Postfunktionærernes Andels Boligforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Postfunktionærernes Andels Boligforening"

Transkript

1 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand i Bestyrelsen Tor Darre (afd.7), Børge Stendersø nyvalgt formand i afd. 6 og bestyrelsesmedlem. Derudover en velkomst til inspektør Henrik Madsen samt medarbejder i regnskabsafdelingen Hanne Jørgensen, der arbejder med afdelingens budget. Sidst og ikke mindst blev der budt velkommen til afdelingens nye varmemester Frank Linders. Otto foreslog Eva Lintrup som dirigent og Eva blev valgt. Valg af referent og stemmetællere Eva meddelte at der var 13 lejemål repræsenteret i alt 26 stemmer. Stemmetællere blev efterlyst og Hjørdis Brøndel og Anja Bode blev valgt. Eva meddelte, at Otto med hjælp fra Lisa Larsen skrev referat. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning Ny varmemester Afdelingsbestyrelsen har siden sidste ordinære møde har måttet konstaterer, at afdelingens holdning til pasning af varmemesterjobbet ikke stemte overens med varmemesterens, i disse overvejelser indgik også de mange klager, der var kommet fra beboerne. Derfor blev det i samarbejde med PAB besluttet, at afdelingen skulle have en ny varmemester. Samtidig ønskede afdelingsbestyrelsen, at den nye varmemester skulle have mere tid i afdelingen og ikke skulle være afhængig af, at passe de 2 mindre afdelinger inde på Christianshavn. Den nye varmemester skulle også som noget nyt udføre trapperengøring. Derfor indkaldte afdelingsbestyrelsen til et ekstraordinært beboermøde den 30. marts 2010 Her blev beboerne orienteret om baggrunden for ansættelse af ny varmemester på fuld tid evt. 30 timer, hvis det er muligt. Men afstemningen ville gælde et ja eller nej til en fuldtidsansat, så vi ikke skulle have et møde til, hvis der ikke kan findes en 30 timers medarbejder. 1

2 Ny varmemester vil som eksempel medføre en huslejestigning i en lejlighed på 88 m 2 : Ansat på fuld tid = 66 kr. om måneden. Ansat på 30 timer = 40 kr. om måneden. Stigningen træder først i kraft pr I 2010 klares det inden for budgettet. Forslaget blev vedtaget med 34 stemmer for og 2 imod. Frank Linders, vores nye varmemester, blev ansat pr. 1. maj og på fuld tid. Jeg vil her sige, at på baggrund af beboernes tilbagemelding og afdelingsbestyrelsens erfaringer, er vi meget tilfredse med Frank. Hele situationen for at nå til denne beslutning har taget lang tid. 1 års gennemgang af byggeri Der har været 1. års gennemgang af byggeriet. Udbedringen af mangler har trukket langt ud. På det seneste er ovenlyspumperne i alle opgangene blevet udskiftet. Derudover er alle fugebånd mod gårdsiden blevet udskiftet. Da man skulle bruge lift til dette arbejde, blev der ødelagt hegn mod haver, rækværk og knækkede fliser i fællesgården. Alt dette er repareret. De sidste besigtigelser hos beboere er foretaget den 14. september i år. Dette bliver der fulgt op på. Varmemesteren har kontakt med nogle beboere, der har noteret mangler, og disse bliver enten udført på ejendommens regning, af firmaet, der har opsat materialet (f.eks. vinduer på altaner), eller sagen bliver noteret, så beboeren ikke kommer til at hæfte for det ved fraflytning. Vi kan ikke få ændret de 3 nye vinduer i gavlen på P pladsen, der ikke kan åbnes og pudses, det skal vi eventuelt skifte senere. ( kr.). Byggeriet vender tilbage med om der er mulighed for at skifte beslag på vinduerne på 4. sal, da de ikke kan pudses. Når jeg ser i krystalkuglen, bliver det nok noget, som vi kommer til at forbedre. Det har været en langstrakt affære. Forplads Forpladsen er etableret, og afdelingsbestyrelsen synes, at den er rigtig flot. Desværre holdt en del af blomsterne ikke til den hårde vinter, så de gik ud. Der har været møde med gartneren og de kommer og udskifter 13 planter, samtidig med at der bliver sat et lille trådnet om både de nye og eksisterende planter. Derudover kommer der perlesten om rodnettet i stedet for flis, der var lagt, for det blæser væk. Vi har dog brugt meget tid på at få fat i gartneren, og vi har endnu i dag ikke fået en dato for hvornår det sker. Så det har også været en langstrakt affære. 2

3 Rotter i fællesgården Nogle af jer har bemærket, at der har været rotter i gården. Rottefængeren har været på besøg og har lagt gift ud. Samtidig lagde han en røg patron ned. Der skulle herefter filmes der, hvor røgen kom op. Det viste sig, at røret inde fra huset under hegnet mellem Eva og Otto var i stykker samt røret midt under Ottos terrasse. Dette arbejde skal snart sættes i gang. Husorden Afdelingsbestyrelsen har haft ekstra kontortid for at beboerne kunne hente vores Husorden og Vedligeholdelsesvejledning. Alle har endnu ikke hentet den, der er mulighed hver morgen i Franks kontortid kl til Der er også afdelingsbestyrelsens åbningstid den 1. torsdag i måneden. Afdelingsbestyrelsen håber at beboerne tager vel imod den, og bruger den. Paraboler Formanden har, efter at husordenen er kommet ud, fået henvendelser om eventuelle fælles paraboler på ejendommen. PAB er ved at undersøge mulighederne generelt for alle afdelingerne, hvor et firma kan stå for det. Renovering af opgange Der er indhentet tilbud på renovering af opgange. Der mangler priser fra en håndværker, så skal afdelingsbestyrelsen og varmemesteren vurdere tilbuddene. Prisen på tilbuddene afgør hvor meget der bliver lavet. Der mangler at blive skiftet tæppe på trinene i 5 opgange, men alle opgangene trænger virkelig til at blive malet, og det må vurderes. Derudover vil afdelingsbestyrelsen gerne have skiftet gummibelægningen på gulvet i hvert fald ved indgangen. Der bliver skiftet lamper og der bliver opsat tryk og bevægelses følere på trappen for at spare på strømmen. Skiltene med navne i opgangen ved siden af postkasserne bliver fjernet. Brandregler for opgange. Der verserer en sag, der er startet som en klage og har kørt gennem længere tid, om hvad der må stå i opgangene ifølge brandregler. Og vi må sige, at som udgangspunkt må der intet stå i opgangene. Dette er meddelt skriftligt fra kommunen. Det gælder på alle etagerne ved indgangen og under trappen ved kælderen. Problemet med sagen er ikke løst endnu med kommunen. Men ovenstående sag og de barnevogne, der står i kælderen har gjort, at afdelingsbestyrelsen og bestyrelsen for Hobbyforeningen har haft et møde, hvor det er besluttet, at det ene rum som Hobbyforeningen rådede over blev inddraget til barnevognsrum, 3

4 Det er rummet, hvor vores børn for en del år siden har tegnet hver sin tegning på væggen. Disse tegninger er blevet beskyttet ved opsætning af gennemsigtige plastplader. Derudover er der sat hylder op i rummet, hvor mindre barnevogne kan sættes op. Gamle cykler og barnevogne Der bliver ryddet op i gamle cykler og barnevogne både i kælderen og på gaden snarest efter årsmødet. DV planen Til næste år, vil der ikke blive brugt penge på andet end driften og evt. små ting, da vi sparer op til Her skal der skiftes vinduer mod gården, og det skal undersøges på markedet, hvad priser muligheder der er, så det er klar i Afdelingsbestyrelsen vil gøre meget for, at der ikke bliver samme type fejl med hensyn til vinduespudsning, som er sket i byggeriet. Afslutning Til slut takkede Otto afdelingsbestyrelsen mange gange for et godt samarbejde og fordi de har været så tålmodige med formanden, da han virkelig har trukket på deres indsats, og det er han taknemmelig for. Og der lød et stort tak til Frank for hans store indsats og det gode samarbejde, og som formanden håbede ville fortsætte fremover. Dermed overgav beretningen til debat. Spørgsmål til beretningen: Flere klagede over varmen ikke virkede i lejlighederne. Som udgangspunkt undersøger varmemesteren om alle pumper er åbne. Der følges op på situationen. Alle var enige om, at nye vinduer mod gården skal kunne pudses. Gamle vinduer der er punkteret kan skiftes, hvis det er nødvendigt, men så meget som muligt bør vente til den store udskiftning i Flere beboere har konstateret at både personer fra andre ejendomme i fællesgården samt personer andre steder fra har nøgle til vores P-plads og benytter den. De fremmødte mente, at låsen skal udskiftes. Afdelingsbestyrelsen undersøger priser og tager herefter en beslutning. Mange klagede over fester fra unge på 4. sal, der foregik næsten hver weekend. Preben Bansemer fortalte, at der kun er en vej, hvis man ikke kan tale beboeren tilrette: Klage til afdelingsbestyrelsen helst med foto fra nedkastede genstande m.m., derefter til PAB, og i den sidste ende til beboerklagenævnet. 4

5 På tidspunktet om natten, hvis festen ikke kan dæmpes, er der kun politiet som mulighed. Preben bemærkede, at det er lejeren af lejligheden, der er ansvarlig for, at alle inkl. gæster i lejlighed opfører sig ordentligt, Alternativt kan det ende med en opsigelse af lejemålet. Der var stor ros til varmemesteren fra beboerne og man mente, at ferieafløsning m.m. skal ske af et firma, der har specialiseret sig i sådant arbejde. Vedr. opgangene meddelte Otto at plader, der er opsat på tværs på væggen, er opsat for at skjule revner. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Fremlæggelse af afdelingens regnskab for 2009 til efterretning. Det er bemærket, at lys i vaskeriet ikke tænder / slukker automatisk til tiden. Dette bliver justeret. Fremlæggelse af afdelingens driftsbudget for 2011 til godkendelse samt antennebudget til efterretning. Løn til varmemester og udgifter til trappevask blev uddybet. Løn er andet end selve lønnen til varmemesteren. Formanden meddelte at udskiftning af toiletter er med i Drift & Vedligeholdelsesplanen. Herefter blev afdelingens budget for 2011 enstemmigt vedtaget. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år. Morten Restorff modtog genvalg og blev genvalgt uden modkandidat. Valg af suppleant til afdelingsbestyrelsen for 1 år. Lise Larsen modtog genvalg og blev genvalgt uden modkandidat. 5

6 Eventuelt Sætningsskader efter byggeriet med den nye etage. Efter drøftelse meddelte Preben Bansemer, at sådanne skader i lejlighederne betales af ejendommen. Dette tog afdelingsbestyrelsen til efterretning og følger op på sagen. Otto Wois 6

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere