Anton Rosen. og Silkeborg. Gå på opdagelse i Rosen-arkitekturen. Tegning: ca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anton Rosen. og Silkeborg. Gå på opdagelse i Rosen-arkitekturen. Tegning: ca. 1905 28.09.2013"

Transkript

1 Gå på opdagelse i Rosen-arkitekturen Enestående for Silkeborgs bymidte er de mange markante bygningsværker tegnet af arkitekt Anton Rosen, som havde sit virke i Silkeborg fra 1883 l sin død Denne pjece er tænkt som inspira on l en spændende byvandring i Anton Rosens fodspor. Karakteris sk for et Anton Rosen hus i Silkeborg er de dekora ve bygningsfacader med afsæt i na onalroman kken og s larten skønvirke. På en krea v og fabulerende måde lføres facaderne roman ske effekter som tårne, spir, karnapper, tagkviste, bindingsværk og ikke at forglemme sokler af kampesten. Anton Rosen og Silkeborg I 2003 var der en stor Anton Rosen uds lling på KunstCentret Silkeborg Bad. I den anledning udkom bogen: Anton Rosen Arkitekt og Kunstner og en blå pjece med tlen: På udkig - Anton Rosen og Silkeborg. Denne pjece er en revideret og udvidet udgave af pjecen fra Med den nye netversion eller den kor a ede udgave S k Silkeborg i lommen kan man gå på opdagelse i en værdifuld del af Silkeborgs bygnings- og kulturarv. TurismeSilkeborg, Silkeborg Arkiv (ved Lis Thavlov og Leo Jensen) og Teknik og Miljø, Plan og Byg Du kan downloade denne pjece og bykortet S k Silkeborg i lommen på: Tegning: ca. 1905

2 Indholdsfortegnelse Silkeborg og Anton Rosen ( ) s. 03 Anton Rosens eksisterende bygninger i Silkeborg s. 07 Bykort s. 23 Anton Rosens nedrevne bygninger i Silkeborg s. 25 Værkfortegnelse - Anton Rosen og Silkeborg s. 37 Håndtegnede facadetegninger af Skovvilla, Silkeborg Vandkuranstalt. Opført i De orginale tegninger er udstillet i Skovvillaen. Papirfabrikkens vartegn

3 Silkeborg og Anton Rosen ( ) Arkitekten Anton Rosen begyndte i 1883 sit virke i Silkeborg, som på det tidspunkt var et lille bysamfund, kun knapt 40 år gammelt. Men byen var ved at udvikle sig til en driftig by. I løbet af 10 år - fra 1880 til voksede indbyggertallet fra til Og i 1901 boede her personer. De oprindelige lave, enetages huse var blevet forhøjet med en eller flere etager. Mod vest blev der efterhånden lagt flere gader til den oprindelige byplan, ligesom der opstod et kvarter syd for banen. Byen havde i 1857 fået sit eget rådhus, en kirke i 1877, og jernbanen var blevet ført frem i I 1900 blev Silkeborg købstad. Desuden var byen i samme periode ved at udvikle sig til Danmarks kurby og en markant skoleby. Det var altså en by i kraftig vækst, som Rosen gennem de næste fire årtier fik tilknytning til, og som han kom til at præge med sine stærkt personlige og markante byggerier. Anton Rosen blev født i Horsens i Som 14-årig kom han i murerlære i København. I 1877 dimitterede han fra Teknisk skole og blev samme år optaget på Kunstakademiets Arkitektskole, hvorfra han fem år senere fik sin afgang, juni Rosen blev herefter ansat hos en af landets førende arkitekter, Vilhelm Dahlerup, og kom som konduktør for denne i 1883 til at lede arbejdet ved opførelsen af hovedbygningen - det såkaldte Societetshus - på den nyanlagte Silkeborg Vandkuranstalt. I en kort periode havde Rosen bopæl i Silkeborg - han ejede i perioden et hus på Skolegade 28. I 1889 blev han gift med Martine Grabow, som var datter af gæstgiver Jens Grabow en af handelspladsens nybyggere og ejer af det hotel, der senere skulle blive til Hotel Dania ved Torvet. Anton Rosen fik altså personlige relationer til byen, hvilket sikkert er en del af forklaringen på de mange markante bygninger fra hans hånd, som det blev til i de efterfølgende 40 år. Parallelt med arbejdet på Kuranstalten begyndte Rosen selvstændig arkitektvirksomhed i byen. Allerede i 1884 stod han bag tre bygninger, hvor han endnu var præget af den historicistiske arkitekturopfattelse - et kapel 4

4 på byens nye kirkegård mod vest, afholdshotellet i Østergade og en udvidelse af en kommunal skolebygning i Søndergade. I 1885 tegnede han den såkaldte Skovvilla, som er en af de fritliggende bygninger, der blev opført i parken ved Kuranstalten. I 1886 indledte han sit samarbejde med Theodora Lang, som betød, at Rosen helt frem til 1924 kom til at stå i spidsen for den hurtigt voksende skoles byggearbejder. I slutningen af 1800-tallet var arkitekturen præget af historicismens/ stilefterligningernes idealer. Op mod århundredskiftet søgte mange arkitekter at frigøre sig fra disse forbilleder og ønskede en ny arkitekturopfattelse med ærlig overensstemmelse mellem form, konstruktion og indhold. I Europa var benævnelsen på disse bevægelser Art Nouveau, Jugendstil og Arts and Crafts, og i USA arbejdede Chicago-skolen efter samme principper. I Danmark fik stilarten betegnelsen Skønvirke ( ). At sætte Rosen i direkte forbindelse med disse arkitekturretninger er ikke muligt. Dertil er hans arbejdsform for eksperimenterende og rastløs. Inspirationen kommer fra mange sider, og resultatet er altid præget af hans personlige frodighed, opfattelse og ekspressivitet. Der eksisterer stadig 19 af Rosens bygninger og anlæg i Silkeborg og omegn, som alle er medtaget i denne pjece. Derefter følger beskrivelser af 13 nedrevne bygningsværker. Endelig findes til sidst en kronologisk fortegnelse over alle Rosens værker med tilknytning til Silkeborg eller omegn. Anton Rosens væsentligste hovedværk i Silkeborg er byejendommen Vestergade 9A med Ørne Apoteket i stueetagen. Andre hovedværker er: - Byejendommen Løvenborg, Vesterbrogade, København - Paladshotellet, Rådhuspladsen, København - Landsudstillingen i Aarhus, 15. maj til 15. september Ole Rømer Observatoriet med direktørbolig, Aarhus - Byejendommen Metropolbygningen, Strøget, København - Tuborgs Administrationsbygning Rosenhuset, Strandvejen, København - Havebyen Gerthasminde, Odense. Anton Rosens byvåben for Silkeborg tager sit udgangspunkt i sagnet om byens tilblivelse: Fire mil fra Århus, nærved Gudenåen, ligger den gamle gård, Silkeborg, i en lystig egn, omgivet af skove og søer. Den skal have fået dette navn af en bisp, hr. Peder, som engang ville bygge sig en gård, men længe ikke vidste, hvor han ville bygge. Engang sejlede han på Gudenåen og tog da undervejs sin silkehue af hovedet og lod den flyde på vandet, sigende, at hvor den flød i land, der ville han bygge gården. Således fandt han stedet, og da gården var bygget, kaldte han den Silkeborg. Kilde: Danmarks Folkesagn af J.M. Thiele,

5 Anton Rosens eksisterende bygninger i Silkeborg Byejendom det senere Ørne Apotek, Vestergade 9A. Opført i Foto ca

6 Eksisterende bygninger i Silkeborg 1. Byejendom det senere Ørne Apotek, Vestergade 9A Opført Huset ændrede med sin højde og dominerende trekantgavl målestoksforholdet i byen. Den naturstensbeklædte facade er rigt dekoreret med relieffer og finurlige detaljer, der henviser til bygherrens, Chr. Nielsens, virke som murermester. Det store karnapparti afsluttes med en balkon, hvorover ses en konstruktion i træ, der udfylder gavltrekanten. Den krones af en vindfløj. Huset er Rosens mest jugendprægede værk i Silkeborg og viser hans sans for gennemarbejdede detaljer. Siden 1903 har Ørne Apotek haft til huse i bygningen. Over anden salens vinduesparti var der tidligere placeret et byvåben udført i træ. Det er i depot hos ejer. Foto: ca Knaps købmandsgård, Vestergade 2B Opført Til en eksisterende købmandsgård opførtes et gadehus i to etager med butik i gadeplan og privatbolig i overetagen. Huset blev forsynet med et stort tagudhæng og en meget rolig facade, der er opdelt horisontalt. Foroven ses seks vinduespartier med naturstensindfatninger og et vandret, mønstret bånd. I gadeplan var butiksruderne placeret i en ensartet opdeling med søjler og buer. De halvrunde elementer, der dannede overgang mellem buer og butiksruder, var oprindeligt rødbrune træskærerarbejder. I 1970 erne blev facaden i gadeplan forsynet med store glasarealer og baldakiner. Overetagens vinduer og facade blev dog bevaret. Foto: ca Foto: ca Handels- og Landbrugsbanken, Søndergade 1 Eksisterende ejendom ombygget af Anton Rosen i Hjørneejendommen ud mod Torvet blev ombygget til bankformål både ind- og udvendig. Det store banklokale fik kassetteloft, søjler beklædt med sort marmor og gedigent inventar udført i mahognitræ. Over hjørneindgangen blev byvåbenets bispehue anvendt som udsmykning. Ejendommen er siden ombygget flere gange, hvilket har betydet, at der ikke er noget tilbage af Rosens inventar eller facadeudsmykning. Foto: ca

7 4. Byejendom, Søndergade 8 Opført Butiks- og beboelsesejendom i to etager. Ejendommen, der er opført for glarmester J. Chr. Hostrup-Petersen, er meget fint indpasset blandt gadens to-etages huse. Den har et karakteristisk tagudhæng og pudset facade, som fremtræder med vandrette bånd samt en dekoration i form af kartouche, fint udsmykkede firkantede rammer, mellem overetagens vinduer. Butiksetagen er stærkt ændret og uden den oprindelige detaljering. Foto: ca Th. Langs Skolers hovedbygning, Skoletorvet Opført Bygningens ydre præges af senklassicismen med inspiration fra den italienske villastil. Skoleleder Th. Lang opførte bygningen som pigeskole. Ved opførelsen fremstod helt fritliggende. Foruden lokaler til undervisning rummede den skolelederens bolig samt elevværelser. Facaden er opført i rødt murværk i to etager afsluttet med en lav pudset etage. Denne udgør et højt gesimsbånd med små kvadratiske vinduer. Facaden fremtræder med flere former for pudsdekorationer. På Facaden var der to store medaljoner. Disse er siden erstattet af to buede vinduer. Medaljonerne findes på gavlen i mellemgangen ind til skolegården. Foto: ca Forskoleseminarium, Th. Langs Skoler, Estrupsgade 1 Opført Denne bygning er Th. Langs Skolers første tilbygning. Den fremstår i højere grad end hovedbygningen som et personligt arbejde fra Rosens hånd. Selvom den senere både blev forlænget og forhøjet som gymnasium og kostskole, er der bevaret fine detaljer i facaden fra den oprindelige en-etages bygning. Det naturstensindfattede vindue til højre og det fint udformede indgangsparti med relief og overdækning af træ ses endnu i deres oprindelige skikkelse. Foto:

8 7. Den hvide bygning, Th. Langs skoler, Hostrupsgade 40 Opført Bygningen opførtes som kvindeseminarium og er en tilbygning til hovedbygningen, som den er forbundet med ved en mellembygning i to etager. Med det hvidkalkede murværk har bygningen klart sit eget udtryk. Endnu anes det fine mønster i murværket, som er inspireret af den tyske jugendstil. Bygningen var oprindelig forsynet med engelske hejsevinduer. Udover selve bygningen tegnede Rosen også en række møbeltyper og fast inventar til skolen. Facade mod vejen, foto: ca Den hvide bygning skal især opleves inde fra skolegården, hvor den i modsætning facaden mod gaden virker mindre anonym, mere sprudlende og legende. Facaden består her af en mængde delelementer, som alligevel danner en fin harmoni. Det er værd at hæfte sig ved den høje tårnbygning, som bl.a. er dekoreret med en ugle, som skulle have været et særligt ønske fra skoleleder Th. Langs side. Facade mod gården, foto: ca Forskoleseminarium, Th. Langs Skoler, Hostrupsgade 41 Opført Denne fint proportionerede bygning er nok et af Rosens mest konsekvente murstensbyggerier. Der er brugt røde teglsten såvel i helheden som i detaljen. De indgår som murede stik over døre og vinduer, som mønstre i facaden og ved de markante stræbepiller ved hoveddøren. Der er også benyttet stræbepiller under de store vinduer gavlen. Her fungerer de som understøtning for en altan. Foroven ses mansardtagets store flade, som kun er brudt af to symmetrisk placerede skorstene. Fundamentet består af kløvede marksten, som er et af Rosens kendetegn. I 2008 blev der lavet en tagrytter som ovenlyskilde over de to skorstene. Foto: ca

9 9. Borgerskolen, Bindslevs Plads 1 Opført Denne skolebygning er opført i røde mursten med tegltag og kamtakkede gavle. Rosen satte især sit præg på den symmetrisk opbyggede facade mod vest. Her ses fine murstensdetaljer, festlige bindingsværkskviste med fint dekorerede, buede vindskeder. I stueetagen er den gennemgående række af vinduer forsynet med dekorative relieffer i flere farver. Øverst på gavlene ses de for Rosen karakteristiske, dekorativt udformede lynafledere og forneden fundamentets kløvede marksten. Den oprindelige bygning er den nordlige del med otte vinduesfag. I 1908 tilbyggedes de fem vinduesfag mod syd (vistnok uden Rosens medvirken). Foto: ca Vandtårn, Amaliegade 49 Opført Dette næsten skulpturelt formede vandtårn med hvidt murværk, bindingsværk, dekoreret gesimsbånd, rødglaserede tegl og i toppen en vindfløj er et eksempel på Rosens begejstring for nationalromantikken. Her er der lagt vægt på materialernes ægthed og funktionalitet. Det godt 15 m. høje tårn blev bygget direkte ovenpå en 40 m. dyb brønd og var med anvendelsen af armeret beton meget moderne for sin tid. Det blev opført af C. Commichau for at forsyne hans fabrik med vand. Ved sin elegance udgjorde det en stor kontrast til tekstilfabrikkens rationelle bygninger. Vandtårnet blev fredet 1986 efter, at fabrikken var revet ned. Foto: ca Henryhus, Søndergade 34 Opført Denne høje hjørneejendom er opført som butiks- og beboelsesejendom i tre etager og med en mansardetage i sidebygningen mod Søndergade. Den er speciel ved, at facaden mod Møllegade er ført igennem som husets hovedfacade. Derved forstærkes gadehjørnet synsmæssigt af den høje gavl og det runde, smukke karnapagtige tårn. Facaden kommer alligevel med sine mange komponenter og sin asymmetri i balance og har i sit ydre mange paralleller til tysk jugendstil. Foto: ca

10 12. Byejendom, Christian 8.s Vej 18 Opført Rosen kom formodentlig blot til at sætte facade på denne beboelsesejendom. Det var sikkert en af de mange bygmestre, han kendte i byen, der havde tegnet planerne til den og Rosen lavede så det ydre. præg med de mange detaljer og sin karakteristiske asymmetri, der alligevel skaber balance. Det var ikke en usædvanlig situation på den tid og Rosen satte afgjort sit 13. Knaps Villa, Hovedgårdsvej 5 Opført Denne to-etages byvilla blev opført i et nyanlagt kvarter. Den er opført i nationalromantisk stil med pudset facade og en bastant muret hovedetage. Overetagen er trukket lidt tilbage og udført som en bindingsværkskonstruktion med valmtag. Der er fin overensstemmelse mellem den høje, røde sokkel, de gulkalkede mure, det røde bindingsværk og det røde tegltag. Gadefacaden er helt symmetrisk opbygget, gavlen mod syd har en elegant glaskarnap. Facaden mod haven er præget af en asymmetrisk placeret række fløjdøre, som oprindelig var forsynet med tremmeskodder. Balancen genoprettes dog ved det runde vindue til højre. Foto: 2003 Foto: Fabriksport og steler, Papirfabrikken, Smedebakken Opsat Da der blev etableret et nyt hegn omkring fabriksområdet blev det monteret på betonsteler med form som bautasten. Stelerne blev på forsiden forsynet med logoer og varemærker i relief med tilknytning til De forenede Papirfabrikker: DfP = De forenede Papirfabrikker, To mænd, der holder hinanden i hænderne = illustrerer papirets styrke, samt et vikingskib og en svane. På Smedebakken er der i dag bevaret 11 af disse steler. Rosen tegnede Rosen også en stor, smukt dekoreret hovedport i fire sektioner og med fint ornamenterede messingbeslag. Den blev senere nedtaget og er i depot hos Silkeborg Kommune. Foto: ca

11 15. Fabriksskorsten, Papirfabrikken, Smedebakken Opført Den 45 meter høje, slanke skorsten på fabriksområdet står i dag som symbol på Silkeborgs fortid som industriby og er derfor nu et vartegn med stor fortælleværdi. Den var ved opførelsen Danmarks højeste skorsten og blev anset for at kunne blive en turistattraktion. Rosens aftryk ses tydeligst ved de to rækker á otte dekorativt udformede volutter, der er placeret næsten øverst på skorstenen. Rosen tegnede også en maskinbygning i tilknytning til skorstenen, som siden kom til at indgå i nyt byggeri. Skorstenen, der tilhører højskolen Performers House, blev renoveret i 2011 med midler fra Realdania. Foto: ca. 1950, set fra Langebro Set fra Smedebakken 16. Kapel, Silkeborg By- og Amtssygehus, Falkevej 3 Opført Kapellet, der er placeret helt ude på kanten af Kildebakken, er som resten af sygehuset opført i nationalromantisk stil. Murværket er også her pudset og kalket og de brede, let rundede vindskeder er dekoreret med fint træskærerarbejde. Over fundamentet er der også her mellem vinduerne indmuret et dekorativt udsmyk- Opført Denne bygning indgik i det ambitiøse sygehuskompleks bestående af to parallelle fløje en hovedbygning og bag denne epidemiafdelingen, som er den eneste af de oprindelige sygehusbygninger, foruden kapellet, der er bevaret. Den rummer administration og sygehusledelse og fremtræder stærkt ombygningsbånd af flade strandsten hentet ved Vesterhavet. Den markante sokkel er udført i de for Rosen karakteristiske kløvede marksten, som ved gavlene går op på facaden og danner fint formede robuste stræbepiller. Resten af bygningskomplekset blev revet ned i Se i øvrigt under l. Foto: ca Epidemisk afdeling, Silkeborg By- og Amtssygehus, Falkevej 3 get. Resten af komplekset blev revet ned i Se i øvrigt under l. Epidemibygningen fik ikke samme udsmykning som hovedbygningen, men har dog få af dens fine detaljer bl.a. båndet af flade strandsten hentet ved Vesterhavet og en farverig vægdekoration med en opgående sol midt på facaden. Foto: ca

12 18. Skovvilla, Silkeborg Vandkuranstalt, Gjessøvej 40 Opført Rosen arbejdede for Vilhelm Dahlerup og kom til Silkeborg i 1883 som konduktør ved opførelsen af hovedbygningen på den nyanlagte Silkeborg Vandkuranstalt. Som en af sine første selvstændige opgaver tegnede Rosen Skovvilla, som er opført i nationalromantisk stil. Huset er forsynet med en to-etages 19. Egedal, sommerbolig, Svejbæk Opført Huset præges af det store ovale, kurvede stråtag, der langs tagkanten bæres af ti runde, fritstående træsøjler. Det giver en svævende og let virkning. Taget afsluttes med en markant skorsten med en finurlig dekoration i smedejern. Under den store taghat lå det kvadratiske hus i kalket murværk. Farveholdningen er bindingsværkskonstruktion og en symmetrisk placeret udbygning med veranda og balkon samt gavltrekant med pyntelige trædetaljer. Den falder helt i tråd med hovedbygningen og samtidens opfattelse af det landlige. I Skovvilla viser KunstCentret Silkeborg Bad dokumentarisk udstilling om Silkebog Vandkuranstalt let og elegant rosafarvet murværk og hvidt træværk. Boligen er smukt placeret øverst på en stor naturgrund i et faldende terræn mod Julsø. Det er siden udvidet til helårsbeboelse. Der er ikke offentlig adgang til Egedal, men husets smukke indpasning i haveanlægget kan opleves fra Julsø. Foto: ca Foto: ca

13 h 15 Kort Eksisterende bygning, s Nedrevet bygning, s a g 13 j i m k 4 f b c e d l 19 24

14 Anton Rosens nedrevne bygninger i Silkeborg Håndværkerforeningen, Torvet 1. Opført i 1896 og nedrevet i X

15 Nedrevne bygninger i Silkeborg a. Håndværkerforeningen. Torvet 1 Bygningsanlægget var domineret af en næsten kvadratisk hovedfacade med et stort markant vindue mod Torvet og af det dobbelte meget iøjnefaldende pyramidetag. På tagets fire hjørner var der anbragt store, flerfarvede vaser. Facaden var rigt detaljeret. Huset rummede foruden foreningslokaler bl.a. også byens teatersal. Den blev I byens vestre udkant opførtes i forbindelse med et eksisterende en-etages gadehus et forlystelsesetablissement med indgangsparti præget af Rosens detaljering. Bag ved den ny facade lå verandaer og i haven opførtes lysthuse og keglebane. Opført 1902, nedrevet På den nyanlagte Vestre kirkegård opførtes et kapel et solidt og enkelt hus med rundbuer ved indgangspartiet og tidstypiske detaljer ved gavle og tagrytter. Det er et tidligt arbejde og endnu præget af den historicistiske arkitekturopfattelse. Schalburgteret i 1945 som en tysk hævnaktion for den velgennemførte sabotage mod J.W. Darrs fabrik på Torvet. Bygningen blev derved totalskadet og måtte derefter nedrives. Opført 1896, nedrevet b. Restaurant Sommerlyst. Vestergade 89 c. Ligkapel, Vestre kirkegård. Vestergade 100 Foto: ca Foto: 1941 Foto: ca Foto: ca Opført 1884, nedrevet Foto: ca

16 d. Børnehjemmet C. Knaps Minde. Drewsensvej 80 Familien Knap åbnede i 1887 Silkeborg Børnehjem - senere kendt under navnet C. Knaps Minde. Anton Rosen tegnede den fritliggende villa, som blev opført til formålet. Han kom senere til at arbejde for familien ved opførelsen af en byejendom på Vestergade og en moderne byvilla på Åhavevej. Opført 1887, nedrevet Foto: ca e. Gymnastikhus, Borgerskolen. Markedsgade Til det allerede eksisterende skolebyggeri tegnede Rosen en pedelbolig og et gymnastikhus, hvor sidstnævnte markerede sig med gennemgående vinduesbånd. Relieffet blev senere indsat i murværket på den ny skolebygning. Opført 1897, sandsynligvis nedrevet Indgangsdøren i gavlen havde trekantet overdækning og smukt naturstensrelief med byvåben og vandplanter. Foto: ca f. Kødkontrolstation. Fredensgade 17 Denne bygning opførtes for Silkeborg Kommune. Den havde tilkørsel fra både Fredensgade og Christian 8.s Vej og blev anvendt som kontrolstation for de veterinære myndigheder. Senere benyttedes den til station for Falcks Redningskorps frem til Den blev nedrevet i forbindelse med saneringen af hele karréen Kirkebakken-Fredensgade-Christian 8.s Vej med henblik på udvidelse af sidstnævnte. Opført 1900, nedrevet Foto: ca Foto: ca

17 g. Silkeborg Afholdshotel. Østergade 9 For Silkeborg Afholdsforening opførtes en bygning med hotel, restaurant og mødesal. Huset, der var et af Rosens tidligste, fulgte den to-etages gesimshøjde fra nabohusene. Facaden var i rød tegl og havde dybt relief med markante gesimser, murede stik og buer over vinduer og døre. Den var præget af den historicistiske arkitekturopfattelse. Opført 1884, nedrevet Foto: ca Foto: ca h. Bestyrerbolig, Silkeborg Gasværk. Godthåbsvej 5 Rosen gjorde i dette hus gavlen mod gaden til den egentlige hovedfacade. Den fremstod med hvidkalket murværk samt bindingsværk og fint detaljeret træværk i gavltrekanten. Dekorationen her var bl.a. byvåbenet udført som træskærerarbejde. Villa med pudset murværk, tag med halvvalme ved gavl og to-etages karnapudbygning. Den var beliggende på en lille holm nord for Langebro. Villaen blev nedrevet i forbindelse med en større udbygning og modernisering af fabriksanlægget. Boligen blev nedrevet i forbindelse med nedlæggelsen af gasværket for at give plads til et nyt rådhus. Opført 1899, nedrevet i. Maskinmesterbolig, Papirfabrikken. Langebro Foto: ca Foto: ca Opført 1903, nedrevet Foto: ca Foto: ca

18 j. Den Gamle Bøtte, Papirfabrikken. Langebro/Smedebakken Rosen forestod ombygning og udvidelse af den eksisterende fabriksbygning Bøtten. Gavlen blev forsynet med dekoration af frise med skjolde og inskriptioner. ningen i forbindelse med en større udbygning og modernisering af fabriksanlægget. Opført 1901, nedrevet Den gamle bøtte var produktionssted for håndgjort papir på Silkeborg Papirfabrik fra 1899 frem til nedriv- Foto: ca k. Silkeborg Kneippkuranstalt. Sejsvej Silkeborg Kneippkuranstalt blev opført i 1897 og tilbød behandlinger med kolde bade eller overgydninger, diæt og hærdning. Metoden var udviklet af den tyske præst Sebastian Kneipp, der var leder af flere store tyske kurhuse. Det store rektangulære anlæg var udformet med fire markante tårnagtige bygninger med en-etages fløje imellem og med et indgangsparti, der fint føjede sig ind i Art Nouveau-arkitekturens formverden. Alle tage var pyramideformede og belagt med skifer. Fundamenterne var med kløvede marksten, som det ses i mange af Rosens bygninger. Opført 1897, nedrevet Foto: ca Foto: ca l. Pavillon på udsigtspunktet Knøsen. Rye Nørreskov Silkeborg Turistforening bestilte Rosen til at lave et udkast til et lysthus til udsigtspunktet Karoline Amalies Høj i form af en overdækket bænkeplads med spidst tag. Foreningen havde dog ikke midler til at gennemføre projektet. Tegningerne blev antageligt i stedet brugt til opførelse af en pavillon ved traktørstedet på Knøsen. Opført: 1900, Det vides ikke hvornår nedrivning er sket. Foto: ca Foto: ca

19 m. Silkeborg By- og Amtssygehus, Falkevej 3 Sygehuset var placeret højt over byen og Rosen synes at have arbejdet ud fra idéen om lys og luft som helbredende faktorer. Anlægget bestod af to parallelle fløje en hovedbygning og bag denne afdelingen for epidemiske sygdomme. Med sine tårne og spir, den dominerende bindingsværksgavl, hvidkalkede mure, glaserede røde teglsten og forgyldte vejrhaner mindede anlægget mere om en herregård end et sygehus. Den fine facadeudsmykning med et væld af finurlige detaljer gav det hele et nationalromantisk præg. Ligkapellet og epidemibygningen er de eneste eksisterende bygninger fra det oprindelige anlæg. Opført 1902, nedrevet Foto: ca Foto: ca

20 Værkfortegnelse Anton Rosen og Silkeborg Håndtegnet forslag til ombygning og udvidelse af rådhuset på Torvet. Fremsendt af Anton Rosen i Ikke realiseret. 38

21 Værkfortegnelse 1884: Ligkapel/ Vestre Kirkegård, Vestergade 100. (I brug til Nedrevet 1967). 1884: Silkeborg Afholdshotel, Østergade 9. (Nedrevet ). 1884: Udvidelse af kommunal skolebygning, Søndergade. (Sandsynligvis nedrevet 1943). 1885: Skovvilla/Silkeborg Vandkuranstalt/KunstCentret Silkeborg Bad, Gjessøvej : Højere Pigeskole/Th. Langs Skoler, hovedbygning, Hostrupsgade 40, Skoletorvet. 1887: Børnehjemmet C. Knaps Minde, Drewsensvej 80. (Nedrevet 1964). 1894: Forskoleseminarium/Th. Langs Skoler, Estrupsgade : Butiks- og beboelsesejendom, Søndergade : Indvendig ombygning af lejlighed, 1. sal, Vestergade 1. (Siden ombygget). 1896: Butiks- og beboelsesejendom, Vestergade 2B. (Stueetagen stærkt ændret). 1896: Håndværkerforeningen,Torvet 1. (Schalburgteret Siden nedrevet). 1897: Gymnastiksal og pedelbolig/borgerskolen, Markedsgade-Tværgade. (Sandsynligvis nedrevet 1941). 1897: Silkeborg Kneippkuranstalt/Kuranstalten Midtjylland, Sejsvej. (Nedrevet 1933). 1898: Butiks- og beboelsesejendom/senere Ørne Apotek, Vestergade 9A. 1899: Bestyrerbolig/Silkeborg Gasværk, Godthåbsvej 5. (Nedrevet ). 1900: Kvindeseminarium/Th. Langs Skoler/ Den hvide bygning, Hostrupsgade 40. (Forbundet med eksisterende hovedbygning ved mellembygning). 1900: Kødkontrolstation, Fredensgade 17. (Nedrevet 1974). 1900: Elevatorbygning/Silkeborg Papirfabrik, Smedebakken. (Nedrevet?) 1900: Udkast til lysthus til opførelse ved udsigtspunktet Karoline Amalies Høj, Østerskov. (Ikke realiseret). 1900: Pavillon og flagstang på udsigtspunktet Knøsen, Rye Nørreskov. (Nedrevet?) 1901: Butiks- og beboelsesejendom/ Henryhus, Søndergade : Steler og port/silkeborg Papirfabrik, Smedebakken. (Port i depot hos Silkeborg Kommune). 1901: Restaurering og udsmykning af Den gamle Bøtte /Silkeborg Papirfabrik, Langebro. (Nedrevet 1934). 1901: Udkast til ombygning og udvidelse af rådhuset, Torvet. (Ikke realiseret). 1902: Silkeborg By- og Amtssygehus, Falkevej 1-3. (Hovedbygning nedrevet Epidemisk afdeling, som i dag rummer administration og sygehusledelse, og ligkapel eksisterer). 1902: Butiks- og beboelsesejendom, Christian 8.s Vej : Vandtårn/C. Commichau & Co.s Trikotagefabrik, Amaliegade 49. (Fredet, 1986). 1902: Indgangsportal og veranda/restaurant Sommerlyst, Vestergade 89. (Nedrevet 1982). 40

22 1902: Borgerskolen, Bindslevs Plads 1. (1908 forlænges bygningen med 5 fag i sydlig retning, vistnok uden Rosens medvirken). 1903: Fabriksskorsten og maskinhus (højde: 45 m.)/ Silkeborg Papirfabrik, Smedebakken. (Maskinhus nedrevet evt. sammenbygget med eksisterende bebyggelse). 1903: Maskinmesterbolig/Silkeborg Papirfabrik, Langebro. (Nedrevet 1934). 1906: Sommerhus, Kalsholtvej 2, Svejbæk. 1907: Gymnasium/Th. Langs Skoler, Estrupsgade 1. Tilbygning af 2 etager til eksisterende bygning. 1911: Forskoleseminarium/Th. Langs Skoler, Hostrupsgade : Gymnasium/Th. Langs Skoler, Estrupsgade 1. Ombygning af eksisterende bygning. 1919: Sommerhus/ Egedal, Kalsholtvej 12, Svejbæk. 1921: Villa/Knaps Villa, Hovedgårdsvej : Forslag til fuldstændig ombygning/ Th. Langs Skoler. 1926: Ud- og indvendig ombygning/silkeborg Handels- og Landsbrugsbank, Søndergade 1. (Senere ændret). 1927: Bådehus/ Egedal, Kalsholtvej 12, Svejbæk. Andet: 1886-: Inventar til Th. Langs Skoler. 1895: Udkast til interiørdekorationer for enkefru Jones : Silkeborgs byvåben. Indregistreret : Inventar til Silkeborg Amtssygehus, Falkevej 3. (Nedtaget/fjernet). 1902: Inventar til Ørne Apotek, Vestergade 9A. (Nedtaget/fjernet). 1919: Møbler til sommerhus/ Egedal, Kalsholtvej 12, Svejbæk. 1920: Inventar til Knaps villa, Hovedgårdsvej 5. (Nedtaget/fjernet). 1924: Birketræsdagligstue til snedkermester Sofus Jørgensen ( ). 1925: Talerstol af træplanker, Himmelbjerget. 1926: Inventar til Silkeborg Handels- og Landbrugsbank, Søndergade 1. (Nedtaget/ fjernet). 19??: Udkast til gravmæle for snedkermester Sofus Jørgensen ( ). (Ikke realiseret). 19??: Udkast til gravmæle for Augusta Nielsen ( ). (Ikke realiseret). 42

23 Gå på opdagelse i Rosen-arkitekturen Enestående for Silkeborgs bymidte er de mange markante bygningsværker tegnet af arkitekt Anton Rosen, som havde sit virke i Silkeborg fra 1883 til sin død Denne pjece er tænkt som inspiration til en spændende byvandring i Anton Rosens fodspor. Karakteristisk for et Anton Rosen hus i Silkeborg er de dekorative bygningsfacader med afsæt i nationalromantikken og stilarten skønvirke. På en kreativ og fabulerende måde tilføres facaderne romantiske effekter som tårne, spir, karnapper, tagkviste, bindingsværk og ikke at forglemme sokler af kampesten. I 2003 var der en stor Anton Rosen udstilling på KunstCentret Silkeborg Bad. I den anledning udkom bogen: Anton Rosen Arkitekt og Kunstner og en blå pjece med titlen: På udkig - Anton Rosen og Silkeborg. Denne pjece er en revideret og udvidet udgave af pjecen fra Med den nye netversion eller den kortfattede udgave Stik Silkeborg i lommen kan man gå på opdagelse i en værdifuld del af Silkeborgs bygnings- og kulturarv. TurismeSilkeborg, Silkeborg Arkiv (ved Lis Thavlov og Leo Jensen) og Teknik og Miljø, Plan og Byg Du kan downloade denne pjece og bykortet Stik Silkeborg i lommen på: Tegning: ca. 1905

Anton Rosen. og Silkeborg. bindingsværk og ikke at forglemme. I 2003 var der en stor Anton Rosen uds lling. måde lføres facaderne roman ske

Anton Rosen. og Silkeborg. bindingsværk og ikke at forglemme. I 2003 var der en stor Anton Rosen uds lling. måde lføres facaderne roman ske Gå på opdagelse i Rosen-arkitekturen 28.09.2013 Enestående for Silkeborgs bymidte er de mange markante bygningsværker tegnet af arkitekt Anton Rosen, som havde sit virke i Silkeborg fra 1883 l sin død

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th).

Hesselager Hotel (tv) og porten til Østergade (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th). Bymiljø med lukkede butikker i Østergade (tv) og boliger i Langgade (th). Karakteristiske småboliger fra 1930

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld.

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Vurdering af om der bør gives dispensation fra lokalplan 2-46 Plan har modtaget en ansøgning om udbygning af Villa Søvang, Galoche Allé 1, således at den oprindelige

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Anton Rosen. og Silkeborg

Anton Rosen. og Silkeborg Anton Rosen og Silkeborg Håndtegnede facadetegninger af Skovvilla, Silkeborg Vandkuranstalt. Opført i 1885. De orginale tegninger er udsillet i Skovvillaen. Indholdsfortegnelse Silkeborg og Anton Rosen

Læs mere

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Ny dagligvarebutik i Slagerup. Skitseprojekt 1. oktober2012 Udviklingsselskab DPI Strandvejen 171, 2 Dk-2900 Hellerup www.dpi.dk Arkitekt Gottlieb

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KALUNDBORGVEJ, HOLBÆK Historie Omkring 1900 blev der opført en række større villaer langs den vestlige indfaldsvej til Holbæk, Villakvarteret

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning

RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning Rønne gamle elværk på hjørnet af Landemærket og Lille Madsegade, set fra nord, dec.2005 Navn Rønne Elektricitetsværk og Badeanstalt, Rønne Gamle Elværk. Adresse / matrikelnr.

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den. BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Bygningsvurderinger Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår

Læs mere

VÆRDIFULDE KULtURmILjøER I KøbEnhaVn KøbEnhaVnERnEs VELFÆRD 4.3 De Gamles by

VÆRDIFULDE KULtURmILjøER I KøbEnhaVn KøbEnhaVnERnEs VELFÆRD 4.3 De Gamles by VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd De Gamles By 4.3 4.3 de gamles by Velfærdsinstitutioner De store, gennemtænkte byplaner, idealer om bedre boliger, om lys og luft, rekreation,

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer Kulturarvsstyrelsen og Gentofte Kommune Kortlægning og registrering af bymiljøer KOMMUNENUMMER KOMMUNE LØBENUMMER EMNE LOKALITET REG. DATO 157 Gentofte 17 Rækkehuse

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TINGVEJ 2 4690 HASLEV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon +45 33 13 22 11

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB

NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 De store terrænforskelle ses tydeligt. Forsorgsmuseet Viebæltegård og Social- og Sundhedsforvaltningen, det tidligere Svendborg Industriforenings Tekniske Skole,

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ORINGE, VORDINGBORG SINDSSYGEHOSPITAL VORDINGBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.03.2011 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild og Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/390-0001

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SMEDELUNDSGADE, HOLBÆK Historie Navnet Smedelundsgade har rødder tilbage i middelalderen, hvor smedene med deres brandfarlige virksomheder

Læs mere

THEODORA HUS BILAG. Illustrationer af projektet og de ønskede dispensationer fra lokalplan nr. 432 Carlsberg II. September-oktober 2017

THEODORA HUS BILAG. Illustrationer af projektet og de ønskede dispensationer fra lokalplan nr. 432 Carlsberg II. September-oktober 2017 THEODORA HUS BILAG Illustrationer af projektet og de ønskede dispensationer fra lokalplan nr. 432 Carlsberg II September-oktober 2017 Teknik Teknik Teknik Terrasse 3.Sal Elevatorhus H ansens Gad e Terrasse

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE Historie Syd for Holbæk Sygehus ligger Sygehjemmet, der i 1887-1889 opførtes som Holbæk Amts Tvangs-,

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY

KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: JYDERUP STATIONSBY Historie Jyderup stationsby opstod på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874,

Læs mere

Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen

Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen Fredningsforslaget omfatter: Direktionsbygningen, indgangspartiet med de to porte. Granitkuglerne foran bygningen,

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

Bygningspræmiering 2015

Bygningspræmiering 2015 Bygningspræmiering 2015 Nominering Slagelse Kommune Center for Vækst og Plan September 2015 Nominering Indledning Uddelingen af Slagelse Kommunes årlige bygnings- og arkitekturpris blev påbegyndt i 1988

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Kunst og Symboler kort udgave

Kunst og Symboler kort udgave 1 Gravsten som nabo til Rådhuset? Gravsten som nabo til Rådhuset? Den er god nok. Rådhuset og rådhusparken blev anlagt på den gamle Søndre Kirkegård, der havde eksisteret siden 1818. Her blev den sidste

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-4 Stationsbyen Mørkøv Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark dels omkring stationen på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874, dels omkring landevejskrydset

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Hæfte 4A Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Med indførelsen i 1890 erne af denne hustype afbrydes videreudviklingen og forfiningen af de traditionelle fagdelte længehuse. Husene

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse 11. august 2017, ansøgning om lokalplangodkendelse Vi har den 1. juni 2017 købt grunden af Theis Chrillesen. Grunden har en noget særpræget facon, og derfor søger vi dispensation fra lokalplan 25 for at

Læs mere

Kurvet forløb på Herluf Trollesvej i Willemoeskvarteret (tv.) og retlinet forløb på Strandvej i Lunden (th.)

Kurvet forløb på Herluf Trollesvej i Willemoeskvarteret (tv.) og retlinet forløb på Strandvej i Lunden (th.) kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Strandvejskvarteret Kurvet forløb på Herluf Trollesvej i Willemoeskvarteret (tv.) og retlinet forløb på Strandvej i Lunden (th.) NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Betragter

Læs mere

Charmerende kontorlejemål

Charmerende kontorlejemål Charmerende kontorlejemål Kontorlokaler med plads til individuelle kontorer og storrumsfaciliteter tæt på Østerport Station M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst:

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1747-1837

ANDUVNINGSFYR 1747-1837 ANDUVNINGSFYR 1747-1837 23 Det Gamle fyr / Det Hvide Fyr Fyrvej 2 Arkitekt Philip de Lange 9990 Skagen Opført 1746-48, forhøjet 1816 Skagen Kommune Opr. kulfyr senere spejlapparat Nordjyllands Amt Tårnhøjde

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Lergrave i landskaberne omkring Stenstrup Ruin af teglværksovn ved Stenstrup Syd 1

kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Lergrave i landskaberne omkring Stenstrup Ruin af teglværksovn ved Stenstrup Syd 1 kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Lergrave i landskaberne omkring Stenstrup Ruin af teglværksovn ved Stenstrup Syd 1 Teglværksejervilla på Rødmevej (tv). Villa på Assensvej (th). Bebyggelsen ved

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Hæfte 4B Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Husene af denne type fra omkring 1880-1900 fremtræder ret enkle i form og udstyr. Udsmykningen består af ret enkle, trukne (profilerede)

Læs mere

Blegen/Køng Linnedfabrik

Blegen/Køng Linnedfabrik Blegen/Køng Linnedfabrik Ved Kronens salg af Vordingborg Rytterdistrikt i 1774 fulgte dele af Vintersbølle skov med til Øbjerggård gods i Køng, der blev købt af storkøbmand og konferensråd Niels Ryberg.

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

Vigerslev Haveby 4.13

Vigerslev Haveby 4.13 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Vigerslev Haveby 4.13 4.13 Vigerslev haveby Periode Moderne tid I første del af 1900-tallet opstod i kølvandet på industrialiseringens slum og

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 339-4 Landsbyen Hjembæk Beskrivelse Byen har kun 6-7 gårde liggende i byen (26 gårde i 1682), men mange gode eksempler på gadehuse langs gaden i en karakteristisk bebyggelse omkring

Læs mere

Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th).

Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th). NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Området ligger ned til Svendborg Sund med udsigt til Vindebyøre,

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

VMZ Klink facadesystem. - rustik kvalitet i zink

VMZ Klink facadesystem. - rustik kvalitet i zink VMZ Klink facadesystem - rustik kvalitet i zink Et smukt løft til den traditionelle stil... Til traditionelle gavltrekanter og facader, hvor der fx tidligere har været brugt træ er VMZ Klink det indlysende

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET Marielyst - Karakter og kvalitet i sommerhusområdet er udarbejdet af Guldborgsund Kommune, Stab og Plan i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Byplankonsulenter,

Læs mere

Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk

Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk Dato: 22. juni 2016 qweqwe Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk Industrimuseet Frederiks Værk har foretaget en kort gennemgang af rammebestemmelserne for center og boligområder

Læs mere

Skilte- og facadevejledning

Skilte- og facadevejledning - Aalborg Kommune Side 1 af 1 Presse Web-TV Min Side Sitemap Blanketter Selvbetjening English politik manualer Forside Om kommunen Skiltning skal medvirke til at understøtte de arkitektoniske kvaliteter

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Facader og skilte. Hadsten Midtby

Facader og skilte. Hadsten Midtby V e j l e d n i n g Facader og skilte Hadsten Midtby Sløjfen Indledning 2 Denne vejledning for Skilte og Facader i Hadsten Midtby er udarbejdet som opfordrende retningslinier for byens politikere og andre

Læs mere

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER AALBORG JULI 2009 Til venstre: Resens kort fra 1677 - rennæssancebyen, kirkebygningen med tårn

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØLVGADE SKOLE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17. juni 2013 Besigtiget af: Rikke Tønnes, Københavns Ejendomme Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere