Vindmøllerne i Batum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmøllerne i Batum"

Transkript

1 Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet har. Forvaltningens svar er, fornuftigt nok, kategoriseret i 15 enheder. Men at ALLE spørgsmål kan puttes ind i de 15 kasser er bemærkelsesværdig, da mange høringssvar indeholder meget specifikke spørgsmål. Der er således rigtig mange spørgsmål, der aldrig har fået et svar! Det synes vi er trist, og vi synes det er trist, at samtlige 177 høringssvar med relevante spørgsmål vurderes helt uden betydning, da konklusionen på samtlige 177 høringssvar er: Side 2 På trods af under 10 km i afstand er der lysår fra Batum til Rådhuset målt som bekymring for konsekvenserne af opstilling af vindmøllerne.

2 Vindmøllerne i Batum Hvis processen vedr. de påtænkte vindmøller i Batum var en fodboldkamp.. Overser dommeren (miljøredegørelser og dens konklusioner) 4 klokkeklare straffespark til lokalområdet 3 grove frispark til lokalområdet Plus en del mindre forseelser Næste

3 4 oversete straffespark 3 grove frispark Klik på de enkelte punkter og få en god forklaring ( og retur oppe i højre hjørne) Batum, mellem 1 og 2 km AFRUNDING KLIK HER

4 Rødding sø en badesø?? Der er brugt en del millioner på at genskabe Rødding sø og området omkring søen. Det hedder Røding Søpark i folderen fra 2006, der definerer at man kan opholde sig ved søen, gå, løbe, fiske, sejle og tænde bål i Søparken. Folderen kan ses her: Der er skærpede støjkrav til rekreative områder. Derfor defineres Rødding søpark IKKE som et rekreativt område!! Miljøredegørelsen definerer kun Rødding sø som en badesø som det hedder i redegørelsen, og kan derfor nøjes med at støjmåle fra badebroen. Dette er en teknikalitet beregnet til at omgå støjkravet til det rekreative areal.

5 Den økologiske forbindelseslinje Økologisk forbindelseslinje skæres næsten midt over: Miljørapporten nævner dette men vurderer det uden betydning, og det behandles ikke yderligere!! Konklusionen i rapporten er 100% i modstrid med kommunens egne retningslinjer 1. Beskyttelse går forud for andre interesser 3. Tillades kun hvis det samlede resultat bliver _ forbedrede levevilkår 4. Tillades ikke hvis det indebærer en forringelse _ af naturmæssige værdier Bemærkninger til høringssvar: SVARET GIVER IKKE MENING!!: Ad 1. Beskyttelsen går ikke forud for mølleinteressen! AD 3. Møllens opstilling giver ikke forbedrede _ levevilkår! AD 4. Hvis opstillingen ikke medfører en forringelse så ophører al normal logik da vist! (I kommunens sag nr. 13/80989 fremgår det tydeligt hvor svært der er at få lov at bygge i en økologisk forbindelsesline, en mindre bygning på kun 10% i størrelsesforhold til en mølle)

6 Gravhøjen Omgåelse af gravhøj der med et teknisk fif holdes ude af lokalplanen. Overslagsareal er tegnet forkert i forhold til møllens placering. Dermed undgår man at gravhøjen indgår i lokalplanen Bemærkninger til høringssvar: Hvis møllen er placeret korrekt i henhold til bemærkningerne til høringssvarene, har vi tilladt os at tegne det korrekte vingeslag ind med de 2 gule cirkeler, hvilket synliggør at der er vingeslag ind over gravhøjen. Da vi ikke går ud fra at møllen kan folde vingerne ind når det blæser fra vest Årsagen er formentlig, at skal den flyttes mod øst kommer den helt ind i den økologiske forbindelseslinje at stå. Møllen kan altså ikke være der imellem gravhøjen og den økologiske forbindelseslinje!

7 Batum BY Da Batum er en samling af 5 og 6 huse (reelt af 11 huse) inden for en kort afstand er støjkravene skærpede, og møllerne overholder ikke disse støjkrav. For at undgå dette vurderes der anderledes af forvaltningen: Bemærkninger til høringssvar: Det kan man (måske med meget god vilje) godt argumentere for. Men man kan så sandelig også nemt, meget nemt, argumentere for der modsatte. Ejendommene kan jo ikke ligge tættere og man kan jo ikke bygge i åen! Det er krystalklart at man vurderer hensynet til opstillingen af møllerne højere end hensynet til vilkårene for de nærmeste naboer Batum, tæthed af bebyggelse, en samling af 5 og 6 huse m. kort afstand: Vi synes det er en 100% forkert prioritering Kravet er jo skabt netop for at beskytte små samfund tæt på vindmøller.

8 Bevaringsværdig natur Uddrag af Viborg kommunes miljøpolitik Den østligste mølle har vingeslag ind over særlig bevaringsværdig natur hvilket bagatelliseres i miljørapporten Der hvor påvirkningen af værdifulde landskaber omtales vises den østligste mølle ikke Alle møller spærrer for udsynet til det særligt værdifulde landskab fra nord (den eneste vinkel det kan ses i sin helhed). Det bliver bagatelliseret i miljørapporten.

9 Natur og Rødding BY xx Rødding by bliver hårdt ramt. Byen skråner ned mod søen og over mod møllerne, hvorfor maksimalt mange kan se møllerne fra byen. Ydermere står møllerne væsentligt højere end byen, så de forekommer endnu større end de er. Røddings mest attraktive byggeområder har ligget dødt i et par år der er intet bygget siden mølledebatten gik i gang. Det siger vel alt! Man er bestemt ikke i tvivl når man læser miljøredegørelsen, om hvilken visuel effekt møllerne vil have i området, hvoraf fremgår forskellige steder i redegørelsen: De vil de ofte virke dominerende/væsentlig støjmæssig forstyrrelse/vil kunne opfattes som fremmedartet/er synlige mere eller mindre overalt/vil generelt være meget synlige særlig fra Rødding by og sø/vil medføre en støjmæssig forstyrrelse, vil i høj grad påvirke det visuelle Denne voldsomme påvirkning kan på ingen måde spores i miljøredegørelsens konklusioner!!!!!!

10 Hensynet til mennesker / 1 Der er ekstraordinært mange boliger meget tæt på beboelsesgrænsen på 600 meter. Dette er ganske vist efter bogen, men er det ret og rimeligt at placere møllerne mellem så mange beboelser. Er det det vi vil? At det er lykkedes, er en bedrift der svarer til at trække et par bukser på der er 4 numre for små Hensyn, Side 2

11 Hensynet til mennesker / 2 Nærdemokratiet siger 79 % er imod (røde prikker) opstilling af møllerne (90 adspurgte i landområde) Hensyn, side 1

12 Hvorfor dømmer dommeren forkert? Mølleopstillerens projektleder (BoSc) er ansvarlig for at projektet til ca mio. kommer i hus. Mølleopstillerens projektleder (BoSc) er desuden redaktør på miljørapporten (sammen med egen rådgiver) og er dermed hovedansvarlig for redegørelsens konklusioner. Det er disse konklusioner der ligger til grund for din beslutning som politiker, vedr. opstilinge af møllerne. Det betyder: Miljøredegørelsen kan umulig være uvildig. Miljøredegørelsen har slagside til møllernes fordel Miljøredegørelsen er desuden ikke kvalitetssikret, altså kan indholdet være både fejlagtigt eller forkert - Uden nogen faktisk ved det! Rådgivende ingeniører kvalitetssikrer altid vigtige dokumenter og mølleopstilleres har haft COWI som Rådgivende ingeniør på projektet. Vi er nogle i gruppen der arbejder dagligt sammen med rådgivende ingeniører, og vi finder det HELT UTÆNKELIGT OG NÆRMEST TRAGIKOMISK, at grundmaterialet til et projekt på 100. mio. ikke er kvalitetssikret. AFRUNDING side 2

13 Og der er jo ingen vind!!!! Kejserens nye klæder Placering af møller på vindkort, møllerne står i de dårligste vindområder i hele Jylland Giver det meget mening?? AFRUNDING side 3

14 Redegørelsens konklusioner Alternativ vurdering optimistisk til nærmiljøets fordel 1 karakter til forskel Stor Stor Væsentlig Stor Stor Stor Nogen Nogen Nogen Nogen Nogen Nogen Stor Stor Stor Stor Stor Stor Miljøredegørelsens konklusioner foretaget af mølleopstiller: Det er bemærkelsesværdig at kun en eneste gene er vurderet til at være stor og ingen væsentlige. Vi lader den står her det taler helt for sig selv! Stor Nogen Stor Vi mener det er elastik i metermål. Der ligger ingen kriterier for hvornår bedømmelsen er, ingen, lille, nogen, stor eller væsentlig. AFRUNDING side 4 Altså er der alene tale om subjektive vurderinger, der vel hver især kan være en større uden der kan argumenteres meget mod det. Hvis vi antager at en kontrakt til 100 mio. er afhængig af disse vurderinger tror vi de er optimistiske til møllernes fordel. Hvis de er optimistiske bare 1 plads til nærmiljøets fordel - så er det jo en helt anden historie vi taler om (se skema)

15 Alle spørgsmålene De omtalte problematikker, straffespark og grove frispark: 1. At der ikke tages hensyn til Rødding sø som et rekreativt område. 2. At der er vingeslag ind i økologisk forbindelseslinje, og møllen står klods op af linjen. 3. At vingeslaget går ind over en gravhøj. 4. At der ikke tages det hensyn der skal til Batum by iht. Vejledning 5. At tillade at særligt bevaringsværdig natur ignoreres. 6. At acceptere at den visuelle påvirkning af området er enorm, herunder også for Rødding by. 7. At møllerne er placeret alt for tæt på alt for mange ejendomme. Og yderligere mindre frispark & overskridelse af etiske regler. (Hvad er ret og rimeligt): At acceptere ansøgers kovending omkring antallet af møller (han finder ikke Batum egnet til 4 møller) At tillade beboerne får et stort værditab og en del stavnsbindes med meget stor sandsynlighed. At tillade visualiseringerne i miljøredegørelsen er få, mangelfulde, og strategisk placerede. At undlade at afvente en landsdækkende undersøgelse omkring helbredet. At miljøredegørelsens redaktør og mølleopstillers projektleder en og samme person. At VK og mølleopstiller bruger samme rådgiver til udfærdigelse af lokalplan og af miljøredegørelse. At høringssvar uden opfordring videresendes til mølleopstiller. At bifalde ansøgning om 4 møller på et for lille område, det er kun udlagt for 2 (mindre) møller. At det ikke fremgår hvilke kriterier der har ført til de, subjektive, konklusioner. AFRUNDING side 5

16 SÅ: Hvis dommeren vurderer kampen fair er der ingen tvivl om hvem der vinder kampen. - Batum projektet bør ikke gennemføres Til start

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025.

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

Venlig hilsen Jan Williams

Venlig hilsen Jan Williams Nedenstående skrevet med rødt, er en mail fra fra vindfirmaet Eco Partner og som blev sendt den 11. februar 2014 til et byrådsmedlem i Norddjurs Kommune. Mailens ordlyd er et typisk eksempel på, hvordan

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

7. semester. Genskinsgener fra naboens tag

7. semester. Genskinsgener fra naboens tag 7. semester Genskinsgener fra naboens tag Malene Kobberø og Dijana Lubarda Aalborg Universitet, Landinspektørstudiet 2011 2 Titelblad Titel/tema: Fast ejendom systemer, retsforhold og økonomi Projektperiode:

Læs mere

Vindmøller ved Haugevej syd for Birk. Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1

Vindmøller ved Haugevej syd for Birk. Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1 Vindmøller ved Haugevej syd for Birk Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1 Til Herning Kommune Att. Kommuneplanlægger Kaare Hjorth og Rette vedkommende i By, Erhverv og

Læs mere

HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAG TIL TILLÆG NR 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 25.10.

HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAG TIL TILLÆG NR 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 25.10. HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAG TIL TILLÆG NR 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 25.10.L03 NR. 2 SALLING VINDKRAFT ApS. Liljehaven 8, Jebjerg 7870 Roslev

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 787-1 er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport.

Kommuneplantillæg nr. 787-1 er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport. Thisted Kommune Teknisk Forvaltning 7760 Hurup Thy Vedr.: Kommuneplan samt vindmølleplan Foreningen imod kæmpevindmøller ved Nørhå Sø (i det følgende kaldet foreningen) har følgende indsigelser og bemærkninger

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18)

Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18) Bilag 2 Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18) Sagen skitseret fra ABs synspunkt Afdelingsbestyrelsen (AB) for beboerforeningen

Læs mere

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 48. møde Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20: Forespørgsel til miljøministeren om affolkning af landdistrikterne.

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Hvidbog for den offentlige høring 25. oktober 20. december 2011. 1 Indhold: Indledning s. 4 VE-ordninger s. 5 Oversigt over modtagne bemærkninger s.

Læs mere

Samlet oversigt. indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025

Samlet oversigt. indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025 Samlet oversigt indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025 SEPTEMBER 2013 Oversigt over indsigelser/bemærkninger til kommuneplanforslag 2013-2025 Område til Biogas

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Opsamling af høringssvar Indhold Høringssvar fra Bavnehøj 9, 5560 Aarup:...2 Høringssvar fra Skovhusevej 10, 5560 Aarup...3

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

SGH Årsberetning for 2013

SGH Årsberetning for 2013 1 SGH Årsberetning for 2013 Bestyrelsens beretning for 2013 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Hermed indsigelse mod påtænkt Genbrugsplads(lokalplan 32-002) ved Lille Amerikavej, Voel.

Hermed indsigelse mod påtænkt Genbrugsplads(lokalplan 32-002) ved Lille Amerikavej, Voel. 25. oktober 2014 Anna og Erik Rasmussen, Hjortegårdsvej 65, Voel, tlf. 86 82 15 36 Hermed indsigelse mod påtænkt Genbrugsplads(lokalplan 32-002) ved Lille Amerikavej, Voel. Håber I som folkevalgt politikere

Læs mere

Analyse vedrørende kommunernes anvendelse af VE-lovens midler fra den grønne ordning

Analyse vedrørende kommunernes anvendelse af VE-lovens midler fra den grønne ordning Analyse vedrørende kommunernes anvendelse af VE-lovens midler fra den grønne ordning Marts 2015 Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Formål... 2 Metode... 3 Resultater... 3 Konklusioner... 11 Oversigt over

Læs mere

Vejledning. Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling.

Vejledning. Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. M a g n e t fel t e r o g h ø j s p æ n d i n g s a n l æ g Vejledning Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere