Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00"

Transkript

1 Lectio MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Telefax: Internet:

2 Forord Med Lectio Censormodul kan nationale og lokale skriftlige eksamener og terminsprøver afholdes og bedømmes digitalt. Eleverne afleverer deres eksamensopgaver til et afleveringsprogram, der installeres lokalt på skolen. Lærere og censorer modtager afleveringerne digitalt samt bedømmer digitalt. Plagiatkontrol foretages automatisk af elevernes afleveringer. Derudover kan SRP, SSO og SRO prøver afleveres og bedømmes digitalt. Eleverne afleverer deres opgaver direkte i Lectio. Lærere og censorer modtager afleveringerne digitalt samt bedømmer digitalt. Plagiatkontrol foretages automatisk af elevernes afleveringer. I vejledningen kan der forekomme navne på personer, organisationer, adresser m.m. De er udelukkende tænkt som eksempler. Skulle der på nogen måde være sammenfald med virkelige personer eller organisationer, er det utilsigtet. Vejledningen er beskyttet af gældende dansk lov om ophavsret. Det er ikke tilladt at kopiere eller på anden måde mangfoldiggøre kursusmaterialet eller dele heraf uden forudgående aftale med MaCom A/S. Der garanteres ikke overensstemmelse mellem vejledningens indhold og funktionerne i tidligere eller fremtidige versioner af Lectio. God fornøjelse! MaCom A/S Materialet er senest revideret: 7. januar 2015 (ESH) Side 1 af 134

3 Indholdsfortegnelse 1. Fagvalg Opsætning af fagvalg Indtastning af Fagvalg elevens synsvinkel Administrators redigering af Fagvalg Tildel favoritlærere Udskiftning af fag efter tildeling af lærer Frigivelse af Fagvalg Frigivelse af Fagvalg Lærerens synsvinkel Frigivelse af Fagvalg elevens synsvinke Overfør Fagvalg til hold Opgaveformulering Oprettelse af brevskabelon til opgaveformulering Avancerede redigeringsmuligheder Administrators opsætning af prøvehold til upload af opgaveformulering Vejleder uploader opgaveformulering Administrator låser uploadede filer for redigering Administratormulighed for upload af opgaveformulering Elever ser opgaveformulering ved prøvestart Bedømmers synsvinkel ved aflevering SRP, SSO og SRO prøver SRO klargøring Opret SRO hold Aktivér SRO prøveterminen Oprettelse af SRO prøvehold Opsætning af prøvehold for SRP, SSO og SRO Opdater prøveholds start- og sluttider Opdater prøveholds afleveringstype Skoleopsætning Aflevering Elevs synsvinkel Vælg fil(er) Bekræft aflevering Kvittering Side 2 af 134

4 Adgang til aflevering og kvittering efter prøven Aflevering Lærers synsvinkel Oversigt over digitale prøver Aflevering Administrators synsvinkel Registrer sygefravær og ikke mødt Genåbn aflevering Tilbagekald aflevering Verifikation af prøvehold Censor uden Lectio Eksport af afleveringer til censor uden Lectio Send til bedømmelse Lærerbedømmelse ved interne prøver Adgang for Ikke-prøvedeltagende lærer Bedømmelse ved censor Kopier aflevering til almindelig opgave Stedprøver Opsætning af prøvehold Opdater prøveholds start- og sluttider Opdater prøveholds afleveringstype IP/Host (Bruges kun ved brug af flere forskellige Computere/IP) Print koder Start afleveringsprogram Krav Netværksopsætning Opstart af afleveringsprogrammet Kørende services Skoleopsætning IP-forbindelsen Vagtkodeord Offentliggørelse Aflevering Elev med internet Vælg fil(er) Bekræft aflevering Kvittering Adgang til aflevering og kvittering efter prøven Aflevering Elev uden internet IP og login Side 3 af 134

5 Vælg fil(er) Bekræft aflevering Kvittering Adgang til aflevering og kvittering efter prøven (med internet) Aflevering Vagt synsvinkel Vagt med Internetadgang Vagt uden internetadgang Aflevering Administrators synsvinkel Registrer sygefravær og ikke mødt Genåbn aflevering Tilbagekald aflevering Verifikation af prøvehold Eksport af afleveringer til censor uden Lectio Send til bedømmelse Lærerbedømmelse ved interne prøver Adgang for ikke-prøvedeltagende lærer Bedømmelse ved censor Kopier aflevering til almindelig opgave AT og DIO prøver Digital synopsisaflevering Mundtlig eksamen Side 4 af 134

6 1. Fagvalg Ved tværfaglige prøver er det nu muligt for administrator at opsætte Fagvalg, så eleverne kan vælge underfag til eksempelvis AT, SRP og SSO. Elevvalgene kan efterfølgende ændres af administrator og overføres til holdene Opsætning af fagvalg Fagvalg tilgås under Stamdata i rediger-kolonnen: Tryk på Opret fagvalg Vælg Fagvalg type for at vælge, hvilken prøvetype, der er tale om Angiv en titel på Fagvalget Indtast Elev indtastningsperiode for at angive i hvilken periode eleverne kan indtaste deres ønske af underfag. I feltet Frigivelse for lærere vælges, hvornår lærerne skal kunne se, hvem de skal være vejledere for. Frigivelsen vil ske på lærerens forside, hvor den vil blive vist i 14 dage. Herefter skal Fagvalg tilgås under lærerens Studieplan. I Feltet Frigivelse for elever vælges, hvornår eleverne skal kunne se deres tildelte vejledere. Frigivelsen vil ske på elevens forside, hvor den vil blive vist i 14 dage, herefter skal Fagvalg tilgås under lærerens Studieplan. Angiv eventuelt en note i feltet Note Side 5 af 134

7 Tilknyt de hold, der skal angive underfag ved at fremsøge holdet i boksen Tilknyttede hold og tryk efterfølgende Tilføj Side 6 af 134

8 Når alle de ønskede informationer er indtastet og de pågældende hold er tilknyttet Fagvalget, trykkes der Anvend eller Gem Ved at gemme siden kommer man til siden Fagvalg, hvor der oprettede fagvalg vil fremgå: Ved at trykke på linket kommer man til siden Fagvalg oversigt, hvor det er muligt for administrator at følge med i elevernes valg af underfag, ligesom det er her administrator kan tildele vejledere: 1.2. Indtastning af Fagvalg elevens synsvinkel Når indtastningsperioden, der er opsat i Fagvalg er nået, så vil der fremkomme et link på elevens forside i boksen Aktuelt Tryk på linket Side 7 af 134

9 Siden Fagvalg elev vil nu blive vist: Her angiver eleven det Område som vedkommende ønsker at beskæftige sig med I feltet Bemærkning har eleven mulighed for at skrive eventuelle ønsker til vejledere eller mulighed for at uddybe sit område I den første drop down menu kan eleven vælge mellem sine studieretningsfag: I den anden dropdownmenu kan eleven vælge sit andet underfag: Side 8 af 134

10 Eleven vil kunne blive præsenteret på for de XPRS-fag som eleven er tilknyttet til enten via sine holdtilknytninger eller sin studieretning. Når eleven har indtastet sine ønsker trykkes Gem. Linket vil nu være forsvundet fra elevens forside Administrators redigering af Fagvalg Administrator kan redigere i en elevs fagvalg ligesom der er mulighed for at vælge underfag for en elev. Gå i Stamdata Vælg Fagvalg Vælg det aktuelle Fagvalg På oversigten vil man nu kunne se om en elev, har indtastet sine underfag og sit område: Side 9 af 134

11 Ved at trykke på blyantsikonet til venstre for elevens navn, vil administrator kunne redigere elevens valg. Administrator vil kunne fremsøge alle XPRS-fag, selvom eleven ikke er tilknyttet til disse. De XPRS-koder som eleven er tilknyttet til vil dog fremgår under Foreslåede Fag: Hvis et fag skal udskiftes fremsøges den nye XPRS-kode under Fag, hvorefter der trykkes Gem elle Anvend Tildel favoritlærere Når alle elever har valgt underfag, så vil man kunne tildele vejledere til eleverne. Ved hjælp af knappen Tildel favoritlærer vil eleverne automatisk få tildelt deres favoritlærere i de ønskede fag. Lectio vil automatisk vælge den lærer, der har været tilknyttet det seneste holdelement. I tilfælde hvor der er flere lærere tilknyttet samme holdelement, vil den lærer med den største lønpost på holdet blive valgt: Side 10 af 134

12 Tryk på knappen Tildel favoritlærere for automatisk at tildele eleverne deres favoritlærere: Efter at have tildelt favoritlærere vil man i bunden af siden kunne se en summering over lærernes belastning. Hvis man efterfølgende ønsker at lave manuelle korrektioner i tildelingen af lærer, gøres det ved at trykke på blyantsikonet ud for eleven i oversigten. Hvorefter man i kolonnen Lærer udskifter den pågældende lærer med en ny Udskiftning af fag efter tildeling af lærer Hvis en elev efter tildeling af lærer ønsker at skifte fag, så kan administrator ligeledes via fagvalgsoversigten trykke på blyantsikonet ud for eleven. Side 11 af 134

13 På siden Fagvalg elev kan administrator nu udskifte faget. Fjern læreren i det pågældende fag, der skal udskiftes Tryk Anvend Udskift det pågældende fag Tryk Anvend Sæt den nye lærer på som vejleder i faget Tryk Gem Side 12 af 134

14 1.4. Frigivelse af Fagvalg Når eleverne har valgt underfag og område og lærerne er blevet fordelt, vil Fagvalget på den angivne dato blive frigivet Frigivelse af Fagvalg Lærerens synsvinkel Når Fagvalg frigives for lærerene vil der fremkomme et link på lærernes forside under Aktuelt Side 13 af 134

15 Ved at klikke på linket kan læreren se en oversigt over de elever, som læreren er vejleder for: Af oversigten vil læreren kunne se elevens valg af emne, fag og vejledere. Linket på forsiden forsvinder efter 14 dage. Herefter vil læreren kunne tilgå Fagvalg via Studieplan Ved at vælge de aktuelle Fagvalg vil man ligeledes komme til oversigten Frigivelse af Fagvalg elevens synsvinke Når Fagvalg frigives for eleverne vil der fremkomme et link på elevernes forside under Aktuelt Side 14 af 134

16 Ved at klikke på linket kan eleven se sit område, sine fag samt sine tildelte vejledere: Linket på forsiden forsvinder efter 14 dage. Herefter vil eleven kunne tilgå Fagvalg via Studieplan Ved at vælge de aktuelle Fagvalg vil eleven ligeledes komme til oversigten Overfør Fagvalg til hold Før prøveholdene oprettes i Lectio skal elevernes fagvalg samt vejleder overføres til holdene. Inden dette gøres er det en godt idé at tjekke eventuelle verifikationer, for at sikre sig, at der ikke mangler at blive indtastet noget for eleverne Verifikation findes på oversigten under Fagvalg Side 15 af 134

17 Når det er blevet kontrolleret, at alt ser fornuftigt ud, så kan fagvalg overføres til holdene. Vælg fanebladet Funktioner Tryk på knappen Opdater elevers underfag Tryk på knappen Søg Side 16 af 134

18 Herved vil der fremkomme en liste over alle de elever, der har valgt underfag Sæt flueben ud for de elever, hvis fagvalg ønskes overført De fag og vejledere, der står under Aktuelt angiver de oplysninger, der på nuværende tidspunkt står oplyst på holdet, men de fag og vejledere under Bør være angiver de oplysninger, som man vil overføre til prøveholdet. Er det første gang man overfører oplysningerne vil aktuelt derfor være tomt. Tryk på knappen Ret valgte for at overføre fagvalget På holdet vil fagvalget og lærer nu være overført: Ved oprettelse af prøvehold vil valg af fag samt lærere automatisk blive udfyldt. Side 17 af 134

19 2. Opgaveformulering I Lectio er der mulighed for, at lærer kan udarbejde en opgaveformulering, der så uploades til elevens afleveringsside, så eleven får adgang til denne ved prøvestart. Ligeledes vil opgaveformuleringen blive videresendt til censor sammen med elevens opgavebesvarelse, når prøveholdet sendes til bedømmelse. Upload af opgaveformulering kan ikke anvendes ved stedprøver Oprettelse af brevskabelon til opgaveformulering Det er muligt at oprette en brevskabelon til opgaveformulering, så lærerne har en forside-skabelon de kan bruge til udarbejdelse af opgaveformulering til f.eks. SRP og SSO, hvor relevant data, der allerede findes i Lectio kan flettes ind. En brevskabelon oprettes på følgende måde: Gå i Stamdata Vælg Brevskabelon Skabelonen kan udarbejdes på baggrund af Lectio-skabelonen Opgaveformulering eller den kan udarbejdes fra bunden i et word-dokument. Se afsnit om Avancerede redigeringsmuligheder. Lectioskabelonen tilgås i boksen Lectio Skabeloner: Side 18 af 134

20 Ved at trykke på linket Opgaveformulering åbnes skabelonen, der så efterfølgende kan gemmes lokalt på computeren og redigeres efter ønske inden den endelige version uploades. Opgaveformuleringsskabelonen ser som lectiostandard således ud: Det er muligt at ændre i skabelonen, så den ser ud som man ønsker. Det gælder både overskrift og eventuelt logo (vedrørende flettekoder/mergefields se afsnit om Avancerede redigeringsmuligheder) Når skabelonen er tilpasset efter ønsket, skal den oprettes som brevskabelon. Her vælger man Opgaveformulering i Tilføj brevskabelon og trykker Tilføj: Side 19 af 134

21 Derved vil følgende linje under Brevskabeloner komme frem: Ved at trykke på knappen Vælg ny fil finder man den tilpassede version af skabelonen på sin computer, uploader og navngiver skabelonen: Der er mulighed for at lave flere skabeloner af typen opgaveformulering. Det gælder både i forhold til flere udgaver af eksempelvis en SRP-opgaveformuleringsskabelon og mulighed for at have flere SRP- og SSOskabeloner på en gang. Side 20 af 134

22 Avancerede redigeringsmuligheder Hvis man ønsker at redigere skabelonen yderligere ved at indsætte andre flettekoder/ Mergefields, så gøres det ved hjælp af boksen nederst på siden, der hedder Skabelon Hjælp. Ved at vælge typen Opgaveformulering i dropdown menuen, præsenteres man for de koder, som man kan bruge til denne skabelon ved brevflet. Hvis man ønsker at indsætte en kode i skabelonen, så kopieres koden fra boksen Skabelon hjælp og indsættes i skabelonen mellem de to tegn. Dette gøres lettest ved at kopiere en kode, der allerede er i dokumentet og indsætte den nye kode fra Skabelon hjælp, som anvist nedenfor med Elev ID ved at højreklikke på koden i dokumentet og vælge Edit Field Indtast den nye kode i Field name Side 21 af 134

23 I dette tilfælde vil Elev-ID automatisk blive udfyldt, når skabelonen brevflettes Administrators opsætning af prøvehold til upload af opgaveformulering For at få mulighed for at uploade opgaveformulering til prøvehold, skal prøveholdene opsættes til dette. Det gøres under Eksamen Prøvehold aktiveres muligheden for, at et prøveholds lærere kan uploade opgaveformulering. Det gøres ved at sætte Digital opgaveformulering til Ja - lærerredigérbar. Det kan enten gøres pr. prøvehold eller på flere prøvehold på én gang. For at gøre det på et enkelt prøvehold gøres følgende: Tryk på fanebladet Prøvehold Klik på et Prøvehold I boksen Elever vælger du nu Ja - lærerredigérbar Tryk Anvend eller Gem Hvis man ønsker at ændre det for flere prøvehold på en gang: Tryk på fanebladet Prøvehold Side 22 af 134

24 Vælg Masseopdatering af prøvehold Fremsøg de aktuelle prøvehold, der efterfølgende markeres med flueben. Vælg Ja - lærerredigérbar Tryk Opdater valgte Bemærk: Der kan kun åbnes for redigering af Digital opgaveformulering, hvis prøveholdet er sat til skriftlig afleveringstype Digital skr. prøve - SRP / SSO / SRO aflevering. Der skal være angivet individuelt start/sluttidspunkt på prøveholdet. Det skyldes, at prøvens starttidspunkt definerer hvornår opgaveformulering vises for elevens på hans/hendes afleveringsside. Inden lærerne kan få lov til at uploade opgaveformuleringen skal prøven være offentliggjort. Se afsnit Skoleopsætning 2.3. Vejleder uploader opgaveformulering En lærer, der er tilknyttet et prøvehold, der er offentliggjort og åbent for upload af opgaveformuleringer, kan uploade en opgaveformulering til prøveholdet. Prøveholdet tilgås under Opgaver og fanebladet Eksamen I boksen Prøvehold der skal have opgaveformulering vil læreren ved at trykke på prøveholdets navn komme til siden Afleveringer på prøveholdet Side 23 af 134

25 På denne side vil læreren ved at trykke på pilen i Vælg Skabelon, kunne vælge blandt skolens oprettede skabeloner til opgaveformulering. Her er skabelonen kaldt SRP opgaveformulering. Ved at trykke på skabelonen SRP opgaveformulering, vil oplysninger fra prøveholdet automatisk blive flettet til skabelonen. Det ser f.eks. således ud: Side 24 af 134

26 Efterfølgende vil læreren kunne gemme dokumentet på sin computer og herefter udfylde opgaveformuleringen og uploade denne. Eleven vil få adgang til opgaveformuleringen ved prøvestart. Dokumentet uploades ved at trykke på det grønne plus Indsæt række Dernæst trykkes på knappen Vælg ny fil, hvorefter den pågældende fil vælges og uploades. Efterfølgende trykkes Gem eller Anvend Administrator låser uploadede filer for redigering Efter at lærer har lagt filer op, kan eksamensadministrator låse for læreres adgang til at ændre yderligere i opgaveformulering. Det gøres ved at sætte Digital opgaveformulering til Ja - låst. Væg fanebladet Prøvehold Klik på et Prøvehold I boksen Elever vælges Ja låst ved digital opgaveformulering For at ændre det for flere prøvehold på én gang: Tryk på fanebladet Prøvehold Vælg Masseopdatering af prøvehold Side 25 af 134

27 Fremsøg og marker de pågældende prøvehold Vælg Ja-låst Tryk Opdater valgte 2.5. Administratormulighed for upload af opgaveformulering Det er desuden muligt for Eksamensadministrator at uploade filer til Opgaveformulering følgende steder i Eksamensmodulet: Vælg fanebladet Prøvehold Vælg et prøvehold Tryk på linket Afleveringer på prøvehold i boksen Digitale afleveringer Ligeledes kan man anvende følgende fremgangsmåde: Tryk på fanebladet Digitale prøver Vælg fanebladet Opgaveformulering Vælg et prøvehold Side 26 af 134

28 For at se mere om upload af opgaveformulering, se Vejleder uploader opgaveformulering Listen, der er vist på ovenstående skærmbillede giver ligeledes overblik over om alle elever har fået uploadet en opgaveformulering Elever ser opgaveformulering ved prøvestart Ved prøvens starttidspunkt vil en låst version af opgaveformuleringen kunne tilgås af eleven. Den tilgås via elevs forsidelink Digital skr. Aflevering Elevens afleveringsside, eller via elevs skemabrik knappen Min aflevering. Opgaveformulering vises i toppen på elevens afleveringsside: Linket til afleveringssiden vil fremkomme 5 timer før prøvestart, men eleven vil først kunne tilgå opgaveformuleringen ved det starttidspunkt, der er angivet på prøveholdet. Side 27 af 134

29 2.7. Bedømmers synsvinkel ved aflevering Når prøven er afsluttet og læreren og censor skal hente prøvebesvarelsen, vil der forekomme et link på deres forside: Under Prøvehold til bedømmelse vil bedømmer nu også få præsenteret prøveholdets tilhørende opgaveformulering. Når bedømmer trykke på knappen Hent alle, vil alle elevens filer hentes: Som vist nedenfor indeholder filerne elevens opgave (Anders Andersen_ELEV), opgaveformuleringen (Anders Andersen_OPGAVEFORMULERING) samt en karakterliste: Side 28 af 134

30 3. SRP, SSO og SRO prøver Afsnittet SRO klargøring gennemgås kun, hvis der er tale om en SRO prøve med digital aflevering. For vejledning om SRP og SSO springes da direkte til afsnittet Opsætning af prøvehold for SRP, SSO og SRO SRO klargøring Opret SRO hold Det er nødvendigt at oprette ét stamdatahold pr. klasse for SRO, inden oprettelsen af prøvehold hertil. Der er mulighed for at vælge om eleverne alle skriver i samme fag, eller om eleverne har variable underfag. Hvis eleverne på holdet har variable underfag, skal stamdataholdet have XPRS-faget: SRO med variable underfag Hvis alle elever på holdet har samme underfag, skal stamdataholdet have XPRS-faget SRO uden variable underfag Den afsluttende termin for holdet skal være sat til terminen Skriftlige opgaver. Herunder vises et eksempel på opsætningen af et SRO hold: For SRO hold med variable underfag, skal disse underfag samt vejledere angives på fanebladet Eksamen: Side 29 af 134

31 Når dette er opsat gemmes holdet. Ved brug af Fagvalg se afsnittet Overfør Fagvalg til hold Aktivér SRO prøveterminen SRO prøveterminen skal aktiveres inden prøveholdene kan oprettes. Dette gøres på følgende måde: Klik på Stamdata Klik på Skoleopsætning Vælg det aktuelle skoleår Klik på fanebladet Prøveterminer Aktiver prøveterminen SRO ved at sætte flueben i kolonnen Aktiv, som vist herunder: Side 30 af 134

32 Klik på Gem Oprettelse af SRO prøvehold Nu kan der oprettes SRO prøvehold. Disse oprettes på følgende måde: Klik på Hovedmenu Klik på Eksamen Klik på terminen Skriftlige opgaver Klik på fanebladet Prøvehold Side 31 af 134

33 Klik på knappen Opret prøvehold Vælg prøvetype Prøve (års/termins) Klik på Næste: Vælg det ønskede hold Klik på Næste: Der er nu mulighed for at vælge 2 forskellige typer prøvetyper for skriftlige prøver. Bemærk: Typen Skriftlig prøve benyttes til SRO hold uden variable underfag. Ved valg af denne oprettes der et samlet prøvehold for alle elever på holdet. Typen Prøve skriftlig pr. elev benyttes til SRO hold med variable underfag. Ved valg af denne oprettes der ét prøvehold pr. elev. Vælg den korrekte skriftlige prøvetype: Side 32 af 134

34 Vælg herefter prøveterminen SRO-termin Klik på Næste: Angiv start-og slutdato Sæt flueben ved alle holdets elever Klik på Opret: Nu er prøveholdet/prøveholdene oprettet. Side 33 af 134

35 3.2. Opsætning af prøvehold for SRP, SSO og SRO Ved SRP og SSO prøver oprettes der et prøvehold pr. elev. Prøveholdene oprettes automatisk pr. elev på baggrund af stamdataholdet, hvorpå alle elevers valg af fag og vejledere er registreret Opdater prøveholds start- og sluttider Når prøveholdene er oprettet, skal disse prøveholds start- og sluttider opsættes. Dette gøres på følgende måde: Klik på Hovedmenu Klik på Eksamen Vælg terminen Skriftlige opgaver Klik på fanebladet Prøvehold Klik nu på knappen Masseopdatering af prøvehold Nu fremsøges alle prøvehold for den relevante termin: Nu vises de fremsøgte prøvehold i boksen Vælg prøvehold. De ønskede prøvehold markeres med flueben Radioknappen i boksen Masseopdater valgte prøvehold sættes ved Opdater prøveholds start- og sluttider: Side 34 af 134

36 Startdato, slutdato og start- og sluttid udfyldes Klik på knappen Opdater valgte En dialogboks vises nu: Klik OK, for at gemme opdateringen Nu vises antallet af prøvehold, der er blevet opdateret. Klik OK Side 35 af 134

37 På prøveholdet ses ændringen nu. Der er på de valgte prøvehold blevet indsat den korrekte start- og slutdato samt tidspunkt for alle elever på prøveholdet: Opdater prøveholds afleveringstype For at tillade digital aflevering, skal prøveholdene nu opsættes til afleveringstypen Digital skr. prøve SRP/SSO/SRO. Det gøres på følgende måde: Klik på Fanebladet Prøvehold Klik på Masseopdatering af prøvehold Fremsøg de ønskede prøvehold Side 36 af 134

38 Marker alle de ønskede prøvehold med flueben Sæt radioknappen ved Opdater skriftlig afleveringstype Vælg typen Digital skr. prøve SRP/SSO/SRO: Klik på knappen Opdater valgte: Side 37 af 134

39 Klik OK, for at gemme opdateringen Nu vises antallet af prøvehold, der blev opdateret: Side 38 af 134

40 Klik OK På de valgte prøvehold kan vi nu se, at afleveringstypen er blevet sat til den korrekte, Digital skr. prøve SRP/SSO/SRO : Side 39 af 134

41 Nu er prøveholdene opsat Skoleopsætning Før prøverne bliver vist for elever og lærere, skal terminen offentliggøres. Det gøres på følgende måde: Klik på Stamdata Klik på Skoleopsætningen Vælg det nuværende skoleår Klik på fanebladet Eks. Offentliggørelse Indsæt det ønskede offentliggørelsestidspunkt i kolonnen Særligt Offentliggørelsestidspunkt i linjen for terminen Skriftlige opgaver : Side 40 af 134

42 Bemærk: For terminen Skriftlige opgaver offentliggøres alle prøvehold med almindelig offentliggørelse på tidspunktet angivet i kolonnen Særligt offentliggørelsestidspunkt Aflevering Elevs synsvinkel Eleven afleverer sin opgave ved at gennemgå de tre følgende trin Vælg fil(er) Eleven vil have et forsidelink til afleveringssiden 5 timer inden prøvens starttidspunkt, forudsat at terminen er blevet offentliggjort (Se afsnit Skoleopsætning), men der er først åbent for aflevering fra prøvens starttidspunkt. Elevens forsidelink vil være aktivt frem til midnat på prøvens sidste dag. Elevens afleveringsside vil herefter kunne tilgås via skemabriks link til Min aflevering. Bemærk: Ønsker man at afslutte elevens afleveringsmulighed ved prøvens afslutning, skal en eksamensadministrator ved prøvens sluttidspunkt sætte fraværsårsag ikke mødt for de elever der ikke har afleveret til tiden. På denne måde lukkes der for elevens fortsatte mulighed for at aflevere. (se afsnit Register sygefravær og ikke mødt) Elever afleverer opgaven således: Eleven logger på Lectio med sit almindelige Lectio-login På elevens forside vises to link i boksen Aktuelt under Eksamener Klik på det øverste link (Digital skr. aflevering) Side 41 af 134

43 Nu vises elevens afleveringsside: Klik på knappen Vælg fil Side 42 af 134

44 Nu vises boksen Vælg vedhæftning. Her kan vælges en fil fra elevens Lectio dokumenter (i venstre side) eller der kan tilknyttes et dokument, som er gemt på computeren ved klik på Browse: Når den ønskede fil er valgt, klikkes der på OK: Side 43 af 134

45 Hvis eleven vælger en fil, der ikke er blevet redigeret i, i de seneste 6 timer, vil eleven få en dialogboks med en advarsel om dette: Side 44 af 134

46 Nu er en fil valgt og uploadet til Lectio: Hvis eleven ønsker at uploade flere filer gentages fremgangsmåden, som anført ovenfor. Hver fil må maksimalt fylde 50 mb. Der kan løbende tilføjes og fjernes filer indtil afleveringen er blevet bekræftet og afsendt. Filer uploades ved klik på Vælg fil og fjernes ved klik på det røde kryds: Side 45 af 134

47 Når eleven har uploadet den eller de ønskede filer og klar til aflevering klikkes på Næste: Bekræft aflevering Afleveringen skal nu bekræftes. Følgende bekræftes med fluebensmarkering: Side 46 af 134

48 "Jeg bekræfter hermed, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven." Klik på knappen Send aflevering, for at aflevere opgaven endeligt: Bemærk: Når opgaven er sendt, kan filen ikke længere udskiftes. Hvis der efterfølgende skal genåbnes for aflevering, skal afleveringsmuligheden genåbnes af en eksamensadministrator. (se afsnit Genåbn Aflevering) Side 47 af 134

49 Kvittering Nu er filen afleveret, og der vises en kvittering for afleveringen: Kvitteringen kan printes ved klik på printerikonet i højre hjørne: Side 48 af 134

50 Adgang til aflevering og kvittering efter prøven Eleven kan efterfølgende altid tilgå kvitteringen i Lectio via eksamensaktiviteten i skemaet. På samme måde har eleven adgang til sin afleverede opgave. Eleven tilgår aflevering samt kvittering således: Klik på aktiviteten i skemaet Side 49 af 134

51 Nu vises elevens prøveholds rækkefølgeliste. Klik på knappen Min aflevering Nu får eleven vist sin afleveringsside, hvor filen samt kvitteringen for aflevering ligger: Side 50 af 134

52 Filen åbnes ved klik på filnavnet Aflevering Lærers synsvinkel Alle skolens lærere har mulighed for at se en oversigt over skolens digitale prøver. Kun de lærere, der er tilknyttet prøveholdet, vil få adgang til at se elevernes afleverede filer. For at se, hvordan vejlederne tilgår opgaven se afsnit Lærerbedømmelse ved interne prøver og Adgang for ikke-prøvedeltagende lærer Oversigt over digitale prøver Alle lærere kan følge med i de digitale prøver løbende. Det gøres på følgende måde: Klik på Hovedmenu Klik på linket Eksamensplan Side 51 af 134

53 Nu vises oversigten Dagsrapport : Klik på knappen Digitale Prøver Her vises en oversigt over de digitale prøver på dags dato: Side 52 af 134

54 I boksen Kriterier fremsøges den ønskede dato og et eventuelt lokale, hvorefter der klikkes på Søg. Prøveholdsoversigten viser alle prøvehold fra den valgte dato. Der vises antallet af elever på prøveholdene, antal fraværende, antallet af elever der har afleveret, antallet af elever der ikke har afleveret samt prøveholdets afleveringsfrist. Elever til prøve viser alle elever fra de pågældende prøvehold samt information om lokaler, eksamens start- og sluttidspunkt, om eleven har afsluttet prøven samt hvis eleven er registreret som fraværende, hvilken fraværsform. Eventuelle vagtnoter vises også her Aflevering Administrators synsvinkel Skolens eksamensadministrator kan, som udvidelse af lærers muligheder, registrere fravær, indtaste vagtnote og besked til bedømmer samt genåbne aflevering for elev Registrer sygefravær og ikke mødt Hvis en elev er fraværende, skal fraværet registreres. Ved registrering af fraværsårsag lukkes der for elevens mulighed for at aflevere. Elevers fravær registreres på følgende måde: Klik på Hovedmenu Side 53 af 134

55 Klik på Eksamen Klik på terminen Skriftlige opgaver Klik på fanebladet Digitale prøver Klik på det ønskede prøvehold: På denne side vises eleven på det valgte prøvehold. I kolonnen Fraværsårsag, kan der vælges fraværsårsag Ikke mødt eller syg : Side 54 af 134

56 Vælg den ønskede fraværsårsag En eventuel vagtnote (note til vagten) kan indtastes En eventuel besked til bedømmer kan indtastes Klik på Gem Når en fraværsårsag er angivet for en elev, er der dermed lukket for elevens mulighed for at aflevere. Bemærk: Da der er åbent for aflevering indtil midnat på den sidste prøvedag uanset prøvens sluttidspunkt, kan en eksamensadministrator på prøvens sluttidspunkt sætte fraværsårsag Ikke mødt for de elever, der ikke har afleveret til tiden. På denne måde lukkes der for elevens mulighed for at aflevere. Afleveringstidspunkt kan altid kontrolleres ved at klikke på elevens aflevering. Afleveringstidspunkt medsendes ikke til bedømmer Genåbn aflevering En eksamensadministrator kan genåbne en elevs aflevering. Ved genåbning af afleveringen, bliver det muligt at uploade en ny fil eller sætte en ny fraværsårsag. Det gøres på følgende måde: Klik på Hovedmenu Klik på Eksamen Klik på fanebladet Digitale prøver Klik på det ønskede prøvehold: Side 55 af 134

57 Klik på den ønskede elev: Side 56 af 134

58 Elevens afleveringsside vises nu: Klik på knappen Genåbn aflevering Genåbn aflevering gør det muligt at uploade en ny fil, fjerne en fil eller sætte en ny fraværsårsag Tilbagekald aflevering En eksamensadministrator har endvidere mulighed for at tilbagekalde en aflevering efter den er sendt til bedømmelse. Det gøres på følgende måde: Klik på Hovedmenu Klik på Eksamen Klik på fanebladet Digitale prøver Klik på det ønskede prøvehold: Side 57 af 134

59 Ved at trykke på knappen Tilbagekald henter man afleveringen tilbage efter at den er sendt til bedømmelse. Side 58 af 134

60 Nu har man igen mulighed for at genåbne afleveringen, hvis man ønsker dette. (se afsnit Genåbn aflevering) 3.7. Verifikation af prøvehold Censor uden Lectio Det er muligt at se, hvis et prøveholds censor ikke kan identificeres på en Lectioskole. Det er nødvendigt at vide, da censorer uden Lectio ikke vil have direkte adgang til elevernes digitale afleveringer, og derfor skal have opgaverne tilsendt på anden vis. For at tjekke, om der findes prøvehold med censorer der ikke kan identificeres på en Lectioskole, gennemgås verifikationen af prøvehold. Den tilgås på følgende måde: Klik på Eksamen Vælg terminen Skriftlige opgaver Klik på fanebladet Verifikation Prøvehold I boksen Verifikation af prøvehold vises alle prøvehold. Ved prøvehold med censor, der ikke kan identificeres på en Lectioskole, vises følgende advarsel: Eksport af afleveringer til censor uden Lectio Censorer der ikke kan identificeres på en Lectioskole skal have tilsendt afleveringerne på anden vis. Der er mulighed for at eksportere afleveringer pr. censor til en zip-fil, og derefter sende filerne manuelt til Censor. Afleveringerne hentes ned i en Zip-fil til censor på følgende måde: Klik på Hovedmenu Klik på Eksamen Vælg den aktuelle termin Klik på fanebladet Bedømmere Nu vises en liste over alle censorer: Side 59 af 134

61 Her ses censorernes kontaktinformationer, hvilken skole censor kommer fra, om denne skole er en Lectioskole samt antallet af digitale prøver. Klik på den ønskede censor Nu vises skærmbilledet Censoroversigt for den valgte censor: Afleveringerne kan hentes pr. prøvehold ved klik på Hent filer ud fra det ønskede prøvehold: Side 60 af 134

62 Hvis censoren er censor for flere prøvehold, kan alle prøveholds afleveringer i stedet hentes samlet ved klik på knappen Hent alle filer: Filerne er nu hentet og kan gemmes på computeren. Herefter sendes filerne manuelt til censor Send til bedømmelse Når alle elever på prøveholdet har afleveret eller er registreret med årsag til manglende aflevering, kan administrator prøveholdenes afleveringerne sendes til bedømmelse hos lærere/censorer. For SRP, SSO og SRO sendes afleveringen til bedømmelse hos den prøvedeltagende lærer samt censor. Side 61 af 134

63 Bemærk: Afleveringen sendes kun automatisk til bedømmelse af censor, hvis censor kan identificeres på en skole, der benytter Lectio. Dette kan tjekkes under Verifikation af Prøvehold. Det er en forudsætning, at censor står registreret med et gyldigt CPR nummer i Lectio, for at kunne modtage afleveringer elektronisk. Afleveringerne sendes til bedømmelse på følgende måde: Klik på Eksamen Vælg den aktuelle termin Vælg fanebladet Digitale prøver I boksen Prøvehold der skal til bedømmelse vises terminens digitale prøvehold Datoen for prøveholdet vises samt antallet af elever på prøveholdet. Derudover vises antallet af afsluttede elever (Elever der enten har afleveret eller er registreret som fraværende via angivet fraværsårsag). Ved klik på det enkelte prøvehold, vises detaljerne for det valgte prøvehold. Der er på denne side mulighed for at skrive en Besked til bedømmer. Beskeden til bedømmer er synlig for begge bedømmere, så snart prøveholdet er sendt til bedømmelse. Side 62 af 134

64 Vagtnote og start-, slut- samt Afsluttet-tidspunkt videreformidles ikke til censor. Er der registreret en Fraværsårsag videreformidles denne samt Besked til bedømmer til censor, så han/hun kan se hvorfor der mangler en aflevering. Klik på Gem, for at gemme en eventuel Besked til bedømmer Hvis der findes ikke-afsluttede elever på prøveholdet, skal disse afsluttes, før prøveholdet kan sendes til bedømmelse. Det vil sige, at der skal være registreret enten Afleveret, Ikke mødt eller Sygemeldt for hver enkelt elev på prøveholdet. Når alle elever på et prøvehold er afsluttet sendes prøveholdet til bedømmelse således: Sæt flueben ved det ønskede prøvehold Klik på Send til bedømmelse Side 63 af 134

65 Det/de valgte prøvehold er nu sendt til bedømmelse. Hvis en prøveholdslærer er sat med prøvedeltagelse JA, vil læreren blive betragtet som bedømmer, og vil derfor få et forsidelink til afleveringen. Hvis der er sat censor på prøveholdet, vil denne censor ligeledes få et forsidelink til afleveringen, hvis han/hun er på en skole, der benytter Lectio Lærerbedømmelse ved interne prøver Når afleveringerne er sendt til bedømmelse, kan prøveholdets tilknyttede prøveholdslærer, med prøveholdsdeltagelse sat til JA, tilgå disse via egen forside: Klik på linket Prøvehold med manglende bedømmelse: Siden Prøvehold til bedømmelse vises: Side 64 af 134

66 Klik på det pågældende prøvehold Plagiatkontrol kan udføres via fanebladet Plagiatkontrol. Bedømmelse foretages via fanebladet Afleveringer. Alle afleveringer samt eventuel opgaveformulering og karakterliste kan her hentes ved klik på knappen Hent alle, herved vil man kunne hente alle elevens uploadede filer, karakterliste samt evt. opgaveformulering. Der kan i afleveringsoversigten angives en privat note samt en privat karakter pr. elev. Disse er kun synlige for bedømmeren selv. For at gemme disse, klik på Gem eller Anvend. Skal der gives karakterer til eleverne skal dette foregå via den almindelige karaktergivning i Lectio. Der er mulighed for at give feedback til eleverne ved hjælp af funktionen Kopier aflevering til alm. opgave (Se afsnit Kopier aflevering til alm. opgave) Adgang for Ikke-prøvedeltagende lærer Prøveholdslærere med prøvedeltagelse sat til Nej, vil ikke få et direkte link til afleveringen via deres Lectioforside. De kan i stedet tilgå afleveringen således: Side 65 af 134

67 Klik på Hovedmenu Klik på linket Eksamensplan Nu vises oversigten Dagsrapport. Klik på knappen Bedømmelser: Siden Bedømmelser viser lærerens (som er logget på Lectio) skriftlige digitale prøvehold til bedømmelse i den øverste boks Prøvehold til bedømmelse (dvs. de prøvehold, hvor læreren har prøvedeltagelse sat til Side 66 af 134

68 ja ). I den nederste boks, Prøvehold ej til bedømmelse, vises de skriftlige digitale prøvehold, som læreren ikke skal bedømme, men er tilknyttet (dvs. de prøvehold, hvor læreren har prøvedeltagelse sat til nej ): Ydermere vil man kunne tilgå siden via. Opgaver og fanebladet Eksamen Ved klik på prøveholdsnavnet i kolonnen Prøvehold, vises alle afleveringer for dette prøvehold: Ved Klik på knappen Hent alle hentes alle afleveringer fra alle prøveholdts elever samlet Ved klik på fanebladet Plagiatkontrol udføres plagiatkontrol for alle afleveringer på prøveholdet Side 67 af 134

69 Bedømmelse ved censor Som beskrevet tidligere vil prøvehold af typen Eksamen blive sendt til bedømmelse ved tilknyttet prøveholdscensor, i tilfælde hvor censor er på en skole, der har Lectio. Bedømmelse ved ekstern censor følger samme procedure som netop beskrevet for Lærerbedømmelse (Se afsnit Lærerbedømmelse ved interne prøver). En ekstern censor vil på sin egen lectioskole få link til bedømmelse af de prøver, der er sendt til bedømmelse. Når censor har udfyldt den private note/karakter vil hun/han kunne printe afleveringsoversigten og medbringe denne til votering. Såfremt en censor, der findes på en lectioskole, udskiftes på et prøvehold efter prøven er sendt til bedømmelse vil den nye censor automatisk få adgang til opgaven. Samtidig vil den tidligere censor ikke længere vil kunne tilgå opgaven Kopier aflevering til almindelig opgave Prøveholdslærere samt holdlærere har mulighed for at kopiere prøveholdets afleveringer til en almindelig opgave i Lectio en gang pr. prøvehold. Det kræver, at der er sat lærere på stamdataholdet, da det kun er disse lærere, der kan sættes som ansvarlig for opgaven. Funktionen kan bruges til at give eleverne feedback samt karakter. Funktionen bruges på følgende måde: Klik på Hovedmenu Klik på Eksamensplan Klik på knappen Bedømmelser Klik på det ønskede prøvehold Nu vises alle afleveringer for prøveholdet: I højre side ses boksen Kopier afleveringer til alm. opgaveaflevering. Side 68 af 134

70 Ud fra Lærere vælges en lærer. Der kan vælges imellem prøveholdslærerne eller holdlærerne. Den valgte lærer bliver sat som ansvarlig for opgaven. I feltet Opgavenavn indtastes den ønskede titel til opgaven Klik på Overfør til opgaver Du får nu denne meddelelse: Klik på OK I holdets opgaveliste vises opgaven nu: Klik på opgaven Nu vises alle SRP holdets elever, selvom prøveholdet kun indeholdt 1 elev. For SRP og SSO prøver, der har ét prøvehold pr. elev, gennemgås denne procedure for hvert prøvehold. Alle elevernes afleveringer Side 69 af 134

71 kopieres dog til samme opgave på stamdataholdet. For SRO og dansk/historieopgaven, der er oprettet på et samlet prøvehold for alle elever, kopieres alle afleveringer til en opgave samlet. Feedback gives nu, som på en almindelig opgave. Karakter kan angives, rettelser kan uploades og der kan skrives elevnote og/eller lærernote. Side 70 af 134

72 4. Stedprøver Ved afholdelse af stedprøver såsom eksamener, års- eller terminsprøver sker elevernes aflevering til et lokalt installeret afleveringsprogram, der hentes fra Lectio. Afleveringsprogrammet kører som en service, der er installeret på en lokal pc. Denne pc skal være koblet på samme netværk som skolens elever når de er til prøve. Det er muligt at benytte afleveringsprogrammet uanset om eleverne har internetadgang under prøven eller ej. Tilgangen til elevens afleveringsside vil være forskellig, mens selve afleveringsproceduren vil opleves ens for eleven. Har eleverne adgang til internettet under prøven henvises til afsnittet Elevaflevering med internet. Har eleven ikke adgang til internettet under prøven henvises til Elevaflevering uden internet. Procedure for installation, opstart og brug af afleveringsprogrammet vil være beskrevet i det følgende Opsætning af prøvehold For at tillade digital skriftlig prøve, skal dette opsættes på det pågældende prøvehold. Derudover skal prøveholdets start- og sluttider samt IP/Host opsættes Opdater prøveholds start- og sluttider Når prøveholdene er oprettet, skal disse prøveholds start- og sluttider opsættes, hvis ikke de allerede er givne fra XPRS. Dette gøres på følgende måde: Klik på Hovedmenu Klik på Eksamen Vælg den korrekte termin Klik på fanebladet Prøvehold. Klik nu på knappen Masseopdatering af prøvehold Nu fremsøges alle prøvehold for den relevante termin: Side 71 af 134

73 Nu vises de fremsøgte prøvehold i boksen Vælg prøvehold. Det/de ønskede prøvehold markeres med flueben Radioknappen i boksen Masseopdater valgte prøvehold sættes ved Opdater prøveholds start- og sluttider: Startdato, slutdato og start- og sluttid udfyldes Klik på Opdater valgte En dialogboks vises nu: Side 72 af 134

74 Klik OK, for at gemme opdateringen Nu vises antallet af prøvehold, der er blevet opdateret. Klik OK På prøveholdet ses ændringen nu. Der er på de valgte prøvehold blevet indsat den korrekte start- og slutdato samt tidspunkt for alle elever på prøveholdet: Side 73 af 134

75 Opdater prøveholds afleveringstype For at tillade digital aflevering, skal prøveholdene nu opsættes til Afleveringstypen Digital skr. prøve Standard aflevering med Afleveringsprogram til stedprøver. Det gøres på følgende måde: Klik på Fanebladet Prøvehold Klik på Masseopdatering af prøvehold Side 74 af 134

76 Fremsøg de ønskede prøvehold Marker alle de ønskede prøvehold med flueben Sæt radioknappen ved Opdater skriftlig afleveringstype Vælg typen Digital skr. prøve Afleveringsprogram: Side 75 af 134

77 Klik på knappen Opdater valgte: Klik OK, for at gemme opdateringen Side 76 af 134

78 Nu vises antallet af prøvehold, der blev opdateret: Klik OK På de valgte prøvehold kan vi nu se, at afleveringstypen er blevet sat til den korrekte, Digital skr. prøve Standard aflevering med Afleveringsprogram ved stedprøver : Side 77 af 134

79 IP/Host (Bruges kun ved brug af flere forskellige Computere/IP) Feltet IP/Host følger i standardtilfælde den IP/Host der er opsat under Skoleopsætning (Se afsnit IPforbindelsen). I tilfælde af at der ønskes aflevering til flere forskellige installationer af afleveringsprogrammet, kan IP/Host manuelt korrigeres på det enkelte prøvehold via dette felt eller via Masseopdatering af prøvehold. Dette kunne fx være i tilfælde hvor prøver afholdes på forskellige lokationer med separate netværk. IP/Host opsættes for det/de ønskede prøvehold på følgende måde: Klik på Fanebladet Prøvehold Klik på Masseopdatering af prøvehold Side 78 af 134

80 Fremsøg de ønskede prøvehold Marker alle de ønskede prøvehold med flueben Sæt radioknappen ved Opdater Afleveringsprogram Host/IP Tast den ønskede IP/Host samt den ønskede port, adskilt af kolon, som vist i eksemplet herunder: Klik på knappen Opdater valgte: Side 79 af 134

81 Klik OK, for at gemme opdateringen Nu vises antallet af prøvehold, der blev opdateret: Klik OK På de valgte prøvehold kan vi nu se, at IP/Host er blevet ændret på det ønskede prøvehold: Side 80 af 134

82 Print koder Det anbefales, at der før prøvens afholdelse printes koder til alle prøveholdets elever. Engangskoderne skal bruges ved stedprøver uden internetforbindelse, eller i tilfælde af brud på Internetforbindelsen under prøven. Elevernes engangskoder printes på følgende måde: Klik på Hovedmenu Klik på Eksamen Vælg den aktuelle termin Klik på fanebladet Udskrift Klik på linket Prøvehold (rækkefølgelister, karakterlister, labels, m.m.) Side 81 af 134

83 Vælg det aktuelle prøvehold, sæt flueben i en af de mulige labels størrelser samt ved Inkludér engangskode for digitale eksamener : Side 82 af 134

84 Klik på Udskriv Nu åbnes en pdf fil, der indeholder prøveholdets elevers informationer samt deres bruger og kode: Denne gemmes eller udskrives nu Start afleveringsprogram Ved skriftlig eksamen med digital aflevering af typen Digital skr. prøve - Standard aflevering med Afleveringsprogram ved stedprøver (opsat på prøveholdet) benyttes Afleveringsprogrammet Krav Der er følgende systemkrav til computeren som skal køre Afleveringsprogrammet: Microsoft Windows Vista, Windows Server 2012, Windows 7 eller Windows 8.Net 4.5 Framework Sql Server 2012 LocalDB Netværkskrav er som udgangspunkt, at maskinen, som kører afleveringsprogram og de elever, som skal aflevere til programmet på maskinen skal være på samme netværk. Netværksopsætning er beskrevet yderligere i afsnit Harddiskplads: der anbefales minimum 2GB til afleveringsprogram og afleveringer. Man bør dog sikre sig, at der er plads nok til at modtage de forventede antal afleveringer under prøverne. Sti type Minimum Anbefalet Backup 2 GB 10 GB Database 0,1 GB 0,5 GB Aflevering 2 GB 10 GB Side 83 af 134

85 Logfiler 0,2 GB 0,5 GB Program 1 GB 1 GB Før afleveringsprogrammet kan startes skal følgende være installeret:.net 4.5 Framework Sql Server 2012 LocalDB Disse kan installeres ved klik på de blå links: Følg derefter installationsproceduren. Er der tvivl om hvilken version af Sql Server 64 / 32 bit der skal vælges, så kan man se hvad der passer til ens maskine på følgende måde: File Explorer > Computer > Properties (på dansk Stifinder > Computer > Egenskaber): Side 84 af 134

86 Her ses System type: Når disse er installeret, kan afleveringsprogrammet åbnes Netværksopsætning Tag eventuelt en IT ansvarlig med på råd vedrørende netværksopsætningen. Som hovedregel bør computeren, der kører Lectio Afleveringsprogram og de prøvedeltagende elevers computere være på samme netværk. Når Lectio Afleveringsprogram åbnes, vil den vise computerens egen IP-adresse og vælge port 80 som standard. IP-adressen i vejledningens skærmbilleder er derfor blot et eksempel. Side 85 af 134

87 Ved klik på Kopier kopieres det link, som eleverne skal indsætte i deres browser for at komme til deres afleveringsside. Linket består af IP-adressen og derefter porten, adskilt af kolon (F.eks.: :80). Linket benyttes, hvis eleverne ikke har adgang til Lectio under prøven, og skal derfor i det tilfælde manuelt udleveres til eleverne. Hvis eleverne har adgang til Lectio, kan de i stedet følge et link fra deres forside på prøvedagen (Se afsnit Aflevering elev med internet) Simpel opsætning En simpel netværksopsætning er at lade PC med afleveringsprogrammet og elev computeren være på samme netværk. Side 86 af 134

88 Hvis der er en firewall, så skal den tillade trafik på tcp port 80, der er sat som standard port i Lectio Afleveringsprogram. Der kan vælges en anden port i feltet Port i afleveringsprogrammet Avanceret opsætning Ønsker man at benytte en opsætning, hvor elevernes computere og PC en der kører afleveringsprogrammet er på to forskellige netværk (f.eks. et elevnetværk og et administrativt netværk), så må man lave en opsætning, hvor firewall tillader trafik fra elevnet til det administrative netværk. Det kan gøres f.eks. på tcp port 80 som er standard port i Lectio Afleveringsprogram. Der kan vælges en anden port i feltet Port i afleveringsprogrammet. Side 87 af 134

89 Opstart af afleveringsprogrammet Afleveringsprogrammet findes og opstartes på følgende måde: Klik på Hovedmenu Klik på Eksamen Vælg den aktuelle termin Klik på fanebladet Eks. programmer Skærmbilledet Eksamensadministration for den valgte termin vises: Klik på Start opsætning af Afl. Prog. i boksen Afleveringsprogram til digitale prøver Før opsætningssiden for afleveringsprogrammet åbnes, indtastes eksamensadministrator Brugernavn og Password: Klik på Login Side 88 af 134

90 Nu vises opsætningssiden for Afleveringsprogrammet: Her vises, hvor på computeren databasen, afleveringerne, logs og programfiler gemmes. Ved klik på Vælg mappe, kan placeringen ændres, hvis det ønskes. I Felterne ud fra Ip- forbindelse (IP/Host:Port) vises den pågældende computers IP adresse samt en port. Porten kan ændres manuelt, hvis det ønskes. Porten er som standard sat til 80 for driftskoler og 8080 for testskoler (F.eks. X og Y-skoler). Når opsætningen er sat op som ønsket, klikkes på knappen Gem Ændringer Nu er konfigurationen gemt: Klik på OK Det er nu muligt at installere service: Side 89 af 134

91 Klik på Installer service Nu er afleveringsprogrammet installeret: Klik på OK Det er nu muligt at afinstallere servicen eller at starte servicen: Side 90 af 134

92 For at starte servicen, klik på Start service Servicen kan stoppes, ved klik på Stop service, hvis det ønskes: Afleveringsprogrammet kører nu som en service og synkroniseres automatisk med Lectio. Servicen vil starte automatisk, hvis computeren har været slukket. Skal der laves ændringer til opsætning af afleveringsprogrammet, som f.eks. ændring af port nr. eller mappestier, så skal afleveringsprogrammet afinstalleres og derefter geninstalleres på ny, før ændringerne slår igennem. Side 91 af 134

93 Det gøres det på følgende måde: Klik på Start opsætning af Afl. Prog. Klik på Stop service Klik på Afinstaller service Foretag de ønskede ændringer Klik på Gem ændringer Klik på Installer service Klik på Start service Bemærk: Før opsætningssiden for afleveringsprogrammet lukkes, skal linket i feltet Link kopieres. Denne skal senere indsættes i skoleopsætningen (Se afsnit IP-forbindelsen) samt udleveres på prøvedagen til elever og evt. vagt, der ikke har internetadgang under prøven. Ved klik på linket Kopier, kopieres linket, der består af IP/Host og port afskilt af kolon (F.eks.: Når den ønskede opsætning af afleveringsprogrammet er færdiggjort og programmet er installeret og startet, kan vinduet lukkes ved klik på det røde kryds i øverste højre hjørne Tjek at afleveringsprogrammet kører Det er muligt at tjekke om afleveringsprogrammet kører på følgende måde: Indtast IP/Host:Port i browserens url Side 92 af 134

94 Det kunne eksempelvis være: Klik på Enter Konstater nu, at Log ind skærmbilledet vises: Kørende services Ved Start opsætning af Afl. Prog. (Se afsnit Opstart af afleveringsprogrammet), blev eksamensadministrator login indtastet og gemt. Hvis der siden indtastningen af dette er sket ændringer i eksamensadministrator login, er det nødvendigt at gemme det korrekte login under Kørende services. Det gøres på følgende måde: Klik på det aktuelle brugernavn i kolonnen Brugernavn i boksen Kørende Services under fanebladet Eks. programmer Side 93 af 134

95 Boksen Kørende Services viser den/de kørende afleveringsprogrammer på den/de aktuelle IPforbindelser. Status-kolonnen indikerer, om afleveringsprogrammet på IP-forbindelsen kører uden problemer (vist med ), om der ingen forbindelse er (vist med ) eller om der er mangler diskplads (vist med ) Nu vises denne side: Indtast eksamensadministrators Brugernavn og Adgangskode Klik på Gem Oplysningerne er nu gemt Skoleopsætning I Skoleopsætningen skal IP-forbindelsen, offentliggørelse og evt. vagtkodeord opsættes IP-forbindelsen Tag gerne en IT-ansvarlig med på råd, før opsætning af dette. IP-forbindelsen opsættes på følgende måde: Side 94 af 134

96 Vælg Eksamen Vælg den aktuelle termin Klik på fanebladet Eks. programmer Klik på knappen Skoleopsætning Skærmbilledet Generel skoleopsætning vises: Indtast den kopierede IP-forbindelse i boksen Afleveringsprogram til digitale skriftlige prøver (Se afsnit Opstart af afleveringsprogrammet) Klik på Gem IP-forbindelsen til afleveringsprogram er nu opsat. Side 95 af 134

97 Vagtkodeord Et vagtkodeord skal også opsættes under skoleopsætningen. Dette kodeord kan udleveres til vagten/vagterne, da det giver adgang til en oversigt over prøveholdenes løbende afleveringer. Se mere om vagtens muligheder i afsnit Aflevering Vagt synsvinkel. Vagkodeordet opsættes på følgende måde: Klik på Eksamen Vælg den aktuelle termin Klik på fanebladet Eks. programmer Klik på knappen Skoleopsætning Nu vises den generelle skoleopsætning: I boksen Censormodul Opsætning indtastes det ønskede vagtkodeord ud fra Vagtkodeord. Klik på Gem Nu er vagtkodeordet opsat Offentliggørelse Før prøverne bliver vist for elever og lærere, skal terminen offentliggøres. Det gøres på følgende måde: Side 96 af 134

98 Klik på Stamdata Klik på Skoleopsætningen Vælg det nuværende skoleår Klik på fanebladet Eks. Offentliggørelse Indsæt det ønskede offentliggørelsestidspunkt i kolonnen Særligt Offentliggørelsestidspunkt i linjen for den aktuelle termin: Bemærk: Hvis der er tale om nationale prøver, offentliggøres disse på det fastsatte tidspunkt udmeldt fra Undervisningsministeriet. Her sættes i stedet tidspunkt i kolonnen Eksamener offentliggøres kl., hvorefter prøven bliver offentliggjort på dette tidspunkt på den fastsatte dato. For terminen Terminsprøver offentliggøres alle prøvehold med almindelig offentliggørelse på tidspunktet angivet i kolonnen Særligt offentliggørelsestidspunkt Aflevering Elev med internet Denne løsning kan benyttes, hvis eleverne har adgang til Lectio under prøven. Ved denne opsætning kan eleven logge på Lectio og via link på egen forside komme direkte til afleveringssiden uden yderligere login. Eleven afleverer sin opgave ved at gennemgå de tre følgende trin Vælg fil(er) Eleven vil have et forsidelink til afleveringssiden 5 timer inden prøvens starttidspunkt, forudsat at terminen er blevet offentliggjort (Se afsnit Offentliggørelse), men der er først åbent for aflevering fra prøvens starttidspunkt. Elevens forsidelink vil være aktivt frem til midnat på prøvens sidste dag. Elevens afleveringsside vil herefter kunne tilgås via skemabriks link til Min aflevering. Bemærk: Ønsker man at afslutte elevens afleveringsmulighed ved prøvens afslutning, skal en eksamensadministrator ved prøvens sluttidspunkt sætte fraværsårsag ikke mødt for de elever der ikke har afleveret til tiden. På denne måde lukkes der for elevens fortsatte mulighed for at aflevere. Elever afleverer opgaven således: Side 97 af 134

99 Eleven logger på Lectio med sit almindelige Lectio-login På elevens forside vises to link i boksen Aktuelt under Eksamener Klik på det øverste link (Digital skr. aflevering) Nu vises elevens afleveringsside: Klik på knappen Browse Nu kan der vælges en fil, som er gemt på computeren. Når den ønskede fil er valgt, klikkes der på OK: Side 98 af 134

100 Hvis eleven vælger en fil, der ikke er blevet redigeret i, i de seneste 6 timer, vil eleven få en dialogboks med en advarsel om dette: Side 99 af 134

101 Nu er en fil valgt og uploadet til Lectio: Der kan løbende tilføjes og fjernes filer samt uploades flere filer indtil afleveringen er blevet bekræftet og afsendt. Hver fil må maksimalt fylde 50 mb. Filer uploades ved klik på Browse, og fjernes ved klik på det røde kryds: Side 100 af 134

102 Når den endelige fil er uploadet og klar til aflevering klikkes på Næste: Bekræft aflevering Afleveringen skal nu bekræftes. Følgende bekræftes med fluebensmarkering: "Jeg bekræfter hermed, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven." Side 101 af 134

103 Klik på knappen Send aflevering, for at aflevere opgaven endeligt: Bemærk: Når opgaven er sendt, kan filen ikke længere udskiftes. Hvis der efterfølgende skal genåbnes for aflevering, skal afleveringsmuligheden genåbnes af en eksamensadministrator (Se afsnit Genåbn aflevering) Kvittering Nu er filen afleveret, og der vises en kvittering for afleveringen: Side 102 af 134

104 Kvitteringen kan gemmes og printes ved klik på knappen Gem udskrift af kvittering: Adgang til aflevering og kvittering efter prøven Eleven kan efterfølgende altid tilgå kvitteringen i Lectio via prøveaktiviteten i skemaet. På samme måde har eleven adgang til sin afleverede opgave. Eleven tilgår aflevering samt kvittering således: Klik på aktiviteten i skemaet Side 103 af 134

105 Nu vises elevens prøveholds rækkefølgeliste. Klik på knappen Min aflevering Side 104 af 134

106 Nu får eleven vist sin afleveringsside, hvor filen samt kvitteringen for aflevering ligger: Filen åbnes ved klik på filnavnet Aflevering Elev uden internet Denne løsning kan benyttes, hvis eleverne ikke har adgang til internet under prøven. Ved denne opsætning kan eleven via den udleverede IP samt engangskode logge på sin afleveringsside uden internetadgang. Eleven afleverer sin opgave ved at gennemgå de tre følgende trin IP og login Den udleverede IP adresse (Se afsnit Opstart af afleveringsprogrammet) skal indtastes i browservinduets url, hvorefter eleven får mulighed for at logge ind på sin afleveringsside. Indtast udleveret IP adresse, eksempelvis: Klik på Enter Nu vises denne side: Side 105 af 134

107 Indtast den udleverede engangskode og elev ID Klik på Log ind Nu vises elevens afleveringsside. For at aflevere sin aflevering gennemgås de 3 følgende trin: Vælg fil, bekræft aflevering og kvittering Vælg fil(er) Elever afleverer opgaven således: Klik på knappen Browse Nu kan der vælges en fil, som er gemt på computeren. Filen må maksimalt fylde 50 mb. Når den ønskede fil er valgt, klikkes der på OK: Side 106 af 134

108 Hvis eleven vælger en fil, der ikke er blevet redigeret i, i de seneste 6 timer, vil eleven få en dialogboks med en advarsel om dette: Side 107 af 134

109 Nu er en fil valgt og uploadet til Lectio: Der kan løbende tilføjes og fjernes filer indtil afleveringen er blevet bekræftet og afsendt. Filer uploades ved klik på Browse, og fjernes ved klik på det røde kryds: Side 108 af 134

110 Når den/de endelige filer er uploadet og klar til aflevering klikkes på Næste: Bekræft aflevering Afleveringen skal nu bekræftes. Følgende bekræftes med fluebensmarkering: "Jeg bekræfter hermed, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven." Side 109 af 134

111 Klik på knappen Send aflevering, for at aflevere opgaven endeligt: Bemærk: Når opgaven er sendt, kan filen ikke længere udskiftes. Hvis der efterfølgende skal genåbnes for aflevering, skal afleveringsmuligheden genåbnes af en eksamensadministrator. Side 110 af 134

112 Kvittering Nu er filen afleveret, og der vises en kvittering for afleveringen: Kvitteringen kan gemmes eller printes ved klik på knappen Udskriv kvitteringsside: Adgang til aflevering og kvittering efter prøven (med internet) Eleven kan efterfølgende altid tilgå kvitteringen i Lectio via eksamensaktiviteten i skemaet. På samme måde har eleven adgang til sin afleverede opgave. Side 111 af 134

113 Eleven tilgår aflevering samt kvittering således: Klik på aktiviteten i skemaet Nu vises elevens prøveholds rækkefølgeliste. Klik på knappen Min aflevering Side 112 af 134

114 Nu får eleven vist sin afleveringsside, hvor filen samt kvitteringen for aflevering ligger: Filen åbnes ved klik på filnavnet Aflevering Vagt synsvinkel En vagt kan løbende følge med i, hvilke elever der har afleveret. Der findes en oversigt direkte i Lectio, som kun kan ses, hvis vagten har internetadgang. Hvis ikke vagten har internetadgang kan han/hun i stedet tilgå en oversigt via ip adressen Vagt med Internetadgang En vagt med internetadgang, som er lærer, og derfor har en lærerbruger til Lectio, kan tilgå oversigten således: Klik på Hovedmenu Klik på Eksamensplan Nu vises skærmbilledet Eksamen Dagsrapport: Side 113 af 134

115 Klik på knappen Digitale prøver Nu vises en oversigt over de digitale prøver på dags dato: I boksen Kriterier kan den ønskede dato fremsøges I boksen Elever til prøve vises alle de prøvehold, der har prøvedato på den valgte dato, samt en oversigt over alle eleverne på disse prøvehold, og herunder information om elevens prøvehold, lokale, eksamensstart- og sluttidspunkt. Side 114 af 134

116 Hvis eleven står med status Nej i kolonnen Afsluttet, vil det sige, at eleven hverken har fået registreret fraværsårsag eller har uploadet sin aflevering. Hvis eleven derimod har status Ja, vil det sige, at eleven enten er blevet registreret med fraværsårsag, eller at eleven har uploadet sin aflevering. En eventuel fraværsårsag og vagtnote kan ses i kolonnerne Fraværsårsag og Vagtnote Vagt uden internetadgang En vagt, der ikke er lærer, og derfor ikke har en lectiobruger, eller en vagt uden internet kan tilgå oversigten således: Den udleverede IP adresse (Se Opstart af afleveringsprogrammet) skal indtastes i browservinduets url, hvorefter vagten får mulighed for at logge ind. Indtast udleveret ip-adresse og port nr., eksempelvis: Klik på Enter Nu vises denne side: Indtast: Vagt ud fra Elev ID Indtast den udleverede adgangskode (Se afsnit Vagtkodeord) Klik på Log ind Nu vises en oversigt over de digitale prøvehold på dags dato: Side 115 af 134

117 Ud fra Lokale kan der filtreres et specifikt lokale. Ud fra Vis kun kan der filtreres på Alle, Afleveret, Ikke afleveret eller Fraværende. I første tabel, vises en oversigt over antallet af elever der har henholdsvist afleveret, ikke har afleveret og er fraværende. I boksen over elever vises alle elever fra de digitale prøver, der afholdes på dags dato, samt information om elevens prøvehold, eksamensstart- og sluttidspunkt, fraværsårsag og en eventuel vagtnote. Hvis eleven står med status Nej i kolonnen Afsluttet, vil det sige, at eleven hverken har fået registreret fraværsårsag eller har uploadet sin aflevering. Hvis eleven derimod har et tidspunkt registreret i denne kolonne, vil det sige, at eleven enten er blevet registreret med fraværsårsag, eller at eleven har uploadet sin aflevering på dette tidspunkt Aflevering Administrators synsvinkel Skolens eksamensadministrator kan, som udvidelse af vagtens muligheder, registrere fravær, indtaste vagtnote og besked til bedømmer samt genåbne for aflevering Registrer sygefravær og ikke mødt Hvis en elev er fraværende, skal fraværet registreres. Ved registrering af fraværsårsag, lukkes der for elevens mulighed for at aflevere. Elevers fravær registreres på følgende måde: Klik på Hovedmenu Klik på Eksamen Vælg den aktuelle termin Klik på fanebladet Digitale prøver Klik på det ønskede prøvehold: Side 116 af 134

118 På denne side vises alle elever på det valgte prøvehold. I kolonnen Fraværsårsag, kan der vælges fraværsårsag Ikke mødt eller syg : Vælg den ønskede fraværsårsag En eventuel vagtnote (note til vagten) kan indtastes En eventuel besked til bedømmer kan indtastes Klik på Gem Når en fraværsårsag er angivet for en elev, er der dermed lukket for elevens mulighed for at aflevere. Side 117 af 134

119 Bemærk: Da der er åbent for aflevering indtil midnat på den sidste prøvedag uanset prøvens sluttidspunkt, kan en eksamensadministrator på prøvens sluttidspunkt sætte fraværsårsag Ikke mødt for de elever, der ikke har afleveret til tiden. På denne måde lukkes der for elevens mulighed for at aflevere. Afleveringstidspunkt kan altid kontrolleres ved at klikke på elevens aflevering. Afleveringstidspunkt medsendes ikke til bedømmer Genåbn aflevering En eksamensadministrator kan genåbne en elevs aflevering. Ved genåbning af afleveringen, bliver det muligt at uploade en ny fil eller sætte en ny fraværsårsag. Det gøres på følgende måde: Klik på Hovedmenu Klik på Eksamen Vælg den aktuelle termin Klik på fanebladet Digitale prøver Klik på det ønskede prøvehold: Klik på den ønskede elev: Side 118 af 134

120 Elevens afleveringsside vises nu: Klik på knappen Genåbn aflevering Genåbn aflevering gør det muligt for eksamensadministrator at uploade en ny fil eller sætte en ny fraværsårsag Tilbagekald aflevering En eksamensadministrator har endvidere mulighed for at tilbagekalde en aflevering efter den er sendt til bedømmelse. Det gøres på følgende måde: Klik på Hovedmenu Klik på Eksamen Klik på fanebladet Digitale prøver Klik på det ønskede prøvehold: Side 119 af 134

121 Ved at trykke på knappen Tilbagekald henter man afleveringen tilbage efter at den er sendt til bedømmelse. Side 120 af 134

122 Nu har man igen mulighed for at genåbne afleveringen, hvis man ønsker dette. (se afsnit Genåbn aflevering) 4.8. Verifikation af prøvehold Det er muligt at se, hvis et prøveholds censor ikke kan identificeres på en Lectioskole. Det er nødvendigt at vide, da censorer uden Lectio ikke vil have direkte adgang til elevernes digitale afleveringer, og derfor skal have opgaverne tilsendt på anden vis. For at tjekke, om der findes prøvehold med censorer, der ikke kan identificeres på en Lectioskole, gennemgås verifikationen af prøvehold. Den tilgås på følgende måde: Klik på Eksamen Vælg den aktuelle termin Klik på fanebladet Verifikation Prøvehold I boksen Verifikation af prøvehold vises alle prøvehold. Ved prøvehold med censor, der ikke kan identificeres på en Lectioskole, vises følgende advarsel: Eksport af afleveringer til censor uden Lectio Censorer der ikke kan identificeres på en Lectioskole skal have tilsendt afleveringerne på anden vis. Der er mulighed for at eksportere afleveringer pr. censor til en zip-fil, og derefter sende filerne manuelt til Censor. Afleveringerne hentes ned i en Zip-fil til censor på følgende måde: Klik på Hovedmenu Klik på Eksamen Vælg den aktuelle termin Klik på fanebladet Censorer Side 121 af 134

123 Nu vises en liste over alle censorer: Her ses censorernes kontaktinformationer, hvilken skole censor kommer fra, samt om censor er fundet på en Lectio-skole. Klik på den ønskede censor Nu vises skærmbilledet Censoroversigt for den valgte censor: Afleveringerne kan hentes pr. prøvehold ved klik på Hent filer ud fra det ønskede prøvehold: Side 122 af 134

124 Hvis censoren er censor for flere prøvehold, kan alle prøveholds afleveringer i stedet hentes samlet ved klik på knappen Hent alle filer: Filerne er nu hentet og kan gemmes på computeren. Herefter sendes filerne manuelt til censor Send til bedømmelse Når alle elever på prøveholdet har afleveret eller er registreret med årsag til manglende aflevering, kan afleveringerne sendes til bedømmelse af lærere/censorer. Bemærk: Afleveringen sendes kun automatisk til bedømmelse af censor, hvis censor kan identificeres på en skole, der benytter Lectio. Dette kan tjekkes under Verifikation af Prøvehold (Se afsnit Verifikation af prøvehold). Det er en forudsætning at censor står registreret med et gyldigt CPR nummer i Lectio, for at kunne modtage afleveringer elektronisk. Afleveringerne sendes til bedømmelse på følgende måde: Klik på Eksamen Vælg den aktuelle termin Vælg fanebladet Digitale prøver Side 123 af 134

125 I boksen Prøvehold vises terminens digitale prøvehold. Datoen for prøveholdet vises samt antallet af elever på prøveholdet. Derudover vises antallet af afsluttede elever (Elever der enten har afleveret eller er registreret som fraværende via angivet fraværsårsag). Ved klik på det enkelte prøvehold, vises detaljerne for det valgte prøvehold. Der er på denne side mulighed for at skrive en Besked til bedømmer. Beskeden til bedømmer er synlig for begge bedømmere, så snart prøveholdet er sendt til bedømmelse. Vagtnote og start-, slut- samt Afsluttet-tidspunkt videreformidles ikke til censor. Er der registreret en Fraværsårsag videreformidles denne samt Besked til bedømmer til censor, så han/hun kan se, hvorfor der mangler en aflevering. Side 124 af 134

126 Klik på Gem, for at gemme en eventuel Besked til bedømmer Hvis der findes ikke-afsluttede elever på prøveholdet, skal disse afsluttes, før prøveholdet kan sendes til bedømmelse. Det vil sige, at der skal være registreret enten Afleveret, Ikke mødt eller Sygemeldt for hver enkelt elev på prøveholdet. Når alle elever på et prøvehold er afsluttet sendes prøveholdet til bedømmelse således: Sæt flueben ved det ønskede prøvehold Klik på Send til bedømmelse Det/de valgte prøvehold er nu sendt til bedømmelse: Hvis en prøveholdslærer er sat med prøvedeltagelse JA, vil læreren blive betragtet som bedømmer, og vil derfor få et forsidelink til afleveringen. Hvis der er sat censor på prøveholdet, vil denne censor ligeledes få et forsidelink til afleveringen, hvis han/hun er på en skole, der benytter Lectio. Side 125 af 134

127 Lærerbedømmelse ved interne prøver Når afleveringerne er sendt til bedømmelse, kan prøveholdets tilknyttede prøveholdslærer, med prøveholdsdeltagelse sat til JA, tilgå disse via egen forside: Klik på linket Prøvehold med manglende bedømmelse: Siden Prøvehold til bedømmelse vises: Klik på det pågældende prøvehold Plagiatkontrol kan udføres via fanebladet Plagiatkontrol. Bedømmelse foretages via fanebladet Afleveringer. Side 126 af 134

128 Alle afleveringer kan her hentes ved klik på knappen Hent alle, herved vil man hente en zipfil med alle elevens uploadede dokumenter samt karakterliste. Der kan i afleveringsoversigten angives en privat note samt en privat karakter pr. elev. Disse er kun synlige for bedømmeren selv. For at gemme disse, klik på Gem eller Anvend. Skal der gives karakterer til eleverne skal dette foregå via den almindelige karaktergivning i Lectio. Der er mulighed for at give feedback til eleverne ved hjælp af funktionen Kopier aflevering til alm. opgave (Se afsnit Kopier aflevering til almindelig opgave) Adgang for ikke-prøvedeltagende lærer Prøveholdslærere med prøvedeltagelse sat til Nej, vil ikke få et direkte link til afleveringen via deres Lectioforside. De kan i stedet tilgå afleveringen således: Klik på Hovedmenu Klik på linket Eksamensplan Side 127 af 134

129 Nu vises oversigten Dagsrapport. Klik på knappen Bedømmelser: Siden Bedømmelser viser lærerens (som er logget på Lectio) skriftlige digitale prøvehold til bedømmelse i den øverste boks Prøvehold til bedømmelse (dvs. de prøvehold, hvor læreren har prøvedeltagelse sat til ja ). I den nederste boks, Prøvehold ej til bedømmelse, vises de skriftlige digitale prøvehold, som læreren ikke skal bedømme, men er tilknyttet (dvs. de prøvehold, hvor læreren har prøvedeltagelse sat til nej ): Side 128 af 134

130 Denne side kan også tilgås under Opgaver og fanebladet Eksamen Ved klik på prøveholdsnavnet i kolonnen Prøvehold, vises alle afleveringer for dette prøvehold: Ved Klik på knappen Hent alle, hentes alle afleveringer fra alle prøveholdts elever samlet Ved klik på Fanebladet Plagiatkontrol, udføres plagiatkontrol for alle afleveringer på prøveholdet Side 129 af 134

131 Bedømmelse ved censor Som beskrevet tidligere vil prøvehold af typen Eksamen blive sendt til bedømmelse ved tilknyttet prøveholdscensor, i tilfælde hvor censor er på en skole der har Lectio. Bedømmelse ved ekstern censor følger samme procedure som netop beskrevet for Lærerbedømmelse (Se afsnit Lærerbedømmelse ved interne prøver). En ekstern censor vil på sin egen lectioskole få link til bedømmelse af de prøver, der er sendt til bedømmelse. Når censor har udfyldt den private note/karakter vil hun/han kunne printe afleveringsoversigten og medbringe denne til votering. Såfremt en censor, der findes på en lectioskole, udskiftes på et prøvehold efter prøven er sendt til bedømmelse, vil den nye censor automatisk få adgang til opgaven. Samtidig vil den tidligere censor ikke længere vil kunne tilgå opgaven Kopier aflevering til almindelig opgave Prøveholdslærere samt holdlærere har mulighed for at kopiere prøveholdets afleveringer til en almindelig opgave i Lectio en gang pr. prøvehold. Det kræver, at der er sat lærere på stamdataholdet, da det kun er disse lærere, der kan sættes som ansvarlig for opgaven. Funktionen kan bruges til at give eleverne feedback samt karakter. Funktionen bruges på følgende måde: Klik på Hovedmenu Klik på Eksamensplan Klik på knappen Bedømmelser Klik på det ønskede prøvehold Nu vises alle afleveringer for prøveholdet: I højre side ses boksen Kopier afleveringer til alm. opgaveaflevering. Side 130 af 134

132 Ud fra Lærere vælges en lærer. Der kan vælges imellem prøveholdslærerne eller holdlærerne. Den valgte lærer bliver sat som ansvarlig for opgaven. I feltet Opgavenavn indtastes den ønskede titel til opgaven Klik på Overfør til opgaver Afleveringerne er nu kopieret til holdets opgaver. I holdets opgaveliste vises opgaven nu: Klik på opgaven Nu vises alle holdets elever samt deres afleveringer. Feedback gives nu, som på en almindelig opgave. Karakter kan angives, rettelser kan uploades og der kan skrives elevnote og/eller lærernote. Side 131 af 134

133 5. AT og DIO prøver Der er muligt at afholde digitale prøver til AT og DIO i Lectio. Disse prøver er todelte, hvorfor der først vil blive præsenteret, hvorledes processen forløber ved selve synopsisafleveringen og efterfølgende vil den mundtlige prøveafholdelse blive beskrevet Digital synopsisaflevering For at eleverne har mulighed for at aflevere deres synopsis digitalt i Lectio skal følgende være på plads: Der skal være oprettet prøvehold til eleverne i terminsprøveterminen Prøveholdene skal være opsat til Digital skr. prøve SRP / SSO /SRO (se afsnit Opsætning af prøvehold for SRP, SSO og SRO) Når prøveholdene er opsat til digital aflevering vil eleverne kunne aflevere deres synopser via. det link, der vil fremkomme på elevernes forside (se afsnit Aflevering Elevs synsvinkel). Dette prøvehold skal ikke sendes til bedømmelse Mundtlig eksamen I den termin, som prøven skal afholdes eksempelvis i, f.eks. sommerterminen, skal der oprettes mundtlige prøvehold. Når prøveholdene er oprettet, så kan man kopiere de digitale afleveringer fra prøveholdene fra terminsprøveterminen. Dette gøres således: Gå i Eksamen Vælg den aktuelle termin Tryk fanebladet Prøvehold Vælg Masseopdatering af prøvehold Vælg den aktuelle prøvetermin, et søgefilter og tryk Søg Marker de aktuelle prøvehold i boksen Vælg prøvehold Side 132 af 134

134 Sæt radioknappen i Sæt Har digitale afleveringer, find digitale afleveringer fra tidligere prøvehold og overfør til valgte prøvehold (Overskriver/opdaterer allerede kopierede filer efter behov) Tryk Opdater valgte Side 133 af 134

135 Tryk OK Herved vil synopsen nu findes på det mundtlige prøvehold: Herefter vil de mundtlige prøveholdene kunne sendes til bedømmelse, således at eksaminator og censor har adgang til synopsen inden den mundtlige prøveafholdelse. Eksaminator og censor vil ligeledes kunne tilgå synopsen via et forsidelink ligesom det er tilfældet ved andre digitale prøver. Se evt. afsnittet Send til bedømmelse for en nærmere beskrivelse af, hvordan prøvehold sendes til bedømmelse samt, hvorledes bedømmere tilgår opgaven. For censorer uden lectioskole se Verifikation af prøvehold. Side 134 af 134

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon:

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio EASY-A Integration vejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Dette

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 15. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere 15. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Rollen som Bedømmer og Vejleder... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige

Læs mere

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Opstart af nyt skoleår vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Prøveansvarlige 11. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold... 5 2.2 Sådan registrerer

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 6. december 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office 365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier i

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio VUC vejledning 1992-2015 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne vejledning

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvesansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvesansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Prøvesansvarlige 27. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold... 5 2.2 Sådan registrerer

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio SMS-service vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Vejledning

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Lectio. EASY-Synkronisering. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet:

Lectio. EASY-Synkronisering. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet: Lectio EASY-Synkronisering 1992-2017 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Dette er en

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon:

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Lectio Opstart af nyt skoleår vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Lectio Lectio Aktivitet vejledning

Lectio Lectio Aktivitet vejledning Lectio Lectio Aktivitet vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sikrer du dig, at prøvehold og elever på prøvehold er korrekte...

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Januar 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering Formålet med denne

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet Netprøver.dk Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) 11. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal aflevere... 3 1.1 Sådan

Læs mere

Guide til at tage. Little Bridge. i brug via LMS en. Learning Management System

Guide til at tage. Little Bridge. i brug via LMS en. Learning Management System Guide til at tage Little Bridge i brug via LMS en Learning Management System 1 Indholdsfortegnelse Din aktivitetsmail... 3 Log på LMS... 6 Gennemgang af LMS... 7 Fanebladet Schools... 7 Fanebladet School

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 27. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sikrer du dig, at prøvehold og elever på prøvehold er korrekte...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 8. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sikrer du dig, at prøvehold og elever på prøvehold er korrekte...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere