LTERN TIVER TIL MEDICINSTUDIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LTERN TIVER TIL MEDICINSTUDIET"

Transkript

1 V LTERN TIVER TIL V MEDICINSTUDIET

2 sfortegnelse Medicin/lægevidenskab Afklaring... 3 Alternativer til Madicin/lægevidenskab Erhvervsakademiuddannelser (2 år)... 4 Ernæringsteknolog... 4 Farmakonom... 4 Professionsbacheloruddannelser (3½-4 år)... 5 Bioanalytiker... 5 Ergoterapeut... 5 Ernæring og sundhed... 5 Fysioterapeut... 6 Jordemoder... 6 Radiograf... 7 Sundhedsteknologi... 7 Sygeplejerske... 7 Universitetsuddannelser etc Audiologi... 8 Audiologopædi... 8 Biomedicin... 9 Bioteknologi... 9 Farmaceut... 9 Folkesundhedsvidenskab Fødevarevidenskab Idræt Idræt og sundhed It og sundhed Klinisk biomekanik - Kiropraktor Logopædi Lægemiddelvidenskab Medicinalbiologi Medicinalkemi Medicin med industriel specialisering Medicin og teknologi Molekylær medicin Sundhed og produktion Sundhedsfremme og sundhedsstrategier Sundhedsteknologi Tandlæge Velfærdsteknologi Veterinærmedicin Side 2

3 Medicin/lægevidenskab er Københavns Universitet, Århus Universitet, Syddansk Universitet - Odense, Ålborg Universitet. Studiet giver dig en grundig teoretisk viden om det raske menneske, og derefter undervises du i sygdomme og behandlingsmuligheder. Du studerer bl.a. anatomi, sundhedspsykologi, epidemiologi og biostatistik samt fysiologi og biokemi. Som færdiguddannet i medicin vil du typisk finde beskæftigelse i sundhedssektoren, hvor du kan fungere som hospitalslæge, speciallæge eller praktiserende læge. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i medicin skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Afklaring Uddannelserne på disse sider er tænkt som alternativer til medicin, og de henvender sig til dig, der bl.a. gerne vil lære om menneskets velbefindende og kroppen og dens funktioner indenfor emner som anatomi, fysiske og psykiske sygdomme og medicinering. Uddannelserne er også til dig, der kan lide at arbejde med sammenhængen mellem bevægelse og kost, og som synes, at behandling, pleje og forebyggende rådgivning af sygdom er interessant. Det er vigtigt at vide, at en medicinuddannelse indeholder matematik, fysik og kemi, og at nogle fag indeholder detaljeret udenadslære af fx muskelstruktur. De jobs man får efter endt uddannelse er typisk i det offentlige danske velfærdssystem, og der er ofte meget skiftende arbejdstider. Lægeuddannelsen kræver interesse for medicinsk faglighed, mere end den kræver en personlig eller familiær oplevelse med sygdom, krise og krig. Medicinuddannelsen gør dig ikke til læge. Efter endt uddannelse tager man den kliniske basisuddannelse (tidligere kaldet turnus), som uddanner én til praktiserende læge. Derefter kan man vælge at søge arbejde som underordnet sygehuslæge eller at studere til speciallæge indenfor forskellige emner. hvis man vil være praktiserende læge, skal man også tage et speciallægeforløb. At blive speciallæge tager 4-7 år. Da dette er en vejledende liste over grunduddannelser fra erhvervsakademier, professionsbacheloruddannelser, ingeniørhøjskoler og universiteter, skal du altid tjekke ændringer i adgangsgrundlaget for den enkelte uddannelse på Det er også en god ide altid at orientere sig på uddannelsesinstitutionens hjemmeside især i forhold til kvote 2-ansøgninger. Side 3

4 Erhvervsakademiuddannelser (2 år) Ernæringsteknolog Erhvervsakademi MidtVest Holstebro, Erhvervsakademi Sjælland Slagteriskolen i Roskilde, Syddansk Erhvervsskole - Vejle Ernæringsteknolog er en ny uddannelse, hvor du lærer at sikre fremstillingen af ernæringsrigtig, velsmagende kost. Det kan både være kost til børn, unge, voksne og ældre samt personer med specielle behov. På uddannelsen til ernæringsteknolog bliver du uddannet til at være leder af mindre køkkener eller mellemleder i større køkkener. Undervejs i studiet får du mulighed for at afprøve din viden i et praktikforløb. Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse: studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx) eller højere handelseksamen (hhx) særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) en udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den danske adgangseksamen for ingeniøruddannelserne en erhvervsuddannelse som mejerist, procesoperatør, bager, konditor, gastronom, ernæringsassistent, industrislagter med speciale eller detailslagter anden relevant erhvervsuddannelse plus engelsk C og kemi C. Farmakonom Pharmakon - Hillerød Farmakonomer er ansat på apoteker, hvor de blandt andet udleverer medicin til kunderne. Uddannelsen veksler mellem praktik- og skoleophold. Du lærer om sundhed, sygdom, lægemidler og kundebetjening og får et indgående kendskab til medicinske og farmaceutiske fag som anatomi, patologi og speciel farmakologi. Undervejs i studiet vil du også lære, hvordan man griber sin rolle på et apotek an - du får bl.a. undervisning i psykologi, kommunikation og etik. For at blive optaget skal du have en af følgende eksaminer: studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx) eller højere handelseksamen (hhx) særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med dansk C og naturfag C samt engelsk D Side 4

5 Professionsbacheloruddannelser (3½-4 år) Bioanalytiker Professionshøjskoler i Århus, Odense, Esbjerg, København, Næstved. På uddannelsen til bioanalytiker lærer du at bruge ny teknologi i analysearbejde og får en generel laboratoriemedicinsk viden. Analyserne udføres på patientprøver som f.eks. blod, væv og celler eller på hele patienten i forbindelse med fx hjerte- og lungefunktionsundersøgelser. Som bioanalytiker kan du finde arbejde på forskningslaboratorier fx hos Kræftens Bekæmpelse, i medicinalindustrien eller på sygehusenes laboratoriemedicinske afdelinger. Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse: studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx) eller højere handelseksamen (hhx) alle med matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF) med matematik C og kemi C adgang via anden uddannelse: 5 gymnasiale enkeltfag med dansk A, engelsk B, matematik C og enten bioteknologi A eller både biologi C og kemi C social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med matematik C, dansk C, kemi C og naturfag C samt engelsk D. Ergoterapeut Professionshøjskoler i Haderslev, Holstebro, København N, Næstved, Odense, Aalborg og Århus På uddannelsen til ergoterapeut lærer du om, hvilke praktiske redskaber der kan hjælpe sygdomsramte mennesker. Studiet giver dig et solidt kendskab til naturvidenskabelige fag som bl.a. anatomi og fysiologi samt samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fag. Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse: højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller studentereksamen (stx) gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF) social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med dansk C og naturfag C samt engelsk C. Ernæring og sundhed Professionshøjskoler i Haderslev, København, Sorø og Århus Uddannelsen har fokus på ernæring, fødevarer, forbrug og sociologi. Den studerende kan specialisere sig indenfor human ernæring, klinisk diætetik, catering, service, sundhedskommunikation, produktudvikling eller ernæring og fysisk aktivitet. Side 5

6 Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse: studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx) eller højere handelseksamen (hhx) særligt hf- forløb for fremmedsprogede (GIF) en relevant erhvervsuddannelse Specifikke adgangskrav: Engelsk og kemi på C-niveau samt enten matematik, biologi eller samfundsfag på C-niveau. Alle fag skal være bestået. Fysioterapeut Professionshøjskoler i Haderslev, Holstebro, København N, Næstved, Odense, Roskilde, Aalborg, Hillerød og Århus På uddannelsen til fysioterapeut får du viden om krop og bevægelse og lærer både om behandling og om forebyggelse af led- og muskelskader. På studiet får du undervisning i idræt og bevægelse, anatomi og biofysik samt en række samfundsvidenskabelige fag som sociologi og administration, økonomi og ledelse. Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse: studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF) social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med engelsk C og enten fysik C eller kemi C eller naturfag C. Jordemoder Professionshøjskoler i København, Aalborg og Esbjerg Den studerende undervises i at håndtere en fødsel samt at rådgive og vejlede den gravide under hele graviditeten. Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse: studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) - alle med kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF) med kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau social- og sundhedsuddannelsen med dansk på C-niveau, kemi på C-niveau, naturfag på C-niveau og engelsk på D-niveau en erhvervsuddannelse af mindst 2 1/2 års varighed samt dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, kemi på C-niveau og enten samfundsfag eller psykologi på C-niveau Side 6

7 Radiograf Professionshøjskoler i København, Odense og Ålborg De studerende lærer at betjene ultralydsscannere, CT-scannere og MR-scannere, og lærer derudover at arbejde med syge mennesker. Radiografer bliver ansat på sygehuse, klinikker eller som konsulenter. studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF) 4 gymnasiale enkeltfag: dansk på A-niveau, engelsk på C-niveau samt to af fagene biologi B eller bioteknologi A eller fysik B eller kemi B eller matematik B social- og sundhedsuddannelsen med dansk på C-niveau, engelsk på D-niveau samt to af fagene biologi B eller bioteknologi A eller fysik B eller kemi B eller matematik Sundhedsteknologi Ingeniørhøjskolen i København, Ingeniørhøjskolen i Århus (findes også som civilingeniøruddannelse på Ålborg Universitet) På uddannelsen lærer du at samarbejde med personale og patienter om udvikling af nye brugervenlige sundhedsteknologier, som kan forny og effektivisere behandling, pleje og genoptræning i sundhedsvæsenet og hos patienter i eget hjem. Du lærer bl.a. om fysiologi og sygdomslære, informations- og kommunikationsteknologi og får en viden om elektronik, der kan anvendes til måling af kroppens fysiske forhold og funktion. Du arbejder bl.a. med kommunikation og undervisning af brugerne samt planlægning, anskaffelse og vedligeholdelse af apparatur, så teknologierne kan udnyttes optimalt. For at blive optaget på uddannelsen skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx) eller højere handelseksamen (hhx), særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), relevant erhvervsakademiuddannelse, en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen eller ingeniørhøjskolernes adgangskursus. Specifikke adgangskrav er matematik A, fysik B og enten kemi C eller Sygeplejerske Professionshøjskoler i Bornholm, Haderslev, Frederiksberg, København N, Herlev, Horsens, Hillerød, Hjørring, Holstebro, Nykøbing Falster, Næstved, København, Roskilde, Odense, Randers, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Vejle, Viborg, Aalborg og Århus På uddannelsen til sygeplejerske lærer du at give professionel sygepleje - herunder at tale med syge mennesker og deres pårørende. På studiet får du undervisning i en række teoretiske fag, som giver dig de nødvendige redskaber til at kunne udføre den praktiske del af jobbet. Du bliver bl.a. undervist i folkesundhedsvidenskab samt sygeplejebegreber og -modeller. Ligeledes lærer du håndteringen af begreber som død, angst og smerte. Side 7

8 For at komme ind på uddannelsen skal du opfylde et af følgende adgangskrav: studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med dansk C og naturfag C samt engelsk D fire gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B samt enten matematik B, fysik B, kemi B eller biologi B eller bioteknologi A plus samfundsfag C eller psykologi C. Desuden 9 måneders erhvervserfaring Universitetsuddannelser etc. Audiologi Syddansk Universitet - Odense Audiologi handler om, hvordan man undersøger og behandler forskellige former for hørevanskeligheder. Det kan fx være hørenedsættelse hos børn. Du kan vælge at specialisere dig i enten pædagogisk audiologi, som handler om undervisning af børn og voksne med hørenedsættelse, eller teknisk audiologi, hvor du lærer at undersøge og diagnosticere folk med høreproblemer og behandle dem med høreapparater. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i audiologi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav for pædagogisk audiologi er dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden skal du have yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. Hvis du vælger specialiseringen teknisk audiologi skal du have dansk A, engelsk B, matematik B og fysik B. Alle fag skal være bestået. Audiologopædi Københavns Universitet I audiologopædi arbejdes der med diagnostik, undervisning, behandling og forskning i forbindelse med menneskers høre-, tale-, sprog- og stemmeproblemer. Den studerende lærer at undersøge, forebygge og behandle forskellige former for kommunikationshandicap. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i audiologopædi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden skal du have yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. Alle fag skal være bestået. Side 8

9 Biomedicin Syddansk Universitet Odense På uddannelsen lærer du at analysere, hvordan og hvorfor sygdomme som kræft, diabetes eller hjertesygdomme opstår. På biomedicin undersøger du sygdomme på molekyle- og celleniveau. Gennem undersøgelserne lærer du i detaljer at analysere sygdommes opståen, og hvordan medicin og lægemidler virker på kroppen. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i biomedicin skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Bioteknologi Danmarks Tekniske Universitet, Århus Universitet På uddannelsen studerer du celler og deres kemiske egenskaber. Du lærer at udvikle ny og bedre medicin, fødevarer eller miljøvenlig energi. Du kommer til at arbejde meget med computerprogrammer, der kan læse og systematisere store mængder data fra bl.a. genetisk materiale. Ved hjælp af computermodeller kan du fx beskrive cellers funktion og forstå mekanismerne bag forskellige sygdomme. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i bioteknologi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B, matematik A og fysik B samt enten kemi B eller bioteknologi A. Alle fag skal være bestået. Farmaceut Københavns Universitet, Syddansk Universitet Odense Farmaci er et græsk ord og betyder læren om lægemidlers fremstilling. En farmaceut er ekspert i lægemidler eller medicin. Uddannelsen handler om, hvordan man udvikler medicin til mennesker. På uddannelsen til farmaceut lærer du, hvordan man fremstiller lægemidler og ser på, hvordan forskellige typer af medicin virker og kan bruges. Du får også kendskab til, hvilken rolle farmaceuter har i samfundet, og hvilke etiske regler der er inden for lægemiddelområdet. Side 9

10 For at blive optaget på bacheloruddannelsen til farmaceut skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A og fysik B samt enten kemi B eller bioteknologi A. Alle fag skal være bestået. Bemærk for KU: Du skal desuden enten have et gennemsnit i den adgangsgivende eksamen på mindst 6,0 efter 7-trins-skalaen eller have et gennemsnit på 6,0 efter 7-trins-skalaen i fagene matematik A, fysik B og kemi B eller bioteknologi A. Skal du supplere i kemi og/eller matematik i juli/august medregnes karaktererne for henholdsvis kemi C og matematik B. Folkesundhedsvidenskab Syddansk Universitet - Esbjerg, Københavns Universitet, Århus Universitet Folkesundhedsvidenskab fokuserer på befolkningens sundhedstilstand og alt, hvad der har med denne at gøre. Det er derfor befolkningsperspektivet, der er centralt, og ikke den individuelles sundhedstilstand. Fagene er så forskellige som epidemologi, sociologi, humanbiologi, miljø og international sundhed. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A. Alle fag skal være bestået. Fødevarevidenskab Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet i samarbejde Du studerer fødevarers egenskaber, og hvordan vi bruger forskellige metoder til at producere og konservere råvarerne, så de kan holde sig. På uddannelsen lærer du om mad og råvarer fra molekyleniveau til produktionsprocessen i en fødevarevirksomhed. Du lærer bl.a. om fødevarekemi, mikrobiologi, ernæring og kvalitetsstyring. For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Den adgangsgivende eksamen kan i særlige tilfælde erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet. Side 10

11 Idræt Københavns Universitet, Ålborg Universitet, Århus Universitet På uddannelsen idræt studerer du - bl.a. ud fra naturvidenskabelige metoder - hvad der sker i kroppen, når man dyrker sport. Fagene fokuserer på alle aspekter af idræt. Du lærer om fysiologi og anatomi, om kroppens opbygning og funktion, om pædagogik og psykologi og om idrættens historie - fra de gamle grækeres olympiade til mellemkrigstidens gymnastikbevægelse. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i idræt skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A og engelsk B. Desuden skal du have matematik B og fysik B. Alle fag skal være bestået. Idræt og sundhed Syddansk Universitet - Odense Studiet er en blanding af praktisk idræt og teoretiske fag, som giver dig indsigt i idræt og sundhed, kroppen i bevægelse, motions- og kredsløbstræning, bevægelsesmiljøer og aktivitetsudvikling samt træning, kamp og performance. Derudover vælger man på uddannelsen en studieretning indenfor enten Undervisning og formidling eller Fysisk aktivitet, fitness og sundhedsfremme. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i idræt skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A og engelsk B. Desuden skal du have matematik B og fysik B. Alle fag skal være bestået. It og sundhed Københavns Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet It og sundhed handler om at lade it indgå i udviklingen af nye metoder til behandling og undersøgelse af patienter samt i kommunikationen mellem patienter og personale. Du lærer om sundhedssektorens datauniverers, som kombineres med den viden, du får om medicinske og fysiologiske områder som diagnostik og kroppens opbygning. Du vil lære at kombinere at patientforløb med moderne informationsteknologi. Side 11

12 For at blive optaget på bacheloruddannelsen i it og sundhed skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Klinisk biomekanik - Kiropraktor Syddansk Universitet - Odense Kiropraktik handler om at forebygge, undersøge og behandle bevægeapparatets sygdomme og lidelser - og ved hjælp af håndgreb behandle de funktionsforstyrrelser, der kan være i leddene. På uddannelsen får du viden om menneskets biomekanik, og om de karakteristika der er ved muskel- og skeletsygdomme. Du øver dig også i praktiske færdigheder på medstuderende og rigtige patienter. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i klinisk biomekanik skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Logopædi Syddansk Universitet Odense Logopædi er en uddannelse i talepædagogik med fokus på især børn. Du lærer om barnets sproglige udvikling samt om talevanskeligheder. Uddannelsen består af tre hovedområder, hvor du bl.a. lærer om teoretisk og anvendt sprogvidenskab samt en sundhedsvidenskabelig del. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i logopædi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden skal du have yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. Alle fag skal være bestået. Side 12

13 Lægemiddelvidenskab Syddansk Universitet - Odense På uddannelsen i lægemiddelvidenskab lærer du, hvordan man udvikler og fremstiller lægemidler og andre medicinske produkter. Du lærer om de kemiske og biologiske dele af fremstillingen. Og du får en videnskabelig baggrund for at analysere lægemidlernes virkninger og bivirkninger. Du får også undervisning i, hvordan man informerer om og markedsfører ny medicin, og du lærer, hvordan man sikrer, at lægemidlet har den rette virkning, og at sikkerheden er i orden. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i lægemiddelvidenskab skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Medicinalbiologi Roskilde Universitet På medicinalbiologi lærer du om, hvordan man med den nyeste viden inden for medicinsk og molekylærbiologisk forskning kan medvirke til forebyggelse og helbredelse af sygdomme. Studiet giver dig den teoretiske baggrund for at forstå, hvordan kroppen bliver påvirket af fx ælde, fødevarer og medicin. Der tages udgangspunkt i den del af biologien, der handler om sundhed og sygdom. Du vil lære om bl.a. medicinsk mikrobiologi, anatomisk fysiologi og almen medicin. For at blive bachelor i medicinalbiologi og et andet fag skal du have læst det naturvidenskabelige, humanistiske, det samfundsvidenskabelige eller det humanistiske-teknologiske basisstudium på RUC. Til basisstudierne kræves en adgangsgivende eksamen og specifikke adgangskrav. Medicinalkemi Århus Universitet Medicinalkemi handler om design og fremstilling af medicin. Du lærer, hvordan medicin virker på et menneskes krop. På uddannelsen følger du naturvidenskabelige fag som biokemi, anatomi og immunologi. Disse suppleres af samfundsvidenskabelige fag som fx matematik og statistik, der giver dig en helhedsforståelse af det medicinske område. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i medicinalkemi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A. Desuden skal du have enten fysik A og kemi B eller fysik B og kemi A. Alle fag skal være bestået. Side 13

14 Medicin med industriel specialisering Ålborg Universitet Uddannelsen er en kombination af lægevidenskab og naturvidenskab, som bl.a. giver dig baggrund for at udvikle lægemidler. På uddannelsen får du undervisning i farmakologi, læren om lægemidler, og i medicinske fag som anatomi, cellebiologi og fysiologi. Kombinationen giver dig en tværfaglig viden om lægemiddelproduktion. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Medicin og teknologi Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet i samarbejde På uddannelsen beskæftiger du dig med udvikling af teknologiske og især computerbaserede systemer, som kan bruges til at diagnosticere og behandle sygdomme. Du får en grundig viden om både sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknologi, og du får mulighed for at gå i dybden med menneskets biologi og sygdomme samtidig med, at du lærer om elektronik, måleteknik og elektrofysiologi. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i medicin og teknologi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A og fysik B samt enten kemi C eller bioteknologi A. Alle fag skal være bestået. Molekylær medicin Københavns Universitet, Århus Universitet Du studerer de menneskelige gener for at se, hvordan de fungerer i forbindelse med fx en kræftsygdom, og lærer hvordan man kan bruge resultaterne til udvikling af nye lægemidler. Studiet i molekylær medicin/ molekylær biomedicin er tværfagligt, og du har både biologiske, kemiske og medicinske fag. Du lærer at forstå, hvordan kroppen fungerer både i normaltilstand og i en sygdomstilstand på molekylære, cellulære og fysiologiske niveauer. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i molekylær medicin skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Side 14

15 Sundhed og produktion Danmarks Tekniske Universitet Fødevarer påvirker kroppen på mange måder. På uddannelsen lærer du, hvordan man bruger kemisk og bioteknologisk forskning til at udvikle sundere mad og bedre medicin. På studiet lærer du om, hvordan den nyeste teknologi kan anvendes til at udvikle og fremstille bedre produkter, der ligefrem kan være sundhedsfremmende. Du bliver bl.a. undervist i humanfysiologi og ernæring samt medicinalkemi og bioinformatik. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i sundhed og produktion skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B, matematik A og fysik B samt enten kemi B eller bioteknologi A. Alle fag skal være bestået. Sundhedsfremme og sundhedsstrategier Roskilde Universitet På uddannelsen lærer du om, hvordan man kan bevare og forbedre sundheden og undgå sygdomme i befolkningen. På studiet studerer du, hvordan man i både den almindelige og alternative sundhedssektor arbejder med at fremme sundhed og forebygge sygdom i befolkningen. Du kan fx se nærmere på den aktuelle sundhedspolitik eller undersøge effekten af en sundhedskampagne. For at blive bachelor i sundhedsfremme og sundhedsstrategier skal du have læst det humanistiske, naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige eller det humanistiske-teknologiske basisstudium på RUC. Til basisstudierne kræves en adgangsgivende eksamen og specifikke adgangskrav. Sundhedsteknologi Ålborg Universitet (findes også på Ingeniørhøjskolerne i Århus og i København m. færre adgangskrav som diplomingeniøruddannelser) På uddannelsen lærer du at udvikle højteknologiske metoder og udstyr til forebyggelse og diagnose af sygdomme og til behandling af patienter. Studiet giver dig en teknisk og medicinsk viden igennem undervisning i bl.a. computerprogrammering og signalbehandling, fysiologi, biologi, anatomi og sundhed. Du bliver således i stand til at udvikle den bedste teknologi til sundhedssektoren. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i sundhedsteknologi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), adgangskursus til ingeniøruddannelserne eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B, matematik A og fysik B samt enten kemi C eller bioteknologi A. Alle fag skal være bestået. Side 15

16 Tandlæge Københavns Universitet, Århus Universitet På studiet lærer du at undersøge, forebygge og behandle sygdomme i tænder, mund og kæbe. Du har både teoretiske fag som anatomi og genetik, og praktiske fag, hvor du fx lærer at lave tandfyldninger. På uddannelsen dygtiggør du dig primært i det tekniske og håndværksmæssige arbejde, men du lærer samtidig om patientforståelse og menneskelig kontakt. Du får også mulighed for at prøve teorien af i praksis, bl.a. gennem klinikophold og laboratorieforsøg. For at blive optaget på odontologi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Velfærdsteknologi Syddansk Universitet - Odense Uddannelsen er en ny bachelor- og kandidatuddannelse, hvor du beskæftiger dig med at skabe teknologiske løsninger til hospitals- og plejeområdet. Du får undervisning i såvel matematik, fysik og elektronik som menneskets anatomi, fysiologi og biomekanik. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i geografi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, matematik A, engelsk B og fysik B. Alle fag skal være bestået. Veterinærmedicin Københavns Universitet På uddannelsen til veterinær (dyrlæge) lærer du grundlæggende om dyrenes anatomi og fysiologi, samt hvordan man forebygger og behandler sygdomme. Senere på studiet kan du vælge at specialisere dig inden for fx fødevaresikkerhed, produktionsdyr eller biomedicin. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i veterinærmedicin skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Den adgangsgivende eksamen kan i særlige tilfælde erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet. Side 16

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET V LTERN TIVER TIL V PSYKOLOGISTUDIET sfortegnelse PSYKOLOGI... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Professionsbacheloruddannelser (3½-4 år)... 4 Afspændingspædagog... 4 Ergoterapeut... 4 Folkeskolelærer... 4 Fysioterapeut...

Læs mere

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker?

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker? Bliv bioanalytiker Hvad laver en bioanalytiker? Bioanalytikere arbejder typisk på hospitalslaboratorier, hvor de analyserer prøver fra patienter, for eksempel blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikeren

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

STUDIE- OG KARRIEREDAG

STUDIE- OG KARRIEREDAG STUDIE- OG KARRIEREDAG 4.-5. februar 2015 Odense Congress Center Sådan gør du Tilmeld dig de 3 oplæg, du har lyst til at høre! Har du problemer med tilmeldingen - eller spørgsmål - er du velkommen til

Læs mere

BLIV SYGEPLEJERSKE. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus. Bliv sygeplejerske 1 ı 1

BLIV SYGEPLEJERSKE. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus. Bliv sygeplejerske 1 ı 1 BLIV SYGEPLEJERSKE Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus Bliv sygeplejerske 1 ı 1 Overrasket over faglige udfordringer Folk siger, at det er let at blive sygeplejerske. Det troede jeg

Læs mere

SYGEPLEJERSKE. Mennesker, mod og medfølelse

SYGEPLEJERSKE. Mennesker, mod og medfølelse SYGEPLEJERSKE Mennesker, mod og medfølelse HVORFOR SYGEPLEJERSKE? SYGEPLEJE ER ET FAG: Med ansvar, afveksling, udfordring og udvikling Hvor du kan hjælpe andre og gøre en forskel Som giver et hav af job-

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Tandplejeruddannelsen

Tandplejeruddannelsen Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Århus C Tlf 8715 3076 www.skt.au.dk 2011 Tandplejeruddannelsen I dette informationsmateriale

Læs mere

Træf det rette valg VIA Uddannelsesguide 2014. VIA University College

Træf det rette valg VIA Uddannelsesguide 2014. VIA University College Træf det rette valg VIA Uddannelsesguide 2014 2 Find din vej 2014 Kolofon Redaktion: Kommunikationsafdelingen Lisbeth Katborg Bjerre (ansv.) Design: 1508 A/S Tryk: Bording A/S Sat i: VIA Type Oplag: 20.000

Læs mere

Bilag til afslagsbrev 2014 - udvælgelseskriterier i kvote 2

Bilag til afslagsbrev 2014 - udvælgelseskriterier i kvote 2 Den Koordinerede Tilmelding Styrelsen for Videregående Uddannelser Optagelse 2014 Bilag til afslagsbrev 2014 - udvælgelseskriterier i kvote 2 Indhold Indledning... 2 Ledige pladser... 2 Adgangskrav...

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2010 Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden Intro S. 5 Erhvervsuddannelser S. 6 21 Mere end 110 uddannelser med fokus på praktisk arbejde, konkrete metoder og faglig teori

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

Bachelor i sygepleje

Bachelor i sygepleje Studieordning for uddannelse til Bachelor i sygepleje Bachelor of Science in Nursing 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik /Institut for sygepleje og sundhedsforskning Jagtvej 2, Box 1499 3900 Nuuk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

UU-Centrene i Region Nord

UU-Centrene i Region Nord UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2011 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013 UU-Centrene i Region Nord Indhold Information om uddannelsesvalg 2 3 Information om uddannelsesvalg Et regionalt Erhvervsarbejde/Videreuddannelse Et regionalt uddannelseshæfte

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden Genvej 09 G inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden www.genvej.nu Få check på de ungdomsuddannelser, som du kan vælge efter 9. og 10. klasse eller senere Uddannelse for alle Uddannelse for alle

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - O Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium 2015-2016 Tradium Teknisk Gymnasium htx er for dig, der vil videre! Hvad mener vi nu med det? Vil alle ikke gerne videre? Jo, men htx er dén gymnasiale uddannelse, der giver adgang til flest videregående

Læs mere