Målsætningsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målsætningsprogram 2005-2007"

Transkript

1 Målsætningsprogram

2 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger 10 Profil 3: Servicemålsætninger 11 Udgiver: Layout: Fotos: Tryk: Oplag: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17, 1552 København V Susanne Grenaae Thomas Brolyng Steen XPonCard A/S eks. 2

3 Forord KAB har siden 1920 arbejdet ihærdigt og målrettet på at sørge for boliger til alle. Gode, gedigne, velholdte lejeboliger, som gør det muligt for alle at få et godt sted at bo. KAB s rolle er at levere administrative ydelser i forbindelse med den daglige drift, renovering og opførelse af almene boliger m.v. På den måde udgør KAB rammen om det fællesskab, der p.t. består af mere end lejemål, fordelt på 200 boligafdelinger i 45 boligorganisationer. Vi har i de seneste år arbejdet på at forberede os til nye tiders nye udfordringer. Og vi synes, at vi er klar. Vi har i de seneste år gennemført et markant generationsskifte i den administrative ledelse og har rustet organisationen til at løse de opgaver, som vi er sat i verden for at løse. Vi har moderniseret grundlaget for vores aftaler med de administrerede boligorganisationer, så det er mere tidssvarende, og så det juridiske grundlag i endnu større grad skaber mulighed for individualitet. Vi har formuleret KAB s mission og vision, og vi har formuleret vores grundlæggende filosofi for vores adfærd og holdninger. Vi har dermed skabt en klar platform for det videre arbejde og den videre udvikling. Selvom tidsånden mere og mere går i retning af, at den enkelte er sig selv nok og at der skal være mere konkurrence, så er det vores opfattelse, at det skal ske indenfor rammerne af et velfungerende fællesskab. Et fællesskab, hvor vi kan hjælpe og støtte hinanden. Et fællesskab, hvor vi kan lære af hinanden og lade os inspirere. Et fællesskab, hvor vi har ressourcer og viden til at løse opgaverne og udfordringerne. Med andre ord: KAB bygger på fællesskab. Vi er en del af fællesskabet mellem de administrerede boligorganisationer, og vi tilbyder fællesskabet til de administrerede boligorganisationer og til fremtidige kunder. Med udgangspunkt i den grundlæggende filosofi og vores mission og vision beskriver dette målsætningsprogram KAB s overordnede holdninger og mål indenfor de tre hovedområder, som ønskes prioriteret i målsætningsprogrammet for perioden : Samfundsmæssige og politiske målsætninger Byggemålsætninger Servicemålsætninger 3

4 Indledningsvis bringer vi vores mission og vision. Missionen udtrykker, hvorfor KAB er sat i verden, og visionen udtrykker, hvor vi gerne vil bevæge os hen. Der er nok at tage fat på, og det glæder vi os til - sammen med alle de mange aktive beboere og ansatte. Hold-i-hånden-dag i Tingbjerg. Foto: Gitte Larsen. Kjeld Poulsen Formand Jesper Nygård Adm. direktør 4

5 KAB s mission KAB er til for kunderne KAB arbejder som almen bygge- og boligadministration for at udvikle eksisterende boligområder og bygge fl ere almene boliger. Vores vigtigste opgave er at medvirke til at skabe, forbedre og bevare gode boliger til alle samfundsgrupper. KAB er som almen forretningsførerorganisation kundeejet og beboerstyret. Vi er til for kunderne og leverer administrative ydelser af høj kvalitet og udført professionelt i tæt dialog med vores kunder. KAB har siden 1920 ønsket at sætte et betydningsfuldt arkitektonisk fi n- geraftryk på dansk boligbyggeri. Vi medvirker aktivt til forbedring af arkitektur og funktioner i boligbebyggelser. KAB er udviklingsorienteret og har et stærkt samfundsengagement. Vi vil skabe gode rammer for alle typer beboere. KAB driver virksomhed omkostningsbevidst og effektivt på en sådan måde, at vi både er en god arbejdsplads og en professionel leverandør af serviceydelser. 5

6 KAB s vision KAB vil - med beboeren i centrum - være en markant fornyer af den almene boligsektor KAB s vigtigste mål vil fortsat være at skabe gode rammer og vilkår for den enkelte beboer, den enkelte boligafdeling og den enkelte boligorganisation, der samarbejder med os. KAB ønsker, at samarbejdet med kunderne kan opfattes og udvikles som partnerskaber. En kompetent, hurtig og personlig service skal gøre os til et oplagt valg som forretningsfører, både når det gælder boligadministration, og når det gælder byggeforretningsførelse i forbindelse med renovering og nybyggeri. KAB vil bidrage aktivt og kreativt til udviklingen af dansk byggeri og arkitektur. Vi fokuserer ikke kun på selve byggeriet, men også på brugsværdi og livskvalitet i nye og gamle boligområder, når vi renoverer, moderniserer og bygger boliger. KAB vil være en markant fornyer af den almene boligform og en væsentlig bidragyder til den boligpolitiske debat. Vi vil være front løberen i den beboerstyrede del af boligsektoren. KAB vil - indenfor Danmarks grænser - løbende tilpasse sig de markedsmæssige udfordringer og sikre dynamik, udvikling og kvalitet i det arbejde, vi udfører. Vi vil gerne - ved siden af det almene område - kunne tilbyde vores serviceydelser og produkter til andre dele af boligmarkedet end den almene sektor. 6

7 Grundlaget for indsatsen På baggrund af missionen og visionen er der brug for at målrette indsatsen for de kommende år. Målsætningsprogrammet er derfor ikke en oplistning af alt godt fra havet. Det er et forsøg på at sætte fokus på de elementer, vi anser for betydningsfulde og vigtige i de kommende år. Målsætningsprogrammet skal følges op med konkrete handlingsplaner for administrationen og bestyrelsen. Vi ønsker, at indsatsen skal kunne spejles i konkrete ord, der er den grundlæggende filosofi for vores adfærd og vores holdninger. Vi ønsker, at det er tydeligt for enhver, at vi bygger på fællesskab. At vi udgør en helhed, der aktivt arbejder for den bedste løsning for den enkelte beboer, den enkelte boligafdeling og den enkelte boligorganisation. at vores kunder og den brede offentlighed oplever, at vi udviser engagement i at skabe mulighed for at skaffe en god bolig til alle, den daglige opgaveløsning og i den aktuelle boligdebat. at vores kunder og øvrige samarbejdspartnere oplever, at vi repræsenterer troværdighed, og at der er klar sammenhæng mellem det, vi siger, og det vi gør. at de mange aktive beboere oplever, at vi udviser en grundlæggende respekt for det beboerdemokratiske arbejde, og at der bliver lyttet til deres meninger og holdninger. at vi opfattes som en både effektiv og forandringsparat organisation, der samtidig udviser omsorg for og tillid til medarbejderne, og som er i stand til at skabe en kultur præget af vi-følelse. at vi opfattes som en udviklingsorienteret organisation, der tænker fremad og er med til at udvikle og forny den almene boligsektor. Vi ønsker løbende at blive bedre til de ting, som vi arbejder med. Derfor vil vi i større omfang end tidligere undersøge og måle, hvordan kunderne i bred forstand opfatter vores produkter og holdninger. 7

8 Profil 1 Samfundsmæssige og politiske målsætninger De samfundsmæssige og politiske målsætninger omfatter det brede og udadrettede engagement og lægger rammerne for mange af de mere indadrettede og administrative målsætninger og daglige handlinger. Vi vil deltage i en udvikling, konsolidering og effektivisering af den almene boligsektor Vi vil - med samfundsengagement - skabe, forbedre og bevare gode boliger for alle Vi vil fortsat arbejde for at udvikle beboerdemokratiet og styrke beboernes indflydelse på egne boligforhold Vi vil forstærke og udbygge det mangfoldige og stærke fællesskab mellem de administrerede boligorganisationer - båret af fleksibilitet og ønsket om at ville hjælpe hinanden Vi vil tiltrække nye kunder til gavn for KAB-fællesskabet KAB har gennem tiden spillet en aktiv rolle indenfor den almene boligsektor og har været med til at præge den samfundsmæssige og den boligpolitiske debat. Vi ønsker fortsat at varetage denne rolle. Vi ønsker at arbejde for sektoren som helhed og for de administrerede boligorganisationer i særdeleshed. Der har i de seneste år været en voksende konkurrence indenfor den almene boligsektor. Vi tror at denne udvikling fortsætter. Derfor ønsker vi at være på forkant med udviklingen både med hensyn til udvikling af bedre og mere tidssvarende servicetilbud og ved tiltrækning af nye kunder til KAB-fællesskabet. Vi vil også løbende følge med markedet med henblik på at se strategiske samarbejdsmuligheder m.v. for at kunne forbedre vores produkter. Der stilles stadig større krav til boligen, og den almene boligsektors konkurrenceevne er under pres. Vi ønsker at styrke sektorens samlede konkurrenceevne og samtidig sørge for boliger til alle. Vi ønsker at være med til at udvikle nye boligformer samt at styrke beboernes indflydelse på deres bolig og boligområde. Den almene sektor er ekstremt styret af regler og love. Vi ønsker i stedet en lovgivning, der styrker den almene sektors mangfoldighed og som forenkler reglerne. Vi ønsker også en finansieringsreform, der dels gør det muligt for de almene beboere at få glæde af den lave rente og dels sikrer, at Landsbyggefondens midler aktivt kan anvendes til at gøre sektoren mere selvfinansierende og samtidig anvendes til kvalitetsløft for at øge den almene sektors konkurrenceevne. 8

9 Profil 2 Byggemålsætninger Byggemålsætningerne omfatter vores holdninger til byggeri i bred forstand. Det er nybyggeri, renovering og de helt store projekter, der finder sted i en række boligafdelinger, når der er behov herfor. Vi vil være med til at skabe god arkitektur og funktionalitet med fokus på brugsværdi, livskvalitet og levende bymiljøer Vi vil medvirke til at præge udviklingen af byggeteknologi med henblik på at styrke kvaliteten og at reducere prisen både ved nybyggeri og renovering Vi vil udnytte vores kompetencer og forretningsmuligheder inden for det boligsociale område såsom helhedsplaner, beboersamarbejde m.m. Vi vil medvirke til at sætte fokus på fremtidssikring af de almene boligafdelinger på dagsordenen, så vi kan medvirke til at finde svar på de udfordringer vi møder. KAB ønsker fortsat at være med til at skabe gode kvalitetsboliger i velfungerende boligområder til alle. Både ved at opføre nye gode boliger, renovere eller omdanne eksisterende boliger til tidssvarende boliger. I de seneste år er betingelserne for alment nybyggeri blevet ændret. Der er bl.a. er genindført rammebeløb for byggeriet. Der er sket en opsplitning i bygherre og driftsherre, og der er indført udbud af bygherrerollen, hvilket har medført øget konkurrence. Tilsammen har dette medført øget konkurrence. Vi ønsker derfor at videreudvikle og effektivisere vores rolle som den professionelle bygherrerepræsentant. Vi ønsker at opsamle systematisk viden og erfaringer om byggeteknik, miljø, energi og styringsredskaber, så vi sikrer en optimal og effektiv måde at opføre, vedligeholde, og renovere boligerne på. Samtidig vil vi udvikle byggeprocessen, så den bliver smidigere og mere nænsom overfor den enkelte beboer. Måden at bo på er også under opbrud, og det stiller andre krav til indretning af boligen fremover. Der skal være større muligheder for individuelt at tilpasse boligen, ligesom der skal være tilbud om andre boformer som seniorbofællesskaber, kunstnerboliger eller boliger til skæve eksistenser. 9

10 Profil 3 Servicemålsætninger Servicemålsætningerne sikrer, at KAB fastholder, udvikler og forbedrer den høje kvalitet af serviceydelserne - til gensidig gavn for vores kunder, medarbejdere og garanter. Vi vil levere administrative ydelser, der imødekommer kundernes forventninger om kvalitet, levering og effektivitet Vi vil - i dialog med kunderne - løbende forbedre vores serviceydelser og udvikle nye tilbud Vi vil aktivt medvirke til, at den enkelte boligorganisation realiserer sine målsætninger og effektiviseringsmuligheder Vi vil sikre, at KAB og ejendomskontorene er attraktive, levende og dynamiske arbejdspladser drevet af kompetente medarbejdere med lyst og engagement Disse målsætninger omfatter de administrative ydelser, der leveres til kunderne i bred forstand - beboere, boligsøgende, afdelingsbestyrelser, organisationsbestyrelser m.v. Det omfatter også interne arbejdsgange, ejendomskontorerne og aktiviteter i KAB. Kommunerne er derudover helt centrale samarbejdspartnere. Dels kan de være kunder, og dels er de som myndighed KAB s og boligorganisationernes vigtigste samarbejdspartner. KAB vil være en attraktiv arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder og udfordringer for medarbejderne. Dette vil ikke alene bidrage til en fortsat styrkelse af kvaliteten i de administrative ydelser, men også bidrage til at disse ydelser tilpasses nye og eksisterende kunders forventninger og behov. Med servicemålsætningerne søger KAB desuden at fastholde sin position på markedet som en professionel, pålidelig og troværdig administrator af især almene familie-, ældre- og ungdomsboliger. 10

11 God service på de grundlæggende ydelser: BASIS-service KAB tilbyder tre serviceaftaler om boligadministration: BASIS-service, PLUS-service og FULD-service. Fælles for dem er sikkerhed, mulighed for tilvalg og respekt for boligorganisationens identitet. Ikke alle har brug for det hele. Nogle boligorganisationer har kun behov for at uddelegere de opgaver, som kræver et stort, administrativt apparat, f.eks. administration af venteliste, udlejning og opkrævning af husleje samt udarbejdelse af budgetter og regnskaber. Med BASIS-service sikres din boligorganisation hjælp til alle de administrativt tunge områder til en fordelagtig pris. Som kunde med BASIS-service klarer man bl.a. selv de opgaver, som en inspektør fra KAB normalt tager sig af, f.eks. at være arbejdsgiver for de ansatte i bolig organisationen. BASIS-service er et tilbud til dem, der selv vil klare drift og vedligeholdelse og selv arbejde med beboerdemokratiet i afdelingerne og i organisationen. BASIS-service er interessant for dem, der har besluttet at købe en række grundydelser hos en ekstern boligadministration. BASIS-service er også en god indgang for kunder, som vil prøve at samarbejde med KAB. BASIS-service er en grundaftale, hvor kvaliteten af de købte ydelser er lige så høj som i de mere omfattende serviceaftaler, PLUS-service og FULDservice. Du er altid velkommen til at kontakte KAB for at få yderligere oplysninger: KAB - Bygge- og Boligadministration Kundechefen Vester Voldgade København V Telefon: Telefax: Hjemmeside: KAB ejes af en række selvstændige, almene boligorganisationer, og vi administrerer godt lejemål i hovedstadsområdet. Vi arbejder for et levende beboerdemokrati, hvor beboeren er i centrum. KAB er med til at udvikle både nybyggeri og eksisterende boligområder. Med BASIS-service sikres din boligorganisation på alle disse områder: Administration Informationsteknologi (IT) Udlejning og husleje* Økonomistyring* Forsikringsadministration* Rådgivning Rådgivning for boligorganisationen* Information* Uddannelse* * Her har BASIS-service ikke samme omfang som PLUS-service og FULDservice. Der er dog altid mulighed for at købe ekstra ydelser tilrettet jeres behov. Marts 2005 Fuld boligadministration: FULD-service Solid boligadministration: PLUS-service KAB tilbyder tre serviceaftaler om boligadministration: BASIS-service, PLUS-service og FULD-service. Fælles for dem er sikkerhed, mulighed for tilvalg og respekt for boligorganisationens identitet. Nogle gør meget selv, andre vil gerne have lidt ekstra service. Derfor har KAB udviklet PLUSservice, som dækker en bred vifte af behov og sikrer boligorganisationen rådgivning på mange felter. PLUS-service er en god løsning for den prisbevidste kunde, der ønsker en omfattende service i det daglige, men også vil klare noget selv og evt. supplere ved at købe en tillægsydelse, når særlige behov opstår. Med PLUS-service får bestyrelsen for boligorganisationen rådgivning. Det er også KAB's ansvar f.eks. at planlægge drift og vedligeholdelse af ejendomme samt at løse opgaver i forbindelse med ansættelser, afskedigelser og sikkerhedstilsyn. KAB sørger for, at en fast tilknyttet inspektør tager sig af vedligeholdelsesplaner og diverse budgetter i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Vi klarer også det praktiske arbejde i forbindelse med beboerkontakt, herunder reglementer for vedligeholdelse, regler for husorden, behandling af klagesager og sager i forbindelse med råderet. Med PLUS-service bliver beboerdemokratiet hjulpet godt på vej, men der er begrænset servicering af afdelingsbestyrelser. På samme måde er der også visse begrænsninger i nogle af de andre ydelser. Du er altid velkommen til at kontakte KAB for at få yderligere oplysninger: KAB - Bygge- og Boligadministration Kundechefen Vester Voldgade København V Telefon: Telefax: Hjemmeside: Med PLUS-service sikres din boligorganisation på alle disse områder: Administration Informationsteknologi (IT) Udlejning og husleje Økonomistyring* Forsikringsadministration* Rådgivning Rådgivning for boligorganisationen* Rådgivning for boligafdelingen* Information* Uddannelse* Drift og ledelse Beboerkontakt Personaleledelse og -administration* Bygningsdrift* * Her har PLUS-service ikke samme omfang som FULD-service. Der kan dog altid købes ekstra ydelser tilrettet jeres behov. KAB ejes af en række selvstændige, almene boligorganisationer, og vi administrerer godt lejemål i hovedstadsområdet. Vi arbejder for et levende beboerdemokrati, hvor beboeren er i centrum. KAB er med KAB tilbyder tre serviceaftaler om boligadministration: til at udvikle både nybyggeri og BASIS-service, eksisterende boligområder. PLUS-service og FULD-service. Fælles for dem er sikkerhed, mulighed for tilvalg og respekt for boligorganisationens identitet. Marts 2005 FULD-service fra KAB dækker alt, hvad der er nødvendigt for at kunne fungere som en professionel boligorganisation. På den måde sikres god service overfor beboere, boligsøgende, ind- og frafl yttere, ejendomsfunktionærer og samarbejdspartnere. Med FULD-service får både boligorganisationen og afdelingerne rådgivning og servicering. KAB deltager i repræsentantskabsmøder, møder i organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen samt i afdelingsmøder. Vi klarer også det nødvendige i forbindelse med bl.a. dagsordener og opfølgning på de trufne beslutninger. Det er KAB's ansvar at planlægge drift og ledelse af ejendomme samt at løse alle opgaver i forbindelse med ansættelser, afskedigelser og sikkerhedstilsyn. KAB sørger for, at en fast tilknyttet inspektør tager sig af vedligeholdelsesplaner, teknisk rådgivning og diverse budgetter i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Vi klarer også det praktiske arbejde med reglementer for vedligeholdelse, regler for husorden, behandling af klagesager og sager i forbindelse med råderet. Gode råd er ofte dyre, ikke mindst når det gælder jura. Men adgang til udvidet juridisk rådgivning er en del af aftalen, når du vælger FULD-service fra KAB - ligesom vi leverer information om ny lovgivning m.m. FULD-service kommer hele vejen rundt om opgaverne. Med FULD-service sikres din boligorganisation på alle disse områder: Administration Informationsteknologi (IT) Udlejning og husleje Økonomistyring Forsikringsadministration Rådgivning Rådgivning for boligorganisationen Rådgivning for boligafdelingen Information Uddannelse Jura Drift og ledelse Beboerkontakt Personaleledelse og -administration Bygningsdrift Der er altid mulighed for at købe ekstra ydelser tilrettet jeres behov. Du er altid velkommen til at kontakte KAB for at få yderligere oplysninger: KAB - Bygge- og Boligadministration Kundechefen Vester Voldgade København V Telefon: Telefax: Hjemmeside: KAB ejes af en række selvstændige, almene boligorganisationer, og vi administrerer godt lejemål i hovedstadsområdet. Vi arbejder for et levende beboerdemokrati, hvor beboeren er i centrum. KAB er med til at udvikle både nybyggeri og eksisterende boligområder. Marts

12 KAB er til for kunderne KAB vil - med beboeren i centrum - være en markant fornyer af den almene boligsektor KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17, 1552 København V Telefon: Fax: Hjemmeside: Juni

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag AB mod 2020 Mission, Vision og Værdigrundlag Arbejdernes Boligforening AB mod 2020 AB har siden 1917 arbejdet målrettet på at sørge for gode boliger til alle. Denne mission er stadig gældende for os både

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s vision 2020 2 Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s VISION 2020 3 "Vi er lejernes første valg!"...sådan siger omverdenen om AAB, når vi kigger dybt i krystalkuglen

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2016-2020 Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO INDHOLD Mission - Vision - Værdier Mission.... 3 Vision... 3 Værdier.... 3 VIBOs værdier Rummelighed.... 4 Tryghed.... 4

Læs mere

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM INDHOLD VÆRDIGRUNDLAG FOR BOMIDTVEST MÅLSÆTNING, OVERORDNET MÅLSÆTNING, NYBYGGERI MÅLSÆTNING, RENOVERING OG OMBYGNING MÅLSÆTNING, AFDELINGENS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening Visioner for Bovia AAB Kolding Billund Boligforening 2013-2017 Indledning Det er stadig en større udfordring at samarbejde med moderne ledelse af virksomheder, og i den forbindelse er en boligforening

Læs mere

100 år er ingen alder

100 år er ingen alder Strategi 2015-2018 100 år er ingen alder 100 år er ingen alder AAB nærmer sig de 100 år, men det er ingen alder. Kompetente medarbejdere og beboervalgte, har skabt en udviklingsorienteret og værdibaseret

Læs mere

Effektiv og nærværende ejendomsadministration

Effektiv og nærværende ejendomsadministration 1 2 Effektiv og nærværende ejendomsadministration 2 3 Arbejdsfelt Vi er en virksomhed, der har stor erfaring i at administrere ejendomme på det private ejendomsmarked. Den private sektor er betydningsfuld

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningprogram 2016-2020 Indledning Arresø Boligselskab blev stiftet den 1. januar 2011, efter en sammenlægning mellem Ølsted Andelsboligforening og

Læs mere

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 Her udlejer vi boliger Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 2013 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk Udlejningen T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk

Læs mere

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogram 2009-2015 Boligkontoret Danmark Sammen kan vi mere NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogrammet er vedtaget på Boligkontoret

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

Værdier og. målsætninger

Værdier og. målsætninger Værdier og målsætninger Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere værdi- og visionsgrundlaget for AAB. Vi håber, at alle vil bruge det som inspiration og arbejdsredskab i den fremtidige udvikling af

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 Hvor skal vi hen? Strategisk Overblik, vision, værdier, retning Taktisk Fokusområder, styring,

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Ét KAB i et stærkt fællesskab

Ét KAB i et stærkt fællesskab Ét KAB i et stærkt fællesskab Kernedrift, bæredygtighed og trivsel Målsætningsprogram 2015-2018 KAB Målsætningsprogram 2015-2018 1 Indhold Forord 3 Professionel og beboernær kernedrift 4 Bæredygtighed

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

BEBOERNE I CENTRUM. fordi det handler om menneskers hjem

BEBOERNE I CENTRUM. fordi det handler om menneskers hjem BEBOERNE I CENTRUM fordi det handler om menneskers hjem Målsætningsprogram frem mod 2019 BEBOERNE I CENTRUM fordi det handler om menneskers hjem Glostrup Boligselskabs boligafdelinger er attraktive. Velplaceret

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen.

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen. Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Velfungerende beboerdemokrati Fremsynet Velfungerende ved åbenhed beboerdemokrati og samarbejde

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00 Hotel Legoland Aastvej 10 7190 Billund Formandskandidat: Per Nielsen Opstillet af: Bovia ANSAT i boligorganisationen

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Rammer for samarbejde i boligafdelingerne

Rammer for samarbejde i boligafdelingerne Rammer for samarbejde i boligafdelingerne KAB s værdier Ansvarlighed - Gennemskuelighed - Dialog - Fornyelse Forord Det er en proces at nærme sig hinanden samarbejdet er udfordrende, fordi der er tre parter:

Læs mere

Rammer for samarbejde i boligafdelingen

Rammer for samarbejde i boligafdelingen Rammer for samarbejde i boligafdelingen Bedre boliger for alle Forord Det er en proces at nærme sig hinanden det har vist sig i forbindelse med fusionen, og det viser sig i det samarbejde, der hver dag

Læs mere

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE Møde BL s 3. kreds 30. Januar 2016 2016: Lov om effektivisering Der er aftalt, at driften af den almene boligsektor frem mod 2020 skal effektiviseres med 1,5 mia. kr.

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Her udlejer vi boliger

Her udlejer vi boliger Her udlejer vi boliger Brumleby - 2016 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening Mandag - onsdag kl. 9.00-15.30

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Thorsgård Engvadgård Fløngvangen Kallerupvang Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række-

Læs mere

I VAB VIL VI... STRATEGI & VISION

I VAB VIL VI... STRATEGI & VISION I VAB 2020 STRATEGI & VISION I VAB Være et attraktivt og eftertragtet boligselskab....med en god og sund boligmasse i trygge rammer. Forskellige boligstørrelser, indretninger og pris vil sikre, at der

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk HANDLEPLAN 2016-2018 Indsatser på baggrund af Målsætnings- og Handleplan godkendt af Repræsentantskabet i Boligkontoret Fredericia på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 19. november 2015 Vesterbrogade

Læs mere

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > boligselskabet midt/vest FAKTA Boligselskabet MidtVest blev stiftet 1. januar 1999 og er et selvejende alment boligselskab. Selskabet bygger, administrerer

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP AABsafdeling i Høje-Taastrup Afdeling 51. Pælestykkerene Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AFTALE Baggrund Hvert år i april afholdes et

Læs mere

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013 Målsætningsprogram 2010 2013 1 Overordnede målsætninger for organisationen At synliggøre for organisationen, såvel beboerdemokratiet som organisationens ansatte, hvad der er organisationens overordnede

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB Hedebosafdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Legathuset. Præstegårdsvej Plejehjem, Vesterled/Valbyvej Fløng Byvej Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION. (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION. (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN BLAD MED DEBAT & HOLDNINGER TVÆRKULTUREL INTEGRATION LAV EN

Læs mere

Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag

Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag Politiske og administrativ organisation Direktørens opgaver og profil AAB Vejle Arbejdernes Andels-Boligforening i Vejle er den største almene boligorganisation

Læs mere

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 9. marts 2015 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer Boligselskabet Viborg - Fremtidens familie- og boformer Grethe Hassing 10. Maj 2017 1 Hvad er Boligselskabet Viborg 3250 boliger Viborg, Karup, Frederiks, Kølvrå og Bruunshåb Selvstændigt selskab, som

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

STYRINGSDIALOG VIBO, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG VIBO, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG VIBO, HØJE-TAASTRUP VIBOS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I og II, Charlottengårdshaven Engelholm Alle Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager

Læs mere

REFERATARK HVIDOVRE KOMMUNE

REFERATARK HVIDOVRE KOMMUNE Vedrørende: Fællesmøde med de almene boligselskaber Dato: 5. december 2012 Sted: Bataillionen REFERATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kultur- & Arbejdsmarkedsforvaltning Borgerservicecentret Sagsbehandler: Tom Arne

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab

Sundby-Hvorup Boligselskab Sundby-Hvorup Boligselskab Oplæg.. Hvem er jeg, Tanker on fremtidsanalyser. Lidt om SHB Hvordan vi har gjort det. Hvad fik vi ud af det. Tanker. Involvering/ejerskab /helhedstænkning er nødvendig for analysen.

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning

RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning Målsætning 2013-2014 RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning Den overordnede vision for Rødovre Boligselskab Rødovre Boligselskab er et selvstændigt boligselskab med egen administration. Et lokalt boligselskab,

Læs mere

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række- og parcelhuse Thorsgård Opførelsesår: 1949 30 boliger, etagehuse Engvadgård Opførelsesår: 1973 71

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

opsplitning og social udstødelse.

opsplitning og social udstødelse. By- og Boligministeriet Må først offentliggøres den 1. oktober kl. 9.00 Tale ved det uformelle EU-boligministermøde i Bruxelles og Charleroi den 1.-2. oktober 2001, holdes af kontorchef Charlotte Bro,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Dagsorden. Den har I indflydelse på.. men

Dagsorden. Den har I indflydelse på.. men Hvem bestemmer hvad Dagsorden Den har I indflydelse på.. men Lidt om lovgivning Afdelingsbestyrelsen og dens rolle Samarbejde med inspektør og administration Budget og beboermødet og jeres rolle De almene

Læs mere

Rødekro Andelsboligforening

Rødekro Andelsboligforening Vær en aktiv beboer Rødekro Andelsboligforening Hvad er min ret? Hvad er min pligt? Hvordan får jeg indflydelse i Boligforeningen? Side 2 Forord til folderen Ideen med folderen er at give dig lyst til

Læs mere

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen Notat DIR 2015/05 #6.01 Notat til: Direktionen Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 33 63 10 11 @kab bolig.dk KAB s trivselsstrategi 2015 2018 Baggrund I KAB s målsætningsprogram

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Kjeld Poulsen, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Alice Brødbæk,

Læs mere

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard & velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard Brush up på den almene sektor 1/5 af alle boliger er almene = ca. 545.000 Kun 2 % er opført før 1940 Kun 5% er over

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Kendetegn. Forord. Plejecentret Sjælsø, marts

Kendetegn. Forord. Plejecentret Sjælsø, marts Kendetegn Forord. Plejecentret Sjælsø, marts 2009 1 Rudersdal Kommune har en vision om, at organisationen skal være kendetegnet ved Den attraktive arbejdsplads Den effektive organisation Den kompetente

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

LO Faglige seniorer. Jesper Nygård, KAB, den 23. januar 2012. Min baggrund. Bred baggrund i det byggede miljø, byer og boliger gennem ca.

LO Faglige seniorer. Jesper Nygård, KAB, den 23. januar 2012. Min baggrund. Bred baggrund i det byggede miljø, byer og boliger gennem ca. LO Faglige seniorer Jesper Nygård, KAB, den 23. januar 2012 Min baggrund Bred baggrund i det byggede miljø, byer og boliger gennem ca. 30 år Administrerende direktør i KAB Bestyrelsesformand i Landsbyggefonden

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

SAB s repræsentantskabsmøde Kandidatfolder

SAB s repræsentantskabsmøde Kandidatfolder SAB s repræsentantskabsmøde 2016 Kandidatfolder Valg af formand John Bøgelund Sørensen Stiller op som: Formand for organisationsbestyrelsen Baggrund: 55 år Uddannet kommunal sagsbehandler Ansat som faglig

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Indflytning 2015 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening:

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Inspektør hos Hobro Boligforening

Inspektør hos Hobro Boligforening Evald Eriksen 06-10-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Inspektør hos Hobro Boligforening JOB- OG KRAVPROFIL Inspektør hos Hobro Boligforening 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Værdigrundlag og målsætninger

Værdigrundlag og målsætninger Værdigrundlag og målsætninger 1 2 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag for Boligforeningen ØsterBO side 4 Indledning side 5 Målsætninger side 5 Trygge bovilkår iht. drift og vedligeholdelse side 6 Trygge

Læs mere