Torben Blankholm. KAn du FØrSteHjÆlp? lærervejledning. Førstehjælp for børn år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torben Blankholm. KAn du FØrSteHjÆlp? lærervejledning. Førstehjælp for børn 10-12 år"

Transkript

1 Torben Blankholm KAn du FØrSteHjÆlp? lærervejledning Førstehjælp for børn år

2 Kan du førstehjælp? Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning, et elevhæfte og websitet Vi har også en elevtelefon: tlf: , hvor elever kan stille spørgsmål til projektopgaver m.v. Materialet er velegnet til 4-6.klasse, børn i alderen år Materialet kan rekvireres hos Dansk Røde Kors på eller ved at ringe Redaktion: Caroline la Cour Andersen, Leslie Grebst, Mette Stentoft og Ann Hiort Madsen Forfatter og pædagogisk konsulent: Torben Blankholm Sundhedsfaglig konsulent: Lars Andersen Illustration: Copenhagen Bombay Layout: Jens Raadal Udgivet af: Dansk Røde Kors med støtte fra Undervisningsministeriet Redaktionen er afsluttet maj 2009 Tryk: Handy Print A/S Dansk Røde Kors juni udgave, 1. oplag. Lærervejledningen kan downloades på ISBN:

3 indhold Forord 4 Didaktiske overvejelser 7 Udflugter og/eller gæster i klassen 8 Vejledning til de enkelte kopisider: Skriv om en ulykke 9 Alene hjemme! 9 Hvad vil du gøre? 10 Der er sket en ulykke 10 Testlaboratorium 11 Trin for trin - pusleri 12 Tag en test! 13 Dit bedste tip om førstehjælp 13 Rollespilskort 14 Kørekort til førstehjælp 15 Skriv videre på et anslag! 15 Skriv historien til en slutning! 15 Kopisider: Skriv om en ulykke (kopiside 1) 16 Alene hjemme! (kopiside 2) 17 Alene hjemme! (kopiside 3) 18 Hvad vil du gøre? (kopiside 4) 19 Der er sket en ulykke (kopiside 5) 20 Testlaboratorium (kopiside 6) 21 Trin for trin - pusleri (kopiside 7) 22 Tag en test! (kopiside 8) 23 Dit bedste tip om førstehjælp (kopiside 9) 24 Rollespilskort - hændelser (kopiside 10) 25 Rollespilskort - handlinger (kopiside 11) 26 Kørekort til førstehjælp (kopiside 12) 27 Skriv videre på et anslag! (kopiside 13) 28 Skriv historien til en slutning! (kopiside 14) 29 3

4 HVAd nu HViS? Det sker vist jævnligt på de fleste skoler, at et barn kommer til skade, og der er brug for førstehjælp. På skolens kontor kan skolesekretæren eller andre sikkert berette mange historier om tilskadekomne børn og voksne. Den person, som tager sig af førstehjælp på skolen har sikkert for lang tid siden haft sit første kursus i førstehjælp og har senere været på opfølgningskurser. Sådan bør det i hvert fald være. Men hvordan er det med dig selv som lærer? Hvornår har du været på førstehjælpskursus? Og din klasse? Ved eleverne, hvad de skal gøre, når uheldet indtræffer enten i skolen eller i fritiden? 4

5 et KUrSUS og et KØreKort i FØrSteHjÆlp Dette materiale er et godt tilbud til komme i gang med et undervisningsforløb i en klasse på folkeskolens mellemtrin (10-12 år). Den ydre ramme er et kursus, som leder frem til, at eleverne kan tage et kørekort i førstehjælp. Det sker gennem et undervisningsforløb med mange praktiske aktiviteter, som sættes i spil via en række kopisider: tilskuer eller hjælper? Eleverne konfronteres på forskellig måde med spørgsmålet: Hvad vil du gøre, hvis du overværer, at nogen kommer til skade og har brug for hjælp?. Vil du hjælpe eller vil du stikke halen mellem benene? og Ved du nok om førstehjælp til at kunne hjælpe dig selv og andre? testlaboratorium i klassen Gennem et laboratorium med mange teststationer får eleverne viden om og færdighed i forskellige praktiske førstehjælpsteknikker. Der kan aflægges prøve i hver teknik, og det noteres i kørekortet, hver gang en delprøve er bestået. Aktiviteter og opgaver Kopisiderne indeholder forskellige aktiviteter og opgaver, som bringer elevbogen i spil i undervisningen. Der er en test, forskellige pusleopgaver, skriveoplæg og oplæg til rollespil. Undervisningsmaterialets dele Nærværende undervisningsmateriale henvender sig til elever på mellemtrinnet (10-12 år) og består af: et gennemillustreret elevhæfte en lærervejledning med kopisider en plakat med Førstehjælpens fire hovedpunkter Materialet kan rekvireres hos Dansk Røde Kors på 5

6 FÆlleS MÅl 2009 I Fælles Mål fra 2009 for faget Færdselslære er førstehjælp nu kommet med under trinmål for 3., 6. og 9. klassetrin samt slutmål efter 9. klassetrin. På 6. klassetrin står der under Ansvarlighed i trafikken : Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: kende forholdsregler ved tilskadekomst i trafikken, herunder alarmering og almindelig førstehjælp Desuden vil der gennem et undervisningsforløb være mulighed for at arbejde med en række mål fra faget biologi, da den grundlæggende forståelsesramme vil være kroppens fysiolog med fokus på kredsløb, åndedræt og skelet. StoFVAlg Indholdet af det førstehjælpsfaglige stof er angående abstraktionsniveau og fysisk kunnen tilpasset de årige, som materialet henvender sig til. Det betyder, at der er lagt vægt på Førstehjælpens fire hovedpunkter samt en række af de førstehjælpsteknikker, som de fleste elever sandsynligvis vil kunne magte i praksis. Den livredende førstehjælp som hjerte-lunge-redning vurderes til at være for vanskelig for målgruppen og er derfor ikke taget med i dette materiale. (Den livreddende førstehjælp er heller ikke omtalt i trinmål 6. klassetrin i Fælles Mål) 6

7 didaktiske overvejelser Målgruppen har været styrende både angående stofvalg, tekstens sværhedsgrad og de didaktiske overvejelser, der ligger til grund for dette materiale. Teksten i elevhæftet indeholder ud over den løbende brødtekst en række trin for trin vejledninger, tilhørende illustration og nogle faktabokse. Det stiller elverne over for at skulle anvende forskellige læsestrategier. Trin for trin-vejledningerne skal læses lige som madopskrifter. Hver sætning og næsten hvert ord har betydning for at kunne yde den bedst mulige førstehjælp. Illustrationerne er tænkt, så de skal læses sammen med teksten for at give den fulde forståelse af det faglige indhold på siden. Faktaboksene indeholder uddybende oplysninger og forklaringer og kan læses uafhængigt at brødteksten. Det har ikke kunnet undgås, at der er kommet en række fagudtryk, begreber og vanskelige ord med i teksten. Det overlades til den enkelte lærer at overveje om nogle af disse ord og begreber vil blive lettere tilgængelige, hvis de skrives på en væg-ordbog i klassen. Materialet lægger op til mange praktiske øvelser og aktiviteter, som udføres i samarbejde med andre i par og smågrupper. Når opgaver og aktiviteter er gennemført/løst, fremlægges resultaterne for de andre i klassen. Samtale, diskussion og udveksling af praktisk kunnen og viden er udviklende og sætter flere vinkler på stoffet og undervisningen. Der er også individuelle opgaver og plads til individuelle overvejelser i flere af par- og gruppeopgaverne, ligesom køreprøven i førstehjælp er et personligt anliggende. Det er det enkelte barn, som i samspil med sine omgivelser, konstruerer sine værdier samt sin viden og kunnen. En lille og vågen er bedre end en stor og doven siger man, og når det handler om førstehjælp, vil det være en kvalitet, hvis der er mere end én lille og vågen. Det skal være et mantra, at der skal være flere om at hjælpe og når det gælder mellemtrinnet, skal det også være et mantra, at det gælder om at få fat i en voksen, hvis det overhovedet er muligt. Alle opgaver og aktiviteter er udarbejdet til inspiration; som forslag og eksempler på, hvordan man kan sætte elevhæftet i spil i undervisningen. Det er naturligvis den enkelte lærer, som kender eleverne og har den nødvendige indsigt i de lokale muligheder for at kunne detailplanlægge det relevante undervisningsforløb og udforme de endelige opgaver og aktiviteter. På side 9 er de enkelte kopisider gennemgået med baggrunds- og målovervejelser samt kommentarer og forslag til anvendelse i undervisningen. Hvis der er behov for særlige materialer eller facit, vil det være nævnt under kommentarerne til de enkelte sider. 7

8 UdFlUgter og/eller gæster i KlASSen Det vil være værd at overveje, om man har mulighed for at invitere gæster ind i klassen eller at komme på besøg ude i verden, når klassen arbejder med et emne om førstehjælp. Et besøg på brandstationen eller hos Falck, hvor eleverne kan se udrykningskøretøjerne og tale med ambulanceførerne, vil gøre et uforglemmeligt indtryk på ethvert barn. Eller hvad med at få besøg af skolens sundhedsplejerske, en sygeplejerske fra en skadestue, en politibetjent eller en af Røde Kors instruktører i førstehjælp. Træk på forældrene i klassen og på deres netværk. Det plejer at give resultat. Og gør ofte tingene noget billigere. MAteriAler og links Med VideoinStrUKtioner Det vil være nødvendigt at have adgang til en veludstyret forbindingskasse, når klassen omdannes til et testlaboratorium. Der skal sættes plaster på, og der skal lægges kompres- og elastikforbindinger: Det er den, der laver arbejdet, som får erfaringerne. Det skal helst være et par tæpper til at beskytte de tilskadekomne og et underlag, når eleverne skal øve sig at lægge hinanden i stabilt sideleje. Røde Kors skoletjeneste har lavet et undervisningsmateriale til de ældste klassetrin. Til det materiale er der også knyttet et web-sted med små videoinstruktioner, som mange børn på mellemtrinnet vil kunne have glæde af. Internetadressen er: og vælg førstehjælp. Mange voksne har været på kursus i førstehjælp blandt andet fordi, det er blevet pligtigt at gennemføre et kursus i førstehjælp for at kunne gå til køreprøve. Lad børnene i klassen spørge derhjemme om deres forældre eller bedsteforældre har været på førstehjælpskursus og måske ligger inde med interessante materialer eller har nogle gode førstehjælpshistorier. 8

9 Vejledning til de enkelte kopisider Kopiside 1: Skriv om en ulykke De fleste elever har oplevet en ulykke og vil meget gerne fortælle om det, der er sket. Hvis eleverne ikke selv har oplevet en ulykke, har de sandsynligvis set en i fjernsynet, som de kan fortælle om. Opgaven er tredelt: 1. Eftertanke og udvælgelse af en ulykke 2. Visualisering af ulykken gennem en skitse 3. Reportage eller faktuel beskrivelse af ulykken med fokus på førstehjælp. Opgaven giver mulighed for at afdække børnenes forforståelser og sætte fokus på, at undervisningens tema er Førstehjælp. Kopiside 2 og 3: Alene hjemme! Situationen med de to drenge Dennis og Mark skal bruges til at lære børnene om førstehjælpens fire hovedpunkter: 1) Skab sikkerhed, 2) Vurder personen, 3) Tilkald hjælp og 4) Giv førstehjælp. Situationen er udformet som en tekst, hvilket giver eleverne mulighed for selv at visualisere situationen. Mange vil sikkert tænke på deres eget køkken og på den måde inddrage det i deres risikovurdering. På kopiside 2 skal elverne i teksten sætte streg under: køkkenkniven, potteskårene, kogekedlen og vandet på gulvet. Dennis kan passe på sig selv, ved at bevare roen og skabe overblik over, hvad han kan/skal gøre. Derefter bør han: tørre vandet op, så han ikke glider flytte kogekedlen længere ind på køkkenbordet og slukke for den. (Marks kogekedel er itu, så den ikke selv slukker!) fjerne potteskårene inden han går i gang med at vurdere Marks skader, tilkalde hjælp og yde førstehjælp. Kopiside 3 er en par-opgave, som repeterer Førstehjælpens fire hovedpunkter fra kopiside 2 samt sætter eleverne til at forholde sig til den nødvendige førstehjælp i situationen med Mark. Når eleverne er færdige med at lime brikkerne op, vil det være et godt tidspunkt at tale forløbet og rækkefølgen af de ting, man skal gøre. 9

10 Kopiside 4: Hvad vil du gøre? Opgaven konfronterer eleverne med spørgsmålet om at gribe ind eller ej. For nogle elever kan det være grænseoverskridende at skulle yde fremmede mennesker førstehjælp. Det kan, ikke bare for et barn på mellemtrinnet, virke som en uoverstigelig opgave at skulle behandle andre måske fremmede og voksne mennesker. Det kan være ubehageligt og måske ligefrem også være en smule ulækkert, hvis der er slim, blod eller hvis personen ikke er helt nyvasket. Eleverne skal have en kopiside hver og tage stilling til udsagnene individuelt. Derefter skal klassen arbejde sammen og udveksle synspunkter om deres værdier og holdninger. Læg på gulvet i klassen et stykke tov på ca. 5-6 meters længde. I hver ende af tovet lægge et skilt med teksten: Helt vildt enig henholdsvis Totalt uenig. Start med udsagn nr. 1. Lad eleverne stille sig hen langs tovet, så deres placering svarer til den mening, som de markerede på kopisiden. Når alle er kommet på plads, deles rækken af børn på midten og den ene række går hen foran den anden halve række, så alle står to og to. Hvis der er et ulige antal, må der være en enkelt tre-mandsgruppe. Eleverne skal så to og to diskutere, hvorfor de har den holdning, de har. Slut af med en klassesamtale, hvor eleverne har mulighed for at fortælle om deres diskussioner og stille spørgsmål. Det er ikke lovpligtigt for almindelige mennesker at hjælpe andre i nød. Men hvis man ved noget om førstehjælp og tror på, at man kan hjælpe, er det et spørgsmål om man ikke bør træde til og hjælpe! Hvis man ikke selv kan/vil/tør gribe ind, skal man få fat i andre som kan hjælpe. Husk Førstehjælpens fire hovedpunkter og Råb om hjælp : Det er bedst at være flere til at hjælpe og det er bedst, hvis man kan få en voksen med. Kopiside 5: der er sket en ulykke! Det er samme fokus som på kopiside 4: Tilskuer eller førstehjælper? Det er ikke til at vide, hvad personerne tænker, men det kunne være tanker som: Godt det ikke var mig, der kom til skade., Jeg har travlt og skal nå bussen. Der må være andre, som kan hjælpe., Bare der er en i nærheden, som kan noget førstehjælp., Jeg kan ikke tåle at se blod! eller Gad vide om det er så alvorligt, at jeg skal ringe 1-1-2? De fire svarlinjer i opgave 4 lægger op til at svaret er de Førstehjælpens fire hovedpunkter : 1) Skab sikkerhed og 2) Vurder personen, 3) Tilkald hjælp og 4) Giv førstehjælp. 10

11 Kopiside 6: testlaboratorium og kørekort i førstehjælp Denne kopiside er elevernes grundlag for at omdanne klassen til et testlaboratorium. Hvert par eller hver gruppe skal planlægge og indrette en teststation, hvor resten af klassen kan lære, øve og aflægge prøve i en eller flere førstehjælpsteknikker. Man kan lade eleverne vælge en førstehjælpsteknik, eller man kan tage en kopi af indholdsfortegnelsen (forstør den til A3). Klip titlerne ud, krøl dem sammen og lad eleverne trække deres emne. Arbejdet skal foregå i flere tempi med nogle dage i mellem. Den ene gang fordeles emnerne, hvorefter eleverne læser det relevante afsnit i elevbogen grundigt igennem for tilslut at udfylde kopiside 6. Hvis der ikke er nok plads på materialelisten eller et tilstrækkeligt antal arbejdssedler, kan der skrives videre på bagsiden af papiret. Inden næste undervisningsgang, skal der skaffes førstehjælps- og billedkunstmaterialer, ligesom der måske skal bestilles computere osv. Anden undervisningsgang fremstilles skilt, plakat og der laves en prøveopstilling, som afprøves af gruppen selv. Når alle par/grupper er tilfredse med deres teststation, er klassen klar til at gå i gang med at tage et kørekort i førstehjælp. Eleverne skal introduceres til kørekortet og have udleveret et tomt kørekort. Læs mere på kopiside 12. En laboratorieassistent (en elev) bliver tilbage i laboratoriet og tager imod kunderne, som får instruktion og mulighed for at øve sig, inden de aflægger prøve. Laboratorieassistenten skal huske at skrive under i det relevante felt i kørekortet, hvis prøven er bestået. Efter et stykke tid skiftes der roller så alle får mulighed for at kommer rundt i alle teststationer og få instruktion og aflægge prøve. 11

12 Kopiside 7: trin for trin pusleri En klippe- og pusle-øvelse, der repeterer fire vigtige emner. Der er fire overskrifter og 22 trin for trin-anvisninger, som skal pusles sammen under de rigtige overskrifter og i den rigtige rækkefølge. Det er en god ide at have elevbogen ved hånden og slå op på de relevante sider. Så skulle det kunne lade sig gøre for de fleste at løse opgaven. Facit: Førstehjælpens fire hovedpunkter 1) Skab sikkerhed. 2) Vurder personen. 3) Tilkald hjælp. 4) Giv førstehjælp. Bevidstløs 1) Er han bevidstløs? a. Sig hans navn højt og tydeligt. b. Tag fat i hans skulder. Rusk let i ham. c. Svarer han? Mumler han eller bevæger han sig lidt? 2) Hvis han ligger slap hen og ikke svarer, er han bevidstløs. 3) Så skal du lægge ham i stabilt sideleje. 4) Tilkald hjælp: Få fat i en voksen og ring ) Bliv hos ham, og pas på ham, indtil ambulancen kommer. Stabilt sideleje 1. Læg ham på ryggen. 2. Læg den nærmeste arm som et stort L. 3. Den anden arm skal ind over ham. Læg håndryggen mod hans kind. 4. Træk det modsatte knæ op og ind mod dig selv. Så ruller han i ind imod dig. 5. Sørg for, at det bøjede ben ligger som vist her. 6. Bøj hans hoved let bagover. noget galt i halsen 1. Slå personen fem gange i ryggen. Det skal være hårdt men ikke alt for hårdt! 2. Hvis det ikke hjælper, skal du skifte teknik. 3. Tag fat om personen. Hænderne skal være lige ud for navlen. Træk ind og op imod dig selv fem gange. 4. Skift imellem slag i ryggen og tryk i maven, indtil problemet er løst. 12

13 Kopiside 8: tag en test! Elleve spørgsmål med tre svarmuligheder samt en opgave med at sætte fire sætninger i den rigtige rækkefølge. Eleverne skal have mulighed for at forberede sig og finde de rigtige svar i elevhæftet. Den endelige test aflægges på tid. Både tid og antallet af rigtige noteres i kørekortet. Facit: 1) b, 2) b, 3) c, 4) b, 5) c, 6) c, 7) c, 8) b, 9) c, 10) b, 11) a og 12) 3, 1, 4, 2 Kopiside 9: dit bedste tip om førstehjælp Siden er både slags evaluering og en sjov aktivitet: et gammeldags kædebrev udformet som en sms-kæde-leg. Eleverne opfordres til at kigge tilbage på kurset i førstehjælp og overveje, hvad de har lært, for derefter at vælge en ting ud og omforme den til et godt tip. Hvis eleverne ikke har gratis sms, skal man nok sætte en grænse for hvor mange gange, de må sende en kæde-sms videre. Hvis man sætter grænsen ved, at hver elev må deltage to gange i kæden, koster det otte sms er pr. person to sms er bruges til at sende et tip til den, der er øverst og to gange sender man beskeden videre til tre andre i klassen. Afslut aktiviteten med at hver elev besvarer opgave 3, 4 og 5. Hvis eleverne monterer deres tegning sammen med det gode råd, kan det blive til en flot udstilling i klassen. Man kan tale med matematiklæreren om at undersøge hvad der sker matematisk i et kædebrev og hvorfor det er forbudt at lave pyramidespil og selskaber i virkeligheden. 13

14 Kopiside 10 og 11: rollespilskort Rollespillene kan benyttes på flere forskellige måder, og man kan vælge at bringe dem ind forskellige steder i et undervisningsforløb om førstehjælp. Man kan vælge at bruge rollespil som starten på et forløb, således at man kaster eleverne ud i situationerne uden forberedelse, lige som det ofte sker, når der i virkeligheden: Pludselig sker der en ulykke for øjnene af en, og man står over for valget om at skulle gribe ind og yde hjælp eller ej. Rollespillene kan så bruges til at afklare klassens forforståelse og afdække eleverne praktiske førstehjælpskundskaber. Det vil give et godt grundlag til at vurdere, om det planlagte forløb passer til klassen, eller om der skal foretages ændringer og justeringer. Man kan også bruge rollespillene som en afvekslende aktivitet midt i forløbet eller som den store afsluttende prøve, der kan vise om klassen har opnået en tilstrækkelig og praktisk anvendelig viden om førstehjælp. Klassen skal deles i et passende antal par og tre-mandsgrupper, som hver får en hændelse udleveret. Man kan lade to forskellige par få den samme hændelse. Børnene skal læse kortet op for hinanden, fordele roller og gennemføre hændelsen som et lille rollespil, som senere vises for de andre i klassen. Opgaven er desuden at digte videre på hændelsen med fokus på den førstehjælp, der skal ydes. Den korrekte fremgangsmåde er at følge Førstehjælpens fire hovedpunkter : 1) Skab sikkerhed og 2) Vurder personen, 3) Tilkald hjælp og 4) Giv førstehjælp hvor eleverne til slut skal vælge den rigtige slags førstehjælp. Hjælpemidler er elevbogen og førstehjælpsplakaten. Når grupperne fremfører deres rollespil for klassen, kan man slutte af med at gruppen også fortæller om Førstehjælpens fire hovedpunkter. Handlingskortene (kopiside 11) kan gives til grupperne undervejs, så rollespillene kommer til at indeholder det korrekte førstehjælpsforløb, eller det relevante handlingskort kan læses op, når en gruppe har vist deres rollespil. 14

15 Kopiside 12: Kørekort til førstehjælp Førstehjælpskørekortet er tænkt som det håndgribelige bevis på, at den enkelte elev har gennemført et undervisningsforløb om førstehjælp og har bestået en række praktisk prøver i forskellige førstehjælpsteknikker. Kørekortet har ikke nogen gyldighed i det officielle Danmark som sådan, men det kan være med til at give det enkelte barn tillid til egne evner. Det er beviset på, at de i en øvelsessituation har kunnet danne sig overblik over en mindre ulykke og har kunnet behandle en række forskellige skader på korrekt førstehjælpsfaglig vis. Det er godt at have med i bagagen, hvis man kommer ud for et uheld i virkeligheden. På kopiside 12 er kørekortet til førstehjælp placeret, så det kan kopieres med for- og bagside. Det er tanken, at eleverne har det med sig gennem hele undervisningsforløbet og får det udfyldt efterhånden, som de enkelte teknikker læres og bestås i praksis. Eleverne behøver ikke nødvendigvis at have bestået alle teknikker. Nogle vil sikkert sætte alt ind på at bestå det hele og besvare alle spørgsmål i testen rigtigt på en hurtig tid, mens andre tager mere afslappet på det hele, eller måske har været fraværende undervejs i forløbet. Til slut kan læreren underskrive, datere og laminere kørekortene. Kopiside 13 og 14: Skriv videre på et anslag historien til en slutning To små skriveopgaver, som både giver eleverne lejlighed til at digte gode historier og til at tænke deres førstehjælpsviden ind i mulige hændelser i virkeligheden. Hvis eleverne på forhånd har tænkt forskellige uheldssituationer igennem og forestillet sig, hvad der skal gøres for at hjælpe de tilskadekomne, er det muligt, at de har lettere ved at håndtere sig selv i tilsvarende virkelige hændelser. Det er en slags mental træning i førstehjælp. Den lille boks ved siden af teksten på kopisiden kan bruges af eleven til at lave et lille forarbejde angående tid sted og persongalleri. Derudover er det vigtigt at påpege, at historierne også skal fortælle, hvordan ulykken skal håndteres førstehjælpsfagligt.. 15

16 SKriV om en UlYKKe 1) Har du nogen sinde set en ulykke? Ja Nej 2) Har du selv været ude for en ulykke? Ja Nej 3) Har du set en ulykke på film eller i fjernsynet? Ja Nej 4) Tænk dig godt om. Skriv så en liste med fem ulykker, du kan huske: a) b) c) d) e) 5) Du skal vælge en af ulykkerne til at skrive og tegne om. Det skal være en ulykke, som du kan holde ud at tænke på og fortælle om. Du kan tegne en skitse her: 6) Du skal skrive ud fra denne disposition: a. Hvad skete der? b. Hvem kom til skade? c. Hvor og hvornår skete det? d. Hvem var til stede? e. Hvem hjalp til og hvad gjorde de? f. Hvem kunne førstehjælp? Hvad gjorde de? g. Hvem tilkaldte hjælp eller tog på skadestuen? h. Hvor lang tid gik der, inden hjælpen kom? i. Hvad gjorde du, imens du ventede? j. Slut din historie med at fortælle om, hvordan det er gået siden. Om personen er kommet sig. Om du stadig tænker på det, der skete. Kopiside 1

17 Alene HjeMMe! Læs den lille historie et par gange. Læg mærke til alle detaljerne. Prøv derefter at besvare opgaverne nederst på siden. Dennis er taget med Mark hjem efter skole. Mark bor i et hus lidt uden for byen. De er alene hjemme. De har aftalt at de skal dyste i Marks nye computerspil. Dennis tænder for maskinen, mens Mark går ud i køkkenet for at lave te og smøre et par boller. på gulvet og faretruende tæt på kanten af køkkenbordet står en kogekedel og spilkoger. Dennis bemærker kniv blokken, hvor hullet til den største kniv står gabende tomt. Marks ansigt er fortrukket i smerte og han holder krampagtigt på sin venstre underarm, hvor blodet pibler frem mellem hans fingre. Mark bliver bleg og grå i ansigtet og ser ud som om, han godt kan besvime. Dennis hører et brag fra køkkenet og styrter derud. Han ser at Mark er faldet og ligger på gulvet. Den store køkkenkniv ser farlig ud, som den ligger der på hans mave. På gulvet omkring Mark ligger tekanden smadret i stumper og stykker. Der er vand Når du har læst historien, skal du hjælpe Dennis med at finde ud af, hvad han skal gøre. Begynd med at lave understregninger i teksten, hvor der er nogle farlige ting, som Dennis skal passe på... Skriv dem også ned her: 1) 2) 3) 4) Hvad kan Dennis gøre for at passe på sig selv? Hvordan skal han sørge for at der ikke sker mere? Kopiside 2 17

18 Alene HjeMMe! - Førstehjælpens fire hovedpunkter Dennis er dygtig til førstehjælp. Han vidste godt, hvad han skulle gøre, da Mark kom til skade. Her på brikkerne kan du læse, hvad Dennis gjorde. Men brikkerne ligger i forkert rækkefølge. Sammen med din makker finde ud af, hvordan de skal ligge. 1) I skal læse brikkerne højt for hinanden. 2) I skal klippe brikkerne ud. 3) I skal blive enige om rækkefølgen. 4) I skal lime brikkerne på et stykke papir, når I er blevet enige. Så ringer han til Marks mor nu undersøger dennis for alvor, hvad der er sket med Mark Han tørrer blodet væk og vasker huden omkring såret Han taler roligt sammen med Mark indtil hans mor kommer hjem dennis fortæller sin mor og far om det, der er sket Marks mor kører dennis hjem og kører på skadestuen med Mark for at få undersøgt foden Han laver en forbinding Han taler roligt med Mark samtidig med, at han søger for, at der ikke kan ske mere Han slukker for kogekedlen og rykker den langt ind på bordet dennis løfter Marks arm højere end hjertet og beder Mark om at holde den der Han fjerner de skarpe potteskår Han fjerner forsigtigt den store køkkenkniv og sætter den i knivblokken Mark har vredet om på sin fod og har skåret sig i armen, da han faldt dennis finder nødhjælpskassen frem Han tørrer andet op fra gulvet med et par viskestykker Kopiside 3

19 HVAd Vil du gøre? Vil du være tilskuer eller førstehjælper? Der er sket en ulykke. En person er kommet til skade. Hvad vil du gøre? Læs de fem udsagn. Tænk dig godt om. Tag et standpunkt. Sæt kryds det sted på linjen, som passer til dit standpunkt. 1. Jeg vil hjælpe, hvis min bedste ven kommer til skade og brækker armen. Helt vildt enig Totalt uenig 2. Jeg vil hjælpe, hvis en voksen falder om på gaden. Helt vildt enig Totalt uenig 3. Det er vigtigt at børn og unge kan førstehjælp. Helt vildt enig Totalt uenig 4. Man skal kunne førstehjælp, hvis man skal være barnepige for sin lillebror eller for naboens børn. Helt vildt enig Totalt uenig 5. Det er bedre at lade være med at hjælpe - så gør man i hvert fald ikke noget forkert. Helt vildt enig Totalt uenig 6. Hvis jeg kommer til skade, vil jeg gerne have, at der er nogen, som hjælper mig. Helt vildt enig Totalt uenig Kopiside 4

20 der er SKet en UlYKKe nogen må gøre noget! En person er væltet på cyklen. Der er nogle som ser på: en ældre dame et par skoleelever en havemand og en skateborder. 1. Hvem tænker hvad? Skriv i tankeboblerne. 2. Hvem griber ind og hvorfor tror du? 3. Hvorfor er der nogle, som ikke hjælper tror du? 4. Hvad skal man gøre, hvis man vil hjælpe? 1) 2) 3) 4) Kopiside 5

21 testlaboratorium I skal lave et testlaboratorium. Det er et sted, hvor de andre i klassen kan øve sig i at give førstehjælp. 1) Læs om jeres emne i elevbogen. 2) Tal med hinanden og find ud af, hvordan jeres laboratorium skal være. 3) Krav: Der skal være en trin for trin-plakat. Der skal være et stort skilt med navnet på jeres laboratorium 4) Tegn en grundplan her: 5) Skriv en liste med de ting I skal bruge. 6) Skriv arbejdssedler: opgave: Ansvarlig: opgave: Ansvarlig: opgave: Ansvarlig: opgave: Ansvarlig: Kopiside 6

22 Svarer han? Mumler han eller bevæger han lidt? trin For trin - pusleri der er sket en fejl Trykkeriet er kommet til at rode tingene sammen. Kan du hjælpe med at få orden på det? 1) Klip brikkerne ud 2) Læg dem i bunker så de passer sammen 3) Læg dem i den rigtige rækkefølge 4) Lim dem op på papir Førstehjælpens fire hovedpunkter Tilkald hjælp Vurder personen Bevidstløs Giv førstehjælp Skab sikkerhed Tilkald hjælp: Få fat i en voksen og ring Hvis han ligger slap hen og ikke svarer, er han bevidstløs Er han bevidstløs? Sig hans navn højt og tydeligt Stabilt sideleje Så skal du lægge ham i stabilt sideleje Bliv hos ham, og pas på ham, indtil ambulancen kommer Tag fat i hans skulder. Rusk let i ham. Sørg for, at det bøjede ben ligger, som vist her noget galt i halsen Tag fat om personen. Hænderne skal være lige ud for navlen. Træk ind og op imod dig selv fem gange Bøj hans hoved let bagover Læg den nærmeste arm som et stort L Den anden arm skal ind over ham. Læg håndryggen mod hans kind. Skift imellem slag i ryggen og tryk i maven, indtil problemet er løst Læg ham på ryggen Hvis det ikke hjælper, skal du skifte teknik Slå personen fem gange i ryggen. Det skal være hårdt men ikke alt for hårdt! Kopiside 7 Træk det modsatte knæ op og ind mod dig selv. Så ruller han i ind imod dig

23 tag en test! Her er en test i førstehjælp. Alle svarene står i elevhæftet. Du må godt øve dig, så du kan få en hurtig tid. Du skal kunne svare rigtigt på alle spørgsmål, og din tid skal skrives på dit kørekort i førstehjælp. 1) Hvis et insekt-stik hæver meget, skal du: a) Lade som ingenting b) Gå til lægen c) Ringe ) Hvorfor får man en bule, når man slår hovedet? a) Så andre kan se, at man har slået sig. b) Fordi der går hul på nogle små blodårer. c) Fordi hudcellerne udskiller en beskyttende væske. 7) Hvad skal du gøre, når der er en, som besvimer? a) Tage med ham til lægen? b) Få ham til at drikke noget vand? c) Ringe 1-1-2? 8) Hvis din bedste veninde har fået noget galt i halsen, skal du slå hende i ryggen: a) Tre gange? b) Fem gange? c) Syv gange? 3) Hvad sker der, når der går hul på en pulsåre? a) Så løber blodet stille ud. b) Blodet vælter ud af såret. c) Det ligesom sprøjter ud. 9) du må man ikke flytte en, som har brækket benet, fordi: a) Det kan gøre smadder ondt? b) Benet kan brække endnu mere? c) Fordi knoglen kan skære hul på en blodåre 4) Hvis din søster har drukket noget giftigt, skal du få hende til: a) At kaste op b) At drikke noget mælk c) At holde sig i bevægelse 10 Hvor lang tid skal man køle en forstuvet hånd med en ispose? a) Ti minutter b) Tyve minutter c) En halv time 5) Hvad står rice for? a) Renlighed, Is, Tryk/Pres, Elastikbind? b) Ro, Indsprøjtning, Compression og Elastikbind? c) Ro, Is, Tryk/Pres og Elevation 11) Hvis du knækker et stykke af en tand skal du til tandlægen. Hvad skal du gøre med stumpen? a) Tage den med i en skolemælk. b) Tage den med og holde den varm i din hånd c) Tage den med i en plasticpose. 6) en besvimet person skal lægges i stabilt sideleje fordi: a) Så ligger han godt b) Så falder han nemmer til ro c) Så bliver han ikke kvalt 12 Hvad er rækkefølgen af Førstehjælpens fire hovedpunkter? Tilkalde hjælp. Passe på at der ikke sker mere. Give førstehjælp. Undersøge, hvad er der sket med personen. Kopiside 8

24 dit BedSte tip om FØrSteHjÆlp - en sms-kæde i klassen 1) Tænk dig godt om. Kig i bogen: Hvad er de bedste ting, du har lært om førstehjælp? Skriv de tre vigtigste ting her: a) b) c) Vælg en af de tre ting. Skriv den om til et godt råd: 2) Brug dit råd til en sms-kæde om førstehjælp. HEJ LOUIS DU ER NU MED I EN SMS-KÆDE OM FØRSTEHJÆLP. DU FÅR HELD, HVIS DU DELTAGER I KÆDEN. SEND DIT BEDSTE RÅD OM FØRSTEHJÆLP TIL DEN, DER STÅR ØVERST PÅ LISTEN. SLET DET ØVERSTE NAVN OG NUMMER. SKRIV DIT EGET NAVN OG NUMMER NEDERST. SEND DENNE BESKED TIL TRE FRA KLASSEN. DU VIL SNART MODTAGE MINDST 27 TIP OM FØRSTEHJÆLP. ET GODT TIP: HVIS DU FÅR NÆSEBLOD, SKAL DU SUTTE PÅ EN IS TERNING! 3) Hvor mange tip modtog du? 4) Skriv dem op på en liste. 5) Lav en tegning til det råd, du synes bedst om. Kopiside 9

25 rollespilskort - hændelser Må vi ikke lave te til klassens time? Signe og dig har fået lov til at være inde i frikvarteret. I skal lave te og skære kage til klassens time. Der er fuld gang i arbejdet. Vandet koger, og Signe tager kedlen for at hælde vand på tekanden. Pludselig skriger hun højt: Av, av, av! Hendes hånd er helt rød. Hun har hældt kogende vand over sin hånd. Han blev helt blå i hovedet! Det er spisefrikvarter. Typisk: Hr. Mortensen har glemt sin madpakke og er gået på lærerværelset for at hente den. Sebastian fjoller som sædvanlig. I dag siger han lyde med mad i munden. Det er smadder ulækkert, og det lyder fuldstændig som om, han er ved at blive kvalt. Nu ser I at det ikke er for sjov: Sebastian har fået noget galt i halsen og er ved at blive kvalt. lige i stødet! Mikkel og dig har den sure pligt at være ugens ordens-dukse. Der er nok at se til. Der skal både fejes og tørres tavle. Mikkel er hurtig til at tørre tavlen og vil så lige ordne noget ved mikroovnen. Du ser ikke, hvad der sker, men hører en underlig lyd. Han står underligt slap ind over mikroovnen. Fuld fart på fodbolden! Endelig! Fri fra skole. Hjem og spille fodbold. Du har fuld fart på og er lige i hælene på Emil. Han rækker ud efter håndtaget for at slå gadedøren op. Han kikser, så du tonser sammen med ham lige ind i døren. Der lyder et brag, da glasset i døren smadrer. Av! Hjælp, jeg bløder, skriger Emil. Du ser til din store rædsel, at blodet sprøjter fra hans underarm. Sigter godt, men rammer skidt! Endelig har Leonardo, Lirim og dig fået overtalt de voksne til tage ud og skyde med Paint Ball. I er langt ude på banen. Der godt gang i kampen, da Leonardo snubler over en stor gren. Han falder tungt og bliver liggende helt slap. Kopiside 10 25

26 rollespilskort handlinger Må vi ikke lave te til klassens time? Fjern kedlen med kogende vand. Få Signe ud på toilettet og skyl hånden med køligt vand. Få fat i en voksen: Råb om hjælp. Ring efter hjælp. Bliv ved med at skylle i en halv time eller ind til det ikke gør ondt. Han blev helt blå i hovedet! Slå Sebastian fem gange hårdt i ryggen. Hvis det ikke hjælper, skal du stille dig bag ham og tage omkring ham. Når hænderne er lige ud for navlen, skal du trække ind og op imod dig selv fem gange. Skift mellem de to ting og få fat i en voksen. Hvis Sebastian besvimer, skal I ringe Sebastian skal til lægen, hvis I har trykket ham i maven. lige i stødet! Du må ikke røre ved ham før du har slukket for strømmen. Undersøg om Mikkel er bevidstløs ved at ruske let i ham og tale til ham. Hvis Mikkel er bevidstløs, skal han lægges i stabilt sideleje. Råb om hjælp og ring Bliv hos Mikkel og tal beroligende til ham indtil ambulancen kommer. Fuld fart på fodbolden! Du skal fjerne de største stykker glas og sætte begge tommelfingre i såret. Løft Emils arm med såret så højt som muligt. Råb om hjælp, og få en til at ringe Bliv ved med at trykke dine fingre i såret, indtil ambulancen ankommer. Eller lav en trykforbinding med et tørklæde. Du skal berolige og trøste Emil, mens I venter. Sigter godt, men rammer skidt! Undersøg om Leonardo er bevidstløs ved at ruske let i ham og tale til ham. Hvis Leonardo er bevidstløs, skal han lægges i stabilt sideleje. Råb om hjælp, og ring Du kan sende Lirim af sted for at hente en voksen. Bliv hos Leonardo og tal beroligende til ham, indtil ambulancen ankommer. 26 Kopiside 11

27 KØreKort til FØrSteHjÆlp Underskrift: Dato: Skole: Navn: Klasse: et kursus i førstehjælp for børn mellem 10 og 12 år. Indehaveren af dette bevis har gennemført Nr. Førstehjælp OK 1 Førstehjælpens fire hovedpunkter 2 Bevidstløs 3 Stabilt sideleje 4 Noget galt i halsen 5 Blødninger 6 Brækket arm/ben 7 Buler og hjernerystelse 8 Forstuvning 9 Forgiftning Samleanvisning 1) Klip kortet ud 2) Fold det på langs på den lange led. Kortet kan evt. lamineres 3) Fold kortet igen Navn: KØreKort i FØrSteHjÆlp for 10 til 12-årige for 10 til 12-årige 10 Skoldning 11 Næseblod 12 Tandskader 13 Insektstik 14 Bid 15 Test i førstehjælp antal rigtige 16 Test i førstehjælp: tid Lærerens underskrift: 2 3 Kopiside 12 27

28 SKriV Videre på et AnSlAg! Her er starten på en historie: Det er tirsdag. Zaina er på vej hjem fra skole, da hun hører nogle høje knald og brag fra den næste gade. Pludselig kommer en bil fræsende omkring hjørnet med hvinende dæk. Zaina springer forskrækket ind til siden og mærker, at hendes hjerte dunke vildt. Da hun kommer rundt om hjørnet, ser hun en mand sidde på jorden. Det bløder fra hans lår. Manden har brug for hjælp. Du skal fortsætte historien. Fortæl om, hvordan Zaina udnytter sin viden om førstehjælp og redder manden. Her kan du lave noter til historien: Årstid: tid på dagen: personer, navne, alder, type osv: Skitse over stedet: Skriv historien i dit hæfte eller på computer Kopiside 13

29 SKriV HiStorien til en SlUtning! Her er slutningen på en historie: Casper kigger træt på cyklen. Man kan godt se at den er blevet ramt af en lastbil. Godt jeg lige har haft førstehjælp i skolen, tænker Casper, så jeg vidste, hvad jeg skulle gøre for at hjælpe pigen. Han glæder sig til komme hjem og fortælle mor, hvad der er sket. Der er sket en ulykke: En lastbil og en pige på cykel! Hvad er der sket med pigen? Og med chaufføren? Hvordan skete ulykken? Hvem gav førstehjælp, og hvordan gjorde de? Du skal skrive en historie, der passer til slutningen. Fortæl om, hvordan Casper er med til at hjælpe. Her kan du lave noter til historien: Årstid: tid på dagen: personer, navne, alder, type osv: Skitse over stedet: Skriv historien i dit hæfte eller på computer Kopiside 14

30 Skoletjenesten Blegdamsvej København Ø Tlf.: Fax:

Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET. Førstehjælp for børn 7-9 år

Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET. Førstehjælp for børn 7-9 år Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET Elevhæfte Førstehjælp for børn 7-9 år Hvad sker der? Du kender det: Det er sjovt at lege med dine venner. Der er gang i den. Du har det dejligt, og så sker det lige

Læs mere

Torben Blankholm. NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning. Førstehjælp for børn fra 7-9 år

Torben Blankholm. NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning. Førstehjælp for børn fra 7-9 år Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning Førstehjælp for børn fra 7-9 år 1 Når ulykken er sket Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning, et elevhæfte og websitet www.drk.dk/skole.

Læs mere

Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte. Førstehjælp for børn 10-12 år

Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte. Førstehjælp for børn 10-12 år Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte Førstehjælp for børn 10-12 år Indhold Der er sket en ulykke!... 3 Opskriften på førstehjælp... 5 1. Skab sikkerhed... 6 2. Vurder personen... 8 3. Tilkald

Læs mere

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend!

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend! Situationsøvelse 1. Du og en ven er ved at hænge en lampe op i stuen. Pludselig falder din ven om og ligger på gulvet med den elektriske ledning i hånden. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne

Læs mere

SITUATIONSØVELSE 1. Figurantinstruks: Du ligger bevidstløs på vejen med halstørklædet stramt om halsen. Handlingsskema for observatør: Instruks:

SITUATIONSØVELSE 1. Figurantinstruks: Du ligger bevidstløs på vejen med halstørklædet stramt om halsen. Handlingsskema for observatør: Instruks: Situationsøvelser SITUATIONSØVELSE 1 På en trafikeret vej får cyklisten foran dig halstørklædet ind i baghjulet. Han vælter og ligger på vejen, tilsyneladende livløs. Du ligger bevidstløs på vejen med

Læs mere

Tommy Sørensen www.lillearden.dk/firstaid/ Elevøvelser

Tommy Sørensen www.lillearden.dk/firstaid/ Elevøvelser Elevøvelser Læringsforløb Eleverne opdeles i hold af tre (fire) personer. En er skadet En er førstehjælper En er vejleder Når en opgave er løst, så skiftes roller, således alle er førstehjælper etc. Opgavesættet

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Automatisk ekstern defibrillator. Elevøvelser. Tommy Sørensen

Automatisk ekstern defibrillator. Elevøvelser. Tommy Sørensen Automatisk ekstern defibrillator Elevøvelser Læringsforløb Eleverne opdeles i hold af tre (fire) personer. En er skadet En er førstehjælper En er vejleder Når en opgave er løst, så skiftes roller, således

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Minihjelm, lærervejledning 4.- 6. klasse

Minihjelm, lærervejledning 4.- 6. klasse Minihjelm, lærervejledning 4.- 6. klasse Indhold: Baggrund og mål Forslag til aktiviteter Involvering af forældre Inddrag politiet Mere om cykelhjelm Baggrund Hvorfor minihjelm i undervisningen på mellemtrinnet?

Læs mere

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale.

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. A: Fjerner fremmedlegemet med to fingre, ringer 112 og starter Hjerte-Lunge-Redning. B: Giver 5 hårde slag mod ryggen og giver

Læs mere

lær at give førstehjælp og gør en forskel et ULF projekt støttet af TrygFonden

lær at give førstehjælp og gør en forskel et ULF projekt støttet af TrygFonden lær at give førstehjælp og gør en forskel et ULF projekt støttet af TrygFonden KOLOFON UDGIVER: ULF - Udviklingshæmmedes Landsforbund 2016 ULF PROJEKTLEDELSE: Joan Riis TEKST: Joan Riis FOTO: Rikke Hass

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold.

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE 7. udkast 1. INT. STUE. DAG BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. Han åbner en øl. Kapslen smider han i en skål, der tilsyneladende bliver

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Er det vold hvis...?

Er det vold hvis...? Er det vold hvis...? TIL 7.-0. KLASSETRIN Det er en fordel at eleverne har været igennem øvelsen Voldsformerne før denne øvelse. Formål Vold er mere komplekst end de fleste umiddelbart tror og har mange

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 8, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det? Vejledning Det er en fordel at eleverne har været igennem øvelsen voldsformer før denne øvelse. Vold er mere komplekst end de fleste umiddelbart tror og har mange forskellige ansigter. Der er meget der

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL PIGELIV/DRENGELIV TEMAUGEN Formålet med temaugen er at få eleverne til at reflektere over, hvordan kønsroller og kønsspecifikke forventninger påvirker deres eget liv

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Dialogkort 28 dialogkort Penge, Hjerne, Statistik Venner Gruppedialog om alle kort Tema-baseret Penge Venner

Dialogkort 28 dialogkort Penge, Hjerne, Statistik Venner Gruppedialog om alle kort Tema-baseret Penge Venner Dialogkort Spillet består af 28 dialogkort med spørgsmål, svar og perspektiverende spørgsmål i fire kategorier: Penge, Hjerne, Statistik og Venner. 7.-10. klasse / 15-60 min. Spillevejledning: Gruppedialog

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE A

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE A Tid til rådighed: 20 minutter. Reference: Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Hjælp Mig (udkast 3) Bistrupskolen 8B

Hjælp Mig (udkast 3) Bistrupskolen 8B Hjælp Mig (udkast 3) Af Bistrupskolen 8B SCENE 1 INT. KØKKENET MORGEN (15) går ind af døren til køkkenet og sætter sig ned ved køkkenbordet. åbner sit hæfte hvor der står Line på alle siderne. (16) sidder

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Du skal se en film om emnet familie o. Drengen i kufferten

Du skal se en film om emnet familie o. Drengen i kufferten Du skal se en film om emnet familie o Drengen i kufferten Du skal lære o At tale på dansk om emnet familie. o At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene. o At læse og forstå tekster om emnet familie

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Hvornår er du en Mig mig mig-person, og hvornår tænker du på andre?

Hvornår er du en Mig mig mig-person, og hvornår tænker du på andre? Navn: Hvornår er du en Mig mig mig-person, og hvornår tænker du på andre? Dato: Kapitel 8: Øvelsesark 1 Side 1 af 3 Når du opfører dig som en Mig mig mig-person, gør du det, du selv vil, uden at tænke

Læs mere

12-årige Annas bedste veninde fortæller dig, at Anna bliver slået derhjemme. Hvad siger du til Annas veninde? Hvad vil du gøre?

12-årige Annas bedste veninde fortæller dig, at Anna bliver slået derhjemme. Hvad siger du til Annas veninde? Hvad vil du gøre? 12-årige Annas bedste veninde fortæller dig, at Anna bliver slået derhjemme. 1 Du observerer ved en samtale med Selmas mor, at hun har et tydeligt blåt mærke på kindbenet, men at hun forsøger at dække

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Hvad er førstehjælp? Planche 1

Hvad er førstehjælp? Planche 1 Hvad er førstehjælp? Planche 1 Førstehjælp i Børnehøjde er at Trøste Hjælpe hinanden Holde i hånden Blive hos den der er kommet til skade til personen har det godt igen Lægge i stabilt sideleje Tilkalde

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Eva Egeskjold Kongens løgne

Eva Egeskjold Kongens løgne Eva Egeskjold Kongens løgne Illustreret af Iona Brinch Andersen & Vig Brødre af Blodet 4 Kongens løgne Eva Egeskjold og Forlaget Andersen & Vig 1. udgave, 1. oplag 2016 Brødre af Blodet 4 Illustration

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1 Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog godkendt af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 7 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge7_sund og stærk.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 7 l Sund og stærk Det er tidligt

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte-Lunge-Redning

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript.

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript. HERNINGSHOLMSKOLEN Prale-Patrick Gennemskrivning 9 Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009 Til Station-Next, Nisse. Manuskript. 1. Ext. Bænk i skolegården. Dag. PATRICK og JOSEFINE sidder

Læs mere

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Læs mere

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh METAN an original screenplay by Nanna Westh Nanna Westh Søren Norbys Allé 2A, 1.tv 2300 Kbh S +45 31364959 nannawesth@live.dk INT. KØKKEN-ALRUM - AFTEN Et kålhovedstort æble midt på et festdækket spisebord.

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: omsorg for andre. at lyve. forskellen på at sladre og hjælpe. Formål Når man er sammen hver dag, er det naturligt, at der indimellem opstår konflikter og uenigheder. Heldigvis

Læs mere

DESIGN DIT EGET CD-COVER!

DESIGN DIT EGET CD-COVER! ELEV DESIGN DIT EGET CD-COVER! Emil de Waal + Spejderrobot Det er ikke kun i selve musikken, at Emil de Waal + Spejderrobot kan lide at improvisere - det er nærmest et livsprincip! Så da deres første plade

Læs mere

Disse områder beskrives :

Disse områder beskrives : Disse retningslinjer er lavet for at sikre, at I ved, hvordan I skal forholde jer, når et barn har brug for hjælp i forhold til sygdom eller tilskadekomst. Hvis et barn kommer til skade eller bliver syg

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

OM GRÆNSER TIL KLASSE

OM GRÆNSER TIL KLASSE UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN 1 OM TIL 0. 3. KLASSE 2 3 Hvad er grænser? Modulet indledes med en snak om ordet grænser. Her arbejdes med elevernes forforståelse af arbejdet med at mærke sine egne grænser. Bed

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Minihjelm, lærervejledning 7.- 9. klasse

Minihjelm, lærervejledning 7.- 9. klasse Minihjelm, lærervejledning Indhold: Mål Forslag til aktiviteter Involvering af forældre Inddrag politiet Mere om cykelhjelm Mål At eleverne får en forståelse for sammenhængen mellem valg og konsekvens

Læs mere

Undervisningsforløb til indskolingen

Undervisningsforløb til indskolingen Undervisningsforløb til indskolingen Grantræet Grantræet, der er frit baseret på H.C. Andersens eventyr, kan give eleverne i indskolingen kendskab til den danske skov og indblik i, hvordan en historie

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

Lars: Hva så Bøsseboy drømmer du om nogen søde mænd? Nikolai: Fuck nu af Lars. Lars: Er det det du gerne vil ha? Hva Nikolai?

Lars: Hva så Bøsseboy drømmer du om nogen søde mænd? Nikolai: Fuck nu af Lars. Lars: Er det det du gerne vil ha? Hva Nikolai? Nikolai 8. klasse, Byens Skole 9. Gennemskrivning, marts 2009 Scene 1: (Vi befinder os i Nikolais klasseværelse. Vi ser Nikolai sidder og falder i staver. Man hører klokken ringer til frikvarter, og de

Læs mere

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok.

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok. BEN- OG FODARBEJDE 1. ØVELSE - STIGETRÆNING Målmanden tager enkeltstep i trinene. Ved enden af stigen ligger hun sig på maven. Rejser sig i grundstillingen, hvorefter træneren / målmandsmakkeren laver

Læs mere

BESAT. ANNA Skal vi lave noget i weekenden? Se film? Vi kan gøre det hos mig, mine forældre er ikke hjemme. MIKKEL Det kunne være fedt

BESAT. ANNA Skal vi lave noget i weekenden? Se film? Vi kan gøre det hos mig, mine forældre er ikke hjemme. MIKKEL Det kunne være fedt BESAT Scene 1 INT. Skolegang. Dag. (15), (15), (15) og (15), kommer ud i skolegården efter time. De står med front mod hinanden og taler Skal vi lave noget i weekenden? Se film? Vi kan gøre det hos mig,

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT Nangijala Tekst og Design: Uffe Thorsen Illustration: Sandra Døssing Tak til Frederik J. Jensen for Montsegur 1244, og Astrid Lindgren for Brødrene Løvehjerte LÆS DETTE HÆFTE HØJT Indledning Brødrene

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik-

Læs mere

Test jeres klasse: Er du en god kammerat?

Test jeres klasse: Er du en god kammerat? Test jeres klasse: Er du en god kammerat? Testen kan bruges som oplæg til dialog mellem lærere og elever om svære situationer i skolen, og hvordan man som elev kan handle, for at gøre klassen og skolen

Læs mere

En trafikulykke (øvelse)

En trafikulykke (øvelse) En trafikulykke (øvelse) Naja står på ski i vejkanten, da hun pludselig ser en hund komme løbende. Hun trækker lidt ud på vejen for ikke at køre ind i hunden. Arqalo og Bendo kommer kørende på snescooter.

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Kasper og Nikoline. an original screenplay by. Lille Næstved FINAL DRAFT

Kasper og Nikoline. an original screenplay by. Lille Næstved FINAL DRAFT Kasper og Nikoline an original screenplay by Lille Næstved FINAL DRAFT (555) 555-5555 MyEmail@emailaddress.com Kasper og Nikoline SCENE 1: (INT)(VENTEVÆRELSE/SKOLEGANGEN)

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der kører lastbil.

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der kører lastbil. Gode øvelser til dig, der kører lastbil. Bevæg dig selv om du har stillesiddende arbejde Når du kører lastbil er der ofte mange stillesiddende timer bag rattet. Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -2

Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er min Konge! Mål: At lære børnene, at Gud er vores konge og forsørger. Han ønsker at regere i os. Tekst: 1. Kongebog 17, 6-16 (Elias og enken i Sarepta). Visualisering:

Læs mere

Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend.

Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend. Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend. 1 Under samtale med Selmas mor observerer du, at Selmas mor har et tydeligt blåt mærke

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven.

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle står sammen med mor og kigger rundt. Der sidder nogle børn sammen med en voksen og laver

Læs mere

Børn hjælper børn 50

Børn hjælper børn 50 50 Børn hjælper børn Førstehjælp i omsorg Børn hjælper børn Beskrevet med input fra pædagog Tina Glerup, afdelingsleder Hanne Madsen og leder Else Marie Skaarup, Humlegården, Struer Kommune BAGGRUND Førstehjælp

Læs mere

Snik og Snak Hulahop rundkreds

Snik og Snak Hulahop rundkreds Snik og Snak Eleverne går sammen i par. Hvert par bliver derefter enige om hvem der er Snik, og hvem der er Snak. Det er nu lærerens opgave at give forskellige kommandoer, der bestemmer hvad Snik og Snakskal

Læs mere

IPad (Endelige manus) Taastrup Realskole

IPad (Endelige manus) Taastrup Realskole IPad (Endelige manus) af Taastrup Realskole RIGTIG OG FORKERT SCENE 1 - SKOLE - MORGEN Ida kommer gående ned ad gangen på vej ind til time. Caroline og Anna kommer gående ned ad gangen og opdager Ida.

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet er at

Læs mere

Minihjelm, lærervejledning 0.-3. klasse

Minihjelm, lærervejledning 0.-3. klasse Minihjelm, lærervejledning Indhold: Baggrund og mål Forslag til aktiviteter Involvering af forældre Inddrag politiet Mere om cykelhjelm Baggrund Hvorfor minihjelm i undervisningen i indskolingen? Børn

Læs mere

KURSUS I FØRSTEHJÆLP

KURSUS I FØRSTEHJÆLP SØREN BRANDT KURSUS I FØRSTEHJÆLP FØRSTEHJÆLP FOR BØRN DE KÆRE BØRN 2010 n HUMLEMARKEN 10, ST. MF. 3060 ESPERGÆRDE TLF. 20 76 41 90 E MAIL: SOREN@FORSTEHJAELP.EU KURSUS I FØRSTEHJÆLP 2 FØRSTEHJÆLP FOR

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå r og baller Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd EFFEKT puls er en del af EFFEKT programmet. Øvelserne er funktionelle

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere