfaktor for opstillingsrum 0,0 0,0 W/K 1,00 Gasvandvarmer Beskrivelse Andel af VBV i separate el-vandvarmere Varmetab fra varmtvandsbeholder Gasvandvarmer 0,0 0,0 W/K Virkningsgrad 0,5 Pilotflamme Temperaturfaktor for opstillingsrum 50,0 W 1,00 Kedel Beskrivelse Brændsel Nominel effekt Andel af nom. effekt til VBV produktion Ny kedel Olie 0,0 kw 1,0 Nominelle virkningsgrader Last Belastning Virkningsgrad Kedel temp. Korrektion Fuldlast 1,0 0,91 70,0 C 0,001 -/ C Dellast 0,3 0,91 35,0 C 0,001 -/ C Tomgangstab Last Belastning Tabsfaktor Andel til rum Temp. dif Tomgang 0,0 0,010 0,50 30,0 C

25 Komforthusene placering vest file:///k:/esbensen/2007/07068%20komforthusene/07_beregninger... af :51 Kedeltemp, min 60,0 C Driftsforhold Tempfaktor for opstillingsrum 1,00 Blæsereffekt El til automatik 100,0 W 5,0 W Fjernvarmeveksler Beskrivelse Nominel effekt Varmetab fra veksler VBV opvarmning gennem veksler Vekslertemperatur, min Tempfaktor for opstillingsrum Automatik, stand-by Ny fjernvarmeveksler 0,0 kw 0,0 W/K Nej 60,0 C 1,00 5,0 W Anden rumopvarmning Direkte el til rumopvarmning Beskrivelse Supplerende direkte rumopvarmning Andel af etageareal 0,0 Brændeovne, gasstrålevarmere og lign. Beskrivelse Andel af etageareal 0,0 Virkningsgrad 0,4 Luftstrømsbehov 0,1 m³/s Solvarmeanlæg Beskrivelse Type Nyt solvarmeanlæg Brugsvand Solfanger Areal 0,0 m² Orientering Hældning 0,0 Varmetabskoefficient 3,5

26 Komforthusene placering vest file:///k:/esbensen/2007/07068%20komforthusene/07_beregninger... af :51 Solfanger W/m²K Skygger Horisont 10,0 Venstre 0,0 Højre 0,0 Rør til solfanger Længde 0,0 m Varmetab 0,00 W/mK Effektiviteter Start 0,8 Veksler 0,8 El Pumpe i solfangerkreds 50,0 W Automatik, stand-by 5,0 W Varmepumpe Beskrivelse Type Jordvarmepumpe som KH-Northerm Combi 305 med indbygget VVB. Kombineret Andel af etageareal 1,0 Eldrevet varmepumpe Art Rumopvarmning VBV Nominel effekt 5,3 kw 5,1 kw Nominel COP 3,4 kw 2,8 kw Rel. COP ved 50% last 0,9 kw 0,0 kw Test-temperaturer Art Rumopvarmning VBV Kold side 0,0 C 0,0 C Varm side 40,0 C - Type Type Rumopvarmning VBV Kold side Jordslange Jordslange Varm side Varmeanlæg - Diverse Type Rumopvarmning VBV Særligt hjælpeudstyr 6,0 W 0,0 W

27 Komforthusene placering vest file:///k:/esbensen/2007/07068%20komforthusene/07_beregninger... af :51 Automatik, stand-by Diverse 35,0 W 0,0 W Varmepumper tilknyttet ventilation Type Rumopvarmning VBV Temp. virkningsgrad for VGV før VP Dim. indblæsningstemp. 0,00 0,00 0,0 C - Luftstrømsbehov 0,00 m³/s 0,00 m³/s

28 file://k:\esbensen\2007\07068 KomfortHusene\07_Beregninger og Rapporter\06_En... Page 1 of Model: Referencehus placering øst SBi Beregningskerne 1, 5, 11, 24 Be06 nøgletal: Komforthusene placering øst Transmissionstab, W/m² Klimaskærm ekskl. vinduer og døre 2,8 Energiramme, kwh/m² år Lavenergibygninger klasse 1 40,6 Lavenergibygninger klasse 2 58,1 Samlet energiramme 81,1 Samlet energiramme, kwh/m² år Energiramme i BR, uden tillæg 81,1 Tillæg for mekanisk udsugning uden VGV 0,0 Tillæg for særlige betingelser 0,0 Samlet energibehov, kwh/m² år Energibehov 34,4 Bidrag til energibehovet, kwh/m² år Varme 1,5 El til bygningsdrift, *2,5 11,0 Overtemperatur i rum 5,3 Netto behov, kwh/m² år Rumopvarmning 8,2 Varmt brugsvand 15,4 Køling 0,0 Udvalgte elbehov, kwh/m² år Belysning 0,0 Direkte elopvarmning 0,0 Ventilatorer 1,8 Pumper 0,0 Køling 0,0 Ydelse fra særlige kilder, kwh/m² år Solvarme 0,0 Varmepumpe 22,0 Solceller 0,0 Samlet elbehov, kwh/m² år Elbehov 41,7

29 Komforthusene placering øst file:///k:/esbensen/2007/07068%20komforthusene/07_beregninger... af :56 Be06, Bygningers energibehov Dato Komforthusene placering øst Bygningen Bygningstype Rotation Opvarmet bruttoareal Fritliggende bolig 240,0 deg 198,0 m² Varmekapacitet 60,0 Wh/K m² Normal brugstid Brugstid, start - slut, kl 168 timer/uge 0-24 Beregningsbetingelser Betingelser Mærkning Varmeforsyning og køling Grundvarmeforsyning Elradiatorer Brændeovne, gasstrålevarmere etc. Solvarme Varmepumpe Solceller Mekanisk køling Kedel Nej Nej Nej Ja Nej Nej Rumtemperaturer, setpunkter Opvarmning 20,0 C Ønsket 23,0 C Naturlig ventilation 24,0 C Køling 25,0 C Dimensionerende temperaturer, Rumtemp. 20,0 C Udetemp. -12,0 C Ydervægge, tage og gulve

30 Komforthusene placering øst file:///k:/esbensen/2007/07068%20komforthusene/07_beregninger... af :56 Ydervægge, tage og gulve Flade Areal (m²) U (W/m²K) b Dim.Inde (C) Dim.Ude (C) Tag 107,0 0,09 1,000 Gulv 93,0 0,09 0, Ydervæg 196,8 0,09 1,000 Gulv med gulvvarme 7,0 0,09 1, Fundamenter mv. Linjetab l (m) Tab (W/mK) b Dim.Inde (C) Dim.Ude (C) Linietab fundamenter Linietab, vinduer (under grænsen for medregning iht DS418) Linietab fundamenter, gulvvarme 39,5 0,12 1, ,0 0,00 1,000 2,0 0,12 1, Vinduer og yderdøre Bygningsdel Antal Orient Hældn. Areal (m²) U (W/m²K) b Ff (-) g (-) Skygger Fc (-) Dim.Inde (C) Dim.Ude (C) Syd, Type 1 4 S 90,0 1,2 0,80 1,000 0,80 0,50 Default 1,00 Syd, Type 2 3 S 90,0 0,6 0,92 1,000 0,70 0,50 Default 1,00 Syd, Type 3 3 S 90,0 0,6 0,92 1,000 0,70 0,50 Default 1,00 Syd, Type 4 1 S 90,0 1,9 0,72 1,000 0,85 0,50 Default 1,00 Syd, Type 5 (1-skygge) Syd, Type 6 (4-skygge) 1 S 90,0 1,2 0,80 1,000 0,80 0,50 Syd Type 5 1 S 90,0 1,9 1,18 1,000 0,85 0,50 Syd type 6 1,00 1,00 Nord Type 1 2 N 90,0 1,9 0,80 1,000 0,85 0,50 Default 1,00 Nord type 2 1 N 90,0 0,6 0,92 1,000 0,70 0,50 Default 1,00 Nord type 3 1 N 90,0 0,6 0,92 1,000 0,70 0,50 Default 1,00 Nord type 4 1 N 90,0 1,9 0,72 1,000 0,85 0,50 Default 1,00 Nord type 5 1 N 90,0 0,0 0,00 1,000 0,00 0,50 Default 1,00 Nord type 6 1 N 90,0 0,0 0,00 1,000 0,00 0,50 Default 1,00

31 Komforthusene placering øst file:///k:/esbensen/2007/07068%20komforthusene/07_beregninger... af :56 Vinduer og yderdøre Øst type 5 5 Ø 90,0 0,4 0,95 1,000 0,70 0,50 Default 1,00 øst type 6 3 Ø 90,0 0,4 0,95 1,000 0,70 0,50 Default 1,00 Vest type 1 3 V 90,0 1,2 0,72 1,000 0,80 0,50 Default 1,00 Vest Type 2 2 V 90,0 0,6 0,92 1,000 0,70 0,50 Default 1,00 Vest type 3 2 V 90,0 0,6 0,92 1,000 0,70 0,50 Default 1,00 Vest type 4 1 V 90,0 1,9 0,72 1,000 0,85 0,50 Default 1,00 Vest type 5 (1- skygge) Vest type 6 (4- skygge) 1 V 90,0 1,2 0,80 1,000 0,80 0,50 Vest type 5 1 V 90,0 1,9 1,18 1,000 0,85 0,50 Vest type 6 1,00 1,00 Ovenlys 1 V 90,0 0,5 0,93 1,000 0,70 0,50 1,00 Skygger Profil Horisont ( ) Udhæng ( ) Venstre ( ) Højre ( ) Vindueshul (%) Default Syd Type Syd type Vest type Vest type Ventilation Ventilationszone Areal (m²) qm (l/s m²), vinter n vgv (-) ti ( C) El-VF qn (l/s m²), vinter qi,n (l/s m²), vinter SEL (kj/m³) qm,s (l/s m²), sommer qn,s (l/s m²), sommer qm,n (l/s m²), nat qn,n (l/s m²), nat Ventilation i hele boligen 198,0 0,20 0,85 20,0 Nej 0,06 0,00 1,0 0,20 0,90 0,00 0,00 Internt varmetilskud Benyttelseszone Areal (m²) Personer (W/m²) App. (W/m²) App,nat (W/m²) Brutto etageareal 198 1,5 3,5 0,0 Belysning Belysningszone Areal (m²) Almen (W/m²) Almen (W/m²) Belys. (lux) DF (%) Styring (U, M, A, K) Fo (-) Arb. (W/m²) Andet (W/m²) Stand-by (W/m²) Nat (W/m²)

32 Komforthusene placering øst file:///k:/esbensen/2007/07068%20komforthusene/07_beregninger... af :56 Udebelysning, el-effekt 0,0 W Andet elforbrug Særligt apperatur, brugstid 0,0 W Særligt apperatur, altid i brug 0,0 W Mekanisk køling Beskrivelse Mekanisk køling Kølevirkningsgrad 2,00 Forøgelsesfaktor 1,50 Dokumentation Varmefordelingsanlæg Opbygning og temperaturer Fremløbstemperatur 40,0 C Returløbstemperatur 30,0 C Anlægstype 2-streng Anlægstype Pumper Pumpetype Pnom Fp Beskrivelse Konstand drift året rundt Konstant drift i opvarmningssæson Tidsstyret drift i opvarmningssæson Kombi-pumpe (konst. i opvarmningsæson) 0,0 W 1,00 0,0 W 1,00 0,0 W 1,00 0,0 W 1,00 Rørstrækninger i fremløb og returløb Varmerør l (m) Tab (W/mK) b Udekomp (J/N) Afb. sommer (J/N) Beskrivelse Indbygget beholder i Varmt brugsvand

33 Komforthusene placering øst file:///k:/esbensen/2007/07068%20komforthusene/07_beregninger... af :56 Varmt brugsvand Varmtvandsforbrug, gennemsnit for bygningen 250,0 liter/år pr. m²-etageareal Varmt brugsvand temperatur 50,0 C Individuelle elvandvarmere Individuelle gasvandvarmere Nej Nej Varmvandsbeholder Beholdervolumen Fremløbstemperatur fra centralvarme El-opvarmning af VBV Solvarmebeholder med solvarmespiral i top Varmetab fra varmtvandsbeholder Temperaturfaktor for opstillingsrum 180,0 liter 55,0 C Nej Nej 2,8 W/K 0,0 Varmetab fra tilslutningsrør til VVB Længde Tab b Beskrivelse 0,0 m 0,0 W/K 1,00 Ladekredspumpe Effekt Styret Ladeeffekt 0,0 W Nej 5,0 kw Cirkulationspumpe til varmt brugsvand Effekt El-tracing af brugsvandsrør 0,0 W Nej Rør til varmt brugsvand Rørstrækninger i fremløb og returløb l (m) Tab (W/mK) b

34 Komforthusene placering øst file:///k:/esbensen/2007/07068%20komforthusene/07_beregninger... af :56 Vandvarmere Beskrivelse Elvandvarmer Elvandvarmer Andel af VBV i separate el-vandvarmere Varmetab fra varmtvandsbeholder Temperaturfaktor for opstillingsrum 0,0 0,0 W/K 1,00 Gasvandvarmer Beskrivelse Andel af VBV i separate el-vandvarmere Varmetab fra varmtvandsbeholder Gasvandvarmer 0,0 0,0 W/K Virkningsgrad 0,5 Pilotflamme Temperaturfaktor for opstillingsrum 50,0 W 1,00 Kedel Beskrivelse Brændsel Nominel effekt Andel af nom. effekt til VBV produktion Ny kedel Olie 0,0 kw 1,0 Nominelle virkningsgrader Last Belastning Virkningsgrad Kedel temp. Korrektion Fuldlast 1,0 0,91 70,0 C 0,001 -/ C Dellast 0,3 0,91 35,0 C 0,001 -/ C Tomgangstab Last Belastning Tabsfaktor Andel til rum Temp. dif Tomgang 0,0 0,010 0,50 30,0 C Driftsforhold

35 Komforthusene placering øst file:///k:/esbensen/2007/07068%20komforthusene/07_beregninger... af :56 Kedeltemp, min 60,0 C Driftsforhold Tempfaktor for opstillingsrum 1,00 Blæsereffekt El til automatik 100,0 W 5,0 W Fjernvarmeveksler Beskrivelse Nominel effekt Varmetab fra veksler VBV opvarmning gennem veksler Vekslertemperatur, min Tempfaktor for opstillingsrum Automatik, stand-by Ny fjernvarmeveksler 0,0 kw 0,0 W/K Nej 60,0 C 1,00 5,0 W Anden rumopvarmning Direkte el til rumopvarmning Beskrivelse Supplerende direkte rumopvarmning Andel af etageareal 0,0 Brændeovne, gasstrålevarmere og lign. Beskrivelse Andel af etageareal 0,0 Virkningsgrad 0,4 Luftstrømsbehov 0,1 m³/s Solvarmeanlæg Beskrivelse Type Nyt solvarmeanlæg Brugsvand Solfanger Areal 0,0 m² Orientering Hældning 0,0 Varmetabskoefficient 3,5

36 Komforthusene placering øst file:///k:/esbensen/2007/07068%20komforthusene/07_beregninger... af :56 Solfanger W/m²K Skygger Horisont 10,0 Venstre 0,0 Højre 0,0 Rør til solfanger Længde 0,0 m Varmetab 0,00 W/mK Effektiviteter Start 0,8 Veksler 0,8 El Pumpe i solfangerkreds 50,0 W Automatik, stand-by 5,0 W Varmepumpe Beskrivelse Type Jordvarmepumpe som KH-Northerm Combi 305 med indbygget VVB. Kombineret Andel af etageareal 1,0 Eldrevet varmepumpe Art Rumopvarmning VBV Nominel effekt 5,3 kw 5,1 kw Nominel COP 3,4 kw 2,8 kw Rel. COP ved 50% last 0,9 kw 0,0 kw Test-temperaturer Art Rumopvarmning VBV Kold side 0,0 C 0,0 C Varm side 40,0 C - Type Type Rumopvarmning VBV Kold side Jordslange Jordslange Varm side Varmeanlæg - Diverse Type Rumopvarmning VBV Særligt hjælpeudstyr 6,0 W 0,0 W

37 Komforthusene placering øst file:///k:/esbensen/2007/07068%20komforthusene/07_beregninger... af :56 Automatik, stand-by Diverse 35,0 W 0,0 W Varmepumper tilknyttet ventilation Type Rumopvarmning VBV Temp. virkningsgrad for VGV før VP Dim. indblæsningstemp. 0,00 0,00 0,0 C - Luftstrømsbehov 0,00 m³/s 0,00 m³/s

38 U-værdi Konstruktionsnavn: Terrændæk med 440 mm sundolit - u-værdi 0,09 Beskrivelse: Afretning - råbeton - S60 sundolit - sand Sagsnr: Sagsnavn: Komforthusene Sagsbeskrivelse: Passivhus Udskriftsdato: Materialelag Tykkelse [m] λ [W/mK] Isolans [m²k/w] Jordisolans terrændæk trægulv Beton, støbt Ubrudt isolering Sandafretning Σ R U' W/m²K U-værdi W/m²K ISOVER Energi - Ver

39 U-værdi Konstruktionsnavn: Komforthuse tagkonstruktion Beskrivelse: Tagkonstruktion Sagsnr: Sagsnavn: Komforthusene Sagsbeskrivelse: Passivhus Udskriftsdato: Materialelag Tykkelse [m] λ [W/mK] Isolans [m²k/w] R si - Nedad Gips Isolering 37 i krydslægtet lag Dampspærre Isolering 37 og spærfod Ventileret hulrum i tag Krydsfiner Tagpap R se - Opad ΣR U' W/m²K U-værdi W/m²K

40 U-værdi Konstruktionsnavn: Ydervæg let konstruktion til Komforthuse Beskrivelse: Angiv Sagsnr: Sagsnavn: Komforthusene Sagsbeskrivelse: Passivhus Udskriftsdato: Materialelag Tykkelse [m] λ [W/mK] Isolans [m²k/w] R si - Vandret Puds Spånplade Isolering 34 i stolpeskelet Isolering 34 i krydslægtet lag Spånplade Gips R se - Vandret Σ R U' W/m²K U-værdi W/m²K ISOVER Energi - Ver

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Komforthusene Arkitekter, MAA, PAR Jordan+Steenberg ApS CVR Nr. 2751 8990 Vibevej 7B, 2 DK-2400 København NV T +45 3511 1139 F +45 3511 1139 mail@jordansteenberg.dk www.jordansteenberg.dk Bank: BG bank

Læs mere

Kom godt i gang med rev. januar 2010

Kom godt i gang med rev. januar 2010 Kom godt i gang med rev. januar 2010 Indholdsfortegnelse START EK-Pro...4 EK-Pro firmaside Firma og konsulent registrering... 5 Firma standardtekster... 5 Firma fakturaer, specifikation... 5 SAGSOVERSIGT

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Projektering af 0-energi enfamilieshuse

Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Anders Nygaard Christensen - BKAR71P - Studienummer 178635 Speciale 7.semester bygningskonstruktør VIA UNIVERSITY AARHUS

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Om isolering og energi i bygninger

Om isolering og energi i bygninger Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10, kap. 7 m.v. Region Midtjylland Koncernøkonomi Bygning Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10 kap. 7 m.v. Juni 2011 Region

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD

L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD Indhold: Lysets By - et sammendrag 3 Del 1: Ressourcebevidsthed og arbejdsprocesser - og byen, karréen og byrummene 5 Del 2: Indeklima- og lysforhold,

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 ENERGIMÆRKNING EFTER OPLYST FORBRUG 03 Energimærkning

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Vægge, gulve og lofter 03 Linjetab

Læs mere

Energirenovering af en 50 er ejendom. Designmappe. Diplom Bygningsdesign Architectural Engineering. Mads Holten Rasmussen René Bukholt

Energirenovering af en 50 er ejendom. Designmappe. Diplom Bygningsdesign Architectural Engineering. Mads Holten Rasmussen René Bukholt Energirenovering af en 50 er ejendom Designmappe Diplom Bygningsdesign Architectural Engineering Mads Holten Rasmussen René Bukholt Indholdsfortegnelse Designfase 1 Dagslys og Termisk indeklima Indledning

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Koncepter for superlavenergihuse i Nordeuropa

Koncepter for superlavenergihuse i Nordeuropa Koncepter for superlavenergihuse i Nordeuropa IEE/08/480/SI2.528386 2 Disclaimer The information in this document is provided as is and no guarantee or warranty is given that the information is fit for

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Energirigtigt byggeri

Energirigtigt byggeri Energirigtigt byggeri Energiteknolog Sofiendalsvej 60 Telefon 72 50 59 00 Fax 72 50 59 99 http://www.ucn.dk Titel: Afgangsprojekt. Tema: Passivhuse. Projektperiode: 4.semester afgangsprojekt. Deltager:

Læs mere

MØLLER N T. Prisbilligt passivhus. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Passivhusworkshop 7 november 2014. www.mntarkitekter.dk.

MØLLER N T. Prisbilligt passivhus. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Passivhusworkshop 7 november 2014. www.mntarkitekter.dk. ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Passivhusworkshop 7 november 2014 Vi bruger den karminrøde dør som symbol på vores lavenergibyggerier - farven går igen i vores logo IELSES EGESUE Møller ielsens

Læs mere

Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012

Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012 Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012 Studenterrapport Første Studieår v/ Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Byggeri og Anlæg Strandvejen

Læs mere

Projektet inddeles i 5 faser: - Problemformulering / projektidé - Analysefase - Skitseringsfase - Syntesefase - Præsentationsfase

Projektet inddeles i 5 faser: - Problemformulering / projektidé - Analysefase - Skitseringsfase - Syntesefase - Præsentationsfase APP. 1 METODE Afsnittet metode har til formål at klarlægge hvilken form for projektstyring der anvendes i projektet. Metoden er til for at styre projektets proces og ende ud med et resultat der er gennemarbejdet

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

Lavenergihuse i praksis Andersen, Bruno; Mørck, Ove; Thomsen, Kirsten Engelund; Rose, Jørgen; Dollerup, Malene Blaabjerg

Lavenergihuse i praksis Andersen, Bruno; Mørck, Ove; Thomsen, Kirsten Engelund; Rose, Jørgen; Dollerup, Malene Blaabjerg Aalborg Universitet Lavenergihuse i praksis Andersen, Bruno; Mørck, Ove; Thomsen, Kirsten Engelund; Rose, Jørgen; Dollerup, Malene Blaabjerg Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Super lavenergihuse. uden problemer. Anbefalinger til design af lavenergihuse. -klimaskærm, installationer og indeklima. PSO projekt nr.

Super lavenergihuse. uden problemer. Anbefalinger til design af lavenergihuse. -klimaskærm, installationer og indeklima. PSO projekt nr. Anbefalinger til design af lavenergihuse Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts

Læs mere

Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling

Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling FORORD Der findes nogle projekter, som man kan komme i godt humør af. Projekterne fra Dybvad og Jerup hører absolut til den

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCD Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCD Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCD Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 2. udgave 2008 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCD En håndbog for folk

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere