Den grønne førertrøje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den grønne førertrøje"

Transkript

1 Lolland Forsyning Den grønne førertrøje Lolland skal have den grønne førertrøje på, når det handler om energi og miljø

2 Indhold Paraply over forsyningen 4 Den gode idé 6 2 Den grønne førertrøje 8 H2 Interaction 10 Brintsamfund Lolland 10 Lolland Forsyning 12 Vandforsyningen 14 Spildevand 18 Fjernvarmen 22 Elforsyningen 26 Anlægsprojekter 28 Nyttige Pjecer 30 Energibesparelser 34

3 3

4 4 LOKE blev stiftet i 2006 med kapital, der stammede fra salget af Nakskov Kommunes E2 aktier Paraply over forsyningen Lolland Kommune Energi Holding A/S i daglig tale kaldet LOKE er et holdingselskab, der blev stiftet i 2006, og som har til opgave at udvikle og medfinansiere projekter indenfor vedvarende energikilder og intelligente energiløsninger. Egenkapitalen er på 75 mio. kr. og investeres i offentlige og private initiativer på energiområdet, og det er hensigten, at grundkapitalens størrelse på sigt igen skal blive som ved udgangspunktet. Som Holdingselskab ejer LOKE alle Lolland Kommunes forsyningsselskaber, som omfatter aktiviteter inden for fire forsyningsarter: Vandforsyningen, Spildevand, Fjernvarmen samt Elforsyningen.

5 Vi leverer bæredygtig energi også til fremtidige generationer Flydende biobrændsel udvundet af 2.-generations CO 2 neutrale biobrændstoffer. Anvendelse»»»» Kedeldrift» Kraft/varme produktion» Reserve- og spidslast» Lastregulering» Forsyningssikkerhed kvalitet»»»» Høj brændværdi» Kvalitets garantier Klimafordele»»»» 1 ton bio-olie frigiver 2 CO 2 kvoter» Reducerer kraft- og varmesektorens afhængighed af fossilt brændstof» Reducerer CO 2 udledningen fra kraft- og varmesektoren» Reducerer udledningen af andre skadelige stoffer fra forbrændingen 5 Vi tilbyder»»»» Rådgivning» Tankanlæg stilles til rådighed Vores mission Det er vores mission at bidrage til en øget anvendelse af miljørigtig biobrændsel. Vi finder det er nødvendigt at tænke på fremtiden og på alle måder søge at aflevere et bedre og renere miljø til vore efterkommere. Ved at producere CO 2 neutral bio-olie med gode forbrændingsegenskaber kan CILAJ Energi give et positivt bidrag til en bæredygtig udvikling, som vil gavne alle. Biobrændsel Rådgivning CILAJ Energi A/S Søndergade 8, 7673 Harboøre Tlf.: Fax: Søndergade Harboøre CILAJ E n e r g i

6 6 LOKE kan støtte nye projekter med lån, aktiekapital og/eller vilkårslån Støtter den gode idé LOKE søger at opnå målet gennem finansiering af projekter, der kan henføres til visionerne om Grøn Energi Lolland-Falster. LOKE s kerneforretning er at fremme energibesparelse og udvikle og finansiere gode idéer, der kan relateres til kollektive forsyningssammenhænge. LOKE tilstræber at deltage i såkaldte OPP (Offentligt-Privat- Partnerskab) projekter, og investeringsstørrelsen vil typisk være mellem kr. og 5 mio. kr. LOKE kan støtte nye projekter med lån, aktiekapital og/eller vilkårslån. LOKE deltager med kapital, der dog ikke overstiger 50 pct. af totalbudgettet. Projekter, der indebærer nye jobs/eller uddannelsesforløb i regionen prioriteres.

7 7 den gode idé LOKE s kerneforretning er at fremme energibesparelse samt udvikle og finansiere gode idéer

8 Lolland skal have den grønne førertrøje på, når det handler om energi og miljø 8 Den grønne førertrøje Lolland skal have den grønne førertrøje på, når det handler om energi og miljø. Fokus på energibesparelser er et prioriteret indsatsområde i kommunen, der gerne stiller sig til rådighed som hjemsted for og udvikling af gode idéer. I Lolland Kommune og Lolland Forsyning håber vi på, at vi dermed kan være med til at gøre regionen interessant for innovative virksomheder og samtidig medvirke til at give hele området et kompetenceløft og genoprette den jobmæssige situation på øen. Lolland Forsyning er en aktiv samarbejdspartner i Lolland CTF (Lolland Community Testing Facilities), som er en international test- og demonstrationsplatform for teknologier og løsninger indenfor alternativ og vedvarende energi. Lolland CTF tager udgangspunkt i eksisterende ressourcer, erfaringer og potentialer på Lolland og i den danske regerings fokus på at opdyrke miljøeffektive teknologier indenfor vind, brint og brændselsceller, vand/spildevand, biomasse og bioteknologi. Vi har i forvejen et tæt samarbejde med både danske og udenlandske universiteter om alternative projekter.

9 9

10 Udstillingen H2 Interaction er en levende attraktion, hvor de besøgende er en aktiv del af oplevelsen 10 Udstilling og forsøg Udstillingen H2 Interaction er en levende attraktion, hvor de besøgende er en aktiv del af oplevelsen. Et besøg i udstillingen er oplagt for skoleklasser, gymnasier og HTX-klasser i forbindelse med tværfaglige projekter samt undervisning og arbejde med fysik, kemi, matematik, natur/teknik og samfundsfag. Her kan de besøgende bl.a. få svar på, hvordan man gemmer energien fra vindmøller, hvad vejret betyder for den vedvarende energi, hvorfor brint er en god idé, hvem der kan bruge brint som energiforsyning i hjemmet, hvordan man laver brint og hvordan Vestenskov kan være med til at begrænse CO ² -udslippet. Gæsterne kan bl.a. gå en tur på et interaktivt gulv, som afslører om den enkeltes CO ² fodaftryk er grønt eller sort. Eller man kan lege vejrgud, hvor den enkelte bestemmer, om solen skal skinne, eller om det skal regne og blæse. En udstilling om bevægelse, leg og læring. Brintsamfund Lolland H2 Interaction er placeret i Vestenskov, hvor fem huse indgår i et pilotforsøg med brint til opvarmning. Visionerne bagved brintsamfundet er at sætte Lolland på landkortet som en europæisk rollemodel for implementering af brintteknologi i stor skala, og projektet i Vestenskov er således det eneste sted i verden med almindelig drift med brint. Første fase omfatter testudstyr for fremstilling af brint og ilt, brændselsceller til konvertering af brint og ilt til el og varme samt udstyr, der sikrer, at installationerne kan eksportere produkterne til byens forsyningsnet. H2 Interaction og brintsamfundet er samarbejdsprojekter mellem SEAS/NVE og Loke. Se mere om H2 Interaction på

11 En udstilling om bevægelse, leg og læring. Se mere om H2 Interaction på 11

12 12 Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt i fem aktieselskaber, som via holdingselskabet LOKE A/S er 100 pct. ejet af Lolland Kommune. Lolland Forsynings aktiviteter er opdelt på fire forsyningsområder: Vandforsyningen, Spildevand, Fjernvarmen og Elforsyningen, og et serviceselskab. Alle medarbejdere er ansat i serviceselskabet, som sælger ydelser til de fire driftsselskaber. Selskabskoncernen skal ikke generere et overskud. Lolland Forsyning har til opgave at levere ydelser til vores kunder med fokus på forsyningssikkerhed, bæredygtighed og effektivitet. Lolland Forsyning beskæftiger ca. 90 medarbejdere, hvoraf de ca. 35 er beskæftiget i Administrationen, som består af Økonomi, Sekretariat og Drift & Anlæg. Administrationen er fælles for alle forsyningsområderne, og er fysisk placeret i Nakskov. Driftsmedarbejderne er tilknyttet de enkelte driftsenheder, som er placeret ved de forskellige værker og anlæg i Lolland Kommune. Baggrunden for udskillelse af kommunens forsyningsselskaber er lovgivningsmæssigt bestemt, idet der bl.a. skal være en klar adskillelse imellem myndighed og drift. Folketinget har i vandsektorlovens formålsparagraf formuleret, at Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

13 13 Lolland Forsyning Missionen er at levere ydelser til vores kunder med fokus på forsyningssikkerhed, bæredygtighed og effektivitet

14 14 Vandforsyningen beskæftiger sig med produktion og salg af drikkevand i virksomhedens forsyningsområde, som omfatter ca. halvdelen af Lolland Kommune. Forsyningsområdet er udlagt i den kommunale vandforsyningsplan. Lolland Vand A/S forsyner cirka husstande i Lolland Kommune med frisk vand. Vi leverer godt 2,2 millioner kubikmeter vand om året til vores kunder, hvilket er omkring to tredjedele af den samlede forsyning. Alt vandet fra vandværkerne har drikkevandskvalitet også det vand, der skylles ud i toilettet. Grundvandet i Lollands undergrund er en meget begrænset ressource, som vi udnytter fuldt ud. Rent drikkevand er en ressource, som vi skal passe godt på. Vandet pumpes ud til forbrugerne gennem et flere hundrede kilometer langt ledningsnet, som Vandforsyningen driver og vedligeholder. Vandforsyningen står over for en række vigtige opgaver i de kommende år. Først og fremmest skal vi sikre forsyningen af rent drikkevand til forbrugerne fremover. Vandforsyningen Vandforsyningen Vest Elvej Nakskov Vandforsyningen Øst Brovejen Maribo

15 15 Vandforsyningen Rent drikkevand er en ressource, som vi skal passe godt på

16 16

17 Vandforsyningen Vandforsyningen står over for en række vigtige opgaver i de kommende år. Først og fremmest skal vi sikre forsyningen af rent drikkevand til forbrugerne fremover 17

18 Vi arbejder på at nedbringe lugtgener og optimere drift af renseanlæg og pumpestationer Spildevandsforsyningen dækker geografisk hele Lolland Kommune og er en ser vicevirksomhed, som beskæftiger sig med afledning og rensning af spildevand. Forsyningsområdet er defineret i den kommunale spildevandsplan. Lolland Spildevand A/S renser og afleder spildevand efter de krav, miljømyndighederne stiller. Herudover arbejder vi på at nedbringe lugtgener og optimere drift af renseanlæg og pumpestationer ejendomme i kommunen er sluttet til offentlig kloak. Af dem er cirka 40 pct. kloakeret med separatsystem, det vil sige én ledning til regnvand og én ledning til spildevand. Cirka 60 pct. er kloakeret med fællessystem, det vil sige samme ledning til både regn- og spildevand. I Lolland Kommune findes over 800 kilometer offentlige spildevands-, regnvandsog fælleskloakledninger, 65 renseanlæg heraf 32 som kun renser mekanisk, 361 pumpestationer heraf 170 transportpumpestationer, otte bassiner, seks vakuumpumpestationer og 619 udløb. Spildevand Spildevand Vest Miljøvej Nakskov Spildevand Syd Gl. Badevej Rødby Spildevand Nord Hunseby Strandvej Maribo Afløbssystemet i dag er dimensioneret til at kunne håndtere bestemte former for regnskyl. Klimaændringerne medfører, at der kommer flere voldsomme regnskyl, der overbelaster kloaksystemet. Det betyder, at afløbssystemet i årene fremover skal håndtere større mængder regnvand. Derfor overvejer vi, hvor regnvandet fra de kraftige regnskyl skal ledes hen, og hvor store rørdimensioner vi skal bruge. Kloakering er et af de største fremskridt for folkesundheden i menneskets historie

19 19 Spildevand Kloakering er et af de største fremskridt for folkesundheden i menneskets historie

20 Innovative, energirigtige løsninger og teknologier til drikkevand, afløbssystemer og spildevandsanlæg Tlf Vi giver dig håndslag på energi synergi e5 er 5 førende virksomheders samarbejde om energibesparelse. Vores samlede knowhow og erfaring dækker hele spektret: Analyse & Screening Udarbejdelse af sparekatalog Implementering af teknisk udstyr Drift med løbende overvågning og service Finansiering hvor besparelsen betaler investeringen Se mere på eller kontakt en af os! Picca Stjernholm DHI Dong energy Orbicon Peder Steffensen Kaj Stjernholm Peter Andreasen Mette B. Jepsen Johnny/Thomas x140 annonce.indd 1 06/10/09 11:19:19

21 Spildevand Spildevand forventer i de kommende år at skulle udbygge ledningsnettet, på grund af kommende krav om forbedret vandkvalitet i vandløb og ved strande. 21

22 22 Fjernvarmen Nakskov Savnsøvej Nakskov Fjernvarmen Søllested Jernbanegade Søllested Varmeforsyningen producerer og leverer fjernvarme til kunder i Nakskov og Søllested inden for forsyningsområdet udlagt i den kommunale varmeforsyningsplan. Lolland Varme A/S leverer CO ² neutralt produceret varme til private husstande og virksomheder i Nakskov og Søllested. Varmen i Nakskov kommer fra flisværket på Savnsøvej, halmværket på Strandpromenaden og olieværket på Svingelsvej. Vi producerer årligt cirka MWh varme af omkring tons flis og 9800 tons halm, og vi omsætter således kommunens energipolitiske visioner til praktisk handling. Fjernvarmenettet i Nakskov bliver udbygget etapevis over en 10 års periode med start i Der er tilslutningspligt til fjernvarmen og forbrugere kan komme med på særligt fordelagtige vilkår, hvis de bliver sluttet til nettet, når det etableres. Varmeselskabet yder online energirådgivning til boligselskaber, ejere af parcelhuse og virksomheder i forsyningsområdet.

23 23 Fjernvarmen Lolland Varme A/S leverer CO ² neutralt produceret varme

24 Fjernvarmen Forsyningen har sat sig som mål at skære 25 pct. af energiforbruget på fem år. Energibesparelserne skal være blivende og synliggøres 24

25 L P Entreprenør Anlæg ApS blev etableret af Lars Lindhardsen & Per Frederiksen d. 1. Januar Beskæftiger sig med alle områder indenfor entreprenør faget, lige fra anlægsgartner, jord, vej, fortov, tømrer, snedker, asfalt og kloak. Virksomheden beskæftiger ca. 18 faglærte og ufaglærte, afhængige af sæsonen. Virksomhedens kunder findes blandt private, kommuner samt virksomheder, rundt om på Lolland-Falster. Virksomheden har kontor/base på adressen: C E Christiansensvej 42, 4930 Maribo CVR L P Entreprenør-Anlæg ApS C.E. Christiansensvej Maribo Telefon Fax ALECTIA: Landets førende rådgiver inden for vand og miljø ALECTIA skaber resultater, der sikrer optimal bæredygtighed og vækst. Vi følger hele vandets kredsløb for at sikre, at vores kunder altid får den optimale løsning. Ekspertviden og synlige resultater betyder, at ALECTIA i dag er førende i markedet for rådgivning om vand og miljø. Vi rådgiver bl.a. om: Vandressourcer Vandforsyning Spildevand og afløb Ord- og grundvandsforurening Miljø og landbrug Klima Kommunal miljøservice Energi og el-forsyning Arbejdsmiljø ALECTIA er med 850 ansatte en af landets førende rådgivningsvirksomheder. ALECTIA har kunder i hele landet og på alle kontinenter og løser opgaver inden for byggeri og anlæg, farmaceutisk industri, bryggeri, mejerier, hospitaler, arbejdsmiljø, fødevarer samt vand og miljø. Læs mere på

26 26 Elforsyningen er et distributionsselskab, som køber, distribuerer og sælger el til omkring kunder i Nakskov-området. Vi leverer i alt cirka 85 mio. kwh om året til vores kunder. Elforsyningen samarbejder med tre andre kommunalt ejede netselskaber, samt SEAS- NVE, om aktiviteterne i SEAS-NVE Strømmen A/S, som bl.a. har ansvaret for opkrævningen af forbrugsafgifter hos vores elforsyningskunder. Som kunde hos Elforsyningen, har du en driftsikker elforsyning ofte en medarbejder fra SEAS-NVE Netcenter, kunden taler med, og tit er det en bil fra SEAS-NVE, der kommer ud til kunden. Forbrugerne kan få råd og vejledning om bl.a. elforbruget, hvordan man sparer på strømmen, man kan låne en kontrol-elmåler, og kunder kan hente brochurer med nyttige informationer om el. Elforsyningen har kontrakt med SEAS-NVE Strømmen A/S, som varetager energirådgivning i vores forsyningsområde. Kunderne har en driftssikker elforsyning, og skulle strømmen svigte, er vores teknikere hurtigt fremme døgnet rundt. Elforsyningen samarbejder med SEAS-NVE. Udenfor normal arbejdstid er det således Elforsyningen udfører som sideordnet aktivitet drift af gadebelysningen i Nakskovområdet. Elforsyningen Nakskov Stavangervej Nakskov

27 27 Elforsyningen Vi leverer i alt cirka 85 millioner kwh om året til vores kunder

28 Elforsyningen Ved henvendelse til Elforsyningen kan man få råd og vejledning om, hvordan man sparer på strømmen 28

29 Anlægsprojekter 29 Drift- og Anlægsafdelingen arbejder med at planlægge, koordinere og styre anlægsprojekter på tværs af forsyningsarterne i Lolland Forsyning. Der samarbejdes med Lolland Kommune, som er ansvarlig for de kommunale veje, samt eksterne ledningsejere, således at risikoen for, at der skal ske opgravning i renoverede veje mindskes. Ved tværgående opgaveløsning kan anlægsudgifterne minimeres betragteligt, og målet er at opnå mest mulig anlæg for pengene. Vores medarbejdere indmåler og registrerer Lolland Forsynings forskellige ledningsnet i digitale systemer, således at vi kan opfylde de myndighedsmæssige krav til dokumentation for placering af vore ledninger, brønde og kabler. Dette har som hovedformål at sikre, at der ikke sker overgravning, som vil give driftsforstyrrelser for vores kunder og bevirke øgede udgifter til reparationer.

30 Lolland Forsyning VAND I KÆLDEREN LOLLAND FORSYNING - SPILDEVAND 30 Nyttige pjecer Lolland Forsyning har produceret en række nyttige pjecer, hvor kunderne indenfor de enkelte forsyningsområder kan få råd og vejledning. Lolland Forsyning På spildevandsområdet findes to pjecer, som hedder Sådan fungerer din kloak og Vand i kælderen. Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand På varmeområdet findes pjecerne Få energirådgivning til økonomisk overskud, Råd til det sjove og Råd til energigevinst. SÅDAN FUNGERER DIN KLOAK LOLLAND FORSYNING - SPILDEVAND Pjecerne kan downloades via Lolland Forsynings ny hjemmeside hvor der under hvert forsyningsområde desuden findes gode råd og tips. Der er vand i kælderen, hvad gør jeg...

31 We execute sale and mounting of refractory materials and we also offer blasting of tubes, boilers and turbines etc. 31 Our services include technical consulting, design, drawing, material selection and after-sales service. Refcon A/S I Transportbuen 11 I DK-4700 Næstved Tel I I

32 32 Klimaet ændrer sig Kan din forretning følge med? pwc.dk/klima

33 33 ISS Kloak- & Industriservice A/S Vi udfører: Kloakservice, Drænspuling, TV-inspektion, Tømning af olieog fedtudskillere, Industrispuling, Tørstofsugning / blæsning, Spuling af beton, Olieseparering, Spuling med vandgenbrug, ADR-transport DØGNVAGT Rødby Kloak-service tlf Industriservice Danmark tlf

34 Udover at være godt for miljøet er det faktisk en god forretning at spare på energien Sætter energibesparelser i system Forsyningen har sat sig som mål at skære 25 pct. af energiforbruget på fem år. Energibesparelserne skal være blivende og synliggøres. Lolland Forsyning gennemgår derfor alle anlæg og får opsat et unikt system, der skal holde fokus på en optimal drift og lavt energiforbrug. Projektet, der er støttet af DANVA s forskningsog udviklingsmidler, har allerede vist markante resultater. 34 Udover at være godt for miljøet er det faktisk en god forretning at spare på energien. Investeringerne i energi- og driftsoptimering betaler nemlig normalt sig selv ind på kort tid. Projektet fokuserer i første omgang på de 11 største renseanlæg, der tilsammen renser 80 pct. af kommunens spildevand, de 20 største pumpestationer, der udgør 75 pct. af det samlede energiforbrug til pumper og det kommunale vandværk og de 31 private vandværker. Besparelsespotentialet er på kWh om året på renseanlæggene og kwh på pumpestationerne. Analyser viser, at der vil være tale om energibesparelser på pct. Lolland Forsyning vil løbende offentliggøre resultaterne på hjemmesiden og dermed være med til at holde fokus på at holde energiforbruget nede.

35 Vi leverer træflis til hele Danmark... T: ENTREPRENØREN DER TÆNKER STORT MED SANS FOR DETALJEN 35 Fuglegårdsvej Kettinge. Tlf Fax Prøve AnAlyse resultat Miljølaboratoriet I/S tager prøver af jord, drikkevand og spildevand samt tilbyder kemiske og mikrobiologiske miljøanalyser og rådgiver offentlige og private kunder. Miljølaboratoriet I/S har laboratorier i Glostrup og Nykøbing Falster og udtager prøver på Fyn, Sjælland, Falster og Lolland med omliggende øer. Miljølaboratoriet I/S tager udgangspunkt i følgende værdier: KVALITET, FAGLIGHED, FLEKSIBILITET og TROVÆRDIGHED. Læs mere på vores hjemmeside eller kontakt os på tlf

36 Ny hjemmeside kundeservice Lolland Forsyning håndterer opkrævning af forbrugsafgifter for Vand, Spildevand og Fjernvarme. Opkrævning af forbrugsafgifter for Elforsyningen varetages af SEAS-NVE Strømmen A/S. På vores nye hjemmeside er det muligt at se yderligere oplysninger om forbrugsopkrævning, herunder oplysninger om tidligere års forbrug. På hjemmesiden er der detaljerede oplysninger om vores forsyningsområder. Det er f.eks. muligt via et adresseopslag at finde frem til hvilket vandværk, hver enkelt ejendom er tilsluttet. Hvis der konstateres driftsforstyrrelser på forsyningsområderne er det muligt at indberette dem direkte på vores hjemmeside. Lolland Forsyning Vejlegade Nakskov Telefon Lolland Forsyning

Dit lokale forsyningsselskab

Dit lokale forsyningsselskab Dit lokale forsyningsselskab Frederikssund Forsyning A/S Frederikssund Forsyning A/S har eksisteret siden juni 2009, hvor selskabet overtog drift og administration af forsyningen med vand og spildevand

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Fakta 2009 Vand i tal

Fakta 2009 Vand i tal Vand i tal DANVAs benchmarking og vandstatistik 2009 Vand i tal Nye udfordringer for vandsektoren Vandsektorloven er nu en realitet. Den har været længe undervejs og selvom lovens ønske om at effektivisere

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup 1 Årsberetning 2012 Udgivet maj 2012 Forsyning Ballerup Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup CVR-nr. 32 659 543 Telefon: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Grafik/design: Forsyning

Læs mere

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 2012 #01 Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 3 9 12 Bæredygtig teknologi skaber arbejdspladser og

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12 Ledelsesberetning KE koncernen 16 Varme 28 Bygas 32 Fjernkøling

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om:

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om: Virksomhedsplan 2015 Indhold 3 Forord 4 Rammer for Aarhus Vand 7 Mission, vision og værdier 8 Samarbejdet med Aarhus Kommune udvikles 9 Årshjul for 2015 10 Målstyring 11 Virksomhedsmål og målepunkter 12

Læs mere

Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20

Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20 PROFILMAGASIN NOVEMBER 2009 Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20 En strategi for klimaet Kære læser. 4 Når dette magasin læses, er der

Læs mere

Bæredygtig forsyning i Aalborg

Bæredygtig forsyning i Aalborg Bæredygtig forsyning i Aalborg 1 Bæredygtig forsyning i Aalborg Forsidefoto: Ajs Smed Nielsen Oplag: 2. eksemplarer Papir: Profi silk 115 gr. Omslag: Profi silk 2 gr. Svanemærket papir Grafisk udarbejdelse:

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 Ledelsesberetning HOFOR koncernen 12 Fjernvarme 23 Bygas 29 Vand 33 Spildevand 37 Fjernkøling 43

Læs mere

Årsberetning 2013 GULDBORGSUND FORSYNING

Årsberetning 2013 GULDBORGSUND FORSYNING Årsberetning 213 GULDBORGSUND FORSYNING Indholdsfortegnelse Tak for et godt 213... 4 Vi er blevet blandt de billigste... 6 Guldborgsund Forsyning er en moderne forsyningskoncern.... 8 Hvad har vi nået

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 Indhold Forord 3 Bestyrelse og direktion 4 Årets udvikling HOFOR Vand og Spildevand 6 Vand 11 Spildevand 15 Netselskaber Albertslund 20 Brøndby 24 Dragør 26 Herlev

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere