opsamling af de vigtigste pointer og budskaber fra Vækstkonferencen 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "opsamling af de vigtigste pointer og budskaber fra Vækstkonferencen 2007"

Transkript

1 Page 1/1 From Beauty to Business - opsamling af de vigtigste pointer og budskaber fra Vækstkonferencen 2007 Introduktion Mere end 150 erhvervsledere, designere, embedsmænd, undervisere og studerende var samlet, da Designskolen Kolding (DK) og Mandag Morgen inviterede til Vækstkonferencen 2007 From Beauty to Business den 27. november i Kolding. Målet med konferencen var at vise, hvordan design kan anvendes i erhvervslivet og skabe nye kontakter til samarbejde mellem designere og erhvervsliv. Dagen var fokuseret på at vise fronten i brugen af design og programmet bød derfor på en række frontløbere, der diskuterede mulighederne for at udfolde designs potentiale. Del 1: Design som vækstskaber Institutleder Elle-Mie Ejdrup Hansen (DK) indledte med en præsentation af elleve cases, der gav forskellige eksempler på, hvad skolens designstuderende arbejder med. I samarbejde med både nationale og internationale virksomheder og organisationer har de arbejdet med alt fra bekæmpelse af rotteproblemer i Indien og udvikling af grafiske profiler til design af basguitarer, cykler og en avanceret blodprøverobot. Efterfølgende gav de tre frontløbere Nille Juul Sørensen fra ARUP, Flemming Møller Pedersen fra B&O samt Lars Thøgersen fra CPH Design deres bud på, hvorfor og hvordan design kan skabe vækst. Blandt hovedbudskaberne var følgende: Alle tre var enige om, at designeres mod og evne til at overskride grænser er særdeles værdifulde når det gælder nytænkning og innovation i virksomheder og organisationer. Nille Juul Sørensen slog fast, at man som virksomhed er nødt til at flytte sig hele tiden. Her er det oplagt at trække på designere, fordi de har en evne til at drømme sig ud i fremtiden og derfor kan være med til at designe hele forretningen. Erfaringerne fra B&O viser ifølge Flemming Møller Pedersen klart, at den største risiko ved at bruge designere opstår når de bringes for sent ind i processen. Devisen er, at jo før designere

2 Page 2/2 inddrages desto bedre bliver resultatet. Designere er uddannet til at kunne se mulighederne, mens ingeniører er uddannet til at se begrænsninger. Sådan provokerede Lars Thøgersen, der understregede, at denne evne sætter designere i stand til at skabe forståelse mellem to forskellige forretningsområder og til at udvikle innovative løsninger ved at kapitalisere på problemstillinger. Alle tre deltagere tilsluttede sig i den afsluttende debat det synspunkt, at designere og designvirksomheder skal blive bedre til at tænke i forretningsmuligheder og at samarbejdet mellem virksomheder og designere også vil blive styrket betydeligt, hvis det tænkes ind i nye forretningsmodeller. Og gerne modeller der understøtter joint ventures mellem større producenter og mindre designvirksomheder omkring udvikling af konkrete produkter og koncepter. Del 2: Design som global markedsskaber Målet med programmets anden del var at beskrive og diskutere potentialerne i design som en global markedsdriver. Amerikansk-asiatiske James Lee fra Lee&Partners samt danske Marianne Toftegaard Poulsen, Innovation Centre Denmark i Silicon Valley, gav fra hvert sit udgangspunkt et wake-up call til danske virksomheder når det gælder brugen af design som innovations-driver. Potentialerne i dansk design og danske designere er store, men det kræver en massiv indsats, hvis vi skal følge med og overgå de internationale konkurrenter. De to frontløbere bekræftede hinanden i vigtigheden af handling nu. James Lee gjorde det klart, at design skaber værdi, hvis det bruges strategisk. Han illustrerede samtidig potentialerne i dansk design med eksempler fra Samsung, der har ladet sig inspirere af den danske designtradition og netop brugt det strategisk til at opnå en betydelig markedsandel på de skandinaviske og europæiske markeder. Til forskel fra den asiatiske designtradition giver den europæiske herunder den danske tradition mulighed for at tænke mere frit og innovativt. Marianne Toftegaard Poulsen slog med henvisning til en række af verdens førende internationale designskoler og designfirmaer fast, hvor nødvendigt det er af at have fokus på den totale forbruger-oplevelse i udviklingen af nye produkter og services. Det kræver etablering af tværfaglige

3 Page 3/3 designteams, der kan bidrage med komplementær viden og kompetencer. Skalerbarhed og dermed vækstmulighederne for løsninger, der allerede er udviklede, udgør et andet vigtigt fokusområde, som danske designere bør have for øje. Samtidig efterlyste hun viden i det danske designmiljø om, hvor design er på vej hen. Der synes ikke at eksistere nogen fælles fornemmelse af hvilke udfordringer, der venter rundt om hjørnet. På Designskolen Kolding samarbejder man med designskoler over hele verden, netop for at være på forkant med udviklingen. De seneste år haft skolen haft et særligt fokus på Kina. Det fortalte Elle-Mie Ejdrup Hansen, der sendte 50 studerende til Kina allerede i 2002 for at deltage i en interkulturel workshop med kinesiske studerende og så sent som dette efterår har deltaget i et stort dansk designfremstød i Kina med bl.a. Videnskabsministeren Del 3: Workshops konkret anvendelse af designmetoder Syv workshops udgjorde rammerne, da deltagerne fik 75 minutter til at diskutere og afprøve designmetoder på konkrete problemstillinger, forretnings- og udviklingsområder. Workshop 1: Fremtidens energiformer Virksomheden H2Logic gav i samarbejde med afgangsstuderende fra DK, Jens Rosbjerg, bud på design af fremtidens brintbil (delvist batteridrevet) og brinttankstation. Deltagerne diskuterede muligheder i den nye teknologi, herunder hvordan design kan bidrage til at styrke og udbrede den, samt behovet for at tænke de nye teknologiløsninger sammen med eksisterende og fremtidige markedsplatforme og efterspørgsel, der skal sikre den nødvendige kapitaltilførsel. Verden står overfor nogle store energimæssige udfordringer. En oliepris der nærmer sig 100 USD pr. tønde olie, global opvarmning samt kraftigt stigende energiforbrug i den industrialiserede såvel, som i udviklingslande såsom Kina, Indien, Brasilien mv. stiller store krav til fremtidens energifors y- ning. 80 % af verdens energi dækkes i dag fra fossile brændstoffer et tal der skal falde drastisk samtidig med at verdens energibehov stiger. Der er derfor et enormt behov for at få løsninger der ikke bare er ingeniør- og økonomisk rentable, men som også appellerer til brugeren. Det er her designere i stadig stigende grad vil komme i spil. Indenfor et specifikt område - transportområdet vil vi i fremtiden skulle gå fra benzin og diesel drift til el og brint.

4 Page 4/4 Hos H2 Logic arbejder vi med de ingeniørmæssige, de økonomiske og de designmæssige aspekter af brintteknologi. Vi tror på at man skal have et højt niveau på alle tre parametre for at kunne klare sig i fremtidens konkurrence på energiområdet. Early Market Developer Per Koustrup H2 Logic udtaler: Industriel designer Jens Rosbjerg har vist en stor evne til at sætte sig i brugernes sted, hvilket betyder at Danmarks første brinttankstationer og optankningsenheder ikke alene bliver æstetiske, men også intuitive at bruge. Jens design signalerer renhed, fremtid, sikkerhed og brugervenlighed, hvilket understreger og forstærker H2 Logics i forvejen stærke designprofil. Workshop 2: Fremtidens sygehus The goal of Fremtidens Sygehuse workshop was to frame general experience of Health Care Systems in a way that positive stories developed by the course participants can lead to identification of areas where design can play a role in improving the system. Each potential improvement was then set in a business development context. The workshop presented three cases; firstly Prof. Ivan Brandslund ran through the financial costs of blood taking and how the system has been gradually mechanised. Helle Graabæk presented Kirsten Egelund s project dealing with window textiles that opened for a discussion of the emotional values of design and thirdly Barnabas Wetton presented Phlorider, a mechanised cart for bioanalysts to make their rounds in the hospital more efficient. Three of the four suggestions opened for clear business opportunities that, to varying degrees, went beyond the remit of hospitals. The first involved visitor orientation that looked at how to find people instead of offices. The second lay in how to empower the patient in relation to health care professionals and the third considered how varying light qualities could improve the patient and working experience.

5 Page 5/5 Workshop 3: Fremtidens design til den 3. verden Andrew Nagel gav en kort briefing omkring workshoppens indhold. Herefter introducerede Tim Vang fra MyC4 firmaets profil, herunder historien omkring opstart samt firmaets grundlag. Workshoppen handlede herefter om, hvordan MyC4 kan udvikle sig i fremtiden. Deltagerne brainstormede, og de centrale udsagn blev noteret på post-its, som herefter blev grupperet i forskellige directions. Der blev eksempelvis grupperet under direct exhange, awareness, sustainability, groundtraining, og ud fra dette blev enkelte temaer udvalgt for at gå mere i dybden. Tim Vang afsluttede workshoppen med at kommentere på de udsagn, der var fremkommet og var yderst positiv og overrasket over de meget velkvalificerede bud, som bestemt kunne bruges i hans videre udvikling af MyC4 i fremtiden. Workshop 4: Fremtidens kommune De mange udfordringer som danske kommuner står overfor dannede rammerne for en konstruktiv workshop om mulighederne i digitale borgerservices i fremtidens kommune. Keld Bertelsen og Thomas Markussen fra DK førte sammen med Jens-Henrik Ebbesen fra Kolding kommune deltagerne igennem et forceret brainstorming forløb, der førte til en serie forslag til nye tilbud under farverige navne som e-mentor, Kreativ Digitalisering og Det interaktive gadekær. Workshop 5: Fremtidens globale markeder Case: Kina Susie A. Ruff og Jeanette Petersen, begge fra Dansk Design Center (DDC), gennemgik DDC s projekt Branding of Danish Design in China, der blev søsat i 2005 med støtte fra det danske kulturministerium. Som en del af projektet promoveredes en række danske designvirksomheder og design-

6 Page 6/6 institutioner; heriblandt Designskolen Kolding. Oplægget afsluttedes med en opremsning af tiltag, der skal sikre dansk design i Kina fremover: Samarbejde med Shanghai Design Centre og Beijing Industrial Design Centre Designsymposion i Beijing og Hong Kong Flere business-to-business- møder mellem danske designinteressenter og kinesiske designopkøbere og designinstitutioner Herefter blev work shop-deltagerne brudt op i tre grupper, der blev bedt om at komme med bud på forskellige problemstillinger i forbindelse med at etablere dansk design på det kinesiske marked. I forhold til uddannelse blev det bl.a. foreslået at øge videndelingen mellem danske og kinesiske designskoler, fjerne diverse politiske restriktioner og skabe mulighed for sommerskole i Kina. I forhold til hvordan dansk design bedst lader sig præsentere for det kinesiske marked blev det foreslået at man indhenter kinesisk rådgivning. På spørgsmålet om hvordan danske designere kan blive mere globalt orienterede blev det bl.a. foreslået at fokusere mere på trendspotting i det offentlige rum for herigennem at identificere potentielle markeder samt at etablere netværk på tværs af landegrænser i forhold til praktikpladser og lignende samarbejder med virksomheder. Workshop 6: Fremtidens designpolitik Deltagerne på workshoppen fik brug for fantasien efter Dorthe Nøhr Andersens oplæg om fremtidens designpolitik. I bedste giro stil gik hattene rundt med henholdsvis bløde kreative ord samt slagkraftige politiske ord. Med disse kombinerede deltageren spørgsmål og tilkendegivelser, der ivrigt blev debatteret og diskuteret mellem workshoppens ca. 30 deltagere. Konklusionen på den livlige debat må være, at viljen til at diskutere dansk designpolitik, komme med forslag og finde løsninger, der bringer designerne på banen i høj grad er til stede fra både erhvervslivet, politisk hold samt fra uddannelsesinstitutionerne. Workshop 7: Fremtidens innovative, virtuelle organisation 2 oplæg ved henholdsvis Institutleder Torben Damgård, SDU og Anders V. Munck, lektor SDU.

7 Page 7/7 Fra klassisk organisationsforståelse til brokerorganisation og ledelse Udfordringer: At lederen kan lade sig lede af specialviden - er det tab af magt? At lede i en virtuel kultur værdikæder nye kontaktflader mellem aktører At identificere og generere værdiskabelse i en virtuel organisationen At skabe og formidle den nødvendige billeddannelse/indsigt i organisationen At drage nytte af historisk viden og erfaring Konkret integration af ovenstående i virksomhederne Konklusioner: Der var generel konsensus om at der er sket store ændringer i betingelserne for at lede og organisere virksomheder og institutioner med øget globalisering og en bevægelse fra enhedsorganisationskultur til netværkskultur. Der vil dog stadig i visse virksomheder være behov for den klassiske og hierarkiske organisationsstruktur. Designbroker begrebet blev debatteret og anvendt som et billede på den virkelighed, der allerede præger de fleste større organisationer, når det omhandler om værdiskabende produktudvikling. Der blev fra flere sider med reference til nogle af formiddagens oplæg betonet, at den personlige kontakt og kemi stadig er meget væsentlig for at et samarbejde kan fungere. Der var synspunkter om, at faglige titler (designer etc.) ikke er væsentlige, men det derimod er væsentlig, at det enkelte menneske repræsenterer og kan formidle og argumentere for de kompetencer virksomheder efterspørger.

8 Page 8/8 Del 4: Visioner for design som vækstskaber Fokus på konferencens sidste del var på de regionale og nationale visioner for at styrke designs muligheder som vækstskaber. Rolf Kjærgaard fra Vækstfonden, Kjeld Zacho Jørgensen fra Region Syd samt Elle-Mie Ejdrup Hansen gav hver deres bud på, hvordan dette skal lykkes. På baggrund af en brancheanalyse udarbejdet af Vækstfonden konkluderede Rolf Kjærgaard, at dansk design har et kæmpe potentiale, men at det kræver evnen til at tænke forretning ind i design, hvis potentialet skal forløses. Dette kræver større investeringer, som bl.a. Vækstfonden gerne vil støtte op om. Kjeld Zacho Jørgensen beskrev, hvordan Vækstforum vil understøtte Region Syddanmark som designregion ved at investere i innovative virksomheder, der arbejder med et betydeligt designelement. Men han opfordrede samtidigt til, at virksomhederne skal turde, turde. De skal udvise det fornødne mod til at følge de gode eksempler, der blev præsenteret på konferencen. Elle-Mie Ejdrup præsenterede de mange samarbejdsmuligheder, som Designskolen kan tilbyde erhvervslivet, og slog fast, at Designskolen gerne vil uddanne fremtidens designere, der både er risikovillige og ambitiøse. Afslutningsvist sluttede bestyrelsesformand Mads Nipper (DK) dagen af med at konkludere, at der er store ambitioner på Designskolen Koldings, regionens og Danmarks vegne og opfodrede således til fortsat samarbejde med henblik på at gøre disse ambitioner til virkelighed.