For dig der søger et job i boligområderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For dig der søger et job i boligområderne"

Transkript

1 For dig der søger et job i boligområderne

2 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de 40 selvstændige boligorganisationer og selskaber, vi administrerer, så vil du kunne forberede dig til en samtale ved at læse denne tekst. Du kan også finde yderligere oplysninger på KAB s hjemmeside med adressen - her slår vi ledige stillinger op. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon Med venlig hilsen KAB - Bygge- og Boligadministration

3 3 Et job med servicefunktioner Jobbet som ejendomsfunktionær er mere end et traditionelt job som vicevært. Selvfølgelig skal der stadig fejes, ryddes sne og klippes græs m.m., men maskiner gør det hurtigere og mere effektivt end tidligere. Til gengæld dukker der nye arbejdsområder op for ejendomsfunktionærerne. I stigende grad bliver han/ hun en all-round medarbejder, som skal yde en bred, god service overfor beboerne. Endelig sætter computeren sit præg på jobbet - især for ejendomsmestrene. IT er et værktøj, som anvendes dagligt i forbindelse med vedligeholdelsesaktiviteter, økonomistyring og boligarkiv. Ejendomsfunktionærer er frontpersonale, som der stilles betydelige krav til. En væsentlig opgave er at yde service til beboere og afdelingsbestyrelse, der henvender sig til ejendomskontoret i forbindelse med praktiske problemer i boligområdet. Som ejendomsmester eller gårdmand har du endvidere tæt kontakt med håndværkere, som er tilkaldt for at løse opgaver, der ligger udenfor ejendomskontorets arbejdsopgaver. Jobbet kræver praktisk håndelag og en god evne til at lytte til og tale med mange forskellige mennesker. For en ejendomsmester gælder det, at han/hun skal kunne lede og fordele det daglige arbejde samt kunne samarbejde med KAB og den lokale afdelingsbestyrelse. Fælles for alle ejendomskontorer er, at ansvaret for det overordnede tilsyn og ledelse ligger hos en inspektør i KAB. Inspektøren skal samarbejde med ejendomskontoret, afdelingsbestyrelsen og resten af KABadministrationen. Ejendomsfunktionærernes ansættelsesforhold Ejendomsfunktionærer ansættes direkte i boligorganisationerne og selskaberne, men i praksis står KAB for al administration, ansættelse og ledelse i forbindelse med ansættelsesforholdet.

4 4 Ejendomsfunktionærernes arbejdsforhold KAB er forpligtet til kun at beskæftige medarbejdere, der er organiseret. Mønsteroverenskomsten regulerer en lang række forhold i ejendomsfunktionærernes lønog arbejdsvilkår. Som supplement til mønsteroverenskomsten er indgået lokalaftale med den enkelte boligorganisation. Lokalaftalen omhandler bl.a. arbejdstid, ferie, særlige feriedage samt løntillæg og fordeling af lønpuljer o.a. En gang om året afholdes en medarbejderudviklingsog lønsamtale, der sætter fokus på den enkeltes præstationer. Endvidere har ejendomsfunktionærerne valgt en fællestillidsrepræsentant, som i det daglige er bindeleddet mellem ejendomsfunktionærerne og KAB s ledelse. Samarbejdsudvalg og sikkerhedsorganisation I dagligdagen tilstræbes det at skabe udviklende og sikre arbejdsforhold. I Ejendomsfunktionærernes Samarbejdsudvalg (ESU) behandles forhold, der sikrer de bedst mulige arbejdsvilkår for medarbejderne. KAB har en sikkerhedsorganisation, som aktivt fokuserer på sikkerhed og arbejdsmiljø for ejendomsfunktionærerne. Personaleforhold Som medarbejder i en KAB-administreret boligorganisation vil du få mulighed for personlig udvikling

5 5 og indflydelse på egen arbejdssituation. Målet er at have en arbejdsplads, der skaber udfordringer og er under udvikling. Vi er i gang med at udarbejde personalepolitikker, som skal medvirke til at udtrykke holdninger. For eksempel kan nævnes medarbejderudviklingssamtaler, som skal medvirke til at sætte fokus på udviklingsønsker og uddannelsesmuligheder. Du vil som nyansat skulle deltage i en planlagt kursusrække, som vil medvirke til, at du hurtigt kommer ind i forretningsgangene. Det vil sige, den måde vi gør tingene på. Endvidere vil der efterfølgende være mulighed for supplerende kurser. Om beboerdemokratiet Den enkelte boligorganisation består ofte af flere boligafdelinger. Der træffes alle overordnede beslutninger på afdelingernes vegne via bestyrelsen og repræsentantskabet. Men den enkelte boligafdeling har væsentlig indflydelse, da beboerne på afdelingsmødet skal træffe beslutning om afdelingens økonomi og budget og dermed fastsætte rammerne for renholdelse, vedligeholdelse, fornyelser, beboeraktiviteter og meget andet. Afdelingsbestyrelsen varetager løbende beboernes interesser og forbereder afdelingsmøderne. Men den enkelte beboer kan også stille forslag til afdelingsmødet. Beboerne må selv vælge, i hvilket omfang de vil engagere sig i beboerdemokrati og beboeraktiviteter. Men man må indrette sig på fælles regler for eksempelvis husorden, vedligeholdelse og råderet. Lov givningen beskytter i udstrakt grad den enkelte beboer, og der er i kommunerne oprettet beboerklagenævn, som giver hurtig og billig klageadgang i en række situationer. Om KAB KAB - Bygge- og Boligadministration er et alment forretningsførerselskab. KAB s kernevirksomhed er at administrere almene boliger, og vores kunder er almene boligorganisationer med tilsammen ca. 200 boligafdelinger, 10 par lamentariske selskaber, 3 kollegier og De Gamles By i København. I alt drejer det sig om knap lejemål i hovedstadsområdet, og KAB er hermed et af Danmarks største almene forretningsførerselskaber. Kun derne (boligorganisationerne) indgår kontrakt med KAB om administrationen for en årrække. Det er vigtigt at forstå, at boligerne ejes af disse selvstændige boligorganisationer - og ikke af KAB. I det daglige er det KAB s vigtigste opgave at yde god og effektiv service til beboerdemokratiet, beboerne og de boligsøgende. Der arbejder omkring 200 mennesker i KAB, og vi varetager desuden ledelsen af ca. 370 ejendomsfunktionærer og andre, der arbejder med daglig beboerservice på omkring 125 ejendomskontorer i boligområderne.

6 6 KAB ejes af vores kunder og styres af et repræsentantskab og en bestyrelse, der begge er demokratisk valgte forsamlinger med beboerflertal. KAB er en professionel virksomhed, som er til for kunderne. KAB s ejere bidrager selv som kunder til den helt overvejende del af økonomien i KAB. Gennem dialog med kunderne og beslutninger i KAB s repræsentantskab og bestyrelse er vi stand til at klare al grundlæggende forvaltning af boligafdelingerne og til at levere en række ekstra ydelser til beboerdemokratiet efter behov. Den grundlæggende mission for KAB er derfor denne: KAB er til for kunderne Og den grundlæggende vision: KAB vil - med beboeren i centrum - være en markant fornyer af den almene boligsektor

7 7 Et par gode spørgsmål og svar om KAB 1. Hvad står navnet KAB for? Virksomhedens helt officielle navn er KAB - Byggeog Boligadministration S.m.b.a.. I det daglige siger vi bare KAB - og det er ikke en forkortelse for noget mere. Engang stod det for Københavns Almindelige Boligselskab, men virksomheden er ikke længere bare et københavnerselskab. 2. Hvem ejer boligerne? Det gør den enkelte boligorganisation. KAB ejer ingen boliger. 3. Hvordan får man en bolig? Alle kan søge om en almen bolig via Udlejningsområdet i KAB eller i mange tilfælde via BoligButikken for Hovedstadsområdet, der ligger på Københavns Hovedbanegård. Man skal være fyldt 15 år for at søge bolig. Udlejning sker efter ventelister. Det koster et gebyr at blive skrevet op (opnoteret). Hvert år ajourføres ventelisterne. Det koster et gebyr at forny sit opnoteringsbevis og dermed bevare sit nummer på ventelisten. De fleste boligorganisationer har to ventelister: En for boligsøgende, som ikke bor i en boligorganisation i forvejen. Det er den almindelige venteliste. En anden for dem, der allerede bor i en almen bolig i organisationen, en såkaldt oprykningsventeliste. Det er altså en intern liste for beboere. Når der bliver en ledig bolig i en afdeling, tilbydes den først til de beboere, der står på oprykningsventelisten. Man siger, at de har beboerfortrinsret. Hvis boligen ikke lejes ud på denne liste, går boligen videre som tilbud til boligsøgende på den almindelige venteliste.

8 KAB - Bygge- og Boligadministration S.m.b.a. Vester Voldgade København V Telefon: Telefax: Hjemmeside: 2004

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Individuelle moderniseringer

Individuelle moderniseringer Individuelle moderniseringer 2. udgave Udgivet februar 2006 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax: 33 63 10 01 e-mail: kab@kab-bolig.dk

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2. OM DAB... 5 2.1 OM DAB... 5 3. REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE... 8 3.1 ANNONCERING... 8 3.1.1 FORRETNINGSGANG FOR

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så?

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Køge Boligselskab Velkommen i Afdelingsbestyrelsen Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Demokrati er i dag en selvfølge inden for boligbevægelsen, men det er resultatet af en lang politisk kamp.

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Mål for alt Vejen til professionel ledelse og forvaltning ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Vejledning til alle medlemsorganisationer

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark Målsætningsprogram Lej dig til muligheder - vejen til det gode boligliv 2020 Boligkontoret Danmark Med udgangspunkt i den nye strategi for Boligkontoret Danmark, hvor det gode boligliv og medlemmernes

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

God ledelse af almene boliger

God ledelse af almene boliger God ledelse af almene boliger Indledning Det er en stadig større udfordring at arbejde med moderne ledelse af virksomheder. Det kræver langt større dynamik end tidligere at løse opgaverne i såvel den private

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab Side 1/39 Personale håndbog Sundby-Hvorup Boligselskab Designmanual for Sundby-Hvorup Boligforening 2011 Indledning 4 Personalehåndbogen 4 Side 2/39 Sundby-Hvorup Boligselskab 5 Vision, mission og værdier

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B 2 2.1 3B s formål,

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere