VINTERAKADEMI BÆREDYGTIG RENOVERING OG TRANSFORMATION GRUPPE PRÆSENTATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERAKADEMI BÆREDYGTIG RENOVERING OG TRANSFORMATION GRUPPE PRÆSENTATIONER"

Transkript

1 2015 VINTERAKADEMI BÆREDYGTIG RENOVERING OG TRANSFORMATION GRUPPE PRÆSENTATIONER

2 2015 VINTERAKADEMI BÆREDYGTIG RENOVERING OG TRANSFORMATION GRUPPE PRÆSENTATION, GRUPPE 3 VASBYGADE 22 - GR. 3

3 URBAN TRANSFORMATION Vinterakademi i bæredygtig renovering og transformation CASECOMPETITION Vasbygade 22 - Gr. 3 VASBYGADE 22 SPOR 22 - Gruppe 3 VINTERAKADEMI 2015

4 VASBYGADE 22 Gruppe 3 Réka Németh Ellen Oll Jens Christiansen Ditte Dyhr Cand.hort.arch. Landskabsarkitekt MDL med specialisering i Urban Design, uddannet både fra Budapest og København. Cand.hort.arch. Landskabsarkitekt MDL og urban designer med særlig fokus indenfor bæredygtig byudvikling, klimatilpasning og LAR, biodiver sitet, grøn infrastruktur, post-industriel transformation og beplantningsdesign. Antropolog (stud.scient.anth.) specialiseret inden for miljø- og teknologividenskab. Teknisk Designer, specialisering i Revit MEP/Architecture. Ansat i Greenland Contractors på Thule Air Base siden juni Nina Kirstine Busk Cand.IT i Digital Design og Kommunikation med specialisering i Green Society, Technology & Sustainable Cities. Dennis Knudsen Arkitekt Cand.Arch; Arkitektonisk Kulturarv. BDes(hons) Interior Architecture; Transformations Arkitektur. Selvstændig arkitekt. CradlePeople, Cirkulær Økonomi og Cradle2Cradle; Bestyrelsesmedlem VASBYGADE 22 SPOR 22 - Gruppe 3 VINTERAKADEMI 2015

5 VASBYGADE 22 Fakta Adresse: Vasbygade 22, København Aktualitet: Til salg hos Freja Ejendomme. Området er i udvikling med fx Lokomotivværkstedet og ny (omstridt) lokalplan for nærliggende Enghave Brygge Tidligere toldpakhus, opført i 1964, beliggende på Banedanmarks tidligere område omgivet af Vasbygade, Otto Bussesvej og tæt ved Fisketorvet og Dybbølsbro station. Ejendommen har tidligere været anvendt af Banedanmark i forbindelse med lager mv. Anvendes i dag af Banedanmark entreprise til kontor og lager. MATRIKEL UMATRIKULERET AREAL I UDENBYS VESTER KVARTER GRUNDAREAL M2 BEBYGGET AREAL M2 ETAGEAREAL M2 VASBYGADE 22 SPOR 22 - Gruppe 3 VINTERAKADEMI 2015

6 STRATEGI, KONCEPT & DESIGN SPOR 22 Vasbygade 22 - er både midt i byen og stadig afskåret fra byen, både i bevidstheden og fysisk. Grunden er plaget af støj, både fra biler og omkringliggende industri, men også i høj grad af visuel støj. Den visuelle støj ses i form af clashes mellem materialer, belægninger, bygningstypologier og skalaspring både i rummene, bygningerne imellem og til omkringliggende bebyggelse. STRATEGI Vasbygade 22 skal have opbygget en socialbevidsthed hos københavnerne, hvis grunden skal kunne generere økonomisk profit på lang sigt. Den skal med andre ord have et image som kan tiltrække en brugergruppe nu og her og som på lange bane kommer til at definerer udvikling af det omkringliggende område. KONCEPT Dette gøres ved at transformere Vasbygade 22 til et eksperimentarium for grønne teknologier gennem samarbejder med bl.a. DTU og Aalborg Universitet. Hallerne bliver udnyttet til koncerter, og kontorbygningen bliver indrettet med øvelokaler til udlejning. DESIGN DSB s historie dyrkes ved at genintroducere togvogne og bygge videre på banelegemet, der allerede eksisterer på grunden. Togsæt placeres på skinnerne og indrettes til eks. bar og toiletter. Der bliver lavet en forgrønning af grunden, gennem beplantede mobile enheder der kan flyttes rundt efter behov. Dertil skabes der en bilboard effekt evt. ved at løfte en togvogn op ud mod Vasbygade. VASBYGADE 22 SPOR 22 - Gruppe 3 VINTERAKADEMI 2015

7 CLASH VASBYGADE 22 SPOR 22 SKALA STØJ KONTEKST VASBYGADE 22 SPOR 22 - Gruppe 3 VINTERAKADEMI 2015

8 SAMARBEJDE MED UNIVERSITETER MED PÅ BEATET MUSIK + GRØN HUB KONCEPT KONCERTER ØVELOKALER NYESTE GRØNNE TEKNOLOGI VASBYGADE 22 SPOR 22 - Gruppe 3 VINTERAKADEMI 2015

9 VARERTEGN DSB MATERIEL DESIGN SPOR 22 NOGET GRØNT HURTIG LØSNING BILLIGT MULIGT AT LEVERE/ TRANSPORTERE GRØNT UD UDENDØRS / INDENDØRS KONCERTER NATUR INDUSTRI GRØN VOKSE UD ROMANTIK TOGVOGN SOM BAR VASBYGADE 22 SPOR 22 - Gruppe 3 VINTERAKADEMI 2015

10 PROCES Gruppe 3 Bæredygtig transformation over tid VASBYGADE 22 SPOR 22 - Gruppe 3 VINTERAKADEMI 2015

11 2015 VINTERAKADEMI BÆREDYGTIG RENOVERING OG TRANSFORMATION GRUPPE PRÆSENTATION, GRUPPE 4 GAMMEL DOK PAKHUS - ARKITEKTERNES HUS - EIGTVED PAKHUS

12 Gruppe 4 bestående af: CAMILLA HANDBERG Arkitekt MAA, Kunstakademiets Arkitektskole CAMILLA BECH MADSEN Cand.Merc.(pol.)/MSc. International Business & Politics, Copenhagen Business School FRIDA SUNDBACK Arkitekt MAA, Kunstakademiets Arkitektskole KRISTINE NILSSON Landskabsarkitektur & Bydesign, Københavns Universitet MARTHA NØRGAARD Sociologi, Københavns Universitet MADS SORENTO Landskabsarkitektur, Københavns Universitet

13 CASE: GAMMEL DOK PAKHUS - ARKITEKTERNES HUS - EIGTVED PAKHUS Aktualitet: Dansk Arkitektur Center og Arkitektforeningen, to vigtige spillere i lokalområdet, forlader snart deres domiciler. Multikriteriediagrammer ud fra tesen: Hvad kan gøres? GAMMEL DOK PAKHUS. Gl. Dok har navn efter Danmarks første tørdok, som blev anlagt i 1739 mellem Eigtveds Pakhus og Gammel Dok Pakhus. Gl. Dok blev bygget i 1882, udvidet med en ekstra etage i 1920 og renoveret i 1980erne ved Erik Møller Arkitekter. ARKITEKTERNES HUS. Arkitekternes Hus blev tegnet af 3XN i Pladsen er en blanding af parkeringsplads og et frilagt anlæg. EIGTVED PAKHUS. Pakhuset blev opført i årene Restaureringsarbejdet påbegyndtes i 1976 med Boligministeriet som bygherre og Erik Møllers Tegnestue A/S, som ansvarlig for den omfattende restaurering og indretning af den gamle bygning. ARKITEKTONISK MERVÆRDI visuel, rumlig eller branding ARKITEKTONISK MERVÆRDI visuel, rumlig eller branding ARKITEKTONISK MERVÆRDI visuel, rumlig eller branding SOCIAL BÆREDYGTIGHED indeklima, brugere og adfærd ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED rentabilitet SOCIAL BÆREDYGTIGHED indeklima, brugere og adfærd ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED rentabilitet SOCIAL BÆREDYGTIGHED indeklima, brugere og adfærd ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED rentabilitet MILØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED reduktion af CO2 ved klimatilpasning MILØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED reduktion af CO2 ved klimatilpasning MILØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED reduktion af CO2 ved klimatilpasning ARKITEKTONISK MERVÆRDI: SOCIAL BÆREDYGTIGHED: Lav værdi fordi: - Bygningen har allerede høj branding hos danskere især dem, der er bosiddende i København. - Den er stærk lokal forankret. - Meget besøgt og blandt mange et sted, hvor man mødes. - Bygningen indeholder både sale, dobbelthøje rum /køkken,café og værksteder. - Bygningen er fredet. Lav værdi fordi: - Bygningen er et offentlig sted alle kan komme for at drikke kaffe, slå sig ned alene eller med familien. - Den danner rammen om et læringsmiljø for stedet. ARKITEKTONISK MERVÆRDI: SOCIAL BÆREDYGTIGHED: Høj værdi fordi: - Bygningen har kun branding blandt arkitekter. - Den er ikke lokal forankret. - Kun besøgt og i brug inden for arkitektfaget i Danmark. - Bygningen indeholder dobbelt højt rum /køkken, kantine og kontorer. - Bygningen er ikke fredet. Høj værdi fordi: - Bygningen lukker sig om sig selv på nuværende tidspunkt. - Ved at omprogrammere og ændre bygningens funktioner kunne den på samme vis indg i stedets læringsmiljø og blive en medspiller til Gammel Dok. - Ansatte fortæller, at der er dårlig lugt og luften er tung. Gode muligheder for at få bedre indeklima. ARKITEKTONISK MERVÆRDI: SOCIAL BÆREDYGTIGHED: Middel værdi fordi: - Bygningen fungerer i dag som konferencecenter og har branding som restaureret pakhus. - Den er lokal forankret. - Bruges primært af erhvervslivet. - Bygningen indeholder kontorer og konferencelokaler, køkken mm. - Bygningen er fredet. - Tilhører Indenrigsministeriet. Lav værdi fordi: - Bygningen lukker sig om sig selv. - Fungerer som ministeriel arbejdsplads. - Centraladministrationens møde-, konference- og repræsentationslokaler, hvilket betyder, at alle der er opført på finansloven som selvstændig organisation, kan leje lokaler i huset. MILØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED: ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED: Middel værdi fordi: - Fysisk vedligeholdelse. - Nye teknologiske muligheder, der muliggør genanvendelse af spildevand og opsamling af regnvand. Middel værdi fordi: - Attraktiv beliggenhed i hjertet af Kbh. - Ingen ledige lejemål. - Charmerende historisk bygning i robuste byggematerialer, rød murstenstegl og træ. MILØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED: ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED: Middel værdi fordi: - Bygningen kan gennemgå en totalenergirenovering, da den ikke er fredet og ejerne ønsker at sælge. - Bygningen sammen med pladsen kan klimatilpasset fx med genbrug af spillevand og blive skybrudssikret, området ligger ud mod havnen og terrænmæssigt noget lavt sammelignet med øvrig by. Høj værdi fordi: - Attraktiv beliggenhed i hjertet af Kbh. - Kun 3 ud af 4 etage er i brug. 3. etage er ikke lejet ud. - Bygning opført i 1996 i robuste byggematerialer, træ/beton og stål. - Ved at give bygningen et nyt program, kan den derved opnå større økonomisk bæredygtighed. MILØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED: ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED: Middel værdi fordi: - Miljøcertificeret af Green Key Middel værdi fordi: - Attraktiv beliggenhed i hjertet af Kbh. - Gode muligheder for at leje sig ind og bygningen har moderne konferencefaciliteter. - Smuk historisk bygning i robuste byggematerialer, hvidpudset facade.

14 Styrker Kulturhistoriske værdi: - den gamle dok havde en central funktion i det Danske Riges forsvar - de to gamle pakhuse havde en central funktion ift. at sikre Det Danske Rige velstand Arkitektonisk værdi: - central beliggenhed - vandet har stor herlighedsværdi - stedets maritime historie er gengivet i bygningen og pladsen - høj kvalitet i materialevalget i bygning og byrumsinventar - tidstypisk arkitektur fra forskellige tidsperioder i nærområdet (Christian den 4., Eigtved, Laurits De Thura, Henning Larsen, Erik Møller, 3XN, Lundgaard og Tranberg) Social værdi: - god tilgængelighed - bygningen er tryg, sikker og vedligeholdt - stærkt lokalt fællesskab på Christianshavn - stolthed over stedets egenart Miljømæssig værdi: - mange års levetid tilbage i eksisterende materialer - begrænset toxiciteter - gode forhold for cyklister og brugere af offentlig transport Økonomisk værdi: - ejendommens beliggenheden er meget værdifuld og stigende i værdi - indretning er fleksibel - kvaliteten af materialer er høj svagheder Kulturhistorisk: - begrænset mulighed for at ændre funktioner på Gl. Dok Pakhus (bevaringsværdi 2) Arkitektoniske svagheder: - Problematisk indeklima: - Få steder med menneskelig skala - Kolde/hårde materialer - Trapper i atrium blokerer for lysindtag fra tagvindue - Begrænset lysindfald i infill-bygningsdelen. Sociale svagheder: - Begrænset byliv på pladsen - Eksisterende programmering betyder af der er meget begrænset aktivitet efter arbejdstid, kan skabe utryghed - Mangel på gennemgående trafik - Arealet til parkering fylder ca. 50 % af samlet areal - Man har programmeret pladsen til at menneskelig aktivitet skal foregå centralt på pladsen, fremfor i periferien hvor vi befinder os bedst - Mangel på invitation til fysisk aktivitet Miljømæssige svagheder: - Meget vind og en del skygge på pladsen, og inventaret er ikke indrettet til at tackle dette - Ældre Bygningsreglement; derfor ikke optimalt energiforbrug - Arealanvendelse er nogle steder problematisk - Materialer har en meget stor mængde indlejret energi - Forventelige ødelæggelser ved skybrud og stormvejr er tiltagende Økonomiske værdier: -Lejeindtægter for bygningen, og dermed ejendomsværdi kan forøges ift. nuværende niveau uden store investeringer - Uudnyttet potentiale for produktivitetsforbedringer pga. problematisk indeklima - Omsætning for restauranter og cafeer i umiddelbar nærhed ville kunne øges hvis der var mere byliv på pladsen

15 InteressEnter Beboere og Brugere af området: 6 personaer: Den gamle arbejder Den velbjergede og aktive børnefamilie Den unge kreative Den akademiske 68 er Drankeren på bænken Christianitten Deres politiske interesser: Lokalt fællesskab, lokalt engagement Bevare egenart og respekt for historie Fysisk aktivitet Sejlads Kunst og kultur Ikke for fint, liebhaver-agtigt, det må ikke blive Hellerup Sejlklub. Ikke for socialt belastet Overvægt af rød-grøn politisk holdning Københavns Kommune: Byliv Lokal forankring Fysisk aktivitet og sundhed Klimatilpasningsløsninger; lokal regnvandsopsamling Ubrudt promenade rundt om hele Købehavns Havn for fodgængere og cyklister Copenhagen Dock: fælles internationalt kraftcenter for kunst og design By og Havn: Liv i havnen, men på lokation vil man undgå husbåde (pga. regler om støj), man vil undgå badning (pga. stærk strøm) Christianshavn Lokaludvalg: spisehus til ældre være og værksteder for unge musikundervisning for unge ungehus med adgangsgivende kurser; hygiejnebevis

16 PLADSEN STRANDGADE Dagslys Solafskærmning Koncept for Strandgade Programmering: 2 i 1 bygning - udnyttet rummæssigt af UM og AF Vi vil give stueetagen offentlig status ved at lægge et nyt program, som er til mange brugere (alder, erhverv, mm) og fysisk at gøre atriumrummet større ved at fjerne dækket ovenover og gøre indgangspartiet større ud mod pladsen. Restaurant mm. i stueetagen. Ventillation: Energioptimeret ventilation. Hybrid Blanding mellem naturlig og mekanisk ventilation Indvendig planteskærm: Espalier af den eksisterende bygningskonstruktion. Et drivhus med planter for at understrege det bæredygtige element. Solafskærmning: Vi fjerner den eksiterende indvendige solafskærmning og sætter i stedet en udvendig solafskærmning op i en let konstruktion. Solafskærmning bør være regulerbar/bevægelig således at den kan beskytte effektivt mod generende sollys. Solafskærmning bør så vidt muligt placeres udvendigt, da en udvendig afskærmning fungerer langt mere effektivt end en indvendig. Dagslys Dagslys på sitet og på pladsen - vestvendt plads Reflektans: sollys der reflekteres fra modstående facader og kaster lys op på den gældende facade. UM KONTOR INDGANG AF KONTOR ATRIUM Programmering Ventillation Indvendig planteskærm

17 Hvordan bliver pladsen transformeret ændret plan over pladsen ændret kajkant/mødet med vandet, evt. et indhak. Rampe-agtigt klippelandskab ( havhave ) som kan give saltvands- vegetation (indrette højden til ålegræs og andre planter)) (vi tager diagramsnit fra kajkantkatalog. ændret mikroklima på pladsen eksempler på planter/vegetation eksempler på klimatilpasning infrastruktur/parkering/kørsel osv.

18 Atrium/passage/restaurant Indvendig plantevæg

19 HLA: Campus Kolding, dynamisk solafskærmning Succeskriterier for vores transformation: - energibesparelser - rette nogle af de åbenlyse arkitektoniske svagheder, med fokus på forbedring af indeklima - mere liv på pladsen - adgang til vand - synergi med politiske planer og lovgivning - rentabelt - skabe interessefælleskab med de lokale interesser Koncept: - I stueetagen vil man så skabe et læringsmiljø med afsæt i Innovativ Gastronomi +Det Grønne + Det Blå Om dagen vil her være eksperimenterende virksomheder og offentlige serviceerhverv der arbejder med gastronomi. Mulige samarbejdspartnere: - Claus Meyer - Nomas Food Lab - Experimentarium - Uddannelse i Innovativ Gastronomi (Hotel- og restaurantskolen) - Akademiuddannelsen i gastronomi (CPH business) Om aftenen vil har være spisefællesskaber til lokale ældre Mulige samarbejdspartnere: - Christianshavn Beboerhus - Christiania, Lokale Plejehjem Forretningsmodel: - Sælge de tre øverste etager til ejendomsudvikler: se om der er efter mest efterspørgsel efter liebhaverlejligheder eller liebhaver kontorer. - Dette salg vil finansiere ombygningen af transformationen af stueetagen. Slutresultat: Den lækre penthouse lejlighed Det fleksible og sunde kontor Det innovative mad værksted der både er ude og inde Det spændende havhave Værdiskabelse: Miljømæssig bæredygtighed: Energibesparelser Lokal regnsvandsafledning Bedre arealanvendelse Grønt plantevæg Social bæredygtighed: Lokal politisk forankring Bedre lysindfald Bedre ventilation Mere byliv på pladsen Fysisk bevægelse Rum for ældres madglæde og fællesskab Multifunktionel programmering (dag+aften, bolig+erhverv+institution) Åben stueetage Økonomisk bæredygtighed: Højere produktivitet og færre sygedage blandt bygningens brugere Den begrænsede investering gøre at besparelserne på energiforbruget har en relativt kort tilbagebetalingstid Lade efterspørgslen diktere om areal omdannes til boliger eller erhverv Forhøjet lejeindtægt Ejendomsværdistigning Forhøjet omsætning i omkringliggende serviceerhverv Pladsen

20 2015 VINTERAKADEMI BÆREDYGTIG RENOVERING OG TRANSFORMATION GRUPPE PRÆSENTATION, GRUPPE 5 VASBYGADE 22

21 VINTERAKADEMI MARTS 2015 GRUPPE 5 Daniel Espeland International Business / CBS Johannes Mølleskov Arkitekt, Design / Aarhus Martin McSherry Arkitekt / København Mathias Norby Thøgersen Byplanlægning / RUC Katja steen sørensen Landskabsarkitekt / KU

22 CASE: VASBYGADE 22 EJET AF FREJA - TIL SALG TIDLIGERE TOLDPAKHUS

23 UDFORDRINGER LIGGER ISOLERET: Sitet ligger meget isoleret som en ø, omkranset af Vasbygade og togskinnerne. Der er ingen forbindelse til hverken Vesterbro eller den kommende byudvikling langs havnen. BYGNINGERNE Den lave murstensbygning er i dårlig stand, og det vil kræve meget at få den sat i stand. POTENTIALER FORBINDELSER: Den eksisterende, men ikke synlige forbindelse fra Enghavevej Livet ligger ikke langt fra, så skabes der forbindelse over Vasbygade, vil denne store barriere brydes. BYGNINGERNE: Den gamle store hal, har arkitektonisk værdi. Ved at bevare den, beholder man samtidig historien i området. På hele det isolerede område ligger flere gamle bygninger, som med fordel kan indgå i en samlet forbindelse, hvor disse får ny funktion og dermed bevares. Dermed bevarer man hele området historie, gennem de historiske bygninger. OMGIVELSERNE: Både Carlsberg, udviklingen af Enghave Brygge, de kommende metro stationer og Kraftværket, giver god grund til at skabe et godt miljø på grunden. FRA PERSPEKTIVOMRÅDE TIL UDVIKLINGSOMRÅDE i 2017 vil området overgå fra perspektivområde til udviklingsområde, hvilket underbygger tanken om at bibeholde det eksisterende, men finde en funktion som passer til omgivelserne.

24 ISOLERET OMRÅDE Hele det gamle baneområde ligger isoleret, hvor Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevs gade er store barrierer til omgivelserne. Den eksisterende forbindelse fra Enghavevej til området er ikke synlig nok, til at skabe direkte forbindelse. Det er muligt at krydse den trafikerede Vasbygade ved det store lyskryds, men derudover ingen direkte forbindelse til Enghave Brygge, hvor der er planer for byudvikling.

25 FASE 1: SOCIAL BÆREDYGTIGHED Den største udfordring er tilgængeligheden til området. Derfor er det nødvendigt at skabe forbindelse til omgivelserne. Vi sætter fokus på den eksisterende forbindelse fra Enghavevej og skaber ny forbindelse med et stisystem som rammer Vesterbro. Vi udnytter den eksisterende konstruktion over Vasbygade, og skaber en ny forbindelse til Enghave Brygge.

26 FASE 1: SOCIAL / BÆREDYGTIGHED MUSIK I bygningerne skal der skabes rum for aktivitet, som passer til omgivelserne. Med den larmende Vasbygade, giver det god mening at placerer aktiviteter i bygningerne som ikke føler sig generet af dette. Uden at gøre det store ved bygningerne, skabes der plads til at det i den lave bygning er øvelokaler for musikere. I tillæg til dette kan både den store gamle hal, og den tilhørende gamle rampe, bruges som scene. GENBRUG Bag den gamle hal, ligger en genbrugsstation. Derfor ønsker vi at tage hele grunden i brug som genbrugs/byttebørs, hvor alle har mulighed for at komme med ting er værdi, som kan byttes med andre. Der kan opsættes store containere ud fra den gamle rampe, som gør det nemt og overskueligt. MULTIHAL Den store hal kan yderligere bruges til forskellige former for sport og aktivitet, når det hverken er byttebørs eller koncert. Dette område bliver dermed et sted hvor alle kan mødes i forskellige henseender, og skaber liv og funktion på grunden. Disse aktiviteter vil være med til at aktiverer grunden som en del af det nye liv som skal udspille sig i omgivelserne.

27

28 FASE 2: KLIMA / BÆREDYGTIGHED BYUDVIKLING Københavns kommune har planer om at Vasbygade i fremtiden skal rettes ud, og vil derfor ende på den anden side af Vasbygade 22. Dette vil være med til at skabe endnu mere værdi til området. Kanalerne kan med fordel udvides og trækkes ind på området. Grunden er i forvejen opfyldt og har tidligere være strandeng. Ved at fører kanalerne ind i området igen og skabe grønne korridorer, vil dette biddrage til klimatilpasning i området. Både vandet og naturen, vil skabe et godt klima, og samtidig kunne bruges som vandopsamling/nedsivning. Hele området vil fremstå mere naturligt og harmonisk.

29 FASE 3: ØKONOMI / BÆREDYGTIGHED Med udvikling af hele området fra fase 2, vil hele området generelt stige i værdi. Ormådet vil automatisk være en del af byudviklingen, og ikke længere ligge isoleret. Der vil kunne bygges boliger med nærhed vil både natur og vand. Specifikt på grunden vil funktionen stadig være et sted for fælleskabet. Med årene frem til at byudviklingen for alvor griber fat i området, vil så mange beboere have taget grunden til sig. Og ikke kun Vasbgade 22, men hele det netværk af ældre gamle bygninger i omgivelserne. Der vil opstå et særligt miljø af kanalier i organiske former, natur, gamle bygninger og nye enkelte nye bygninger. OPSAMLING Fase 1 arbejder på hvordan området kan bruges her og nu, gennem at skabe øget tilgængelighed. Freja ønsker at sælge grunden, men ved at leje den ud til Københavns kommune, kan den tages i brug med det samme. Med den fremtidig udviklingen vil det bedre kunne betale sig for Freja at sælge den senere, når grunden er mere værd. Fase 2 fokuserer på hvordan området tager den i byudviklingen, og indtager landskabet. Fase 3 er her hvor økoniomien for alvor spiller ind og området bliver en naturlig del af bylivet.

30 PROCES OPSTART Vi startede case arbejdet med at tale om hvordan vi oplevede området ved Vasbygade. Vi var ret enige om hvilke udfordringer som vi havde at arbejde med, men også de potentialer som lå i området. TVÆRFAGLIGHED Det kom hurtigt til udtryk at vi i gruppen var tre som svævede højt og to som var mere jordbundne. Vi komplimenterede hinanden godt ved alle at smide en masse ideer i luften, for derefter at trække dem lidt ned i hvordan virkeligheden hænger sammen og de eksisterende planer for området. Der blev bådet spillet på økonomi i forhold til hvad er realistisk og hvordan kan det lade sig gøre, uden dog at lade det begrænse projektet for meget. Samtidig blev der fokuseret på de eksisterende planer og regler for området og de kommende byudviklingsplaner. Derudover fik ideerne lov til at flyde og alle bød ind med kreative forslag til hvordan området kunne udvikles. Med valget om at lave en simpel håndtegnet præsentation, udarbejde vi i fællesskab et storyboard, som blev fortællingen af vores projekt. I denne fase udvikledes projektet yderligere, da vi her fik samlet alle trådene, og kunne se flere potentialer i projektet. Et spændende tværfagligt arbejde, hvor der var plads til både seriøst arbejde og vidensdeling, afbrudt af hyggelige stunder med kaffe og kage.

31 2015 VINTERAKADEMI BÆREDYGTIG RENOVERING OG TRANSFORMATION GRUPPE PRÆSENTATION, GRUPPE 2 GAMMEL DOK

32 Gruppe 2 - Gammel Dok Stephanie Carr Bæredygtig energi DTU Asger Rønholm Arkitektur Kunstakademiets Arkitektskole Sidsel Sander Arkitektur Kunstakademiets Arkitektskole Lotte Jensen Nature Management Københavns Universitet Sofie Brincker Landskabsarkitektur Københavns Universitet Mona Jensen Environmental planning Roskilde Universitet

33 2015 VINTERAKADEMI BÆREDYGTIG RENOVERING OG TRANSFORMATION GRUPPE PRÆSENTATION, GRUPPE 6 DEN GRÅ KØDBY

34 RUM TIL FORSKELLIGHED DEN GRÅ KØDBY GRUPPE 6 Julie Rose Bang, Environmental Science (Københavns Universitet) Sophie Brauer, Arkitekt (Kunstakademiets Arkitektskole) Christina Dvinge, Applied Cultural Analysis (Københavns Universitet/Lund Universitet) Ole Hilden, Plan, By og Proces (Roskilde Universitet) Michael Lynge Jensen, Arkitekt (Kunstakademiets Arkitektskole) VINTERAKADEMI 2015

35 PROJEKTBESKRIVELSE: Rum til forskellighed Den Grå Kødby Tilgang: Gennem en holistisk tilgang til felten - hvor vores fagligheder i særlig grad blev sat i spil og synliggjort for hinanden - har vi set på de stedsmæssige kvaliteter, arkitektonisk værdi, identificeret rumlige udfordringer og talt med forskellige brugere i området. Centrale begreber: Feltarbejdet udmundede i en udviklingsstrategi, som befinder sig i spændingsfelt mellem begreberne: åbenhed vs. lukkethed, anarki vs. kommercialisering, lav skala vs. høj skala, stærk intern identitet vs. området omkring som sluger dem Strategi: Strategien udfolder sig gennem 4 greb som, hver især understøtter det overordnede koncept rum til forskellighed på forskellige niveauer: bygningsplan, byrumsplan, og heldhedsorienteret plan. De 4 greb er: Foreningen Den grå Kødby - brugerdreven andelsforening Varetager administration, drift og vedligeholdelse af området, er med til at sikre bygningsmassen, lokale interessenter og diversitet i erhverv Bevar eksisterende bygningsmasse Husene bevares og energirenoveres ikke, bygninger forsynes med vand, el og varme, der efterlades plads til kan selv vil selv Den grå staldvandring - inviter til opdagelse og forbind Fjern portene ved indgangen, marker overgange f.eks. med træer, ny gadebelysning og befri brostene for asfalt for bedre nedsivning og som hastighedsdæmpende og stemningssættende greb Transformation af lagerhallen - social og grøn dynamo for området Foreningslokaler for foreningen Den Grå Kødby, fjerner biler fra indgangen, lejemål til iværksættere, overgangskøkkenet: billig mad, samlingssted for områdets brugere, grøn opholdszone på taget med byhave: formidling om bæredygtig fødevareproduktion med socialt afkast Afkast - hvad giver det byen? Projektet giver økonomisk værdi til byen i form af: Attraktion for turister (et fristed baseret på foreningstanken), besparende grønne tiltag iværksætteri i byen, værdistigning til omkringliggende miljø Klimamæssige gevinster: Bedre nedsivning, flere gående og cyklister, energisparende belysning, bevarelse af eksisterende bygninger, det grønne lab i lagerhallen Social bæredygtighed: Bedre byrumskvalitet, sikring af særligt socialt miljø, integrering af udsatte borgere formidlingsplatform for miljømæssige initiativer

36

37

38

39

40

41

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser

Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser Strandgade 4 - Christianshavn - København K Kontorlokaler i det gamle pakhus på Christianshavn Flot og nyistandsat pakhus - respekt for de oprindelige detaljer

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26 er en markant kontorejendom på i alt 24.000 m², beliggende i smukke, naturskønne omgivelser i Forskerparken

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

LIQUID LANDSCAPES. v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL

LIQUID LANDSCAPES. v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL Blå og grønne visionære klimabyer Innovativ klimatilpasning Blå

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan.

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan. [ lim ] bæredygtig arkitektur skitsering energiberegning visualisering lav-energiklasse ventilationstrategi ORTFOLIO VISITKORT KLIP - FOLD - GEM - HUSK Konceptudvikling Bæredygtig arkitektur Skitseringsstærk

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Mød dine nye naboer. Få mere end blot m 2 flyt til en forskerpark

Mød dine nye naboer. Få mere end blot m 2 flyt til en forskerpark Mød dine nye naboer At arbejde i en forskerpark er ikke som at arbejde andre steder. Se hvilke muligheder vi kan tilbyde dig i vores unikke område. DR. NEERGAARDSVEJ 5A, HØRSHOLM Kontorer EJENDOMMEN EJENDOMMEN

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Smarte byer og nye samarbejdsformer

Smarte byer og nye samarbejdsformer Smarte byer og nye samarbejdsformer Else Kloppenborg, Specialkonsulent Københavns Kommune, Teknik- & Miljøforvaltningen Green Cities konference, 23. oktober 2014, Allerød - Hvad er en smart by? - Skal

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

Vestergade 51, Aarhus C

Vestergade 51, Aarhus C Vestergade 51, Aarhus C Velrenommeret restaurant Marco Polo til afståelse Samlet etageareal: 237 m² - heraf 172 m² restaurant og 65 m² kælder Klar til brug restaurant i Aarhus C Beliggende i gåafstand

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Kontoretage Vesterbrogade 149, bygning 4, st. 506 m 2

Kontoretage Vesterbrogade 149, bygning 4, st. 506 m 2 Kontoretage 149, bygning 4, st. 506 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne kontorkompleks i Bing & Grøndahls tidligere hovedsæde og produktionsbygninger Full service facility management efter

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2

Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2 Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2 Højloftet kontor i rå industriomgivelser Fælles reception og kantine Møde- og konferencefaciliteter Attraktivt lejemål til den kreative virksomhed Egen indgang Leje

Læs mere

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst 1:200 1 semester Individuelt SKOLE+ En folkeskole i symbiose med sin kontekst English: A public school with a PLUS developed for Teglholmen in Copenhagen. The school integrates public functions like a

Læs mere

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM »Lidt om mig Fagleder Indeklima og seniorrådgiver indenfor energi og indeklima Underviser i Indeklima på Civilingeniør-uddannelsen

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

St. Kongensgade 14, 1264 København K

St. Kongensgade 14, 1264 København K St. Kongensgade 14, 1264 København K Ledige lejemål på henholdsvis 222 og 226 m² Central beliggenhed Åbent gårdmiljø med udendørsservering Kgs. Nytorv lige om hjørnet Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner. Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205

SALGSPROSPEKT. Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner. Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205 SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205 Pris = 9.195.000kr. Forrentning på ca. 5% Mulighed for udnyttelse

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA TIL LEJE THE CUBE, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup Fleksible indretningsmuligheder i skønne, lyse kontorarealer Lejemål i varierende størrelser fra 222 5.842

Læs mere

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG KICK-OFF KONFERENCE Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG 1 KEND DIN SKOLE Det er et vigtigt udgangspunkt for enhver omdannelse at kende potentialer og udfordringer ved den konkrete skoles rumligheder,

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Kontor Vesterbrogade 149, bygn. 12, 3.-4. sal 1.182-2.364 m 2. room for business

Kontor Vesterbrogade 149, bygn. 12, 3.-4. sal 1.182-2.364 m 2. room for business Kontor 149, bygn. 12, 3.-4. sal 1.182-2.364 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne kontorkompleks i Bing & Grøndahls tidligere hovedsæde og produktionsbygninger Full service facility management

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech. 2300 København S. Sagsnummer: 11403289. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Erhverv Poul Erik Bech. 2300 København S. Sagsnummer: 11403289. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Tingvej 11 2300 København S Sagsnummer: 11403289 Erhverv Poul Erik Bech Bremerholm 29 1069 København K Tlf. 33301000 114@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Pris Arealer Kontant kr. 6.700.000

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

Agern Allé 9, hørsholm Kontorer - værksted - lager

Agern Allé 9, hørsholm Kontorer - værksted - lager Agern Allé 9, hørsholm Kontorer - værksted - lager Serious about Innovation Ejendommen Ejendommen er beliggende i særdeles rolige og skønne omgivelser, omkranset af velholdte skov-lignende områder. Der

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads Vi larmer og støver - Information om byggeriet Frederiks Plads FREDERIKS PLADS: Kort om byggeriet: Projektet er på i alt ca. 48.500 m 2, Ca. 35.000 m2 erhverv (ca. 5000 m 2 butikker) Ca. 12.000 m2 boliger

Læs mere