Vejledning om generelle indstillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om generelle indstillinger"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres adresser og brugere for fax-/scannerfunktioner Andre brugerfunktioner Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt igennem, før maskinen tages i brug. Opbevar vejledningen et sted, så du nemt kan slå op i den, når det er nødvendigt. For sikker og korrekt brug skal du sørge for at læse sikkerhedsoplysningerne i "Om maskinen", før maskinen tages i brug.

2 Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner om betjening og bemærkninger om brugen af dette produkt. Af hensyn til din sikkerhed skal du læse vejledningen omhyggeligt, før du tager maskinen i brug. Opbevar vejledningen i nærheden af maskinen, så du nemt kan slå op i den. Vigtigt Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Selskabet kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte, indirekte, specielle, tilfældige skader eller følgeskader, der måtte opstå i forbindelse med håndtering eller betjening af maskinen. Bemærkninger: Nogle af illustrationerne i denne vejledning kan variere en smule i forhold til maskinen. Noget ekstraudstyr fås muligvis ikke i bestemte lande. Henvend dig til din lokale forhandler for at få flere oplysninger. Afhængigt af hvilket land du befinder dig i, kan visse enheder være ekstraudstyr. Kontakt venligst din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger. Bemærkninger: Modelnavne på maskinerne vises ikke på de efterfølgende sider. Se efter, hvilken maskinmodel du har, før du læser denne vejledning. Type 1: 25 kopier/min. (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Type 2: 30 kopier/min. (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Visse typer fås muligvis ikke i visse lande. For yderligere oplysninger bedes du kontakte din lokale forhandler. Der anvendes to former for mål i denne vejledning. Med denne maskine henvises til metrisk version.

3 Vejledninger til denne maskine Der henvises til de vejledninger, der er relevante for de formål, du ønsker at bruge maskinen til. Om maskinen Sørg for at læse sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning, før maskinen tages i brug. Denne vejledning indeholder en indledning til maskinens funktioner. Den forklarer også betjeningspanelet, forberedelsesprocedurer til brug af maskinen, indtastning af tekst, samt hvordan man installerer de medfølgende cdrom er. Vejledning om generelle indstillinger Beskriver Brugerfunktionssindstillinger og adressebogsprocedurer som f.eks. registrering af faxnumre, -adresser og brugerkoder. Der henvises også til denne vejledning for forklaringer til, hvordan maskinen tilsluttes. Fejlsøgning Dette er en guide til løsning af almindelige problemer. Den forklarer også, hvordan man udskifter papir, toner, hæfteklammer og andre forbrugsstoffer. Sikkerhedsreference Denne vejledning er beregnet til maskinens administratorer. Den beskriver de sikkerhedsfunktioner, som administratorer kan anvende for at beskytte data mod misbrug og forhindre uautoriseret brug af maskinen. Desuden beskriver vejledningen procedurer for registrering af administratorer samt indstilling af funktionerne til bruger- og administratorgodkendelse. Kopi-/Dokumentserverreference Forklarer kopi- og dokumentserverfunktioner og betjening. Der henvises også til denne vejledning for forklaringer til, hvordan man placerer originaler. Faxreference Beskriver faxfunktioner og handlinger. Printerreference Beskriver printerfunktioner og handlinger. Scannerreference Beskriver scannerfunktioner og handlinger. Netværksvejledning Forklarer, hvordan man konfigurerer og betjener maskinen i et netværksmiljø, og hvordan man bruger det medfølgende software. Denne vejledning dækker alle modeller og indeholder beskrivelser af funktioner og indstillinger, der muligvis ikke er tilgængelige på denne maskine. Billeder, illustrationer og oplysninger om understøttede operativsystemer kan også være forskellige fra dem på denne maskine. i

4 Andre vejledninger Vejledninger til denne maskine Sikkerhedsoplysninger Lynvejledning - kopi Lynvejledning - fax Lynvejledning - printer Lynvejledning - scanner PostScript3-tillæg UNIX-tillæg Vejledninger til DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Installationsguide DeskTopBinder Introduktionsvejledning Vejledning til Auto Document Link Bemærk Manualerne gælder for de pågældende maskintyper. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader skal installeres, for at man kan se manualerne som PDF-filer. ii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...i Sådan læses denne vejledning...1 Symboler...1 Displaypanel...2 Adgang til Brugerfunktioner...3 Ændring af standardindstillinger...3 Afslutning af Brugerfunktioner...5 Menubeskyttelse Tilslutning af maskinen Tilslutning til interfacene...7 Tilslutning af Ethernet-interface...8 Tilslutning til USB-interface...9 Tilslutning til IEEE 1394-interfacet...10 Tilslutning til IEEE 1284-interfacet...11 Tilslutning til IEEE b-interfacet (trådløst LAN)...12 Netværksindstillinger...16 Nødvendige indstillinger til brug af printer/lan-fax...16 Nødvendige indstillinger til brug af Internet-fax...20 Nødvendige indstillinger for at bruge -funktionen...26 Nødvendige indstillinger for at bruge funktionen Scan til mappe...30 Nødvendige indstillinger for at bruge netværksleveringsscanneren...34 Nødvendige indstillinger for at bruge TWAIN-netværksscanner...38 Nødvendige indstillinger til brug af dokumentserveren...41 Sådan bruges hjælpeprogrammer til at foretage netværksindstillinger...44 Sådan tilsluttes maskinen til en telefonlinje og en telefon...54 Sådan tilsluttes telefonlinjen...54 Sådan vælges linjetypen Systemindstillinger Generelle funktioner...57 Indstillinger af modtagebakke...60 Kassettepapirindstillinger...61 Timer-indstillinger...66 Interfaceindstillinger...68 Netværk...68 Parallelinterface...72 IEEE IEEE b...75 Udskriv liste...77 Filoverførsel...78 Administratorværktøjer...85 Programmér/Skift/Slet LDAP-server...94 Sådan programmeres LDAP-serveren...95 iii

6 3. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Generelle funktioner Zoom-procent Redigér Stempel Baggrundsnummerering Fast stempel Brugerstempel Datostempel Sidenummerering Input / Output Justér farvebillede Indstillinger for dokumentserveren Faxindstillinger iv Generelle funktioner Scanneindstillinger Sende-indstillinger Modtagelsesindstillinger Startindstillinger Indstilling for modtagelsesfil med rapport om modtagelse Programmér / skift / slet scannestørrelse Sådan slettes en scannestørrelse Sådan registreres faxoplysninger Sådan registreres faxoplysninger Sådan slettes faxoplysninger Videresending Sådan programmeres en slutmodtager Sådan afsluttes videresendingsfunktionen Videresendingsmærke Parameterindstillinger Sådan ændres brugerparametre Specielle afsendere skal behandles forskelligt Autoriseret modtagelse Antal udskrifter af modt.fil Videresending Udskriv 2-sidet Hukommelseslås Papirkassette Sådan programmeres/ændres specielle afsendere Autoriseret RX (autoriseret modtagelse) Antal udskrifter af modtagelsesfil Videresending Udskriv 2-sidet Hukommelseslås Papirkassette Programmering af Startopsætning af en speciel afsender Sådan slettes en speciel afsender...184

7 Boksindstillinger Programmering/Ændring af personlige bokse Sådan slettes personlige bokse Programmering/Ændring af informationsbokse Sådan slettes informationsbokse Programmering/Ændring af overførselsbokse Sådan slettes overførselsbokse Sådan udskrives bokslisten Printerfunktioner Testudskrift Udskrivning af konfigurationssiden Tydning af konfigurationssiden Vedligeholdelse System Host-interface PCL-menu PS-menu PDF-menu Scannerfunktioner Generelle indstillinger Scanneindstillinger Sende-indstillinger Sådan registreres adresser og brugere for fax-/ scannerfunktioner Adressebog Administration af navne i adressebogen Afsendelse af fax via Hurtigopkald Afsendelse af via Hurtigopkald Afsendelse af scannede filer direkte til en delt mappe Forhindring af uautoriseret brugeradgang til delte mapper fra maskinen Styring af bruger- og maskinanvendelse Registrering af navne Registrering af navne Ændring af et registreret navn Sletning af et registreret navn Godkendelsesoplysninger Sådan registreres en brugerkode Ændring af en brugerkode Sletning af en brugerkode Sådan vises tælleren for hver bruger Sådan udskrives tælleren for hver bruger Sådan udskrives tælleren for alle brugere Sådan nulstilles antallet af udskrifter Fax-destination Fax-destination IP-Fax-destination v

8 -destination Registrering af en -destination Sådan ændres -destination Sådan slettes en -destination Registrering af mapper Tilslutning via SMB Tilslutning via FTP Brug af NCP til forbindelse Registrering af navne til en gruppe Sådan registreres en gruppe Registrering af navne til en gruppe Tilføjelse af en gruppe til en anden gruppe Sådan vises navne, der er registreret i en gruppe Fjernelse af et navn fra en gruppe Sådan slettes en gruppe inde i en anden gruppe Ændring af et gruppenavn Sådan slettes en gruppe Registrering af beskyttelseskode Sådan registreres en beskyttelseskode til en enkelt bruger Sådan registreres en beskyttelseskode til en gruppebruger Registrering af SMTP- og LDAP-godkendelse SMTP-godkendelse LDAP-godkendelse Andre brugerfunktioner Vedligeholdelse Ændring af displaysprog Forespørgsel Tæller Visning af den samlede tæller Appendiks Specifikationer for hovedenheden Automatisk dokumentfremfører Specifikationer for ekstraudstyr Oplysninger om installeret software expat NetBSD Sablotron JPEG LIBRARY SASL MD MD Samba(Ver 3.0.4) RSA BSAFE Open SSL Open LDAP INDEKS vi

9 Sådan læses denne vejledning Symboler Denne vejledning anvender følgende symboler: Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Ignoreres disse oplysninger kan det resultere i personskade eller dødsfald. Sørg for at læse disse oplysninger. De findes i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i Om maskinen. Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Ignoreres disse oplysninger, kan det resultere i moderate eller mindre personskader eller beskadigelse af maskinen eller ejendom. Sørg for at læse disse oplysninger. De findes i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i Om maskinen. Angiver punkter, man skal være opmærksom på, når man bruger maskinen, og forklarer sandsynlige årsager til forkert indføring af papir, beskadigelse af originaler eller tab af data. Læs disse forklaringer. Angiver supplerende beskrivelser af maskinens funktioner og vejledning til løsning af brugerfejl. Dette symbol findes i slutningen af afsnittene. Det angiver, hvor du kan finde yderligere relevante oplysninger. [] Angiver navnene på de taster, der vises i maskinens display. {} Angiver navnene på tasterne på maskinens betjeningspanel. 1

10 Displaypanel Displayet viser maskinens status, fejlmeddelelser og funktionsmenuer. De viste funktionsemner fungerer som valgtaster. Du kan vælge eller specificere et emne ved at trykke let på dem. Når du vælger eller specificerer et emne i displayet, fremhæves det som. Taster, der vises som, kan ikke anvendes. Vigtigt Et tryk eller en påvirkning på mere end 30 N (ca. 3 kp) vil beskadige displayet. For at få vist følgende skærmbillede skal du trykke på {Brugerfunktioner/Tæller}- tasten for at åbne menuen Brugerfunktioner og derefter trykke på [Systemindst.]. Dette afsnit forklarer vha. menuskærmbilledet for Systemindstillinger, hvordan man bruger maskinens displaypanel. DA AMC001S 1. Menufanerne for de forskellige indstillinger vises. For at få vist den indstilling du vil angive eller ændre, skal du trykke på den pågældende fane. 2. Der vises en liste over indstillinger. For at angive eller ændre en indstilling skal du trykke på den pågældende tast i listen. 3. Tryk her for at afslutte menuen Brugerfunktioner. 2

11 Adgang til Brugerfunktioner Dette afsnit er for de administratorer, der har ansvaret for denne maskine. Brugerfunktioner giver dig mulighed for at ændre eller indstille standarder. Bemærk Funktionerne til angivelse af systemindstillinger er forskellige fra de normale funktioner. Afslut altid Brugerfunktioner, når du er færdig. De ændringer, du foretager med Brugerfunktioner, annulleres ikke, selvom der slukkes på hovedkontakten eller strømafbryderen, eller der trykkes på {Energisparer}- eller {Slet funktioner}-tasten. Standardindstillingerne vises i fed skrift. Reference S.5 Afslutning af Brugerfunktioner Ændring af standardindstillinger Dette afsnit beskriver, hvordan man ændrer indstillingerne for Brugerfunktioner. Vigtigt Hvis styring af administratorgodkendelse er angivet, skal du kontakte din administrator. A Tryk på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten. DA AMG003S 3

12 B Vælg menuen. Hvis du vil ændre systemindstillingerne, skal du trykke på [Systemindst.]. Hvis du vil ændre kopi-/dokumentserverfunktioner, skal du trykke på [Kopimask.- / Dokumentserverfunkt.]. Hvis du vil ændre faxfunktionerne, skal du trykke på [Faxfunktioner]. Hvis du vil ændre printerfunktionerne, skal du trykke på [Printerfunktioner]. Hvis du vil ændre scannerfunktionerne, skal du trykke på [Scannerfunkt.]. Hvis du vil justere farveregistrering eller farvegradering, skal du vælge [Vedligeholdelse]. Hvis du vil ændre det sprog, der vises på displayet, skal du trykke på [Engelsk]. Hvis du vil gennemgå telefonnumre for kontakt til reparation eller for at bestille forbrugsstoffer, skal du trykke på [Forespørgsel]. Hvis du vil kontrollere tælleren, skal du trykke på [Tæller]. C Vælg de brugerfunktioner, du vil ændre. D Skift indstillingerne ved at følge instruktionerne på displayet, og tryk derefter på [OK]. Bemærk Du kan annullere ændringer, der er foretaget af indstillinger, og vende tilbage til startdisplayet ved at trykke på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten. Reference S.57 Systemindstillinger S.101 Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner S.133 Faxindstillinger S.199 Printerfunktioner S.215 Scannerfunktioner S.295 Andre brugerfunktioner 4

13 Afslutning af Brugerfunktioner Dette afsnit beskriver, hvordan man afslutter brugerfunktioner. A Tryk på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten. DA AMG003S Bemærk Du kan også afslutte Brugerfunktioner ved at trykke på [Afslut]. Menubeskyttelse Med menubeskyttelse kan du forhindre uautoriserede bruger i at ændre indstillingerne for brugerfunktioner. Menubeskyttelse kan angives for hver af følgende brugerfunktionsmenuer. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner Kontakt administratoren, hvis du vil have flere oplysninger. 5

14 6

15 1. Tilslutning af maskinen Dette afsnit beskriver, hvordan man tilslutter maskinen til netværket og angiver netværksindstillinger. Tilslutning til interfacene Dette afsnit beskriver, hvordan man identificerer maskinens interface og tilslutter maskinen i henhold til netværksmiljøet. 1. IEEE 1394-porte (ekstraudstyr) Porte til tilslutning af IEEE 1394-interfacekablet 2. USB2.0-port Port til tilslutning af USB2.0-interfacekablet 3. 10BASE-T-/100BASE-TX-port Port til tilslutning af 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kablet 4. IEEE 1284-port (ekstraudstyr) Port til tilslutning af IEEE 1284-interfacekablet 5. Trådløs LAN-port (ekstraudstyr) Port til trådløst LAN Bemærk Det er ikke muligt at installere to eller flere af de nedenstående enheder: IEEE 1394-interfacekort, IEEE 1284-interfacekort, IEEE b trådløst LAN-kort. 7

16 Tilslutning af maskinen Tilslutning af Ethernet-interface 1 Tilslut 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kablet til Ethernet-interfacet. Vigtigt Hvis hovedafbryderen er slået til, skal den slås fra. A Der følger en ferritkerne til Ethernet-kablet med denne maskine. Lav en løkke i kablet omkring 15 cm (5,9 tommer) (A) fra kablets maskinende. Fastgør ferritkernen. AEV047S B Sørg for, at maskinens hovedafbryder er slukket. C Sæt Ethernet-interfacekablet i 10BASE-T-/100BASE-TX-porten. AMB016S D Tilslut den anden ende af Ethernet-kablet til en netværksforbindelsesenhed, som f.eks. en hub. 8

17 Tilslutning til interfacene E Tænd på maskinens hovedkontakt. 1 AME005S A Indikator (grøn) Lyser grønt, når maskinen er sluttet korrekt til netværket. B Indikator (gul) Lyser gult, når 100 BASE-TX er i gang. Slukker når 10 BASE-T er i gang. Bemærk Se Printerreference, hvis du ønsker yderligere oplysninger om installation af printerdriveren. Reference Om maskinen Printerreference Tilslutning til USB-interface Tilslut USB2.0-interfacekablet til USB2.0-porten. A Tilslut USB2.0-interfacekablet til USB2.0-porten. AMB013S B Tilslut den anden ende til USB2.0-porten på værtscomputeren. 9

18 Tilslutning af maskinen 1 Bemærk Denne maskine leveres ikke med et USB-interfacekabel. Sørg for at købe det passende kabel til maskinen og computeren. USB2.0-interfacekortet er understøttet af Windows Me / 2000 / XP, Windows Server 2003, Mac OS X eller højere. For Windows Me: Sørg for at installere USB Printing Support". Ved brug med Windows 98SE/Me er det kun muligt at opnå samme hastighed som med USB 1.1. For Mac OS: For at bruge Macintosh skal maskinen være udstyret med PostScript 3- enheden (ekstraudstyr). Når den bruges med Mac OS X eller højere, understøttes en overførselshastighed for USB 2.0. Se Printerreference, hvis du ønsker yderligere oplysninger om installation af printerdriveren. Reference Printerreference Tilslutning til IEEE 1394-interfacet Slut IEEE 1394-interfacekablet til IEEE 1394-interfacekortet. A Tilslut IEEE 1394-interfacekablet til IEEE 1394-porten. AMB014S B Tilslut den anden ende af kablet til interfacestikket på værtscomputeren. Kontrollér formen på stikket til computeren. Tilslut kablet korrekt. Bemærk Benyt det interfacekabel, der følger med IEEE 1394-interfacekortet. To interfaceporte er tilgængelige for tilslutning af IEEE 1394-interfacekablet. De kan begge bruges. Se Printerreference, hvis du ønsker yderligere oplysninger om installation af printerdriveren. 10

19 Tilslutning til interfacene Reference Om maskinen Printerreference Tilslutning til IEEE 1284-interfacet 1 Slut IEEE 1284-interfacekablet til IEEE 1284-interfacekortet. A Kontrollér, om maskinens hovedafbryder er slukket. Hvis hovedafbryderen er slået til, skal den slås fra. B Sluk hovedafbryderen på værtscomputeren. C Tilslut IEEE 1284-interfacekablet til IEEE 1284-porten. AMB015S Brug omdannerstikket (1), der følger med IEEE 1284-interfacekortet. D Tilslut den anden ende af kablet til interfacestikket på værtscomputeren. Kontrollér formen på stikket til computeren. Tilslut kablet korrekt. E Tænd på maskinens hovedkontakt. F Tænd værtscomputeren. Når man bruger Windows 95/98/Me/2000/XP og Windows Server 2003, vises muligvis et skærmbillede til printerdriverinstallation, når computeren tændes. Hvis dette sker, skal du trykke på [Annullér] på skærmbilledet. Bemærk Se Printerreference, hvis du ønsker yderligere oplysninger om installation af printerdriveren. Reference Om maskinen Printerreference 11

20 Tilslutning af maskinen Tilslutning til IEEE b-interfacet (trådløst LAN) 1 Tilslut til IEEE b-interfacet (trådløst LAN). Bemærk Kontrollér indstillingerne for maskinens IPv4-adresse og subnetmaske. Der henvises til Interfaceindstillinger for oplysninger om, hvordan man indstiller IPv4-adressen og subnetmasken fra maskinens betjeningspanel. Reference S.68 Netværk Opsætningsprocedure Opsæt IEEE b (trådløst LAN) i henhold til følgende procedure: 12

21 Tilslutning til interfacene Bemærk Vælg [ Ad-hoc-tilstand]-tilstanden ved tilslutning af Windows XP som trådløs LAN-klient ved brug af Windows XP s standarddriver eller hjælpeprogrammer, eller hvis infrastrukturtilstand ikke bruges. Der henvises "IEEE b" for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne til trådløst LAN fra maskinens betjeningspanel. Der henvises til "Sådan bruges hjælpeprogrammer til at foretage indstillinger" for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne til trådløst netværk fra andet end maskinens betjeningspanel. Der henvises til "IEEE b" Sådan bruges hjælpeprogrammer til at foretage netværkindstillinger. 1 Reference S.75 IEEE b S.44 Sådan bruges hjælpeprogrammer til at foretage netværksindstillinger Sådan kontrolleres forbindelsen Kontrollér den trådløse LAN-forbindelse. Kontrollér, at IEEE b-interfaceenhedens diode lyser. Ved brug i infrastrukturtilstand 1 2 ZGDH600J 1. Hvis [LAN-type] på [Interface-indstill.]/[Netværk]-skærmen ikke er indstillet til [IEEE b], lyser den ikke, selvom der er tændt for strømmen. 2. Hvis kortet er sluttet korrekt til netværket, lyser dioden grøn i infrastrukturtilstand. Hvis dioden blinker, søger maskinen efter enheder. 13

22 Tilslutning af maskinen Ved brug i adhoc-tilstand / adhoc-tilstand ZGDH600J 1. Hvis IEEE b-interfaceenheden fungerer, lyser dioden orange. 2. Hvis kortet er sluttet korrekt til netværket, lyser dioden grøn i ad hoc-tilstand eller ad hoc-tilstand. Hvis dioden blinker, søger maskinen efter enheder. Dioden lyser efter et par sekunder. Udskriv konfigurationssiden for at kontrollere indstillingerne. Bemærk Se Udskriv liste for yderligere oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden. Reference S.200 Udskrivning af konfigurationssiden Sådan kontrolleres signalet Når maskinen bruges i infrastrukturtilstand, kan du kontrollere dens radiobølgestatus vha. betjeningspanelet. A Tryk på [Systemindst.]. B Tryk på [Interface-indstill.]. C Tryk på [IEEE b]. D Tryk på [Signal for trådløs LAN]. Maskinens radiobølgestatus vises. E Når du har kontrolleret radiobølgestatussen, skal du trykke på [Afslut]. F Tryk på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten for at vende tilbage til Brugerfunktioner / Tæller / Forespørgsel-menuen. 14

23 Tilslutning til interfacene Bemærk For at kontrollere radiobølgestatussen skal du trykke på [IEEE b] under [LAN-type] i Netværksmenuen i Interfaceindstillinger. Reference S.44 Sådan bruges hjælpeprogrammer til at foretage netværksindstillinger S.75 IEEE b 1 15

24 Tilslutning af maskinen Netværksindstillinger 1 I dette afsnit beskrives de netværksindstillinger, du kan ændre med Brugerfunktioner (systemindstillinger). Foretag indstillingerne i henhold til de funktioner, du ønsker at bruge samt den interface, der skal tilsluttes. Vigtigt Disse indstillinger skal foretages af systemadministratoren eller efter rådgivning af denne. Nødvendige indstillinger til brug af printer/lan-fax Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige til at bruge printer- eller LAN-faxfunktionen. Ethernet Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige til at bruge printer- eller LAN-faxfunktionen med en Ethernet-forbindelse. Der henvises til Interfaceindstillinger for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Autokonfiguration for IPv6 Stateless-adresse Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse Maskinens IPv6-adresse IPv6-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol Nødvendigt Nødvendigt 16

25 Netværksindstillinger Menu Brugerfunktion Indstillingskrav NCP-leveringsprotokol NW-rammetype 1 SMB-computernavn SMB-arbejdsgruppe Ethernet-hastighed LAN-type Nødvendigt Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Maskinnavn Bemærk IPv6 kan kun bruges til printerfunktionen. I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort er installeret. Hvis både Ethernet og IEEE b (trådløst LAN) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. Reference S.68 Interfaceindstillinger 17

26 Tilslutning af maskinen IEEE 1394 (IPv4 over 1394) 1 Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige til at bruge printer- eller LAN-faxfunktionen med IEEE 1394-interfacekablet. Der henvises til Interfaceindstillinger for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ EE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 IPv4-adresse DDNS-konfiguration Værtsnavn Domænenavn WINS-konfiguration IPv4 over 1394 IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration Effektiv protokol Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Bemærk [IEEE 1394] vises, når det valgfrie IEEE 1394 interface-kort er installeret. I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. Reference S.68 Interfaceindstillinger 18

27 Netværksindstillinger IEEE b (trådløst LAN) Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige til at bruge printer- eller LAN-faxfunktionen med IEEE b (trådløst LAN). Der henvises til Interfaceindstillinger for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. 1 Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Autokonfiguration for IPv6 Stateless-adresse Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse Maskinens IPv6-adresse IPv6-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol NCP-leveringsprotokol NW-rammetype SMB-computernavn SMB-arbejdsgruppe LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt 19

28 Tilslutning af maskinen Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Værtsnavn 1 Maskinnavn Interface-indstillinger/ IEEE b Kommunikationstilstand Nødvendigt Interface-indstillinger/ IEEE b SSID-indstilling Interface-indstillinger/ IEEE b Kanal Interface-indstillinger/ IEEE b Sikkerhedsmetode Interface-indstillinger/ IEEE b Transmissionshastighed Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort er installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. Reference S.68 Interfaceindstillinger Nødvendige indstillinger til brug af Internet-fax Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at bruge Internetfax. Ethernet Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at bruge Internetfax. Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse Nødvendigt Nødvendigt 20

29 Netværksindstillinger Menu Brugerfunktion Indstillingskrav DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol Ethernet-hastighed LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Nødvendigt Nødvendigt Filoverførsel SMTP-server Nødvendigt Filoverførsel SMTP-godkendelse Filoverførsel POP før SMTP Filoverførsel Modtagelsesprotokol Filoverførsel POP3- / IMAP4-indstillinger Filoverførsel Administrators -adresse Filoverførsel -kommunikationsport Nødvendigt Filoverførsel -modtagelsesinternval Filoverførsel Maks. størrelse for modt. Filoverførsel Lagring af i server Filoverførsel Programmér / skift / slet meddelelse Filoverførsel Konto for fax til Nødvendigt 1 21

30 Tilslutning af maskinen 1 Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort er installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. [SMTP-server] og [Konto for fax til ] skal være angivet for at kunne bruge sendefunktionen. Når [POP før SMTP] er indstillet til [Til], skal du også foretage indstillinger for [Modtagelsesprotokol] og [POP3- / IMAP4-indstillinger]. Når [SMTP-godkendelse] er indstillet til [Til], skal du også foretage indstillinger for [Administrators -adresse]. [ -kommunikationsport] og [Konto for fax til ] skal være angivet for at kunne bruge modtagefunktionen. Når du indstiller [POP før SMTP] til [Til], skal du kontrollere [POP3] portnummeret i [ -kommunikationsport]. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel IEEE 1394 (IPv4 over 1394) Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at bruge Internet- FAX med IEEE 1394-interfacekablet. Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 IPv4-adresse DDNS-konfiguration Værtsnavn Domænenavn WINS-konfiguration IPv4 over 1394 IPv4-gatewayadresse Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt 22

31 Netværksindstillinger Menu Brugerfunktion Indstillingskrav DNS-konfiguration Effektiv protokol Nødvendigt Filoverførsel SMTP-server Nødvendigt 1 Filoverførsel SMTP-godkendelse Filoverførsel POP før SMTP Filoverførsel Modtagelsesprotokol Filoverførsel POP3- / IMAP4-indstillinger Filoverførsel Administrators -adresse Filoverførsel -kommunikationsport Nødvendigt Filoverførsel -modtagelsesinternval Filoverførsel Maks. størrelse for modt. Filoverførsel Lagring af i server Filoverførsel Programmér / skift / slet meddelelse Filoverførsel Konto for fax til Nødvendigt Bemærk [IEEE 1394] vises, når IEEE 1394-interfacekortet er installeret. I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [SMTP-server] og [Konto for fax til ] skal være angivet for at kunne bruge sendefunktionen. Når [POP før SMTP] er indstillet til [Til], skal du også foretage indstillinger for [Modtagelsesprotokol] og [POP3- / IMAP4-indstillinger]. Når [SMTP-godkendelse] er indstillet til [Til], skal du også foretage indstillinger for [Administrators -adresse]. [ -kommunikationsport] og [Konto for fax til ] skal være angivet for at kunne bruge modtagefunktionen. Når du indstiller [POP før SMTP] til [Til], skal du kontrollere [POP3] portnummeret i [ -kommunikationsport]. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel 23

32 Tilslutning af maskinen IEEE b (trådløst LAN) 1 Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at bruge Internet- FAX med IEEE b (trådløst LAN). Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstillinger/ EE b Interface-indstillinger/ EE b Interface-indstillinger/ EE b Interface-indstillinger/ EE b Interface-indstillinger/ EE b Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Kommunikationstilstand SSID-indstilling Kanal Sikkerhedsmetode Transmissionshastighed Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Filoverførsel SMTP-server Nødvendigt Filoverførsel SMTP-godkendelse 24

33 Netværksindstillinger Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Filoverførsel POP før SMTP Filoverførsel Modtagelsesprotokol Filoverførsel POP3- / IMAP4-indstillinger Filoverførsel Administrators -adresse 1 Filoverførsel -kommunikationsport Nødvendigt Filoverførsel -modtagelsesinternval Filoverførsel Maks. størrelse for modt. Filoverførsel Lagring af i server Filoverførsel Programmér / skift / slet meddelelse Filoverførsel Konto for fax til Nødvendigt Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort er installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. [SMTP-server] og [Konto for fax til ] skal være angivet for at kunne bruge sendefunktionen. Når [POP før SMTP] er indstillet til [Til], skal du også foretage indstillinger for [Modtagelsesprotokol] og [POP3- / IMAP4-indstillinger]. Når [SMTP-godkendelse] er indstillet til [Til], skal du også foretage indstillinger for [Administrators -adresse]. [ -kommunikationsport] og [Konto for fax til ] skal være angivet for at kunne bruge modtagefunktionen. Når du indstiller [POP før SMTP] til [Til], skal du kontrollere [POP3] portnummeret i [ -kommunikationsport]. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel 25

34 Tilslutning af maskinen Nødvendige indstillinger for at bruge -funktionen 1 Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at sende . Ethernet Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at sende med Ethernet-kablet. Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol Ethernet-hastighed LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SNMPv3-kommunikation Værtsnavn Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Filoverførsel SMTP-server Nødvendigt Filoverførsel SMTP-godkendelse Filoverførsel POP før SMTP Filoverførsel Modtagelsesprotokol Filoverførsel POP3- / IMAP4-indstillinger 26

35 Netværksindstillinger Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Filoverførsel Administrators -adresse Filoverførsel -kommunikationsport Filoverførsel Programmér / skift / slet meddelelse 1 Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort er installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. Når [POP før SMTP] er indstillet til [Til], skal du også foretage indstillinger for [Modtagelsesprotokol] og [POP3- / IMAP4-indstillinger]. Når du indstiller [POP før SMTP] til [Til], skal du kontrollere [POP3] portnummeret i [ -kommunikationsport]. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel IEEE 1394 (IPv4 over 1394) Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at sende med IEEE 1394-interfacekablet. Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 IPv4-adresse DDNS-konfiguration Værtsnavn Domænenavn WINS-konfiguration IPv4 over 1394 Nødvendigt Nødvendigt 27

36 Tilslutning af maskinen Menu Brugerfunktion Indstillingskrav IPv4-gatewayadresse Nødvendigt 1 DNS-konfiguration Effektiv protokol Nødvendigt Filoverførsel SMTP-server Nødvendigt Filoverførsel SMTP-godkendelse Filoverførsel POP før SMTP Filoverførsel Modtagelsesprotokol Filoverførsel POP3- / IMAP4-indstillinger Filoverførsel Administrators -adresse Filoverførsel -kommunikationsport Filoverførsel Programmér / skift / slet meddelelse Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder Bemærk [IEEE 1394] vises, når IEEE 1394-interfacekortet er installeret. I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. Når [POP før SMTP] er indstillet til [Til], skal du også foretage indstillinger for [Modtagelsesprotokol] og [POP3- / IMAP4-indstillinger]. Når du indstiller [POP før SMTP] til [Til], skal du kontrollere [POP3] portnummeret i [ -kommunikationsport]. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel 28

37 Netværksindstillinger IEEE b (trådløst LAN) Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at sende med IEEE b (trådløst LAN). Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. 1 Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstillinger/ IEEE b Interface-indstillinger/ EE b Interface-indstillinger/ IEEE b Interface-indstillinger/ IEEE b Interface-indstillinger/ IEEE b Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Kommunikationstilstand SSID-indstilling Kanal Sikkerhedsmetode Transmissionshastighed Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Filoverførsel SMTP-server Nødvendigt Filoverførsel SMTP-godkendelse 29

38 Tilslutning af maskinen Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Filoverførsel POP før SMTP 1 Filoverførsel Modtagelsesprotokol Filoverførsel POP3- / IMAP4-indstillinger Filoverførsel Administrators -adresse Filoverførsel -kommunikationsport Filoverførsel Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort er installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. Når [POP før SMTP] er indstillet til [Til], skal du også foretage indstillinger for [Modtagelsesprotokol] og [POP3- / IMAP4-indstillinger]. Når du indstiller [POP før SMTP] til [Til], skal du kontrollere [POP3] portnummeret i [ -kommunikationsport]. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel Nødvendige indstillinger for at bruge funktionen Scan til mappe Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at sende filer. Ethernet Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at sende filer med Ethernet-kablet. Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Programmér / skift / slet meddelelse Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse Nødvendigt Nødvendigt 30

39 Netværksindstillinger Menu Brugerfunktion Indstillingskrav DNS-konfiguration DDNS-konfiguration 1 Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol Nødvendigt Ethernet-hastighed LAN-type Nødvendigt Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort er installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel 31

40 Tilslutning af maskinen IEEE 1394 (IPv4 over 1394) 1 Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at sende filer med IEEE 1394-interfacekablet. Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktioner Indstillingskrav Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 IPv4-adresse DDNS-konfiguration Værtsnavn Domænenavn WINS-konfiguration IPv4 over 1394 IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration Effektiv protokol Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder Bemærk [IEEE 1394] vises, når IEEE 1394-interfacekortet er installeret. I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel 32

41 Netværksindstillinger IEEE b (trådløst LAN) Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at sende filer med IEEE b (trådløst LAN). Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. 1 Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstillinger/ IEEE b Interface-indstillinger/ IEEE b Interface-indstillinger/ IEEE b Interface-indstillinger/ IEEE b Interface-indstillinger/ IEEE b Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Kommunikationstilstand SSID-indstilling Kanal Sikkerhedsmetode Transmissionshastighed Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder 33

42 Tilslutning af maskinen 1 Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort er installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel Nødvendige indstillinger for at bruge netværksleveringsscanneren Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at levere data til netværket. Ethernet Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at levere data til netværket med Ethernet-kablet. Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol Ethernet-hastighed LAN-type Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt 34

43 Netværksindstillinger Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation 1 Værtsnavn Filoverførsel Leveringsindstilling Filoverførsel Fax modt. filtransmission Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort er installeret. Når både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. Hvis [Leveringsindstilling] er indstillet til [Til], skal du kontrollere, at IPv4- adressen er indstillet. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel IEEE 1394 (IPv4 over 1394) Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at levere data til netværket med IEEE 1394-interfacekablet. Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 IPv4-adresse DDNS-konfiguration Værtsnavn Domænenavn WINS-konfiguration Nødvendigt 35

44 Tilslutning af maskinen Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstillinger/ IEEE 1394 IPv4 over 1394 Nødvendigt 1 IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration Effektiv protokol Nødvendigt Filoverførsel Leveringsindstilling Filoverførsel Fax modt. filtransmission Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder Bemærk [IEEE 1394] vises, når IEEE 1394-interfacekortet er installeret. I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. Hvis [Leveringsindstilling] er indstillet til [Til], skal du kontrollere, at IPv4- adressen er indstillet. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel IEEE b (trådløst LAN) Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at levere data til netværk med IEEE b (trådløst LAN). Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn Nødvendigt 36

45 Netværksindstillinger Menu Brugerfunktion Indstillingskrav WINS-konfiguration Effektiv protokol Nødvendigt 1 LAN-type Nødvendigt Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Interface-indstillinger/ IEEE b Kommunikationstilstand Nødvendigt Interface-indstillinger/ IEEE b SSID-indstilling Interface-indstillinger/ IEEE b Kanal Interface-indstillinger/ IEEE b Sikkerhedsmetode Interface-indstillinger/ IEEE b Transmissionshastighed Filoverførsel Leveringsindstilling Filoverførsel Fax modt. filtransmission Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort er installeret. Når både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. Hvis [Leveringsindstilling] er indstillet til [Til], skal du kontrollere, at IPv4- adressen er indstillet. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel 37

46 Tilslutning af maskinen Nødvendige indstillinger for at bruge TWAIN-netværksscanner 1 Dette afsnit beskriver indstillingerne, der er nødvendige for at bruge TWAINscanneren under netværksmiljøet. Ethernet Dette afsnit beskriver indstillingerne, der er nødvendige for at bruge TWAINscanneren med Ethernet-kablet. Der henvises til Interfaceindstillinger for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol LAN-type Ethernet-hastighed Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt 38

47 Netværksindstillinger Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort er installeret. Når både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. 1 Reference S.68 Interfaceindstillinger IEEE 1394 (IPv4 over 1394) Dette afsnit beskriver indstillingerne, der er nødvendige for at bruge TWAINscanneren med IEEE 1394-interfacekablet. Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 IPv4-adresse DDNS-konfiguration Værtsnavn Domænenavn WINS-konfiguration IPv4 over 1394 IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration Effektiv protokol Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Bemærk [IEEE 1394] vises, når IEEE 1394-interfacekortet er installeret. I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. Reference S.68 Interfaceindstillinger 39

48 Tilslutning af maskinen IEEE b (trådløst LAN) 1 Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at bruge TWAINnetværksscanner med IEEE b (trådløst LAN). Der henvises til Interfaceindstillinger for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstillinger/ IEEE b Interface-indstillinger/ IEEE b Interface-indstillinger/ IEEE b Interface-indstillinger/ IEEE b Interface-indstillinger/ IEEE b Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Kommunikationstilstand SSID-indstilling Kanal Sikkerhedsmetode Hvis styring af administratorgodkendelse er angivet, skal du kontakte din administrator. Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt 40

49 Netværksindstillinger Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort er installeret. Når både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. 1 Reference S.68 Interfaceindstillinger Nødvendige indstillinger til brug af dokumentserveren Dette afsnit beskriver indstillingerne, der er nødvendige for at bruge dokumentserverfunktionen under netværksmiljøet. Ethernet Dette afsnit beskriver indstillingerne, der er nødvendige for at bruge dokumentserverfunktionen med Ethernet-kablet. Der henvises til Interfaceindstillinger for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol Ethernet-hastighed LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt 41

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af dette produkt Læs denne vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forberedelse til udskrivning Opsætning af printerdriveren Andre udskrivningsopgaver Direkte udskrivning fra et digitalt kamera (PictBridge)

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG

Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG Hardwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vejledning om printeren Installation af ekstraudstyr Tilslutning af printeren Konfiguration Papir og andre medier Udskiftning af forbrugsstoffer og vedligeholdelsessæt

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

Brugervejledning NPD4756-02 DA

Brugervejledning NPD4756-02 DA NPD4756-02 DA Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker... 11 Brug af denne vejledning.... 12 Konventioner... 12 Ulovlige kopier og udskrifter.... 13 Produktfunktioner... 13 Funktioner...

Læs mere

Brugervejledning NPD5015-00 DA

Brugervejledning NPD5015-00 DA NPD5015-00 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsinformation Brugermanual Sikkerhedsinformation Ved brugen af dette udstyr skal nedenstående sikkerhedsforskrifter altid følges. Sikkerhed under brugen I denne manual bruges følgende vigtige symboler: ADVARSEL: Indikerer

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Scanner til farvebilleder Installationsvejledning 1 Sikkerhedsforskrifter................... 4 2 Kend din scanner.................... 6 3 Installation af softwaren............... 8 4 Opsætning af scanneren............

Læs mere

Brugervejledning NPD4451-00 DA

Brugervejledning NPD4451-00 DA NPD4451-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du installerer

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING INDLEDNING Denne brugervejledning beskriver MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL digital fuldfarveprinter. Hvor "MX-XXXX" vises

Læs mere

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Betjeningsvejledning

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Betjeningsvejledning Juli 2014 BI NI 2014 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Phaser, CentreWare, WorkCentre,

Læs mere

Version 1.00 maj 2013 702P01523. Xerox Color 550/560/570 printer Betjeningsvejledning

Version 1.00 maj 2013 702P01523. Xerox Color 550/560/570 printer Betjeningsvejledning Version 1.00 maj 2013 702P01523 2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox ogxerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. FreeFlow, SquareFold,

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet

Læs mere

Brugsanvisning. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installation af SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report

Brugsanvisning. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installation af SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Brugsanvisning 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installation af SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Enhedsstyring 4 Styring af adresseinformation 5

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før

Læs mere

Brugervejledning NPD4429-00 DA

Brugervejledning NPD4429-00 DA NPD4429-00 DA Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker... 7 Brug af denne vejledning.... 8 Konventioner... 8 Produktfunktioner... 9 Om Epson AcuLaser C1750-serien.... 9 Funktioner...

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Brugervejledning NPD5057-01 DA

Brugervejledning NPD5057-01 DA NPD5057-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere