Regulator til styring af fordamper på vandkøler EKC 316A. Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulator til styring af fordamper på vandkøler EKC 316A. Manual"

Transkript

1 Regulator til styring af fordamper på vandkøler EKC 316A Manual

2 Introduktion Anvendelse Regulator og ventil kan anvendes, hvor der stilles krav til nøjagtig regulering af overhedning og temperatur i forbindelse med køling. Fx: Procesanlæg (vandkølere) Frost lager (luftkølere) A/C anlæg Fordele Fordamperen fyldes optimalt selv ved meget store variationer i belastning og sugetryk Energibesparelse den adaptive regulering af kølemiddelindsprøjtningen giver en optimal udnyttelse af fordamperen og hermed et højt sugetryk Overhedningen reguleres til den lavest mulige værdi samtidig med, at medietemperaturen kan styres af en termostatfunktion-en. Funktioner Regulering af overhedningen Regulering af temperatur MOP funktion On/off indgang til start/stop af reguleringen Indgangsignal, der kan forskyde overhedningsreferencen eller temperaturreferencen Alarm, hvis de indstillede alarmgrænser overskrides Relæudgang til magnetventil PID regulering System Overhedningen i fordamperen styres af en tryktransmitter P og en temperaturføler S2. Ekspansionsventilen er med stepmotor og af typen ETS. Er der ønske om temperaturregulering, kan den foretages efter signal fra temperaturføleren S3, der placeres i luftstrømmen før fordamperen. Temperaturreguleringen er en On/off-termostat, som åbner for væskegennemstrømningen, når der er behov for køling ETS-ventilen åbner og termostatrelæet trækker. Sikkerhedsmæssigt skal der lukkes for væskegennemstrømningen til fordamperen, hvis der optræder strømsvigt til regulatoren. Da ETS-ventilen er med stepmotor, vil den blive stående åben i en sådan situation. Der er to muligheder der tager højde for denne situation: - Montering af en magnetventil i væskeledningen. - Montering af batteri-backup til ventilen. Overhedningsregulering På side 12 er der vist de forskellige former for reguleringsalgoritmer, som regulatoren kan indstilles til. Indhold Introduktion... 2 Virkemåde... 3 Funktionsoversigt... 4 Betjening... 8 Menuoversigt... 8 Data...10 Tilslutninger...10 Bestilling...10 Start af regulatoren...13 ETS tilslutning Manual RS8CX801 Danfoss EKC 316A

3 Virkemåde Overhedningsfunktionen Der kan vælges imellem to former for overhedning enten: Adaptiv overhedning eller Belastningsdefineret overhedning MOP MOP-funktionen begrænser ventilens åbningsgrad, så længe fordampningstrykket er højere end den indstillede MOP-værdi. Overstyringsfunktion Via den analoge indgang kan der ske en forskydning af temperaturreferencen eller af overhedningsreferencen. Signalet kan enten være et 0-20 ma signal eller et 4-20 ma signal. Referencen kan forskydes enten i positiv eller negativ retning. Signalet kan også anvendes til overstyring af ventilens åbningsgrad. Ekstern start/stop af reguleringen Regulatoren kan startes og stoppes eksternt via en kontaktfunktion, der tilsluttes indgangsklemmerne 1 og 2. Reguleringen stoppes, når forbindelsen brydes. Funktionen skal anvendes, når kompressoren stoppes. Herved lukker regulatoren ventilen, så fordamperen ikke fyldes med kølemiddel. Relæer Relæet til magnetventilen vil trække, når der kaldes på kulde. Relæet til alarmfunktionen fungerer således, at kontakten sluttes i alarmsituationer, og når regulatoren er spændingsløs. PC-betjening Regulatoren kan udstyres med datakommunikation, så den kan kobles sammen med andre produkter i ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer. Hermed kan betjening, overvågning og dataopsamling foretages fra en PC enten på stedet eller hos et servicefirma. Se også side 14. EKC 316A Manual RS8CX801 Danfoss

4 Funktionsoversigt Funktion Normalbilledet Normalt vises overhedningen (men ventilens åbningsgrad eller lufttemperaturen kan også være valgt. Se o17). Reference Setpunkt (indstilles kun hvis r14=1) Der reguleres efter den indstillede værdi forudsat, der ikke er noget eksternt bidrag (o10). (Tryk på begge knapper samtidig for at indstille setpunktet.) Differens Når temperaturen er over referencen + den indstillede differens, vil magnetventilrelæet være aktiveret. Det vil blive deaktiveret igen, når temperaturen når under den indstillede reference. Parameter Parameter ved betjening via datakommunikation SH / OD% / S3 temp Thermostat control - * TempSetpoint. r01 * Differential Enhed Her kan du vælge, om regulatoren skal vise temperaturværdierne i C eller i F. Og trykværdier i bar eller psig. Hvis der vælges visning i F, vil andre temperaturindstillinger også skifte over til fahrenheit, enten som absolut værdier eller som delta værdier. Kombinationen af temperaturenhed og trykenhed er vist her til højre. Eksternt bidrag til referencen Denne indstilling bestemmer hvor stort et bidrag, der skal adderes til det indstillede setpunkt, når indgangssignalet er max. (20 ma). Se o10. Korrektion af signalet fra S2 (kompensationsmulighed ved en lang følerledning) Korrektion af signalet fra S3 (kompensationsmulighed ved en lang følerledning) Start / stop af kølingen Med denne indstilling kan kølingen startes og stoppes. Start / stop af kølingen kan også foretages med den eksterne kontaktfunktion. Se også bilag 1. Termostatfunktionen defineres 0: Ingen termostatfunktion. Kun overhedningen reguleres. 1: Både termostatfunktion og regulering af overhedningen. Alarm Regulatoren kan give alarm i forskellige situationer. Ved alarm blinker alle lysdioderne på fronten af regulatoren, og alarmrelæet sluttes. Alarm for øvre afvigelse Her indstilles alarmen for høj S3 temperatur. Værdien indstilles i Kelvin. Alarmen er aktiv, hvis S3 temperaturen overstiger den aktuelle reference + A01. (Den aktuelle reference kan ses i u28.) Alarm for nedre afvigelse Her indstilles alarmen for lav S3 temperatur. Værdien indstilles i Kelvin. Alarmen er aktiv, hvis S3 temperaturen bliver lavere end den aktuelle reference minus A02. Alarmforsinkelse Hvis en af de to grænseværdier overskrides, starter en timerfunktion. Alarmen bliver først aktiv, når den indstillede forsinkelsestid er passeret. Forsinkelsestiden indstilles i minutter. Batterialarm Her defineres om regulatoren skal overvåge spændingen fra batteri-backup'en Ved for lav eller manglende spænding gives alarm. *) Benyttes kun, hvis der også vælges termostatfunktion (r14=1) Ref. Diff. r05 r06 r09 r10 r12 r14 A01 * A02 * A03 * A34 Units (Menu = Misc.) 0: C + bar 1: F + psig (i AKM udlæses kun C + bar - uanset indstilling) ExtRefOffset Adjust S2 (Menu = Misc.) Adjust S3 (Menu = Misc. Main Switch Therm. Mode Alarm setting Upp.TempAlrm Low.TempAlrm TempAlrmDel Batt. alarm 4 Manual RS8CX801 Danfoss EKC 316A

5 Reguleringsparametre Injection control P: Forstærkningsfaktor Kp n04 Kp factor Hvis Kp-værdien mindskes, bliver reguleringen langsommere I: Integrationstid Tn n05 Tn sec. Hvis Tn-værdien øges, bliver reguleringen langsommere. D: Differentiationstid Td n06 Td sec. D-leddet kan annulleres ved at indstille værdien på min. (0) Max. værdi for overhedningsreferencen n09 Max SH Min. værdi for overhedningsreferencen Advarsel! På grund af fare for væskegennemløb bør indstillingen ikke være lavere end ca. 2-4 K. MOP Hvis der ikke ønskes MOP-funktion, skal indstillingen vælges til Off. Opstartstid for signalsikkerhed Hvis regulatoren ikke opnår et sikkert signal indenfor denne periode, prøver regulatoren på anden måde at skabe et stabilt signal. (En for høj værdi kan resultere i en oversvømmet fordamper.) Værdien bør kun ændres af særligt instrueret personale. Signalsikkerhed ved opstart Reguleringen anvender værdien som startværdi for ventilens åbningsgrad ved hver termostatindkobling. Ved adaptiv regulering beregner regulatoren løbende en ny værdi. Værdien bør kun ændres af særligt instrueret personale. Stabilitetsfaktor for regulering af overhedningen Med en højere værdi vil reguleringen tillade et større udsving af overhedningen, inden referencen bliver ændret. Værdien bør kun ændres af særligt instrueret personale. Dæmpning af forstærkningen omkring referencen Denne indstilling dæmper den normale forstærkning Kp, men den gør det kun lige omkring referencen. En indstilling på 0,5 vil minimere Kp-værdien til det halve. Værdien bør kun ændres af særligt instrueret personale. Forstærkningsfaktor for overhedningen Denne indstilling bestemmer ventilens åbningsgrad som en funktion af ændringen i fordampertrykket. En stigning i fordampertrykket vil resultere i en mindre åbningsgrad. Ved udfald på lavtrykspressostaten under opstart skal værdien hæves lidt. Ved pendlinger under opstart skal værdien gøres lidt mindre. Værdien bør kun ændres af særligt instrueret personale. Definition af overhedningensreguleringen (Se evt. bilag 3) 1: Minimale stabile overhedning (MSS). Adaptiv regulering. 2: Belastningsdefineret overhedning. Referencen fastlægges efter den linie, der dannes af de 3 punkter: n09, n10 og n22 Værdi for min. overhedningsreference ved belastninger under 10% (Værdien skal være mindre end "n10") Max. åbningsgrad Ventilens åbningsgrad kan begrænses. Værdien indstilles i %. n10 n11 n15 n17 n18 n19 n20 n21 n22 n32 Ved datakommunikation kan vigtigheden for de enkelte alarmer defineres. Indstillingen foretages i menuen "Alarm destinationer". Se også side 14. Min SH MOP (bar) (En værdi på max. (60) vil svare til Off) StartUp time Start OD% Stability Kp Min Kp T0 SH mode SH Close ETS OD% Max (Menu=Danfoss only) Parametrene "n37" til "n42" er indstillinger til stepmotoren ETS 50. Indstillingen i n37 skal ændres ved anvendelsen af en anden ventil. De øvrige indstillinger bør ikke ændres. Antal step fra 0% til 100% åben n37 Max. steps (0 to 5000 step) Hastighed på spindelvandring (antal step pr. sekund) n38 Steps / sec (10 to 300step/sec) Kompenseringsværdi for spindelslør ved ventilens lukkepunkt (antal step) n39 Start bcklsh (Menu=Danfoss only) Kompenseringsværdi for spindelslør under drift (antal step) n40 Backlash (Menu=Danfoss only) Ventil definition 1=ventilen skal åbne ved krav om mere kapacitet (NC-funktion) 2=ventilen skal lukke ved krav om mere kapacitet (NO-funktion) n41 Valve type (Menu=Danfoss only Kompenseringsretning 1=kompenseringen foregår, når ventilen åbner (normalindstilling) 2=kompenseringen foregår, når ventilen lukker Dæmpningsfaktor for den indre sløjfeforstærkning Benyttes kun, hvis 056=2 eller 3. Værdien bør kun ændres af særligt instrueret personale. n42 n43 Comp.dir. (Menu=Danfoss only) Atten. factor EKC 316A Manual RS8CX801 Danfoss

6 Integrationstid for den indre sløjfeforstærkning Benyttes kun, hvis o56=2 eller 3. Værdien bør kun ændres af særligt instrueret personale. Sikkerhedsværdi for den nedre temperaturreference Benyttes kun, hvis o56=3. Værdien bør kun ændres af særligt instrueret personale. Diverse Adresse Hvis regulatoren kobles op i et net med datakommunikation, skal den have en adresse, og mastergatewayen på datakommunikationen skal så kende denne adresse. Disse indstillinger kan først foretages, når der er monteret et datakommunikationsmodul i regulatoren, og installationen af datakommunikationskablet er afsluttet. Denne installation er omtalt i et separat dokument "RC8AC" n44 n45 TnT0 sec Min.Lim.Ref. Miscellaneous Efter installation af et datakommunikationsmodul, kan regulatoren betjenes på lige fod med de øvrige regulatorer i ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer. Adressen indstilles imellem 0 og 119 o03 - Adressen sendes til gatewayen, når menuen indstilles til ON. o04 - (Indstillingen skifter selv tilbage til Off efter et par sekunder.) Indgangsignal til referenceforskydning o10 AI A type Definition af funktion og signalets område. 0: ikke noget signal 1: Forskydning af temperaturreferencen med 0-20 ma 2: Forskydning af temperaturreferencen med 4-20 ma 3: Forskydning af overhedningsreferencen med 0-20 ma 4: Forskydning af overhedningsreferencen med 4-20 ma (1-4 eller 0 ma vil ikke give nogen forskydning. 20 ma vil forskyde referencen med den værdi, der er indstillet i menuen r06.) 5: Tvangsstyring af ventilens max. åbningsgrad med 0-20 ma 6: Tvangsstyring af ventilens max. åbningsgrad med 4-20 ma (5-6: 4 eller 0 ma vil tvangslukke ventilen. 20 ma vil tillade 100% åbningsgrad. Med et strømsignal, der er mindre end de 20 ma, vil åbningsgraden blive begrænset, så PI reguleringens åbningsgrad ikke overskrider denne værdi.) Frekvens Indstil netfrekvensen o12 50 / 60 Hz (50=0, 60=1) Vælg signal til displayvisning o17 Display mode Her kan du vælge hvilket signal, der skal vises i normalbilledet. 1: Overhedning 2: Ventilens åbningsgrad 3: Lufttemperaturen (Hvis du under drift trykker kortvarigt på den nederste knap, kan du se følgende: S3-temperaturen, hvis der er valgt 1. Overhedningsreferencen, hvis der er valgt 2. Temperaturreferencen, hvis der er valgt 3.) Manuel styring af udgange o18 Manual ctrl Til servicebrug kan de enkelte relæudgange og ETS-udgangen tvangsstyres. Men kun når reguleringen er stoppet. Off: Ingen overstyring 1: Relæet til magnetventilen er ON 2: Relæet til magnetventilen er OFF 3: Alarmrelæet aktiveres (der bliver forbindelse imellem klemme 12 og 13). 4: Tvangsstyring af ventilen med et 0-20 ma signal (0=lukket, 20=åben) 5: Tvangsstyring af ventilen med et 4-20 ma signal (4=lukket, 20=åben) Ved "4" og "5" er relæerne til magnetventilen og alarmrelæet off. I indstilling 1-3 bliver "o45" aktiv og ETS-udgangen kan indstilles manuelt. Manuel styring af ETS-ventilen Når "o18" er aktiveret (1-3) kan ventilens åbningsgrad bestemmes fra "o45". o45 Manual ETS OD% Arbejdsområdet for tryktransmitteren Alt efter application anvendes en tryktransmitter med et givet arbejdsområde. Regulatoren skal have indstillet dette arbejdsområde (fx: -1 til 12 bar) Min. Værdien indstilles o20 MinTransPres. Max. værdien indstilles o21 MaxTransPres. Valg af reguleringsmåde Alt efter anvendelsen kan der reguleres efter forskellige parametre. De 3 muligheder er vist i bilag 4. 1=normal regulering 2=med indre sløjferegulering og T0. 3=med indre sløjferegulering og S4-temperatur minus T0. o56 Reg. type 6 Manual RS8CX801 Danfoss EKC 316A

7 Kølemiddelindstilling o30 Refrigerant Inden kølingen kan startes, skal kølemidlet defineres. Der kan vælges følgende kølemidler: 1=R12. 2=R22. 3=R134a. 4=R502. 5=R717. 6=R13. 7=R13b1. 8=R23. 9=R =R =R =R142b. 13=Brugerdefineret. 14=R32. 15=R =R401A. 17=R =R402A. 19=R404A. 20=R407C. 21=R407A. 22=R407B. 23=R410A. 24=R =R =R =R600a. 28=R =R1270. Advarsel: Forkert valg af kølemiddel kan medføre skade på kompressoren. Service En række af regulatorens værdier kan udlæses til brug i en servicesituation Aflæse værdien af det eksterne strømsignal (AIA) u06 AI A ma Aflæse status på indgangen DI (start/stop indgangen) u10 DI Aflæse den igangværende indkoblingstid for termostaten eller varigheden af den u18 Ther. RunTime sidst afsluttede indkobling Aflæse temperaturen ved S2 føleren u20 S2 temp. Aflæse overhedningen u21 SH Aflæse reguleringens aktuelle overhedningsreference u22 SH ref. Aflæse ventilens åbningsgrad u24 OD% Aflæse fordampningstrykket u25 Evap. pres. Pe Aflæse fordampningstemperaturen u26 Evap.Press.Te Aflæse temperaturen ved S3 føleren u27 S3 temp. Aflæse reguleringsreferencen (Indstillet setpunkt + evt. bidrag fra eksternt signal) u28 Temp ref. Aflæse værdien af strømsignal fra tryktransmitteren (AIB) u29 AI B ma Service Driftsstatus Regulatorens driftsstatus kan fremkaldes ved kortvarigt (1s.) aktivering af den øverste knap. Hvis der eksisterer en statuskode, vil den blive vist. (Statuskoder har lavere prioritet end alarmkoder. Det betyder at statuskoder ikke kan ses, hvis der er en aktiv alarmkode.) De enkelte statuskoder betyder følgende: S10: Kølingen er stoppet med den interne eller den eksterne start/stop. 10 S11: Termostaten er udkoblet 11 Konfigurationsindstillinger (n37, n38, o56 og o30) kan kun ske, når reguleringen er stoppet (r12 = off). -- DO1 Alarm Aflæse status på alarmrelæet -- DO2 Liq.Valv Aflæse status på relæet til magnetventilen EKC State (0 = regulering) EKC 316A Manual RS8CX801 Danfoss

8 Betjening Display Værdierne bliver vist med tre cifre, og med en indstilling kan du bestemme, om temperaturen skal vises i C eller i F. (Tryk i bar eller psig.) Lysdioder på fronten Der er lysdioder på fronten, som vil lyse, når den tilhørende funktion er aktiveret. Den øverste lysdiode vil angive, når ventilen bevæger sig mod en større åbningsgrad. Den næste lysdiode vil angive, når ventilen bevæger sig mod en mindre åbningsgrad. Den tredie vil angive, når termostaten kalder på køling. Alle lysdioder vil blinke, når der er en fejl i reguleringen. I denne situation kan du kalde fejlkoden frem på displayet og udkoble alarmen ved et kortvarigt tryk på den øverste knap. Knapperne Når du vil ændre en indstilling, vil de to knapper give en højere eller en lavere værdi alt efter hvilken knap, du trykker på. Men før du kan ændre værdien, skal du have adgang ind i menuen. Det får du ved at trykke på den øverste knap i et par sekunder så kommer du ind i rækken med parameterkoder. Find den parameterkode du vil ændre, og tryk så på begge knapper samtidig. Når du har ændret værdien, gemmer du den nye værdi ved igen at trykke på begge knapper samtidig. Eller kort: Giver adgang til menuen (eller udkoble en alarm) Giver adgang til at ændre Gemmer en ændring. Eksempler på betjening Indstille setpunkt for termostaten 1. Tryk på begge knapper samtidig 2. Tryk på en af knapperne og vælg den nye værdi 3. Tryk igen på begge knapper for at afslutte indstillingen. Indstille en af de øvrige menuer 1. Tryk på den øverste knap til der vises en parameter 2. Tryk på en af knapperne og find hen til den parameter, du vil indstille 3. Tryk på begge knapper samtidig indtil værdien for parameteren vises 4. Tryk på en af knapperne og vælg den nye værdi 5. Tryk igen på begge knapper for at afslutte indstillingen. Menuoversigt Funktion Normalbillede Viser den aktuelle overhedning / åbningsgrad / temp. Visningen defineres i o17 Hvis du vil se ekspansionsventilens aktuelle åbningsgrad, skal du trykke kortvarigt (1s) på den nederste knap. Visningen defineres i o17 Reference Parameter Min. SW =1.2x Max. - K - % Indstil det ønskede setpunkt for termostaten - * -60 C 50 C 3.0 Differens r01 * 0.1 K 20.0 K 2.0 Enheder (0= C+bar /1= F+psig) r Fab. indstil. Eksternt bidrag til referencen r06-50 K 50 K 0..0 Korrektion af signalet fra S2 r K 10.0 K 0.0 Korrektion af signalet fra S3 r K 10.0 K 0.0 Start / stop af kølingen r12 OFF On On Termostatfunktionen defineres (0= ingen termostatfunktion, 1=On/off-termostat) r Alarm Øvre afvigelse (over temperaturindstillingen) A01 * 3 K 20 K 5 Nedre afvigelse (under temperaturindstillingen) A02 * 1 K 10 K 3 Alarmforsinkelse A03 * 0 min. 90 min. 30 Batteriovervågning A34 Off On Off Reguleringsparametre P: Forstærkningsfaktor Kp n I: Integrationstid Tn n05 30 s 600 s 120 D: Differentiationstid Td (0 = off) n06 0 s 90 s 0 Max. værdi for overhedningsreferencen n09 2 K 30 K 10 Min. værdi for overhedningsreferencen n10 1 K 12 K 4 MOP (max = off) n bar 60 bar 20 Signalsikkerhed ved opstart. Tid for sikkerhed. Bør kun ændres af instrueret personale. Signalsikkerhed ved opstart - Åbningsgradens startværdi. Bør kun ændres af instrueret personale. Stabilitetsfaktor for regulering af overhedningen. Bør kun ændres af instrueret personale Dæmpning af forstærkningen omkring referencen. Bør kun ændres af instrueret personale Forstærkningsfaktor for overhedningen. Bør kun ændres af instrueret personale Definition af overhedningsreguleringen. 1=MSS, 2=LOADAP Værdi for min. overhedningsreference ved belastninger under 10% Max. åbningsgrad. Bør kun ændres af instrueret personale "n37" til "n42" er tilpasset ventil type ETS 50, og bør kun ændres ved brug af anden ventil. Antal step fra 0-100%åbningsgrad (x10) (ETS 50 = 263. ETS 100 = 353) Antal step pr. sekund Kompensering af spindelslør ved ventilens lukkepunkt Kompensering af spindelslør i reguleringsområdet Ventilens tilstand ved afbrudt forsyningsspændingen: 1=NC, 2=NO (special application) n15 0 sek. 90 sek 0 n n n n n n22 1 K 15 K 2 n32 0 % 100 % 100 n37 n stp** 10 stp/s 5000 stp ** 300 stp/s n39 0 stp 100 stp 50 n40 0 stp 100 stp 100 n *) Benyttes kun, hvis der også vælges termostatfunktion (r14=1). **) Displayet på regulatoren kan kun vise 3 cifre, men indstillingsværdien er 4 cifre. Kun de 3 mest betydende vises. Dvs. at en visning på fx. 250 vil give en indstilling på Manual RS8CX801 Danfoss EKC 316A

9 Kompensering af spindelsløret i lukkepunktet skal ske ved: 1=når ventilen åbner, 2=når ventilen lukker n stp 1 Dæmpningsfaktor for indre sløjfe n43 0, Integrationstid for indre sløjfe (TnT0) n44 10 s 120 s 30 Sikkerhedsværdi for nedre temperaturdifference for indre sløjfe. Diverse n45 1 K 20 K 3.0 Regulatorens adresse o03*** On/off omskifter (service-pin meddelelse) o04*** Definér indgangssignalet på den analoge indgang AIA: 0: Ikke noget signal, 1: Temperatursetpunkt ma 2: Temperatursetpunkt ma 3: Forskydning af overhedningsreferencen ma 4: Forskydning af overhedningsreferencen ma 5: Tvangsstyring af ventilens max. åbningsgrad med et 0-20 ma signal 6: Tvangsstyring af ventilens max. åbningsgrad med et 4-20 ma signal o Indstil forsyningsspændingens frekvens o12 50 Hz 60 Hz 50 Vælg displayvisningen til "normalbilledet" 1: Overhedning 2: Ventilens åbningsgrad 3: Lufttemperaturen Manuel styring af udgange: OFF: Ingen manuel styring 1: Relæet til magnetventilen vælges ON 2: Relæet til magnetventilen vælges OFF 3: Alarmrelæet aktiveres (brydes) 4: Tvangsstyring af ventilens åbningsgrad med 0-20 ma 5: Tvangsstyring af ventilens åbningsgrad med 4-20 ma Ved indstilling 1-3 vil "o45" være aktiv Arbejdsområdet for tryktransmitteren - min. værdi Arbejdsområdet for tryktransmitteren - max. værdi Kølemiddelindstilling 1=R12. 2=R22. 3=R134a. 4=R502. 5=R717. 6=R13. 7=R13b1. 8=R23. 9=R =R =R =R142b. 13=Brugerdefineret. 14=R32. 15=R =R401A. 17=R =R402A. 19=R404A. 20=R407C. 21=R407A. 22=R407B. 23=R410A. 24=R =R =R =R600a. 28=R =R1270. Manuel styring af ventilens åbningsgrad. Funktionen kan kun betjenes, hvis "o18" er indstillet. Valg af reguleringsmåde: 1=Normal 2=Med indre sløjfe (T0) 3=Med indre sløjfe (S-medie-temperatur minus T0) o o18 off 5 0 o20-1 bar 60 bar -1.0 o21-1 bar 60 bar 12.0 o o45 0 % 100 % 0 o Service Analog indgang AIA (16-17) u06 ma Aflæse status på indgangen DI u10 on/off Termostatens indkoblingstid u18 min. Temperaturen ved S2 føleren u20 C Overhedningen u21 K Overhedningsreferencen u22 K Aflæse ventilens åbningsgrad u24 % Aflæse fordampningstrykket u25 bar Aflæse fordampningstemperaturen u26 C Temperaturen ved S3 føleren u27 C Temperaturreferencen u28 C Aflæse signalet på tryktransmitterindgangen u29 ma ***) Denne indstilling vil kun være mulig, hvis der er monteret et datakommunikationsmodul i regulatoren. Konfigurationsindstillinger kan kun ske, når reguleringen er stoppet. Regulatoren kan give følgende meddelelser: E1 E15 E16 E17 E18 E19 E20 A1 A2 A11 A43 A44 Fejlmeddelelse Alarmmeddelelse Fejl i regulatoren Afbrudt S2 føler Kortsluttet S2 føler Afbrudt S3 føler Kortsluttet S3 føler Indgangssignalet på klemme er udenfor området Indgangssignalet på klemme er udenfor området (P0 signalet) Højtemperaturalarm Lavtemperaturalarm Der er ikke valgt kølemiddel Kontrollér forsyningsspændingen til stepmotoren Batterialarm (ingen eller for lav spænding) Fabriksindstilling Hvis du får behov for at vende tilbage til de fabriksindstillede værdier, kan det ske således: - Afbryd forsyningsspændingen til regulatoren - Hold begge knapper inde samtidig med at du igen tilslutter forsyningsspændingen. EKC 316A Manual RS8CX801 Danfoss

10 Data Forsyning Effektforbrug Indgangssignal Følerindgang Tilslutninger 24 V a.c. +/-15% 50/60 Hz, 10 VA (forsyningsspændingen er galvanisk adskilt fra ind- og udgangssignaler) Regulator ETS-stepmotor 5 VA 1,3 VA Strømsignal 4-20 ma eller 0-20 ma Tryktransmitter 4-20 ma fra AKS 33 Digital indgang fra ekstern kontaktfunktion 2 stk. Pt 1000 ohm Termostatrelæ 1 stk. SPST AC-1: 4 A (ohmsk) Alarmrelæ 1 stk. SPST AC-15: 3 A (induktiv) Stepmotorudgang Datakommunikation Omgivelser Kapsling IP 20 Vægt Montage Display Pulserende 100 ma Mulighed for tilslutning af et datakommunikationsmodul C, under drift C, under transport 20-80% Rh, ikke kondenserende Ikke chokpåvirkninger / vibrationer 300 g DIN-skinne LED, 3 cifre EU lavspændingsdirektiv og EMC krav til CEmærkning er opfyldt. Godkendelser LVD-testet iht. EN og EN EMC-testet iht. EN og EN Hvis der anvendes batteri-backup: Batterikrav: 18V d.c. min. 100 mah Nødvendige tilslutninger Klemme: Forsyningsspænding 24 V a.c Spænding til stepmotor Pt 1000 føler ved fordamperafgang (S2) Tryktransmitter type AKS Kontaktfunktion til start/stop af reguleringen. Hvis der ikke tilsluttes en kontakt, skal klemme 1 og 2 kortsluttes. 5-6 Batteri (spændingen vil lukke ETS-ventilen, hvis regulatoren mister forsyningsspændingen. Batteri-tilslutningen kan dog erstattes med installation af en magnetventil i væskeledningen. Denne tilsluttes så klemme 8-9. VIGTIGT 24 Volt a.c. forsyningen til EKC 316A på klemme 25 og 26 skal holdes helt adskilt fra forsyningen til batteriet på klemme 5 og 6, og disse to forsyninger må under ingen omstændigheder have en fælles jordforbindelse. Applicationbestemte tilslutninger Klemme: Pt 1000 føler til måling af lufttemperatur (S3) 8-9 Termostatrelæ Alarmrelæet Der er forbindelse imellem 12 og 13 i alarmsituationer, og når regulatoren er spændingsløs Strømsignal fra anden regulering (Ext.Ref.) 3-4 Datakommunikation Monteres kun, hvis der også er monteret et datakommunikationsmodul. Det er vigtigt, at installationen af datakommunikationskablet udføres korrekt. Se separat litteratur nr. RC8AC... Bestilling Type Funktion Bestilling EKC 316A Overhedningsregulator 084B7088 EKA 173 EKA 175 EKA 174 Datakommunikationsmodul (tilbehør), (FTT 10 modul) Datakommunikationsmodul (tilbehør), (RS 485 modul) Datakommunikationsmodul (tilbehør), (RS 485 modul) med galvanisk adskillelse Temperaturføler Pt 1000 ohm / Tryktransmitter type AKS 33: Se venligst katalog RK0YG ETS-Ventiler: Se venligst datablad DKRCC.PD.VD1.A1.-- Datakommunikation < max. 5 m > L > 5 m, se side B B B Manual RS8CX801 Danfoss EKC 316A

11 Installationshensyn Utilsigtet påvirkning kan medføre funktionssvigt af føler, regulator, ventil eller data kommunikation med deraf følgende driftsfejl på køleanlægget. Fx temperaturstigning eller væskegennemløb i fordamperen. Danfoss påtager sig ikke ansvar for varer og dele i installationer, der beskadiges som følge af ovenstående fejl. Ved installation påhviler det installatøren at foretage de nødvendige sikringer mod ovenstående fejl. Specielt henvises til nødvendigheden af signal til regulatoren, når kompressorer bliver stoppet, og til nødvendigheden af væskeopsamlere før kompressorerne. Bilag 1 Samspil imellem intern og ekstern start/stop funktion og funktioner, der er aktive. Bilag 2 Hvis der er to fordampere og de har samme sugeledning, kan signalet fra tryktransmitteren anvendes af to regulatorer. Intern Start/stop Off Off On On Ekstern start/stop (DI) Off On Off On Køling (DO2) Off On Temperaturovervågning Nej Ja Følerovervågning Ja Ja Indstille konfigurationen Ja Nej Bilag 3 De to reguleringsformer for overhedning er følgende: Adaptiv overhedning Belastningsdefineret overhedning Her reguleres efter fordamperens belastning vha. MSS-søgning (MSS = mindst tilladelig overhedning). (Overhedningsreferencen sænkes, så der lige netop nås ustabilitet.) Overhedningen begrænses af indstillingerne for min. og max. overhedning. Referencen følger en defineret kurve. Denne kurve defineres med tre værdier. Lukke værdien, min værdien og max værdien. Disse tre værdier skal vælges således, at kurven ligger imellem MSS kurven og kurven for middeltemperaturdifferencen Tm (temperaturforskellen imellem medietemperatur og fordampningstemperatur. Indstillingseksempel = 4, 6 og 10 K). EKC 316A Manual RS8CX801 Danfoss

12 Bilag 4 Reguleringsalgoritmer for overhedningen. Der er flere algoritmer at vælge imellem. De indstilles i "o56". Reg.type = 1 Denne reguleringsalgoritme anvender den klassiske metode, og anbefales til kendte applications evt. til tidligere installation med en Danfoss-regulator. Som udgangspunkt kan værdierne for Kp, Tn og Td indstilles til tilsvarende værdier som de tidligere. Termostatfunktionen kan vælges til, hvis den ønskes. Reg.type = 2 Denne reguleringsalgoritme anbefales på nye anlæg, hvor termostatfunktionen også skal anvendes. Reguleringen arbejder med en indre sløjfe, der forbedrer reguleringen, og gør den lettere at indstille optimalt. Kombinationen af adaptiv fordamper- og temperatur-regulering giver stor temperaturnøjagtighed af mediet. (Algoritmen kan også benyttes uden termostatfunktion, hvis indstilling "3" med temperaturføler fravælges.) T0-temperaturen indgår yderligere i en indre sløjferegulering Reg.type = 3 Denne indstilling anbefales, hvis der kun skal ske en regulering af overhedningen. Reguleringsalgoritme kræver, at der monteres en temperaturføler i mediet, og da der kun er én følerindgang til medietemperaturen, kan indstillingen ikke benyttes sammen med termostatfunktionen. Temperaturføleren tilsluttes indgangen "S3" og monteres i det kølede medie efter fordamperen. (Danfoss kalder en føler S4, hvis den er monteret i mediet efter fordamperen.) Denne regulering giver den bedste overhedningsregulering ud af de 3. S4 og T0-temperaturen indgår yderligere i en indre sløjferegulering 12 Manual RS8CX801 Danfoss EKC 316A

13 Start af regulatoren Når el-tilslutningen til regulatoren er foretaget, skal de følgende punkter foretages, inden reguleringen er i gang: 1. Afbryd den eksterne kontakt, der starter og stopper reguleringen. 2. Følg menuoversigten på side 8 og indstil de forskellige parametre til de ønskede værdier. 3. Slut den eksterne kontakt, og reguleringen bliver startet. 4. Følg den aktuelle rumtemperatur eller overhedning på displayet. Hvis overhedningen pendler Når køleanlægget er bragt til at arbejde stabilt, skulle regulatorens fabriksindstillede reguleringsparametre i de fleste tilfælde give et stabilt og relativt hurtigt reguleringssystem. Hvis systemet derimod pendler, kan det skyldes at overhedningsparametrene er valgt for lave: Hvis der er valgt adaptiv overhedning: Juster: n09, n10 og n18. Hvis der er valgt belastningsdefineret overhedning: Juster: n09, n10 og n22. Alternativt kan det skyldes, at de indstillede reguleringsparametre ikke er optimale: Hvis periodetiden er større end integrationtiden: (T p > T n, (T n er fx 240 sekunder)) 1. Forøg T n til 1,2 x T p 2. Vent til anlægget igen er i balance 3. Hvis der stadig er pendling, reduceres K p med fx 20%. 4. Vent til anlægget er i balance 5. Ved fortsat pendling gentages 3 og 4. Hvis periodetiden er mindre end integrationstiden: (T p < T n, (T n er fx 240 sekunder)) 1. Reducér K p med fx 20% af skalaværdien 2. Vent til anlægget er i balance 3. Ved fortsat pendling gentages 1 og 2. Kontrollér at ETS-ventilen lukker, hvis forsyningsspændingen til regulatoren afbrydes Denne kontrol foretages, hvis regulatoren er tilsluttet batteribackup. Batteriet vil få stepmotoren til at bevæge sig til endestoppet og hermed lukke ventilen. Kontrollen kan udelades, hvis der er monteret og tilsluttet en magnetventil via klemmerne EKC 316A Manual RS8CX801 Danfoss

14 ETS tilslutning Hvis afstanden imellem EKC 316A og ETS ventilen overstiger 5 m, skal der indsættes et filter for at opnå korrekt ventilfunktion. Tilslutning L < 5 m 5 m < L < 50 m Mål Bestilling AKA 211 Type Beskrivelse Bestilling Filter 4 x 10 mh 084B2238 Montering på DIN-skinne 14 Manual RS8CX801 Danfoss EKC 316A

15 EKC 316A Manual RS8CX801 Danfoss

16 Litteraturoversigt Instruktion RI8HA (udpluk af denne manual). Her kan du se hvordan regulatoren skal monteres og programmeres. Installationsvejledning til udvidet betjening RC8AC Her kan du se hvordan der kan oprettes en datakommunikationsforbindelse til ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer. Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. DE-BD 16 Manual RS8CX801 Danfoss EKC 316A

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til regulering af en ventil på et køleanlæg - fx ved: Langtidsopbevaring af frugt og grønt Klimaanlæg

Læs mere

Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A

Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A User Guide Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Anvendelse Regulatoren begrænser trykgastemperaturen på kompressorer

Læs mere

Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren begrænser trykgastemperaturen på kompressorer ved at åbne

Læs mere

Overhedningsregulator EKC 315A

Overhedningsregulator EKC 315A User Guide Overhedningsregulator EKC 315A Regulator og ventil kan anvendes, hvor der stilles krav til nøjagtig regulering af overhedning og temperatur i forbindelse med køling. Fx: Frost lager (luftkølere)

Læs mere

Regulator til styring af industriel fordamper EKC 315A - 084B7085 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til styring af industriel fordamper EKC 315A - 084B7085 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til styring af industriel fordamper EKC 315A - 084B7085 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulator og ventil kan anvendes, hvor der stilles krav til nøjagtig

Læs mere

Regulator til kaskadesystemer med CO2 EKC 313

Regulator til kaskadesystemer med CO2 EKC 313 Regulator til kaskadesystemer med CO2 EKC 313 Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren kan anvendes på systemer med kaskaderegulering og CO2 som kølemiddel på lavtemperaturkredsen. Den regulerer kølingen

Læs mere

Kapacitetsregulator EKC 331 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Kapacitetsregulator EKC 331 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Kapacitetsregulator EKC 331 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til kapacitetsregulering af kompressorer eller kondensatorer på mindre køleanlæg. Fordele

Læs mere

Kapacitetsregulator EKC 331T. Manual

Kapacitetsregulator EKC 331T. Manual Kapacitetsregulator EKC 331T Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til kapacitetsregulering af kompressorer eller kondensatorer på mindre køleanlæg. Der kan reguleres med op til 4 ens kapacitetstrin.

Læs mere

Niveauregulator EKC 347. Manual

Niveauregulator EKC 347. Manual Niveauregulator EKC 347 Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til niveauregulering af kølemiddelniveauet i: Pumpebeholdere Separatorer Mellemkølere Economisere Kondensatorer Receivere System

Læs mere

Regulator til styring af én fordamper EKC 414A1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til styring af én fordamper EKC 414A1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til styring af én fordamper EKC 414A1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren er en total kølemøbelstyring, der har integrerede køletekniske funktioner,

Læs mere

Kapacitetsregulator til tørkøler AK-PC 420 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Kapacitetsregulator til tørkøler AK-PC 420 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Kapacitetsregulator til tørkøler AK-PC 420 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til kapacitetsstyring af en tørkøler inklusiv blæsere, 3-vejsventil og

Læs mere

Protokol interface AK-PI 300

Protokol interface AK-PI 300 User Guide Protokol interface AK-PI 300 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Funktion AK-PI 300 er et mellemled, så enheder af typen Daikin kan betjenes via en Systemmanager fx AK-SM 720

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 102 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 102 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 102 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum Styring af afrimning Til

Læs mere

Overvågningsenhed AK-LM 330

Overvågningsenhed AK-LM 330 User Guide Overvågningsenhed AK-LM 330 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Menuoversigt Denne menubetjening kan anvendes sammen med Systemsoftware type AKM. Beskrivelsen er delt op i de funktionsgrupper,

Læs mere

User Guide AK-SM 720 Boolean logic

User Guide AK-SM 720 Boolean logic User Guide AK-SM 720 Boolean logic ADAP-KOOL Refrigeration control systems Anvendelse Funktionen er indeholdt i Systemmanager type AK-SM 720, og kan anvendes til brugerdefinerede funktioner. Funktionerne

Læs mere

Medietemperaturregulator EKC 361

Medietemperaturregulator EKC 361 User Guide Medietemperaturregulator EKC 361 Regulator og ventil kan anvendes hvor der stilles høje krav til nøjagtig temperaturregulering i forbindelse med køling. Det vil fx være: Kølerum til frugt og

Læs mere

Regulator til styring af CO2 gastryk EKC 326A. Manual

Regulator til styring af CO2 gastryk EKC 326A. Manual Regulator til styring af CO2 gastryk EKC 326A Manual Introduktion Anvendelse Regulator kan anvendes på systemer med trans-kritiske og sub-kritiske kølestyringssystemer, hvor der anvendes CO2, som kølemiddel.

Læs mere

Instructions EKD 316. Mål Dimensions. Identifikation Identification 084B8040. Princip Principle

Instructions EKD 316. Mål Dimensions. Identifikation Identification 084B8040. Princip Principle Instructions EKD 316 Identifikation Identification Mål Dimensions 084B8040 Princip Principle Application 2 Menu o61=2 (factory setting) (fabriksindstilling) Application 1 Menu o61=1 RI8LG485 9-2008 Class

Læs mere

Kapacitetsregulator EKC 531D1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Kapacitetsregulator EKC 531D1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Kapacitetsregulator EKC 531D1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til kapacitetsregulering af kompressorer og kondensatorer på mindre køleanlæg. Antallet

Læs mere

Protokol interface AK-PI 200

Protokol interface AK-PI 200 User Guide Protokol interface AK-PI 200 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Funktion AK-PI 200 er et mellemled, så regulatorer af typen AKC og AKL kan betjenes via en Systemmanager fx

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Regulatorer til temperaturstyring EKC 201 og EKC 301 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk Brochure

Regulatorer til temperaturstyring EKC 201 og EKC 301 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk Brochure Regulatorer til temperaturstyring EKC 201 og EKC 301 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk Brochure Introduktion EKC 201 (til indbygning i tavle) og 301 (til montering på DIN-skinne) er specielt udviklet

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - AK-CC 210. Manual

Regulator til temperaturstyring - AK-CC 210. Manual Regulator til temperaturstyring - AK-CC 210 Manual Indhold Introduktion... 2 Virkemåde... 3 Anvendelser... 6 Funktionsoversigt... 8 Betjening...18 Menuoversigt...20 Bestilling...22 Tilslutninger...23 Data...24

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring

Læs mere

Woodley Protokol interface AK-PI 100

Woodley Protokol interface AK-PI 100 User Guide Woodley Protokol interface AK-PI 100 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Funktion AK-PI 100 er et mellemled, så enheder af Woodley-typer kan betjenes via en Systemregulator

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Regulator til fordamperstyring AK-CC 750. Manual

Regulator til fordamperstyring AK-CC 750. Manual Regulator til fordamperstyring AK-CC 750 Manual Indhold 1. Introduktion...3 Anvendelse... 3 Principper... 4 2. Design af en regulator...7 Moduloversigt... 8 Fælles data for moduler...10 Regulator...12

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Regulator til styring af CO2 gastryk EKC 326A. Manual

Regulator til styring af CO2 gastryk EKC 326A. Manual Regulator til styring af CO2 gastryk EKC 326A Manual Introduktion Anvendelse Regulator kan anvendes på systemer med trans-kritiske og sub-kritiske kølestyringssystemer, hvor der anvendes CO2, som kølemiddel.

Læs mere

Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion

Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion Beskrivelse/ anvendelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Motorerne fås med eller uden sikkerhedsfunktion

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-T2-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 22A,B,C og EKC 32A,B Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator,

Læs mere

Regulator til styring af CO2 gastryk EKC 326A

Regulator til styring af CO2 gastryk EKC 326A User Guide Regulator til styring af CO2 gastryk EKC 326A ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Anvendelse Regulatoren kan anvendes på systemer med trans-kritiske og sub-kritiske kølestyringssystemer,

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-DAT-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23 Datablad Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - med DIN EN 14597-certificeret spring return funktion (nedadgående fjeder) eskrivelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30

Læs mere

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal ES 899 CO og temperatur sensor med indbygget regulator For montage på kanal Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: ES 899 er en kombineret føler og regulator med mange anvendelses

Læs mere

ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer. Indhold

ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer. Indhold ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer Indhold Introduktion...4 Kompressor- og kondensatorstyringer...6 Introduktion...6 Kapacitetsregulering...8 EKC 331T...8 AK-PC 530...12 AK-PC 840...18 AK-PC 730...20 AKC 25H1...22

Læs mere

Elektrisk aktuator AME 855

Elektrisk aktuator AME 855 Datablad Elektrisk aktuator AME 855 Beskrivelse Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske regulatorer med modulerende eller 3-punktsregulerings-udgang. Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

Konfigurationsmanual. HBLC-XXX NIVEAUREGULATOR Til niveauregulering af NH3, CO 2 eller HFC i køleanlæg

Konfigurationsmanual. HBLC-XXX NIVEAUREGULATOR Til niveauregulering af NH3, CO 2 eller HFC i køleanlæg Konfigurationsmanual HBLC-XXX NIVEAUREGULATOR Til niveauregulering af NH3, CO 2 eller HFC i køleanlæg Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 2 Installation af HB konfigurations Tool... 3 PC konfigurering...

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk kølecontroller TLZ12 Frontpanel: TLZ12 22.8. OUT DEF AL 4 3 U P * TLZ12 er en digital microprocessorstyret controller for kølekompressor med ON/ kontrol og afrimningsfunktion. Instrumentet

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller Oversigt over modeller Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller OPTYMA PLUS Fuldt udstyret kondenseringsaggregater til fast installation Forstærket konstruktion Forberet til installation

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere