Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder."

Transkript

1 Næstved Kommune

2 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne skal mærke, at vi aktivt arbejder sammen om at udvikle erhvervslivet et samarbejde der baner vej for vækst og nye jobs. Der er allerede sat flere initiativer i gang, herunder etableringen af Campus Næstved, Center for Bæredygtigt Byggeri og Næstved Erhverv. Derudover byder de kommende år på offentlige investeringer i vores region for omkring 140 mia. kr. Det er byggeri som Femern Bælt-forbindelsen, en ny Storstrømsbro, udbygning af jernbanen og fængsels- og sygehusbyggerier. Vi vil sikre, at dette byggeri bliver omsat til arbejdspladser i Næstved. Og vi vil gribe de muligheder, der følger af, at togforbindelsen til København reduceres til 34 minutter i Strategien er ambitiøs, men vi har viljen til at gå ind i et aktivt samarbejde med erhvervslivet, hvor vi arbejder systematisk, følger op på målsætningerne. Og i fællesskab bliver klogere på, hvad der virker og hvordan vi opnår de bedste resultater. Venlig hilsen Næstved Byråd 2

3 Strategiske mål Et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv og en arbejdsstyrke, der matcher virksomhedernes behov. Det er den vision vi stræber efter som fundament for vores lokale velfærd. Siden den globale finanskrise satte ind i 2008, har der været en tilbagegang i antallet af arbejdspladser i Næstved dem vil vi arbejde for at få tilbage. Samtidig skal vi blive bedre til at få de unge igennem en ungdomsuddannelse og videre i uddannelsessystemet, så uddannelsesniveauet kommer op. Det gælder både flere faglærte og højtuddannede, og selvom Næstved allerede har nogle af Region Sjællands bedste uddannelsesmuligheder, vil vi stræbe efter at tiltrække endnu flere. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Virksomheder og Viden er strategiens tema og angiver udgangspunktet for de strategiske mål: Virksomheder bidrage til flere arbejdspladser i 2018, hvilket modsvarer de tabte arbejdspladser fra Viden understøtte at uddannelsesniveauet hæves til samme niveau som landsgennemsnittet og tiltrække mindst tre nye uddannelser, som matcher erhvervslivets efterspørgsel 3

4 Indsatsområder For at komme i mål med ambitionerne er det nødvendigt at prioritere indsatsen. I forlængelse af Kommuneplanstrategi fokuserer erhvervsstrategien på at udvikle brancher, hvor Næstved Kommune har en styrkeposition i dag og et potentiale for vækst: Byggeri Detailhandel, engroshandel og service Sundhed og omsorg Ressource City Det betyder ikke, at andre brancher ikke er vigtige. Det er de, og andre brancher herunder vores industrivirksomheder er omfattet af den generelle erhvervsservice med bl.a. erhvervsnetværk og forretningsudvikling. Derudover vil vi arbejde for at udvikle en virksomhedsklynge med afsæt i Næstveds styrkeposition på ventilationsområdet. Perspektivet er, at der på dette område gennem en klynge kan skabes et endnu stærkere samarbejde mellem branchens virksomheder og et godt miljø for opstart af nye virksomheder. 4

5 5

6 Byggeri Byggebranchen står stærkt i Region Sjælland generelt og i Næstved Kommune i særdeleshed. Over 25 procent af de private job i kommunen findes her. De fleste er beskæftigede inden for områdets serviceerhverv, hvilket omfatter håndværkere, arkitekter og rådgivende ingeniører. Samtidig markerer byggebranchen sig som det område i kommunen med flest iværksættere. Der er tale om en branche med et vækstpotentiale. Det kommende årti vil byde på enorme investeringer i infrastruktur og offentligt byggeri i Region Sjælland opgaver som Næstved-virksomheder skal have del i. Vi tror på, at virksomhederne har en konkurrencefordel gennem opkvalificering inden for bæredygtighed og ved at ruste sig til at indgå i konsortier og samarbejde med andre virksomheder. Det er baggrunden for, at vi sammen med Region Sjælland har etableret Center for Bæredygtigt Byggeri med fokusområderne: At få del i markedet for bæredygtigt byggeri At øge de faglige kompetencer hos både virksomheder og borgere At udnytte interessen for kvalitetsbyggeri og energibesparelser Ud over arbejdet i Center for Bæredygtigt Byggeri vil Næstved Kommune fortsat prioritere samarbejde med virksomhederne omkring vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Mål Flere arbejdspladser inden for rådgivning, design og håndværk Lokale byggevirksomheder indgår i konsortier eller andre typer af samarbejder med henblik på at kvalificere sig til større bygge- og anlægsopgaver, f.eks. sygehusbyggeri og udbygning af infrastruktur Lokale byggevirksomheder er aktive i netværk for grønne håndværkere og deltager i uddannelsestilbud om bæredygtigt byggeri Næstved Kommune styrker sit brand som frontløber inden for bæredygtigt byggeri 6

7 7

8 Detailhandel, engroshandel og service Detailhandelen i Næstved tiltrækker kunder fra et stort opland og er et reelt alternativ til shopping i hovedstaden. Sådan har det været siden Næstved Storcenter åbnede i 1989, og det har cementeret vores status som regionalt handelscentrum, især for den sydlige del af Region Sjælland. Beskæftigelsesmæssigt er detail- og engroshandel en af vores største brancher med næsten 30 procent af de private arbejdspladser. Detailhandel er et af de områder, der mest tydeligt binder visionen Mærk Næstveds spor om erhvervsudvikling og kultur/turisme sammen. Arrangementer som Mærk Næstved Danser og Kulturnatten viser, at oplevelser kan tiltrække kunder til butikkerne, ligesom handelslivet er et vigtigt element i Næstved som turistdestination. Med internethandlens fremgang er de fysiske butikker under pres for at finde nye markeder og salgskanaler. Vi skal derfor også rette fokus mod engroshandel og serviceerhverv, der klarer sig bedre i krisetider og efterspørger samme medarbejderkompetencer som detailhandlen. Mål Detailhandlen i Næstved Kommune fastholder sin regionale styrkeposition Næstved bymidte styrker sin butiksmæssige attraktivitet Næstved bymidte styrker sin oplevelsesmæssige attraktivitet Synergien mellem Næstved bymidte og Center Nord udbygges Øget internationalisering og flere arbejdspladser, primært inden for engroshandel 8

9 9

10 10

11 Sundhed og omsorg I det danske samfund er der en stigende bevidsthed om sundhed og aktiv livsstil. Samtidig er der en voksende befolkningsgruppe af ældre og en stigning i antallet af borgere med kroniske lidelser og livsstilssygdomme. Det åbner alt sammen op for nye erhvervsmuligheder inden for sundhed og omsorg. Næstved Kommune har et bredt udsnit af erhvervsdrivende på området, typisk meget små virksomheder. Fra liberale sundhedserhverv over producenter og forhandlere af sundhedsartikler til rådgivere på områder som ernæring og motion. Som et indsatsområde vil vi arbejde for denne branches vækstpotentiale. Det skal bl.a. ske via samarbejde mellem de kommunale sundhedsopgaver og private virksomheder. Næstved Sygehus er i dag kommunens største arbejdsplads inden for sundhed og omsorg og har mange vidensmedarbejdere. Beslutningen om sygehusets ændrede status forventes at frigive en stor arbejdskraftressource inden for sundhed og omsorg. Vi vil arbejde for at nyttiggøre dette aktiv gennem vækst i private sundhedsvirksomheder. Næstved har gode erfaringer med at formidle velfærdskompetencer til udlandet. I over 20 år har udenlandske medarbejdere, forskere og erhvervsfolk besøgt kommunen for at lære af den måde, vi leverer velfærdsydelser på. Denne systemeksport er sket gennem projektet LOPO (Local Politics), og de kontakter, der er opbygget herigennem, kan understøtte private virksomheders eksport og inspirere til opstart af nye virksomheder. Mål Flere arbejdspladser inden for ressourceområdet sundhed og omsorg Fastholde det samlede antal uddannelsespladser på området Næstved Kommune indgår i mindst et projekt eller offentlig-privat samarbejde om markedsudvikling af produkter og ydelser Kortlægning af lokale virksomheder inden for sundhed og omsorg og tilbud om målrettet vejledning om mulighederne for internationalisering og udvikling gennem offentlig-privat samarbejde Øge omsætningen inden for systemeksport på sundheds- og omsorgsområdet 11

12 Ressource City Ressource City er visionen om at konvertere det gamle industriområde Maglemølle som center for en grøn industriklynge. En industriklynge er en samling af virksomheder, der samarbejder og drager nytte af hinanden. Det styrker deres produktivitet og konkurrenceevne. I Maglemølle kan vi udnytte eksisterende bygninger, da det er oplagt at skabe nyt liv i det gamle industriområde. Samtidig tilbyder Maglemølle med sin placering ved havnen en relevant infrastruktur. Ressource City skal tiltrække og udvikle virksomheder inden for grøn teknologi. Målet er at samle viden og innovation og bidrage med grønne industritiltag til byens borgere. Mulighederne er mange det kunne f.eks. være energifællesskaber og industrisamarbejde, hvor én virksomheds overskudsprodukt er en anden virksomheds råmateriale. Mål Kortlægning af potentialet for at etablere en industriklynge inden for genanvendelse Tiltrække produktionsvirksomheder, iværksættere og vidensinstitutioner Tiltrække fondsmidler Bidrage til udvikling af Maglemølle til et nyt grønt industriområde Etablere samarbejde med mindst én uddannelsesinstitution 12

13 13

14 Erhvervsservice I Næstved Kommune er den lokale erhvervsservice organiseret i Næstved Erhverv - nøgleordene er service, hurtighed og højt fagligt niveau. Vi tilbyder erhvervslivet professionel service med fokus på: Én indgang for virksomheder til Næstved Kommune. Hurtig myndighedsbehandling med høj faglig kvalitet Erhvervsservice med kvalificeret og individuelt tilpasset vejledning til iværksættere, nye og eksisterende virksomheder om opstart, drift og udviklingsmuligheder Erhvervsfremme med strategiske udviklingsprojekter, markedsføring og tiltrækning af nye virksomheder. For den enkelte virksomhed er Én indgang et tilbud om første møde med relevante sagsbehandlere inden for 24 timer efter henvendelsen. Desuden kan virksomheder få tilbudt én kontaktperson i kommunen, som koordinerer sagsbehandlingen ved særligt komplekse sager. For at sikre virksomhederne en kvalificeret og helhedsorienteret service har vi etableret et tværgående erhvervsserviceteam, der samler medarbejdere med virksomhedsrettede opgaver inden for miljø, affald, byggesager, planlægning, grundsalg, rekruttering, fastholdelse af medarbejdere og ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår. Næstved Erhverv tilbyder erhvervsservice til eksisterende virksomheder og iværksættere. Tilbuddet tilpasses den enkelte og kan f.eks. omfatte vejledning om: Virksomhedsudvikling Ejerskifte Kapitalsøgning Internationalisering Eksport Salg Kompetenceudvikling på medarbejderog ledelsesniveau. Iværksættere tilbydes individuel vejledning om bl.a. opstart og forretningsplan og kan deltage i Næstved Erhvervs iværksætterkurser og mentornetværk. Desuden fungerer Næstved Erhverv som ambassadør for både erhvervslivets og kommunens interesser. 14

15 Samarbejde og dialog Drivkraften i erhvervsudviklingen er virksomhedernes ønsker og behov. Næstved Kommune er altid åben for gode idéer fra erhvervslivet, og derudover er en vigtig del af erhvervsudviklingen samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner. Vi har endvidere kontakt til erhvervscentre og udviklingsselskaber i Region Sjælland og til erhvervsorganisationer og branchefællesskaber på nationalt niveau. Dialog og handling er vejen til vækst og nye jobs i Næstved Kommune. 15

16 Mærk Næstved Central beliggenhed i Øresundsregionen og Femern Bælt-regionen God infrastruktur i hastig udvikling maks. 1 time til København og 34 min. i tog fra 2018 Aktiv erhvervshavn med gode forbindelser til Baltikum og andre internationale havne Attraktive erhvervsarealer med facade til de nye omfartsveje og motorvej E47 Kvalificeret og stabil arbejdskraft fra et stort opland Samarbejde med højt kvalificerede uddannelsesinstitutioner Netværk og skræddersyede tilbud om kompetenceudvikling Professionel erhvervsservice med vejledning om opstart, drift og udvikling af virksomheder Én indgang til kommunen og tilbud om første møde inden for 24 timer En stærk lokal kultur præget af imødekommenhed og vilje til samarbejde Kontakt os for at investere og drive virksomhed i Næstved Kommune. Næstved Erhverv Teatergade Næstved Telefon

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

Sammen skaber vi VÆKST og ARBEJDSPLADSER 2016 til 2020

Sammen skaber vi VÆKST og ARBEJDSPLADSER 2016 til 2020 Sammen skaber vi VÆKST og ARBEJDSPLADSER 2016 til 2020 Indhold Sammen skaber vi vækst og arbejdspladser, 2016-2020... 4 Indledning... 4 Befolkningsudviklingen i Faxe Kommune... 5 Bosætning... 6 Beskæftigelse

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Vi arbejder for Silkeb rg

Vi arbejder for Silkeb rg Handlinger der sætter fart på Erhvervsstrategi 2014 2018 Vi arbejder for Silkeb rg I Silkeborg vil vi vækst. Vi arbejder hårdt på at skabe rammer for en positiv udvikling i vores kommune hver eneste dag.

Læs mere

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Revision 2015 1. version 15. februar 2015 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Samarbejdet

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Planstrategi 2015 for Vejle Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 for Vejle Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 for Vejle Kommune og Trekantområdet Byrådet i Vejle Kommune har på sit møde den 19. august 2015 behandlet de bemærkninger, der kom i forbindelse med offentliggørelsen af Planstrategi

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

erhvervsby i vækst danmark i fremdrift

erhvervsby i vækst danmark i fremdrift udkast til erhvervsplan erhvervsby i vækst danmark i fremdrift Erhvervsplan for Aarhus 2014 2017 erhvervsby i vækst danmark i fremdrift Forord Globale og nationale tendenser Vision og mål for Aarhus Vækstskabere,

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige muligheder,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere