Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol."

Transkript

1 RSD MØDE 15/6 KL PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering om regionernes bestyrelses møder (under evt.) TFT(under evt. ) 2. VALG AF REFERANT OG ORDSTYRER Referent: Mia Ordstyrer: Maja 3. ORIENTERING OM NYT MEDLEM Formanden fortæller at indlæg til Radiografen vedr. Babras frafald opnåede én henvendelse fra et RSD medlem fra UCL. Mirko har supplerende til indlægget i Radiografen sendt mail rundt på UCL for at høre om andre kunne være interesseret i RSD bestyrelses arbejde. Ingen udover denne pige Kit har vist interesse. Kit var inviteret til dagens møde, men var forhindret pga. eksamen. Hun deltager næste gang. Kit er pt på 4 modul. 4. BEMÆRKNINGER TIL SIDSTE MØDE RSD s bestyrelse ser på det forrige mødes referat. Det bliver bemærket at vi var glade for at kunne holde mødet på Radiograf Rådets hovedkontor. Men vi vil gerne holde det på Metropol næste gang, og kombinere mødet med en rundvisning på skolen. Formanden bemærker at sidste mødes diskussion omkring referat skrivning har båret frugt. Stor ros til referent og stor ros til ansvarlig for at få sendt det rundt i tide til godkendelse. Nu mangler vi bare at få sat det i system så det bliver tilgængelig på hjemmesiden. RSD bestyrelsen havde besøg af lån og spar til sidste møde, men er ikke blevet kontaktet af dem siden som lovet. Derfor vil vi gerne forsøge at lave en opfølgning af mødet med lån og spar, sådan så vi kan komme ud med flere informationer om fordelene til vores medlemmer. RSD bestyrelsen vil gerne have powerpointet som lån og spar damen fremlage. Dette har Formanden taget på sig at sørger for til næste møde. 5. RSD BUDGET OVERSIGT Formanden orienterer at de to fridagskøb som formandsposten får om mdr, er uafhængig af RSD bestyrelsen budget. Budget Godkendt

2 6. STATUS OVER MEDLEMMER VI HAR NÅET VORES MÅL!? RSD satte sig i 2011 det mål at opnå 50 procent medlemmer på landsplan i 2012, og det er nået nu. Metropol ligger dog stadig under 50 %. Det er rigtig ærgerligt at radiografstuderende på Metropol ikke melder sig ind og for glæde af de mange fordele som RSDs bestyrelse arbejde for at de har. Vi lægger hovederne i blød for hvordan vi kan støtte Kiki og Mia i at få budskabet bedre ud på Metropol. Generelt er Metropol udfordret aktivitets arrangementer som kun vedrører radiograf studerende. RSD bestyrelsen vil gerne støtte til at skabe et bedre sammenhold de radiograf studerende i blandt på Metropol. UCN fortæller at de har et velfungerende studieråd, hvor alle hold er repræsenteret med to styks. RSD bestyrelsen sparre omkring hvordan dette Råd er blevet bygget op. 7. EVALUERING AF BOWLING Stor succes med ca. 60 deltagere på landsplan. Fordeling på de tre skoler var Metropol 13, Aalborg 13 og Odense 31. Så hvad er det de er så gode til i Odense, siden de har fået så mange medlemmer med? Næste gang skal vi have fastlagt reglerne for hvordan vi tæller point. Fordi der skete en lille fejl under præmie overrækkelsen. Vi skal også have skubbet vores deadline et par dage ind i måneden, så folk har fået penge ind på kontoen. Selve bowlingen skal stadig ligge inde midt i måneden. Men betalingen til bowling skal helst ligge en rum tid efter deadline for medlems betalingen, sådan så vi evt. kan nå at ændre i bookingen. Da reglerne er forskellige diverse bowling haller, fastsættes individuelt hvordan det kommer til at hænge sammen med deadlines. Vi skal prøve at holde kontakten bedre skolerne imellem, også informere de deltagende om at de kan holde øje med andre skoles score online og kommentarer. Det er vigtig lige at holde en kort velkomst tale, så alle er sikker på hvem som egentlig står bag alt arbejdet. 8. EVALUERING AF FOREGÅET INTRO TIL MODUL 2 Metropol beretter. 7 ud af ca. 26 elever dukkede op til orientering om Radiograf Rådet/RSD. Det er rigtig skidt! Der står på modul 2 s skema Orientering. RSD bestyrelses repræsentanterne fra Metropol mener at med den mentalitet man har på modul 2 når der står orientering, så tænker de studerende straks at man bare kan stikke af. Da man har en del fritid, specielt på modul 2. Fik ingen elever til at tage imod indmeldelsesblanketten, dog et par stykker der sagde de gerne ville melde sig til bare på nettet. Så det vil vise sig der rent faktisk kommer nogle nye medlemmer. Hvad kan RSD gøre for at få flere til at komme til arrangementet? 1. Ændre ordlyden i skemaet 2. Kommer tidligt så vi kan nå at fange dem inden de går 3. Muligvis aftale med lærende at komme ind i en sidste del af en time, da mange slutter undervisningen før tid. Vil lave en opfølgning på fronter, med link til indmeldelse på hjemmesiden samt en oversigt over fordele for medlemsskab. Mia sørger for at dette bliver gjort. Aalborg fik 3 nye medlemmer, 1 var allerede medlem. Et skuffende resultat. Her bliver også fyldt op som på Metropol.

3 9. NYT FRA SKOLERNE Aalborg: skal muligvis til at udvide deres hold med flere studerende. Stråleterapien har fået god støtte, eleverne er blevet mere interesserede i linjen, alle tilbudte pladser på Aalborg er blevet udfyldt de sidste to gange. Modul 2 har ingen 0% i frafald på nuværende tidspunkt. Odense: får nuklear medicinsk linje oprettet her til efteråret. Undervisningen bliver fordelt på Metropol og UCL. Mirko skal til at sidde i DSFR (de studerendes faglige råd), som en del af sit lokale studieråd, og der sidder det nye medlem Kit også. UCL arbejder fortsat med 100 % fremmøde i klinik. Metropol: 6 elever der har fået stråleterapi, 1 til nuklear medicin. Forsøger at få tutorordning op at køre, det kommer til at være det lokale studieråd der starter projektet op. Vi har holdt en rystesammen tur i det lokale råd, paintball, rimeligt vellykket, kæmper stadigt for at få metropols råd op at kører ordentligt. UCN sparre med tutor ordningen og fortæller at de har en rigtig god tutor stab, som køre udenom det lokale studieråd. Studierådet hjælper med at reklamere for ledige stillinger. Tutorerne er aflønnet på UCN. 10. HB MØDE Praktisk snak omkring hvad vi gør med regionsbestyrelses seminar i vejle. Om vi vil have lidt tid for os selv som RSD. RSD vil gerne bruge lørdagen til at se på RSD målsætninger, en dag som RSD. - Referat / Set - Dagsorden for næste HB/ Set og gennemgået Til punkt 8, RSD bestyrelsen ønsker at gå ud og sidde i regionerne om fredagen og om lørdagen ønsker vi at arbejde i RSD. 11. STUDIESIDEN - FAGBLADET Vi har et indlæg i næste blad omkring bowling arrangementet.(det blad der kommer her den første) I forhold til næste indlæg til studiesiden, skal der skrives omkring hvidzones kampagne i forhold til at være hvidzone ambassadør. Samt et indlæg omkring RSD deltager på Nibe festivalen for hvid zone, i samarbejde med Dbio og SLS. Økonomisk har denne aktivitet Nibe Festival ingen konsekvenser for RSD. Mirko vil skrive et lille indlæg omkring UCL s fastholdelsesdag. (først bladet for næste måned igen) 12. MEDLEMS HENVENDELSE Vi har i RSD s bestyrrelse fået en henvendelse fra et medlem, som vi tager op og vende i bestyrelsen. Medlemmet har henvendt sig tidligere til formanden. Hvor medlemmet hurtigt fik svar. En mere omfattende henvendelse kom efterfølgende retur, og formanden valgte at tage denne henvendelse op på først kommende RSD landsmøde. Denne henvendelse er også sendt rundt til hovedbestyrelsen af medlemmet selv, da vente tiden blev for lang for medlemmet. Formand orientere om at første henvendelse bl.a. gik på RSD holdning til betjeningspersonalet, portører osv. der bestrider stillinger som bør bestrides af radiografer. Medlemmet fik af vide at RSD s holdning er den samme som Radiograf Rådets, vi i RSD s bestyrelse har ingen særskilt holdning. RSD er enige i at dette betjeningspersonale ikke

4 længere er nødvendigt, jævnført fremskrivning af Radiograf Rådet, og de burde overdrage disse stillinger til kyndige Radiografer. Anden henvendelse drejer sig bl.a. om hvilke mål RSD arbejder ud fra. Disse mål er blevet udarbejdet af den nuværende formand i samarbejde med tidligere RSD bestyrelses medlemmer, men disse mål har det enkelte medlem ikke adgang til. Det er ikke i orden, og det skal RSD bestyrelsen have arbejdet med. En del af forklaringen ligger i den afventende opdatering af hjemmesiden. Maja tager affære med det samme og får lagt referaterne op, selvom det muligvis giver dobbelt arbejdet når opdateringen af hjemmesiden kommer. Samt fjernelse af gammelt materiale. I henvendelsen påpeger medlemmet at der nogle vedtægter tilgængelig på RSD s hjemmeside fra Vi skal have slettet disse vedtægter og uploade de nye samt RSDs målsætninger. Formanden udarbejder et udkast i samarbejde med RSDs næstformand, og ligger det op til diskussion til næste RSD møde. Medlemmet efterspørger generalforsamling. Formand orienterer at dette ikke er blevet afholdt siden formanden trådte til i RSD i dec Det har været svært at argumentere at bruge midler på at afholde dette årligt, på grund af den lave interesse for at være blive aktiv medlem af RSDs bestyrelse. Derudover har det været prioriteret at skabe en RSD bestyrelse samt hverve medlemmer til RSD, således at der har været nogle medlemmer at arbejde for. Vi skal helt sikker have set på en løsning af dette. Vi kan ikke komme frem til et godt forslag til hvordan man konstruktivt kan afvikle en generalforsamling. RSD søger sparring hos næstkommende HB møde. Henvendelsen forløb har foregået uhensigtsmæssigt. Mange mennesker er blevet involveret unødigt. Det er beklageligt at RSDs formand ikke fik orienteret medlemmet om at der ville gå noget tid før medlemmet vil modtage svar, da formanden havde besluttet at drøfte henvendelsen med RSD bestyrelsen. RSD bestyrelsen er glade for at Reg. Hovedstanden kaldte medlemmet ind til en afklaring. Her fik medlemmet afklaret bekymringer som blev rejst i tredje henvendelsen. Formanden vil snarest udforme en mail til medlemmet på vegne af RSD bestyrelsen. EVT. - Kort orientering om regionernes bestyrelses møder Reg. H: Vi skal have RSDs hjemmeside op og kører(diskussion om hvordan vi gør, fordi vi egentlig havde fået af vide at der ville komme en ny hjemmeside, og derfor har vi ikke lavet nogen ændringer). RSD skal have fjernet de gamle vedtægter fra RSD savner noget støtte fra Radiograf Rådet rent organisatorisk. Reg. Sjæl.: I regionen snakker vi om det store frafald som der er på radiograf uddannelsen, men samtidigt også om der ikke længere er jobs til alle de radiografer som vi egentligt får uddannet. Reg. Nordjylland: Christina har ikke deltaget da mødet fandt sted mens hun var i Canada med Radiograf Rådet Reg. Midt: Aflyst på grund af manglende deltagere Reg. Syd: Ingen kommentarer - FTF Metropols RSD s repræsentanter er blevet kontaktet af FTF s leder for Studiepolitiske Netværk - Bob. Det er tidligere blevet besluttet i RSD s bestyrelse at vi ikke på nuværende tidspunkt vil deltage i FTF s Studiepolitiske Netværk møder. RSD bestyrelsen drøfter dags dato beslutningen og bliver enige om at holde fast ved denne, derfor vil repræsentanterne fra Metropol melde tilbage og takke for henvendelsen. Mia vil melde tilbage til FTF.

5 RSD s bestyrelses medlemmer er blevet orienteret om at hvis man i fremtiden modtager invitationer opfordres til at vende denne invitation til næst kommende RSD møde, eller hvis mødet ligger inden næste møde, at som minimum drøfte det med Formanden. - Næste møde er i Vejle Forud for dette møde skal Formanden og næstformanden finder sammen, hvor de kan udarbejde et udkast til revidering af vedtægterne deadline 15. september, således at alle kan nå at læse dem og forholde sig til dem. Den 22. september til seminarmødet i Vejle vil RSD bestyrelsen gennemarbejde vedtægterne. D. 22. september sættes dato for næste møde. Mødet Hævet