Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk niveau A Peter Odel 14DANA22. Elæring: Dansk HF på 30 uger. Tilbud om fremmødeundervisning én gang om måneden Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Intro: Præsentation af dansk elæring, Microsoft 365, Meebook og Ludus Kommunikation, retorik og argumentation Intro: Tekstlæsning, efter 1990 Skriftlig dansk Massemedier: journalistik Historisk læsning 1: Middelalder Titel 6 Historisk læsning 2: Titel 7 Titel 8 Titel 9 Historisk læsning 3: Oplysningstiden Historisk læsning 4: Romantikken Historisk læsning 5: Det moderne gennembrud Titel 10 Historisk læsning 6: Titel 11 Massemedier: Filmmediet Side 1 af 12

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Præsentation af dansk elæring, Microsoft 365, Meebook og Ludus Kommunikation, retorik og argumentation Indhold Undervisningen, programmer og metoder, i-bøger, forventninger, krav til ugeopgaver, præsentation af lærer ok kursister. Elevrefleksioner, progression. Kursisterne arbejder påhjemmeside om kommunikation og retorik udarbejdet i forbindelse med regionalt udviklingsarbejde: Kommunikationssituationer, cases, offentlig og privat kommunikation, tests, interaktive opgaver, facebook, quizzer, videoer med instruktion (screencasts) Retorik: appelformer, eksempler (billeder, reklamer, kampagner, politiske taler (Video med tale af Obama) Tove Ditlevsen: Taarer (appelformer og transaktioner mellem mor og søn) Ulla Dahlerups tale til Årsmødet i DF 2003 Helle Thorning Schmidts nytårstale 2014 At kommunikere hensigtsmæssigt (in Begreb om dansk I-bog, Systime) Ralf Pittelkow: Takt og tone og Muhammed (JP 2006) 4 ugeopgaver Laswells kommunikationsmodel Transaktionsanalyse, personlighedstest Appelformer Argumentation: Toulmins simple og udvidede model Argumenttyper, fejlargumentation, sproghandlinger, samarbejde, høflighed og undertekst Politiske taler, talegenrer, Ciceros pentagram Væsentligste arbejdsformer I-bog: Begreb om dansk / hjemmeside produceret som regionalt udviklingsprojekt/virtuelle arbejdsformer/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 2 af 12

3 Titel 2 Intro tekstlæsning Indhold Diverse materiale fra Birgitte Darger m.fl.: Begreb om dansk Diverse materiale fra Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk Hjemmelavet materiale om komposition, fortællerforhold og ordforråd Youtube screencast om fortæller og synsvinkel Naja Marie Aidt: Bulbjerg (in Bavian ) (2006) Georgjedde: Historien om den tykke bager, der bliver tykkere (1953) Pia Juul: Alle kan ro (novelle in Politiken 30. marts 2008) Kjell Askildsen: Betydningen (1982) (Norsk) Katrine Marie Guldager: Kaffeselskab (1995) Sulaima Hind: Våbenhvile (2000) Louis Jensen: Den fede mand i vinduet (1994) Morten Søndergaard: Jeg var i færd med (1996) Kim Fupz Aakeson: Bagatellen (1995) Emil Aarestrup: Angst (1838) Kirsten Hammann: Jeg civiliserer mig om morgenen (1992) 3 ugeopgaver Tekstanalyse, teksttyper, genredefinitioner, fakta og fiktion, fiktionskoder Novellekarakteristik: klassisk><moderne novelle Kortprosa, definition og analyse, at læse tæt. Lyrik, litterær analyse af digte, digtgenrer Fortæller(typer), synsvinkel, plot og plotting, sammenhæng Komposition, berettermodel, konflikt, aktantmodel, tema, budskab osv Væsentligste arbejdsformer /virtuelle arbejdsformer/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 3 af 12

4 Titel 3 Skriftlig dansk Indhold Materiale fra Skriveøvelser i HF-dansk (i-bog fra Systime) Materiale fra Sproget.dk og hjemmeside Skriveportalen lavet af lærere på Horsens HF og VUC Hjemmelavet materiale om komma, hel- og ledsætninger, redegørelse><referat, råd og vink om sprog og sprogbrug, eventyr Diverse hjemmelavede materialer om den skriftlige eksamensopgave på HF Litterær analyse af eventyr ( Håndbog til dansk i-bog Systime) Avisernes vrangbillede af Prag (læserbrev i Jyllandsposten ) Camilla Christensen: Søndag (novelle fra 1996) Sproglige quizzer og øvelser på Sproget.dk Hanne Vibeke Holst: Du er fucking sexistisk, Niarn (Politiken 2004) Per Gøttrup: Jeg er nu klar tilhænger af rygeloven (læserbrev 2009) Interview med Salman Rushdie Skriveportalen om det analyserende oplæg Eksamensopgave 10. maj Hæfte 1 og 2: forholdet mellem fantasi og virkelighed H. C. Andersen: Springfyrene (kunsteventyr 1845) Slangen og den lille Pige (dansk folkeeventyr) 3 ugeopgaver Sproglige formelle færdigheder, grammatik og tegnsætning Præsentation af tekst, resumé, overskrift, indledning og afslutning, disposition Redegørelse Brug af citater, distancemarkører, afsnitsinddeling, overgange mellem afsnit, rød tråd, at læse korrektur Den skriftlige eksamensopgave på HF Fokus på oplæg til hf-hold : fællestekster og særtekster eventyrgenrer Væsentligste arbejdsformer virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 4 af 12

5 Titel 4 Sagprosa: journalistik Indhold Materiale overvejende fra Mediehåndbogen aiu.dk/mediehandbogen/: mediegenrer, feature Avisjournalistik (in Håndbog til dansk, (i-bog, Systime) Litteraturens Huse (Systime i-bog) Ida Thorsen: Til barnets bedste (artikel Nordjyske Stiftstidende Lene Alsing: Angsten er der stadig (artikel Jyske Vestkysten ) Hjemmeproduceret materiale om nyheder og billedanalyse BT Eventyret er slut Om Joachim og Alexandras skilsmisse (fra Ryd Forsiden ) BT Sass i dårligt selskab Hævnens pris (Politiken ) Mikkel Hvid: At skrive feature 2 ugeopgaver Massemedier og medieanalyse, avistyper, artikelgenrer, layout, billeder, om nyheder, nyhedskriterier, nyhedsbehov/typer Fortællende journalistik, feature, nyhedstrekanten, objektiv><subjektiv journalistik, medieansvarsloven, pressens rolle i samfundet, ytringsfrihed, etiske problemer Billedanalyse, argumentation og appelformer (repetition) Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 5 af 12

6 Titel 5 Historisk læsning: Middelalder Indhold Hjemmeside udarbejdet som et led i et regionalprojekt: Fra den stærkes ret til kongemagt og kristendom Video om det cirkulære livssyn ><udvikling, kalkmaleri: livshjulet, quizzer/spil Da-net om sagaer Brug litteraturhistorien (I-bog Systime) Middelalderen: slægt, ære og hævn, tjekspørgsmål Islandsk fortælling: Gisl Illugeson Folkevisens flade personer og voldsomme temaer, Ridderviser og trylleviser: en farlig overgang, miniquizz (in Brug litteraturhistorien) Hjemmelavet analysemodel til folkeviser Elverhøj (tryllevise), Ebbe Skammelsen (riddervise) Supplerende stof: Middelalderens samfund: et slægtssamfund, Middelalderens litteratur: underholdning og fællesskab, Perspektiverende: Middelalderen (in Brug litteraturhistorien ), Da-net om folkeviser. 2 ugeopgaver Middelaldermennesket, levevilkår, tro, angst, kønsroller, familien, skæbne, ære, hævn, individ><slægt Kongemagt, kirkemagt, samfund af lige mænd Underholdning, dansens funktion, fællesskabets betydning Saga, folkeviser, folkevisegenrer, analyse af middelaldertekster Væsentligste arbejdsformer virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde. Quizzer, spil, tests Side 6 af 12

7 Titel 6 Historisk læsning Indhold 1960 ernes velstand, velstandens skyggesider i litteraturen, Klaus Rifbjerg: konfrontation med forbrug og fremmedgørelse, Efterkrigstiden: eftertanke og eksistentialisme, Anders Bodelsen: forstad og fremmedgørelse, tjekspørgsmål til 60 erne (in Brug litteraturhistorien ) Hjemmelavet materiale om konfrontationsmodernisme Klaus Rifbjerg: Det er blevet os pålagt (1963) Benny Andersen: De rigtige mennesker (1964) Villy Sørensen: af Velfærdsstat og personlighed (1959) Suppl. Klaus Rifbjerg Engang (1965), kap 7 i Fra runer til graffiti Fra vækstsamfund til informationssamfund Göran Sonnevie: Om kriget i Vietnam (1965) Svensk Peter Seeberg: Hullet (1962) Leif Panduro: Uro i forstæderne (1962) Anders Bodelsen: Signalet (1972) Jørgen Leth: af Det perfekte menneske (1967), Per Fly: af Bænken (2000). Lars von Trier/Jørgen Leth: af De fem benspænd (2003) filmklip om modernisme><realisme Dea Trier Mørch: af Vinterbørn (1976) Video om eksistentialisme Om attituderelativisme (denstoredanske.dk) Hans-Jørgen Nielsen: af Fodboldenglen (1979) Hjemmelavet materiale om postmodernisme Michael Strunge Nat i Electri-city (1980), Helligt, helligt (1983). Suppl. Hjemmelavet materiale om Strunge Ib Bondebjerg: Fra tv-teater til globaliseret tv-fiktion (in filmmagasinet Ekko ) Leif Panduro og Palle Kjærulff-Schmidt: Et godt Liv (Tv-spil 1970). Ligger på dr.dk/bonanza Suppl. Fremmedgjort i en uforståelig verden tv-spillene (denstoredanske.dk) Leif Panduro: af Et godt liv (tekstuddrag 1971) Dan Turèll: Livet i Istedgade 4 ugeopgaver Velfærdssamfundet, Maslows behovspyramide, byudvikling, storby, forstad (Konfrontations)modernisme, fremmedgørelse, absurditet, eksistentialisme, postmodernisme, nyrealisme, globalisering, massemediernes indflydelse i dagligdagen Kvindebevægelsen, de antiautoritære 60 ere Massemedier: Panduros tv-teater Side 7 af 12

8 Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Titel 7 Historisk læsning: Oplysningstiden Indhold Introduktion til perioden (Gyldendals litteraturportal) Rationalisme (Gyldendals litteraturportal) Oplysningen: fornuftens tidsalder ( Brug litteraturhistorien ibog Systime) Oplysningstidens europæiske ideer (Gyldendals litteraturportal) Præsentation af Ludvig Holberg (Gyldendals litteraturportal) Video: Holberg en målrettet stræber (DR gymnasium) Video: Professor og komediedigter (DR gymnasium) Ludvig Holberg som skuespilforfatter Video: Jeppe på Bjerget (trailer: Buster Larsen som Jeppe) Hvorfor drikker Jeppe? (in Brug litteraturhistorien ) Uddrag af Ludvig Holberg: Jeppe på Bjerget 1. og 5. akt Holbergtesten (in Brug litteraturhistorien ) Tidstavle (Gyldendals litteraturportal) Den klassiske fem-akter, berettermodel (hjemmeproduceret materiale). En tolkning af Jeppe på Bjerget hjemmeproduceret materiale Essays og epistler ( Litteraturens Veje ) Præsentation: Hans Adolph Brorson (Gyldendals Litteraturportal) Hans Adolph Brorson (in denstoredanske.dk ) Præsentation: Pietisme (Gyldendals Litteraturportal) Arbejde på hjemmeside lavet som regionalt udviklingsarbejde: Middelalder til romantik Ludvig Holberg: Fanatikere (epistel 1749) H.A. Brorson: Op al den ting (salme 1734) 2 ugeopgaver Samfundsborgeren, Den Franske Revolution, oplysning, oplyst enevælde, rationalisme, komedier Epistel, offentlig debat Pietisme, salme, Holberg><Brorson Væsentligste arbejdsformer virtuelle arbejdsformer/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/quizz/test/ eksperimentelt arbejde Side 8 af 12

9 Titel 8 Historisk læsning: Romantikken Indhold En kaotisk tidsalder (in Brug litteraturhistorien ) Romantik ( på webstedet danskfag overblik over perioden) Præsentation: Universalromantikken, biedermeier, romantisme, Nationalromantikken (Gyldendals Litteraturportal) Tjekspørgsmål til perioden (in Brug litteraturhistorien ) Romantikken drømmen om sammenhæng (in Fra runer til graffiti ) Hjemmesiden Middelalder til romantik : Uddrag af Ellehöien (Digte 1803). Sammenligning med folkevisen Elverhøj Thomasine Gyllembourg: af Drøm og virkelighed (1833) H.C. Andersen: Klokken (1850) Jacques-Louis David: Napoleon (maleri 1803) Chresten Købke: Frederiksborg slot (maleri 1835) Nationalisme og demokrati (Gyldendals litteraturportal) Præsentation af N.F.S. Grundtvig (Gyldendals litteraturportal) Om Grundtvig (in Fra runer til graffiti ) Grundtvig: Danmarks Trøst (1820) Præsentation af Emil Aarestrup (Gyldendals litteraturportal) Emil Aarestrup: Angst, Til en veninde, En middag (1838) Præsentation af Christian Winther (Gyldendals litteraturportal ) Christian Winther: Skriftestolen (1843) Filmklip fra Carlos Sauras film Carmen (1983) og Dr Jekyll og Mister Hyde (1932) Præsentation af Steen Steensen Blicher (Gyldendals litteraturportal) Steen Steensen Blicher: En landsbydegns dagbog (1824) Værklæsning En landsbydegns dagbog TV-drama 1975 Instr. Jonas Cornell (DR.dk/Bonanza) 3 ugeopgaver Universalromantik, biedermeier, idealisme, organismetanken Nationalromantik, romantisme Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 9 af 12

10 Titel 9 Historisk læsning: Det moderne gennembrud Indhold Industrialismen / Det moderne gennembrud (Gyldendals litteraturportal) Supplement: henvisning til ressourcewebstedet e-poke.dk 1800-tallets naturvidenskabelige gennembrud, Litteraturens moderne gennembrud, Tjekspørgsmål til Det moderne gennembrud (in Brug litteraturhistorien ) Præsentation af Georg Brandes, kritisk realisme, naturalisme, Henrik Pontoppidan, Herman Bang (Gyldendals litteraturportal) Video om Brandes første forelæsning (DR.dk/gymnasium) Diverse malerier og tegninger fra perioden Georg Brandes: af Hovedstrømninger i det 19de århundredes litteratur (1872), af Det moderne gennembruds mænd (1883) Henrik Pontoppidan: Knokkelmanden (1887) impressionismen og Herman Bang (in Brug litteraturhistorien Om karikaturtegninger (eget materiale) Fremstillingsformer (in Håndbog til dansk, ibog Systime) Herman Bang: Ved Vejen (1886) Værklæsning Suppl. Impressionisme en lille replik (1890) Det folkelige gennembrud (in Litteraturens Huse, ibog Systime) Martin Andersen Nexø: Vandringen mod lyset (in Brug litteraturhistorien ) Video om Nexøs barndom: En fattig barndom (Dr.dk/gymnasium) Video: Historien om Pelle Erobreren (Dr.dk/gymnasium) Martin Andersen Nexø: af Den store kamp (1909) Fritz Syberg: Smørrebrødet (1906) Præsentation af Johannes V. Jensen: Hyldest til den moderne verden (in Brug litteraturhistorien ) Johannes V. Jensen: Ved Frokosten (1906) 3 ugeopgaver Brandes opgør med romantikken, Darwin og naturvidenskabelig tænkemåde, sætte problemer under debat, religionskritik, kritisk realisme, naturalisme, impressionisme, fremstillingsformer den moderne novelle: show, don t tell, det folkelige gennembrud, socialdarwinisme Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 10 af 12

11 Titel 10 Historisk læsning: Indhold Industrialismen Samfundsmæssige forandringer (Gyldendals litteraturportal : Det store sammenbrud (in Litteraturens huse ) Præsentation af Filippo Marinetti (Gyldendals litteraturportal) Marinetti: Futurismens manifest (1909) Jais Nielsen: Afgang (1921 maleri) Tro og mening (in Litteraturens huse ) Jens Ferdinand Willumsen: En bjergbestigerske (1912 maleri) Henrik Pontoppidan: af Lykke-Per ( ) Suppl. Om perioden i Fra runer til graffiti Mellemkrigstiden oprør og elendighed, afsnittene Mellem de to verdenskrige, tjekspørgsmål, reaktioner i litteraturen (in Brug litteraturhistorien ) Præsentation: Ekspressionisme, Emil Bønnelycke (Gyldendals litteraturportal) Bønnelyckes figurdigt New York, Gaden, Dynamoen (1918) Præsentation af Tom Kristensen, Fantasi om en kunstnerisk revolution (in Brug litteraturhistorien ) Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål (1920) Suppl.: Fra runer til graffiti om perioden, Litteratursiden om Bønnelycke og Tom Kristensen. Præsentation af socialrealisme, kollektiv roman, Hans Kirk (in Gyldendal litteraturportalen) Præsentation af Hans Kirk (litteratursiden.dk) Freuds personlighedsmodel (https://identitetidetsenmoderne.wikispaces.com/freuds+personlighedsmodel) samt hjemmeproduceret materiale, video på YouTube med mundtlig gennemgang Forsvarsmekanismer ( Psykologiens veje i-bog Systime) Video: 6 citater fra Fiskerne (oplæsning af Anton Kjædegaard 1975) Video: Fiskerne bag filmen (DR.dk/gymnasium) 1 og 2. del af tv-føljeton i 6 dele efter Hans Kirks roman (1977) Hans Kirk: af Fiskerne (1928) Suppl.: Da-net.dk: Socialrealismen 30 erne noter (med undersider) 3 ugeopgaver Værdisammenbrud, religionskritik, tvivl, futurisme, Nietzsche, Gud er død, ekspressionisme, kollektiv roman, socialrealisme, freud og psykoanalysen, genren filmatiseret teater /fra roman til film Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 11 af 12

12 Titel 11 Filmmediet - spillefilm Indhold Spillefilm, medieanalyse af spillefilm, filmens dramaturgi (in Håndbog til dansk ibog, Systime) Genrefilmen, artfilmen, den realistiske film samt undergenrer Hjemmelavet tjekquizz i filmgenrer Per Fly: Drabet (2005) Medieværk Undervisningsmateriale (Filmcentralen.dk) Om Ikarosmyten (hjemmelavet materiale til brug for analysen) Filmanmeldelser (Kim Skottes anmeldelse af Drabet i Politiken ugeopgave Spillefilm, spillefilmgenrer, indføring i filmiske virkemidler, dramaturgi Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 12 af 12

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Dansk A Benny Rysz 14dana21 (e-learning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Dansk A Flemming Jarlsvig

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2013 Institution IBC - Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DANSK A SWB hh3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1 Sprog og kommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2009 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse HF enkeltfag

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg - Skive HF og VUC VUC HF enkeltfag Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-jun 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Anne Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC Hfe Dansk A Annemette Fabricius(AM),

Læs mere

,Undervisningsbeskrivelse

,Undervisningsbeskrivelse ,Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Knud Skaarup Jensen Hh3e Oversigt

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vejle Hf Dansk a-niveau Lærer(e) Henrik B. Thomsen (forløb 1-9) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Dansk A Esther Mosholt

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse

Læs mere

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Skolestart kl. 16-18 34 Tirsdag Gennemgang af årsplan Guldalder og romantik A. Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 Juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution Silkeborg Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Livet i Familien. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Livet i Familien. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin MAJ/JUNI 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Psykologi C Niels Hornborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Bornholms Erhvervsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Hanne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- Juni 2014 VUC

Læs mere

Innovationsprojekt om professionel kommunikation

Innovationsprojekt om professionel kommunikation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Retorik C Rikke Randorff

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VID gymnasier - Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Roskilde Handelsgymnasium HHX Dansk A Heidi Bengtson

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2009 EUC

Læs mere

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

Kanon i dansk litteratur

Kanon i dansk litteratur Kanon i dansk litteratur Litteraturhistorien inddelt i perioder Vikingetiden (750 1075) Middelalderen (1100 1500) Renæssancen (1500 1700) Oplysning (1700 1800) Romantik (1800 1870) Det Moderne Gennembrud

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommereksamen 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC Hfe Dansk A Helle Kallager (HKA) Hold Hfe-A (13-14) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014-15 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Dansk A Peter Rohde Jensen 2bv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14-15 Horsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest, Esbjerg Hfe Samfundsfag C hfe Colm

Læs mere

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4)

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Fag Dansk FS10 hold B Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Ejg Jarbøl Årgang 2014/15 Uge Emne Indhold Litteratur/film Fælles mål 34 Identitet og Læse novelle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre/Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Maria Larsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Lærer Hold Dansk A Anne Hjølund Hoffmann daaz5 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse HF 2 Fag og niveau Lærer(e) Hold Mediefag niveau C Simon

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 14-15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007

Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007 Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007 Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige 1. Det moderne gennembrud Pernille Ørneflugt Rotter Nådsensbrød Titanens kamp Sproglige virkemidler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Mikkel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Perioden august 2013 - maj 2014 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Dansk A, Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /Juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Lene

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold Lene Friis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårseksamen 2014-2015 Institution VUC Hvidovre - Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VUC Vest Esbjerg Afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Retorik C Valgfag Lea

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj / juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF enkeltfag Fag Dansk A, HF-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Nicklas Freisleben Lund (NFL), 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2009/2010 Institution Silkeborg Hnadelsskole Uddannelse HHx Fag og niveau Finansiering, niveau C.

Læs mere

Undervisningsplan dansk 10.klasse

Undervisningsplan dansk 10.klasse Undervisningsplan dansk 10.klasse (Underviser: Liliane Dahl Nielsen og Thomas Karlsen) Formål Formålet er undervisningen i dansk 10. klasse på Gribskov Efterskole er at opøve elevernes færdigheder indenfor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012. Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012. Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012 Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse HF-e (soc.syg-fagpakken) Fag og niveau Dansk A-niveau Lærer(e) Lisbet Michelsen (LMI) Hold dansk,

Læs mere

Jan Horn Petersen. Tekst - analyse. Genrer, begreber og eksempler. Frydenlund

Jan Horn Petersen. Tekst - analyse. Genrer, begreber og eksempler. Frydenlund Jan Horn Petersen Tekst - analyse Genrer, begreber og eksempler Frydenlund Tekstanalyse genrer, begreber og eksempler Jan Horn Petersen Tekstanalyse genrer, begreber og eksempler Frydenlund Tekstanalyse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Fag: Dansk A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Mirian Due Steffensen (MDS) og Grith Henriksen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Inger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf(2) Dansk A-niveau Eskild

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommer 2015. Uddannelse

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommer 2015. Uddannelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk A Bodil Tvede

Læs mere

Introduktion til litteraturens genrer krimi, mord og anden tidlig død. Litteraturhistorie I: Fra middelalder til og med romantisme

Introduktion til litteraturens genrer krimi, mord og anden tidlig død. Litteraturhistorie I: Fra middelalder til og med romantisme Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager, Hvidovre-afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2-årigt

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk A Benedikte

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Uger 32-33 Fag: Dansk Hold:25 Lærer:RB Undervisnings-mål 9/10 klasse Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse SDh1Da12

Undervisningsbeskrivelse SDh1Da12 Undervisningsbeskrivelse SDh1Da12 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau HF Dansk A (jf. gældende HF-bekendtgørelse)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 13 VUC Viborg Hf Psykologi C (Lene Rank Andersen,)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 13/14 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2014 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf-e Dansk A Rikke Gade Andersen Hold

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse O-12

Undervisningsbeskrivelse O-12 Undervisningsbeskrivelse O-12 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer August 12/maj 15 Nørre Nissum Seminarium og HF Hf/ Dansk A

Læs mere