Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant)"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde 7. november 2012 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Herudover deltog nyvalgte suppleanter, som indtræder pr. 1. april 2013; Casper og Kim. Fraværende John og Pernille Referent: Hanne 1)Velkommen til nye medlemmer Vores formand Helle bød velkommen til alle ikke mindst til de nye i form af Pernille (mor til Rigmor), John (far til Sille) Casper (far til Felix) og Kim (far til Nicholas). Helle benyttede lejligheden til at fortælle om bestyrelsens arbejde herunder normer og værdier. Det har været en spændende periode på godt og på ondt, hvor særligt arbejdet med privatiseringen krævede ekstra arbejde og en sammentømret bestyrelse. Kendetegnet for nuværende bestyrelse er, at der altid har været fokus på gode og trygge rammer for vores børn i Asylet samt opbakning til vores nuværende dygtige leder og personale, som står for den daglige drift.

2 Bestyrelsen brugte også anledningen til at rose lederen og de ansatte for alle de mange positive tiltag, som er sket i det seneste år. Bestyrelsen har tillid til hinanden og altid haft et godt samarbejde. Der har aldrig været behov for afstemning af drøftede punkter, idet der altid er opnået enighed. Disse elementer er også vigtige at bibeholde i et fremtidigt bestyrelsesarbejde. 2)Konstituering Bestyrelsen består pt. af Asylets leder, 1 medarbejderrepræsentant, 1 forældrerepræsentant udpeget af frie børnehavers lokalforening og 4 forældrerepræsentanter. Herudover er der 2 suppleanter I nuværende bestyrelse træder 3 af forældrerepræsentanterne og 1 suppleant ud til april 2013, da deres børn begynder i skole. Derudover har vores anden suppleant Dennis et ønske om at stoppe. Derfor er der behov for at tage hul på den fremtidige konstituering. I denne forbindelse betød det meget for de kommende suppleanter/forældre-repræsentanter, Casper og Kim, hvad der fremgår af vedtægterne og herunder ikke mindst

3 reglerne for antallet medlemmer i bestyrelsen. Vedtægterne er senest gennemgået, da Asylet overgik fra selvejet institution til privat, hvor der blev lavet et tillæg til de gamle. Siden har bestyrelsen ikke opdateret vedtægterne, men har været fokuseret på at skabe en god, sund og tryg privat institution, hvilket er lykkedes efter planen. Vi besluttede at vende vedtægterne med en advokat samt Frie Børnehaver, som hjælper os i sådanne tvivlsspørgsmål og drøfte emnet nærmere senest på vores møde i januar Endelig konstituering af bestyrelsen pr. 1. april 2013 vil derfor først finde sted, når vi har fået tilbagemelding fra advokat og Frie Børnehaver. Herunder blev det vedtaget, at bestyrelsen udarbejder forslag til nye vedtægter, således at nuværende vedtægter inkl. tillæg skrives sammen. De opdaterede vedtægter vil komme til afstemning til et kommende forældremøde. 3)Budget Økonomien udvikler sig fortsat fint. Derfor er der i år afholdt en investering i en ny legeplads og nyt legetøj til hver stue. I fremtiden vil der også komme udgifter til almindelig vedligeholdelse af institutionen, hvilket der er afsat et beløb til i budgettet. Samtidig er det tanken at få udarbejdet en

4 vedligeholdelsesplan af en bygningssagkyndig, hvilket sker, når fredningsmyndighederne igen besøger os. 4) Evaluering af nye legeplads Den nye legeplads er færdig og taget i brug. Der er små ting som Eventyrleg udbedrer inden, vi betragter projektet som afsluttet. Samtidig skal muren (malede mur bagerst på pladsen) istandsættes og gården har tilført nye grønne planter, når foråret kommer. Muren er en sag for sig, idet vedligeholdelse og istandsættelse af denne pt. drøftes med ejeren af bygningen som grænser op til muren. Ejerens tagrende og tag trænger til vedligeholdelse, hvilket kan ses på muren, hvor vores børn samtidig leger opad hver dag. Karsten er på bestyrelsens vegne i gang med at drøfte ansvar for vedligehold og reparation af muren med ejeren af bygningen. Generelt glæder personale, børn og forældre sig naturligvis over den nye legeplads:=) 5) Nye børn Til april 2013 skal 17 børn i skole og vi får derfor en del nye børn til foråret i Asylet. Samtidig er der mulighed for, at nye børn, som ikke er skrevet på vores venteliste, kan få en plads, hvilket ikke har været muligt igennem en periode grundet det høje børneantal. Interesserede forældre kan blot kontakte

5 Sanne for at høre om muligheden for at få en plads til sit barn i Asylet. 6) Personalepolitik En sådan politik har vi ikke i Asylet. Derfor kontakter Sanne Frie Børnehaver for at få en guide til denne, som vi i bestyrelsen får et oplæg til af Sanne på vores møde i januar ) Ventelistepolitik Sanne udarbejder ligeledes et udkast hertil til vores næste bestyrelsesmøde. 8) Telefoner på ture Asylet er i løbet af året på et par ture, hvor enkelte forældre har et ønske om at kunne få fat på deres børn, såfremt der måtte opstå situationer som kræver dette. Det blev derfor vedtaget, at forældrene fremover vil få et nødnummer som de kan benytte, hvis hele huset er på tur. Sanne understregede i øvrigt, at personalet altid havde telefon og numre til os forældre, såfremt de fik behov for at få fat på en af os. 9) Årsplan 2013 Revideringen af denne er så småt i gang. Personalet har arbejdet grundigt med denne i løbet af seneste år, så de har fuldt overblik over eventuelle forbedringer og justeringer til gavn for deres daglige arbejde og ikke mindst for vores børn.

6 Der bliver igen til næste år lagt vægt at komme så meget ud af huset som muligt. 10) Madordning Tidligere havde vi en tvunget madordning, som ikke var optimal for vores børn grundet madens dårlige kvalitet, og alle de ekstra ressourcer, som personalet måtte bruge ekstra. Derfor var det også bestyrelsens anbefaling, at vi holder fast i, at børnene har madpakker med. Der har været en afstemning blandt forældrene. 97,5% stemte imod og 2,5% ønskede en madordning. Information er sendt rundt til forældrene og der holdes fast i, at vi i Asylet ikke ønsker at prøve kræfter med en madordning igen. 11) Nyt bestyrelsesmøde Afholdes i slutningen af januar ) Eventuelt Der er bestyrelseskurser inden jul, nemlig 28. november 2012, hvor Sanne, Thomas, Casper og Kim deltager.