Vejledning om generelle indstillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om generelle indstillinger"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres adresser og brugere for fax-/scannerfunktioner Andre brugerfunktioner Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt igennem, før maskinen tages i brug. Opbevar vejledningen et sted, så du nemt kan slå op i den, når det er nødvendigt. For sikker og korrekt brug skal du sørge for at læse sikkerhedsoplysningerne i "Om maskinen", før maskinen tages i brug.

2 Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner om betjening og bemærkninger om brugen af dette produkt. Af hensyn til din sikkerhed skal du læse vejledningen omhyggeligt, før du tager maskinen i brug. Opbevar vejledningen i nærheden af maskinen, så du nemt kan slå op i den. Vigtigt Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Selskabet kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte, indirekte, specielle, tilfældige skader eller følgeskader, der måtte opstå i forbindelse med håndtering eller betjening af maskinen. Bemærkninger: Nogle af illustrationerne i denne vejledning kan variere en smule i forhold til maskinen. Noget ekstraudstyr fås muligvis ikke i bestemte lande. Henvend dig til din lokale forhandler for at få flere oplysninger. Afhængigt af hvilket land du befinder dig i, kan visse enheder være ekstraudstyr. Kontakt venligst din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger. Bemærkninger: Modelnavne på maskinerne vises ikke på de efterfølgende sider. Se efter, hvilken maskinmodel du har, før du læser denne vejledning. Type 1: 25 kopier/min. (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Type 2: 30 kopier/min. (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Visse typer fås muligvis ikke i visse lande. For yderligere oplysninger bedes du kontakte din lokale forhandler. Der anvendes to former for mål i denne vejledning. Med denne maskine henvises til metrisk version.

3 Vejledninger til denne maskine Der henvises til de vejledninger, der er relevante for de formål, du ønsker at bruge maskinen til. Om maskinen Sørg for at læse sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning, før maskinen tages i brug. Denne vejledning indeholder en indledning til maskinens funktioner. Den forklarer også betjeningspanelet, forberedelsesprocedurer til brug af maskinen, indtastning af tekst, samt hvordan man installerer de medfølgende cdrom er. Vejledning om generelle indstillinger Beskriver Brugerfunktionssindstillinger og adressebogsprocedurer som f.eks. registrering af faxnumre, -adresser og brugerkoder. Der henvises også til denne vejledning for forklaringer til, hvordan maskinen tilsluttes. Fejlsøgning Dette er en guide til løsning af almindelige problemer. Den forklarer også, hvordan man udskifter papir, toner, hæfteklammer og andre forbrugsstoffer. Sikkerhedsreference Denne vejledning er beregnet til maskinens administratorer. Den beskriver de sikkerhedsfunktioner, som administratorer kan anvende for at beskytte data mod misbrug og forhindre uautoriseret brug af maskinen. Desuden beskriver vejledningen procedurer for registrering af administratorer samt indstilling af funktionerne til bruger- og administratorgodkendelse. Kopi-/Dokumentserverreference Forklarer kopi- og dokumentserverfunktioner og betjening. Der henvises også til denne vejledning for forklaringer til, hvordan man placerer originaler. Faxreference Beskriver faxfunktioner og handlinger. Printerreference Beskriver printerfunktioner og handlinger. Scannerreference Beskriver scannerfunktioner og handlinger. Netværksvejledning Forklarer, hvordan man konfigurerer og betjener maskinen i et netværksmiljø, og hvordan man bruger det medfølgende software. Denne vejledning dækker alle modeller og indeholder beskrivelser af funktioner og indstillinger, der muligvis ikke er tilgængelige på denne maskine. Billeder, illustrationer og oplysninger om understøttede operativsystemer kan også være forskellige fra dem på denne maskine. i

4 Andre vejledninger Vejledninger til denne maskine Sikkerhedsoplysninger Lynvejledning - kopi Lynvejledning - fax Lynvejledning - printer Lynvejledning - scanner PostScript3-tillæg UNIX-tillæg Vejledninger til DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Installationsguide DeskTopBinder Introduktionsvejledning Vejledning til Auto Document Link Bemærk Manualerne gælder for de pågældende maskintyper. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader skal installeres, for at man kan se manualerne som PDF-filer. ii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...i Sådan læses denne vejledning...1 Symboler...1 Displaypanel...2 Adgang til Brugerfunktioner...3 Ændring af standardindstillinger...3 Afslutning af Brugerfunktioner...5 Menubeskyttelse Tilslutning af maskinen Tilslutning til interfacene...7 Tilslutning af Ethernet-interface...8 Tilslutning til USB-interface...9 Tilslutning til IEEE 1394-interfacet...10 Tilslutning til IEEE 1284-interfacet...11 Tilslutning til IEEE b-interfacet (trådløst LAN)...12 Netværksindstillinger...16 Nødvendige indstillinger til brug af printer/lan-fax...16 Nødvendige indstillinger til brug af Internet-fax...20 Nødvendige indstillinger for at bruge -funktionen...26 Nødvendige indstillinger for at bruge funktionen Scan til mappe...30 Nødvendige indstillinger for at bruge netværksleveringsscanneren...34 Nødvendige indstillinger for at bruge TWAIN-netværksscanner...38 Nødvendige indstillinger til brug af dokumentserveren...41 Sådan bruges hjælpeprogrammer til at foretage netværksindstillinger...44 Sådan tilsluttes maskinen til en telefonlinje og en telefon...54 Sådan tilsluttes telefonlinjen...54 Sådan vælges linjetypen Systemindstillinger Generelle funktioner...57 Indstillinger af modtagebakke...60 Kassettepapirindstillinger...61 Timer-indstillinger...66 Interfaceindstillinger...68 Netværk...68 Parallelinterface...72 IEEE IEEE b...75 Udskriv liste...77 Filoverførsel...78 Administratorværktøjer...85 Programmér/Skift/Slet LDAP-server...94 Sådan programmeres LDAP-serveren...95 iii

6 3. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Generelle funktioner Zoom-procent Redigér Stempel Baggrundsnummerering Fast stempel Brugerstempel Datostempel Sidenummerering Input / Output Justér farvebillede Indstillinger for dokumentserveren Faxindstillinger iv Generelle funktioner Scanneindstillinger Sende-indstillinger Modtagelsesindstillinger Startindstillinger Indstilling for modtagelsesfil med rapport om modtagelse Programmér / skift / slet scannestørrelse Sådan slettes en scannestørrelse Sådan registreres faxoplysninger Sådan registreres faxoplysninger Sådan slettes faxoplysninger Videresending Sådan programmeres en slutmodtager Sådan afsluttes videresendingsfunktionen Videresendingsmærke Parameterindstillinger Sådan ændres brugerparametre Specielle afsendere skal behandles forskelligt Autoriseret modtagelse Antal udskrifter af modt.fil Videresending Udskriv 2-sidet Hukommelseslås Papirkassette Sådan programmeres/ændres specielle afsendere Autoriseret RX (autoriseret modtagelse) Antal udskrifter af modtagelsesfil Videresending Udskriv 2-sidet Hukommelseslås Papirkassette Programmering af Startopsætning af en speciel afsender Sådan slettes en speciel afsender...184

7 Boksindstillinger Programmering/Ændring af personlige bokse Sådan slettes personlige bokse Programmering/Ændring af informationsbokse Sådan slettes informationsbokse Programmering/Ændring af overførselsbokse Sådan slettes overførselsbokse Sådan udskrives bokslisten Printerfunktioner Testudskrift Udskrivning af konfigurationssiden Tydning af konfigurationssiden Vedligeholdelse System Host-interface PCL-menu PS-menu PDF-menu Scannerfunktioner Generelle indstillinger Scanneindstillinger Sende-indstillinger Sådan registreres adresser og brugere for fax-/ scannerfunktioner Adressebog Administration af navne i adressebogen Afsendelse af fax via Hurtigopkald Afsendelse af via Hurtigopkald Afsendelse af scannede filer direkte til en delt mappe Forhindring af uautoriseret brugeradgang til delte mapper fra maskinen Styring af bruger- og maskinanvendelse Registrering af navne Registrering af navne Ændring af et registreret navn Sletning af et registreret navn Godkendelsesoplysninger Sådan registreres en brugerkode Ændring af en brugerkode Sletning af en brugerkode Sådan vises tælleren for hver bruger Sådan udskrives tælleren for hver bruger Sådan udskrives tælleren for alle brugere Sådan nulstilles antallet af udskrifter Fax-destination Fax-destination IP-Fax-destination v

8 -destination Registrering af en -destination Sådan ændres -destination Sådan slettes en -destination Registrering af mapper Tilslutning via SMB Tilslutning via FTP Brug af NCP til forbindelse Registrering af navne til en gruppe Sådan registreres en gruppe Registrering af navne til en gruppe Tilføjelse af en gruppe til en anden gruppe Sådan vises navne, der er registreret i en gruppe Fjernelse af et navn fra en gruppe Sådan slettes en gruppe inde i en anden gruppe Ændring af et gruppenavn Sådan slettes en gruppe Registrering af beskyttelseskode Sådan registreres en beskyttelseskode til en enkelt bruger Sådan registreres en beskyttelseskode til en gruppebruger Registrering af SMTP- og LDAP-godkendelse SMTP-godkendelse LDAP-godkendelse Andre brugerfunktioner Vedligeholdelse Ændring af displaysprog Forespørgsel Tæller Visning af den samlede tæller Appendiks Specifikationer for hovedenheden Automatisk dokumentfremfører Specifikationer for ekstraudstyr Oplysninger om installeret software expat NetBSD Sablotron JPEG LIBRARY SASL MD MD Samba(Ver 3.0.4) RSA BSAFE Open SSL Open LDAP INDEKS vi

9 Sådan læses denne vejledning Symboler Denne vejledning anvender følgende symboler: Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Ignoreres disse oplysninger kan det resultere i personskade eller dødsfald. Sørg for at læse disse oplysninger. De findes i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i Om maskinen. Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Ignoreres disse oplysninger, kan det resultere i moderate eller mindre personskader eller beskadigelse af maskinen eller ejendom. Sørg for at læse disse oplysninger. De findes i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i Om maskinen. Angiver punkter, man skal være opmærksom på, når man bruger maskinen, og forklarer sandsynlige årsager til forkert indføring af papir, beskadigelse af originaler eller tab af data. Læs disse forklaringer. Angiver supplerende beskrivelser af maskinens funktioner og vejledning til løsning af brugerfejl. Dette symbol findes i slutningen af afsnittene. Det angiver, hvor du kan finde yderligere relevante oplysninger. [] Angiver navnene på de taster, der vises i maskinens display. {} Angiver navnene på tasterne på maskinens betjeningspanel. 1

10 Displaypanel Displayet viser maskinens status, fejlmeddelelser og funktionsmenuer. De viste funktionsemner fungerer som valgtaster. Du kan vælge eller specificere et emne ved at trykke let på dem. Når du vælger eller specificerer et emne i displayet, fremhæves det som. Taster, der vises som, kan ikke anvendes. Vigtigt Et tryk eller en påvirkning på mere end 30 N (ca. 3 kp) vil beskadige displayet. For at få vist følgende skærmbillede skal du trykke på {Brugerfunktioner/Tæller}- tasten for at åbne menuen Brugerfunktioner og derefter trykke på [Systemindst.]. Dette afsnit forklarer vha. menuskærmbilledet for Systemindstillinger, hvordan man bruger maskinens displaypanel. DA AMC001S 1. Menufanerne for de forskellige indstillinger vises. For at få vist den indstilling du vil angive eller ændre, skal du trykke på den pågældende fane. 2. Der vises en liste over indstillinger. For at angive eller ændre en indstilling skal du trykke på den pågældende tast i listen. 3. Tryk her for at afslutte menuen Brugerfunktioner. 2

11 Adgang til Brugerfunktioner Dette afsnit er for de administratorer, der har ansvaret for denne maskine. Brugerfunktioner giver dig mulighed for at ændre eller indstille standarder. Bemærk Funktionerne til angivelse af systemindstillinger er forskellige fra de normale funktioner. Afslut altid Brugerfunktioner, når du er færdig. De ændringer, du foretager med Brugerfunktioner, annulleres ikke, selvom der slukkes på hovedkontakten eller strømafbryderen, eller der trykkes på {Energisparer}- eller {Slet funktioner}-tasten. Standardindstillingerne vises i fed skrift. Reference S.5 Afslutning af Brugerfunktioner Ændring af standardindstillinger Dette afsnit beskriver, hvordan man ændrer indstillingerne for Brugerfunktioner. Vigtigt Hvis styring af administratorgodkendelse er angivet, skal du kontakte din administrator. A Tryk på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten. DA AMG003S 3

12 B Vælg menuen. Hvis du vil ændre systemindstillingerne, skal du trykke på [Systemindst.]. Hvis du vil ændre kopi-/dokumentserverfunktioner, skal du trykke på [Kopimask.- / Dokumentserverfunkt.]. Hvis du vil ændre faxfunktionerne, skal du trykke på [Faxfunktioner]. Hvis du vil ændre printerfunktionerne, skal du trykke på [Printerfunktioner]. Hvis du vil ændre scannerfunktionerne, skal du trykke på [Scannerfunkt.]. Hvis du vil justere farveregistrering eller farvegradering, skal du vælge [Vedligeholdelse]. Hvis du vil ændre det sprog, der vises på displayet, skal du trykke på [Engelsk]. Hvis du vil gennemgå telefonnumre for kontakt til reparation eller for at bestille forbrugsstoffer, skal du trykke på [Forespørgsel]. Hvis du vil kontrollere tælleren, skal du trykke på [Tæller]. C Vælg de brugerfunktioner, du vil ændre. D Skift indstillingerne ved at følge instruktionerne på displayet, og tryk derefter på [OK]. Bemærk Du kan annullere ændringer, der er foretaget af indstillinger, og vende tilbage til startdisplayet ved at trykke på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten. Reference S.57 Systemindstillinger S.101 Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner S.133 Faxindstillinger S.199 Printerfunktioner S.215 Scannerfunktioner S.295 Andre brugerfunktioner 4

13 Afslutning af Brugerfunktioner Dette afsnit beskriver, hvordan man afslutter brugerfunktioner. A Tryk på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten. DA AMG003S Bemærk Du kan også afslutte Brugerfunktioner ved at trykke på [Afslut]. Menubeskyttelse Med menubeskyttelse kan du forhindre uautoriserede bruger i at ændre indstillingerne for brugerfunktioner. Menubeskyttelse kan angives for hver af følgende brugerfunktionsmenuer. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner Kontakt administratoren, hvis du vil have flere oplysninger. 5

14 6

15 1. Tilslutning af maskinen Dette afsnit beskriver, hvordan man tilslutter maskinen til netværket og angiver netværksindstillinger. Tilslutning til interfacene Dette afsnit beskriver, hvordan man identificerer maskinens interface og tilslutter maskinen i henhold til netværksmiljøet. 1. IEEE 1394-porte (ekstraudstyr) Porte til tilslutning af IEEE 1394-interfacekablet 2. USB2.0-port Port til tilslutning af USB2.0-interfacekablet 3. 10BASE-T-/100BASE-TX-port Port til tilslutning af 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kablet 4. IEEE 1284-port (ekstraudstyr) Port til tilslutning af IEEE 1284-interfacekablet 5. Trådløs LAN-port (ekstraudstyr) Port til trådløst LAN Bemærk Det er ikke muligt at installere to eller flere af de nedenstående enheder: IEEE 1394-interfacekort, IEEE 1284-interfacekort, IEEE b trådløst LAN-kort. 7

16 Tilslutning af maskinen Tilslutning af Ethernet-interface 1 Tilslut 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kablet til Ethernet-interfacet. Vigtigt Hvis hovedafbryderen er slået til, skal den slås fra. A Der følger en ferritkerne til Ethernet-kablet med denne maskine. Lav en løkke i kablet omkring 15 cm (5,9 tommer) (A) fra kablets maskinende. Fastgør ferritkernen. AEV047S B Sørg for, at maskinens hovedafbryder er slukket. C Sæt Ethernet-interfacekablet i 10BASE-T-/100BASE-TX-porten. AMB016S D Tilslut den anden ende af Ethernet-kablet til en netværksforbindelsesenhed, som f.eks. en hub. 8

17 Tilslutning til interfacene E Tænd på maskinens hovedkontakt. 1 AME005S A Indikator (grøn) Lyser grønt, når maskinen er sluttet korrekt til netværket. B Indikator (gul) Lyser gult, når 100 BASE-TX er i gang. Slukker når 10 BASE-T er i gang. Bemærk Se Printerreference, hvis du ønsker yderligere oplysninger om installation af printerdriveren. Reference Om maskinen Printerreference Tilslutning til USB-interface Tilslut USB2.0-interfacekablet til USB2.0-porten. A Tilslut USB2.0-interfacekablet til USB2.0-porten. AMB013S B Tilslut den anden ende til USB2.0-porten på værtscomputeren. 9

18 Tilslutning af maskinen 1 Bemærk Denne maskine leveres ikke med et USB-interfacekabel. Sørg for at købe det passende kabel til maskinen og computeren. USB2.0-interfacekortet er understøttet af Windows Me / 2000 / XP, Windows Server 2003, Mac OS X eller højere. For Windows Me: Sørg for at installere USB Printing Support". Ved brug med Windows 98SE/Me er det kun muligt at opnå samme hastighed som med USB 1.1. For Mac OS: For at bruge Macintosh skal maskinen være udstyret med PostScript 3- enheden (ekstraudstyr). Når den bruges med Mac OS X eller højere, understøttes en overførselshastighed for USB 2.0. Se Printerreference, hvis du ønsker yderligere oplysninger om installation af printerdriveren. Reference Printerreference Tilslutning til IEEE 1394-interfacet Slut IEEE 1394-interfacekablet til IEEE 1394-interfacekortet. A Tilslut IEEE 1394-interfacekablet til IEEE 1394-porten. AMB014S B Tilslut den anden ende af kablet til interfacestikket på værtscomputeren. Kontrollér formen på stikket til computeren. Tilslut kablet korrekt. Bemærk Benyt det interfacekabel, der følger med IEEE 1394-interfacekortet. To interfaceporte er tilgængelige for tilslutning af IEEE 1394-interfacekablet. De kan begge bruges. Se Printerreference, hvis du ønsker yderligere oplysninger om installation af printerdriveren. 10

19 Tilslutning til interfacene Reference Om maskinen Printerreference Tilslutning til IEEE 1284-interfacet 1 Slut IEEE 1284-interfacekablet til IEEE 1284-interfacekortet. A Kontrollér, om maskinens hovedafbryder er slukket. Hvis hovedafbryderen er slået til, skal den slås fra. B Sluk hovedafbryderen på værtscomputeren. C Tilslut IEEE 1284-interfacekablet til IEEE 1284-porten. AMB015S Brug omdannerstikket (1), der følger med IEEE 1284-interfacekortet. D Tilslut den anden ende af kablet til interfacestikket på værtscomputeren. Kontrollér formen på stikket til computeren. Tilslut kablet korrekt. E Tænd på maskinens hovedkontakt. F Tænd værtscomputeren. Når man bruger Windows 95/98/Me/2000/XP og Windows Server 2003, vises muligvis et skærmbillede til printerdriverinstallation, når computeren tændes. Hvis dette sker, skal du trykke på [Annullér] på skærmbilledet. Bemærk Se Printerreference, hvis du ønsker yderligere oplysninger om installation af printerdriveren. Reference Om maskinen Printerreference 11

20 Tilslutning af maskinen Tilslutning til IEEE b-interfacet (trådløst LAN) 1 Tilslut til IEEE b-interfacet (trådløst LAN). Bemærk Kontrollér indstillingerne for maskinens IPv4-adresse og subnetmaske. Der henvises til Interfaceindstillinger for oplysninger om, hvordan man indstiller IPv4-adressen og subnetmasken fra maskinens betjeningspanel. Reference S.68 Netværk Opsætningsprocedure Opsæt IEEE b (trådløst LAN) i henhold til følgende procedure: 12

21 Tilslutning til interfacene Bemærk Vælg [ Ad-hoc-tilstand]-tilstanden ved tilslutning af Windows XP som trådløs LAN-klient ved brug af Windows XP s standarddriver eller hjælpeprogrammer, eller hvis infrastrukturtilstand ikke bruges. Der henvises "IEEE b" for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne til trådløst LAN fra maskinens betjeningspanel. Der henvises til "Sådan bruges hjælpeprogrammer til at foretage indstillinger" for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne til trådløst netværk fra andet end maskinens betjeningspanel. Der henvises til "IEEE b" Sådan bruges hjælpeprogrammer til at foretage netværkindstillinger. 1 Reference S.75 IEEE b S.44 Sådan bruges hjælpeprogrammer til at foretage netværksindstillinger Sådan kontrolleres forbindelsen Kontrollér den trådløse LAN-forbindelse. Kontrollér, at IEEE b-interfaceenhedens diode lyser. Ved brug i infrastrukturtilstand 1 2 ZGDH600J 1. Hvis [LAN-type] på [Interface-indstill.]/[Netværk]-skærmen ikke er indstillet til [IEEE b], lyser den ikke, selvom der er tændt for strømmen. 2. Hvis kortet er sluttet korrekt til netværket, lyser dioden grøn i infrastrukturtilstand. Hvis dioden blinker, søger maskinen efter enheder. 13

22 Tilslutning af maskinen Ved brug i adhoc-tilstand / adhoc-tilstand ZGDH600J 1. Hvis IEEE b-interfaceenheden fungerer, lyser dioden orange. 2. Hvis kortet er sluttet korrekt til netværket, lyser dioden grøn i ad hoc-tilstand eller ad hoc-tilstand. Hvis dioden blinker, søger maskinen efter enheder. Dioden lyser efter et par sekunder. Udskriv konfigurationssiden for at kontrollere indstillingerne. Bemærk Se Udskriv liste for yderligere oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden. Reference S.200 Udskrivning af konfigurationssiden Sådan kontrolleres signalet Når maskinen bruges i infrastrukturtilstand, kan du kontrollere dens radiobølgestatus vha. betjeningspanelet. A Tryk på [Systemindst.]. B Tryk på [Interface-indstill.]. C Tryk på [IEEE b]. D Tryk på [Signal for trådløs LAN]. Maskinens radiobølgestatus vises. E Når du har kontrolleret radiobølgestatussen, skal du trykke på [Afslut]. F Tryk på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten for at vende tilbage til Brugerfunktioner / Tæller / Forespørgsel-menuen. 14

23 Tilslutning til interfacene Bemærk For at kontrollere radiobølgestatussen skal du trykke på [IEEE b] under [LAN-type] i Netværksmenuen i Interfaceindstillinger. Reference S.44 Sådan bruges hjælpeprogrammer til at foretage netværksindstillinger S.75 IEEE b 1 15

24 Tilslutning af maskinen Netværksindstillinger 1 I dette afsnit beskrives de netværksindstillinger, du kan ændre med Brugerfunktioner (systemindstillinger). Foretag indstillingerne i henhold til de funktioner, du ønsker at bruge samt den interface, der skal tilsluttes. Vigtigt Disse indstillinger skal foretages af systemadministratoren eller efter rådgivning af denne. Nødvendige indstillinger til brug af printer/lan-fax Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige til at bruge printer- eller LAN-faxfunktionen. Ethernet Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige til at bruge printer- eller LAN-faxfunktionen med en Ethernet-forbindelse. Der henvises til Interfaceindstillinger for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Autokonfiguration for IPv6 Stateless-adresse Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse Maskinens IPv6-adresse IPv6-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol Nødvendigt Nødvendigt 16

25 Netværksindstillinger Menu Brugerfunktion Indstillingskrav NCP-leveringsprotokol NW-rammetype 1 SMB-computernavn SMB-arbejdsgruppe Ethernet-hastighed LAN-type Nødvendigt Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Maskinnavn Bemærk IPv6 kan kun bruges til printerfunktionen. I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort er installeret. Hvis både Ethernet og IEEE b (trådløst LAN) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. Reference S.68 Interfaceindstillinger 17

26 Tilslutning af maskinen IEEE 1394 (IPv4 over 1394) 1 Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige til at bruge printer- eller LAN-faxfunktionen med IEEE 1394-interfacekablet. Der henvises til Interfaceindstillinger for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ EE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 IPv4-adresse DDNS-konfiguration Værtsnavn Domænenavn WINS-konfiguration IPv4 over 1394 IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration Effektiv protokol Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Bemærk [IEEE 1394] vises, når det valgfrie IEEE 1394 interface-kort er installeret. I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. Reference S.68 Interfaceindstillinger 18

27 Netværksindstillinger IEEE b (trådløst LAN) Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige til at bruge printer- eller LAN-faxfunktionen med IEEE b (trådløst LAN). Der henvises til Interfaceindstillinger for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. 1 Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Autokonfiguration for IPv6 Stateless-adresse Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse Maskinens IPv6-adresse IPv6-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol NCP-leveringsprotokol NW-rammetype SMB-computernavn SMB-arbejdsgruppe LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt 19

28 Tilslutning af maskinen Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Værtsnavn 1 Maskinnavn Interface-indstillinger/ IEEE b Kommunikationstilstand Nødvendigt Interface-indstillinger/ IEEE b SSID-indstilling Interface-indstillinger/ IEEE b Kanal Interface-indstillinger/ IEEE b Sikkerhedsmetode Interface-indstillinger/ IEEE b Transmissionshastighed Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort er installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. Reference S.68 Interfaceindstillinger Nødvendige indstillinger til brug af Internet-fax Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at bruge Internetfax. Ethernet Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at bruge Internetfax. Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse Nødvendigt Nødvendigt 20

29 Netværksindstillinger Menu Brugerfunktion Indstillingskrav DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol Ethernet-hastighed LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Nødvendigt Nødvendigt Filoverførsel SMTP-server Nødvendigt Filoverførsel SMTP-godkendelse Filoverførsel POP før SMTP Filoverførsel Modtagelsesprotokol Filoverførsel POP3- / IMAP4-indstillinger Filoverførsel Administrators -adresse Filoverførsel -kommunikationsport Nødvendigt Filoverførsel -modtagelsesinternval Filoverførsel Maks. størrelse for modt. Filoverførsel Lagring af i server Filoverførsel Programmér / skift / slet meddelelse Filoverførsel Konto for fax til Nødvendigt 1 21

30 Tilslutning af maskinen 1 Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort er installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. [SMTP-server] og [Konto for fax til ] skal være angivet for at kunne bruge sendefunktionen. Når [POP før SMTP] er indstillet til [Til], skal du også foretage indstillinger for [Modtagelsesprotokol] og [POP3- / IMAP4-indstillinger]. Når [SMTP-godkendelse] er indstillet til [Til], skal du også foretage indstillinger for [Administrators -adresse]. [ -kommunikationsport] og [Konto for fax til ] skal være angivet for at kunne bruge modtagefunktionen. Når du indstiller [POP før SMTP] til [Til], skal du kontrollere [POP3] portnummeret i [ -kommunikationsport]. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel IEEE 1394 (IPv4 over 1394) Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at bruge Internet- FAX med IEEE 1394-interfacekablet. Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 IPv4-adresse DDNS-konfiguration Værtsnavn Domænenavn WINS-konfiguration IPv4 over 1394 IPv4-gatewayadresse Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt 22

31 Netværksindstillinger Menu Brugerfunktion Indstillingskrav DNS-konfiguration Effektiv protokol Nødvendigt Filoverførsel SMTP-server Nødvendigt 1 Filoverførsel SMTP-godkendelse Filoverførsel POP før SMTP Filoverførsel Modtagelsesprotokol Filoverførsel POP3- / IMAP4-indstillinger Filoverførsel Administrators -adresse Filoverførsel -kommunikationsport Nødvendigt Filoverførsel -modtagelsesinternval Filoverførsel Maks. størrelse for modt. Filoverførsel Lagring af i server Filoverførsel Programmér / skift / slet meddelelse Filoverførsel Konto for fax til Nødvendigt Bemærk [IEEE 1394] vises, når IEEE 1394-interfacekortet er installeret. I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [SMTP-server] og [Konto for fax til ] skal være angivet for at kunne bruge sendefunktionen. Når [POP før SMTP] er indstillet til [Til], skal du også foretage indstillinger for [Modtagelsesprotokol] og [POP3- / IMAP4-indstillinger]. Når [SMTP-godkendelse] er indstillet til [Til], skal du også foretage indstillinger for [Administrators -adresse]. [ -kommunikationsport] og [Konto for fax til ] skal være angivet for at kunne bruge modtagefunktionen. Når du indstiller [POP før SMTP] til [Til], skal du kontrollere [POP3] portnummeret i [ -kommunikationsport]. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel 23

32 Tilslutning af maskinen IEEE b (trådløst LAN) 1 Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at bruge Internet- FAX med IEEE b (trådløst LAN). Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstillinger/ EE b Interface-indstillinger/ EE b Interface-indstillinger/ EE b Interface-indstillinger/ EE b Interface-indstillinger/ EE b Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Kommunikationstilstand SSID-indstilling Kanal Sikkerhedsmetode Transmissionshastighed Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Filoverførsel SMTP-server Nødvendigt Filoverførsel SMTP-godkendelse 24

33 Netværksindstillinger Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Filoverførsel POP før SMTP Filoverførsel Modtagelsesprotokol Filoverførsel POP3- / IMAP4-indstillinger Filoverførsel Administrators -adresse 1 Filoverførsel -kommunikationsport Nødvendigt Filoverførsel -modtagelsesinternval Filoverførsel Maks. størrelse for modt. Filoverførsel Lagring af i server Filoverførsel Programmér / skift / slet meddelelse Filoverførsel Konto for fax til Nødvendigt Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort er installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. [SMTP-server] og [Konto for fax til ] skal være angivet for at kunne bruge sendefunktionen. Når [POP før SMTP] er indstillet til [Til], skal du også foretage indstillinger for [Modtagelsesprotokol] og [POP3- / IMAP4-indstillinger]. Når [SMTP-godkendelse] er indstillet til [Til], skal du også foretage indstillinger for [Administrators -adresse]. [ -kommunikationsport] og [Konto for fax til ] skal være angivet for at kunne bruge modtagefunktionen. Når du indstiller [POP før SMTP] til [Til], skal du kontrollere [POP3] portnummeret i [ -kommunikationsport]. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel 25

34 Tilslutning af maskinen Nødvendige indstillinger for at bruge -funktionen 1 Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at sende . Ethernet Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at sende med Ethernet-kablet. Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol Ethernet-hastighed LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SNMPv3-kommunikation Værtsnavn Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Filoverførsel SMTP-server Nødvendigt Filoverførsel SMTP-godkendelse Filoverførsel POP før SMTP Filoverførsel Modtagelsesprotokol Filoverførsel POP3- / IMAP4-indstillinger 26

35 Netværksindstillinger Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Filoverførsel Administrators -adresse Filoverførsel -kommunikationsport Filoverførsel Programmér / skift / slet meddelelse 1 Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort er installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. Når [POP før SMTP] er indstillet til [Til], skal du også foretage indstillinger for [Modtagelsesprotokol] og [POP3- / IMAP4-indstillinger]. Når du indstiller [POP før SMTP] til [Til], skal du kontrollere [POP3] portnummeret i [ -kommunikationsport]. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel IEEE 1394 (IPv4 over 1394) Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at sende med IEEE 1394-interfacekablet. Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 IPv4-adresse DDNS-konfiguration Værtsnavn Domænenavn WINS-konfiguration IPv4 over 1394 Nødvendigt Nødvendigt 27

36 Tilslutning af maskinen Menu Brugerfunktion Indstillingskrav IPv4-gatewayadresse Nødvendigt 1 DNS-konfiguration Effektiv protokol Nødvendigt Filoverførsel SMTP-server Nødvendigt Filoverførsel SMTP-godkendelse Filoverførsel POP før SMTP Filoverførsel Modtagelsesprotokol Filoverførsel POP3- / IMAP4-indstillinger Filoverførsel Administrators -adresse Filoverførsel -kommunikationsport Filoverførsel Programmér / skift / slet meddelelse Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder Bemærk [IEEE 1394] vises, når IEEE 1394-interfacekortet er installeret. I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. Når [POP før SMTP] er indstillet til [Til], skal du også foretage indstillinger for [Modtagelsesprotokol] og [POP3- / IMAP4-indstillinger]. Når du indstiller [POP før SMTP] til [Til], skal du kontrollere [POP3] portnummeret i [ -kommunikationsport]. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel 28

37 Netværksindstillinger IEEE b (trådløst LAN) Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at sende med IEEE b (trådløst LAN). Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. 1 Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstillinger/ IEEE b Interface-indstillinger/ EE b Interface-indstillinger/ IEEE b Interface-indstillinger/ IEEE b Interface-indstillinger/ IEEE b Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Kommunikationstilstand SSID-indstilling Kanal Sikkerhedsmetode Transmissionshastighed Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Filoverførsel SMTP-server Nødvendigt Filoverførsel SMTP-godkendelse 29

38 Tilslutning af maskinen Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Filoverførsel POP før SMTP 1 Filoverførsel Modtagelsesprotokol Filoverførsel POP3- / IMAP4-indstillinger Filoverførsel Administrators -adresse Filoverførsel -kommunikationsport Filoverførsel Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort er installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. Når [POP før SMTP] er indstillet til [Til], skal du også foretage indstillinger for [Modtagelsesprotokol] og [POP3- / IMAP4-indstillinger]. Når du indstiller [POP før SMTP] til [Til], skal du kontrollere [POP3] portnummeret i [ -kommunikationsport]. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel Nødvendige indstillinger for at bruge funktionen Scan til mappe Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at sende filer. Ethernet Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at sende filer med Ethernet-kablet. Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Programmér / skift / slet meddelelse Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse Nødvendigt Nødvendigt 30

39 Netværksindstillinger Menu Brugerfunktion Indstillingskrav DNS-konfiguration DDNS-konfiguration 1 Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol Nødvendigt Ethernet-hastighed LAN-type Nødvendigt Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort er installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel 31

40 Tilslutning af maskinen IEEE 1394 (IPv4 over 1394) 1 Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at sende filer med IEEE 1394-interfacekablet. Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktioner Indstillingskrav Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 IPv4-adresse DDNS-konfiguration Værtsnavn Domænenavn WINS-konfiguration IPv4 over 1394 IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration Effektiv protokol Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder Bemærk [IEEE 1394] vises, når IEEE 1394-interfacekortet er installeret. I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel 32

41 Netværksindstillinger IEEE b (trådløst LAN) Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at sende filer med IEEE b (trådløst LAN). Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. 1 Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstillinger/ IEEE b Interface-indstillinger/ IEEE b Interface-indstillinger/ IEEE b Interface-indstillinger/ IEEE b Interface-indstillinger/ IEEE b Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Kommunikationstilstand SSID-indstilling Kanal Sikkerhedsmetode Transmissionshastighed Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder 33

42 Tilslutning af maskinen 1 Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort er installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel Nødvendige indstillinger for at bruge netværksleveringsscanneren Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at levere data til netværket. Ethernet Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at levere data til netværket med Ethernet-kablet. Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol Ethernet-hastighed LAN-type Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt 34

43 Netværksindstillinger Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation 1 Værtsnavn Filoverførsel Leveringsindstilling Filoverførsel Fax modt. filtransmission Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort er installeret. Når både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. Hvis [Leveringsindstilling] er indstillet til [Til], skal du kontrollere, at IPv4- adressen er indstillet. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel IEEE 1394 (IPv4 over 1394) Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at levere data til netværket med IEEE 1394-interfacekablet. Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 IPv4-adresse DDNS-konfiguration Værtsnavn Domænenavn WINS-konfiguration Nødvendigt 35

44 Tilslutning af maskinen Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstillinger/ IEEE 1394 IPv4 over 1394 Nødvendigt 1 IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration Effektiv protokol Nødvendigt Filoverførsel Leveringsindstilling Filoverførsel Fax modt. filtransmission Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder Bemærk [IEEE 1394] vises, når IEEE 1394-interfacekortet er installeret. I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. Hvis [Leveringsindstilling] er indstillet til [Til], skal du kontrollere, at IPv4- adressen er indstillet. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel IEEE b (trådløst LAN) Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at levere data til netværk med IEEE b (trådløst LAN). Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn Nødvendigt 36

45 Netværksindstillinger Menu Brugerfunktion Indstillingskrav WINS-konfiguration Effektiv protokol Nødvendigt 1 LAN-type Nødvendigt Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Interface-indstillinger/ IEEE b Kommunikationstilstand Nødvendigt Interface-indstillinger/ IEEE b SSID-indstilling Interface-indstillinger/ IEEE b Kanal Interface-indstillinger/ IEEE b Sikkerhedsmetode Interface-indstillinger/ IEEE b Transmissionshastighed Filoverførsel Leveringsindstilling Filoverførsel Fax modt. filtransmission Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort er installeret. Når både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. Hvis [Leveringsindstilling] er indstillet til [Til], skal du kontrollere, at IPv4- adressen er indstillet. Reference S.68 Interfaceindstillinger S.78 Filoverførsel 37

46 Tilslutning af maskinen Nødvendige indstillinger for at bruge TWAIN-netværksscanner 1 Dette afsnit beskriver indstillingerne, der er nødvendige for at bruge TWAINscanneren under netværksmiljøet. Ethernet Dette afsnit beskriver indstillingerne, der er nødvendige for at bruge TWAINscanneren med Ethernet-kablet. Der henvises til Interfaceindstillinger for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol LAN-type Ethernet-hastighed Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt 38

47 Netværksindstillinger Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort er installeret. Når både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. 1 Reference S.68 Interfaceindstillinger IEEE 1394 (IPv4 over 1394) Dette afsnit beskriver indstillingerne, der er nødvendige for at bruge TWAINscanneren med IEEE 1394-interfacekablet. Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 Interface-indstillinger/ IEEE 1394 IPv4-adresse DDNS-konfiguration Værtsnavn Domænenavn WINS-konfiguration IPv4 over 1394 IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration Effektiv protokol Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Bemærk [IEEE 1394] vises, når IEEE 1394-interfacekortet er installeret. I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. Reference S.68 Interfaceindstillinger 39

48 Tilslutning af maskinen IEEE b (trådløst LAN) 1 Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at bruge TWAINnetværksscanner med IEEE b (trådløst LAN). Der henvises til Interfaceindstillinger for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstillinger/ IEEE b Interface-indstillinger/ IEEE b Interface-indstillinger/ IEEE b Interface-indstillinger/ IEEE b Interface-indstillinger/ IEEE b Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Kommunikationstilstand SSID-indstilling Kanal Sikkerhedsmetode Hvis styring af administratorgodkendelse er angivet, skal du kontakte din administrator. Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt 40

49 Netværksindstillinger Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort er installeret. Når både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. 1 Reference S.68 Interfaceindstillinger Nødvendige indstillinger til brug af dokumentserveren Dette afsnit beskriver indstillingerne, der er nødvendige for at bruge dokumentserverfunktionen under netværksmiljøet. Ethernet Dette afsnit beskriver indstillingerne, der er nødvendige for at bruge dokumentserverfunktionen med Ethernet-kablet. Der henvises til Interfaceindstillinger for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol Ethernet-hastighed LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt 41

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine.

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Tilslutning af netværkskablet til netværket Opsætning af printeren på et netværk Windows-konfiguration Brug af printerfunktionen

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer med scannerfunktionen Levering af scanningsfiler Scanning

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Indledning Vigtigt Versionsbetegnelser for software anvendt i denne manual Varemærker

Indledning Vigtigt Versionsbetegnelser for software anvendt i denne manual Varemærker Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 Sådan kommer man i gang Tilslutning og opsætning Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference <Avancerede funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Avancerede funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Transmissionsfunktion Kontrol og annullering af transmissionsfiler Kommunikationsoplysninger Andre

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 1350. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 1350. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 1350 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer vha. scannerfunktionen

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference. Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference. Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 Transmission Andre transmissionsfunktioner Modtagelse Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Lagring af et dokument Fax via

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Netværksvejledning 1 3 4 Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug,

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3030. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3030 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerfunktioner Brug af

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerfunktioner Brug af

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Netværksvejledning 1 3 4 Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug,

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Beskrivelse af den angivne model...12 Sådan læses denne vejledning...13 Symboler...13 Forberedelse til udskrivning

Læs mere

Fejlfinding. Betjeningsvejledning

Fejlfinding. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlfinding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning under brug af faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Levering af scanningsfiler Brug af TWAIN-netværksscannerfunktionen

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

FAX Option Type 7500. Faxreference. Betjeningsvejledning

FAX Option Type 7500. Faxreference. Betjeningsvejledning FAX Option Type 7500 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 Transmission Andre transmissionsfunktioner Modtagelse Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Lagring af et dokument Fax via

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Manualer til denne printer...8 Forberedelse til udskrivning Lyninstallation...9 Bekræftelse af tilslutningsmetoden...11 Netværksforbindelse...11

Læs mere

Faxreference. Betjeningsvejledning

Faxreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 Transmission Afsendelsesindstillinger Modtagelse Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Fax via computer Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Sådan kommer du i gang Ændring og kombinering af funktioner Brugerfunktioner (systemindstillinger) Problemløsning Andre funktioner

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-2300N MX-2700N MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Installationsvejledning for software Bevar denne vejledning let tilgængelig til brug. Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning

Læs mere

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM. Installationsvejledning for software

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM. Installationsvejledning for software MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Printer-/Scannerreference

Printer-/Scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne vejledning bør

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning DDST Unit Type F Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer som forventet. Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Fejlsøgning ved anvendelse af printerfunktionen Fejlsøgning ved anvendelse

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...12 Beskrivelser for den enkelte printermodel...13 Sådan læses denne vejledning...14 Symboler...14 Brug af taster...15

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 7500. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 7500 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Placering af etiketterne RADVARSEL og RFORSIGTIG

Placering af etiketterne RADVARSEL og RFORSIGTIG Hardwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vejledning til printeren Installering af ekstraudstyr Tilslutning af printeren Konfiguration Papir og andre medier Udskiftning af forbrugsstoffer Justering af printeren

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af dette produkt Læs denne vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning Hardwarevejledning

Betjeningsvejledning Hardwarevejledning Betjeningsvejledning Hardwarevejledning Læs dette først Placeringer af ADVARSEL- og FORSIGTIG-mærkater...6 Vejledninger til denne printer...7 Sådan læses denne vejledning...8 Symboler...8 Beskrivelse af

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktionen Fejlsøgning i printerfunktionen Fejlsøgning i scannerfunktionen Sådan tilføjes papir,

Læs mere

Windows Vista Installationsanvisning

Windows Vista Installationsanvisning Windows Vista Installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista Installationsanvisning for

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) Lagring og udskrivning

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Betjeningsvejledning Hardwarevejledning

Betjeningsvejledning Hardwarevejledning Betjeningsvejledning Hardwarevejledning Læs dette først Placering af mærkaterne ADVARSEL og FORSIGTIG...5 Vejledninger til denne printer...7 Sådan læser du denne vejledning...8 Symboler...8 Navne på vigtigt

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kom godt i gang Kombinerede funktioner Dokumentserver Brugerfunktioner (Systemindstillinger) Registrering af adresser og brugere

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere