BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-781

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-781"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING MT-781 BÆRBAR DVD-AFSPILLER Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...P1 Vigtige sikkerhedsanvisninger...p2 Sikkerhedsoplysninger...P3 Knapper og kontroller...p4-p6 Hovedenheden...P4 Ilægning af batteri...p4 Fjernbetjeningen...P5-P6 Menuen SETUP (opsætning)...p7-p9 Siden General Setup (opsætning af system)...p7 Siden Audio Setup (lyd)...p7-p8 Siden Video Setup (billed)...p8 Siden Preference (præferencer)...p8-p9 Siden Password Setup (kode)...p9 Parametre og specifikationer...p10 Elektroniske parametre...p10 Systemet...P10 Batteriets parametre...p10 1

3 Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel: Undlad at fjerne dæksler (eller bagstykke) af hensyn til faren for elektrisk stød. Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Advarsel: Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte denne afspiller for stænk, regn eller fugt. Undlad at udsætte adapteren og den bærbare DVD-afspiller for væske (dryp eller stænk) og undlad at placere væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på afspilleren. Hold den bærbare DVD-afspiller væk fra direkte sollys og andre varmekilder, som f.eks. radiatorer og ovne. Undlad at blokere ventilationsåbningerne. Sprækker og åbninger på afspilleren udgør afspillerens ventilationssystem. Åbningerne må aldrig blokeres ved at placere den bærbare afspiller på f.eks. en pude, sofa eller anden blød overflade. Undlad at placere den bærbare DVD-afspiller på en ustabil overflade som f.eks. et rullebord, stander, stativ eller bord. Afspilleren kan falde ned, hvilket igen kan medføre person- eller tingskade. FORSIGTIG: Eksplosionsfare, ved brug af forkert batteritype eller hvis batteriet vender forkert i afspilleren. Anvend altid batterier af samme eller tilsvarende type. ADVARSEL: Batteriet (batteriet, batterierne eller batteripakken) må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende. ADVARSEL: Hvis du lytter med øre- eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen, kan det beskadige din hørelse. ADVARSEL: Anvend udelukkende tilbehør og ekstraudstyr i overensstemmelse med producentens anvisninger eller udstyr købt sammen med afspilleren. Den bærbare DVD-afspiller leveres med en netværksadapter. Adapteren anvendes som hovedkontakt for afspilleren, sørg for, at der altid er nem adgang til den stikkontakt, adapteren er tilsluttet. FORSIGTIG: Eksplosionsfare, ved brug af forkert batteritype eller hvis batteriet vender forkert i afspilleren. Anvend altid batterier af samme eller tilsvarende type (Lithium batteri). Placér aldrig skarpe eller tunge genstande på DVD-afspillerens LCD panel eller ramme. Anvend udelukkende afspilleren med den medfølgende netværksadapter. Hvis du anvender en anden adapter, bortfalder garantien. Netadapterens stikprop fungerer som hovedafbryder for afspilleren. Sørg derfor for, at der altid er nem adgang til den stikkontakt, som afspilleren er tilsluttet. Tag stikket ud af stikkontakten, når afspilleren ikke er I brug. Tænk på miljøet og bortskaf brugte batterier på den for miljøet mest hensigtsmæssige måde. 2

4 Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES Advarsel: Denne digitale DVD afspiller anvender et lasersystem. Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, kan det medføre risiko for farlig laserstråling. Advarsel: Undgå direkte kontakt med laserstrålen ved aldrig at åbne afspillerens kabinet. Synlig laserstråling, når afspilleren er åben. Advarsel: Undlad at stirre direkte ind I laserstrålen. Forsigtig: Placér ikke afspilleren på et indelukket sted, som f.eks. i en bogkasse, hvor tilstrækkelig ventilation ikke kan finde sted. Advarsel: Hvis afspilleren anvendes af et barn, bør forældrene sørge for at instruere barnet i, hvordan afspilleren skal anvendes korrekt, særligt med henblik på behandling af batteriet, således at batteriet altid behandles korrekt. Advarsel: Hvis du oplever, at batteriet er overophedet, svulmer op eller lækker, bør du omgående holde op med at anvende batteriet og kontakte kundeservice med henblik på anskaffelse af et nyt batteri. Advarsel: Undlad at oplade batteriet, mens afspilleren står på et underlag, der ikke tillader tilstrækkelig ventilation at finde sted, som f.eks. en madras, sofa, pude, blød måtte etc. N N Noter vedr. copyright: Det er forbudt ved lov at kopiere, radiotransmittere, vise, rundsende via kabel, afspille offentligt samt udleje materiale, hvori der består copyright, uden forudgående tilladelse. Dette produkt er udstyret med en kopibeskyttelse udviklet af Macrovision. Koder til kopibeskyttelse er optaget på visse diske. Hvis du tager kopier af en sådan kopibeskyttet disk, vil billed og lyd på kopien være forvrænget. Dette produkt indeholder en teknologi til beskyttelse af copyright, som er beskyttet i henhold til amerikanske patenter, samt andre immaterielle rettigheder, der indehaves af Macrovision Corporation og andre rettighedshavere. Tilladelse til anvendelse af denne teknologi til beskyttelse af copyright skal gives af Macrovision Corporation. Teknologien er udelukkende beregnet til fjernsynsbrug i hjemmet samt andre begrænsede brugsområder, medmindre tilladelse til anden anvendelse er givet af Macrovision Corporation. Baglæns engineering eller demontering er forbudt. SERIENUMMER Du finder serienummeret på afspillerens bagpanel. Dette nummer er unikt for netop din afspiller og findes ikke på andre afspillere af samme model. Notér nummeret på din afspiller på linjerne herunder,så du kan finde oplysningerne igen, hvis du senere skulle få brug for dem. Model Nr. Serie Nr. Købsdato Advarsel: Denver påtager sig intet ansvar, såfremt du ikke anvender afspillerens batteri korrekt. Følg anvisningerne på det advarselslabel, der sidder på batteriet. Advarsel: Undlad at anvende et USB-kabel, der er længere end 25 cm, i afspillerens USB-terminal. Opladning Hårde stød Overophedning 40 C 3

5 SETUP Knapper og kontroller Hovedenheden VOL+ 2. VOL- 3. AFSPIL/ PAUSE 4. STOP 5. SOURCE (signalkilde) 6. MENU 7. ENTER (ok) 8. / / / : (op/ ned/ højre/ venstre) Vælger et punkt i menuen. Tryk på OK for at bekræfte. Ved afspilning af VCD, DVD, hvis disken tillader: : hurtigt fremad : hurtigt tilbage : foregående skæring : næste skæring 9. SETUP (opsætning) 10. UDLØSER TIL DISKRUM 11. SD/MMC kortlæser 12. USB-terminal 13. AV udgang 14. Hovedtelefoner 15. COAXIAL terminal 16. ON/OFF hovedkontakt 17. DC IN 9-12V strømindtag Fjern rammen ved at trykke knapperne ned på begge sider af rammen. 2. Tag de 4 skruer ud af den lange del af rammen. 3. Montér den lange del af rammen på stålrøret under bagsædet og fastgør den med skruerne Montér den anden del af rammen. 5. Sæt afspilleren på det markerede skruehul og stram skruen.

6 Knapper og kontroller Fjernbetjeningen STEP SUBTITLE TITLE REPEAT ENTER SLOW ZOOM MUTE AUDIO VOL- SOURCE DISPLAY MENU /PBC MODE VOL MENU/PBC Vender tilbage til DVD rodmenuen (DVD) Slår PBC afspilningskontrol til eller fra (VCD). 7. AUDIO DVD: Tryk gentagne gange på knappen AUDIO under afspilning, hvis du vil høre et andet sprog til lydsporet eller vælge en anden lydkanal, såfremt disken indeholder alternativer. CD/ VCD: Tryk gentagne gange på knappen AUDIO under afspilning, hvis du vil vælge en anden lydkanal (Højre, Venstre, Mix, Stereo). 8. PLAY/PAUSE ( ) Tryk én gang på knappen PLAY/PAUSE, hvis du vil holde pause i afspilningen. Tryk på knappen igen, når du vil genoptage afspilningen. 9. STOP Når du trykker én gang på denne knap, afbrydes afspilningen. Hvis du efterfølgende trykker på knappen PLAY ( ), genoptages afspilningen fra det sted, hvor du var kommet til. Hvis du i stedet for at trykke på knappen PLAY ( ) trykker på knappen STOP igen, afbrydes helt, og du vil ikke kunne genoptage fra samme sted. 1. SOURCE (signalkilde) DVD/KORT/USB 2. MUTE Slår lyden fra NUMERISKE KNAPPER Til indtastning af numeriske værdier i en menu. 4. DISPLAY Viser oplysninger om afspilningstid og -status. 5. KNAPPEN 10+ Tryk på denne knap, hvis du vil vælge et nummer, der er større end 10. Hvis du f.eks. vil vælge nummer 12, skal du først trykke på knappen 10+ og dernæst knappen MODE Her kan du indstille parametrene for LCD skærmen (justering af lysstyrke, kontrast og farvemætning). 11. VOL+ 23. VOL- Skruer op eller ned for lyden. 12. (spring frem) Springer frem til næste kapitel/ skæring. 13. (spring tilbage) Springer tilbage til foregående kapitel/ skæring. 14. Knappen 8 Tryk på knappen 8, hvis du vil gå hurtigt frem på disken. Du kan vælge mellem 5 hastigheder (x2-> x4-> x8-> x16-> x32 -> AFSPILNING). Tryk på knappen PLAY, når du vil vende tilbage til normal afspilning.

7 Knapper og kontroller Fjernbetjeningen 15. Knappen 7 Tryk på knappen 7, hvis du vil gå hurtigt tilbage på disken. Du kan vælge mellem 5 hastigheder (x2->x4->x8->x16->x32 AFSPILNING). Tryk på knappen PLAY, når du vil vende tilbage til normal afspilning. 16. STEP (billed for billed) Går frem på disken med et billed ad gangen under afspilning af DVD. 17. SEARCH (søg) Gå til et tidspunkt, en titel eller et kapitel efter eget valg under afspilning af DVD. 18. SUBTITLE (undertekster) Tryk gentagne gange på knappen SUBTITLE under afspilning for at vælge mellem de forskellige sprog til undertekster. 19. ANGLE (vinkel) DVD: Tryk gentagne gange på knappen ANGLE under afspilning af en DVD med multi-vinkel, hvis du vil skifte vinkel. 20. TITLE Vender tilbage til DVD'ens titelmenu. 21. ENTER Bekræfter dit valg i en menu. 22. SETUP Åbner eller lukker menuen opsætning. 24. REPEAT Tryk på knappen REPEAT under afspilning for at vælge den ønskede gentagefunktion. DVD: Du kan gentage et kapitel, en titel eller hele disken. VCD: Du kan vælge mellem gentag én, gentag alle eller ingen gentagelse. CD: Du kan vælge mellem gentag én, gentag mappe, eller ingen gentagelse. 25. SLOW Tryk gentagne gange på knappen SLOW, hvis du vil aktivere afspilning i langsom gengivelse og skifte mellem de forskellige hastigheder. Valgmulighederne er: 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x hastighed samt normal hastighed PROGRAM DVD/ VCD: Med funktionen program kan du afspille dine yndlingsskæringer fra disken i selvvalgt rækkefølge. Tryk på knappen PROGRAM, hvorefter menuen PROGRAM vises på skærmen. Du kan nu indtaste numrene på de ønskede titler, kapitler eller skæringer ved hjælp af de numeriske knapper og dernæst vælge punktet PLAY. Når du vil vende tilbage til normal afspilning, skal du trykke på knappen PROGRAM og vælge punktet Clear i menuen program. Tryk på knappen PROGRAM igen for at lukke menuen program. 27. ZOOM DVD/ VCD: Bruges til at forstørre eller formindske billedet på skærmen. 1. Tryk på knappen ZOOM under afspilning eller visning af stillbillede, hvis du vil aktivere zoom-funktionen. Den firkantede ramme vises kortvarigt i nederste højre hjørne af skærmen. 2. For hver gang, du trykker på knappen ZOOM, skifter visningen på TV-skærmen som vist herunder: 2x 3x 4x 1/2x 1/3x 1/4x normal størrelse JPEG: Bruges til at forstørre eller formindske billedet på skærmen. 1. Tryk på knappen "ZOOM". 2. Tryk på knappen " " for at forstørre eller knappen " " for at formindske billedet. Brug pileknapperne, hvis du vil bevæge dig rundt i billedudsnittet, mens der er zoomet ind.

8 Menuen SETUP (opsætning) Siden General Setup (opsætning af system) Tryk på knappen SETUP for at åbne menuen opsætning. Brug pileknapperne til at vælge punkter i menuen. Når du har foretaget de ønskede indstillinger, skal du trykke på knappen SETUP igen for at lukke menuen. GENERAL (generelt): Går til undermenuen GENERAL PAGE. AUDIO (lyd): Går til undermenuen AUDIO PAGE. VIDEO: Går til undermenuen VIDEO PAGE. PASSWORD: Går til undermenuen PASSWORD PAGE. Siden General Setup Angle Mark (vinkelmærke) Når vinkelmærke er slået til, vises vinkelmærket i højre side af TFT-skærmen, når du afspiller en disk, der indeholder multi-vinkel scener. Closed Captions (faste undertekster) Faste undertekster er data, der er gemt i videosignalerne på visse diske. Før du vælger denne funktion skal du sikre dig, at disken indeholder faste undertekster, og at dit TV også understøtter funktionen. Screen Saver Under dette punkt kan du slå screen saveren til eller fra. OSD Language (sprog til skærmmenuer) Du kan vælge at få vist skærmmenuerne på det sprog, du foretrækker. Auto Standby Med denne funktion kan du indstille auto standby Siden Audio Setup (lyd) Siden Audio Setup TV DISPLAY: Her vælger du aspektrate for billedet på skærmen. 4:3 PAN SCAN: Hvis du har et almindeligt TV og ønsker at billedet trimmes i begge sider, så TV i bredformat vises på fuld skærm AUDIO SETUP PAGE DOWNMINX DIGITAL OUTPUT DOLBY DIGITAL STR RAW DUAL MONO DYNAMIC STR FULL STR L-MONO R-MONO MIX-MONO SPDIF/OFF SPDIF/RAW SPDIF/PCM LT/RT STEREO 4:3 LETTERBOX: Hvis du har et almindeligt TV og ønsker at billeder i bredformat vises fuldt ud med sorte bjælker over og under billedet. 16:9: Billede i bredformat OFF Wide Squeeze: Viser billedet i aspektraten 4:3. 7 GO TO AUDIO SETUP PAGE

9 Menuen SETUP (opsætning) Siden Audio Setup Downmix Med denne indstilling kan du indstille det analoge stereo output fra din DVD-afspiller. LT/RT (venstre/ højre): Vælg denne indstilling, hvis din DVDafspiller er forbundet til en Dolby Pro Logic dekoder. Stereo :Vælg denne indstilling, hvis lyden blot sendes til to fronthøjttalere. Digital Output Med denne indstilling vælger du det ønskede SPDIF output: SPDIF Off, SPDIF/RAW eller SPDIF/PCM. SPDIF Off: Intet SPDIF output. SPDIF/RAW: Vælg denne indstilling, hvis din afspiller er forbundet via DIGITAL AUDIO OUT til en multi-kanal dekoder eller receiver. SPDIF/PCM: Vælg denne indstilling, hvis din forstærker ikke er i stand til at dekode multi-kanal audio. Siden Video Setup (billed) Opsætning af video - - VIDEO SETUP PAGE - - SHARPNESS MID BRIGHTNESS 00 CONTRAST 00 HUE 00 SATURATION 00 GOTO VIDEO SETUP PAGE HIGH MEDIUM LOW Her foretages indstillingerne for billedvisning; Sharpness (skarphed), Brightness (lysstyrke), Contrast (kontrast), Hue (farvetone), Saturation (farvemætning). Siden Preference (præferencer) Opsætning af præferencer Dolby digital Punkterne i menuen Dolby Digital Setup er: 'Dual Mono' og 'Dynamic'. Dual Mono Stereo:Lyden fra venstre monokanal sendes til venstre højttaler, og lyden fra højre monokanal sendes til højre højttaler. L-Mono:Lyden fra venstre monokanal sendes til både højre og venstre højttaler. R-Mono:Lyden fra højre monokanal sendes til både højre og venstre højttaler. Mix-Mono:En blanding af venstre monokanal og højre monokanal sendes til både højre og venstre højttaler. Dynamic Komprimering af dynamisk område. 8 TV Type Vælg det farvesystem, der svarer til det TV, afspilleren er tilsluttet via AV-terminalen. Denne afspiller er kompatibel med både NTSC og PAL.

10 Menuen SETUP (opsætning) Opsætning af præferencer PAL - Vælg denne indstilling, hvis det tilsluttede TV anvender farvesystemet PAL. Videosignalerne fra en disk i formatet NTSC konverteres til formatet PAL. NTSC-Vælg denne indstilling, hvis det tilsluttede TV anvender farvesystemet NTSC. Videosignalerne fra en disk i formatet PAL konverteres til formatet NTSC. Auto:Afspilleren vælger selv det system, der passer til den disk der afspilles. Audio:Vælger sprog til lydsporet (hvis disken indeholder flere sprog). Subtitle:Vælger sprog til undertekster (hvis disken indeholder flere sprog). Disc Menu:Vælger sprog til diskmenuer (hvis disken indeholder flere sprog). Parental (børnesikring) Nogle DVD'er er udstyret med en rating til børnesikring, enten gældende for hele disken eller for visse scener på disken. Denne funktion gør det muligt at sætte grænser for, hvilke diske, der kan afspilles i din DVD-afspiller. Du kan vælge en rating fra 1 til 8, og disse ratings varierer fra land til land. Du kan forhindre, at visse diske, der ikke er egnede for børn, kan afspilles i afspilleren, ligesom det med visse diske er muligt at erstatte ikke-børneegnede scener med andre, der er egnede for børn. MPEG4 SUBTITLE: Vælger MPEG4 undertekster. Default:Gendanner afspillerens standardindstillinger. Siden Password Setup (kode) Siden Password Setup - - PASSWORD SETUP PAGE - - PASSWORD MODE PASSWORD ON ON OFF N Siden Password Setup Password: Går til menusiden, hvor du kan ændre koden. OLD PASSWORD NEW PASSWORD CONFIRM PWD OK OLD PASSWORD: Indtast den GAMLE kode (den oprindelige kode er 1369), hvorefter cursor automatisk springer til punktet NEW PASSWORD. NEW PASSWORD: Indtast den NYE kode. Indtast en kode bestående af fire cifre med de numeriske knapper på fjernbetjeningen, hvorefter cursor automatisk springer til punktet CONFIRM PASSWORD. CONFIRM PASSWORD: Bekræft den NYE kode ved at indtaste den igen. Hvis du taster forkert, forbliver cursor i boksen. Når du har indtastet den nye kode igen, springer cursor automatisk til punktet OK. OK: Når cursor står på denne knap, skal du trykke på knappen ENTER for at bekræfte ændringen. Bemærk: Hvis koden er blevet ændret, gælder den nye kode samtidig for børnesikringen. Standardkoden (1369) er altid aktiv, selv hvis du har valgt en ny kode. GOTO PASSWORD SETUP PAGE Password mode: Her kan du slå brugen af kode til eller fra. Hvis du slår funktionen fra, vil du ikke kunne anvende børnesikringen. 9

11 Parametre og specifikationer Elektroniske parametre Batteriets parametre Strømkrav Udgange Emne Strømforbrug Luftfugtighed på driftssted VIDEO OUT AUDIO OUT Audio Systemet Laser Signalsystem: Frekvensgang: Signal/Støjforhold: Dynamisk område: Parameter : AC V, 50/60 Hz : <10W : 5 % til 90 % :1.4 Vrms (1 KHz, 0 db) :Højttaler: 1W x 2, stik til hovedtelefoner :Halvleder laser, bølgelængde 650 nm : NTSC / PAL : 20Hz til 20 khz (1dB) :Mere end 80 db (kun terminalerne ANALOG OUT) :Mere end 85 db (DVD/CD) Batteriets specifikationer Udgangseffekt: 7,4V Opladetid / Driftsperiode: Standard opladetid: 3 ~ 4 timer Forhold ved opbevaring og drift: 1. Opbevaring Temperatur Luftfugtighed 6 months -20 C ~ +45 C 65±20% 1 uge -20 C ~ +65 C 65±20% 2. Drift Temperatur Luftfugtighed Standard opladning Standard drift 0 C ~ +45 C -20 C ~ +65 C 65±20% 65±20% N Bemærk: Ret til ændring i design og specifikationer forbeholdes. 10

12 ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Imported by: Inter Sales A/S Stavneagervej 22,8250 Egaa,Denmark

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 )

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) PDVD-16907 MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-752C Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 BRUGERVEJLEDNING DPU3390 P b Pb Free Læs hele brugervejledningen grundigt før tilslutning, betjening eller justering af enheden.

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-754 TWIN BÆRBAR DVD-AFSPILLER www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

Menuen SETUP (opsætning) S14-S21. Indholdsfortegnelse

Menuen SETUP (opsætning) S14-S21. Indholdsfortegnelse BETJENINGSVEJLEDNING MTW-730TWIN Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse S1 Sikkerhedsoplysninger S2 Før du går i gang S3-S4 Knapper og kontroller S5-S7 Selve afspilleren S5 Fjernbetjeningen S6

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10123 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-746 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M DVB-T modtager DENVER DMB-105HD THANK YOU FOR BUYING THE DENVER DMB-105HD. 1. NÅR MAN OPTAGER PÅ EN USB STICK ELLER EN EKSTERN HARDDISK PÅ DENNE MODEL

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3 Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Knapper og kontroller - Slave afspiller... 5 Knapper og kontroller

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-778 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

DVH-1020 Betjeningsvejledning

DVH-1020 Betjeningsvejledning DVH-1020 Betjeningsvejledning VIGTIGT Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager DVD AFSPILLEREN i brug. Gem betjeningsvejledningen, så du kan slå op i den senere. Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING.  BETJENINGSVEJLEDNING BTS-650 2.1-KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Betjeningsvejledning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Knapper og kontroller: 2. Betjening 2.1 Generelle funktioner: Funktion Vejledning Tænde Tryk og hold knappen i 3 sekunder, når enheden

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MED 7" LCD MONITOR MODEL NR.: MTW-727 TWIN LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT OG SÆT DIG IND I BETJENINGEN, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. Gem denne vejledning, så du om

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

OPERATING INSTRUCTION BTL-300

OPERATING INSTRUCTION BTL-300 OPERATING INSTRUCTION BTL-300 ALL RIGHTS RESERVED/COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OVERSIGT OVER HØJTTALEREN 1.LED-display 2.POWER/INPUT: TÆND/SLUK omskifter for USB/LINE IN/BLUETOOTH

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

7" BÆRBAR DVD-AFSPILLER MED INDBYGGET MPEG-2 DVB-T TUNER MT-763DVBT BETJENINGSVEJLEDNING

7 BÆRBAR DVD-AFSPILLER MED INDBYGGET MPEG-2 DVB-T TUNER MT-763DVBT BETJENINGSVEJLEDNING 7" BÆRBAR DVD-AFSPILLER MED INDBYGGET MPEG-2 DVB-T TUNER MT-763DVBT BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 Sikkerhedsoplysninger...3-4 Oversigt over afspilleren...5 Fjernbetjening...6

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

DVD AFSPILLER TIL BILEN

DVD AFSPILLER TIL BILEN DVD AFSPILLER TIL BILEN BETJENINGSVEJLEDNING Før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller, bør du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

VR-20. Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning.

VR-20. Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning. VR-20 Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning. www.denver-electronics.com ADVARSLER VEDR. SUNDHED OG SIKKERHED: NEDSÆT RISIKOEN FOR PERSONSKADE OG UBEHAG. SØRG FOR, AT ALLE BRUGERE AF DENVER VR-20

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB ADVARSEL NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Planlægning af systemet

Planlægning af systemet Planlægning af systemet Grundig planlægning af systemopsætningen giver det bedst mulige resultat og den højest mulige ydeevne. Hvis du planlægger opsætningen omhyggeligt, kan du undgå situationer, hvor

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger CAUTION

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger CAUTION Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Vigtige sikkerhedsforanstaltninger RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOTOPEN Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Indholdet i æsken. Før første ibrugtagning

Indholdet i æsken. Før første ibrugtagning 9 DEN Indholdet i æsken 1 x Trådløs kæledyrsimmun PIR bevægelsesdetektor 1 x Beslag 1 x Brugermanual ASA-40 er en højtydende trådløs kæledyrsimmun PIR bevægelsesdetektor. Denne bevægelsesdetektor udløser

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

DVD VCD CD MP3 JPG. Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768

DVD VCD CD MP3 JPG. Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768 DVD VCD CD MP3 JPG Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768 Indhold: SIKKERHEDSOPLYSNINGER...01 FORHOLDSREGLER VED ANVENDELSE AF AFSPILLEREN...03 KONTROLLÉR TILBEHØRET...05 SPECIFIKATIONER...06

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning Instruktionsvejledning DENVER VPL-120 Pladespiller i Transportkuffert LÆS OMHYGGELIGT VEJLEDNINGEN OG GEM DEN PÅ ET SIKKERT STED, SÅ DU KAN SLÅ OP I DEN DA-1 OVERSIGT 1. Lås 2. Støvlåg 3. Adapter - Brug

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710 Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV Model Nr. DFT-710 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (3) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------(4-10)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

DENVER DTB-136H H.265 DVB-T2-MODTAGER

DENVER DTB-136H H.265 DVB-T2-MODTAGER DENVER DTB-136H H.265 DVB-T2-MODTAGER BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette produkt for regn eller fugt. Undgå

Læs mere

Kvikstartguide BFH-12 Sort Grøn Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.

Kvikstartguide BFH-12 Sort Grøn  Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Kvikstartguide BFH-12 Sort Grøn WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Oplad fitness-armbåndet i 30 minutter inden brugen. Minimumskrav til din smartphone

Læs mere

TVD-1418 14 " (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING

TVD-1418 14  (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING TVD-1418 14 " (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD Sikkerhed...2-4 Tilslutning af antenne...4 Knapper og kontroller (hovedenheden)...5 Fjernbetjeningsenheden...6 Sådan betjener

Læs mere

DENVER DVD-802. Indholdsfortegnelse

DENVER DVD-802. Indholdsfortegnelse DENVER DVD-802 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1-2 Kapitel 1 Grundlæggende betjening... 3 1. Sådan tænder du for DVD-afspilleren... 3 2. Sådan lægger du en disk i afspilleren... 3 3. Sådan afspiller

Læs mere

TFD-2214 LTV-216CB11 V26 方案欧规有图文 DVD MTK 1389L 方案. Brugervejledning. 22" TFT LCD Kombineret TV+DVD Betjeningsvejledning

TFD-2214 LTV-216CB11 V26 方案欧规有图文 DVD MTK 1389L 方案. Brugervejledning. 22 TFT LCD Kombineret TV+DVD Betjeningsvejledning LTV-216CB11 V26 方案欧规有图文 DVD MTK 1389L 方案 TFD-2214 Brugervejledning Læs denne vejledning grundigt, inden du tager dit nye TV i brug og gem vejledningen til senere brug. 22" TFT LCD Kombineret TV+DVD Betjeningsvejledning

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-910

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-910 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-910 Læs venligst denne betjeningsvejledning mhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indhldsfrtegnelse Indhld Indhldsfrtegnelse

Læs mere