Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej Fredericia. Tlf.: Kontaktoplysninger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:"

Transkript

1 Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej Fredericia Tlf.: Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: Klinisk underviser Jeanette Thomsen Rubæk Sagsbehandlende ergoterapeut Direkte nummer: Udviklingsterpeut: Stina Hinke Lundberg Sagsbehandlende ergoterapeut Tlf Klinisk undervisning i følgende perioder: modul 1, 3, og 12 Beskrivelse af organisationen Beskrivelse af evalueringspraksis i den kliniske undervisning Kvalitetssikring og udvikling af klinisk undervisning

2 Introduktion til Hjælpemidler & Kommunikation Hjælpemidler & Kommunikation varetager en række opgaver, hvor hovedformålet er at medvirke til, at borgere i Fredericia Kommune kan føre så normal og selvstændig en tilværelse som muligt, og i størst mulig grad være uafhængig af andres bistand i hverdagen. Hjælpen kan ske via hjælpemidler/forbrugsgoder/biler/boligindretninger, og kan tildeles de borgere, som har en varig nedsat funktionsevne. Tildelingen skal samtidig sikre, at borgerne får mulighed for, at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Disse formål opfyldes inden for Servicelovens rammer. Relevante uddrag af lovgrundlaget er angivet i næste afsnit. Hjælpemidler & Kommunikation modtager primært henvendelser fra borgere, pårørende, plejepersonale, visitationen, sygehuse eller egen læge. Henvendelsen kan være en ansøgning om et specifikt hjælpemiddel, forbrugsgode, boligindretning, støtte til køb af bil eller specialundervisning. Det kan også være en anmodning om rådgivning i forbindelse med at finde egnede løsninger på borgerens aktuelle problemstilling. Når sagsbehandlingen påbegyndes, tages der stilling til, om der skal aflægges besøg i hjemmet. Ved besøget kan terapeuten se den specifikke problemstilling, yde rådgivning eller afdække borgerens aktuelle funktionsevne og situation. Der kan også foretages afprøvning af egnede hjælpemidler. Der kan være behov for at indhente yderligere oplysninger eller foretage undersøgelser. Borgeren kan henvises til et genoptræningsforløb, hvis der vurderes at være et træningspotentiale. Når Fredericia Kommunes borgere er visiteret til personlig pleje, er det Hjælpemidler & Kommunikations opgave at forsyne borgeren og personalet med de plejehjælpemidler og boligindretninger. Dette skal sikre, at hjælpen kan ydes til gavn for borgeren, og tilrettelægges hensigtsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarlig for plejepersonalet. Hjælpemidler & Kommunikations ergoterapeuter og fysioterapeuter yder ergonomisk rådgivning og instruktion af hjælpemidlerne til borgerne og plejepersonalet, når der er behov herfor. 2

3 Arbejdsopgaver I Hjælpemidler & Kommunikation medvirker vi til borgerens rehabilitering, forstået på den måde, at borgeren med de rette tilpassede hjælpemidler/forbrugsgoder/biler/boligindretninger bliver i stand til at fastholde eller øge funktionsevnen og får mulighed for deltagelse i hverdagslivet. Eksempler på hvordan Hjælpemiddelafsnittet bidrager til borgerens rehabilitering og deltagelse i hverdagslivet og mindsker borgerens behov for hjælp til pleje: En rollator med korrekt sædehøjde bevirker, at borgeren nu kan gå længere ture og selv foretage indkøb, idet han får mulighed for at sidde ned undervejs En el-døråbner bevirker, at en borger selvstændigt kan komme ud af sit hus Med en let aktiv kørestol bliver borgeren i stand til selv at medbringe kørestol i bil, og derved evt. fastholde et erhverv Med en kørestol med el på fremdrift klarer en borger selv at tømme sin postkasse og køre til spisebordet Strømpepåtager til støttestrømper bevirker, at borgeren ikke behøver hjælp fra plejen Toiletsæde med skylle- og tørrefunktion bevirker, at nogle borgere bliver uafhængig af plejens hjælp til et meget personligt behov Elektronisk pilleæske der giver alarm, når borgeren skal tage sin medicin, så borgeren bliver selvhjulpen El-køretøj så borgeren kan deltage i hverdagsaktiviteter udenfor bopælen Specielt bestik der bevirker, at borgeren bliver selvhjulpen i spisesituationen 3

4 Uddrag af lovgrundlag Der bevilges hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligindretninger efter Lov om Social Service 112, 113, 114 og 116: 112. Kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv Kommunen yder hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112 stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggøre muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil stk. 1. Kommunen yder hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Teoretiske tilgange: Vores journalnotater skrives ofte ud fra den tværfaglige ramme, ICF, som også benyttes af vores samarbejdspartnere i bl.a. Rehabiliteringsafdelingen. Vi er påbegyndt implementering af undersøgelsesredskabet IPPA i terapeutgruppen, i forhold til en bestemt gruppe ansøgninger. Børneergoterapeuterne har købt og oversat den svenske udgave af ADL- Taksonomien til børn, som de har planlagt at gå i gang med indenfor nærmeste fremtid. 4

5 Præsentation af arbejdspladsen Lokaler og personalegruppe Hjælpemiddelafsnittet er beliggende i Snoghøj på Vesterballevej 4-6. Afsnittet indeholder depot, værksted, vaskerum, kontorer og mødelokale. Personalegruppen på 35 medarbejdere er fordelt således: 1 leder 1 administrativ medarbejder 3 tekniske servicemedarbejdere 1 depotmedarbejdere 4 medarbejdere i fleksjob/nyttejob/seniorjob 1 høreomsorgsvejleder 1 audiologopæd/hørepædagog/audiolog 1 talepædagog 18 sagsbehandlende ergoterapeuter og fysioterapeuter 4 administrative sagsbehandlere til kropsbårne hjælpemidler Ergoterapeutens arbejdsområde i Hjælpemidler & Kommunikation - Sagsbehandling, vejledning, afprøvning og valg af hjælpemidler Ergoterapeuterne og fysioterapeuterne arbejder med sagsbehandling af ansøgninger om udlånshjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer og biler. Herunder afprøvning, instruktion og tilretning af det bevilgede. Samtidig varetages opgaven med planlægning og udførelse af hjemmebesøg fra sygehus, inden borgeren udskrives efter indlæggelsesophold. Endvidere varetager ergoterapeuterne og fysioterapeuterne i Hjælpemidler & Kommunikation følgende specialer: 3 ergoterapeuter varetager sagsbehandlingen på bilområdet 3 ergoterapeuter og fysioterapeuter varetager komplicerede siddestillingsopgaver 5

6 2 ergoterapeuter varetager større boligændringer 2 ergoterapeuter varetager opgaver på synsområdet 2 ergoterapeuter varetager sagsbehandlingen på børneområdet 2 ergoterapeuter varetager opgaver på It og kommunikationsområdet IKT hjælpemidler 2 ergoterapeuter varetager opgaver omkring forflytning og vejledning ift. plejens arbejdsmiljø. 2 ergoterapeuter varetager også arbejder med kropsbårne hjælpemidler 1 udviklingsterapeut 1 klinisk underviser 6

7 Organisatorisk placering Hjælpemiddel & Kommunikation er ledelsesmæssigt placeret under Pleje & Sundhed i Rehabiliteringsafdelingen. Det politiske tilhørsforhold er Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. Socialdirektør Pleje & Sundhedschef Rehabilitering Plejen Visitation Sundhed Genoptræningscentret Hjælpemidler & Kommunikation Institutionstype/tilhørsforhold Hjælpemidler & Kommunikation hører under Pleje og Sundhed i Fredericia Kommune. Hjælpemidler & Kommunikation er en del af Fredericia Kommunes Rehabiliteringsafdeling. Kendetegnende for Fredericia Kommune er, at der eksisterer et tæt samarbejde mellem kommunens afdelinger og at der er tværgående fokus på rehabilitering. 7

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor... 3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser...

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 er 2014 Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 2 Aflastningsophold... 4 Alkoholbehandling... 5 Arm- og benproteser...

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager MOBILITETSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager 3 M2 Biler. Specialrådgivning i valg og indretning af biler

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008 Nyborg Kommune Handicappolitik Godkendt den 26.02.2008 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Handicappolitikkens gyldighedsområde... 3 Øget opmærksomhed... 3 Overordnet målsætning.... 4 Familieliv

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere