Generalforsamling - Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling - Referat"

Transkript

1 Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Beretning fra Seniorudvalg 5. Beretning fra ungdomsudvalg 6. Regnskab, herunder fastlæggelse af kontingent 7. Valg af formand & bestyrelsesmedlemmer (2 år) Benny Larsen (Ønsker ikke genvalg) Mads Stærk (Ønsker ikke genvalg) Per Johansson (Villig til genvalg) 8. Valg af 1. bestyrelsessuppleant (1 år) Per Beske (Villig til genvalg) 9. Valg af revisor (2 år) Hans Henrik Johannsen (ønsker ikke genvalg) Charlotte Gertie (stoppet 1 år før tid) 10. Indkomne forslag 11. Eventuelt.

2 Deltagere: Fraværende: Der er ved forsamlingens begyndelse registreret fremmøde fra 30 medlemmer. - Benny Larsen (BL) - Johnny Brincker (JB) - Jan Magle (JM) - Martin Warming (MW) - Per Johansson (PJ) - Per Beske (PB) - Mads Stærk (MS) - Teddy Hansen (TH) 1. Velkomst Formand, Benny Larsen, bød velkommen til alle fremmødte. 2. Valg af Dirigent Erik Olsen blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig. 3. Formandens beretning Under formandens beretning startede vi med 2 minutters stilhed til ære for afdøde æresmedlem John Hansen. Formanden kom efterfølgende ind på følgende emner: Baner Formanden takkede igen i år for samarbejdet mellem trænere/hold om træningstider grundet de manglende baneforhold. Der er nu lavet aftale med kommunen om vertidræn skæring af banen, pålæggelse af ca. 15cm harpet muld, og slutteligt eftersåning med græs. Banen skulle dermed være klar til brug i foråret Forældreforeningen klarer mange opgaver til stor glæde og gavn for klubbens medlemmer. Trækning af klubbens serie 1 hold Formanden sluttede med at takke alle klubbens sponsorer, vennerne, forældreforeningen, trænere & ledere, forældre som kører ell. hjælper til på anden vis og cafeteriet. Også en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Dirigenten takkede for og godkendte formandens beretning.

3 4. Beretning fra Seniorudvalget Seniorudvalgets formand berettede kort om status på senior afdelingen, herunder om trækningen af klubbens serie 1 hold, hvilket skabte en smule debat i forsamlingen. Dirigenten takkede for beretningen. 5. Beretning fra Ungdomsudvalget Ungdomsudvalget takkede hele ungdommen for en rigtig god sæson. Der er fortsat fremgang i på medlemstallet i ungdomsafdelingen, flere spillere er til prøvetræning i alliancen, og flere hold har vundet deres række på point. Bl.a. vand et af vores pige ungdomshold en bronzepokal ved årets Kerteminde Cup. Udvalget sluttede med at takke alle træner/ledere og forældre for deres store indsats i årets løb. Dirigenten takkede for beretningen. 6. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent Generelt Regnskabsåret 2012, har været et år præget af behovet for at løfte de økonomiske udfordringer som klubben har haft de sidste par år. Vi har måtte spare på mange områder, hvilket desværre også har kunnet mærkes rundt omkring på holdene, i form af manglende bolde, spillertøj m.m. Men det har været nødvendigt for at sikre overblik og fremdrift i klubbens økonomiske situation, og vi er nået rigtig langt, hvor det er lykkes at ændre underskuddet fra 2011 på 29tkr til et overskud i 2012 på 64tkr Med det flotte resultat er vi godt på vej, men vi kan ikke tillade os hvile på laurbærrene. Også i de kommende år er der behov for en fortsat målrettet styring af klubbens økonomi, så der kan sikres en sund økonomi med balance mellem indtægter og udgifter. Som nævnt, så har vi sparet på stort set alle fronter i 2012, og derfor er der i budgettet for 2013 afsat til indkøb af nye bolde, materialer, spillertøj m.m. Det dækker ikke alt det vi mangler, og derfor skal der prioriteres en hel del, og en stor opgave ligger i sponsorudvalget for at skaffe sponsorer. Kontingent I 2012 blev hele medlemskartoteket ændret fra at køre i et Excel ark, til at alt nu kører via kluboffice medlems- og kontingentstyring. Medlemskartoteket indeholdt en masse fejl, hvorfor vi skulle ud og indhente opdaterede medlemsoplysninger, som så samtidig betød at kontingentopkrævningen kom ud meget sent, både i for- og efterårssæsonen. Samtidig har vi indført DiBS Sportspay, som betyder at vi via kluboffice og kan udsende kontingentopkrævninger til direkte online betaling. Det sparer os rigtig meget tid, og en stor del penge i form af sparet porto. Vi har i øjeblikket registreret adresse på ca. 75% af alle medlemmer, hvoraf størstedelen foretog deres kontingentbetaling for efteråret online. Ved at holde en noget hårdere kurs mod kontingent restanter end tidligere, og ved at få opdateret og vedligeholdt vores medlemskartotek, kunne vi ved årets afslutning konstatere at vi var nede på små 8tkr mod 20tkr sidste år i kontingent restance, hvilket er en klar forbedring.

4 Fremover vil kontingent opkrævning blive udsendt i starten af april til forfald 1. maj, for forårssæsonen. Og for efterårssæsonen vil opkrævning blive udsendt i starten af august, til forfald 1. september. I samråd med klubbens Træner/ledere, blev det også besluttet at hvis kontingent ikke er betalt senest 14 dage efter forfald, hvor 1. rykker vil blive udsendt, kan medlemmet ikke deltage i hverken kampe eller stævner, indtil restancen er betalt. Husk, at det er DIT ansvar som medlem, altid at oplyse klubben om adresse ændringer, eller andet som kan influere på kontingent opkrævningen. Ligeledes er du som medlem, også ansvarlig for at oplyse klubben om en evt. udmeldelse. Har vi ikke modtaget en udmeldelse fra et medlem, vil dette medlem blive opkrævet kontingent, og være forpligtet til at betale denne, jfr. foreningens vedtægter. Momssagen I 2011 startede tidligere kasserer, John Hansen, en momssag hos skat, og søgte om momsrefusion for regnskabsårene 2008/2009, på kr. Momsbeløbet blev udregnet af en registreret revisor, på baggrund af en forespørgsel fra SBs kasserer John Hansen, om at få udregnet de omkostninger som vi kunne trække fra i Moms for de to pågældende regnskabsår. Revisor udregnede det retsmæssige momstilsvar for udgående moms, hvilket lød på kr. Men revisoren udregnede IKKE momstilsvar for indgående moms. Regnskaberne for 2008/2009 indeholdt ikke et reelt momsregnskab, og derfor har Skat udregnet momsregnskabet direkte ud fra årsregnskabets poster som gav nedenstående resultat. Oprindeligt angivet: Samlet Indgående Udgående Momstilsvar Skats opgørelse: Samlet Indgående Udgående Momstilsvar Difference/Udestående Opgørelsen betyder at skat har konkluderet at Stubbekøbing Boldklub IKKE er berettigede til en momsrefusion, men derimod en forhøjelse af momstilsvaret på kr som er forfalden til betaling 22. februar Bestyrelsen har valgt at acceptere denne afgørelse, og anser derfor nu sagen som afsluttet. Øvrige udfordringer I løbet af 2012, er der desværre dukket en del gamle udestående regninger op, som har betydet at vi i 2012 havde ekstra omkostninger på ca. 20tkr i ubetalte regninger fra tidligere år. Deriblandt vores forsikringer, som ikke var betalt i 3 år og dermed var på vej til inkasso med et udestående på 15tkr. Derudover var der øvrige mindre kreditorer som tilsammen havde ca. 5tkr til gode. Alle disse kreditorer er der nu kommet styr på, og alle har fået deres tilgodehavender.

5 Umiddelbart efter afslutning af årsregnskabet for 2012, dukkede der så endnu en gammel ubetalt regning op fra Guldborgsund Kommune på noget gammel hal leje og AMB bidrag, som var sendt til inddrivelse via Skat. Oprindeligt var regningen på knap kr, men efter et par år med rykkergebyrer, renter m.m. betyder det at vi i regnskabsåret 2013 vil have en ekstraordinær omkostning på kr. til dækning af dette. Klubaktier Salg af klubaktier, er et forsøg som blev startet for at se om vi den vej kunne rejse ekstra penge til ungdomsarbejdet i klubben. Dette har vist at være en udmærket idé som har givet et salg på 188 klubaktier, til trods for den minimale reklame som der er gjort for det. Klubaktierne kom ud på et lidt ærgerligt tidspunkt, da det faldt sammen med andre foreningers salg af lodsedler m.m. Salget af 188 klubaktier, giver klubben en samlet indtægt på kr., hvoraf kr. går til præmier. Dermed har salget skabt et direkte overskud på kr. til ungdomsarbejdet i Stubbekøbing Boldklub. Vi vil fortsætte med salg af klubaktier i 2013, hvor det vil være muligt at købe nye klubaktier fra umiddelbart efter denne generalforsamling, og så helt frem til en uge før næste års generalforsamling hvor de nye vindere trækkes. Trækning af dette års klubaktier: 1. Præmie = kr ,00 a. Vinderen blev Susanne Brincker 2. Præmie = kr. 940,00 a. Vinderen blev Lone Kruckenberg 3. Præmie = 470,00 a. Vinderen blev Sussi Omø 4. Præmie = 470,00 a. Vinderen blev Bjarne Hansen Kontingent sats fortsætter uændret. Dirigenten takkede for og godkendte kasserens beretning. 7. Valg af formand & bestyrelsesmedlemmer (2 år) Klubben formand Benny Larsen, har bebudet at han ikke ønsker genvalg til formandsposten. Generalforsamlingen valgte Teddy Hansen som ny formand. Da Teddy Hansen indtræder som formand, opstillede bestyrelsen Søren Palle til at indtræde i bestyrelsen på Teddy s plads. Generalforsamlingen valgte Søren Palle til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Mads Stærk har bebudet at han ikke ønsker genvalg Bestyrelsen opstillede Morten Tærsker til valg. Generalforsamlingen valgte Morten Tærsker til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Per Johansson er villig til genvalg. Generalforsamlingen valgte Per Johansson til bestyrelsen.

6 8. Valg af 1. bestyrelsessuppleant (1 år) Bestyrelsessuppleant Per Beske er villig til genvalg. Generalforsamlingen valgt Per Beske til bestyrelsessuppleant. 9. Valg af revisorer (2 år) Revisor Hans Henrik Johannsen har bebudet at han ikke ønsker genvalg som revisor. Generalforsamlingen valgte Lars Dyrberg til revisor. Revisor Charlotte Gertie har trukket sig før tid. Generalforsamlingen valgte Carsten Bylow til revisor. 10. Indkomne forslag Ingen punkter. 11. Eventuelt Ingen punkter Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.