April Klimastrategi for hovedstadsregionen. Baggrundsrapport for nulpunktsmåling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2013. Klimastrategi for hovedstadsregionen. Baggrundsrapport for nulpunktsmåling"

Transkript

1 April 2013 Klimastrategi for hovedstadsregionen for nulpunktsmåling

2 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD damvad.com Copyright 2013

3 Indikatoroversigt Spor 1: En klimaberedt region Målsætning 1: Planer for klimatilpasning 1a. Antal r, der har udarbejdet en klimatilpasningsplan Målsætning 2: Detaljeret kortlægning over alle kritiske med risiko for oversvømmelser. 1b. Kommuner, der har gennemført risikokortlægning for oversvømmelser eller af muligheder for at forebygge oversvømmelser Målsætning 3: Klimatilpasning bliver koordineret 1c. Antal r, der samarbejder med en eller flere nabor om at håndtere konsekvenser af klimaforandringer i regi af KLIKOVAND eller i andet regi Målsætning 4: Planer og initiativer for at håndtere regnvand lokalt 1d. Antal r, der har igangsat initiativer til at håndtere regnvand lokalt (nedsivning/genanvendelse) 1e. Antal r, der har igangsat initiativer over for borgere og virksomheder med henblik på at håndtere regnvand lokalt og forebygge oversvømmelser 1f. Antal r, der vurderer, de mangler nødvendig viden og værktøjer 1g. Årligt antal udrykninger relateret til oversvømmelser 1h. Antal samarbejder med virksomheder om udvikling af miljøteknologi Spor 2: Klimavenlig transport Målsætning 1: Udvikling af klimavenlig transport 2a. Antallet af elbiler i hovedstadsregionen Målsætning 2: Regionen er testområde opbygning af et marked for elbiler 2b. Antal r der har samarbejdet med private aktører om demonstrations-projekter for elbiler 2c. Antal off. tilgængelige ladestandere til elbiler pr. indbygger Målsætning 3: Kommuner og region har indført flådestyring af egen vognpark 2d. Andel af kommunal vognpark der udgøres af elbiler/andre køretøjer drevet af fossilfri energi 2e. Antal r der har gennemført analyser af transportbehov sammenholdt med eksisterende vognpark 2f. Antal r, der har gennemført initiativer med henblik på at rationalisere og optimere drift af vognpark. Målsætning 4: Busser i hovedstadsregionen er baseret på grønne drivmidler 2g. Co2-udledning per person km rejst med bus Målsætning 5: Mobilitetsplanlægning sikrer et markant styrket samspil mellem trafikformer 2h. Gennemsnitligt antal passagerer pr. biltur. 2i. Antal km rejst hhv. med off. transport og på cykel for hver rejst km samlet 2j. Gennemsnitlig Co2-udledning per rejst motoriseret km 2k. Kommunale planer for at forbedre forholdene for cyklister og samspil til andre transportformer 2l. Antal r, der samarbejder om mobilitetsplanlægning på tværs af grænser Spor 3: Omstilling af energisystemet Målsætning 1: Adgang til en fossilfri el- og varmeforsyning 3a. Antal af r med planer for, hvordan en omstilling af naturgasnettet til biogas eller fjernvarme kan foregå i n 3b. Antal r, der har foretaget strategisk energiplanlægning med henblik på at fremme omlægning til fossilfri energi 3c. Kilo udledt CO2 fra el og varme pr. indbygger fra husstande, d. Kilo udledt CO2 fra el og varme pr. indbygger fra virksomheder, e. Antal MWH fra vindmøller pr. indbygger 3f. Antal r, der har igangsat initiativer/ kampagner overfor borgere / virksomheder med henblik på at reducere energiforbrug 3g. Antal r, der har igangsat initiativer/ kampagner overfor borgere / virksomheder med henblik på at fremme produktion/ indkøb af vedvarende energi

4 Indikatoroversigt Spor 3: Omstilling af energisystemet - fortsat Målsætning 2: Regionen bidrager via efterspørgsel til omstilling af energiforsyningen 3h. Antal Terajoule udvundet ved vedvarende energikilder i hovedstadsregionen 3i. Antal r med strategier til reduktion af eget energiforbrug Spor 4: Energieffektive bygninger Målsætning 1: Offentlige bygninger lever op til målene i Energistrategi a. Kilo udledt CO2 pr. indbygger fra kommunale bygninger 4b. Energiforbrug pr. m2 i n fra offentlige bygninger 4c Monitorering og tiltag ift. energiforbruget i kommunale bygninger Målsætning 2 & 3: Nybyggeri og offentlig renovering lever op til bedste energiklasse 4c Monitorering og tiltag ift. energiforbruget i kommunale bygninger Målsætning 5: Fremme borgernes viden og adfærd omkring energieffektivisering af boliger. 4d. Energiforbrug pr. indbygger i n fra husstande 4e. Energiforbrug pr. m2 i erhvervsbygninger 4f. Antal r, der har Igangsat oplysningskampagner og/eller tilbyder redskaber eller rådgivning Spor 5: Klimavenligt forbrug og indkøb Målsætning 1: Regionen bruger klimavenlige indkøb som et strategisk redskab til at fremme nye grønne løsninger 5a. Antal r, der har udarbejdet en politik/strategi for grønne kommunale indkøb 5b. Antal r, der igennem offentlige indkøb har efterspurgt innovative løsninger på vandområdet 5c. Antal r, der har igangsat initiativer rettet mod at reducere klimafodaftrykket hos borgere og virksomheder 5d. Antal r, der har planer om at beregne (eller har beregnet) deres eget, lokale virksomheders og/eller borgeres klimafodaftryk 5e. antal r der vurderer de har den nødvendige viden og værktøjer til at arbejde med grønne indkøb

5 Spor 1: En klimaberedt region Indikator 1a. Har jeres udarbejdet en klimatilpasningsplan indeholdende konkrete handlinger vedr. klimatilpasning? Vedtagelse / forventet vedtagelse i parentes Udarbejdet og vedtaget politisk Udarbejdet, men ikke vedtaget politisk I gang med at udarbejde Endnu ikke påbegyndt udarbejdelse 11% 19% 59% 11% Albertslund (2012) Ballerup (2013) Bornholm (2013) Allerød (2013) (2010) (2013) Brøndby (2013) (2013) (2011) (2013) Dragør (2013) Tårnby (2013) (2013) (2013) (2014) (2013) Frederikssund (2014) Furesø (2013) (2014) (2014) (2013) Høje-Taastrup (2014) (2014) Lyngby-Taarbæk (2013) (2013) (2013) (2013) Gladsaxe og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet Indikator 1a. - fortsat HVIS JA: Er målene fra klimatilpasningsplanen indarbejdet i planen? Forventet vedtagelse i parentes Ja Nej Albertslund (2013) (2013)

6 Spor 1: En klimaberedt region Indikator 1b: Har jeres gennemført detaljeret risikokortlægning for oversvømmelser eller af muligheder for at forebygge oversvømmelser? Risiko for oversvømmelser Igangsat efter Budgetteret for 2013 Endnu ikke budgetteret 30% 11% 48% 11% 0% 0% Albertslund Bornholm Ballerup Brøndby Allerød Dragør Frederikssund Tårnby Furesø Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Gladsaxe og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet Muligheder for at forebyggge oversvømmelser Igangsat efter Budgetteret for 2013 Endnu ikke budgetteret 22% 15% 44% 15% 0% 4% Albertslund Dragør Ballerup Brøndby Allerød Frederikssund Furesø Tårnby Ja Indikator 1b - fortsat Har jeres gennemført detaljeret risikokortlægning for oversvømmelser eller af muligheder for at forebygge oversvømmelser? Ja Nej Nej Gladsaxe og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet Ikke relevant Ikke relevant Side 2 af 11

7 Spor 1: En klimaberedt region Indikator 1c: Deltager jeres i et eller flere af følgende typer samarbejder vedrørende konsekvenser af klimaforandringer? Samarbejder omkring vandløb på tværs af grænser 56% 4% 11% 11% 15% 4% Albertslund Allerød Bornholm Frederikssund Ballerup Dragør Brøndby Furesø Ja Nej Ikke relevant Igangsat efter Endnu ikke Planlagt for 2013 planlagt Gladsaxe og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet Tårnby Indikator 1c - fortsat Samarbejder om at mindske konsekvenser af havvandsstigninger Ja Igangsat efter Planlagt for 2013 Nej Endnu ikke planlagt Ikke relevant 12% 12% 19% 8% 42% 8% Albertslund Allerød Brøndby Dragør Ballerup Frederikssund Tårnby Bornholm Furesø, Gladsaxe og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet Side 3 af 11

8 Spor 1: En klimaberedt region Indikator 1c - fortsat Samarbejde med forsyningsselskaber om at mindske konsekvenser af klimaforandringer 65% 23% 12% 0% 0% 0% Albertslund Brøndby Allerød Frederikssund Ballerup Bornholm Dragør Furesø Ja Nej Ikke relevant Igangsat efter Endnu ikke Planlagt for 2013 planlagt Tårnby, Gladsaxe og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet Side 4 af 11

9 Spor 1: En klimaberedt region Indikator 1d Har jeres igangsat konkrete tiltag for at forebygge oversvømmelser (inkl. Projektudvikling/projektering)? Investeret i ombygning af spildevandssystemet primært pga. klimaforandringer Ja Igangsat efter Budgetteret for 2013 Nej Endnu ikke budgetteret Ikke relevant 46% 4% 15% 35% 0% 0% Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Frederikssund Furesø Tårnby Lyngby - Taarbæk Gladsaxe, Gribskov og Høje-Taastrup r har ikke besvaret spørgsmålet Indikator 1d fortsat Etableret vådområder i n? Ja Nej Ikke relevant Igangsat efter Budgetteret for Endnu ikke 2013 budgetteret 12% 12% 4% 60% 12% 0% Albertslund Bornholm Allerød Dragør Frederikssund Ballerup Furesø Brøndby Tårnby Gladsaxe, Gribskov, og Høje-Taastrup r har ikke besvaret spørgsmålet Side 5 af 11

10 Spor 1: En klimaberedt region Indikator 1d fortsat Kombineret sikring mod oversvømmelser med etablering af grønne områder eller udnyttelse af eksisterende gr. områder? Ja Nej Ikke relevant Igangsat efter Budgetteret for Endnu ikke 2013 budgetteret 23% 12% 8% 54% 0% 4% Albertslund Bornholm Ballerup Brøndby Allerød Dragør Frederikssund Furesø Tårnby Gladsaxe, Gribskov og r har ikke besvaret spørgsmålet Indikator 1d fortsat Kombineret sikring mod oversvømmelser med andre offentlige arealer som f.eks. parkeringspladser? Ja Nej Ikke relevant Igangsat efter Budgetteret for Endnu ikke 2013 budgetteret 8% 0% 8% 72% 4% 8% Albertslund Furesø Allerød Brøndby Ballerup Frederikssund Bornholm Dragør Tårnby Gladsaxe, Gribskov og Høje-Taastrup r har ikke besvaret spørgsmålet Side 6 af 11

11 Spor 1: En klimaberedt region Indikator 1e Har jeres igangsat initiativer over for borgere og virksomheder med henblik på at håndtere regnvand og forebygge oversvømmelser? Informationskampagner (fx omkring nedsivning af regnvand på egen grund og etablering af dræn omkring bygninger) 52% 16% 4% 20% 4% 4% Albertslund Ballerup Allerød Frederikssund Bornholm Dragør Tårnby Furesø Ja Nej Ikke relevant Igangsat efter Budgetteret for 2013 Endnu ikke budgetteret Brøndby, Gladsaxe, Gribskov og r har ikke besvaret spørgsmålet Indikator 1e - fortsat Tilskudsordninger (fx reduktion af vandafledningsafgiften på lokal afledning af regnvand, grønne tage og friarealer) Ja Nej Ikke relevant Igangsat efter Budgetteret for 2013 Endnu ikke budgetteret 31% 8% 4% 46% 8% 4% Albertslund Allerød Ballerup Frederikssund Bornholm Furesø Dragør Tårnby Brøndby, Gladsaxe og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet Indiskator 1e - fortsat Krav om lokal regnvandshåndtering indført i lokal- og/eller planer Side 7 af 11

12 Spor 1: En klimaberedt region 38% 19% 0% 23% 15% 4% Albertslund Ballerup Dragør Allerød Furesø Bornholm Tårnby Frederikssund Ja Nej Ikke relevant Igangsat efter Budgetteret for 2013 Endnu ikke budgetteret Brøndby, Gladsaxe og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet Side 8 af 11

13 Spor 1: En klimaberedt region Indikatior 1f Behov for viden og værktøjer Mangler I viden eller værktøjer i n til at kunne tage beslutninger om klimatilpasning? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, vi har den nødvendige viden 12% 62% 27% 0% Frederikssund Albertslund Dragør Allerød Ballerup Bornholm Furesø Tårnby Brøndby, Gladsaxe og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet Indikatior 1f - fortsat Mangler I viden om konsekvenser af klimaforandringer for forskellige sektorer? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, vi har den nødvendige viden 4% 46% 46% 4% Albertslund Ballerup Frederikssund Allerød Furesø Tårnby Brøndby, Gladsaxe og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet Bornholm Dragør Side 9 af 11

14 Spor 1: En klimaberedt region Indikator 1f - fortsat Mangler I viden om konkrete handlemuligheder for tilpasning i n? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, vi har den nødvendige viden 12% 42% 42% 4% Frederikssund Allerød Albertslund Ballerup Furesø Bornholm Tårnby Brøndby, Gladsaxe og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet Dragør Side 10 af 11

15 Spor 1: En klimaberedt region Indikator 1g Udrykninger pr bygning i n Uanset årsag, juli 2011 Antal udrykninger pr bygning i n , , , , ,1 Brøndby , ,0 Gladsaxe ,6 Lyngby-Taarbæk , ,4 Tårnby ,5 Ballerup , ,2 68 9,1 47 8,0 Furesø 74 6,4 Bornholm 185 5,3 58 3,5 50 3,0 Albertslund 20 2,9 30 1,7 Høje-Taastrup 18 1,4 Allerød 10 1,1 9 0,5 Frederikssund 10 0,4 Gribskov 10 0,3 Dragør Hovedstadsregionen ,0 Kilde: Falck og Danmarks Statistik Indikator 1h Viden med samarbejde om miljøteknologi Antal samarbejder Gladsaxe Ballerup Frederikssund Region Hovedstaden Kilde: DAMVADs samspilsdatabase

16 Spor 2: Klimavenlig transport Indikator 2a Elbiler i hovedstadsregionen, nov Hvide tal indikerer flere elbiler pr. indbygger end gennemsnittet for Regionen Antal Antal pr indbygger 517 0,95 Tårnby 37 0, , ,56 Høje Taastrup 24 0,50 Albertslund 11 0, ,35 Ballerup 16 0, , , , , ,25 Gladsaxe 15 0,23 Brøndby 7 0, ,20 Lyngby-Taarbæk 9 0, ,16 4 0,15 Dragør 2 0,15 Allerød 3 0,12 2 0,10 Furesø 3 0,08 Gribskov 3 0, Frederikssund Hovedstadsregionen 797 0,47 Hele landet ,26 Kilde: De Danske Bilimportører

17 Spor 2: Klimavenlig transport Indikator 2b Deltager jeres, eller har I deltaget, i samarbejder med private aktører om demonstrationsprojekter for elbiler? Ja Nej Ikke relevant Igangsat efter Budgetteret for 2013 Endnu ikke budgetteret 38% 29% 0% 33% 0% 0% Allerød Bornholm Albertslund Ballerup Dragør Frederikssund Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Gribskov og Tårnby r har ikke besvaret spørgsmålet

18 Spor 2: Klimavenlig transport Indikator 2c Ladestationer i Region Hovedstaden Dec Antal Antal pr indbygger Lyngby-Taarbæk 10 0, ,13 3 0,11 Høje Taastrup 5 0,10 2 0,09 3 0,06 4 0,06 Ballerup 2 0,04 1 0,04 2 0,04 Albertslund 1 0,04 2 0,03 Furesø 1 0,03 Frederikssund 1 0,02 2 0, Allerød - - Bornholm - - Brøndby - - Dragør Gladsaxe - - Gribskov Tårnby Hovedstadsregionen 109* 0 Hele landet 343** 0 * heraf én batteriskiftestation, placeret i ** heraf 18 batteriskiftestationer, én i region Hovedstaden Kilde: Clever, Betterplace, Dansk Elbil Alliance

19 Spor 2: Klimavenlig transport Indikator 2d Kommunale vognpark efter Kommunal vognpark pr 1. januar 2013 Anskaffet (købt / leaset) i kalenderåret 2012 Køretøjer i alt Eldrevne køretøjer Øvrige klimavenlige køretøjer Anskaffet i alt Eldrevne køretøjer Øvrige klimavenlige køretøjer Regionen Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Dragør Frederikssund Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Gribskov og Tårnby r har ikke besvaret spørgsmålet. Køretøjer er biler, varebiler, lastbiler og busser. Øvrige klimavenlige køretøjer er fx brint-, hybrid-plug in- eller gasdrevne

20 Spor 2: Klimavenlig transport Indikator 2e Har jeres gennemført analyser af ns transportbehov med henblik på flådestyring og optimering af vognparken? 50% 17% 4% 25% 0% 8% Albertslund Dragør Frederikssund Allerød Ja Nej Ikke relevant Igangsat efter Budgetteret for 2013 Endnu ikke budgetteret Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Gribskov og Tårnby r har ikke besvaret spørgsmålet

21 Spor 2: Klimavenlig transport Indikator 2f Antal r, der har gennemført initiativer med henblik på at rationalisere og optimere drift af vognpark. Ja Igangsat efter Budgetteret for 2013 Nej Endnu ikke budgetteret Ikke relevant 29% 25% 4% 33% 0% 8% Allerød Ballerup Albertslund Frederikssund Bornholm Dragør Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Gribskov og Tårnby r har ikke besvaret spørgsmålet Indikator 2f - fortsat [Hvis ja] Har jeres som følge af indsatsen formået at reducere den samlede udledning af CO2 fra ns køretøjer? Nej Ja Mere end 20 % % 6 10 % 0 5 % Men har ikke overblik over omfang 9% 0% 9% 0% 0% 27% 55% Allerød Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Gribskov og Tårnby r har ikke besvaret spørgsmålet

22 Spor 2: Klimavenlig transport Indikator 2g CO2-udledning for offentlig bustrafik Gram CO2-udledning fra busser Pr. personkm Pr. km Dragør Tårnby Lyngby-Taarbæk Gladsaxe Ballerup Frederikssund Albertslund Allerød Gribskov Brøndby Høje Taastrup Furesø Hovedstadsregionen Kilde: MOVIA - ekskl. tal for Bornholm

23 Spor 2: Klimavenlig transport Indikator 2h Gennemsnitlige antal passagerer pr. biltur pr. km 2,23 Høje-Taastrup 1,60 Gladsaxe 1,45 1,44 Bornholm 1, Lyngby-Taarbæk 1,27 Tårnby 1,25 1,24 Allerød 1,24 Dragør 1,20 Region Hovedstaden 1,35 Region Sjælland 1,34 Region Syddanmark 1,36 Region Midtjylland 1,40 Region Nordjylland 1,36 Hele landet 1,36 Note: Gnm.snit over år Kilde: DTU Transportvaneundersøgelse. Udvalgte tal gengivet med tilladelse.

24 Spor 2: Klimavenlig transport Indikator 2i Antal km rejst med offentlig transport Offentligt transportarbejde pr. samlet rejst km 0,30 Brøndby 0,25 0,22 0,20 0, Furesø 0,11 0,10 Gribskov 0,08 0,07 Bornholm 0,04 Region Hovedstaden 0,19 Region Sjælland 0,11 Region Syddanmark 0,08 Region Midtjylland 0,09 Region Nordjylland 0,07 Hele landet 0,11 Note: Gnm.snit over år Kilde: DTU Transportvaneundersøgelse. Udvalgte tal gengivet med tilladelse. Indikator 2i - fortsat Antal km rejst med cykel Cykelkm pr. samlet rejst km 0,124 0,118 Tårnby 0,108 0,087 Albertslund 0, ,023 0,020 Gribskov 0,018 Frederikssund 0,017 Allerød 0,016 Region Hovedstaden 0,069 Region Sjælland 0,023 Region Syddanmark 0,032 Region Midtjylland 0,026 Region Nordjylland 0,023 Hele landet 0,037 Note: Gnm.snit over år Kilde: DTU Transportvaneundersøgelse. Udvalgte tal gengivet med tilladelse.

25 Spor 2: Klimavenlig transport Indikator 2j Gennemsnitlig C02-udledning pr. rejst motoriseret km Gram CO2 pr. motoriseret km 100,8 Albertslund 107,1 112,6 Dragør 119,5 Furesø 120, ,1 390,9 Brøndby 473,5 481,9 637,0 Region Hovedstaden 332,5 Region Sjælland 274,3 Region Syddanmark 248,1 Region Midtjylland 268,0 Region Nordjylland 235,2 Hele landet 275,8 Note: Gnm.snit over år Kilde: DTU Transportvaneundersøgelse. Udvalgte tal gengivet med tilladelse.

26 Spor 2: Klimavenlig transport Indikator 2k Har jeres vedtaget en overordnet plan med det formål at forbedre forholdene for cyklister og/eller samtænke cyklisme og offentlig transport? Ja Vedtaget inden januar 2010 Vedtaget ml. jan '10 - apr '12 Igangsat efter Planlagt for 2013 Nej Endnu ikke budgetteret Ikke relevant 13% 35% 4% 17% 26% 0% 4% Dragør Albertslund Allerød Bornholm Ballerup Frederikssund Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, og Tårnby r har ikke besvaret spørgsmålet Indikator 2k - fortsat Har jeres arbejdet med transportreducerende byplanlægning? Ja Igangsat efter Planlagt for 2013 Nej Endnu ikke planlagt Ikke relevant 54% 0% 0% 29% 4% 13% Albertslund Allerød Dragør Ballerup Bornholm Frederikssund Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Gribskov og Tårnby r har ikke besvaret spørgsmålet

27 Spor 2: Klimavenlig transport Indikator 2l Har jeres igangsat samarbejder med virksomheder omkring mobilitetsplanlægning? Ja Igangsat efter Planlagt for 2013 Nej Endnu ikke planlagt Ikke relevant 30% 4% 9% 48% 0% 9% Bornholm Frederikssund Allerød Dragør Ballerup Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Gribskov og Tårnby r har ikke besvaret spørgsmålet Indikator 2l - fortsat Dialog med borgere omkring, hvordan de i højere grad kan benytte cykel, off. transport, delebil eller privat samkørsel Igangsat efter Planlagt for 2013 Endnu ikke planlagt 30% 0% 9% 57% 0% 4% Ballerup Albertslund Frederikssund Bornholm Allerød Ja Brøndby, Dragør, Furesø, Gladsaxe, Gribskov og Tårnby r har ikke besvaret spørgsmålet Nej Ikke relevant

28 Spor 2: Klimavenlig transport Indikator 2l - fortsat Har jeres igangsat samarbejder med virksomheder omkring mobilitetsplanlægning? Ja Nej Ikke relevant Igangsat efter Endnu ikke Planlagt for 2013 planlagt 5% 5% 9% 73% 0% 9% Albertslund Allerød Frederikssund Ballerup Bornholm Brøndby, Dragør, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, og Tårnby r har ikke besvaret spørgsmålet Indikator 2l - fortsat Har jeres igangsat samarbejder med virksomheder omkring mobilitetsplanlægning? Ja Nej Ikke relevant Igangsat efter Endnu ikke Planlagt for 2013 planlagt 14% 0% 0% 64% 9% 14% Albertslund Allerød Frederikssund Bornholm Ballerup Brøndby, Dragør, Furesø, Gladsaxe, Gribskov og Tårnby r har ikke besvaret spørgsmålet

29 Spor 2: Klimavenlig transport Indikator 2l - fortsat Har jeres igangsat samarbejder med virksomheder omkring mobilitetsplanlægning? Ja Nej Ikke relevant Igangsat efter Endnu ikke Planlagt for 2013 planlagt 5% 5% 9% 73% 0% 9% Albertslund Allerød Frederikssund Ballerup Bornholm Brøndby, Dragør, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, og Tårnby r har ikke besvaret spørgsmålet Indikator 2l - fortsat Samarbejder jeres med andre r omkring mobilitetsplanlægning? Ja Igangsat efter Planlagt for 2013 Nej Endnu ikke planlagt Ikke relevant 30% 9% 4% 52% 0% 4% Albertslund Ballerup Bornholm Allerød Dragør Frederikssund Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, og Tårnby r har ikke besvaret spørgsmålet

30 Spor 3: Omstilling af energisystemet Indikator 3a Planer for omstilling af naturgasnettet til biogas Ja Igangsat efter Planlagt for 2013 Nej Endnu ikke planlagt Ikke relevant 0% 0% 0% 60% 36% 4% Albertslund Allerød Tårnby Ballerup Bornholm Dragør Frederikssund Brøndby, Furesø, Gladsaxe og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet Planer for omstilling af naturgasnettet til fjernvarme Ja Igangsat efter Planlagt for 2013 Nej Endnu ikke planlagt Ikke relevant 27% 15% 4% 38% 12% 4% Allerød Albertslund Bornholm Tårnby Gladsaxe Ballerup Dragør Frederikssund Brøndby, Furesø og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet

31 Spor 3: Omstilling af energisystemet Indikator 3b Kommunen har gennemført analyser eller på anden måde styrket videngrundlaget ift. mulighederne for at omlægge energisystemet til fossilfri energi Igangsat efter Planlagt for 2013 Endnu ikke planlagt 38% 12% 12% 35% 0% 4% Bornholm Ballerup Allerød Albertslund Tårnby Dragør Frederikssund Gladsaxe Ja Brøndby, Furesø og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet Nej Ikke relevant Indikator 3b - fortsat Kommunen har deltaget i tværkommunale energisamarbejder rettet mod omlægning af energisystemet til fossilfri energi 28% 12% 8% 44% 4% 4% Albertslund Frederikssund Allerød Bornholm Tårnby Dragør Gladsaxe Ja Nej Ikke relevant Igangsat efter Endnu ikke Planlagt for 2013 planlagt Brøndby, Furesø og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet

32 Spor 3: Omstilling af energisystemet Indikator 3c Kilo udledt CO2 fra el og varme pr. indbygger fra husstande, 2010 Efter, hvor slutforbruget finder sted Gladsaxe 899 Ballerup Dragør Lyngby-Taarbæk Allerød Tårnby Furesø Brøndby Høje-Taastrup Frederikssund Albertslund Bornholm Gribskov Region Hovedstaden Hele landet Anm.: Private erhverv omfatter; Landbrug, skovbrug og fiskeri, Industri, Bygge og anlæg, Handel og transport mv., Information og kommunikation, Finansiering og forsikring, Ejend.hand.,udl.af erhv.ejend. og Erhvervsservice. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

33 Spor 3: Omstilling af energisystemet Indikator 3d Kilo udledt CO2 fra el og varme pr. indbygger fra virksomheder, 2010 Efter, hvor slutforbruget finder sted Erhverv i alt Private virksomheder Dragør Gribskov Furesø Bornholm Gladsaxe Allerød Frederikssund Lyngby-Taarbæk Tårnby Albertslund Brøndby Høje-Taastrup Ballerup Region Hovedstaden Hele landet Anm.: Private erhverv er ekskl. offentlig administration, undervisning, sundhed, kultur, fritid og anden service. CO2-udledningen fra husstandene er det forbrug, der kan henføres til forbruget af varme og el. Der anvendes tal for bruttoudledning, der korrigeres således, energiproducenternes udledning henføres til de r, hvor forbruget af deres produkter, fx el og fjernvarme, finder sted Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

34 Spor 3: Omstilling af energisystemet Indikator 3e Produktion af energi fra vindmøller kwh pr. indbygger MWh pr. km2 Bornholm 1.636,2 115,6 236,3 60,7 Allerød 152,9 54,7 125,0 28,2 Frederikssund 116,0 16,9 75,9 153,7 Gribskov 35,6 5,2 Høje-Taastrup 27,5 16,8 15,7 114,6 1,8 0,6 0,7 0,6 Region Hovedstaden 61,9 41,2 Hele landet 1.219,0 157,4 Kilde: Energistyrelsens stamregister for vindmøller Anm.: Angiver energimængden, der stammer fra landvindmøller. Det er langt fra i alle rne i Region Hovedstaden, der er opstillet landvindmøller. Faktisk er der kun landvindmøller i 11 ud af 29 r. Der er beregnet produktion pr indbygger, såvel som pr km2, for også at korrigere for arealforskelle rne imellem.

35 Spor 3: Omstilling af energisystemet Indikator 3f Har jeres (evt. igennem kommunalt energiselskab) igangsat initiativer med henblik på at reducere energiforbrug? Informa onskampagner over for borgere Ja Igangsat efter Budgetteret for 2013 Nej Endnu ikke budgetteret Ikke relevant 48% 12% 0% 48% 4% 0% Albertslund Allerød Tårnby Ballerup Dragør Bornholm Frederikssund Brøndby, Furesø, Gladsaxe og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet Indikator 3f - fortsat Andre ltag over for borgere (med henblik på at styrke mo va on/incitamenter) Ja Igangsat efter Budgetteret for 2013 Nej Endnu ikke budgetteret Ikke relevant 46% 17% 0% 42% 0% 0% Albertslund Allerød Ballerup Frederikssund Bornholm Tårnby Brøndby, Dragør, Furesø, Gladsaxe og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet

36 Spor 3: Omstilling af energisystemet Indikator 3f - fortsat Informa onskampagner over for virksomheder Ja Igangsat efter Budgetteret for 2013 Nej Endnu ikke budgetteret Ikke relevant 36% 16% 4% 52% 4% 0% Albertslund Allerød Tårnby Ballerup Bornholm Dragør Frederikssund Brøndby, Furesø, Gladsaxe og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet Indikator 3f - fortsat Andre tiltag over for virksomheder (med henblik på at styrke motivation/incitamenter) Ja Igangsat efter Budgetteret for 2013 Nej Endnu ikke budgetteret Ikke relevant 36% 20% 4% 44% 4% 0% Albertslund Dragør Tårnby Allerød Frederikssund Ballerup Bornholm Brøndby, Furesø, Gladsaxe og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet

37 Spor 3: Omstilling af energisystemet Indikatorer 3g Har jeres (evt. igennem kommunalt energiselskab) igangsat initiativer med henblik på at fremme produktion af vedvarende energi? Informa onskampagner over for borgere Ja Igangsat efter Budgetteret for 2013 Nej Endnu ikke budgetteret Ikke relevant 25% 4% 8% 58% 8% 0% Bornholm Ballerup Albertslund Allerød Tårnby Frederikssund Brøndby, Dragør, Furesø, Gladsaxe og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet Indikatorer 3g - fortsat Andre ltag over for borgere (med henblik på at styrke mo va on/incitamenter) Ja Igangsat efter Budgetteret for 2013 Nej Endnu ikke budgetteret Ikke relevant 44% 8% 0% 40% 8% 0% Ballerup Albertslund Bornholm Allerød Tårnby Dragør Frederikssund Brøndby, Furesø, Gladsaxe og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet

38 Spor 3: Omstilling af energisystemet Indikatorer 3g - fortsat Informa onskampagner over for virksomheder 20% 0% 4% 64% 8% 4% Ballerup Albertslund Bornholm Allerød Tårnby Dragør Frederikssund Brøndby, Furesø, Gladsaxe og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet Indikatorer 3g - fortsat Ja Nej Ikke relevant Igangsat efter Budgetteret for 2013 Endnu ikke budgetteret Andre tiltag over for virksomheder (med henblik på at styrke motivation/incitamenter) Ja Igangsat efter Budgetteret for 2013 Nej Endnu ikke budgetteret Ikke relevant 20% 8% 0% 56% 8% 8% Ballerup Allerød Albertslund Bornholm Dragør Tårnby Frederikssund Brøndby, Furesø, Gladsaxe og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet

39 Spor 3: Omstilling af energisystemet Indikator 3h Terajoule udvundet ved vedvarende energikilder i hovedstadsregionen, 2010 Region Hovedstaden Region Sjælland TeraJoules % - andel TeraJoules % - andel Brænde % % Træaffald % % Halm 863 5% % Affald % % Biogas 340 2% 561 2% Vindkraft 747 4% % Vandkraft 0 0% 0 0% Samlet udvinding andel af landets produktion 12% 20% Region Syddanmark Region Midtjylland TeraJoules %- andel TeraJoules %- andel Brænde % % Træaffald % % Halm % % Affald % % Biogas 990 2% % Vindkraft % % Vandkraft 15 0% 58 0% Samlet udvinding andel af landets produktion 29% 25% Region Nordjylland Hele landet TeraJoules %- andel TeraJoules %- andel Brænde % % Træaffald % % Halm % % Affald % % Biogas 994 5% % Vindkraft % % Vandkraft 1 0% 74 0% Samlet udvinding andel af landets produktion 14% 100% Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, DAMVAD beregninger Note: Hvide tal indikerer at udvinding er højere end Region Hovedstaden

40 Klimastrategi for hovedstadsregionen - Nulpunktsmåling Spor 3: Omstilling af energisystemet Indikator 3i Har jeres udarbejdet og vedtaget en strategi til reduktion af ns eget samlede energiforbrug (el/varme)? Ja Nej april 2012 Igangsat efter april 2012 Planlagt for 2013 Endnu ikke planlagt 88% 0% 8% 4% 0% Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Dragør Frederikssund Tårnby Brøndby, Furesø, Gladsaxe og Gribskov r har ikke besvaret spørgsmålet

41 Spor 4: Energieffektive bygninger Indikator 4a Kilo udledt CO2 pr. indbygger fra kommunale bygninger i 2011 Tons CO 2 udledt Kilo CO 2 udledt pr. indbygger Tons CO 2 udledt Kilo CO 2 udledt pr. indbygger ,6 Dragør , ,7 Furesø , , , ,0 Gribskov , ,9 Frederikssund ,4 Bornholm ,3 Gladsaxe ,6 Høje Taastrup ,3 Lyngby-Taarbæk ,5 Brøndby ,2 Tårnby , ,2 Albertslund , , , ,9 6225* 234, ,0 8970* 163, ,3 Ballerup ,5 - - Allerød ,9 - Hovedstadsregionen ,6 * Tal for 2010 Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, DAMVAD beregninger Note: Angiver den faktiske udledning af CO2 fra kommunale bygninger, der stammer fra el og fjernvarme. Hvide tal indikerer at udledning er lavere end gennemsnittet for Regionen

42 Spor 4: Energieffektive bygninger Indikator 4b Energiforbrug pr. m2 i n fra offentlige bygninger MWh energiforbrug MWh pr m2 komm. bygning MWh energiforbrug MWh pr m2 komm. bygning Dragør , ,7 Furesø , , ,6 Gribskov , ,2 Frederikssund ,9 Bornholm Gladsaxe Høje Taastrup ,3 Lyngby-Taarbæk Brøndby Tårnby ,3 Albertslund ,6 Ballerup , ,6 Allerød - Hovedstadsregionen * Tal for 2010 Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, DAMVAD beregninger Note: Hvide tal indikerer at udledning er lavere end gennemsnittet for Regionen

43 Spor 4: Energieffektive bygninger Indikator 4c I hvilket omfang har I overblik over, hvor stor en procentdel af ns bygningsmasse, der er hhv. A1, A2 eller B-mærkede ejendomme I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 71% 17% 8% 0% 4% Albertslund Bornholm Allerød Frederikssund Ballerup Dragør Tårnby Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Gribskov og r har ikke besvaret spørgsmålet Indikator 4c - fortsat I hvilket omfang har I overblik over det gennemsnitlige energiforbrug per m2 for den kommunale bygningsmasse I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 54% 38% 4% 0% 4% Albertslund Ballerup Allerød Bornholm Dragør Frederikssund Tårnby Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Gribskov og r har ikke besvaret spørgsmålet

44 Spor 4: Energieffektive bygninger Indikator 4c - fortsat Måler og monitorerer jeres udviklingen i den kommunale bygningsmasses energiforbrug? Ja Nej 20% 0% 4% Albertslund Allerød Bornholm Dragør Tårnby Ballerup Frederikssund Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, og Lyngby-Taarbæk r har ikke besvaret spørgsmålet Indikator 4c - fortsat Har n vedtaget en handlingsplan for energieffektivisering af kommunale bygninger? Ja Nej Ikke relevant Igangsat efter april Endnu ikke Planlagt for planlagt 79% 0% 8% 13% 0% Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Dragør Frederikssund Tårnby Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Gribskov og r har ikke besvaret spørgsmålet

45 Spor 4: Energieffektive bygninger Indikator 4c - fortsat Opsat og vedtaget konkrete mål for energieffektivisering af kommunale bygninger? Ja Nej Ikke relevant Igangsat efter april Endnu ikke Planlagt for planlagt 79% 4% 8% 8% 0% Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Dragør Frederikssund Tårnby Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Gribskov og r har ikke besvaret spørgsmålet Indikator 4c - fortsat Vedtaget retningslinjer for energieffektivisering ved renovering af offentlige bygninger? Ja Nej Ikke relevant Igangsat efter april Endnu ikke Planlagt for planlagt 63% 4% 13% 21% 0% Allerød Albertslund Ballerup Bornholm Dragør Frederikssund Tårnby Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Gribskov og r har ikke besvaret spørgsmålet

46 Spor 4: Energieffektive bygninger Indikator 4c - fortsat Vedtaget retningslinjer for energimærkningsklasse og energiforbrug i kommunalt nybyggeri? Ja Nej Ikke relevant Igangsat efter april Endnu ikke Planlagt for planlagt 54% 0% 4% 33% 8% Albertslund Dragør Bornholm Allerød Ballerup Frederikssund Tårnby Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Gribskov og r har ikke besvaret spørgsmålet

47 Spor 4: Energieffektive bygninger Indikator 4d Energiforbrug i MWh pr. indbygger, efter, hvor slutforbruget finder sted Husstande Gladsaxe 4,44 Dragør 4,72 Allerød 5,00 5,00 Ballerup 5,28 5,28 5,28 5,56 Lyngby-Taarbæk 5,56 5,56 Tårnby 5,56 5,56 5,83 5,83 6,11 6,39 Furesø 6,39 6,39 6,67 Frederikssund 6,67 Høje-Taastrup 7,22 Brøndby 7,50 7,78 Albertslund 7,78 7,78 8,33 Gribskov 8,33 Bornholm 8,61 9,17 Region Hovedstaden 6,94 Hele landet 7,78 Anm.: Private erhverv omfatter; Landbrug, skovbrug og fiskeri, Industri, Bygge og anlæg, Handel og transport mv., Information og kommunikation, Finansiering og forsikring, Ejend.hand.,udl.af erhv.ejend. og Erhvervsservice. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, DAMVAD beregninger

48 Spor 4: Energieffektive bygninger Indikator 4e Energiforbrug i MWh pr. erhverv efter, hvor slutforbruget finder sted ERHVERV I ALT PRIVATE VIRKSOMHEDER Dragør 2,78 1,11 4,72 3,33 5,28 3,89 Gribskov 5,28 4,17 Furesø 5,56 3,89 5,83 4,44 6,11 4,72 6,67 4,72 6,67 4,72 6,67 3,61 7,22 5,83 8,33 5,56 Bornholm 8,33 6,11 8,61 6,94 Gladsaxe 9,17 7,22 9,17 5,83 Allerød 9,44 7,78 Frederikssund 9,72 8,06 10,56 6,94 10,56 8,61 Lyngby-Taarbæk 10,83 7,50 Tårnby 12,22 10,83 12,22 8,89 Albertslund 13,61 11,39 14,17 11,94 Høje-Taastrup 14,72 13,06 Brøndby 15,00 11,94 Ballerup 16,94 14,72 19,44 15,56 Region Hovedstaden 10,28 7,50 Hele landet 10,83 8,61 Anm.: Private erhverv omfatter; Landbrug, skovbrug og fiskeri, Industri, Bygge og anlæg, Handel og transport mv., Information og kommunikation, Finansiering og forsikring, Ejend.hand.,udl.af erhv.ejend. og Erhvervsservice. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, DAMVAD beregninger

49 Spor 4: Energieffektive bygninger Indikator 4f Har jeres igangsat informationskampagner for at fremme energieffektivisering ved nybyggeri og renovring? Oplysningskampagner over for borgere april % 8% 8% 38% 0% 4% Albertslund Allerød Tårnby Ballerup Dragør Bornholm Frederikssund Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Gribskov og r har ikke besvaret spørgsmålet Indikator 4f - fortsat Oplysningskampagner over for virksomheder april % 0% 8% 54% 0% 4% Albertslund Allerød Tårnby Ballerup Dragør Bornholm Frederikssund Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Gribskov og r har ikke besvaret spørgsmålet Indikator 4f - fortsat Tilbyder jeres redskaber eller rådgivning til virksomheder og borgere med henblik på at fremme energieffektivisering? Initiativer/kampagner over for borgere april 2012 Ja Nej Ikke relevant Igangsat efter april Endnu ikke Budgetteret for budgetteret Ja Nej Ikke relevant Igangsat efter april Endnu ikke Budgetteret for budgetteret Ja Igangsat efter april 2012 Budgetteret for 2013 Endnu ikke budgetteret 35% 13% 0% 43% 4% 4% Albertslund Allerød Bornholm Tårnby Ballerup Dragør Frederikssund Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Gribskov og r har ikke besvaret spørgsmålet Nej Ikke relevant

50 Spor 4: Energieffektive bygninger Indikator 4f - fortsat Initiativer/kampagner over for virksomheder april 2012 Ja Nej Ikke relevant Igangsat efter april Endnu ikke Budgetteret for budgetteret 30% 13% 4% 43% 4% 4% Albertslund Allerød Bornholm Tårnby Ballerup Dragør Frederikssund Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Gribskov og r har ikke besvaret spørgsmålet

51 Spor 5: Klimavenligt forbrug og indkøb Indikator 5a Har jeres udarbejdet og vedtaget en politik/strategi for grønne kommunale indkøb? Enten som separat strategi, eller som en del af den kommunale indkøbspolitik Vedtaget inden april, 2012 Vedtaget efter april, 2012 Forventes vedtaget i 2013 Udarbejdelse endnu ikke påbegyndt 72% 4% 8% 8% 4% 4% Allerød Frederikssund Bornholm s Dragør Gribskov Albertslund Ballerup Ja Tårnby, Brøndby, Furesø og Gladsaxe r har ikke besvaret spørgsmålet Har jeres i 2012 i forbindelse med kommunale indkøb inkluderet miljø og klimahensyn? At stille specifikke krav til reduktion af CO2-udledning eller energiforbrug? Nej Ja 48% 36% 16% Bornholms Regoins Allerød Dragør s Frederikssund Albertslund Gribskov Ballerup Tårnby, Brøndby, Furesø og Gladsaxe r har ikke besvaret spørgsmålet Nej Ikke relevant for vores

52 Spor 5: Klimavenligt forbrug og indkøb Har jeres i 2012 i forbindelse med kommunale indkøb inkluderet miljø og klimahensyn? At inkludere et produkts totalomkostninger som et udvælgelsesparameter Nej Ja 36% 40% 24% Allerød s Albertslund Dragør Ballerup Bornholms Regoins Frederikssund Gribskov Tårnby, Brøndby, Furesø og Gladsaxe r har ikke besvaret spørgsmålet Har jeres i 2012 i forbindelse med kommunale indkøb inkluderet miljø og klimahensyn? At fastsætte tildelingskriterier i henhold til specifikke miljømærker Nej Ja 32% 52% 16% Allerød s Albertslund Ballerup Frederikssund Gribskov Bornholms Regoins Dragør Tårnby, Brøndby, Furesø og Gladsaxe r har ikke besvaret spørgsmålet

53 Spor 5: Klimavenligt forbrug og indkøb Indikator 5b Har jeres i 2012 ved offentlige udbud efterspurgt innovative løsninger på vandområdet relateret l klima lpasning? Fx løsninger til afledning, opsamling eller genanvendelse af regnvand Ja Nej 12% 52% 36% Bornholm Allerød Albertslund Ballerup Gribskov Dragør s Frederikssund Tårnby, Brøndby, Furesø og Gladsaxe r har ikke besvaret spørgsmålet Indikator 5b - fortsat Har jeres i 2012 i forbindelse med kommunale indkøb inkluderet miljø og klimahensyn? Miljøteknologi relateret til regn- og spildevandshåndtering og/eller beskyttelse af jord og grundvand Ja Nej 24% 60% 16% Bornholm Ballerup Albertslund Allerød Frederikssund s Dragør Gribskov Tårnby, Brøndby, Furesø og Gladsaxe r har ikke besvaret spørgsmålet

54 Spor 5: Klimavenligt forbrug og indkøb Indikator 5b - fortsat Har jeres i 2012 i forbindelse med kommunale indkøb inkluderet miljø og klimahensyn? Miljøteknologi relateret til reduktion af luftforurening Ja Nej 0% 80% 20% Bornholm s Ballerup Dragør Gribskov Allerød Albertslund Tårnby, Brøndby, Furesø og Gladsaxe r har ikke besvaret spørgsmålet Frederikssund Indikator 5b - fortsat Har jeres i 2012 i forbindelse med kommunale indkøb inkluderet miljø og klimahensyn? Miljøteknologi relatereret til affaldshåndtering Ja Nej 24% 56% 20% Bornholm s Allerød Ballerup Albertslund Frederikssund Dragør Gribskov Tårnby, Brøndby, Furesø og Gladsaxe r har ikke besvaret spørgsmålet

55 Spor 5: Klimavenligt forbrug og indkøb Indikator 5b - fortsat Har jeres i 2012 i forbindelse med kommunale indkøb inkluderet miljø og klimahensyn? Teknologi til at fremme energieffektivitet Ja Nej 40% 48% 12% s Frederikssund Bornholm Dragør Ballerup Gribskov Albertslund Allerød Tårnby, Brøndby, Furesø og Gladsaxe r har ikke besvaret spørgsmålet Indikator 5b - fortsat Har jeres i 2012 i forbindelse med kommunale indkøb inkluderet miljø og klimahensyn? Teknologi til produktion af vedvarende energi Ja Nej 20% 68% 12% Frederikssund Bornholm Ballerup Albertslund s Dragør Gribskov Allerød Tårnby, Brøndby, Furesø og Gladsaxe r har ikke besvaret spørgsmålet

56 Spor 5: Klimavenligt forbrug og indkøb Indikator 5c Har jeres i 2012 igangsat en målrettet indsats rettet mod at reducere CO2- udledningen hos borgere og virksomheder? Indsats over for borgere Ja (igangsat inden april, 2012) Ja (igangsat efter april, 2012) Nej (budgetteret for 2013) Nej (endnu ikke budge eret) Ikke relevant for vores 50% 0% 17% 29% 0% 4% Gribskov Dragør Ballerup Albertslund Frederikssund s Allerød Bornholm Tårnby, Brøndby, Furesø, Halnæs og Gladsaxe r har ikke besvaret spørgsmålet Indikator 5c - fortsat Har jeres i 2012 igangsat en målrettet indsats rettet mod at reducere CO2- udledningen hos borgere og virksomheder? Indsats over for virksomheder Ja (igangsat inden april, 2012) Ja (igangsat efter april, 2012) Nej (budgetteret for 2013) Nej (endnu ikke budge eret) Ikke relevant for vores 38% 0% 8% 50% 0% 4% Gribskov Albertslund s Allerød Ballerup Bornholm Dragør Frederikssund Tårnby, Brøndby, Furesø, Halnæs og Gladsaxe r har ikke besvaret spørgsmålet

57 Spor 5: Klimavenligt forbrug og indkøb Indikator 5d Har jeres beregnet klimafodaftryk eller har i planer herom? For n selv Har beregnet klimafoda ryk Planlægger at beregne klimafodaftryk i 2013 eller 2014 Planlægger ikke i nærmeste fremtid at beregne klimafodaftryk 25% 4% 67% 4% Allerød Indikator 5d - fortsat Har beregnet klimafoda ryk Planlægger at beregne klimafodaftryk i 2013 eller 2014 Albertslund s Ballerup Bornholms Regoins Dragør Frederikssund Gribskov Tårnby, Brøndby, Furesø, Halnæs og Gladsaxe r har ikke besvaret spørgsmålet Har jeres beregnet klimafodaftryk eller har i planer herom? For virksomheder Planlægger ikke i nærmeste fremtid at beregne klimafodaftryk 21% 4% 67% 8% Allerød Albertslund s Ballerup Bornholm Dragør Frederikssund Gribskov Tårnby, Brøndby, Furesø, Halnæs og Gladsaxe r har ikke besvaret spørgsmålet

58 Spor 5: Klimavenligt forbrug og indkøb Indikator 5d - fortsat Har jeres beregnet klimafodaftryk eller har i planer herom? For borgere Har beregnet klimafoda ryk Planlægger at beregne klimafodaftryk i 2013 eller 2014 Planlægger ikke i nærmeste fremtid at beregne klimafodaftryk 25% 4% 67% 4% Allerød Albertslund s Ballerup Bornholms Regoins Dragør Frederikssund Gribskov Tårnby, Brøndby, Furesø, Halnæs og Gladsaxe r har ikke besvaret spørgsmålet

59 Spor 5: Klimavenligt forbrug og indkøb Indikator 5e I hvilken grad vurderer du, at jeres har den nødvendige viden og de nødvendige værktøjer til at foretage klimavenlige kommunale indkøb? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 8% 60% 24% 0% 8% Allerød Gribskov Bornholm Albertslund s Ballerup Dragør Frederikssund Tårnby, Brøndby, Furesø og Gladsaxe r har ikke besvaret spørgsmålet

April Klimastrategi for hovedstadsregionen. Nulpunktsmåling

April Klimastrategi for hovedstadsregionen. Nulpunktsmåling April 13 Klimastrategi for hovedstadsregionen Nulpunktsmåling For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact:

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen. Nulpunktsmåling, august 2014

Klimastrategi for hovedstadsregionen. Nulpunktsmåling, august 2014 Klimastrategi for hovedstadsregionen Nulpunktsmåling, august 2014 0 Klimastrategi for hovedstadsregionen Nulpunktsmåling, august 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1 Fælles DNA hovedstadsregionen 1 Befolkningstæthed 800 700 Indbyggere pr. km 2 600 500 400 300 200 100 0 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 9 gange

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN

GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN Udarbejdet af Esbjerg Kommune, Klima & Bæredygtighed. Foto: Esbjerg Byhistorisk Arkiv, Kystinspektoratet/Hunderup Luftfoto, Fiskeri- og Søfartsmuseet

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier Status for energibalance Frederiksberg Kommunes endelige energiforbrug udgjorde 5.775 TJ i 2011. Energiforbruget per indbygger i Frederiksberg Kommune var

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009 Klimaplan i Næstved Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger g yg g y yg g Temadag i Næstved 16/6 2009 Udvalgte data Areal: 683 km 2 Indb.: 80.950 Boliger: 37.742 742 NK bygningsmasse/brugsareal: 478.000

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Dagsorden Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion Punkter Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Strategi og Organisering Klimastrategi Udover klima også fokus

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Energi på Tværs Formål: Finde svar på, hvordan vi bedst muligt kan bane vejen for

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælles kommunal vision og målsætninger for Sundhedsaftale III...2 Bilag 1: Oplæg om sundhedsaftale III - somatik...2 Bilag 2: Oplæg om sundhedaftale

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Naturgruppen 27. november 2014 Karen Marie Pagh Nielsen Program: s klimamål Status for CO2 reduktion Tonsvis af indsatser Kommunen som virksomhed

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Klimakommune. FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009. Christian Poll Klima- og miljømedarbejder

Klimakommune. FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009. Christian Poll Klima- og miljømedarbejder Klimakommune og hvad så? FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009 Christian Poll Klima- og miljømedarbejder Hvordan ser Danmarks Naturfredningsforening klimaindsatsen? Arbejder både med: Forebyggelse: Mindske

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Klimakommune Allerød 2012

Klimakommune Allerød 2012 Klimakommune Allerød 2012 Aftalen Allerød kommune indgik i sommeren 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Som følge af aftalen har Allerød kommune forpligtiget sig til at reducere

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Netværksmøde for ledere og medarbejdere på sygedagpenge området. Tema: Den virksomhedsrettede indsats

Netværksmøde for ledere og medarbejdere på sygedagpenge området. Tema: Den virksomhedsrettede indsats Netværksmøde for ledere og medarbejdere på sygedagpenge området Tema: Den virksomhedsrettede indsats Program 09.00-09.05 Velkomst og præsentation af dagens program 09.05-10.00 Status på implementering

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima

IDAs Klimaplan 2050. Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima IDAs Klimaplan 2050 Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima IDA En moderne interesseorganisation for ingeniører og andre højtuddannede med en teknologisk eller naturvidenskabelig

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Indhold Hvem er vi? Eksempler på projekter Partnerskaber for indkøb af elbiler Indkøbssamarbejde for elbiler Hvorfor et indkøbssamarbejde? Hvad har vi opnået? Næste

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Summer School 1 september 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Grøn omstilling af naturgasområderne

Grøn omstilling af naturgasområderne Grøn omstilling af naturgasområderne Ballerup Kommune som Cas e Direktør Søren Krøigaard www.baller up.dk Et bæredygtigt Ballerup KURVEKNÆKKERAFTALE PARTNERSKABSAFTALE El- forbruget i kommunens bygninger

Læs mere

EKSISTERENDE PLANER OG MÅLSÆTNINGER

EKSISTERENDE PLANER OG MÅLSÆTNINGER ENERGI PÅ TVÆRS EKSISTERENDE PLANER OG MÅLSÆTNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A049622 DOKUMENTNR. 2 VERSION 1.2 UDGIVELSESDATO

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Konjunkturer Udsigt 2015 Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup www.energiforumdanmark.dk ENERGIFORUM DANMARKS KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2012 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2012 faldet med 25 % (figur 1). Dermed er byrådets mål

Læs mere

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen En ny energiaftale og transportsektoren Kontorchef Henrik Andersen Energipolitiske milepæle frem mod 2050 2020: Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind VE-andel i transport øges til

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric Punkter - Baggrund - Organisering - Aktiviteter - Erfaringer Baggrund Klimastrategi

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

Foreningen af Bæredygtige byer og bygninger 16. juni 2009. CO2 Beregneren

Foreningen af Bæredygtige byer og bygninger 16. juni 2009. CO2 Beregneren Anne Mette R. von Benzon Forretningschef, klima Vand og Miljø COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 8739 6600 Direkte 8739 6693 Mobil 2469 6693 E-mail anb@cowi.dk http://www.cowi.dk Foreningen

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Region Hovedstaden Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Sagsnr. 2011-179732. Dokumentnr. 2011-908417

Region Hovedstaden Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Sagsnr. 2011-179732. Dokumentnr. 2011-908417 Kultur- og Fritidsborgmesteren Teknik- og Miljøborgmesteren Overborgmesteren Region Hovedstaden Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sagsnr. 2011-179732 Dokumentnr. 2011-908417 Høringssvar

Læs mere

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift) Bilag med forvaltningens bemærkninger til valg af Green Cities delmål Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

-Vand i byer risikovurderinger

-Vand i byer risikovurderinger Oversvømmelse Hvorfra? Klimatilpasning -Vand i byer risikovurderinger v. 1 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 2 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 3 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 4 Vand og oversvømmelse Hvorfra?

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Hedensted Kommune har den 30. oktober 2013 tilsluttet sig Borgmesterpagten.

Hedensted Kommune har den 30. oktober 2013 tilsluttet sig Borgmesterpagten. Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 31.7.2014 Borgmesterpagten er underskrevet - hvad nu? Hedensted Kommune har den 30. oktober 2013 tilsluttet sig Borgmesterpagten. Kort efter

Læs mere

Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby.

Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby. Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby. 2 Politikkoncept i Odense Kommune Vision Odense Byråd Miljøpolitik

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

ManagEnergy 18-03-2014

ManagEnergy 18-03-2014 ManagEnergy 18-03-2014 1 Nationale målsætninger 2020: Halvdelen af vores elforbrug dækkes af vind 2030: Kul udfases fra de centrale kraftværker 2035: El- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu CO 2 -tiltag her og nu Center for Grøn Transport v/civilingeniør Dorte Kubel TINV Alternative brændstoffer 26. Marts 2010 Program Om Center for Grøn Transport Puljer under Center for Grøn Transport Biodiesel

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2015

Klima- og miljøregnskab 2015 Klima- og miljøregnskab 2015 Status på vej mod 65% -reduktion Siden lanceringen af Nykredits klima- og miljøstrategi frem mod 2020 er vi i Nykredit nået knap halvdelen af vejen i forhold til den interne

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen. Hovedrapport, oktober 2016

Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen. Hovedrapport, oktober 2016 Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen Hovedrapport, oktober 2016 0 Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen Benchmarking af kommunernes

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 Ærø CO2-opgørelse 2010 April 2011 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16.

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16. Notat Status for klimaarbejdet Udarbejdet af: Susanne Jervelund Dato: 27. april 2010 Sagsid.: Sag: 00.16.00-A00-1-10 Version nr.: 1 Afdelingen for Miljø Status for klimaarbejdet i kommunen I Faaborg- Midtfyn

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Københavns klimaplan 2015

Københavns klimaplan 2015 Københavns klimaplan 2015 Adm. direktør Hjalte Aaberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Københavns klimaprojekter i 2009 Virksomheder Borgere Klimavenlig transport Virtuelt borgermøde

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen.

Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen. Bornholmermål 1: WILD GREEN - Bornholm har et positivt CO 2 -regnskab i 2035 Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen. Bornholmermål 1: WILD GREEN - Bornholm har et positivt CO 2 -regnskab

Læs mere