INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed"

Transkript

1 INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed

2 INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER HVAD KAN MATERIALET BRUGES TIL I materialet kan I hente råd, ideer og inspiration til det indhold, der bør være i en beredskabsplan for håndtering af elulykker. Dele af elementerne i beredskabsplanen kan ligeledes benyttes ved gennemgang af nærved-ulykker. Ved udarbejdelse af beredskabsplan til jeres arbejdsplads, anbefales det at gøre den så kortfattet så muligt. Lav den gerne i punktform, så den er nem at overskue og enkelt at gå frem efter. Placer den et sted, så den hurtigt kan findes frem hvis ulykken sker! Husk at informere alle medarbejdere om placering af beredskabsplanen og dens indhold. 1. GENERELLE OVERVEJELSER UDDANNELSE AF FØRSTEHJÆLPERE Førstehjælp er, som navnet siger, den første hjælp, der gives til en tilskadekommen person, der har brug for det. Der bør være en eller flere medarbejdere, der er uddannede og velkvalificerede i at yde førstehjælp Førstehjælperne bør tilbydes opfølgnings- og efteruddannelse i nødvendigt omfang Kollegaerne skal kende førstehjælperne, da effekten af førstehjælpsindsatsen i høj grad afhænger af, hvor hurtigt den gives Det anbefales at synliggøre førstehjælperne i beredskabsplanen ved at indarbejde navne og telefonnumre. Synliggørelse kan også ske ved opslag på tavler i afdelingerne. 2. UNDER ULYKKEN OG UMIDDELBART EFTER KONTAKTER I FORBINDELSE MED ULYKKEN I forbindelse med el-ulykker skal der ofte tages mange vigtige beslutninger på kort tid. Derfor er det vigtigt, at det på forhånd er planlagt, hvem der skal orienteres og inddrages i beslutningerne.

3 Udarbejd en liste med navne og telefonnumre på de personer, som skal kontaktes i forbindelse med ulykker Tænk både på interne personer (ledere, førstehjælpere, arbejdsmiljørepræsentanter, mv.), såvel som eksterne personer og organisationer (ekstern psykolog, forsyningsvirksomheden i området, lokal el-installatør, mv.) FASTLÆGGE KLARE RETNINGSLINJER FOR EVAKUERING VED BRAND I ELINSTALLATIONER SAMT GEN- NEMFØRELSE AF ØVELSER Nogle gange medfører kortslutninger i el-installationer, at der opstår brand. Det er meget væsentligt, at brande omkring el-installationer behandles korrekt. Hvis der anvendes den forkerte metode til brandbekæmpelse på steder, der stadig er under spænding (eksempelvis brug af vand i en el-tavle), kan det have fatale konsekvenser Til slukning af brande i el-installationer (under 1000 Volt) anvendes fortrinsvis kulsyreslukkere. Pulverslukkere kan også anvendes Kulsyreslukkere ikke må anvendes mod personer med ild i! Afhold regelmæssige øvelser i brandbekæmpelse og evakuering af tilskadekomne personer PSYKOLOGRÅDGIVNING Det anbefales, at tage stilling til, hvordan eventuel brug af psykolog skal foregå. I de fleste tilfælde laves en aftale med en ekstern psykolog, der kan bistå med rådgivning i forbindelse med ulykker og traumatiske hændelser. Undersøg om forsikringsselskab eller andre eksisterende samarbejdspartnere kan tilbyde en fornuftig ordning Hvad skal psykologen bruges til, herunder krisehjælp og debriefing til skadelidte, vidner og andre berørte, f.eks. pårørende, samt aktiviteter for tilbagevenden til arbejdet Ud over psykologen kan det også være en god ide at bruge en kollega i den mentale proces. Derfor udarbejder mange virksomheder en oversigt over den, eller de kollegaer, en berørt helst vil tale med i forbindelse med traumatiske eller voldsomme begivenheder ORIENTERING AF PÅRØRENDE TIL DEN ELLER DE TILSKADEKOMNE Det kan være meget vanskeligt at ringe til en pårørende og fortælle, at ægtefællen eller børn er kommet alvorligt til skade i en arbejdsulykke. Hvem skal kontakte de pårørende. Noter gerne navnene i beredskabsplanen Hvordan skal kontakten foregå, via telefon eller personlig kontakt I visse situationer kan det være hensigtsmæssigt at det er hospitalet, der kontakter de pårørende, da hospitalet

4 bedre kan redegøre for skadens omfang Skal de pårørende tilbydes psykologhjælp Indarbejd det i beredskabsplanen ORIENTERING AF KOLLEGAER I FORBINDELSE MED ULYKKER I forbindelse med alvorlige arbejdsulykker er der et stort behov blandt kollegaer for at få en løbende orientering på den tilskadekomne / sygemeldte. Det kan være beroligende at få en meddelelse fra skadestue / hospital om, hvordan det går Status kan senere være fra kollegaer eller en afdelingsleder, der har været på sygebesøg Tag stilling til, hvordan status skal formidles Tag overordnet stilling til, hvordan og i hvilket omfang kommunikationen mellem virksomhed og tilskadekomne / sygemeldte skal foregå, dvs. hvad der er almindelig praksis i virksomheden HÅNDTERING AF PRESSEN Ulykker med el pådrager sig ofte en del opmærksomhed, og overvejelser om håndtering af pressen er derfor vigtig. Først og fremmest handler det om at beskytte medarbejdere og pårørende, så de informeres af virksomheden og ikke gennem medierne. Og så handler det om, at fortælle ulykkens rette sammenhænge, så pressen ikke fortolker på udsagnene. Hvem der skal (og må) give informationerne til pressen Hvad der er hensigtsmæssigt at oplyse til pressen Hvordan og hvor informationerne skal gives til pressen 3. EFTER ULYKKEN UNDERSØGELSE AF ARBEJDSULYKKEN El-ulykker skal undersøges grundigt, så de rette sammenhænge og årsager klarlægges. Først derefter kan effektive forebyggende foranstaltninger gennemføres. Derfor er det vigtigt, at arbejdsmiljøorganisationen har erfaring i ulykkesanalyse, herunder anvendelse af et egnet værktøj til processen. Arbejdsmiljøorganisationen har erfaring og viden i arbejdet med ulykker og skal forestå ulykkesanalysen Ved el-ulykker er der ofte behov for at inddrage sagkyndige indenfor el-området Der skal træffes effektive forebyggende foranstaltninger, så ulykken ikke kan ske igen Husk at gennemføre samme analyse såvel som forebyggende foranstaltninger ved nærved-ulykker og konstaterede risici. Herved kan forebyggelse af el-ulykker styrkes yderligere

5 REGISTRERING AF EL-ULYKKEN Arbejdsulykker skal registreres og anmeldes korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen. Det er afgørende i forhold til Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsselskabet, herunder ved udbetaling af erstatning mv. Kravene til registrering og anmeldelse afhænger af fraværet i forbindelse med ulykken, og de konsekvenser den har haft for tilskadekomne. Arbejdsmiljøorganisationen skal sørge for, at årsagerne til el-ulykker undersøges og sørge for at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse Rapporterede nærved-ulykker skal undersøges på samme måde som ulykker Arbejdsmiljøorganisationen skal løbende udarbejde en samlet oversigt over ulykker i virksomheden 1.El-ulykker med mindre end én dags fravær Alle el-ulykker bør anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen uanset om den har medført fravær eller ej. Dette skyldes, at det er vanskeligt at vurdere skadernes omfang og dermed mulige følgevirkninger, der senere kan medføre, at der skal søges erstatning Opstår varige mén er den tilskadekomne bedre stillet i forhold til erstatning, hvis ulykken er anmeldt 2. El-ulykken med mere end én dags fravær Medfører el-ulykken mere end én dags fravær, er det et krav at der sker anmeldelse af el-ulykken til Arbejdstilsynet, Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsselskabet Anmeldelsen skal ske indenfor 9 dage efter ulykkesdagen Anmeldelse af ulykker sker via EASY på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside EASY håndterer automatisk anmeldelsen i forhold til om ulykken har medført mere eller mindre end én dags fravær. 3. Dødsfald Medfører ulykken dødsfald skal der gives oplysning om dette til Arbejdsskadestyrelsen inden for 48 timer på telefon: Indberetning af el-ulykker på elforsyningsanlægget til Sikkerhedsstyrelsen Driftslederen skal indberette alle ulykker af elektrisk karakter, som har forbindelse med elforsyningsanlægget (eksempelvis generatorer og transformere med dertil hørende styre-, måle-, beskyttelses- og reguleringsudstyr). Indberetningen skal ske til Sikkerhedsstyrelsen Foruden personulykker skal man også indberette eksplosioner og brande i anlæggene Indberetningen skal indeholde alle oplysninger, der kan være af betydning for at vurdere årsagen til ulykken

6 TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDET Det er vigtigt at forholde sig til hvordan tilbagevenden til arbejdet skal foregå for tilskadekomne. Skal der tages særlige hensyn og kan tilskadekomne bestride tidligere funktioner. Det er også vigtigt, at kollegaer løbende informeres om status på tilskadekomnes tilbagevenden. Hvordan den tilskadekomne skal vende tilbage til arbejdet Skal der udarbejdes en plan for tilbagevenden i form af en mulighedserklæring Hvordan skal kollegaer informeres om tilbagevenden, herunder særlige hensyn der skal tages Hvem skal informere Hvem skal være kontaktperson for tilskadekomne i perioden før tilbagevenden

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag

Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag INDHOLD 1 Hvad er en krise?...3 2 Akut krisehjælp...4 2.1 Akut selvhjælp...4 2.2 Akut kollegial psykisk førstehjælp...5 2.3 Ledelsens akutte opgaver...5 2.4

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Dagsorden til HAMiU-møde tirsdag d. 23. september 2015 kl. 13:00 til 15:00

Dagsorden til HAMiU-møde tirsdag d. 23. september 2015 kl. 13:00 til 15:00 Lars Brodersen 11. september 2015 Dagsorden HAMiU-møde d. 23. september 2015 Dagsorden til HAMiU-møde tirsdag d. 23. september 2015 kl. 13:00 til 15:00 Sted: HR-afdelingens store mødelokale, F3-42 1. Godkendelse

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN Uddannelse: Bygningskonstruktøruddannelsen Navnet på projektet: Sikkerhed på byggepladsen Forfatter: Olivier Grand Vejleder: Sigurður Ólafsson Skole:

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Dialogbaseret trivselspolitik

Dialogbaseret trivselspolitik FTF Vejledning August 2011 Dialogbaseret trivselspolitik Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag 100 eksemplarer August 2011

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Syge og fraværspolitik på Østerled.

Syge og fraværspolitik på Østerled. Syge og fraværspolitik på Østerled. Definition: Fravær bliver nødt til at blive set meget bredt. Der kan være tale om en egentlig langvarig sygemelding, hyppige kortvarige sygeperioder eller blot signaler

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Indhold Forord. s. 2 Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Voldspolitikken i Center for Mental Sundhed. s. 5 Hvad er vold og trusler? Hvorfor skal vi have en voldspolitik hvad vil vi

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere