DRAFT. ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Vejledning. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRAFT. ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Vejledning. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse"

Transkript

1 Vejledning DRAFT ECL Comfort 110 Applikation 116 (gyldig fra softwareversion 1.08) Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer Brugervejledning, installation & vedligeholdelse DEN-SMT/DK VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013

2 Sådan navigerer man Juster temperaturer og værdier. Skift mellem menulinjer. Vælg/returner. 2 sek. Gå tilbage til daglig brugermenu. Hvad betyder symbolerne? 1000 Temperatur Mode KOMFORT< Den ønskede fremløbstemperatur er påvirket af f.eks. returtemperatur. Aktuatoren lukker ventilen. Aktuatoren åbner ventilen. Aktuatoren aktiverer ikke ventilen. Pumpen er tændt. Pumpen er slukket. Regulatoren er i funktion med reduceret temperatur. Regulatoren er i funktion med optimeret stopfunktion (symbolet blinker). Regulatoren er i komfortfunktion. Regulatoren er i funktion med optimeret startfunktion (symbolet blinker). Sikkerhedsnotat Det er absolut nødvendigt at læse og overholde denne vejledning nøje for at forhindre personskade og beskadigelse af udstyret. Advarselsskiltet bruges til at fremhæve specielle forhold, som skal indgå i overvejelserne. Dette symbol angiver, at denne særlige oplysning skal læses med særlig opmærksomhed. VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK

3 Indholdsfortegnelse Linje Side Introduktion... 6 Overblik over indstillinger 7 Daglig brug...8 Temperaturer 8 Vælg regulatorfunktion 9 Indstil din personlige tidsplan 9 Vedligeholdelse Dato - tid Fremløbstemp. (fremløbstemperaturregulator) Min. temp. (fremløbstemp.grænse, min.) Maks. temp. (fremløbstemp.grænse, maks.) Returbegrænser (returtemperaturgrænse) Grænse (returtemperaturgrænse) Maks.forst. (returtemp.indflydelse, maks.begrænser) Min. forst. (returtemp.indflydelse, min.begrænser) Integr. tid (tidskonstant for returtemp.begrænseren) Kontrol para. (kontrolparametre) Autotuning Motorbeskyt. (motorbeskyttelse) Xp1 ved 65 C (proportionalbånd) Xp2 ved 90 C (proportionalbånd) I-tid (integrationstidskonstant) I-tid inaktiv (integrationstidskonstant) Motor tid (køretid for motorventilen) Neutralzone Åbne-tid Lukke-tid S2 inaktiv Applikation Pumpemotion Ventilmotion Frostbeskyt (frostbeskyttelse) Pumpestop Standby temp (standby-temperatur) Overstyr (ekstern overstyring) Min. køretid (min. aktiveringstid, gearmotor) Sommertid (sommer-/vintertidsskift) ECL adr. (master-/slaveadresse) Type DEN-SMT/DK VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013

4 Service Kode nr Ver. (versionsnr.) Baggrundslys (display lysintensitet) Kontrast (display kontrast) Sprog MOD adr. (MODBUS adr.) Installation...26 Montering af ECL Comfort-regulatoren 26 Elektriske tilslutninger 230 V AC - generelt 27 Elektriske tilslutninger 24 V AC - generelt 28 Tilslutning af temperaturfølerne og ECL BUS 29 Tilslutning af flowswitch (FS) 29 Sådan identificerer du anlægstypen 30 Tilpasning af ECL Comfort 110-regulatoren 32 Manuel styring 33 Placering af temperaturfølere 34 Tjekliste, elektriske tilslutninger...35 Ofte stillede spørgsmål...36 Definitioner...37 VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK

5 Introduktion Overblik over indstillinger Daglig brug Vedligeholdelse Installation Tjek DEN-SMT/DK VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 5

6 Introduktion Sådan bruges vejledningen Vejledningen er opdelt i seks dele: Introduktion Overblik over indstillinger Daglig brug Vedligeholdelse Installation Tjek Basisprincipperne bag applikation 116 for ECL Comfort 110 Hvis den målte varmtvandstemperatur (S3) er lavere end den ønskede varmtvandstemperatur, åbnes motorventilen (M1) gradvist og vice versa. Returtemperaturen (S4) til fjernvarmeforsyningen skal ikke være for høj. Hvis det er tilfældet, kan den ønskede fremløbstemperatur justeres (typisk til en lavere værdi), hvilket resulterer i en gradvis lukning af motorventilen, dvs. returtemperaturen sænkes. Cirkulationspumpen P1 er tændt, når den ønskede fremløbstemperatur er højere end 20 C (fabriksindstilling), eller den aktuelle fremløbstemperatur (S3) er lavere end 10 C (fabriksindstilling). Derudover kan et flowswitch-signal (FS) (terminal ) anvendes til separat opvarmning af varmtvand ved behov (varmtvandstapning). Hvis der tilsluttes en forsyningstemperaturføler (S2), tilpasses proportionalbåndet Xp i forhold til den aktuelle temperatur for at undgå ustabilitet i reguleringen. Desuden kan man vælge at opretholde en minimumsforsyningstemperatur, så opvarmningstiden for varmtvand forkortes. C S3 FS Klokkeslæt C (grader Celsius) er en absolut temperatur, hvorimod K (Kelvin) er en relativ temperatur. 6 VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK

7 Overblik over indstillinger Linje Side Min. temp. (fremløbstemp.grænse, min.) Maks. temp. (fremløbstemp.grænse, maks.) Grænse (returtemperaturgrænse) Maks.forst. (returtemp.indflydelse, maks.begrænser) Min. forst. (returtemp.indflydelse, min.begrænser) Integr. tid (tidskonstant for returtemp.begrænseren) Autotuning Motorbeskyt. (motorbeskyttelse) Xp1 ved 65 C (proportionalbånd) Xp2 ved 90 C (proportionalbånd) I-tid (integrationstidskonstant) I-tid inaktiv (integrationstidskonstant) Motor tid (køretid for motorventilen) Neutralzone Åbne-tid Lukke-tid S2 inaktiv Pumpemotion Ventilmotion Frostbeskyt (frostbeskyttelse) Pumpestop Standby temp (standby-temperatur) Overstyr (ekstern overstyring) Min. køretid (min. aktiveringstid, gearmotor) Sommertid (sommer-/vintertidsskift) ECL adr. (master-/slaveadresse) Type Kode nr Ver. (versionsnr.) Baggrundslys (display lysintensitet) Kontrast (display kontrast) Sprog MOD adr. (MODBUS adr.) C 90 C 50 C s OFF OFF 50 K 120 K 20 s 120 s 15 s 3 K OFF 2.0 s OFF OFF OFF 10 C 20 C 10 C OFF 3 ON XXXX XXXX English 5 Din indstilling DEN-SMT/DK VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 7

8 Daglig brug Temperaturer Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for baggrundslyset. Temperatur Mode KOMFORT Indstilling af den ønskede varmtvandstemperatur Foretag ændringer af den ønskede temperatur. Overblik over temperatur 2 sek. Tryk på knappen for at se følertemperaturer (S3, S4, S2), beregnet Xp og status for flowswitch (FS). Skift mellem temperaturdisplays: S3: Faktisk fremløbstemperatur Ønsket fremløbstemperatur S4: Faktisk returtemperatur Begrænsning af ønsket returtemperatur Beregnet Xp baseret på S2-temperatur Aktuel forsyningstemperatur Flowswitch (FS) ikke aktiveret = OFF Flowswitch (FS) aktiveret = ON S3 aktuel S3 ønsket S4 aktuel S4 begr. Xp aktual 87K Fors. T FlowS status OFF Tryk for at afslutte Temperaturer. Hvis temperaturværdien vises som - - er den pågældende føler ikke tilsluttet er føleren kortsluttet. 8 VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK

9 Vælg regulatorfunktion Symbolerne viser dig kontrolfunktionen under planlagt drift (AUTO). Mode Onsdag KOMFORT< Skift funktionen (AUTO, KOMFORT, REDUCERET eller STANDBY). Indstil din personlige tidsplan Det er kun muligt at indstille de personlige tidsplaner, hvis ECL Comfort 110-regulatoren har et indbygget ECA 110-timerprogram. Onsdag < :32 Dette display viser den aktuelle dag og det aktuelle tidspunkt. Vælg den dag, du ønsker at ændre indstillingerne for. Dagsplan Det første display vil vise starten på den første komfortperiode ( Start1 ). Se, eller rediger starten på denne periode. Den første bjælke blinker. Start1 09:00 Ons ]]]][!]]]!!] Se, eller rediger slutningen ( Stop1 ) på den første komfortperiode. DEN-SMT/DK VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 9

10 Den næste bjælke blinker. Stop1 12:00 Ons ]]]][!{]]!!] Se, eller rediger starten ( Start2 ) på den næste komfortperiode. Start2 18:00 Ons ]]]][!{]]!!] Se, eller rediger slutningen ( Stop2 ) på den næste komfortperiode. Stop2 22:00 Ons ]]]][!{]]!!] Tidsplanen har altid to komfortperioder pr. dag. Start- og stoptiderne kan indstilles i intervaller på halve timer (30 min.). 10 VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK

11 Vedligeholdelse 2 sek. Indtast vedligeholdelsesmenuerne. Dato - tid 1000 Det er kun nødvendigt at indstille den korrekte dato og tid første gang ECL Comfort 110- regulatoren tages i brug, eller efter et strømsvigt, der har varet mere end 36 timer (se kapitlet om Tilpasning af ECL Comfort 110-regulator). Fremløbstemp. (fremløbstemperaturregulator) 2000 Min. temp. (fremløbstemp.grænse, min.) C 10 C Indstil dit anlægs tilladte min. fremløbstemperatur. Juster fabriksindstillingen, hvis det er krævet. Maks. temp. (fremløbstemp.grænse, maks.) C 90 C Indstil dit anlægs tilladte maks. fremløbstemperatur. Juster fabriksindstillingen, hvis det er krævet. Indstillingen for Maks. temp. har højere prioritet end Min. temp.. DEN-SMT/DK VI.KT.F4.01 Danfoss 02/

12 Returbegrænser (returtemperaturgrænse) 4000 Hvis returtemperaturen falder under eller bliver højere end den indstillede grænse, ændrer regulatoren automatisk den ønskede fremløbstemperatur for at opnå en acceptabel returtemperatur. Indflydelse Min.forst. > 0 Grænse Maks.forst. > 0 Returtemperatur Maks.forst. < 0 Min.forst. > 0 Denne begrænsning er baseret på en PI-regulering, hvor P (Forstærkning) reagerer hurtigt på afvigelser, og I (Integr. tid) reagerer langsommere og fjerner over tid de små offsets mellem referencen og faktiske målte værdier. Dette gøres ved at justere fremløbstemperaturreferencen. Hvis Forstærkning er for høj, og/eller Integr. tid for lav, er der en risiko for ustabil styring. Grænse (returtemperaturgrænse) C 50 C Indstil den returtemperatur, du accepterer for anlægget. Indstil en acceptabel begrænsning af returtemperaturen. Hvis returtemperaturen falder under eller bliver højere end den indstillede værdi, ændrer regulatoren automatisk den ønskede fremløbstemperatur for at opnå en acceptabel returtemperatur. Indflydelsen indstilles i linje 4035 og En anbefalet indstillingsværdi for Grænse i varmtvandssanlæg med konstant flow svarer til værdien for ønsket varmtvandstemperatur. Dermed forhindrer man, at returtemperaturbegrænsningen aktiveres, mens anlægget er inaktivt (ingen varmtvandstapning). 12 VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK

13 Maks.forst. (returtemp.indflydelse, maks.begrænser) ,9... 9,9 0,0 Bestemmer hvor meget fremløbstemperaturen bliver påvirket, hvis returtemperaturen er højere end den ønskede Grænse (linje 4030) (P-kontrol). Indflydelse højere end 0: Den ønskede fremløbstemperatur hæves, når returtemperaturen bliver højere end den indstillede grænse. Indflydelse lavere end 0: Den ønskede fremløbstemperatur sænkes, når returtemperaturen bliver højere end den indstillede grænse. Eksempel Returbegrænsningen er aktiv over 50 C. Indflydelsen indstilles til -2,0. Den aktuelle returtemperatur er 2 grader for høj. Resultat: Den ønskede fremløbstemperatur ændres med -2,0 x 2 = -4,0 grader. Normalt er indstillingen i linje 4035 lavere end 0 i fjernvarmeanlæg for at undgå en for høj returtemperatur. Indstillingen i linje 4035 er typisk 0 i kedelanlæg, da en højere returtemperatur kan accepteres (se også linje 4036). Min. forst. (returtemp.indflydelse, min.begrænser) ,9... 9,9 0,0 Bestemmer hvor meget fremløbstemperaturen bliver påvirket, hvis returtemperaturen er under den ønskede Grænse (linje 4030) (P-kontrol). Indflydelse højere end 0: Den ønskede fremløbstemperatur hæves, når returtemperaturen kommer under den indstillede grænse. Indflydelse lavere end 0: Den ønskede fremløbstemperatur sænkes, når returtemperaturen kommer under den indstillede grænse. DEN-SMT/DK VI.KT.F4.01 Danfoss 02/

14 Eksempel Returbegrænsningen er aktiv under 50 C. Indflydelsen indstilles til -3,0. Den aktuelle returtemperatur er 2 grader for lav. Resultat: Den ønskede fremløbstemperatur ændres med -3,0 x 2 = -6,0 grader. Normalt er indstillingen i linje i fjernvarmeanlæg, da en lavere returtemperatur kan accepteres. Indstillingen i linje 4036 er typisk højere end 0 i kedelanlæg for at undgå en for lav returtemperatur (se også linje 4035). Hvis returtemperaturmålingen udelukkende anvendes som termometerfunktion, skal indstillingerne i linje 4035 og 4036 være 0,0. Integr. tid (tidskonstant for returtemp.begrænseren) 4037 OFF / s 25 s Kontrollerer, hvor hurtigt returtemperaturen tilpasses den ønskede returtemperatur (I-regulering). OFF: Regulatorfunktionen påvirkes ikke af Integr. tid. 1: Den ønskede temperatur tilpasses hurtigt. 50: Den ønskede temperatur tilpasses langsomt. 14 VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK

15 Kontrol para. (kontrolparametre) 6000 Autotuning 6173 ON / OFF OFF Bestemmer automatisk kontrolparametrene for varmtvandskontrollen. Linje 6184, 6129, 6185, 6186 og 6187 skal ikke indstilles, når man anvender autotuning. OFF: ON: Autotuning er ikke aktiveret. Autotuning er aktiveret. Autotuningsfunktionen bestemmer automatisk kontrolparametrene for varmtvandsstyringen. Derfor har du ikke brug for at indstille parameterlinjerne 6184, 6129, og 6185, da de automatisk er indstillet via autotuning. Autotuning bruges typisk i forbindelse med installation af regulatoren, men kan aktiveres, når der opstår et behov, f.eks. i forbindelse med en ekstra kontrol af kontrolparametrene. Inden autotuning startes, skal tappeflowet justeres for at passe til den relevante værdi (se tabel nedenfor). Anbefalet varmtvandstappeflow Antal lejligheder Varmeoverførsel (kw) Konstant tappeflow (l / min) (eller 1 tap 25% åben) (eller 1 tap 50% åben) (eller 1 tap 100% åben) (eller 1 tap 100% + 1 tap 50% åben) (eller 2 taps 100% åben) Hvis det er muligt, skal evt. ekstra varmtvandsforbrug undgås under autotuningprocessen. Hvis tappeflowet varierer for meget, vil autotuning og regulatoren gå tilbage til standardindstillingerne. Autotuning aktiveres ved at indstille funktionen til ON. Når autotuning er afsluttet, indstilles funktionen automatisk til OFF (standardindstilling). Dette bliver vist i displayet. Autotuningprocessen tager op til 25 minutter. Motorbeskyttelsesfunktionen (linje 174) skal deaktiveres under autotuning. Under autotuning skal cirkulationspumpen for vandhanevand være slukket. Dette sker automatisk, hvis pumpen reguleres af ECL-regulatoren. Automatisk indstilling er kun gældende i forbindelse med ventiler, der er godkendt til automatisk indstilling, dvs. Danfoss type VB 2 og VM 2 med spaltekarakteristik samt logaritmiske ventiler som f.eks. VF. DEN-SMT/DK VI.KT.F4.01 Danfoss 02/

16 Motorbeskyt. (motorbeskyttelse) 6174 OFF / m OFF Forhindrer, at regulatoren udsættes for ustabil temperaturregulering (og efterfølgende aktuatorsvingninger). Dette kan ske ved en meget lav belastning. Motorbeskyttelsen øger levetiden for alle de involverede komponenter. OFF: Motorbeskyttelse er ikke aktiveret : Motorbeskyttelse er aktiveret efter den indstillede aktiveringsforsinkelse. Xp1 ved 65 C (proportionalbånd) K 50 K Indstil ønsket proportionalbånd, når forsyningstemperaturen er 65 C. En højere værdi vil resultere i en stabil, men langsom regulering af fremløbstemperaturen. Xp2 ved 90 C (proportionalbånd) K 120 K Indstil ønsket proportionalbånd, når forsyningstemperaturen er 90 C. En højere værdi vil resultere i en stabil, men langsom regulering af fremløbstemperaturen. Xp er relateret til forsyningstemperaturen (S2). Derfor skal Xp typisk øges, når S2- temperaturen øges. Hvis føleren S2 ikke er tilsluttet, vil Xp-værdien være konstant og lig med Xp1.. Xp Xp2 Xp S2 [ o C] 16 VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK

17 I-tid (integrationstidskonstant) s 20 s Vælg en høj integrationstidskonstant, hvis du ønsker en langsom, men stabil reaktion på afvigelser. En lav integrationskonstant vil få regulatoren til at reagere hurtigt, men mindre stabilt. I-tid inaktiv (integrationstidskonstant) s 120 s Når der ikke er nogen varmtvandstapning, sker der en langsom regulering af sparetemperaturen ved S3 eller S2 (se også indstillingen i 6097). Vælg en høj integrationstidskonstant, hvis du ønsker langsom regulering. Vælg en lav integrationstidskonstant, hvis du ønsker hurtig regulering Motor tid (køretid for motorventilen) s 15 s Motor tid er den tid, det tager for den regulerede enhed at køre fra helt lukket til helt åben stilling. Indstil Motor tid i henhold til eksemplet. Sådan beregnes køretiden for en motorventil Køretiden for motorventiler beregnes ved hjælp af følgende metoder: Sædeventiler Køretid = Slaglængde (mm) x aktuatorhastighed (sek./mm) Eksempel: 5,0 mm x 15 sek./mm = 75 sek. Roterende ventiler Køretid = Drejningsgrad x aktuatorhastighed (sek./grader) Eksempel: 90 grader x 2 sek/grader = 180 sek. DEN-SMT/DK VI.KT.F4.01 Danfoss 02/

18 Neutralzone K 3 K Indstil den acceptable fremløbstemperaturafvigelse. Indstil en høj værdi for neutralzonen, hvis du kan acceptere en høj variation i fremløbstemperaturen. Når den faktiske fremløbstemperatur ligger inden for neutralzonen, aktiverer regulatoren ikke motorventilen. Neutralzonen er symmetrisk omkring den ønskede fremløbstemperaturværdi, dvs. halvdelen af værdien er over og halvdelen under denne temperatur. Hvis du ønsker at indstille PI-reguleringen præcist, kan du anvende følgende metode: Indstil I-tid (integrationstidskonstant linje 6185) til den højeste værdi (999 sek.). Sænk værdien for P-bånd (proportionalbånd linje 6184), indtil anlægget begynder at pendle med en konstant amplitude (det kan være nødvendigt at indstille en ekstrem værdi for at tvinge systemet). Find den kritiske periodetid på temperaturskiven, eller benyt et stopur. Temp. Kritisk periodetid Tid Denne tidsperiode vil være karakteristisk for systemet, og du kan vurdere indstillingerne ud fra denne kritiske periode. I-tid = 0,85 x kritisk periodetid P-bånd = 2,2 x proportionalbåndsværdi i den kritiske periodetid. Hvis reguleringen synes at være for langsom, kan du sænke proportionalbåndsværdien med 10 %. 18 VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK

19 Åbne-tid 6094 OFF, s OFF Motoren modtager en kommando om at åbne ventilen i den fastsatte tidsperiode, når en varmtvandstapning starter. OFF: Flowswitchfunktionen (FS) deaktiveres s: Gennemtvunget åbne-tid. Hvis flowswitchfunktionen (FS) er valgt, kan overstyringsfunktionen ikke aktiveres, og indstillingen i Overstyr (ekstern overstyring) i 7141 skal være OFF.. Lukke-tid 6095 Indstillingsområd s 2.0 s Motoren modtager en kommando om at lukke ventilen i den fastsatte tidsperiode, når en varmtvandstapning stoppes s: Gennemtvunget lukke-tid. S2 inaktiv 6097 OFF / ON OFF Hvis der ikke foregår nogen varmtvandstapning, kan S2- eller S3-temperaturen opretholdes, afhængigt af den valgte indstilling i 6094, Åbne-tid. Er indstillingen i 6094 OFF, opretholdes S2-temperaturen ikke. Hvis der vælges gennemtvunget åbne-tid i 6094, medfører det følgende indstilling i 6097: OFF: ON: S3-temperaturen opretholdes (forudsat at der er varmtvandscirkulation). S2-temperaturen opretholdes (forudsat at der ikke er varmtvandscirkulation). DEN-SMT/DK VI.KT.F4.01 Danfoss 02/

20 Applikation 7000 Pumpemotion 7022 ON / OFF OFF Motionerer pumpen for at undgå, at den stopper til i perioder uden varmebehov. ON: OFF: Pumpen tændes i 1 minut hver tredje dag omkring middag. Pumpemotionen er ikke aktiv. Ventilmotion 7023 ON / OFF OFF Motionerer ventilen for at undgå, at den stopper til i perioder uden varmebehov. ON: OFF: Ventilen modtager et signal om at åbne og lukke hver tredje dag omkring middag. Ventilmotionen er ikke aktiv. Frostbeskyt (frostbeskyttelse) 7077 OFF / C 10 C Når varmtvandstemperaturen er lavere end den indstillede temperatur i Frostbeskyt, tænder regulatoren automatisk for cirkulationspumpen for at beskytte systemet. OFF: Ingen frostbeskyttelse : Cirkulationspumpen er tændt, når den ønskede fremløbstemperatur (S3) er under den indstillede værdi. Pumpestop C 20 C Når den ønskede fremløbstemperatur er højere end den indstillede temperatur i Pumpestop, tænder regulatoren automatisk for cirkulationspumpen for at imødekomme varmebehovet : Cirkulationspumpen kører over den indstillede værdi. 20 VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK

21 Standby temp (standby-temperatur) C 10 C Indstil den ønskede fremløbstemperatur ved standby : Ønsket standby-fremløbstemperatur. Overstyr (ekstern overstyring) 7141 OFF / REDUCER / KOMFORT OFF Vælg funktion for Overstyr (ekstern overstyring). Overstyringen kan aktiveres ved reduceret eller komfortdrift. For overstyring skal regulatoren stå i AUTO (planlagt drift). OFF: Regulatorens ugeplan overstyres ikke. REDUCER: Regulatoren er i funktion med reduceret temperatur, når klemmerne 11 og 12 kortsluttes. KOMFORT: Regulatoren er i komfortfunktion, når klemmerne 11 og 12 kortsluttes. Hvis flowswitchfunktionen (FS) er valgt i Åbne-tid i 6094, kan overstyringsfunktionen ikke aktiveres, og indstillingen i Overstyr (ekstern overstyring) i 7141 skal være OFF. Min. køretid (min. aktiveringstid, gearmotor) Minimum impulslængde i millisekunder til aktivering af gearmotoren. Indstilling Værdi x 20 ms 2 40 ms ms ms DEN-SMT/DK VI.KT.F4.01 Danfoss 02/

22 Indstillingen skal være så høj, som det er acceptabelt for at øge aktuatorens levetid. Sommertid (sommer-/vintertidsskift) 7198 ON / OFF ON Vælg, om ændringen fra sommer-/vintertid skal foregå automatisk eller manuelt. ON: OFF: Regulatorens indbyggede ur skifter automatisk en time frem eller tilbage på de fastlagte skiftedage for sommer- og vintertid i Centraleuropa. Du kan skifte manuelt mellem sommer- og vintertid ved at stille uret frem eller tilbage. ECL adr. (master-/slaveadresse) Denne indstilling er relevant, når der er flere regulatorer, der fungerer i samme ECL Comfort-anlæg (tilsluttet via ECL BUS), og/eller ECA-enheder er tilsluttet. 0: Regulatoren arbejder som slave. Slaven modtager oplysninger om udetemperaturen (S1), systemtiden og signalet for varmtvandskrav fra masteren : Regulatoren arbejder som slave. Slaven modtager oplysninger om udetemperaturen (S1), systemtiden og signalet for varmtvandskrav fra masteren. Slaven sender oplysninger om den ønskede fremløbstemperatur til masteren : Anvendes ikke. 15: Regulatoren er master. ECL Comfort-regulatorerne kan tilsluttes via ECL BUS til at fungere i et større anlæg. Hver slave skal konfigureres med sin egen adresse (1... 9). Flere slaver kan dog godt have adresse 0, hvis de kun skal modtage oplysninger om udetemperatur og systemtid. 22 VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK

23 Type / Brug denne indstilling til at ændre din applikation eller genoprette dine fabriksindstillinger. 116: Konstanttemperaturstyring af varmtvandskreds. 130: Vejrkompenseret regulering af varme- og kedelanlæg Vælg ønsket applikationstype. 5 sek. Start den valgte applikation. er er genoprettet. Alle personlige indstillinger slettes. Det anbefales, at lave et notat af dine personlige indstillinger i Overblik over indstillinger for fremtidig brug. Applikationen kan ikke ændres fra 116 til 130 eller omvendt, hvis ECL Comfort 110 er forprogrammeret fra understationsleverandøren. DEN-SMT/DK VI.KT.F4.01 Danfoss 02/

24 Service 8000 Kode nr Display 087BXXXX Ver. (versionsnr.) 8301 Display ABBBCCWWYY A = Hardwareversion BBB = Softwareversion CC = Applikationsversion WW = Produktionsuge YY = Produktionsår Angiv versionen i forbindelse med eventuelle spørgsmål om produktet. Baggrundslys (display lysintensitet) 8310 OFF / Displayets lysintensitet kan justeres. OFF: Ingen baggrundslys. 1: Svagt baggrundslys. 30: Stærkt baggrundslys Kontrast (display kontrast) Displayets kontrast kan justeres. 0: Høj kontrast 20: Lav kontrast 24 VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK

25 Sprog 8315 Flere English Choose your language. MOD adr. (MODBUS adr.) Indstil MODBUS adr., hvis regulatoren er en del af et MODBUS-netværk. Tildel MODBUS adr. inden for det angivne indstillingsområde. DEN-SMT/DK VI.KT.F4.01 Danfoss 02/

26 Installation Montering af ECL Comfort-regulatoren Af hensyn til uhindret adgang bør du montere ECL Comfort-regulatoren i nærheden af anlægget. Du kan vælge mellem de tre følgende måder: Montering på en væg Montering på en DIN-skinne Montering i et panel Pakken indeholder ikke skruer og rawlplugs. Montering på en væg Monter regulatoren på en væg med jævn overflade, og etabler de elektriske tilslutninger. Montering på en DIN-skinne Monter regulatoren på en DIN-skinne, og etabler de elektriske tilslutninger. Danfoss 87B Montering i et panel Monteringssæt: Bestillingskodenr. 087B1249. Panelpladens tykkelse må ikke overskride 5 mm. Lav en udskæring på 93 x 139 mm. Indsæt regulatoren i paneludskæringen, og fastgør den med klemmen, som er placeret vandret på regulatoren. Etabler de elektriske tilslutninger. Danfoss 87B Se monteringsvejledningen for yderligere oplysninger om montering. 26 VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK

27 Elektriske tilslutninger 230 V AC - generelt * Valgfrie tilslutninger til sikkerhedstermostat Klemme Beskrivelse Maks. belastning 20 Spændingsforsyning 230 V AC nul (N) 21 Spændingsforsyning 230 V AC fase (L) 22 Valgfrie tilslutninger til sikkerhedstermostat 23 Valgfrie tilslutninger til sikkerhedstermostat 24 M1 Aktuator åbn 15 VA 25 M1 Aktuator - luk 15 VA 26 M1 Aktuator - neutral 27 P1 Cirkulationspumpe - neutral 28 P1 Cirkulationspumpe fase (relæ R1) 4 (2) A 29 Skal ikke bruges 30 Skal ikke bruges Ledningstværsnit: 0,5-1,5 mm2 Ukorrekt tilslutning kan skade TRIAC-udgangene. DEN-SMT/DK VI.KT.F4.01 Danfoss 02/

28 Elektriske tilslutninger 24 V AC - generelt * Valgfrie tilslutninger til sikkerhedstermostat Klemme Beskrivelse Maks. belastning 20 Spændingsforsyning 24 V AC A1 21 Spændingsforsyning 24 V AC A2 22 Valgfrie tilslutninger til sikkerhedstermostat 23 Valgfrie tilslutninger til sikkerhedstermostat 24 M1 Aktuator åbn 15 VA 25 M1 Aktuator - luk 15 VA 26 M1 Aktuator A1 27 Skal ikke bruges 28 Skal ikke bruges 29 P1 Cirkulationspumpefase (relæ R2) 30 P1 Relæ R2 4 (2) A Ledningstværsnit: 0,5-1,5 mm2 Ukorrekt tilslutning kan skade TRIAC-udgangene. 28 VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK

29 Tilslutning af temperaturfølerne og ECL BUS Klemme Beskrivelse Type (anbefalet) 1 and 2 Skal ikke bruges 3 and 4 S3 Fremløbstemperaturføler* ESM-11 / ESMC / ESMU 5 and 6 S4 Returtemperaturføler ESM-11 / ESMC / ESMU 7 og 8 S2 Forsyningstemperaturføler ESM-11 / ESMC / ESMU 8 and 9 ECL BUS, forbindelser til rumpanel/ ECA 61 fjernbetjening 10 Skal ikke bruges 11 and 12 Ekst. overstyring eller flowswitch (FS) * Føleren skal altid være tilsluttet for at opnå den ønskede funktionalitet. Er føleren ikke tilsluttet, eller hvis kablet kortsluttes, lukker motorventilen (sikkerhedsfunktion).. Tilslutning af flowswitch (FS) Danfoss 87H FS Ledningstværsnit for følertilslutninger: 0,4-0,75 mm 2 Samlet ledningslængde: Maks. 125 m (alle følere inkl. ECL BUS) Ledningslængder på mere end 125 m kan forårsage støjfølsomhed (EMC). DEN-SMT/DK VI.KT.F4.01 Danfoss 02/

30 Sådan identificerer du anlægstypen ECL Comfort-regulatoren er en universel regulator, der kan anvendes til forskellige anlæg. Det er muligt at konfigurere ekstra anlæg på basis af de viste standardanlæg. I denne sektion finder du de mest anvendte anlæg. Hvis dit anlæg ikke helt svarer til nogen af disse, kan du finde det diagram, der ligger tættest på din anlægstype, og danne dine egne kombinationer. Varmeanlæg 1: Konstant varmtvandstemperaturregulering i anlæg med varmeveksler Varmeanlæg 2: Konstant varmtvandstemperaturregulering i anlæg med varmtvandsbeholder 30 VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK

31 Varmeanlæg 3: Varmtvandstemperaturregulering ved varmtvandstapning, der registreres af flowswitch (FS) Danfoss 87H S2 S3 M1 S4 FS Varmeanlæg 4: Varmtvandstemperaturregulering ved varmtvandstapning, der registreres af flowswitch (FS) (varmtvandscirkulation) Danfoss 87H S2 S3 M1 S4 P1 FS DEN-SMT/DK VI.KT.F4.01 Danfoss 02/

32 Tilpasning af ECL Comfort 110-regulatoren Når du tænder for regulatoren første gang, bliver du bedt om at vælge sprog (standardsprog er engelsk). Sprog Dansk Vælg dit sprog. Godkend, og gå til næste menu. Når sproget er valgt, beder regulatoren om dato og tidsindstilling. Dato - tid dd-mm-yy hh:mm Indstil dag (dd), måned (mm), år (åå), time (tt) og minutter (mm). Brug minus- og plusknapperne til at ændre værdierne og pileknapperne til at skifte mellem indstillingerne. Godkend den valgte tid og dato. Når sproget er valgt, og dato og tid er indstillet, beder regulatoren om applikationstypen. Applikation Type??? Vælg applikationstype. 2 sek. Start den valgte applikation. Se også indstilling 7600, Type Gå til afsnittet Vedligeholdelse for yderligere opsætning af din regulator. 32 VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK

33 Manuel styring Vælg regulatorfunktion. Mode Onsdag KOMFORT< 5 sek. Gå til manuel tilstand. Aktuatoren M1 åbner ( ) Manuel mode Aktuatoren M1 lukker ( ) Ventil STOP Pumpe P1 er tændt ( ) Manuel mode Pumpe P1 er slukket ( ) Pumpe1 ON Vælg regulatorfunktion. Mode Onsdag MANUEL< Manuel styring må kun benyttes til vedligeholdelsesformål. I manuel styring er alle regulatorog sikkerhedsfunktioner deaktiveret! DEN-SMT/DK VI.KT.F4.01 Danfoss 02/

34 Placering af temperaturfølere Det er vigtigt, at følerne monteres på den rette placering i dit anlæg. Temperaturføleren, som er beskrevet nedenfor, anvendes til ECL Comfort-serien, og de skal ikke alle sammen bruges til dit anlæg! Udetemperaturføler (ESMT) Udetemperaturføleren skal monteres på den side af bygningen, der vender mod nord for at undgå direkte sol. Føleren skal ikke placeres tæt på døre, vinduer eller luftudtag. Fremløbstemperaturføler (ESMU, ESM-11 eller ESMC) Placer føleren højst 15 cm fra blandingspunktet. I anlæg med varmevekslere anbefaler Danfoss, at ESMU-typen sættes i vekslerens fremløbsudgang. Kontroller, at rørets overflade er ren og jævn på det sted, hvor føleren monteres. Returtemperaturføler (ESMU, ESM-11 eller ESMC) Returføleren bør altid placeres i/på et rør med returvandcirkulation. Rumtemperaturføler (ESM-10, ECA 61 fjernbetjening) Placer rumføleren i det rum, hvor temperaturen skal reguleres. Placer den ikke på ydermure eller tæt på radiatorer, vinduer eller døre. Varmtvandstemperaturføler (ESMU eller ESMB-12) Placer varmtvandstemperaturføleren i henhold til producentens specifikationer. Kedeltemperaturføler (ESMU, ESM-11 eller ESMC) Placer føleren i henhold til kedelproducentens specifikationer. Fremløbs-/kanaltemperaturføler (typerne ESM-11, ESMB-12, ESMC eller ESMU) Placer føleren, så den måler en repræsentativ temperatur. Overfladetemperaturføler (ESMB-12) Anbring føleren på gulvets overflade. Gælder for ESM-11: Flyt ikke føleren, når den er monteret, for at undgå beskadigelse af følerelementet. 34 VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK

35 Tjekliste, elektriske tilslutninger Er ECL Comfort-regulatoren klar til brug? Sørg for, at den korrekte strømforsyning er tilsluttet klemme 21 (fase) og 20 (nul). Kontroller, at de krævede enheder (aktuator, pumpe osv.) er tilsluttet de korrekte klemmer. Kontroller, at alle følere er tilsluttet de korrekte klemmer. Tænd for strømmen. Vælg manuel drift som regulatorfunktion. Kontroller, at ventilerne åbner og lukker, og at de krævede enheder (pumpe osv.) starter og stopper, når de betjenes manuelt. Kontroller, at de temperaturer, der er vist i displayet, svarer til de aktuelle følere. DEN-SMT/DK VI.KT.F4.01 Danfoss 02/

36 Ofte stillede spørgsmål Tiden på displayet er en time bagud? Se skift til sommertid i linje Tiden i displayet er ikke korrekt? Det indvendige ur kan have været nulstillet, hvis der har været et strømsvigt i mere end 36 timer. Indstil tid og dato. Se linje Hvad betyder symbolerne? Fremløbstemperaturen er under indflydelse af rumtemperaturbegrænsningen, returtemperaturbegrænsningen, boost, rampefunktion, varmeudkobling, varmtvandsprioritet osv. Varmtvandstemperaturen er for høj under reducerede perioder? Sørg for, at minimumsgrænsen for fremløbstemperaturen ikke er for høj. Se linje Temperaturen er ustabil? Kontroller, at fremløbstemperaturføleren er tilsluttet og anbragt korrekt. Kontroller, at stigningen ikke er for høj, hvis regulatoren har et rumtemperatursignal (linje 3000). Juster kontrolparametrene (linje 6000). Regulatoren virker ikke, og kontrolventilen er lukket? Kontroller, at fremløbstemperaturføleren måler den korrekte værdi, se Daglig brug. Kontroller indflydelsen fra andre målte temperaturer (). Sådan gendanner du fabriksindstillingerne Se linje Hvad betyder P- og PI-regulering? P-regulering: Proportionalregulering. Ved at anvende en P-regulering, ændrer regulatoren fremløbstemperaturen proportionalt til forskellen mellem en ønsket og en aktuel temperatur, f.eks. en rumtemperatur. En P-regulering vil altid have en offset, som ikke forsvinder med tiden. PI-regulering: Proportional- og integrationsregulering. En PI-regulering gør det samme som en P-regulering, men offset forsvinder med tiden. En lang Integr. tid giver en langsom, men stabil regulering, og en kort Integr. tid resulterer i en hurtig regulering, men med en højere risiko for svingninger. 36 VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK

37 Definitioner Komfortfunktion Normal temperatur i anlægget, som reguleres af tidsplanen. Under opvarmning er fremløbstemperaturen i anlægget højere, således at den ønskede rumtemperatur opretholdes. Under køling er fremløbstemperaturen i anlægget lavere, således at den ønskede rumtemperatur opretholdes. Komforttemperatur Temperatur, der opretholdes i varme-/varmtvandskredsen under komfortperioder. Ønsket fremløbstemperatur Temperatur beregnet af regulatoren på grundlag af udetemperaturen og indflydelser fra rum og/eller returtemperaturer. Denne temperatur bruges som reference for reguleringen. Ønsket rumtemperatur Temperatur, der er indstillet til den ønskede rumtemperatur. Temperaturen kan kun reguleres af ECL Comfort-regulatoren, hvis der er installeret en rumtemperaturføler. Hvis der ikke er installeret en føler, vil den indstillede rumtemperatur imidlertid stadig have indflydelse på fremløbstemperaturen. I begge tilfælde reguleres rumtemperaturen i hvert rum typisk af radiatortermostater/ ventiler. Ønsket temperatur Temperatur, der er baseret på en indstilling eller en regulatorberegning. Varmtvandskreds Kredsløbet for opvarmning af det varme brugsvand. er Indstillinger, der er gemt i regulatoren for at forenkle opsætningen af din regulator første gang. Fremløbs/varmtvandstemperatur Temperatur, der måles i fremløbet på ethvert tidspunkt. Varmekreds Kredsløbet for opvarmning af rum/bygning. Varmekurve En kurve, der viser forholdet mellem den aktuelle udetemperatur og den ønskede fremløbstemperatur. Temperaturbegrænsning Temperatur, der har indflydelse på den ønskede fremløbs-/balancetemperatur. DEN-SMT/DK VI.KT.F4.01 Danfoss 02/

38 Pt 1000-føler Alle følere, der bruges med ECL Comfort-regulatoren, er baseret på Pt 1000-typen. Modstanden er 1000 ohm ved 0 C, og den ændres med ca. 3,9 ohm/grad. Optimering Regulatoren optimerer start-/stoptidspunktet for de planlagte temperaturperioder. Med udgangspunkt i udetemperaturen beregner regulatoren automatisk, hvornår den skal starte/stoppe for at opnå komforttemperaturen på det indstillede tidspunkt. Jo lavere udetemperatur, desto tidligere starttidspunkt. Symbolet for komfort/reduceret blinker under optimering. Returtemperatur Den temperatur, der måles i returløbet, kan påvirke den ønskede fremløbstemperatur. Rumtemperaturføler Temperaturføler, der er placeret i rummet (referencerum, typisk stuen), hvor temperaturen skal reguleres. Rumtemperatur Temperatur, der måles af rumtemperaturføleren, rumpanelet eller fjernbetjeningen. Rumtemperaturen kan kun reguleres direkte, hvis der er målt en rumtemperatur. Rumtemperaturen kan påvirke den ønskede fremløbstemperatur. Tidsplan Tidsplan for perioder med komforttemperaturer og reducerede temperaturer. Tidsplanen kan oprettes individuelt for hver ugedag og består af 2 komfortperioder om dagen. Reduceret temperatur Temperatur, der opretholdes i varme-/varmtvandskredsen i løbet af perioder med reduceret temperatur. Tidsbjælke Tidsbjælkerne illustrerer planlagte perioder med komforttemperatur. Vejrkompensering Regulering af fremløbstemperaturen på basis af udetemperaturen. Denne regulering er baseret på en brugerdefineret varmekurve. Definitionerne gælder for Comfort 110-serien. Derfor vil du kunne støde på udtryk, der ikke er nævnt i din vejledning. 38 VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK

39 Bortskaffelsesinstruktion: Dette produkt skal, om muligt, adskilles og sorteres i dets forskellige materialegrupper, før det genbruges eller bortskaffes. Lokal lovgivning for bortskaffelse skal altid overholdes. DEN-SMT/DK VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013

40 *087R9791* *VIKTF401* VI.KT.F4.01 Danfoss 02/2013 DEN-SMT/DK

ECL Comfort 110 Applikation 116 (gyldig fra softwareversion 1.08) Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Vejledning

ECL Comfort 110 Applikation 116 (gyldig fra softwareversion 1.08) Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Vejledning Vejledning *087R9791* *VIKTF401* ECL Comfort 110 Applikation 116 (gyldig fra softwareversion 1.08) Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer Brugervejledning, installation & vedligeholdelse VI.KT.F4.01

Læs mere

ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Vejledning. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse

ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Vejledning. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse Vejledning ECL Comfort 110 Applikation 116 *087R9791* *VIKTF201* Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer Brugervejledning, installation & vedligeholdelse VI.KT.F2.01 Danfoss 06/2008 DH-SMT/DK

Læs mere

Vejledning. ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse

Vejledning. ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse Vejledning ECL Comfort 110 Applikation 116 Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer Brugervejledning, installation & vedligeholdelse DH-SMT/DK VI.KT.F2.01 Danfoss 06/2008 Indholdsfortegnelse Sådan

Læs mere

Vejledning. ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse

Vejledning. ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse Vejledning ECL Comfort 110 Applikation 116 Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer Brugervejledning, installation & vedligeholdelse DH-SMT/DK VI.KT.F2.01 Danfoss 06/2008 Sådan navigerer man Hvad

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

DRAFT. ECL Comfort 110 Application 130. Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg. Vejledning

DRAFT. ECL Comfort 110 Application 130. Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg. Vejledning Vejledning DRAFT ECL Comfort 110 Application 130 (gældende fra softwareversion 1.08) Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg Brugervejledning, Installation og vedligeholdelse

Læs mere

ECL Comfort 110 Application 130 (gældende fra softwareversion 1.08) Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg

ECL Comfort 110 Application 130 (gældende fra softwareversion 1.08) Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg Vejledning *087R9794* *VIKTG501* ECL Comfort 110 Application 130 (gældende fra softwareversion 1.08) Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg Brugervejledning, Installation

Læs mere

ECL Comfort 110 Application 130. Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg. Vejledning

ECL Comfort 110 Application 130. Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg. Vejledning Vejledning ECL Comfort 110 Application 130 Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg Brugervejledning, Installation og vedligeholdelse DH-SMT/DK VI.KT.G3.01 Danfoss

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

ECL Comfort 110 er en universel regulator til styring af 1 kreds til brug i fjernvarmeunderstationer og fjernvarmeanlæg såvel som kedelsystemer.

ECL Comfort 110 er en universel regulator til styring af 1 kreds til brug i fjernvarmeunderstationer og fjernvarmeanlæg såvel som kedelsystemer. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse ECL Comfort 110 ECL Comfort 110 er en universel regulator til styring af 1 kreds til brug i fjernvarmeunderstationer og fjernvarmeanlæg

Læs mere

Kvikguide for Danfoss ECL Comfort 110 Applikation 130 & Grundfos UPM3 AUTO L pumpe. Vælg/returnér.

Kvikguide for Danfoss ECL Comfort 110 Applikation 130 & Grundfos UPM3 AUTO L pumpe. Vælg/returnér. Sådan navigerer man Opbevares ved produktet Justér temperaturer og værdier. Skift mellem menulinjer. Vælg/returnér. F.eks. justering af dato/tid ved opstart: Datofeltet blinker, justér med / -tasterne

Læs mere

ECL Comfort 100M Brugervejledning og Installation

ECL Comfort 100M Brugervejledning og Installation ECL Comfort 100M Brugervejledning og Installation 2004. *087R724* *vi7ab401* ECL Comfort 100M Brugervejledning og Installation 2004. *087R724* *vi7ab401* Indhold Side Brugervejledning Inden De går i gang

Læs mere

Kvikguide for Danfoss ECL Comfort 110 Applikation 130 & Grundfos UPM3 AUTO L pumpe. Vælg/returnér.

Kvikguide for Danfoss ECL Comfort 110 Applikation 130 & Grundfos UPM3 AUTO L pumpe. Vælg/returnér. Sådan navigerer man Justér temperaturer og værdier. Skift mellem menulinjer. Vælg/returnér. F.eks. justering af dato/tid ved opstart: Datofeltet blinker, justér med / -tasterne og tryk på -tasten, hvorefter

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A217 / A317. 1.0 Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A217 / A317. 1.0 Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

C66. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. *vi7cc501* *087R8060* *087R8060*

C66. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. *vi7cc501* *087R8060* *087R8060* Brugervejledning VI.7C.C5.01 2007.03 C66 *vi7cc501* *087R8060* www.danfoss.dk ECL Comfort Brugervejledning ECL Comfort Installationsvejledning www.danfoss.dk *087R8060* *vi7cc501* Blanderegulator + PI-reguleret

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 2.0 Indstillinger... 2 2.1 Reguleringsparametre, cirkulationspumpe(r)................. 2 2.2 Pumpekontrol...................................................... 6 3.0 Blandet...

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A266. 1.0 Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A266. 1.0 Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 4 2.1 Inden du går i gang:... 4 2.2 Identifikation af systemtypen.....................................

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A237 / A337. 1.0 Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A237 / A337. 1.0 Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

ECL Comfort 300/ V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort 300/ V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation ECL Comfort 300/301 er en elektronisk temperaturregulator, der kan installeres på udvalgte applikationer ved hjælp af et ECL-kort.

Læs mere

ECL Comfort 210 regulator og fjernbetjening ECA 30/31

ECL Comfort 210 regulator og fjernbetjening ECA 30/31 Datablad ECL Comfort 210 regulator og fjernbetjening ECA 30/31 Beskrivelse ECL Comfort 210 ECL Comfort 210 regulator: ECL Comfort 210 er en elektronisk temperaturregulator i ECL Comfort regulator serien

Læs mere

P16. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning *VI7BE601* *087R8018* *087R8018*

P16. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning *VI7BE601* *087R8018* *087R8018* Brugervejledning VI.7B.E6.01 2007.05 P16 *VI7BE601* *087R8018* www.danfoss.dk ECL Comfort Brugervejledning ECL Comfort Installationsvejledning www.danfoss.dk *087R8018* *VI7BE601* Varmtvandsregulering

Læs mere

ECL Comfort V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 200 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation Den elektroniske ECL Comfort 200-regulator er forprogrammeret til en række forskellige applikationer. Hver applikation har et

Læs mere

ECL Comfort 200 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort 200 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 200 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation Den elektroniske ECL Comfort 200-regulator er forprogrammeret til en række forskellige applikationer. Hver applikation har et

Læs mere

P30. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning *VI7BC501* *087R8001* *087R8001*

P30. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning *VI7BC501* *087R8001* *087R8001* Brugervejledning VI.7B.C5.01 2007.04 P30 *VI7BC501* *087R8001* www.danfoss.dk ECL Comfort Brugervejledning ECL Comfort Installationsvejledning www.danfoss.dk *087R8001* *VI7BC501* Blanderegulator P30 VI.7B.C5.01

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A214 / A314. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation...

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A214 / A314. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation... 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

ELEKTRONISK AUTOMATIK

ELEKTRONISK AUTOMATIK Generelt ECL Comfort 210 og 310 7.01 Applikationsnøgler 7.02 ECL Comfort 310 idriftsættelse 7.03-7.04 Tilslut din ECL Comfort 310 til Internettet 7.05 Vejrkompensering Opblanding/veksler 7.06-7.07 Opblanding/veksler

Læs mere

ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt

ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt Betjeningsguide ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt 1.0 Indhold 1.0 Indhold...1 2.0 OverblikoverIndstillinger...2 3.0 Indstillinger...3 3.1 Reguleringsparametre,cirkulationspumpe(r)... 3 3.2 Pumpekontrol...

Læs mere

ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation ECL Comfort 300/301 er en elektronisk temperaturregulator, der kan installeres med udvalgte applikationer ved hjælp af et

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300... 10.01 Programpakker... 10.02

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300... 10.01 Programpakker... 10.02 10.00 FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ www.danfoss.dk Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300................ 10.01 Programpakker........................ 10.02 Vejrkompensering Direkte brænderstyring................

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A230. 1.0 Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A230. 1.0 Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 4 2.1 Inden du går i gang:... 4 2.2 Identifikation af systemtypen.....................................

Læs mere

ECL Comfort Installation og vedligeholdelse

ECL Comfort Installation og vedligeholdelse P20 Kedelstyring ECL Comfort Installation og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Instruktionsbogen er opdelt i sektioner Instruktionsbøgerne for ECL Comfort regulatorer er delt op i nummererede sektioner.

Læs mere

C62. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort C62. Brugervejledning. Installationsvejledning *VIKME101* *087R8100*

C62. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort C62. Brugervejledning. Installationsvejledning *VIKME101* *087R8100* Brugervejledning VI.KM.E1.01 2007.05 C62 *VIKME101* *087R8100* www.danfoss.dk ECL Comfort Brugervejledning ECL Comfort Installationsvejledning www.danfoss.dk *087R8100* *VIKME101* Dobbelt blanderegulator

Læs mere

ECL Comfort Installation og vedligeholdelse

ECL Comfort Installation og vedligeholdelse C5 Kedelstyring med ON/OFF brugsvandsstyring ECL Comfort Installation og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Instruktionsbogen er opdelt i sektioner Instruktionsbøgerne for ECL Comfort regulatorer er delt

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 4 2.1 Inden du går i gang:... 4 2.2 Identifikation af systemtypen.....................................

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A214 / A Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A214 / A Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

C14. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning *VI7CP301* *087R8099* *087R8099*

C14. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning *VI7CP301* *087R8099* *087R8099* Brugervejledning VI.7C.P3.01 2008.12 C14 *VI7CP301* *087R8099* www.danfoss.dk ECL Comfort Brugervejledning ECL Comfort svejledning www.danfoss.dk *087R8099* *VI7CP301* Konstant lufttemperaturregulator

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A266. 1.0 Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A266. 1.0 Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

Selvvirkende 7.01 Elektrisk med eller uden urfunktion 7.02 Elektronisk regulering 7.03-7.04

Selvvirkende 7.01 Elektrisk med eller uden urfunktion 7.02 Elektronisk regulering 7.03-7.04 Varmeventilatorer/strålevarme Varmeventilatorer Selvvirkende 7.01 Elektrisk med eller uden urfunktion 7.02 Elektronisk regulering 7.03-7.04 Strålevarme Selvvirkende eller elektrisk (mindre anlæg) 7.05

Læs mere

ECL Comfort 310 regulator og fjernbetjening ECA 30/31

ECL Comfort 310 regulator og fjernbetjening ECA 30/31 Datablad ECL Comfort 310 regulator og fjernbetjening ECA 30/31 Beskrivelse ECL Comfort 310 ECL Comfort 310 regulator: ECL Comfort 310 er en elektronisk temperaturregulator i ECL Comfort regulator serien

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 6 2.1 Inden du går i gang:... 6 2.2 Identifikation af systemtypen.....................................

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

ECL Comfort Installation og vedligeholdelse

ECL Comfort Installation og vedligeholdelse C47 Blanderegulator og brugsvandsstyring med ladekreds ECL Comfort Installation og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Instruktionsbogen er opdelt i sektioner Instruktionsbøgerne for ECL Comfort regulatorer

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / A310, applikation A Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210 / A310, applikation A Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 6 2.1 Inden du går i gang:... 6 2.2 Identifikation af systemtypen.....................................

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater

Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater www.heating.danfoss.com Indhold 1. Introduktion 1.1 Segment... 3 1.2 Programmerbar Danfoss Eco radiatortermostat... 3 1.3 Overblik over enheder i et Danfoss

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A Indhold. 1.0 Indhold Vigtig sikkerheds- og produktinformation...

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A Indhold. 1.0 Indhold Vigtig sikkerheds- og produktinformation... 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Gulvvarme

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Gulvvarme 9.00 Gulvvarme FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Selvvirkende styring af blandekreds.......... 9.01 Vejrkompenseret styring af blandekreds....... 9.02 Fortrådet gulvvarmestyring................ 9.03-9.04 Trådløs

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Betjeningsguide. ECL Comfort 310, applikation A Indhold. 1.0 Indhold Vigtig sikkerheds- og produktinformation...

Betjeningsguide. ECL Comfort 310, applikation A Indhold. 1.0 Indhold Vigtig sikkerheds- og produktinformation... 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 6 2.1 Inden du går i gang:... 6 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

ECL Comfort 210 og Applikationsnøgler 9.02 Tilslut din ECL Comfort 310 til Internettet 9.03

ECL Comfort 210 og Applikationsnøgler 9.02 Tilslut din ECL Comfort 310 til Internettet 9.03 Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 210 og 310 9.01 Applikationsnøgler 9.02 Tilslut din ECL Comfort 310 til Internettet 9.03 Vejrkompensering Opblanding/veksler 9.05-9.06 Opblanding/veksler sammen

Læs mere

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat Elektronisk radiator termostat Danfoss Heating Solutions VIIDB101 01/2013 1 Til lykke med din radiatortermostat er en elektronisk radiatortermostat med programmer, der automatisk sænker rumtemperaturen

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

ECL Comfort Installation og vedligeholdelse

ECL Comfort Installation og vedligeholdelse C7 Blanderegulator med /OFF styret brugsvandsventil ECL Comfort Installation og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Instruktionsbogen er opdelt i sektioner Instruktionsbogenerne til ECL Comfort regulatorer

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat.

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. Brugervejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Indstillinger............... 6 2.1

Læs mere

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24 Betjeningsvejledning Varmeregulator Landis & Staefa RVL470 Oversigt... 2, 3 Symboler... 4 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Rumtemperatur er ikke korrekt... 8 Opvarmning uden

Læs mere

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Oversigt, display, symboler... 2 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Sådan klargøres brugsvand... 8 Rumtemperatur er ikke korrekt...

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Elektrisk aktuator AME 855

Elektrisk aktuator AME 855 Datablad Elektrisk aktuator AME 855 Beskrivelse Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske regulatorer med modulerende eller 3-punktsregulerings-udgang. Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Læs mere

ECL Comfort 210/296/310, application A214/A314

ECL Comfort 210/296/310, application A214/A314 Betjeningsguide ECL Comfort 210/296/310, application A214/A314 1.0 Indhold 1.0 Indhold...1 1.1 Vigtigsikkerheds-ogproduktinformation... 2 2.0 Installation...5 2.1 Indendugårigang:... 5 2.2 Identifikationafsystemtypen...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

ECL Comfort 310 regulator, fjernbetjening ECA 30/31 og applikationsnøgler

ECL Comfort 310 regulator, fjernbetjening ECA 30/31 og applikationsnøgler ECL Comfort 30 regulator, fjernbetjening ECA 30/3 og applikationsnøgler Designet i Danmark Beskrivelse ECL Comfort 30 regulator ECL Comfort 30 er en elektronisk vejrkompenseret temperaturregulator i ECL

Læs mere

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23 Datablad Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - med DIN EN 14597-certificeret spring return funktion (nedadgående fjeder) eskrivelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 088U0221 DK Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011 Indhold 1. Funktionsoversigt......................................................... 4 1.1

Læs mere

Danfoss One. varme.danfoss.dk

Danfoss One. varme.danfoss.dk Danfoss One varme.danfoss.dk Danfoss One Ventilation Ventilationsanlæg med varmegenvinding og behovsstyring Danfoss Link Trådløs styring af hele hjemmet indeklimaløsning Danfoss Link PR Relæ til styring

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere