Erhvervslivet på tværs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervslivet på tværs"

Transkript

1 Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering

2 Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne ligger i Jylland, mens omkring 30 pct. findes i hovedstadsområdet. Der udføres lidt under 2,85 mio. job på disse arbejdssteder. I gennemsnit er der omkring ti job pr. arbejdssted, men arbejdsstederne er af meget forskellig størrelse. Langt den største del af arbejdsstederne er små. På to tredjedele af arbejdsstederne er der mindre end fem job, og der er ca arbejdssteder i Danmark med 50 eller flere job. De store arbejdssteder er koncentreret omkring de store byer. Figur 1 Arbejdssteder fordelt efter branche og størrelse Landbrug og fiskeri Bygge og anlæg Tjenesteydelser i øvrigt Handel og transport 1-4 job 5-19 job job 50 job + Industri Pct. Tabel 342 Specielt inden for landbrug og fiskeri er arbejdsstederne meget små, da omkring 90 pct. af arbejdsstederne i disse brancher har under fem job. De fleste arbejdssteder omfatter kun ét job, og det er som hovedregel ejeren selv, der arbejder på dette arbejdssted. De største arbejdssteder findes i industrien og inden for tjenesteydelser i øvrigt. For tjenesteydelsesgruppen er det specielt inden for offentlig administration, at mange af arbejdsstederne er store. Serviceerhvervenes betydning vokser fortsat Den danske erhvervsstruktur har gennemgået en meget kraftig udvikling i de seneste årtier. Danmark har oplevet en transition fra at være et landbrugs- til et industrisamfund og igen til at blive et samfund, hvor hovedparten af arbejdspladser findes inden for tjenesteydelser. Ved indgangen til det nye årtusinde arbejdede næsten tre fjerdedele af de beskæftigede inden for de tjenesteydende erhverv. Tjenesteydelser omfatter såvel private tjenesteydelser i form af handel, transport, finansiering, videnservice og personlige tjenesteydelser som offentlige tjenesteydelser. Serviceerhvervenes vækst er fortsat ind i det nye årtusinde indtil den økonomiske krise i Krisen synes at have påvirket videnservice mindre end erhvervslivet generelt. 372 Statistisk Årbog 2016

3 Udviklingen kan illustreres ved at se på firmaernes salg i perioden Erhvervslivets samlede omsætning steg med 42 pct. i løbende priser indtil 2008 og faldt derefter til et niveau på 25 pct. over 2001-niveauet i I 2015 var niveauet oppe på 61 pct. over 2001-niveauet. Der er dog store forskelle branchegrupperne imellem. Omsætningen i videnservice steg med 82 pct. i perioden indtil 2009, og faldt derefter til 78 pct. over niveauet i 2011, hvorefter det er steget til 123 pct. over 2001-niveau i Bygge og anlæg oplevede en markant vækst i omsætningen frem til og med 2008 på 52 pct., hvorefter væksten bremsede kraftigt op i Der var frem mod 2010 et stort fald i omsætningen i bygge og anlæg til et niveau helt nede på 9 pct. over 2001-niveauet. Frem mod 2012 er en del af det tabte inden for bygge og anlæg dog genvundet, og denne branche ligger nu i 2015 på 54 pct. over 2001-niveauet. Figur 2 Udvikling i firmaernes salg for udvalgte brancher. Løbende priser Indeks, 2001=100 Videnservice Industri Anm.: Databrud i 2009 grundet nyt produktionssystem med ændrede fordelingsprincipper. Firmaer og arbejdssteder Erhvervslivets struktur kan beskrives ud fra to virksomhedsniveauer: Firmaer og arbejdssteder. Det generelle niveau er firmaet, som er juridisk og økonomisk ansvarlig for virksomhedens drift. Et arbejdssted er en organisatorisk afgrænset del af et firma, som ligger på en given adresse og hovedsageligt producerer en type vare eller tjenesteydelse. Arbejdsstederne er således der, hvor den fysiske produktion af firmaets varer eller tjenesteydelser finder sted. Antal firmaer I Danmark var der 2013 over reelt aktive firmaer. Der er flest firmaer inden for handel og transport (23 pct.) og erhvervsservice (16 pct.), mens 10 pct. af firmaerne har hovedaktivitet inden for landbrug, skovbrug og fiskeri. 7 pct. har hovedaktivitet inden for industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed. I alt Bygge og anlæg Statistisk Årbog

4 Figur 3 Firmaer fordelt efter branche Handel og transport mv. Erhvervsservice Landbrug, skovbrug og fiskeri Bygge og anlæg Ejendomshandel og udlejning Offentlig administration, undervisning og sundhed Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Kultur, fritid og anden service Information og kommunikation Finansiering og forsikring Tusinde firmaer De fleste arbejder i et stort firma Den danske erhvervsstruktur er kendetegnet ved mange helt små firmaer med under ti fuldtidsansatte (93 pct.). Alligevel arbejder mere end 1,3 mio. fuldtidsansatte eller 62 pct. af det samlede antal fuldtidsansatte i de største firmaer med 100 eller flere fuldtidsansatte. Inden for finansiering og forsikring er 81 pct. af de fuldtidsansatte beskæftigede i de største firmaer, mens kun 6 pct. indenfor landbrug, skovbrug og fiskeri er beskæftigede i de største firmaer. Figur 4 Antal fuldtidsansatte fordelt efter firmastørrelse fuldtidsansatte fuldtidsansatte fuldtidsansatte fuldtidsansatte fuldtidsansatte Omsætning Danske firmaer omsatte for i alt mia. kr. i Handel og transport står for den største andel af virksomheder og. ligeledes den største andel af omsætningen (45 pct.). Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed står for den næststørste andel af omsætningen, nemlig 31 pct., mens branchens andel af alle virksomheder kun udgør 7 pct. 374 Statistisk Årbog 2016

5 Virksomhedernes udvikling Færre nye firmaer skabte flere job i 2013 Nye firmaer er en vigtig faktor i et dynamisk erhvervsliv, da de skaber økonomisk vækst gennem åbning af nye job, fornyelse af produktionsprocesser samt produktinnovation. Der blev etableret nye firmaer i 2013, mens tallet i 2012 lå på knap Heraf startede 25 pct. inden for Erhvervsservice, mens kun 1 pct. af de nye firmaer startede op inden for Finansiering og forsikring. Figur 5 Nye firmaer fordelt efter branche Erhvervsservice Handel og transport mv. Ejendomshandel og udlejning Bygge og anlæg Kultur, fritid og anden service Offentlig administration, undervisning og sundhed Information og kommunikation Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Finansiering og forsikring Tusinde firmaer Overlevelse blandt nye virksomheder De nye firmaer er sårbare i starten af deres levetid. Således var 28 pct. af de nystartede firmaer i 2012 ikke længere aktive ét år senere i I forhold til den fem-årige overlevelse se billedet lidt anderlede ud. Kun 44 pct. af de nye firmaer fra 2008 var stadig aktive i I 2013 ophørte flere firmaer, end der startede. I alt ophørte firmaer i Det angivne antal ophørte firmaer er dog noget højere end det endelige antal vil være, idet firmaer, der genstarter i 2014 endnu ikke er kendt, og derfor ikke kan sorteres fra. Oversigtstabel 1 Overlevelsesrate for nye firmaer, op til 5 år gamle Overlevelsesår Startår pct Statistisk Årbog

6 Fald i antal konkurser efter krisen Set i et historisk perspektiv har der været et rekordhøjt antal konkurser i Danmark i kriseårene med eller flere konkurser hvert år. Der var flest konkurser i 2010 med 6.450, mens der i 2009 og var mellem og konkurser. Både i 2014 og 2015 har der været ca konkurser. Figur 6 Erklærede konkurser Antal Regnskaber Lav værditilvækst i handelserhvervene For at fastholde et velfærdssamfund er det væsentligt, at firmaerne har en høj værditilvækst. Firmaernes værditilvækst, dvs. driftsindtægter minus forbrug af varer og tjenester, går bl.a. til at aflønne arbejdskraften og foretage nye investeringer. De danske firmaer havde i 2013 en gennemsnitlig værditilvækst på 27 pct. i forhold til driftsindtægterne. Hoteller og restauranter (41 pct.), information og kommunikation (48 pct.) og ejendomshandel og udlejning (59 pct.) lå højt, mens handel og transport lå under gennemsnittet (hhv. 15 og 20 pct.). Figur 7 Firmaernes resultater, udvalgte brancher Råstofindvinding Ejendomshandel og udlejning Transport Information og kommunikation Hotel og restaurant Erhvervsservice mv. Industri og genbrug Bygge og anlæg Forbrug af varer og tjenester Løn mv. Andre udgifter Ordinært resultat før skat Handel Pct. Tabel Statistisk Årbog 2016

7 Den lave overskudsprocent for handelsbrancherne skyldes, at firmaerne i disse brancher videresælger produkter uden at ændre dem. Derfor er arbejdsindsatsen pr. omsat krone væsentlig mindre i handelsfirmaerne end i firmaer i andre erhverv, og følgelig er indtjeningen i forhold til omsætningen mindre. Disse forhold afspejler sig i regnskabsposterne på den måde, at forbrug af varer og tjenester i handelserhvervene udgør en meget stor del af omsætningen, mens de øvrige serviceerhverv samt råstofudvinding har forholdsvis små omkostninger til forbrug af varer og tjenester. Til gengæld er lønninger en stor omkostning i en række serviceerhverv, som erhvervsservice mv. og information og kommunikation samt industri og bygge og anlæg. Globalisering Udenlandsk-ejede firmaer i Danmark Udenlandsk-ejede firmaer står for 19 pct. af den samlede beskæftigelse, selvom de kun udgør 1 pct. af det samlede antal firmaer i den private sektor i Danmark. De lidt mere end 4000 udenlandsk ejede firmaer i Danmark beskæftigede fuldtidsansatte i 2013 og havde en omsætning på 828 mia. kr. det svarer til 23 pct. af den samlede omsætning i den private sektor. Brancherne information og kommunikation samt industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed er med hhv. 40 og 26 pct. de brancher, som har de største andele af medarbejdere ansat i udenlandsk ejede firmaer. Ejendomshandel og udlejning (4 pct.) har den laveste andel af medarbejdere ansat i udenlandsk ejede firmaer. Figur 8 Ansatte fordelt efter udenlandske og danske firmaer Pct. Danske Udenlandske I alt Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport mv. Finansiering og forsikring Information og kommunikation Ejendomshande og udlejning Erhvervsservice Tabel 345 Firmaer med udenlandsk ejer er i gennemsnit større end firmaer med dansk ejer. Der var i gennemsnit 66 ansatte pr. firma i de udenlandsk-ejede firmaer i 2013, mens der var 4 ansatte pr. firma i de dansk-ejede firmaer. 68 pct. af de ansatte i de udenlandsk-ejede firmaer arbejder i firmaer ejet af andre EU-lande. Sverige og Tyskland repræsenterer de største ejerandele, idet firmaer ejet fra disse to lande har henholdsvis 26 og 14 pct. af udenlandsk-ejede firmaers ansatte. Statistisk Årbog

8 Figur 9 Udenlandsk ejede firmaer, andel af antal ansatte Øvrige 10 pct. USA 15 pct. Sverige 26 pct. Norge 7 pct. Storbritannien 10 pct. Øvrige EU 15 pct. Nederlandene 4 pct. Tyskland 14 pct. 378 Statistisk Årbog 2016

9 Tabel 338 Firmaer fordelt efter virksomhedsform og branche Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab mv. Aktieselskab Fond, forening mv. Anpartsselskab Andelsselskab mv. Offentlig myndighed Anden ejer I alt antal firmaer I alt Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport mv Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Uoplyst aktivitet Anm.: Antal reelt aktive firmaer, dvs. firmaer, hvor der præsteres en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk. Nye tal offentliggøres juni Tabel 339 Firmaer fordelt efter størrelse og branche Antal fuldtidsansatte I alt antal firmaer I alt Landbrug, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Industri Energiforsyning Vandforsyning og renovation Bygge og anlæg Handel Transport Hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Videnservice Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service Offentlig administration, forsvar og politi Undervisning Sundhed og socialvæsen Kultur og fritid Andre serviceydelser m.v Uoplyst aktivitet Anm.: Antal reelt aktive firmaer, dvs. firmaer, hvor der præsteres en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk. Nye tal offentliggøres juni Statistisk Årbog

10 Tabel 340 Fuldtidsansatte fordelt efter firmaernes størrelse og branche I alt antal fuldtidsansatte I alt Landbrug, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Industri Energiforsyning Vandforsyning og renovation Bygge og anlæg Handel Transport Hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Videnservice Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service Offentlig administration, forsvar og politi Undervisning Sundhed og socialvæsen Kultur og fritid Andre serviceydelser m.v Uoplyst aktivitet Anm.: Omfatter antal fuldtidsansatte i reelt aktive firmaer. Nye tal offentliggøres juni Tabel 341 Reelt nye firmaer I alt Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport mv Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Uoplyst aktivitet Nye tal offentliggøres juni Statistisk Årbog 2016

11 Tabel 342 Arbejdssteder fordelt efter størrelse, branche og region Antal job på arbejdsstederne ultimo november I alt antal arbejdssteder I alt Branche Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstoffer, forsyning Bygge og anlæg Handel og transport mv Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Off. adm., undervisn., sundhed Kultur, fritid og anden service Uoplyst aktivitet Region Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Uden for landet Nye tal offentliggøres maj Statistisk Årbog

12 Tabel 343 Arbejdssteder, job, beskæftigelse og lønsum fordelt efter branche. Nov.2013 Antal arbejdssteder ultimo november Antal job ultimo november Antal fuldtidsbeskæftigede Årlig lønsum mio. kr. I alt Landbrug, skovbrug, og fiskeri Råstofindvinding Industri Energiforsyning Vandforsyning og renovation Bygge og anlæg Handel Transport Hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Videnservice Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service Offentlig administration, forsvar og politi Undervisning Sundhed og socialvæsen Kultur og fritid Andre serviceydelser mv Uoplyst aktivitet Nye tal offentliggøres maj Statistisk Årbog 2016

13 Tabel 344 Konkurser I alt Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport mv Handel Handel med biler og motorcykler Engroshandel Detailhandel Transport Hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Uoplyst aktivitet Nye tal offentliggøres januar Tabel 345 Dansk og udenlandsk ejede firmaer i den private sektor Danske Udenlandske I alt Omsætning Fuldtidsansatte Antal firmaer Fuldtidsansatte pr. firma Omsætning 1 75,7 76,3 77,2 24,3 23,7 22,8 100,0 100,0 100,0 Fuldtidsansatte 80,2 80,3 81,1 19,8 19,7 18,9 100,0 100,0 100,0 Antal firmaer 98,7 98,7 98,6 1,3 1,3 1,4 100,0 100,0 100,0 1 Omsætningen omfatter ikke pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed, foreninger mv. Nye tal offentliggøres september 2016 mia. kr. antal pct. Statistisk Årbog

14 Tabel 346 Økonomiske oplysninger for firmaer Omsætning Ordinært resultat Investeringer, netto I alt Landbrug, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Industri Energiforsyning Vandforsyning og renovation Bygge og anlæg Handel Transport Hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Videnservice Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service Offentlig administration, forsvar og politi Undervisning Sundhed og socialvæsen Kultur og fritid Andre serviceydelser m.v Uoplyst aktivitet Anm.: Beløbene er opgjort for reelt aktive firmaer. Nye tal offentliggøres juni 2016 mio. kr Statistisk Årbog 2016

15 Tabel 347 (side 1 af 2) Regnskabsstatistik for private byerhverv for udvalgte erhverv I alt 1 Råstofindvinding Industri og genbrug Bygge og anlæg Handel Resultatopgørelse mio. kr. Omsætning pct. af omsætningen Andre driftsindtægter 1,4 0,7 1,5 1,3 1,1 Vareforbrug 52,9 9,4 57, ,6 Køb af lønarbejde, underentrepriser 2,9 0,8 1,1 16,2 0,2 Løn, pension mv. 16,9 3,8 17,3 26,6 10,4 Af- og nedskrivninger 3,3 22,4 3,4 1,8 1,1 Andre ordinære udgifter 18,6 17,1 13,5 11 9,6 Ordinært resultat 6,8 47,2 8,6 5,8 3,1 Finansielle indtægter 4,6 6,6 4,7 0,7 1,8 Finansielle udgifter 3,6 4,9 1,8 1,1 1,3 Ekstraordinære udgifter, netto 0, ,1 0,1 Selskabsskat 1,5 25,3 2,2 0,8 0,6 Resultat efter selskabsskat 6,3 23,6 9,3 4,6 2,8 Balance mio. kr. Aktiver i alt = passiver i alt pct. af aktiver Aktiver: Anlægsaktiver i alt 63,6 84, ,8 41,8 Immaterielle anlægsaktiver 3,9 0,8 4,6 1,3 2,9 Grunde og bygninger 16,3 0,4 8,1 10,8 6,9 Tekniske anlæg og maskiner 5,5 42,9 7,1 3,4 0,9 Andre driftsmidler 5,8 5,2 3,9 11,5 4,3 Finansielle anlægsaktiver 32,1 35,2 31,3 4,9 26,8 Omsætningsaktiver i alt 36,4 15, ,2 58,2 Varelagre 6,3 1 11,6 7,4 17,1 Tilgodehavender fra salg 10,1 4,1 11,9 30,4 16,8 Andre omsætningsaktiver 20 10,4 21,5 30,4 24,3 Passiver: Egenkapital 44,2 40,8 51,2 30,3 41,5 Hensættelser 2,8 17,6 2,5 3,2 1,4 Langfristet gæld 21 15,1 10,7 9,2 12,4 Kortfristet gæld 32 26,5 35,7 57,2 44,7 mio. kr. Investeringer, netto Stigning fra 2012 til 2013 Omsætning 0,3-8,7-0,4-1,7 0,7 Resultat efter skat 6,1-43,3 19,2 34,6 4 Aktiver i alt = passiver i alt 1,8 12,4 2-9,6 2,4 Egenkapital 3,9-6,9 4 1,4 2,4 Nøgletal, gennemsnit Værditilvækst (pct.) 26,7 72, ,8 14,5 Bruttoavance (pct.) 44,2 89,8 41,3 43,8 23,2 Omsætn. pr. beskæftiget (tusinde kr.) Løn pr. ansat (tusinde kr.) Antal firmaer Antal beskæftigede (i årsværk) Heraf: ansatte (i årsværk) pct. 1 Ekskl. landbrug, fiskeri, energi- og vandforsyning, havne mv., jernbane- og busdrift, pengeinstitutter, forsikring, almene boligselskaber, offentlig administration mv. Nye tal offentliggøres juni og regn3a Statistisk Årbog

16 Tabel 347 (side 2 af 2) Regnskabsstatistik for private byerhverv for udvalgte erhverv Transport 2 Hotel og restaurant Information og kommunikation Ejendomshandel og service mv. Erhvervs- udlejning 3 Resultatopgørelse mio. kr. Omsætning pct. af omsætningen Andre driftsindtægter 1,2 1,8 1 4,1 2,3 Vareforbrug 15,5 32,7 26,8 18,7 27,9 Køb af lønarbejde, underentrepriser 7,6 0,6 3,8 0,8 4,5 Løn, pension mv. 12,7 31,7 30,8 12,5 35,3 Af- og nedskrivninger 4,2 3,5 8,6 6,9 4,9 Andre ordinære udgifter 58,5 26,9 22,6 23,5 23,3 Ordinært resultat 2,8 6,4 8,3 41,6 6,4 Finansielle indtægter 2,8 1,7 3, ,8 Finansielle udgifter 3,5 3,6 3 25,8 14,3 Ekstraordinære udgifter, netto 0 0 0,7-0,3 0 Selskabsskat 0,3 0,5 1,2 2,1 0,8 Resultat efter selskabsskat 1,7 4,1 6,7 38,1 9,3 Balance 2 Ekskl. havne mv., jernbane- og busdrift. 3 Ekskl. almene boligselskaber. mio. kr. Aktiver i alt = passiver i alt pct. af aktiver Aktiver: Anlægsaktiver i alt 72, ,7 83,7 67,3 Immaterielle anlægsaktiver 1,3 3,5 27,2 0,1 3,9 Grunde og bygninger 2,1 50,4 2,5 59,7 3,7 Tekniske anlæg og maskiner 8,1 1,2 12,2 0,2 2,2 Andre driftsmidler ,7 0,8 5,5 Finansielle anlægsaktiver 42,4 9, ,8 52 Omsætningsaktiver i alt 27, ,3 16,3 32,7 Varelagre 1,5 2 0,9 0,1 1,2 Tilgodehavender fra salg 7,4 4,5 12,7 2,5 8,7 Andre omsætningsaktiver 18,2 16,5 19,7 13,6 22,8 Passiver: Egenkapital 39,1 29,7 40,5 38,3 55,4 Hensættelser 1,9 3,2 2,1 2,6 1,9 Langfristet gæld 19,4 29,9 24,1 49,8 12,7 Kortfristet gæld 39,6 37,1 33,3 9,3 30 mio. kr. Investeringer, netto Stigning fra 2012 til 2013 Omsætning -0,8 6,1-0,9 5,9 3,3 Resultat efter skat 490, ,8-12,4 Aktiver i alt = passiver i alt -0,9 10,5-1,4 0,1 5,7 Egenkapital -1,3 37,9-1,2 3,8 11,5 Nøgletal, gennemsnit Værditilvækst (pct.) 19,5 40,9 47,5 58,9 45,7 Bruttoavance (pct.) 76,9 66,7 69,3 80,5 67,6 Omsætn. pr. beskæftiget (tusinde kr.) Løn pr. ansat (tusinde kr.) Antal firmaer Antal beskæftigede (i årsværk) Heraf: ansatte (i årsværk) pct. 386 Statistisk Årbog 2016

Generel erhvervsstatistik

Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik 1. Den danske erhvervsstruktur Serviceerhvervenes betydning vokser fortsat Den danske erhvervsstruktur har gennemgået en meget kraftig udvikling i de

Læs mere

Generel erhvervsstatistik

Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik 1 Den danske erhvervsstruktur Serviceerhvervenes betydning vokser fortsat Den danske erhvervsstruktur har gennemgået en meget kraftig udvikling i de seneste årtier. Danmark er

Læs mere

Generel erhvervsstatistik

Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik 1. Den danske erhvervsstruktur Serviceerhvervenes betydning vokser fortsat Den danske erhvervsstruktur har gennemgået en meget kraftig udvikling i de

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Regnskabsstatistikken

Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken for selskaber 2012 Sammenfatning Formålet med Regnskabsstatistikken er at belyse det grønlandske erhvervsliv og danne grundlag for driftsøkonomiske analyser,

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

o o o Sum of Samlet omsætning i Sum of Samlet beskæftigelse i konkursramte virksomheder konkursramte virksomheder Row Labels (mio. kr.) (fuldtidsansatte) 2009 35,766 21,197 2010 22,260 19,104 2011 20,754

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Præstationsbonus. HR-analyse

Præstationsbonus. HR-analyse Præstationsbonus HR-analyse September 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelsen af præstationsbonus... 6 4. Udbetalt bonus... 9 5. Kriterier for præstationsbonus...

Læs mere

2. kvartal september 2013

2. kvartal september 2013 2. kvartal 2013 1. september 2013 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2013. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2013 og offentliggøres

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE-

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- Væksthus Midtjylland PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- DER I DEN LOKALE ERHVERVSSER- VICE I REGION MIDTJYLLAND TABELLER MED NØGLETAL FOR VEJLEDTE OG ALLE VIRKSOMHEDER (REV.) 9. MAJ 2011 KOLOFON Forfatter:

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Generel erhvervsstatistik

Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik 1. Den danske erhvervsstruktur Generel erhvervsstatistik Ændret erhvervsstruktur Den danske erhvervsstruktur har undergået en meget kraftig udvikling i løbet af de seneste årtier.

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.06 baggrund og analyse Fokus på ufaglærte Hidtil har det været nemt at få arbejde som ufaglært men det

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2010:3 9. september 2010 Generel firmastatistik 2008 Resumé: I 2008 var der 311.518 reelt aktive firmaer. Det er 6.000 flere end året før en stigning

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

ERHVERVSANALYSE AF FREDENSBORG KOMMUNE

ERHVERVSANALYSE AF FREDENSBORG KOMMUNE ERHVERVSANALYSE AF FREDENSBORG KOMMUNE Erhvervsanalyse af Fredensborg Kommune Denne rapport præsenterer resultaterne fra en erhvervsanalyse af Fredensborg Kommune, som IRIS Group har gennemført i efteråret

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Investeringerne i små og mellemstore virksomheder hænger fortsat i bremsen

Investeringerne i små og mellemstore virksomheder hænger fortsat i bremsen 3. juni 17 Investeringerne i små og mellemstore virksomheder hænger fortsat i bremsen Erhvervslivets investeringer er faldet markant efter den økonomiske krise og har de senere år trods bedre konjunkturer

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere