10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse) Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse) Udlån (repos/reverse)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10."

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor Udgåede og nye pengeinstitutter Risikovurdering Introduktion Risikovurdering Udvikling i risikovurderingsindeks fra 2013 til Risikovurdering Risikovurdering af pengeinstitutter, der har ladet sig afvikle Metodik Finanstilsynets tilsynsdiamant (tilnærmet) Definitioner Tilsynsdiamanten (tilnærmet) - Overskridelse af grænseværdier BankResearchs risikovurderingsmodel kombineret med Tilsynsdiamanten (tilnærmet) Resultatudvikling De undersøgte pengeinstitutter i alt Gruppe 1 pengeinstitutterne Gruppe 2 pengeinstitutterne Gruppe 3 pengeinstitutterne Gruppe 4 pengeinstitutterne BankResearchs forecast præcision Nedskrivninger Årets nedskrivninger E Individuelle nedskrivninger og tilbageførsel af individuelle nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Gruppevise nedskrivninger og tilbageførsel af gruppevise nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endeligt tabt uden forudgående nedskrivning og indgået på tidligere afskrevne fordringer Filialer Udviklingen i antallet af filialer Filialer i forhold til befolkning, beskæftigede og areal Gruppering af de undersøgte pengeinstitutter Antal pengeinstitutter, som indgår i undersøgelsen Arbejdende kapital Kapitalprocent og kernekapital Risikoeksponering Kernekapital Kernekapitalprocent Hybrid kernekapital Kapitalgrundlag Kapitalprocent Individuelt kapitalbehov Kapitaloverdækning Kapitaloverdækning (DKK mio.) Kapitaloverdækning i % af udlån og garantier Egenkapital (ekskl. udbytte) i % af kapitalgrundlag Kreditrisici

2 10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse) Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse) Udlån (repos/reverse) Årets nedskrivninger Årets nedskrivningsprocent (ekskl. Bankpakke I nedskrivninger) Årets nedskrivningsprocent (inkl. Bankpakke I nedskrivninger) Årets nedskrivningsprocent (som oplyst i årsrapport) Akkumuleret nedskrivningsprocent (beregnet) Akkumuleret nedskrivningsprocent (oplyst) Udlån med standset renteberegning i % af akk. nedskrivninger Basisresultat før afskrivninger på aktiver i % af udlån og garantier Gearing Gearing II Overdækning ift. lovkrav om likviditet Summen af store engagementer Branchekoncentration Branchekoncentration landbrug Branchekoncentration ejendomssektor Branchekoncentration - bygge og anlæg Branchekoncentration - finansiering og forsikring Branchekoncentration - privatkunder Balanceposter etc Aktiver Indlån Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) Indlånsoverskud (ekskl. indlån i puljeordninger) Indlånsoverskud (inkl. indlån i puljeordninger) Indlån i % af udlån Egenkapital Domicilejendomme Investeringsejendomme Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Forrentning af obligationsbeholdning Udstedte obligationer Forrentning af udstedte obligationer Udstedte obligationer med løbetid mindre end ét år Udstedte obligationer med løbetid længere end ét år Udstedte obligationer med individuel statsgaranti Efterstillet kapital Forrentning af efterstillet kapital Funding ratio Garantier og andre eventualforpligtelser Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån Indtjening Udlånsrente (ekskl. repos/reverse) Udlånsrente (inkl. repos/reverse) Indlånsrente Rentemarginal Omkostning pr. indtjeningskrone Omkostning pr. indtjeningskrone II (ekskl. kursreguleringer og nedskrivninger) Kursreguleringer i % af resultat før skat

3 13.8 Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter Bruttogebyrindtægter i % af forretningsomfang Værdipapirhandel og depotindtægter i % af indlån Betalingsformidlingsindtægter i % af indlån Lånesagsgebyrer i % af udlån og andre tilgodehavender Garantiprovision i % af finansgarantier Øvrige gebyrindtægter i % af indlån Rentabilitet Basisresultat i % af forretningsomfang Basisresultat i % af risikoeksponering Basisresultat i % af egenkapital Basisresultat i % af kapitalgrundlag Afkast på risikoeksponering Egenkapitalforrentning (efter skat) Egenkapitalforrentning (før skat) Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) Egenkapitalforrentning (ekskl. Bankpakke 1 og Indskydergaranti) Afkast på rentebærende aktiver Cost of funds Marginal (afkast på rentebærende aktiver minus Cost of funds) Markedsrisici Renterisiko Valutaposition Statslig hybrid kernekapital og betalinger til Indskydergarantifonden Hybrid kernekapital fra den danske stat Betalinger til Indskydergarantifonden Garantsparekasser Garantkapital Forrentning af garantkapital Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S Personale og direktion samt filialer Filialer Antal ansatte Løn pr. ansat Personalepension Personaleomkostning i alt Antal medlemmer af direktionen Direktionsaflønning Revision Omkostninger til lovpligtig revision Omkostninger til lovpligtig revision som funktion af forretningsomfang Børsnoterede pengeinstitutter Markedsværdi af børsnoterede pengeinstitutter Kurs /Indre værdi multipler for børsnoterede pengeinstitutter Definitioner Finanstilsynets nøgletalsdefinitioner Andre definitioner

4 TABELOVERSIGT Tabel 1. Udgåede og nye pengeinstitutter Tabel 2. Risikovurdering Tabel 3. De 10 dårligst placerede i 2011, 2012 og 2013 risikovurderingen Tabel 4. Forbedring af risikovurderingsindeks fra 2013 til Tabel 5. Risikovurdering Tabel 6. Risikovurdering Tabel 7. Risikovurdering Tabel 8. Risikovurdering Tabel 9. Risikovurdering af institutter der har ladet sig afvikle Tabel risikovurderingsanalysens variable Tabel 11. Finanstilsynets Tilsynsdiamant - definitioner og grænseværdier Tabel 12. De krakkede / afviklede pengeinstitutter og Finanstilsynets tilsynsdiamant Tabel 13. Tabel 14. Tabel 15. De undersøgte pengeinstitutters (gruppe 1 og 2) overholdelse af Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) De undersøgte pengeinstitutters (gruppe 3) overholdelse af Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) De undersøgte pengeinstitutters (gruppe 4) overholdelse af Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) Tabel 16. BankResearchs risikovurderingsmodel kombineret med Tilsynsdiamanten (tilnærmet) Tabel 17. Basisresultat forecast vs. realiseret resultat Tabel 18. Filialer Tabel 19. Filialer - vækstrater Tabel 20. Filialer - institutterne med mere end 10 filialer Tabel 21. Filialer / kontorsteder i forhold til befolkning, beskæftigede og areal Tabel 22. Antal filialer baseret på kundeunderlag svarende til Storkøbenhavn Tabel 23. Antal pengeinstitutter som indgår i undersøgelsen Tabel 24. Arbejdende kapital for alle pengeinstitutter Tabel 25. Arbejdende kapital for gruppe Tabel 26. Arbejdende kapital for gruppe Tabel 27. Arbejdende kapital for gruppe Tabel 28. Arbejdende kapital for gruppe Tabel 29. Risikoeksponering for alle pengeinstitutter Tabel 30. Risikoeksponering for gruppe Tabel 31. Risikoeksponering for gruppe Tabel 32. Risikoeksponering for gruppe Tabel 33. Risikoeksponering for gruppe Tabel 34. Kernekapital for alle pengeinstitutter Tabel 35. Kernekapital for gruppe Tabel 36. Kernekapital for gruppe Tabel 37. Kernekapital for gruppe Tabel 38. Kernekapital for gruppe Tabel 39. Kernekapitalprocent for alle pengeinstitutter Tabel 40. Kernekapitalprocent for gruppe Tabel 41. Kernekapitalprocent for gruppe Tabel 42. Kernekapitalprocent for gruppe

5 Tabel 43. Kernekapitalprocent for gruppe Tabel 44. Hybrid kernekapital for alle pengeinstitutter Tabel 45. Hybrid kernekapital for gruppe Tabel 46. Hybrid kernekapital for gruppe Tabel 47. Hybrid kernekapital for gruppe Tabel 48. Hybrid kernekapital for gruppe Tabel 49. Kapitalgrundlag for alle pengeinstitutter Tabel 50. Kapitalgrundlag for gruppe Tabel 51. Kapitalgrundlag for gruppe Tabel 52. Kapitalgrundlag for gruppe Tabel 53. Kapitalgrundlag for gruppe Tabel 54. Kapitalprocent for alle pengeinstitutter Tabel 55. Kapitalprocent for gruppe Tabel 56. Kapitalprocent for gruppe Tabel 57. Kapitalprocent for gruppe Tabel 58. Kapitalprocent for gruppe Tabel 59. Individuelt kapitalbehov for alle pengeinstitutter Tabel 60. Individuelt kapitalbehov for gruppe Tabel 61. Individuelt kapitalbehov for gruppe Tabel 62. Individuelt kapitalbehov for gruppe Tabel 63. Individuelt kapitalbehov for gruppe Tabel 64. Kapitaloverdækning for alle pengeinstitutter Tabel 65. Kapitaloverdækning for gruppe Tabel 66. Kapitaloverdækning for gruppe Tabel 67. Kapitaloverdækning for gruppe Tabel 68. Kapitaloverdækning for gruppe Tabel 69. Kapitaloverdækning (DKK mio.) for alle pengeinstitutter Tabel 70. Kapitaloverdækning (DKK mio.) for gruppe Tabel 71. Kapitaloverdækning (DKK mio.) for gruppe Tabel 72. Kapitaloverdækning (DKK mio.) for gruppe Tabel 73. Kapitaloverdækning (DKK mio.) for gruppe Tabel 74. Kapitaloverdækning i % af udlån og garantier for alle pengeinstitutter Tabel 75. Kapitaloverdækning i % af udlån og garantier for gruppe Tabel 76. Kapitaloverdækning i % af udlån og garantier for gruppe Tabel 77. Kapitaloverdækning i % af udlån og garantier for gruppe Tabel 78. Kapitaloverdækning i % af udlån og garantier for gruppe Tabel 79. Egenkapital (ekskl. udbytte) i % af kapitalgrundlag for alle pengeinstitutter Tabel 80. Egenkapital (ekskl. udbytte) i % af kapitalgrundlag for gruppe Tabel 81. Egenkapital (ekskl. udbytte) i % af kapitalgrundlag for gruppe Tabel 82. Egenkapital (ekskl. udbytte) i % af kapitalgrundlag for gruppe Tabel 83. Egenkapital (ekskl. udbytte) i % af kapitalgrundlag for gruppe Tabel 84. Udlån (ekskl. repos/reverse) for alle pengeinstitutter Tabel 85. Udlån (ekskl. repos/reverse) for gruppe Tabel 86. Udlån (ekskl. repos/reverse) for gruppe Tabel 87. Udlån (ekskl. repos/reverse) for gruppe Tabel 88. Udlån (ekskl. repos/reverse) for gruppe

6 Tabel 89. Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse) for alle pengeinstitutter Tabel 90. Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse) for gruppe Tabel 91. Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse) for gruppe Tabel 92. Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse) for gruppe Tabel 93. Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse) for gruppe Tabel 94. Udlån (repos/reverse) for alle pengeinstitutter Tabel 95. Udlån (repos/reverse) for gruppe Tabel 96. Udlån (repos/reverse) for gruppe Tabel 97. Årets nedskrivninger for alle pengeinstitutter Tabel 98. Årets nedskrivninger for gruppe Tabel 99. Årets nedskrivninger for gruppe Tabel 100. Årets nedskrivninger for gruppe Tabel 101. Årets nedskrivninger for gruppe Tabel 102. Årets nedskrivningsprocent (ekskl. Bankpakke I nedskrivninger) for alle pengeinstitutter Tabel 103. Årets nedskrivningsprocent (ekskl. Bankpakke I nedskrivninger) for gruppe Tabel 104. Årets nedskrivningsprocent (ekskl. Bankpakke I nedskrivninger) for gruppe Tabel 105. Årets nedskrivningsprocent (ekskl. Bankpakke I nedskrivninger) for gruppe Tabel 106. Årets nedskrivningsprocent (ekskl. Bankpakke I nedskrivninger) for gruppe Tabel 107. Årets nedskrivningsprocent (inkl. Bankpakke I nedskrivninger) for alle pengeinstitutter Tabel 108. Årets nedskrivningsprocent (inkl. Bankpakke I nedskrivninger) for gruppe Tabel 109. Årets nedskrivningsprocent (inkl. Bankpakke I nedskrivninger) for gruppe Tabel 110. Årets nedskrivningsprocent (inkl. Bankpakke I nedskrivninger) for gruppe Tabel 111. Årets nedskrivningsprocent (inkl. Bankpakke I nedskrivninger) for gruppe Tabel 112. Årets nedskrivningsprocent (som oplyst i årsrapport) for alle pengeinstitutter Tabel 113. Årets nedskrivningsprocent (som oplyst i årsrapport) for gruppe Tabel 114. Årets nedskrivningsprocent (som oplyst i årsrapport) for gruppe Tabel 115. Årets nedskrivningsprocent (som oplyst i årsrapport) for gruppe Tabel 116. Årets nedskrivningsprocent (som oplyst i årsrapport) for gruppe Tabel 117. Akkumuleret nedskrivningsprocent (beregnet) for alle pengeinstitutter Tabel 118. Akkumuleret nedskrivningsprocent (beregnet) for gruppe Tabel 119. Akkumuleret nedskrivningsprocent (beregnet) for gruppe Tabel 120. Akkumuleret nedskrivningsprocent (beregnet) for gruppe Tabel 121. Akkumuleret nedskrivningsprocent (beregnet) for gruppe Tabel 122. Akkumuleret nedskrivningsprocent (oplyst) for alle pengeinstitutter Tabel 123. Akkumuleret nedskrivningsprocent (oplyst) for gruppe Tabel 124. Akkumuleret nedskrivningsprocent (oplyst) for gruppe Tabel 125. Akkumuleret nedskrivningsprocent (oplyst) for gruppe Tabel 126. Akkumuleret nedskrivningsprocent (beregnet) for gruppe Tabel 127. Udlån med standset renteberegning for alle pengeinstitutter Tabel 128. Udlån med standset renteberegning for gruppe Tabel 129. Udlån med standset renteberegning for gruppe Tabel 130. Udlån med standset renteberegning for gruppe Tabel 131. Udlån med standset renteberegning for gruppe Tabel 132. Basisresultat før afskrivninger i % af udlån og garantier for alle pengeinstitutter Tabel 133. Basisresultat før afskrivninger i % af udlån og garantier for gruppe Tabel 134. Basisresultat før afskrivninger i % af udlån og garantier for gruppe

7 Tabel 135. Basisresultat før afskrivninger i % af udlån og garantier for gruppe Tabel 136. Basisresultat før afskrivninger i % af udlån og garantier for gruppe Tabel 137. Gearing for alle pengeinstitutter Tabel 138. Gearing for gruppe Tabel 139. Gearing for gruppe Tabel 140. Gearing for gruppe Tabel 141. Gearing for gruppe Tabel 142. Gearing II for alle pengeinstitutter Tabel 143. Gearing II for gruppe Tabel 144. Gearing II for gruppe Tabel 145. Gearing II for gruppe Tabel 146. Gearing II for gruppe Tabel 147. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for alle pengeinstitutter Tabel 148. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe Tabel 149. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe Tabel 150. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe Tabel 151. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe Tabel 152. Summen af store engagementer for alle pengeinstitutter Tabel 153. Summen af store engagementer for gruppe Tabel 154. Summen af store engagementer for gruppe Tabel 155. Summen af store engagementer for gruppe Tabel 156. Summen af store engagementer for gruppe Tabel 157. Branchekoncentration - landbrug for alle pengeinstitutter Tabel 158. Branchekoncentration - landbrug for gruppe Tabel 159. Branchekoncentration - landbrug for gruppe Tabel 160. Branchekoncentration - landbrug for gruppe Tabel 161. Branchekoncentration - landbrug for gruppe Tabel 162. Branchekoncentration - ejendomssektor alle pengeinstitutter Tabel 163. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe Tabel 164. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe Tabel 165. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe Tabel 166. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe Tabel 167. Branchekoncentration - bygge og anlæg alle pengeinstitutter Tabel 168. Branchekoncentration - bygge og anlæg for gruppe Tabel 169. Branchekoncentration - bygge og anlæg for gruppe Tabel 170. Branchekoncentration - bygge og anlæg for gruppe Tabel 171. Branchekoncentration - bygge og anlæg for gruppe Tabel 172. Branchekoncentration - finansiering og forsikring alle pengeinstitutter Tabel 173. Branchekoncentration - finansiering og forsikring for gruppe Tabel 174. Branchekoncentration - finansiering og forsikring for gruppe Tabel 175. Branchekoncentration - finansiering og forsikring for gruppe Tabel 176. Branchekoncentration - finansiering og forsikring for gruppe Tabel 177. Branchekoncentration - privatkunder for alle pengeinstitutter Tabel 178. Branchekoncentration - privatkunder for gruppe Tabel 179. Branchekoncentration - privatkunder for gruppe Tabel 180. Branchekoncentration - privatkunder for gruppe

8 Tabel 181. Branchekoncentration - privatkunder for gruppe Tabel 182. Aktiver for alle pengeinstitutter Tabel 183. Aktiver for gruppe Tabel 184. Aktiver for gruppe Tabel 185. Aktiver for gruppe Tabel 186. Aktiver for gruppe Tabel 187. Indlån for alle pengeinstitutter Tabel 188. Indlån for gruppe Tabel 189. Indlån for gruppe Tabel 190. Indlån for gruppe Tabel 191. Indlån for gruppe Tabel 192. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for alle pengeinstitutter Tabel 193. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for gruppe Tabel 194. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for gruppe Tabel 195. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for gruppe Tabel 196. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for gruppe Tabel 197. Indlånsoverskud for alle pengeinstitutter (ekskl. indlån i puljeordninger) Tabel 198. Indlånsoverskud for gruppe 1 (ekskl. indlån i puljeordninger) Tabel 199. Indlånsoverskud for gruppe 2 (ekskl. indlån i puljeordninger) Tabel 200. Indlånsoverskud for gruppe 3 (ekskl. indlån i puljeordninger) Tabel 201. Indlånsoverskud for gruppe 4 (ekskl. indlån i puljeordninger) Tabel 202. Indlånsoverskud for alle pengeinstitutter (inkl. indlån i puljeordninger) Tabel 203. Indlånsoverskud for gruppe 1 (inkl. indlån i puljeordninger) Tabel 204. Indlånsoverskud for gruppe 2 (inkl. indlån i puljeordninger) Tabel 205. Indlånsoverskud for gruppe 3 (inkl. indlån i puljeordninger) Tabel 206. Indlånsoverskud for gruppe 4 (inkl. indlån i puljeordninger) Tabel 207. Indlån i % af udlån for alle pengeinstitutter Tabel 208. Indlån i % af udlån for gruppe Tabel 209. Indlån i % af udlån for gruppe Tabel 210. Indlån i % af udlån for gruppe Tabel 211. Indlån i % af udlån for gruppe Tabel 212. Egenkapital for alle pengeinstitutter Tabel 213. Egenkapital for gruppe Tabel 214. Egenkapital for gruppe Tabel 215. Egenkapital for gruppe Tabel 216. Egenkapital for gruppe Tabel 217. Domicilejendomme for alle pengeinstitutter Tabel 218. Domicilejendomme for gruppe Tabel 219. Domicilejendomme for gruppe Tabel 220. Domicilejendomme for gruppe Tabel 221. Domicilejendomme for gruppe Tabel 222. Investeringsejendomme for alle pengeinstitutter Tabel 223. Investeringsejendomme for gruppe Tabel 224. Investeringsejendomme for gruppe Tabel 225. Investeringsejendomme for gruppe Tabel 226. Investeringsejendomme for gruppe

9 Tabel 227. Obligationer til dagsværdi for alle pengeinstitutter Tabel 228. Obligationer til dagsværdi for gruppe Tabel 229. Obligationer til dagsværdi for gruppe Tabel 230. Obligationer til dagsværdi for gruppe Tabel 231. Obligationer til dagsværdi for gruppe Tabel 232. Obligationer til amortiseret kostpris for alle pengeinstitutter Tabel 233. Obligationer til amortiseret kostpris for gruppe Tabel 234. Obligationer til amortiseret kostpris for gruppe Tabel 235. Obligationer til amortiseret kostpris for gruppe Tabel 236. Obligationer til amortiseret kostpris for gruppe Tabel 237. Forrentning af obligationsbeholdning alle pengeinstitutter Tabel 238. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe Tabel 239. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe Tabel 240. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe Tabel 241. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe Tabel 242. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter Tabel 243. Udstedte obligationer for gruppe Tabel 244. Udstedte obligationer for gruppe Tabel 245. Udstedte obligationer for gruppe Tabel 246. Udstedte obligationer for gruppe Tabel 247. Forrentning af udstedte obligationer for alle pengeinstitutter Tabel 248. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe Tabel 249. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe Tabel 250. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe Tabel 251. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe Tabel 252. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter med løbetid mindre end ét år Tabel 253. Udstedte obligationer for gruppe 1 med løbetid mindre end ét år Tabel 254. Udstedte obligationer for gruppe 2 med løbetid mindre end ét år Tabel 255. Udstedte obligationer for gruppe 3 med løbetid mindre end ét år Tabel 256. Udstedte obligationer for gruppe 4 med løbetid mindre end ét år Tabel 257. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter med løbetid længere end ét år Tabel 258. Udstedte obligationer for gruppe 1 med løbetid længere end ét år Tabel 259. Udstedte obligationer for gruppe 2 med løbetid længere end ét år Tabel 260. Udstedte obligationer for gruppe 3 med løbetid længere end ét år Tabel 261. Udstedte obligationer for gruppe 4 med løbetid længere end ét år Tabel 262. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter med individuel statsgaranti Tabel 263. Udstedte obligationer for gruppe 1 med individuel statsgaranti Tabel 264. Udstedte obligationer for gruppe 2 med individuel statsgaranti Tabel 265. Udstedte obligationer for gruppe 3 med individuel statsgaranti Tabel 266. Udstedte obligationer for gruppe 4 med individuel statsgaranti Tabel 267. Efterstillet kapital for alle pengeinstitutter Tabel 268. Efterstillet kapital for gruppe Tabel 269. Efterstillet kapital for gruppe Tabel 270. Efterstillet kapital for gruppe Tabel 271. Efterstillet kapital for gruppe Tabel 272. Forrentning af efterstillet kapital for alle pengeinstitutter

10 Tabel 273. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe Tabel 274. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe Tabel 275. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe Tabel 276. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe Tabel 277. Funding ratio for alle pengeinstitutter Tabel 278. Funding ratio for gruppe Tabel 279. Funding ratio for gruppe Tabel 280. Funding ratio for gruppe Tabel 281. Funding ratio for gruppe Tabel 282. Garantier og andre eventualforpligtelser for alle pengeinstitutter Tabel 283. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe Tabel 284. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe Tabel 285. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe Tabel 286. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe Tabel 287. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for alle pengeinstitutter Tabel 288. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe Tabel 289. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe Tabel 290. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe Tabel 291. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe Tabel 292. Udlånsrente (ekskl. repos/reverse) for alle pengeinstitutter Tabel 293. Udlånsrente (ekskl. repos/reverse) for gruppe Tabel 294. Udlånsrente (ekskl. repos/reverse) for gruppe Tabel 295. Udlånsrente (ekskl. repos/reverse) for gruppe Tabel 296. Udlånsrente (ekskl. repos/reverse) for gruppe Tabel 297. Udlånsrente (inkl. repos/reverse) for alle pengeinstitutter Tabel 298. Udlånsrente (inkl. repos/reverse) for gruppe Tabel 299. Udlånsrente (inkl. repos/reverse) for gruppe Tabel 300. Indlånsrente for alle pengeinstitutter Tabel 301. Indlånsrente for gruppe Tabel 302. Indlånsrente for gruppe Tabel 303. Indlånsrente for gruppe Tabel 304. Indlånsrente for gruppe Tabel 305. Rentemarginal for alle pengeinstitutter Tabel 306. Rentemarginal for gruppe Tabel 307. Rentemarginal for gruppe Tabel 308. Rentemarginal for gruppe Tabel 309. Rentemarginal for gruppe Tabel 310. Omkostning pr. indtjeningskrone for alle pengeinstitutter Tabel 311. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe Tabel 312. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe Tabel 313. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe Tabel 314. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe Tabel 315. Omkostning pr. indtjeningskrone II for alle pengeinstitutter Tabel 316. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe Tabel 317. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe Tabel 318. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe

11 Tabel 319. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe Tabel 320. Kursreguleringer i % af EBT for alle pengeinstitutter Tabel 321. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe Tabel 322. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe Tabel 323. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe Tabel 324. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe Tabel 325. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for alle pengeinstitutter Tabel 326. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe Tabel 327. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe Tabel 328. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe Tabel 329. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe Tabel 330. Bruttogebyrindtægter i % af forretningsomfang for alle pengeinstitutter Tabel 331. Bruttogebyrindtægter i % af forretningsomfang for gruppe Tabel 332. Bruttogebyrindtægter i % af forretningsomfang for gruppe Tabel 333. Bruttogebyrindtægter i % af forretningsomfang for gruppe Tabel 334. Bruttogebyrindtægter i % af forretningsomfang for gruppe Tabel 335. Værdipapirhandelsgebyrer for alle pengeinstitutter Tabel 336. Værdipapirhandelsgebyrer for gruppe Tabel 337. Værdipapirhandelsgebyrer for gruppe Tabel 338. Værdipapirhandelsgebyrer for gruppe Tabel 339. Værdipapirhandelsgebyrer for gruppe Tabel 340. Betalingsformidlingsgebyrer for alle pengeinstitutter Tabel 341. Betalingsformidlingsgebyrer for gruppe Tabel 342. Betalingsformidlingsgebyrer for gruppe Tabel 343. Betalingsformidlingsgebyrer for gruppe Tabel 344. Betalingsformidlingsgebyrer for gruppe Tabel 345. Lånesagsgebyrer for alle pengeinstitutter Tabel 346. Lånesagsgebyrer for gruppe Tabel 347. Lånesagsgebyrer for gruppe Tabel 348. Lånesagsgebyrer for gruppe Tabel 349. Lånesagsgebyrer for gruppe Tabel 350. Garantiprovisionsgebyrer for alle pengeinstitutter Tabel 351. Garantiprovisionsgebyrer for gruppe Tabel 352. Garantiprovisionsgebyrer for gruppe Tabel 353. Garantiprovisionsgebyrer for gruppe Tabel 354. Garantiprovisionsgebyrer for gruppe Tabel 355. Øvrige gebyrindtægter for alle pengeinstitutter Tabel 356. Øvrige gebyrindtægter for gruppe Tabel 357. Øvrige gebyrindtægter for gruppe Tabel 358. Øvrige gebyrindtægter for gruppe Tabel 359. Øvrige gebyrindtægter for gruppe Tabel 360. Basisresultat i % af forretningsomfang alle pengeinstitutter Tabel 361. Basisresultat i % af forretningsomfang for gruppe Tabel 362. Basisresultat i % af forretningsomfang for gruppe Tabel 363. Basisresultat i % af forretningsomfang for gruppe Tabel 364. Basisresultat i % af forretningsomfang for gruppe

12 Tabel 365. Basisresultat i % af risikoeksponering alle pengeinstitutter Tabel 366. Basisresultat i % af risikoeksponering for gruppe Tabel 367. Basisresultat i % af risikoeksponering for gruppe Tabel 368. Basisresultat i % af risikoeksponering for gruppe Tabel 369. Basisresultat i % af risikoeksponering for gruppe Tabel 370. Basisresultat i % af egenkapital alle pengeinstitutter Tabel 371. Basisresultat i % af egenkapital for gruppe Tabel 372. Basisresultat i % af egenkapital for gruppe Tabel 373. Basisresultat i % af egenkapital for gruppe Tabel 374. Basisresultat i % af egenkapital for gruppe Tabel 375. Basisresultat i % af kapitalgrundlag alle pengeinstitutter Tabel 376. Basisresultat i % af kapitalgrundlag for gruppe Tabel 377. Basisresultat i % af kapitalgrundlag for gruppe Tabel 378. Basisresultat i % af kapitalgrundlag for gruppe Tabel 379. Basisresultat i % af kapitalgrundlag for gruppe Tabel 380. Afkast på risikoeksponering for alle pengeinstitutter Tabel 381. Afkast på risikoeksponering for gruppe Tabel 382. Afkast på risikoeksponering for gruppe Tabel 383. Afkast på risikoeksponering for gruppe Tabel 384. Afkast på risikoeksponering for gruppe Tabel 385. Egenkapitalforrentning (efter skat) for alle pengeinstitutter Tabel 386. Egenkapitalforrentning (efter skat) for gruppe Tabel 387. Egenkapitalforrentning (efter skat) for gruppe Tabel 388. Egenkapitalforrentning (efter skat) for gruppe Tabel 389. Egenkapitalforrentning (efter skat) for gruppe Tabel 390. Egenkapitalforrentning (før skat) for alle pengeinstitutter Tabel 391. Egenkapitalforrentning (før skat) for gruppe Tabel 392. Egenkapitalforrentning (før skat) for gruppe Tabel 393. Egenkapitalforrentning (før skat) for gruppe Tabel 394. Egenkapitalforrentning (før skat) for gruppe Tabel 395. Egenkapitalforrentning for alle pengeinstitutter Tabel 396. Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) for gruppe Tabel 397. Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) for gruppe Tabel 398. Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) for gruppe Tabel 399. Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) for gruppe Tabel 400. RoE (ekskl. Bankpakke 1 og indskydergaranti) for alle pengeinstitutter Tabel 401. RoE (ekskl. Bankpakke 1 og indskydergaranti) for gruppe Tabel 402. RoE (ekskl. Bankpakke 1 og indskydergaranti) for gruppe Tabel 403. RoE (ekskl. Bankpakke 1 og indskydergaranti) for gruppe Tabel 404. RoE (ekskl. Bankpakke 1 og indskydergaranti) for gruppe Tabel 405. Afkast på rentebærende aktiver for alle pengeinstitutter Tabel 406. Afkast på rentebærende aktiver for gruppe Tabel 407. Afkast på rentebærende aktiver for gruppe Tabel 408. Afkast på rentebærende aktiver for gruppe Tabel 409. Afkast på rentebærende aktiver for gruppe Tabel 410. Cost of funds for alle pengeinstitutter

13 Tabel 411. Cost of funds for gruppe Tabel 412. Cost of funds for gruppe Tabel 413. Cost of funds for gruppe Tabel 414. Cost of funds for gruppe Tabel 415. Marginal (RoIBA minus Cost of funds) for alle pengeinstitutter Tabel 416. Marginal (RoIBA minus Cost of funds) for gruppe Tabel 417. Marginal (RoIBA minus Cost of funds) for gruppe Tabel 418. Marginal (RoIBA minus Cost of funds) for gruppe Tabel 419. Marginal (RoIBA minus Cost of funds) for gruppe Tabel 420. Renterisiko for alle pengeinstitutter Tabel 421. Renterisiko for gruppe Tabel 422. Renterisiko for gruppe Tabel 423. Renterisiko for gruppe Tabel 424. Renterisiko for gruppe Tabel 425. Valutaposition for alle pengeinstitutter Tabel 426. Valutaposition for gruppe Tabel 427. Valutaposition for gruppe Tabel 428. Valutaposition for gruppe Tabel 429. Valutaposition for gruppe Tabel 430. Statslig hybrid kernekapital - alle pengeinstitutter Tabel 431. Statslig hybrid kernekapital - gruppe Tabel 432. Statslig hybrid kernekapital - gruppe Tabel 433. Statslig hybrid kernekapital - gruppe Tabel 434. Statslig hybrid kernekapital - gruppe Tabel 435. Betalinger til Indskydergarantifonden - alle pengeinstitutter Tabel 436. Betalinger til Indskydergarantifonden - gruppe Tabel 437. Betalinger til Indskydergarantifonden - gruppe Tabel 438. Betalinger til Indskydergarantifonden - gruppe Tabel 439. Betalinger til Indskydergarantifonden - gruppe Tabel 440. Garantkapital for alle garant sparekasser Tabel 441. Garantkapital for gruppe Tabel 442. Garantkapital for gruppe Tabel 443. Garantkapital for gruppe Tabel 444. Forrentning af garantkapital for alle garant sparekasser Tabel 445. Forrentning af garantkapital for gruppe Tabel 446. Forrentning af garantkapital for gruppe Tabel 447. Forrentning af garantkapital for gruppe Tabel 448. Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S for alle garantsparekasser Tabel 449. Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S for gruppe Tabel 450. Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S for gruppe Tabel 451. Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S for gruppe Tabel 452. Antal filialer for alle pengeinstitutter Tabel 453. Antal filialer for gruppe Tabel 454. Antal filialer for gruppe Tabel 455. Antal filialer for gruppe Tabel 456. Antal filialer for gruppe

14 Tabel 457. Antal ansatte for alle pengeinstitutter Tabel 458. Antal ansatte for gruppe Tabel 459. Antal ansatte for gruppe Tabel 460. Antal ansatte for gruppe Tabel 461. Antal ansatte for gruppe Tabel 462. Gennemsnitlig personaleløn for alle pengeinstitutter Tabel 463. Gennemsnitlig personaleløn for gruppe Tabel 464. Gennemsnitlig personaleløn for gruppe Tabel 465. Gennemsnitlig personaleløn for gruppe Tabel 466. Gennemsnitlig personaleløn for gruppe Tabel 467. Personalepension for alle pengeinstitutter Tabel 468. Personalepension for gruppe Tabel 469. Personalepension for gruppe Tabel 470. Personalepension for gruppe Tabel 471. Personalepension for gruppe Tabel 472. Personaleomkostning i alt for alle pengeinstitutter Tabel 473. Personaleomkostning i alt for gruppe Tabel 474. Personaleomkostning i alt for gruppe Tabel 475. Personaleomkostning i alt for gruppe Tabel 476. Personaleomkostning i alt for gruppe Tabel 477. Antal medlemmer af direktionen for alle pengeinstitutter Tabel 478. Antal medlemmer af direktionen for gruppe Tabel 479. Antal medlemmer af direktionen for gruppe Tabel 480. Antal medlemmer af direktionen for gruppe Tabel 481. Antal medlemmer af direktionen for gruppe Tabel 482. Direktionsaflønning for alle pengeinstitutter Tabel 483. Direktionsaflønning for gruppe Tabel 484. Direktionsaflønning for gruppe Tabel 485. Direktionsaflønning for gruppe Tabel 486. Direktionsaflønning for gruppe Tabel 487. Omkostninger til lovpligtig revision for alle pengeinstitutter Tabel 488. Omkostninger til lovpligtig revision for gruppe Tabel 489. Omkostninger til lovpligtig revision for gruppe Tabel 490. Omkostninger til lovpligtig revision for gruppe Tabel 491. Omkostninger til lovpligtig revision for gruppe Tabel 492. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for alle pengeinstitutter Tabel 493. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe Tabel 494. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe Tabel 495. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe Tabel 496. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe Tabel 497. Markedsværdi af børsnoterede institutter for alle pengeinstitutter Tabel 498. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe Tabel 499. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe Tabel 500. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe Tabel 501. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe Tabel 502. K/I multipler for børsnoterede institutter for alle pengeinstitutter

15 Tabel 503. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe Tabel 504. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe Tabel 505. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe Tabel 506. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe FIGUROVERSIGT Figur 1. Fordeling af pengeinstitutter efter 2014 risikoindeks Figur 2. Risikovurdering metodik Figur 3. Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) Figur 4. Udviklingen i antal overskredne grænseværdier (tilnærmet) Figur 5. Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) Figur 6. Resultatudvikling alle undersøgte pengeinstitutter i alt Figur 7. Forventet resultatudvikling E - alle undersøgte pengeinstitutter i alt Figur 8. Resultatudvikling gruppe 1 pengeinstitutterne i alt Figur 9. Forventet resultatudvikling E - gruppe 1 pengeinstitutterne i alt Figur 10. Resultatudvikling gruppe 2 pengeinstitutterne i alt Figur 11. Forventet resultatudvikling E - gruppe 2 pengeinstitutterne i alt Figur 12. Resultatudvikling gruppe 3 pengeinstitutterne i alt Figur 13. Forventet resultatudvikling E - gruppe 3 pengeinstitutterne i alt Figur 14. Resultatudvikling gruppe 4 pengeinstitutterne i alt Figur 15. Forventet resultatudvikling E - gruppe 4 pengeinstitutterne i alt Figur 16. Årets nedskrivninger Figur 17. Figur 18. Figur 19. Individuelle nedskrivninger og tilbageførsel af individuelle nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Gruppevise nedskrivninger og tilbageførsel af gruppevise nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endeligt tabt uden forudgående nedskrivning og indgået på tidligere afskrevne fordringer Figur 20. Kapitalprocent 2014 højeste, mindste og gennemsnit Figur 21. Individuelt kapitalbehov 2014 højeste, mindste og gennemsnit Figur 22. Kapitaloverdækning 2014 højeste, mindste og gennemsnit Figur 23. Egenkapital (ekskl. udbytte) i % af kapitalgrundlag højeste, mindste og gennemsnit Figur 24. Udlån (ekskl. repos/reverse) for alle pengeinstitutter Figur 25. Udlån (repos/reverse) for alle pengeinstitutter Figur 26. Årets nedskrivninger for alle pengeinstitutter E Figur 27. Årets nedskrivningsprocent (ekskl. Bankpakke I nedskrivninger) for alle pengeinstitutter Figur 28. Akkumuleret nedskrivningsprocent (beregnet) for alle pengeinstitutter Figur 29. Gearing 2014 (udlån ekskl. repos/reverse ift. egenkapital) for alle pengeinstitutter Figur 30. Eksponering mod landbrug for alle pengeinstitutter Figur 31. Eksponering mod ejendomssektoren for alle pengeinstitutter Figur 32. Eksponering mod bygge og anlæg for alle pengeinstitutter Figur 33. Eksponering mod finansiering og forsikring for alle pengeinstitutter Figur 34. Eksponering mod privatkunder for alle pengeinstitutter Figur 35. Samlede aktiver for alle pengeinstitutter

16 Figur 36. Indlån for alle pengeinstitutter Figur 37. Egenkapital for alle pengeinstitutter E Figur 38. Obligationer til dagsværdi for alle pengeinstitutter E Figur 39. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter E Figur 40. Figur 41. Figur 42. Udstedte obligationer med løbetid mindre end ét år for alle pengeinstitutter E Udstedte obligationer med løbetid længere end ét år for alle pengeinstitutter E Udstedte obligationer med løbetid længere end ét år for alle pengeinstitutter E Figur 43. Funding ratio Figur 44. Udlånsrenter - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 45. Indlånsrenter - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 46. Rentemarginal - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 47. Omkostning pr. indtjeningskrone - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 48. Omkostning pr. indtjeningskrone II - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 49. Bruttogebyrindtægter i % af forretningsomfang - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 50. Gennemsnitlig personaleløn - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 51. Personaleomkostning i alt - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 52. Direktionsaflønning - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 53. Markedsværdi af børsnoterede pengeinstitutter

17 PENGEINSTITUT PROFILER 1. A/S Møns Bank A/S Nørresundby Bank Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank Aktieselskabet Lollands Bank Aktieselskabet Nordfyns Bank Alm. Brand Bank A/S Andelskassen Fælleskassen Andelskassen J.A.K. Slagelse P/F BankNordik Basisbank A/S Borbjerg Sparekasse Broager Sparekasse COOP Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Danske Bank A/S Den Jyske Sparekasse Djurslands Bank A/S Dragsholm Sparekasse Dronninglund Sparekasse Eik Banki Fanø Sparekasse Faster Andelskasse FIH Erhvervsbank A/S Flemløse Sparekasse Folkesparekassen Frørup Andelskasse Frøs Herreds Sparekasse Frøslev-Mollerup Sparekasse Fynske Bank Grønlandsbanken Aktieselskab Hals Sparekasse Hvidbjerg Bank Aktieselskab Jutlander Bank A/S Jyske Bank A/S Klim Sparekasse Kreditbanken A/S Københavns Andelskasse Langå Sparekasse Lægernes Pensionsbank A/S Lån & Spar Bank A/S Merkur Andelskasse Middelfart Sparekasse A/S Nordea Bank Danmark A/S Nordjyske Bank A/S

18 45. Norðoya Sparikassi Nykredit Bank A/S PenSam Bank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S Rise Sparekasse Rønde Sparekasse Salling Bank A/S Saxo Privatbank A/S Skjern Bank A/S Spar Nord Bank A/S Sparekassen Balling Sparekassen Bredebro Sparekassen Den Lille Bikube Sparekassen Djursland Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen Fyn A/S Sparekassen Kronjylland Sparekassen Sjælland Sparekassen Thy Sparekassen Vendsyssel Sydbank A/S Suðuroyar Sparikassi P/F Søby-Skader-Halling Sparekasse Sønderhå-Hørsted Sparekasse Totalbanken A/S Vestjysk Bank A/S Østjydsk Bank A/S

19 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014 Den Danske Pengeinstitutsektor 2014 præsenterer en detaljeret og overskuelig analyse af 71 danske, færøske og grønlandske pengeinstitutter til brug for pengeinstitutters konkurrentovervågning, virksomheders, privatpersoner, organisationers, institutioners og offentlige myndigheders løbende evaluering af deres pengeinstitut, samt nuværende og potentielle samarbejdspartnere vurdering af et givet pengeinstitut. Risikovurderingsanalysen af de individuelle pengeinstitutter, som indgår i undersøgelsen, er fortsat et centralt element i Den Danske Pengeinstitutsektor Risikovurderingsmodellen er i årets udgave uændret i forhold til modellen i Den Danske Pengeinstitutsektor 2013, både for så vidt angår variable og de vægte som de enkelte variable er tildelt. Risikovurderingsmodellen benytter sig af 21 variable, som de enkelte pengeinstitutter rangeres efter og dernæst gives en score på basis af den relative placering og en række vægte. Hensigten med denne risikovurdering er, at give læseren et overblik over det enkelte pengeinstituts risikoprofil. FIH Erhvervsbank har annonceret, at banken er i færd med at afvikle sig selv og derfor indgår FIH Erhvervsbank ikke i årets risikovurdering, da banken dermed, på en række af nøgletallene, ikke med rimelighed kan sammenlignes med de øvrige pengeinstitutter. FIH Erhvervsbank indgår dog fortsat i alle benchmark analyser og der er ligeledes fortsat udarbejdet en detaljeret profil for banken. Det er vigtigt at understrege, at som følge af at antallet af pengeinstitutter er blevet reduceret fra 75 til 70 indgår der i 2014 risikovurderingen 10 pengeinstitutter i alle 7 klassifikationsgrupper. Analysen omfatter som nævnt 71 danske, færøske og grønlandske pengeinstitutter og indeholder: En risikovurdering på baggrund af 21 variable for hvert institut, undtagen FIH Erhvervsbank, En detaljeret 4 siders profil for hvert institut, En dybdegående benchmark analyse for perioden E af de undersøgte 71 pengeinstitutter, samt de ophørte institutter som eksisterede i denne periode. Der findes flere pengeinstitutter i Danmark end de 71, der indgår i 2014 analysen, heriblandt en række udenlandske pengeinstitutter, som det ikke har været muligt at indhente tilstrækkeligt detaljerede informationer for. Det vurderes dog, at de medtagne pengeinstitutter giver et repræsentativt billede af den danske pengeinstitutsektor. De pengeinstitutter, som enten er ophørt, fusioneret med eller solgt til et andet pengeinstitut eller overtaget af Finansiel Stabilitet, indgår i undersøgelsen til og med året hvor de ophører som et selvstændigt pengeinstitut 1. Benchmark analysen omfatter flere variable end der anvendes i risikovurderingsmodellen. Disse yderligere variable er medtaget, da de vurderes at være interessante for en bred vifte af denne analyses målgruppe. Ligesom i 2013 udgaven vises de individuelle pengeinstitutters overholdelse af de grænseværdier, som Finanstilsynet har opstillet i deres Tilsynsdiamant. Det understreges, at pengeinstitutternes overholdelse af grænseværdierne tager udgangspunkt i de nøgletal, som er offentliggjort i 2014 årsrapporten. Dog gælder det, at pengeinstitutternes Funding Ratio er beregnet af BankResearch ud fra pengeinstitutternes 2014 årsrapporter og dermed ikke tager hensyn til den funding effekt, som blandt andet mulighederne for at belåne udlån og andre tilgodehavender af god bonitet i Nationalbanken kan have på dette nøgletal. Den Danske Pengeinstitutsektor analyserer pengeinstitutterne på basis af moderselskabsdata og pengeinstitutprofilerne viser finansielle oplysninger på moderselskabsniveau. Der er anvendt moderselskabstal, for at opnå den mest præcise sammenligning af pengeinstitutterne. Moderselskabstallene sikrer blandt andet, at oplysningerne om gennemsnitlige ind- og udlånsrentesatser i højere grad kan sammenlignes, end hvis der havde været anvendt koncerntal. BankResearchs risikovurderingsmodel tager ikke direkte højde for, at et fuldt ejet pengeinstitut kan have et stærkt moderselskab, som kan være i stand til at tilføre et pengeinstitut yderligere kapital. 1 Institutterne, som er blevet overtaget af Finansiel Stabilitet A/S (Roskilde Bank, Løkken Sparekasse, EBH Bank, Gudme Raaschou Bank, Fionia Bank, Capinordic Bank, Eik Bank Danmark, Eik Banki, Amagerbanken, Fjordbank Mors, Max Bank, og Sparekassen Østjylland) indgår i risikovurderingen indtil det år, hvor de bliver overtaget. 21

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2015

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2015 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2015 Halvårsartikel 2015 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 19,1 mia. kr.

Læs mere

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Gruppeinddeling Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2016

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2016 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2016 Halvårsartikel 2016 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 17,2 mia. kr.

Læs mere

Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009

Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009 Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009 De danske pengeinstitutters halvårsresultater for 2009 viser et samlet underskud på 4,4 mia. kr. Det betyder, at udviklingen fra årsresultaterne for, som også

Læs mere

Bilag 1. Finanstilsynets gruppe 1-4. Pengeinstitutternes størrelsesgruppering

Bilag 1. Finanstilsynets gruppe 1-4. Pengeinstitutternes størrelsesgruppering Bilag 1 Finanstilsynets gruppe 1-4 Pengeinstitutternes størrelsesgruppering Gruppe 1 - Arb. kapital over 75 mia. kr. 3000 Danske Bank A/S 2222 Nordea Bank Danmark A/S 7858 Jyske Bank A/S 8079 Sydbank A/S

Læs mere

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Nedenfor oplistes de institutter, der pr. den 7. september 2009 har henholdsvis tiltrådt (markeret som x) eller ikke tiltrådt følgende aftaler i relation

Læs mere

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr.

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -10.000 Kreditmaksimum 50.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 25.000 Kapitalpension 120.000

Læs mere

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr.

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -20000 Kreditmaksimum 30.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 50.000 Billån 200.000 Resterende

Læs mere

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk 0040 Nordea 0043 Nordea 0044 Nordea 0047 Nordea 0056 Nordea 0059 Nordea 0106 Nordea 0111 Nordea 0114 Nordea 0123 Nordea 0124 Nordea 0131 Nordea 0135 Nordea

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Gruppeinddeling Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe

Læs mere

Udlån under krisen. Sammenhæng med indlånsunderskud 26-03-2014

Udlån under krisen. Sammenhæng med indlånsunderskud 26-03-2014 Udlån under krisen Sammenhæng med indlånsunderskud og solvensbuffer 6--4 Indledning Sigtet i dette notat er at uddrage information om, hvad pengeinstitutternes indlånsunderskud og solvensbuffer på toppen

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 Celenia Software a/s Vestre Havnepromenade 5 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 70 24 00 00 Fax +45 70 27 00 24 info@celenia.com www.celenia.com

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Tabel 9.3 Noteoplysninger - garantier m.v. - koncern - grp. 1-4

Tabel 9.3 Noteoplysninger - garantier m.v. - koncern - grp. 1-4 Tabel 9.3 Noteoplysninger - garantier m.v. - koncern - grp. 1-4 522 Sjælland, Sparekassen 1.1 Finansgarantier 3.533.160 1.2 Tabsgarantier for realkreditudlån 1.994.297 1.3 Tinglysnings- og konverteringsgarantier

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er i front med digitale løsninger og har Møns Bank er kommet til Vordingborg lanceret en række nyheder og holder Åbent Hus i Algade 86 i Net-

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2017

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2017 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2017

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2017 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2017 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Stort overskud og lave nedskrivninger... 4 3. Begyndende risikotagning... 7 4. Finanstilsynets undersøgelser og tiltag...

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 CVR: 66 67 10 11 www.sparnebel.dk Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2013

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2013 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2013 Halvårsartikel 2013 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 10,5 mia. kr.

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2015-29. oktober 2015 Velkommen til Skjern Bank i Skjern Tilfredsstillende resultat og styrket kapitalgrundlag

Læs mere

Bilag. Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv

Bilag. Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv Bilag Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv Indhold Bilag 1: MFI- sektorens udlån og indlån til husholdningerne og BNP... 2 Regression:... 3 Bilag 2: MFI-sektorens ind- og udlån til alle

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2011

Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2011 Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Nakskov, den 17. august 2011 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 2,4 mio. kr.

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Selskabsoplysninger. Andelskassen Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C. CVR-nr.: Hjemstedskommune: Frederiksberg

Selskabsoplysninger. Andelskassen Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C. CVR-nr.: Hjemstedskommune: Frederiksberg 1. Halvår 216 Indholdsfortegnelse 3 5 6 8 9 1 11 12 13 16 Oplysninger om andelskassen Ledelsespåtegning Ledelsesberetning Resultat- og totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Kapitalforhold

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2017

Periodemeddelelse 3. kvartal 2017 Periodemeddelelse 3. kvartal 2017 CVR-nr. 65746018 Møns Bank fejrer 140 års jubilæum i 2017 og har budt velkommen til kunde nr. 20.140, familien Knøsgaard Nielsen fra Præstø. Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2017

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr.

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Tønder, den 21. februar 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2012 Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009

Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009 Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009 0 Alm. Brand Bank Del af Alm. Brand A/S 500.000 kunder *) Alm. Brand Forsikring er Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab 65.000 kunder *) 25.000 dobbeltkunder

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Ledelsesberetning og halvårsrapport

Ledelsesberetning og halvårsrapport Oplysninger om Fanø Sparekasse Ledelsesberetning og halvårsrapport for perioden 1/1 30/6 2016 Fanø Sparekasse Tinghustorvet 51 6720 Fanø tlf. 75 16 25 66 fax 75 16 22 41 CVR-nr. 32 28 50 15 hjemstedkommune:

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2012

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2014

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2014 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2014 Halvårsartikel 2014 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 16,1 mia. kr.

Læs mere

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010 Pengeinstitutter Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i pengeinstitutternes årsregnskaber... 4 Figur 1: Kvartalsudviklingen i nedskrivninger på udlån, 2008-2010.... 5 Tabel 1: Gebyrindtægter,

Læs mere