Den grønne førertrøje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den grønne førertrøje"

Transkript

1 Lolland Forsyning Den grønne førertrøje Lolland skal have den grønne førertrøje på, når det handler om energi og miljø

2 Indhold Paraply over forsyningen 4 Den gode idé 6 2 Den grønne førertrøje 8 H2 Interaction 10 Brintsamfund Lolland 10 Lolland Forsyning 12 Vandforsyningen 14 Spildevand 18 Fjernvarmen 22 Elforsyningen 26 Anlægsprojekter 28 Nyttige Pjecer 30 Energibesparelser 34

3 3

4 4 LOKE blev stiftet i 2006 med kapital, der stammede fra salget af Nakskov Kommunes E2 aktier Paraply over forsyningen Lolland Kommune Energi Holding A/S i daglig tale kaldet LOKE er et holdingselskab, der blev stiftet i 2006, og som har til opgave at udvikle og medfinansiere projekter indenfor vedvarende energikilder og intelligente energiløsninger. Egenkapitalen er på 75 mio. kr. og investeres i offentlige og private initiativer på energiområdet, og det er hensigten, at grundkapitalens størrelse på sigt igen skal blive som ved udgangspunktet. Som Holdingselskab ejer LOKE alle Lolland Kommunes forsyningsselskaber, som omfatter aktiviteter inden for fire forsyningsarter: Vandforsyningen, Spildevand, Fjernvarmen samt Elforsyningen.

5 Vi leverer bæredygtig energi også til fremtidige generationer Flydende biobrændsel udvundet af 2.-generations CO 2 neutrale biobrændstoffer. Anvendelse»»»» Kedeldrift» Kraft/varme produktion» Reserve- og spidslast» Lastregulering» Forsyningssikkerhed kvalitet»»»» Høj brændværdi» Kvalitets garantier Klimafordele»»»» 1 ton bio-olie frigiver 2 CO 2 kvoter» Reducerer kraft- og varmesektorens afhængighed af fossilt brændstof» Reducerer CO 2 udledningen fra kraft- og varmesektoren» Reducerer udledningen af andre skadelige stoffer fra forbrændingen 5 Vi tilbyder»»»» Rådgivning» Tankanlæg stilles til rådighed Vores mission Det er vores mission at bidrage til en øget anvendelse af miljørigtig biobrændsel. Vi finder det er nødvendigt at tænke på fremtiden og på alle måder søge at aflevere et bedre og renere miljø til vore efterkommere. Ved at producere CO 2 neutral bio-olie med gode forbrændingsegenskaber kan CILAJ Energi give et positivt bidrag til en bæredygtig udvikling, som vil gavne alle. Biobrændsel Rådgivning CILAJ Energi A/S Søndergade 8, 7673 Harboøre Tlf.: Fax: Søndergade Harboøre CILAJ E n e r g i

6 6 LOKE kan støtte nye projekter med lån, aktiekapital og/eller vilkårslån Støtter den gode idé LOKE søger at opnå målet gennem finansiering af projekter, der kan henføres til visionerne om Grøn Energi Lolland-Falster. LOKE s kerneforretning er at fremme energibesparelse og udvikle og finansiere gode idéer, der kan relateres til kollektive forsyningssammenhænge. LOKE tilstræber at deltage i såkaldte OPP (Offentligt-Privat- Partnerskab) projekter, og investeringsstørrelsen vil typisk være mellem kr. og 5 mio. kr. LOKE kan støtte nye projekter med lån, aktiekapital og/eller vilkårslån. LOKE deltager med kapital, der dog ikke overstiger 50 pct. af totalbudgettet. Projekter, der indebærer nye jobs/eller uddannelsesforløb i regionen prioriteres.

7 7 den gode idé LOKE s kerneforretning er at fremme energibesparelse samt udvikle og finansiere gode idéer

8 Lolland skal have den grønne førertrøje på, når det handler om energi og miljø 8 Den grønne førertrøje Lolland skal have den grønne førertrøje på, når det handler om energi og miljø. Fokus på energibesparelser er et prioriteret indsatsområde i kommunen, der gerne stiller sig til rådighed som hjemsted for og udvikling af gode idéer. I Lolland Kommune og Lolland Forsyning håber vi på, at vi dermed kan være med til at gøre regionen interessant for innovative virksomheder og samtidig medvirke til at give hele området et kompetenceløft og genoprette den jobmæssige situation på øen. Lolland Forsyning er en aktiv samarbejdspartner i Lolland CTF (Lolland Community Testing Facilities), som er en international test- og demonstrationsplatform for teknologier og løsninger indenfor alternativ og vedvarende energi. Lolland CTF tager udgangspunkt i eksisterende ressourcer, erfaringer og potentialer på Lolland og i den danske regerings fokus på at opdyrke miljøeffektive teknologier indenfor vind, brint og brændselsceller, vand/spildevand, biomasse og bioteknologi. Vi har i forvejen et tæt samarbejde med både danske og udenlandske universiteter om alternative projekter.

9 9

10 Udstillingen H2 Interaction er en levende attraktion, hvor de besøgende er en aktiv del af oplevelsen 10 Udstilling og forsøg Udstillingen H2 Interaction er en levende attraktion, hvor de besøgende er en aktiv del af oplevelsen. Et besøg i udstillingen er oplagt for skoleklasser, gymnasier og HTX-klasser i forbindelse med tværfaglige projekter samt undervisning og arbejde med fysik, kemi, matematik, natur/teknik og samfundsfag. Her kan de besøgende bl.a. få svar på, hvordan man gemmer energien fra vindmøller, hvad vejret betyder for den vedvarende energi, hvorfor brint er en god idé, hvem der kan bruge brint som energiforsyning i hjemmet, hvordan man laver brint og hvordan Vestenskov kan være med til at begrænse CO ² -udslippet. Gæsterne kan bl.a. gå en tur på et interaktivt gulv, som afslører om den enkeltes CO ² fodaftryk er grønt eller sort. Eller man kan lege vejrgud, hvor den enkelte bestemmer, om solen skal skinne, eller om det skal regne og blæse. En udstilling om bevægelse, leg og læring. Brintsamfund Lolland H2 Interaction er placeret i Vestenskov, hvor fem huse indgår i et pilotforsøg med brint til opvarmning. Visionerne bagved brintsamfundet er at sætte Lolland på landkortet som en europæisk rollemodel for implementering af brintteknologi i stor skala, og projektet i Vestenskov er således det eneste sted i verden med almindelig drift med brint. Første fase omfatter testudstyr for fremstilling af brint og ilt, brændselsceller til konvertering af brint og ilt til el og varme samt udstyr, der sikrer, at installationerne kan eksportere produkterne til byens forsyningsnet. H2 Interaction og brintsamfundet er samarbejdsprojekter mellem SEAS/NVE og Loke. Se mere om H2 Interaction på

11 En udstilling om bevægelse, leg og læring. Se mere om H2 Interaction på 11

12 12 Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt i fem aktieselskaber, som via holdingselskabet LOKE A/S er 100 pct. ejet af Lolland Kommune. Lolland Forsynings aktiviteter er opdelt på fire forsyningsområder: Vandforsyningen, Spildevand, Fjernvarmen og Elforsyningen, og et serviceselskab. Alle medarbejdere er ansat i serviceselskabet, som sælger ydelser til de fire driftsselskaber. Selskabskoncernen skal ikke generere et overskud. Lolland Forsyning har til opgave at levere ydelser til vores kunder med fokus på forsyningssikkerhed, bæredygtighed og effektivitet. Lolland Forsyning beskæftiger ca. 90 medarbejdere, hvoraf de ca. 35 er beskæftiget i Administrationen, som består af Økonomi, Sekretariat og Drift & Anlæg. Administrationen er fælles for alle forsyningsområderne, og er fysisk placeret i Nakskov. Driftsmedarbejderne er tilknyttet de enkelte driftsenheder, som er placeret ved de forskellige værker og anlæg i Lolland Kommune. Baggrunden for udskillelse af kommunens forsyningsselskaber er lovgivningsmæssigt bestemt, idet der bl.a. skal være en klar adskillelse imellem myndighed og drift. Folketinget har i vandsektorlovens formålsparagraf formuleret, at Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

13 13 Lolland Forsyning Missionen er at levere ydelser til vores kunder med fokus på forsyningssikkerhed, bæredygtighed og effektivitet

14 14 Vandforsyningen beskæftiger sig med produktion og salg af drikkevand i virksomhedens forsyningsområde, som omfatter ca. halvdelen af Lolland Kommune. Forsyningsområdet er udlagt i den kommunale vandforsyningsplan. Lolland Vand A/S forsyner cirka husstande i Lolland Kommune med frisk vand. Vi leverer godt 2,2 millioner kubikmeter vand om året til vores kunder, hvilket er omkring to tredjedele af den samlede forsyning. Alt vandet fra vandværkerne har drikkevandskvalitet også det vand, der skylles ud i toilettet. Grundvandet i Lollands undergrund er en meget begrænset ressource, som vi udnytter fuldt ud. Rent drikkevand er en ressource, som vi skal passe godt på. Vandet pumpes ud til forbrugerne gennem et flere hundrede kilometer langt ledningsnet, som Vandforsyningen driver og vedligeholder. Vandforsyningen står over for en række vigtige opgaver i de kommende år. Først og fremmest skal vi sikre forsyningen af rent drikkevand til forbrugerne fremover. Vandforsyningen Vandforsyningen Vest Elvej Nakskov Vandforsyningen Øst Brovejen Maribo

15 15 Vandforsyningen Rent drikkevand er en ressource, som vi skal passe godt på

16 16

17 Vandforsyningen Vandforsyningen står over for en række vigtige opgaver i de kommende år. Først og fremmest skal vi sikre forsyningen af rent drikkevand til forbrugerne fremover 17

18 Vi arbejder på at nedbringe lugtgener og optimere drift af renseanlæg og pumpestationer Spildevandsforsyningen dækker geografisk hele Lolland Kommune og er en ser vicevirksomhed, som beskæftiger sig med afledning og rensning af spildevand. Forsyningsområdet er defineret i den kommunale spildevandsplan. Lolland Spildevand A/S renser og afleder spildevand efter de krav, miljømyndighederne stiller. Herudover arbejder vi på at nedbringe lugtgener og optimere drift af renseanlæg og pumpestationer ejendomme i kommunen er sluttet til offentlig kloak. Af dem er cirka 40 pct. kloakeret med separatsystem, det vil sige én ledning til regnvand og én ledning til spildevand. Cirka 60 pct. er kloakeret med fællessystem, det vil sige samme ledning til både regn- og spildevand. I Lolland Kommune findes over 800 kilometer offentlige spildevands-, regnvandsog fælleskloakledninger, 65 renseanlæg heraf 32 som kun renser mekanisk, 361 pumpestationer heraf 170 transportpumpestationer, otte bassiner, seks vakuumpumpestationer og 619 udløb. Spildevand Spildevand Vest Miljøvej Nakskov Spildevand Syd Gl. Badevej Rødby Spildevand Nord Hunseby Strandvej Maribo Afløbssystemet i dag er dimensioneret til at kunne håndtere bestemte former for regnskyl. Klimaændringerne medfører, at der kommer flere voldsomme regnskyl, der overbelaster kloaksystemet. Det betyder, at afløbssystemet i årene fremover skal håndtere større mængder regnvand. Derfor overvejer vi, hvor regnvandet fra de kraftige regnskyl skal ledes hen, og hvor store rørdimensioner vi skal bruge. Kloakering er et af de største fremskridt for folkesundheden i menneskets historie

19 19 Spildevand Kloakering er et af de største fremskridt for folkesundheden i menneskets historie

20 Innovative, energirigtige løsninger og teknologier til drikkevand, afløbssystemer og spildevandsanlæg Tlf Vi giver dig håndslag på energi synergi e5 er 5 førende virksomheders samarbejde om energibesparelse. Vores samlede knowhow og erfaring dækker hele spektret: Analyse & Screening Udarbejdelse af sparekatalog Implementering af teknisk udstyr Drift med løbende overvågning og service Finansiering hvor besparelsen betaler investeringen Se mere på eller kontakt en af os! Picca Stjernholm DHI Dong energy Orbicon Peder Steffensen Kaj Stjernholm Peter Andreasen Mette B. Jepsen Johnny/Thomas x140 annonce.indd 1 06/10/09 11:19:19

21 Spildevand Spildevand forventer i de kommende år at skulle udbygge ledningsnettet, på grund af kommende krav om forbedret vandkvalitet i vandløb og ved strande. 21

22 22 Fjernvarmen Nakskov Savnsøvej Nakskov Fjernvarmen Søllested Jernbanegade Søllested Varmeforsyningen producerer og leverer fjernvarme til kunder i Nakskov og Søllested inden for forsyningsområdet udlagt i den kommunale varmeforsyningsplan. Lolland Varme A/S leverer CO ² neutralt produceret varme til private husstande og virksomheder i Nakskov og Søllested. Varmen i Nakskov kommer fra flisværket på Savnsøvej, halmværket på Strandpromenaden og olieværket på Svingelsvej. Vi producerer årligt cirka MWh varme af omkring tons flis og 9800 tons halm, og vi omsætter således kommunens energipolitiske visioner til praktisk handling. Fjernvarmenettet i Nakskov bliver udbygget etapevis over en 10 års periode med start i Der er tilslutningspligt til fjernvarmen og forbrugere kan komme med på særligt fordelagtige vilkår, hvis de bliver sluttet til nettet, når det etableres. Varmeselskabet yder online energirådgivning til boligselskaber, ejere af parcelhuse og virksomheder i forsyningsområdet.

23 23 Fjernvarmen Lolland Varme A/S leverer CO ² neutralt produceret varme

24 Fjernvarmen Forsyningen har sat sig som mål at skære 25 pct. af energiforbruget på fem år. Energibesparelserne skal være blivende og synliggøres 24

25 L P Entreprenør Anlæg ApS blev etableret af Lars Lindhardsen & Per Frederiksen d. 1. Januar Beskæftiger sig med alle områder indenfor entreprenør faget, lige fra anlægsgartner, jord, vej, fortov, tømrer, snedker, asfalt og kloak. Virksomheden beskæftiger ca. 18 faglærte og ufaglærte, afhængige af sæsonen. Virksomhedens kunder findes blandt private, kommuner samt virksomheder, rundt om på Lolland-Falster. Virksomheden har kontor/base på adressen: C E Christiansensvej 42, 4930 Maribo CVR L P Entreprenør-Anlæg ApS C.E. Christiansensvej Maribo Telefon Fax ALECTIA: Landets førende rådgiver inden for vand og miljø ALECTIA skaber resultater, der sikrer optimal bæredygtighed og vækst. Vi følger hele vandets kredsløb for at sikre, at vores kunder altid får den optimale løsning. Ekspertviden og synlige resultater betyder, at ALECTIA i dag er førende i markedet for rådgivning om vand og miljø. Vi rådgiver bl.a. om: Vandressourcer Vandforsyning Spildevand og afløb Ord- og grundvandsforurening Miljø og landbrug Klima Kommunal miljøservice Energi og el-forsyning Arbejdsmiljø ALECTIA er med 850 ansatte en af landets førende rådgivningsvirksomheder. ALECTIA har kunder i hele landet og på alle kontinenter og løser opgaver inden for byggeri og anlæg, farmaceutisk industri, bryggeri, mejerier, hospitaler, arbejdsmiljø, fødevarer samt vand og miljø. Læs mere på

26 26 Elforsyningen er et distributionsselskab, som køber, distribuerer og sælger el til omkring kunder i Nakskov-området. Vi leverer i alt cirka 85 mio. kwh om året til vores kunder. Elforsyningen samarbejder med tre andre kommunalt ejede netselskaber, samt SEAS- NVE, om aktiviteterne i SEAS-NVE Strømmen A/S, som bl.a. har ansvaret for opkrævningen af forbrugsafgifter hos vores elforsyningskunder. Som kunde hos Elforsyningen, har du en driftsikker elforsyning ofte en medarbejder fra SEAS-NVE Netcenter, kunden taler med, og tit er det en bil fra SEAS-NVE, der kommer ud til kunden. Forbrugerne kan få råd og vejledning om bl.a. elforbruget, hvordan man sparer på strømmen, man kan låne en kontrol-elmåler, og kunder kan hente brochurer med nyttige informationer om el. Elforsyningen har kontrakt med SEAS-NVE Strømmen A/S, som varetager energirådgivning i vores forsyningsområde. Kunderne har en driftssikker elforsyning, og skulle strømmen svigte, er vores teknikere hurtigt fremme døgnet rundt. Elforsyningen samarbejder med SEAS-NVE. Udenfor normal arbejdstid er det således Elforsyningen udfører som sideordnet aktivitet drift af gadebelysningen i Nakskovområdet. Elforsyningen Nakskov Stavangervej Nakskov

27 27 Elforsyningen Vi leverer i alt cirka 85 millioner kwh om året til vores kunder

28 Elforsyningen Ved henvendelse til Elforsyningen kan man få råd og vejledning om, hvordan man sparer på strømmen 28

29 Anlægsprojekter 29 Drift- og Anlægsafdelingen arbejder med at planlægge, koordinere og styre anlægsprojekter på tværs af forsyningsarterne i Lolland Forsyning. Der samarbejdes med Lolland Kommune, som er ansvarlig for de kommunale veje, samt eksterne ledningsejere, således at risikoen for, at der skal ske opgravning i renoverede veje mindskes. Ved tværgående opgaveløsning kan anlægsudgifterne minimeres betragteligt, og målet er at opnå mest mulig anlæg for pengene. Vores medarbejdere indmåler og registrerer Lolland Forsynings forskellige ledningsnet i digitale systemer, således at vi kan opfylde de myndighedsmæssige krav til dokumentation for placering af vore ledninger, brønde og kabler. Dette har som hovedformål at sikre, at der ikke sker overgravning, som vil give driftsforstyrrelser for vores kunder og bevirke øgede udgifter til reparationer.

30 Lolland Forsyning VAND I KÆLDEREN LOLLAND FORSYNING - SPILDEVAND 30 Nyttige pjecer Lolland Forsyning har produceret en række nyttige pjecer, hvor kunderne indenfor de enkelte forsyningsområder kan få råd og vejledning. Lolland Forsyning På spildevandsområdet findes to pjecer, som hedder Sådan fungerer din kloak og Vand i kælderen. Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand På varmeområdet findes pjecerne Få energirådgivning til økonomisk overskud, Råd til det sjove og Råd til energigevinst. SÅDAN FUNGERER DIN KLOAK LOLLAND FORSYNING - SPILDEVAND Pjecerne kan downloades via Lolland Forsynings ny hjemmeside hvor der under hvert forsyningsområde desuden findes gode råd og tips. Der er vand i kælderen, hvad gør jeg...

31 We execute sale and mounting of refractory materials and we also offer blasting of tubes, boilers and turbines etc. 31 Our services include technical consulting, design, drawing, material selection and after-sales service. Refcon A/S I Transportbuen 11 I DK-4700 Næstved Tel I I

32 32 Klimaet ændrer sig Kan din forretning følge med? pwc.dk/klima

33 33 ISS Kloak- & Industriservice A/S Vi udfører: Kloakservice, Drænspuling, TV-inspektion, Tømning af olieog fedtudskillere, Industrispuling, Tørstofsugning / blæsning, Spuling af beton, Olieseparering, Spuling med vandgenbrug, ADR-transport DØGNVAGT Rødby Kloak-service tlf Industriservice Danmark tlf

34 Udover at være godt for miljøet er det faktisk en god forretning at spare på energien Sætter energibesparelser i system Forsyningen har sat sig som mål at skære 25 pct. af energiforbruget på fem år. Energibesparelserne skal være blivende og synliggøres. Lolland Forsyning gennemgår derfor alle anlæg og får opsat et unikt system, der skal holde fokus på en optimal drift og lavt energiforbrug. Projektet, der er støttet af DANVA s forskningsog udviklingsmidler, har allerede vist markante resultater. 34 Udover at være godt for miljøet er det faktisk en god forretning at spare på energien. Investeringerne i energi- og driftsoptimering betaler nemlig normalt sig selv ind på kort tid. Projektet fokuserer i første omgang på de 11 største renseanlæg, der tilsammen renser 80 pct. af kommunens spildevand, de 20 største pumpestationer, der udgør 75 pct. af det samlede energiforbrug til pumper og det kommunale vandværk og de 31 private vandværker. Besparelsespotentialet er på kWh om året på renseanlæggene og kwh på pumpestationerne. Analyser viser, at der vil være tale om energibesparelser på pct. Lolland Forsyning vil løbende offentliggøre resultaterne på hjemmesiden og dermed være med til at holde fokus på at holde energiforbruget nede.

35 Vi leverer træflis til hele Danmark... T: ENTREPRENØREN DER TÆNKER STORT MED SANS FOR DETALJEN 35 Fuglegårdsvej Kettinge. Tlf Fax Prøve AnAlyse resultat Miljølaboratoriet I/S tager prøver af jord, drikkevand og spildevand samt tilbyder kemiske og mikrobiologiske miljøanalyser og rådgiver offentlige og private kunder. Miljølaboratoriet I/S har laboratorier i Glostrup og Nykøbing Falster og udtager prøver på Fyn, Sjælland, Falster og Lolland med omliggende øer. Miljølaboratoriet I/S tager udgangspunkt i følgende værdier: KVALITET, FAGLIGHED, FLEKSIBILITET og TROVÆRDIGHED. Læs mere på vores hjemmeside eller kontakt os på tlf

36 Ny hjemmeside kundeservice Lolland Forsyning håndterer opkrævning af forbrugsafgifter for Vand, Spildevand og Fjernvarme. Opkrævning af forbrugsafgifter for Elforsyningen varetages af SEAS-NVE Strømmen A/S. På vores nye hjemmeside er det muligt at se yderligere oplysninger om forbrugsopkrævning, herunder oplysninger om tidligere års forbrug. På hjemmesiden er der detaljerede oplysninger om vores forsyningsområder. Det er f.eks. muligt via et adresseopslag at finde frem til hvilket vandværk, hver enkelt ejendom er tilsluttet. Hvis der konstateres driftsforstyrrelser på forsyningsområderne er det muligt at indberette dem direkte på vores hjemmeside. Lolland Forsyning Vejlegade Nakskov Telefon Lolland Forsyning

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Ejererklæring for Lolland Energi Holding A_S koncernen Godkendt af BYR

Ejererklæring for Lolland Energi Holding A_S koncernen Godkendt af BYR NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S13-0636 Dok.nr.: D15-026801 19. maj 2014/ rev. 30. juli 2015 Ejererklæring

Læs mere

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling DDER s pildevand Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling Klimaet ændrer sig, og vi vil fremover opleve flere og kraftigere regnskyl. Der venter i de kommende år husejere, kommuner og forsyningsselskaber

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

En virksomhed i vækst...

En virksomhed i vækst... En virksomhed i vækst... Kerteminde Forsyning A/S Kerteminde Forsyning A/S er selskabsdannet i marts måned 2009 med virkning fra 1. januar 2009. Selskabet er 100% ejet af Kerteminde Kommune og for selskabet

Læs mere

Informationsmøde. Området omkring Pilebroen i Allinge. 1. tillæg til spildevandsplanen. Side 1

Informationsmøde. Området omkring Pilebroen i Allinge. 1. tillæg til spildevandsplanen. Side 1 Informationsmøde Området omkring Pilebroen i Allinge 1. tillæg til spildevandsplanen Side 1 Program for aftenen Hvem og hvad er Bornholms Forsyning A/S 1. tillæg til Spildevandsplanen Hvad er det der skal

Læs mere

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Fuglsevej og Møllevej Program: 1. Indledning om Lolland Forsyning

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Vi sætter fokus på CO 2 -aftryk 2015 - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Forsyningen udleder mindre CO 2 Mere grøn strøm! Fra år til år opgør Energinet.dk, hvordan vores strøm sammensættes.

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Fælles miljøvenlige spildevandsanlæg i Østerholm. 1. etape på vej mod den CO 2 neutrale og levende landsby.

Fælles miljøvenlige spildevandsanlæg i Østerholm. 1. etape på vej mod den CO 2 neutrale og levende landsby. Fælles miljøvenlige spildevandsanlæg i Østerholm 1. etape på vej mod den CO 2 neutrale og levende landsby 1 Hvem er ØPS Østerholm og omegns Private Spildevandslaug (ØPS) blev grundlagt på en stiftende

Læs mere

Lolland Forsyning A/S

Lolland Forsyning A/S Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering og spildevandskloakering af Fuglse Bøsserup 18. januar 2016 Lolland Kommune, Rødby Fuglse Bøsserup Program: 1. Indledning om

Læs mere

Verdens første brintby

Verdens første brintby Verdens første brintby Energi til eget forbrug Verdens oliereserver er ved at slippe op. Indenfor de næste årtier vil manglen på olie føre til markante prisstigninger og til øget afhængighed af oliestaterne.

Læs mere

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Agenda Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Grønbogens 4 scenarier Fællestræk ved scenarierne Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Èt af

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S

Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S Resume Denne ejerstrategi beskriver Ringsted Kommunes hensigt med ejerskabet af Ringsted Forsyning A/S. Ejerstrategien udtrykker, hvordan man ønsker at arbejde sammen

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Derfor skal din kloak laves om Lolland Forsyning er i samarbejde med Lolland Kommune i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Fredericia Spildevand og Energi A/S

Fredericia Spildevand og Energi A/S Fredericia Spildevand og Energi A/S Spildevand og Energi A/S Mission Fredericia Spildevand og Energi A/S sikrer: Spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet Effektiv drift God service

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Aftale om Klimapartnerskab

Aftale om Klimapartnerskab Aftale om Klimapartnerskab Mellem parterne Hørsholm kommune, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, cvr-nr. 70960516, herefter kaldet Hørsholm kommune og DONG Energy Sales & Distribution A/S, Kraftværksvej 53,

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

Disposition. Lidt om Hillerød Forsyning. Vores planer for fremtiden. Strategiske overvejelser. Spørgsmål

Disposition. Lidt om Hillerød Forsyning. Vores planer for fremtiden. Strategiske overvejelser. Spørgsmål Disposition Lidt om Hillerød Forsyning Vores planer for fremtiden Strategiske overvejelser Spørgsmål 1 Lidt om Hillerød Forsyning Egenkapital på ca. 2 mia. Omsætning på ca. 600 mio. Investeringer i 2013

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Energirådgivning EnergiMidt

Energirådgivning EnergiMidt Energirådgivning EnergiMidt Silkeborg d. 15 nov. 2012 V. Ulf Rytter Jensen Ingeniør, Fagansvarlig Disposition (40 min.) Fra energiforlig i Folketinget til energibesparelser ved slutbrugeren Netselskabernes

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

HVEM ER VI? VARME KLOAK GAS VAND

HVEM ER VI? VARME KLOAK GAS VAND HVEM ER VI? VARME KLOAK GAS VAND LOKAL FORSYNING BRUG OS Frederiksberg Forsyning er det fælles brand for Frederiksberg Energi A/S-koncernen, som er 100 % ejet af Frederiksberg Kommune. Ud over moderselskabet

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Odense - grøn by, go at bo i

Odense - grøn by, go at bo i Odense - grøn by, go at bo i Velkommen til Odense Odense har meget at byde på og er samtidig en af landets billigste byer at bo i på grund af lave priser på blandt andet vand, varme og renovation. Fjernvarme

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Varmepumpe messe 2013. Kim Arp, Frederikshavn Forsyning A/S

Varmepumpe messe 2013. Kim Arp, Frederikshavn Forsyning A/S Varmepumpe på spildevand Varmepumpe messe 2013 Kim Arp, Frederikshavn Forsyning A/S Side 1 Frederikshavn Forsyning A/S Frederikshavn Forsyning A/S er 100% ejet af Frederikshavn Kommune Forsyningsselskab

Læs mere

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer? Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 157 Offentligt Høring 29. januar 2009 i Folketinget om fjernvarmen i det fremtidige energisystem Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 Ærø CO2-opgørelse 2010 April 2011 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet

Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Stenløse Syd Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet Willy Eliasen Viceborgmester Formand

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

Effektiviseringsprojekter Det kræver en effektiv organisation og automatiserede processer at holde omkostningerne

Effektiviseringsprojekter Det kræver en effektiv organisation og automatiserede processer at holde omkostningerne Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 2013 et effektivt år 2 2013 har, lige som de foregående år, stået i effektiviseringens tegn hos Lolland Forsyning. I 2013 er vi kommet et stort skridt videre med mange

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Hvad kan vi? hvilke rammer har vi?

Hvad kan vi? hvilke rammer har vi? Hvad kan vi? hvilke rammer har vi? - Og hvad betyder politik i en forsyningshverdag? V. Jan Hvidtfeldt-Andersen, direktør Halsnæs Forsyning medlem af DANVA s bestyrelse DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Odder Spildevand A/S STRATEGIPLAN

Odder Spildevand A/S STRATEGIPLAN Odder Spildevand A/S Rude Havvej 9 8300 Odder Odder Spildevand A/S STRATEGIPLAN 2017-2021 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. ODDER SPILDEVANDS YDELSER... 2 3. EJERSTRATEGI... 2 4. FREMTIDENS UDFORDRINGER...

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn.

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. SAMN FORSYNING DRIKKEVAND Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. VAND - EN VIGTIG RESSOURCE Samn Forsyning varetager årligt indvindning, behandling

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ Ordforklaring: Indsigelse: Henvendelse fra en borger, der protesterer mod en planlagt beslutning. Yderligere oplysninger: Hvis du har spørgsmål til den del af separatkloakeringen,

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet VEKS strategi 2020 2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet Hvad har vi opnået.. Udviklet og driver i samarbejde med CTR og HOFOR Varmelast.dk, som optimerer den fælles, økonomiske lastfordeling

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Københavns Kommune. Hanne Christensen, Center for Miljø. hachri@tmf.kk.dk

Københavns Kommune. Hanne Christensen, Center for Miljø. hachri@tmf.kk.dk Københavns Kommune Hanne Christensen, Center for Miljø hachri@tmf.kk.dk Københavns Kommunes Københavns Klimaplan Energiforsyning i København Nordhavn en ny bæredygtig bydel Amager Fælled Bykvarter et udredningsprojekt

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

HORSENS VAND VANDVÆRKER

HORSENS VAND VANDVÆRKER HORSENS VAND VANDVÆRKER Vand - en vigtig ressource Horsens Vand A/S sikrer, sammen med en række private vandværker, vandforsyningen i Horsens Kommune. Drikkevandet i forsyningsområdet for Horsens Vand

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 1 Baggrund: Vi er i gang på 3 niveauer Visionering Visionen for Lindebjergskolen præsenteres Projektering Planlægning

Læs mere

Gastekniske dage 2013. Præsentation af Maabjerg projektet. v. Chefkonsulent Poul Lyhne

Gastekniske dage 2013. Præsentation af Maabjerg projektet. v. Chefkonsulent Poul Lyhne Gastekniske dage 2013 Præsentation af Maabjerg projektet v. Chefkonsulent Poul Lyhne Disposition Dagsorden: 1. Eksisterende anlæg Maabjerg Værket Maabjerg BioEnergy 2. Maabjerg Energy Concept Bioraffinaderi

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Vandselskaber og tilknyttede aktiviteter. Anders Bækgaard

Vandselskaber og tilknyttede aktiviteter. Anders Bækgaard Vandselskaber og tilknyttede aktiviteter Anders Bækgaard Konklusion Lidt historie om TA 1993 Danish Water Supply Ltd. Formål: At styrke de danske eksportmuligheder ved at stille medarbejdere fra danske

Læs mere

CO2 og VE mål for Danmark og EU.

CO2 og VE mål for Danmark og EU. Dato: 4. januar 2017 qweqwe Klima Klimaarbejdet i Halsnæs Kommune fokuserer dels på at sænke energiforbruget og derved udlede mindre CO2 samt på at sikre, at klimaforårsagede ændringer ikke medfører oversvømmelser

Læs mere