Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning"

Transkript

1 Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sådan kommer du i gang Før konfiguration af sikkerhedsfunktionerne...7 Før maskinen tages i brug... 8 Administratorer og brugere... 9 Administratorer Konfiguration af administrator-godkendelse Angivelse af administratorrettigheder Registrering og ændring af administratorer...14 Konfiguration af administrator-godkendelse via Web Image Monitor...16 Loginmetode for administratorer...18 Pålogning via betjeningspanelet Pålogning via Web Image Monitor Log ud-metode for administratorer Aflogning via betjeningspanelet...20 Aflogning via Web Image Monitor...20 Supervisor Nulstilling af administratorpassword...21 Ændring af supervisor Konfiguration af brugergodkendelse Brugere...25 Om brugergodkendelse Konfiguration af brugergodkendelse Brugerkode-godkendelse...29 Basisgodkendelse...31 Angivelse af basisgodkendelse Godkendelsesoplysninger i adressebogen Angivelse af login-brugernavne og -passwords Windows-godkendelse...34 Angivelse af Windows-godkendelse Installation af Internet Information Services (IIS) og Certificate Services...39 Oprettelse af servercertifikat LDAP-godkendelse...43 Printerjob-godkendelse

4 Niveauer for printerjob-godkendelse Printerjobtyper...48 "authfree"-kommando Automatisk registrering i adressebogen Automatisk registrerede emner i adressebogen...52 Brugerspærringsfunktion...53 Angivelse af brugerspærringsfunktion...54 Annullering af passwordspærring Automatisk logout...55 Godkendelse via en ekstern enhed Begrænsning af maskinens brug Begrænsninger for ændring af administratorindstillinger...59 Begrænsning af indstillinger for administratorer...59 Begrænsning af tilladelser for brugerne Angivelse af menubeskyttelse...60 Printerfunktion...60 Begrænsning af tilgængelige funktioner Begrænsning af adgang til kortplads Styring af printforbrug pr. bruger...63 Angivelse af printbegrænsning...64 Angivelse af standard-maksimumforbrug Angivelse af maksimumforbrug pr. bruger Kontrol af printforbrug pr. bruger...66 Udskrivning af liste over printforbrug Nulstilling af tællere for printforbrug...68 Konfiguration af automatisk nulstilling Beskyttelse af data på maskinen Beskyttelse af adressebogen...71 Angivelse af adgangstilladelser til adressebogen Kryptering af data i adressebogen Kryptering af data på maskinen...75 Aktivering af krypteringsindstillinger Sikkerhedskopiering af krypteringsnøglen

5 Opdatering af krypteringsnøglen...79 Annullering af datakryptering...81 Sletning af data på maskinen...82 Automatisk sletning af hukommelsen...82 Sletning af hele hukommelsen Udvidet netværkssikkerhed Adgangskontrol...89 Aktivering/deaktivering af protokoller...90 Aktivering og deaktivering af protokoller via betjeningspanelet Aktivering og deaktivering af protokoller via Web Image Monitor...94 Angivelse af netværkssikkerhedsniveauer...96 Angivelse af netværkssikkerhedsniveauer via betjeningspanelet Angivelse af sikkerhedsniveau via Web Image Monitor...97 Status for funktioner under de enkelte sikkerhedsniveauer...97 Beskyttelse af kommunikationsstier med et enhedscertifikat Oprettelse og installation af enhedscertifikat via betjeningspanelet (selvsigneret certifikat) Oprettelse og installation af et enhedscertifikat via Web Image Monitor (selvsigneret certifikat) Oprettelse af et enhedscertifikatet (udstedt af et nøglecenter) Installation af et enhedscertifikatet (udstedt af et nøglecenter) Installation af et mellemliggende certifikat (udstedt af et nøglecenter) Konfiguration af SSL-/TLS-indstillinger Aktivering af SSL/TLS Brugerindstillinger for SSL/TLS Indstilling af SSL-/TLS-krypteringstilstand Aktivering af SSL for SMTP-forbindelser Konfiguration af IPsec-indstillinger Kryptering og godkendelse via IPsec Indstillinger for automatisk udveksling af krypteringsnøglen IPsec-indstillinger Konfigurationsflow for automatisk udveksling af krypteringsnøglen Indstillingskommandoer for telnet Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse Installation af et sitecertifikat

6 Valg af enhedscertifikat Indstillingsemner i IEEE 802.1X for Ethernet SNMPv3-kryptering Kryptering af overførte passwords Angivelse af driverkrypteringsnøgle Angivelse af password for IPP-godkendelse Krypteringsindstillinger for Kerberos-godkendelse Beskyttelse af dokumenter Administration af sikre udskriftsfiler Sletning af sikre udskriftsfiler Ændring af password for sikre udskriftsfiler Åbning af sikre udskriftsfiler Hindring af uautoriseret kopiering / Datasikkerhed ved kopiering Aktivering af udskrivning med mønstre Tvungen lagring af dokumenter til udskrivning fra printer Administration af maskinen Styring af logfiler Styring af logfiler via Web Image Monitor Logge, der kan styres via Web Image Monitor Attributter for logge, der kan downloades Angivelse af logindsamlingsindstillinger Download af logge Antal logge, der kan opbevares på maskinen Bemærkninger om betjening, når grænsen for antal logposter er nået Logge for udskriftsjob Sletning af alle logge Deaktivering af logoverførsel til logindsamlingsserveren Styring af logge via maskinen Angivelse af logindsamlingsindstillinger Deaktivering af logoverførsel til logindsamlingsserveren Sletning af alle logge Styring af logge via logindsamlingsserveren Konfiguration af startskærmen til individuelle brugere

7 Advarsler vedrørende brugertilpassede startskærme Administration af enhedsinfo Eksport af enhedsinfo Import af enhedsinfo Regelmæssig import af enhedsinformation Manuel import af infofil om enhedsindstillinger fra en server Troubleshooting Administration af miljøvenlig tæller Konfiguration af miljøvenlige tællere Nulstilling af en maskines miljøvenlige tæller Nulstilling af brugeres miljøvenlige tællere Styring af adressebogen Automatisk sletning af adressebogsdata Sletning af alle data i adressebogen Angivelse af udvidede sikkerhedsfunktioner Andre sikkerhedsfunktioner Systemstatus Kontrol af firmwaregyldighed Begrænsning af teknikeres betjeningsrettigheder Yderligere oplysninger om udvidet sikkerhed Indstillinger, der kan konfigureres via betjeningspanelet Indstillinger, der kan konfigureres via Web Image Monitor Indstillinger, der kan konfigureres, når IPsec er tilgængelig/utilgængelig Problemløsning Hvis der vises en meddelelse Hvis der vises en fejlkode Basisgodkendelse Windows-godkendelse LDAP-godkendelse Hvis maskinen ikke kan betjenes Oversigt over indstillingsrettigheder Forklaring på forkortelser Systemindstillinger

8 Papirkass.indstil Redigering af startside Justeringsindstillinger for administratorer Justeringsindstillinger for certificerede administratorer Printerfunktioner Printerindstillinger Indstillinger for udvidede funktioner Vedligeholdelse Web Image Monitor: Vis miljøvenlig tæller Web Image Monitor: Job Web Image Monitor: Enhedsindstillinger Web Image Monitor: Printer Web Image Monitor: Interface Web Image Monitor: Netværk Web Image Monitor: Sikkerhed Web Image Web Image Monitor: Webside Web Image Monitor: Indstillinger for udvidede funktioner Web Image Monitor: Adressebog Web Image Monitor: Central styring af adressebog Web Image Monitor: Hovedafbryder slået fra Web Image Monitor: Nulstil printerjob Web Image Monitor: Nulstil maskinen Web Image Monitor: Styring af startskærmen Web Image Monitor: Skærmovervågning Web Image Monitor: Brugerdefinér skærm pr. bruger Web Image Monitor: Printer: Udskriftsjob Liste over rettigheder for lagrede filer Liste over rettigheder for adressebøger INDEKS

9 1. Sådan kommer du i gang Dette kapitel beskriver forholdsregler vedrørende maskinens sikkerhedsfunktioner, og hvordan administratorindstillinger konfigureres. Før konfiguration af sikkerhedsfunktionerne Hvis sikkerhedsindstillingerne ikke konfigureres, vil data i maskinen være sårbare over for angreb. For at undgå tyveri af eller hærværk på maskinen bør den installeres på et sikkert sted. Køberne af maskinen bør sikre, at den anvendes korrekt, og at der kun udføres handlinger på den, som er godkendt af maskinens administrator og supervisor. Hvis administratoren eller supervisoren ikke foretager de nødvendige sikkerhedsindstillinger, kan der opstå brud på sikkerheden. Inden der foretages sikkerhedsindstillinger på maskinen, bør administratorerne læse sikkerhedsvejledningen grundigt med særlig opmærksomhed på afsnittet "Før konfiguration af sikkerhedsfunktionerne" for at sikre korrekt betjening. Administratorerne bør informere brugerne om korrekt anvendelse af sikkerhedsfunktionerne. Hvis maskinen er forbundet til et netværk, skal dets miljø være beskyttet af en firewall eller lignende. Til beskyttelse af data under kommunikationen bør maskinens sikkerhedsfunktioner udføres, og den skal kobles til enheder, der understøtter sikkerhedsfunktioner som krypteret kommunikation. Administratorerne bør undersøge maskinens logge regelmæssigt for at kontrollere, om der har været ureglementerede eller usædvanlige hændelser. 7

10 1. Sådan kommer du i gang Før maskinen tages i brug I dette afsnit beskrives, hvordan man krypterer overførselsdata og konfigurerer administratorens konto. Hvis der ønskes større sikkerhed, skal følgende indstillinger udføres, inden maskinen tages i brug. 1. Tænd for maskinen. Se vejledningen "Getting Started" for yderligere oplysninger om afbrydelse af strømmen. 2. Tryk på tasten [User Tools]. 3. Tryk på [Systemindstillinger]. 4. Tryk på [Interfaceindstillinger]. 5. Angiv IPv4-adressen. DER029 Yderligere oplysninger om angivelse af IPv4-adresse findes i vejledningen Connecting the Machine/ System Settings. 6. Tryk på [Filoverførsel] under [Systemindstillinger]. 7. Tryk på [Administrators adresse], og angiv adressen for denne maskines administrator. 8. Opret og installér et enhedscertifikat via betjeningspanelet. Se s. 101 "Beskyttelse af kommunikationsstier med et enhedscertifikat" for at få oplysninger om installation af enhedscertifikatet. Indtast den adresse, der blev angivet under trin 7, som -adresse for enhedscertifikatet. 9. Skift administratorens brugernavn og password. Se s. 14 "Registrering og ændring af administratorer" for at få yderligere oplysninger om angivelse af administrators brugernavne og passwords. 10. Tilslut maskinen til netværksmiljøet for almindelig brug. Se s. 203 "Yderligere oplysninger om udvidet sikkerhed" for at aktivere avanceret sikkerhed. 8

11 Administratorer og brugere Administratorer og brugere Dette afsnit forklarer begreberne "administrator", "supervisor", "bruger" og "ejer". Administrator Der er 4 typer administratorer for maskinen: brugeradministrator, maskinadministrator, netværksadministrator og filadministrator. Deres hovedopgave er at foretage indstillinger for brug af maskinen. Adgangsrettighederne afhænger af administratortypen. Administratorer kan ikke udføre almindelige handlinger såsom udskrivning af dokumenter. Supervisor User Owner Der er kun én supervisor. Supervisoren kan angive passwords for administratorerne. En supervisor er ikke påkrævet til almindelig betjening, da administratorer kan angive deres egne password. Brugere anvender printeren til almindelige handlinger såsom udskrivning af dokumenter. En bruger, som har registreret gemte udskrivningsfiler i maskinen, kaldes for ejer. 9

12 1. Sådan kommer du i gang Administratorer Administratorer kontrollerer brugeradgang til maskinen samt en række andre væsentlige funktioner og indstillinger. For at begrænse adgang og indstillinger skal der først vælges en maskinadministrator, og godkendelsesfunktionen skal slås til, inden maskinen anvendes. Når godkendelsesfunktionen er aktiveret, skal login-brugernavn og -password indtastes for at kunne anvende maskinen. Administratorrollerne for denne maskine er inddelt i 4 forskellige typer: brugeradministrator, maskinadministrator, netværksadministrator og filadministrator. Opdeling af administratoropgaver letter de enkelte administratorers opgaver, samtidig med at det forebygger uautoriserede administratorhandlinger. En administrator kan få tildelt flere administratorroller, og en rolle kan deles af mere end én administrator. Der kan desuden udnævnes en supervisor, som kan ændre administratorernes passwords. Administratorer kan ikke bruger funktioner, der er tilgængelig for brugere, f.eks. udskrivning af dokumenter. De skal først godkendes som brugere for at kunne benytte disse funktioner. Se s. 14 "Registrering og ændring af administratorer" for at få oplysninger om registrering af administratoren, og se s. 21 "Supervisor" for at få oplysninger om ændring af administratorens password. Se s. 25 "Brugere" for at få oplysninger om brugere. 10

13 Konfiguration af administrator-godkendelse Konfiguration af administrator-godkendelse Ved administrator-godkendelse skal der angives login-brugernavn og -password til bekræftelse af de administratorer, som ønsker at angive maskinindstillinger eller få adgang til dem via et netværk. Når en administrator skal registreres, kan et login-brugernavn, der allerede er registreret i adressebogen, ikke anvendes. Administratorer styres anderledes end brugere, der er registreret i adressebogen. Windowsgodkendelse, LDAP-godkendelse udføres ikke for administratorer, så en administrator kan logge på, selv om der ikke er adgang til serveren pga. et netværksproblem. Den enkelte administrator identificeres med et login-brugernavn. En person kan fungere som mere end én type administrator, hvis flere administratorrettigheder tildeles et enkelt login-brugernavn. Se s. 14 "Registrering og ændring af administratorer" for at få oplysninger om registrering af administratoren. Du kan angive login-brugernavn og -password samt krypteringspassword for den enkelte administrator. Et krypteringspassword bruges til kryptering af data, der overføres via SNMPv3. Det bruges også i programmer som Device Manager NX, der benytter SNMPv3. Administratorer kan kun administrere maskinens indstillinger og kontrollere brugeradgang, Administratorer kan kun administrere maskinens indstillinger og kontrollere brugeradgang; de kan ikke bruger funktioner som f.eks. udskrivning af dokumenter. Hvis man som administrator skal anvende disse funktioner, skal man registreres som bruger i adressebogen og dernæst godkendes. Angiv administrator-godkendelse og derefter brugergodkendelse. Se s. 27 "Konfiguration af brugergodkendelse" for at få oplysninger om angivelse af godkendelse. Administratortyper CZB Brugeradministrator Administrerer personlig information i adressebogen. 11

14 1. Sådan kommer du i gang En brugeradministrator kan registrere/slette brugere i adressebogen eller ændre brugeres personlige oplysninger. Brugere, der er registrerede i adressebogen, kan også ændre og slette deres egne oplysninger. Hvis en bruger glemmer sit password, kan brugeradministratoren slette det og oprette et nyt, så brugeren kan få adgang til maskinen igen. 2. Maskinadministrator Administrerer hovedsagligt maskinens standardindstillinger. Maskinen kan indstilles, så standarden for de enkelte funktioner kun kan angives af maskinadministratoren. Ved at gøre dette kan man forhindre, at indstillingerne ændres af uautoriserede brugere og desuden sikre, at maskinen kan anvendes sikkert af dens brugere. 3. Netværksadministrator Administrerer netværksindstillingerne. Maskinen kan indstilles, så netværksfunktioner, som f.eks. IPadresser og indstillinger for afsendelse og modtagelse af , kun kan angives af netværksadministratoren. Ved at foretage denne indstilling kan man forhindre uautoriserede brugere i at ændre indstillinger og deaktivere maskinen og på den måde sikre korrekt netværksbrug. 4. Filadministrator Administrerer tilladelse til at tilgå lagrede filer. Du kan angive og slette passwords for låste udskrivningsfiler og andre filer. Via denne indstilling kan du forhindre, at uautoriserede brugere ser og misbruger registrerede data og således undgå datalækage og datamisbrug. Administrator-godkendelse kan også angives via Web Image Monitor. Se hjælpen til Web Image Monitor for yderligere oplysninger. Du kan angive brugerkode-godkendelse uden at angive administrator-godkendelse. Angivelse af administratorrettigheder For at angive administrator-godkendelse skal [Til] angives for "Styring af administrator-godkendelse". Hvis denne indstilling er aktiveret, kan administratorer kun konfigurere indstillinger, der er tildelt dem. For at logge på som administrator skal du bruge et standard login-brugernavn og -password. Se s. 18 "Loginmetode for administratorer" og s. 20 "Log ud-metode for administratorer" for at få oplysninger om på- og aflogning med administratorgodkendelse. Hvis "Styring af administrator-godkendelse" er aktiveret, er det vigtigt ikke at glemme administratorens login-brugernavn og -password. Hvis du glemmer et login-brugernavn eller - password, skal du angive et nyt password ved brug af supervisorrettigheder. Se s. 21 "Supervisor" for at få yderligere oplysninger om supervisorens rettigheder. 1. Tryk på tasten [User Tools]. 2. Tryk på [Systemindstillinger]. 12

15 Konfiguration af administrator-godkendelse 3. Tryk på [Admin.værktøjer]. 4. Tryk på [ Næste]. 5. Tryk på [Styring af administrator-godkendelse]. 6. Tryk på [Brugerstyring], [Maskinstyring], [Netværksstyring] eller [Filstyring] for at vælge, hvilke indstillinger der skal administreres. 7. Indstil "Administrator-godk." til [Til]. "Tilgængelige indstill." vises. 8. Vælg de indstillinger, der skal administreres, under "Tilgængelige indstill.". Brugerne vil ikke have adgang til de valgte indstillinger. De tilgængelige indstillinger afhænger af administratortypen. For at angive administrator-godkendelse for mere end én kategori skal trin 6 til 8 gentages. 13

16 1. Sådan kommer du i gang 9. Tryk på [OK]. 10. Tryk på tasten [User Tools]. Registrering og ændring af administratorer Hvis der er angivet administrator-godkendelse, anbefaler vi, at kun én person påtager sig hver administratorfunktion. Opdeling af administratoropgaver letter de enkelte administrators opgaver, mens det også forebygger uautoriserede administratorhandlinger. Der kan registreres op til 4 login-brugernavne (administrator 1 til 4), som kan tildeles administratorrettigheder. En administrators rettigheder kan kun ændres af en administrator med de relevante rettigheder. Sørg for at fordele administratorrettighederne, så hver administratorrettighed mindst er knyttet til én administrator. Se s. 18 "Loginmetode for administratorer" og s. 20 "Log ud-metode for administratorer" for at få oplysninger om på- og aflogning med administratorgodkendelse. 1. Log på som administrator via betjeningspanelet. 2. Tryk på [Systemindstillinger]. 3. Tryk på [Admin.værktøjer]. 4. Tryk på [ Næste]. 5. Tryk på [Programmér/skift administrator]. 14

17 Konfiguration af administrator-godkendelse 6. På linjen for den administrator, du vil angive rettigheder for, skal du først trykke på [Administrator 1], [Administrator 2], [Administrator 3] eller [Administrator 4] og derefter på [Skift]. Når du tildeler administratorrettigheder til enkeltpersoner, skal du vælge de enkelte administratortyper som vist nedenfor. For at kombinere forskellige administratorrettigheder tildeles flere rettigheder til en enkelt administrator. Hvis for eksempel [Administrator 1] både skal fungere som maskinadministrator og brugeradministrator, skal du trykke på [Administrator 1] i linjerne for maskinadministratoren og brugeradministratoren. 7. Tryk på [Skift] for "Login-brugernavn". 8. Indtast login-brugernavnet, og tryk på [OK]. 9. Tryk på [Skift] for "Login-password". 10. Indtast login-passwordet, og tryk på [OK]. Følg passwordpolitikken for at gøre login-passwordet mere sikkert. Se s. 195 "Angivelse af udvidede sikkerhedsfunktioner" for at få yderligere oplysninger om passwordpolitikken og angivelse af den. 11. Indtast login-passwordet igen til bekræftelse, og tryk på [OK]. 12. Tryk på [Skift] for "Krypteringspassword". 13. Indtast krypteringspasswordet, og tryk på [OK]. 15

18 1. Sådan kommer du i gang 14. Indtast passwordet til bekræftelse igen, og tryk på [OK]. 15. Tryk to gange på [OK]. Du vil automatisk blive logget af. Se s. 16 "Brugbare tegn til brugernavne og -passwords" for at få oplysninger om tegn, der kan anvendes til brugernavne og -passwords. Brugbare tegn til brugernavne og -passwords Følgende tegn kan bruges til brugernavne og -passwords. Der skelnes mellem store og små bogstaver. Store bogstaver: A til Z (26 tegn) Små bogstaver: a til z (26 tegn) Tal: 0 til 9 (10 tegn) Symboler: (mellemrum)! " # $ % & ' ( ) * +, -. / : ; < = [ \ ] ^ _` { } ~ (33 tegn) Login-brugernavn Må ikke indeholde mellemrum, kolon eller anførselstegn. Skal udfyldes. Kan bestå af op til 32 tegn. Login-brugernavnet for en administrator skal indeholde andre tegn end numeriske (tal), hvis det er op til 8 tegn. Hvis det kun består af tal, skal der bruges 9 eller flere. Login-password Administrator- og supervisorpasswords må maks. bestå af 32 tegn for brugere 128 tegn. Der er ingen begrænsninger for tegntyper, der kan bruges til et password. Af hensyn til sikkerheden anbefales det at oprette passwords, der består af store og små bogstaver, tal og symboler. Et password, der består af mange tegn, er sværere at gætte for andre. Du kan angive et password, der består af store og små bogstaver, tal og symboler samt det antal tegn, der som minimum skal anvendes til passwordet, i [Passwordpolitik] under [Udvidet sikkerhed]. Se s. 195 "Angivelse af udvidede sikkerhedsfunktioner" for at få yderligere oplysninger om angivelse af passwordpolitikken. Konfiguration af administrator-godkendelse via Web Image Monitor Du kan logge på maskinen og ændre administratorindstillinger via Web Image Monitor. Se s. 18 "Loginmetode for administratorer" og s. 20 "Log ud-metode for administratorer" for at få oplysninger om på- og aflogning med administratorgodkendelse. 1. Log ind som administrator via Web Image Monitor. 16

19 Konfiguration af administrator-godkendelse 2. Peg på [Enhedshåndtering], og klik på [Konfiguration]. 3. Klik på [Styring af administrator-godkendelse] eller [Programmér/skift administrator] under "Enhedsindstillinger". 4. Skift indstillinger efter behov. 5. Log ud. Se hjælpefunktionen til Web Image Monitor for yderligere oplysninger om Web Image Monitor. 17

20 1. Sådan kommer du i gang Loginmetode for administratorer Hvis administrator-godkendelse er angivet, skal der logges på med en administrators brugernavn og password. Dette gælder også for en supervisor. Bed administratoren om oplysninger omkring administratorens og supervisorens brugernavn og password. Pålogning via betjeningspanelet 1. Tryk på tasten [User Tools]. 2. Tryk på tasten [Log ind/log ud]. DER049 Skærmbilledet for login vises. Skærmbilledet for login kan også indstilles til at blive vist, når der trykkes på [Login] i menuen Brugerfunktioner. 3. Tryk på tasten [Login]. 4. Indtast login-brugernavnet, og tryk på [OK]. 5. Indtast login-passwordet, og tryk på [OK]. "Henter godkendelse... Vent venligst. " vises, efterfulgt af den første menu for indstillinger. 18

21 Loginmetode for administratorer Hvis brugergodkendelse allerede er angivet, kommer en godkendelsesskærm frem. For at logge på som administrator skal du indtaste dennes login-brugernavn og -password. Hvis du logger på med administratorrettigheder, vil navnet på den administrator, der logger ind, blive vist. Når du logger på med et brugernavn med flere administratorrettigheder, vises en af de rettigheder, som er knyttet til det pågældende navn. Hvis du prøver på at logge på via en funktionsskærm, vises meddelelsen "Du har ikke rettigheder til at bruge denne funktion. Du kan kun ændre indstilling(er) som administrator.". Tryk på [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. Pålogning via Web Image Monitor 1. Åbn en webbrowser. 2. Indtast "http://(maskinens IP-adresse eller værtsnavn)/" i browserens adresselinje. Ved indtastning af IPv4-adresser må segmenter ikke starte med et nul (0). Hvis adressen f.eks. er " ", skal det indtastes som " " for at oprette forbindelse til maskinen. Indtast IPv6-adressen mellem firkantede parenteser på følgende måde: [2001:db8::9abc]. Hvis du indstiller "Tillad SSL/TLS-kommunikation" til [Kun ciphertekst], skal du indtaste "https:// (maskinens IP-adresse eller værtsnavn)/" for at få adgang til maskinen. 3. Klik på [Login] øverst til højre i vinduet. 4. Indtast login-brugernavn og -password for en administrator, og klik på [Login]. Webbrowseren kan være konfigureret til automatisk at fuldføre login-dialogbokse ved at huske brugernavne og passwords. Denne funktion nedsætter sikkerheden. For at forhindre at browseren husker brugernavne og passwords, deaktivér browserens automatiske fuldførelsesfunktion. 19

22 1. Sådan kommer du i gang Log ud-metode for administratorer Hvis administrator-godkendelse er angivet, så sørg for at logge ud, når indstillingsændringerne er fuldført. Supervisorer skal benytte samme fremgangsmåde. Aflogning via betjeningspanelet 1. Klik på tasten [Log ind/ud] og derefter på [Ja]. Du kan også logge af på en af følgende måder: Tryk på [Energisparer]-tasten. Aflogning via Web Image Monitor 1. Klik på [Log ud] i øverste højre hjørne af vinduet. Slet cache-hukommelsen i Web Image Monitor, når du har logget af. 20

23 Supervisor Supervisor Supervisoren kan slette en administrators password og oprette et nyt. Hvis en administrator glemmer eller ændrer sit password, kan supervisoren udstede et nyt password til administratoren. Hvis du logger på med supervisorens brugernavn og password, kan du ikke bruge almindelige funktioner eller angive systemindstillinger. Pålognings- og aflogningsmetoderne er de samme som dem for administratorer. Se s. 18 "Loginmetode for administratorer" og s. 20 "Log udmetode for administratorer". Sørg for ikke at glemme supervisorens login-brugernavn og -password. Hvis du glemmer dem, skal en servicetekniker tilkaldes for at tilbageføre maskinen til dens standardtilstand. Det vil resultere i, at maskinens indstillinger, tællere, logfiler og andre data går tabt. Serviceopkaldet er muligvis ikke gratis. Se s. 16 "Brugbare tegn til brugernavne og -passwords" for at få oplysninger om tegn, der kan anvendes til brugernavne og -passwords. Du kan ikke angive det samme login-brugernavn for supervisoren og administratorerne. Du kan logge på som supervisor via Web Image Monitor og slette en administrators password eller angive et nyt. Nulstilling af administratorpassword 1. Log på som supervisor via betjeningspanelet. Se s. 18 "Loginmetode for administratorer" for at få oplysninger om pålogning. 2. Tryk på [Systemindstillinger]. 3. Tryk på [Admin.værktøjer]. 4. Tryk på [ Næste]. 5. Tryk på [Programmér/skift administrator]. 21

24 1. Sådan kommer du i gang 6. Tryk på [Skift] for den administrator, du ønsker at nulstille. 7. Tryk på [Skift] for "Login-password". 8. Indtast login-passwordet, og tryk på [OK]. 9. Indtast login-passwordet igen til bekræftelse, og tryk på [OK]. 10. Tryk to gange på [OK]. Du vil automatisk blive logget af. Supervisoren kan ændre administratorernes login-passwords, men ikke deres login-navne. Ændring af supervisor Det følgende beskriver, hvordan man ændrer supervisorens login-navn og -password. Du skal først aktivere brugeradministratorens rettigheder under "Styring af administrator-godkendelse". Se mere under s. 12 "Angivelse af administratorrettigheder". 1. Log på som supervisor via betjeningspanelet. Se s. 18 "Loginmetode for administratorer" for at få oplysninger om pålogning. 2. Tryk på [Systemindstillinger]. 3. Tryk på [Admin.værktøjer]. 4. Tryk på [ Næste]. 5. Tryk på [Programmér/skift administrator]. 6. Tryk på [Skift] under "Supervisor". 7. Tryk på [Skift] for "Login-brugernavn". 8. Indtast login-brugernavnet, og tryk på [OK]. 9. Tryk på [Skift] for "Login-password". 10. Indtast login-passwordet, og tryk på [OK]. 11. Indtast login-passwordet igen til bekræftelse, og tryk på [OK]. 22

25 Supervisor 12. Tryk to gange på [OK]. Du vil automatisk blive logget af. 23

26 24 1. Sådan kommer du i gang

27 2. Konfiguration af brugergodkendelse Dette kapitel beskriver, hvordan brugergodkendelse angives samt de tilgængelige funktioner for godkendte brugere. Brugere En bruger udfører almindelige handlinger på maskinen som f.eks. udskrivning. Brugere administreres ved brug af oplysningerne i maskinens adressebog, og de kan kun bruge de funktioner, som de har adgangsrettigheder til. Ved at aktivere brugergodkendelse kan man sørge for, at kun de personer, der er registreret i adressebogen, kan benytte maskinen. Brugeradministratoren administrerer brugerne i adressebogen. Se s. 10 "Administratorer" for at få oplysninger om administratorer. Yderligere oplysninger om brugerregistrering i adressebogen findes i vejledningen "Connecting the Machine/ System Settings" eller i hjælpen til Web Image Monitor. 25

28 2. Konfiguration af brugergodkendelse Om brugergodkendelse Brugergodkendelse er et system, der kræver login-brugernavn og -password, for at brugerne kan anvende maskinen eller få adgang til den via netværket CZB User En bruger udfører almindelige handlinger på maskinen som f.eks. udskrivning. 2. Gruppe En gruppe udfører almindelige handlinger på maskinen som f.eks. udskrivning. 3. Uautoriseret bruger 4. Uautoriseret adgang 26

29 Konfiguration af brugergodkendelse Konfiguration af brugergodkendelse Der findes 4 typer brugergodkendelse: Brugerkodegodkendelse, basisgodkendelse, Windowsgodkendelse og LDAP-godkendelse. For at benytte brugergodkendelse skal du vælge en godkendelsesmetode på betjeningspanelet og udføre de nødvendige godkendelsesindstillinger. Indstillingerne afhænger af godkendelsesmetoden. Angiv administrator-godkendelse og derefter brugergodkendelse. Hvis brugergodkendelse ikke kan aktiveres pga. problemer med harddisken eller netværket, kan du få adgang til maskinen ved at angive administrator-godkendelse og deaktivere brugergodkendelse. Gør dette, hvis du for eksempel skal bruge maskinen med det samme. Der kan kun anvendes én godkendelsesmetode ad gangen. Arbejdsgang for konfiguration af brugergodkendelse Konfigurationsprocedure Detaljer Konfiguration af administrator-godkendelse Konfiguration af brugergodkendelse s. 12 "Angivelse af administratorrettigheder" s. 14 "Registrering og ændring af administratorer" Angiv brugergodkendelse. Der er 4 typer brugergodkendelse til rådighed: s. 29 "Brugerkode-godkendelse" s. 31 "Basisgodkendelse" s. 34 "Windows-godkendelse" s. 43 "LDAP-godkendelse" Brugergodkendelsesmetoder Type Detaljer Brugerkode-godkendelse Basisgodkendelse Godkendelse udføres ved hjælp af ottecifrede brugerkoder. Godkendelse udføres for hver brugerkode, ikke for hver bruger. Det er nødvendigt at registrere brugerkoden i maskinens adressebog på forhånd. Godkendelse udføres ved hjælp af maskinens adressebog. Det er nødvendigt at registrere brugere i maskinens adressebog på forhånd. Godkendelse kan benyttes til alle de enkelte brugere. 27

30 2. Konfiguration af brugergodkendelse Type Windows-godkendelse LDAP-godkendelse Detaljer Godkendelse udføres ved hjælp af Windows-serverens domænecontroller på samme netværk som maskinen. Godkendelse kan benyttes til alle de enkelte brugere. Godkendelse udføres via LDAP-serveren på samme netværk som maskinen. Godkendelse kan benyttes til alle de enkelte brugere. Hvis brugergodkendelsesmetoden skiftes halvvejs En brugerkodekonto på højst 8 cifre, som anvendes til brugerkode-godkendelse, kan overføres og bruges som login-brugernavn, selv hvis godkendelsesmetoden ændres fra brugerkode-godkendelse til basisgodkendelse, Windows-godkendelse eller LDAPgodkendelse. Da der, i dette tilfælde, ikke er leveret et password til brugerkode-godkendelse, er loginpasswordet tomt. Hvis godkendelse ændres til en ekstern godkendelsesmetode (Windows-godkendelse eller LDAP-godkendelse), kan godkendelse ikke aktiveres, undtagen hvis den tidligere registrerede brugerkodekonto findes på den eksterne godkendelsesenhed. Dog vil brugerkontoen blive lagret i maskinens adressebog, selv hvis der opstår en godkendelsesfejl. Når der skiftes fra brugerkode-godkendelse til en anden godkendelsesmetode, anbefaler vi, at du sletter konti, som du ikke bruger, eller konfigurerer et login-password af sikkerhedshensyn. Yderligere oplysninger om sletning af konti findes i vejledningen "Connecting the Machine/ System Settings". Se s. 33 "Angivelse af login-brugernavne og - passwords" for at få oplysninger om ændring af password. Når der er tændt for maskinen, vises nogle af de udvidede funktioner muligvis ikke på listen over elementer, der skal brugergodkendes, i menuen Styring af brugergodkendelse. Hvis det sker, skal du vente lidt og åbne menuen Styring af brugergodkendelse igen. Brugergodkendelse kan også angives via Web Image Monitor. Se hjælpen til Web Image Monitor for yderligere oplysninger. 28

31 Brugerkode-godkendelse Brugerkode-godkendelse Denne godkendelsesmetode anvender brugerkoder til begrænsning af adgangen til funktioner. Den samme brugerkode kan anvendes af flere brugere. Yderligere oplysninger om angivelse af brugerkoder findes i vejledningen "Connecting the Machine/ System Settings". Yderligere oplysninger om angivelse af brugerkoder for printerdriveren findes i hjælpen til drivere. 1. Log på som maskinadministrator via betjeningspanelet. 2. Tryk på [Systemindstillinger]. 3. Tryk på [Admin.værktøjer]. 4. Tryk på [ Næste]. 5. Tryk på [Styring af brugergodkendelse]. 6. Vælg [Brugerkode-godk.]. Vælg [Fra], hvis du ikke ønsker at aktivere brugergodkendelse. 7. Vælg de funktioner, du vil begrænse, under "Funk. der skal begrænses". De valgte funktioner kræver nu brugerkode-godkendelse. Brugerkode-godkendelse gælder ikke for funktioner, som ikke er valgt. Se s. 61 "Begrænsning af tilgængelige funktioner" for at få yderligere oplysninger om begrænsning af tilgængelige funktioner for enkeltpersoner eller grupper. 29

32 2. Konfiguration af brugergodkendelse 8. Printjobgodkendelse kan angives ved at vælge et emne med undtagelse af [PC-kontrol] for "Printer" under "Funk. der skal begrænses". Hvis emnet ikke vises, så tryk på [ Næste]. Fortsæt til trin 14, hvis du ikke vil angive printerjob-godkendelse. 9. Tryk på [ Næste]. 10. Vælg niveau for "Printerjob-godkendelse". Se s. 48 "Printerjob-godkendelse" for at få en beskrivelse af de forskellige niveauer for printerjob-godkendelse. Fortsæt til trin 14, hvis du har valgt [Samtlige] eller [Simpel (Alle)]. Fortsæt til trin 11, hvis du har valgt [Simpel (Begræns.)]. 11. Tryk på [Skift] for "begrænsningsomfang". 12. Angiv inden for hvilket område [Simpel (Begræns.)] skal anvendes til "Printerjob-godk.". Du kan angive det IPv4-adresseområde, som denne indstilling skal gælde for. 13. Tryk på [Afslut]. 14. Tryk på [OK]. 15. Tryk på tasten [Log ind/log ud]. En bekræftelsesmeddelelse vises. Hvis du trykker på [Ja], logges du automatisk af. 30

33 Basisgodkendelse Basisgodkendelse Vælg denne godkendelsesmetode, hvis du vil bruge maskinens adressebog til at godkende de enkelte brugere. Ved at anvende basisgodkendelse kan du både styre maskinens tilgængelige funktioner og begrænse adgang til lagrede filer og adressebogen. Ved basisgodkendelse skal administratoren angive tilgængelige funktioner for hver bruger, som er registreret i adressebogen. Læs mere om begrænsning af funktioner under s. 32 "Godkendelsesoplysninger i adressebogen". Angivelse af basisgodkendelse Før konfiguration af maskinen skal du sikre dig, at administrator-godkendelse er korrekt konfigureret under "Styring af administrator-godkendelse". 1. Log på som maskinadministrator via betjeningspanelet. 2. Tryk på [Systemindstillinger]. 3. Tryk på [Admin.værktøjer]. 4. Tryk på [ Næste]. 5. Tryk på [Styring af brugergodkendelse]. 6. Vælg [Basisgodk.]. Vælg [Fra], hvis du ikke ønsker at aktivere brugergodkendelse. 7. Vælg, hvilke af maskinens funktioner du vil give adgang til, under "Tilgængelige funktioner". De funktioner, du vælger her, bliver automatisk de standardindstillinger for basisgodkendelse, som tildeles alle nye brugere af adressebogen. Se s. 61 "Begrænsning af tilgængelige funktioner" for at få oplysninger om angivelse af tilgængelige funktioner for enkeltpersoner eller grupper. 8. Tryk på [ Næste]. 31

34 2. Konfiguration af brugergodkendelse 9. Vælg niveau for "Printerjob-godkendelse". Se s. 48 "Printerjob-godkendelse" for at få en beskrivelse af de forskellige niveauer for printerjob-godkendelse. Fortsæt til trin 13, hvis du har valgt [Samtlige] eller [Simpel (Alle)]. Fortsæt til trin 10, hvis du har valgt [Simpel (begrænsning)]. 10. Tryk på [Skift] for "begrænsningsomfang". 11. Angiv inden for hvilket område [Simpel (Begræns.)] skal anvendes til "Printerjob-godk.". Du kan angive det IPv4-adresseområde, som denne indstilling skal gælde for. 12. Tryk på [Afslut]. 13. Tryk på [OK]. 14. Tryk på tasten [Log ind/log ud]. En bekræftelsesmeddelelse vises. Hvis du trykker på [Ja], logges du automatisk af. Godkendelsesoplysninger i adressebogen Hvis brugergodkendelse er aktiveret, kan du angive begrænsninger for adgang og anvendelse af maskinens funktioner for den enkelte bruger eller gruppe af brugere. Angiv de ønskede indstillinger under hver bruger i adressebogen. Se s. 61 "Begrænsning af tilgængelige funktioner" for at få oplysninger om funktioner, der kan begrænses. Brugere skal have en registreret konto i adressebogen for at kunne bruge maskinen, hvis der er angivet brugergodkendelse. Yderligere oplysninger om brugerregistrering i adressebogen findes i vejledningen "Connecting the Machine/ System Settings". Brugergodkendelse kan også angives via Web Image Monitor. Se hjælpen til Web Image Monitor for yderligere oplysninger. 32

35 Basisgodkendelse Angivelse af login-brugernavne og -passwords Angiv i "Adressebogsstyring" det login-brugernavn og password, der skal bruges til "Styring af brugergodkendelse". Se s. 16 "Brugbare tegn til brugernavne og -passwords" for at få oplysninger om tegn, der kan anvendes til brugernavne og -passwords. 1. Log på som brugeradministrator via betjeningspanelet. 2. Tryk på [Styring af adressebog]. 3. Vælg en bruger. 4. Tryk på [Godk.inf.]. 5. Tryk på [Skift] for "Login-brugernavn". 6. Angiv et login-brugernavn, og tryk på [OK]. 7. Tryk på [Skift] for "Login-password". 8. Angiv et login-password, og tryk på [OK]. 9. Genindtast login-passwordet for bekræftelse, og tryk på [OK]. 10. Tryk på [OK]. 11. Tryk på [Afslut]. 12. Log ud. 33

36 2. Konfiguration af brugergodkendelse Windows-godkendelse Brug denne godkendelsesmetode, hvis Windows-domænecontrolleren skal anvendes til godkendelse af brugere, der har deres konti på directory-serveren. Brugere kan ikke godkendes, hvis de ikke har en konto på directory-serveren. Ved Windows-godkendelse kan man angive adgangsbegrænsninger for de enkelte grupper, som er registreret på directory-serveren. Den lagrede adressebog i directoryserveren kan registreres for maskinen, så brugere kan godkendes uden først at skulle angive individuelle indstillinger i adressebogen via betjeningspanelet. Første gang du får adgang til maskinen, kan du bruge de funktioner, der er tilgængelige for din gruppe. Hvis du ikke er registreret i en gruppe, kan du bruge de funktioner, der er tilgængelige under "*Standardgruppe". Hvis du ønsker at begrænse tilgængelige funktioner til bestemte brugere, skal du først angive indstillingerne i adressebogen. Hvis brugeroplysningerne skal registreres automatisk under Windows-godkendelse, anbefales det, at kryptere kommunikationen mellem maskinen og domænekontrolleren vha. SSL. For at gøre dette skal du oprette et servercertifikat for domænecontrolleren. Se s. 41 "Oprettelse af servercertifikat" for at få om oprettelse af et servercertifikat. Hvis du bruger Windows-godkendelse, registreres brugeroplysningerne, som er registreret i mappeserveren, automatisk i maskinens adressekartotek. Selv om brugeroplysningerne, som automatisk registreres i maskinens adressekartotek, redigeres på maskinen, overskrives de af oplysningerne fra mappeserveren, når godkendelse udføres. Brugere, der styres på andre domæner, er underlagt brugergodkendelse, men de kan ikke hente informationer som f.eks. brugernavne. Hvis du oprettede en ny bruger i domænecontrolleren og valgte "Bruger skal ændre password ved næste login" ved konfiguration af password, skal du først logge på computeren og ændre passwordet. Hvis den server, der udfører godkendelsen, kun understøtter NTLM, og Kerberos-godkendelse er valgt på maskinen, vil godkendelsesmetoden automatisk skifte til NTLM. Ved Windows-godkendelse skelnes der mellem store og små bogstaver i brugernavnet. Et forkert indtastet brugernavn vil blive føjet til adressebogen. Hvis det er tilfældet, så slet den tilføjede bruger. Hvis gæstekontoen i Windows-serveren er aktiveret, kan brugere, der ikke er registreret i domænecontrolleren, blive godkendt. Når denne konto er aktiveret, er brugerne registreret i adressebogen og kan bruge de funktioner, der er tilgængelige under "*Standardgruppe". Windows-godkendelse kan udføres ved brug af følgende to godkendelsesmetoder: NTLM- eller Kerberos-godkendelse. De driftsmæssige krav for begge metoder er anført herunder: Driftskrav for NTLM-godkendelse For at du kan angive NTLM-godkendelse, skal følgende krav være opfyldt: 34

37 Windows-godkendelse Denne maskine understøtter NTLMv1-godkendelse og NTLMv2-godkendelse. Sæt en domænecontroller op i det domæne, du ønsker at anvende. Denne funktion understøttes af de operativsystemer, der er angivet nedenfor. Brug LDAP til at indhente brugeroplysninger, når Active Directory køres. Hvis du bruger LDAP, anbefaler vi, at du anvender SSL til kryptering af kommunikationen mellem maskinen og LDAP-serveren. SSLkryptering er kun mulig, hvis LDAP-serveren understøtter TLSv1 eller SSLv3. Windows Server 2003/2003 R2 Windows Server 2008/2008 R2 Windows Server 2012/2012 R2 Driftskrav for Kerberos-godkendelse For at du kan angive Kerberos-godkendelse, skal følgende krav være opfyldt: Sæt en domænecontroller op i det domæne, du ønsker at anvende. Operativsystemet skal kunne understøtte KDC (Key Distribution Center). Brug LDAP til at indhente brugeroplysninger, når Active Directory køres. Hvis du bruger LDAP, anbefaler vi, at du anvender SSL til kryptering af kommunikationen mellem maskinen og LDAP-serveren. SSLkryptering er kun mulig, hvis LDAP-serveren understøtter TLSv1 eller SSLv3. Kompatible operativsystemer vises herunder: Windows Server 2003/2003 R2 Windows Server 2008/2008 R2 Windows Server 2012/2012 R2 For at bruge Kerberos-godkendelse under Windows Server 2008 skal Service Pack 2 eller en nyere version installeres. Datatransmission mellem maskinen og KDC-serveren er krypteret, hvis Kerberos-godkendelse er aktiveret. Se s. 137 "Krypteringsindstillinger for Kerberos-godkendelse" for at få oplysninger om angivelse af krypteret transmission. Se s. 16 "Brugbare tegn til brugernavne og -passwords" for at få oplysninger om tegn, der kan anvendes til brugernavne og -passwords. Når du efterfølgende går ind på maskinen, kan du bruge alle de funktioner, der er tilgængelige for din gruppe og for dig som individuel bruger. Brugere, der er registreret under flere grupper, kan bruge alle funktioner, der er tilgængelige for disse grupper. Når der er angivet Windows-godkendelse, behøver du ikke oprette et servercertifikat, medmindre du vil kunne registrere brugeroplysninger som brugernavne automatisk vha. SSL. 35

38 2. Konfiguration af brugergodkendelse Angivelse af Windows-godkendelse Før konfiguration af maskinen skal du sikre dig, at administrator-godkendelse er korrekt konfigureret under "Styring af administrator-godkendelse". 1. Log på som maskinadministrator via betjeningspanelet. 2. Tryk på [Systemindstillinger]. 3. Tryk på [Admin.værktøjer]. 4. Tryk på [ Næste]. 5. Tryk på [Styring af brugergodkendelse]. 6. Vælg [Windows-godk.]. Vælg [Fra], hvis du ikke ønsker at aktivere brugergodkendelse. 7. Hvis du ønsker at bruge Kerberos-godkendelse, skal du trykke på [Til]. Hvis du ønsker at bruge NTLM-godkendelse, skal du trykke på [Fra] og fortsætte til trin 9. 36

39 Windows-godkendelse 8. Vælg Kerberos-godkendelsesdomænet, og fortsæt til trin 10. Et realm skal være registreret på forhånd for at aktivere Kerberos-godkendelse. Et realm-navn skal registreres med store bogstaver. Oplysninger om registrering af realms findes i vejledningen "Connecting the Machine/ System Settings". Der kan registreres op til fem realms. 9. Tryk på [Skift] for "Domænenavn", indtast navnet på den domænecontroller, der skal godkendes, og tryk på [OK]. 10. Tryk på [ Næste]. 11. Vælg niveauet for "Printerjob-godk.". Se s. 48 "Printerjob-godkendelse" for at få en beskrivelse af forskellige niveauer for printerjobgodkendelse. Gå videre til trin 15, hvis du vælger [Samtlige] eller [Simpel (Alle)]. Hvis du vælger [Simpel (begrænsning)], skal du fortsætte til trin

40 2. Konfiguration af brugergodkendelse 12. Tryk på [Skift]. 13. Angiv inden for hvilket område [Simpel (Begræns.)] skal anvendes til "Printerjob-godk.". Du kan angive det IPv4-adresseområde, som denne indstilling skal gælde for. 14. Tryk på [Afslut]. 15. Tryk på [Til] for "Brug sikker forbindelse (SSL)". Klik på [Fra], hvis du ikke vil bruge Secure Sockets Layer (SSL) til godkendelse. Gå videre til trin 22, hvis du ikke har registreret en global gruppe. Fortsæt til trin 16, hvis du har registreret en global gruppe. Hvis der er registreret globale grupper under Windows-serveren, kan du begrænse brugen af funktioner for de enkelte globale grupper. Du skal oprette globale grupper på Windows-serveren på forhånd og registrere de brugere, der skal godkendes, i hver gruppe. Du skal også registrere de funktioner, der er tilgængelige for medlemmerne af de globale grupper, på maskinen. Opret globale grupper på maskinen ved at indtaste navnene på de globale grupper, der er registreret på Windows-serveren. (Husk, at der skelnes mellem små og store bogstaver for gruppenavne). Angiv derefter, hvilke maskinfunktioner der skal være tilgængelige for hver gruppe. Hvis der ikke er angivet globale grupper, kan brugere anvende de funktioner, der er angivet under [*Standardgruppe]. Hvis globale grupper er angivet, kan ikke-registrerede brugere i de globale grupper anvende funktionerne, der er angivet under [*Standardgruppe]. Som standard er alle 38

41 Windows-godkendelse funktioner tilgængelige for *Standardgruppe-medlemmer. Angiv begrænsningerne for tilgængelige funktioner afhængigt af brugernes behov. 16. Tryk på [ Næste]. 17. Tryk på [Program./Skift] under "Gruppe", og tryk derefter på [*Ikke programmeret]. 18. Tryk på [Skift] for "Gruppenavn" og indtast navnet på gruppen. 19. Tryk på [OK]. 20. Vælg, hvilke af maskinens funktioner du vil give adgang til, under "Tilgængelige funktioner". Windows-godkendelse vil blive anvendt til de valgte funktioner. Brugerne kan kun anvende de valgte funktioner. Se s. 61 "Begrænsning af tilgængelige funktioner" for at få oplysninger om angivelse af tilgængelige funktioner for enkeltpersoner eller grupper. 21. Tryk på [OK]. 22. Tryk på [OK]. 23. Tryk på tasten [Log ind/log ud]. En bekræftelsesmeddelelse vises. Hvis du trykker på [Ja], logges du automatisk af. Installation af Internet Information Services (IIS) og Certificate Services Angiv denne indstilling, hvis maskinen automatisk skal hente brugernavne, der er registreret i Active Directory. Det anbefales, at du installerer Internet Information Services (IIS) og Certificate Services som Windowskomponenter. Installér komponenterne, og opret derefter servercertifikatet. Hvis de ikke er installeret, skal du installere dem således: 39

42 2. Konfiguration af brugergodkendelse Installation under Windows Server 2008 R2 1. Peg på [Administrative Tools] i menuen [Start], og klik på [Server Manager]. 2. Klik på [Roller] i venstre kolonne, klik på [Tilføj roller] i menuen [Handling]. 3. Klik på [Næste>]. 4. Markér afkrydsningsfelterne "Web Server (IIS)" og "Active Directory Certificate Services", og klik på [Næste>]. Hvis der vises en bekræftelsesmeddelelse, skal du klikke på [Tilføj funktioner]. 5. Læs indholdet, og klik på [Næste>]. 6. Kontrollér, at [Nøglecenter] er valgt, og klik på [Næste>]. 7. Vælg [Virksomhed], og klik på [Næste>]. 8. Vælg [Rodnøglecenter], og klik på [Næste>]. 9. Vælg [Opret en ny privat nøgle], og klik på [Næste>]. 10. Vælg en kryptografisk tjenesteudbyder, nøglelængde og hash-algoritme for at oprette en ny privat nøgle, og klik på [Næste>]. 11. Indtast navnet på nøglecenteret i "Common name for this CA:", og klik på [Næste>]. 12. Vælg en gyldighedsperiode, og klik på [Næste>]. 13. Tilbagefør indstillingerne for "Certificate database location:" og "Certificate database log location:" til standardindstillingen, og klik på [Næste>]. 14. Læs bemærkningerne, og klik på [Næste>]. 15. Vælg den ønskede tjeneste, og klik på [Næste >]. 16. Klik på [Installér]. 17. Tryk på [Luk], når installationen er fuldført. 18. Luk [Serverstyring]. Installation under Windows Server Klik på [Serverstyring] på startskærmen. 2. Klik på [Tilføj roller og funktioner] i menuen [Administrer]. 3. Klik på [Næste>]. 4. Vælg [Rollebaseret eller funktionsbaseret installation], og klik på [Næste>]. 5. Vælg en server, og klik på [Næste>]. 6. Markér afkrydsningsfelterne "Active Directory-certifikattjenester" og "Web Server (IIS)", og klik på [Næste>]. Hvis der vises en bekræftelsesmeddelelse, skal du klikke på [Tilføj funktioner]. 40

Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning

Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sådan kommer du i gang Før

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

1. trin: Aktivering af brugerkontostyring

1. trin: Aktivering af brugerkontostyring Indhold: 1. trin: Aktivering af brugerkontostyring 2. trin: Aktivering af firewall 3. trin: Anvendelse af virusscanner 4. trin: Aktivering af automatiske opdateringer 5. trin: Oprettelse af sikkerhedskopier

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Indhold LG NEXUS 4... 1

Indhold LG NEXUS 4... 1 LG NEXUS 4 Her er en guide til softwareopdatering af LG NEXUS 4, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold LG NEXUS

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Advarsel: Den private nøglefil skal beskyttes.

Advarsel: Den private nøglefil skal beskyttes. Symantecs vejledning om optimal sikkerhed med pcanywhere Dette dokument gennemgår sikkerhedsforbedringerne i pcanywhere 12.5 SP4 og pcanywhere Solution 12.6.7, hvordan de vigtigste dele af forbedringerne

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp

Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp September 2013 Novell Quick Start Novell Filr giver dig nem adgang til alle dine filer og mapper via skrivebordet, browseren eller en mobilenhed. Derudover kan

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Beskrivelse af den angivne model...12 Sådan læses denne vejledning...13 Symboler...13 Forberedelse til udskrivning

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Netværksvejledning 1 3 4 Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug,

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning Genvejscenter Version 5.1 Administratorvejledning Juli 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af printerindstillinger...5 Adgang til Embedded Web

Læs mere

DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010

DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010 DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010 For at kunne bruge signeret og krypteret e-mail i Outlook skal der være et digitalt certifikat installeret på den gældende computer. Certifikatet kan enten være et privat

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP

Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP Oktober 2012 Find opdateringer til denne dokumentation på følgende placering: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=162565

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 Brugervejledning IS frankeringsmaskiner Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 IS 440 IS 480 Indhold Introduktion... 3 Bruger afsnit... 4 Ændring

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Netværksvejledning 1 3 4 Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug,

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg Titelblad Denne rapport er udarbejdet af Kenneth Dalbjerg, med det formål at lære noget omkring, NT PDC Server. Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Forside Titelblad

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

Xerox sikkerhedsbulletin XRX08-009

Xerox sikkerhedsbulletin XRX08-009 Softwareopdatering løsning af problemer med netværkscontroller Baggrund Der er registreret sårbarheder med ESS/netværkscontrolleren, som, hvis de ikke løses, kan lade eksterne uautoriserede brugere at

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1 LG Nexus 5X Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. Indhold LG Nexus 5X... 1 Opsætning af telefonen...2 Forbind til trådløst netværk/wi-fi...4

Læs mere

Opkobling af COMFORT:NET til internettet 1. Registrering via ezr home.de

Opkobling af COMFORT:NET til internettet 1. Registrering via ezr home.de 1. Registrering via ezr home.de 1. Indtast www.ezr home.de i din foretrukne internet browser. (windows explorer, Microsft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox etc.) Nedenstående interface vises. Klik dernæstt

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform Version 1.0 Januar 2011 Xerox Phaser 3635MFP 2011 Xerox Corporation. XEROX og XEROX and Design er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande Der foretages regelmæssigt ændringer

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere