Jakob Ladegaard. Bogen og folket. Den romantiske litteraturs politik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jakob Ladegaard. Bogen og folket. Den romantiske litteraturs politik"

Transkript

1 Jakob Ladegaard Bogen og folket Den romantiske litteraturs politik

2

3 Bogen og folket 1

4 2 B O G E N O G F O L K E T

5 JAKOB LADEGAARD Bogen og folket Den romantiske litteraturs politik Aarhus Universitetsforlag 3

6 Bogen og folket Den romantiske litteraturs politik Jakob Ladegaard og Aarhus Universitetsforlag 2013 Tilrettelægning, sats og omslag af Jørgen Sparre Omslagsillustration er Jacques-Louis Davids maleriskitse Le Serment du Jeu de Paume, 20 juin 1789 (1791). Chateau de Versailles, Frankrig. Foto De Agostini / Getty Images, Dea / G. Dagli Orti Bogen er sat med Legacy Serif ITC, Ebogsproduktion: Narayana Press ISBN Aarhus Universitetsforlag Aarhus Langelandsgade Aarhus N Bogen er udgivet med støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond Landsdommer V. Gieses Legat Tak til Forlaget Vandkunsten og Hans Peter Lund for oversættelse af tekstpassager fra Victor Hugo Les Misérables og Jules Michelets dagbog fra Roland Barthes: Michelet par lui-même Images et textes présentés par Roland Barthes. Hans Peter Lund skal også takkes for bistand med oversættelse af tekstpassager fra Victor Hugo: La Préface de Cromwell, Hernani, William Shakespeare og Journal des idées et des opinions d un révolutionnaire de 1830 samt Claude-Henri de Saint-Simon: Nouveau Christianisme og Michel de Certeau (et al.): Une politique de la langue La Révolution française et les patois: L enquête de Grégoire. Tak til Hans Christian Fink for hjælp til oversættelsen af passager fra Friedrich Hölderlin: Der Archipelagus, Germanien og Anmerkungen zum Ödipus. 4 B O G E N O G F O L K E T

7 Indhold Forord Indledning Romantikken og det æstetiske regime for kunst Den romantiske litteraturs politik Mellem skønhedens ø og politikkens fastland Frigørelsens tragedie i Friedrich Hölderlins Hyperion Natur og bevidsthed: filosofiske forudsætninger Folkets opdragelse: stat og vold Navnet er skønhed Den tragiske helt og grundlæggelsen af det nye samfund 66 Skriftens aske og heltens sandal Hölderlin mellem æstetik og etik Frihedens veje Revolution og poetisk indbildningskraft i William Wordsworths The Prelude Den sublime indbildningskraft Varens skuespil og liberal frihed Kritik af den urene fornuft Revolutionens forår Den republikanske indbildningskraft Frihedens krop I n d h o l d 5

8 Tårnet og menneskehavet Massernes historie i Victor Hugos Notre-Dame de Paris Klokkerens tåre og den nye kristendom Massernes skuespil Barrikaden og kloakken Esmeralda og litteraturens argot Fortælleren og kongen Afslutning Bibliografi B O G E N O G F O L K E T

9 Forord Denne bog er en forkortet og revideret udgave af en ph.d.-afhandling, jeg indleverede på Aarhus Universitet i Jeg vil gerne benytte lejligheden til atter at takke min vejleder, Jørn Erslev Andersen, og øvrige gode kolleger på Litteraturhistorie, Aarhus Universitet, for vejledning, inspiration og kritik under arbejdet på afhandlingen. Jeg vil også takke de to peer reviewere og min redaktør for gode råd til udformningen af bogmanuskriptet samt Aarhus Universitets Forskningsfond og Landsdommer V. Gieses Legat for gavmild støtte til udgivelsen. Mest taknemmelig er jeg dog for den kærlige opmuntring, jeg under arbejdet har fået af Christine og Marie. Jeg har så vidt muligt benyttet autoriserede danske oversættelser af citater fra tysk og fransk. Citater fra Victor Hugos Les Misérables er fra Hans Peter Lunds nye oversættelse af romanen, som efter planen vil udkomme på Forlaget Vandkunsten i Mange tak til oversætteren og forlaget for deres generøse tilladelse til at bruge oversættelsen i denne sammenhæng. Jeg skylder også Hans Peter Lund en stor tak for oversættelsen af Jules Michelet og venlig bistand med de øvrige oversættelser fra franske originaltekster. Jeg takker desuden Hans Christian Fink for hjælp til oversættelserne fra Friedrich Hölderlins digte og Anmerkungen zum Ödipus. Øvrige oversættelser fra tyske værker, som ikke i forvejen findes på dansk, står for min egen regning. Denne bog er tilegnet mindet om min far, Kay Ladegaard. F o r o r d 7 indhold

10 8 L A D E G A A R D B O G E N O G F O L K E T indhold

11 Indledning Når talen falder på den romantiske æra i europæisk litteratur fra 1790 erne til omkring 1850, vil det hos mange fremkalde forestillinger om lidende kunstnergenier, der vender samfundet ryggen for at hengive sig til højspændte fantasier i naturens ensomhed. Med en vis ret. For romantisk litteratur kredser ofte om inderlige og private forhold som individets sjæleliv, kærlighed og naturens skønhed. Men den har også en anden og mindre belyst side, nemlig den verdensvendte, samtidsengagerede og politiske. Det er den del af den romantiske historie, denne bog vil bidrage til at fortælle. Det kan man imidlertid ikke gøre ved blot at udelade den romantiske litteraturs private og inderlige dimension. De to sider hænger nemlig sammen: Romantikken er både inderlig og udadvendt, esoterisk og folkelig, privat og politisk, fascineret af evig skønhed og af samtidens historiske omvæltninger. Disse modpolers samliv i de enkelte værker og forfatterskaber er dog sjældent ukompliceret eller fredeligt. Derfor ser man ofte forfattere investere stor kreativ energi i at bringe dem i overensstemmelse eller omvendt trække skillelinjer mellem dem. Og lige så ofte viser det sig ved nærmere eftersyn, at harmonien trods alle intentioner slår revner, eller at grænserne overskrides fra den ene eller anden side. Disse udvekslinger og konflikter gør den romantiske litteratur særlig interessant i en politisk optik. For her angår litteraturens engagement ikke blot stillingtagen til et givent socialt eller moralsk problem, men derimod de fundamentale spørgsmål i moderne politik: Hvor går grænsen mellem privat frihed og fællesskab? Hvem kan deltage i det politiske fællesskab, og hvem kan ikke? Kan et I n d l e d n i n g 9 indhold

12 samfund hænge sammen uden åndelige idealer og kan litteraturen skabe dem? Hvordan kan man forene de kultiverede eliter og masserne, forfatterne og folket? Bag disse spørgsmål lurer et endnu mere grundlæggende: Hvad betyder ord som frihed, lighed og folk, når de overføres fra begrebernes rene sfære til praktisk virkelighed? Eller simpelthen: Hvad er demokrati? 1 At netop udforskningen af demokratiets væsen i bred forstand udgør et omdrejningspunkt for romantikken, er ikke overraskende, eftersom bevægelsen opstod i kølvandet på Den Franske Revolution i Denne frigørelse bragte ifølge Hannah Arendt for første gang i europæisk sammenhæng folket ind på politikkens og historiens scene (Arendt 1991, 21-41). Det skete ikke blot i Frankrig. Revolutionen fik også øjeblikkelig og vidtrækkende betydning for den politiske kultur i nabolandene. Oplyste liberale i Tyskland og England modtog således med begejstring nyheden om Bastillens fald og menneskerettighedserklæringen som et historisk fremskridt, radikale revolutionære agiterede for nødvendigheden af yderligere forandringer, mens konservative kræfter fordømte det, de mente, var en forbrydelse. Diskussionerne blev yderligere tilspidset under indtryk af henrettelsen af Louis XVI i januar 1793, jakobineren Robespierres rædselsregime ( ) samt de langvarige revolutionskrige mellem den nye franske republik og stater som Østrig, Preussen og England. Men uanset om man var tilhænger eller modstander af revolutionen, kunne man ikke undgå at tage stilling til den, og sporene efter den politiske rystelse viser sig overalt i tidens skrifter også i litteraturen. En række af tidens værker fremstår således som rene partsindlæg i den aktuelle debat på linje med revolutionære pamfletter eller indlæg i aviser. Men det er hverken i æstetisk eller politisk henseende de mest interessante. God politisk litteratur er mere end et talerør for en forfatters meninger. Dens fortjeneste ligger ikke i entydige budskaber, men i at give form til de indre sammenhænge og skjulte konflikter i tidens begivenheder og diskurser og føre dem i nye 10 B O G E N O G F O L K E T indhold

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Indskrifter. Essays om fænomenologi og æstetik

Indskrifter. Essays om fænomenologi og æstetik Indskrifter. Essays om fænomenologi og æstetik Niels Egebak Egebak. N. (1967). Indskrifter. Essays om fænomenologi og æstetik. Arena, Fredensborg Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet

Læs mere

Den fattige mands snaps

Den fattige mands snaps Den fattige mands snaps Et integreret speciale i Dansk og Historie om udviklingen af befolkningens holdning til forbrug af alkohol og statens praksis overfor forbruget. Studerende: Kåre Rønhede Vejledere:

Læs mere

Aalborg, februar 1995

Aalborg, februar 1995 Indholdsfortegnelse Side Forord 5 Indledning 7 Platon 15 Augustin 23 Aristoteles - og hans indflydelse på middelalderen 31 Thomas Aquinas og William of Ockham 39 Thomas Hobbes 47 John Locke, Jean-Jacques

Læs mere

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r Hans-Jørgen schanz frihed tæn ke pau se r FRIHED Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser 4 TILLID af

Læs mere

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

National identitet i romantikken... 37 Det senmoderne samfund... 40 Giddens udviklingsdynamikker... 40 Ziehe og kulturel frisættelse... 41 Tillid...

National identitet i romantikken... 37 Det senmoderne samfund... 40 Giddens udviklingsdynamikker... 40 Ziehe og kulturel frisættelse... 41 Tillid... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Metode... 4 National identitet... 5 Nation og stat... 6 Stereotyper... 7 Mentalitet er identitet... 8 Globalisering og individualisering...

Læs mere

K&K. Nr. 114 Årgang 2012 AARHUS UNIVERSITETSFORLAG UTOPI

K&K. Nr. 114 Årgang 2012 AARHUS UNIVERSITETSFORLAG UTOPI K&K Nr. 114 Årgang 2012 UTOPI AARHUS UNIVERSITETSFORLAG K&K Kultur og Klasse Nr. 114 Årgang 2012 UTOPI Redaktion Kjersti Bale (Universitetet i Oslo), Mikkel Bolt (Københavns Universitet), Jacob Bøggild

Læs mere

Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS

Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS ÆN E AU E KÆRLIGHED Viden i verdensklasse»fremragende «Jørgen Carlsen, Kristeligt Dagblad»genialt «Johs. Nørregaard Frandsen, Kulturkontoret P1»sjældent visionært«rune Engelbreth

Læs mere

25. maj 1993. 1. Indledning --------------------------------------------------------------

25. maj 1993. 1. Indledning -------------------------------------------------------------- 25. maj 1993 1. Indledning -------------------------------------------------------------- H.C. Andersens eventyr har - lige fra deres første udgivelse - dannet grundlag for utallige dramatiseringer: Spillet

Læs mere

Problemfelt og problemformulering... 3. Problemformulering... 4. Metode og afgrænsning... 5

Problemfelt og problemformulering... 3. Problemformulering... 4. Metode og afgrænsning... 5 Indholdsfortegnelse Problemfelt og problemformulering... 3 Problemformulering... 4 Metode og afgrænsning... 5 Nye litterære normer Det moderne gennembrud og dets idéer... 6 Det naturvidenskabelige ideal...

Læs mere

Filosofiske Anmeldelser Nr. 1 Årgang 2, 2014

Filosofiske Anmeldelser Nr. 1 Årgang 2, 2014 Filosofiske Anmeldelser Nr. 1 Årgang 2, 2014 Dansk Filosofisk Selskab, DFS har blandt andet til formål at udbrede filosofisk interesse og forståelse i samfundet. Meningen med nærværende tidsskrift, Filosofiske

Læs mere

H.C. Andersen i det moderne samfund

H.C. Andersen i det moderne samfund H.C. Andersen i det moderne samfund H.C. Andersen i det moderne samfund Redigeret af Anne Klara Bom, Jacob Bøggild og Johs. Nørregaard Frandsen Syddansk Universitetsforlag 2014 Skrifter fra H.C. Andersen

Læs mere

sådan taler medier og borgere om politik EN DISKURSANALYTISK UNDERSØGELSE AF POLITIK I DET MEDIALISEREDE SAMFUND

sådan taler medier og borgere om politik EN DISKURSANALYTISK UNDERSØGELSE AF POLITIK I DET MEDIALISEREDE SAMFUND sådan taler medier og borgere om politik EN DISKURSANALYTISK UNDERSØGELSE AF POLITIK I DET MEDIALISEREDE SAMFUND MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning

Læs mere

Filosofiske Anmeldelser Nr. 2 Årgang 2, 2014

Filosofiske Anmeldelser Nr. 2 Årgang 2, 2014 Filosofiske Anmeldelser Nr. 2 Årgang 2, 2014 Dansk Filosofisk Selskab, DFS, har blandt andet til formål at udbrede filosofisk interesse og forståelse i samfundet. Meningen med nærværende tidsskrift, Filosofiske

Læs mere

DEN UNIVERSELLE HISTORIE

DEN UNIVERSELLE HISTORIE Skolemateriale DEN UNIVERSELLE HISTORIE De har ret, min herre, når De siger, at Les Misérables er skrevet for et universelt publikum. Jeg ved ikke om den vil blive læst af alle, men den er tiltænkt alle.

Læs mere

Det kan umiddelbart synes paradoksalt, at så mange af de store forfattere, man ofte forbinder med den politiske konservatisme i forskellige

Det kan umiddelbart synes paradoksalt, at så mange af de store forfattere, man ofte forbinder med den politiske konservatisme i forskellige Det kan umiddelbart synes paradoksalt, at så mange af de store forfattere, man ofte forbinder med den politiske konservatisme i forskellige versioner, udfolder sit virke omkring den litterære modernisme.

Læs mere

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

Filosofi, kunst og lederskab - samtaler med Ole Fogh Kirkeby Finn Janning

Filosofi, kunst og lederskab - samtaler med Ole Fogh Kirkeby Finn Janning Filosofi, kunst og lederskab - samtaler med Ole Fogh Kirkeby Finn Janning Finn Janning: Filosofi, kunst og lederskab samtaler med Ole Fogh Kirkeby 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Indledning: Poetisk

Læs mere

Kirken og den moderne verden

Kirken og den moderne verden 7. årgang, nr. 1, 2012 Rejected af Niels Engelbrecht Kvinders kamp for synlighed, ligeret og ligeværd af Eva Nordentoft Teilhard de Chardin af Eva Nordentoft Kirken og den moderne verden af Olaf Pedersen

Læs mere

Det produktive samfund

Det produktive samfund Det produktive samfund Det produktive samfund Seks kapitler af industrialiseringens idéhistorie Jeppe Nevers Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2013 University

Læs mere

Samvittighed på dagsordenen

Samvittighed på dagsordenen Samvittighed på dagsordenen Hans Lassen SAMVITTIGHED PÅ DAGSORDENEN Tanker og tal ved starten på det 21. århundrede Et dokumentarisk essay Aschehoug Samvittighed på dagsordenen 2000 Hans Lassen & Aschehoug

Læs mere

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s.

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s. Indholdsfortegnelse Indledning.......s.2 Krop og sjæl - før og nu......s.3 En indkredsning af begrebet modernisme......s.6 Postmodernismen - en del af modernismen?......s.10 Digtningen i 1980'er og 90'erne......s.11

Læs mere

nationalstaternes tid i europa

nationalstaternes tid i europa nationalstaternes tid i europa Lektion 8: Napoleon 3. af Frankrig Indholdsfortegnelse 1. Vejledning 2. Introduktion 3. Napoleons magtovertagelse 4. Napoleons indenrigs- og udenrigspolitik 5. Napoleon 3.s

Læs mere

TÆN KE PAU SE DAN RINGGAARD R

TÆN KE PAU SE DAN RINGGAARD R ÆN E AU E DAN RINGGAARD LITTERATUR» Man skrev og læste bøger fra 1500 til 2000. Hvorfor ved jeg ikke.«svend Åge Madsen, Tugt og utugt i mellemtiden Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser

Læs mere

2. Sociologisk indkredsning

2. Sociologisk indkredsning 2. Sociologisk indkredsning I dette kapitel vil jeg beskrive grundlaget for den sociologiske indfaldsvinkel, jeg bruger i afhandlingen. Som allerede nævnt er kapitlet skrevet med henblik på at introducere

Læs mere

Dannelse. Redigeret af Martin Blok Johansen. Aarhus Universitetsforlag

Dannelse. Redigeret af Martin Blok Johansen. Aarhus Universitetsforlag Dannelse Dannelse Redigeret af Martin Blok Johansen Aarhus Universitetsforlag DANNELSE Forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2002 Omslagsillustration: Skolen i Athen, Vatikan-museet i Rom Omslag og

Læs mere

29. møde. Fredag den 30. november 2012 (D) 1. Det første punkt på dagsordenen er:

29. møde. Fredag den 30. november 2012 (D) 1. Det første punkt på dagsordenen er: Fredag den 30. november 2012 (D) 1 29. møde Fredag den 30. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden Det første punkt på dagsordenen er: 1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 13: Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Grundtvigs folkelighedsbegreb i historisk og nutidig belysning

Grundtvigs folkelighedsbegreb i historisk og nutidig belysning Grundtvigs folkelighedsbegreb i historisk og nutidig belysning Speciale / Teologisk Fakultet / Aarhus Universitet Johanne Marie Langkjær Fårup December 2008 1 Indholdsfortegnelse 0. Indledning s. 1 DEL

Læs mere