10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse) Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse) Udlån (repos/reverse)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10."

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor Udgåede og nye pengeinstitutter Risikovurdering Introduktion Risikovurdering Udvikling i risikovurderingsindeks fra 2013 til Risikovurdering Risikovurdering af pengeinstitutter, der har ladet sig afvikle Metodik Finanstilsynets tilsynsdiamant (tilnærmet) Definitioner Tilsynsdiamanten (tilnærmet) - Overskridelse af grænseværdier BankResearchs risikovurderingsmodel kombineret med Tilsynsdiamanten (tilnærmet) Resultatudvikling De undersøgte pengeinstitutter i alt Gruppe 1 pengeinstitutterne Gruppe 2 pengeinstitutterne Gruppe 3 pengeinstitutterne Gruppe 4 pengeinstitutterne BankResearchs forecast præcision Nedskrivninger Årets nedskrivninger E Individuelle nedskrivninger og tilbageførsel af individuelle nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Gruppevise nedskrivninger og tilbageførsel af gruppevise nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endeligt tabt uden forudgående nedskrivning og indgået på tidligere afskrevne fordringer Filialer Udviklingen i antallet af filialer Filialer i forhold til befolkning, beskæftigede og areal Gruppering af de undersøgte pengeinstitutter Antal pengeinstitutter, som indgår i undersøgelsen Arbejdende kapital Kapitalprocent og kernekapital Risikoeksponering Kernekapital Kernekapitalprocent Hybrid kernekapital Kapitalgrundlag Kapitalprocent Individuelt kapitalbehov Kapitaloverdækning Kapitaloverdækning (DKK mio.) Kapitaloverdækning i % af udlån og garantier Egenkapital (ekskl. udbytte) i % af kapitalgrundlag Kreditrisici

2 10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse) Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse) Udlån (repos/reverse) Årets nedskrivninger Årets nedskrivningsprocent (ekskl. Bankpakke I nedskrivninger) Årets nedskrivningsprocent (inkl. Bankpakke I nedskrivninger) Årets nedskrivningsprocent (som oplyst i årsrapport) Akkumuleret nedskrivningsprocent (beregnet) Akkumuleret nedskrivningsprocent (oplyst) Udlån med standset renteberegning i % af akk. nedskrivninger Basisresultat før afskrivninger på aktiver i % af udlån og garantier Gearing Gearing II Overdækning ift. lovkrav om likviditet Summen af store engagementer Branchekoncentration Branchekoncentration landbrug Branchekoncentration ejendomssektor Branchekoncentration - bygge og anlæg Branchekoncentration - finansiering og forsikring Branchekoncentration - privatkunder Balanceposter etc Aktiver Indlån Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) Indlånsoverskud (ekskl. indlån i puljeordninger) Indlånsoverskud (inkl. indlån i puljeordninger) Indlån i % af udlån Egenkapital Domicilejendomme Investeringsejendomme Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Forrentning af obligationsbeholdning Udstedte obligationer Forrentning af udstedte obligationer Udstedte obligationer med løbetid mindre end ét år Udstedte obligationer med løbetid længere end ét år Udstedte obligationer med individuel statsgaranti Efterstillet kapital Forrentning af efterstillet kapital Funding ratio Garantier og andre eventualforpligtelser Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån Indtjening Udlånsrente (ekskl. repos/reverse) Udlånsrente (inkl. repos/reverse) Indlånsrente Rentemarginal Omkostning pr. indtjeningskrone Omkostning pr. indtjeningskrone II (ekskl. kursreguleringer og nedskrivninger) Kursreguleringer i % af resultat før skat

3 13.8 Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter Bruttogebyrindtægter i % af forretningsomfang Værdipapirhandel og depotindtægter i % af indlån Betalingsformidlingsindtægter i % af indlån Lånesagsgebyrer i % af udlån og andre tilgodehavender Garantiprovision i % af finansgarantier Øvrige gebyrindtægter i % af indlån Rentabilitet Basisresultat i % af forretningsomfang Basisresultat i % af risikoeksponering Basisresultat i % af egenkapital Basisresultat i % af kapitalgrundlag Afkast på risikoeksponering Egenkapitalforrentning (efter skat) Egenkapitalforrentning (før skat) Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) Egenkapitalforrentning (ekskl. Bankpakke 1 og Indskydergaranti) Afkast på rentebærende aktiver Cost of funds Marginal (afkast på rentebærende aktiver minus Cost of funds) Markedsrisici Renterisiko Valutaposition Statslig hybrid kernekapital og betalinger til Indskydergarantifonden Hybrid kernekapital fra den danske stat Betalinger til Indskydergarantifonden Garantsparekasser Garantkapital Forrentning af garantkapital Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S Personale og direktion samt filialer Filialer Antal ansatte Løn pr. ansat Personalepension Personaleomkostning i alt Antal medlemmer af direktionen Direktionsaflønning Revision Omkostninger til lovpligtig revision Omkostninger til lovpligtig revision som funktion af forretningsomfang Børsnoterede pengeinstitutter Markedsværdi af børsnoterede pengeinstitutter Kurs /Indre værdi multipler for børsnoterede pengeinstitutter Definitioner Finanstilsynets nøgletalsdefinitioner Andre definitioner

4 TABELOVERSIGT Tabel 1. Udgåede og nye pengeinstitutter Tabel 2. Risikovurdering Tabel 3. De 10 dårligst placerede i 2011, 2012 og 2013 risikovurderingen Tabel 4. Forbedring af risikovurderingsindeks fra 2013 til Tabel 5. Risikovurdering Tabel 6. Risikovurdering Tabel 7. Risikovurdering Tabel 8. Risikovurdering Tabel 9. Risikovurdering af institutter der har ladet sig afvikle Tabel risikovurderingsanalysens variable Tabel 11. Finanstilsynets Tilsynsdiamant - definitioner og grænseværdier Tabel 12. De krakkede / afviklede pengeinstitutter og Finanstilsynets tilsynsdiamant Tabel 13. Tabel 14. Tabel 15. De undersøgte pengeinstitutters (gruppe 1 og 2) overholdelse af Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) De undersøgte pengeinstitutters (gruppe 3) overholdelse af Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) De undersøgte pengeinstitutters (gruppe 4) overholdelse af Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) Tabel 16. BankResearchs risikovurderingsmodel kombineret med Tilsynsdiamanten (tilnærmet) Tabel 17. Basisresultat forecast vs. realiseret resultat Tabel 18. Filialer Tabel 19. Filialer - vækstrater Tabel 20. Filialer - institutterne med mere end 10 filialer Tabel 21. Filialer / kontorsteder i forhold til befolkning, beskæftigede og areal Tabel 22. Antal filialer baseret på kundeunderlag svarende til Storkøbenhavn Tabel 23. Antal pengeinstitutter som indgår i undersøgelsen Tabel 24. Arbejdende kapital for alle pengeinstitutter Tabel 25. Arbejdende kapital for gruppe Tabel 26. Arbejdende kapital for gruppe Tabel 27. Arbejdende kapital for gruppe Tabel 28. Arbejdende kapital for gruppe Tabel 29. Risikoeksponering for alle pengeinstitutter Tabel 30. Risikoeksponering for gruppe Tabel 31. Risikoeksponering for gruppe Tabel 32. Risikoeksponering for gruppe Tabel 33. Risikoeksponering for gruppe Tabel 34. Kernekapital for alle pengeinstitutter Tabel 35. Kernekapital for gruppe Tabel 36. Kernekapital for gruppe Tabel 37. Kernekapital for gruppe Tabel 38. Kernekapital for gruppe Tabel 39. Kernekapitalprocent for alle pengeinstitutter Tabel 40. Kernekapitalprocent for gruppe Tabel 41. Kernekapitalprocent for gruppe Tabel 42. Kernekapitalprocent for gruppe

5 Tabel 43. Kernekapitalprocent for gruppe Tabel 44. Hybrid kernekapital for alle pengeinstitutter Tabel 45. Hybrid kernekapital for gruppe Tabel 46. Hybrid kernekapital for gruppe Tabel 47. Hybrid kernekapital for gruppe Tabel 48. Hybrid kernekapital for gruppe Tabel 49. Kapitalgrundlag for alle pengeinstitutter Tabel 50. Kapitalgrundlag for gruppe Tabel 51. Kapitalgrundlag for gruppe Tabel 52. Kapitalgrundlag for gruppe Tabel 53. Kapitalgrundlag for gruppe Tabel 54. Kapitalprocent for alle pengeinstitutter Tabel 55. Kapitalprocent for gruppe Tabel 56. Kapitalprocent for gruppe Tabel 57. Kapitalprocent for gruppe Tabel 58. Kapitalprocent for gruppe Tabel 59. Individuelt kapitalbehov for alle pengeinstitutter Tabel 60. Individuelt kapitalbehov for gruppe Tabel 61. Individuelt kapitalbehov for gruppe Tabel 62. Individuelt kapitalbehov for gruppe Tabel 63. Individuelt kapitalbehov for gruppe Tabel 64. Kapitaloverdækning for alle pengeinstitutter Tabel 65. Kapitaloverdækning for gruppe Tabel 66. Kapitaloverdækning for gruppe Tabel 67. Kapitaloverdækning for gruppe Tabel 68. Kapitaloverdækning for gruppe Tabel 69. Kapitaloverdækning (DKK mio.) for alle pengeinstitutter Tabel 70. Kapitaloverdækning (DKK mio.) for gruppe Tabel 71. Kapitaloverdækning (DKK mio.) for gruppe Tabel 72. Kapitaloverdækning (DKK mio.) for gruppe Tabel 73. Kapitaloverdækning (DKK mio.) for gruppe Tabel 74. Kapitaloverdækning i % af udlån og garantier for alle pengeinstitutter Tabel 75. Kapitaloverdækning i % af udlån og garantier for gruppe Tabel 76. Kapitaloverdækning i % af udlån og garantier for gruppe Tabel 77. Kapitaloverdækning i % af udlån og garantier for gruppe Tabel 78. Kapitaloverdækning i % af udlån og garantier for gruppe Tabel 79. Egenkapital (ekskl. udbytte) i % af kapitalgrundlag for alle pengeinstitutter Tabel 80. Egenkapital (ekskl. udbytte) i % af kapitalgrundlag for gruppe Tabel 81. Egenkapital (ekskl. udbytte) i % af kapitalgrundlag for gruppe Tabel 82. Egenkapital (ekskl. udbytte) i % af kapitalgrundlag for gruppe Tabel 83. Egenkapital (ekskl. udbytte) i % af kapitalgrundlag for gruppe Tabel 84. Udlån (ekskl. repos/reverse) for alle pengeinstitutter Tabel 85. Udlån (ekskl. repos/reverse) for gruppe Tabel 86. Udlån (ekskl. repos/reverse) for gruppe Tabel 87. Udlån (ekskl. repos/reverse) for gruppe Tabel 88. Udlån (ekskl. repos/reverse) for gruppe

6 Tabel 89. Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse) for alle pengeinstitutter Tabel 90. Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse) for gruppe Tabel 91. Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse) for gruppe Tabel 92. Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse) for gruppe Tabel 93. Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse) for gruppe Tabel 94. Udlån (repos/reverse) for alle pengeinstitutter Tabel 95. Udlån (repos/reverse) for gruppe Tabel 96. Udlån (repos/reverse) for gruppe Tabel 97. Årets nedskrivninger for alle pengeinstitutter Tabel 98. Årets nedskrivninger for gruppe Tabel 99. Årets nedskrivninger for gruppe Tabel 100. Årets nedskrivninger for gruppe Tabel 101. Årets nedskrivninger for gruppe Tabel 102. Årets nedskrivningsprocent (ekskl. Bankpakke I nedskrivninger) for alle pengeinstitutter Tabel 103. Årets nedskrivningsprocent (ekskl. Bankpakke I nedskrivninger) for gruppe Tabel 104. Årets nedskrivningsprocent (ekskl. Bankpakke I nedskrivninger) for gruppe Tabel 105. Årets nedskrivningsprocent (ekskl. Bankpakke I nedskrivninger) for gruppe Tabel 106. Årets nedskrivningsprocent (ekskl. Bankpakke I nedskrivninger) for gruppe Tabel 107. Årets nedskrivningsprocent (inkl. Bankpakke I nedskrivninger) for alle pengeinstitutter Tabel 108. Årets nedskrivningsprocent (inkl. Bankpakke I nedskrivninger) for gruppe Tabel 109. Årets nedskrivningsprocent (inkl. Bankpakke I nedskrivninger) for gruppe Tabel 110. Årets nedskrivningsprocent (inkl. Bankpakke I nedskrivninger) for gruppe Tabel 111. Årets nedskrivningsprocent (inkl. Bankpakke I nedskrivninger) for gruppe Tabel 112. Årets nedskrivningsprocent (som oplyst i årsrapport) for alle pengeinstitutter Tabel 113. Årets nedskrivningsprocent (som oplyst i årsrapport) for gruppe Tabel 114. Årets nedskrivningsprocent (som oplyst i årsrapport) for gruppe Tabel 115. Årets nedskrivningsprocent (som oplyst i årsrapport) for gruppe Tabel 116. Årets nedskrivningsprocent (som oplyst i årsrapport) for gruppe Tabel 117. Akkumuleret nedskrivningsprocent (beregnet) for alle pengeinstitutter Tabel 118. Akkumuleret nedskrivningsprocent (beregnet) for gruppe Tabel 119. Akkumuleret nedskrivningsprocent (beregnet) for gruppe Tabel 120. Akkumuleret nedskrivningsprocent (beregnet) for gruppe Tabel 121. Akkumuleret nedskrivningsprocent (beregnet) for gruppe Tabel 122. Akkumuleret nedskrivningsprocent (oplyst) for alle pengeinstitutter Tabel 123. Akkumuleret nedskrivningsprocent (oplyst) for gruppe Tabel 124. Akkumuleret nedskrivningsprocent (oplyst) for gruppe Tabel 125. Akkumuleret nedskrivningsprocent (oplyst) for gruppe Tabel 126. Akkumuleret nedskrivningsprocent (beregnet) for gruppe Tabel 127. Udlån med standset renteberegning for alle pengeinstitutter Tabel 128. Udlån med standset renteberegning for gruppe Tabel 129. Udlån med standset renteberegning for gruppe Tabel 130. Udlån med standset renteberegning for gruppe Tabel 131. Udlån med standset renteberegning for gruppe Tabel 132. Basisresultat før afskrivninger i % af udlån og garantier for alle pengeinstitutter Tabel 133. Basisresultat før afskrivninger i % af udlån og garantier for gruppe Tabel 134. Basisresultat før afskrivninger i % af udlån og garantier for gruppe

7 Tabel 135. Basisresultat før afskrivninger i % af udlån og garantier for gruppe Tabel 136. Basisresultat før afskrivninger i % af udlån og garantier for gruppe Tabel 137. Gearing for alle pengeinstitutter Tabel 138. Gearing for gruppe Tabel 139. Gearing for gruppe Tabel 140. Gearing for gruppe Tabel 141. Gearing for gruppe Tabel 142. Gearing II for alle pengeinstitutter Tabel 143. Gearing II for gruppe Tabel 144. Gearing II for gruppe Tabel 145. Gearing II for gruppe Tabel 146. Gearing II for gruppe Tabel 147. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for alle pengeinstitutter Tabel 148. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe Tabel 149. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe Tabel 150. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe Tabel 151. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe Tabel 152. Summen af store engagementer for alle pengeinstitutter Tabel 153. Summen af store engagementer for gruppe Tabel 154. Summen af store engagementer for gruppe Tabel 155. Summen af store engagementer for gruppe Tabel 156. Summen af store engagementer for gruppe Tabel 157. Branchekoncentration - landbrug for alle pengeinstitutter Tabel 158. Branchekoncentration - landbrug for gruppe Tabel 159. Branchekoncentration - landbrug for gruppe Tabel 160. Branchekoncentration - landbrug for gruppe Tabel 161. Branchekoncentration - landbrug for gruppe Tabel 162. Branchekoncentration - ejendomssektor alle pengeinstitutter Tabel 163. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe Tabel 164. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe Tabel 165. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe Tabel 166. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe Tabel 167. Branchekoncentration - bygge og anlæg alle pengeinstitutter Tabel 168. Branchekoncentration - bygge og anlæg for gruppe Tabel 169. Branchekoncentration - bygge og anlæg for gruppe Tabel 170. Branchekoncentration - bygge og anlæg for gruppe Tabel 171. Branchekoncentration - bygge og anlæg for gruppe Tabel 172. Branchekoncentration - finansiering og forsikring alle pengeinstitutter Tabel 173. Branchekoncentration - finansiering og forsikring for gruppe Tabel 174. Branchekoncentration - finansiering og forsikring for gruppe Tabel 175. Branchekoncentration - finansiering og forsikring for gruppe Tabel 176. Branchekoncentration - finansiering og forsikring for gruppe Tabel 177. Branchekoncentration - privatkunder for alle pengeinstitutter Tabel 178. Branchekoncentration - privatkunder for gruppe Tabel 179. Branchekoncentration - privatkunder for gruppe Tabel 180. Branchekoncentration - privatkunder for gruppe

8 Tabel 181. Branchekoncentration - privatkunder for gruppe Tabel 182. Aktiver for alle pengeinstitutter Tabel 183. Aktiver for gruppe Tabel 184. Aktiver for gruppe Tabel 185. Aktiver for gruppe Tabel 186. Aktiver for gruppe Tabel 187. Indlån for alle pengeinstitutter Tabel 188. Indlån for gruppe Tabel 189. Indlån for gruppe Tabel 190. Indlån for gruppe Tabel 191. Indlån for gruppe Tabel 192. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for alle pengeinstitutter Tabel 193. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for gruppe Tabel 194. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for gruppe Tabel 195. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for gruppe Tabel 196. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for gruppe Tabel 197. Indlånsoverskud for alle pengeinstitutter (ekskl. indlån i puljeordninger) Tabel 198. Indlånsoverskud for gruppe 1 (ekskl. indlån i puljeordninger) Tabel 199. Indlånsoverskud for gruppe 2 (ekskl. indlån i puljeordninger) Tabel 200. Indlånsoverskud for gruppe 3 (ekskl. indlån i puljeordninger) Tabel 201. Indlånsoverskud for gruppe 4 (ekskl. indlån i puljeordninger) Tabel 202. Indlånsoverskud for alle pengeinstitutter (inkl. indlån i puljeordninger) Tabel 203. Indlånsoverskud for gruppe 1 (inkl. indlån i puljeordninger) Tabel 204. Indlånsoverskud for gruppe 2 (inkl. indlån i puljeordninger) Tabel 205. Indlånsoverskud for gruppe 3 (inkl. indlån i puljeordninger) Tabel 206. Indlånsoverskud for gruppe 4 (inkl. indlån i puljeordninger) Tabel 207. Indlån i % af udlån for alle pengeinstitutter Tabel 208. Indlån i % af udlån for gruppe Tabel 209. Indlån i % af udlån for gruppe Tabel 210. Indlån i % af udlån for gruppe Tabel 211. Indlån i % af udlån for gruppe Tabel 212. Egenkapital for alle pengeinstitutter Tabel 213. Egenkapital for gruppe Tabel 214. Egenkapital for gruppe Tabel 215. Egenkapital for gruppe Tabel 216. Egenkapital for gruppe Tabel 217. Domicilejendomme for alle pengeinstitutter Tabel 218. Domicilejendomme for gruppe Tabel 219. Domicilejendomme for gruppe Tabel 220. Domicilejendomme for gruppe Tabel 221. Domicilejendomme for gruppe Tabel 222. Investeringsejendomme for alle pengeinstitutter Tabel 223. Investeringsejendomme for gruppe Tabel 224. Investeringsejendomme for gruppe Tabel 225. Investeringsejendomme for gruppe Tabel 226. Investeringsejendomme for gruppe

9 Tabel 227. Obligationer til dagsværdi for alle pengeinstitutter Tabel 228. Obligationer til dagsværdi for gruppe Tabel 229. Obligationer til dagsværdi for gruppe Tabel 230. Obligationer til dagsværdi for gruppe Tabel 231. Obligationer til dagsværdi for gruppe Tabel 232. Obligationer til amortiseret kostpris for alle pengeinstitutter Tabel 233. Obligationer til amortiseret kostpris for gruppe Tabel 234. Obligationer til amortiseret kostpris for gruppe Tabel 235. Obligationer til amortiseret kostpris for gruppe Tabel 236. Obligationer til amortiseret kostpris for gruppe Tabel 237. Forrentning af obligationsbeholdning alle pengeinstitutter Tabel 238. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe Tabel 239. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe Tabel 240. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe Tabel 241. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe Tabel 242. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter Tabel 243. Udstedte obligationer for gruppe Tabel 244. Udstedte obligationer for gruppe Tabel 245. Udstedte obligationer for gruppe Tabel 246. Udstedte obligationer for gruppe Tabel 247. Forrentning af udstedte obligationer for alle pengeinstitutter Tabel 248. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe Tabel 249. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe Tabel 250. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe Tabel 251. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe Tabel 252. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter med løbetid mindre end ét år Tabel 253. Udstedte obligationer for gruppe 1 med løbetid mindre end ét år Tabel 254. Udstedte obligationer for gruppe 2 med løbetid mindre end ét år Tabel 255. Udstedte obligationer for gruppe 3 med løbetid mindre end ét år Tabel 256. Udstedte obligationer for gruppe 4 med løbetid mindre end ét år Tabel 257. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter med løbetid længere end ét år Tabel 258. Udstedte obligationer for gruppe 1 med løbetid længere end ét år Tabel 259. Udstedte obligationer for gruppe 2 med løbetid længere end ét år Tabel 260. Udstedte obligationer for gruppe 3 med løbetid længere end ét år Tabel 261. Udstedte obligationer for gruppe 4 med løbetid længere end ét år Tabel 262. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter med individuel statsgaranti Tabel 263. Udstedte obligationer for gruppe 1 med individuel statsgaranti Tabel 264. Udstedte obligationer for gruppe 2 med individuel statsgaranti Tabel 265. Udstedte obligationer for gruppe 3 med individuel statsgaranti Tabel 266. Udstedte obligationer for gruppe 4 med individuel statsgaranti Tabel 267. Efterstillet kapital for alle pengeinstitutter Tabel 268. Efterstillet kapital for gruppe Tabel 269. Efterstillet kapital for gruppe Tabel 270. Efterstillet kapital for gruppe Tabel 271. Efterstillet kapital for gruppe Tabel 272. Forrentning af efterstillet kapital for alle pengeinstitutter

10 Tabel 273. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe Tabel 274. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe Tabel 275. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe Tabel 276. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe Tabel 277. Funding ratio for alle pengeinstitutter Tabel 278. Funding ratio for gruppe Tabel 279. Funding ratio for gruppe Tabel 280. Funding ratio for gruppe Tabel 281. Funding ratio for gruppe Tabel 282. Garantier og andre eventualforpligtelser for alle pengeinstitutter Tabel 283. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe Tabel 284. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe Tabel 285. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe Tabel 286. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe Tabel 287. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for alle pengeinstitutter Tabel 288. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe Tabel 289. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe Tabel 290. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe Tabel 291. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe Tabel 292. Udlånsrente (ekskl. repos/reverse) for alle pengeinstitutter Tabel 293. Udlånsrente (ekskl. repos/reverse) for gruppe Tabel 294. Udlånsrente (ekskl. repos/reverse) for gruppe Tabel 295. Udlånsrente (ekskl. repos/reverse) for gruppe Tabel 296. Udlånsrente (ekskl. repos/reverse) for gruppe Tabel 297. Udlånsrente (inkl. repos/reverse) for alle pengeinstitutter Tabel 298. Udlånsrente (inkl. repos/reverse) for gruppe Tabel 299. Udlånsrente (inkl. repos/reverse) for gruppe Tabel 300. Indlånsrente for alle pengeinstitutter Tabel 301. Indlånsrente for gruppe Tabel 302. Indlånsrente for gruppe Tabel 303. Indlånsrente for gruppe Tabel 304. Indlånsrente for gruppe Tabel 305. Rentemarginal for alle pengeinstitutter Tabel 306. Rentemarginal for gruppe Tabel 307. Rentemarginal for gruppe Tabel 308. Rentemarginal for gruppe Tabel 309. Rentemarginal for gruppe Tabel 310. Omkostning pr. indtjeningskrone for alle pengeinstitutter Tabel 311. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe Tabel 312. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe Tabel 313. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe Tabel 314. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe Tabel 315. Omkostning pr. indtjeningskrone II for alle pengeinstitutter Tabel 316. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe Tabel 317. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe Tabel 318. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe

11 Tabel 319. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe Tabel 320. Kursreguleringer i % af EBT for alle pengeinstitutter Tabel 321. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe Tabel 322. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe Tabel 323. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe Tabel 324. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe Tabel 325. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for alle pengeinstitutter Tabel 326. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe Tabel 327. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe Tabel 328. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe Tabel 329. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe Tabel 330. Bruttogebyrindtægter i % af forretningsomfang for alle pengeinstitutter Tabel 331. Bruttogebyrindtægter i % af forretningsomfang for gruppe Tabel 332. Bruttogebyrindtægter i % af forretningsomfang for gruppe Tabel 333. Bruttogebyrindtægter i % af forretningsomfang for gruppe Tabel 334. Bruttogebyrindtægter i % af forretningsomfang for gruppe Tabel 335. Værdipapirhandelsgebyrer for alle pengeinstitutter Tabel 336. Værdipapirhandelsgebyrer for gruppe Tabel 337. Værdipapirhandelsgebyrer for gruppe Tabel 338. Værdipapirhandelsgebyrer for gruppe Tabel 339. Værdipapirhandelsgebyrer for gruppe Tabel 340. Betalingsformidlingsgebyrer for alle pengeinstitutter Tabel 341. Betalingsformidlingsgebyrer for gruppe Tabel 342. Betalingsformidlingsgebyrer for gruppe Tabel 343. Betalingsformidlingsgebyrer for gruppe Tabel 344. Betalingsformidlingsgebyrer for gruppe Tabel 345. Lånesagsgebyrer for alle pengeinstitutter Tabel 346. Lånesagsgebyrer for gruppe Tabel 347. Lånesagsgebyrer for gruppe Tabel 348. Lånesagsgebyrer for gruppe Tabel 349. Lånesagsgebyrer for gruppe Tabel 350. Garantiprovisionsgebyrer for alle pengeinstitutter Tabel 351. Garantiprovisionsgebyrer for gruppe Tabel 352. Garantiprovisionsgebyrer for gruppe Tabel 353. Garantiprovisionsgebyrer for gruppe Tabel 354. Garantiprovisionsgebyrer for gruppe Tabel 355. Øvrige gebyrindtægter for alle pengeinstitutter Tabel 356. Øvrige gebyrindtægter for gruppe Tabel 357. Øvrige gebyrindtægter for gruppe Tabel 358. Øvrige gebyrindtægter for gruppe Tabel 359. Øvrige gebyrindtægter for gruppe Tabel 360. Basisresultat i % af forretningsomfang alle pengeinstitutter Tabel 361. Basisresultat i % af forretningsomfang for gruppe Tabel 362. Basisresultat i % af forretningsomfang for gruppe Tabel 363. Basisresultat i % af forretningsomfang for gruppe Tabel 364. Basisresultat i % af forretningsomfang for gruppe

12 Tabel 365. Basisresultat i % af risikoeksponering alle pengeinstitutter Tabel 366. Basisresultat i % af risikoeksponering for gruppe Tabel 367. Basisresultat i % af risikoeksponering for gruppe Tabel 368. Basisresultat i % af risikoeksponering for gruppe Tabel 369. Basisresultat i % af risikoeksponering for gruppe Tabel 370. Basisresultat i % af egenkapital alle pengeinstitutter Tabel 371. Basisresultat i % af egenkapital for gruppe Tabel 372. Basisresultat i % af egenkapital for gruppe Tabel 373. Basisresultat i % af egenkapital for gruppe Tabel 374. Basisresultat i % af egenkapital for gruppe Tabel 375. Basisresultat i % af kapitalgrundlag alle pengeinstitutter Tabel 376. Basisresultat i % af kapitalgrundlag for gruppe Tabel 377. Basisresultat i % af kapitalgrundlag for gruppe Tabel 378. Basisresultat i % af kapitalgrundlag for gruppe Tabel 379. Basisresultat i % af kapitalgrundlag for gruppe Tabel 380. Afkast på risikoeksponering for alle pengeinstitutter Tabel 381. Afkast på risikoeksponering for gruppe Tabel 382. Afkast på risikoeksponering for gruppe Tabel 383. Afkast på risikoeksponering for gruppe Tabel 384. Afkast på risikoeksponering for gruppe Tabel 385. Egenkapitalforrentning (efter skat) for alle pengeinstitutter Tabel 386. Egenkapitalforrentning (efter skat) for gruppe Tabel 387. Egenkapitalforrentning (efter skat) for gruppe Tabel 388. Egenkapitalforrentning (efter skat) for gruppe Tabel 389. Egenkapitalforrentning (efter skat) for gruppe Tabel 390. Egenkapitalforrentning (før skat) for alle pengeinstitutter Tabel 391. Egenkapitalforrentning (før skat) for gruppe Tabel 392. Egenkapitalforrentning (før skat) for gruppe Tabel 393. Egenkapitalforrentning (før skat) for gruppe Tabel 394. Egenkapitalforrentning (før skat) for gruppe Tabel 395. Egenkapitalforrentning for alle pengeinstitutter Tabel 396. Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) for gruppe Tabel 397. Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) for gruppe Tabel 398. Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) for gruppe Tabel 399. Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) for gruppe Tabel 400. RoE (ekskl. Bankpakke 1 og indskydergaranti) for alle pengeinstitutter Tabel 401. RoE (ekskl. Bankpakke 1 og indskydergaranti) for gruppe Tabel 402. RoE (ekskl. Bankpakke 1 og indskydergaranti) for gruppe Tabel 403. RoE (ekskl. Bankpakke 1 og indskydergaranti) for gruppe Tabel 404. RoE (ekskl. Bankpakke 1 og indskydergaranti) for gruppe Tabel 405. Afkast på rentebærende aktiver for alle pengeinstitutter Tabel 406. Afkast på rentebærende aktiver for gruppe Tabel 407. Afkast på rentebærende aktiver for gruppe Tabel 408. Afkast på rentebærende aktiver for gruppe Tabel 409. Afkast på rentebærende aktiver for gruppe Tabel 410. Cost of funds for alle pengeinstitutter

13 Tabel 411. Cost of funds for gruppe Tabel 412. Cost of funds for gruppe Tabel 413. Cost of funds for gruppe Tabel 414. Cost of funds for gruppe Tabel 415. Marginal (RoIBA minus Cost of funds) for alle pengeinstitutter Tabel 416. Marginal (RoIBA minus Cost of funds) for gruppe Tabel 417. Marginal (RoIBA minus Cost of funds) for gruppe Tabel 418. Marginal (RoIBA minus Cost of funds) for gruppe Tabel 419. Marginal (RoIBA minus Cost of funds) for gruppe Tabel 420. Renterisiko for alle pengeinstitutter Tabel 421. Renterisiko for gruppe Tabel 422. Renterisiko for gruppe Tabel 423. Renterisiko for gruppe Tabel 424. Renterisiko for gruppe Tabel 425. Valutaposition for alle pengeinstitutter Tabel 426. Valutaposition for gruppe Tabel 427. Valutaposition for gruppe Tabel 428. Valutaposition for gruppe Tabel 429. Valutaposition for gruppe Tabel 430. Statslig hybrid kernekapital - alle pengeinstitutter Tabel 431. Statslig hybrid kernekapital - gruppe Tabel 432. Statslig hybrid kernekapital - gruppe Tabel 433. Statslig hybrid kernekapital - gruppe Tabel 434. Statslig hybrid kernekapital - gruppe Tabel 435. Betalinger til Indskydergarantifonden - alle pengeinstitutter Tabel 436. Betalinger til Indskydergarantifonden - gruppe Tabel 437. Betalinger til Indskydergarantifonden - gruppe Tabel 438. Betalinger til Indskydergarantifonden - gruppe Tabel 439. Betalinger til Indskydergarantifonden - gruppe Tabel 440. Garantkapital for alle garant sparekasser Tabel 441. Garantkapital for gruppe Tabel 442. Garantkapital for gruppe Tabel 443. Garantkapital for gruppe Tabel 444. Forrentning af garantkapital for alle garant sparekasser Tabel 445. Forrentning af garantkapital for gruppe Tabel 446. Forrentning af garantkapital for gruppe Tabel 447. Forrentning af garantkapital for gruppe Tabel 448. Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S for alle garantsparekasser Tabel 449. Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S for gruppe Tabel 450. Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S for gruppe Tabel 451. Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S for gruppe Tabel 452. Antal filialer for alle pengeinstitutter Tabel 453. Antal filialer for gruppe Tabel 454. Antal filialer for gruppe Tabel 455. Antal filialer for gruppe Tabel 456. Antal filialer for gruppe

14 Tabel 457. Antal ansatte for alle pengeinstitutter Tabel 458. Antal ansatte for gruppe Tabel 459. Antal ansatte for gruppe Tabel 460. Antal ansatte for gruppe Tabel 461. Antal ansatte for gruppe Tabel 462. Gennemsnitlig personaleløn for alle pengeinstitutter Tabel 463. Gennemsnitlig personaleløn for gruppe Tabel 464. Gennemsnitlig personaleløn for gruppe Tabel 465. Gennemsnitlig personaleløn for gruppe Tabel 466. Gennemsnitlig personaleløn for gruppe Tabel 467. Personalepension for alle pengeinstitutter Tabel 468. Personalepension for gruppe Tabel 469. Personalepension for gruppe Tabel 470. Personalepension for gruppe Tabel 471. Personalepension for gruppe Tabel 472. Personaleomkostning i alt for alle pengeinstitutter Tabel 473. Personaleomkostning i alt for gruppe Tabel 474. Personaleomkostning i alt for gruppe Tabel 475. Personaleomkostning i alt for gruppe Tabel 476. Personaleomkostning i alt for gruppe Tabel 477. Antal medlemmer af direktionen for alle pengeinstitutter Tabel 478. Antal medlemmer af direktionen for gruppe Tabel 479. Antal medlemmer af direktionen for gruppe Tabel 480. Antal medlemmer af direktionen for gruppe Tabel 481. Antal medlemmer af direktionen for gruppe Tabel 482. Direktionsaflønning for alle pengeinstitutter Tabel 483. Direktionsaflønning for gruppe Tabel 484. Direktionsaflønning for gruppe Tabel 485. Direktionsaflønning for gruppe Tabel 486. Direktionsaflønning for gruppe Tabel 487. Omkostninger til lovpligtig revision for alle pengeinstitutter Tabel 488. Omkostninger til lovpligtig revision for gruppe Tabel 489. Omkostninger til lovpligtig revision for gruppe Tabel 490. Omkostninger til lovpligtig revision for gruppe Tabel 491. Omkostninger til lovpligtig revision for gruppe Tabel 492. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for alle pengeinstitutter Tabel 493. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe Tabel 494. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe Tabel 495. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe Tabel 496. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe Tabel 497. Markedsværdi af børsnoterede institutter for alle pengeinstitutter Tabel 498. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe Tabel 499. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe Tabel 500. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe Tabel 501. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe Tabel 502. K/I multipler for børsnoterede institutter for alle pengeinstitutter

15 Tabel 503. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe Tabel 504. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe Tabel 505. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe Tabel 506. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe FIGUROVERSIGT Figur 1. Fordeling af pengeinstitutter efter 2014 risikoindeks Figur 2. Risikovurdering metodik Figur 3. Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) Figur 4. Udviklingen i antal overskredne grænseværdier (tilnærmet) Figur 5. Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) Figur 6. Resultatudvikling alle undersøgte pengeinstitutter i alt Figur 7. Forventet resultatudvikling E - alle undersøgte pengeinstitutter i alt Figur 8. Resultatudvikling gruppe 1 pengeinstitutterne i alt Figur 9. Forventet resultatudvikling E - gruppe 1 pengeinstitutterne i alt Figur 10. Resultatudvikling gruppe 2 pengeinstitutterne i alt Figur 11. Forventet resultatudvikling E - gruppe 2 pengeinstitutterne i alt Figur 12. Resultatudvikling gruppe 3 pengeinstitutterne i alt Figur 13. Forventet resultatudvikling E - gruppe 3 pengeinstitutterne i alt Figur 14. Resultatudvikling gruppe 4 pengeinstitutterne i alt Figur 15. Forventet resultatudvikling E - gruppe 4 pengeinstitutterne i alt Figur 16. Årets nedskrivninger Figur 17. Figur 18. Figur 19. Individuelle nedskrivninger og tilbageførsel af individuelle nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Gruppevise nedskrivninger og tilbageførsel af gruppevise nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endeligt tabt uden forudgående nedskrivning og indgået på tidligere afskrevne fordringer Figur 20. Kapitalprocent 2014 højeste, mindste og gennemsnit Figur 21. Individuelt kapitalbehov 2014 højeste, mindste og gennemsnit Figur 22. Kapitaloverdækning 2014 højeste, mindste og gennemsnit Figur 23. Egenkapital (ekskl. udbytte) i % af kapitalgrundlag højeste, mindste og gennemsnit Figur 24. Udlån (ekskl. repos/reverse) for alle pengeinstitutter Figur 25. Udlån (repos/reverse) for alle pengeinstitutter Figur 26. Årets nedskrivninger for alle pengeinstitutter E Figur 27. Årets nedskrivningsprocent (ekskl. Bankpakke I nedskrivninger) for alle pengeinstitutter Figur 28. Akkumuleret nedskrivningsprocent (beregnet) for alle pengeinstitutter Figur 29. Gearing 2014 (udlån ekskl. repos/reverse ift. egenkapital) for alle pengeinstitutter Figur 30. Eksponering mod landbrug for alle pengeinstitutter Figur 31. Eksponering mod ejendomssektoren for alle pengeinstitutter Figur 32. Eksponering mod bygge og anlæg for alle pengeinstitutter Figur 33. Eksponering mod finansiering og forsikring for alle pengeinstitutter Figur 34. Eksponering mod privatkunder for alle pengeinstitutter Figur 35. Samlede aktiver for alle pengeinstitutter

16 Figur 36. Indlån for alle pengeinstitutter Figur 37. Egenkapital for alle pengeinstitutter E Figur 38. Obligationer til dagsværdi for alle pengeinstitutter E Figur 39. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter E Figur 40. Figur 41. Figur 42. Udstedte obligationer med løbetid mindre end ét år for alle pengeinstitutter E Udstedte obligationer med løbetid længere end ét år for alle pengeinstitutter E Udstedte obligationer med løbetid længere end ét år for alle pengeinstitutter E Figur 43. Funding ratio Figur 44. Udlånsrenter - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 45. Indlånsrenter - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 46. Rentemarginal - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 47. Omkostning pr. indtjeningskrone - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 48. Omkostning pr. indtjeningskrone II - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 49. Bruttogebyrindtægter i % af forretningsomfang - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 50. Gennemsnitlig personaleløn - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 51. Personaleomkostning i alt - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 52. Direktionsaflønning - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 53. Markedsværdi af børsnoterede pengeinstitutter

17 PENGEINSTITUT PROFILER 1. A/S Møns Bank A/S Nørresundby Bank Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank Aktieselskabet Lollands Bank Aktieselskabet Nordfyns Bank Alm. Brand Bank A/S Andelskassen Fælleskassen Andelskassen J.A.K. Slagelse P/F BankNordik Basisbank A/S Borbjerg Sparekasse Broager Sparekasse COOP Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Danske Bank A/S Den Jyske Sparekasse Djurslands Bank A/S Dragsholm Sparekasse Dronninglund Sparekasse Eik Banki Fanø Sparekasse Faster Andelskasse FIH Erhvervsbank A/S Flemløse Sparekasse Folkesparekassen Frørup Andelskasse Frøs Herreds Sparekasse Frøslev-Mollerup Sparekasse Fynske Bank Grønlandsbanken Aktieselskab Hals Sparekasse Hvidbjerg Bank Aktieselskab Jutlander Bank A/S Jyske Bank A/S Klim Sparekasse Kreditbanken A/S Københavns Andelskasse Langå Sparekasse Lægernes Pensionsbank A/S Lån & Spar Bank A/S Merkur Andelskasse Middelfart Sparekasse A/S Nordea Bank Danmark A/S Nordjyske Bank A/S

18 45. Norðoya Sparikassi Nykredit Bank A/S PenSam Bank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S Rise Sparekasse Rønde Sparekasse Salling Bank A/S Saxo Privatbank A/S Skjern Bank A/S Spar Nord Bank A/S Sparekassen Balling Sparekassen Bredebro Sparekassen Den Lille Bikube Sparekassen Djursland Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen Fyn A/S Sparekassen Kronjylland Sparekassen Sjælland Sparekassen Thy Sparekassen Vendsyssel Sydbank A/S Suðuroyar Sparikassi P/F Søby-Skader-Halling Sparekasse Sønderhå-Hørsted Sparekasse Totalbanken A/S Vestjysk Bank A/S Østjydsk Bank A/S

19 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014 Den Danske Pengeinstitutsektor 2014 præsenterer en detaljeret og overskuelig analyse af 71 danske, færøske og grønlandske pengeinstitutter til brug for pengeinstitutters konkurrentovervågning, virksomheders, privatpersoner, organisationers, institutioners og offentlige myndigheders løbende evaluering af deres pengeinstitut, samt nuværende og potentielle samarbejdspartnere vurdering af et givet pengeinstitut. Risikovurderingsanalysen af de individuelle pengeinstitutter, som indgår i undersøgelsen, er fortsat et centralt element i Den Danske Pengeinstitutsektor Risikovurderingsmodellen er i årets udgave uændret i forhold til modellen i Den Danske Pengeinstitutsektor 2013, både for så vidt angår variable og de vægte som de enkelte variable er tildelt. Risikovurderingsmodellen benytter sig af 21 variable, som de enkelte pengeinstitutter rangeres efter og dernæst gives en score på basis af den relative placering og en række vægte. Hensigten med denne risikovurdering er, at give læseren et overblik over det enkelte pengeinstituts risikoprofil. FIH Erhvervsbank har annonceret, at banken er i færd med at afvikle sig selv og derfor indgår FIH Erhvervsbank ikke i årets risikovurdering, da banken dermed, på en række af nøgletallene, ikke med rimelighed kan sammenlignes med de øvrige pengeinstitutter. FIH Erhvervsbank indgår dog fortsat i alle benchmark analyser og der er ligeledes fortsat udarbejdet en detaljeret profil for banken. Det er vigtigt at understrege, at som følge af at antallet af pengeinstitutter er blevet reduceret fra 75 til 70 indgår der i 2014 risikovurderingen 10 pengeinstitutter i alle 7 klassifikationsgrupper. Analysen omfatter som nævnt 71 danske, færøske og grønlandske pengeinstitutter og indeholder: En risikovurdering på baggrund af 21 variable for hvert institut, undtagen FIH Erhvervsbank, En detaljeret 4 siders profil for hvert institut, En dybdegående benchmark analyse for perioden E af de undersøgte 71 pengeinstitutter, samt de ophørte institutter som eksisterede i denne periode. Der findes flere pengeinstitutter i Danmark end de 71, der indgår i 2014 analysen, heriblandt en række udenlandske pengeinstitutter, som det ikke har været muligt at indhente tilstrækkeligt detaljerede informationer for. Det vurderes dog, at de medtagne pengeinstitutter giver et repræsentativt billede af den danske pengeinstitutsektor. De pengeinstitutter, som enten er ophørt, fusioneret med eller solgt til et andet pengeinstitut eller overtaget af Finansiel Stabilitet, indgår i undersøgelsen til og med året hvor de ophører som et selvstændigt pengeinstitut 1. Benchmark analysen omfatter flere variable end der anvendes i risikovurderingsmodellen. Disse yderligere variable er medtaget, da de vurderes at være interessante for en bred vifte af denne analyses målgruppe. Ligesom i 2013 udgaven vises de individuelle pengeinstitutters overholdelse af de grænseværdier, som Finanstilsynet har opstillet i deres Tilsynsdiamant. Det understreges, at pengeinstitutternes overholdelse af grænseværdierne tager udgangspunkt i de nøgletal, som er offentliggjort i 2014 årsrapporten. Dog gælder det, at pengeinstitutternes Funding Ratio er beregnet af BankResearch ud fra pengeinstitutternes 2014 årsrapporter og dermed ikke tager hensyn til den funding effekt, som blandt andet mulighederne for at belåne udlån og andre tilgodehavender af god bonitet i Nationalbanken kan have på dette nøgletal. Den Danske Pengeinstitutsektor analyserer pengeinstitutterne på basis af moderselskabsdata og pengeinstitutprofilerne viser finansielle oplysninger på moderselskabsniveau. Der er anvendt moderselskabstal, for at opnå den mest præcise sammenligning af pengeinstitutterne. Moderselskabstallene sikrer blandt andet, at oplysningerne om gennemsnitlige ind- og udlånsrentesatser i højere grad kan sammenlignes, end hvis der havde været anvendt koncerntal. BankResearchs risikovurderingsmodel tager ikke direkte højde for, at et fuldt ejet pengeinstitut kan have et stærkt moderselskab, som kan være i stand til at tilføre et pengeinstitut yderligere kapital. 1 Institutterne, som er blevet overtaget af Finansiel Stabilitet A/S (Roskilde Bank, Løkken Sparekasse, EBH Bank, Gudme Raaschou Bank, Fionia Bank, Capinordic Bank, Eik Bank Danmark, Eik Banki, Amagerbanken, Fjordbank Mors, Max Bank, og Sparekassen Østjylland) indgår i risikovurderingen indtil det år, hvor de bliver overtaget. 21

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010 Pengeinstitutter Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i pengeinstitutternes årsregnskaber... 4 Figur 1: Kvartalsudviklingen i nedskrivninger på udlån, 2008-2010.... 5 Tabel 1: Gebyrindtægter,

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Bilag. Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv

Bilag. Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv Bilag Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv Indhold Bilag 1: MFI- sektorens udlån og indlån til husholdningerne og BNP... 2 Regression:... 3 Bilag 2: MFI-sektorens ind- og udlån til alle

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVEDTAL 2. LEDELSESBERETNING 3 Resumé og hovedtal 3 Forventninger til 2009 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVEDTAL 2. LEDELSESBERETNING 3 Resumé og hovedtal 3 Forventninger til 2009 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9 Årsrapport 2008 INDHOLD LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVEDTAL 2 LEDELSESBERETNING 3 Resumé og hovedtal 3 Forventninger til 2009 5 PÅTEGNINGER 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9 ÅRSREGNSKAB 2008 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114 ÅRSRAPPORT 2009 Cvr.nr. 70558114 Indhold Årsrapport 2009 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr. 70558114 Internet: www.sparekassendjursland.dk

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014 CVR-nr. 67 05 18 15 143. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10 Delårsrapport pr. 30. juni 2011 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 5 Kort om Finansiel Stabilitet 6 Beretning 10 Økonomiske forhold 10 Væsentligste risici 14 Forventninger til

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Beretning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S 13 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring Årsrapport 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Koncernstruktur 4 Afviklingen i Finansiel Stabilitet status og strategi 5 Regnskabsberetning 11 Risikoforhold og risikostyring 32 Selskabsledelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Beretning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S 12 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 5. maj 2014

Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 5. maj 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 5. maj 2014 10/2014 10/2014 10/2014 Danske Andelskassers Bank A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Indholdsfortegnelse Direktionens kommentar... 3 Koncernen Hoved- og nøgletal...

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

RINGDK22 2 0 1 2 1 6950 9732 1166 9732 1800 37 53 68 14 ÅRSRAPPORT

RINGDK22 2 0 1 2 1 6950 9732 1166 9732 1800 37 53 68 14 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Kære aktionær 3 Hoved- og nøgletal 3 Årsrapporten i overskrifter Ledelsesberetning: 6 Regnskabsberetning 15 Kapitalforhold 18 Risikoforhold og risikostyring

Læs mere