Generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24, torsdag den 27. februar hos advokaterne Arup & Hvidt - Nørre Voldgade 88, 1358 Kbh. K.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24, torsdag den 27. februar 2014 - hos advokaterne Arup & Hvidt - Nørre Voldgade 88, 1358 Kbh. K."

Transkript

1 Generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24, torsdag den 27. februar hos advokaterne Arup & Hvidt - Nørre Voldgade 88, 1358 Kbh. K. Formandens beretning 2013 Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder henholdsvis: vedr. altaner, vedr. diverse (ny vaskemaskine, gårdprojekt m.m.) almindelige forhold samt orientering om altaner budgetmøde afholdt hos advokaterne Yderligere har der været en del mailkorrespondance bestyrelsen imellem. Referater og nyhedsbreve har været opslået i kældergangen ved vaskeriet. Velkommen til nye ejere i løbet af , 4. tv. Tina Pavstrup pr tv. Karin Klitgaard Møller pr tv. Trine Svenstrup pr st. th. Tine & Henrik Kæthius Asmussen pr tv. Charlotte Pedersen & Tobias Reeves Larsen pr tv. Anja B Kristensen & Salman S Pey pr th. Srdjan Blagojevic pr st. tv. Frederik Haller pr th. Morten Frey Boyesen pr th. MG Apartments APS Pottemagerporten 20 pr th. William Firouzi pr Der er herudover ikke yderligere lejligheder til salg i ejendommen Søgård Ejendomme ejer fortsat 15 lejligheder i ejendommen. 1

2 Bestyrelsen opfordrer til, at man kun lukker personer ind, som man kender eller har tillid til. Det er derfor, vi har kamera i dørtelefonen, så man har mulighed for at se hvem man lukker ind, ligesom der er monteret låse så man ikke kan komme til eller fra kælderen uden at bruge nøgle. Uagtet dette har vi igen haft indbrud og indbrudsforsøg i 4 kælderrum i september måned sidste år. Vi har i det forgangne år kun haft enkelte store uforudsete reparationer i ejendommen, her kan nævnes: Utæt varmeveksler - blev skiftet i december måned Udskiftning af del af køkkenfaldstamme i nr. 18. st. tv Udskiftning af del af køkkenfaldstamme i nr th. Herudover har vi fået malet rør, vægge, gulve og lofter i vaskeriet og i noget af kældergangen. Opgangene er blevet hovedrengjort. Ellers har den daglige drift ikke budt på større overraskelser. Vi har indhentet tilbud på reparationer af terrazzogulvet i opgang 18, hvilket kan repareres for under kr. arbejdet sættes i gang snarest. Vi har haft to små stormskader i løbet af året. Vi fik revet nogle rygningssten løse over nr. 16 og vi mistede et par tagsten over nr. 22. Begge dele dækkes af forsikringen. Vi har pr skiftet forsikringsselskab, idet Alm. Brand hævede prisen på ejendomsforsikring ret betragtelig. Vi har derfor tegnet ny forsikring i Gjensidige, der lyder på godt kr. pr. år med en lidt bedre dækning samt uden selvrisiko på skader. Københavns Belysningsvæsen - varmeværkerne har meddelt, at ejendommen i 2015 skal overgå fra dampopvarmning til opvarmning ved hedt vand, idet damprørene der ligger i vejarealerne er nedslidte og umoderne. 2

3 Vi må derfor regne med, at der i de kommende år vil være nogle ekstra udgifter til udskiftning af faldstammer, reparation og udskiftning af tærede koldtvandsrør, renovering af varmecentral m.m. hvorfor vi foreslår at vi fortsætter med opsparingen til grundfonden. Da bestyrelsen flere gange er blevet opfordret til at undersøge mulighederne for opsætning af altaner, har bestyrelsesmedlem Grete Alvagård - som fremlagt på sidste års generalforsamling - været i dialog med Københavns Kommune og Altan DK for at undersøge mulighederne for opsætning af individuelle altaner på ejendommens gadefacade mellem 1. og 4. sal i alt 44 stk. Kommunen krævede, at mindst 22 af de mulige 44 opsætninger vil deltage. Men da der ved sidste generalforsamling kun var 16 ejere, der gav en forhåndsmelding om at de var interesseret i altaner, har Grete igen været i dialog med Københavns Kommune, der senest er gået med til at vi kunne nøjes med at opsætte 16 altaner. Grete har derfor indhentet et kontroltilbud fra firmaet Kontech på henholdsvis altaner på 370 x 110 og 370 x130. Peter Bisgaard Frantzen fra nr. 22 har ligeledes på eget initiativ fremsendt et overslagstilbud fra firmaet Windoor. Bestyrelsen har ud fra det modtagne materiale - ved et bestyrelsesmøde - besluttet at man vil arbejde videre med tilbuddet fra Kontech. Grete vil på generalforsamlingen redegøre nærmere herom. Ved ombygninger er det den enkelte ejers ansvar at overholde de byggetekniske krav om ansøgning/anmeldelse til kommunen samt indsende tegninger og tilladelse til administrationen jfr. 9 stk. 7. Vi har konstateret, at reglerne ved ombygning af badeværelse ikke altid bliver overholdt, idet der i en lejlighed er monteret nyt afløb fra brusekabine til den gamle afløbsskål, hvilket ikke har været tæt, hvorfor der er løbet vand gennem gulvet og ned i underboens loft. Ejeren af omhandlede lejlighed vil få besked om at udbedre fejlen. 3

4 Ib Vesterbøg VB 16, 4. tv. har igen i år malet foreningens bænke og borde ligesom han er i gang med at lave yderligere 7 plantekasser til den fælles gård - stor tak til Ib. Som omtalt sidste, er der givet et større beløb til grønne løsninger og trafikomlægninger af området omkring Sankt Kjelds Plads. Planerne og visionerne med omlægninger så fine ud, men selve oplægget mangler fortsat elementære ting, så som - hvem der skal betale for omlægningerne og hvem der skal betale for den efterfølgende vedligeholdelse. De fleste veje i området er private fællesveje. Kommunalbestyrelsen har derfor ændret Bryggervangen fra privat fællesvej til offentlig vej, så kommunen nu ejer vej og fortovsareal fra husmur til husmur. I april søgte naboejendommen Områdeløft Skt. Kjelds Kvarter (Københavns kommunen) om støtte til etablering af en grøn forhave ved Bryggervangen 54/56 som ejes henholdsvis af naboejendommen og vores ejendom. Vi har i slutningen af april holdt et indledende møde med en landskabsarkitekt for udarbejdelse af en skitse. Der er imidlertid ikke sket noget, blev han igen rykket i slutningen af september: Her blev det stillet i udsigt, at der måske kunne doneres helt op til kr. + moms til projektet, og det endelige tilsagn blev herefter givet i slutningen af december. Vi forventer at man går i gang primo marts Læs mere på: Naboejendommen som vi har fælles gård med, har haft problemer med rotter. Renoveringen har medført en del opgravninger i gården, da de samtidig har renoveret nedgange til deres kældre. Ved reetableringen af deres del af gården er der lagt samme belægning på som vores røde herregårdssten, så gården nu fremtræder som en pæn helhed og vi har i den forbindelse haft mindre udgifter til dette. 4

5 Der vil blive oprettet et gårdlaug, der skal tage sig af den fremtidige rengøring og vedligeholdelse af legepladsen, planterne, vores bænke mm, som er opstillet i gården og vedligeholdelsen vil også gælde de ting, som måtte komme i den kommende forhave. Udgifterne til vedligeholdelse og rengøring vil blive fordelt med halvdelen til hver ejendom. De tekniske dele som afløb og lignende vil stadig være den enkelte ejendoms ansvar. Husk det er forbudt at fodre duer/katte/rotter m.m. i gården eller omkring ejendommen, og sørg altid for at yder- og kælderdøre er lukkede, så omstrejfende rotter ikke kan komme ind i ejendommen. Der har været flere klager fra beboere i nr. 22, om at der ryges på opgangen, ligesom en eller flere hunde ofte har besørget inde på opgangen. Dette er selvfølgelig helt uacceptabelt. Så de sædvanlige henstillinger: Tag altid hensyn til dine medbeboere og overhold husordenen. Luk aldrig nogen ind i ejendommen, som du ikke kender. I tilfælde af man holder fest - sæt da i god tid en seddel op i opgangene omkring dig for at advisere dine medbeboere. Det samme gælder ved renoveringer. Ved renovering/ombygning af jeres lejlighed, sørg da altid for at der bliver fejet op og rengjort efter jer på trapperne, i elevatorerne og på andre af ejendommens arealer. Evt. afdækning af den nyrenoverede elevator så den ikke får skader på gulv eller vægge. Efterlad altid vaskerierne rene og fjern dit tøj fra tørrerummet når det er tørt andre kunne have brug for pladsen. Fjern også jeres medbragte tøjstativer efter brug. Sluk altid lyset, når du forlader vaskeriet. Det er strengt forbudt at henstille barnevogne og lignende på opgangene. 5

6 I forbindelse med rygning er det forbudt at ryge i kældre og på opgange samt at kaste cigaretskod og lignende ud af vinduerne. Det er fortsat forbudt at cykle gennem porten ved nr. 16 samt i gangarealerne ud for opgangene. Som afslutning vil vi i bestyrelsen sige tak for det gode samarbejde der har været med viceværten, ejere og lejere Søgård Ejendomme, administrationen hos Arup & Hvidt og naboejendommens bestyrelse. Husk foreningens hjemmeside På bestyrelsens vegne Christian Skjøth 6

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Indledning: 12. marts 2015 Ejerforeningen Fortbo afholder i år sin 37. ordinære generalforsamling, idet foreningen blev stiftet d. 31. december 1978.

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM Bestyrelsens sammensætning inkl. suppleanter har siden sidste generalforsamling bestået af følgende: Formand: Næstformand: Kasserer: Menigt bestyrelsesmedlem:

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Ejerforeningen Fyensgade 7

Ejerforeningen Fyensgade 7 Ejerforeningen Fyensgade 7 v / Jonna Kokholm Fyensgade 7, st.th. 2200 København N tlf. 4131 5002 2200@fyensgade7.dk Søndag d. 28. februar 2010 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2010 SØNDAG den 21. MARTS

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34.

Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34. Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34. For at komme nogle af de spørgsmål I forkøbet, der altid dukker op I forbindelse med en indflytning og i hverdagen, har vi lavet denne beboermappe, hvori du finder

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret DANSKE BANK 4180 3125079016 NORDEA 2191 6877891370 - i kontorfællesskab - FREDERIKSSUN DSVEJ 15 9, 270 0 BRØ NSHØJ,

Læs mere

REFERAT. vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 9. maj 2007 med følgende dagsorden:

REFERAT. vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 9. maj 2007 med følgende dagsorden: REFERAT vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 9. maj 2007 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens årsberetning.

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Bestyrelsen har jævnfør ejerforeningens vedtægter mange pligter. Her iblandt:

Bestyrelsen har jævnfør ejerforeningens vedtægter mange pligter. Her iblandt: IBSTRUPPARKEN III Bestyrelsens beretning 2010 Fremlagt til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2010 på Schæffergården. Bestyrelsen har det seneste år bestået af Niels Gram Jeppesen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010

Bestyrelsens beretning for 2010 Bestyrelsens beretning for 2010 Andelskronen Der kom ny ejendomsvurdering pr. 1/10-2010 på 95 mio.kr., hvor det nye tag og det udvidede lejlighedsareal er med. En stigning på 18 mio. kr. Bestyrelsen indstiller

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN 1 København, 3. juni 2015 Til beboerne. Vedlagt referat for generalforsamlingen den 7. april 2015 samt formandens beretning. I forbindelse med formandens beretning blev byttelisterne nævnt, da disse var

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer. Generalforsamling Ejerforeningen Vejlbyparken, Blok A-Øst 12. april 2012 Formandens beretning Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Læs mere

Beretning. AB Glasgården. Marts 2014. Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer

Beretning. AB Glasgården. Marts 2014. Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer 2013 Beretning Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer AB Glasgården Marts 2014 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 18. marts 2014 INDHOLD BERETNING... 3 SALG AF ANDELE... 4 SALG AF FORENINGENS

Læs mere