Kunst, kreativitet og læring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunst, kreativitet og læring"

Transkript

1 SORØ Kunstmuseum Kunst, kreativitet og læring Inspirationsmateriale til folkeskolelærere, som gerne vil arbejde med kunst i undervisningen på skolen og ved museumsbesøg.

2 2

3 3 Indledning Kunst, kreativitet og læring er et inspirationsmateriale til folkeskolelærere, som gerne vil arbejde pædagogisk med kunst i undervisningen på skolen og ved museumsbesøg. Arbejdet med kunst kan bl.a. introduceres i dansk, billedkunst, historie, samfundsfag og i tværfaglige undervisningsforløb på tværs af tid, fag og medier. Det er også muligt at tænke udskolingens projektarbejde ind i et undervisningsforløb med fokus på kreative arbejdsprocesser og kunstnerens projektorienterede arbejdsform. Kunst, kreativitet og læring er opdelt i fem temaer, som kommer med en række konkrete eksempler på, hvordan du som underviser kan inddrage kunst i undervisningen. Arbejdet med temaerne kan bruges i vilkårlig rækkefølge og eksempelvis inddrages som introduktion til et emne, til fordybelse eller som afrunding og perspektivering. De fem temaer er: 1 Krop, identitet og iscenesættelse 2 Historien set gennem kunsten 3 Samtidskunst og nye medier 4 At sanse naturen langsomt 5 Kunsten som eventyr og fortælling

4 4 Museets samling Rammen for undervisningen er museets kunstsamling, som repræsenterer de sidste 300 års kunsthistorie fra Holbergs tid over Guldalder og modernisme til den aktuelle samtidskunst. En perlerække af kunsthistoriens største navne er at finde i museets samling, bl.a. Thorvaldsen, Abildgaard, Juel, Eckersberg, Lundbye, Skovgaard, Ancher, Giersing, Swane, Kirkeby og Eliasson. Museet råder endvidere over en enestående samling af russiske ikoner og en stor samling 1980er kunst. Derudover præsenterer museet 3-4 særudstillinger om året. Alle undervisningsforløb tager udgangspunkt i udvalgte værker og temaer og altid i samspil med elevernes hverdag og referenceramme med det formål at facilitere et meningsfuldt møde mellem den enkelte elev og kunsten. Skolen på museum - hvorfor? At besøge Sorø Kunstmuseum er en sanselig oplevelse, der lukker op for en anden viden, autenticitet og blik på udvalgte temaer. Eleverne møder nye videnskilder og en anden tilgang til problemstillinger. Mange undervisere oplever, at den taktile tilgang ofte appellerer til en elevgruppe, som kan være udfordret i den mere almindelige læringssituation. Som lærer er der således gode grunde til at inddrage kunsten og museet som alternativt læringsrum, f.eks. til at: * Skabe nye indgangsvinkler til et emne * Afprøve og aktivere forskellige læringsstile, der appellerer til forskellige elevgrupper * Arbejde tværfagligt * Introducere alternative videnskilder * Arbejde med æstetiske læreprocesser * Supplere skoleundervisningen med autenticitet og sanselighed * Generere ny viden

5 5 Hvordan? På Sorø Kunstmuseum tager vi udgangspunkt i pædagogiske undervisningsmetoder, der styrker elevernes motivation og læring, samtidig med at eleven bliver fortrolig med og tilegner sig kunstens forskellige udtryksformer og temaer. Undervisningen er dialogbaseret og sætter fokus på forskellige læringsstile, bl.a. cooperative learning, historiefortælling, teater, rollespil, dans, leg, musik m.m., som skærper elevernes analytiske, følelsesmæssige og kropslige kompetencer og åbner for forskellige betydningsdannelser i mødet med kunsten. Kunsten at føle sig hjemme På Sorø Kunstmuseum er det vigtig, at både elever og lærere føler sig hjemme og tager ejerskab til museet og vores undervisning. Vi ser elever og lærere som vigtige brugere og medspillere. Vi arbejder ofte med aktiv inddragelse, og mange af vores forløb er udviklet i nært samarbejde med elever og lærere. Når elever besøger museet, arbejder vi med følgende læringsmål: * At stimulere en åben og undersøgende tilgang til kunst * At styrke elevernes viden om og forståelse for kunstens mangfoldighed, herunder kunstnerrollen og kunstens materialer gennem de sidste 300 års kunsthistorie * At understøtte elevernes evne til at samtale og perspektivere kunstens rolle og betydning for historien, individet og samfundet * At aktivere elevernes fantasi og lyst til at udtrykke sig kreativt * At øge elevernes læringsudbytte ved museumsbesøg og være med til at gøre dem til interesserede og kritiske museumsbrugere

6 1 Krop, identitet og iscenesættelse Museets samling rummer en lang række værker, som på tværs af tid og medier har krop og identitet som omdrejningspunkt. Med et nedslag i disse værker er det muligt at arbejde med temaer som portræt og kultur, og om hvordan mennesker iscenesætter sig selv gennem forskellige tider, greb og metoder.

7 7 Det historiske portræt I et undervisningsforløb om krop, identitet og iscenesættelse sætter vi fokus på det historiske portræt fra 1700 tallet frem til nutidens portrættendenser. Det historiske portræt giver eleverne en forståelse af, hvordan det selviscenesættende billede afspejler skiftende samfund, idealer og karaktertræk. Et eksempel er kunstmaleren Christian Albrecht Jensens portrætter af familien van Helsdingen fra Dengang var det almindeligt, at borgerskabet bestilte malede portrætter af sig selv. På trods af den lidt tunge borgerlige maske i form af tøjet og det traditionelle portrætformat fremstår personerne ofte nærværende, levende og med et glimt i øjet. Gennem de historiske portrætter undersøger eleverne, hvad det vil sige at have en identitet, og hvordan man kan iscenesætte en personlig historie gennem et portræt. Eleverne ser nærmere på, hvordan iscenesættelser kan være et udtryk for samfundets opfattelse af magt, mande- og kvinderoller, ideologier m.m. C.A. Jensen. Crisy van Helsdingen (1835) C.A. Jensen. Kaptajn Johan Henrik van Helsdingen (1835)

8 8 Michael Kvium. En Køkkenscene (1986) Kulturens vrangbilleder I museets nyere samling finder man en del værker, som arbejder med en mere spontan, vild og ekspressiv kropslighed. Her undersøger eleverne, hvordan forskellige kunstnere bruger kroppen til at fortælle historier og vise følelser som f.eks. kærlighed, ensomhed og kaos. Et eksempel på dette er Michael Kviums Køkkenscene (1986), hvor eleverne møder kaos og groteske menneskekroppe svævende mellem drøm og virkelighed, engle og dæmoner. Eleverne får en indsigt i, hvordan nogle kunstnere interesserer sig for de fortrængte sider af menneskelivet, og i dette tilfælde hvordan kvindens groteske krop fremstår som et spejl for en fortabt menneskesjæl. Vi undersøger endvidere, hvordan kunsten arbejder med temaer som identitet og hjem. Hvad er et hjem, hvornår føler vi os hjemme, og hvordan kommer det til udtryk gennem kunsten? Eleverne ser nærmere på en række værker, som arbejder med grænsen mellem det velkendte og det fremmede, det hjemlige og det uhyggelige, det hverdagsagtige og det ualmindelige. Identitet Identitet er en grundlæggende relation, der anvendes inden for flere faglige områder. Generelt betyder identitet, at der er en lighed, at noget er "det samme". Inden for psykologien har identitet en lidt anden betydning, idet der her er fokus på, hvordan en person opfatter sig selv, jeg-opfattelsen. Det drejer sig om, hvilke ting, egenskaber, steder eller forestillinger personen føler sig stærkt og nært knyttet til.

9 9 Kroppens sprog Samlingens bredde giver rig indsigt i, hvordan kunstnere har skildret kroppen gennem historien: som klassisk ideal, som natur, som realistisk eller grotesk, som fragmenteret, som udtryk for en indre følelse m.m. I indskolingen arbejder eleverne med, hvordan kroppen taler sit eget sprog og sættes i spil både gennem oplevelsen af et kunstværk og i vores måde at se og forstå hinanden på. Eleverne får en bevidsthed om, hvad kroppen kan bruges til, og hvordan man reagerer kropsligt i både velkendte og nye sammenhænge. Det fotografiske selvportræt I et undervisningsforløb for mellemtrinnet og udskolingen fokuserer vi på kroppen som en historisk konstrueret størrelse og arbejder med iscenesættelse og identitet ud fra fænomener i elevernes egen dagligdag. I dag møder eleverne det fotografiske selvportræt i massivt og stigende omfang bl.a. på mobiltelefoner, twitter, datingsider, facebook m.fl. Her konstruerer og synliggør vi billeder af os selv i selskab med venner, familieog i forskellige sociale sammenhænge. Billederne er med til at fortælle en personlig historie og understøtte den identitet, vi gerne vil have iscenesat. Med det fotografiske selvportræt, som ofte er skiftende, er det således muligt at vælge, konstruere samt kommunikere en aktuel identitet, som dels henter inspiration fra musik- og filmverdenen samt i mode- og livsstils-magasiner men ligeledes kan ses som et politisk eller kulturelt statement. Eksempel på undervisningtilbud KUNST, KROP OG SPROG (1.-6.KLASSE) Tema: Identitet og visuel kommunikation Varighed: undervisning: 1 time / workshop: 2 timer / værksted: 3 timer Pris: 200 kr. / 400 kr. / 600 kr. Forløbsbeskrivelse: Forløbet tager udgangspunkt i temaerne krop og sprog. Gennem udvalgte kunstværker på tværs af tid og medier - undersøger vi kroppen i kunsten, og hvad den fortæller om vores historie, menneskesyn og samfund. Undervejs i forløbet laver eleverne små øvelser, som handler om identitet, visuel kommunikation og vores måde at se og forstå hinanden på. Læringsmål: Udfordre og udvide elevernes billedbegreb; understøtte og perspektivere undervisningen i visuel kommunikation; stimulere elevernes visuelle opmærksomhed og styrke deres visuelle kompetencer, herunder deres evne til at håndtere, reflektere og bearbejde visuel kompleksitet; styrke elevernes evne til at anvende visuelle udtryksformer.

10 2 Historien set gennem kunsten På Sorø Kunstmuseum kan elever fordybe sig i kunstværker fra forskellige historiske perioder og få et autentisk og levende indblik i en tids kultur og samfund.

11 11 Ansigt til ansigt med verden Industrialisering og urbanisering På museet er det muligt at arbejde med værker, der omhandler industrialiseringen, urbaniseringen samt de nye teknologiske landvindinger, der for alvor tager fart i midten af 1800-tallet. Gennem kunsten undersøger eleverne, hvordan udviklingen skaber nye måder at leve og arbejde på, men også hvilke konsekvenser det har for bl.a. den nye arbejderklasse. I slutningen af 1800-tallet taler man om virkelighedens indtog i billedkunsten. Kunsten skal ikke længere idealisere, som f.eks. i Guldalderen, men derimod vise den virkelige verden. Mange kunstnere interesserer sig i denne periode for det socialrealistiske og klasseforskellen i det voksende bysamfund. Et eksempel er kunstneren L.A. Rings værk Maduddeling på Frederiksberg (1887), som skildrer en hverdagssituation med gratis maduddeling i et folkekøkken. Gennem et naturalistisk udtryk registrerer og viser Ring klasseforskellen og den sociale uretfærdighed den rå virkelighed uden poetisk indpakning. Eleverne undersøger, hvad det er for en virkelighed, der kommer til udtryk i Det Moderne Gennembrud. Vi analyserer værker fra perioden og diskuterer væsentlige træk i tiden og kunsten - maleriets opbygning og virkemidler og hvordan forskellige kunstretninger er med til at fremhæve og understøtte et særligt budskab. Det er oplagt at sammenholde L.A. Rings værk med Peter Hansens Fra Enghave Plads Her skildres klasseforskellene gennem mødet mellem et bybud og to velhavende damer, men selvom de to værker har et fælles tema, så er de malet forskelligt. Modsat L.A. Ring er Peter Hansen inspireret af samtidens nye impressionistiske udtryk, hvor det umiddelbart sansede indtryk, f.eks. det hektiske, flygtige storbyliv, fremstår som en flimrende virkelighedsgengivelse gennem de karakteristiske tydelige og korte penselstrøg.

12 12 L.A. Ring. Maduddeling på Frederiksberg (detalje) (1887)

13 13 Peter Hansen. Fra Enghave Plads (1912) Elevopgave Giv kunsten liv! Med udgangspunkt i et enkelt værk skal eleverne beskrive, hvilken årstid, materiale, farve etc., de kommer til at tænke på, når de ser værket. Bagefter diskuterer hele klassen deres svar i plenum. Årstid Materialer duft Farve Stemning ÅrstaL

14 14 Per Kirkeby. Den langløbede colt (1966)

15 15 Forbrugssamfund og masseproduktion - cowboys og kunst Det er også muligt at zoome ind på udviklingen i 1950erne og 1960erne gennem museets samling af minimalistisk kunst. Samlingen afspejler på mange måder den samfundsudvikling, den er et produkt af den virkelige verden. Fænomener som masseproduktion, anonymisering, gentagelse og monotoni beskriver både forbrugersamfundets industrielle fremstilling af dagligvarer og forbrugsgoder men også den kunstneriske praksis, som gør sig gældende for en lang række kunstnere i disse årtier. Et interessant værk er i den forbindelse Per Kirkebys Den langløbede colt fra 1966, hvor eleverne undersøger grænsen mellem billedkunst, film og tegneserier. I Den langløbede colt fremstilles cowboyen i en tegneserieagtig stil, men vi kan ikke se hans ansigtstræk og lærer ikke personen at kende han er blot den mytologiske figur cowboy. Eksempel på undervisningtilbud PÅ SPORET AF KUNSTHISTORIEN (1.-6.KLASSE) Tema: Kunst, historie og kreative processer Varighed: undervisning: 1 time / workshop: 2 timer / værksted: 3 timer Pris: 200 kr. / 400 kr. / 600 kr. Forløbsbeskrivelse: Med afsæt i museets faste samling dykker vi ned i centrale perioder, retninger og begreber fra de sidste 300 års kunsthistorie. I fællesskab undersøger vi forskellige medier, udtryksformer og tværfaglige emner. Vi ser nærmere på udvalgte historiske perioder, og hvordan kunsten giver et indblik i en særlig tid, kultur og samfund. Læringsmål: Kendskab til kunsthistorien og dens brug af forskellige medier og udtryksformer; kendskab til det omgivende samfunds brug af tegn i forhold til identitet, roller og selviscenesættelse. I England og Amerika opstår en anden kunstretning, nemlig popkunsten, som har samme udgangspunkt i det moderne forbrugersamfund som minimalismen. Men udtrykket er et helt andet, som det fremgår af museets værker af bl.a. Per Kirkeby og Albert Mertz, der benytter sig af elementer fra populærkulturens ugeblade, reklamer og tegneserier. Popkunstnerne dyrker popidoler og statussymboler men med en venlig ironisk distance. Eleverne kender måske Andy Warhols billeder af Marilyn Monroe, Elisabeth Taylor m.fl.. Popkunsten provokerer ved at indhente dele af massekulturens kulturproduktion til billedkunstens finkulturelle verden for derved at pille den ned fra sin piedestal.

16 3 Samtidskunst og nye medier Museet har en fin samling samtidskunst og tilbyder i den forbindelse undervisningsforløb, som giver en introduktion til begrebet samt den historiske kontekst. At inddrage samtidskunsten i undervisningen giver eleverne mulighed for at aktivere og diskutere aktuelle samfundsmæssige spørgsmål samt give nye perspektiver på den tid, de lever i.

17 17 Med blikket på virkeligheden Historisk kontekst Opfattelsen af kunst og kunstnerens arbejde har ændret sig meget gennem tiderne. Før renæssancen anses kunstneren som en håndværker, der tjener kirken eller kongen. I renæssancen ændrer dette sig, og kunstneren anses som et gudbenådet geni, der i kraft af en særlig indsigt sættes op på en piedestal. Kort skitseret videreføres denne forestilling i romantikken, og først i det 20. århundrede kommer kunsten igen ned fra piedestalen. Dette kulminerer i 1960ernes opgør med den etablerede kunstscene. Det er i dette opgør, samtidskunsten har sine rødder. Samtidskunsten beskæftiger sig ofte med hverdagslivet, individets livsbetingelser, samfundsmæssige og politiske emner, som f.eks. krig, fattigdom, sociale forhold og fordomme i samfundet. Men også de små, private og poetiske historier om almindelige menneskers hverdagsliv tematiseres, hvorved samtidskunsten stiller spørgsmål til den måde vi ser, oplever og handler i verden. Mange af værkerne lægger op til en aktiv elevinddragelse, hvor eleverne selv bidrager med viden, erfaring og holdninger til det samfund, de er en del af. Elevopgave Rollespil På Sorø Kunstmuseum fokuserer vi på den del af samtidskunsten, der er produceret fra 1990erne til i dag. Der er mange retninger i disse to tiår, og de afløser ikke hinanden men eksisterer sideløbende, når de opstår. Overordnet set er 1990erne præget af en afstand tagen til 1980ernes vilde maleri. Kunstnerne vender sig både væk fra maleriet og 1980ernes teoretiske tankegods og retter i stedet opmærksomheden mod virkeligheden, det private og sociale, samfundet og den politiske dagsorden. Den heftige omgang med materialerne, som 1980er-kunstnerne dyrker, forlader den nye generation i et langt mere køligt, ny-konceptuelt udtryk i medier som fotografi og video samt installationer, fx i det offentlige byrum. Genbrugsstrategi eller kunstneren som DJ I et undervisningsforløb om samtidskunst tilegner eleverne sig også en bevidsthed om kunstens brug af forskellige medier og materialer. Mange kunstnere arbejder eksempelvis med nye medier, lyd, performance, video, installation etc. Et eksempel er kunstneren Kristine Roepstorff, som bruger massemediernes billeder i nye sammenhænge og ofte med et personligt, spektakulært og farvestrålende udtryk. Roepstorffs værker har ofte et politisk og kritisk sigte kombineret med brugen af feminine materialer som garn, broderi, pailletter og stof. Andre kunstnere genbruger og blander forskellige stilarter, billeder eller materialer fra den aktuelle virkelighed, og alle fragmenterne mixes eller samples i et nyt æstetisk udtryk. Kunstformidleren inddeler klassen i grupper og uddeler en række personkort, som giver hver elev en bestemt identitet og rolle, f.eks. politiker, kunstner, christianit, politimand og arkitekt. Hver kort indeholder en kort biografi, en historie om personen samt personens mærkesager. I grupper diskuterer eleverne deres person, og ud fra forskellige positioner analyseres værket. Til sidst samles persongalleriet og præsenteres for hele klassen.

18 18 Eksempel på undervisningtilbud SAMTIDSKUNSTENS UDTRYK (7-10. klasse) Kristine Roepstorff, Fishing Sunday (2002) Konceptuel dokumentarisme Fotografiet blev opfundet i i 1839, men fik først sin store anerkendelse som kunstnerisk udtryksform i 1980erne. Siden er det blevet et af samtidskunstens foretrukne medier. Museet har en del fotografiske værker i samlingen, og et undervisningsrelevant værk er bl.a. kunstneren Joakim Koesters fotoserie Day for Night. Værket viser fristaden Christiania gennem brug af et mørkeblåt filter, der kaster et måneskins- og drømmeagtigt skær over stedet. Værket sætter tanker i gang om stedets historie, nutid og fremtid og er et udtryk for periodens engagement i virkeligheden, det private og sociale, samfundet og den politiske dagsorden. Eleverne diskuterer i den forbindelse samfundsmæssige spørgsmål, kunstværkets tætte forhold til virkeligheden samt ønsket om at række ud til beskueren og betone sociale relationer. Tema: Kunsthistorie, teori, metode og analyse Varighed: undervisning: 1 time / workshop: 2 timer / værksted: 3 timer Pris: 200 kr. / 400 kr. / 600 kr. Forløbsbeskrivelse: I dette forløb sætter vi fokus på samtidskunstens mange udtryksformer såsom foto, installation, video, performance, lyd m.fl. Eleverne præsenteres for en række samtidskunstværker, der diskuterer etiske, kulturelle og samfundsmæssige spørgsmål samt giver nye perspektiver på den tid, vi lever i. Forløbet lægger op til en generel snak om kunstneriske processer, strategier og historisk baggrund. Forløbet er baseret på en aktiv og inddragende dialog med eleverne og egner sig til tværfaglige forløb med praktiske, debatorienterede øvelser om temaer som identitet, visuel kultur, nye medier mm. Læringsmål: Kendskab til kunsthistorien og dens brug af forskellige medier og udtryksformer; styrke elevernes visuelle kompetencer, herunder deres evne til at håndtere, reflektere og bearbejde visuel kompleksitet samt kritisk stillingtagen til kunstneriske strategier og intentioner.; arbejde med teori, metode og fortolkning giver eleverne et fagligt indblik i kunsten og dens historiske kontekst.

19 19 Joachim Koester. Day for Night, Christiania (detalje) 1996

20 4 At sanse naturen langsomt På Sorø Kunstmuseum er det muligt at gå på opdagelse i kunstværker, som skildrer naturen gennem forskellige tider og medier.

21 21 Naturen som forestilling Dette tema handler om, hvordan kunstnere gennem tiden har arbejdet med naturen og landskabet. Landskabet kan beskrives som en forestilling som naturen set gennem menneskets øje. I dette forløb undersøger eleverne, hvordan naturen er blevet skildret, lige fra den romantiske vildmarksnatur, over en mere registrerende, realistisk tilgang, til de stemningsfulde, indadvendte og subjektive sjælelandskaber, hvorved eleverne får en indsigt i og oplevelse af den pågældende kunstners og periodes syn på naturen. Det lille menneske, den store natur Et værk, som tematiserer forholdet mellem menneske og natur, er kunstneren Erik Pauelsens Sarpfossen, malet i Norge i Maleriet viser en smuk og storslået men samtidig skræmmende natur. Brusende vand fylder det meste af billedet, et buldrende vandfald og enkelte små huse i baggrunden. I forgrunden ses små mennesker, som virker udsatte og skrøbelige i forhold til fossens svimlende kraft. Værket illustrerer, hvordan naturen kan være smuk og faretruende på samme tid, og at vi som mennesker kan overvældes af dens voldsomme kræfter. I et undervisningsforløb undersøger eleverne en række værker, som på forskellig vis tematiserer forholdet mellem menneske og natur lige fra det åndelige til det fysiske, politiske osv. Flere af museets nyere værker af f.eks Mads Gamdrup, Per Bak Jensen og Peter Land gentager landskabsgenrens realistiske udtryk, og kunstnerne beskæftiger sig med mødet med naturen og dens åndelighed. På den måde skærper forløbet elevernes blik for den historiske kontinuitet i måden, hvorpå vi omgås og forholder os til naturen. Selvom mennesket kontrollerer mere og mere natur, er vi fortsat sårbare, og denne tematik har ikke mindst fået en ny aktualitet i form af den globale opvarmning, befolkningsvækst, fødevarekriser, energipolitik mm. Erik Pauelsen. Sarpfossen (1788)

22 22 Mads Gamdrup (1999) Elevopgave Kunsten i samtale I små grupper udvælger eleverne et værk, som de synes har et dialogisk potentiale med samtiden, dvs. et værk, som arbejder med et tema, som også er relevant i dag. Det kan f.eks. være et værk, som handler om den globale opvarmning og naturkatastrofer eller om det faktum, at vi i dag er over er over syv mia. mennesker på jorden og hvilke udfordringer, det giver i forhold til energi- og fødevarepolitik. Grupperne fremlægger deres værk for resten af klassen, sætter kunsten i samtale og diskuterer evt. hvordan et helt nyt værk med samme udfordring ville se ud, hvis de selv skulle lave det.

23 23 Eksempel på undervisningtilbud Kunstnerisk dialog På Sorø Kunstmuseum er der en unik mulighed for at skabe kunstneriske dialoger på tværs af tid og genre. Et eksempel på dette er kunstneren Mads Gamdrups værk Gamdrup deler Erik Pauelsens fascination af Norges storslåede natur. Begge kunstnere har med et spring på to århundreder søgt efter et sted, hvor naturen viser sig fra sine mest ekstreme sider, hvor sanserne sættes i bevægelse, og hvor mennesket konfronteres med stærke følelser. Selvom de to kunstneres medier er forskellige (maleri og fotografi), så rummer begge værker en søgen efter et metafysisk aspekt. Eleverne undersøger, hvordan Gamdrup forsøger at indfange stedets ånd. De er ofte tomme og rummer en immateriel dimension, som kan åbne op for refleksion og erkendelse. At sanse naturen langsomt ( KLASSE) Tema: Natur og landskab gennem tiderne Varighed: undervisning: 1 time / workshop: 2 timer / værksted: 3 timer Pris: 200 kr. / 400 kr. / 600 kr. Forløbsbeskrivelse: Undervisningsforløbet At sanse naturen langsomt undersøger, hvordan kunsten gennem forskellige tider arbejder med temaer som landskab og naturens forhold til mennesket. Hvad er naturen for en størrelse, hvordan påvirker den vores følelser, og hvordan kommer det til udtryk gennem kunstens brug af forskellige medier? Sammen med museets kunstformidler undersøger eleverne kunstværker, som arbejder med grænsen mellem det ekstreme og det rolige, det skræmmende og det dragende, det kunstige og det naturlige. Læringsmål: Stimulere en nysgerrig og undersøgende tilgang til at opleve kunst og gå på museum; styrke viden om og forståelse for kunstfeltets mangfoldighed herunder kunstnerrollen og kunstens materialer; understøtte elevernes evne til at samtale om visuelle udtryk; stimulere deres fantasi og lyst til at udtrykke sig visuelt.

24 5 Kunst som eventyr og fortælling At gå på museum er en sanselig oplevelse. Nogle gange må man røre, gå ind i eller blive en del af de udstillede værker. Kunstværket kan ses som en fortælling - et eventyr, som inddrager vores sanser og lader eleverne blive en del af historien ud fra deres egne referencer og tolkning af værket.

25 25 Der er intet så godt som en god historie En god historie er, når en fortælling tryllebinder og fastholder mennesker med nærvær og fører dem ind i en anden verden. En magi som kan opstå i mødet med kunsten. Kunstens historiefortællende egenskaber har altid været af stor betydning. Mange kunstneriske motiver hentes fra historien, litteraturen eller mytologien, og på den måde indgår de i en bredere kontekst og henviser til en fortælling uden for billedets ramme. Til grundskolens mindste elever tilbyder museet undervisningsforløb, som er baseret på en legende og sanselig tilgang til kunst. Her møder eleverne kunsten gennem eventyr, myter og historier, som de selv er med til at fortælle. Et eksempel på dette er Hendrik Krocks værk Pan og Syrinx fra Historien om Pan og Syrinx har Krock fundet i den klassiskantikke forfatter Ovids Metamorfoser, hvor alle fortællinger handler om fantastiske forvandlinger. Museets skattekammer - russiske ikoner På museets smukke loft finder man en unik samling af russiske ikoner, som er oplagte at inddrage i dansk, historie, religion og billedkunst. For indskolingen er der bibelhistorisk stof i ikonernes tegneserieagtige form. Her optræder bl.a. helgener, engle og martyrer samt ikke mindst Gudsmoderen og Kristus. Utrolige historier om, hvordan helgener opnåede deres helgenstatus, bl.a. Skt. Nikolaj, der forbindes med julemanden. For mellemtrinnet og udskolingen er et besøg i ikonsamlingen lagt an på en mere samfundsfaglig og historisk vinkel om f.eks. forholdet religion/stat og kunstens repræsentationer i byrummet. Elevopgave Kast historien videre Klassen samles foran et værk, f.eks. Pan og Syrinx. Kunstformidleren introducerer maleriet og starter historien. På maleriet ser vi Pan, som er en satyr, og den smukke nymfe Syrinx. Pan jagter Syrinx gennem skoven og ned til floden, hvor vi møder hendes veninder. Eleverne sidder i en rundkreds og kunstformidleren kaster på skift en blød bold ud til eleverne, som fortæller historien videre. Hvad sker der med Syrinx? Hvem er manden i venstre hjørne? I denne opgaven er de mindste elever selv med til at fortælle historien og ikke mindst finde frem til, hvordan panfløjten fik sit navn

26 26 Hendrik Krock: Pan og Syrinx (1722) Eksempel på undervisningtilbud Kunstdetektiver på sporet af fortællingen ( klasse) Tema: Historiefortælling, eventyr og sanser Varighed: ca. 1 time Pris: 200 kr. Forløb: Forløbet er centreret omkring en legende og sansende tilgang til kunst. Vi bruger fortællingen som ramme og lader børnene opleve museet som små kunstdetektiver, der undersøger værkerne gennem leg, bevægelse og alle sanser. Undervejs får eleverne små kreative øvelser, og vi inddrager forskellige genstande, hvorved der skabes rum for børnenes fantasi og kreative udvikling. Historiemaleri Historiemaleri er en genre inden for malerkunsten, hvor man afbilder historiske hændelser, bibelske og mytologiske scener, samt fortællinger fra antikkens litteratur. Fra 1600-tallet og frem til slutningen af 1800-tallet herskede der et klart defineret hierarki inden for kunsten, hvor historiemaleriet regnes for det mest prestigefyldte. Læringsmål: Stimulere en legende, nysgerrig og undersøgende tilgang til at opleve kunst og gå på museum; spejle og styrke børns narrative kompetencer; understøtte de pædagogiske læreplaners og børnehaveklassens fokus på barnets alsidige udvikling, sociale kompetencer, sprog og det praktisk/musiske.

27 27

28 28 SORØ Kunstmuseum Praktiske oplysninger Lærernetværk Tilmeld dig museets lærernetværk og modtag nyheder om undervisningstilbud, værkstedsaktiviteter, inspirationsdage, arrangementer, museets samling og kommende udstillinger. Du får ca. fire gange om året tilsendt et nyhedsbrev og bliver som medlem inviteret til udstillingsåbninger og særarrangementer. Medlemskabet er gratis. Tilmeld dig lærernetværket: eller ring Entré skoleklasser Skoleklasser har gratis adgang i følgeskab med en lærer. Af hensyn til museets andre besøgende beder vi alle skoleklasser uden bestilt undervisningsforløb anmelde deres ankomst. Ønsker man et undervisningsforløb varetaget af en professionel museumsunderviser, gælder følgende oplysninger: Undervisningsforløb med museumsunderviser Priser kr. 200,- for 1. time / undervisning kr. 400,- for 2. timer / workshop kr. 600,- for 3. timer / værksted Undervisning og værkstedsarbejde: tirsdag fredag kl Booking og info: kontakt museumsinspektør Tanya Lindkvist; / Madpakker: Det er muligt for skoler og institutioner at spise medbragt mad på museet. Hvis vejret er til det, er det naturligvis også muligt at spise frokosten udendørs, i museets have. Storgade 9 / DK Sorø sorokunstmuseum.dk Grafisk Design: All the Way to Paris

Lærervejledning: Krop, identitet og iscenesættelse

Lærervejledning: Krop, identitet og iscenesættelse Lærervejledning: Krop, identitet og iscenesættelse Forløb: Krop, identitet og iscenesættelse Målgruppe: 1.-6. Klasse Fag: Dansk, billedkunst Indledning I materialet her kan du hente inspiration til arbejdet

Læs mere

Lærervejledning: At sanse naturen langsomt

Lærervejledning: At sanse naturen langsomt Lærervejledning: At sanse naturen langsomt Forløb: At sanse naturen langsomt Målgruppe: Indskoling Fag: Dansk, billedkunst Christen Dalsgaard: Solplettet bøgestamme, 1852 Indledning: I materialet her kan

Læs mere

UDFORSK KUNSTEN. Inspiration og metoder til inddragelse af kunst i undervisningen i 7.-10. klasse

UDFORSK KUNSTEN. Inspiration og metoder til inddragelse af kunst i undervisningen i 7.-10. klasse UDFORSK KUNSTEN Inspiration og metoder til inddragelse af kunst i undervisningen i 7.-10. klasse 1 INDLEDNING Materialet er målrettet lærere i udskolingen, der vil arbejde aktivt med kunst ved et museumsbesøg

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Foto: Museum Vestsjælland

Foto: Museum Vestsjælland Målgruppe: Modtagelsesklasser (mellemtrinnet) Din historie - min historie - vores historie Fagområder: Dansk som andet sprog, historie Kort beskrivelse: Din historie - min historie - vores historie er

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk KUNST OG SELVISCENESÆTTELSE Hvad er identitet og hvordan iscenesætter du dig selv? Frida Kahlos (1907-1954) værker

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Udskoling

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Udskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Udskoling Introduktion til materialet Materialet er udformet som et diskussions- og opgaveark,

Læs mere

Inspirationsmateriale til forløbet De små kunstopdagere

Inspirationsmateriale til forløbet De små kunstopdagere Inspirationsmateriale til forløbet De små kunstopdagere Hendrik Krock: Pan og Syrinx. 1722. Indledning I materialet her kan du hente inspiration til hvordan, du kan forberede jeres besøg på Sorø Kunstmuseum

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Undervisning J. F. Willumsens Museum 8. september - 30.december 2013

Undervisning J. F. Willumsens Museum 8. september - 30.december 2013 Undervisning J. F. Willumsens Museum 8. september - 30.december 2013 Om undervisning på J. F. Willumsens Museum Undervisningen på J. F. Willumsens Museum er dialogbaseret og procesorienteret, og lægger

Læs mere

KulTUR for alle efterår 2016

KulTUR for alle efterår 2016 KulTUR for alle efterår 2016 Undervisningstilbud ifm. KulTUR for alle, efteråret 2016 Bussen kører tirsdage, onsdage og torsdage i ugerne 45-48. HEART og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum tilbyder

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

DESIGN OG IDENTITET. Skoletjenesten. Mellemtrin: Design og identitet hvem er vi?

DESIGN OG IDENTITET. Skoletjenesten. Mellemtrin: Design og identitet hvem er vi? DESIGN OG IDENTITET Udstillingen Fetishism - Obsessions in fashion & design tager fat i de tidlige, sanselige barndomsoplevelser, der ligger i underbevidstheden og påvirker den personlige forkærlighed

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Designpædagogik og Georg Jensen

Designpædagogik og Georg Jensen MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Internet: www.koldinghus.dk LÆRINGSEFTERMIDDAG PÅ

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Lærervejledning: På Sporet af Kunsthistorien

Lærervejledning: På Sporet af Kunsthistorien Lærervejledning: På Sporet af Kunsthistorien Mogens Møller: 4 kvadratiske rammer. 1966. Forløb: På sporet af kunsthistorien. Målgruppe: 4.-10. klasse Fag: Dansk, billedkunst. Indledning I materialet her

Læs mere

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

KULTURBUS tilbud forår 2016

KULTURBUS tilbud forår 2016 KULTURBUS tilbud forår 2016 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Fællesaktiviteter på

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Ord på historien! Kultur, identitet og samfund

Ord på historien! Kultur, identitet og samfund Målgruppe: Voksne sprogkursister i dansk DU 2/ DU 3 moduler 2-6 Ord på historien! Kultur, identitet og samfund Fagområder: Dansk som andet sprog, historie, samfundsforhold Kort beskrivelse: Ord på historien!

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE 1 UPCOMING Klassetrin Varighed Fag Pris 8.-10. klasse. 2½ time Dansk, men med engelsk som supplement. Forløbet kan dog varieres efter de enkelte fag, så klassen udelukkende

Læs mere

Hvordan den kunsthistoriske arv spiller ind på samtidskunsten LAKE OF FIRE. En lærerguide 0. - 10. klasse

Hvordan den kunsthistoriske arv spiller ind på samtidskunsten LAKE OF FIRE. En lærerguide 0. - 10. klasse Hvordan den kunsthistoriske arv spiller ind på samtidskunsten LAKE OF FIRE En lærerguide 0. - 10. klasse INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 21. maj til 27. juni kan du og din klasse opleve udstillingen

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Målgruppe: klasse Kunstnerens univers

Målgruppe: klasse Kunstnerens univers Målgruppe: 7. 9. klasse Kunstnerens univers Fagområder: Dansk, historie og samfundsfag (kan også anvendes tværfagligt i forbindelse med valgfagsundervisning). Kort beskrivelse: Kunstnerens univers er et

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Skoletilbud. Efteråret 2015

Skoletilbud. Efteråret 2015 Skoletilbud Efteråret 2015 VEJLEMUSEERNES TILBUD TIL SKOLER EFTERÅRET 2015 VejleMuseernes slogan er Oplevelser i tiden. Det skal forstås dobbelt dels formidler vi egnens kunst- og kulturhistorie fra oldtid

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18.

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. 1 Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. september 2011 Generel information i forbindelse med besøg på KunstCentret

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen Transit EN LÆRERGUIDE TIL EN UDSTILLING om Menneskets forhold til naturen INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 19. februar til 17. marts kan du og din klasse opleve udstillingen TRANSIT. Med denne lærerguide

Læs mere

GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART

GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART PROCESORIENTEREDE FORMIDLINGSEKSPERIMENTERR Gennem Kunsten er en række formidlingseksperimenter, som afprøver rammerne for,

Læs mere

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst.

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Læreplan Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Med lov om pædagogiske læreplaner har socialministeriet udarbejdet en beskrivelse af, hvilke mål der er styrende for arbejdet i dagtilbuddet.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

FOTOGRAFENS VERDEN Undervisningsmateriale til udstillingen Joakim Eskildsen: En verden jeg kan tro på

FOTOGRAFENS VERDEN Undervisningsmateriale til udstillingen Joakim Eskildsen: En verden jeg kan tro på FOTOGRAFENS VERDEN Undervisningsmateriale til udstillingen Joakim Eskildsen: En verden jeg kan tro på Det Nationale Fotomuseum, Rotunden 01 Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, København K 22.

Læs mere

OPLEV KUNSTEN. Sæt sanserne i spil DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART

OPLEV KUNSTEN. Sæt sanserne i spil DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART OPLEV KUNSTEN Sæt sanserne i spil DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART Oplev Kunsten sætter sanserne i spil, ansporer det personlige engagement og åbner en mangfoldighed af tilgange

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

På KØS kommer eleverne bag om kunsten

På KØS kommer eleverne bag om kunsten På KØS kommer eleverne bag om kunsten I et nyt samarbejde med Nørrebroskoler møder eleverne både kunsten i byrummet og på museet, hvor de kommer bag om kunstværkerne og skaber deres egne værker. Det foregår

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling. 4. oktober - 9. november 2014

KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling. 4. oktober - 9. november 2014 En lærerguide KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling 4. oktober - 9. november 2014 Manuel Canu: From Wall to Floor, 2013 Introduktion Kære underviser I perioden 4. oktober til 9. november kan du og din

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard. Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard. Fag: Dansk, billedkunst

Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard. Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard. Fag: Dansk, billedkunst Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard Målgruppe: Udskoling Fag: Dansk, billedkunst Materialet består af to dele: Lærervejledning med information

Læs mere

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Information til forældre November 2007 Identifikation og indstilling af elever til projektet I nærværende pjece kan læses om, hvordan forældre og lærere kan

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Kort beskrivelse: Undervisningsforløbet Familien Jacobsen en arbejderfamilie i

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Skovgaard Museet UNDERVISNING 2015-2016

Skovgaard Museet UNDERVISNING 2015-2016 Skovgaard Museet UNDERVISNING 2015-2016 Oversigt - permanente tilbud Romantik og guldalder Et undervisningstilbud om romantikken og guldalderens kunst, kultur og samfund med udgangspunkt i P.C. Skovgaards

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for billedkunst Der undervises i billedkunst på 0. - 3. klassetrin 2 timer. På 3. 4- klassetrin undervises

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN

KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN INDLEDNING Tak for invitationen! Oplægget i dag er en invitation til uddybning, refleksion og udvikling Grundantagelser i feedbacken: Undervisningen på

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING TIL BRUG I INDSKO- LINGEN Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HÆFTETS OPBYGNING:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 GARMANNS GADE...

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT ÅRSOVERBLIK 2016/2017 TRAPHOLT er et museum for moderne dansk kunst og design beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Kolding. Åbningstider: Museum: Tirs-søn 10.00-17.00.

Læs mere

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901 Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel: Version 200901 Forfatter: Mellemtrin, 3.-6. klasse Kold krig og kiksekage Lav en udstilling om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen Lav en udstilling på skolen,

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere