Region Sjælland 2013/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Sjælland 2013/2014"

Transkript

1 Brobygning.NET i Region Sjælland 2013/ en fælles koordinering for Ungdommens Uddannelsesvejledning uddannelsesinstitutioner, grund- og efterskoler Side

2 1. Indledning Tidsplan Uddannelsesinstitutioner Fastlæggelse af perioder Oprettelse af skabeloner og hold Tilmelding og koordinering Kontaktbogen Tilmeldinger fra andre regioner UU-koordinator Oprettelse af hold Skjulte hold Oprettelse af Grundskoler/efterskoler Statuskoder Koordinering af hold Overbookning af hold For sen tilmelding UU-vejleder og efterskolevejleder Tilmelding til hold Koordinering af tilmeldinger For sen tilmelding Kontaktbogen Grundskoler og Efterskoler Login til brobygning.net Kontaktbogen Fristdatoer brobygning og introkurser Side

3 1. Indledning Koordinering af brobygnings- og introduktionshold i Brobygning.NET kræver fælles retningslinjer i hele Region Sjælland. Dette koordineringsnotat er fundamentet for afviklingen af brobygning- og introduktionskurserne i Regionen. Manual til kan downloades på Notatet er delt i retningslinjerne for uddannelsesinstitutionerne, vejlederne, UUkoordinatorerne og grund- og efterskolerne. Nedenfor ses et billede af, hvordan processen i Brobyging.NET foregår. Se desuden årets tidsplan side X. Spørgsmål kan altid rettes til koordinatorerne på UU-centrene. UU-koordinatoren koordinerer hold (6 uger før holdstart) Vejledere 2. melder elever på hold (senest om fredagen i den 7. uge før holdstart) UU-koordinatoren genererer hold ud fra skabelonerne (juni/juli) Uddannelsesinstitutionen opretter skabeloner til hold (april-maj) Holdet bekræftes af UU-koordinatoren (om fredagen i den Tilmeldingerne bekræftes af 5. uge før holdstart) UU-koordinatoren (Om fredagen i den 3. uge før holdstart) Uddannelsesinstitutioner overfører elever til EASY og LUDUS når holdet er bekræftet (Om fredagen i den 3. uge før holdstart) Vejleder printer holdliste (Om fredagen den 3. uge før holdstart) Elever deltager på hold Side

4 2. Tidsplan Tidsplan Tid Beskrivelse Ansvarlig 1/5 1/ Oprettelse af skabeloner i Uddannelsesinstitutionerne Brobygning.net 15/6 1/ Oprettelse af hold ud fra skabeloner UU-koordinator Frister i forbindelse med tilmelding, koordinering og bekræftelse af hold. Tid Beskrivelse Ansvarlig Om fredagen i den 7. uge før holdstart (eks. senest fredag i uge 36) Sidste frist for tilmelding af elever til obligatorisk brobygning Vejleder 6 uger før holdstart Holdene koordineres UU-koordinator Om fredagen i den 5. uger før holdstart (eks. fredag i uge 38) Om fredagen i den 3. uger før holdstart (eks. tidligst fredag i uge 40) Kursusstart (eks. uge 43) Holdet er bekræftet tilmeldinger kan tilgå yderligere to uger frem, men de bekræftede hold bliver til noget Holdlister og overførsel af elever administrative systemer Kursusbeskrivelse på Brobygning. NET eller Minuddannelse.Net UU-koordinator Uddannelsesinstitutioner Elever, forældre, klasselærer m.fl. Side

5 3. Uddannelsesinstitutioner 3.1. Fastlæggelse af perioder Uddannelsesinstitutionerne fastlægger i samarbejde med Regionens UU-centre, hvilke perioder der skal udbydes introduktions- og brobygningshold i. 3.2 Oprettelse af skabeloner og hold Skabeloner skal senest være oprettet d. 15/ for både efterårs- og forårsholdene. Skabeloner oprettes som anvist i Brobyging.NET. Manual kan hentes på under download og brobygning.net Efter oprettelse af skabeloner genererer UU-koordinatoren holdene i Brobygning.NET, og holdene bliver hermed offentligt tilgængelige Tilmelding og koordinering Programmet arbejder med følgende statuskoder Statuskode Mangler godkendelse Beskrivelse UU-koordinatoren mangler at godkende holdet. Holdet er ikke offentlig tilgængelig og der kan ikke foretages tilmeldinger. Planlægges Koordineres Bekræftet Holdet er åbent for tilmeldinger UU-koordinatoren arbejder på holdet, så holdene går op. Holdet er ok, men der kan ændres ved tilmeldingerne indtil fredagen i den 3.uge før start. Der kan trækkes holdlister og overføres elever til administrative systemer fra fredagen i den 3.uge før holdstart. Aflyst Der er for få tilmeldinger - holdet aflyses. Koordinering af hold sker 6 uger før holdstart, hvor holdene har status Koordineres. UU-koordinatoren forholder sig til de minimum og maksimum antal, der er sat på holdet. Hvis uddannelsesinstitutionen alligevel accepterer hold, der er større eller mindre, idet der er flere eller færre tilmeldte, meldes dette straks til UU-koordinatoren. Først 5 uger før holdstart og når holdet har status Bekræftet, vides det med sikkerhed at holdet gennemføres. Der kan dog indtil fredagen i den 3. uge før start ændres i tilmeldingerne. Det betyder, at uddannelsesinstitutioner tidligst fredagen i den 3. uge før holdstart kan trække elevlister. Side

6 Tilmeldinger til hold, der er bekræftet 3 uger før holdstart, sker ved henvendelse til den pågældende uddannelsesinstitution Kontaktbogen Kontaktbogen anvendes til at sende meddelelser til grundskole/efterskoler og evt. vejleder vedrørende enkeltelev. Kontaktbogen skal anvendes til al kommunikation omkring elever angående fravær og anden information omkring eleven. Det er elevens skole, der er ansvarlig for at registrere fravær på eleven. Den holdansvarlige og kontaktlærere har adgang til at skrive i kontaktbogen. Det forventes, at der skrives i kontaktbogen under holdets afvikling både brobygningsog introduktionshold, så grundskole og evt. vejleder har mulighed for at kontakte eleven Tilmeldinger fra andre regioner. Tilmeldinger fra andre regioner sker som hovedregel via Brobygning.NET. Side

7 4. UU-koordinator Hvert UU-center har mindst én UU-koordinator, se nedenstående tabel Center Koordinator Kontaktoplysninger UU-Sjælland Syd Lars Graversen Susan Lerche Klara Rasmussen Lars Winckler Andersen Jørgen Gyldhof (introduktionshold) Annemarie Hjorth (brobygningshold) UU-Lolland Falster Lene Bidstrup Bende Andersen UU-Nordvestsjælland Mai-Britt Buur Anne Franklin Gertrud Thøfner Henriette Schunck Oprettelse af hold UU-koordinatoren opretter hold ud fra de skabeloner, uddannelsesinstitutionerne har lagt op. Brobygningshold oprettes med prioritet og knyttes til perioden, mens introduktionskurser oprettes uden prioritet. Uger og antal af pladser på holdene tjekkes i forhold til det der er aftalt med uddannelsesinstitutionerne. Holdene sættes til status Planlægges og med tilmeldingsfrist 6 uger før holdstart. Alle hold er oprettet senest d. 1/ i Brobygning.NET både for det kommende efterår og forår Skjulte hold Hold, der ikke skal være offentligt tilgængelige, lægges på Brobygning.NET og skjules for offentligheden. Hvis holdet ikke offentliggøres på Brobygning.NET, er det kun skjult på elevernes del. Men uddannelsesinstitutionerne kan se holdene og hente holdlister. Side

8 4.2. Oprettelse af Grundskoler/efterskoler Hver grundskole/efterskole får ét login, hvor en central persons adresse sættes på. Skolerne kan selv ændre adressen Statuskoder Følgende statuskoder er mulige på holdene Statuskode Mangler godkendelse Beskrivelse UU-koordinatoren mangler at godkende holdet. Holdet er ikke offentlig tilgængelig og der kan ikke foretages tilmeldinger. Planlægges Koordineres Bekræftet Aflyst Holdet er åben for tilmeldinger. UU-koordinatoren arbejder på holdet, så tilmeldingerne går op. Koordinator kan bede vejleder flytte elever til hold, hvor der er plads. Flytning af elever til/fra hold sker derfor kun efter aftale med UUkoordinator. Vejleder må ikke tilmelde elever udenfor eget UU uden aftale med koordinator i andet UU. Holdet er ok, men der kan foretages ændringer på tilmeldingerne indtil fredagen i den 3.uge før start, hvorefter uddannelsesstederne kan trække elevlister. Der er for få tilmeldinger - holdet aflyses. Vejleder kan flytte elever fra holdet Koordinering af hold UU-koordinatoren har ansvaret for at koordinere hold på de uddannelsesinstitutioner der geografisk er placeret i det pågældende UU-område. Koordinering af hold sker seks uger før holdstart, hvor alle hold sættes til Koordineres. Hvis holdet på dette tidspunkt er fyldt, Bekræftes og lukkes holdet. UU-koordinatoren fordeler eleverne ud fra det minimum og maksimum antal, der er sat på holdene fra uddannelsesinstitutionernes side. Hvis holdets maksimum eller minimum antallet ændres, efter aftale med holdansvarlige, ændres antallet også i koordinatorværktøjet, så holdet bliver grønt. Ved flytning af elever kontakter UU-koordinatoren vejleder og meddeler antallet af elever, der skal flyttes fra den pågældende skole. Vejleder flytter kun til hold, hvor der er plads Overbookning af hold Når et hold er overbooket, flyttes eleverne efter de lokale aftaler, der er i regionen om fordelingen af pladser på de enkelte hold. Side

9 Hvis der er elever meldt på hold fra UU-centre, hvor der ikke er aftaler, kontaktes UUkoordinatoren i det pågældende UU-center. Kommunikationen mellem UU-centrene ved koordinering sker mellem UU-koordinatorerne. Ligesom det er UU-koordinatoren, der kontakter uddannelsesinstitutionerne, hvis der skal ændres på holdet For sen tilmelding UU-koordinatoren står for kontakten til uddannelsesinstitutionerne ved for sen tilmelding eller ændringer på holdene. Der sendes altid en til den holdansvarlige omkring sene tilmeldinger eller andre ændringer på holdene, hvis det sker senere end 3 uger før holdstart. Side

10 5. UU-vejleder og efterskolevejleder 5.1. Tilmelding til hold Senest fredagen i den 7. uge før holdet starter skal alle tilmeldinger fra elever være tastet i brobygning.net. Alle elever har som udgangspunkt ret til en plads på holdene. Tilmeldinger på hold, der er knyttet til uddannelsesinstitutioner udenfor for eget UU, foretages som andre tilmeldinger i den ordinære tilmeldingsperiode. Det er vigtigt, at alle tilmeldinger tastes i Brobygning.NET, så det registreres som en vejledningsaktivitet i elevens uddannelsesplan Koordinering af tilmeldinger Koordinering af hold foretages af UU-koordinatoren og sker 6 uger før holdstart. Programmet arbejder som bekendt med nedenstående statuskoder på holdene. Statuskode Mangler godkendelse Beskrivelse UU-koordinatoren mangler at godkende holdet. Holdet er ikke offentlig tilgængelig og der kan ikke foretages tilmeldinger. Planlægges Koordineres Bekræftet Aflyst Holdet er åbent for tilmeldinger UU-koordinatoren arbejder på holdet, så tilmeldingerne går op. Koordinator kan bede vejleder flytte elever til hold, hvor der er plads. Flytning af elever til/fra hold sker derfor kun efter aftale med UUkoordinator. Vejleder må ikke tilmelde elever udenfor eget UU uden aftale med koordinator i andet UU. Holdet er ok, men der kan foretages ændringer på tilmeldingerne indtil fredagen i den 3.uge før start, hvorefter uddannelsesstederne kan trække elevlister. Der er for få tilmeldinger - holdet aflyses og eleverne skal flyttes. Alle hold sættes til status Koordineres seks uger før holdstart. Det betyder, at den ordinære tilmelding til hold er slut. Vejledere må KUN rykke på elevers tilmeldinger, når det aftales med UU-koordinatoren. Hvis et hold er overbooket, og elever skal flyttes i koordineringsperioden, må de KUN sættes på hold, hvor der ikke er overbooket. Vejledere bør reagere hurtigt på henvendelser fra koordinatoren, for at få holdene koordineret færdig i tide til uddannelsesinstitutionerne. Når holdet har status Bekræftet er eleverne sikre på pladsen på holdet. Side

11 5.3. For sen tilmelding Tilmeldinger til hold senere end seks uger før start kan kun ske ved at sende en forespørgsel med angivelse af elevens navn, CPR, hold og uge til UU-koordinatoren, der evt. kontakter uddannelsesinstitutionen Kontaktbogen Kontaktbogen skal anvendes til al kommunikation omkring eleven. Derfor skal denne tjekkes dagligt i perioden hvor elever er på brobygnings- eller introduktionshold. Det er elevens skoles ansvar at registrere fravær. Side

12 6. Grundskoler og Efterskoler 6.1. Login til brobygning.net Hver grundskole/efterskole har ét login til Brobygning.NET. Dette ene login er koblet til én adresse. Denne kan ændres på Brobygning.NET under Min Konto > Opsætning. I brobygningsperioden kan det med fordel være kontaktlærerens e- mailadresse, hvor det under introduktionskurser kan være en sekretær der sørger for at formidle oplysningerne videre Kontaktbogen Kontakter omkring den unge fra ungdomsuddannelsen kommer via Kontaktbogen, så det er vigtigt at i den periode, hvor eleverne er af sted, at kontaktbogen tjekkes dagligt. Kontaktbogen benyttes også af vejleder, men det mere generel orientering, idet elevens skole har ansvaret for at registrere fravær. Side

13 7. Fristdatoer brobygning og introkurser Vejleder printer holdliste om fredagen i den 3. uge før holdstart Side

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Formål og målgruppe Denne vejledning henvender sig til personer på ungdomsuddannelser, som har fået adgang til Uno Brobygning med det formål at deltage i arbejdet

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på grundskole 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre Kom godt i gang med Nembørn Vejledning Til forældre 1 Vejledning til NemBørn Indholdsfortegnelse Log på MitBarn 3 Daglige adviseringer om nyheder i Mitbarn 4 Kartotekskort 5 Fuldmagter 6 Vaccinationer

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. 8 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

Sådan kommer du i gang med boldnettet

Sådan kommer du i gang med boldnettet Sådan kommer du i gang med boldnettet Man skal yde før man kan nyde... Sådan er det også med boldnettet. Jeres fodboldside er som start en skabelon hvor i skal fylde informationer i for at få glæde af

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Superbrugermanual. NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje

Superbrugermanual. NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje Superbrugermanual NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje Indholdsfortegnelse 1 Superbruger hvad indebærer det?... 4 1.1 Opdateringer... 4 1.1.1 Arbejdsopgaver i forbindelse med opdatering... 4 1.2 Arbejdsfordeling

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

AULA-MANUAL TIL STUDERENDE/DELTAGERE

AULA-MANUAL TIL STUDERENDE/DELTAGERE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVAD INDEHOLDER AULA?... 4 REDSKABER... 4 NAVIGATION... 6 SPROGVALG... 6 ONLINE I AULA... 6 OPRETTELSE I AULA, TILPAS PROFIL OG OPRET KURSUSSIDE... 7 FÅ ADGANG

Læs mere

APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015

APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015 APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015 INDHOLD Valg af leverandører til trivselsundersøgelsen 2015 Samme fælles spørgeskema som tidligere Mulighed for at tilføje lokale spørgsmål Sådan har andre brugt de lokale

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

Vejledning til brug af IT Elever.

Vejledning til brug af IT Elever. Vejledning til brug af IT Elever. 2 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg produktionshøjskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Elev, at benytte

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0 J. nr: 4004-V1566-09 Journal nr.. 4004-V1566-09 LUDUS Web version 2.11.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere