LEGO Kornmarken Brandsektionering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEGO Kornmarken Brandsektionering"

Transkript

1 RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser

2 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej 26B 7190 Billund Tlf.: Sagsnr.: Dok.nr.: BD Revision: Dato: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: UEK SHL PCH

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/26 Udarbejdet: UEK Kontrolleret: SHL Godkendt: PCH Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Omgivende miljø Kvalitetsstyring Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt Referencer Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Relationer til andre arbejder Arbejdsmiljø Kontrol Bygningsdelsbeskrivelser Brandsektionsvæg Brandsektionsvæg Brandsektionsvæg 3 mellem korridor og MODUL 1 & Facadevæg ved modul 2 (vinduespartier) Brandkam mellem MODUL 1 og Bilag 1 Udbudskontrolplan... 25

4 D - Bygningsdelsbeskrivelser Rev.dato : 1. Orientering Side : 3/26 1. Orientering 1.1 Generelt Sammen med nærværende projektspecifikke beskrivelse, er følgende basisbeskrivelser gældende for arbejdet: bips B2.120, Basisbeskrivelse Jord bips B2.220, Basisbeskrivelse - beton, generelt og pladsstøbt bips B2.240, Basisbeskrivelse Murværk bips B2.270, Basisbeskrivelse Træ generelt bips B2.285, Basisbeskrivelse Glasfacade og tage bips B2.290, Basisbeskrivelse Skeletkonstruktioner bips B2.320, Basisbeskrivelse Fuger bips B2.370, Basisbeskrivelse Døre, vinduer og porte, leverance bips B2.371, Basisbeskrivelse Døre, vinduer og porte, montage

5 2. Omfang Side : 4/26 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Brandsektionsvæg 1 Brandsektionsvæg 2 Brandsektionsvæg 3 mellem korridor og MODUL 1 & 2 Facadevæg ved MODUL 2 (vinduespartier) Brandkam mellem MODUL 1 og Projektering 2.4 Byggeplads Der henvises til B1.010 Byggesagsbeskrivelse. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Sammenbygning med eksisterende bygningsdele Produktionen i bygningen skal fortsætte uhindret af arbejdets udførelse 2.6 Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal leveres i 1 eksemplarer. 2.8 Arbejdets planlægning Generelt Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøde Arbejdsdokumenter Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen.

6 2. Omfang Side : 5/ Undersøgelser 2.10 Prøver 2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: Støbning/opbygning omkring eksisterende kanaler og rør 2.12 Rengøring Der skal rengøres med tilstrækkeligt hyppighed, således at støv og smuds i produktionsbygningen undgås.

7 D - Bygningsdelsbeskrivelser Rev.dato : 3. Generelle specifikationer Side : 6/26 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv Transport og oplagring Arbejdsdokumenter 3.2 Referencer Generelt Stillads, afstivning mv. Der henvises til B1.010 Byggesagsbeskrivelse Referencer der er generelt gældende for arbejdet Generelt Sikkerhed og last Nyeste normer og standarder med tilhørende nationale anneks er gældende Betonkonstruktioner generelt Nyeste normer og standarder med tilhørende nationale anneks er gældende Beton, materialer Nyeste normer og standarder med tilhørende nationale anneks er gældende Armering med tilknyttede dele, materialer Nyeste normer og standarder med tilhørende nationale anneks er gældende Betonkonstruktioner, udførelse Nyeste normer og standarder med tilhørende nationale anneks er gældende Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Projektering Ad stk. 1. Bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) med senere ændringer: Bekendtgørelse nr af 29. november 2010 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr. 792 af 29. juni 2011 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr. 909 af 18. august 2011 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Ad stk. 2. SBi-anvisning 223, 2009, 1. udgave Isolering Stilladser, afstivninger mv.

8 D - Bygningsdelsbeskrivelser Rev.dato : 3. Generelle specifikationer Side : 7/26 Overflader Indstøbningsdele Geoteknik Ad stk. 1. a) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN :2007/AC: Projektering Ad stk. 2. a) DS/EN DK NA: Generelt For dimensionering af konstruktioner i jord (fundamenter), regnes med forudsatte styrkeparametre, iht. generelle note tegn. nr. K5-450, som skal kontrolleres ved arbejdernes udførelse. Ved fundering på sand: ϕ k = 35 γ/γ = 18/8 kn/m 3 Grundlag Dokumentationsklasse: middel Konsekvensklasse: CC2 Kontrolklasse: N Konstruktionsbeskrivelse Statisk virkemåde Laster Funktionskrav Montage og montagesamlinger Dokumentation 3.4 Undersøgelser Generelt Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Beton Slap armering Vinduespartier Døre og porte Facadebeklædning

9 D - Bygningsdelsbeskrivelser Rev.dato : 3. Generelle specifikationer Side : 8/26 Muffer og lignende Indstøbningsdele Fuger Dokumentationen skal foreligge senest 10 arbejdsdage før indbygning. Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen Indstøbningsdele Generelt Specialfremstillede indstøbningsdele af stål Bindere Slap armering Identifikation: Y Flydespænding, f yk: 550 MPa Identifikation: R Flydespænding, f yk: 235 MPa Identifikation: K Flydespænding, f yk: 500 MPa Spændarmering og tilhørende dele Beton De på tegningerne og i beskrivelsen anvendte betonbetegnelser refererer til betontyper iht. Generel note K Der henvises til Eurocode 2 Betonkonstruktioner samt dertilhørende national anneks for fastsættelse af materialeparametre m.v. Der henvises til K5-400 Generel note for angivelse af betontyper for de enkelte bygningsdele.

10 D - Bygningsdelsbeskrivelser Rev.dato : 3. Generelle specifikationer Side : 9/ Fugebånd Fugtmembran Isoleringsmaterialer Fuger Slipmidler (formolie) Forseglingsmidler Støvbinder Kapillarbrydende lag Støbeunderlag 3.6 Udførelse Generelt Kontrolklassen er normal (N) Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Genopretning Overflader Iht. bygningsdelsbeskrivelse Form Generelt Styrke og stivhed Formsystemer mv Pilhøjder Udsparinger, huller mv Affasninger Slipmidler (formolie) Færdiggørelse Afformning Indstøbningsdele Generelt

11 D - Bygningsdelsbeskrivelser Rev.dato : 3. Generelle specifikationer Side : 10/ Specialfremstillede indstøbningsdele af stål Bindere Slap armering Generelt Bukkelister Dæklag og armeringsafstande Iht. tegningsmaterialet og generelt note K Forankring og stød Iht. generel note K Svejsning, varmbukning mv Støbeskel Iht. generel note K Udsparinger og huller Iht. tegningsmaterialet Montering af armering i eksisterende beton Færdiggørelse Spændarmering og tilhørende dele Støbning Generelt Forsegling Støbeskel Iht. generel note K Indstøbningsdele Hærdning Efterbehandling Tilstøbning af huller mv Fugebånd Fugtmembran Isolering Fugning Støvbinding Finudgravning Geoteknisk kategori: 2 Konsekvensklasse: CC2 Byggeledelsen skal varsles 5 arbejdsdage før syn.

12 D - Bygningsdelsbeskrivelser Rev.dato : 3. Generelle specifikationer Side : 11/ Udlægning af kapillarbrydende lag Udlægning af støbeunderlag 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: Produktionsarbejder i bygning Overdragelse 3.8 Arbejdsmiljø 3.9 Kontrol Generelt Entreprenøren skal udarbejde forslag til opdeling i kontrolafsnit efter følgende: Et kontrolafsnit må ikke omfatte mere end: Én etage 3 ugers støbearbejde 100 m³ beton. idet det skrappeste krav er gældende. Forslag til opdeling i kontrolafsnit skal forelægges for byggeledelsens godkendelse senest 10 arbejdsdage inden opstart på pladsen. Tilsynsdokumentation for nedenfor angivne punkter i udbudskontrolplanen skal afleveres i et særskilt dokument til byggeledelsen, så det kan indgå i den statiske dokumentation, jf. SBi-anvisning Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Generelt Overflader Stillads, afstivning, form mv Indstøbningsdele Slap armering Spændarmering og tilhørende dele

13 D - Bygningsdelsbeskrivelser Rev.dato : 3. Generelle specifikationer Side : 12/ Støbning Fugebånd Fugtmembran Isolering Slutkontrol

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/ Brandsektionsvæg 1 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 Brandsektionsvæg Orientering Omfang Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige etablering af brandsektionsvæg 1. Herunder: Opstilling af støvvæg incl. etablering af støvtæt kasse/sluse omkring transportbånd i et omfang således, at risiko for støv fra arbejder havner i kasser med færdigproducerede LEGO klodser elimineres. Støvvæg udføres som træskeletkonstruktion beklædt med plademateriale samt PE-folie som støvtæt ekstralag. Opskæring af eksisterende terrændæk Udgravning for støbning af fundament Støbning af fundament Støbning og fastgørelse af betonvæg til eksisterende betonkonstruktioner incl. udsparinger for div. gennemførelser udført med korrekt brandtætning. Retablering af terrændæk mod sektionsvæg Etablering af gipsvægge oppe i buer incl. Udsparinger for div. Gennemføringer udført med korrekt brandtætning. Tildannelse af tagkonstruktion mod ny sektionsvæg incl.: - Midlertidig understøtning af tagkonstruktion for støbning af sektionsvæg, - Ny bæring af tagkonstruktion - Tildannelse af faldopbygning på tag, - Etablering ekstra tagbrønd incl. Gennemføring i tag samt tilkobling til eksisterende tagnedløb. Herunder levering og montering af nødvendige gennemføringsmuffer og lign. Etablering af isoleret murkrone omkring sektionsvæg over tag. Tilpasning af eksisterende tagbeklædning over buer mod sektionsvæg. Udskiftning/tildannelse af eksisterende facadeparti mod sektionsvæg. Etablering af isoleret facade omkring sektionsvæg uden for facade. Etablering af brandkamserstatning i buer. Levering og montering af div. porte og døre i sektionsvæg, incl. ABDL og eltilslutning (alarmtilslutning skal udføres af Jansson Alarm). Flytning af Palleopsætningslåge på indskudt dæk over køregang incl.: - Demontering af eksisterende låge i værn som vender mod ny sektionsvæg. - Etablering af ny låge i værn på siden af indskudt dæk (om muligt, genanvendelse af eksisterende låge) Lokalisering Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Tegningshenvisning Tegninger iht. G-00 dokumentoversigt K1-030 Oversigtsplan

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/ Brandsektionsvæg 1 K1-240 Plan, Stueetage K3-300 Opstalt/Principsnit K5-410 Bygningsdetaljer K5-450 Generel note Koordinering Hovedentreprenøren forestå koordineringen mellem de forskellige entreprenører for opførelse af sektionsvæggen. Der skal særligt koordineres med LEGOs produktionsenhed Tilstødende bygningsdele Eksisterende tagkonstruktion og facader Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Undersøgelser Materialer og produkter Indstøbningsdele Slap armering Iht. generel note K5-400 Beton Iht. generel note K Udførelse Finudgravning Geoteknisk kategori: 2 Konsekvensklasse: Middel Slap armering Iht. generel note K5-400 Støbning Støbningen skal udføres i normal kontrolklasse, og normale krav til tolerancer. Forskalling skal være glat og tæt samt opfylde kravene i DS/EN 13670:2010. Der støbes direkte mod eksisterende facadeelement. Alle kanter støbes med 10 mm fas. Overflader Betonoverflader skal fremstå som glatte, in-situ støbte betonoverflader. Gipsvægge og -lofter skal fremstå spartlede og hvidmalede i RAL farve efter nærmere aftale med LEGO Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/ Brandsektionsvæg 1 Kontrolklasse: N. Udførelseskontrol Støbeunderlag Metode: Omfang: Tidspunkt: Acceptkriterium: Temperaturmåling Visuel kontrol Alle samlinger Før støbning Overensstemmelse D&V-dokumentation Planlægning og arbejdsdokumentation

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/ Brandsektionsvæg Brandsektionsvæg Orientering Omfang Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige etablering af brandsektionsvæg 2. Herunder: Opstilling af støvvæg incl. etablering af støvtæt kasse/sluse omkring transportbånd i et omfang således, at risiko for støv fra arbejder havner i kasser med færdigproducerede LEGO klodser elimineres. Støvvæg udføres som træskeletkonstruktion beklædt med plademateriale samt PE-folie som støvtæt ekstralag. Opskæring af eksisterende terrændæk Udgravning for støbning af fundament Støbning af fundament Støbning og fastgørelse af betonvæg til eksisterende betonkonstruktioner incl. udsparinger for div. gennemførelser udført med korrekt brandtætning. Retablering af terrændæk mod sektionsvæg Etablering af gipsvægge oppe i buer incl. udsparinger for div. gennemføringer udført med korrekt brandtætning. Tildannelse af tagkonstruktion mod ny sektionsvæg incl.: - Midlertidig understøtning af tagkonstruktion for støbning af sektionsvæg, - Ny bæring af tagkonstruktion - Tildannelse af faldopbygning på tag, - Etablering af ekstra tagbrønd og nødvendig faldopbyg incl. gennemføring i tag samt tilkobling til eksisterende tagnedløb. Herunder levering og montering af nødvendige gennemføringsmuffer og lign. Etablering af isoleret murkrone omkring sektionsvæg over tag. Tilpasning af eksisterende tagbeklædning over buer mod sektionsvæg. Demontering og bortskaffelse af eksisterende facadeparti mellem modullinie 15/P-Q. Opbygning af ny, isoleret skeletkonstruktion foran sektionsvæg i stedet for vinduesparti, incl. Afslutning ved murkrone. Etablering af brandkamserstatning i buer. Levering og montering af div. porte og døre i sektionsvæg, incl. ABDL og eltilslutning (alarmtilslutning skal udføres af Jansson Alarm) Lokalisering Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Tegningshenvisning Tegninger iht. G-00 dokumentoversigt K1-030 Oversigtsplan K1-240 Plan, Stueetage K3-300 Opstalt/Principsnit K5-410 Bygningsdetaljer

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/ Brandsektionsvæg 2 K5-450 Generel note Koordinering Hovedentreprenøren forestå koordineringen mellem de forskellige entreprenører for opførelse af sektionsvæggen. Der skal særligt koordineres med LEGOs produktionsenhed Tilstødende bygningsdele Eksisterende tagkonstruktion og facader Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Undersøgelser Materialer og produkter Indstøbningsdele Slap armering Iht. generel note K5-400 Beton Iht. generel note K Udførelse Finudgravning Geoteknisk kategori: 2 Konsekvensklasse: Middel Slap armering Iht. generel note K5-400 Støbning Støbningen skal udføres i normal kontrolklasse, og normale krav til tolerancer. Forskalling skal være glat og tæt samt opfylde kravene i DS/EN 13670:2010. Der støbes direkte mod eksisterende facadeelement. Alle kanter støbes med 10 mm fas. Overflader Betonoverflader skal fremstå som glatte, in-situ støbte betonoverflader. Gipsvægge og -lofter skal fremstå spartlede og hvidmalede i RAL farve efter nærmere aftale med LEGO Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Kontrolklasse: N. Udførelseskontrol

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/ Brandsektionsvæg 2 Støbeunderlag Metode: Omfang: Tidspunkt: Acceptkriterium: Temperaturmåling Visuel kontrol Alle samlinger Før støbning Overensstemmelse D&V-dokumentation Planlægning og arbejdsdokumentation

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/ Brandsektionsvæg 3 mellem korridor og MODUL 1 & Brandsektionsvæg 3 mellem korridor og MODUL 1 & Orientering Omfang Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige opgradering af væggen til brandsektionsvæg EI 60 A2-s1,d0 (BS60). Arbejdet omfatter tillige sikring af taget med et 5m bredt bælte i ubrændbart tagpap, over brandsektionsvæggen Lokalisering Herunder: Montering af forskalling for gips på begge sider væggen Montering af 1 lag gips på begge sider af væggen Korrekt brandtætning af rør- og kabelgennemføringer Spartling og maling af gips (Farve efter aftale med LEGO) Montering af ubrændbart tagpap som brandkamserstatning. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Tegningshenvisning Tegninger iht. G-00 dokumentoversigt Tegning nr.: K1-280, K2-361, K Koordinering Der skal koordineres med arbejder, som i h.t. tidsplanen ligger forud for, samtidig med og efter arbejdet. Adgang til teknikrum i modul 1+2 og herunder flytning af maskiner/teknik for arbejdets udførelse, aftales med LEGO Tilstødende bygningsdele Betonelementvægge Tagkonstruktion Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Undersøgelser Placering af eksisterende skeletkonstruktion undersøges, med henblik på at anvende denne til den nye forskalling Materialer og produkter Gipsplade 12,5mm type A-1 Forskallingstræ Ubrændbart tagpap Udførelse

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/ Brandsektionsvæg 3 mellem korridor og MODUL 1 & 2 Til arbejdets udførelse anvendes stillads eller lift. Under arbejdets udførelse minimeres støvgener mest muligt, ved arbejdets afslutning rengøres området. Transport i korridoren skal kunne opretholdes samtidig med arbejdets udførelse Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Kontrolklasse: N D&V-dokumentation Planlægning og arbejdsdokumentation

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/ Facadevæg ved MODUL 2 (vinduespartier) 4.4 Facadevæg ved modul 2 (vinduespartier) Orientering Omfang Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige opgradering af væggen til brandsektionsvæg EI 60 A2-s1,d0 (BS60). Herunder: Etablering af støvvæg indvendigt i modul 2. Denne skal fuldstændig afskærme produktionen, således spredning af støv og skidt undgås. Demontering af eksisterende vinduesparti. Montering af nyt EI 60 A2-s1,d0 (BS60) vinduesparti. Fugning af nyt vinduesparti. Retablering af indvendig overflade i karmlysninger. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Tegningshenvisning Tegninger iht. G-00 Dokumentoversigt Tegning nr.: K Lokalisering Koordinering Der skal koordineres med arbejder, som i h.t. tidsplanen ligger forud for, samtidig med og efter arbejdet. Arbejdet skal koordineres med LEGO, således produktionen påvirkes mindst muligt Tilstødende bygningsdele Betonelementer Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Undersøgelser Fastgørelse af eksisterende vinduesparti med henblik på demontering, uden at beskadige andre bygningsdele Materialer og produkter Vinduesparti EI 60 A2-s1,d0 (BS60) Leverandører af ovenstående vinduespartier:

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/ Facadevæg ved MODUL 2 (vinduespartier) Vejrligsbestandig brandfuge godkendt iht. EN : Udførelse Til arbejdets udførelse anvendes stillads/lift Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Kontrolklasse: N D&V-dokumentation Planlægning og arbejdsdokumentation

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/ Brandkam mellem MODUL 1 og Brandkam mellem MODUL 1 og Orientering Omfang Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige etablering af en brandkam mellem modul 1 og 2. Herunder: Etablering af hul i eksisterende tagkonstruktion for ny brandkam Montage af stålskelet og brandgips Etablering af nye tagnedløb på hver side af brandkammen Etablering af ny faldopbygning på tag til nye tagnedløb incl. tagpap Montering af tagpap på siderne af brandkammen Montering af afdækning på toppen af brandkammen Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Tegningshenvisning Tegninger iht. G-00 Dokumentoversigt Tegning nr.: K1-280, K5-410 (BD 11 og 12) Lokalisering Over brandsektionsvæg mellem modul 1 og Koordinering Der skal koordineres med arbejder, som i h.t. tidsplanen ligger forud for, samtidig med og efter arbejdet Tilstødende bygningsdele Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Undersøgelser Tagkonstruktionen er blevet fugtscannet. Scanningen har vist, at der ikke er fugtproblemer i selve skotrenden (hvor brandkammen skal placeres). Dog kan der være fugtproblemer inden for det bælte, hvor der skal udlægges nyt tagpap i forbindelse med den nye faldopbygning. Afhængig af udfaldet af de destruktive indgreb i tagene kan der komme en option/koordinering på udskiftning af taget i dette område Materialer og produkter Udførelse Produktionen i modul 1 og 2 skal opretholdes i hele byggeperioden, derfor må arbejdet ikke påvirke dette. Såfremt det viser sig nødvendigt at besigtige forhold i modul 1 og 2 under arbejdets udførelse, skal dette aftales med LEGO.

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/ Brandkam mellem MODUL 1 og 2 Arbejdet skal udføres i etaper, f.eks. 5 m ad gangen, således at lukning kan ske fortløbende. Udførelsen skal ske således, at der ikke kan trænge vand ind i bygningen eller de åbne tagkassetter, f.eks. ved at arbejde under telt eller lignende foranstaltning Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Kontrolklasse: N D&V-dokumentation Planlægning og arbejdsdokumentation

26 Hovedentreprise Dato : Bilag 1 Udbudskontrolplan Rev.dato : Bilag 1 Udbudskontrolplan

27 Bilag 1 Udbudskontrolplan Rev.dato : Paradigme for udbudskontrolplan for pladsstøbt beton Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Statisk dokumentation ARB ARB ARB Afslutning for projektering SBi-anvisning 223, punkt Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol 3.1 Indstøbningsdele ARB Kontrol af dokumentation Hver identifikation Før levering ARB ARB ARB Slap armering ARB Kontrol af dokumentation Hver identifikation Før levering ARB ARB ARB Strittekasser ARB Kontrol af dokumentation Hver type Før levering ARB ARB ARB Muffer og lignende for samling af slap armering ARB Kontrol af dokumentation Hver type Før levering ARB ARB ARB Spændarmering ARB Kontrol af dokumentation Hver identifikation Før levering ARB ARB ARB Forankringer og koblinger ARB Kontrol af dokumentation Hver type Før levering ARB ARB ARB Foringsrør ARB Kontrol af dokumentation Hver type Før levering ARB ARB ARB Injektionsmørtel ARB Kontrol af dokumentation Hver type Før udførelse ARB ARB ARB Beton ARB Kontrol af dokumentation Hver identifikation Før levering ARB ARB ARB 3.5.5

28 Bilag 1 Udbudskontrolplan Rev.dato : Modtagekontrol 4.1 Alle materialer og produkter der indgår i det permanente bygværk ARB ARB ARB Før aflæsning på byggeplads Udførelseskontrol Stillads og form 5.1 Dokumentation for styrke, stivhed mv. af stillads, ARB Kontrol af dokumenta- SBi-anvisning 223 Ved afslutning af doser, afstivninger, understøtninger, fastgørel- ARB tion kumentationen form mv. 5.2 Udførelse af stillads, afstivninger, understøtnin- ARB Visuel kontrol supple- ARB Under og efter opfø- ger, fastgørelser, form mv. ARB ret med kontrolmålinger ARB relse af udførelse Overensstemmelse Aktion på forhold angivet i kontroldokumentationen ARB ARB Indstøbningsdele 5.3 Indstøbningsdele ARB Visuel kontrol af pla- ARB Før og efter støbning ARB ARB cering, geometri mv. ARB ARB suppleret med kontrolmåling af udvalgte mål Slap armering 5.4 Slap armering, strittekasser og muffer eller lig- ARB Visuel kontrol af pla- ARB Før støbning ARB nende ARB cering, geometri mv. ARB ARB suppleret med kontrolmåling af udvalgte mål Spændarmering og tilhørende dele 5.5 Spændarmering og tilhørende dele ARB Visuel kontrol af pla- ARB Før støbning ARB ARB cering, geometri, tæt- ARB ARB

29 Bilag 1 Udbudskontrolplan Rev.dato : 5.6 Forankringer og koblinger ARB ARB Udstyr og opspænding ARB ARB Injektion ARB ARB Støbning 5.9 Støbning generelt ARB ARB Hærdning og efterbehandling ARB ARB Slutkontrol 6.1 hed mv. suppleret med kontrolmåling af udvalgtemål Visuel kontrol af placering, geometri, tæt- ARB ARB hed mv. suppleret med kontrolmåling af udvalgte mål Kontrol af dokumentation vedr., kalibrerin- ARB ARB ger mv. Visuel kontrol af udførelsen ARB ARB Visuel kontrol af støbeprocessen ARB ARB Visuel kontrol, test, ARB registereinger, måling ARB mv. Før støbning ARB ARB Før opspænding ARB ARB Før, under og efter injektion ARB ARB Før, under og efter ARB støbning ARB Efter støbning ARB ARB