DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书"

Transkript

1 PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 BRUGERVEJLEDNING DPU3390 P b Pb Free Læs hele brugervejledningen grundigt før tilslutning, betjening eller justering af enheden.

2 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Advarsel: Kabinettet eller bagpanelet må ikke åbnes af hensyn til faren for elektrisk stød. Enheden indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Kun faglærte teknikere må udføre service. Advarsel: For at undgå brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn eller fugt. Adapteren og DVD-afspilleren må ikke udsættes for vandstænk eller vanddryp, og genstande fyldt med vand, som vaser, må ikke placeres ovenpå enheden. Den bærbare DVD-afspiller må ikke udsættes for direkte sollys og i nærheden af kilder, der afgiver varme, som f.eks. radiatorer eller komfurer. Blokér aldrig ventilationsåbningerne. Åbninger på enheden er beregnet som ventilation. Åbningerne må aldrig blokeres ved at placere den transportable DVD-afspiller på en pude, sofa eller lignende. Den transportable DVD-afspiller på ikke placeres på en ustabil vogn, stativ, trefod, beslag eller borde. Enheden kan falde ned og forårsage personskade og beskadige enheden. Undgå kontakt med skarpe kanter eller spidse genstande på skærmen eller rammen. Benyt kun den medfølgende vekselstrømsadapter. Anvendelse af en anden adapter vil ugyldiggøre garantien. AC-adapterens stik anvendes som afbryder og skal være tilgængeligt og funktionsdygtigt. Tag stikket ud af stikkontakten, når enheden ikke anvendes. ADVARSEL: Vedvarende høj lydstyrke i høretelefoner eller øreknopper kan medføre høreskader. ADVARSEL: Benyt kun de beslag/det tilbehør, som er godkendt af producenten. En vekselstrømsadapter medfølger DVD-afspilleren. Adapteren anvendes som afbryder og skal være funktionsdygtig.. Symbolet på produktet eller i vejledningen betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Der er særlige genbrugssystemer i EU. Spørg dit lokale renovationsfirma eller din forhandler om oplysninger om korrekt bortskaffelse. KLASSE 1 LASERPRODUKT Laserproduktsymbol: Er placeret på enhedens bagpanel, og angiver at DVD-afspilleren er et Klasse1 laserprodukt. Det betyder, at produktet kun anvender svage laserstråler og ikke afgiver farlig stråling uden for enheden. DVD-kompatibilitet Dette produkt kan kun afspille ZONE 2 DVD er. 1

3 Sikkerhedsforanstaltninger Advarsel RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES Advarsel: Denne DVD-afspiller indeholder et lasersystem. Brug af kontroller, tilpasninger eller procedurer end de, der er angivet her, kan resultere i udsættelse for farlig stråling. Advarsel: For at undgå direkte udsættelse for laserstrålen må indkapslingen ikke åbnes. Der er synlig laserbestråling, når indkapslingen åbnes. Advarsel: Se ikke direkte ind I laserstrålen. Forsigtig: Montér ikke produktet på en begrænset plads, som en bogreol eller lignende. Advarsel: Det er ikke tilladt at bruge en USB-forlængerledning på mere end 250 mm til USB-stikket. N Copyright: Det er forbudt ved lov at kopiere, udsende, vise kabeludsendelser, offentligt afspille og udleje copyright-beskyttet materiale uden tilladelse. Dette produkt anvender copyright-teknologi, udviklet af Macrovision. Nogle DVD er indeholder kopibeskyttelsessignaler. Når der optages og afspilles billeder af disse DVD er, forekommer der billedforstyrrelser. Dette produkt indeholder copyright-beskyttet teknik, der er beskyttet af kravene i visse amerikanske patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der er ejet af Macrovision Corporation og andre rettighedsindehavere. Produktet må kun anvendes i private hjem, medmindre Microvision Corporation godkender anden anvendelse. Kopiering og demontering er forbudt. SERIENUMMER: Serienummeret er bag på enheden. Dette nummer er unikt for denne enheden og er ikke tilgængeligt på andre. Du skal angive anmodet information her, og opbevare denne brugervejledning som et bevis på dit køb. Modelnummer. Serienummer. Købsdato kraftig påvirkning 0 over + 40 C 2

4 Forklaring af taster Hovedenhed HOVED TFT-SKÆRM SD/MMC/MS-KORT 2. STRØM TIL/FRA 3. UDGANGSSTIK HOVEDTELEFON 4. VIDEO/AUDIO-UDGANG 5. DIGITAL LYDUGANG (KOAXIAL) 6. USB 7. JÆVNSTRØMSUDGANG: 8. JÆVNSTRØMS 9-12 V 9. (AFSPIL/PAUSE) 10. OP 11. NED 12. STOP 13. KILDE 14. TILSTAND 15. OP 16. NED 17. VENSTRE 18.HØJRE 19. STRØM TIL/FRA 20. AV IND 21. UDGANGSSTIK HOVEDTELEFON 22. JÆVNSTRØM IND 23. DREJKNAP LYDSTYRKE MONTERING AF BILBESLAGET 1. Benyt den ene store skrue til samling af enheden og beslaget, som vist på illustrationen nedenfor. EKSTRA TFT-SKÆRM Fastgør beslaget til nakkestøtten med resten af de fire skruer, som vist på illustrationen nedenfor

5 FORKLARING AF TASTER Fjernbetjening STEP MUTE SOURCE SUBTITLE TITLE REPEAT AUDIO DISPLAY MENU /PBC ENTER MODE VOL- VOL+ SLOW ZOOM BUTTON Tryk først 10+ for at vælge spor 10 eller højere. Eksempel: tryk før 10+, og derefter knappen med 2-tallet for at vælge spor MENU/PBC Gå til hovedmenuen for DVD er. PBC tænd/sluk (VCD). 7. AUDIO DVD: Tryk på AUDIO flere gang under afspilning for at skifte lydsprog eller lydspor, hvis tilgængeligt. MP3/CD/VCD: Tryk på AUDIO flere gange under afspilningen for at vælge en anden lydkanal (Venstre, Højere, Mix, Stereo). 8. PLAY/PAUSE Tryk på PLAY/PAUSE en gang for at sætte afspilningen på pause. Tryk på PLAY/ PAUSE igen for at genoptage afspilningen. 9. STOP Ved at trykke på denne knap en gang, registrerer enheden det sted, hvor afspilning genoptages, og tryk på PLAY ( ). Hvis der trykkes på STOP en gang til i stedet for PLAY ( ) genoptages afspilningen ikke. 10. MODE Indstil LCD-parameter (juster skarphed, kontrast og mætning). 11. VOL+ Juster lydstyrken 1. SOURCE DVD/CARD/USB. 2. MUTE Dæmper lyden TALTAST Vælger kategorier med numre I menuen. 12. Forward Skip Gå til næste kapitel/spor. 13. Reverse Skip Gå til starten af foregående kapitel/spor. 14. BUTTON Tryk for BUTTON for at gå frem 5 gange så hurtigt (X2->X4-> X8->X16 ->X32->PLAY). Tryk på PLAY for at genoptage normal afspilning. 4. DISPLAY Viser afspilningstid og statusinformation. 4

6 Forklaring af taster Fjernbetjening 15. BUTTON Tryk for BUTTON for at gå tilbage 5 gange så hurtigt (X2->X4-> X8-> X16->X32->PLAY). Tryk på PLAY for at genoptage normal afspilning. 16.STEP Trinvis bevægelse I DVD-tilstand. 17. SEARCH Gå til tidspunkt, titel eller kapitel I DVD-tilstand. 18. SUBTITLE Tryk på SUBTITLE flere gang under afspilningen for at skifte sprog på undertekster. 19. ANGLE DVD: Tryk på ANGLE for at ændre visningsvinklen på DVD er der understøtte denne funktion. 20. TITLE Gå tilbage til DVD ens titelmenu. 21. ENTER Bekræfter menuvalget. 22.SETUP Giver adgang til eller fjerner opsætningsmenuen. 23.VOL- Justerer lydstyrken 24. REPEAT Tryk på REPEAT under afspilningen for at vælge ønsket gentagelsestilstand på. DVD en: Gentagelse af kapitel/titel/fra kan vælges. VCD: Gentagelse af enkelt/alle/fra kan vælges. CD/MP3: Gentagelse af enkelt/mappe/fra kan vælges. 25. SLOW Tryk på Slow flere gange for at vælge langsom afspilning og afspille med forskellige hastigheder. Hastighederne er 1/2,1/4,1/8,1/16 og normal. 26. PROGRAM DVD/VCD: Med denne programfunktion kan du gemme favoritspor på DVD en. Tryk på PROGRAM og PROGRAM MENU vises på skærmen. Brug taltasten til at vælge nummer på titler, kapitler eller spor og vælg PLAY. Tryk på PROGRAM for at genoptage afspilningen og vælg alternativet Clear Program i porgrammenuen. Tryk på PROGRAM igen for at forlade programmenuen. 27. ZOOM DVD/VCD: Med ZOOM kan videobilledet forstørres eller formindskes. Tryk på ZOOM under afspilning eller fast afspilning for at aktivere zoomfunktionen. Den firkantede ramme vises kortvarigt nederst i højre side af billedet. 2. Ved gang der trykkes på ZOOM ændrer TV-skærmen sig som følger: 2 x størrelsen 3 x størrelsen 4 x størrelsen ½ størrelse 1/3 størrelse ¼ størrelse normal størrelse JPEG: Med ZOOM kan billedet forstørres eller formindskes. Tryk på ZOOM. 2. Tryk på " " for at forstørre eller på " " for at formindske billedet. Tryk på knappen for at flytte rundt i det zoomede billede. 5

7 SETUP Menu Generel opsætningsside Tryk på SETUP for at få adgang til opsætningsmenuen. Brug piletasterne for at vælge det foretrukne element. Tryk på SETUP for at gå tilbage til almindelig visning, når opsætningen er fuldført. Følgende menuelementer kan ændres: GENERAL: vælger menuen GENERAL PAGE (general side). AUDIO: vælger menuen AUDIO PAGE VIDEO: vælger menuen VIDEO PAGE PREFERENCE: vælger menuen PREFERENCE PAGE (foretrukket side) PASSWORD: vælger menuen PASSWORD PAGE (side med adgangskode) Generel opsætningsside Angle Mark Viser aktuel information om vinkelindstilling til højre på TFT-skærmen, hvis tilgængeligt på DVD en. OSD Language Du kan vælge dine foretrukne sprogindstillinger. Closed Captions Closed captions er de data, der er skjult i videosignalet på nogle DVD er. Før denne vælges, skal du sikre, at DVD en indeholder information om closed captions information og om TV et også har denne funktion. Screen Saver Denne funktion slukker/tænder for pauseskærmen. - - GENERALSETUP PAGE - - Lydopsætningsside TV DISPLAY WIDE ANGLE MARK ON OSD LANGUAGE ENG CLOSED CAPTIONS ON SCREEN SAVER ON GOTO GENERAL SETUP PAGE ON ON ON ENGLISH FRENCH GERMAN ITALIAN SPANISH PORTUGUESE TV DISPLAY: Indstiller displayets formatforhold. 4:3 PANSCAN 4:3 LETTERBOX 16:9 WIDE SQUEEZE 4:3 PANSCAN: Hvis du har et almindeligt TV og vil tilpasse eller formatere begge sider af billedet til at passe til TV-skærmen. 4:3 LETTERBOX: Hvis du har et almindeligt TV. Der vises et bredt billede med sorte bånd øverst og nederst på TV-skærmen. 16:9: Wide screen-tilstand Lydopsætningsside AUDIO SETUP PAGE DOWNMINX DIGITAL OUTPUT DOLBY DIGITAL STR RAW DUAL MONO DYNAMIC GO TO AUDIO SETUP PAGE - STR - - FULL STR L-MONO R-MONO MIX-MONO SPDIF/ SPDIF/RAW SPDIF/PCM LT/RT STEREO Wide Squeeze: Indstiller TV-skærmen til 4:3. 6

8 SETUP Menu Lydopsætningsside Downmix Med dette alternativ kan du indstille DVD-afspillerens analoge stereoeffekt. LT/RT :Vælg dette alternativ, hvis din DVD-afspiller er tilsluttet en Dolby Pro Logic-dekoder. Stereo :Vælg dette alternativ, når der kun er lyd i de to forrest højttalere. Digital effekt Denne funktion anvendes til valg af SPDIF Output:SPDIF Off,SPDIF /RAW,SPDIF/PCM. SPDIF Off: Afbryder SPDIF-effekten. SPDIF/RAW: Hvis du har tilsluttet DIGITAL AUDIO OUT til en dekoder/modtager med flere kanaler. SPDIF / PCM: Kun hvis modtageren ikke kan afkode flerkanals lyd. Dolby Digital Alternativerne i Dolby Digital Setup er: Dual Mono og Dynamic'. Opsætning af videoside Opsætning af videoside - - VIDEO SETUP PAGE - - BRIGHTNESS SHARPNESS MID 00 CONTRAST BRIGHTNESS 00 CONTRAST HUE 00 SATURATION HUE 00 SATURATION 00 GOTO VIDEO SETUP PAGE Præferenceside Præferenceside HIGH MEDIUM LOW Skraphed, lysstyrke, kontrast, nuance, mætning: indstillingen af videokvaliteten. Dual Mono Stereo: Venstre monolyd sender outputsignaler til venstre højttaler, og højre monolyd sender outputsignaler til højre højttaler. L-Mono: Højre monolyd sender outputsignaler til venstre og højre højttaler. R-Mono: Højre monolyd sender outputsignaler til venstre og højre højttaler. Mix-Mono: Venstre og højre blandede monolyd sender outputsignaler til venstre og højre højttaler. Dynamic Kompression af dynamisk område. - - PREFERENCE SETUP PAGE - - TV TYPE AUDIO SUBTITLE DISC MENU PARENTAL DEFAULT PAL ENG ENG ENG RESET GOTO PREFERENCE PAGE 1 KID SAF 2 G 3 PG 4 PG13 5 PGR 6 R 7 NC17 8 ADULT ENGLISH FRENCH GERMAN ITALIAN SPANISH PORTUGUESE OTHERS ENGLISH FRENCH GERMAN ITALIAN SPANISH PORTUGUESE OTHERS PAL ENGLISH AUTO FRENCH NTSC GERMAN ITALIAN SPANISH PORTUGUESE OTHERS TV-type Vælg farvesystemet, der svarer til dit TV, når AV tilslutter. Denne DVD-afspiller er kompatibel med både NTSC og PAL. 7

9 SETUP Menu Præferenceside PAL Vælg denne, hvis det tilsluttede TV er PAL-system. Det ændrer videosignalet på en NTSC-disk og effekt i PAL-format. NTSC Vælg denne, hvis det tilsluttede TV er NTSC-system. Det ændrer videosignalet på en PAL-disk og effekt i NTSC-format. Auto: Ændrer videosignaleffekten automatisk efter diskformat. Audio: Vælg er lydsprog (hvis tilgængeligt). Subtitle: Vælger et sprog på undertekster (hvis tilgængeligt). Disc Menu: Vælger et sprog på diskmenuen (hvis tilgængeligt). Børnesikring Nogle DVD er kan have børnesikringen på hele DVD en eller kun nogle scener. Med denne funktion kan du indstille en begrænset afspilning. Niveauer år fra 1 til 8 alt efter land. Afspilning DVD er, der ikke er egnet til børn, kan spærres. Bestemte DVD er kan også afspilles med nogle scener. Default: Tilbage til fabriksindstilling. Adgangskodeopsætningsside Adgangskodeopsætningsside - - PASSWORD SETUP PAGE - - PASSWORD MODE PASSWORD ON ON Adgangskodeopsætningsside Adgangskode: Vælg menuen med siden for ændring af adgangskode. OLD PASSWORD NEW PASSWORD CONFIRM PWD OK GAMMEL ADGANGSKODE: Angiv den GAMLE adgangskode, (Fabriksindstillingen er 1369), og markøren springer automatisk til NEW PASSWORD (ny adgangskode). NEW PASSWORD: Angiv den NYE adgangskode Indtast 4 cifre vha. taltasterne på fjernbetjeningen, og markøren springer automatisk til CONFIRM PASSWORD (bekræft adgangskode). CONFIRM PASSWORD: Indtast den NYE adgangskode igen for at bekræfte. Hvis bekræftelsen er ukorrekt, forbliver markøren i denne kolonne. Når den rigtige, nye adgangskode er indtastet, springer markøren automatisk til OK. OK: Når markøren er på denne knap, trykkes der på ENTER for at bekræfte indstillingen. Bemærk! Hvis adgangskoden er blevet ændret bliver børnesikringslåsen på DVD en også ændret. Standardadgangskoden (1369) er altid aktiv, også selvom adgangskoden er ændret. GOTO PASSWORD SETUP PAGE Password mode: Indstiller adgangskodetilstand til/fra. Hvis den er slået fra, vil ændring af niveauet for børnesikring ikke kontrollere adgangskoden. 8

10 OPSÆTNING AF EKSTRASKÆRMENS MENU PICTURE-side PICTURE BRIGHT CONTRAST COLOR ENGLISH RESET Brightness Justerer skærmens skarphed. Contrast Justerer skærmens kontrastforhold. Color Justerer skærmens farveindstillinger. ENGELSK Justerer menusprog PICTURE SCREEN 16.9 SCREEN Justerer skærmen 16:9 eller 4:3 9

11 Tekniske specifikationer Elektriske specifikationer Element Strømkrav Strømforbrug DC in Driftsfugtighed Driftstemperatur LCD-display Mål Standardkrav : V vekselstrøm ~50/60 Hz : < 15W : 9V : 5 % til 90 % : +5 til +35 : 9" : HOVEDSKÆRM: 225 (L) x 170 (B) X 36 (H) mm : EKSTRASKÆRM: 225 (L) x170 (B) x21(h) mm Effekt System VIDEOEFFEKT LYDEFFEKT Lyd :1.0 Vrms (1 KHz, 0 db) :Højttaler:1WX2, høretelefoneffekt Laser Signalsystem :halvlederlaser, bølgelængde 650 nm : NTSC/PAL Frekvensrespons Signal-/støjforhold) Dynamisk område Diske, der understøttes Understøttet diskformat Kompatibilitet : 20Hz til 20 khz(1db) :Mere end 80 db (kun ANALOG OUT kabler) :Mere end 80 db (DVD CD) :CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD-R,DVD-RW,DVD+R,DVD+RW :DVD/MP3/MPEG-4/KODAK PHOTO CD/JPEG :USB/SD/MMC/MS-kort Bemærk! Specifikationer og design kan ændres uden foregående varsel. Hovedenhed x 1 LCD-skærm x 1 Monteringssæt x 1 Tilslutningskabel x 1 Fjernbetjening x 1 Netadapter x 1 Biladapter x 1 Bæretaske x 1 AV-kabel x 1 Høretelefoner x 1 10

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 )

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) PDVD-16907 MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-752C Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-781

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-781 BETJENINGSVEJLEDNING MT-781 BÆRBAR DVD-AFSPILLER www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3 Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Knapper og kontroller - Slave afspiller... 5 Knapper og kontroller

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: PDV3370 LÆS MEDFØLGENDE BETJENINGSVEJLEDNING NØJE IGENNEM FØR TILSLUTNING OG IBRUGTAGNING. GEM VEJLEDNINGEN TIL SENERE BRUG ILLUSTRATIONER OG GRAFIK

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TVD-1418 14 " (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING

TVD-1418 14  (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING TVD-1418 14 " (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD Sikkerhed...2-4 Tilslutning af antenne...4 Knapper og kontroller (hovedenheden)...5 Fjernbetjeningsenheden...6 Sådan betjener

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

DVD AFSPILLER TIL BILEN

DVD AFSPILLER TIL BILEN DVD AFSPILLER TIL BILEN BETJENINGSVEJLEDNING Før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller, bør du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M DVB-T modtager DENVER DMB-105HD THANK YOU FOR BUYING THE DENVER DMB-105HD. 1. NÅR MAN OPTAGER PÅ EN USB STICK ELLER EN EKSTERN HARDDISK PÅ DENNE MODEL

Læs mere

7" BÆRBAR DVD-AFSPILLER MED INDBYGGET MPEG-2 DVB-T TUNER MT-763DVBT BETJENINGSVEJLEDNING

7 BÆRBAR DVD-AFSPILLER MED INDBYGGET MPEG-2 DVB-T TUNER MT-763DVBT BETJENINGSVEJLEDNING 7" BÆRBAR DVD-AFSPILLER MED INDBYGGET MPEG-2 DVB-T TUNER MT-763DVBT BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 Sikkerhedsoplysninger...3-4 Oversigt over afspilleren...5 Fjernbetjening...6

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-754 TWIN BÆRBAR DVD-AFSPILLER www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger CAUTION

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger CAUTION Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Vigtige sikkerhedsforanstaltninger RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOTOPEN Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

DVD AFSPILLER BRUGERMANUAL MODEL : RN-6502 DV5612E HA8SER_DAN

DVD AFSPILLER BRUGERMANUAL MODEL : RN-6502 DV5612E HA8SER_DAN DV5612E HA8SER_DAN AFSPILLER BRUGERMANUAL MODEL : RN-6502 Læs venligst hele denne brugervejledning omhyggeligt inden tilslutning, anvendelse eller indstilling af dette produkt. Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Menuen SETUP (opsætning) S14-S21. Indholdsfortegnelse

Menuen SETUP (opsætning) S14-S21. Indholdsfortegnelse BETJENINGSVEJLEDNING MTW-730TWIN Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse S1 Sikkerhedsoplysninger S2 Før du går i gang S3-S4 Knapper og kontroller S5-S7 Selve afspilleren S5 Fjernbetjeningen S6

Læs mere

AMD315 Microset. Brugervejledning. Elmarc, 32/07

AMD315 Microset. Brugervejledning. Elmarc, 32/07 AMD315 Microset Brugervejledning DK Elmarc, 32/07 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Piktogrammer i denne håndbog 4 2.2 Almindelige sikkerhedsanvisninger 4 3 Klargøring til brug

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Danske: AHC1600. Sikkerhed

Danske: AHC1600. Sikkerhed Danske: AHC1600 o o o Index 1. Sikkerhed 1.1. Anvendelsesområde 1.2. Mærker i denne håndbog 1.3. Almindelige sikkerhedsanvisninger 2. Klargøring til brug 3. Installation 4. Funktioner 5. Funcionamiento

Læs mere

22 TFT LED MPEG4/MPEG2 Kombineret TV+DVD med DVB-T+DVB-C

22 TFT LED MPEG4/MPEG2 Kombineret TV+DVD med DVB-T+DVB-C V- V+ P- P+ MENU SOURCE STANDBY Brugervejledning LDD-2260MC Læs denne vejledning grundigt, inden du tager dit nye TV i brug og gem vejledningen til senere brug. 22 TFT LED MPEG4/MPEG2 Kombineret TV+DVD

Læs mere

PAUSE/PLAY INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR

PAUSE/PLAY INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR ON O / INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR ON O ON O ON O 2 1 4 1 & XX/XX CHAPTER [ ]/XXX CHAPTER XX/XX TIME 1/16 [ Kun DVD] [ Kun DVD] [ Kun DVD] DISC GOTO TRACK GOTO T: XX 3 2 [ Kun CD] & ON O Mp3 & Kodak

Læs mere

22 TFT LCD MPEG4/MPEG2 Kombineret TV+DVD med DVB-T+DVB-C

22 TFT LCD MPEG4/MPEG2 Kombineret TV+DVD med DVB-T+DVB-C Brugervejledning TFD-2214MC Læs denne vejledning grundigt, inden du tager dit nye TV i brug og gem vejledningen til senere brug. 22 TFT LCD MPEG4/MPEG2 Kombineret TV+DVD med DVB-T+DVB-C Betjeningsvejledning

Læs mere

Vigtige forholdsregler

Vigtige forholdsregler Vigtige forholdsregler! ADVARSEL: Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

AHC 1500 Home Theater System

AHC 1500 Home Theater System AHC 1500 Home Theater System Brugervejledning DK Elmarc, 14/09 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Piktogrammer i denne håndbog 4 2.2 Almindelige sikkerhedsanvisninger 4 3 Klargøring

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-746 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

24 LED TV MIT MPEG4 DVBT/C & DVD. Model NO.: LDD-2453MC BETJENINGSVEJLEDNING

24 LED TV MIT MPEG4 DVBT/C & DVD. Model NO.: LDD-2453MC BETJENINGSVEJLEDNING 24 LED TV MIT MPEG4 DVBT/C & DVD Model NO.: LDD-2453MC BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indhold Caution 2 Sikkerhedsoplysninger 3 Introduktion 4-7 Frontpanelet 4 Bagpanelet 5 Fjernbetjeningen 6-7 Grundlæggende

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA

FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA 21,5 Medieskærm Brugermanual Venligst læs denne brugermanual inden brug af Medieskærmen. CuzMedia 2012 - www.cuzmedia.dk VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs denne brugsanvisning:

Læs mere

IVDP-01. In Car Video

IVDP-01. In Car Video In Car Video IVDP-01 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Notice d emploi et de montage Istruzioni d uso e di installazione Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding Bruks-

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

D ANSK ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES

D ANSK ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES D ANSK BRUGERVEJLEDNING TIL PACKARD BELL DVD DIVX 300/350 Copyright 2004 NEC Computers International BV. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne håndbog må reproduceres eller overføres, i nogen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-778 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Indhold. OSD Sprog... 5. Generel information Medleveret tilbehør... 176 Rengørings- og sikkerhedsinformation... 176

Indhold. OSD Sprog... 5. Generel information Medleveret tilbehør... 176 Rengørings- og sikkerhedsinformation... 176 Dansk Indhold OSD Sprog... 5 Generel information Medleveret tilbehør... 176 Rengørings- og sikkerhedsinformation... 176 Tilslutninger Tilslutning af TV... 177-178 Brug af Scart jackstik... 177 Brug af

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort Introduktion Udsæt ikke Sweex 7.1 eksternt USB lydkort for ekstreme temperaturer. Anbring ikke apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Bærbar DVD-afspiller med to skærme på 7 /17,78 cm MEDION LIFE E72037 (MD 83598)

Bærbar DVD-afspiller med to skærme på 7 /17,78 cm MEDION LIFE E72037 (MD 83598) Bærbar DVD-afspiller med to skærme på 7 /17,78 cm MEDION LIFE E72037 (MD 83598) Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Om denne vejledning...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning...3

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

DVD player. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

DVD player. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning DVD player ALD1915H AD66U User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 19 FR 38 ES 56 DE 74 EL 93 DA 112 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

DVH-1020 Betjeningsvejledning

DVH-1020 Betjeningsvejledning DVH-1020 Betjeningsvejledning VIGTIGT Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager DVD AFSPILLEREN i brug. Gem betjeningsvejledningen, så du kan slå op i den senere. Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

DVD-7748 BLACK Betjeningsvejledning

DVD-7748 BLACK Betjeningsvejledning DVD-7748 BLACK Betjeningsvejledning VIGTIGT Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager DVD AFSPILLEREN i brug. Gem betjeningsvejledningen, så du kan slå op i den senere. INDHOLD Vigtige

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

DENVER DVD-802. Indholdsfortegnelse

DENVER DVD-802. Indholdsfortegnelse DENVER DVD-802 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1-2 Kapitel 1 Grundlæggende betjening... 3 1. Sådan tænder du for DVD-afspilleren... 3 2. Sådan lægger du en disk i afspilleren... 3 3. Sådan afspiller

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

SPECIFIKATIONER. Farvesystemer. NTSC 3.58/4.43 (kun AV indgangen) UHF kanaler = 471.25 til 863.25 MHz. Vekselstrøm 200~240V, 50Hz 90W.

SPECIFIKATIONER. Farvesystemer. NTSC 3.58/4.43 (kun AV indgangen) UHF kanaler = 471.25 til 863.25 MHz. Vekselstrøm 200~240V, 50Hz 90W. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Læs betjeningsvejledningen grundigt og sæt dig ind i fremgangsmåden, inden du tilslutter og betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER. 1 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere