Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF(2-årig) Psykologi C Tomas Billeskov Jansen 1h PShC2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Freud og den psykodynamiske skole Humanistisk Adfærds/behaviorisme Kemisk og biologisk Autisme Udviklings Stress Kommunikation Intelligens Titel 10 Kognitiv Titel 11 Læring/pædagogisk Titel 12 Social Side 1 af 7

2 Titel 1 Freud og den psykodynamiske skole Introduktion til faget Kernestof: Personlighedsmodellen, forsvarsmekanismer, barnets psykoseksuelle udvikling og drømme Levander, M. og andre: Anvendt side 9-31 Case om Freud 16 lektioner a 45 minutter Først 2 timers introduktion til faget. Dernæst et introducerende tema, der vil præsentere Freuds klassiske teori og begreber ud fra en både loyal og kritisk synsvinkel. Diskussion af teoriens videnskabelige gyldighed. Titel 2 Humanistisk Kernestof: Carl Gustav Jung og Abraham Maslow. Finn Nordentoft: Dybde side Espen Jerlang(red.): Udviklingsske teorier side Case om Jung Væsentligste arbejdsformer 14 lektioner a 45 minutter Præsentation af humanistisk. At forholde sig kritisk til Jungs og Maslows teorier og begreber Præsentation af forskellige perspektiver på en. Side 2 af 7

3 Titel 3 Adfærds/behaviorisme Kernestof: Pavlov, Watson og Skinner Anvendt : Levander, M. og andre: Anvendt side Væsentligste arbejdsformer 4 lektioner a 45 minutter Introduktion til ens forskningsmetoder Diskussion af etiske problemstillinger i sk forskning Træning i at kunne skelne mellem hverdags og videnskabelig baseret. Titel 4 Kemisk og biologisk Kernestof: Hjernen og nervesystemet, sociobiologi, affekter, placebo. Anvendt : Levander, M. og andre: Anvendt side Væsentligste arbejdsformer 6 lektioner a 45 minutter Forskellige perspektiver på sk viden Træning i at kunne skelne mellem hverdags og videnskabelig baseret Side 3 af 7

4 Titel 5 Autisme Kernestof: Infantil autisme og Aspergers syndrom Anders Borberg(red.): Klinisk børne udvikling på afveje af Anders Borberg side Film: Rainman 12 lektioner a 45 minutter Forskellige perspektiver på sk teori Bredt kendskab til fagets stofområder Klasseundervisning, gruppearbejde, summegrupper, individuelt arbejde Titel 6 Udviklings Kernestof: Konkret forskning om spædbarnets udvikling, Freud, Margaret Mahler, Daniel Stern, Piaget, skolebarnet, ungdommens identitetsdannelse ud fra Erik H. Erikson og Marcia, voksenalderen, alderdommen Anvendt : Thomas Koestler: Introduktion til side Case om Piaget og tilknytning 54 lektioner af 45 minutter Bredt kendskab til fagets stofområder Træning i at forholde sig kritisk til ske begreber og teorier Forskellige perspektiver på barnets kognitive, sociale og psykiske udvikling Øvelse i at kunne skelne mellem hverdags og videnskabelig baseret Øvelse i at kunne vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd Side 4 af 7

5 , stort projekt med elevoplæg Titel 7 Stress Kernestof: Hans Selye, Lazarus, coping, arbejds, udbrændthed Thomas Koester(red.): Introduktion til side lektioner a 45 minutter Træning i at kunne vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd Forskellige perspektiver på sk teori Øvelse i at kunne skelne mellem hverdags og videnskabelig baseret Titel 8 Kommunikation Kernestof: kommunikation, at lytte, sprog, kropssprog, strukturanalyse, Jo-Hari vinduet 2 lektioner a 45 minutter Bredt kendskab til fagets stofområder Klasseundervisning, individuelt arbejde Side 5 af 7

6 Titel 9 Intelligens Kernestof: Howard Gartners 7 intelligenser Bjarne Jacobsen: Psykologi en basisbog for pædagogisk grunduddannelse side lektion a 45 minutter Træning i at kunne forholde sig kritisk til ens teorier og begreber Forskellige perspektiver på sk teori Øvelse i at kunne vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskelig adfærd Læreroplæg Titel 10 Kognitiv Kernestof: kognition, opmærksomhed, perception, hukommelse og glemsel Anvendt : Ole Schultz Larsen: Psykologiske perspektiver side , lektioner a 45 minutter Præsentation af ens forskningsmetoder Øvelse i at kunne skelne mellem hverdags og videnskabelig baseret Klasseundervisning, Gruppearbejde, summegrupper, individuelt arbejde Side 6 af 7

7 Titel 11 Læring/pædagogisk Kernestof: Definition af pædagogisk, industri- og videnssamfundet, learning-by-doing, mesterlære Anvendt : Thomas Koester(red.): Introduktion til side lektioner a 45 minutter Træning i at kunne vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd Forskellige perspektiver på ske emner Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde Titel 12 Social Kernestof: Familien, opdragelse, roller, normer, konformitet, lydighed, autoritet, holdninger, fordomme, stereotypier, grupper, ledelse, individualisme/kollektivisme, fascisme, Rosenthal-effekten Levander, M. og andre: Anvendt side lektioner a 45 minutter Øvelse i at forholde sig kritisk til ske teorier Forskellige perspektiver på ske emner Diskussion af etiske problemstillinger i sk forskning Træning i at vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd Side 7 af 7