// Idékatalog. Indretning af mindre baderum i plejeboliger med ny teknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "// Idékatalog. Indretning af mindre baderum i plejeboliger med ny teknologi"

Transkript

1 // Idékatalog Indretning af mindre baderum i plejeboliger med ny teknologi 1

2 // Forord Dette Idékatalog er resultatet af projekt Fremtidens baderum i plejeboliger med ny teknologi. Projektgruppen består af Aarhus Kommune, Nueva, Syddansk Universitet, Teknologisk Institut, Robotteknologi samt Cura Innovation som leverandør. Projektet er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters pulje efter 144 i Socialministeriets Lov om Almene Boliger. Projektet har kørt i perioden og har som formål at inspirere kommuner, regioner og boligselskaber, når der skal planlægges baderum i nybyggeri eller ved renovering af boliger. Projektet er blevet gennemført som tre iterationer i et lille baderum på Lokalcenter Skelager i det nordlige Aarhus. Borgere, pårørende og medarbejdere på Lokalcenter Skelager har været en aktiv del af processen og effektvurderingen. Tak til personale og beboere på lokalcenter Skelager for tålmodig og meget engageret deltagelse i projektet! Tekstansvarlig: Projektleder Mette Halkier, Aarhus Kommune Redaktion: Rådgiver og Kulturanalytiker Caroline Beck, Nueva, Lektor Marianne Harbo Frederiksen, Syddansk Universitet, Dorte Malig Rasmussen, Teknologisk Institut, Robotteknologi Foto: Caroline Beck, Nueva Kontakt: Mette Halkier, Aarhus Kommune T: E: Udgivet Maj

3 // Indhold 1. Introduktion til projektet..s Baggrund og problemstillinger..s Afprøvninger af testmodeller....s Vurderinger af en integreret baderumsløsning. s Anbefalinger...s Udviklingsproces...s Bilag 1 - VTV.. s. 33 3

4 1 Introduktion til projektet Dette projekt har fokus på de mange utidssvarende, små baderum, som findes i boliger af ældre dato over hele landet. Problemstillingen er særligt påtrængende i boliger for ældre og borgere med funktionsnedsættelser. For disse borgere kan små baderum betyde, at de ved behov for assistance til personlig pleje enten er nødt til at fraflytte boligen til en mere egnet bolig, eller at de er begrænset til at måtte sengebades som konsekvens af dårlige arbejdsforhold i baderummet for hjælperen. Omfattende renovering af baderum er omkostningstunge projekter, og fraflytning af en bolig kan have menneskelige konsekvenser, hvis det er uønsket af den enkelte borger. Baderummet har, ved nybyggeri, boligens dyreste kvadratmeterpris. Tendensen er i mange år gået mod stadigt større badefaciliteter i ældreog plejeboliger bl.a. med sigte på arbejdsmiljøet. Måske kan en optimeret pladsudnyttelse og anvendelse af teknologi bidrage til nye og alternative muligheder for både de ældre, renoveringskrævende baderum og de kommende, nybyggede baderum. Der er således mange grunde til at afprøve og udvikle nye løsninger til baderum, der understøtter både borgerens selvhjælp og et sikkert og velfungerende arbejdsmiljø, samtidig med at baderummene er sikrede for fremtiden. 4

5 Med dette fokus og afsæt har projektet gennem tre iterationer arbejdet med udvikling, afprøvning og vurdering af en ny, principiel baderumsløsning. Løsningen integrerer baderummets tre funktioner i ét modul, der samler toilet, håndvask og brus. Projektets formål har været at undersøge mulige effekter af en ny integreret baderumsløsning baseret på brugerafprøvninger i en konkret testlokation i Aarhus, hvor problemet med små baderum er aktuelt. Erfaringerne herfra bruges til at udpege principielle krav og anbefalinger til selve løsningen, til opsætning og disponering af små baderum og til målgrupper, brugsscenarier og arbejdsprocesser. Anbefalingerne kan indgå i forbindelse med såvel nybyggeri som ved renovering af boliger og baderum. Vurderingerne og anbefalingerne kan bruges som inspiration og vejledning i forbindelse med overvejelser om udvikling og anskaffelse af en integreret baderumsløsning. 5

6 2 Baggrund og problemstillinger For borgere der har brug for hjælp til personlig pleje, er det væsentligt at kunne være så selvhjulpen som muligt trods nedsat funktionsevne. Grundet den demografiske udvikling, med færre unge og flere ældre, bliver det samtidigt sværere at rekruttere tilstrækkeligt personale. De fleste kommuner har projekter og/eller arbejdsgange, der så vidt muligt genoptræner borgere, der henvender sig med et behov for hjælp. Det giver større tilfredshed for borgerne og skubber tidspunktet, hvor kommunerne skal levere ydelser til pleje og/eller praktisk hjælp. // Problemstillinger ved renovering De fleste plejeboliger, der som de første blev bygget efter lov om almene boliger, har for små baderum. De vil typisk være på 3,5-5 m 2. I Aarhus midtby samt i mange af de gamle boligforeninger er baderummene ligeledes meget små. Det betyder, at borgere, der har behov for hjælp til pleje, kan være afskåret fra at benytte deres baderum såvel til bad som til toiletbesøg. Det kan medføre, at al pleje derfor må foregå i soveværelset. I boligforeninger kan det betyde, at borgere er nødt til at fraflytte en bolig, de ellers helst ville være blevet boende i. De fleste ønsker at blive i deres velkendte bolig længst muligt gerne resten af livet. Der har man sit netværk og kendte omgivelser. Det er psykisk meget hårdt for et ældre menneske at skulle omstille sig til en ny bolig og et nyt område. 6

7 Et fremtidssikret baderum i det almene og private boligbyggeri vil være en kraftigt medvirkende faktor til, at ældre kan undgå at flytte i ældreeller plejebolig. I årene 2010 og 2011 er i snit 420 borgere tilflyttet en plejebolig i Aarhus Kommune. Aktuelt er der 356 plejeboliger i Aarhus med baderum mindre end 4m 2. Disse er renoveret eller ombygget i årene Der er stadig ca. 750 ældre plejeboliger med baderum, der er større end 4 m 2, men hvor disse ikke er egnede til at yde hjælp til personlig pleje. Mange er opført under lov om almenboliger og har resterende lån i nogle år endnu. De kan derfor ikke ombygges eller renoveres uden, at det medfører en meget stor huslejestigning. De små, renoveringskrævende baderum udgør derfor en aktuel problemstilling for kommuner landet over. // Situationen ved nybyggeri En ny plejebolig i Aarhus Kommune rummer typisk et baderum på omkring 7 m 2 til en pris af ca kr. pr. m 2 (se Fig. 1). Dertil kommer sanitet og udstyr på ca kr. Hvis WC skal være med bidétfunktion, bliver det yderligere kr. Loftlift i baderum beløber sig til ca kr. Etableringen af et baderum vil derfor typisk beløbe sig til et sted mellem kr. Projektet belyser pladskrav og dermed økonomiske perspektiver ved brug af en integreret baderumsløsning. Figur 1. - For renoverede kommunale boliger gælder: I forhold til DS stilles der skærpede krav til afstande og indretning af badeværelse af hensyn til arbejdsmiljøet. Placering af inventar skal være som angivet på illustration. 7

8 Afprøvninger af testmodeller 3I projektet er der gennemført afprøvning, udvikling og vurdering af en ny, principiel baderumsløsning, som integrerer zonerne toilet, håndvask og brus i ét modul. Afprøvningen har haft til formål at belyse mulige effekter af at integrere baderummets funktioner og zoner i ét sammenhængende modul med særlig fokus på perspektiver i forhold til små baderum. Baderumsløsningen er afprøvet i form af to forskellige funktionsmodeller. Løsningen har den samme toiletkerne, men har integreret henholdsvis to og tre af baderummets funktioner. De to afprøvede funktionsmodeller er udviklet af Cura Innovation. 8

9 // Funktionsmodeller af 2-i-én og 3-i-én Løsningsforslag til 2-i-én Løsningsforslag til 3-i-én Figur 2 - Løsningsforslag 9

10 // Funktionsoversigt 2-i-én 3-i-én Håndvask Toilet Brus Vasken er en rund og dyb stålvask placeret i en hvid plastikkant. På vaskens kant er der armatur, et sort joystick og en knap. Vasken er monteret på en armstøtte med to rør i fast vandret position. Funktionalitet: Armaturet har sensorstyring af vand, som registrerer bevægelse med en blå farve Joystick på vasken er til styring af toilettets hæve- og sænkefunktioner Vasken på armstøtten kan svinges mod og væk fra toilettet Hele vasken er en hvid, formstøbt plastikvask. På vaskens kant er der små fordybninger. Derudover er armatur, et sort joystick og en knap monteret. Vaskens dybde er mindre end i en traditionel håndvask. Funktionalitet Armaturet er uden termostat og har et koldt- og et varmtvandsgreb, som skal drejes Joystick på vasken er til styring af toilettets hæve- /sænkefunktion Den sorte knap på vasken er til udskylning efter brug af toilet Vandafløb kan lukkes ved at trykke på en indbygget bundventil Vasken på armstøtten kan svinges mod og væk fra toilettet Toilettet er monteret på et modul, der står på en fod. På modulet er også monteret en lodret svingbar armstøtte og en armstøtte med vasken. Vand og el er integreret i vaskens armstøtte. Funktionalitet: Toilettet har skylle- og tørrefunktion, som kan tilpasses mænd og kvinder Skylle- og tørrefunktionen kan via en fjernbetjening forindstilles for vandstråletryk, varmegrader og varighed Toiletfunktioner kan betjenes med joystick og knap på vasken og via et panel på selve modulet Toilettet kan hæve og sænke sig i forhold til selve det faste modul, og toilettet kan kippe frem i forhold til vandret position Toiletmodulet kan drejes en smule i forhold til selve placeringen Udover manuelt aktiveret udskylning har toilettet også automatisk sensoraktivering ved bevægelse Toilettet har en lang række yderligere funktioner. Da disse ikke har været centrale for testen, er de ikke beskrevet nærmere her. Produktet har ikke brus. På toppen af toiletmodulet er der påsat en brusestang til placering af brusehovedet i en holder. Bruseren har en ekstra lang bruseslange. Funktionalitet: Selve bruseholderen kan justeres i højden, og brusehovedet kan tippes let frem og tilbage Tilslutning af vand i bruserne sker fra armaturet på håndvasken Tabel 1 - Funktionsoversigt 10

11 // Case: Lokalcenter Skelager Fakta Lokalcenter Skelager i Aarhus Kommune har i alt 68 plejeboliger: Syv et-rums og 61 to-rums boliger. Boligerne ligger i et to-etagers byggeri opført i Der er indgang til den enkelte bolig fra et indendørs gangareal, hvor der findes fælleskøkkener og stuer samt et fællesvaskeri. Alle boliger har enten egen altan eller terrasse. Der er 72 beboere mellem 52 og 98 år. Omfanget af og årsagerne til at beboerne har brug for hjælp til personlig pleje er meget varierende. Beboere med behov for hjælp får, ifølge plejeplanerne, bad i baderummet eller sengeliggende en gang ugentligt. Funktionskategorier og målgrupper Aarhus Kommune tildeler pleje og praktisk hjælp ud fra et indsatskatalog, gældende såvel for frit valg som for hjælp i plejeboliger. Indsatskataloget er den konkrete udmøntning af budgettet og kvalitetsstandarderne på plejeboligområdet. Aarhus Kommune har valgt at opdele indsatserne i pleje og praktisk hjælp. Indsatskataloget er en beskrivelse af de indsatser, der kan tildeles borgerne i plejeboligerne. En indsats er defineret som en række delindsatser eller hjælp, der udføres af personalet i samarbejde med borgeren. Formålet med indsatskataloget for plejeboligerne er, at borgerne i plejeboligerne visiteres til pleje og praktisk hjælp døgnet rundt svarende til den enkeltes behov og ønsker. Visitationen sker på baggrund af faglig vurdering af den enkelte borgers funktionsevne. Aarhus Kommune inddeler de visiterede borgerne i fem funktionskategorier (FS0-FS4 - se side 13) 11

12 Borgerens begrænsninger og funktionsevne er ikke nødvendigvis alene relateret til fysiske funktionsnedsættelser, men kan lige såvel være helt eller delvist relateret til psykiske/psykiatriske problemstillinger. Segmenteringen af projektets testpersoner er sket på baggrund af indsatskatalogets beskrivelse af de fem funktionskategorier. Borgerne på Lokalcenter Skelager og projektets målgrupper er fordelt og uddybet i forhold til de fem FS-kategorier i samarbejde med leder og en personalegruppe fra lokalcentret. De er listet i oversigten, og her er også markeret, hvilke målgrupper som i samarbejde med personalet blev udvalgt til at gennemføre afprøvninger. Udvælgelsen er foretaget på baggrund af faglig vurdering af, hvilke borgere som kan have gavn af en integreret løsning. Spørgsmålet om målgrupper og effekter er centralt i testafprøvningerne og belyses i afsnittet om vurderinger. 12

13 Fem funktionskategorier (FS0-FS4) FS0: Ingen/ubetydelige begrænsninger. Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten. FS1: Lette begrænsninger. Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten. Kan have behov for hjælp til af-/påklædning, støttestrømper, høreapparat. FS2: Moderate begrænsninger. Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Behov for hjælp til bad, vaske sig/pleje kroppen, nedre hygiejne, af-/påklædning, toiletbesøg. Lokalcenter Skelager og målgrupper Uden for målgruppe i test. Borgere med misbrug eller psykiatrisk diagnose med ingen/lette funktionsnedsættelser. Sekundære målgrupper i test. Borgere med misbrug eller psykiatrisk diagnose med ingen/lette funktionsnedsættelser. Borgere med demens med ingen/lette fysiske funktionsnedsættelser. Borgere med let nedsat gangfunktion og balance, fx brug af rollator. Primære målgrupper i test. FS3: Svære begrænsninger. Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. Behov for hjælp til bad, vaske sig/pleje kroppen, nedre hygiejne, af/påklædning, toiletbesøg. FS4: Totale begrænsninger. Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance. Kørestolsbrugere med fuld funktion i arme. Kørestolsbrugere med nedsat funktion i arme, fx halvsidigt lammede. Primære målgrupper i test. Beboere med behov for 2 hjælpere kan ikke bruge baderummene og er uden for målgruppe i test. Tabel 2 - Funktionskategorier 13

14 // Testbaderum og problemfelter Lokalcentret har meget utidssvarende baderum, som har betydet, at plejeboligerne i Skelager i 2005 fik følgende påbud fra Arbejdstilsynet: Arbejdsgiveren skal sikre, at der træffes effektive foranstaltninger, herunder sikre tilstrækkelige pladsforhold, således at ansatte, der arbejder med at hjælpe beboere med vask af overkroppen på badeværelserne på lokalcentret Skelager, kan arbejde i hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser. Personlig hygiejne bør derfor foregå udenfor baderummet. Påbuddet betød, at 17 beboere på det tidspunkt ikke kunne få bad i baderummet. Al vask foregik i soveværelset. Ved 9 af disse måtte toiletbesøg ligeledes foregå på bækkenstol i soveværelset. Pladsforholdene i baderummene er således årsag til påbuddet. Testens formål er at belyse, hvorvidt en ny, integreret løsning og omdisponering af rummet afhjælper problemstillingen, så bad og toiletbesøg kan foregå i baderummet. 14

15 // Testbaderummet Testbaderummet på lokalcentret måler 1,75 x 1,81 m. (se figur 3). Arbejdstilsynet påpegede, at ved brug af bækkenstol i baderummet, så levnes der kun en friplads på ca. 25 cm. mellem bækkenstol og toilet. På den anden side er kun 20 cm. til rådighed. Plejen blev foretaget med hjælperen klemt inde mellem toilet og bækkenstol og ved vask af den modsatte side, foregik dette med lange rækkeafstande, foroverbøjet og roteret ryg. Der anbefales friplads på cm. på begge sider. Derudover fortæller personalet, at adgangsforhold og mobilitet i køreeller bækkenstol er problematisk dels pga. den begrænsede plads og dels pga. gulvets hældning for afløb i det lille rum. Opsætning og afprøvning af de to funktionsmodeller i det eksisterende baderum skulle belyse, hvorvidt en integreret baderumsløsning kan forbedre arbejdsforholdene og arbejdsgange til trods for, at de anbefalede mål ikke kan opfyldes. Figur 3 Testbaderum 15

16 4 Vurderinger af en integreret baderumsløsning Vurderingerne er baseret på brugertest af de beskrevne funktionsmodeller af en 2-i-én og en 3-i-én baderumsløsning på Lokalcenter Skelager. I testen er der taget udgangspunkt i Teknologisk Institut, Robotteknologis VelfærdsTeknologi Vurdering (VTV Se bilag 1, side 33). VTV en består af fire overordnede områder; brugere, teknologi, medarbejdere/organisation samt økonomi/ressourcer, som er indgået i vurderingerne. // Vurdering af en 3-i-én løsning i samspil med borgerne på Skelager Enkelte borgere med lette begrænsninger (FS1) har også testet funktionsmodellen. FS1 borgere har moderate funktionstab, og har sjældent behov for at sidde ned og blive vasket. Det har derfor vist sig, at de ikke vil være den primære målgruppe for en 3-i-én løsning. Dog viste testene, at hvis FS1 borgerne har en 3-i-én løsning stående i deres baderum, vil der med stor sandsynlighed kunne opnås en bedre nedre hygiejne og håndhygiejne. Borgerne kan blive skyllet forneden ved toiletbesøg og blive motiveret til at vaske hænderne, fordi håndvasken er i nærheden. Det har primært været borgere med moderate og svære funktionsbegrænsninger (FS2 og FS3), der har testet 3-i-én løsningen (for nærmere beskrivelse at funktionskategorierne se side 13). 16

17 Produkttyper i stil med 3-i-én løsningen vil primært rette sig mod borgere i kategorien FS2 og FS3, idet disse borgere har behov for at få hjælp til bad og toilet. Desuden vil de ofte have behov for at sidde ned under brusebadet. FS3 borgere har ofte kognitive funktionstab, fx demens. På grund af de kognitive funktionstab er det ikke muligt at borgerne bliver selvhjulpne ved anvendelsen af en 3-ién baderumsløsning, da det stadig er nødvendigt, at de har en hjælper med til at guide sig igennem toilet- og bade- situationen. Dog har det vist sig, at borgerne efter flere afprøvninger får en bedre fortrolighed med løsningen. // Vurdering af en 3-i-én løsning i forhold til medarbejdere og organisation Ved implementering af en 3-i-én løsning må det forventes, at personalet skal oplæres i alle de funktioner, som løsningen har. De eksisterende arbejdsgange og processer i baderummene er anderledes end de muligheder, som en 3-i-én løsning giver. Ved testene viste det sig hensigtsmæssigt, at personalet selv afprøvede løsningen for at blive mere fortrolig med de forskellige funktioner. Rollatoren kan køre helt hen, hvor der tidligere var længere at gå (hjælper, fra testdagbog) De borgere, der anvender rollator eller kørestol, vil alle opnå en stor gevinst ved at have en 3-i-én løsning. I et lille baderum vil en 3-i-én løsning betyde, at der er plads til at borgeren selv kan køre helt hen til løsningen og forflytte sig til toilettet. Generelt betyder en 3-ién løsning for disse borgere, at de ikke skal forflyttes fra badestol til toilet til håndvask og vice versa eller have hjælp til dette. Når baderummets tre zoner samles til én løsning, betyder det, at arbejdsgangene før, under og efter brug af baderummet skal gentænkes og justeres i forhold til den enkelte borgers funktionsniveau og behov. Når en 3-i-én løsning anvendes i baderummet, vil der ikke være nogen eller være færre forflytninger af borgerne mellem badestol og toilet, toilet og håndvask og vice versa. Det betyder, at der ved installation af en 3- i-én løsning må forventes færre belastninger og mindre nedslidning af personalets ryg, arme og skuldre. 17

18 // Vurdering af ressourceforbrug og behov ved implementering af en 3-ién løsning Arbejdskraftoptimering Ved implementering af en 3-i-én løsning må det forventes, at der skal bruges noget tid på at oplære personalet og borgerne i alle de funktioner, som løsningen har, således at der opnås en fortrolighed med funktionerne, og de udnyttes optimalt. Når de tre zoner kombineres til én løsning, der er så anderledes end det eksisterende, må der for hver bruger, både borger og personale, gennemtænkes og arbejdes med, hvordan løsningen bedst kan anvendes. Dette kan tage en del tid. NN bliver usikker over det nye, og det vil tage tid at lære nye vaner (hjælper, fra testdagbog) [Borgerens] genkendelse [af produktet] bliver bedre med tiden (hjælper, fra testdagbog) Ved denne person kan jeg spare 5 10 min., fordi hun ikke skal vaskes forneden i sengen mere (hjælper, i interview) [Jeg] bruger lidt mere tid end vanligt, skal lige guide og motivere borgeren (hjælper, i interview) Dejligt at sidde på toilettet. (borger, i interview) Figur 4 - Baderum før Figur 5 - Baderum med en 3-ién løsning og flyttet væg 18

19 Det er uvist, om der spares tid på at hjælpe borgere i bad vha. en 3-i-én løsning. Hos nogle borgere (FS2 og FS3) bliver der brugt lidt kortere tid, hos andre borgere er tidsforbruget uforandret. Der er også enkelte, hvor der bruges mere tid. Når der bruges mere tid anvendes den til motivation samt guide i anvendelsen af løsningen. Det er derfor usikkert om og hvor meget tid, der evt. kan spares ved anvendelsen af løsningen. På sigt vil der måske kunne spares tid, når borger og personale får et bedre kendskab til løsningen. Der kan også være en sekundær tidsbesparelse. Hvis anvendelsen af produktet afstedkommer en bedre hygiejne og dermed færre sygdomme hos borgerne (fx urinvejsinfektion), vil der være en del tid at spare i forhold til, at der ikke skal bruges mere tid på pleje af borgere, når de er syge. // Omkostninger ved anlæg Det er i dag ikke muligt at bibeholde de eksisterende små baderum, når arbejdsmiljøloven skal overholdes. En nedrivning eller renovering er derfor nødvendig. En løsning kunne være at implementere en baderumsløsning, hvor vask, toilet og brus kombineres. Figur 6 - Baderum i brug 19

20 I test-scenariet på Lokalcenter Skelager er baderummet udvidet med ca. 40 cm ved at fjerne væggen mellem baderum og soveværelse (se figur 7). Personalet oplever, at det giver bedre adgangsforhold og langt mere plads i rummet, idet der ikke er en badestol i rummet og løsningen fylder mindre, end når bruser, håndvask og toilet er opstillet separat. Personalet oplever desuden en større bevægelsesfrihed og mulighed for at have kontakt med borgeren forfra undervejs i forløbet. Det har i denne test vist, at hvis en funktionsmodel af en 3-i-én installeres i små baderum på 1,75x1,85 m, som fx Lokalcenter Skelager, er det nødvendigt at indregne udgifter til flytning af væg imellem baderum og soveværelse med ca. 40 cm. Der må yderligere påberegnes udgifter til renovering af gulvet. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, hvor afløbet til toilettet er placeret, i forhold til om det er muligt at placere en 3-ién løsning, således at pladsen til borger og personale bliver god. Der er ingen præcise tal for, hvad en renovering og indkøb af en 3-i-én løsning samlet vil koste. Det beror bl.a. på, at 3-i-én endnu ikke er et færdigt produkt, desuden vil renoveringen afhænge meget af, hvilke materiale der skal bruges. Figur 7 - I test-scenariet på Lokalcenter Skelager er baderummet udvidet med ca. 40 cm. ved at fjerne væggen mellem baderum og soveværelse. 20

21 // Vurdering af teknologien en 3-i-én løsning Der har i testen ikke været tvivl om, at det funktionelt set er en god løsning at udvikle en 3-i-én løsning til små baderum. Det, at samle baderummets tre zoner (toilet, håndvask, brus) i én samlet løsning, har været muligt, således at de 3 funktioner har kunnet fungere som selvstændige enheder og som én samlet. været muligt at teste brus i samme grad som toilet og håndvask. Da dette test-setup har været en afprøvning af en endnu ikke eksisterende teknologi, har det ikke været muligt at teste bruseløsningen tilstrækkeligt. Med baggrund i testene er der på side beskrevet anbefalinger og opmærksomhedspunkter i forhold til udviklingen og implementeringen af en 3-i-én løsning. Brusedelen af funktionsmodellen af 3- i-én har i testperioden været i sit tidlige udviklingsstadie. Det har derfor ikke 21

22 // Opsamling Den primære målgruppe er FS2 og FS3 Brugere Borgeren undgår at skulle forflyttes mellem de forskellige zoner, med deraf følgende mindre risiko for fald og arbejdsbelastninger for personalet Borgeren motiveres til håndhygiejne, når vasken er i synsfeltet og inden for rækkevidde Nogle borgere stimuleres til at have afføring, når de er i bad, og det er derfor praktisk, at de i forvejen sidder på toilettet og får bad Borgere bliver rene og tørre efter brug af toilettes tørre- og skyllefunktioner, så intimvask i sengen inden bad kan undgås, hvorved personalet belastes mindre og borgerne ikke får overskredet deres intimsfære Borgere med demens er trygge ved at bruge en 3-i-én løsning Det tager tid for borgerne at opnå fortrolighed med løsningen Medarbejdere/organisation Færre fysiske belastende arbejdsstillinger Grundig oplæring af personalet er nødvendigt Gentænkning og justering af arbejdsgange Pladsoptimering Der er plads i rummet, således at borgere kan komme til og fra løsningen, selv om de anvender forskellige hjælpemidler (krykstok, rollator, kørestol) Behov for lille udvidelse af baderummet Ressourcer/økonomi Teknologi Tid til oplæring af personale Tid til optimering af arbejdsgange Ingen indirekte tidsbesparelse Der skal påberegnes udgifter til renovering af baderum Det er muligt at udvikle en baderumsløsning, der kombinerer de 3 zoner (toilet, vask og brus) i én. 22

23 5 Anbefalinger Der vil i det følgende blive beskrevet anbefalinger i forhold til funktionalitet, håndvasken, rummet og øvrige funktioner. 23

24 // Anbefalinger til Funktionalitet Test af en 3-i-én løsning på Lokalcenter Skelager har vist, at man i den fremtidige udvikling og installering af et sådan produkt skal være opmærksom på forskellige ting. 1) Først og fremmest handler det om, hvorledes toilettet, håndvasken og bruseren spiller sammen. Idekataloget har følgende anbefalinger i forhold til dette: 1) Det anbefales at bruseren er fleksibel, så: Den kan placeres i en holder over borgeren, hvor den skal kunne nå ind over borgeren, når denne sidder på toilettet Den kan tages ned så den kan bruges som en håndbruser både af borgeren og af hjælper Den kan placeres ved håndvasken Hjælperen kan nå den uden at række indover borgeren 3) 3) 2) Det anbefales at vasken kan bruges både som en selvstændig enhed og som en del af 3-i-én løsningen: 2) Figur 8 - Anbefalinger 3) 2) Håndvasken skal kunne drejes, så den kan bruges uden at borgeren sidder på toilettet Afstanden mellem toilet og håndvask skal være passende 3) Støtte funktioner: Håndvaskens placering indbyder til at brugerne anvender den til støtte ved forflytning; den skal derfor kunne tåle denne belastning. Det anbefales, at der også er armstøtter. 24

25 // Anbefalinger håndvasken Ved håndvasken anbefales det, at der er mulighed for at opbevare forskellige toiletsager (håndklæde, kam, hårshampoo, tandbørste m.m.) Det anbefales at håndvasken formes med en vis dybde, der giver mulighed for at den bruges til både håndvask og til etagevask. Det anbefales, at styringen til hæve- /sænke- og tiltfunktion af toilettet placeres på vasken i en passende afstand, så borgeren kan nå den, men ikke støder unødigt til den. Afstanden til armatur på håndvasken skal være i passende afstand fra borgeren, når denne sidder på toilettet. Det anbefales, at amaturet er termostatstyret. 25

26 // Anbefalinger til rummet Pladsforhold og placering af funktionsmodellen 3-i-én Ved renovering og placering af en 3- i-én løsning i et baderum bør placering af afløb og hældning af gulvet overvejes, idet der kommer meget vand på gulvet efter et brusebad. Det kan give farlige situationer, når personalet og borger skal gå på gulvet. Det er også vigtigt at overveje, hvor i rummet en 3-i-én løsning placeres. Det er vigtigt, at løsningen placeres således, at der er plads for både borger og hjælpere til at tilgå løsningen, og således at hjælperen efter at borgeren er placeret på toilettet, har nok plads til at hjælpe. Tilgang og pladsforhold for borger med rollator Figur 9 - Plads til rollator Ovenstående viser, hvordan en rollatorbruger typisk vil kunne komme til en 3-i-én løsning i et udvidet rum. Den gode plads til rollator og evt. hjælper gør borgernes egen forflytning nemmere og sandsynligvis mere sikker. 26

27 Tilgang og pladsforhold for borger med kørestol Figur 10 - Plads til kørestol For kørestolsbrugere er det en tydelig fordel at kunne køre direkte ind og ud igen uden at skulle vende eller svinge kørestolen 27

28 // Øvrige anbefalinger til ekstra funktioner Når en 3-i-én løsning ønskes udviklet kan flere forskellige ekstra-funktioner indtænkes. 1) Tilt af toilet gør det nemmere for borgerne at rejse sig 2) Hæve-/sænketoilet gør toilettet fleksibelt i forhold til borgerne benlængde, så de kan finde støtte på gulvet 1) 4) 2) 3) Figur 11 - Øvrige anbefalinger 4) 3) Rotation af løsningen kan give mulighed for, at der er endnu mere plads i rummet og omkring selve modulet 4) Håndvasken kan monteres på såvel højre som venstre armstøtte giver mulighed for at tilgodese funktionsnedsættelser i såvel højre som venstre side. Installation af en tænd-sluk-knap til toilet funktion betyder at selv borgere med demens kan anvende toilettet uden hjælp, da de kun skal trykke på en knap, hvorefter de vil blive skyllet og tørret. 28

29 Udviklingsproces Projektstart Afrunding 6 Projektforløbet er blevet gennemført som tre iterationer mellem marts 2011 og februar Pilotafprøvning: 2-i-én Baggrund for Skelagercase Opstilling og risikovurdering af funktionsmodel Udvikling, afprøvning og tilretning af testdesign Involvere personale Udvælgelse af beboere til tests Brugertests Opsamling på 2-i-én Afprøvning: 3-i-én Resultater Tilretning, opstilling og risikovurdering af Strukturering af data funktionsmodel Enkelte tilretninger på Udvikling, afprøvning og funktionsmodel tilretning af testdesign Udarbejdelse af Involvering og instruktion af plejepersonale scenarier Projektdeltageres tests af Udarbejdelse af funktionsmodel idékatalog, Udvælgelse af beboere til brugsscenarier og tests 1. forløb af brugertests tegninger (plejepersonalet primus motor) Opsamling efter 1. forløb 2. forløb af brugertests fokuseret afprøvning af udvalgte elementer Produkt- og effektvurderinger af 2-i-én og 3-i-én 29

30 // 1. iteration Fokus: Involvere ledelse, hjælpere, ergoterapeut og arbejdsmiljøkonsulenten på Lokalcenter Skelager Vurdere og sikre opsætning af funktionsmodellen 2-i-én i test-baderummet Vurdere og indkredse målgrupper Afprøve testpersoners førstegangs-reaktioner og interaktion ift. selve produktet, funktioner samt nye processer og arbejdsgange ved brug af produktet Afprøve og tilrette metoder og testdesign egnet til målgrupperne Opsætning: 2-i-én placeres i testbaderummet uden tilslutning af vand, afløb og strøm. Figur 12 Opsætning af baderum 2-i-én 30

31 Afprøvning: // 2. iteration Udvalgte beboere primært med funktionskategorierne FS2 og FS3 med både fysiske og kognitive funktionsnedsættelser afprøver sammen med deres hjælper processer ved brug af toilet og håndvask. Afprøvninger observeres og filmes. Beboere og hjælpere interviewes efterfølgende og vurderingsskala med tal og smiley afprøves. Opsamling og tilretning: På baggrund af pilottest anbefales en række specifikke tilretninger af produktet. Særligt adgangs- og pladsforhold omkring produktet er centrale i forhold arbejdsmiljøet. Se afsnit om vurderinger og anbefalinger for nærmere detaljer. Fokus: Opsætte og afprøve funktionsmodellen 3-i-én med tilslutning af alle funktioner Afprøve både toilet, håndvask og bad med udvalgte beboere og hjælpere med fokus på brugeroplevelser, arbejdsprocesser og specifikke funktioner Vurdere såvel borger som hjælpers tilegnelse og fortrolighed ved gentagne afprøvninger af produktet Vurdere muligheder for pladsoptimering samt disponering af små baderum Opsætning: 3-i-én placeres i testbaderummet med tilslutning af vand, afløb og strøm. Væggen mellem baderum og soveværelse brydes ned og gulvet tildækkes. Figur 13 Opsætning af baderum 3-i-én 31

32 Afprøvning: Udvalgte beboere med funktionskategorierne FS1, FS2 og FS3 med både fysiske og kognitive funktionsnedsættelser afprøver sammen med deres hjælper toilet, håndvask og brus flere gange. Projektets konsulenter observerer i alt tre afprøvninger og registrerer undervejs. Ved øvrige afprøvninger udfylder hjælperne en testdagbog med faste spørgsmål. Spørgsmålene er bygget op omkring VTV en. // 3. iteration Fokus: 3-i-én videreudvikles særligt i forhold til håndvask og integration af brus. På baggrund af opsætning i rummet og afprøvninger udarbejdes brugsscenarier som inspiration og vejledning til målgrupper samt principper for opsætning og pladsforhold. Se afsnit om vurderinger og anbefalinger for nærmere detaljer. Opsamling og tilretning: På baggrund af hovedtesten anbefales en række specifikke tiltag. Se afsnit om vurderinger og anbefalinger for nærmere detaljer. 32

33 // Bilag 1 - VTV 33

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Vurdering af AssiStep

Vurdering af AssiStep KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af AssiStep Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

Skylle-tørretoilet Skovhuset Hillerød Kommune

Skylle-tørretoilet Skovhuset Hillerød Kommune Skylle-tørretoilet Skovhuset Hillerød Kommune Skylle-tørretoiletter Vi har i Hillerød kommune ikke tal (kvantitativ undersøgelse) klar for 2016 dette med hensyn til udbredelse og økonomi. Toiletter med

Læs mere

Løsninger med omtanke nu og i fremtiden. Det unikke skinnesystem gør det muligt at:

Løsninger med omtanke nu og i fremtiden. Det unikke skinnesystem gør det muligt at: Løsninger med omtanke nu og i fremtiden Det unikke skinnesystem gør det muligt at: Højde- og sideindstille hjælpemidler Tilpasse indretningen i små og dårligt indrettede badeværelser Skabe bedre plads

Læs mere

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst Lovgrundlag INDSATSKATALOG Indsatskataloget er Skanderborg Kommunes udmøntning af kvalitetsstandarderne indenfor fritvalgsområdet. Dette område omfatter servicelovens 83 samt 83 a: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Brugerundersøgelse af arbejdsmiljøet. - omkring bad og hygiejne

Brugerundersøgelse af arbejdsmiljøet. - omkring bad og hygiejne Brugerundersøgelse af arbejdsmiljøet - omkring bad og hygiejne Erfaringer fra udlandet har vist, at det er muligt at forbedre arbejdsmiljøet omkring bad og hygiejneprocessen for plejemodtageren, væsentligt.

Læs mere

VTI Velfærdsteknologisk information

VTI Velfærdsteknologisk information Københavns Kommunes Sundheds og omsorgsforvaltning VTI Velfærdsteknolsk information Til plejecentre i forbindelse med implementering af vaske- og tørretoilet Ansvarlig enhed i centralforvaltningen: Hjælpeddelcentret

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 03/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Fotoillustration seng-bad-lift

Fotoillustration seng-bad-lift Fotoillustration seng-bad-lift Seng-bad-lift -foto-illustration af badeproces for beboer på plejecenter Udarbejdet af Idé til Værdi i samarbejde med medarbejdere og borger på plejecenter, sommer 2012 1.

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

Bilag 3 Spørgeskema sendt til personer med særlig indsigt i brugen af velfærdsteknologi

Bilag 3 Spørgeskema sendt til personer med særlig indsigt i brugen af velfærdsteknologi Bilag til rapport 16:08 Velfærdsteknologi i plejeboliger Bilag 1 Borgere spørgeskema Bilag 2 Medarbejdere spørgeskema Bilag 3 Spørgeskema sendt til personer med særlig indsigt i brugen af velfærdsteknologi

Læs mere

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens 15-09-2011 Indhold Baggrund... 3 VelfærdsTeknologiVurdering... 4

Læs mere

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer. Vurderingen

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER

VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER INSPIRATION TIL MULIGE FOKUSPUNKTER BORGER ORGANISATION TEKNOLOGI ØKONOMI Målgruppe Personale Funktion Implementering Behov Ønsker Motivation Funktionsevne

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Juni 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Udbredelse af velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune

Udbredelse af velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune Udbredelse af velfærdsteknologi i Dette notat har det overordnede formål at dokumentere udviklingen i afvendelsen af velfærdsteknologi inden for det fælleskommunale program i. Notatet sammenstiller indrapporterede

Læs mere

Indledning. Plambech & Bøgedal, Jægervænget 3, 4733 Tappernøje. www.plambechogbogedal.dk 2

Indledning. Plambech & Bøgedal, Jægervænget 3, 4733 Tappernøje. www.plambechogbogedal.dk 2 Algoritme 7 og 8 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan man kan læse en opgave f.eks. en forflytningsopgave. Du kan bruge algoritmerne, hvis en persons vægt eller størrelse giver anledning

Læs mere

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Birgitte Halle Projektleder Baggrund Aarhus Byråd 2010: At udnytte teknologiens muligheder for at alle borgere kan forblive i eget hjem så længe som muligt Skab

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Den gode organisering af velfærdsteknologiske indsatser

Den gode organisering af velfærdsteknologiske indsatser Den gode organisering af velfærdsteknologiske indsatser Oplæg på KLs Velfærdsteknologiske netværksmøde Maj. 2017 Oplægget handler om SUF, og arbejdet med velfærdsteknologi Implementeringsmodellen Langgadehus

Læs mere

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om forebyggelsespakken 3 Tidsplan og aktiviteter 4 Sådan gør

Læs mere

Vurdering af Swash vaskeservietter og vaskehandsker

Vurdering af Swash vaskeservietter og vaskehandsker KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Innovation og Digitalisering Vurdering af Swash vaskeservietter og vaskehandsker Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har

Læs mere

Vurdering af Sara Stedy

Vurdering af Sara Stedy KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Sara Stedy Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Sara

Læs mere

Vurdering af Body dryer

Vurdering af Body dryer KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Body dryer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Body

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Af Kristine Pedersen Opsætningen af sensorgulve på Tistrup Plejecenter skete på initiativ fra Varde Kommune, da det nye plejecenter på Yderikvej skulle bygges.

Læs mere

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Udarbejdet af: Niels Peter Sørensen Arbejdsmiljøkonsulent Fysioterapeut Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Skal i bygge ny hytte. Bygge om eller til. Renovere. Har i en lejrplads. Så se her, hvordan og hvor lidt der skal til for at der bliver adgang for alle. Formålet med

Læs mere

Ingen Lette begrænsninger begrænsning

Ingen Lette begrænsninger begrænsning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Vedligeholde/kompensere 2.1.1 Rengøring Indsats med henblik på at sikre/udføre rengøringsopgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Kvalitetsstandard: Træning

Kvalitetsstandard: Træning Kvalitetsstandard: Træning Indsatsens lovgrundlag 86, stk 1 (genoptræning) og stk 2 (træning) i Lov om Social Service. Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

HJÆLPETEKNOLOGIER. Find eller skab, hvad der er brug for, og brug det rigtig! 8. september 2010 Ivan Kjær Lauridsen

HJÆLPETEKNOLOGIER. Find eller skab, hvad der er brug for, og brug det rigtig! 8. september 2010 Ivan Kjær Lauridsen HJÆLPETEKNOLOGIER Find eller skab, hvad der er brug for, og brug det rigtig! 8. september 2010 Ivan Kjær Lauridsen Udbud / efterspørgsel efter arbejdskraft personaleplanlægning i Århus Kommune set fra

Læs mere

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt

Læs mere

Teknologiens muligheder og begrænsninger

Teknologiens muligheder og begrænsninger Teknologiens muligheder og begrænsninger Min indgang til mit eget liv, 25. oktober 2013 Inger Kirk Jordansen,, Velfærdsteknologi i botilbud Uafhængighed Livskvalitet Kontrol over eget liv Selvhjulpenhed

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer

0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer 0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer. Vurderingen

Læs mere

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Vejledning til Statusmåling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen til statusmålingen for udbredelse

Læs mere

BADERUMSLØSNINGER FUNKTIONEL SERIE AF PRODUKTER I ET ELEGANT SKANDINAVISK DESIGN

BADERUMSLØSNINGER FUNKTIONEL SERIE AF PRODUKTER I ET ELEGANT SKANDINAVISK DESIGN BADERUMSLØSNINGER FUNKTIONEL SERIE AF PRODUKTER I ET ELEGANT SKANDINAVISK DESIGN opox tilbyder fleksible løsninger, der kan kompensere for nedsat funktionsevne, indenfor baderumsindretning. Produkterne

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Implementering af RotoCare og RotoFlex senge i Viborg Kommunes Sundhedsafdeling

Implementering af RotoCare og RotoFlex senge i Viborg Kommunes Sundhedsafdeling Implementering af RotoCare og RotoFlex senge i Viborg Kommunes Sundhedsafdeling Viborg Kommune har i perioden 2011 til 2014 indkøbt 67 roterende plejesenge af typerne RotoFlex og RotoCare. Målet med sengene

Læs mere

Velfærdsteknologipolitik

Velfærdsteknologipolitik Velfærdsteknologipolitik I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes politik for anvendelsen af velfærdsteknologi. Politikken indeholder bl.a. en vision og en målgruppeafgrænsning for teknologianvendelsen.

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 1.1. Metode Side 3 2. Velfærdsteknologi Side 4 2.1. Robotstøvsugere Side 4 3. Bedre udnyttelse af ressourcerne Side

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Fleksible køkkensystemer

Fleksible køkkensystemer Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Erfaring og know-how Better ways to better days Detaljebilleder: Gode detaljer er altafgørende for et velfungerende køkken. Store, enkle

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Innovation i SOSU-uddannelsen. - to casebeskrivelser. www.ffe-ye.dk

Innovation i SOSU-uddannelsen. - to casebeskrivelser. www.ffe-ye.dk Innovation i SOSU-uddannelsen - to casebeskrivelser www.ffe-ye.dk Innovation i SOSU-uddannelsen Rammen er social- og sundhedsuddannelserne, hvor de følgende to cases kan bruges til undervisning i innovation

Læs mere

Indsatskatalog for Pleje og praktisk hjælp. Plejeboligerne i Århus Kommune

Indsatskatalog for Pleje og praktisk hjælp. Plejeboligerne i Århus Kommune Indsatskatalog for Pleje og praktisk hjælp Plejeboligerne i Århus Kommune INDSATSKATALOG Formål At borgerne i plejeboligerne visiteres til pleje og praktisk hjælp døgnet rundt, svarende til borgers behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

ICF tjekliste til anvendelse ved forflytning af svært overvægtige / bariatriske personer

ICF tjekliste til anvendelse ved forflytning af svært overvægtige / bariatriske personer ICF tjekliste til anvendelse ved forflytning af svært overvægtige / bariatriske personer Sidst redigeret 1310100 Grå felter: Kort tjekliste Hvide felter: Omfattende tjekliste Data Eks. Køn, alder, højde,

Læs mere

3.1a Initiativbeskrivelse

3.1a Initiativbeskrivelse KL Social-, Børne- og Integrationsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet 3.1a Initiativbeskrivelse Hjælp til løft Målsætning Tunge løft, som fører til fysisk nedslidning af de ansatte,

Læs mere

Projektaftale Projekt TRAP (TeknologiRehabiliteringApopleksi) Ansvarlig enhed Projektejer Projektleder

Projektaftale Projekt TRAP (TeknologiRehabiliteringApopleksi) Ansvarlig enhed Projektejer Projektleder Sagsnr. 27.00.00-P20-1-16 Godkendt dato xx-xx-xxxx Dato 21-04-2016 Revideret dato 07-06-2016 24-08-2016 15-12-2016 19-12-2016 15-02-2017 Sagsbehandler Ladan Rezai Projektaftale Projekt Ansvarlig enhed

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejebolig i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejebolig i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejebolig i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning Interviewrapport Den 18. november 2009 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 Fællesønske... 4 Baggrund... 4 Kondensering og kategorisering...

Læs mere

Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver

Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver Fysiske rammer, plads og indretning for svært overvægtige personer 1 Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver Afdelingen for by, bolig og ejendom Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet www.sbi.dk

Læs mere

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap Velfærdsteknologi Sundhed, Ældre og Handicap VELFÆRDSTEKNOLOGI I HJØRRING KOMMUNE I Hjørring Kommune vil vi i samarbejde mellem borgere og medarbejdere skabe rammerne for et godt liv for vores borgere.

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Ydelseskatalog. Kolding Kommune. Maj 2013. Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1

Ydelseskatalog. Kolding Kommune. Maj 2013. Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1 Ydelseskatalog Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1 Kolding Kommune Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse Praktisk hjælp Side Hjemmetræning praktisk hjælp 3 A0 / A0.H Praktisk hjælp, rengøring 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Plejecentre 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Oversigt over plejepakker Døgnpakke 1... 4 Døgnpakke 2... 4 Døgnpakke 3... 4 Døgnpakke 4... 4 Demenspakke... 4 Praktisk hjælp...

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere