Kæmpevindmølle i Solbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kæmpevindmølle i Solbjerg"

Transkript

1 Kæmpevindmølle i Solbjerg Dagsorden den (ca. tidsangivelser): 19:00 19:15 Velkomst og introduktion v. Gunner Thomassen 19:15 19:45 Regler omkring placering af vindmøller kommunalplanen v. Afdelingsarkitekt Niels-Peter Mohr og Arkitekt Bent Møller Rasmussen Århus Kommune :05 Planer for et Vindmølleprojekt, v. Erling Salling Olesen, Ecopartner Aps 20:05 20:30 Naboerfaringer med Kæmpevindmøller v. Jens Peter Slæbæk, Tåsinge 20:30 21:00 Pause 21:00 21:30 Værditab og erstatningssager ved opsætning af kæmpevindmøller v. Bent Johansson, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller 21:30 21:50 Spørgsmål og diskussion 21:50-22:00 Eventuelt

2 Hvad er en Kæmpevindmølle Bjergby, Sjælland: Møllefakta: Afstand: 500 meter Højde: 127 meter Type: Siemens 2,3 GW Et liv med evig baggrundsrumlen For Camilla Larsen, Ny Bjergby, er dagligdagen blevet en blandet fornøjelse, efter at de nye kæmpevindmøller er sat op. -Tænk jer godt om. Det kan godt være, at støjkravene bliver overholdt, og at det er blevet bedre, efter at der er arbejdet med støjdæmpning, men støjen er der altid som en baggrundsrumlen. Ikke voldsom men den er der bare hele tiden.. -http://www.nordvestnyt.dk/artikel/41604:holbaek--et-liv-med-evigbaggrundsrumlen -www.stilhed.eu

3 Placering af Kæmpevindmølle

4 Problemer ved en Kæmpevindmølle Støj: 44 db / Industri 37 db / WHO 30 db Døgnet rundt Sundhedskadelig (?) lavfrekvent støj, som hele Solbjerg måske kan høre Målemetode Lys: Advarselsblink til fly Slagskygger: Hvem berøres? Værditab: 30 50% evt. usælgeligt Natur: Astrup-Bøgeskov mose

5 Historik for en Kæmpevindmølle Hovedforløb: Nov 2008: Kommunalplanforslag Prim 2009: Revideret forslag konkretiseret i bilag s. 188 Jun 2009: Indsigelse mod forslag Jun 2009: Foretræde for Teknisk Udvalg Dec 2009: Kommunalplan vedtages Aug 2010: Projekter Hørslev/Solbjerg annoncering? Sep 2010: Mødet i aften : Indsigelsesfrist 1. høringsrunde Information:

6 Modtagne bekymringer Billeder fra Onstedvej til morgen

7 Modtagene krav Ecopartner Aps v. Erling Salling Olesen skal love at den til nu ikke eksisterende kommunikation forbedres der gives fuld information om areal til møllen samt nøjagtig mølleposition og orientering, om købsaftalen er afsluttet og underskrevet oplyse hvilken købspris der er på mølleprojektet oplyse hvorledes projektet skal finansieres oplyse hvem der er økonomisk ansvarlig for ejendomsværditab stille en banknoteret garanti på 100 mill. Til ejendomsværditab sige nej tak til store vindmøller op ad kirke, parceller og by

8 Spørgsmål til Århus Kommune Vil kommunen sikre, at der er fuld åbenhed omkring et projekt, hvor berørte beboere får den ønskede information til rådighed alle ønskede visualiseringer udføres for borgerne alle inputparametre til en VVM-undersøgelse stilles til rådighed for borgerne oplysning om de eksakte kortkoordinater for et projekt, tilsvarende koordinater for de nærmeste boliger (incl. målemetode) samt eksakt højde- og effektangivelse der er afsat tilstrækkelige midler til erstatningssager i et projekt der gives forklaring på, hvorfor vindmøller i det åbne land må støje med 44 db modsat al anden industri taksationskommissioner bemandes med personer med baggrund inden for formue og ejendomsret alle tvivlsspørgsmål kommer de berørte til gode og ikke dem der tjener mange hurtige penge herpå med meget store statstilskud berørte naboer får stillet al driftsinformation til rådighed i forbindelse med de støjmålinger, som gennemføres et projekt ikke tromles igennem, men alle usikkerheder afklares, og der informeres herom støjmålinger udføres som faktiske målinger ved boliger og ikke som simuleringer i et EDB-program huse, som berøres af slagskygger får monteret en afbrydeknap til møllen, som det kendes fra tyske projekter initielle støjkrav også indfries efter 10 års drift af møllen møllen nedtages, hvis forudsætningerne ikke opfyldes af projektmageren der ikke er lavfrekvent støj, som holder Solbjerg vågen om natten

9 Spørgsmål til Ecopartner Aps Vil Ecopartner Aps garantere at Borgerne i Solbjerg informeres grundigt i stedet for den nuværende situation, hvor det virker som et uønsket nattebesøg Der redegøres for projektøkonomien især at fornødne midler er afsat i en projektbeskrivelse Dokumentere at Ecopartner Aps kan gennemføre et projekt på trods af forventet meget store erstatningsbeløb ingen kan være interesseret i et halvfærdigt projekt

10 Kæmpevindmølle i Solbjerg Dagsorden den (ca. tidsangivelser): 19:00 19:15 Velkomst og introduktion v. Gunner Thomassen 19:15 19:45 Regler omkring placering af vindmøller kommunalplanen v. Afdelingsarkitekt Niels-Peter Mohr og Arkitekt Bent Møller Rasmussen Århus Kommune :05 Planer for et Vindmølleprojekt, v. Erling Salling Olesen, EcoPartner Aps 20:05 20:30 Naboerfaringer med Kæmpevindmøller v. Jens Peter Slæbæk, Tåsinge 20:30 21:00 Pause 21:00 21:30 Værditab og erstatningssager ved opsætning af kæmpevindmøller v. Bent Johansson, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller 21:30 21:50 Spørgsmål og diskussion 21:50-22:00 Eventuelt

11

12 Kæmpevindmølle i Solbjerg Dagsorden den (ca. tidsangivelser): 19:00 19:15 Velkomst og introduktion v. Gunner Thomassen 19:15 19:45 Regler omkring placering af vindmøller kommunalplanen v. Afdelingsarkitekt Niels-Peter Mohr og Arkitekt Bent Møller Rasmussen Århus Kommune :05 Planer for et Vindmølleprojekt, v. Erling Salling Olesen, Ecopartner Aps 20:05 20:30 Naboerfaringer med Kæmpevindmøller v. Jens Peter Slæbæk, Tåsinge 20:30 21:00 Pause 21:00 21:30 Værditab og erstatningssager ved opsætning af kæmpevindmøller v. Bent Johansson, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller 21:30 21:50 Spørgsmål og diskussion 21:50-22:00 Eventuelt

13 Spørgsmål til Århus Kommune Fik vi de ønskede svar? Vil kommunen sikre, at Der er fuld åbenhed omkring et projekt, hvor berørte beboere får den ønskede information til rådighed Alle ønskede visualiseringer udføres for borgerne Alle inputparametre til en VVM-undersøgelse stilles til rådighed for borgerne Oplysning om de eksakte kortkoordinater for et projekt, samt tilsvarende koordinater for de nærmeste boliger (incl. målemetode) Der er afsat tilstrækkelige midler til erstatningssager i et projekt Der gives forklaring på, hvorfor vindmøller i det åbne land må støje med 44 db modsat al anden industri Taksationskommissioner bemandes med personer med baggrund inden for formue og ejendomsret Alle tvivlsspørgsmål kommer de berørte til gode og ikke dem der tjener mange hurtige penge herpå med meget store statstilskud Berørte naboer får stillet al driftsinformation til rådighed i forbindelse med de støjmålinger, som gennemføres Et projekt ikke tromles igennem, men alle usikkerheder afklares, og der informeres herom Støjmålinger udføres som faktiske målinger ved boliger og ikke som simuleringer i et EDB-program Huse, som berøres af slagskygger får monteret en afbrydeknap til møllen, som det kendes fra tyske projekter Initielle støjkrav også indfries efter 10 års drift af møllen Møllen nedtages, hvis forudsætningerne ikke opfyldes af projektmageren Der ikke er lavfrekvent støj, som holder Solbjerg vågen om natten

14 Spørgsmål til Ecopartner Aps Fik vi Garantierne? Vil Ecopartner Aps garantere at Borgerne i Solbjerg informeres grundigt i stedet for den nuværende situation, hvor det virker som et uønsket nattebesøg Der redegøres for projektøkonomien især at fornødne midler er afsat i en projektbeskrivelse Dokumentere at Ecopartner Aps kan gennemføre et projekt på trods af forventet meget store erstatningsbeløb ingen kan være interesseret i et halvfærdigt projekt

15 Kæmpevindmøller LNtK Landsforeningen Naboer til kæmpevindmøller: Medlemskontingent er 50 Kr pr husstand om året. Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, blev stiftet den 8. november Landsforeningens formål er at arbejde for ændret lovgivning, og derved sikre berørte naboer til kæmpevindmøller på land mod urimelige gener fra kæmpevindmøller. at arbejde for større afstand mellem kæmpevindmøller og naboer end gældende vindmølleregulativ tillader at arbejde for skærpede støjbegrænsninger for kæmpevindmøller, så de sidestilles med anden støjende aktivitet at påvise og oplyse om faktuelle gener som kæmpevindmøller udsætter naboer for i form af støj, skyggekast tab af ejendomsværdi, helbredsrisiko m.v. at rådgive og støtte lokale grupper/beboere i nærheden af kæmpevindmøller, med tilhørende tekniske anlæg, i deres bestræbelser på at bevare deres tilværelse så uforstyrret af kæmpevindmøller som muligt at udarbejde, vedligeholde og formidle materiale og erfaringer, som kan være til støtte for naboer til kæmpevindmøller at sikre natur- og kulturværdier mod ødelæggelse, som følge af opstillingen af kæmpevindmøller Som medlemmer kan optages lokale grupper af borgere, eller lokale foreninger(herefter kaldet lokale grupper) overalt i Danmark, som har lyst og vilje til at støtteforeningens formål, og som føler sig udsat for gener fra kæmpevindmøller Landsforeningen er ikke modstander af vindmøller, men ønsker møllerne placeret, hvor de hører hjemme. Se mere på: Der er nu 59 lokalforeninger/-grupper tilknyttet. 4 nye på en uge.

16 Grupper under LNtK

17 Næste trin i Solbjerg Hvad gør vi nu: Etablerer Solbjerg Gruppen Nabogruppe til påtænkt Kæmpevindmølle som en egentlig forening med formålsparagraf, Bestyrelse, kontingent etc. Der indkaldes til stiftende generalforsamling i uge 38 enten tirsdag den eller torsdag den til alle Sol-bjergborgere som har afleveret navn, adresse, telefonnummer og adresse. Foreningen tilknyttes LNtK og man skal kunne acceptere formålsparagraffen for LNtK Alternativt kan samme oplysninger mailes til Indkaldelsen vil komme i form, så adressen er et krav for at blive indkaldt

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Andre folks penge Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ja, det er et emne, der ofte vækker diskussion.

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Beretning - Generalforsamling 2004

Beretning - Generalforsamling 2004 Beretning - Generalforsamling 2004 Der er jo sket en del, der har indflydelse på vores området det sidste år, men lad os starte med: Vandværket: Veje: Forbruget i 2003, var på 6.734 m 3. Til sammenligning

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere