LTERN TIVER TIL MEDICINSTUDIET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LTERN TIVER TIL MEDICINSTUDIET"

Transkript

1 V LTERN TIVER TIL V MEDICINSTUDIET

2 sfortegnelse Medicin/lægevidenskab Afklaring... 3 Alternativer til Madicin/lægevidenskab Erhvervsakademiuddannelser (2 år)... 4 Ernæringsteknolog... 4 Farmakonom... 4 Professionsbacheloruddannelser (3½-4 år)... 5 Bioanalytiker... 5 Ergoterapeut... 5 Ernæring og sundhed... 5 Fysioterapeut... 6 Jordemoder... 6 Radiograf... 7 Sundhedsteknologi... 7 Sygeplejerske... 7 Universitetsuddannelser etc Audiologi... 8 Audiologopædi... 8 Biomedicin... 9 Bioteknologi... 9 Farmaceut... 9 Folkesundhedsvidenskab Fødevarevidenskab Idræt Idræt og sundhed It og sundhed Klinisk biomekanik - Kiropraktor Logopædi Lægemiddelvidenskab Medicinalbiologi Medicinalkemi Medicin med industriel specialisering Medicin og teknologi Molekylær medicin Sundhed og produktion Sundhedsfremme og sundhedsstrategier Sundhedsteknologi Tandlæge Velfærdsteknologi Veterinærmedicin Side 2

3 Medicin/lægevidenskab er Københavns Universitet, Århus Universitet, Syddansk Universitet - Odense, Ålborg Universitet. Studiet giver dig en grundig teoretisk viden om det raske menneske, og derefter undervises du i sygdomme og behandlingsmuligheder. Du studerer bl.a. anatomi, sundhedspsykologi, epidemiologi og biostatistik samt fysiologi og biokemi. Som færdiguddannet i medicin vil du typisk finde beskæftigelse i sundhedssektoren, hvor du kan fungere som hospitalslæge, speciallæge eller praktiserende læge. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i medicin skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Afklaring Uddannelserne på disse sider er tænkt som alternativer til medicin, og de henvender sig til dig, der bl.a. gerne vil lære om menneskets velbefindende og kroppen og dens funktioner indenfor emner som anatomi, fysiske og psykiske sygdomme og medicinering. Uddannelserne er også til dig, der kan lide at arbejde med sammenhængen mellem bevægelse og kost, og som synes, at behandling, pleje og forebyggende rådgivning af sygdom er interessant. Det er vigtigt at vide, at en medicinuddannelse indeholder matematik, fysik og kemi, og at nogle fag indeholder detaljeret udenadslære af fx muskelstruktur. De jobs man får efter endt uddannelse er typisk i det offentlige danske velfærdssystem, og der er ofte meget skiftende arbejdstider. Lægeuddannelsen kræver interesse for medicinsk faglighed, mere end den kræver en personlig eller familiær oplevelse med sygdom, krise og krig. Medicinuddannelsen gør dig ikke til læge. Efter endt uddannelse tager man den kliniske basisuddannelse (tidligere kaldet turnus), som uddanner én til praktiserende læge. Derefter kan man vælge at søge arbejde som underordnet sygehuslæge eller at studere til speciallæge indenfor forskellige emner. hvis man vil være praktiserende læge, skal man også tage et speciallægeforløb. At blive speciallæge tager 4-7 år. Da dette er en vejledende liste over grunduddannelser fra erhvervsakademier, professionsbacheloruddannelser, ingeniørhøjskoler og universiteter, skal du altid tjekke ændringer i adgangsgrundlaget for den enkelte uddannelse på Det er også en god ide altid at orientere sig på uddannelsesinstitutionens hjemmeside især i forhold til kvote 2-ansøgninger. Side 3

4 Erhvervsakademiuddannelser (2 år) Ernæringsteknolog Erhvervsakademi MidtVest Holstebro, Erhvervsakademi Sjælland Slagteriskolen i Roskilde, Syddansk Erhvervsskole - Vejle Ernæringsteknolog er en ny uddannelse, hvor du lærer at sikre fremstillingen af ernæringsrigtig, velsmagende kost. Det kan både være kost til børn, unge, voksne og ældre samt personer med specielle behov. På uddannelsen til ernæringsteknolog bliver du uddannet til at være leder af mindre køkkener eller mellemleder i større køkkener. Undervejs i studiet får du mulighed for at afprøve din viden i et praktikforløb. Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse: studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx) eller højere handelseksamen (hhx) særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) en udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den danske adgangseksamen for ingeniøruddannelserne en erhvervsuddannelse som mejerist, procesoperatør, bager, konditor, gastronom, ernæringsassistent, industrislagter med speciale eller detailslagter anden relevant erhvervsuddannelse plus engelsk C og kemi C. Farmakonom Pharmakon - Hillerød Farmakonomer er ansat på apoteker, hvor de blandt andet udleverer medicin til kunderne. Uddannelsen veksler mellem praktik- og skoleophold. Du lærer om sundhed, sygdom, lægemidler og kundebetjening og får et indgående kendskab til medicinske og farmaceutiske fag som anatomi, patologi og speciel farmakologi. Undervejs i studiet vil du også lære, hvordan man griber sin rolle på et apotek an - du får bl.a. undervisning i psykologi, kommunikation og etik. For at blive optaget skal du have en af følgende eksaminer: studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx) eller højere handelseksamen (hhx) særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med dansk C og naturfag C samt engelsk D Side 4

5 Professionsbacheloruddannelser (3½-4 år) Bioanalytiker Professionshøjskoler i Århus, Odense, Esbjerg, København, Næstved. På uddannelsen til bioanalytiker lærer du at bruge ny teknologi i analysearbejde og får en generel laboratoriemedicinsk viden. Analyserne udføres på patientprøver som f.eks. blod, væv og celler eller på hele patienten i forbindelse med fx hjerte- og lungefunktionsundersøgelser. Som bioanalytiker kan du finde arbejde på forskningslaboratorier fx hos Kræftens Bekæmpelse, i medicinalindustrien eller på sygehusenes laboratoriemedicinske afdelinger. Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse: studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx) eller højere handelseksamen (hhx) alle med matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF) med matematik C og kemi C adgang via anden uddannelse: 5 gymnasiale enkeltfag med dansk A, engelsk B, matematik C og enten bioteknologi A eller både biologi C og kemi C social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med matematik C, dansk C, kemi C og naturfag C samt engelsk D. Ergoterapeut Professionshøjskoler i Haderslev, Holstebro, København N, Næstved, Odense, Aalborg og Århus På uddannelsen til ergoterapeut lærer du om, hvilke praktiske redskaber der kan hjælpe sygdomsramte mennesker. Studiet giver dig et solidt kendskab til naturvidenskabelige fag som bl.a. anatomi og fysiologi samt samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fag. Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse: højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller studentereksamen (stx) gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF) social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med dansk C og naturfag C samt engelsk C. Ernæring og sundhed Professionshøjskoler i Haderslev, København, Sorø og Århus Uddannelsen har fokus på ernæring, fødevarer, forbrug og sociologi. Den studerende kan specialisere sig indenfor human ernæring, klinisk diætetik, catering, service, sundhedskommunikation, produktudvikling eller ernæring og fysisk aktivitet. Side 5

6 Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse: studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx) eller højere handelseksamen (hhx) særligt hf- forløb for fremmedsprogede (GIF) en relevant erhvervsuddannelse Specifikke adgangskrav: Engelsk og kemi på C-niveau samt enten matematik, biologi eller samfundsfag på C-niveau. Alle fag skal være bestået. Fysioterapeut Professionshøjskoler i Haderslev, Holstebro, København N, Næstved, Odense, Roskilde, Aalborg, Hillerød og Århus På uddannelsen til fysioterapeut får du viden om krop og bevægelse og lærer både om behandling og om forebyggelse af led- og muskelskader. På studiet får du undervisning i idræt og bevægelse, anatomi og biofysik samt en række samfundsvidenskabelige fag som sociologi og administration, økonomi og ledelse. Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse: studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF) social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med engelsk C og enten fysik C eller kemi C eller naturfag C. Jordemoder Professionshøjskoler i København, Aalborg og Esbjerg Den studerende undervises i at håndtere en fødsel samt at rådgive og vejlede den gravide under hele graviditeten. Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse: studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) - alle med kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF) med kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau social- og sundhedsuddannelsen med dansk på C-niveau, kemi på C-niveau, naturfag på C-niveau og engelsk på D-niveau en erhvervsuddannelse af mindst 2 1/2 års varighed samt dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, kemi på C-niveau og enten samfundsfag eller psykologi på C-niveau Side 6

7 Radiograf Professionshøjskoler i København, Odense og Ålborg De studerende lærer at betjene ultralydsscannere, CT-scannere og MR-scannere, og lærer derudover at arbejde med syge mennesker. Radiografer bliver ansat på sygehuse, klinikker eller som konsulenter. studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF) 4 gymnasiale enkeltfag: dansk på A-niveau, engelsk på C-niveau samt to af fagene biologi B eller bioteknologi A eller fysik B eller kemi B eller matematik B social- og sundhedsuddannelsen med dansk på C-niveau, engelsk på D-niveau samt to af fagene biologi B eller bioteknologi A eller fysik B eller kemi B eller matematik Sundhedsteknologi Ingeniørhøjskolen i København, Ingeniørhøjskolen i Århus (findes også som civilingeniøruddannelse på Ålborg Universitet) På uddannelsen lærer du at samarbejde med personale og patienter om udvikling af nye brugervenlige sundhedsteknologier, som kan forny og effektivisere behandling, pleje og genoptræning i sundhedsvæsenet og hos patienter i eget hjem. Du lærer bl.a. om fysiologi og sygdomslære, informations- og kommunikationsteknologi og får en viden om elektronik, der kan anvendes til måling af kroppens fysiske forhold og funktion. Du arbejder bl.a. med kommunikation og undervisning af brugerne samt planlægning, anskaffelse og vedligeholdelse af apparatur, så teknologierne kan udnyttes optimalt. For at blive optaget på uddannelsen skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx) eller højere handelseksamen (hhx), særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), relevant erhvervsakademiuddannelse, en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen eller ingeniørhøjskolernes adgangskursus. Specifikke adgangskrav er matematik A, fysik B og enten kemi C eller Sygeplejerske Professionshøjskoler i Bornholm, Haderslev, Frederiksberg, København N, Herlev, Horsens, Hillerød, Hjørring, Holstebro, Nykøbing Falster, Næstved, København, Roskilde, Odense, Randers, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Vejle, Viborg, Aalborg og Århus På uddannelsen til sygeplejerske lærer du at give professionel sygepleje - herunder at tale med syge mennesker og deres pårørende. På studiet får du undervisning i en række teoretiske fag, som giver dig de nødvendige redskaber til at kunne udføre den praktiske del af jobbet. Du bliver bl.a. undervist i folkesundhedsvidenskab samt sygeplejebegreber og -modeller. Ligeledes lærer du håndteringen af begreber som død, angst og smerte. Side 7

8 For at komme ind på uddannelsen skal du opfylde et af følgende adgangskrav: studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med dansk C og naturfag C samt engelsk D fire gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B samt enten matematik B, fysik B, kemi B eller biologi B eller bioteknologi A plus samfundsfag C eller psykologi C. Desuden 9 måneders erhvervserfaring Universitetsuddannelser etc. Audiologi Syddansk Universitet - Odense Audiologi handler om, hvordan man undersøger og behandler forskellige former for hørevanskeligheder. Det kan fx være hørenedsættelse hos børn. Du kan vælge at specialisere dig i enten pædagogisk audiologi, som handler om undervisning af børn og voksne med hørenedsættelse, eller teknisk audiologi, hvor du lærer at undersøge og diagnosticere folk med høreproblemer og behandle dem med høreapparater. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i audiologi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav for pædagogisk audiologi er dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden skal du have yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. Hvis du vælger specialiseringen teknisk audiologi skal du have dansk A, engelsk B, matematik B og fysik B. Alle fag skal være bestået. Audiologopædi Københavns Universitet I audiologopædi arbejdes der med diagnostik, undervisning, behandling og forskning i forbindelse med menneskers høre-, tale-, sprog- og stemmeproblemer. Den studerende lærer at undersøge, forebygge og behandle forskellige former for kommunikationshandicap. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i audiologopædi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden skal du have yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. Alle fag skal være bestået. Side 8

9 Biomedicin Syddansk Universitet Odense På uddannelsen lærer du at analysere, hvordan og hvorfor sygdomme som kræft, diabetes eller hjertesygdomme opstår. På biomedicin undersøger du sygdomme på molekyle- og celleniveau. Gennem undersøgelserne lærer du i detaljer at analysere sygdommes opståen, og hvordan medicin og lægemidler virker på kroppen. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i biomedicin skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Bioteknologi Danmarks Tekniske Universitet, Århus Universitet På uddannelsen studerer du celler og deres kemiske egenskaber. Du lærer at udvikle ny og bedre medicin, fødevarer eller miljøvenlig energi. Du kommer til at arbejde meget med computerprogrammer, der kan læse og systematisere store mængder data fra bl.a. genetisk materiale. Ved hjælp af computermodeller kan du fx beskrive cellers funktion og forstå mekanismerne bag forskellige sygdomme. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i bioteknologi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B, matematik A og fysik B samt enten kemi B eller bioteknologi A. Alle fag skal være bestået. Farmaceut Københavns Universitet, Syddansk Universitet Odense Farmaci er et græsk ord og betyder læren om lægemidlers fremstilling. En farmaceut er ekspert i lægemidler eller medicin. Uddannelsen handler om, hvordan man udvikler medicin til mennesker. På uddannelsen til farmaceut lærer du, hvordan man fremstiller lægemidler og ser på, hvordan forskellige typer af medicin virker og kan bruges. Du får også kendskab til, hvilken rolle farmaceuter har i samfundet, og hvilke etiske regler der er inden for lægemiddelområdet. Side 9

10 For at blive optaget på bacheloruddannelsen til farmaceut skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A og fysik B samt enten kemi B eller bioteknologi A. Alle fag skal være bestået. Bemærk for KU: Du skal desuden enten have et gennemsnit i den adgangsgivende eksamen på mindst 6,0 efter 7-trins-skalaen eller have et gennemsnit på 6,0 efter 7-trins-skalaen i fagene matematik A, fysik B og kemi B eller bioteknologi A. Skal du supplere i kemi og/eller matematik i juli/august medregnes karaktererne for henholdsvis kemi C og matematik B. Folkesundhedsvidenskab Syddansk Universitet - Esbjerg, Københavns Universitet, Århus Universitet Folkesundhedsvidenskab fokuserer på befolkningens sundhedstilstand og alt, hvad der har med denne at gøre. Det er derfor befolkningsperspektivet, der er centralt, og ikke den individuelles sundhedstilstand. Fagene er så forskellige som epidemologi, sociologi, humanbiologi, miljø og international sundhed. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A. Alle fag skal være bestået. Fødevarevidenskab Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet i samarbejde Du studerer fødevarers egenskaber, og hvordan vi bruger forskellige metoder til at producere og konservere råvarerne, så de kan holde sig. På uddannelsen lærer du om mad og råvarer fra molekyleniveau til produktionsprocessen i en fødevarevirksomhed. Du lærer bl.a. om fødevarekemi, mikrobiologi, ernæring og kvalitetsstyring. For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Den adgangsgivende eksamen kan i særlige tilfælde erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet. Side 10

11 Idræt Københavns Universitet, Ålborg Universitet, Århus Universitet På uddannelsen idræt studerer du - bl.a. ud fra naturvidenskabelige metoder - hvad der sker i kroppen, når man dyrker sport. Fagene fokuserer på alle aspekter af idræt. Du lærer om fysiologi og anatomi, om kroppens opbygning og funktion, om pædagogik og psykologi og om idrættens historie - fra de gamle grækeres olympiade til mellemkrigstidens gymnastikbevægelse. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i idræt skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A og engelsk B. Desuden skal du have matematik B og fysik B. Alle fag skal være bestået. Idræt og sundhed Syddansk Universitet - Odense Studiet er en blanding af praktisk idræt og teoretiske fag, som giver dig indsigt i idræt og sundhed, kroppen i bevægelse, motions- og kredsløbstræning, bevægelsesmiljøer og aktivitetsudvikling samt træning, kamp og performance. Derudover vælger man på uddannelsen en studieretning indenfor enten Undervisning og formidling eller Fysisk aktivitet, fitness og sundhedsfremme. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i idræt skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A og engelsk B. Desuden skal du have matematik B og fysik B. Alle fag skal være bestået. It og sundhed Københavns Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet It og sundhed handler om at lade it indgå i udviklingen af nye metoder til behandling og undersøgelse af patienter samt i kommunikationen mellem patienter og personale. Du lærer om sundhedssektorens datauniverers, som kombineres med den viden, du får om medicinske og fysiologiske områder som diagnostik og kroppens opbygning. Du vil lære at kombinere at patientforløb med moderne informationsteknologi. Side 11

12 For at blive optaget på bacheloruddannelsen i it og sundhed skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Klinisk biomekanik - Kiropraktor Syddansk Universitet - Odense Kiropraktik handler om at forebygge, undersøge og behandle bevægeapparatets sygdomme og lidelser - og ved hjælp af håndgreb behandle de funktionsforstyrrelser, der kan være i leddene. På uddannelsen får du viden om menneskets biomekanik, og om de karakteristika der er ved muskel- og skeletsygdomme. Du øver dig også i praktiske færdigheder på medstuderende og rigtige patienter. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i klinisk biomekanik skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Logopædi Syddansk Universitet Odense Logopædi er en uddannelse i talepædagogik med fokus på især børn. Du lærer om barnets sproglige udvikling samt om talevanskeligheder. Uddannelsen består af tre hovedområder, hvor du bl.a. lærer om teoretisk og anvendt sprogvidenskab samt en sundhedsvidenskabelig del. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i logopædi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden skal du have yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. Alle fag skal være bestået. Side 12

13 Lægemiddelvidenskab Syddansk Universitet - Odense På uddannelsen i lægemiddelvidenskab lærer du, hvordan man udvikler og fremstiller lægemidler og andre medicinske produkter. Du lærer om de kemiske og biologiske dele af fremstillingen. Og du får en videnskabelig baggrund for at analysere lægemidlernes virkninger og bivirkninger. Du får også undervisning i, hvordan man informerer om og markedsfører ny medicin, og du lærer, hvordan man sikrer, at lægemidlet har den rette virkning, og at sikkerheden er i orden. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i lægemiddelvidenskab skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Medicinalbiologi Roskilde Universitet På medicinalbiologi lærer du om, hvordan man med den nyeste viden inden for medicinsk og molekylærbiologisk forskning kan medvirke til forebyggelse og helbredelse af sygdomme. Studiet giver dig den teoretiske baggrund for at forstå, hvordan kroppen bliver påvirket af fx ælde, fødevarer og medicin. Der tages udgangspunkt i den del af biologien, der handler om sundhed og sygdom. Du vil lære om bl.a. medicinsk mikrobiologi, anatomisk fysiologi og almen medicin. For at blive bachelor i medicinalbiologi og et andet fag skal du have læst det naturvidenskabelige, humanistiske, det samfundsvidenskabelige eller det humanistiske-teknologiske basisstudium på RUC. Til basisstudierne kræves en adgangsgivende eksamen og specifikke adgangskrav. Medicinalkemi Århus Universitet Medicinalkemi handler om design og fremstilling af medicin. Du lærer, hvordan medicin virker på et menneskes krop. På uddannelsen følger du naturvidenskabelige fag som biokemi, anatomi og immunologi. Disse suppleres af samfundsvidenskabelige fag som fx matematik og statistik, der giver dig en helhedsforståelse af det medicinske område. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i medicinalkemi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A. Desuden skal du have enten fysik A og kemi B eller fysik B og kemi A. Alle fag skal være bestået. Side 13

14 Medicin med industriel specialisering Ålborg Universitet Uddannelsen er en kombination af lægevidenskab og naturvidenskab, som bl.a. giver dig baggrund for at udvikle lægemidler. På uddannelsen får du undervisning i farmakologi, læren om lægemidler, og i medicinske fag som anatomi, cellebiologi og fysiologi. Kombinationen giver dig en tværfaglig viden om lægemiddelproduktion. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Medicin og teknologi Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet i samarbejde På uddannelsen beskæftiger du dig med udvikling af teknologiske og især computerbaserede systemer, som kan bruges til at diagnosticere og behandle sygdomme. Du får en grundig viden om både sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknologi, og du får mulighed for at gå i dybden med menneskets biologi og sygdomme samtidig med, at du lærer om elektronik, måleteknik og elektrofysiologi. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i medicin og teknologi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A og fysik B samt enten kemi C eller bioteknologi A. Alle fag skal være bestået. Molekylær medicin Københavns Universitet, Århus Universitet Du studerer de menneskelige gener for at se, hvordan de fungerer i forbindelse med fx en kræftsygdom, og lærer hvordan man kan bruge resultaterne til udvikling af nye lægemidler. Studiet i molekylær medicin/ molekylær biomedicin er tværfagligt, og du har både biologiske, kemiske og medicinske fag. Du lærer at forstå, hvordan kroppen fungerer både i normaltilstand og i en sygdomstilstand på molekylære, cellulære og fysiologiske niveauer. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i molekylær medicin skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Side 14

15 Sundhed og produktion Danmarks Tekniske Universitet Fødevarer påvirker kroppen på mange måder. På uddannelsen lærer du, hvordan man bruger kemisk og bioteknologisk forskning til at udvikle sundere mad og bedre medicin. På studiet lærer du om, hvordan den nyeste teknologi kan anvendes til at udvikle og fremstille bedre produkter, der ligefrem kan være sundhedsfremmende. Du bliver bl.a. undervist i humanfysiologi og ernæring samt medicinalkemi og bioinformatik. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i sundhed og produktion skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B, matematik A og fysik B samt enten kemi B eller bioteknologi A. Alle fag skal være bestået. Sundhedsfremme og sundhedsstrategier Roskilde Universitet På uddannelsen lærer du om, hvordan man kan bevare og forbedre sundheden og undgå sygdomme i befolkningen. På studiet studerer du, hvordan man i både den almindelige og alternative sundhedssektor arbejder med at fremme sundhed og forebygge sygdom i befolkningen. Du kan fx se nærmere på den aktuelle sundhedspolitik eller undersøge effekten af en sundhedskampagne. For at blive bachelor i sundhedsfremme og sundhedsstrategier skal du have læst det humanistiske, naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige eller det humanistiske-teknologiske basisstudium på RUC. Til basisstudierne kræves en adgangsgivende eksamen og specifikke adgangskrav. Sundhedsteknologi Ålborg Universitet (findes også på Ingeniørhøjskolerne i Århus og i København m. færre adgangskrav som diplomingeniøruddannelser) På uddannelsen lærer du at udvikle højteknologiske metoder og udstyr til forebyggelse og diagnose af sygdomme og til behandling af patienter. Studiet giver dig en teknisk og medicinsk viden igennem undervisning i bl.a. computerprogrammering og signalbehandling, fysiologi, biologi, anatomi og sundhed. Du bliver således i stand til at udvikle den bedste teknologi til sundhedssektoren. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i sundhedsteknologi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), adgangskursus til ingeniøruddannelserne eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B, matematik A og fysik B samt enten kemi C eller bioteknologi A. Alle fag skal være bestået. Side 15

16 Tandlæge Københavns Universitet, Århus Universitet På studiet lærer du at undersøge, forebygge og behandle sygdomme i tænder, mund og kæbe. Du har både teoretiske fag som anatomi og genetik, og praktiske fag, hvor du fx lærer at lave tandfyldninger. På uddannelsen dygtiggør du dig primært i det tekniske og håndværksmæssige arbejde, men du lærer samtidig om patientforståelse og menneskelig kontakt. Du får også mulighed for at prøve teorien af i praksis, bl.a. gennem klinikophold og laboratorieforsøg. For at blive optaget på odontologi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Velfærdsteknologi Syddansk Universitet - Odense Uddannelsen er en ny bachelor- og kandidatuddannelse, hvor du beskæftiger dig med at skabe teknologiske løsninger til hospitals- og plejeområdet. Du får undervisning i såvel matematik, fysik og elektronik som menneskets anatomi, fysiologi og biomekanik. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i geografi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, matematik A, engelsk B og fysik B. Alle fag skal være bestået. Veterinærmedicin Københavns Universitet På uddannelsen til veterinær (dyrlæge) lærer du grundlæggende om dyrenes anatomi og fysiologi, samt hvordan man forebygger og behandler sygdomme. Senere på studiet kan du vælge at specialisere dig inden for fx fødevaresikkerhed, produktionsdyr eller biomedicin. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i veterinærmedicin skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Den adgangsgivende eksamen kan i særlige tilfælde erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet. Side 16

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET V LTERN TIVER TIL V PSYKOLOGISTUDIET sfortegnelse PSYKOLOGI... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Professionsbacheloruddannelser (3½-4 år)... 4 Afspændingspædagog... 4 Ergoterapeut... 4 Folkeskolelærer... 4 Fysioterapeut...

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Studievalg Sydjylland Merete Østergaard. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland Merete Østergaard. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Merete Østergaard Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen Farmakonomuddannelsen Struktur kursusuger og fokus Antal kursusuger 1. år I prøvetiden Kursus 1-3 uger Kursus 2-3 uger Fokus Opbygning af basisviden Kursus 3-3 uger 2. år Kursus 4-3 uger Kursus 5-3 uger

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER. med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr. bacheloruddannelser på sund

BACHELOR- UDDANNELSER. med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr. bacheloruddannelser på sund københavns universitet det sundhedsvidenskabelige fakultet BACHELOR- UDDANNELSER med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN TIL SUND Det Sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010 Optaget via KOT2012 fra Svendborg Gymnasium og HF I alt er 409 fra Svendborg Gymnasium og HF optaget via KOT 2012. Heraf: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Total optaget 67 150 100 44 14 18

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A BILAG 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2011: Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 121 Offentligt O:\Universitets- og\bekendtgørelser\556767\dokumenter\556767.fm 20-02-07 13:27 k03 SJ Bekendtgørelse nr. 151 af 19. februar 2007

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

MATCHMAKING School of Medicine and Health

MATCHMAKING School of Medicine and Health MATCHMAKING 2015 School of Medicine and Health Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen til SUND Matchmaking 2015. Vi håber, at du får et godt indblik i, hvad de studerende på de sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse.

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse. EUX på PAU og SOSU Baggrund Forliget om eud-reformen indeholder en målsætning om, at der kommer eux på de fleste erhvervsuddannelser. Ministeren har fået bemyndigelse til at udvikle eux på de områder,

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 27. Februar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU IND. Vores mål: Det bedste match KVOTE KVOTE 2 SDU.DK

SÅDAN KOMMER DU IND. Vores mål: Det bedste match KVOTE KVOTE 2 SDU.DK Vores mål: Det bedste match SDU går nye veje. Fra optagelsesåret 2017 får du langt bedre mulighed for at sikre dig, at du vælger den rigtige uddannelse første gang. Vi udvider kvote 2 muligheden, så langt

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 14. Januar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet 23.475 15.255 38.730 Københavns Universitet - bachelor 13.024 8.773 21.797 Københavns Universitet - kandidat 10.451 6.482 16.933

Læs mere

UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK

UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK Kan du lide at løse svære sygehistorier, blive udfordret intellektuelt, være en del af et større behandlerteam og bruge dine hænder? Har

Læs mere

Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi. VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus

Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi. VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus Lene Gertsen Grønkjær Lektor, Studievejleder Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik 6/28/2011 Indhold: Merit

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Bilag 15 Oversigt over erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser samt bachelor- og kandidatuddannelser relateret til landbrug,

Bilag 15 Oversigt over erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser samt bachelor- og kandidatuddannelser relateret til landbrug, Bilag 15 Oversigt over erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser samt bachelor- og kandidatuddannelser relateret til landbrug, fødevarehåndtering samt natur og miljø 1 FIVU s bidrag til

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Igen stor stigning i søgningen til Syddansk Universitet gennem kvote 2 Syddansk Universitet har pr. 15 marts 2011 modtaget 6.562 ansøgninger fra 5.071

Læs mere

Optagelsesstatistik 2016

Optagelsesstatistik 2016 Optagelsesstatistik 2016 GENERELT: HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling 1. prioriteter: Opgjort efter registreringerne ved ansøgningen

Læs mere

Åbent Hus 2013. Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7

Åbent Hus 2013. Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG Åbent Hus 2013 PROGRAM og oversigtskort Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7 AALBORG

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Studie- og Karrieredag 27. og 28. januar 2016

Studie- og Karrieredag 27. og 28. januar 2016 Studie- og Karrieredag 27. og 28. januar 2016 49 oplæg om brede uddannelsesområder, erhverv samt sabbat og studieliv Messe med mange videregående Uddannelser fra hele Danmark Det praktiske Dato: Onsdag

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem KOT-nr. Københavns Universitet 10117 Farmaci, København K, Studiestart: sommerstart 10140 Veterinærmedicin, København K, Studiestart: sommerstart 10150

Læs mere

Optagelsesstatistik 2012

Optagelsesstatistik 2012 Optagelsesstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 6.602 personer der har fået

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Optagelsesstatistik 2014

Optagelsesstatistik 2014 Optagelsesstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.226 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2017 og varslede ændringer i. adgangskrav for 2018 og 2019.

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2017 og varslede ændringer i. adgangskrav for 2018 og 2019. Adgangskrav Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2017 og varslede ændringer i adgangskrav for 2018 og 2019. Indhold 1. Indledning 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser 4 3.

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2012

Ansøgningsstatistik 2012 Ansøgningsstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 22.536 ansøgninger, fordelt

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken?

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken? Påbegyndte ph.d.-uddannelser, året 2011 Alle nyindskrivninger af ph.d.-studerende, 2011, indberettes til Danmarks Statistik. Dette gælder også studerende, der starter ph.d.-uddannelsen inden kandidatuddannelsen

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform

Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform DANSK INDUSTRI Den 3. oktober 2007 Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform 1. Status for gymnasiereformen efter 3 år I dette notat gives en status over DI's overvejelser om konsekvenserne

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB B I L A G 1. UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S Københavns Universitet Biokemi, København K Biologi, København K Biologi - Bioteknologi, København K Datalogi, København K Farmaci, København K Forsikringsmatematik, København K Fysiske fag (astronomi,

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Minikursus 2014 værd at vide for vejledere

Minikursus 2014 værd at vide for vejledere Minikursus 2014 værd at vide for vejledere Optagelsen 2013 Adgangskrav Optagelsesregler, www.optagelse.dk SU-reform Uddannelsesguiden, www.ug.dk Martin Rovs Hansen Studievalg Nordjylland Optagelsen 2013

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Medicin og Teknologi. Bacheloruddannelse (3 år)

Medicin og Teknologi. Bacheloruddannelse (3 år) Medicin og Teknologi Bacheloruddannelse (3 år) Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjertekarsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love der bestemmer, hvordan blodet

Læs mere

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi københavns universitet science - det natur- og biovidenskabelige fakultet Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi Læs kemi på Københavns Universitet Kemi 1 2 SCIENCE

Læs mere

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns. KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE 01-10-2011 Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.alder Total Antal Stud. Biovidenskabelige Fakultet 25,6 2.462

Læs mere

studieguide hvem vil du være?

studieguide hvem vil du være? studieguide hvem vil du være? 1 velkommen til UnIVERSIty CollEgE SJÆLlAnD Med 10 forskellige professionsbacheloruddannelser og 8300 studerende fordelt på seks uddannelsessteder i Region Sjælland er University

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Ernæringsassistent giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

have- og parkingeniør

have- og parkingeniør have- og parkingeniør Praktisk og fagligt studie Have- og parkingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen har både et praktisk og

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv

Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv De tre pædagogiske områder Mere pædagog i silhouetterne Pædagoguddannelsen ruster dig til at arbejde med mennesker inden for mange forskellige

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Nyindskrevne ph.d.-studerende

Nyindskrevne ph.d.-studerende Nyindskrevne ph.d.-studerende Universiteterne indberetter alle nyindskrevne ph.d.-studerende til Danmarks Statistik. For at frembringe alle data, som indgår i indberetningen, beder universiteterne i en

Læs mere

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker:

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker: Ansøgningsstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 23.869 ansøgninger, fordelt på 15.300 individuelle

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK

Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK % 2 3X Velkommen til Teknisk Gymnasium Teknisk Gymnasium Hjørring tilbyder dig en studentereksamen efter

Læs mere

ergoterapeut Optagelse 2013

ergoterapeut Optagelse 2013 ergoterapeut Optagelse 2013 velkommen er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en stærk

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Fakultet/Faggruppe/Studieretning Uddannelsesniveau Kvinder Mænd Hovedtotal Det Teologiske Fakultet 455 308 763 Afrikaområdestudier

Læs mere

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018.

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018. Adgangskrav Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018. Indhold 1. Indledning 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser 4 3.

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

HTX CPH WEST 2O14 FAG&STUDIERETNINGER

HTX CPH WEST 2O14 FAG&STUDIERETNINGER HTX CPH WEST 2O14 FAG&STUDIERETNINGER Din HTX uddannelse består af studieretningsfag i en samlet pakke, obligatoriske fag samt valgfag. På Ishøj Tekniske Gymnasium tilbyder vi i alt seks forskellige studieretninger.

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX Uddannelsen EUX Hospitalsteknisk assistent giver dig det bedste fra

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management 1.1 Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Direkte adgangsgivende for Spor 1: SEM-Ø: Humanistiske Bacheloruddannelser Arbejdslivsstudier

Læs mere

ANSØGNING OG OPTAGELSE

ANSØGNING OG OPTAGELSE 1 ANSØGNING OG OPTAGELSE Program www.optagelse.dk Kvote 1 og kvote 2 Adgangskvotienter Tidslinje Suppleringskurser Økonomi og bolig FAQ Åbent hus 2 www.optagelse.dk søg online med NemID søg uden NemID

Læs mere

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi.

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. B I L A G l. UDDANNELSE / STUDIUM INGENIØRUDDANNELSER ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik

Læs mere

Studievalg Sydjylland Merete Østergaard. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland Merete Østergaard. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Merete Østergaard Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i

Læs mere

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalgsprocessen Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Program Studievalgs vejledningsprogram Uddannelsessystemet Dvs erhvervsakademi-, professionsbachelor- & universitetsuddannelser Hvordan

Læs mere

Tandplejeruddannelsen

Tandplejeruddannelsen Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Århus C Tlf 8715 3076 www.skt.au.dk 2011 Tandplejeruddannelsen I dette informationsmateriale

Læs mere

Udfordring til hoved og hænder

Udfordring til hoved og hænder Udfordring til hoved og hænder KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK Kan du lide at løse svære sygehistorier, blive udfordret intellektuelt, være en del af et større behandlerteam og bruge dine hænder? Har

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 222 af 08/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

ergoterapeut Optagelse 2014

ergoterapeut Optagelse 2014 ergoterapeut Optagelse 2014 1 velkommen er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere