Med ændringer fra UKF 14/8 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med ændringer fra UKF 14/8 2013"

Transkript

1 Med ændringer fra UKF 14/ Kultur- og Fritidspolitik

2 Indledning Haderslev Kommune har lang tradition for at give støtte til udvikling af kulturinstitutioner og et stort og bredt funderet foreningsliv. Dette sker ved principper for tilskudspolitik, der bygger på armslængdeprincippet, ved årlige budgetter med de større kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud samt ved indgåelse af regionale og kommunale kulturaftaler med Kulturministeriet. Overalt i kommunen udspilles et værdifuldt kultur- og fritidsliv, der primært er sikret gennem institutionerne, foreningernes arbejde, ildsjæle og lokale frivilliges store engagement. Med den fortsatte udvikling af det tværkommunale samarbejde, nu med en grænseoverskridende kulturaftale med flere tyske kreise, er der behov for at tænke langsigtet og, via denne satsning, løfte i flok sammen med alle borgerne i kommunen. Med Kultur og Fritid som drivkraft vil vi koordinere og understøtte, at personer, organisationer, virksomheder og foreninger tager del i arbejdet med at hæve kulturen, så det tydeliggøres, at kunsten og kulturen er en vigtig del af den grundlæggende politik. Med formuleringen af den nye Planstrategi er der lagt op til en større involvering af medborgerskabet. I forhold til dette er der mange gode traditioner indenfor kultur- og fritidslivet. Der er i Haderslev Kommune et fint samarbejde mellem de professionelle, amatørerne og institutionerne. Foreningslivet i Danmark og i Haderslev Kommune er blomstrende og opstår efter lokale behov uden offentlig indblanding. Der ønskes derfor ikke en politik, der er indholdsmæssig retningsgivende, men derimod en politik der udstikker rammerne for diverse udfoldelser. Der ligger til stadighed en iver og entusiasme for at fastholde og fremme kulturen i befolkningen. De kulturelle foreninger pointerer, at de er medlemmer af deres respektive foreninger af kærlighed og ikke på grund af et ønske om at være frivillig. Derfor skal Haderslev Kommune skabe rammerne, være understøttende, samarbejdende og, med serviceområdernes hjælp, medvirke til at samle ressourcer og skabe sammenhæng. De kulturelle foreninger ønsker en målrettet kulturpolitik, der også kan delegere ansvar ud til foreningerne vedrørende tydeligere markedsføring og netværksdannelser på tværs af lokaliteter og kommuner. Der anbefales et øget samarbejde mellem de kulturelle institutioner, foreninger og skoler, så kvaliteten af de kunstneriske udfoldelser rammer børnene og unge. Ved at definere en kulturpolitik vil vi: Samarbejde med- og understøtte de kulturelle foreninger i kommunen. Synliggøre de kulturelle tilbud for borgere i området. Forene de kulturelle kræfter i kommunale og regionale netværk. Fortsat støtte og udvikle de kulturelle institutioner. Udvikle det samlede kultur- og fritidsliv frem mod næste udgave af kultur- og fritidspolitikken

3 Vision Haderslev kommune skal i årene udvikle kultur- og fritidslivet med henblik på at manifestere sig som en markant og levende kommune, der tilbyder borgere og gæster en bred vifte af kulturelle og fritidsmæssige tilbud. Mængden og kvaliteten af oplevelser, samvær og fordybelse skærper interessen for hele kommunen, der på den måde appellerer til bosætning og medborgerskab - og udvikler en kommune, som vi alle kan være stolte af. Målsætning Formålet med kultur- og fritidspolitikken er at motivere professionelle såvel som amatører til at medvirke til at skabe, udvikle, formidle og drive kunst gennem kultur- og fritidslivet i hele kommunen. Haderslev Kommune støtter dette med rammer, støtte og formidling således, at kommune, institutioner, aktører og borgere på tværs - får optimale muligheder for at udøve og opleve kunst, kultur og inspirerende fritidsaktiviteter. Indsatsområder Teater: De professionelle, herunder skoleteater. Amatørerne. Festivaler. Rum. Undervisning og formidling. Det professionelle teater består af Teatret Møllen, der med egne forestillinger og gæstespil formidler teater for børn og voksne, og Haderslev Teaterforening, der årligt udbyder brede forestillinger. Dette suppleres med en særlig børneteaterordning i samarbejde med skolerne. Amatørerne består, udover Forsøgsscenen Haderslev, Teater- og musikgruppen Tørning Mølle og Gram Friluftsspil, af en række dilettantforeninger, revyer og kabaretter. Disse har mulighed for støtte eller underskudsdækning fra Kulturelt Samråd på baggrund af ansøgning. På festivalområdet tilrettelægges og gennemføres ca. hvert andet år en stadig udviklende dansk/tysk børneteaterfestival. Teatret Møllen råder over den gamle vandmølle på Møllepladsen. Forsøgsscenen Haderslev flytter i maj 2013 ind i egne lokaler i Idrætscenterområdet. Derudover spiller scenen i Teatret Møllen, Kulturhus Bispen, Kulturhus Harmonien samt Haderslev Katedralskole. Der findes ikke reel teaterundervisning bortset fra undervisning i skoler og foreninger. En egentlig dramaskole findes ikke. Teaterformidlingen sker primært gennem Teatret Møllen, Haderslev Teaterforening samt børneteaterordningen i skolerne. 3

4 Hvad gør vi allerede? På den professionelle side støtter Haderslev Kommune Teatret Møllen med et direkte tilskud i form af en 4 årig kontrakt i samarbejde med Kulturministeriet. Børn og unge i skolerne tilbydes derudover teaterforestillinger, koncerter og danseforestillinger under ordningen Kulturpakker. Haderslev Kommune støtter, via tilskud fra Kulturelt Samråd, opsætninger af mindre og større amatørforestillinger. Forestillingerne er en bred vifte af børne- og ungdomsforestillinger, musical, voksenforestillinger og friluftsspil. Det ønskes, at samarbejdet mellem aktørerne bliver motiveret og styrket, og at der bliver etableret en oversigt over grej en grejbank, der løbende opdateres og formidles til aktuelle foreninger. Synliggørelsen af aktiviteterne i hele kommunen er nødvendigt. Haderslev Kommune skal medvirke til at udvikle netværksdannelser og synliggørelse. Udvalget ønsker at skabe gode og fleksible rammer for såvel amatører som det professionelle teater. Udvalget ønsker at samarbejdet mellem amatørerne bliver motiveret og styrket. Udvalget vil forsat støtte Teatret Møllen i at opretholde sin status og sit virke som egnsteater. Udvalget vil arbejde på at finde supplerende egnede permanente øvelokaler til Teatret Møllen, der evt. også kan rumme dele af Haderslev Teaterforenings aktiviteter. Udvalget støtter Teatret Møllens bestræbelser på at blive et regionalt teater/ landsdelsscene i et samarbejde med de øvrige kommuner i Sønderjylland samt evt. Sydslesvig. Udvalget vil forsat sikre skoleteaterordningen. Udvalget vil forsat sikre at Kulturhus Harmonien stilles vederlagsfrit til rådighed for teaterforestillinger for både amatører og professionelle. Musik: Professionelle kor og orkestre. Amatørkor og orkestre. Festivaler. Spillesteder. Undervisning og formidling. Der findes ikke et professionelt kor i Haderslev Kommune. Domsognets pigekor, drengekoret, Vor Fru Cantori, Haderslev Lærerkor m.fl. er alle kor, der markerer sig ud over kommunens grænser. Det regionale sangcenter i Haderslev er oprettet. Derudover er der Slesvigske Musikkorps og flere jazz/rock/pop orkestre på den professionelle front. 4

5 I Haderslev Kommune findes adskillige amatørkor og orkestre, der spænder over alle aldersgrupper og musikgenrer. Der afholdes et stort antal koncerter årligt. I Haderslev kommune er der 3 etablerede festivaler. Disse er Kløften Festival, Haderslev Jazzfestival og Sommersted Festival. Undervisningen sker primært via den kommunale musikskole, skolerne, oplysningsforbundene og private undervisere. Musikformidlingen sker primært via musikforeninger, spillesteder, kulturhusene og på caféer og restauranter. Hvad gør vi allerede? Haderslev Musikskole støttes via et direkte tilskud, der suppleres med statsstøtte og elevbetalinger. Haderslev Kommune støtter, via tilskud fra Kulturelt Samråd og Udvalget for Kultur og Fritids egne puljer, små og større koncerter, festivaler og andre arrangementer med musik. Haderslev Kommune vil fortsat give støtte, via Kulturelt Samråd, til specifikke projekter og deltage i markedsføringen af koncerter med henblik på at nå ud til et større publikum. Kommunen vil medvirke som igangsætter for dannelsen af regionale netværk, opdatere grejbank og oplyse om samme. Udvalget vil undersøge mulighederne for at etablere mere musikundervisning i skolerne, der er en del af fødekæden til Musikskolens tilbud. Udvalget vil gennem samarbejde med MGK Syd og på sigt eget musikakademi styrke udviklingen af talenter fra området. Udvalget ønsker at styrke musikformidlingen til gavn for alle aldersgrupper. Udvalget ønsker en bedre formidling af kommunens tilbud til musikere, herunder udlån af udstyr, uddannelse, fysiske rammer med mere. Udvalget ønsker, at bestående bæredygtige tiltag i musiklivet sikres og udvikles. Udvalget ønsker at støtte nye tiltag til udvikling og formidling af musiklivet, herunder et sangcenter. Udvalget ønsker at støtte bestræbelser på at skabe nye miljøer til formidling af ungdomskultur, herunder koncertafholdelse. Udvalget vil fortsat, gennem Kulturelt Samråd, støtte musikformidlingen. Udvalget ønsker at skabe fælles lokaleløsninger mellem kommunens musikalske institutioner og forbedre professionelle musikkeres muligheder for at låne øvelokaler. Udvalget ønsker at kortlægge musikkulturen i kommunen, så borgernes behov kan imødekommes. 5

6 Kunst: Udstillingssteder. Kunstnere (ikke amatører). Arkitektur. Kunst i det offentlige rum. Foreninger og sammenslutninger. Undervisning og formidling. Haderslev Kunstforening benytter Det Gamle Havnekontor via en 10-årig lejekontrakt med kommunen til udstillinger og foredrag. Kunstskolen har til huse samme sted og etablerer i 2013 yderligere undervisningstilbud. Kunstforeningen udstiller desuden på Haderslev Museum, og på Haderslev Rådhus er der offentlige kunstudstillinger med galleriet som ansvarlig. Der findes derudover en række gallerier, kunstnere og kunsthåndværkere. Der findes ikke et opdateret kunstnerkartotek. Der findes ikke en egentlig arkitekturpolitik el.lign. Der findes flere foreninger og sammenslutninger, der formidler kunst, såvel den etablerede kunst som amatørernes. Undervisningen sker primært på skolerne i.f.t. billedkunst og gennem oplysningsforbundene. Hvad gør vi allerede? Haderslev Kommune støtter, gennem tilskud fra Kulturelt Samråd, små og større udstillinger med såvel semi- som professionelle kunstnere. Haderslev Kommune medvirker som hovedregel i forbindelse med realisering og opsætning af nye kunstværker/skulpturer fordelt over hele kommunen. Haderslev Kommune vil i 2013 etablere et kunstråd bestående af kunstfagkyndige og andre, der ved nybyggeri og indkøb har ansvaret for det kvalitative udtryk. Vi vil fortsat støtte og/eller give underskudsdækning gennem Kulturelt Samråd og medvirke til synliggørelse og netværksdannelser i kommunen og regionen. Udvalget ønsker, at kunst skal være en naturlig del af hverdagen på arbejdspladsen, i offentlige bygninger og i by- og landskabsrum. Udvalget ønsker at fremme kunstnerisk udfoldelse og udsmykning, herunder at give plads til nye unge kunstnere. Udvalget ønsker at støtte etablering og drift af kreative skoler i samarbejde med skoleområdet. Udvalget ønsker at motivere til høj standard inden for arkitektur. Udvalget vil arbejde for, at der bliver etableret et kunstråd, der kan rådgive ved indkøb af kunst, udsmykninger på/ved bygninger, medvirke ved større satsninger og opstilling af skulpturer i by- og landskabsrum. Udvalget anbefaler, at der ved hvert nybyggeri/anlæg afsættes 1 % af anlægssummen til kunstnerisk udsmykning. 6

7 Udvalget vil fortsat støtte driften af kunsthuset Det Gamle Havnekontor og den gamle vejerbod. Udvalget ønsker, at der udarbejdes en kunstguide for Haderslev Kommune Museumsområdet: Bygninger og anlæg. Udstillinger. Foreninger og sammenslutninger. Undervisning og formidling. Museumslandskabet i Haderslev Kommune rummer mange bygninger og anlæg, der på forskellig vis illustrerer historiens gang og kommunens udvikling. Via samarbejdet med Museum Sønderjylland, Klokkemuseet, Dansk Skolemuseum, Brdr. Grams Arkiv og museum og Tørning Mølle formidles dele af kommunens og egnens historie. Der er et væld af historiske foreninger og sammenslutninger, der på frivillig basis supplerer Museums Sønderjylland og Historisk Arkiv. Hvad gør vi allerede? Via samarbejdsaftalen med de 3 andre sønderjyske kommuner, Kulturministeriet og Museum Sønderjylland støtter Haderslev Kommune indsamling, bevaring og formidling på museumsområdet. Symbolske tilskud til de små museer supplerer denne indsats. Udvalget vil fortsat støtte samarbejdet i Museum Sønderjylland Udvalget vil fortsat medvirke til at sikre fremtidigt driftstilskud til de små lokale museer der ikke er med i Museum Sønderjyllands samarbejde. Det drejer sig p.t. om Sønderjysk Skolemuseum og Klokkemuseet. Biblioteksområdet: Bibliotek og afdelinger. Voksne og børn/unge. Borgerservice og selvbetjening. Kulturhus. Udstillinger. Kulturelle arrangementer og aktiviteter. Undervisning og formidling. Haderslev Bibliotekerne består af afdelingerne i Haderslev, Vojens og Gram. Bibliotekerne har et budget på godt 17 millioner, hvoraf ca. 0,5 mio. kr. er indtægter. Udover bøder og erstatninger bidrager indtægtsdækket virksomhed for bl.a. Kriminalforsorgen og Haderslev Museum. I 2012 har bibliotekerne 29 ansatte svarende til 27 årsværk. Haderslev Bibliotek er en del af Kulturhuset Bispen og har bygningsdrift, inklusive rengøring og teknisk service, fælles med de øvrige Bispeinstitutioner. Afdelingerne i Vojens og Gram har en afdeling af Borgerservice. 7

8 Biblioteket er en vigtig kulturformidler, og tilrettelægger løbende små og større kulturelle arrangementer og aktiviteter. Hovedbiblioteket i Haderslev udvikler i disse år IT- undervisning/vejledning. Haderslev Bibliotekerne ønsker at man går på biblioteket for at mødes, for at få inspiration, viden og oplevelser, og biblioteket skal via indretning og formidling inspirere og give oplevelser af personlig og kulturel art. Udvalget ønsker at fastholde biblioteksbetjeningen i de tre centerbyer, herunder samarbejdet med Borgerservice. Udvalget ønsker at øge selvbetjeningsmulighederne for borgerne - herunder at øge adgangen til E-bøger. Udvalget vil i perioden undersøge mulighederne for at udvikle Bibliotekets synlighed. Udvalget ønsker at fastholde bogen-kommer-service for kommunens afstandshandicappede. Sideløbende undersøges løbende mulighederne for øget decentralisering, f.eks. ved anskaffelse af en minibogbus. Endvidere skal Bibliotekerne, i et samarbejde med uddannelsesstederne, tilbyde biblioteksorientering og Book en Bibliotekar med hjælp til litteratursøgning til større opgaver. Udvalget ønsker særlig fokus på betjening af børn, unge og ældre - herunder digital dannelse. Udvalget ønsker at udvikle kulturcenterdelen i alle afdelinger. Hvad gør vi allerede? Placeringen i de tre centerbyer er konsolideret med bygningsinvesteringer og inddragelse af nye opgaver, bl.a. Borgerservice. I 2011/2012 er selvbetjeningsmulighederne blevet udbygget: både i det fysiske og i det virtuelle bibliotek: I det fysiske er der i forbindelse med indførelse af ubetjent åbningstid gjort muligt, at langt de fleste transaktioner i forbindelse med udlån og aflevering kan klares ved selvbetjening i alle tre afdelinger. I det virtuelle bibliotek er tilbuddet af elektroniske materialer vokset, og det øges og udvides stadigt, så der nu er adgang til download af både musik, film, lydbøger og e-bøger fra Haderslev Bibliotekernes hjemmeside. Udover en forøgelse af selvbetjeningsmulighederne for brugere af biblioteket er Haderslev Bibliotekerne også aktive i kampagner på borger.dk, ligesom der afholdes en del kurser for borgere i selvbetjening af alle offentlige løsninger som f.eks. NEM-ID for ældre. Der har i perioden ikke været drøftet alternative placeringer af afdelingen i Vojens, og en eventuel flytning bør ske efter en nøje afvejning af behovet for mere synlighed og det faktum, at Rådhuscentret i Vojens er den centrale plads i byen. 8

9 Fokus på betjening af børn og unge er fastholdt med samarbejde med relevante partnere, f.eks. skolebiblioteker, børnehaver og talepædagoger. Haderslev afdeling har nyindrettet hele stueetagen netop med henblik på at tiltrække og fastholde børnefamilierne. I forhold til Bispens kulturhusdel forsøger Haderslev Bibliotekerne at tilpasse sin arrangementspolitik til dette. Haderslev Bibliotekerne supplerer denne kultur- og fritidspolitik med egen Bibliotekspolitik, der blev godkendt december Musikskolen: Musikskolen og dens afdelinger. Lokaler. Undervisning. Workshops. Koncerter og anden formidling. Talentlinje. Musikalsk Grundkursus. Grejbank. Musikskolen arbejder i disse år på, at udvikle tidssvarende undervisningstilbud som matcher børn og unges forventninger. Der satses mere på holdundervisning og indførelse af moderne medier. Der gøres en stor indsats i indskolingen med fokus og forventning til rekruttering omkring klassiske instrumenter. Der er fortsat stort akut behov for nye tidssvarende lokaler i Haderslev. Udover musikskolen tilbydes der også musikundervisning af Haderslev Garden, varetaget af professionelle instruktører. Udvalget vil arbejde for at samle Musikskolens aktiviteter med satellitter og undervisning i de øvrige centerbyer samt på skolerne. Udvalget vil arbejde for at samle Musikskolens aktiviteter i Haderslev i et kompleks, hvor der også er disponible øvelokaler til selvorganiserede musik-, drama- og dansegrupper. Udvalget vil gennem samarbejdet med MGK Syd og på sigt eget musikakademi, styrke Musikskolens udvikling af talenter fra området. Udvalget ønsker at støtte nye tiltag til udvikling og formidling af Musikskolen, herunder samarbejdet med et regionalt sangcenter. Hvad gør vi allerede? Vi har allerede etableret holdundervisning. Musikskolen er med i bestyrelsen Musik i Haderslev, som arbejder på at etablere Haderslevhus som multi-musikkulturhus. Aktivitetshuse/multihuse/lokale samlingssteder: 9

10 Aktivitetshuset. Værksteder. Møde- og aktivitetslokaler. Café. Øvelokaler. Arrangementer. Forsamlingshuse. Kultur- og fritidscentre. Multihuse. Aktivitetshuset er kommunens eneste medborgerhus. Huset er placeret i Bispenkomplekset med café, spillested, kostumedepot m.m. Aktivitetshuset råder over et antal kreative værksteder og mødelokaler og tilbyder jævnligt forskellige kulturelle arrangementer. Størstedelen af arrangementerne og møderne tilrettelægges dog af kommunens foreninger. Haderslev Kommune rummer desuden 15 forsamlingshuse, der alle modtager et årligt driftstilskud. Der er derudover 2 multihuse og 4 nedlagte skoler, der fungerer som lokale kultur- og fritidscentre. Multihusene og kultur- og fritidscentrene modtager støtte til de folkeoplysende aktiviteter. Kultur- og fritidscentrene modtager tillige støtte til bygningsdrift, idet der er tale om kommunale bygninger. Udvalget ønsker en overordnet drøftelse af planer og mål for multihuse/ forsamlingshuse. Udvalget vil arbejde for at Bispen, herunder Aktivitetshuset med dets værksteder og mødelokaler, udvikles og styrkes. Udvalget vil opretholde anlægspuljen til nye lokale samlingssteder således, at der hvert år stilles et kommunalt anlægstilskud til rådighed for nye projekter. Udvalget vil arbejde for at sikre tidssvarende forsamlingsfaciliteter i landdistrikterne. Vi vil fortsat støtte forsamlingshusene som en del af kulturarven og en vigtig kulturel og social brik i landdistrikterne. Udvalget vil, i samarbejde med lokalområderne, undersøge og vurdere nedlagte skolers muligheder for fortsat anvendelse som lokale samlingssteder, dette med udgangspunkt i det aktive medborgerskab og på tværs af kommunens serviceområder, og ud fra en samlet politik for lokalområdernes drift og udvikling. Udvalget vil arbejde for at udvide åbningstiden for Bispens café og udvide personalenormeringen. Hvad gør vi allerede? Haderslev Kommune har, gennem Planstrategi og nedsættelse af 17.4 Udvalget, igangsat udvikling af en model for partnerskaber med lokalområder. Modellen skal motivere det gode medborgerskab og fremme lokalområdernes muligheder for at drifte og udvikle lokale aktiviteter. Modellen afprøves i to lokalsamfund i Historisk arkiv/lokalhistoriske arkiver: 10

11 Historisk Arkiv. Lokalhistoriske arkiver og foreninger. Hjemmesider. Udstillinger. Udgivelser. IT Arkiv. Netværk. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune og de 17 lokalhistoriske arkiver sikrer og formidler kommunens historie fra 1500-tallet til i dag. De lokalhistoriske arkiver drives af frivillige og med støtte fra foreningerne bag arkiverne. Foreningerne tæller mere end medlemmer. Haderslev Arkiv- og Museumsforening samt Haderslev Slægtsforskerforening arbejder derudover med egnens historie gennem afholdelse af kurser, foredrag og udgivelser af bøger. Historisk Arkiv for Haderslev Kommunes samlinger dækker Haderslev by og kommunens historie fra 1630 til i dag. Der indgår i samlingerne en række arkivalier af regional og national betydning. Historisk Arkiv er kendt for et højt fagligt niveau og som en institution, hvor der tages vare om det arkivfaglige. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune er i 2012 flyttet til Kløvervej og skal omdefinere sin rolle lokalt og regionalt. Den historiske formidling af nyere tid sker primært gennem Historisk Arkiv, de lokalhistoriske foreninger via udstillinger, udgivelser, åbent hus arrangementer og foredrag. Hvad gør vi allerede? Historisk Arkiv for Haderslev Kommune er et offentligt arkiv ( -7 arkiv) dvs., at kommunale arkivalier afleveres til arkivet. Historisk Arkiv er også IT-arkiv for Haderslev Kommune. Historisk Arkiv har pr. 1. januar 2012 indgået driftsoverenskomst med Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner om løsning af arkivmæssige opgaver. Samarbejdet mellem de sønderjyske kommuner omfatter såvel papirarkivalier og it-arkivalier. Haderslev Kommune støtter via Lokalhistorisk Samvirke de lokalhistoriske arkiver. De lokalhistoriske foreninger står for digitaliseringen af film via hjemmesiden Hvert 5. år afholder arkiverne, de historiske foreninger, Museum Sønderjylland og Historisk Arkiv en historisk messe; næste gang er i Historisk Arkiv er ved at indrette et AV/IT værksted for digitalisering af lyd og film. En fælles digitalisering indsats mellem arkiverne vil give en fælles arkivpolitik. Haderslev Kommunes kommunale arkiver vil i løbet af 2013 kunne søges via Haderslevbasen. 11

12 Der skal udarbejdes en arkivpolitik, der tager stilling til indsamling, bevaring og formidling for alle aktører på det historiske og arkivfaglige område. Historisk Arkiv ønsker i 2013 at arbejde med indretningen af Achelissalen til et historisk vidensrum, hvor der udover digitale løsninger også skal arrangeres to årlige udstillinger. Der er et stort behov for, at hele kommunens historie formidles via en ny hjemmeside ikke kun overfor skoleklasser, men også for borgerne. Udvalget ønsker, at Historisk Arkiv fortsat kan sikre og bevare kommunens arkivalier. Historisk Arkiv skal fortsat have mulighed for at drive indtægtsdækket virksomhed herunder løse arkivopgaver for andre kommuner og virksomheder. Udvalget ønsker et større samarbejde mellem museer, arkiver og foreninger. Udvalget ønsker, med samarbejde med de lokalhistoriske arkiver, at sikre gode driftsikre muligheder for arkiverne i lokalområderne. Kulturarv: Institutioner. Bygninger. Natur. Formidling. Kulturarven i Haderslev Kommune sikres gennem samarbejdet med Museum Sønderjylland, Gram Slot, Tørning Mølle m.fl. Haderslev Kommune rummer over 100 fredede bygninger, der suppleres med endnu flere bevaringsværdige bygninger og miljøer. Overalt i naturen, fordelt over hele kommunen, findes eksempler på næsten alle Danmarks naturlandskaber. Hvad gør vi allerede? Haderslev Kommune er Kulturarvskommune, og der arbejdes løbende med udvikling og formidling af dette. Indsatsen koncentreres p.t. om Tørning Mølle og Gram Slot, mens de udpegede områder i Aarøsund, Haderslev Midtby og Tunneldalen savner opmærksomhed. Udvalget ønsker at prioritere kulturarven højt og vil arbejde for, at kulturarven udvikles og styrkes. Udvalget ønsker, at kulturarven skal være et centralt element i markedsføring af Kommunen. Udvalget ønsker at medvirke til at markedsføringen også omfatter nye motorvejsskilte Udvalget ønsker, at sagsbehandlingen af den forsatte renovering af fredede og bevaringsbygninger og nybyggeri i kommunen sker med den største respekt for kulturarven og med øje for kvaliteterne i det arkitektoniske. 12

13 Udvalget ønsker at sikre en god og levende formidling af kulturarven bl.a. ved støtte til særlige arrangementer i og omkring de 5 nedslagspunkter i Kulturarvsstrategien. Fritid: Anlæg og natur. Støttemuligheder. Foreninger og sammenslutninger. Undervisning og formidling. Haderslev Kommune stiller en række faciliteter til rådighed for idræts-, fritids og friluftslivet hvad enten, der er tale om bredde eller talentudvikling/elite. Disse anlæg er spredt over hele kommunen og drives i samarbejde med brugerne. Haderslev Kommune er begunstiget med en mangfoldig natur, der indbyder til ophold og aktivitet. Haderslev Kommune understøtter disse muligheder med faciliteter og markedsføring. Gennem Folkeoplysningsudvalget yder Haderslev Kommune medlemsstøtte, støtte til uddannelse af trænere, ledere og dommere, støtte til lokaler, udviklingsarbejder, sommerferieaktiviteter m.m. Formidlingen foregår via foreningerne, websites, turistbureauet og den generelle markedsføring af mulighederne. Haderslev skal i langt højere grad markedsføre sig på de faciliteter og anlæg, som kommunen råder over. Der er mange muligheder for at tiltrække større stævner, nationale mesterskaber, koncerter og events. Naturen og formidlingen heraf kan der til stadighed udvikles på. Haderslev skal markedsføres som et godt levested og en spændende kommune for gæster og turister. Udvalget ønsker fortsat at understøtte det frivillige arbejde i børne- og ungdomskorpsene. Udvalget ønsker en større synliggørelse af de mange muligheder, der er for at dyrke et aktivt friluftsliv i kommunen, samt at forbedre og etablere nye faciliteter. Udvalget vil arbejde for en grøn sektorplan som indeholder planlægning for etablering af sti- og rutenet og øvrige friluftsfaciliteter, herunder tilgængelighed. En sti rundt om Haderslev Dam og langs fjorden til Aarøsund ønskes fremmet. Udvalget vil arbejde for udfærdigelsen af formidlingsmateriale, der kan synliggøre kommunens natur og kulturværdier og skabe grundlag for et alsidigt fritidsliv. Udvalget vil fortsat arbejde for at understøtte og motivere udviklingen af vandsportsaktiviteter til friluftsliv, sport og turisme. Udvalget ønsker at stille en foreningspakke til rådighed med hjælp til opstart og drift af foreninger, herunder deltagelse i fællesskaber. 13

14 Events/arrangementer: Haderslev skal i langt højere grad markedsføre sig på de tilbagevendende festivaler, større byfester og begivenheder og til stadighed søge at udvikle nye. Markeringen af selve Haderslev som arnested for reformationen i Danmark bør igangsættes nu frem mod 500 året i 2017 og evt. længere mod reformationen i Haderslev i Denne markering vil naturligt kunne foregå i tæt samarbejde med Haderslev Domsogn. Dette kan evt. kombineres med fortsat udvikling af Hertug Hans Festivalen. Der er rigtig gode muligheder for at tiltrække større stævner, nationale mesterskaber, koncerter og events. Udvalget vil fortsat understøtte og motivere planlægningen og gennemførelsen af større events, herunder samarbejdet med Kultur i Syd. Udvalget vil støtte etableringen af en central eventpulje til støtte for større stævner, koncerter og events Udvalget vil udbygge Grejbanken og forbedre formidlingen af den. Udvalget vil bl.a. via en ny webportal, der behandler ansøgninger, medvirke til at gøre det lettere at tilrettelægge og afvikle større arrangementer. Udvalgt ønsker at kommunens rammer for større arrangementer m.m. udnyttes. Udvalget ønsker at gøre SkateCity til et forum for koncerter og kulturevents. Markedsføring: Haderslev kommune markedsføres bl.a. via følgende websites: Dertil kommer turistbureauets og selve Kommunens aktiviteter. Lejlighedsvis udkommer der små og større magasiner, der bidrager til markedsføringen. Markedsføringen af kommune skal løbende udvikles også digitalt via de nye medier. Der er brug for at synliggøre kommunens fortræffeligheder og muligheder for bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Måske skal der etableres en ny fælles portal. Udvalget vil medvirke til at fremme markedsføringen af alle aktiviteter og arrangementer i kommunen ved fortsat at tage udgangspunkt i detskerihaderslev.dk, kulturfokus.dk, haderslevlokalebooking.dk m.fl. 14

15 Udvalget vil arbejde for at der etableres en central pulje, der kan motivere arrangører til at udvikle og tiltrække større begivenheder i bestræbelserne på at øge markedsføringen af kommunen. Udvalget vil arbejde på at synliggøre ens regler i.f.t. flagning, opsætningen af bannere, markering ved indfaldsveje, særlig skiltning m.m. Udvalget vil vurdere støtte til alle nye initiativer, der kan optimere den elektroniske markedsføring. Udvalget ønsker at oprette en webportal med services for foreninger, interesserede og publikum, samt at lave promotion-video for kulturen i Haderslev Kommune. Kulturaftaler: Udvalget vil medvirke til at sikre fortsættelse, udvikling og drift af samarbejdet i den Sønderjyske Kulturaftale i en dansk/tysk kulturaftale. Udvalget vil arbejde på flere samarbejdsaftaler på tværs af de 4 sønderjyske kommuner. Organisering Udvalget vil, i dialog med foreningslivet, udarbejde forslag til fremtidig organisering på Folkeoplysningsområdet. Der kan skelnes mellem en model, der bevarer Folkeoplysningsudvalget eller en model, der udvikler flere dialogfora såsom Kulturelt Samråd, Idrætsrådet, Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd, aftenskolernes samråd m.fl. 15

16 Kultur og Fritid Haderslev Kommune Hansborggade Haderslev 16

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Værdier 2 Overordnede Kulturpolitiske formål 3 FORMÅL FOR OMRÅDERNE 5 BIBLIOTEK 5 MUSEUMSOMRÅDET 5 MUSIK 6 TEATER 6 FILM OG BIOGRAF 7 LOKALRADIO

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016 Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev fra starten døbt Makreller der spræller, fordi vi har et livligt og aktivt kultur- og fritidsliv,

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune VISION Netop i Nyborg! Midt i Danmark og med udkig til Sprudlende kultur, levende fritid og idræt og gi ŕ os oplevelser og udsyn! hele verden: er med

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK 2013-2016 Kultur- og udviklingsafdelingen 0 Politikken Indlevelse og inddragelse udfoldelse og oplevelse - for alle i Norddjurs Kultur og fritid i Norddjurs Kommune I sommeren

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Kvalitetskontrakter Kultur og Fritid

Kvalitetskontrakter Kultur og Fritid Notat Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice EB Stab Østergade 48 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 4. april 2011 Sagsident: 11/9328 Sagsbehandler:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Kultur og Fritid. Budgetmæssige nøgletal

Kultur og Fritid. Budgetmæssige nøgletal Budgetmæssige nøgletal Kulturhuse (Kulturhuset Skanderborg, BioHuset) 2.600.000 Forsamlingshuse (22 huse) 416.000 Aktivitetscentre - (Vestermølle, Ejer Bavnehøj, Hørning Mølle, Skovbymosegård/Porskær og

Læs mere

Kultur. Politik for Herning Kommune

Kultur. Politik for Herning Kommune Kultur Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Kulturpolitik - vision 7 1 - Børne- og ungekultur 9 2 - Kulturelle fyrtårne 11 3 - Kultur nedefra

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune 1 Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune Indhold Forord...4 1. Børnekultur...8 2. Biblioteker...10 3. Kulturhuse...12 4. Musik dans drama billedkunst...14 5. Skabende kunst...16 6. Idræt...18

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik Kultur og fritid for det hele menneske Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017 Indhold 3 4 5 6 8 10 12 14 Én fælles politik som paraply og pejlemærke Vision:

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Kultur- og fritidshandleplan

Kultur- og fritidshandleplan Kultur- og fritidshandleplan 2015-2019 Nedenstående er en komplet oversigt over kommende aktiviteter frem mod 2017 i tilknytning til Kultur- og fritidspolitikken 2015-2019. Kultur- og frtidshandleplanen

Læs mere

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur- og fritidslivet skaber glæde, energi og gejst. Vi mærker det mest, når vi jubler over en vunden fodboldkamp, når vi spændt følger handlingen i en film,

Læs mere

Kultur, Service & Events. v/direktør Lars Stentoft

Kultur, Service & Events. v/direktør Lars Stentoft Kultur, Service & Events v/direktør Lars Stentoft Kultur, Service & Events Kultur, Service & Events 10 lovområder kultur service, dvs. borgerservice events erhverv og turisme kommunikation og branding

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid

Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid Side Indledning 1 Faste ejendomme 2 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 5 Idrætsfaciliteter for børn og unge 7 Folkebiblioteker 8 Museer

Læs mere

Notater fra kultur workshoppen d

Notater fra kultur workshoppen d Notater fra kultur workshoppen d. 12092016 Nedenstående er de følgende resultater fra kultur workshoppen samt billeder fra plancerne. Fællesskab på tværs Der skal være fælles synlighed på tværs af kommunen,

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Workshop om Korsør Kulturhus. Opsamling på Workshop den 11.12. 2013

Workshop om Korsør Kulturhus. Opsamling på Workshop den 11.12. 2013 Workshop om Korsør Kulturhus Opsamling på Workshop den 11.12. 2013 Forventninger til aftenen 1) struktur på huset og organisering 2) Hvad tager vi med os herfra - helt konkret?! 3) Tilbage til rødderne

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 1 Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 Helligåndshuset Fritidscentret www.fritidscentret.dk 2 Indhold: 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Fritidscentret hvem

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Kulturplan 2009-2010

Kulturplan 2009-2010 Kulturplan 2009-2010 Kulturplan Vision: Vi ønsker et bredt, rigt, varieret og kvalitetspræget kulturliv, dels baseret på de faste kulturelle institutioner, dels på det folkelige engagement både som aktører

Læs mere

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering.

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering. Maj 2012 NYT UDKAST TIL Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde 1 Initiativ Aktiviteter / indhold Evaluering Frivillighedsdatabase Markedsføring/ aktivitetskalender Database, hvor

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dok. nr. 2489494/11 NOTA 24. maj 2011 Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for de kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere